Jaarplan PSV in the community

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan PSV in the community 2014-2015"

Transcriptie

1 Jaarplan PSV in the community Nelson Mandela once said: Sport has the power to change the world it has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair. It is more powerful than government in breaking down racial barriers. Jaarplan PSV in the community Juni2014

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Koers Eindhovense amateurvoetbal Wijkgerichtheid Mark van Bommelveld PSV Heartbeat Meisjesvoetbal Partnerships en kruisbestuiving PSV jeugdteams Monitoring 7 3. Stand van zaken in tussenrapportage genoemde nieuwe projecten RESPECT OldStars Vakantievoetbaldagen Girlz Voetbalclinics Wijksteunpunt PSV Goede doel Meet2Match Sport PSVStreet League Cup PSV United 11 Met opmaak: opsommingstekens en nummering Met opmaak: opsommingstekens en nummering 4. Overige nieuwe projecten FieldLab Voetbal Blindentribune Anti-discriminatie PSV 6x6 Cup EuroFIT 13 Met opmaak: opsommingstekens en nummering Met opmaak: opsommingstekens en nummering 5. Totaaloverzicht projecten Bijlage 1: Projectsheets Bijlage 2: Onderzoeksresultaten Mensfort United Bijlage 3: Succesverhalen deelnemers en betrokkenen diverse projecten Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.2

3 Bijlage 4: Weekoverzicht en agenda activiteiten 1. Inleiding PSV is ontstaan vanuit een maatschappelijke visie van Philips. Het is dus logisch dat community care momenteel één van de vijf kernwaarden van PSV is en in het DNA van de club zit. Sinds haar ontstaan zet PSV zich op allerlei manieren in voor de Eindhovense maatschappij.de PSV-familie waarover vaak wordt geschreven is hecht en maatschappelijke betrokkenheid is bij veel medewerkers van PSV een natuurlijk onderdeel van hun handelen. PSV heeft er in 2008 bewust voor gekozen om een afdeling binnen de club verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van het maatschappelijke beleid en kiest er voor om deze verantwoordelijkheid niet bij een externe stichting te plaatsen. Dat zegt veel: PSV = MVO. Vanaf september 2012 vindt er constructief overleg plaats tussen de adviesgroep sociaal maatschappelijke projecten PSV van de gemeente Eindhoven en PSV. Met het advies aan PSV om haar maatschappelijke programma nog meer te concentreren op de verbetering van de relatie met de Eindhovense amateurvoetbalverenigingen en verbetering van de zichtbaarheid van PSV in de Eindhovense wijken heeft PSV het afgelopen jaar haar aandachtsgebied enigszins verlegd. PSV heeft communitytrain(st)ers in dienst genomenen mede naar aanleiding van gesprekken met de voorzitter van het Eindhovense voorzittersoverleg amateurvoetbal is PSV dé katalysator van RESPECT12 geworden, een respectcampagne ontstaan vanuit de collectiviteit van het amateurvoetbal. PSVkiest er voor om de ingeslagen weg voort te zetten. Bestaande projecten worden verder geïntegreerd in het Eindhovense en nieuwe projecten worden op basis van vraag vanuit de samenleving en/of maatschappelijke partners gestart. Stuk voor stuk betreft het projecten die een grote positieve maatschappelijke impact op de stad Eindhoven en haar inwoners hebben. PSV en voetbal worden ingezet als middel om maatschappelijke doelen te behalen. PSV heeft hierbij een faciliterende, katalyserende en/of initiërende rol. Samen met een groot aantal maatschappelijke partners wil PSV zich inzetten om maatschappelijk rendement op allerlei gebieden te verhogen. PSV kiest voor kwaliteit en wil alleen die projecten draaien, die echt maatschappelijk rendement opleveren voor de stad. Samen met de welzijnsorganisaties en de gemeente Eindhoven wordt gewerkt aan de uitbreiding van succesvolle projecten. Lastig is dat de gemeente Eindhoven op welzijnsgebied momenteel organisatorisch (personeelsontwikkelingen binnen Gemeente, Wij Eindhoven en Lumens) behoorlijk in beweging is. Dit maakt het voor de betreffende organisaties onmogelijk om snel te schakelen en dat is ook de reden dat de start van het PSV United project in de nieuwe wijken iets langer duurt dan oorspronkelijk gedacht. Binnen de samenstellingen van politiek Eindhoven zijn er ontwikkelingen naar aanleiding van de recente gemeenteraadsverkiezingen. Om het nieuwe college van B&W goed op de hoogte te brengen van de maatschappelijke betrokkenheid van PSV en de kansen die er liggen om met PSV maatschappelijk rendement te halen voor de stad zou PSV graag binnenkort een presentatie geven of mee willen werken aan een werkbezoek aan PSV voor het nieuwe college en de adviesraad. Kortom: de succesvolle koers die mede op advies van de adviesgroep sociaal maatschappelijke projecten PSV van de gemeente Eindhoven is vorm gegeven wordt in het seizoen Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.3

4 onverminderd voortgezet. In dit jaarplan wordt beschreven wat PSV het komende seizoen te bieden heeft op het gebied van haar inzet voor de maatschappij. 2. Koers Zoals reeds in de inleiding vermeld zal PSV de ingeslagen koers voor het komende seizoen voortzetten. Ook het komende jaar zal PSV maatschappelijke initiatieven verder blijven ontwikkelen en de samenwerking met maatschappelijke partners en bedrijfsleven intensiveren. Vanuit het hart van PSV zal de club de vorig jaar vastgestelde speerpunten verder ontwikkelen: 2.1 Eindhovense amateurvoetbal De samenwerking met de Eindhovense amateurverenigingen krijgt steeds meer vorm. Bij de Jupiler League wedstrijd jong PSV FC Eindhoven in december 2013 waren bijvoorbeeld duizenden leden van amateurclubs aanwezig. De bijeenkomst vanmeet2match Sport, die eind 2013 voor de eerste keer in het Philips Stadion werd georganiseerd samen met de gemeente Eindhoven, was zeer succesvol. Bij de PSV marketingworkshop waren maar liefst 25 functionarissen van amateurverenigingen aanwezig. Uiteraard is de volgende editie van Meet2Match Sport, eind 2014, daarom ook in het Philips Stadion. RESPECT12 is zichtbaar in het Eindhovense amateurvoetbal en iedereen, van jong tot oud, ziet de hesjes en de positieve impact er van rond de velden. Naast RESPECT12 vinden er nog meer succesvolle projecten in samenwerking met het Eindhovense amateurvoetbal plaats zoals clinics om meisjesvoetbal te stimuleren (vv Gestel, vv Wodan, vv Tongelre) en wandelvoetbal voor 60-plussers. Het betreft hier projecten op het gebied van sportparticipatie en respect. Doorverwijzing van deelnemers aan maatschappelijke projecten van PSV naar het amateurvoetbal gebeurt steeds vaker en de samenwerking en aansluiting van bestaande projecten op elkaar verloopt steeds beter. PSV is actief betrokken bij de nieuwe stichting Geef Racisme de Rode Kaart Nederland, die in oktober 2014 in het Philips Stadion haar aftrap zal hebben. Ook bij die gelegenheid zullen we alle Eindhovense amateurvoetbalverenigingen uitnodigen. PSV heeft vorig jaar aangegeven aan de voorzitter van het voorzittersoverleg amateurvoetbal graag een presentatie te geven over de maatschappelijke betrokkenheid van PSV. Dit aanbod staat uiteraard nog steeds en PSV staat uiteraard ook open voor nieuwe initiatieven vanuit het amateurvoetbal. PSV wil graag het voorzittersoverleg eens per jaar faciliteren in het Philips Stadion en in gesprek gaan met dit orgaan om tot nieuwe vormen van samenwerking te komen. PSV zal hiertoe het initiatief nemen. vv Gestel Een goed voorbeeld van een club waarmee PSV op maatschappelijk gebied grote stappenheeft gemaakt is vv Gestel. Bij deze club vond een PSV-clinic voor meisjes plaats endoor de proactieve benadering van PSV ontstaat een geweldige kruisbestuiving: wekelijks trainen de maatschappelijke teams van de Dutch Street Cup en OldStars daar. De OldStars,die na hun trainingsperiode op De Herdgang door gaan met Walking Football, hebben bij vv Gestel hun thuisbasis gevonden. Uiteraard doet vv Gestel ook mee aan RESPECT12. Daarnaast lopen er gesprekken om het team van Bennekel Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.4

