Jaarplan PSV in the community

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan PSV in the community 2014-2015"

Transcriptie

1 Jaarplan PSV in the community Nelson Mandela once said: Sport has the power to change the world it has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair. It is more powerful than government in breaking down racial barriers. Jaarplan PSV in the community Juni2014

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Koers Eindhovense amateurvoetbal Wijkgerichtheid Mark van Bommelveld PSV Heartbeat Meisjesvoetbal Partnerships en kruisbestuiving PSV jeugdteams Monitoring 7 3. Stand van zaken in tussenrapportage genoemde nieuwe projecten RESPECT OldStars Vakantievoetbaldagen Girlz Voetbalclinics Wijksteunpunt PSV Goede doel Meet2Match Sport PSVStreet League Cup PSV United 11 Met opmaak: opsommingstekens en nummering Met opmaak: opsommingstekens en nummering 4. Overige nieuwe projecten FieldLab Voetbal Blindentribune Anti-discriminatie PSV 6x6 Cup EuroFIT 13 Met opmaak: opsommingstekens en nummering Met opmaak: opsommingstekens en nummering 5. Totaaloverzicht projecten Bijlage 1: Projectsheets Bijlage 2: Onderzoeksresultaten Mensfort United Bijlage 3: Succesverhalen deelnemers en betrokkenen diverse projecten Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.2

3 Bijlage 4: Weekoverzicht en agenda activiteiten 1. Inleiding PSV is ontstaan vanuit een maatschappelijke visie van Philips. Het is dus logisch dat community care momenteel één van de vijf kernwaarden van PSV is en in het DNA van de club zit. Sinds haar ontstaan zet PSV zich op allerlei manieren in voor de Eindhovense maatschappij.de PSV-familie waarover vaak wordt geschreven is hecht en maatschappelijke betrokkenheid is bij veel medewerkers van PSV een natuurlijk onderdeel van hun handelen. PSV heeft er in 2008 bewust voor gekozen om een afdeling binnen de club verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van het maatschappelijke beleid en kiest er voor om deze verantwoordelijkheid niet bij een externe stichting te plaatsen. Dat zegt veel: PSV = MVO. Vanaf september 2012 vindt er constructief overleg plaats tussen de adviesgroep sociaal maatschappelijke projecten PSV van de gemeente Eindhoven en PSV. Met het advies aan PSV om haar maatschappelijke programma nog meer te concentreren op de verbetering van de relatie met de Eindhovense amateurvoetbalverenigingen en verbetering van de zichtbaarheid van PSV in de Eindhovense wijken heeft PSV het afgelopen jaar haar aandachtsgebied enigszins verlegd. PSV heeft communitytrain(st)ers in dienst genomenen mede naar aanleiding van gesprekken met de voorzitter van het Eindhovense voorzittersoverleg amateurvoetbal is PSV dé katalysator van RESPECT12 geworden, een respectcampagne ontstaan vanuit de collectiviteit van het amateurvoetbal. PSVkiest er voor om de ingeslagen weg voort te zetten. Bestaande projecten worden verder geïntegreerd in het Eindhovense en nieuwe projecten worden op basis van vraag vanuit de samenleving en/of maatschappelijke partners gestart. Stuk voor stuk betreft het projecten die een grote positieve maatschappelijke impact op de stad Eindhoven en haar inwoners hebben. PSV en voetbal worden ingezet als middel om maatschappelijke doelen te behalen. PSV heeft hierbij een faciliterende, katalyserende en/of initiërende rol. Samen met een groot aantal maatschappelijke partners wil PSV zich inzetten om maatschappelijk rendement op allerlei gebieden te verhogen. PSV kiest voor kwaliteit en wil alleen die projecten draaien, die echt maatschappelijk rendement opleveren voor de stad. Samen met de welzijnsorganisaties en de gemeente Eindhoven wordt gewerkt aan de uitbreiding van succesvolle projecten. Lastig is dat de gemeente Eindhoven op welzijnsgebied momenteel organisatorisch (personeelsontwikkelingen binnen Gemeente, Wij Eindhoven en Lumens) behoorlijk in beweging is. Dit maakt het voor de betreffende organisaties onmogelijk om snel te schakelen en dat is ook de reden dat de start van het PSV United project in de nieuwe wijken iets langer duurt dan oorspronkelijk gedacht. Binnen de samenstellingen van politiek Eindhoven zijn er ontwikkelingen naar aanleiding van de recente gemeenteraadsverkiezingen. Om het nieuwe college van B&W goed op de hoogte te brengen van de maatschappelijke betrokkenheid van PSV en de kansen die er liggen om met PSV maatschappelijk rendement te halen voor de stad zou PSV graag binnenkort een presentatie geven of mee willen werken aan een werkbezoek aan PSV voor het nieuwe college en de adviesraad. Kortom: de succesvolle koers die mede op advies van de adviesgroep sociaal maatschappelijke projecten PSV van de gemeente Eindhoven is vorm gegeven wordt in het seizoen Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.3

