Bijlage jaarplan PSV in the community

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage jaarplan PSV in the community 2013-2014"

Transcriptie

1 Bijlage jaarplan PSV in the community

2 INHOUDSOPGAVE 1. Playing for Success Eindhoven (PFS) 2 2. PSV Street League (STL) 3 3. Mensfort United (MFU) 4 4. Scoren met scholing (SMS) 5 5. Dutch Career Cup (DCC) 6 6. CPC United (CPC) 7 7. Ziekenhuisbezoek (ZKH) 9 8. Dutch Street Cup (DSC) 9 9. Anti-discriminatie (ADI) Laat je niet Flessen (LJF) Jeugdsportfonds Eindhoven (JSF) Jeugdzorg Eindhoven (JZE) Seniorendag (SEN) De Zilveren Middenstip (ZMS)* Vrouwenvoetbal (VRW) Wijksteunpunt PSV (WSP) G-voetbaltoernooi Philips Stadion (GVB) 15

3 PFS 1. Playing for Succes Eindhoven Aandachtsgebied Educatie groep Onder presterende leerlingen in de leeftijd van 9 t/m 14 jaar Aanleiding Kinderen halen niet altijd het maximale rendement in het reguliere onderwijs Zelfvertrouwen en leerprestaties deelnemers verhogen 12 weken lang 1 x per week in de PSV-omgeving leren In 75 % van de gevallen verbeteren de schoolprestaties en het zelfvertrouwen 500 kinderen en hun ouders/begeleiders Gemeente Eindhoven, Salto, SKPO, Lumensgroep, PSV Jaar aanvang 2009 Uitgebreide Playing for Success Eindhoven is leren bij PSV! Beschrijving Playing for Success Eindhoven is bedoeld om leerlingen die onderpresteren weer beter te laten presteren met specifieke aandacht voor het versterken van de sociale competenties. De leerlingen krijgen op een uitdagende en sportieve locatie les namelijk in het Philips stadion bij PSV! Leerlingen met bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld en die geloven dat ze zelf niet kunnen leren, presteren veelal onder hun niveau. Deze kinderen gaan bij Playing for Success aan het werk met een persoonlijk leerdoel en bedenken wekelijks een stap om hun leerdoel te bereiken. De leerlingen werken samen met andere leerlingen aan uitdagende opdrachten gericht op taal, rekenen, computervaardigheden en sociale vaardigheden. Hierbij valt te denken aan interviews met spelers, het budgetteren van een voetbalteam en het berekenen van de oppervlakte van het voetbalveld. 3 Het stadion, de sport, de ambiance van de professionele voetbalwereld. Kortom: een omgeving die kinderen stimuleert om beter te presteren op school. Want als leerlingen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren ook leuk kan zijn, nemen schoolprestaties toe en hervinden zij hun zelfvertrouwen. De deelnemers komen twaalf weken lang eenmaal per week naar het Philips Stadion voor een bijeenkomst van 2,5 uur. De bijeenkomsten vinden plaats na school. De groepen bestaan uit maximaal twintig leerlingen, afkomstig van verschillende scholen uit Eindhoven en de regio. De eerste elf bijeenkomsten zijn ieder opgebouwd als een wedstrijd met een warming-up, tactiekbespreking, een eerste helft, rust, tweede helft en een nabespreking. De twaalfde bijeenkomst staat in het teken van een feestelijke afsluiting waarbij de leerlingen een certificaat krijgen uitgereikt door een van de selectiespelers van PSV. De ouders zijn daarbij van harte welkom. De groep wordt ondersteund door een docent. Daarnaast fungeren studenten van mbo- en hbo-opleidingen als mentor voor de leerlingen. De vorderingen die de leerlingen in het leercentrum maken, worden teruggekoppeld naar school en de ouders via een verslag. Ouders kunnen leerlingen niet zelf aanmelden. De aanmelding vindt plaats via de scholen en/of maatschappelijke organisaties die zich richten op jeugd. Voor scholen en maatschappelijke organisaties is het tevens mogelijk om klassen en of groepen aan te melden. Op dat moment wordt de vraag in kaart gebracht en biedt Playing for Success, een traject op maat, voor deze specifieke groep. Het leercentrum en de methode worden landelijk gezien als een best-practice. 2

4 STL 2. PSV Street League Aandachtsgebied groep Aanleiding Jaar aanvang 2007 Uitgebreide omschrijving Respect, Educatie, Participatie en Gezondheid Basisscholieren in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar Gebrek aan sociale samenhang in de buurt en groeiend aantal ongezonde kinderen Sociale cohesie in wijken bevorderen en bijdrage leveren aan gezonde levensstijl Straatvoetbalcompetitie voor scholen met maatschappelijke componenten in het lesprogramma De verbondenheid tussen deelnemers, toeschouwers en wijkbewoners wordt positief beïnvloedt. 800 kinderen, hun ouders/begeleiders en wijkbewoners Welzijn Eindhoven, Sportformule, Korein Kinderplein, Bureau Cement, Brigadehoofdkwartier, GGD, Novadic, Adviespunt Discriminatie en Stichting Meer dan Voetbal + 12 basisscholen De PSV Street League is uitgegroeid tot een grootschalig voetbalevenement dat in ongeveer tien Eindhovense wijken wordt gespeeld. Het doel van de PSV Street League is om jeugd van 9 tot en met 12 jaar sportief en gezond samen bezig te laten zijn. Daardoor wordt de sociale cohesie in wijken bevorderd. Het project heeft een positief effect op de verbondenheid tussen deelnemers, toeschouwers en wijkbewoners. Tevens brengt de PSV Street League jongeren normen en waarden bij en enthousiasmeert hen om te gaan sporten. De PSV Street League vindt plaats gedurende het schooljaar. Tijdens het evenement kunnen er punten worden gescoord met het winnen van wedstrijden, maar daarnaast ook met het vertonen van goed gedrag. Jongeren leveren buurtbijdrages zoals bijvoorbeeld het doen van boodschappen en het helpen van buurtbewoners. Daarnaast neemt deze jeugd deel aan workshops van de diverse partners. De kinderen werken op school in het PSV Street League werkboek waarin diverse gastlessen van maatschappelijke organisaties zijn opgenomen. Dit project vormt een tool voor diverse instanties/personen om hun werk te doen. Een goed voorbeeld is de buurtbrigadier/welzijnswerker die tijdens de Street League in contact komt met mensen die hij anders niet ziet. 3

5 MFU Aandachtsgebied groep Aanleiding 3. Mensfort United Respect, Participatie Gezondheid Door gemeente Eindhoven geselecteerde jongeren uit de wijk Mensfort Overlast in de wijk Mensfort door een specifieke groep jongeren Het bevorderen van sociale cohesie in de wijk en negatief gedrag terugdringen Vorming van het team Mensfort United dat 2 maal per week een training krijgt door een maatschappelijk trainer van PSV. Voetbal wordt ingezet als middel om maatschappelijke doelstellingen eenvoudiger te behalen Overlast is drastisch afgenomen. Het team voelt zich trots op de wijk en voelt zich verantwoordelijk voor wat er gebeurt. 15 kinderen/jongeren en hun ouders/begeleiders Gemeente Eindhoven, Politie, Novadic-Kentron, GGD, Lumens in de buurt, Bewonersorganisatie SLM, Woonbedrijf, Trudo. Jaar aanvang 2011 Uitgebreide omschrijving Het door PSV, Gemeente Eindhoven en Welzijn Eindhoven in 2011 gestart project Mensfort United is gericht op talentontwikkeling van geselecteerde jongeren van 9 tot en met 14 jaar uit de Eindhovense wijk Mensfort. Het doel van Mensfort United is om de binding in deze wijk te vergroten De geselecteerde spelers van Mensfort United krijgen onder meer twee keer per week voetbaltraining door een PSV-trainer in een sporthal in hun wijk. Tijdens het project worden tevens onderwerpen als gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging besproken. Naast de trainingen speelt het team van Mensfort United ook regelmatig (oefen)wedstrijden tegen leeftijdsgenoten. Dit project is uitrolbaar naar andere wijken. De sleutel tot het succes is de goede samenwerking tussen maatschappelijk partners in de wijk en de maatschappelijke insteek van de trainingen. Voetbal is het middel om maatschappelijke componenten onder de aandacht te kunnen brengen. Mensfort United wil komend jaar gaan uitbreiden naar meerdere teams en op termijn naar een soort van Wijksportvereniging. Naast voetbal zouden ook andere sporten en/of andere activiteiten onder het label van PSV in the community uitgevoerd worden. De mogelijkheid om hier extra capaciteit in de vorm van de Buurt Sport Coach bij in te zetten is een voorwaarde om dit mogelijk te kunnen maken. 4

6 SMS 4. Scoren met scholing Aandachtsgebied Educatie groep Middelbare scholieren waarvoor schooluitval op de loer ligt Aanleiding Vroegtijdig schoolverlaten is een probleem Vroegtijdig schoolverlaten terugdringen Het PSV-jongerenteam (ervaringsdeskundigen m.b.t. vroegtijdig schoolverlaten) bezoekt klassen en vertelt daar hun eigen ingrijpende verhaal en geeft aan dat op school blijven loont. De boodschap dat vroegtijdig schoolverlaten niet verstandig is beklijft Bereik per jaar 500 leerlingen Gemeente Eindhoven, Ministerie OCW en Summa College Jaar aanvang 2010 Uitgebreide Scoren met Scholing is een project waarbij een geselecteerd PSVjongerenteam scholen bezoekt en de scholieren vertelt dat een diploma loont. omschrijving Dit team probeert op die manier schooluitval in het Voortgezet Onderwijs terug te dringen. Het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft het project VSV-jongerenteams in het leven geroepen. VSV staat voor Vroegtijdig School Verlaten en is een aanvulling op het actieplan Aanval op Schooluitval. PSV heeft dit project omarmd en er een eigen twist aan gegeven, waarbij voetbalbeleving als middel wordt ingezet om nog betere resultaten te behalen op school. Het PSV-jongerenteam wordt samengesteld door Summa College en PSV. Het team bestaat uit jongeren die zelf voortijdig met school zijn gestopt, maar hun weg naar de schoolbanken weer terug vonden. Zij krijgen vier mediatrainingen in het Philips Stadion. Na deze trainingen gaan ze naar scholen in de regio met de boodschap blijf op school en haal je diploma. Ze fungeren als rolmodel voor leeftijdsgenoten. Op school vertelt het PSV-jongerenteam eerst een persoonlijk verhaal en het team geeft een presentatie over het doel van het bezoek. Daarna gaat de klas aan de slag met een creatieve opdracht: het maken van een moodboard over ieders toekomstdroom. Het uitgangspunt daarbij is dat wanneer je je toekomstdroom voor ogen hebt, je ook kunt bepalen op welke manier je dit kunt realiseren. Jongeren die deelnemen aan het team kunnen compensatie krijgen binnen hun opleiding. Ook kan hun deelname bijdragen aan het portfolio. Zij krijgen begeleiding van een coach. Resultaten Jongeren nemen een boodschap sneller aan van een persoon met wie ze zich kunnen identificeren In de klassen waar het PSV-jongerenteam op bezoek is geweest heerst een opvallend goede sfeer en meer saamhorigheid Door creatieve lesmethodes, met de nadruk op idealen, zijn jongeren enthousiast om te investeren in hun toekomst De PSV-jongerenteamleden spreken de taal van de leerlingen. Jongeren krijgen het gevoel er niet alleen voor te staan, ze delen hun ervaringen met het team De authenticiteit van de jongeren en de herkenbaarheid van hun verhalen maakt de boodschap heel aannemelijk voor leerlingen Door intensieve samenwerking met Gemeente Eindhoven en scholen, wordt het onderwerp voortijdig schoolverlaten in de regio op de kaart gezet. Door de schoolbezoeken is er meer inzicht in regionale problematiek. Dit project is bekroond met het Meer dan Voetballabel 5

7 DCC 5. Dutch Career Cup Aandachtsgebied Participatie, Gezondheid en Respect groep Wajongers Aanleiding Wajongers re-integreren lastig op de arbeidsmarkt Meer Wajongers aan een betaalde baan helpen PSV en voetbal worden ingezet als katalysator voor maatschappelijke doelstellingen 75 % van de deelnemers vindt binnen het jaar een betaalde baan 15 Wajongers USG Restart, UWV en Stichting Life Goals. Jaar aanvang 2010 Uitgebreide beschrijving De Dutch Career Cup is een landelijk voetbalprogramma dat bijdraagt aan de re-integratie van Wajongers (jongeren met een arbeidsbeperking die vallen onder de Wet Arbeidsparticipatie Jongeren). Binnen dit programma zetten voetbalclubs hun aantrekkingskracht, faciliteiten en contacten in om werkzoekende Wajongers aan een baan te helpen. Het doel van het programma is deelnemers door de inzet van sport binnen 52 weken aan regulier werk te helpen. Voetbal wordt hierbij als middel ingezet. Daarbij komen aspecten als fit zijn en goed in teamverband werken aan bod. Programma De deelnemers worden lokaal geselecteerd door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Minimaal tien jongeren starten in teamverband een sport-/re-integratietraject van 26 weken. Het programma bestaat uit twee voetbaltrainingen per week op trainingscomplex De Herdgang en diverse reintegratieactiviteiten binnen de club in de periode van oktober tot juni. Het Eindhovense team neemt het tijdens toernooidagen op tegen teams uit andere steden en won onlangs bij een landelijk toernooi de Fair Play Cup. 6

8 CPC Aandachtsgebied groep Aanleiding 6. CPC United Gezondheid, Participatie, Innovatie en Respect Groep van 12 jongens in de leeftijd van die onder behandeling zijn bij de Catamaran civielrechtelijke jeugdkliniek Jongeren onder behandeling van de Catamaran, afdeling civiel rechtelijke jeugd kliniek hebben vaak een lage aansluiting bij de maatschappij. Dit komt o.a. doordat zij moeite hebben met het omgaan met autoriteit. Daarnaast hebben zij vaak een lage fysieke activiteit waardoor er een verhoogde kans is op gezondheidsproblemen. GGZE was op zoek naar innovatieve methodes die een positief effect hebben op het behalen van hun doelstellingen. Primaire doelstelling(en): a. Gedragsverandering: ongewenst gedrag omzetten in gewenst gedrag en bevorderen van positief gedrag passend binnen de omgeving waar de jongeren zich op dat moment bevinden. b. Voorkomen van afglijden en verdere criminalisering. c. Jongeren sociale en communicatieve competenties laten ontwikkelen die ze kunnen toepassen in het dagelijkse sociale verkeer. d. Verbetering fysieke conditie en afname risicoprofiel hart en vaatziekten. Afgeleide doelstelling(en): e. Leren van sociale en communicatieve vaardigheden f. Emotiebeheersing: samen feesten/samen teleurstelling verwerken. g. Bevorderen van het begrip voor anderen Er is een pedagogisch coachingsprogramma opgezet met als kapstok PSV. De metafoor die gebruikt wordt is die van de profvoetballer die voordat hij kan deelnemen aan een wedstrijd op het hoogste niveau heel veel dingen moet doen en laten voordat hij op dit niveau kan presteren. Daarbij kommen de volgende thema s aan de orde: a. Voetbaltechniek op straat, zaal, veld b. Normen en waarden/spelregels: hoe gedraag ik me op diverse plekken zowel privé als in de vrije tijd als op school/op mijn werk. c. Conditietraining en conditieopbouw d. Gezond leven: gezonde voeding, gezond dagritme, geen/matig genotmiddelengebruik (roken, alcohol, en drugs ) e. Discipline/motivatie, de wil om te presteren, je droom waar te maken f. Teamwork, je moet het samen doen, alleen win je de wedstrijd niet g. Samenwerken betekent ook rekening houden met elkaar, respect hebben met elkaar en elkaar helpen h. Ook gaat het over elkaar iets gunnen/de gunfactor, niet alleen maar voortdurend zelf willen scoren, maar de bal ook afleggen aan een ander zodat deze kan scoren i. Samen feesten bij winst/samen verlies verwerken, hoe doe je dat (emotiemanagement)? Ook de onderstaande onderdelen zijn/worden ingebouwd:

9 GGZE Jaar aanvang 2012 Uitgebreide omschrijving - Maatschappelijke stages (nog nader in te vullen) - Sociale vaardigheidstrainingen - verbale en non-verbale communicatie, assertiviteit en agressie. - Omgaan met autoriteit. Het team van CPC United krijgt 2 maal per week training van een maatschappelijk trainer van PSV. Voor, tijdens en na de trainingen zijn werknemers van GGZE actief op hun vakgebied. De verwachting en het algemene gevoel is dat er substantiële positieve verandering plaatsgevonden heeft op het gebied van: zelfvertrouwen, communicatie, fysieke ontwikkeling, agressie, gezondheid en sociaal gedrag. Na de zomer worden de resultaten van de eerste cyclus ingebracht in een onderzoek dat in opdracht van de GGZE wordt uitgevoerd en kunnen er definitieve resultaten geconcludeerd gaan worden. De tweede cyclus van CPC United gaat van start in oktober 2013 en gaat lopen tot en met april jongeren CPC United is een project van PSV in the community in samenwerking met GGZE, waarbij jongeren die onder behandeling zijn bij de afdeling Catamaran worden geholpen om aansluiting te krijgen in de maatschappij. Het project is gericht op talentontwikkeling van geselecteerde jongeren van 15 tot en met 21 jaar. De geselecteerde spelers van CPC United krijgen onder meer twee voetbaltrainingen door een PSV-trainer per week in een sporthal. Tijdens het project worden tevens zaken uit het dagelijkse leven besproken waar ze mee te maken hebben, zoals omgang met autoritair gedrag, gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging, samenwerking en teamvorming. ZKH 7. Ziekenhuisbezoek 8

10 Aandachtsgebied Gezondheid, Participatie groep Kinderen die in het ziekenhuis liggen of onder behandeling zijn en hun ouders Aanleiding Kinderen die in het ziekenhuis liggen of er chronisch onder behandeling zijn verdienen wat extra s De doelgroep een leuke beleving geven waar ze nog lang aan terug kunnen denken Eens per jaar gaat de complete selectie op bezoek bij een zevental ziekenhuizen in de regio Mooie herinneringen voor alle betrokkenen Bereik per jaar 800 kinderen en hun ouders/begeleiders Driessen HRM_Payroll, Catharina Ziekenhuis, MMC, St. Anna Geldrop, Radboud Nijmegen, Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam, Herlaarhof Vught, Elkerliek ziekenhuis Helmond en het Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch Jaar aanvang 2005 Omschrijving Ieder jaar in de periode rond Kerstmis bezoeken de selectiespelers van PSV ongeveer zeven ziekenhuizen in Nederland (voornamelijk in de regio Eindhoven). Ze gaan langs bij zieke kinderen, maken een praatje en gaan samen met hen op de foto. De kinderen krijgen ook een cadeautje. DSC Niet alleen voor de kinderen is dat een bijzonder moment. Ook ouders, het personeel in de ziekenhuizen en de spelers en begeleiders van PSV vinden het een speciale gebeurtenis. 8. Dutch Street Cup Aandachtsgebied groep Aanleiding Jaar aanvang 2007 Omschrijving Participatie, Respect en Gezondheid Sociaal kwetsbaren waaronder dak en thuislozen Veel mensen die gebruik maken van de intensieve hulpverlening van zorginstellingen sporten niet Persoonlijke ontwikkeling van deelnemers positief beïnvloeden 2 maal per week een voetbaltraining door een maatschappelijk trainer van PSV. Samen sporten staat centraal in de Dutch Street Cup. Door in een team te sporten bouwen de deelnemers regelmaat en sociale contacten op, ze leren omgaan met regels en verplichtingen en werken aan hun gezondheid. Daarnaast is het ook leerzaam en leuk om te voetballen tegen teams uit andere steden. 20 deelnemers Stichting Meer dan Voetbal, Leger des Heils, KNVB, USG Restart, Nike, Life Goals, de Straatkranten, Ministerie van VWS, Oranje Fonds en Gemeente Eindhoven. De Dutch Street Cup is een nationale voetbalcompetitie voor een sociaal kwetsbare groep, waaronder dak- en thuislozen. De deelnemende teams strijden in een landelijke competitie tegen elkaar en het winnende team vertegenwoordigt Nederland tijdens de Homeless World Cup. ADI Stichting Life Goals selecteert de teams. Naast het sportieve element van de competitie, staan maatschappelijke doelstellingen centraal, zoals persoonlijke ontwikkelingen, talentontwikkeling en respect. Twee maal per week wordt het Eindhovense Street Cup Team begeleid door een PSV in the communitytrainer. 9. Anti-discriminatie 9

11 Aandachtsgebied Respect groep PSV-supporters Aanleiding PSV is aangesloten bij Football Against Racism in Europe (FARE) Bewustwording creëren bij bevolking op het gebied van discriminatie Rondom de FARE actionweek wordt het thema anti-discriminatie centraal gesteld Bewustwording n.v.t. FARE Jaar aanvang 2005 Omschrijving De selectie van PSV bestaat uit spelers van uiteenlopende nationaliteiten met diverse huidskleuren en verschillende geloofsovertuigingen. Samen streven zij één doel na: als team kampioen worden. De selectie van PSV is het ideale voorbeeld van een multiculturele samenleving. PSV heeft zich aangesloten bij FARE. FARE staat voor Football Against Racism Europe en probeert discriminatie uit het Europese voetbal te verbannen. Het programma probeert mensen er bewust van te maken dat je respect moet hebben voor alle verschillende nationaliteiten. Eenmaal per jaar wordt de zogeheten FARE Action Week georganiseerd. Gedurende die week voert PSV actie tegen discriminatie. LJF 10. Laat je niet flessen Aandachtsgebied Educatie, Respect en Gezondheid groep Kinderen en hun ouders Aanleiding Kinderen maar zeker ook de ouders zijn zich vaak te weinig bewust van de gevaren van alcoholgebruik Participatie van ouders bij voorlichtingsbijeenkomsten over alcoholpreventie bevorderen Beloningssysteem (kaartjes, rondleiding, clinics) ter stimulatie van aanwezigheid bij bijeenkomsten De opkomst van ouders bij bijeenkomsten is enorm gestegen 100 kinderen en hun ouders Novadic-Kentron en Gemeente Eindhoven Jaar aanvang 2011 Omschrijving Samen met Novadic-Kentron en Gemeente Eindhoven organiseert PSV projecten om kinderen en ouders bewuster te maken van de gevaren van alcoholgebruik. Om de opkomst bij voorlichtingsbijeenkomsten te verhogen worden tickets voor thuiswedstrijden van PSV beschikbaar gesteld en rondleidingen en PSV-clinics aangeboden in het kader van dit project. 10 JSF 11. Jeugdsportfonds Eindhoven

12 Aandachtsgebied Gezondheid en Participatie groep Jongeren die niet sporten vanwege financiële redenen en hun ouders/verzorgers Aanleiding Niet alle kinderen hebben de mogelijkheid om te kunnen sporten Ouders de weg naar het jeugdsportfonds Eindhoven laten vinden Het jeugdsportfonds Eindhoven op diverse manieren onder de aandacht brengen bij voornamelijk de ouders. Veel mensen weten dankzij de aandacht die gegeven wordt de weg naar het jeugdsportfonds inmiddels te vinden Onbekend KNVB, Meer dan Voetbal, Vriendenloterij Jaar aanvang 2010 Omschrijving Niet alle kinderen hebben de mogelijkheden om te sporten. Het Jeugdsportfonds is er voor gezinnen waarbij kinderen niet kunnen sporten vanwege financiële redenen. Het Jeugdsportfonds helpt het gezin door bijvoorbeeld de contributie voor de sportclub te betalen. PSV brengt het Jeugdsportfonds bij diverse projecten onder de aandacht en informeert ouders over de mogelijkheid om gebruik te maken van het fonds. Wellicht kan PSV de vertaalslag gaan maken van onder de aandacht brengen naar fondsenwerving in de toekomst. JZE 12. Jeugdzorg Eindhoven Aandachtsgebied Participatie en Gezondheid groep (Potentiële) pleeggezinnen Aanleiding Het is moeilijk om pleeggezinnen te vinden en te behouden Bestaande pleegouders en pleeggezinnen iets extra s bieden en nieuwe pleegouders werven Divers: media-aandacht, beloning met tickets Er is meer aandacht voor pleegouders Ongeveer 100 kinderen en hun pleegouders Jaar aanvang 2010 Omschrijving PSV werkt voor dit project samen met Combinatie Jeugdzorg Eindhoven en probeert het thema pleegkinderen meer in de schijnwerpers te zetten. PSV stelt tickets voor wedstrijden beschikbaar aan pleeggezinnen en organiseert regelmatig rondleidingen en voetbalclinics voor pleegkinderen. e Combinatie Jeugdzorg zorgt ervoor dat kinderen zich optimaal ontwikkelen met de ondersteuning van hun ouders en opgroeien tot participerende volwassenen. Combinatie Jeugdzorg doet dit vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid om kinderen en ouders te helpen in het vinden van een goede plek in onze samenleving. 11 SEN 13. Seniorendag Eindhoven

13 Aandachtsgebied Gezondheid groep Senioren Aanleiding De jaarlijkse Seniorendag in Eindhoven Een bijdrage leveren aan de Seniorendag Divers (voetbalactiviteiten, rondleiding etc.) PSV vormt een leuk onderdeel bij de Seniorendag Zuidzorg en Gemeente Eindhoven Jaar aanvang 2010 Omschrijving PSV ondersteunt de jaarlijkse Seniorendag in Eindhoven op diverse manieren. Tijdens de Seniorendag 2011 was PSV in the community aanwezig met diverse voetbalactiviteiten voor senioren en werden PSV-prijzen zoals wedstrijdenkaarten en rondleidingen beschikbaar gesteld. PSV zal dit initiatief doorzetten en dit jaar weer aanwezig zijn met diverse activiteiten op de Seniorendag. ZMS 14. Zilveren Middenstip Aandachtsgebied Participatie, Educatie, Gezondheid en Innovatie groep Senioren met beginnende geheugenproblematiek en hun mantelzorgers Aanleiding Het idee van Playing for Success is toepasbaar op deze doelgroep Geheugenproblematiek minder snel laten optreden en het bieden van informatie en ondersteuning aan de mantelzorgers Sessies in het Philips Stadion n.v.t. n.v.t. Gemeente Eindhoven, Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk (RDO) Jaar aanvang 2013 Omschrijving Dit project is gericht op inwoners van Eindhoven met beginnende geheugenproblematiek en hun mantelzorgers. In een PSV-omgeving wordt hen een passend programma aangeboden. Momenteel werkt PSV samen met de Gemeente Eindhoven verder aan de ontwikkeling van dit innovatieve project. Het idee is gebaseerd op de succesformule van Playing for Success alleen wordt het nu gericht op een compleet andere doelgroep. Dit project is nog niet gestart en is afhankelijk van externe financiering 12 VRW 15. Vrouwenvoetbal

14 Aandachtsgebied groep Aanleiding Jaar aanvang 2013 Omschrijving Zie aanpak Gezondheid, Participatie en Respect Potentiële voetbalsters Meisjesvoetbal wordt nog onvoldoende gestimuleerd Meisjes stimuleren te gaan voetballen Vanaf dit seizoen neemt PSV / FC Eindhoven deel met een vrouwenteam aan de landelijke eredivisie vrouwen. Net zoals de spelers van het eerste elftal van PSV worden ook de speelsters van PSV / FC Eindhoven (Lighttown Ladies) ingezet als rolmodel bij activiteiten van PSV in the community. Te denken valt bijvoorbeeld aan certificaat-uitreikingen bij Playing for Success, clinics op Cruijff Courts en op scholen en coachingsgesprekken met deelnemers aan projecten als Scoren met Scholing en Dutch Career Cup. De opkomst van meisjes bij clinics die worden gegeven door de vrouwen van PSV / FC Eindhoven is enorm gestegen. Veel meisjes worden positief beïnvloedt om te voetballen doordat ze deel nemen aan clinics en doordat de vrouwen van PSV / FCE aanwezig zijn bij andere maatschappelijke projecten van PSV. e Het vrouwenelftal van PSV/FCE is de katalysator voor dit project. Clinics voor meisjes gegeven door de dames van PSV/FCE op scholen, trapveldjes of scholen bieden enorm veel kansen om meisjes te stimuleren om te gaan voetballen. 13 WSP 16. Wijksteunpunt PSV

15 Aandachtsgebied groep Aanleiding Participatie, Gezondheid Binnen het wijksteunpunt kunnen alle buurtbewoners uit de omgeving van het Philips Stadion terecht met een ondersteuningsbehoefte. Onder buurtbewoners met een ondersteuningsbehoefte, worden mensen verstaan wiens zelfredzaamheid en/of maatschappelijke participatie beperkt is, die eenzaamheid ervaren en/of in een sociaal isolement leven. Naast buurtbewoners met een ondersteuningsbehoefte, zijn ook mensen welkom die geen/minder belemmeringen ervaren rondom hun zelfredzaamheid en/of maatschappelijke participatie. Indien deze mensen bereid zijn om de rol van vrijwilliger binnen het wijksteunpunt te vervullen en zij eveneens over de capaciteiten beschikken om deze rol op zich te nemen, worden zij hierbij door de aanwezige professionals begeleid. Rondom het PSV stadion liggen de wijken: Philipsdorp, Schoot, Schouwbroek, Vonderkwartier, Centrum en Limbeek-Zuid. In deze wijken wonen veel oudere mensen en mensen van allochtone afkomst. De professionals van de verschillende samenwerkingspartners die in deze buurten actief zijn, constateerden dat er vereenzaming heerst en dat verschillende buurtbewoners maar weinig sociale contacten onderhouden. Daarentegen signaleren zij onder de buurtbewoners wel degelijk de behoefte om deel te nemen aan activiteiten en andere buurtbewoners te ontmoeten. Gestelde doelen voor komend jaar: - In totaal zullen een zevental burgers per dagdeel, een 77 tal buurtbewoners per week het wijksteunpunt bezoeken. - In totaal zullen er vrijwilligers actief zijn binnen het wijksteunpunt (grotendeels afkomstig uit de buurt zelf) - In totaal zullen er 1 á 2 werkervaringplekken gecreëerd worden binnen het wijksteunpunt voor werkloze buurtbewoners - In totaal wordt er aan 2 á 3 stagiaires (MBO en of HBO) de gelegenheid geboden stage te lopen in het wijksteunpunt - De omgeving rondom het wijksteunpunt zal er schoon en verzorgt (m.b.t. de groenvoorziening) uit zien. Speciale Focus: - Vooral oudere buurtbewoners zijn betrokken bij het initiatief - Allochtone buurtbewoners bezoeken het wijksteunpunt In de wijksteunpunten worden activiteiten ontwikkeld die aansluiten bij de vraag/behoefte van de bezoekers. Gezien de ervaring die Lunet zorg en haar samenwerkingspartners hebben opgedaan bij de verschillende huiskamerplus projecten, waarin ze nu al participeren, streven we er in beginsel naar een zestal activiteiten op te zetten. Deze activiteiten worden al naar gelang de behoefte van de bezoekers aangepast en of vervangen door andere activiteiten. Het betreft hier dus een flexibel aanbod. Zie doel Zie doel Lunet zorg, Lumens groep, PSV, Woonbedrijf, Trudo, Wijkcoördinator, Leefbaarheidteams, GGzE, Wij-team, huisartsen, ouderenvereniging, Neos, Novadic Kentron, Archipel zorggroep Jaar aanvang 2013 Omschrijving Zie aanpak Het Wijksteunpunt is vanaf 1 maart in gebruik genomen door Lunet Zorg. GVB 17. G-voetbaltoernooi Philips Stadion 14

16 Aandachtsgebied Gezondheid en Participatie groep G-voetballers Aanleiding Er was een behoefte bij de G-voetballers om te spelen op een unieke locatie. Samenwerking Gemeente, Menzis en PSV Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de G-voetballers. Hen en hun kennissen een leuke ervaring bezorgen op een unieke locatie Jaarlijks voetbaltoernooi in het Philips Stadion Zeer geslaagde eerste editie op 19 mei G-voetballers en hun kennissen Sportformule Eindhoven Jaar aanvang 2013 Omschrijving Een jaarlijks voetbaltoernooi voor een unieke doelgroep te weten de G- voetballers. PSV is voornemens dit toernooi jaarlijks te gaan organiseren 15

Jaarplan PSV in the community 2013-2014

Jaarplan PSV in the community 2013-2014 Jaarplan PSV in the community 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. PSV in the community 4 2.1 Missie, visie en kernwaarden 4 2.2 Thema s 4 2.3 Doelen 2013/2014 4 3. Ontwikkelingen 5 3.1 Co-partnership

Nadere informatie

Bijlage 1 Projectsheets PSV in the community 2014-2015

Bijlage 1 Projectsheets PSV in the community 2014-2015 Bijlage 1 Projectsheets PSV in the community 2014-2015 Juni 2014 Bijlage 1: Jaarplan PSV in the community Projectsheets juni 2014 Inhoudsopgave 1. RESP ECT12 (R12) 3 2. PSV Heartbeat (HBT) 4 3. OldSta

Nadere informatie

ONZE CLUB HELMOND SPORT IS MEER DAN VOETBAL SAMEN EEN MAATSCHAPPELIJK DOEL. Samen

ONZE CLUB HELMOND SPORT IS MEER DAN VOETBAL SAMEN EEN MAATSCHAPPELIJK DOEL. Samen ONZE CLUB Samen HELMOND SPORT IS MEER DAN VOETBAL SAMEN EEN MAATSCHAPPELIJK DOEL VOORWOORD Philippe van Esch SAMEN NOG BETER WORDEN Helmond Sport wil een open club zijn, waar je makkelijk binnen kunt stappen.

Nadere informatie

Maatschappelijke Sportcoach

Maatschappelijke Sportcoach Maatschappelijke Sportcoach Leer sport in te zetten als middel tot maatschappelijke participatie! De rol van de sportcoach verandert. Als coach heb je tegenwoordig meer verantwoordelijkheden dan alleen

Nadere informatie

Ik heb mijzelf echt beter leren kennen. Ik weet nu zeker dat ik met jongeren wil werken (teamlid).

Ik heb mijzelf echt beter leren kennen. Ik weet nu zeker dat ik met jongeren wil werken (teamlid). Ik dacht dat ik de enige was, maar dat is niet zo! Als ik mijn droom wil realiseren, dan moet ik dat zelf doen! (leerling). Ik heb mijzelf echt beter leren kennen. Ik weet nu zeker dat ik met jongeren

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben of interesse hebben in één van de projecten neem dan gerust contact op.

Mocht u vragen hebben of interesse hebben in één van de projecten neem dan gerust contact op. Hierbij alweer de derde maatschappelijk nieuwsbrief van FC Dordrecht. Hoewel de maatschappelijke projecten niet direct gekoppeld zijn aan de resultaten van het eerste elftal is het toch wel prettig om

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016 / fcutrecht.nl/maatschappelijk

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016 / fcutrecht.nl/maatschappelijk MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016 / 2017 fcutrecht.nl/maatschappelijk maatschappelijk@fcutrecht.nl STADION GALGENWAARD HET MOOISTE PLEKKIE OP AARD BLINDENTRIBUNE ROLSTOELTRIBUNE 123 512 OUDERENVAK voor

Nadere informatie

Playing for Success Alkmaar

Playing for Success Alkmaar Playing for Success Alkmaar Nieuwsbrief nummer 2 Opening Playing for Successs een SUCCES!! Vanaf dag één dat we samen zijn gaan werken aan PfS Alkmaar wisten we dat met de deelnemers iets bijzonders gaan

Nadere informatie

Playing for Success Achterhoek

Playing for Success Achterhoek Playing for Success Achterhoek Inhoud Voorwoord Gegevens Leercentrum Achterhoek Missie Visie en doelen Personeel Publiciteit Het programma Contact met scholen Selectie van leerlingen Internetprotocol Voorwoord

Nadere informatie

Informatiegids Leercentrum Nijmegen

Informatiegids Leercentrum Nijmegen Informatiegids Leercentrum Nijmegen Inhoud Voorwoord Gegevens Leercentrum Nijmegen Missie Visie en doelen Personeel Publiciteit Het programma Contact met scholen Selectie van leerlingen Internetprotocol

Nadere informatie

Stichting Life Goals en het Leger des Heils presenteren:

Stichting Life Goals en het Leger des Heils presenteren: Stichting Life Goals en het Leger des Heils presenteren: Kroon op het werk Stichting Life Goals en het Leger des Heils zijn bijzonder trots de Homeless World Cup in 2015 in Amsterdam te mogen verwelkomen!

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Jaarplan PSV in the community 2014-2015

Jaarplan PSV in the community 2014-2015 Jaarplan PSV in the community 2014-2015 Nelson Mandela once said: Sport has the power to change the world it has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It

Nadere informatie

01 CRUYFF COURTS. Cruyff Courts Geef kinderen hun speelruimte terug

01 CRUYFF COURTS. Cruyff Courts Geef kinderen hun speelruimte terug 01 CRUYFF COURTS Cruyff Courts Geef kinderen hun speelruimte terug De behoeftes van kinderen zijn niet veranderd, maar de wereld waarin ze opgroeien wel 02 CRUYFF COURTS We horen en lezen overal dat kinderen

Nadere informatie

HET SPORTPROGRAMMA MET UITZICHT OP EEN BAAN

HET SPORTPROGRAMMA MET UITZICHT OP EEN BAAN HET SPORTPROGRAMMA MET UITZICHT OP EEN BAAN Stichting Life Goals organiseert sportprogramma s voor kwetsbare mensen. Wij verbinden sportclubs, zorginstellingen, gemeenten en werkgevers en brengen jaarlijks

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

NLP training voor jongeren

NLP training voor jongeren Oosterzijweg 8 e- mail info@ntinlp.nl 1906 AX Limmen website www.ntinlp.nl tel 072 505 35 01 ING bank 65.11.79.939 fax 072 505 22 94 KvK Alkmaar 37065951 NLP training voor jongeren Al 10 jaar organiseert

Nadere informatie

A-avond (v)echtscheiding en jeugd

A-avond (v)echtscheiding en jeugd A-avond (v)echtscheiding en jeugd Welkom en toelichting programma Presentatie Eindhovens beleid en structuur Aanpak (v)echtscheiding Hanny Versluis en Annette Spierings m.m.v. Zuidzorg, Raad vd Kinderbescherming,

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014 Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid en 2014 Via de evaluatie Lokaal Gezondheidsbeleid 2010- hebben wij gemeld dat voor Lokaal Gezondheidsbeleid geen afzonderlijke nota meer verschijnt. Dit omdat gezondheid

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

1.1 Strategisch plan van de club ( corporate level)

1.1 Strategisch plan van de club ( corporate level) Missie & visie 1.1 Strategisch plan van de club ( corporate level) 1.1.1. Missie/visie van de club Stokkem VV is een voetbalclub die meerdere doelen nastreeft!! Kernactiviteit van de club Uitbouw van een

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mentorenproject jongeren 2008-2011 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 136463 Bijlagen A +

Nadere informatie

Jaarverslag projecten en activiteiten. Stichting FC Groningen in de Maatschappij

Jaarverslag projecten en activiteiten. Stichting FC Groningen in de Maatschappij Jaarverslag projecten en activiteiten Stichting FC Groningen in de Maatschappij Boekjaar 2014 Inhoud 1. Stichting FC Groningen in de Maatschappij... 2 2. Projecten en activiteiten... 3 3. Ondersteuning

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

SOLIDARITEIT IN DE PRAKTIJK

SOLIDARITEIT IN DE PRAKTIJK SOLIDARITEIT IN DE PRAKTIJK 06-06-2013 Opbouw presentatie Beleid FC Twente Opzet Scoren in de wijk Projecten een paar voorbeelden Scoren met werkgevers projectleider Marcel Tijdhof 2 Hoe is FC Twente erin

Nadere informatie

vv Noordwijk, onze club

vv Noordwijk, onze club vv, onze club Inleiding Wie zijn we? Wat vinden we belangrijk? Hoe ziet onze ideale vereniging eruit? Dit is onze visie. Hier staan wij voor. Dit is vv, onze club Kernwaarden: Waar staan wij voor? Plezier

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

SESSIE 24: OMGAAN MET OPVALLEND GEDRAG

SESSIE 24: OMGAAN MET OPVALLEND GEDRAG SESSIE 24: OMGAAN MET OPVALLEND GEDRAG OMGAAN MET OPVALLEND GEDRAG Voorstellen Omgaan met opvallend gedrag en het ontstaan Doelen en werkwijze Deelnemers en opbouw cursus Inhoudelijk Afsluiting VOORSTELLEN

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Aan het werk, Met werk. Utrecht, 13 maart 2013

Aan het werk, Met werk. Utrecht, 13 maart 2013 Aan het werk, Met werk Utrecht, 13 maart 2013 De par'cipa'ewet De bundeling én kor/ng van re- integra/ebudge4en als gevolg van de par/cipa/ewet hee: duidelijk implica/es voor gemeenten, zowel financieel

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs

Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs Respons Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs Respons; flexible and positive Respons Respons omvat een pakket van diensten en producten om onderwijs en vechtsport met elkaar

Nadere informatie

Sportproject de Beugel. Evaluatie verslag

Sportproject de Beugel. Evaluatie verslag Sportproject de Beugel Evaluatie verslag Heerenveen, 20-11-2012 Sportstad Heerenveen Abe Lenstra boulevard 23Q 8448 JA Heerenveen Inhoudsopgave Inleiding 1. Algemene gegevens 2. Resultaten o Het project

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, februari 2012, nummer 7 Speciale editie, Voetbal sponsordagen. Nu al meer dan 400 kinderen en 30 studenten!!

NIEUWSBRIEF, februari 2012, nummer 7 Speciale editie, Voetbal sponsordagen. Nu al meer dan 400 kinderen en 30 studenten!! NIEUWSBRIEF, februari 2012, nummer 7 Speciale editie, Voetbal sponsordagen Stichting Kans op Toekomst bestaat dit jaar 5 jaar. In die jaren heeft uw voetbal vereniging een welkome bijdrage geleverd aan

Nadere informatie

OldStars in de regio

OldStars in de regio OldStars in de regio Landelijk aanspreekpunt Je leven lang voetballen, dat is wat OldStars walking football mogelijk maakt. Dit initiatief om 60-plussers te activeren en weer mee te laten doen aan de (lokale)

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Accres.nl/weerbaarheid Stevig in je schoenen leren staan Weerbaarheidstraining voor iedereen! Overtuigend nee durven zeggen Weerbaar zijn betekent:

Nadere informatie

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen.

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Ouderavond VV Gorecht Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Programma Opening Doel van de ouderavond Kernwaarden VV Gorecht Wat zijn de kenmerken van E-pupillen?

Nadere informatie

Van de raadsleden mw. L. Hofman-Jobse en dhr. C. Weijs (CDA) over aanpak eenzaamheid

Van de raadsleden mw. L. Hofman-Jobse en dhr. C. Weijs (CDA) over aanpak eenzaamheid gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6537 Inboeknummer 15bst01484 Beslisdatum B&W 27 oktober 2015 Dossiernummer 15.44.103 (2.8.1) Raadsvragen Van de raadsleden mw. L. Hofman-Jobse en dhr. C. Weijs (CDA) over

Nadere informatie

Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst. Titel invullen

Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst. Titel invullen Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst Programma Tijdens het programma maken we gebruik van digitale interactie via een PresentersWall Het vormgeven van de ondertussenheid #samen doen voor een

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

SAMENVATTING onderzoek. Playing for Success 2013/2014

SAMENVATTING onderzoek. Playing for Success 2013/2014 SAMENVATTING onderzoek Playing for Success 2013/2014 SAMENVATTING onderzoek Playing for Success 2013/2014 Niels Hermens Vita Los Claire Aussems m.m.v. Sylvia Dickie, Marnix van de Heg en Majone Steketee

Nadere informatie

SAMENVATTING onderzoek. Playing for Success

SAMENVATTING onderzoek. Playing for Success SAMENVATTING onderzoek SAMENVATTING onderzoek is een naschools programma voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool die (tijdelijk) minder goed functioneren op school dan zij zouden kunnen.

Nadere informatie

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard Actieplan verslavingspreventiebeleid Gemeente Valkenswaard 2014-2015 - 2 - Inhoudsopgave Inleiding p. 4 Het plan p. 5 Het actieprogramma p. 6 1. Ouder/kind avond p. 6 2. Voorlichting vierde klas p. 7 3.

Nadere informatie

HET SPORTPROGRAMMA MET UITZICHT OP EEN BAAN

HET SPORTPROGRAMMA MET UITZICHT OP EEN BAAN HET SPORTPROGRAMMA MET UITZICHT OP EEN BAAN S2ch2ng Life Goals organiseert sportprogramma s voor kwetsbare mensen. Wij verbinden sportclubs, zorginstellingen, gemeenten en werkgevers en brengen jaarlijks

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016 Arbitrageplan RKDSV 1. Inleiding Het imago van een scheidsrechter is belangrijk en zijn autoriteit wordt zowel door spelers, trainers, bestuurders en toeschouwers regelmatig

Nadere informatie

WERK EN ACTIVERING ACTIEF WERK EN ACTIVERING PARTICIPEREN

WERK EN ACTIVERING ACTIEF WERK EN ACTIVERING PARTICIPEREN ACTIEF WERK EN ACTIVERING WERK EN ACTIVERING PARTICIPEREN WERK EN ZINVOL BEZIG ZIJN RE-INTEGRATIE IN DE MAATSCHAPPIJ Neos werkt actief aan een samenleving waarin ieder mens telt. Wij bieden direct zorg,

Nadere informatie

WERK EN ACTIVERING ACTIEF WERK EN ACTIVERING PARTICIPEREN

WERK EN ACTIVERING ACTIEF WERK EN ACTIVERING PARTICIPEREN ACTIEF PARTICIPEREN Werk EN ZINVOL BEZIG ZIJN RE-INTEGRATIE IN DE MAATSCHAPPIJ Neos werkt actief aan een samenleving waarin ieder mens telt. Wij bieden direct zorg, veiligheid en onderdak voor jongeren,

Nadere informatie

Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00

Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00 Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00 1. Morele dilemma discussie methode 50 minuten Maximale groepsgrootte: 15 leerlingen Benodigdheden: klaslokaal of andere ruimte, stoelen in kring, ruimte in

Nadere informatie

Envelop LDH:Envelop LDH C5 15-05-2008 18:14 Pagina 1. Een één-tweetje tussen u en ons helpt dak- en thuislozen scoren

Envelop LDH:Envelop LDH C5 15-05-2008 18:14 Pagina 1. Een één-tweetje tussen u en ons helpt dak- en thuislozen scoren Envelop LDH:Envelop LDH C5 15-05-2008 18:14 Pagina 1 Een één-tweetje tussen u en ons helpt dak- en thuislozen scoren Brief-combola:Opmaak 1 15-05-2008 18:13 Pagina 1 Stichting Leger de Heils Fondsenwerving

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015 Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in de buurt 2 TYMPAAN 20 mei 2015 De bibliotheek is een laagdrempelige plek voor ontmoeting in de buurt, want: 3 Je kunt er altijd

Nadere informatie

Kortom; VV Actief is een club die het de moeite waard maakt om de naam van uw bedrijf aan te verbinden!

Kortom; VV Actief is een club die het de moeite waard maakt om de naam van uw bedrijf aan te verbinden! Wij zijn!! Wij zijn trots op VV Actief! VV Actief bestaat al bijna 100 jaar en heeft een zeer goede naam in het dorp en in de wijde omgeving! Ons eerste team speelt zondag 2e klasse en heeft de ambitie

Nadere informatie

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen.

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Ouderavond VV Gorecht Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Programma Opening Doel van de ouderavond Kernwaarden VV Gorecht Wat zijn de Leeftijdsspecifieke kenmerken

Nadere informatie

Aankondiging UEFA C YOUTH Seizoen

Aankondiging UEFA C YOUTH Seizoen Aankondiging UEFA C YOUTH Seizoen 2017-2018 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 3 2.1. Competentiegericht opleiden... 3 2.2. Opzet van de opleiding... 3 2.3. Programma... 3 2.4.

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 1 Introductie Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voorwoord... 2 2 Inleiding... 2 3 Uitgangspunten en doelstellingen... 3 3.1

Nadere informatie

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Goed voorbeeld De Haamen Thema: - Sport- Zorg - Sport en gezondheid - Decentralisaties - Wmo Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Waar: Sportzone

Nadere informatie

p Sponsor. Uwbelang. Groei.

p Sponsor. Uwbelang. Groei. SPONSORBROCHURE 2016-2017 Inhoud@vvBavel Mogelijk @vvbavel p10-14 Sponsor @vvbavel p4 Uwbelang @vvbavel p9 Groei @vvbavel p5 Resultaat @vvbavel p8 Maatschappij @vvbavel p6-7 Sponsor@vvBavel Waarom sponsoring?

Nadere informatie

Al eens gedacht aan. G-voetbal?

Al eens gedacht aan. G-voetbal? Al eens gedacht aan G-voetbal? Even voorstellen De Bergse voetbalvereniging M.O.C. 17 is met zijn ongeveer 1100 leden de grootste sportvereniging in de regio. M.O.C. 17 is een familieclub met ambities.

Nadere informatie

Jaarwerkplan ADO in de maatschappij Seizoen

Jaarwerkplan ADO in de maatschappij Seizoen Jaarwerkplan ADO in de maatschappij Seizoen 2011 2012 ADO Den Haag is een volksclub met een voetbalhistorie van ruim 100 jaar en is onlosmakelijk verbonden aan de stad Den Haag en haar regio. ADO Den Haag

Nadere informatie

Aankondiging UEFA C YOUTH voor (ex-) contractspelers Seizoen

Aankondiging UEFA C YOUTH voor (ex-) contractspelers Seizoen Aankondiging UEFA C YOUTH voor (ex-) contractspelers Seizoen 2016-2017 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 3 2.1. Competentiegericht opleiden... 3 2.2. Opzet van de opleiding...

Nadere informatie

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN KENNISBANK - PROJECTPLANNEN PROJECTPLAN DUTCH CAREER CUP STICHTING LIFE GOALS Samenvatting Het UWV is de landelijke opdrachtgever van de Dutch Career Cup (DCC) en heeft dit uitbesteed aan Stichting Life

Nadere informatie

Stichting Maumu Youth Sports and Development (MY S&D) Activiteitenverslag

Stichting Maumu Youth Sports and Development (MY S&D) Activiteitenverslag Stichting Maumu Youth Sports and Development (MY S&D) Activiteitenverslag 2015 Het tweede jaar Dank Allereerst past een woord van grote dank voor de financiële steun die MY S&D mocht ontvangen in 2015

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

Utrecht onderweg naar 2016

Utrecht onderweg naar 2016 C O N V E N A N T Utrecht onderweg naar 2016 2 0 1 1-2 0 1 6 Inzake Optimalisering van voetbalverenigingen in Utrecht Partijen (voetbalverengingen) KNVB, Vereniging Sport Utrecht (VSU) & Gemeente Utrecht

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

Workshop. De buurtsportcoach in een glansrol op het sociale domein: werk, zorg, jeugd.

Workshop. De buurtsportcoach in een glansrol op het sociale domein: werk, zorg, jeugd. Workshop De buurtsportcoach in een glansrol op het sociale domein: werk, zorg, jeugd. Buurtsportcoach/combinatiefunctionaris: Een glansrol op het sociaal domein: werk, zorg en jeugd. Bewegen werkt Jan

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Visie en Beleids document Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Versie 1.0 Geschreven door Alexander Vos, Nicole Schreuder, Mila Prins & Julia Marijnen Inhoud 1 Inleiding 2.1 Doelstelling 2.2 Doelgroepen

Nadere informatie

School & Voetbal. voetbal in het basisonderwijs. Voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8

School & Voetbal. voetbal in het basisonderwijs. Voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 School & Voetbal voetbal in het basisonderwijs Voor de groepen Kinderen willen voetballes! Met School & Voetbal wil de KNVB jongens en meisjes van de basisschool op een speelse manier laten kennis Maken

Nadere informatie

Sportexperience. bij asvuvv,

Sportexperience. bij asvuvv, Sportexperience asv UVV bij asvuvv, de bedrijfsdagen van nu! Naast een algemene sportvereniging voor het hele gezin, kunnen ook organisaties voor hun sportieve prestaties bij ons terecht. Bedrijfsuitjes,

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Publicatierapport 2014

Publicatierapport 2014 Publicatierapport 2014 Stichting Ricardo van Rhijn Foundation Evertsenstraat 173 2315 RZ LEIDEN Publicatierapport 2014 Inhoudsopgave Doelstelling en Beleid... 3 Balans, staat van baten en lasten (inclusief

Nadere informatie

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN SUCCESVOL OP HET GEBIED VAN ERVARINGS: DAT DOEN WIJ ALS ZES ORGANISATIES IN DE REGIO TILBURG/BREDA. Succesvol samenwerken op het gebied van Recovery van ervaringsdeskundigheid: College dat doen wij als

Nadere informatie

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Voetbalvereniging de Blokkers Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Missie pag. 3 Organisatie pag. 4 Beleidsdoelstellingen pag. 5 1. Inleiding Het meisjes- en damesvoetbal

Nadere informatie

Nieuwsbrief onderzoek Jeugd, Zorg en Sport

Nieuwsbrief onderzoek Jeugd, Zorg en Sport Nieuwsbrief onderzoek Jeugd, Zorg en Sport Januari 2017 Het onderzoeksproject Jeugd, Zorg en Sport van Wageningen University, FlexusJeugdplein, Rotterdam Sportsupport, het Kenniscentrum Sport en de gemeente

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht.

Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht. Connecting Generations Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht. Connecting Generations is een individueel

Nadere informatie

Persoonlijk Sponsorplan FC UTRECHT VROUWEN Adopteer nu uw favoriete speelster en steun het FC Utrecht vrouwenvoetbal bij haar ontwikkeling

Persoonlijk Sponsorplan FC UTRECHT VROUWEN Adopteer nu uw favoriete speelster en steun het FC Utrecht vrouwenvoetbal bij haar ontwikkeling Persoonlijk Sponsorplan FC UTRECHT VROUWEN Adopteer nu uw favoriete speelster en steun het FC Utrecht vrouwenvoetbal bij haar ontwikkeling Stichting Vrouwen Voetbal Utrecht Stichting Vrouwenvoetbal Utrecht

Nadere informatie

Binden: kindvriendelijk, informeren. Spelen: training, club activiteit. Fit voelen: motoriek (belangrijk voor ouders)

Binden: kindvriendelijk, informeren. Spelen: training, club activiteit. Fit voelen: motoriek (belangrijk voor ouders) Doelgroep Kenmerken Motieven Acties vereniging KNLTB om te gaan of blijven tennissen producten, diensten en Jeugd Basisschool Rood t/m 9 jaar Ontmoeten: vrienden Tenniskids programma: www.tenniskids.nl

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag

Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag 21 december 2012, Dia 1 Wat kan sport betekenen? Sport betekent voor mij: sociale vaardigheden zelfvertrouwen gezondheid

Nadere informatie

Welke maatschappelijke problemen bestrijdt de Buzinezzclub? Hoe pakt de Buzinezzclub dit aan?

Welke maatschappelijke problemen bestrijdt de Buzinezzclub? Hoe pakt de Buzinezzclub dit aan? Contactgegevens Naam organisatie/initiatief: Stichting Stimulering Jong Ondernemerschap Naam primair contactpersoon: Leo van Loon Post adres: Maashaven Zuid Zijde 2, 3081 AE Rotterdam Telefoonnummer: +31

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

CAMPUS OUDERE JEUGD _CAR_oudere jeugd.indd :07:12

CAMPUS OUDERE JEUGD _CAR_oudere jeugd.indd :07:12 CAMPUS OUDERE JEUGD 3 campus oudere jeugd HULP VOOR JONGEREN VANAF 12 JAAR OPVOEDEN VALT NIET ALTIJD MEE. ZEKER NIET MET EEN KIND IN DE PUBERTEIT. JONGEREN KUNNEN PROBLEMEN HEBBEN OP SCHOOL, BIJ HUN BAANTJE,

Nadere informatie

Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum

Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum Wij gaan voor goud, zilver en brons, meisjes- en vrouwenvoetbal hoort bij ons - 1 - Voorwoord Voor u ligt de beschrijving van het beleid voor het meisjes-

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen?

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Scoor dan met ons topaanbod! Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Vraag kinderen waarom

Nadere informatie

havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school

havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school Beste ouder/verzorger, U staat samen met uw kind voor een belangrijke keuze: het kiezen van een middelbare school. Wellicht is de Calvijn Business School

Nadere informatie

Om wie maakt u zich wel eens zorgen?

Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Iedereen heeft wel eens een lastige periode in het leven. Bijvoorbeeld door het verlies van dierbaren, door financiële problemen of door spanningen in de relationele

Nadere informatie

Aankondiging UEFA C Seizoen 2016-2017

Aankondiging UEFA C Seizoen 2016-2017 Aankondiging UEFA C Seizoen 2016-2017 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 3 2.1. Competentiegericht opleiden... 3 2.2. Opzet van de opleiding... 3 2.3. Programma... 3 2.4. Studiebelasting...

Nadere informatie