5 United te laten trainen bij vv Gestel. In het kader van de PSV-United projecten zet PSV zich proactief in om de koppeling te maken met de amateurclubs in de betreffende wijken. 2.2 Wijkgerichtheid Ook komend seizoen zal PSV zich inzetten voor de bewoners van de wijken van Eindhoven. PSV zal op allerlei manieren een bijdrage leveren aan de maatschappelijke ontwikkelingen in de wijken. Daarnaast blijft PSV zich ook inzetten voor de wijkbewoners in de nabijheid van het Philips Stadion. Het PSV United project start komend seizoen in Tongelre en Gestel en zal ook daar naar het voorbeeld van Mensfort gaan uitgroeien tot een maatschappelijk middel om wijkbinding te versterken en sociale cohesie te verbeteren. De verbinding met de maatschappelijk betrokken voetbalverenigingen vv Tongelre en vv Gestel wordt uiteraard gemaakt. Uiteraard komen de Voetbalvakantiedagen komend seizoen terug. Deze zullen wederom in enkele wijken van Eindhoven gaan plaatsvinden, net zoals het PSV 6x6 toernooi dat samen met de buurtcoaches wordt georganiseerd Mark van Bommelveld Het Mark van Bommelveld is vermoedelijk in september 2014 gereed voor gebruik. Het veld is mogelijk gemaakt door een investering van PSV en door een eigen bijdrage van de maatschappelijk zeer betrokken Mark van Bommel. In het seizoen zal het Mark van Bommelveld door PSV intensief gebruikt gaan worden om de diverse clinics en trainingen, die verweven zijn in bestaande maatschappelijke projecten, ten uitvoer te brengen. Daarnaast zal het veld gebruikt worden door maatschappelijke initiatieven zoals Playing for Success en Wijksteunpunt PSV. Voor thuiswedstrijden van PSV is het veld beschikbaar voor de jonge bezoekers van de wedstrijden. Tevens zullen er op nog nader te bepalen momenten clinics plaatsvinden voor speciale doelgroepen zoals bijvoorbeeld kinderen uit gezinnen met een sociale achterstand,eventueel in combinatie met een wedstrijdbezoek aan PSV. Het veld krijgt een open karakter en jongeren uit de wijk kunnen er uiteraard ook terecht. Het Mark van Bommelveld gaat de komende jaren uitgroeien tot een uithangbord voor de maatschappelijke betrokkenheid van PSV en PSV staat open voor alle initiatieven en ideeën die vanuit de Eindhovense samenleving worden geopperd. Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.5

6 2.2.2 PSV Heartbeat PSV Heartbeat is momenteel in de voorbereidende fase. Insamenwerking met het Summa College en met Philips en ASML als financiers heeft PSV het nieuwe project, genaamd PSV Heartbeat, ontwikkeld. De intentie is om gedurende het seizoen/schooljaar eerstejaars studenten een reanimatie en AED-cursus te latenvolgen. PSV coördineert het volledige project en ondersteunt dit bovendien met haar marketing- en mediakanalen. Er wordt een voor de doelgroep aansprekend concept gemaakt waarin ook PSV-spelers een rol krijgen. De cursussen gaan naar verwachting op het Summa College en in de wijksteunpunten in Eindhoven plaats vinden. Het wachten is momenteel op de antwoorden van Summa College en de andere initiatiefnemers. In de wijken in Eindhoven hebben duizenden studenten in de dienstverlenende sector op termijn dus allemaal een reanimatie en AED-opleiding! 2.3 Meisjesvoetbal Met de vrouwen van PSV/FCEindhoven als boegbeeld worden de Girlz Voetbalclinics ook komend seizoen georganiseerd om zo meisjes kennis te laten maken met de voetbalsport. De clinics vinden plaats bij Eindhovense amateurvoetbalverenigingen en bij voorkeur bij die verenigingen die midden in de wijk liggen. De meiden van PSV/FCEindhoven gaan in het voortraject zelf naar de scholen in de wijk ter promotie van de clinics. Het meidenteam Mensfort Pink wordt getraind door speelsters van PSV/FCEindhoven en het is de bedoeling om, mits er behoefte vanuit de wijk is, ook in Tongelre en Gestel te starten met een meidengroep. Dit staat gepland voor medio Partnerships en kruisbestuiving PSV werkt op maatschappelijk gebied, zoals u weet, met tal van partijen samen. Het enthousiasme over de samenwerking en de resultaten die behaald worden door de toevoeging van PSV als katalysator zijn groot. Het ontbreekt echter vaak nog aan formele afspraken tussen de betreffende partijen. Een van de speerpunten voor komend seizoen is daarom het verankeren van de bestaande samenwerkingen, zodat er borging ontstaat voor de toekomst. Een voorbeeld van een convenant waarbij PSV de aansluiting wil zoeken is Jeugd in Beeld. Diverse partijen in het Eindhovense werken daarbij samen om jongeren de juiste impulsen te geven om overlast te voorkomen. Het PSV United project doet dit ook, maar formeel gezien is PSV geen partner in het grotere geheel. Een zeer positief effect van de betrokkenheid van PSV bij de diverse samenwerkingsprojecten zijn de kruisbestuivingen die plaatsvinden. In veel gevallen is het zo dat er samenwerkingen ontstaan en raakvlakken zijn tussen de wijk, amateurvoetbalverenigingen en specifieke doelgroepen zoals meisjes en ouderen.een goed voorbeeld is de samenwerking met Samen voor Eindhoven en de succesvolle organisatie van de Meet2Match Sport in het Philips Stadion. Een ander voorbeeld is dat PSV onlangs Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.6

7 met Sportleerbedrijf Eindhoven afspraken heeft gemaakt om binnen PSV diverse stagiaires en een PSVbeweegteam te plaatsen. 2.5 Jeugdteams PSV Vanaf komend seizoen worden de jeugdteams van PSV gekoppeld aan de maatschappelijke projecten. Ieder team wordt gekoppeld aan een specifiek project. Het ambitieuze FieldLab, dat aan de jeugdzijde van sportcomplex De Herdgang tot stand komt, vormt een belangrijk middel bij deze koppeling. Een uitgebreidere beschrijving van het FieldLab vindt u in pararaaf 4.1. Naast de jeugdspelers worden de spelers uit de A-selectie en alle medewerkers intensiever betrokken bij de uitvoering van de maatschappelijke projecten. Het is de bedoeling dat iedere medewerker jaarlijks minimaal een dag de maatschappelijke impact van PSV zelf voelt. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een les mee te draaien bij Playing for Success, in gesprek te gaan met de deelnemers van Bennekel United of mee op bezoek te gaan bij patiëntjes in een van de ziekenhuizen. 2.6Monitoring Meten van de resultaten en de maatschappelijk impact van de toevoeging van PSV aan sociaal maatschappelijke initiatieven is ontzettend lastig. Het is moeilijk om aantoonbaar te maken wat het verschil in rendement is, terwijl alle betrokken professionals overtuigd zijn van de meerwaarde van de toevoeging van PSV aan maatschappelijke projecten. Het bovenstaande in acht nemende heeft PSV besloten om interviews met participanten in te zetten als referentie voor het maatschappelijk rendement. De interviews in bijlage 3 geven een goed beeld vande positieve maatschappelijke impact. Het afgelopen seizoen is er door de Universiteit van Utrecht daarnaast onderzoek gedaan naar het maatschappelijk rendement van het PSV United project. De resultaten van het onderzoek van de USBO vindt u in bijlage 2. Uit het onderzoek komen een aantal aanbevelingen die zeer waardevol zijn bij de uitrol van het project, om zo tot een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement te komen. Veel van de projecten waar PSV intensief bij betrokken is worden gemonitord in opdracht van externe samenwerkingspartners of worden landelijk gevolgd. PSV is voornemens om het komende seizoen, door het inzetten van stagiaires via Leerbedrijf Eindhoven,een duidelijker beeld te krijgen van de resultaten van haar maatschappelijke projecten. Er zal vooral onderzocht worden wat het bereik is van de diverse projecten en welke personen direct en indirect in aanraking komen met de projecten. De toezegging van Stichting Meer dan voetbal dat er voor alle BVO s een meetinstrument ter beschikking zou komen is helaas een loze gebleken. Daarom heeft PSV besloten om komend seizoen zelf te investeren in een tool om impact en bereik beter te kunnen monitoren. Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.7