4 onverminderd voortgezet. In dit jaarplan wordt beschreven wat PSV het komende seizoen te bieden heeft op het gebied van haar inzet voor de maatschappij. 2. Koers Zoals reeds in de inleiding vermeld zal PSV de ingeslagen koers voor het komende seizoen voortzetten. Ook het komende jaar zal PSV maatschappelijke initiatieven verder blijven ontwikkelen en de samenwerking met maatschappelijke partners en bedrijfsleven intensiveren. Vanuit het hart van PSV zal de club de vorig jaar vastgestelde speerpunten verder ontwikkelen: 2.1 Eindhovense amateurvoetbal De samenwerking met de Eindhovense amateurverenigingen krijgt steeds meer vorm. Bij de Jupiler League wedstrijd jong PSV FC Eindhoven in december 2013 waren bijvoorbeeld duizenden leden van amateurclubs aanwezig. De bijeenkomst vanmeet2match Sport, die eind 2013 voor de eerste keer in het Philips Stadion werd georganiseerd samen met de gemeente Eindhoven, was zeer succesvol. Bij de PSV marketingworkshop waren maar liefst 25 functionarissen van amateurverenigingen aanwezig. Uiteraard is de volgende editie van Meet2Match Sport, eind 2014, daarom ook in het Philips Stadion. RESPECT12 is zichtbaar in het Eindhovense amateurvoetbal en iedereen, van jong tot oud, ziet de hesjes en de positieve impact er van rond de velden. Naast RESPECT12 vinden er nog meer succesvolle projecten in samenwerking met het Eindhovense amateurvoetbal plaats zoals clinics om meisjesvoetbal te stimuleren (vv Gestel, vv Wodan, vv Tongelre) en wandelvoetbal voor 60-plussers. Het betreft hier projecten op het gebied van sportparticipatie en respect. Doorverwijzing van deelnemers aan maatschappelijke projecten van PSV naar het amateurvoetbal gebeurt steeds vaker en de samenwerking en aansluiting van bestaande projecten op elkaar verloopt steeds beter. PSV is actief betrokken bij de nieuwe stichting Geef Racisme de Rode Kaart Nederland, die in oktober 2014 in het Philips Stadion haar aftrap zal hebben. Ook bij die gelegenheid zullen we alle Eindhovense amateurvoetbalverenigingen uitnodigen. PSV heeft vorig jaar aangegeven aan de voorzitter van het voorzittersoverleg amateurvoetbal graag een presentatie te geven over de maatschappelijke betrokkenheid van PSV. Dit aanbod staat uiteraard nog steeds en PSV staat uiteraard ook open voor nieuwe initiatieven vanuit het amateurvoetbal. PSV wil graag het voorzittersoverleg eens per jaar faciliteren in het Philips Stadion en in gesprek gaan met dit orgaan om tot nieuwe vormen van samenwerking te komen. PSV zal hiertoe het initiatief nemen. vv Gestel Een goed voorbeeld van een club waarmee PSV op maatschappelijk gebied grote stappenheeft gemaakt is vv Gestel. Bij deze club vond een PSV-clinic voor meisjes plaats endoor de proactieve benadering van PSV ontstaat een geweldige kruisbestuiving: wekelijks trainen de maatschappelijke teams van de Dutch Street Cup en OldStars daar. De OldStars,die na hun trainingsperiode op De Herdgang door gaan met Walking Football, hebben bij vv Gestel hun thuisbasis gevonden. Uiteraard doet vv Gestel ook mee aan RESPECT12. Daarnaast lopen er gesprekken om het team van Bennekel Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.4

5 United te laten trainen bij vv Gestel. In het kader van de PSV-United projecten zet PSV zich proactief in om de koppeling te maken met de amateurclubs in de betreffende wijken. 2.2 Wijkgerichtheid Ook komend seizoen zal PSV zich inzetten voor de bewoners van de wijken van Eindhoven. PSV zal op allerlei manieren een bijdrage leveren aan de maatschappelijke ontwikkelingen in de wijken. Daarnaast blijft PSV zich ook inzetten voor de wijkbewoners in de nabijheid van het Philips Stadion. Het PSV United project start komend seizoen in Tongelre en Gestel en zal ook daar naar het voorbeeld van Mensfort gaan uitgroeien tot een maatschappelijk middel om wijkbinding te versterken en sociale cohesie te verbeteren. De verbinding met de maatschappelijk betrokken voetbalverenigingen vv Tongelre en vv Gestel wordt uiteraard gemaakt. Uiteraard komen de Voetbalvakantiedagen komend seizoen terug. Deze zullen wederom in enkele wijken van Eindhoven gaan plaatsvinden, net zoals het PSV 6x6 toernooi dat samen met de buurtcoaches wordt georganiseerd Mark van Bommelveld Het Mark van Bommelveld is vermoedelijk in september 2014 gereed voor gebruik. Het veld is mogelijk gemaakt door een investering van PSV en door een eigen bijdrage van de maatschappelijk zeer betrokken Mark van Bommel. In het seizoen zal het Mark van Bommelveld door PSV intensief gebruikt gaan worden om de diverse clinics en trainingen, die verweven zijn in bestaande maatschappelijke projecten, ten uitvoer te brengen. Daarnaast zal het veld gebruikt worden door maatschappelijke initiatieven zoals Playing for Success en Wijksteunpunt PSV. Voor thuiswedstrijden van PSV is het veld beschikbaar voor de jonge bezoekers van de wedstrijden. Tevens zullen er op nog nader te bepalen momenten clinics plaatsvinden voor speciale doelgroepen zoals bijvoorbeeld kinderen uit gezinnen met een sociale achterstand,eventueel in combinatie met een wedstrijdbezoek aan PSV. Het veld krijgt een open karakter en jongeren uit de wijk kunnen er uiteraard ook terecht. Het Mark van Bommelveld gaat de komende jaren uitgroeien tot een uithangbord voor de maatschappelijke betrokkenheid van PSV en PSV staat open voor alle initiatieven en ideeën die vanuit de Eindhovense samenleving worden geopperd. Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.5

6 2.2.2 PSV Heartbeat PSV Heartbeat is momenteel in de voorbereidende fase. Insamenwerking met het Summa College en met Philips en ASML als financiers heeft PSV het nieuwe project, genaamd PSV Heartbeat, ontwikkeld. De intentie is om gedurende het seizoen/schooljaar eerstejaars studenten een reanimatie en AED-cursus te latenvolgen. PSV coördineert het volledige project en ondersteunt dit bovendien met haar marketing- en mediakanalen. Er wordt een voor de doelgroep aansprekend concept gemaakt waarin ook PSV-spelers een rol krijgen. De cursussen gaan naar verwachting op het Summa College en in de wijksteunpunten in Eindhoven plaats vinden. Het wachten is momenteel op de antwoorden van Summa College en de andere initiatiefnemers. In de wijken in Eindhoven hebben duizenden studenten in de dienstverlenende sector op termijn dus allemaal een reanimatie en AED-opleiding! 2.3 Meisjesvoetbal Met de vrouwen van PSV/FCEindhoven als boegbeeld worden de Girlz Voetbalclinics ook komend seizoen georganiseerd om zo meisjes kennis te laten maken met de voetbalsport. De clinics vinden plaats bij Eindhovense amateurvoetbalverenigingen en bij voorkeur bij die verenigingen die midden in de wijk liggen. De meiden van PSV/FCEindhoven gaan in het voortraject zelf naar de scholen in de wijk ter promotie van de clinics. Het meidenteam Mensfort Pink wordt getraind door speelsters van PSV/FCEindhoven en het is de bedoeling om, mits er behoefte vanuit de wijk is, ook in Tongelre en Gestel te starten met een meidengroep. Dit staat gepland voor medio Partnerships en kruisbestuiving PSV werkt op maatschappelijk gebied, zoals u weet, met tal van partijen samen. Het enthousiasme over de samenwerking en de resultaten die behaald worden door de toevoeging van PSV als katalysator zijn groot. Het ontbreekt echter vaak nog aan formele afspraken tussen de betreffende partijen. Een van de speerpunten voor komend seizoen is daarom het verankeren van de bestaande samenwerkingen, zodat er borging ontstaat voor de toekomst. Een voorbeeld van een convenant waarbij PSV de aansluiting wil zoeken is Jeugd in Beeld. Diverse partijen in het Eindhovense werken daarbij samen om jongeren de juiste impulsen te geven om overlast te voorkomen. Het PSV United project doet dit ook, maar formeel gezien is PSV geen partner in het grotere geheel. Een zeer positief effect van de betrokkenheid van PSV bij de diverse samenwerkingsprojecten zijn de kruisbestuivingen die plaatsvinden. In veel gevallen is het zo dat er samenwerkingen ontstaan en raakvlakken zijn tussen de wijk, amateurvoetbalverenigingen en specifieke doelgroepen zoals meisjes en ouderen.een goed voorbeeld is de samenwerking met Samen voor Eindhoven en de succesvolle organisatie van de Meet2Match Sport in het Philips Stadion. Een ander voorbeeld is dat PSV onlangs Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.6

7 met Sportleerbedrijf Eindhoven afspraken heeft gemaakt om binnen PSV diverse stagiaires en een PSVbeweegteam te plaatsen. 2.5 Jeugdteams PSV Vanaf komend seizoen worden de jeugdteams van PSV gekoppeld aan de maatschappelijke projecten. Ieder team wordt gekoppeld aan een specifiek project. Het ambitieuze FieldLab, dat aan de jeugdzijde van sportcomplex De Herdgang tot stand komt, vormt een belangrijk middel bij deze koppeling. Een uitgebreidere beschrijving van het FieldLab vindt u in pararaaf 4.1. Naast de jeugdspelers worden de spelers uit de A-selectie en alle medewerkers intensiever betrokken bij de uitvoering van de maatschappelijke projecten. Het is de bedoeling dat iedere medewerker jaarlijks minimaal een dag de maatschappelijke impact van PSV zelf voelt. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een les mee te draaien bij Playing for Success, in gesprek te gaan met de deelnemers van Bennekel United of mee op bezoek te gaan bij patiëntjes in een van de ziekenhuizen. 2.6Monitoring Meten van de resultaten en de maatschappelijk impact van de toevoeging van PSV aan sociaal maatschappelijke initiatieven is ontzettend lastig. Het is moeilijk om aantoonbaar te maken wat het verschil in rendement is, terwijl alle betrokken professionals overtuigd zijn van de meerwaarde van de toevoeging van PSV aan maatschappelijke projecten. Het bovenstaande in acht nemende heeft PSV besloten om interviews met participanten in te zetten als referentie voor het maatschappelijk rendement. De interviews in bijlage 3 geven een goed beeld vande positieve maatschappelijke impact. Het afgelopen seizoen is er door de Universiteit van Utrecht daarnaast onderzoek gedaan naar het maatschappelijk rendement van het PSV United project. De resultaten van het onderzoek van de USBO vindt u in bijlage 2. Uit het onderzoek komen een aantal aanbevelingen die zeer waardevol zijn bij de uitrol van het project, om zo tot een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement te komen. Veel van de projecten waar PSV intensief bij betrokken is worden gemonitord in opdracht van externe samenwerkingspartners of worden landelijk gevolgd. PSV is voornemens om het komende seizoen, door het inzetten van stagiaires via Leerbedrijf Eindhoven,een duidelijker beeld te krijgen van de resultaten van haar maatschappelijke projecten. Er zal vooral onderzocht worden wat het bereik is van de diverse projecten en welke personen direct en indirect in aanraking komen met de projecten. De toezegging van Stichting Meer dan voetbal dat er voor alle BVO s een meetinstrument ter beschikking zou komen is helaas een loze gebleken. Daarom heeft PSV besloten om komend seizoen zelf te investeren in een tool om impact en bereik beter te kunnen monitoren. Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.7

8 3. Stand van zaken in tussenrapportage genoemde nieuweprojecten 3.1 RESPECT12 Op 2 december 2013 was rondom de Jupiler League-wedstrijdJong PSV - FC Eindhoven de aftrap van RESPECT12. Momenteel nemen zeventien amateurvoetbalverenigingen uit (regio) Eindhoven deel aan dit project. De reacties van zowel deelnemers als buitenstaanders op het project zijn uitermate positief.psv is als katalysator betrokken bij dit project en de hesjes zijn ook bij jeugdwedstrijden op De Herdgang zichtbaar. Ook komend seizoen wil PSV van meerwaarde zijn voor het project. PSV gaat in de komende maanden in overleg met de initiatiefnemers van RESPECT12 om te komen tot een juiste invulling voor het komende jaar. De voorzitter van DBS, tevens de initiatiefnemer van RESPECT12, is onlangs geïnterviewd voor het nieuwe maatschappelijke magazine van PSV. Het interview vindt u in de bijlage. De kracht van het project ligt volgens hem onder andere in de betrokkenheid van PSV. De bijeenkomsten van de deelnemende clubs vinden plaats in het Philips Stadion en de actie om leden van deelnemende clubs uit te nodigen bij de Jupiler League-wedstrijd tussen Jong PSV en FC Eindhoven wordt volgend seizoen doorgezet. 3.2 OldStars Dit initiatief, dat is gebaseerd op het Engelse Walking Football, is vanaf de start zeer succesvol. Momenteel nemen plussers wekelijks deel aan het project dat plaats vindt op het jeugdcomplex op De Herdgang. Zij zijn de tweede lichting OldStars.75% van de deelnemers aan de eerste lichting traint momenteel wekelijks bij amateurclub vv Gestel. Lichting drie en vier gaan komend seizoen aan de slag op De Herdgang en de structurele doorstroming van eerdere lichtingen naar amateurclubs zal verder gestalte krijgen. Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.8

9 3.3Vakantievoetbaldagen In de zomer van 2014 en 2015 gaat PSV weer voetbalclinics verzorgen in de wijken van Eindhoven. PSV bepaaltmet diverse maatschappelijke organisaties in welke wijken en op welke locaties de clinics worden gegeven. Gezocht wordt naar wijken/locaties waar veel kinderen wonen die vanwege de financiële situatie niet op vakantie gaan en zodoende toch een leuke activiteit bij hen in de buurt hebben. Uiteraard zal een doorverwijzing naar het Jeugdsportfonds Eindhoven niet ontbreken. Ook het Mark van Bommelveld naast het Philips Stadion is een van de locaties waarop gevoetbald gaat worden. 3.4 Girlz voetbalclinics In samenwerking met het vrouwen team van PSV/FC Eindhoven worden er gedurende het jaar diverse clinics voor meisjes georganiseerd. Het doel van deze clinics is om meer meisjes de weg naar het Eindhovense amateurvoetbal te laten vinden. Gezocht wordt naar samenwerking met Eindhovense amateurvoetbalclubs voor de uitvoering van de clinics op het complex van deze verenigingen, zodat de meiden meteen enthousiast gemaakt kunnen worden om lid te worden van die verenigingen. Promotie voor de clinics vindt plaats door de dames van PSV/FCEindhoven. Zij bezoeken scholen in de betreffende wijk in de week voorafgaand aan de clinic.in oktober 2013 vond de eerste Girlz voetbalclinic plaats bij vv Gestel. Aan deze clinic deden maar liefst 110 meisjes mee.eind april 2014 vonden er bij respectievelijk vv Tongelre en Wodan clinics plaats. Aan deze clinics namen meer dan honderd meiden deel.psv gaat samen met PSV/FCEindhoven in het seizoen wederom een aantal clinics voor meisjes organiseren. 3.5Wijksteunpunt PSV Wijksteunpunt PSV, dat begin 2013 aan de PSV-laan is geopend, overtreft alle verwachtingen. Het Wijksteunpunt van Lunet Zorg heeft het doel om bewoners uit de nabijheid van het Philips Stadion, die in een sociaal isolement leven, weer bij de maatschappij te betrekken. Momenteel vinden er dagelijks bijeenkomsten plaats in het Wijksteunpunt. Zo is er een vaste schoonmaakploeg bestaande uit een vijftiental personen en is er een breiclub voor vrouwen uit de directe omgeving. Het Wijksteunpunt is sterk in ontwikkeling en profiteert van de aantrekkingskracht van de unieke locatie. Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.9

10 Met tal van maatschappelijk gerichte organisaties wordt door Lunet Zorg de samenwerking gezocht. Zo worden in het Wijksteunpunt bijeenkomsten van de GGzE en de Archipel georganiseerd en ligt het in de lijn der verwachting dat ook de wijkagent een wekelijks spreekuur gaat houden in Wijksteunpunt PSV. Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.10

11 3.6 Goede doel Het afgelopen seizoen heeft PSV zich op diverse manieren ingezet voor het lokale goede doel Inloophuis de Eik. Uit de evaluatie komt naar voren dat het voor PSV beter is om zich te koppelen aan een landelijk goed doel. Fans van PSV kunnen zich daar beter mee identificeren, daarom gaat PSV zich vanaf komend seizoen weer inzetten voor een landelijk goed doel. PSV gaat op zoek naar een goed doel dat de mogelijkheid heeft om de gelden die opgehaald worden lokaal in te zetten, zodat de inzet ten goede komt aan inwoners van (de regio) Eindhoven. De komende maanden gaat PSV bepalen welk landelijk goed doel het in seizoen gaat ondersteunen. Mogelijke kandidaten zijn Jeugdsportfonds, Spieren voor Spieren, Nationaal Fonds Gehandicaptensport, de Hartstichting en het Nationaal Ouderfonds. 3.7 Meet2Match Sport Met als doel om een win-winsituatie voor sportverenigingen en bedrijven te creëren heeft PSV het verzoek van Samen voor Eindhoven om gastheer en medeorganisator te zijn van de tweede Meet2Match Sport 2013 enthousiast omarmd. PSV heeft ter promotie van de bijeenkomst een presentatie gegeven aan geïnteresseerdesportverenigingen. Tijdens de bijeenkomst Meet2Match Sport heeft PSV een marketingworkshop gegeven waar functionarissen van circa 25 amateurverenigingen aanwezig waren. Op basis van het succes is op verzoek van de organisatie wederom voor het Philips Stadion als locatie gekozen voor Meet2Match Sport PSV is naast gastheer nadrukkelijk betrokken bij de inhoudelijke organisatie van het netwerkevenement. 3.8 PSV Street League In onderling overleg met onder andere de buurtcoaches van Lumens en de Gemeente Eindhoven is besloten om de PSV Street League niet in de bestaande vorm uit te voeren. Belangrijkste reden hiervoor is om te komen tot minder wildgroei in de bestaande sportparticipatieprojecten die al in Eindhoven worden aangeboden. PSV wordt vanaf komend seizoen intensief betrokken bij de Cruijff Court kampioenschappen die landelijk plaatsvinden en die in Eindhoven de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, maar onvoldoende aantrekkingskracht op de jeugd hadden. In hoofdstuk 4.3 wordt de nieuwe opzet verder toegelicht. Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.11

12 3.9 PSV United Het zeer succesvolle voorbeeld van Mensfort United gaat in het seizoen , mede dankzij externe financiering door Woonbedrijf, uitgerold worden in de wijken Gestel en Tongelre. In deze wijken gaan respectievelijk Bennekel United en Tongelre United van start. Net als drie jaar geleden in Mensfort wordt begonnen een groep jongeren, waarvan de samenstelling in samenwerking met de maatschappelijke organisatieswordt bepaald. Deze jongeren gaan intensief trainen onder de vlag van PSV, waarbij voetbal als middel wordt ingezet om maatschappelijke doelen te bereiken. Zij zullen in de loop van het traject trots worden op hun leefomgeving en hun sociaal-maatschappelijke gedrag zal sterk verbeteren.de voorbereidingsfase, met intensief overleg tussen betrokken partners als Lumens, Wij Eindhoven, De Buurtbrigadier, scholen in de betreffende wijk, amateurclubs en buurtorganisaties is momenteel in de afrondende fase. Hoogstwaarschijnlijk gaan beide Unitedprojecten direct na de zomervakantie van start. De ontwikkelingen in Mensfort geven de enorme potentie van het project aan. In Mensfort groeit het project uit tot een sociaal maatschappelijk bindmiddel van ongekende proporties. De kans is groot dat Mensfort United op termijn een eigen merk gaat worden, waaronder tal van sport en wijkactiviteiten plaats gaan vinden. In dit concept willen wij benadrukken dat het succes van de aanpak tevens de valkuil kan zijn. Een te snelle groei van het aantal wijken dat de aanpak krijgt kan er toe leiden dat het project aan zijn eigen succes ten onder gaat vanwege capaciteitsproblemen bij de diverse samenwerkingspartners. Daarnaast is het van belang om de aanpak alleen toe te passen als er voldoende draagvlak binnen een betreffende wijk is en iedereen er achter staat. Als uit een uitgebreide scan in de wijk na een aantal maanden blijkt dat de kans van slagen te laag is kan er beter voor gekozen worden om het vizier alsnog op een andere wijk te richten. PSV staat al enkele maanden startklaar om aan de slag te gaan in Tongelre en Gestel en heeft hiervoor zelfs een extra trainer aangenomen. PSV speelt een proactieve rol bij de uitbreiding, maar is afhankelijk van de situatie bij de diverse samenwerkingspartners. Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.12

13 4. Nieuwe projecten PSV werkt met tal van maatschappelijke partners in de stad intensief samen om tot maatschappelijk rendement te komen en neemt initiatieven om nieuwe projecten op te zetten. Naast het eerder genoemde Mark van Bommelveld en PSV Heartbeat zijn er een vijftal nieuwe en/of vernieuwde projecten komend seizoen. 4.1 FieldLab PSV In samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en Stichting Sports&Technology is begin 2012 het idee ontstaan om op De Herdgang, het sportcomplex van PSV, een FieldLab in te richten. Het FieldLab heeft als topprioriteit een bijdrage te leveren aan het opleiden van talenten tot succesvolle spelers in het eerste elftal. Tegen de achtergrond van haar kernwaarden (betrouwbaar, resultaatgerichte professionaliteit, gastvrije service in Brabant met internationale ambitie, innovatief ondernemerschap en community care) heeft PSV een aantal actielijnen benoemd waarin ontwikkeling/innovatie, met name gezien vanuit het perspectief van het FieldLab, een rol speelt: Herkenning, ontwikkeling en doorstroming van talent Verbeteren van de PSV beleving voor fans Versterken van sociaal maatschappelijke programma s van PSV Alhoewel de prioriteit uiteraard ligt bij het herkennen en ontwikkelen van talent, biedt het FieldLab ook mogelijkheden op gebied van fan beleving en vanuit een sociaalmaatschappelijke context. Zo zal het FieldLab een rol spelen in de programmering van voetbalkampen en clinics. Kinderen van acht tot twaalf jaar wordt de kans geboden om een dag als PSV prof in wording te leven. Trainen op De Herdgang onder leiding van PSV-trainers. Bedoeld voor elke voetballiefhebber, jongen of meisje, talentvol of een enthousiaste liefhebber. Vanuit sociaalmaatschappelijke context zullen de mogelijkheden die het FieldLab biedt ook worden ingezet bij de sociaalmaatschappelijke programma s van PSV, welke zijn gericht op sportstimulering en de inzet van sport bij sociaalmaatschappelijke begeleiding van bijzondere doelgroepen: kinderen met leerachterstand, probleemjongeren in de wijken enzovoorts.een persoonlijke test in het PSV FieldLab, een blik achter de schermen en een ontmoeting met de (bekende) PSV-trainers zijn enkele van de vele mogelijkheden. 4.2 Blindentribune Onlangs heeft er bij de wedstrijd PSV - FC Groningen een pilot plaatsgevonden voor een blindentribune in het Philips Stadion. Twaalf blinden en slechtzienden namen samen met hun begeleiders plaats op de tribune en kregen via een headset een speciaal verslag van de wedstrijd en de beleving er om heen. De pilot was dusdanig succesvol dat PSV heeft besloten om de blindentribune structureel onderdeel te maken van het Philips Stadion. Momenteel wordt bekeken hoeveel plaatsen er beschikbaar worden gesteld. Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.13

14 4.3 Anti-discriminatie PSV steunt diverse initiatieven op het gebied van anti-discriminatie. Zo neemt PSV jaarlijks deel aan de door de UEFA geadopteerde Football Against Racism Europe-action week tegen racisme in het voetbal en heeft het aansluiting gezocht bij de nieuwe stichting Geef racisme de rode kaart Nederland. PSV is actief betrokken bij deze stichting, waarvan de activiteiten in oktober 2014 officieel van start gaan in het Philips Stadion. PSV neemt een proactieve rol in om de amateurverenigingen uit Eindhoven te betrekken bij dit project. PSV steunt ook initiatieven op het gebied van homo-acceptatie. Zo is PSV aanwezig op Roze Zaterdag 2014 in Eindhoven en is het betrokken bij de opzet van Chapter Pink als nieuw onderdeel van de Supportersvereniging PSV. 4.4 PSV 6x6 Cup Zoals beschreven in hoofdstuk 3.8 is PSV betrokken bij de samensmelting tussen de PSV Street League en de Cruijff Court-toernooien. Samen met de buurtcoaches in Eindhoven zal onder de structuur van de landelijk Cruijff Court-toernooien in Eindhoven een speciaal toernooi met diverse voorrondes en zeven speeldagen ontstaan onder de naam PSV 6x6 Cup. De winnaar van de PSV 6x6 Cup plaatst zich uiteindelijk voor de regiofinale van het landelijke Cruijff Court-kampioenschap. 4.5EuroFIT PSV is een van de vier eredivisieclubs die mee doet aan het Europese programma EuroFIT. EuroFIT, dat wordt gesubsidieerd vanuit de Europese Unie, heeft het doel om een leefstijlprogramma te ontwikkelen, uitvoeren en evalueren dat door voetbalclubs wordt aangeboden aan haar fans. Het programma richt zich op een gezonde leefstijl (meer bewegen, gezonder eten) en wordt aangeboden bij de club, bijvoorbeeld in het stadion of op het trainingsveld. De ontwikkeling van het leefstijlprogramma bouwt voort op het succesvolle Football Fans In Training (FFIT) uit de Schotse Premier League. De wetenschappelijke evaluatie zal inzicht geven in de leefstijlen gezondheidswinst van het EuroFIT leefstijlprogramma. Ook wordt gekeken naar de economische voordelen. EuroFIT is gestart in november 2013 en heeft een looptijd van vijf jaar. Het kalenderjaar 2014 wordt gebruikt om het programma inhoudelijk te ontwikkelen en de eerste deelnemers zullen rond september 2015 van start gaan bij de clubs. De periode tot mei 2015 zal gebruikt worden om een wetenschappelijk onderbouwd programma op te zetten in onderling overleg tussen het VU Medisch Centrum (en de andere Europese EuroFIT-partners), de clubs en de Eredivisie. Verwacht wordt dat vanaf ongeveer mei 2015 potentiele deelnemers benaderdkunnen gaan worden. De ontwikkeling van het programma duurt een jaar, waarna er ongeveer een half jaar is gereserveerd voor werving van deelnemers. In het jaar dat het programma wordt ontwikkeld, zal onder andere een nieuwe bewegingsmeter, een interventie smartphone/tablet app en de inhoud van het twaalf weken durende programma worden ontwikkeld. Daarnaast worden de verschillende componenten getest voordat het programma van start gaat.het traject dat de deelnemers van PSV gaan doorlopen zal ongeveer twaalf weken duren. Er zullen zeventig Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.14

15 deelnemers per club deelnemen: 35 in de deelnemende groep en 35 in de controlegroep.meer informatie over EuroFIT is te vinden op 5. Totaaloverzicht projecten PSV in the community Hieronder tot slot een opsomming van alle projecten.projectsheets met daarin een uitgebreidere beschrijving per project zijn te vinden in bijlage RESPECT12 2. PSV Heartbeat 3. OldStars 4. Vakantievoetbaldagen 5. Girlz Voetbalclinics 6. Mark van Bommelveld 7. Wijksteunpunt PSV 8. Goede doel 9. Meet2Match Sport 10. Playing for Success 11. PSV United 12. PSV 6x6 Cup 13. Scoren met Scholing 14. Dutch Career Cup 15. Dutch Street Cup 16. CPC United 17. Ziekenhuisbezoek spelers 18. FAN of the match 19. FieldLab 20. Blindentribune 21. Anti-discriminatie 22. EuroFIT 23. Maatschappelijke verzoeken Met opmaak: opsommingstekens en nummering Jaarplan PSV in the community Juni2014/Pag.15

Nederland NELSON MANDELA. powered by. Powered by KPC Groep

Nederland NELSON MANDELA. powered by. Powered by KPC Groep Nederland powered by Sport has the power to change the world. It has the power to inspire in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope, where

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s

Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s Onderzoek Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s Seizoen 2010-2011 Februari 2012 Departement voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

ONDERZOEK De maatschappelijke. amateurvoetbal. Augustus 2013 Departement voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit Utrecht

ONDERZOEK De maatschappelijke. amateurvoetbal. Augustus 2013 Departement voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit Utrecht ONDERZOEK De maatschappelijke betrokkenheid van het Nederlandse amateurvoetbal cijfers en karakteristieken Augustus 2013 Departement voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit Utrecht

Nadere informatie

De bijdrage van Harten voor Sport (2014)

De bijdrage van Harten voor Sport (2014) De bijdrage van Harten voor Sport (2014) Maatschappelijke opbrengsten en werkzame factoren Martin van Rooijen Onderzoek, Monitoring en Evaluatie, Harten voor Sport Froukje Smits Onderzoeker Sport & Samenleving,

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Werkplan 2012. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. 23 november 2011

Werkplan 2012. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. 23 november 2011 Werkplan 2012 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 23 november 2011 1 Inleiding Dit is het werkplan van COC Leiden voor 2012. Waar 2011 vooral een jaar van verbreding was,

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

ONDERZOEK RENDEMENT VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN DOOR BVOÕS

ONDERZOEK RENDEMENT VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN DOOR BVOÕS ONDERZOEK RENDEMENT VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN DOOR BVOÕS SEIZOEN 2009-2010 Maart 2011 Departement voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit Utrecht STICHTING MEER DAN

Nadere informatie

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven digitale trapvelden M O N I T O R Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven N O V E M B E R 2002 M O N I T O R DIGITALE TRAPVELDEN 2002 November

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Verwey-Jonker Instituut Sociale professionaliteit in beweging Erik van Marissing Astrid Huygen Katja van Vliet Sociale professionaliteit in beweging Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Kenniscahier Wmo

Nadere informatie

Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden

Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Onder redactie van Hans

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 Handreiking Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 1 2 Colofon Dit is een uitgave van Amsterdam West. Aan de organisatie van de Talentenbeurs hebben

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren A gemeente Eindhoven Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren Tussenevaluatie periode januari 2009 - juni 2011 en vervolgaanpak Juni 2011 cvk/qc11016904 Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid 2008-2011. Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid dd. 27 maart 2008

Nota gezondheidsbeleid 2008-2011. Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid dd. 27 maart 2008 Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid dd. 27 maart 2008 Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang Maart 2008 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK. SPORT en BEWEGEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl

PRODUCTENBOEK. SPORT en BEWEGEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl PRODUCTENBOEK SPORT en BEWEGEN Maastricht Sp rt beweegt de stad www.maastrichtsport.nl VOORWOORD Elke week beleven duizenden Maastrichtenaren het plezier van sporten. Sport en bewegen houdt je fit en gezond

Nadere informatie