Aanvraag Beschikking toelating spoorvoertuigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag Beschikking toelating spoorvoertuigen"

Transcriptie

1 Aanvraag Beschikking toelating spoorvoertuigen (Hoofdspoorweginfrastructuur) Meer informatie T Toelichting Met dit formulier kunt u een toelating voor een spoorvoertuig op de Nederlandse hoofdspoorweginfrastructuur aanvragen. Ook kunt u een (administratieve) wijziging op een al toegelaten spoorvoertuig doorgeven. Op basis van de Spoorwegwet, art. 37b lid 2 informeert de aanvrager ILT over de voorgenomen wijziging. ILT besluit vervolgens of de voorgestelde wijziging vergunningplichtig is. Na ontvangst van het compleet ingevulde formulier ontvangt u een betalingsverzoek. Na betaling start de behandeling van de aanvraag. Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren (inclusief het niet meesturen van de gevraagde bijlagen) worden niet in behandeling genomen. Stuur het formulier naar of naar Postbus 1511, 3500 BM Utrecht 1.1 Naam onderneming 1.2 Naam contactpersoon 1.3 Adres 1.4 Postcode en plaats 1.5 Telefoonnummer(s) 1.6 adres 1.7 Factuuradres Eventueel referentienummer op de factuur laten vermelden Gegevens aanvrager ILT van 14

2 2 2.1 Om welk soort beschikking gaat het? Soort beschikking! Bij onderstaande type beschikkingen alle vragen op het formulier invullen VVI type spoorvoertuig (art. 37a, lid 1/2 en 37b, lid 3 Spoorwegwet) > (Zie paragraaf 29, Ad 2) Registratie van spoorvoertuigen met Nederlandse voertuignummers > (Aanvragen via Formulier Registratie in NVR) > Autorisatie: Wanneer ILT een AVVI afgeeft, krijgt de aanvrager bovendien een meertalig formulier. Dit formulier stuurt de aanvrager aan de NSA (Toezichthouder) van de lidstaat van eerste registratie dient te verstrekken voor vermelding van de Nederlandse autorisatie van het spoorvoertuig in diens nationale voertuigregister (NVR). AVVI type spoorvoertuig incl. autorisatie* van spoorvoertuigen met buitenlandse voertuignummers in NVR (art. 37a lid 1/2 en 37b, lid 6 Spoorwegwet) > (Zie paragraaf 29, Ad 3) VVI enkel spoorvoertuig w.o. OTM (art. 36, lid 1/3/8, Spoorwegwet) > (Zie paragraaf 29, Ad 4) Registratie van spoorvoertuigen met Nederlandse voertuignummers > (Aanvragen via Formulier Registratie in NVR) AVVI enkel spoorvoertuig w.o. OTM incl. autorisatie* van spoorvoertuigen met buitenlandse voertuignummers in NVR (art. 36, lid 5/8 Spoorwegwet) > (Zie paragraaf 29, Ad 5) Gedogen onder voorwaarden (in geval van nieuwe of buitenlandse voertuigen) > (Zie paragraaf 29, Ad 6) Beschikking op basis van Overgangsbepaling (art. 29a Regeling indienststelling spoorvoertuigen) > (Zie paragraaf 29, Ad 11)! Bij onderstaande type beschikkingen niet het infracompatibiliteitsdeel (pagina 4 t/m 11) invullen Informatiedossier verbeterd of vernieuwd spoorvoertuig (art. 37b, lid 1/2/3/6 Spoorwegwet) > (Zie paragraaf 29, Ad 1) Gedogen onder voorwaarden (in geval van toegelaten Nederlandse spoorvoertuigen) > (Zie paragraaf 29, Ad 6) Ontheffing van open punten in technische specificatie(s) (interoperabiliteit) en Regeling Indienststelling Spoorvoertuigen (infracompatibiliteit) (art. 36, lid 9 Spoorwegwet) > (Zie paragraaf 29, Ad 7) Ontheffing van technische specificatie(s), nationale voorschriften en nationale specifieke gevallen (art. 36, lid 10 Spoorwegwet) (Documenten behorend bij de aanvraag indienen in de Nederlandse en de Engelse taal) > (Zie paragraaf 29, Ad 8) Buiten toepassing laten van technische specificatie subsysteem (interoperabiliteit) bij vernieuwing of verbetering bestaand spoorvoertuig (art. 36, lid 4, Spoorwegwet/met inachtneming van art. 9 richtlijn 2008/57/EG) Besluit EU Commissie volgt na maximaal 6 maanden (opschorting aanvraag met maximaal 6 maanden opgeschort i.v.m. Europees traject. (Documenten behorend bij de aanvraag indienen in de Nederlandse en de Engelse taal) > (Zie paragraaf 31, Ad 9) Buiten toepassing laten van één of meer technische specificaties subsysteem (interoperabiliteit) bij vernieuwing of verbetering bestaand spoorvoertuig (art. 37b, lid 5, Spoorwegwet/met inachtneming van art. 20 richtlijn 2008/57/EG) Besluit EU Commissie volgt na maximaal 4 maanden (opschorting aanvraag met maximaal 6 maanden opgeschort i.v.m. Europees traject. (Documenten behorend bij de aanvraag indienen in de Nederlandse en de Engelse taal) > (Zie paragraaf 31, Ad 10) 2.2 Kenmerk geldige vergunning / buitenlandse vergunning (bij aanvraag AVVI) (indien van toepassing) 2.3 Datum bestaande vergunning 3.1 Inzetgebied 3 Inzetgebied spoorvoertuig(en) ATB-EG baanvakken ATB-NG baanvakken ERTMS (level 1 + 2) ERTMS HSL ERTMS Hanzelijn ERTMS Amsterdam - Utrecht Grensbaanvakken, te weten: Overige baanvakken/emplacementen, te weten: ILT van 14

3 4 4.1 Naam van het type spoorvoertuig (b.v. goederenwagen FALNS of elektrische vierwagen-treinstel, type VIRM-4) 4.2 Type aandrijving Technische gegevens spoorvoertuig Elektrisch Dieselelektrisch Dieselhydraulisch Geen aandrijving Overig: 4.3 Bijzonderheden spoorvoertuig 4.4 Aantal assen en asconfiguratie 4.5 Hart op hart afstand draaistellen 4.6 Asafstand binnen draaistel 4.7 Totale massa mm mm mm mm mm Leeg kg Maximaal beladen kg Overbeladen kg 4.8 Ton/meterbelasting 4.9 Type remsyste(e)m(en) 4.10 Remgewicht (leeg/beladen) Leeg t/m Maximaal beladen t/m Leeg kg Maximaal beladen kg 4.11 Technische maximum snelheid Overbeladen Zelfstandig rijdend In treinverband kg km/u km/u Aantal meegestuurde bijlagen 5.2 Naam aanvrager 5.3 Adres 5.4 Postcode en plaats 5.5 Naam ondertekenaar 5.6 Datum en plaats Ondertekening aanvrager Ik verklaar dat alle bovenstaande gegevens op dit formulier en de bijlagen volledig en naar waarheid zijn ingevuld. 5.7 Handtekening aanvrager ILT van 14

4 Infracompatibiliteit Betreft de Regeling indienstelling spoorvoertuigen (Ris) Deze informatie wordt gebruikt door de infrabeheerder voor de infracompatibiliteitstoets Meer informatie T ERATV-NR (indien bekend) Versies die tot dit type behoren 6.3 Datum registratie in ERATV (indien bekend) Naam van het type spoorvoertuig 7.2 Alternatieve naam van het type 7.3 Naam van de fabrikant 7.4 Categorie spoorvoertuig Identificatie van het type Algemene gegevens Tractie spoorvoertuigen Rijtuigen Goederenwagen Bijzondere spoorvoertuigen Anders: 7.5 Subcategorie spoorvoertuig Tractie spoorvoertuig Locomotief Reizigerstreinstel (incl. motorwagens) Rangeerspoorvoertuig Anders (trams, light-railvoertuigen, enz.) Getrokken reizigers spoorvoertuigen (incl. slaapwagens, restauratiewagens, enz.) Bagagewagen Wagen voor autovervoer Dienstvoertuig Zit- en ligrijtuig zit/slaapwagens en couchettes Anders: Goederenwagon Vast stel van goederenwagons ILT van 14

5 8.1 Overeenkomst met TSI 8.2 EG-typecertificaten 8 Bijzondere spoorvoertuigen Zelfrijdend bijzonder spoorvoertuig On track machine Railwegvoertuig Getrokken bijzonder spoorvoertuig Overeenkomst met TSI's TSI WAG TSI RST HS TSI PRM TSI Noise TSI CCS TSI Loc&Pass (merger) TSI-SRT TSI TAP Overig: 8.3 Toepassing bijzondere gevallen 8.4 Delen van TSI's waaraan niet is voldaan 9.1 Lidstaat van vergunning 9.2 Status Geldigheid van de vergunning (indien bepaald) Omgrenzingsprofiel NL1 Omgrenzingsprofiel NL2 Stroomafnemerhoogtebegrenzing mm Vergunningen Lopend Actief Gereactiveerd Opgeschort Geldig tot: 9.4 Gecodeerde beperkingen Cat 1. Technische beperking i.v.m. de bouw Code 1.1 Minimale boogstraal in meters: Code 1.2 Beperkingen met betrekking tot spoorstroomkringen: Code 1.3 Snelheidsbeperking in km/u (aanduiding op wagens en rijtuigen) Cat 2. Geografische beperkingen Code 2.1 Kinematische omgrenzingsprofiel G1 GA GB GC G2 GB1 GB2 3.3 GB-M6 Code 2.2 Wielstelbreedte variabele breedte 1436/ /1668 Code 2.3 Geen B&S-systeem aan boord Cat 2.5 Uitgeruste met klasse B-Signaleringssysteem Code 2.4 Uitgerust met ERTMS 101 ALSN 106 CAWS en ATP 111 Idusi/PZB 116 RETB 121 TPWS 102 ASFA 107 Krokodil 112 KVB 117 RSDD/SCMT 122 TVM 103 ATB 108 Ebicab 113 LS 118 SELCAB 123 ZUB ATP-VR/RHK 109 EVM 114 LZB 119 SHP Cat 2.5 Uitgeruste met klasse B-systeem Radio 105 BACC 110 GW ATP 115 MEMOR II+ 120 TBL 201 UIC-radio hoofdstuk TTT radiosysteem CP_N 202 UIC-radio hoofdstuk PKP radiosysteem 203 UIC-radio hoofdstuk (Iers systeem) 211 VR treinradio 204 UIC-radio hoofdstuk (Groot Brittanië) 212 TRS - Tjechische spoorwegen 205 BR LDZ - radiosysteem 206 BR CH - Griekse spoorwegen 207 FS ETACS en GSM 216 radiosysteem in Estland 208 UIC-radio hoofdstuk 1-4 (TTT Cascais-line) 217 radiosysteem in Letland ILT van 14

6 Cat 3. Exploitatiebeperkingen in vergunning Code 3.1 Klimaatzone EN50125/1999 T1 T2 T3 Cat 4. In toestemming voor de ingebruiknaeming vermelde Exploitatiebeperkingen 9.5 Niet-gecodeerde beperkingen (zie vergunning) 9.6 Datum afgifte vergunning 9.7 Houder van de vergunning 9.8 Referentie vergunnings-document 9.9 Referenties nationaal certificaat (indien van toepassing) 9.10 Parameters waarvoor overeenkomst met toepasselijke nationale voorschriften werd beoordeeld Code 4.1 Tijdsgebonden Code 4.2 Afhankelijk van de omstandigheden (afgelegde afstand, slijtage enz.) 9.11 Commentaar 10.1 Aantal stuurcabines 10.2 Maximale ontwerpsnelheid 10.3 Maximumsnelheid zonder last 10.4 Spoorwijdte 10 Algemene technische eigenschappen van het voertuig km/u km/u 1435 mm Anders: 10.5 Gebruiksvoorwaarden voor treinsamenstelling Zelfstandig rijdend Uitsluitend getrokken Geduwd rijden toegestaan Sandwich bedrijf toegestaan Multiple 10.6 Maximaal aantal bakken of locomotieven die aan elkaar zijn gekoppeld in meervoudig bedrijf 10.7 Aantal elementen in een stel goederenwagons (enkel voor subcategorie stel goederenwagons ) 10.8 Lettercodes (TSI OPE Bijlage P) 10.9 Type voldoet aan de toepasselijke eisen voor de geldigheid van de door een andere lidstaat voor het voertuig verleende vergunning Gevaarlijke stoffen waarvoor het voertuig geschikt is (tankcode /GEVI-code) Kinematisch omgrenzingsprofiel (interoperabel profiel) 11.2 Overig referentieprofiel (andere profielen die aan de hand van de kinematische methode worden beoordeeld) Kinematisch omgrenzingsprofiel GA GB GC G1 Referentieprofiel NL1 Referentieprofiel NL2 Referentieprofiel G2 Stroomafnemerhoogtebegrenzing mm ILT van 14

7 12 Omgevingsomstandigheden 12.1 Temperatuurbereik 12.2 Hoogtebereik 12.3 Sneeuw, ijs en hagel 12.4 Ballastspatten: Onderzocht? (uitsluitend voor voertuigen van v 190 km/u) 13.1 Categorie brandveiligheid Toegelaten nuttige last (belading) voor verschillende lijncategorieën T1 ( 25 C tot + 40 C; nominaal) T2 ( 40 C tot + 35 C) T3 ( 25 C tot + 45 C) Nominaal Zwaar Brandveiligheid A B Ontwerpgewicht en lasten > Per categorie toegelaten belading opgeven (zie meest recente Netverklaring ProRail) C2 D2 D3 D4 E Bedrijfsklaar ontwerpgewicht 14.3 Ontwerpgewicht bij normale belasting (maximale belading) 14.4 Ontwerpgewicht bij uitzonderlijke belasting (overbelading) 14.5 Bedrijfsklare statische aslast 14.6 Statische aslast bij normale last/maximale nuttige last voor goederenwagons (maximale belading) 14.7 Statische aslast bij uitzonderlijke belasting (overbelading) 14.8 Indien overschrijding: quasi statische spoorbelasting (conform EN14363)' Verkantingstekort (maximale niet-gecompenseerde dwarsversnelling) waarvoor het voertuig werd beoordeeld 15.2 Is het voertuig uitgerust met verkantingscompensatiesysteem? ( kantelbak ) 15.3 Zijn de bedrijfswaarden van equivalente coniciteit (of afgesleten wielprofiel) voor het voertuig onderzocht? 16.1 Maximumvertraging van de tractievoertuigen 16.2 Remgewicht 16.3 Rempercentage 17.1 Referentie van de TSI (indien van toepassing) referentie vermelden (anders vraag 17.2 t/m 17.5 invullen) 17.2 Snelheid (indien geen referentie is vermeld) kg kg kg kg kg kg kn Dynamisch gedrag van het rollend materieel mm Remkarakteristieken Leeg: m/s 2 Max. beladen: t Overbeladen: t Leeg: t Max. beladen: t Overbeladen: t Leeg: % Max. beladen: t Overbeladen: t Remprestaties op steile hellingen bij normale belasting km/u ILT van 14

8 17.3 Helling (indien geen referentie is vermeld) 17.4 Afstand (indien geen referentie is vermeld) 17.5 Tijd (indien de afstand niet is vermeld) 18.1 Parkeerrem 18.2 Type parkeerrem 18 0/00 (mm/m) km sec Parkeerrem 18.3 Maximale helling parkeerrem waarop de eenheid blijft stilstaan met enkel de parkeerrem aangetrokken (als het voertuig ermee is uitgerust) 19.1 Type rem 19 0/00 (mm/m) Remsystemen op het voertuig Schijfrem Blokkenrem ED rem Toegevoegde blokkenrem Wervelstroomrem Magneetrem Recuperatierem 19.2 Wervelstroomrem geïnstalleerd 19.3 Mogelijkheid om het gebruik van de wervelstroomrem te vermijden (uitschakelbaar) 19.4 Magneetrem geïnstalleerd 19.5 Mogelijkheid om het gebruik van de magneetrem te vermijden (uitschakelbaar) 19.6 Recuperatierem geïnstalleerd 19.7 Mogelijkheid om het gebruik van de recuperatierem te vermijden (uitschakelbaar) Lengte van het voertuig (incl. buffers en koppelingen) 20.2 Minimum wieldiameter 20.3 Gaping <80 mm indien wieldiameter <730mm? 20.4 Rangeerbeperkingen 20.5 Heuvelen mogelijk (= topboog 250 m en dalboog 300 m) 20.6 Mogelijke horizontale minimumboogstraal 20.7 Doorlopen horizontale boog met radius 190m en groter in S-bogen zonder ingesloten rechtstand 20.8 Mogelijke verticale bolle minimum boogstraal 20.9 Mogelijke verticale holle minimum boogstraal Hoogte laadplatform van laadplatform (voor platte wagons en gecombineerd vervoer) Geschikt voor vervoer op ferry's 21.1 Type eindkoppeling (met vermelding van trek- en drukkrachten) 21.2 Aslagerbewaking (warmloperdetector) 21.3 Smering van wielflenzen mogelijk Mogelijkheid om het smeertoestel uit te schakelen 21.5 Beschikt voertuig over radiobesturing 21.6 Zo ja, fabrikant en typenummer N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Geometrische eigenschappen m mm m m m m Apparatuur ILT van 14

9 22.1 Energievoorzieningssysteem 22.2 Maximale aanzetversnelling 22 Energievoorziening Diesel 750 V 1500 V DC 3000 V DC (grensbaanvakken B) 15 kv AC 16 2/3 Hz (grensbaanvakken D) 25 kv AC 50hz m/s Maximale vermogen (moet worden vermeld voor elk energievoorzieningssysteem waarvoor het voertuig is uitgerust) kw 22.4 Maximale nominale stroomafname van de bovenleiding (moet worden vermeld voor elk energievoorzieningssysteem waarvoor het voertuig is uitgerust) 22.5 Maximale stroomafname per stroomafnemer bij stilstand (moet worden vermeld voor elk gelijkstroomsysteem waarvoor het voertuig is uitgerust) 22.6 Reactietijd snelschakelaar 22.7 Hoogte van interactie van stroomafnemer met rijdraden (boven de spoorstaaf) (moet worden vermeld voor elk energievoorzieningssysteem waarvoor het voertuig is uitgerust) 22.8 Voertuig voorzien van stuit mm (alleen 1500 V DC) 22.9 Stroomafnemerschuit (moet worden vermeld voor elk energievoorzienings-systeem waarvoor het voertuig is uitgerust) Aantal stroomafnemers in contact met de bovenleiding (moet worden vermeld voor elk energievoorzieningssysteem waarvoor het voertuig is uitgerust) Kortste afstand tussen twee stroomafnemers in contact met de bovenleiding (moet worden vermeld voor elk energie-voorzieningssysteem waarvoor het voertuig is uitgerust) (uitsluitend indien het aantal opgezette stroomafnemers meer dan 1 bedraagt) Soort bovenleiding die wordt gebruikt voor het testen van de stroomafnamekwaliteit (moet worden vermeld voor elk energie-voorzieningssysteem waarvoor het voertuig is uitgerust) (uitsluitend indien het aantal opgezette stroomafnemers meer dan 1 bedraagt) Indien één stroomafnemer, vermelding soort bovenleiding of testbaanvak Materiaal van het sleepstuk van de stroomafnemer waarmee het voertuig uitgerust kan zijn (moet worden vermeld voor elk energievoorzieningssysteem waarvoor het voertuig is uitgerust) Automatische strijkinrichting geïnstalleerd (= ADD (Automatic Dropping Device) (moet worden vermeld voor elk energievoorzieningssysteem waarvoor het voertuig is uitgerust) TSI-conforme energiemeter voor facturering aan boord geïnstalleerd Passeergeluidsniveaus (db(a)) 23.2 Passeergeluid werden gemeten onder referentieomstandigheden A A sec van (m) tot (m) (tot 2 decimalen) 1600 mm 1950 mm Anders: m Kool Gemetalliseerd kool Anders Geluidseigenschappen db(a) ILT van 14

10 23.3 Stationair geluidsniveau (db(a)) 23.4 Geluidsniveau bij starten (db(a)) 24.1 Aantal vaste zitplaatsen 24.2 Aantal toiletten 24.3 Aantal slaapplaatsen 24.4 Aantal gereserveerde plaatsen voor invaliden 24 db(a) db(a) Eigenschappen m.b.t. reizigers Van Tot Van Tot Van Tot 24.5 Aantal rolstoelplaatsen 24.6 Aantal toiletten toegankelijk voor invaliden 24.7 Aantal slaapplaatsen toegankelijk voor invaliden 24.8 Perronhoogte waarvoor het voertuig is ontworpen Van Tot mm 24.9 Beschrijving van de aan boord aanwezige instaphulpmiddelen (indien aanwezig) Beschrijving van verplaatsbare instapmiddelen indien hiermee bij het ontwerp van het voertuig werd rekening gehouden om te voldoen aan de eisen van de TSI PRM 25 Besturing en seingevingsapparatuur (voor voertuigen met uitsluitend een stuurcabine) 25.1 ETCS-apparatuur aan boord en niveau ervan TSI CCS, versie: Nee Level 1 Level 2 Level ETCS aan boord. Baselineversie (x,y) van ETCS. (Indien de versie niet volledig compatibel is, moet dit tussen haakjes worden vermeld) 25.3 ETCS-treinapparatuur voor ontvangst van infillfunctie-informatie via loop of GSM-R 25.4 Nationale toepassingen van ETCS uitgevoerd (NID_XUSER van Packet 44) BTI test uitgevoerd? 25.5 Klasse B- of andere treinbeveiligings-, besturings- en cabinesignaleringssytemen geïnstalleerd (systeem en, indien van toepassing, versie), zoals ATB 26 Baseline, versie: Anders: Loop GSM-R ATB EG ATB NG eatb PzB TBL1 Anders: Bijzondere voorzieningen aan boord voor het schakelen tussen verschillende treinbeveiligings-, besturings, en cabinesignaleringssystemen 26.1 GSM-R-treinapparatuur en de versie ervan (FRS en SRS) Hardware Software 26.2 Aantal mobiele GSM-R-sets in stuurcabine voor gegevensoverdracht 26.3 Klasse B- of andere radiosystemen geïnstalleerd (systeem en, indien van toepassing, versie) (in Nederland niet van toepassing) 26.4 Bijzondere voorzieningen aan boord voor het schakelen tussen verschillende radiosystemen (in Nederland niet van toepassing) ILT van 14

11 Type treindetectiesystemen waarvoor het voertuig werd ontworpen en beoordeeld Compatibiliteit met treindetectiesystemen Laagfrequent Toonfrequent Prikspanningspoorstroomlopen Assenteller: Az L90-4Sk30C Assenteller: Az LM Sk30H Pedalen Assenteller: GETS Lussen Maximumafstand opeenvolgende assen 28.2 Minimumafstand opeenvolgende assen 28.3 Afstand tussen eerste en laatste as 28.4 Maximumlengte van de neus van het voertuig 28.5 Minimumbreedte van de wielband 28.6 Minimumwieldiameter 28.7 Minimumdikte wielflenzen 28.8 Minimumhoogte wielflenzen 28.9 Maximumhoogte wielflenzen Minimum aslast Ruimte tussen wielen zonder metaal- en inductieve onderdelen. Voldoet aan de Ris, art 7 en Het materiaal van de wielen is ferromagnetisch Maximale zandstrooicapaciteit Mogelijkheid om het gebruik van zandstrooiers te vermijden (uitschakelbaarheid zandstrooiers) Metaalmassa van het voertuig onderzocht? Maximumimpedantie van loopvlak tot loopvlak Aantal punten kortsluitwaarde (spoorstroomlopen) (Ris bijlage 5) Minimumimpedantie van het voertuig (tussen wielen en stroomafnemer (uitsluitend voor voertuigen die zijn uitgerust voor 1500V of 3000V gelijkstroom) Electromagnetische storingen door retourstroom in de sporen Overig: Gedetailleerde voertuigeigenschappen m.b.t. treindetectie mm mm mm mm mm mm mm mm mm ton gram per sec Ω 50 Hz, impedantie: Ω 75 Hz, impedantie: Ω AC component in DC retourstroom <50 A: A Psofometrische stoorstroom <10 A: A 28.20Electromagnetische emissie van de trein in verband met compatibiliteit met treindetectiesystemen EN : EN : EN : ILT van 14

12 29 Bijlagen Ad Beschikking Documenten Ad 1 Informatiedossier verbeterd of vernieuwd spoorvoertuig (art. 37b, lid 1/2/3/6 Spoorwegwet) 1. Bestaande (binnenlandse/buitenlandse) machtiging 2. Documentatie voorgestelde verbetering of vernieuwing en indien van toepassing consultatie ProRail (Nederlandse inframanager) 3. Overige relevante documenten waarin het aan te besteden project wordt beschreven 4. Common Safety Methods (CSM) voorgestelde verbetering of vernieuwing Ad 2 VVI type spoorvoertuig (art. 37a, lid 1/2 en 37b, lid 3 Spoorwegwet) 1. Eventueel bestaande machtiging 2. Verklaring van aanvrager (Declaration of Applicant) dat het spoorvoertuig voldoet aan de eisen van de richtlijn 2008/57 en de TSI s 3. EG-keuringsverklaring incl. onderliggende certificaten (NoBo) en EG-conformiteitsverklaring van de aanvrager 4. DeBo-keuringsrapport, NoBo-keuringsrapport, Common Safety Methods (CSM), assessment rapport van de Assessment Body 5. Baantreinintegratierapport (alleen in geval van Control Command Signalling (CCS)) 6. Foto spoorvoertuig(en) Control Command Signalling (CCS): In geval van CCS, dient het ILT-formulier Technical File for the placing in service of vehicle [type] with CCS on-board [subsystems] eveneens te worden ingevuld en meegestuurd met dit formulier Toelating van spoorvoertuigen. In geval van historische spoorvoertuigen, extra aanleveren 7. Aantoonbaarheid veilige inzet (wielstellen, remmen, casco etc.) 8. Bewijs van ECM-schap en onderhoudsschema Ad 3 AVVI type spoorvoertuig incl. autorisatie van spoorvoertuigen met buitenlandse voertuignummers in NVR (art. 37a, lid 1/2 en 37b, lid 6 Spoorwegwet) 1. Bestaande buitenlandse machtiging 2. Verklaring van aanvrager (Declaration of Applicant) dat het spoorvoertuig voldoet aan de eisen van de richtlijn 2008/57 en de TSI s 3. EG-keuringsverklaring (incl. onderliggende certificaten (NoBo) en EG-conformiteitsverklaring van de aanvrager) van ieder toe te laten en te registreren spoorvoertuig 4. DeBo-keuringsrapport, NoBo-keuringsrapport, Common Safety Methods (CSM), assessment rapport van de Assessment Body 5. Baantreinintegratierapport (alleen in geval van Control Command Signalling (CCS)) 6. Foto spoorvoertuig(en) Autorisatie: Indien de aanvrager een autorisatie voor een spoorvoertuig(en) met buitenlandse voertuignummers in het Nationaal VoertuigRegister (NVR) wenst, dient hij een EG-keuringsverklaring(en) mee te sturen. Inzet van een spoorvoertuig kan in principe alleen op basis van een geldige vergunning van ILT èn een registratie in het NVR. Control Command Signalling (CCS): In geval van CCS, dient het ILT-formulier Technical File for the placing in service of vehicle [type] with CCS on-board [subsystems] eveneens te worden ingevuld en meegestuurd met dit formulier Toelating van spoorvoertuigen. Ad 4 VVI enkel spoorvoertuig w.o. OTM (art. 36, lid 1/3/8, Spoorwegwet) 1. Eventueel bestaande machtiging 2. Verklaring van aanvrager (Declaration of Applicant) dat het spoorvoertuig voldoet aan de eisen van de richtlijn 2008/57 en de TSI s 3. EG-keuringsverklaring incl. onderliggende certificaten (NoBo) en EG-conformiteitsverklaring van de aanvrager 4. DeBo-keuringsrapport, NoBo-keuringsrapport, Common Safety Methods (CSM), assessment rapport van de Assessment Body 5. Baantreinintegratierapport (alleen in geval van Control Command Signalling (CCS)) conform ProRail s richtlijn RLN Foto spoorvoertuig(en) Control Command Signalling (CCS): In geval van CCS, dient het ILT-formulier Technical File for the placing in service of vehicle [type] with CCS on-board [subsystems] eveneens te worden ingevuld en meegestuurd met dit formulier Toelating van spoorvoertuigen. In geval van historische spoorvoertuigen, extra aanleveren 7. Aantoonbaarheid veilige inzet (wielstellen, remmen, casco etc.) 8. Bewijs van ECM-schap en onderhoudsschema ILT van 14

13 Ad 5 AVVI enkel spoorvoertuig w.o. OTM incl. autorisatie van spoorvoertuigen met buitenlandse voertuignummers in NVR (art. 36, lid 5/8 Spoorwegwet) 1. Bestaande buitenlandse machtiging 2. Verklaring van aanvrager (Declaration of Applicant) dat het spoorvoertuig voldoet aan de eisen van de richtlijn 2008/57 en de TSI s 3. EG-keuringsverklaring (incl. onderliggende certificaten (NoBo) en EG-conformiteitsverklaring van de aanvrager) van het toe te laten en te registreren spoorvoertuig 4. DeBo-keuringsrapport, NoBo-keuringsrapport, Common Safety Methods (CSM), assessment rapport van de Assessment Body 5. Baantreinintegratierapport (alleen in geval van Control Command Signalling (CCS)) conform ProRail s richtlijn RLN Foto spoorvoertuig(en) Autorisatie: Indien de aanvrager een autorisatie voor een spoorvoertuig(en) met buitenlandse voertuignummers in het Nationaal VoertuigRegister (NVR) wenst, dient hij een EG-keuringsverklaring(en) mee te sturen. Inzet van een spoorvoertuig kan in principe alleen op basis van een geldige (type) vergunning van ILT èn een registratie in het NVR. Control Command Signalling (CCS): In geval van CCS, van een nieuw type, nieuw voertuig cq wijzigingen in de treinbeveiliging, dient het ILT-formulier Technical File for the placing in service of vehicle [type] with CCS on-board [subsystems] eveneens te worden ingevuld en meegestuurd met dit formulier Toelating van spoorvoertuigen. Ad 6 Gedogen onder voorwaarden 1. Motivatiedocument 2. Eventuele bestaande (buitenlandse) machtiging 3. Documentatie voorgestelde verbetering of vernieuwing incl. consultatie ProRail (Nederlandse inframanager) (indien van toepassing) 4. Overige relevante documenten waarin het aan te besteden project wordt beschreven * Motivatiedocument: een ondertekend document waarin de aanvrager motiveert waarom, waar en eventueel voor welke periode hij zijn spoorvoertuig wil inzetten ondanks dat dit niet voldoet aan de huidige wet- en regelgeving (TSI s). Ad 7 Ontheffing van open punten in technische specificatie(s) (interoperabiliteit) en Regeling Indienststelling Spoorvoertuigen (infracompatibiliteit) (art. 36, lid 9 Spoorwegwet) 1. Motivatiedocument* 2. Eventuele bestaande (buitenlandse) machtiging 3. Assessment rapport van de Assessment Body incl. EG-keuringsverklaring met onderliggende certificaten (NoBo), EG-conformiteitsverklaring van de aanvrager, NoBo-keuringsrapport, DeBo-keuringsrapport, Common Safety Methods (CSM) * Motivatiedocument: een ondertekend document waarin de aanvrager motiveert waarom, waar en eventueel voor welke periode hij zijn spoorvoertuig wil inzetten ondanks dat dit niet voldoet aan de huidige wet- en regelgeving (TSI s). Ad 8 Ontheffing van technische specificatie(s), nationale voorschriften en nationale specifieke gevallen (art. 36, lid 10 Spoorwegwet) 1. Eventuele bestaande (binnenlandse/buitenlandse) machtiging 2. Motivatiedocument* 3. Assessment rapport van de Assessment Body incl. EG-keuringsverklaring met onderliggende certificaten (NoBo), EG-conformiteitsverklaring van de aanvrager, NoBo-keuringsrapport, DeBo-keuringsrapport, Common Safety Methods (CSM) * Motivatiedocument: een ondertekend document waarin de aanvrager motiveert waarom, waar en eventueel voor welke periode hij zijn spoorvoertuig wil inzetten ondanks dat dit niet voldoet aan de huidige wet- en regelgeving (TSI s). ILT van 14

14 Ad 9 Buiten toepassing laten van technische specificatie subsysteem (interoperabiliteit) bij vernieuwing of verbetering bestaand spoorvoertuig (art. 36, lid 4, Spoorwegwet/met inachtneming van art. 9 richtlijn 2008/57/EG) 1. Motivatiedocument* 2a. Een brief waarin het voornemen af te wijken formeel aan de Commissie wordt meegedeeld; 2b. Als bijlage bij die brief een dossier dat minstens het volgende bevat: - een beschrijving van de werken, goederen en diensten waarop de afwijking betrekking heeft, waarbij de belangrijkste datums, de geografische situatie en het functionele en technische domein worden gepreciseerd; - een exacte referentie naar de TSI s (of delen ervan) waarvoor een afwijking wordt aangevraagd; - een exacte referentie en de bijzonderheden van de alternatieve bepalingen die zullen worden toegepast; - voor aanvragen in het kader van artikel 7, lid 1, onder a): de verantwoording van het feit dat het project zich in een vergevorderd stadium bevindt; - de rechtvaardiging van de afwijking, met de belangrijkste technische, economische, commerciële, operationele en/of administratieve redenen; - alle andere elementen die de aanvraag tot afwijking rechtvaardigen; - een beschrijving van de maatregelen die de lidstaat voornemens is te nemen om de uiteindelijke interoperabiliteit van het project te bevorderen. Als het om een kleine afwijking gaat, is deze beschrijving niet nodig. Om de documenten onder de leden van het comité te kunnen verspreiden, moeten ze zowel op papier als in de vorm van elektronische bestanden worden ingediend. (bron: bijlage IX Richtlijn 2008/57) * Motivatiedocument: een ondertekend document waarin de aanvrager motiveert waarom, waar en eventueel voor welke periode hij zijn spoorvoertuig wil inzetten ondanks dat dit niet voldoet aan de huidige wet- en regelgeving (TSI s). Ad 10 Ad 11 Buiten toepassing laten van één of meer technische specificaties subsysteem (interoperabiliteit) bij vernieuwing of verbetering bestaand spoorvoertuig (art. 37b, lid 5, Spoorwegwet/met inachtneming van art. 20 richtlijn 2008/57/EG) Beschikking op basis van Overgangsbepaling (art. 29a Regeling indienststelling spoorvoertuigen) Documentatie met de volgende inhoud: 1. de reden waarom de TSI niet volledig wordt toegepast; 2. de technische kenmerken die van toepassing zijn in plaats van de TSI; 3. de organismen die, wat deze kenmerken betreft, bevoegd zijn voor de toepassing van de in artikel 18 bedoelde verificatieprocedure. (bron: artikel 20 tweede lid Richtlijn 2008/57) 1. Eventueel bestaande machtiging 2. EG-keuringsverklaring incl. onderliggende certificaten (NoBo) en EG-conformiteitsverklaring van de aanvrager 3. Assessment rapport van de Assessment Body incl. NoBo-keuringsrapport, DeBo-keuringsrapport, Common Safety Methods (CSM) 4. Baantreinintegratierapport (alleen in geval van Control Command Signalling (CCS)) 5. Foto spoorvoertuig(en) ILT van 14

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2008D0232 NL 24.01.2013 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 21 februari 2008

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2008D0217 NL 24.01.2013 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 20 december 2007

Nadere informatie

Netverklaring. Geldig van 11/12/2011 tot 08/12/2012 VERSIE VAN 06/07/2011

Netverklaring. Geldig van 11/12/2011 tot 08/12/2012 VERSIE VAN 06/07/2011 Netverklaring Geldig van 11/12/2011 tot 08/12/2012 VERSIE VAN 06/07/2011 VERSIES. Bijvoegsel Datum Aanpassingen 1 10.12.10 Eerste versie 2 26.01.11 Punt 4.3.1.1: ERRATUM - rechtzetting 3 06.06.11 De bijlage

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) BESLUITEN

(Niet-wetgevingshandelingen) BESLUITEN 4.12.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 319/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) BESLUITEN BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 9 november 2010 inzake de modules voor de procedure voor de beoordeling van

Nadere informatie

Gebruikersprocessen B&B-BR

Gebruikersprocessen B&B-BR TB/B&B-BR Gebruikersprocessen B&B-BR Het rijden van treinen op het A15-tracé Versie 8.29.0 D0265 Gebruikersprocessen - Het rijden van treinen op het A15-tracé v9.0 (renv).docx 1 / 252 Configuratie Pagina

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad Selectiefase Trammaterieel 15G

Aanbestedingsleidraad Selectiefase Trammaterieel 15G Aanbestedingsleidraad Selectiefase Trammaterieel 15G Versie Definitief 1.0 Datum Inhoud 1 Inleiding... 5 1.1 Aanbestedingsleidraad Selectiefase... 5 1.2 Definities... 5 1.3 De Aanbesteder... 5 1.4 De Opdracht...

Nadere informatie

Richtlijnen betreffende het indienen van een aanvraag voor vergunning uitzonderlijk vervoer langs de weg

Richtlijnen betreffende het indienen van een aanvraag voor vergunning uitzonderlijk vervoer langs de weg Directie Vergunningen en Rijbewijzen Dienst Uitzonderlijk Vervoer City Atrium 4 de verdieping Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel Richtlijnen betreffende het indienen van een aanvraag voor vergunning uitzonderlijk

Nadere informatie

Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest hoofdspoorwegen

Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest hoofdspoorwegen Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest hoofdspoorwegen NOTA VAN TOELICHTING Algemeen In deze algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld ten aanzien van de bedrijfsvergunning en

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK

EUROPESE COMMISSE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK EUROPESE COMMISSE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK LUXEMBURG Eenheid OiL.06 Financiën - Inkoop - Verslaglegging Ref. Ares(2012)176988-16/02/2012 Luxemburg, 16.02.2012 O1L.06 - DM/mk ARES (2012) Uitnodiging

Nadere informatie

Business Information Document

Business Information Document Informatiebeleid Business Information Document Begrippenlijst Spoorse Begrippen Beherende instantie: Inhoudverantwoordelijke instantie: Status: ICT Services, afdeling AI&P Informatiebeleid a.i. Werkgroep

Nadere informatie

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT 1 Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht 1.1.1 Aanbestedende

Nadere informatie

Nieuwe CE-markering bij ingrijpende aanpassing machine?!

Nieuwe CE-markering bij ingrijpende aanpassing machine?! Nieuwe CE-markering bij ingrijpende aanpassing machine?! Bij veel bedrijven worden regelmatig aanpassingen uitgevoerd op bestaande of zelfs nieuwe machines. Bij een ingrijpende aanpassing van een machine

Nadere informatie

Onderzoek vergunningverlening V250 Bijlage C: Feitenrelaas

Onderzoek vergunningverlening V250 Bijlage C: Feitenrelaas WILLEMSPLEIN 489 3016 DR ROTTERDAM POSTBUS 23112 3001 KC ROTTERDAM T 010 281 03 34 F 010 281 03 35 I WWW.HORVAT.NL E CONSULTANTS@HORVAT.NL Onderzoek vergunningverlening V250 Bijlage C: Feitenrelaas Definitief

Nadere informatie

Overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over de gehandicaptenparkeerkaart.

Overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over de gehandicaptenparkeerkaart. Overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over de gehandicaptenparkeerkaart. (versie maart 2012) De vragen en antwoorden zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: A. Wet- en regelgeving B. Kaart

Nadere informatie

VISION & ROBOTICS. Dossier Robotveiligheid. Stappenplan Machinerichtlijn. Robots volgens EN-NEN-ISO 10218-1. Vuistregels voor robotintegratie

VISION & ROBOTICS. Dossier Robotveiligheid. Stappenplan Machinerichtlijn. Robots volgens EN-NEN-ISO 10218-1. Vuistregels voor robotintegratie VISION & ROBOTICS Stappenplan Machinerichtlijn Robots volgens EN-NEN-ISO 10218-1 Vuistregels voor robotintegratie Dossier Robotveiligheid Perfecte driedimensionale bescherming SafetyEYE is het eerste veilige

Nadere informatie

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 7. DUUR EN BEËINDIGI NG 12 8. PRIJZEN EN BETALING 13 9. DEFINITIES

Nadere informatie

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS Puntegaalstraat 109 Postbus 63000 3002 JA Rotterdam T: +31 10 750 2000 F: +31 10 750 2002 www.luna.nl Domeinregistratie s.v.p. met blokletters invullen Contactgegevens Organisatie : Naam : Dhr. Mevr. Adres

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.11.2008 COM(2008) 690 definitief 2008/0213 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende bepaalde onderdelen

Nadere informatie

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Algemene Inkoopvoorwaarden ICT Inkoopvoorwaarden ICT Pagina 1 van 48 Versie april 2013 Inhoudsopgave: A ALGEMENE BEPALINGEN 4 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 2. TOEPASSELIJKHEID/AFWIJKINGEN 7 3. OPDRACHTOVEREENKOMST

Nadere informatie

Veelgestelde vragen fabrikanten Boordcomputer Taxi. Algemeen

Veelgestelde vragen fabrikanten Boordcomputer Taxi. Algemeen Algemeen 1 Waar worden de specificaties voor de Boordcomputer Taxi beschikbaar gesteld? De specificaties zijn opgenomen in de Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi. De regeling is

Nadere informatie

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland, VEBON 2007 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

DRS5 Handleiding Handleiding voor het gebruik van het domeinregistratiesysteem DRS5

DRS5 Handleiding Handleiding voor het gebruik van het domeinregistratiesysteem DRS5 DRS5 Handleiding Handleiding voor het gebruik van het domeinregistratiesysteem DRS5 Deze handleiding is ontwikkeld door Eluxis in samenwerking met SIDN. 14 april 2011 v2.4 SIDN Ondanks alle aan deze handleiding

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

ISDN2. Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Dienstenbeschrijving. Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek

ISDN2. Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Dienstenbeschrijving. Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek Dienstenbeschrijving ISDN2 Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek E. info@telecollectief.nl W. www.telecollectief.nl Deze dienst wordt

Nadere informatie

.eu-registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor domeinnaamaanvragen tijdens de Periode van stapsgewijze registratie.

.eu-registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor domeinnaamaanvragen tijdens de Periode van stapsgewijze registratie. .eu-registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor domeinnaamaanvragen tijdens de Periode van stapsgewijze registratie Sunrise-regels p. 1/29 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 DEFINITIES 4 DOEL EN WERKINGSSFEER

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING CONCEPT ALGEMEEN DEEL. 1 Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING CONCEPT ALGEMEEN DEEL. 1 Inleiding MEMORIE VAN TOELICHTING CONCEPT ALGEMEEN DEEL 1 Inleiding 1.1 Strekking van het voorstel Het onderhavige wetsvoorstel bevat de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) en enkele andere

Nadere informatie

Richtlijnen en voorwaarden met betrekking tot de indiening van offertes voor de levering van

Richtlijnen en voorwaarden met betrekking tot de indiening van offertes voor de levering van OPDRACHT VIA ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET BEKENDMAKING BESTEK Richtlijnen en voorwaarden met betrekking tot de indiening van offertes voor de levering van ACTIEF NETWERKMATERIAAL Inhoudstafel DEEL 1 :

Nadere informatie