8 3. Stand van zaken in tussenrapportage genoemde nieuweprojecten 3.1 RESPECT12 Op 2 december 2013 was rondom de Jupiler League-wedstrijdJong PSV - FC Eindhoven de aftrap van RESPECT12. Momenteel nemen zeventien amateurvoetbalverenigingen uit (regio) Eindhoven deel aan dit project. De reacties van zowel deelnemers als buitenstaanders op het project zijn uitermate positief.psv is als katalysator betrokken bij dit project en de hesjes zijn ook bij jeugdwedstrijden op De Herdgang zichtbaar. Ook komend seizoen wil PSV van meerwaarde zijn voor het project. PSV gaat in de komende maanden in overleg met de initiatiefnemers van RESPECT12 om te komen tot een juiste invulling voor het komende jaar. De voorzitter van DBS, tevens de initiatiefnemer van RESPECT12, is onlangs geïnterviewd voor het nieuwe maatschappelijke magazine van PSV. Het interview vindt u in de bijlage. De kracht van het project ligt volgens hem onder andere in de betrokkenheid van PSV. De bijeenkomsten van de deelnemende clubs vinden plaats in het Philips Stadion en de actie om leden van deelnemende clubs uit te nodigen bij de Jupiler League-wedstrijd tussen Jong PSV en FC Eindhoven wordt volgend seizoen doorgezet. 3.2 OldStars Dit initiatief, dat is gebaseerd op het Engelse Walking Football, is vanaf de start zeer succesvol. Momenteel nemen plussers wekelijks deel aan het project dat plaats vindt op het jeugdcomplex op De Herdgang. Zij zijn de tweede lichting OldStars.75% van de deelnemers aan de eerste lichting traint momenteel wekelijks bij amateurclub vv Gestel. Lichting drie en vier gaan komend seizoen aan de slag op De Herdgang en de structurele doorstroming van eerdere lichtingen naar amateurclubs zal verder gestalte krijgen. Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.8

9 3.3Vakantievoetbaldagen In de zomer van 2014 en 2015 gaat PSV weer voetbalclinics verzorgen in de wijken van Eindhoven. PSV bepaaltmet diverse maatschappelijke organisaties in welke wijken en op welke locaties de clinics worden gegeven. Gezocht wordt naar wijken/locaties waar veel kinderen wonen die vanwege de financiële situatie niet op vakantie gaan en zodoende toch een leuke activiteit bij hen in de buurt hebben. Uiteraard zal een doorverwijzing naar het Jeugdsportfonds Eindhoven niet ontbreken. Ook het Mark van Bommelveld naast het Philips Stadion is een van de locaties waarop gevoetbald gaat worden. 3.4 Girlz voetbalclinics In samenwerking met het vrouwen team van PSV/FC Eindhoven worden er gedurende het jaar diverse clinics voor meisjes georganiseerd. Het doel van deze clinics is om meer meisjes de weg naar het Eindhovense amateurvoetbal te laten vinden. Gezocht wordt naar samenwerking met Eindhovense amateurvoetbalclubs voor de uitvoering van de clinics op het complex van deze verenigingen, zodat de meiden meteen enthousiast gemaakt kunnen worden om lid te worden van die verenigingen. Promotie voor de clinics vindt plaats door de dames van PSV/FCEindhoven. Zij bezoeken scholen in de betreffende wijk in de week voorafgaand aan de clinic.in oktober 2013 vond de eerste Girlz voetbalclinic plaats bij vv Gestel. Aan deze clinic deden maar liefst 110 meisjes mee.eind april 2014 vonden er bij respectievelijk vv Tongelre en Wodan clinics plaats. Aan deze clinics namen meer dan honderd meiden deel.psv gaat samen met PSV/FCEindhoven in het seizoen wederom een aantal clinics voor meisjes organiseren. 3.5Wijksteunpunt PSV Wijksteunpunt PSV, dat begin 2013 aan de PSV-laan is geopend, overtreft alle verwachtingen. Het Wijksteunpunt van Lunet Zorg heeft het doel om bewoners uit de nabijheid van het Philips Stadion, die in een sociaal isolement leven, weer bij de maatschappij te betrekken. Momenteel vinden er dagelijks bijeenkomsten plaats in het Wijksteunpunt. Zo is er een vaste schoonmaakploeg bestaande uit een vijftiental personen en is er een breiclub voor vrouwen uit de directe omgeving. Het Wijksteunpunt is sterk in ontwikkeling en profiteert van de aantrekkingskracht van de unieke locatie. Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.9

10 Met tal van maatschappelijk gerichte organisaties wordt door Lunet Zorg de samenwerking gezocht. Zo worden in het Wijksteunpunt bijeenkomsten van de GGzE en de Archipel georganiseerd en ligt het in de lijn der verwachting dat ook de wijkagent een wekelijks spreekuur gaat houden in Wijksteunpunt PSV. Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.10

11 3.6 Goede doel Het afgelopen seizoen heeft PSV zich op diverse manieren ingezet voor het lokale goede doel Inloophuis de Eik. Uit de evaluatie komt naar voren dat het voor PSV beter is om zich te koppelen aan een landelijk goed doel. Fans van PSV kunnen zich daar beter mee identificeren, daarom gaat PSV zich vanaf komend seizoen weer inzetten voor een landelijk goed doel. PSV gaat op zoek naar een goed doel dat de mogelijkheid heeft om de gelden die opgehaald worden lokaal in te zetten, zodat de inzet ten goede komt aan inwoners van (de regio) Eindhoven. De komende maanden gaat PSV bepalen welk landelijk goed doel het in seizoen gaat ondersteunen. Mogelijke kandidaten zijn Jeugdsportfonds, Spieren voor Spieren, Nationaal Fonds Gehandicaptensport, de Hartstichting en het Nationaal Ouderfonds. 3.7 Meet2Match Sport Met als doel om een win-winsituatie voor sportverenigingen en bedrijven te creëren heeft PSV het verzoek van Samen voor Eindhoven om gastheer en medeorganisator te zijn van de tweede Meet2Match Sport 2013 enthousiast omarmd. PSV heeft ter promotie van de bijeenkomst een presentatie gegeven aan geïnteresseerdesportverenigingen. Tijdens de bijeenkomst Meet2Match Sport heeft PSV een marketingworkshop gegeven waar functionarissen van circa 25 amateurverenigingen aanwezig waren. Op basis van het succes is op verzoek van de organisatie wederom voor het Philips Stadion als locatie gekozen voor Meet2Match Sport PSV is naast gastheer nadrukkelijk betrokken bij de inhoudelijke organisatie van het netwerkevenement. 3.8 PSV Street League In onderling overleg met onder andere de buurtcoaches van Lumens en de Gemeente Eindhoven is besloten om de PSV Street League niet in de bestaande vorm uit te voeren. Belangrijkste reden hiervoor is om te komen tot minder wildgroei in de bestaande sportparticipatieprojecten die al in Eindhoven worden aangeboden. PSV wordt vanaf komend seizoen intensief betrokken bij de Cruijff Court kampioenschappen die landelijk plaatsvinden en die in Eindhoven de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, maar onvoldoende aantrekkingskracht op de jeugd hadden. In hoofdstuk 4.3 wordt de nieuwe opzet verder toegelicht. Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.11

12 3.9 PSV United Het zeer succesvolle voorbeeld van Mensfort United gaat in het seizoen , mede dankzij externe financiering door Woonbedrijf, uitgerold worden in de wijken Gestel en Tongelre. In deze wijken gaan respectievelijk Bennekel United en Tongelre United van start. Net als drie jaar geleden in Mensfort wordt begonnen een groep jongeren, waarvan de samenstelling in samenwerking met de maatschappelijke organisatieswordt bepaald. Deze jongeren gaan intensief trainen onder de vlag van PSV, waarbij voetbal als middel wordt ingezet om maatschappelijke doelen te bereiken. Zij zullen in de loop van het traject trots worden op hun leefomgeving en hun sociaal-maatschappelijke gedrag zal sterk verbeteren.de voorbereidingsfase, met intensief overleg tussen betrokken partners als Lumens, Wij Eindhoven, De Buurtbrigadier, scholen in de betreffende wijk, amateurclubs en buurtorganisaties is momenteel in de afrondende fase. Hoogstwaarschijnlijk gaan beide Unitedprojecten direct na de zomervakantie van start. De ontwikkelingen in Mensfort geven de enorme potentie van het project aan. In Mensfort groeit het project uit tot een sociaal maatschappelijk bindmiddel van ongekende proporties. De kans is groot dat Mensfort United op termijn een eigen merk gaat worden, waaronder tal van sport en wijkactiviteiten plaats gaan vinden. In dit concept willen wij benadrukken dat het succes van de aanpak tevens de valkuil kan zijn. Een te snelle groei van het aantal wijken dat de aanpak krijgt kan er toe leiden dat het project aan zijn eigen succes ten onder gaat vanwege capaciteitsproblemen bij de diverse samenwerkingspartners. Daarnaast is het van belang om de aanpak alleen toe te passen als er voldoende draagvlak binnen een betreffende wijk is en iedereen er achter staat. Als uit een uitgebreide scan in de wijk na een aantal maanden blijkt dat de kans van slagen te laag is kan er beter voor gekozen worden om het vizier alsnog op een andere wijk te richten. PSV staat al enkele maanden startklaar om aan de slag te gaan in Tongelre en Gestel en heeft hiervoor zelfs een extra trainer aangenomen. PSV speelt een proactieve rol bij de uitbreiding, maar is afhankelijk van de situatie bij de diverse samenwerkingspartners. Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.12

13 4. Nieuwe projecten PSV werkt met tal van maatschappelijke partners in de stad intensief samen om tot maatschappelijk rendement te komen en neemt initiatieven om nieuwe projecten op te zetten. Naast het eerder genoemde Mark van Bommelveld en PSV Heartbeat zijn er een vijftal nieuwe en/of vernieuwde projecten komend seizoen. 4.1 FieldLab PSV In samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en Stichting Sports&Technology is begin 2012 het idee ontstaan om op De Herdgang, het sportcomplex van PSV, een FieldLab in te richten. Het FieldLab heeft als topprioriteit een bijdrage te leveren aan het opleiden van talenten tot succesvolle spelers in het eerste elftal. Tegen de achtergrond van haar kernwaarden (betrouwbaar, resultaatgerichte professionaliteit, gastvrije service in Brabant met internationale ambitie, innovatief ondernemerschap en community care) heeft PSV een aantal actielijnen benoemd waarin ontwikkeling/innovatie, met name gezien vanuit het perspectief van het FieldLab, een rol speelt: Herkenning, ontwikkeling en doorstroming van talent Verbeteren van de PSV beleving voor fans Versterken van sociaal maatschappelijke programma s van PSV Alhoewel de prioriteit uiteraard ligt bij het herkennen en ontwikkelen van talent, biedt het FieldLab ook mogelijkheden op gebied van fan beleving en vanuit een sociaalmaatschappelijke context. Zo zal het FieldLab een rol spelen in de programmering van voetbalkampen en clinics. Kinderen van acht tot twaalf jaar wordt de kans geboden om een dag als PSV prof in wording te leven. Trainen op De Herdgang onder leiding van PSV-trainers. Bedoeld voor elke voetballiefhebber, jongen of meisje, talentvol of een enthousiaste liefhebber. Vanuit sociaalmaatschappelijke context zullen de mogelijkheden die het FieldLab biedt ook worden ingezet bij de sociaalmaatschappelijke programma s van PSV, welke zijn gericht op sportstimulering en de inzet van sport bij sociaalmaatschappelijke begeleiding van bijzondere doelgroepen: kinderen met leerachterstand, probleemjongeren in de wijken enzovoorts.een persoonlijke test in het PSV FieldLab, een blik achter de schermen en een ontmoeting met de (bekende) PSV-trainers zijn enkele van de vele mogelijkheden. 4.2 Blindentribune Onlangs heeft er bij de wedstrijd PSV - FC Groningen een pilot plaatsgevonden voor een blindentribune in het Philips Stadion. Twaalf blinden en slechtzienden namen samen met hun begeleiders plaats op de tribune en kregen via een headset een speciaal verslag van de wedstrijd en de beleving er om heen. De pilot was dusdanig succesvol dat PSV heeft besloten om de blindentribune structureel onderdeel te maken van het Philips Stadion. Momenteel wordt bekeken hoeveel plaatsen er beschikbaar worden gesteld. Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.13

14 4.3 Anti-discriminatie PSV steunt diverse initiatieven op het gebied van anti-discriminatie. Zo neemt PSV jaarlijks deel aan de door de UEFA geadopteerde Football Against Racism Europe-action week tegen racisme in het voetbal en heeft het aansluiting gezocht bij de nieuwe stichting Geef racisme de rode kaart Nederland. PSV is actief betrokken bij deze stichting, waarvan de activiteiten in oktober 2014 officieel van start gaan in het Philips Stadion. PSV neemt een proactieve rol in om de amateurverenigingen uit Eindhoven te betrekken bij dit project. PSV steunt ook initiatieven op het gebied van homo-acceptatie. Zo is PSV aanwezig op Roze Zaterdag 2014 in Eindhoven en is het betrokken bij de opzet van Chapter Pink als nieuw onderdeel van de Supportersvereniging PSV. 4.4 PSV 6x6 Cup Zoals beschreven in hoofdstuk 3.8 is PSV betrokken bij de samensmelting tussen de PSV Street League en de Cruijff Court-toernooien. Samen met de buurtcoaches in Eindhoven zal onder de structuur van de landelijk Cruijff Court-toernooien in Eindhoven een speciaal toernooi met diverse voorrondes en zeven speeldagen ontstaan onder de naam PSV 6x6 Cup. De winnaar van de PSV 6x6 Cup plaatst zich uiteindelijk voor de regiofinale van het landelijke Cruijff Court-kampioenschap. 4.5EuroFIT PSV is een van de vier eredivisieclubs die mee doet aan het Europese programma EuroFIT. EuroFIT, dat wordt gesubsidieerd vanuit de Europese Unie, heeft het doel om een leefstijlprogramma te ontwikkelen, uitvoeren en evalueren dat door voetbalclubs wordt aangeboden aan haar fans. Het programma richt zich op een gezonde leefstijl (meer bewegen, gezonder eten) en wordt aangeboden bij de club, bijvoorbeeld in het stadion of op het trainingsveld. De ontwikkeling van het leefstijlprogramma bouwt voort op het succesvolle Football Fans In Training (FFIT) uit de Schotse Premier League. De wetenschappelijke evaluatie zal inzicht geven in de leefstijlen gezondheidswinst van het EuroFIT leefstijlprogramma. Ook wordt gekeken naar de economische voordelen. EuroFIT is gestart in november 2013 en heeft een looptijd van vijf jaar. Het kalenderjaar 2014 wordt gebruikt om het programma inhoudelijk te ontwikkelen en de eerste deelnemers zullen rond september 2015 van start gaan bij de clubs. De periode tot mei 2015 zal gebruikt worden om een wetenschappelijk onderbouwd programma op te zetten in onderling overleg tussen het VU Medisch Centrum (en de andere Europese EuroFIT-partners), de clubs en de Eredivisie. Verwacht wordt dat vanaf ongeveer mei 2015 potentiele deelnemers benaderdkunnen gaan worden. De ontwikkeling van het programma duurt een jaar, waarna er ongeveer een half jaar is gereserveerd voor werving van deelnemers. In het jaar dat het programma wordt ontwikkeld, zal onder andere een nieuwe bewegingsmeter, een interventie smartphone/tablet app en de inhoud van het twaalf weken durende programma worden ontwikkeld. Daarnaast worden de verschillende componenten getest voordat het programma van start gaat.het traject dat de deelnemers van PSV gaan doorlopen zal ongeveer twaalf weken duren. Er zullen zeventig Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.14

15 deelnemers per club deelnemen: 35 in de deelnemende groep en 35 in de controlegroep.meer informatie over EuroFIT is te vinden op 5. Totaaloverzicht projecten PSV in the community Hieronder tot slot een opsomming van alle projecten.projectsheets met daarin een uitgebreidere beschrijving per project zijn te vinden in bijlage RESPECT12 2. PSV Heartbeat 3. OldStars 4. Vakantievoetbaldagen 5. Girlz Voetbalclinics 6. Mark van Bommelveld 7. Wijksteunpunt PSV 8. Goede doel 9. Meet2Match Sport 10. Playing for Success 11. PSV United 12. PSV 6x6 Cup 13. Scoren met Scholing 14. Dutch Career Cup 15. Dutch Street Cup 16. CPC United 17. Ziekenhuisbezoek spelers 18. FAN of the match 19. FieldLab 20. Blindentribune 21. Anti-discriminatie 22. EuroFIT 23. Maatschappelijke verzoeken Met opmaak: opsommingstekens en nummering Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.15

Jaarplan PSV in the community 2013-2014

Jaarplan PSV in the community 2013-2014 Jaarplan PSV in the community 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. PSV in the community 4 2.1 Missie, visie en kernwaarden 4 2.2 Thema s 4 2.3 Doelen 2013/2014 4 3. Ontwikkelingen 5 3.1 Co-partnership

Nadere informatie

Bijlage 1 Projectsheets PSV in the community 2014-2015

Bijlage 1 Projectsheets PSV in the community 2014-2015 Bijlage 1 Projectsheets PSV in the community 2014-2015 Juni 2014 Bijlage 1: Jaarplan PSV in the community Projectsheets juni 2014 Inhoudsopgave 1. RESP ECT12 (R12) 3 2. PSV Heartbeat (HBT) 4 3. OldSta

Nadere informatie

Stichting Limburg in Beweging - Beleidsplan 2013 2016

Stichting Limburg in Beweging - Beleidsplan 2013 2016 Stichting Limburg in Beweging - Beleidsplan 2013 2016 Vastgesteld 9 januari 2013 "Sport has the power to change the world. It has the power to unite in a way that little else does. It speaks to youth in

Nadere informatie

Succesvol betrekken van jongeren in de buurt. Door: Jurgen Huizenga (NIVM) en Bram Buiting (projectleider Coaches bij NISB)

Succesvol betrekken van jongeren in de buurt. Door: Jurgen Huizenga (NIVM) en Bram Buiting (projectleider Coaches bij NISB) Succesvol betrekken van jongeren in de buurt Door: Jurgen Huizenga (NIVM) en Bram Buiting (projectleider Coaches 16-21 bij NISB) Ede, 24 november 2011 "Sport has the power to change the world. It has the

Nadere informatie

Learnings presentatie 1 MVO als integraal onderdeel van de club Samir Singh (Arsenal FC)

Learnings presentatie 1 MVO als integraal onderdeel van de club Samir Singh (Arsenal FC) Learnings presentatie 1 MVO als integraal onderdeel van de club Samir Singh (Arsenal FC) Arsenal in the Community is een afdeling binnen de club en voert diverse projecten uit, de Arsenal Foundation is

Nadere informatie

OldStars in de regio

OldStars in de regio OldStars in de regio Landelijk aanspreekpunt Je leven lang voetballen, dat is wat OldStars walking football mogelijk maakt. Dit initiatief om 60-plussers te activeren en weer mee te laten doen aan de (lokale)

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016 / fcutrecht.nl/maatschappelijk

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016 / fcutrecht.nl/maatschappelijk MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016 / 2017 fcutrecht.nl/maatschappelijk maatschappelijk@fcutrecht.nl STADION GALGENWAARD HET MOOISTE PLEKKIE OP AARD BLINDENTRIBUNE ROLSTOELTRIBUNE 123 512 OUDERENVAK voor

Nadere informatie

Amateur Partnership Overeenkomst 2011/2012

Amateur Partnership Overeenkomst 2011/2012 Amateur Partnership Overeenkomst 2011/2012 Samen leuke dingen doen Inleiding Roda JC Kerkrade zet zich in voor de Limburgse samenleving via het maatschappelijke programma Elf voor Limburg. Het programma

Nadere informatie

ONZE CLUB HELMOND SPORT IS MEER DAN VOETBAL SAMEN EEN MAATSCHAPPELIJK DOEL. Samen

ONZE CLUB HELMOND SPORT IS MEER DAN VOETBAL SAMEN EEN MAATSCHAPPELIJK DOEL. Samen ONZE CLUB Samen HELMOND SPORT IS MEER DAN VOETBAL SAMEN EEN MAATSCHAPPELIJK DOEL VOORWOORD Philippe van Esch SAMEN NOG BETER WORDEN Helmond Sport wil een open club zijn, waar je makkelijk binnen kunt stappen.

Nadere informatie

vv Noordwijk, onze club

vv Noordwijk, onze club vv, onze club Inleiding Wie zijn we? Wat vinden we belangrijk? Hoe ziet onze ideale vereniging eruit? Dit is onze visie. Hier staan wij voor. Dit is vv, onze club Kernwaarden: Waar staan wij voor? Plezier

Nadere informatie

Utrecht kandidaatstelling UEFA Women s EURO 2017

Utrecht kandidaatstelling UEFA Women s EURO 2017 Utrecht kandidaatstelling UEFA Women s EURO 2017 1 Middels dit BID document willen FC Utrecht en de gemeente Utrecht hun kandidaatstelling als speelstad voor UEFA Women s EURO 2017 kenbaar maken. Utrecht

Nadere informatie

p Sponsor. Uwbelang. Groei.

p Sponsor. Uwbelang. Groei. SPONSORBROCHURE 2016-2017 Inhoud@vvBavel Mogelijk @vvbavel p10-14 Sponsor @vvbavel p4 Uwbelang @vvbavel p9 Groei @vvbavel p5 Resultaat @vvbavel p8 Maatschappij @vvbavel p6-7 Sponsor@vvBavel Waarom sponsoring?

Nadere informatie

Bijlage jaarplan PSV in the community 2013-2014

Bijlage jaarplan PSV in the community 2013-2014 Bijlage jaarplan PSV in the community 2013-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Playing for Success Eindhoven (PFS) 2 2. PSV Street League (STL) 3 3. Mensfort United (MFU) 4 4. Scoren met scholing (SMS) 5 5. Dutch Career

Nadere informatie

Kortom; VV Actief is een club die het de moeite waard maakt om de naam van uw bedrijf aan te verbinden!

Kortom; VV Actief is een club die het de moeite waard maakt om de naam van uw bedrijf aan te verbinden! Wij zijn!! Wij zijn trots op VV Actief! VV Actief bestaat al bijna 100 jaar en heeft een zeer goede naam in het dorp en in de wijde omgeving! Ons eerste team speelt zondag 2e klasse en heeft de ambitie

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

SOLIDARITEIT IN DE PRAKTIJK

SOLIDARITEIT IN DE PRAKTIJK SOLIDARITEIT IN DE PRAKTIJK 06-06-2013 Opbouw presentatie Beleid FC Twente Opzet Scoren in de wijk Projecten een paar voorbeelden Scoren met werkgevers projectleider Marcel Tijdhof 2 Hoe is FC Twente erin

Nadere informatie

1.1 Strategisch plan van de club ( corporate level)

1.1 Strategisch plan van de club ( corporate level) Missie & visie 1.1 Strategisch plan van de club ( corporate level) 1.1.1. Missie/visie van de club Stokkem VV is een voetbalclub die meerdere doelen nastreeft!! Kernactiviteit van de club Uitbouw van een

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Jaarwerkplan ADO in de maatschappij Seizoen

Jaarwerkplan ADO in de maatschappij Seizoen Jaarwerkplan ADO in de maatschappij Seizoen 2011 2012 ADO Den Haag is een volksclub met een voetbalhistorie van ruim 100 jaar en is onlosmakelijk verbonden aan de stad Den Haag en haar regio. ADO Den Haag

Nadere informatie

Ontwikkelen van lerende omgeving en uitdagend prestatieklimaat

Ontwikkelen van lerende omgeving en uitdagend prestatieklimaat Ontwikkelen van lerende omgeving en uitdagend prestatieklimaat Het talentvolle meisje centraal Dit is waar elke ambitieuze speelster van droomt: ooit uitkomen voor Nederland, liefst natuurlijk op een groot

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 1 Introductie Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voorwoord... 2 2 Inleiding... 2 3 Uitgangspunten en doelstellingen... 3 3.1

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

De Buurtsportcoach actief in de wijk. In samenwerking met

De Buurtsportcoach actief in de wijk. In samenwerking met De Buurtsportcoach actief in de wijk In samenwerking met Aanleiding VWS: Sport en bewegen in de buurt Sport en bewegen in de buurt mogelijk maken hoofdrol voor de buurtsportcoach: Maar hoe? Aanleiding

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Voetbalvereniging de Blokkers Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Missie pag. 3 Organisatie pag. 4 Beleidsdoelstellingen pag. 5 1. Inleiding Het meisjes- en damesvoetbal

Nadere informatie

WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN?

WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN? WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN? WAT HEBBEN WE 8 JUNI BESPROKEN. WELKOM EN KENNISMAKEN TERUGBLIK OP 18 MEI WAT MAAKT SPORTCLUB ENSCHEDE DE MOEITE WAARDE IDENTITEIT KERNWAARDEN

Nadere informatie

Nieuwsbrief Continental 7x7 35/45+ voetbal District Zuid II

Nieuwsbrief Continental 7x7 35/45+ voetbal District Zuid II KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Nieuwsbrief Continental 7x7 35/45+ voetbal District Zuid II knvb.nl In dit terugkerende item worden de ontwikkelingen van het Continental 7x7 35/45+ voetbal

Nadere informatie

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 1 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 4 Doelstellingen jeugdplan... 6 Doel 1: Betere spelers/speelsters... 6 Resultaten... 6 Inspanningen...

Nadere informatie

Een spreekbeurt over ADO Den Haag

Een spreekbeurt over ADO Den Haag Een spreekbeurt over ADO Den Haag Wij ontvangen veel berichten van kinderen die graag een spreekbeurt over ADO Den Haag willen houden. Zij weten alleen niet waar of hoe ze moeten beginnen. Wij helpen je

Nadere informatie

Jaarverslag 2014/2015

Jaarverslag 2014/2015 Jaarverslag 2014/2015 Deventer, november 2015 Terugblik op het seizoen 2014/2015 Financieel Go Ahead Eagles heeft het boekjaar afgesloten met positief resultaat na belastingen van 468.434, dit bedrag is

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

Opleiding BuurtSportCoach Sociale Veiligheid en Netwerk

Opleiding BuurtSportCoach Sociale Veiligheid en Netwerk Opleiding BuurtSportCoach Sociale Veiligheid en Netwerk In samenwerking met Aanleiding VWS: Sport en bewegen in de buurt Sport en bewegen in de buurt mogelijk maken hoofdrol voor de buurtsportcoach: Maar

Nadere informatie

Al eens gedacht aan. G-voetbal?

Al eens gedacht aan. G-voetbal? Al eens gedacht aan G-voetbal? Even voorstellen De Bergse voetbalvereniging M.O.C. 17 is met zijn ongeveer 1100 leden de grootste sportvereniging in de regio. M.O.C. 17 is een familieclub met ambities.

Nadere informatie

Beleidskader Aangepast sporten

Beleidskader Aangepast sporten Beleidskader Aangepast sporten Inleiding Gemeente Oss vindt dat iedereen moet kunnen mee doen in de maatschappij. Dit geldt ook voor kinderen, volwassenen en ouderen met enige vorm van beperking die willen

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Koersplan. Highschool Eindhoven

Koersplan. Highschool Eindhoven Koersplan Highschool Eindhoven 1 Inleiding Frits Philips lyceum- mavo is een toekomstgerichte school met de focus op talentontwikkeling. Leerlingen krijgen volop de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken

Nadere informatie

BENUT DE KRACHT VAN UW MOOD MAKERS

BENUT DE KRACHT VAN UW MOOD MAKERS BENUT DE KRACHT VAN UW MOOD MAKERS ORGANISATIE ONTWIKKELING Welkom, Maak kennis met ons gedachtegoed. We vertellen u over onze visie, onze overtuiging, de Mood Maker filosofie, de GINK aanpak en ontwikkelen

Nadere informatie

SAMEN MET PLEZIER PRESTEREN! FC Meppel Beleidsplan 2014-2018

SAMEN MET PLEZIER PRESTEREN! FC Meppel Beleidsplan 2014-2018 SAMEN MET PLEZIER PRESTEREN! FC Meppel Beleidsplan 2014-2018 Waarom een beleidsplan? Steeds meer mensen werken aan gezamenlijke ambities Geïntegreerd werken in plaats van gefragmenteerd Ongeschreven regels

Nadere informatie

011 Toernooi 23 augustus 2014. Toernooi info

011 Toernooi 23 augustus 2014. Toernooi info 011 Toernooi 23 augustus 2014 Toernooi info Voorwoord Voor de 3e keer al weer organiseren wij dit seizoen het 011 (23/8) en 013(24/8) toernooi. Over het 011 toernooi hebben we wel het een en ander te vermelden.

Nadere informatie

Introductie S.V. Kampong Voetbal voor sponsors Februari 2017

Introductie S.V. Kampong Voetbal voor sponsors Februari 2017 Introductie S.V. Kampong Voetbal voor sponsors Februari 2017 1 Introductie S.V. Kampong Kampong is een echt sportdorp S.V. Kampong Voetbal is onderdeel van de omni-sportvereninging S.V. Kampong: Voetbal,

Nadere informatie

DVO op weg naar de top

DVO op weg naar de top DVO op weg naar de top Ambitiedocument 2013-2016 Waarom dit plan? DVO heeft zich in de afgelopen drie jaren geleidelijk weten te ontwikkelen tot een stabiele korfballeague vereniging. Hoe mooi korfbal

Nadere informatie

Technisch Verenigings Plan

Technisch Verenigings Plan Technisch Verenigings Plan V.V. Foreholte november 2013 0 WOORD VOORAF Het hoofdbestuur dankt allen die hun bijdrage hebben gegeven aan de totstandkoming van dit document. MISSIE V.V. Foreholte is een

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

BVV BARENDRECHT NIEUWSBRIEF ZOMERSPECIAL

BVV BARENDRECHT NIEUWSBRIEF ZOMERSPECIAL BVV BARENDRECHT NIEUWSBRIEF ZOMERSPECIAL Beste leden van BVV Barendrecht, Hierbij ontvangt u voor de 1 e maal de Zomerspecial van BVV Barendrecht. Ook gedurende de zomervakantie zitten wij zeker niet stil

Nadere informatie

01 CRUYFF COURTS. Cruyff Courts Geef kinderen hun speelruimte terug

01 CRUYFF COURTS. Cruyff Courts Geef kinderen hun speelruimte terug 01 CRUYFF COURTS Cruyff Courts Geef kinderen hun speelruimte terug De behoeftes van kinderen zijn niet veranderd, maar de wereld waarin ze opgroeien wel 02 CRUYFF COURTS We horen en lezen overal dat kinderen

Nadere informatie

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Inleiding Wie voor SV Zeeburg kiest voor plezier én ambitie; plezier omdat wij kiezen voor attractief handbal, snel, dynamisch,

Nadere informatie

Wij rekenen graag op u!

Wij rekenen graag op u! VV Dongen 90 jaar 1 VV Dongen is opgericht op 23 augustus 1923. Dat betekent dat 2013 een heel bijzonder jaar wordt. VV Dongen bestaat 90 jaar en dat gaan we vieren! Tijdens ons jubileumjaar organiseren

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

HOSPITALITY FC UTRECHT

HOSPITALITY FC UTRECHT HOSPITALITY FC UTRECHT FC UTRECHT HOSPITALITY GENIET VAN EEN BUITENGEWONE ERVARING De FC Utrecht Hospitality programma s zijn een uitstekende gelegenheid om Utrecht en FC Utrecht te beleven. Door het leveren

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

FIELDLAB VOETBAL PSV INNOVEREN IN DE SPORTPRAKTIJK

FIELDLAB VOETBAL PSV INNOVEREN IN DE SPORTPRAKTIJK FIELDLAB VOETBAL PSV INNOVEREN IN DE SPORTPRAKTIJK SOC 21-3-2015 Ruud van Elk Bewegingswetenschapper PSV Eindhoven 2 FIELDLAB FieldLabs zijn laboratoria in de praktijk, dicht bij de sporters en de sportomgeving.

Nadere informatie

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019 Beleidsplan v1.0 november 2015 - oktober 2019 1 Aanleiding Oude beleidsplan liep tot halverwege 2015 Bestuur heeft behoefte aan nieuw beleidsplan Vervolg op sportief coachen traject Ambitie van bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Samen presteren met plezier 2.0

Samen presteren met plezier 2.0 Samen presteren met plezier 2.0 Clubbeleid c.s.v. Be Quick Dokkum 2017-2022 CONCEPT-versie 10 april 2017 18 januari: de club in gesprek en debat met elkaar 18 januari: de club in gesprek en debat met elkaar

Nadere informatie

MKBA VAN EEN GOED BEGIN NAAR STRUCTUREEL SUCCES!

MKBA VAN EEN GOED BEGIN NAAR STRUCTUREEL SUCCES! MKBA VAN EEN GOED BEGIN NAAR STRUCTUREEL SUCCES! MKBA: VAN EEN GOED BEGIN NAAR STRUCTUREEL SUCCES! U heeft een mooi project om laaggeletterde werkzoekenden op te leiden en zo hun kansen op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zuidland

Voetbalvereniging Zuidland Missie en Visie 2017-2020 Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk TABLE OF CONTENTS 1. INLEIDING 3 2. Missie voetbalvereniging Zuidland 4 3. Visie voetbalvereniging Zuidland 4 P. 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

Blue Arrows Basketball

Blue Arrows Basketball Blue Arrows Basketball Dé coolste sport op de Heuvelrug! Sponsormogelijkheden Seizoenen 2010 2014 Hoofdsponsor Stersponsor Teamsponsor Specials Donateur Draag ook bij aan een sportieve en succesvolle samenwerking!

Nadere informatie

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen:

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Samenwerking

Nadere informatie

Allereest de beste wensen voor 2014. Hopelijk wordt het voor jullie allemaal een goed, gezond en natuurlijk een sportief turnjaar.

Allereest de beste wensen voor 2014. Hopelijk wordt het voor jullie allemaal een goed, gezond en natuurlijk een sportief turnjaar. Vogelwaarde, januari 2014. Beste ouders/verzorgers en leden, Allereest de beste wensen voor 2014. Hopelijk wordt het voor jullie allemaal een goed, gezond en natuurlijk een sportief turnjaar. Even terugkijken

Nadere informatie

project t BOSS Van idee tot uitvoering

project t BOSS Van idee tot uitvoering project t BOSS Van idee tot uitvoering Waar gaan we op in 1. Wat is t BOSS? 2. Waarom dit idee en waarom bijzonder? 3. Hoe komt men van idee naar uitvoering? 4. Vragen, meer info? t BOSS is t BOSS staat

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

Naam team: Vragen Eerste Ronde VVKVoetbalQuiz 2016. Totaal te behalen: 8 punten PUNTEN VRAAG ANTWOORD. Thema: Wit

Naam team: Vragen Eerste Ronde VVKVoetbalQuiz 2016. Totaal te behalen: 8 punten PUNTEN VRAAG ANTWOORD. Thema: Wit Vragen Eerste Ronde VVKVoetbalQuiz 2016 PUNTEN VRAAG ANTWOORD Thema: Wit 2 Het is vandaag Witte Donderdag. Welke Zeeuwse club speelt helemaal in het wit (van top tot teen dus)? 4 Wit is de kleur van de

Nadere informatie

Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF:

Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF: Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF: Met Olympic Moves bereiken en inspireren we jongeren uit het voortgezet onderwijs met de kracht van sport en dragen we actief

Nadere informatie

HOSPATILITY FC UTRECHT

HOSPATILITY FC UTRECHT HOSPATILITY FC UTRECHT FC UTRECHT BUSINESS CLUB Geniet van een buitengewone ervaring De FC Utrecht Hospitality programma s zijn een uitstekende gelegenheid om Utrecht en FC Utrecht te beleven. Door het

Nadere informatie

AMATEURPARTNERSHIP OVEREENKOMST

AMATEURPARTNERSHIP OVEREENKOMST AMATEURPARTNERSHIP OVEREENKOMST 2017 2018 Samen leuke dingen doen Inleiding Roda JC Kerkrade streeft ernaar om met beide voetbalbenen midden in de Limburgse maatschappij te staan. Als club willen wij ons

Nadere informatie

Stichtingsdocument 2015-2016

Stichtingsdocument 2015-2016 T Stichtingsdocument 2015-2016 Swammerdamstraat 38bg 1091 RV Amsterdam T: 020 6 75 08 80 F: 020 6 70 84 56 info@skcnet.nl www.skcnet.nl 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.Wat doet de organisatie... 3

Nadere informatie

Breda Doet, samen verder! Suzan Zwiers, Dion Sillen en Mirjam Wallien gemeente Breda

Breda Doet, samen verder! Suzan Zwiers, Dion Sillen en Mirjam Wallien gemeente Breda Breda Doet, samen verder! Suzan Zwiers, Dion Sillen en Mirjam Wallien gemeente Breda Wat was de bedoeling? Met elkaar realiseren van een solide sociale basis Aansluiten bij energie professionals en wijkbewoners

Nadere informatie

2012 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1

2012 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Scheidsrechterscommissie 5. Profielschets

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering.

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering. ADVIESNOTA Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd Inleiding Een gezonde jeugd. Dat is wat onze gemeente wil. Overgewicht onder jongeren vormt echter een bedreiging. Daarom is bestrijding

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

Jaarverslag projecten en activiteiten. Stichting FC Groningen in de Maatschappij

Jaarverslag projecten en activiteiten. Stichting FC Groningen in de Maatschappij Jaarverslag projecten en activiteiten Stichting FC Groningen in de Maatschappij Boekjaar 2014 Inhoud 1. Stichting FC Groningen in de Maatschappij... 2 2. Projecten en activiteiten... 3 3. Ondersteuning

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique Programma Mozambique 1. Context analyse Mozambique is een van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. In de afgelopen jaren heeft Mozambique echter een sterke economische groei laten zien, is

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) 5.1 STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Technische Commissie weergegeven. Zie bijlage 5.1 Zie bijlage 5.2 voor Taakomschrijving Hoofdbestuurslid Technische

Nadere informatie

Sponsorbrochure vv Kethel Spaland

Sponsorbrochure vv Kethel Spaland Sponsorbrochure vv Kethel Spaland Introductie vv Kethel-Spaland vv Kethel Spaland is in de zomer van 2013 ontstaan uit een fusie tussen VVK 68 en SC Spaland. De nieuwe vereniging heeft 900 leden waarvan

Nadere informatie

Jaarverslag projecten en activiteiten. Stichting FC Groningen in de Maatschappij

Jaarverslag projecten en activiteiten. Stichting FC Groningen in de Maatschappij Jaarverslag projecten en activiteiten Stichting FC Groningen in de Maatschappij Boekjaar 2015 Inhoud 1. Stichting FC Groningen in de Maatschappij... 2 2. Projecten en activiteiten... 3 3. Ondersteuning

Nadere informatie

Foto: Zaanse Sportkrant SPONSORBROCHURE 2012-2013

Foto: Zaanse Sportkrant SPONSORBROCHURE 2012-2013 Foto: Zaanse Sportkrant SPONSORBROCHURE 2012-2013 Zaandam, Geachte relatie, Allereerst willen wij u namens de voetbalvereniging Hellas Sport bedanken voor uw interesse in onze vereniging. Hellas Sport

Nadere informatie

Van idee naar subsidiabel projectplan

Van idee naar subsidiabel projectplan FINALEDAG 3-2-1-CO! ZORGT VOOR VERRIJKTE INNOVATIEVE IDEEËN Van idee naar subsidiabel projectplan Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 26 maart 2015 vond voor de tweede

Nadere informatie

Plan van aanpak / toekomst visie TVC/BREDA

Plan van aanpak / toekomst visie TVC/BREDA Voetbal vereniging TVC-BREDA Sportpark "Kwakkelhut " Kwakkelhutstraat 102-104 4814 KR Breda Tel : 076-5148000 www.tvcbreda.nl Plan van aanpak / toekomst visie TVC/BREDA Inleiding: Er is besloten door het

Nadere informatie

Aanvraag activiteitensubsidie 2015, gemeente Roosendaal

Aanvraag activiteitensubsidie 2015, gemeente Roosendaal Aanvraag activiteitensubsidie 2015, gemeente Roosendaal R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op

Nadere informatie

Persoonlijk Sponsorplan FC UTRECHT VROUWEN Adopteer nu uw favoriete speelster en steun het FC Utrecht vrouwenvoetbal bij haar ontwikkeling

Persoonlijk Sponsorplan FC UTRECHT VROUWEN Adopteer nu uw favoriete speelster en steun het FC Utrecht vrouwenvoetbal bij haar ontwikkeling Persoonlijk Sponsorplan FC UTRECHT VROUWEN Adopteer nu uw favoriete speelster en steun het FC Utrecht vrouwenvoetbal bij haar ontwikkeling Stichting Vrouwen Voetbal Utrecht Stichting Vrouwenvoetbal Utrecht

Nadere informatie

Sponsorbrochure vv Kethel Spaland

Sponsorbrochure vv Kethel Spaland Sponsorbrochure vv Kethel Spaland Introductie vv Kethel-Spaland vv Kethel Spaland is in de zomer van 2013 ontstaan uit een fusie tussen VVK 68 en SC Spaland. De nieuwe vereniging heeft 700 leden waarvan

Nadere informatie

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4. Kick off Wist je dat? Club van 100 Nieuwe spelregels jeugd

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4. Kick off Wist je dat? Club van 100 Nieuwe spelregels jeugd Easterlittens, oktober 2017 Beste vrienden van VV Oosterlittens, Het voetbalseizoen 2017-2018 is voor de meesten van jullie al weer begonnen. Enkele teams hebben de eerste bekerwedstrijden alweer gespeeld.

Nadere informatie

Beleidsplan TSBV Pendragon

Beleidsplan TSBV Pendragon Beleidsplan TSBV Pendragon April 2007 Mariek Nanninga Ralf Bardoel 1 Inhoudsopgave Introductie...3 1 Leden...3 2 Financiën...4 3 Public Relations...5 3.1 Status...5 3.2 Toekomst...5 4 Doelstellingen...6

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 12 juli 2010 Stand van zaken Onderwijs en Ondernemen.

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 12 juli 2010 Stand van zaken Onderwijs en Ondernemen. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014.

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Dit jaar wordt het Zilveren Trawler toernooi in Katwijk gehouden en niet in IJmuiden. vv Katwijk en IJ.V.V.

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Programma Suriname. 1. Context analyse. 2. Het landenprogramma Suriname. Nederlandse ondersteuning

Programma Suriname. 1. Context analyse. 2. Het landenprogramma Suriname. Nederlandse ondersteuning Programma Suriname 1. Context analyse Het landenprogramma in Suriname is op basis van de MoU door Commissie Toezicht Sport (CTS) opgesteld. CTS heeft de behoeften in Suriname, die passend zijn binnen de

Nadere informatie

Nieuwsflits Juli 2015

Nieuwsflits Juli 2015 Nieuwsflits Sportstimulering Sportbedrijf Rheden Houdt u maandelijks op de hoogte van allerlei sportnieuws in de gemeente Rheden. Nieuwsflits Juli 2015 Beste Lezers, Het is alweer een jaar geleden dat

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst FC FC Utrecht-NAC

Netwerkbijeenkomst FC FC Utrecht-NAC Netwerkbijeenkomst FC FC Utrecht-NAC Utrecht Utrecht Onderweg Onderweg naar naar 2016 2016 Programma 18:30 Welkomstwoord: Jan van Schaik 18:35 FC Utrecht maatschappelijk: Niek Amelink 18:50 Hoe zorg je

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Kunstgras SV Odijk voetbal, renovatie trainingsveld met garantstelling. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Kunstgras SV Odijk voetbal, renovatie trainingsveld met garantstelling. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 22 juni 2017 17-047 Onderwerp Kunstgras SV Odijk voetbal, renovatie trainingsveld met garantstelling Aan de raad, Onderwerp Kunstgras SV Odijk voetbal, renovatie trainingsveld

Nadere informatie

Verslag expertmeeting Vrijwilligerswerk als (op)stap naar particpatie, dinsdag 9 december 2014 Aanwezig 43 personen (23 organisaties) 1

Verslag expertmeeting Vrijwilligerswerk als (op)stap naar particpatie, dinsdag 9 december 2014 Aanwezig 43 personen (23 organisaties) 1 Verslag expertmeeting Vrijwilligerswerk als (op)stap naar particpatie, dinsdag 9 december 2014 Aanwezig 43 personen (23 organisaties) 1 Aanleiding: 1 januari 2015 gaat de participatiewet van kracht. De

Nadere informatie

Sponsorbrochure RBC. Een unieke club, met een markante Historie. Vol ambitie, om door te groeien naar de top van het amateurvoetbal

Sponsorbrochure RBC. Een unieke club, met een markante Historie. Vol ambitie, om door te groeien naar de top van het amateurvoetbal Sponsorbrochure RBC Een unieke club, met een markante Historie. Vol ambitie, om door te groeien naar de top van het amateurvoetbal Seizoen 2017-2018 RBC Vroeger RBC is een unieke club, met een markante

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 Opgesteld: Versie nr. 12 STRATEGISCH BELEIDSPLAN UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 STRATEGISCH PLAN UDI 19 Beter Bed INHOUDSOPGAVE: - INLEIDING - MISSIE - VISIE - DOELSTELLINGEN - TIJDSPAD / ACTIES

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Stichting Maumu Youth Sports and Development (MY S&D) Activiteitenverslag

Stichting Maumu Youth Sports and Development (MY S&D) Activiteitenverslag Stichting Maumu Youth Sports and Development (MY S&D) Activiteitenverslag 2015 Het tweede jaar Dank Allereerst past een woord van grote dank voor de financiële steun die MY S&D mocht ontvangen in 2015

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie