Aanvraag Beschikking toelating spoorvoertuigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag Beschikking toelating spoorvoertuigen"

Transcriptie

1 Aanvraag Beschikking toelating spoorvoertuigen (Hoofdspoorweginfrastructuur) Meer informatie T Toelichting Met dit formulier kunt u een toelating voor een spoorvoertuig op de Nederlandse hoofdspoorweginfrastructuur aanvragen. Ook kunt u een (administratieve) wijziging op een al toegelaten spoorvoertuig doorgeven. Op basis van de Spoorwegwet, art. 37b lid 2 informeert de aanvrager ILT over de voorgenomen wijziging. ILT besluit vervolgens of de voorgestelde wijziging vergunningplichtig is. Na ontvangst van het compleet ingevulde formulier ontvangt u een betalingsverzoek. Na betaling start de behandeling van de aanvraag. Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren (inclusief het niet meesturen van de gevraagde bijlagen) worden niet in behandeling genomen. Stuur het formulier naar of naar Postbus 1511, 3500 BM Utrecht 1.1 Naam onderneming 1.2 Naam contactpersoon 1.3 Adres 1.4 Postcode en plaats 1.5 Telefoonnummer(s) 1.6 adres 1.7 Factuuradres Eventueel referentienummer op de factuur laten vermelden Gegevens aanvrager ILT van 14

2 2 2.1 Om welk soort beschikking gaat het? Soort beschikking! Bij onderstaande type beschikkingen alle vragen op het formulier invullen VVI type spoorvoertuig (art. 37a, lid 1/2 en 37b, lid 3 Spoorwegwet) > (Zie paragraaf 29, Ad 2) Registratie van spoorvoertuigen met Nederlandse voertuignummers > (Aanvragen via Formulier Registratie in NVR) > Autorisatie: Wanneer ILT een AVVI afgeeft, krijgt de aanvrager bovendien een meertalig formulier. Dit formulier stuurt de aanvrager aan de NSA (Toezichthouder) van de lidstaat van eerste registratie dient te verstrekken voor vermelding van de Nederlandse autorisatie van het spoorvoertuig in diens nationale voertuigregister (NVR). AVVI type spoorvoertuig incl. autorisatie* van spoorvoertuigen met buitenlandse voertuignummers in NVR (art. 37a lid 1/2 en 37b, lid 6 Spoorwegwet) > (Zie paragraaf 29, Ad 3) VVI enkel spoorvoertuig w.o. OTM (art. 36, lid 1/3/8, Spoorwegwet) > (Zie paragraaf 29, Ad 4) Registratie van spoorvoertuigen met Nederlandse voertuignummers > (Aanvragen via Formulier Registratie in NVR) AVVI enkel spoorvoertuig w.o. OTM incl. autorisatie* van spoorvoertuigen met buitenlandse voertuignummers in NVR (art. 36, lid 5/8 Spoorwegwet) > (Zie paragraaf 29, Ad 5) Gedogen onder voorwaarden (in geval van nieuwe of buitenlandse voertuigen) > (Zie paragraaf 29, Ad 6) Beschikking op basis van Overgangsbepaling (art. 29a Regeling indienststelling spoorvoertuigen) > (Zie paragraaf 29, Ad 11)! Bij onderstaande type beschikkingen niet het infracompatibiliteitsdeel (pagina 4 t/m 11) invullen Informatiedossier verbeterd of vernieuwd spoorvoertuig (art. 37b, lid 1/2/3/6 Spoorwegwet) > (Zie paragraaf 29, Ad 1) Gedogen onder voorwaarden (in geval van toegelaten Nederlandse spoorvoertuigen) > (Zie paragraaf 29, Ad 6) Ontheffing van open punten in technische specificatie(s) (interoperabiliteit) en Regeling Indienststelling Spoorvoertuigen (infracompatibiliteit) (art. 36, lid 9 Spoorwegwet) > (Zie paragraaf 29, Ad 7) Ontheffing van technische specificatie(s), nationale voorschriften en nationale specifieke gevallen (art. 36, lid 10 Spoorwegwet) (Documenten behorend bij de aanvraag indienen in de Nederlandse en de Engelse taal) > (Zie paragraaf 29, Ad 8) Buiten toepassing laten van technische specificatie subsysteem (interoperabiliteit) bij vernieuwing of verbetering bestaand spoorvoertuig (art. 36, lid 4, Spoorwegwet/met inachtneming van art. 9 richtlijn 2008/57/EG) Besluit EU Commissie volgt na maximaal 6 maanden (opschorting aanvraag met maximaal 6 maanden opgeschort i.v.m. Europees traject. (Documenten behorend bij de aanvraag indienen in de Nederlandse en de Engelse taal) > (Zie paragraaf 31, Ad 9) Buiten toepassing laten van één of meer technische specificaties subsysteem (interoperabiliteit) bij vernieuwing of verbetering bestaand spoorvoertuig (art. 37b, lid 5, Spoorwegwet/met inachtneming van art. 20 richtlijn 2008/57/EG) Besluit EU Commissie volgt na maximaal 4 maanden (opschorting aanvraag met maximaal 6 maanden opgeschort i.v.m. Europees traject. (Documenten behorend bij de aanvraag indienen in de Nederlandse en de Engelse taal) > (Zie paragraaf 31, Ad 10) 2.2 Kenmerk geldige vergunning / buitenlandse vergunning (bij aanvraag AVVI) (indien van toepassing) 2.3 Datum bestaande vergunning 3.1 Inzetgebied 3 Inzetgebied spoorvoertuig(en) ATB-EG baanvakken ATB-NG baanvakken ERTMS (level 1 + 2) ERTMS HSL ERTMS Hanzelijn ERTMS Amsterdam - Utrecht Grensbaanvakken, te weten: Overige baanvakken/emplacementen, te weten: ILT van 14

3 4 4.1 Naam van het type spoorvoertuig (b.v. goederenwagen FALNS of elektrische vierwagen-treinstel, type VIRM-4) 4.2 Type aandrijving Technische gegevens spoorvoertuig Elektrisch Dieselelektrisch Dieselhydraulisch Geen aandrijving Overig: 4.3 Bijzonderheden spoorvoertuig 4.4 Aantal assen en asconfiguratie 4.5 Hart op hart afstand draaistellen 4.6 Asafstand binnen draaistel 4.7 Totale massa mm mm mm mm mm Leeg kg Maximaal beladen kg Overbeladen kg 4.8 Ton/meterbelasting 4.9 Type remsyste(e)m(en) 4.10 Remgewicht (leeg/beladen) Leeg t/m Maximaal beladen t/m Leeg kg Maximaal beladen kg 4.11 Technische maximum snelheid Overbeladen Zelfstandig rijdend In treinverband kg km/u km/u Aantal meegestuurde bijlagen 5.2 Naam aanvrager 5.3 Adres 5.4 Postcode en plaats 5.5 Naam ondertekenaar 5.6 Datum en plaats Ondertekening aanvrager Ik verklaar dat alle bovenstaande gegevens op dit formulier en de bijlagen volledig en naar waarheid zijn ingevuld. 5.7 Handtekening aanvrager ILT van 14

4 Infracompatibiliteit Betreft de Regeling indienstelling spoorvoertuigen (Ris) Deze informatie wordt gebruikt door de infrabeheerder voor de infracompatibiliteitstoets Meer informatie T ERATV-NR (indien bekend) Versies die tot dit type behoren 6.3 Datum registratie in ERATV (indien bekend) Naam van het type spoorvoertuig 7.2 Alternatieve naam van het type 7.3 Naam van de fabrikant 7.4 Categorie spoorvoertuig Identificatie van het type Algemene gegevens Tractie spoorvoertuigen Rijtuigen Goederenwagen Bijzondere spoorvoertuigen Anders: 7.5 Subcategorie spoorvoertuig Tractie spoorvoertuig Locomotief Reizigerstreinstel (incl. motorwagens) Rangeerspoorvoertuig Anders (trams, light-railvoertuigen, enz.) Getrokken reizigers spoorvoertuigen (incl. slaapwagens, restauratiewagens, enz.) Bagagewagen Wagen voor autovervoer Dienstvoertuig Zit- en ligrijtuig zit/slaapwagens en couchettes Anders: Goederenwagon Vast stel van goederenwagons ILT van 14

5 8.1 Overeenkomst met TSI 8.2 EG-typecertificaten 8 Bijzondere spoorvoertuigen Zelfrijdend bijzonder spoorvoertuig On track machine Railwegvoertuig Getrokken bijzonder spoorvoertuig Overeenkomst met TSI's TSI WAG TSI RST HS TSI PRM TSI Noise TSI CCS TSI Loc&Pass (merger) TSI-SRT TSI TAP Overig: 8.3 Toepassing bijzondere gevallen 8.4 Delen van TSI's waaraan niet is voldaan 9.1 Lidstaat van vergunning 9.2 Status Geldigheid van de vergunning (indien bepaald) Omgrenzingsprofiel NL1 Omgrenzingsprofiel NL2 Stroomafnemerhoogtebegrenzing mm Vergunningen Lopend Actief Gereactiveerd Opgeschort Geldig tot: 9.4 Gecodeerde beperkingen Cat 1. Technische beperking i.v.m. de bouw Code 1.1 Minimale boogstraal in meters: Code 1.2 Beperkingen met betrekking tot spoorstroomkringen: Code 1.3 Snelheidsbeperking in km/u (aanduiding op wagens en rijtuigen) Cat 2. Geografische beperkingen Code 2.1 Kinematische omgrenzingsprofiel G1 GA GB GC G2 GB1 GB2 3.3 GB-M6 Code 2.2 Wielstelbreedte variabele breedte 1436/ /1668 Code 2.3 Geen B&S-systeem aan boord Cat 2.5 Uitgeruste met klasse B-Signaleringssysteem Code 2.4 Uitgerust met ERTMS 101 ALSN 106 CAWS en ATP 111 Idusi/PZB 116 RETB 121 TPWS 102 ASFA 107 Krokodil 112 KVB 117 RSDD/SCMT 122 TVM 103 ATB 108 Ebicab 113 LS 118 SELCAB 123 ZUB ATP-VR/RHK 109 EVM 114 LZB 119 SHP Cat 2.5 Uitgeruste met klasse B-systeem Radio 105 BACC 110 GW ATP 115 MEMOR II+ 120 TBL 201 UIC-radio hoofdstuk TTT radiosysteem CP_N 202 UIC-radio hoofdstuk PKP radiosysteem 203 UIC-radio hoofdstuk (Iers systeem) 211 VR treinradio 204 UIC-radio hoofdstuk (Groot Brittanië) 212 TRS - Tjechische spoorwegen 205 BR LDZ - radiosysteem 206 BR CH - Griekse spoorwegen 207 FS ETACS en GSM 216 radiosysteem in Estland 208 UIC-radio hoofdstuk 1-4 (TTT Cascais-line) 217 radiosysteem in Letland ILT van 14

6 Cat 3. Exploitatiebeperkingen in vergunning Code 3.1 Klimaatzone EN50125/1999 T1 T2 T3 Cat 4. In toestemming voor de ingebruiknaeming vermelde Exploitatiebeperkingen 9.5 Niet-gecodeerde beperkingen (zie vergunning) 9.6 Datum afgifte vergunning 9.7 Houder van de vergunning 9.8 Referentie vergunnings-document 9.9 Referenties nationaal certificaat (indien van toepassing) 9.10 Parameters waarvoor overeenkomst met toepasselijke nationale voorschriften werd beoordeeld Code 4.1 Tijdsgebonden Code 4.2 Afhankelijk van de omstandigheden (afgelegde afstand, slijtage enz.) 9.11 Commentaar 10.1 Aantal stuurcabines 10.2 Maximale ontwerpsnelheid 10.3 Maximumsnelheid zonder last 10.4 Spoorwijdte 10 Algemene technische eigenschappen van het voertuig km/u km/u 1435 mm Anders: 10.5 Gebruiksvoorwaarden voor treinsamenstelling Zelfstandig rijdend Uitsluitend getrokken Geduwd rijden toegestaan Sandwich bedrijf toegestaan Multiple 10.6 Maximaal aantal bakken of locomotieven die aan elkaar zijn gekoppeld in meervoudig bedrijf 10.7 Aantal elementen in een stel goederenwagons (enkel voor subcategorie stel goederenwagons ) 10.8 Lettercodes (TSI OPE Bijlage P) 10.9 Type voldoet aan de toepasselijke eisen voor de geldigheid van de door een andere lidstaat voor het voertuig verleende vergunning Gevaarlijke stoffen waarvoor het voertuig geschikt is (tankcode /GEVI-code) Kinematisch omgrenzingsprofiel (interoperabel profiel) 11.2 Overig referentieprofiel (andere profielen die aan de hand van de kinematische methode worden beoordeeld) Kinematisch omgrenzingsprofiel GA GB GC G1 Referentieprofiel NL1 Referentieprofiel NL2 Referentieprofiel G2 Stroomafnemerhoogtebegrenzing mm ILT van 14

7 12 Omgevingsomstandigheden 12.1 Temperatuurbereik 12.2 Hoogtebereik 12.3 Sneeuw, ijs en hagel 12.4 Ballastspatten: Onderzocht? (uitsluitend voor voertuigen van v 190 km/u) 13.1 Categorie brandveiligheid Toegelaten nuttige last (belading) voor verschillende lijncategorieën T1 ( 25 C tot + 40 C; nominaal) T2 ( 40 C tot + 35 C) T3 ( 25 C tot + 45 C) Nominaal Zwaar Brandveiligheid A B Ontwerpgewicht en lasten > Per categorie toegelaten belading opgeven (zie meest recente Netverklaring ProRail) C2 D2 D3 D4 E Bedrijfsklaar ontwerpgewicht 14.3 Ontwerpgewicht bij normale belasting (maximale belading) 14.4 Ontwerpgewicht bij uitzonderlijke belasting (overbelading) 14.5 Bedrijfsklare statische aslast 14.6 Statische aslast bij normale last/maximale nuttige last voor goederenwagons (maximale belading) 14.7 Statische aslast bij uitzonderlijke belasting (overbelading) 14.8 Indien overschrijding: quasi statische spoorbelasting (conform EN14363)' Verkantingstekort (maximale niet-gecompenseerde dwarsversnelling) waarvoor het voertuig werd beoordeeld 15.2 Is het voertuig uitgerust met verkantingscompensatiesysteem? ( kantelbak ) 15.3 Zijn de bedrijfswaarden van equivalente coniciteit (of afgesleten wielprofiel) voor het voertuig onderzocht? 16.1 Maximumvertraging van de tractievoertuigen 16.2 Remgewicht 16.3 Rempercentage 17.1 Referentie van de TSI (indien van toepassing) referentie vermelden (anders vraag 17.2 t/m 17.5 invullen) 17.2 Snelheid (indien geen referentie is vermeld) kg kg kg kg kg kg kn Dynamisch gedrag van het rollend materieel mm Remkarakteristieken Leeg: m/s 2 Max. beladen: t Overbeladen: t Leeg: t Max. beladen: t Overbeladen: t Leeg: % Max. beladen: t Overbeladen: t Remprestaties op steile hellingen bij normale belasting km/u ILT van 14

8 17.3 Helling (indien geen referentie is vermeld) 17.4 Afstand (indien geen referentie is vermeld) 17.5 Tijd (indien de afstand niet is vermeld) 18.1 Parkeerrem 18.2 Type parkeerrem 18 0/00 (mm/m) km sec Parkeerrem 18.3 Maximale helling parkeerrem waarop de eenheid blijft stilstaan met enkel de parkeerrem aangetrokken (als het voertuig ermee is uitgerust) 19.1 Type rem 19 0/00 (mm/m) Remsystemen op het voertuig Schijfrem Blokkenrem ED rem Toegevoegde blokkenrem Wervelstroomrem Magneetrem Recuperatierem 19.2 Wervelstroomrem geïnstalleerd 19.3 Mogelijkheid om het gebruik van de wervelstroomrem te vermijden (uitschakelbaar) 19.4 Magneetrem geïnstalleerd 19.5 Mogelijkheid om het gebruik van de magneetrem te vermijden (uitschakelbaar) 19.6 Recuperatierem geïnstalleerd 19.7 Mogelijkheid om het gebruik van de recuperatierem te vermijden (uitschakelbaar) Lengte van het voertuig (incl. buffers en koppelingen) 20.2 Minimum wieldiameter 20.3 Gaping <80 mm indien wieldiameter <730mm? 20.4 Rangeerbeperkingen 20.5 Heuvelen mogelijk (= topboog 250 m en dalboog 300 m) 20.6 Mogelijke horizontale minimumboogstraal 20.7 Doorlopen horizontale boog met radius 190m en groter in S-bogen zonder ingesloten rechtstand 20.8 Mogelijke verticale bolle minimum boogstraal 20.9 Mogelijke verticale holle minimum boogstraal Hoogte laadplatform van laadplatform (voor platte wagons en gecombineerd vervoer) Geschikt voor vervoer op ferry's 21.1 Type eindkoppeling (met vermelding van trek- en drukkrachten) 21.2 Aslagerbewaking (warmloperdetector) 21.3 Smering van wielflenzen mogelijk Mogelijkheid om het smeertoestel uit te schakelen 21.5 Beschikt voertuig over radiobesturing 21.6 Zo ja, fabrikant en typenummer N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Geometrische eigenschappen m mm m m m m Apparatuur ILT van 14

9 22.1 Energievoorzieningssysteem 22.2 Maximale aanzetversnelling 22 Energievoorziening Diesel 750 V 1500 V DC 3000 V DC (grensbaanvakken B) 15 kv AC 16 2/3 Hz (grensbaanvakken D) 25 kv AC 50hz m/s Maximale vermogen (moet worden vermeld voor elk energievoorzieningssysteem waarvoor het voertuig is uitgerust) kw 22.4 Maximale nominale stroomafname van de bovenleiding (moet worden vermeld voor elk energievoorzieningssysteem waarvoor het voertuig is uitgerust) 22.5 Maximale stroomafname per stroomafnemer bij stilstand (moet worden vermeld voor elk gelijkstroomsysteem waarvoor het voertuig is uitgerust) 22.6 Reactietijd snelschakelaar 22.7 Hoogte van interactie van stroomafnemer met rijdraden (boven de spoorstaaf) (moet worden vermeld voor elk energievoorzieningssysteem waarvoor het voertuig is uitgerust) 22.8 Voertuig voorzien van stuit mm (alleen 1500 V DC) 22.9 Stroomafnemerschuit (moet worden vermeld voor elk energievoorzienings-systeem waarvoor het voertuig is uitgerust) Aantal stroomafnemers in contact met de bovenleiding (moet worden vermeld voor elk energievoorzieningssysteem waarvoor het voertuig is uitgerust) Kortste afstand tussen twee stroomafnemers in contact met de bovenleiding (moet worden vermeld voor elk energie-voorzieningssysteem waarvoor het voertuig is uitgerust) (uitsluitend indien het aantal opgezette stroomafnemers meer dan 1 bedraagt) Soort bovenleiding die wordt gebruikt voor het testen van de stroomafnamekwaliteit (moet worden vermeld voor elk energie-voorzieningssysteem waarvoor het voertuig is uitgerust) (uitsluitend indien het aantal opgezette stroomafnemers meer dan 1 bedraagt) Indien één stroomafnemer, vermelding soort bovenleiding of testbaanvak Materiaal van het sleepstuk van de stroomafnemer waarmee het voertuig uitgerust kan zijn (moet worden vermeld voor elk energievoorzieningssysteem waarvoor het voertuig is uitgerust) Automatische strijkinrichting geïnstalleerd (= ADD (Automatic Dropping Device) (moet worden vermeld voor elk energievoorzieningssysteem waarvoor het voertuig is uitgerust) TSI-conforme energiemeter voor facturering aan boord geïnstalleerd Passeergeluidsniveaus (db(a)) 23.2 Passeergeluid werden gemeten onder referentieomstandigheden A A sec van (m) tot (m) (tot 2 decimalen) 1600 mm 1950 mm Anders: m Kool Gemetalliseerd kool Anders Geluidseigenschappen db(a) ILT van 14

10 23.3 Stationair geluidsniveau (db(a)) 23.4 Geluidsniveau bij starten (db(a)) 24.1 Aantal vaste zitplaatsen 24.2 Aantal toiletten 24.3 Aantal slaapplaatsen 24.4 Aantal gereserveerde plaatsen voor invaliden 24 db(a) db(a) Eigenschappen m.b.t. reizigers Van Tot Van Tot Van Tot 24.5 Aantal rolstoelplaatsen 24.6 Aantal toiletten toegankelijk voor invaliden 24.7 Aantal slaapplaatsen toegankelijk voor invaliden 24.8 Perronhoogte waarvoor het voertuig is ontworpen Van Tot mm 24.9 Beschrijving van de aan boord aanwezige instaphulpmiddelen (indien aanwezig) Beschrijving van verplaatsbare instapmiddelen indien hiermee bij het ontwerp van het voertuig werd rekening gehouden om te voldoen aan de eisen van de TSI PRM 25 Besturing en seingevingsapparatuur (voor voertuigen met uitsluitend een stuurcabine) 25.1 ETCS-apparatuur aan boord en niveau ervan TSI CCS, versie: Nee Level 1 Level 2 Level ETCS aan boord. Baselineversie (x,y) van ETCS. (Indien de versie niet volledig compatibel is, moet dit tussen haakjes worden vermeld) 25.3 ETCS-treinapparatuur voor ontvangst van infillfunctie-informatie via loop of GSM-R 25.4 Nationale toepassingen van ETCS uitgevoerd (NID_XUSER van Packet 44) BTI test uitgevoerd? 25.5 Klasse B- of andere treinbeveiligings-, besturings- en cabinesignaleringssytemen geïnstalleerd (systeem en, indien van toepassing, versie), zoals ATB 26 Baseline, versie: Anders: Loop GSM-R ATB EG ATB NG eatb PzB TBL1 Anders: Bijzondere voorzieningen aan boord voor het schakelen tussen verschillende treinbeveiligings-, besturings, en cabinesignaleringssystemen 26.1 GSM-R-treinapparatuur en de versie ervan (FRS en SRS) Hardware Software 26.2 Aantal mobiele GSM-R-sets in stuurcabine voor gegevensoverdracht 26.3 Klasse B- of andere radiosystemen geïnstalleerd (systeem en, indien van toepassing, versie) (in Nederland niet van toepassing) 26.4 Bijzondere voorzieningen aan boord voor het schakelen tussen verschillende radiosystemen (in Nederland niet van toepassing) ILT van 14

11 Type treindetectiesystemen waarvoor het voertuig werd ontworpen en beoordeeld Compatibiliteit met treindetectiesystemen Laagfrequent Toonfrequent Prikspanningspoorstroomlopen Assenteller: Az L90-4Sk30C Assenteller: Az LM Sk30H Pedalen Assenteller: GETS Lussen Maximumafstand opeenvolgende assen 28.2 Minimumafstand opeenvolgende assen 28.3 Afstand tussen eerste en laatste as 28.4 Maximumlengte van de neus van het voertuig 28.5 Minimumbreedte van de wielband 28.6 Minimumwieldiameter 28.7 Minimumdikte wielflenzen 28.8 Minimumhoogte wielflenzen 28.9 Maximumhoogte wielflenzen Minimum aslast Ruimte tussen wielen zonder metaal- en inductieve onderdelen. Voldoet aan de Ris, art 7 en Het materiaal van de wielen is ferromagnetisch Maximale zandstrooicapaciteit Mogelijkheid om het gebruik van zandstrooiers te vermijden (uitschakelbaarheid zandstrooiers) Metaalmassa van het voertuig onderzocht? Maximumimpedantie van loopvlak tot loopvlak Aantal punten kortsluitwaarde (spoorstroomlopen) (Ris bijlage 5) Minimumimpedantie van het voertuig (tussen wielen en stroomafnemer (uitsluitend voor voertuigen die zijn uitgerust voor 1500V of 3000V gelijkstroom) Electromagnetische storingen door retourstroom in de sporen Overig: Gedetailleerde voertuigeigenschappen m.b.t. treindetectie mm mm mm mm mm mm mm mm mm ton gram per sec Ω 50 Hz, impedantie: Ω 75 Hz, impedantie: Ω AC component in DC retourstroom <50 A: A Psofometrische stoorstroom <10 A: A 28.20Electromagnetische emissie van de trein in verband met compatibiliteit met treindetectiesystemen EN : EN : EN : ILT van 14

12 29 Bijlagen Ad Beschikking Documenten Ad 1 Informatiedossier verbeterd of vernieuwd spoorvoertuig (art. 37b, lid 1/2/3/6 Spoorwegwet) 1. Bestaande (binnenlandse/buitenlandse) machtiging 2. Documentatie voorgestelde verbetering of vernieuwing en indien van toepassing consultatie ProRail (Nederlandse inframanager) 3. Overige relevante documenten waarin het aan te besteden project wordt beschreven 4. Common Safety Methods (CSM) voorgestelde verbetering of vernieuwing Ad 2 VVI type spoorvoertuig (art. 37a, lid 1/2 en 37b, lid 3 Spoorwegwet) 1. Eventueel bestaande machtiging 2. Verklaring van aanvrager (Declaration of Applicant) dat het spoorvoertuig voldoet aan de eisen van de richtlijn 2008/57 en de TSI s 3. EG-keuringsverklaring incl. onderliggende certificaten (NoBo) en EG-conformiteitsverklaring van de aanvrager 4. DeBo-keuringsrapport, NoBo-keuringsrapport, Common Safety Methods (CSM), assessment rapport van de Assessment Body 5. Baantreinintegratierapport (alleen in geval van Control Command Signalling (CCS)) 6. Foto spoorvoertuig(en) Control Command Signalling (CCS): In geval van CCS, dient het ILT-formulier Technical File for the placing in service of vehicle [type] with CCS on-board [subsystems] eveneens te worden ingevuld en meegestuurd met dit formulier Toelating van spoorvoertuigen. In geval van historische spoorvoertuigen, extra aanleveren 7. Aantoonbaarheid veilige inzet (wielstellen, remmen, casco etc.) 8. Bewijs van ECM-schap en onderhoudsschema Ad 3 AVVI type spoorvoertuig incl. autorisatie van spoorvoertuigen met buitenlandse voertuignummers in NVR (art. 37a, lid 1/2 en 37b, lid 6 Spoorwegwet) 1. Bestaande buitenlandse machtiging 2. Verklaring van aanvrager (Declaration of Applicant) dat het spoorvoertuig voldoet aan de eisen van de richtlijn 2008/57 en de TSI s 3. EG-keuringsverklaring (incl. onderliggende certificaten (NoBo) en EG-conformiteitsverklaring van de aanvrager) van ieder toe te laten en te registreren spoorvoertuig 4. DeBo-keuringsrapport, NoBo-keuringsrapport, Common Safety Methods (CSM), assessment rapport van de Assessment Body 5. Baantreinintegratierapport (alleen in geval van Control Command Signalling (CCS)) 6. Foto spoorvoertuig(en) Autorisatie: Indien de aanvrager een autorisatie voor een spoorvoertuig(en) met buitenlandse voertuignummers in het Nationaal VoertuigRegister (NVR) wenst, dient hij een EG-keuringsverklaring(en) mee te sturen. Inzet van een spoorvoertuig kan in principe alleen op basis van een geldige vergunning van ILT èn een registratie in het NVR. Control Command Signalling (CCS): In geval van CCS, dient het ILT-formulier Technical File for the placing in service of vehicle [type] with CCS on-board [subsystems] eveneens te worden ingevuld en meegestuurd met dit formulier Toelating van spoorvoertuigen. Ad 4 VVI enkel spoorvoertuig w.o. OTM (art. 36, lid 1/3/8, Spoorwegwet) 1. Eventueel bestaande machtiging 2. Verklaring van aanvrager (Declaration of Applicant) dat het spoorvoertuig voldoet aan de eisen van de richtlijn 2008/57 en de TSI s 3. EG-keuringsverklaring incl. onderliggende certificaten (NoBo) en EG-conformiteitsverklaring van de aanvrager 4. DeBo-keuringsrapport, NoBo-keuringsrapport, Common Safety Methods (CSM), assessment rapport van de Assessment Body 5. Baantreinintegratierapport (alleen in geval van Control Command Signalling (CCS)) conform ProRail s richtlijn RLN Foto spoorvoertuig(en) Control Command Signalling (CCS): In geval van CCS, dient het ILT-formulier Technical File for the placing in service of vehicle [type] with CCS on-board [subsystems] eveneens te worden ingevuld en meegestuurd met dit formulier Toelating van spoorvoertuigen. In geval van historische spoorvoertuigen, extra aanleveren 7. Aantoonbaarheid veilige inzet (wielstellen, remmen, casco etc.) 8. Bewijs van ECM-schap en onderhoudsschema ILT van 14

13 Ad 5 AVVI enkel spoorvoertuig w.o. OTM incl. autorisatie van spoorvoertuigen met buitenlandse voertuignummers in NVR (art. 36, lid 5/8 Spoorwegwet) 1. Bestaande buitenlandse machtiging 2. Verklaring van aanvrager (Declaration of Applicant) dat het spoorvoertuig voldoet aan de eisen van de richtlijn 2008/57 en de TSI s 3. EG-keuringsverklaring (incl. onderliggende certificaten (NoBo) en EG-conformiteitsverklaring van de aanvrager) van het toe te laten en te registreren spoorvoertuig 4. DeBo-keuringsrapport, NoBo-keuringsrapport, Common Safety Methods (CSM), assessment rapport van de Assessment Body 5. Baantreinintegratierapport (alleen in geval van Control Command Signalling (CCS)) conform ProRail s richtlijn RLN Foto spoorvoertuig(en) Autorisatie: Indien de aanvrager een autorisatie voor een spoorvoertuig(en) met buitenlandse voertuignummers in het Nationaal VoertuigRegister (NVR) wenst, dient hij een EG-keuringsverklaring(en) mee te sturen. Inzet van een spoorvoertuig kan in principe alleen op basis van een geldige (type) vergunning van ILT èn een registratie in het NVR. Control Command Signalling (CCS): In geval van CCS, van een nieuw type, nieuw voertuig cq wijzigingen in de treinbeveiliging, dient het ILT-formulier Technical File for the placing in service of vehicle [type] with CCS on-board [subsystems] eveneens te worden ingevuld en meegestuurd met dit formulier Toelating van spoorvoertuigen. Ad 6 Gedogen onder voorwaarden 1. Motivatiedocument 2. Eventuele bestaande (buitenlandse) machtiging 3. Documentatie voorgestelde verbetering of vernieuwing incl. consultatie ProRail (Nederlandse inframanager) (indien van toepassing) 4. Overige relevante documenten waarin het aan te besteden project wordt beschreven * Motivatiedocument: een ondertekend document waarin de aanvrager motiveert waarom, waar en eventueel voor welke periode hij zijn spoorvoertuig wil inzetten ondanks dat dit niet voldoet aan de huidige wet- en regelgeving (TSI s). Ad 7 Ontheffing van open punten in technische specificatie(s) (interoperabiliteit) en Regeling Indienststelling Spoorvoertuigen (infracompatibiliteit) (art. 36, lid 9 Spoorwegwet) 1. Motivatiedocument* 2. Eventuele bestaande (buitenlandse) machtiging 3. Assessment rapport van de Assessment Body incl. EG-keuringsverklaring met onderliggende certificaten (NoBo), EG-conformiteitsverklaring van de aanvrager, NoBo-keuringsrapport, DeBo-keuringsrapport, Common Safety Methods (CSM) * Motivatiedocument: een ondertekend document waarin de aanvrager motiveert waarom, waar en eventueel voor welke periode hij zijn spoorvoertuig wil inzetten ondanks dat dit niet voldoet aan de huidige wet- en regelgeving (TSI s). Ad 8 Ontheffing van technische specificatie(s), nationale voorschriften en nationale specifieke gevallen (art. 36, lid 10 Spoorwegwet) 1. Eventuele bestaande (binnenlandse/buitenlandse) machtiging 2. Motivatiedocument* 3. Assessment rapport van de Assessment Body incl. EG-keuringsverklaring met onderliggende certificaten (NoBo), EG-conformiteitsverklaring van de aanvrager, NoBo-keuringsrapport, DeBo-keuringsrapport, Common Safety Methods (CSM) * Motivatiedocument: een ondertekend document waarin de aanvrager motiveert waarom, waar en eventueel voor welke periode hij zijn spoorvoertuig wil inzetten ondanks dat dit niet voldoet aan de huidige wet- en regelgeving (TSI s). ILT van 14

14 Ad 9 Buiten toepassing laten van technische specificatie subsysteem (interoperabiliteit) bij vernieuwing of verbetering bestaand spoorvoertuig (art. 36, lid 4, Spoorwegwet/met inachtneming van art. 9 richtlijn 2008/57/EG) 1. Motivatiedocument* 2a. Een brief waarin het voornemen af te wijken formeel aan de Commissie wordt meegedeeld; 2b. Als bijlage bij die brief een dossier dat minstens het volgende bevat: - een beschrijving van de werken, goederen en diensten waarop de afwijking betrekking heeft, waarbij de belangrijkste datums, de geografische situatie en het functionele en technische domein worden gepreciseerd; - een exacte referentie naar de TSI s (of delen ervan) waarvoor een afwijking wordt aangevraagd; - een exacte referentie en de bijzonderheden van de alternatieve bepalingen die zullen worden toegepast; - voor aanvragen in het kader van artikel 7, lid 1, onder a): de verantwoording van het feit dat het project zich in een vergevorderd stadium bevindt; - de rechtvaardiging van de afwijking, met de belangrijkste technische, economische, commerciële, operationele en/of administratieve redenen; - alle andere elementen die de aanvraag tot afwijking rechtvaardigen; - een beschrijving van de maatregelen die de lidstaat voornemens is te nemen om de uiteindelijke interoperabiliteit van het project te bevorderen. Als het om een kleine afwijking gaat, is deze beschrijving niet nodig. Om de documenten onder de leden van het comité te kunnen verspreiden, moeten ze zowel op papier als in de vorm van elektronische bestanden worden ingediend. (bron: bijlage IX Richtlijn 2008/57) * Motivatiedocument: een ondertekend document waarin de aanvrager motiveert waarom, waar en eventueel voor welke periode hij zijn spoorvoertuig wil inzetten ondanks dat dit niet voldoet aan de huidige wet- en regelgeving (TSI s). Ad 10 Ad 11 Buiten toepassing laten van één of meer technische specificaties subsysteem (interoperabiliteit) bij vernieuwing of verbetering bestaand spoorvoertuig (art. 37b, lid 5, Spoorwegwet/met inachtneming van art. 20 richtlijn 2008/57/EG) Beschikking op basis van Overgangsbepaling (art. 29a Regeling indienststelling spoorvoertuigen) Documentatie met de volgende inhoud: 1. de reden waarom de TSI niet volledig wordt toegepast; 2. de technische kenmerken die van toepassing zijn in plaats van de TSI; 3. de organismen die, wat deze kenmerken betreft, bevoegd zijn voor de toepassing van de in artikel 18 bedoelde verificatieprocedure. (bron: artikel 20 tweede lid Richtlijn 2008/57) 1. Eventueel bestaande machtiging 2. EG-keuringsverklaring incl. onderliggende certificaten (NoBo) en EG-conformiteitsverklaring van de aanvrager 3. Assessment rapport van de Assessment Body incl. NoBo-keuringsrapport, DeBo-keuringsrapport, Common Safety Methods (CSM) 4. Baantreinintegratierapport (alleen in geval van Control Command Signalling (CCS)) 5. Foto spoorvoertuig(en) ILT van 14

Aanvraag Beschikking registratie spoorvoertuigen

Aanvraag Beschikking registratie spoorvoertuigen Aanvraag Beschikking registratie spoorvoertuigen (Hoofdspoorweginfrastructuur) Meer informatie 088 489 00 00 www.ilent.nl Bezoekadres: Europalaan 40, Utrecht Toelichting Met dit formulier kunt u uw voertuig(en)

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2011D0291 NL 23.08.2012 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 26 april 2011 betreffende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4984 15 maart 2012 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 5 maart 2012, nr. IENM/BSK-2012/28591, houdende

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2014R1302 NL 01.01.2015 000.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 1302/2014 VAN DE COMMISSIE

Nadere informatie

Interoperabiliteit van het trans Europese Hoge snelheid spoorweg systeem en van het Conventionele Spoorwegsysteem

Interoperabiliteit van het trans Europese Hoge snelheid spoorweg systeem en van het Conventionele Spoorwegsysteem Cursus Spoortechnieken Interoperabiliteit van het trans Europese Hoge snelheid spoorweg systeem en van het Conventionele Spoorwegsysteem ir Hugo Goossens Interoperabiliteit: Inhoud Wettelijke voorschriften

Nadere informatie

INFOBLAD 02. ATB-plicht onderhoudsmachines en historische spoorvoertuigen

INFOBLAD 02. ATB-plicht onderhoudsmachines en historische spoorvoertuigen INFOBLAD 02 ATB-plicht onderhoudsmachines en historische spoorvoertuigen INLEIDING Geachte relaties, in dit infoblad besteedt HHC/DRS aandacht aan de recent verplichte inbouw van een vereenvoudigde versie

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2002D0735 NL 12.09.2002 000.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 30 mei 2002 betreffende

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2008D0232 NL 24.01.2013 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 21 februari 2008

Nadere informatie

RICHTLIJNEN. (Voor de EER relevante tekst)

RICHTLIJNEN. (Voor de EER relevante tekst) L 355/42 12.12.2014 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2014/106/EU VAN DE COMMISSIE van 5 december 2014 tot wijziging van de bijlagen V en VI bij Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende

Nadere informatie

Regeling keuring spoorvoertuigen

Regeling keuring spoorvoertuigen VW Regeling keuring spoorvoertuigen Regeling houdende goedkeuringseisen en compatibiliteitseisen spoorvoertuigen alsook erkenningseisen voor onderhoudsbedrijven spoorvoertuigen (Regeling keuring spoorvoertuigen)

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE 2006D0861 NL 01.07.2009 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 28 juli 2006 betreffende

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2014R1301 NL 01.01.2015 000.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 1301/2014 VAN DE COMMISSIE

Nadere informatie

Aanvraag Ontheffing luchtvervoer voor eigen bedrijf

Aanvraag Ontheffing luchtvervoer voor eigen bedrijf Ontheffing luchtvervoer voor eigen bedrijf Met dit formulier vraagt u een ontheffing aan voor het plegen van luchtvervoer zonder vergunning voor vervoer voor eigen bedrijf. Bij paragraaf 3.6 een kopie

Nadere informatie

beleid remtestinrichtingen

beleid remtestinrichtingen beleid remtestinrichtingen In dit document wordt een toelichting gegeven omtrent de toepassing en plaatsing van remtestinrichtingen. Dit document is informatief van aard en wordt gezien als een groeidocument.

Nadere informatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie Wijziging Contactpersoon v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Contactpersonen. De gegevens en autorisaties van bestaande Contactpersonen

Nadere informatie

Sprinter SLT Utrecht 10-06-2008. Een kleine rondleiding door de nieuwe Sprinter (treinstel 2401) in Utrecht Cartesiusweg op 10 juni 2008.

Sprinter SLT Utrecht 10-06-2008. Een kleine rondleiding door de nieuwe Sprinter (treinstel 2401) in Utrecht Cartesiusweg op 10 juni 2008. Een kleine rondleiding door de nieuwe Sprinter (treinstel 2401) in Utrecht Cartesiusweg op 10 juni 2008. Indeling interieur. Indeling interieur. De stoelen die hoger staan, zijn geplaatst boven draaistellen.

Nadere informatie

Handleiding aanleveren wagenlijsten

Handleiding aanleveren wagenlijsten Handleiding aanleveren wagenlijsten Van Auteur ProRail / Verkeersleiding Floris van Zonneveld Kenmerk 1580025 Versie 1.0 Datum 28-09-09 Bestand Handleiding aanleveren wagenlijsten Status Definitief 1-7

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen Dit formulier kunt u sturen naar: SenterNovem Afdeling Duurzame Warmte Postbus 10073 8000 GB ZWOLLE Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren

Nadere informatie

SAF Benelux B.V. Garantiehandboek

SAF Benelux B.V. Garantiehandboek SAF Benelux B.V. Garantiehandboek Versie 10/2004 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1 Hoofdstuk 2 Garantievoorwaarden 2 Hoofdstuk 3 Garantieaanvraag procedure 4 Hoofdstuk 4 Aanvullende informatie m.b.t.

Nadere informatie

Spoorcollege veiligheid / treinbeveiliging SpoorParade 17 oktober 2014

Spoorcollege veiligheid / treinbeveiliging SpoorParade 17 oktober 2014 Spoorcollege veiligheid / treinbeveiliging SpoorParade 17 oktober 2014 Samenvatting 3 november 2014 Presentatie door André van Es Railverkeerskundige Adviseur bij Arcadis en docent op de Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Wijzigingen vanaf 01.05.2013

Wijzigingen vanaf 01.05.2013 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Brusselsesteenweg 460, 2800 Mechelen BE-0400.824.586 RPR rechtsgebied Mechelen BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Santvoortbeeklaan 34/36-2100 DEURNE BE-0404.288.971

Nadere informatie

Inleiding Treinbeveiliging

Inleiding Treinbeveiliging Inleiding Treinbeveiliging KIVI 22 januari 2014 22-2-14 MvdW / bewerkt AZ Inhoud Waarom Treinbeveiliging De in Nederland toegepaste technologie Actuele ontwikkelingen O.a. ERTMS Presentatie Treinbeveiliging

Nadere informatie

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE HOOFDSTUK 04 BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN... 3

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE

AANVRAAGFORMULIER FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE AANVRAAGFORMULIER FINANCIERING INSTANDHOUDING PROVINCIALE MONUMENTEN IN DRENTHE LEES DIT EERST Met dit aanvraagformulier vraagt u een lening aan op grond van het Uitvoeringsbesluit Financiering instandhouding

Nadere informatie

ERTMS. De toekomst! Esmé Kalshoven 27 februari 2013. Pilot ERTMS Asd - Ut

ERTMS. De toekomst! Esmé Kalshoven 27 februari 2013. Pilot ERTMS Asd - Ut ERTMS De toekomst! Esmé Kalshoven 27 februari 2013 Voorwoord ATB ERTMS Van Dijk, in 1920: Wanneer het seinwezen alleen oog zou hebben voor de veiligheid van het verkeer, dan zou het zijn taak al heel onvoldoende

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen Dit formulier kunt u sturen naar: AgentschapNL Afdeling Duurzame Warmte Postbus 10073 8000 GB ZWOLLE Alleen volledig ingevulde en ondertekende

Nadere informatie

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN COMMISSIE

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN COMMISSIE Publicatieblad van de Europese Unie L 341/1 II (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is) BESLUITEN/BESCHIKKINGEN COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

Nadere informatie

DEKRA Rail Inleiding DEKRA Rail oktober 2015

DEKRA Rail Inleiding DEKRA Rail oktober 2015 Inleiding DEKRA Rail oktober 2015 Page 1 2015 DEKRA 14.10.2015 The global partner for a safe world Ongevallen voorkomen om levens te redden Globale partner voor alle stakeholders Globale thought-leader

Nadere informatie

Inhoud. 2015 Toelichting LZV ontheffingen Ex art. 149a, 2e lid, WVW 1994 jo Besluit ontheffing verlening exceptionele transporten Ontheffingen

Inhoud. 2015 Toelichting LZV ontheffingen Ex art. 149a, 2e lid, WVW 1994 jo Besluit ontheffing verlening exceptionele transporten Ontheffingen Inhoud Basisontheffing LZV... 2 Algemene informatie... 2 Invulinstructie formulier Aanvraag basisontheffing LZV... 2 Incidentele LZV ontheffing... 4 Algemene informatie... 4 Invulinstructie formulier Aanvraag

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer Handleiding en aanvraagformulier Subsidie Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer De Stadsregio Amsterdam kan subsidie verlenen voor kleinschalige initiatieven die fijnmazig aanvullend

Nadere informatie

Wijziging gegevens Abonnee/Certificaathouder v1.4 Beroepsgebonden Certificaten

Wijziging gegevens Abonnee/Certificaathouder v1.4 Beroepsgebonden Certificaten Wijziging gegevens Abonnee/Certificaathouder v1.4 Beroepsgebonden Certificaten Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u uw bij KPN geregistreerde gegevens laten wijzigen. Belangrijk: Lees

Nadere informatie

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN Deze bijlage bevat de eisen en de wijze van keuren die direct gerelateerd zijn aan de bouw van, of ombouw naar een elektrisch en hybride elektrisch

Nadere informatie

College CT4031 CONSTRUCTIEF ONTWERP VAN SPOORWEGEN Deel 4, MATERIEEL, TRACTIE, BEVEILIGING. Prof.dr.ir. C. Esveld

College CT4031 CONSTRUCTIEF ONTWERP VAN SPOORWEGEN Deel 4, MATERIEEL, TRACTIE, BEVEILIGING. Prof.dr.ir. C. Esveld College CT4031 CONSTRUCTIEF ONTWERP VAN SPOORWEGEN Deel 4, MATERIEEL, TRACTIE, BEVEILIGING Prof.dr.ir. C. Esveld www.rail.tudelft.nl 1 MATERIEEL CT3041 Geometrisch en constructief ontwerp van wegen en

Nadere informatie

COMMISSIE. 8.2.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 37/1. (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE. 8.2.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 37/1. (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) 8.2.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 37/1 II (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 23 december 2005 betreffende

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

1 van 11 30-12-2013 22:12

1 van 11 30-12-2013 22:12 1 van 11 30-12-2013 22:12 Regeling spoorverkeer (Tekst geldend op: 30-12-2013) Regeling ter uitvoering van de artikelen 1, onderdeel e, 2, 9, 20, 26 en 38 van het Besluit spoorverkeer (Regeling spoorverkeer)

Nadere informatie

Toelichting bij Aanvraag Objectvergunning

Toelichting bij Aanvraag Objectvergunning Toelichting bij Aanvraag Objectvergunning Beschrijving Kosten Wilt u bij uw objecten plaatsen zoals puincontainers, bouwhekken of chemische toiletten? Gaat u tijdens deze werkzaamheden ook de weg afsluiten

Nadere informatie

Bijlage behorende bij de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid

Bijlage behorende bij de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid Bijlage behorende bij de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid Geharmoniseerde communautaire codes Bestuurder (medische redenen) 01. Correctie en/of bescherming van het gezichtsvermogen 01.01

Nadere informatie

CHASSIS CABINE met OPEN LAADBAK L2H1 Voorwielaandrijving

CHASSIS CABINE met OPEN LAADBAK L2H1 Voorwielaandrijving Open Laadbak Technische specificaties CHASSIS CABINE met OPEN LAADBAK L2H1 Voorwielaandrijving Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg) 3.500 L3H1 Voorwielaandrijving 3.500 L2H1 Achterwielaandrijving Enkel

Nadere informatie

Catalogus Diensten en Dienstvoorzieningen (op grond van de Spoorwegwet)

Catalogus Diensten en Dienstvoorzieningen (op grond van de Spoorwegwet) Catalogus Diensten en Dienstvoorzieningen (op grond van de Spoorwegwet) Uitgave december 2015 Onderhoudsvoorzieningen Putspoor cq bordes in werkplaats Voorziening in de vorm van een in een werkplaats aangelegd

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING RUBBEREN DICHTINGEN VOOR DEUREN EN RAMEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING RUBBEREN DICHTINGEN VOOR DEUREN EN RAMEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L - 50 RUBBEREN DICHTINGEN VOOR DEUREN EN RAMEN (ROLLEND MATERIEEL VOOR REIZIGERS EN LOCOMOTIEVEN) UITGAVE: 09/2012 Pagina 2 van 5 Technische

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING. De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING. De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG Telefoonnummer: (020) 407 90 00 Faxnummer: (020) 407 90 90 1. Gegevens

Nadere informatie

Afstemmingsbijeenkomst Categorie B + E CBR

Afstemmingsbijeenkomst Categorie B + E CBR Afstemmingsbijeenkomst Categorie B + E Doelstelling 3e Europese rijbewijsrichtlijn Conformeren aan alle regels en voorschriften Uniformiteit bevorderen Programma 3 e Europese rijbewijsrichtlijn Toelating

Nadere informatie

Wijziging gegevens Abonnee v1.15

Wijziging gegevens Abonnee v1.15 Wijziging gegevens Abonnee v1.15 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u de bij KPN geregistreerde Abonnee gegevens laten wijzigen. Voor het wijzigen van de Contactpersoon of de Bevoegd

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE L 37/74 Publicatieblad van de Europese Unie 10.2.2010 IV (Handelingen die vóór 1 december 2009 zijn aangenomen krachtens het EG-Verdrag, het EU-Verdrag en het Euratom- Verdrag) BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2008D0217 NL 24.01.2013 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 20 december 2007

Nadere informatie

FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Productgroep. industriële trucks. Een leidraad voor identificatie van nietconforme

FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Productgroep. industriële trucks. Een leidraad voor identificatie van nietconforme FEM-IT-T/N863 FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Productgroep Industriële trucks FEM Een leidraad voor identificatie van nietconforme industriële trucks 05.2012 (NL) - markering van machines, documenten,

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling

Maatschappelijke Ontwikkeling Waarom dit formulier? Met behulp van dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een periodieke, project- of waardering voor die activiteiten die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke

Nadere informatie

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Vanaf 2015 is incidentele subsidie mogelijk voor de activiteiten van Gezond In Bossenburgh. Met de subsidie 'Gezond in Bossenburgh' wil de gemeente zich

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd: STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34176 6 december 2013 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 december 2013, nr. IENM/SK-2013/142441,

Nadere informatie

Aanvraag ontheffing route gevaarlijke stoffen

Aanvraag ontheffing route gevaarlijke stoffen Gegevens gemeente Archief Besluit Datum ontvangst Dossier Verzendadres Gemeente Oldenzaal afdeling Publiekszaken Postbus 354 7570 AJ Oldenzaal Tel. (0541) 58 81 11 info@oldenzaal.nl versie 22-10-2009 Aanvraag

Nadere informatie

COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van 11 augustus 2006

COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van 11 augustus 2006 18.12.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 359/1 II (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 11 augustus 2006 betreffende

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

Besluit van 30 oktober 1981, houdende vaststelling van een Algemeen reglement voor de stadsspoorwegen

Besluit van 30 oktober 1981, houdende vaststelling van een Algemeen reglement voor de stadsspoorwegen (Tekst geldend op: 30-12-2008) Besluit van 30 oktober 1981, houdende vaststelling van een Algemeen reglement voor de stadsspoorwegen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

Vakbekwaamheid voor steden en gemeenten

Vakbekwaamheid voor steden en gemeenten Vakbekwaamheid voor steden en gemeenten VVSG DrivOlution Mechelen, 2013 Rein Casters Inhoud Waaruit bestaat deze Europese richtlijn? Welke vorming komt in aanmerking? Welke gevolgen bij het niet naleven?

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Datum aanvraag Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van Veiligheid en Justitie om een ontheffing

Nadere informatie

Wet luchtvaart. Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) provincie'%owpirjj^5p 2013/0411624

Wet luchtvaart. Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) provincie'%owpirjj^5p 2013/0411624 Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager Type ontheffing Datum ontvangst aanvraag Geldigheid beschikking Datum beschikking Kenmerk Zaaknummer A3 Ballon B.V.

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

GEMMA e-formulieren Vaste blokken Release 1.5 Inhoud

GEMMA e-formulieren Vaste blokken Release 1.5 Inhoud GEMMA e-formulieren Vaste blokken Release 1.5 Inhoud 1.1 Burger of Organisatie... 2 1.2 Contactgegevens Organisatie... 2 1.3 Contactgegevens Organisatie Buitenland... 4 1.4 Contactgegevens Persoon... 5

Nadere informatie

Eisen aan landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en daardoor voortbewogen aanhangwagen

Eisen aan landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en daardoor voortbewogen aanhangwagen Eisen aan landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en daardoor voortbewogen aanhangwagen AFMETINGEN EN GEWICHTEN Afmetingen van landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, aanhangwagens

Nadere informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marleen van den Hout, (013) 5310 628 of marleen.van.den.hout@goirle.nl. 1. Evenement Naam evenement:. ...

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marleen van den Hout, (013) 5310 628 of marleen.van.den.hout@goirle.nl. 1. Evenement Naam evenement:. ... Aanvraagformulier evenementen gemeente Goirle (2014) Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor het houden van een evenement in de gemeente Goirle. U moet dit formulier sturen aan: Gemeente

Nadere informatie

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis Informatiefiche Rijbewijzen Juridische fiche 1. Beschrijving Deze fiche beoogt een overzicht te geven van de diverse types van rijbewijzen die men in functie van het soort voertuig en het soort activiteiten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING voor tijdelijk bouwwerk.

AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING voor tijdelijk bouwwerk. AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING voor tijdelijk bouwwerk. Digitaal indienen via info@lochem.nl uiterlijk 6 weken voor plaatsing Datum waarop het bouwwerk in gebruik genomen wordt van tot 20. A. Gegevens

Nadere informatie

Wijziging gegevens Abonnee v1.17

Wijziging gegevens Abonnee v1.17 Wijziging gegevens Abonnee v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u de bij KPN geregistreerde Abonnee gegevens laten wijzigen. Voor het wijzigen van de Contactpersoon of de Bevoegd

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier registratie Kinderdagverblijf

Aanvraagformulier registratie Kinderdagverblijf Aanvraagformulier registratie Kinderdagverblijf DECEMbEr 2009 Datum ontvangst door gemeente Gegevens van de houder U kunt hieronder het formulier digitaal invullen en daarna uitprinten Gegevens van de

Nadere informatie

Eenmalig: 50,00 Eenmalig: 50,00 Eenmalig: 50,00 Per maand: 35,00 Per maand: 55,00 Per maand: 75,00

Eenmalig: 50,00 Eenmalig: 50,00 Eenmalig: 50,00 Per maand: 35,00 Per maand: 55,00 Per maand: 75,00 Bestelformulier Fore Freedom 1/6 XXLNet wil zijn klanten het grootst mogelijke gemak en plezier laten ervaren op het gebied van informatie en communicatie in een continu veranderende wereld. ICT producten

Nadere informatie

Technische Specificatie

Technische Specificatie Bovenleidingen 3 kv- Materieel Technische Specificatie Direction Asset Management Unit Linear Assets Division Catenary Dit document treedt in voege vanaf de uitgavedatum. I-AM.31 A 03.06.2015 nl 1/24 Documentbeheer

Nadere informatie

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Bijlage Installatie- en bedieningsinstructies Flamco www.flamcogroup.com Editie 2010 / NL Inhoud Pagina 1. Inbedrijfstelling 3 1.1. Inbedrijfstelling ENA 50/60 3 1.2. Parameters instellen voor

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 356/394 VERORDENING (EU) Nr. 1303/2014 VAN DE COMMISSIE van 18 november 2014 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit betreffende veiligheid in spoorwegtunnels van het spoorwegsysteem

Nadere informatie

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u gratis aangeboden door De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

1. Soort evenement en datum evenement

1. Soort evenement en datum evenement AANVRAAGFORMULIER EVENEMENENVERGUNNING Aan : Burgemeester van Beemster tav afd. VTH Adres : p/a Postbus 15 PC+woonplaats : 1440 AA Purmerend Uw contactpersoon bij de gemeente is: KlantContactCentrum Tel.

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2008D0231 NL 25.10.2010 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 1 februari 2008

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats

AANVRAAGFORMULIER Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats AANVRAAGFORMULIER Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats Stadsbeheer Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving Registratie Gemeente Almere (uitsluitend voor intern gebruik) Dossiernr. SBA:

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst Aanvragende vereniging, organisatie of handelszaak, verder vermeld als de aanvrager: Persoon die deze vereniging, organisatie of handelszaak vertegenwoordigt

Nadere informatie

Let op: alleen alcohol schenken op Koningsdag, zonder evenement? Vul alleen de Aanvraag ontheffing alcohol schenken Koningsdag 2014 in.

Let op: alleen alcohol schenken op Koningsdag, zonder evenement? Vul alleen de Aanvraag ontheffing alcohol schenken Koningsdag 2014 in. Gemeente Amsterdam Telefoon 14 020 www.amsterdam.nl Aanvraag evenementvergunning Koningsdag 2014 Dit formulier inclusief bijlagen uiterlijk op donderdag 19 december 2014 indienen bij betreffende stadsdeel.

Nadere informatie

Aanvraagformulier MKB Energieleningen

Aanvraagformulier MKB Energieleningen Aanvraagformulier MKB Energieleningen Dit aanvraagformulier is de eerste stap om een energielening met een rentekorting aan te vragen. Op basis van deze aanvraag besluit de provincie of de activiteiten

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân Aanvraagformulier Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen voor uw

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEHANDICAPTENPARKEERKAART (GPK)

AANVRAAGFORMULIER GEHANDICAPTENPARKEERKAART (GPK) AANVRAAGFORMULIER GEHANDICAPTENPARKEERKAART (GPK) Aan: Ondergetekende, Naam en voorletters (voluit) Geboren op Te Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer (overdag) Nummer legitimatiebewijs Verzoekt

Nadere informatie

2) Gegevens Certificaatbeheerder(s) In bijlage A kunnen de gegevens van de te verwijderen Certificaatbeheerder(s) worden ingevuld.

2) Gegevens Certificaatbeheerder(s) In bijlage A kunnen de gegevens van de te verwijderen Certificaatbeheerder(s) worden ingevuld. Verwijderingsformulier Certificaatbeheerders PKIoverheid v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Domein Organisatie van de PKI voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

OPEL Corsa Van. Technische specificaties juni 2012

OPEL Corsa Van. Technische specificaties juni 2012 OPEL Corsa Van. Technische specificaties juni 2012 Technische specificaties Opel Corsa Van. 3-deurs Buitenafmetingen in mm Lengte 3.999 Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels 1.944 / 1.713

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand treft u een aantal vragen aan die u kunnen

Nadere informatie

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Afdeling Toezicht en Handhaving Team Groen Postbus 550 3300 AN Dordrecht

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Afdeling Toezicht en Handhaving Team Groen Postbus 550 3300 AN Dordrecht I N F O R M A T I E B L A D behorend bij een vergunning krachtens artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet '98 (Nbwet) of Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) o.g.v. de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Aanvraag deskundigenoordeel UWV door werkgever. 1. Waarover wilt u een deskundigenoordeel UWV? 2. Gegevens werkgever : 3. Gegevens werknemer :

Aanvraag deskundigenoordeel UWV door werkgever. 1. Waarover wilt u een deskundigenoordeel UWV? 2. Gegevens werkgever : 3. Gegevens werknemer : Wanneer een deskundigenoordeel van UWV? Soms stagneert de reïntegratie door een verschil van inzicht tussen u en de werknemer of omdat er behoefte is aan een deskundig oordeel over de uitvoering van het

Nadere informatie

Offerte- aanvraagformulier Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Vermogensbeheerders en Vermogensadviseurs

Offerte- aanvraagformulier Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Vermogensbeheerders en Vermogensadviseurs Offerte- aanvraagformulier Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Vermogensbeheerders en Vermogensadviseurs > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door

Nadere informatie

Aanvraag Vergunning douane-entrepot. 1 Gebruiksaanwijzing. 2 Gegevens aanvraag. Douane. Over dit formulier Over dit formulier

Aanvraag Vergunning douane-entrepot. 1 Gebruiksaanwijzing. 2 Gegevens aanvraag. Douane. Over dit formulier Over dit formulier Douane Aanvraag Vergunning douane-entrepot 1 Gebruiksaanwijzing Over dit formulier Over dit formulier Met dit formulier vraagt u een Vergunning douane-entrepot aan. De vergunning geeft u toestemming om

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken o.v.v. Talint foar Fryslân II Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken o.v.v. Talint foar Fryslân II Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslan Paragraaf 4.1 Talint foar Fryslan (TFF) Formulier retour sturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken

Nadere informatie

Voorschotformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Verhoging inzetbaarheid werknemers

Voorschotformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Verhoging inzetbaarheid werknemers Voorschotformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Verhoging inzetbaarheid werknemers Heeft u hulp nodig? Meer informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/niof2013. Uiteraard

Nadere informatie

Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12

Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12 Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Domein Organisatie van de PKI voor

Nadere informatie

Gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie en -beoordeling

Gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie en -beoordeling Gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie en -beoordeling Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Europees Spoorwegbureau Eenheid Veiligheid Dienst Veiligheidsbeoordeling Adres: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Waarom is er een nieuwe Europese rijbewijs richtlijn opgesteld? De huidige (tweede) Europese rijbewijsrichtlijn is in de afgelopen jaren vaak aangepast. Daarom is

Nadere informatie

graafmachine Voldoet deze aan de Europese wetgeving? Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines

graafmachine Voldoet deze aan de Europese wetgeving? Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines die niet aan de voorschriften voldoen. Voldoet deze graafmachine aan de Europese wetgeving? INLEIDING Grondverzetmachines die voor de eerste

Nadere informatie

Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen. per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT)

Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen. per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT) Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT) Inleiding: In het kader van het voortschrijdend inzicht en de nieuwe ontwikkelingen worden

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.1 Friestalige literatuur

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.1 Friestalige literatuur Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie