BEDRIJFSKUNDE VOOR INGENIEURS EN TECHNICI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJFSKUNDE VOOR INGENIEURS EN TECHNICI"

Transcriptie

1 TRAINING COACHING BEDRIJFSKUNDE VOOR INGENIEURS EN TECHNICI ADVIES Brede kijk op bedrijfsbeleid Leer de verschillende managementinstrumenten kennen Toepassing via een businessgame Kortrijk, vanaf donderdag 13 oktober 2016 Wenst u als ingenieur of technicus een managementrol op te nemen of uw strategische rol in het bedrijf te vergroten? Dan is een generalistische kennis van management een primaire vereiste. Het volstaat niet om deskundig te zijn in uw vakdiscipline. Om goed te kunnen functioneren en volwaardig te participeren in de besluitvorming in uw onderneming is een bredere kijk op het management en op de context van de onderneming noodzakelijk. De technologische en maatschappelijke evoluties leiden tot een spanningsveld tussen uw verworven kennis en wat in uw organisatie van u verwacht wordt. Zeker in meer coördinerende en beleidsgerichte functies is de beheersing van de verschillende managementinstrumenten een noodzaak. De opleiding bedrijfskunde voor ingenieurs en technici biedt u de kans om u binnen een kort tijdsbestek te verdiepen in de voornaamste deelgebieden van het hedendaagse bedrijfsmanagement. DOELGROEP Het programma richt zich tot ingenieurs en technisch geschoolde leidinggevenden die hun verantwoordelijkheden en ervaringen willen kaderen binnen het bredere bedrijfsmanagement: kaderleden, lijnmanagers, productieleiders, projectleiders, andere (technisch) leiddinggevenden, kmo-bedrijfsleiders. LESMETHODOLOGIE Elk onderwerp wordt behandeld door een specialist ter zake. Naast een theoretische onderbouw vormt praktijkgerichtheid de rode draad doorheen het hele programma. Dat wordt gerealiseerd door de concrete toepassingen, praktijkvoorbeelden, gevalstudies, actieve ervaringsuitwisseling onder de deelnemers en door het deskundige team van docenten die zich kunnen beroepen op een ruime praktijkervaring binnen hun domein. CERTIFICAAT De deelnemers die de volledige cyclus volgen en regelmatig aanwezig zijn op de sessies, bekomen een certificaat. Dit certificaat wordt erkend door SBM. GETUIGENIS Alle takken van het management kwamen aan bod en door de business game kon je meteen de opgedane kennis in de praktijk toepassen. Het gaf me tevens een totaal andere visie over de financiîle situatie in een bedrijf en het helpt me in mijn onderhandelingen met leveranciers. Stijn Lepere, Supervisor Maintenance BerryAlloc division of Beaulieu Flooring Solutions

2 PROGRAMMA PROGRAMMA ALGEMEEN BELEID EN ONDERNEMINGSSTRATEGIE (2 SESSIES) Strategisch denken is geen op zichzelf staande oefening waarbij men één of meerdere malen per jaar stilstaat en zich bezint. Strategie is een continu proces, waarbij waarden van het bedrijf, doelstellingen en middelen op elkaar worden afgestemd om rendabel te zijn en de competitiviteit voor de toekomst te verzekeren. Volgende fundamenten van strategisch denken worden toegelicht: mission statement, ondernemings-doelstellingen, businessdefinitie, SWOT-analyse, value chain, core competenties,... Docent: Prof. Noël Van Robaeys PROJECTMANAGEMENT (2 SESSIES) Een project tot een goed einde brengen is een complexe aangelegenheid geworden. Een projectleider moet in staat zijn om met de beschikbare middelen (mensen, geld, materiaal en tijd) de doelstellingen te halen. U krijgt een duidelijk inzicht in de diverse aspecten en beheerstechnieken van projectmanagement: projectorganisatie versus moederorganisatie, het beheersen van tijd, geld en kwaliteitmiddelen, resultaten en belanghebbenden. Tevens wordt aandacht besteed aan enkele technieken om de creativiteit binnen het team te optimaliseren. Het daarbij coachen van alle, al dan niet tijdelijke, projectmedewerkers is een kunst op zich. Een intensieve training met een maximum aan kennisoverdracht in een minimum aan tijd. Docent: Xavier De Roeck MANAGEMENT VAN HET MILIEU- EN VEILIGHEIDSBELEID (1 SESSIE) Inzake milieu en veiligheid gelden er zeer specifieke wetgevingen die het noodzakelijk maken om een gestructureerd beleid te voeren. Om dit beleid op bedrijfsniveau met garanties te voeren zijn duidelijke afspraken en kennis van de opdrachten, taken en verantwoordelijkheden op alle niveaus vereist. In deze sessie komen de wettelijke verplichtingen die zijn gebundeld in de WelzijnsWet, het ARAB en het AREI, het VLAREM, VLAREBO, VLAREMA,... aan bod. In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan de verplichtingen van de bedrijfsorganisatie in zijn geheel en de verantwoordelijkheden van alle actoren, o.a. van de werkgever, de hiërarchische lijnverantwoordelijken, de preventieadviseur en de milieucoördinator. Docent: Ignaas Crombez OPERATIONS MANAGEMENT (2 SESSIES) Operations management omvat het managen (opzetten, organiseren, plannen, uitvoeren, evalueren en verbeteren) van de activiteiten in een organisatie om de producten/diensten effectief en efficiënt te realiseren. De doelstellingen variëren, maar meestal is het bereiken van de gewenste klantenservice met een goede benutting van de middelen (mensen, materieel,...) in combinatie met een goede doorstroom belangrijk. De concepten, methoden en technieken vinden overal toepassing, zowel in klassieke omgevingen (productie, logistiek, supply chain), maar ook in dienstensector, non-profitorganisaties tot zelfs in verkeersmanagement. De sessies belichten de basisprincipes (opzetten en aansturen van materiaalstromen en informatiestromen, situaties, configuraties, planningstypologie,...) en geven inzicht in de samenhang door vele praktijkvoorbeelden. Via een eenvoudige, maar krachtige methodologie analyseren de deelnemers een aantal problematieken van typische bedrijven. Docent: Dominiek Callewier PEOPLEMANAGEMENT (2 SESSIES) Personeel is een vitale bedrijfseconomische factor, waarvan men de investering kan rentabiliseren door een doeltreffend en motiverend management. Als managementmedewerker maakt u het verschil door de manier waarop u met mensen communiceert, hen leidt en begeleidt. Volgende basisprincipes van motiverend peoplemanagement zijn een duidelijke troef voor al wie vanuit zijn functie bepaalde verantwoordelijkheden draagt en met mensen moet omgaan: werken aan een performant team, coachend leidinggeven, omgaan met medewerkers, gesprekken voeren met medewerkers, motiveren en omgaan met weerstand. Docent: Stijn Van Peteghem MARKETINGBELEID (2 SESSIES) Marketing kadert in de bredere (commerciële) strategie van de onderneming. De afstemming van strategie, processen en middelen hangt af van de producten/diensten die bij de klant gebracht moeten worden. Marketing geeft een antwoord op volgende vragen: welke klant? Wat zijn de precieze behoeften? Binnen welke concurrentiële omgeving? Tegen welke prijs? Deze sessies bieden u inzicht in begrippen als marktsegmentatie, marktpositionering, product-markt-combinaties en u kunt deze situeren binnen een globaal marketingplan. De diverse marketing-mix-elementen worden toegelicht en de samenhang wordt verduidelijkt. Docent: Johan Van Haverbeke LEZEN EN INTERPRETEREN VAN BALANS EN RESULTATENREKENINGEN & MANAGEMENT- ACCOUNTING: KOSTENMANAGEMENT EN (INVESTERINGS)BUDGETTERING (3 SESSIES) Een inzicht in de balans en de resultatenrekening is een onontbeerlijk instrument voor het nemen van beleidsbeslissingen en het evalueren van leveranciers en klanten. De verschillende rubrieken van de jaarrekening worden geanalyseerd en toegelicht. Tevens wordt aandacht besteed aan een aantal praktische hulpmiddelen voor het oordeelkundig interpreteren van jaarrekeningen: financiële analyse, kapitaalstructuur en ratio-analyse. Meerdere afdelingen en medewerkers krijgen in de onderneming te maken met kostprijscalculaties en budgetteringen om de middelen optimaal te beheersen. Een basisinzicht in de verschillende systemen en hun economische toepasbaarheid is hierbij belangrijk: kostensoorten, kostprijssystemen en kostprijsberekening. Daarnaast komen volgende instrumenten voor beheerscontrole aan bod: de verschillende soorten budgetten, het budgetteringsproces, investeringsbudgetten en -analyse, budgetcontrole. Docent: Jan De Klerck

3 PROGRAMMA FINANCIEEL BEHEER: FINANCIERING EN KAPITAALBEHEER (2 SESSIES) De werking van het bedrijf kan gefinancierd worden met diverse financieringsbronnen. Er wordt inzicht verschaft in de diverse financieringsalternatieven binnen het onderscheid tussen langetermijnfinanciering en vlottende passiva. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een optimaal beheer van de beschikbare financiële middelen, vermogensstroombeheer en kasplanning en volgende componenten van bedrijfskapitaalbeheer: voorraad, debiteuren, crediteuren, kaspositie. Docent: Bart De Keyser GEÏNTEGREERDE OEFENING: PRAKTISCHE TOEPASSING VIA EEN BUSINESSGAME (2 SESSIES) Na de theorie volgt de praktijk. 1 business game doet meer dan 100 oefeningen. Deze business game (SIMBU) is een simulatie van de verschillende aspecten die aan bod komen bij de bedrijfsvoering. Dit wordt gerealiseerd via eenvoudige actieborden, die de verschillende bedrijfsonderdelen voorstellen, waarbij elke deelnemer de leiding op zich neemt van een bedrijfsonderdeel. Hierdoor maakt de deelnemer deel uit van het managementteam dat de algemene leiding waarneemt van het hele bedrijf. Uiteindelijke doelstelling is de deelnemers bewust maken van de cashflow, in het belang van een gedegen beleid inzake supply chain, productie, financiën en business development en van het belang van de integrerende rol van een management team. Docent: Geert Hofman DOCENTEN Prof. Noël Van Robaeys, management consultant professor EHSAL Noël Van Robaeys is prof. aan de K.U.Leuven (HUB) en prof. EMS. Als consultant adviseert hij raden van bestuur, topmanagers en directies over het algemeen beleid van hun bedrijven, over strategie en organisatie. Op diverse plekken is hij ook bestuurder. Xavier De Roeck, Managing partner Wakaru België Training & consultancy in project-, service en competentiemanagement. Zelf is Xavier De Roeck een polyvalente en pragmatische manager met een financiële achtergrond. Senior ervaring in finance, legal, sales en HR. Specifiek is projectmanagement één van zijn specifieke expertisen. Ignaas Crombez, zelfstandig consultant MiVeDi Ignaas Crombez is zaakvoerder van MiVeDi. Hij opereert zowel in een nationale als internationale context. Zijn expertise omvat o.a. veiligheidsorganisatie en -advies, ergonomische studies en arbeidshygiënische metingen, bedrijfsaudits, veiligheidsprogramma s en milieuadvies. Dominiek Callewier, afgevaardigd bestuurder AVC Dominiek Callewier is managing director van AVC Stairs Doors Walls en tevens voorzitter van VOKA regio Kortrijk. Hij heeft een brede ervaring als extern adviseur voor operations management vraagstukken en verbeteringsprojecten. Hij was jarenlang gastdocent van de cursus Operations Management in het MBA-programma van Vlerick en bij diverse andere universiteiten en opleidingsinstituten. Hij is auteur van het boek Integrale Kwaliteitszorg. Stijn Van Peteghem, zaakvoerder TalentCo, HR-consultancy Stijn Van Peteghem is zaakvoerder van adviesbureau TalentCo en is gespecialiseerd in het opleiden en coachen van bedrijven, groepen en individuele medewerkers op het gebied van communicatie, leiderschap, faciliteren van teams en diverse HR-processen. Hij weet de concrete problematieken van bedrijf, groep of deelnemer te capteren en deze op een pragmatische manier aan te pakken. Stijn kan beroepen op een gedegen ervaring binnen zowel kmo s als grote internationale ondernemingen. Johan Van Haverbeke, docent Associatie K.U. Leuven en wetenschappelijk adviseur van Stima Johan Van Haverbeke heeft ruime ervaring opgebouwd in het leiden en coachen van verkopers, key accounts, field sales managers en marketingverantwoordelijken. Actief als verandermanager met het implementeren van change management in sterk veranderende bedrijfs- en sectoromgevingen. Naast change manager is hij ook docent aan KULeuven, Campus H.U.B. Brussel en wetenschappelijk adviseur Stima Education. Auteur van o.a. Praktijkboek Strategie, Marketing Toegepast: Klant- en Marktgericht Ondernemen. Jan De Klerck, financieel expert en zaakvoerder Actafin Jan De Klerck startte zijn carriëre als bankier en was vervolgens 15 jaar finance manager in diverse bedrijvengroepen. Sinds 2003 begeleidt hij kmo s in het professionaliseren van hun financieel beleid. Bart De Keyser is Managing Director Sidaplax VOF / Zaakvoerder Keyser Consulting Bart De Keyser is Managing Director van een kmo actief in de kunststofsector. Hij is tevens zaakvoerder van een consulting bedrijf met een focus op kostenbeheersing, rendabiliteit en strategische keuzes. Hij kan terugblikken op een rijke ervaring opgedaan binnen verschillende internationale bedrijven, waaronder Arthur Andersen (thans Deloitte). Bart De Keyser is licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UFSIA), voormalig lid van het I.B.R. en heeft daarnaast een MBA van de Warwick Business School te Warwick (UK). Naast zijn ervaring binnen de kmo-omgeving heeft hij eveneens expertise opgebouwd in het domein van de internationaal financiële verslaggeving en management accounting. Geert Hofman, burgerlijk ingenieur en expert business administration Geert Hofman is Burgerlijk ingenieur en Master of Business Administration. Hij combineert in zijn huidige opdracht ervaring in internationale verkoop en marketing met expertise als operationeel en general manager. Hij heeft zowel voor kmo s als voor toonaangevende multinationals gewerkt. Daarnaast is hij reeds ruime tijd actief in het geven van opleidingen aan professionals. In een bevattelijk en interactief business game, dat hijzelf ontwikkeld heeft, koppelt hij elementen zoals supply chain, productie en verkoop met het financiële aspect op een operationele en strategische manier.

4 PRAKTISCH VOOR INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN: DATA EN TIJDSTIPPEN: 18 sessies van 3 uur, start op donderdag 13 oktober 2016, telkens van 18u30 tot 21u30 13/10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /12/ /12/ /12/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/2017 (van 14u30-17u30) 09/03/2017 (van 17u30-20u30) Lesplaats: campus Kortrijk, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk INSCHRIJVINGSGELD: (excl. 21% BTW) (Alle syllabi zijn inbegrepen in de prijs evenals een drankje en broodjes tijdens de pauze) VROEGBOEKKORTING! Bij inschrijving vòòr 13 september 2016 geniet u een vroegboekkorting van 15%. U betaalt dan slechts 1.657,5 (excl. 21% BTW). Deze vroegboekkorting is niet cumuleerbaar met andere kortingen. ALGEMENE VOORWAARDEN SBM raadpleegbaar op KMO-Portefeuille Bespaar tot 40% op uw opleidingskosten. SBM is erkend door de Vlaamse Overheid voor betalingen via KMO-portefeuille ( (erkenningsnummer: DV.O214464). Oplossingen voor uw bedrijf! U werkt elke dag hard om uw bedrijf verder te laten groeien en uw bedrijfsvoering steeds verder te optimaliseren. Want stilstaan is achteruitgaan, zo oordeelt u terecht. Om uw groeiambities waar te maken kan u vertrouwen op Skills voor Bedrijf en Medewerkers of kortweg SBM. Wij zijn niet alleen een opleidingsinstituut binnen de groep Syntra West, maar ook een onderlegde opleidings- en bedrijfsadviseur. Wat ook uw uitdaging is, SBM vindt in zijn ruime netwerk van ervaren consulenten beslist de mensen met wie u uw doelstellingen kan bereiken.om te achterhalen wat SBM voor úw onderneming kan betekenen, contacteer ons vandaag nog SBM Bedrijfskunde vr ing en technici nj 16-A3 SBM HEEFT NOG HÉÉL WAT MEER TE BIEDEN! Ontdek het ruimere aanbod aan trainingen, coaching, advies, events en netwerkmogelijheden via volg ons op: SBM Spoorwegstraat Brugge Contact- en registratiecentrum: Tel Fax

5 PRRAKTISCH VOOR INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN: DATA EN TIJDSTIPPEN: 18 sessies van 3 uur, start op donderdag 13 oktober 2016, telkens van 18u30 tot 21u30 13/10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /12/ /12/ /12/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/2017 (van 14u30-17u30) 09/03/2017 (van 17u30-20u30) Lesplaats: campus Kortrijk, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk INSCHRIJVINGSGELD: (excl. 21% BTW) (Alle syllabi zijn inbegrepen in de prijs evenals een drankje en broodjes tijdens de pauze) VROEGBOEKKORTING! Bij inschrijving vòòr 13 september 2016 geniet u een vroegboekkorting van 15%. U betaalt dan slechts 1.657,5 (excl. 21% BTW). Deze vroegboekkorting is niet cumuleerbaar met andere kortingen. BEDRIJFSKUNDE VOOR INGENIEURS EN TECHNICI TRAINING COACHING ADVIES Brede kijk op bedrijfsbeleid Leer de verschillende managementinstrumenten kennen Toepassing via een businessgame Kortrijk, vanaf donderdag 13 oktober 2016 Wenst u als ingenieur of technicus een managementrol op te nemen of uw strategische rol in het bedrijf te vergroten? Dan is een generalistische kennis van management een primaire vereiste. Het volstaat niet om deskundig te zijn in uw vakdiscipline. Om goed te kunnen functioneren en volwaardig te participeren in de besluitvorming in uw onderneming is een bredere kijk op het management en op de context van de onderneming noodzakelijk. De technologische en maatschappelijke evoluties leiden tot een spanningsveld tussen uw verworven kennis en wat in uw organisatie van u verwacht wordt. Zeker in meer coördinerende en beleidsgerichte functies is de beheersing van de verschillende managementinstrumenten een noodzaak. De opleiding bedrijfskunde voor ingenieurs en technici biedt u de kans om u binnen een kort tijdsbestek te verdiepen in de voornaamste deelgebieden van het hedendaagse bedrijfsmanagement. ALGEMENE VOORWAARDEN SBM raadpleegbaar op KMO-Portefeuille Bespaar tot 40% op uw opleidingskosten. SBM is erkend door de Vlaamse Overheid voor betalingen via KMO-portefeuille ( (erkenningsnummer: DV.O214464). Oplossingen voor uw bedrijf! U werkt elke dag hard om uw bedrijf verder te laten groeien en uw bedrijfsvoering steeds verder te optimaliseren. Want stilstaan is achteruitgaan, zo oordeelt u terecht. Om uw groeiambities waar te maken kan u vertrouwen op Skills voor Bedrijf en Medewerkers of kortweg SBM. Wij zijn niet alleen een opleidingsinstituut binnen de groep Syntra West, maar ook een onderlegde opleidings- en bedrijfsadviseur. Wat ook uw uitdaging is, SBM vindt in zijn ruime netwerk van ervaren consulenten beslist de mensen met wie u uw doelstellingen kan bereiken.om te achterhalen wat SBM voor úw onderneming kan betekenen, contacteer ons vandaag nog. SBM HEEFT NOG HÉÉL WAT MEER TE BIEDEN! Ontdek het ruimere aanbod aan trainingen, coaching, advies, events en netwerkmogelijheden via SBM Spoorwegstraat Brugge Contact- en registratiecentrum: Tel Fax volg ons op: SBM Bedrijfskunde vr ing en technici nj 16-A3 DOELGROEP Het programma richt zich tot ingenieurs en technisch geschoolde leidinggevenden die hun verantwoordelijkheden en ervaringen willen kaderen binnen het bredere bedrijfsmanagement: kaderleden, lijnmanagers, productieleiders, projectleiders, andere (technisch) leiddinggevenden, kmo-bedrijfsleiders. LESMETHODOLOGIE Elk onderwerp wordt behandeld door een specialist ter zake. Naast een theoretische onderbouw vormt praktijkgerichtheid de rode draad doorheen het hele programma. Dat wordt gerealiseerd door de concrete toepassingen, praktijkvoorbeelden, gevalstudies, actieve ervaringsuitwisseling onder de deelnemers en door het deskundige team van docenten die zich kunnen beroepen op een ruime praktijkervaring binnen hun domein. CERTIFICAAT De deelnemers die de volledige cyclus volgen en regelmatig aanwezig zijn op de sessies, bekomen een certificaat. Dit certificaat wordt erkend door SBM. GETUIGENIS Alle takken van het management kwamen aan bod en door de business game kon je meteen de opgedane kennis in de praktijk toepassen. Het gaf me tevens een totaal andere visie over de financiîle situatie in een bedrijf en het helpt me in mijn onderhandelingen met leveranciers. Stijn Lepere, Supervisor Maintenance BerryAlloc division of Beaulieu Flooring Solutions

6 PROGRAMMA TRAINING COACHING ADVIES PROGRAMMA ALGEMEEN BELEID EN ONDERNEMINGSSTRATEGIE (2 SESSIES) Strategisch denken is geen op zichzelf staande oefening waarbij men één of meerdere malen per jaar stilstaat en zich bezint. Strategie is een continu proces, waarbij waarden van het bedrijf, doelstellingen en middelen op elkaar worden afgestemd om rendabel te zijn en de competitiviteit voor de toekomst te verzekeren. Volgende fundamenten van strategisch denken worden toegelicht: mission statement, ondernemings-doelstellingen, businessdefinitie, SWOT-analyse, value chain, core competenties,... Docent: Prof. Noël Van Robaeys PROJECTMANAGEMENT (2 SESSIES) Een project tot een goed einde brengen is een complexe aangelegenheid geworden. Een projectleider moet in staat zijn om met de beschikbare middelen (mensen, geld, materiaal en tijd) de doelstellingen te halen. U krijgt een duidelijk inzicht in de diverse aspecten en beheerstechnieken van projectmanagement: projectorganisatie versus moederorganisatie, het beheersen van tijd, geld en kwaliteitmiddelen, resultaten en belanghebbenden. Tevens wordt aandacht besteed aan enkele technieken om de creativiteit binnen het team te optimaliseren. Het daarbij coachen van alle, al dan niet tijdelijke, projectmedewerkers is een kunst op zich. Een intensieve training met een maximum aan kennisoverdracht in een minimum aan tijd. Docent: Xavier De Roeck MANAGEMENT VAN HET MILIEU- EN VEILIGHEIDSBELEID (1 SESSIE) Inzake milieu en veiligheid gelden er zeer specifieke wetgevingen die het noodzakelijk maken om een gestructureerd beleid te voeren. Om dit beleid op bedrijfsniveau met garanties te voeren zijn duidelijke afspraken en kennis van de opdrachten, taken en verantwoordelijkheden op alle niveaus vereist. In deze sessie komen de wettelijke verplichtingen die zijn gebundeld in de WelzijnsWet, het ARAB en het AREI, het VLAREM, VLAREBO, VLAREMA,... aan bod. In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan de verplichtingen van de bedrijfsorganisatie in zijn geheel en de verantwoordelijkheden van alle actoren, o.a. van de werkgever, de hiërarchische lijnverantwoordelijken, de preventieadviseur en de milieucoördinator. Docent: Ignaas Crombez OPERATIONS MANAGEMENT (2 SESSIES) Operations management omvat het managen (opzetten, organiseren, plannen, uitvoeren, evalueren en verbeteren) van de activiteiten in een organisatie om de producten/diensten effectief en efficiënt te realiseren. De doelstellingen variëren, maar meestal is het bereiken van de gewenste klantenservice met een goede benutting van de middelen (mensen, materieel,...) in combinatie met een goede doorstroom belangrijk. De concepten, methoden en technieken vinden overal toepassing, zowel in klassieke omgevingen (productie, logistiek, supply chain), maar ook in dienstensector, non-profitorganisaties tot zelfs in verkeersmanagement. De sessies belichten de basisprincipes (opzetten en aansturen van materiaalstromen en informatiestromen, situaties, configuraties, planningstypologie,...) en geven inzicht in de samenhang door vele praktijkvoorbeelden. Via een eenvoudige, maar krachtige methodologie analyseren de deelnemers een aantal problematieken van typische bedrijven. Docent: Dominiek Callewier PEOPLEMANAGEMENT (2 SESSIES) Personeel is een vitale bedrijfseconomische factor, waarvan men de investering kan rentabiliseren door een doeltreffend en motiverend management. Als managementmedewerker maakt u het verschil door de manier waarop u met mensen communiceert, hen leidt en begeleidt. Volgende basisprincipes van motiverend peoplemanagement zijn een duidelijke troef voor al wie vanuit zijn functie bepaalde verantwoordelijkheden draagt en met mensen moet omgaan: werken aan een performant team, coachend leidinggeven, omgaan met medewerkers, gesprekken voeren met medewerkers, motiveren en omgaan met weerstand. Docent: Stijn Van Peteghem MARKETINGBELEID (2 SESSIES) Marketing kadert in de bredere (commerciële) strategie van de onderneming. De afstemming van strategie, processen en middelen hangt af van de producten/diensten die bij de klant gebracht moeten worden. Marketing geeft een antwoord op volgende vragen: welke klant? Wat zijn de precieze behoeften? Binnen welke concurrentiële omgeving? Tegen welke prijs? Deze sessies bieden u inzicht in begrippen als marktsegmentatie, marktpositionering, product-markt-combinaties en u kunt deze situeren binnen een globaal marketingplan. De diverse marketing-mix-elementen worden toegelicht en de samenhang wordt verduidelijkt. Docent: Johan Van Haverbeke LEZEN EN INTERPRETEREN VAN BALANS EN RESULTATENREKENINGEN & MANAGEMENT- ACCOUNTING: KOSTENMANAGEMENT EN (INVESTERINGS)BUDGETTERING (3 SESSIES) Een inzicht in de balans en de resultatenrekening is een onontbeerlijk instrument voor het nemen van beleidsbeslissingen en het evalueren van leveranciers en klanten. De verschillende rubrieken van de jaarrekening worden geanalyseerd en toegelicht. Tevens wordt aandacht besteed aan een aantal praktische hulpmiddelen voor het oordeelkundig interpreteren van jaarrekeningen: financiële analyse, kapitaalstructuur en ratio-analyse. Meerdere afdelingen en medewerkers krijgen in de onderneming te maken met kostprijscalculaties en budgetteringen om de middelen optimaal te beheersen. Een basisinzicht in de verschillende systemen en hun economische toepasbaarheid is hierbij belangrijk: kostensoorten, kostprijssystemen en kostprijsberekening. Daarnaast komen volgende instrumenten voor beheerscontrole aan bod: de verschillende soorten budgetten, het budgetteringsproces, investeringsbudgetten en -analyse, budgetcontrole. Docent: Jan De Klerck PROGRAMMA FINANCIEEL BEHEER: FINANCIERING EN KAPITAALBEHEER (2 SESSIES) De werking van het bedrijf kan gefinancierd worden met diverse financieringsbronnen. Er wordt inzicht verschaft in de diverse financieringsalternatieven binnen het onderscheid tussen langetermijnfinanciering en vlottende passiva. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een optimaal beheer van de beschikbare financiële middelen, vermogensstroombeheer en kasplanning en volgende componenten van bedrijfskapitaalbeheer: voorraad, debiteuren, crediteuren, kaspositie. Docent: Bart De Keyser GEÏNTEGREERDE OEFENING: PRAKTISCHE TOEPASSING VIA EEN BUSINESSGAME (2 SESSIES) Na de theorie volgt de praktijk. 1 business game doet meer dan 100 oefeningen. Deze business game (SIMBU) is een simulatie van de verschillende aspecten die aan bod komen bij de bedrijfsvoering. Dit wordt gerealiseerd via eenvoudige actieborden, die de verschillende bedrijfsonderdelen voorstellen, waarbij elke deelnemer de leiding op zich neemt van een bedrijfsonderdeel. Hierdoor maakt de deelnemer deel uit van het managementteam dat de algemene leiding waarneemt van het hele bedrijf. Uiteindelijke doelstelling is de deelnemers bewust maken van de cashflow, in het belang van een gedegen beleid inzake supply chain, productie, financiën en business development en van het belang van de integrerende rol van een management team. Docent: Geert Hofman DOCENTEN Prof. Noël Van Robaeys, management consultant professor EHSAL Noël Van Robaeys is prof. aan de K.U.Leuven (HUB) en prof. EMS. Als consultant adviseert hij raden van bestuur, topmanagers en directies over het algemeen beleid van hun bedrijven, over strategie en organisatie. Op diverse plekken is hij ook bestuurder. Xavier De Roeck, Managing partner Wakaru België Training & consultancy in project-, service en competentiemanagement. Zelf is Xavier De Roeck een polyvalente en pragmatische manager met een financiële achtergrond. Senior ervaring in finance, legal, sales en HR. Specifiek is projectmanagement één van zijn specifieke expertisen. Ignaas Crombez, zelfstandig consultant MiVeDi Ignaas Crombez is zaakvoerder van MiVeDi. Hij opereert zowel in een nationale als internationale context. Zijn expertise omvat o.a. veiligheidsorganisatie en -advies, ergonomische studies en arbeidshygiënische metingen, bedrijfsaudits, veiligheidsprogramma s en milieuadvies. Dominiek Callewier, afgevaardigd bestuurder AVC Dominiek Callewier is managing director van AVC Stairs Doors Walls en tevens voorzitter van VOKA regio Kortrijk. Hij heeft een brede ervaring als extern adviseur voor operations management vraagstukken en verbeteringsprojecten. Hij was jarenlang gastdocent van de cursus Operations Management in het MBA-programma van Vlerick en bij diverse andere universiteiten en opleidingsinstituten. Hij is auteur van het boek Integrale Kwaliteitszorg. Stijn Van Peteghem, zaakvoerder TalentCo, HR-consultancy Stijn Van Peteghem is zaakvoerder van adviesbureau TalentCo en is gespecialiseerd in het opleiden en coachen van bedrijven, groepen en individuele medewerkers op het gebied van communicatie, leiderschap, faciliteren van teams en diverse HR-processen. Hij weet de concrete problematieken van bedrijf, groep of deelnemer te capteren en deze op een pragmatische manier aan te pakken. Stijn kan beroepen op een gedegen ervaring binnen zowel kmo s als grote internationale ondernemingen. Johan Van Haverbeke, docent Associatie K.U. Leuven en wetenschappelijk adviseur van Stima Johan Van Haverbeke heeft ruime ervaring opgebouwd in het leiden en coachen van verkopers, key accounts, field sales managers en marketingverantwoordelijken. Actief als verandermanager met het implementeren van change management in sterk veranderende bedrijfs- en sectoromgevingen. Naast change manager is hij ook docent aan KULeuven, Campus H.U.B. Brussel en wetenschappelijk adviseur Stima Education. Auteur van o.a. Praktijkboek Strategie, Marketing Toegepast: Klant- en Marktgericht Ondernemen. Jan De Klerck, financieel expert en zaakvoerder Actafin Jan De Klerck startte zijn carriëre als bankier en was vervolgens 15 jaar finance manager in diverse bedrijvengroepen. Sinds 2003 begeleidt hij kmo s in het professionaliseren van hun financieel beleid. Bart De Keyser is Managing Director Sidaplax VOF / Zaakvoerder Keyser Consulting Bart De Keyser is Managing Director van een kmo actief in de kunststofsector. Hij is tevens zaakvoerder van een consulting bedrijf met een focus op kostenbeheersing, rendabiliteit en strategische keuzes. Hij kan terugblikken op een rijke ervaring opgedaan binnen verschillende internationale bedrijven, waaronder Arthur Andersen (thans Deloitte). Bart De Keyser is licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UFSIA), voormalig lid van het I.B.R. en heeft daarnaast een MBA van de Warwick Business School te Warwick (UK). Naast zijn ervaring binnen de kmo-omgeving heeft hij eveneens expertise opgebouwd in het domein van de internationaal financiële verslaggeving en management accounting. Geert Hofman, burgerlijk ingenieur en expert business administration Geert Hofman is Burgerlijk ingenieur en Master of Business Administration. Hij combineert in zijn huidige opdracht ervaring in internationale verkoop en marketing met expertise als operationeel en general manager. Hij heeft zowel voor kmo s als voor toonaangevende multinationals gewerkt. Daarnaast is hij reeds ruime tijd actief in het geven van opleidingen aan professionals. In een bevattelijk en interactief business game, dat hijzelf ontwikkeld heeft, koppelt hij elementen zoals supply chain, productie en verkoop met het financiële aspect op een operationele en strategische manier.

BEDRIJFSMANAGEMENT VOOR NIET-ECONOMISTEN

BEDRIJFSMANAGEMENT VOOR NIET-ECONOMISTEN TRAINING COACHING ADVIES BEDRIJFSMANAGEMENT VOOR NIET-ECONOMISTEN Gent, vanaf dinsdag 8 maart 2016 Brede kijk op het bedrijfsbeleid Beheers de verschillende managementinstrumenten Toepassing via een business

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT VOOR NIET-ECONOMISTEN

BEDRIJFSMANAGEMENT VOOR NIET-ECONOMISTEN TRAINING COACHING ADVIES BEDRIJFSMANAGEMENT VOOR NIET-ECONOMISTEN Gent, start donderdag 9 maart 2017 18 sessies, initiatie en verdieping Brede kijk op het bedrijfsbeleid door vakspecialisten Maak kennis

Nadere informatie

LEER- EN COACHINGSESSIES SPECIAAL VOOR KMO S NAJAAR 2016

LEER- EN COACHINGSESSIES SPECIAAL VOOR KMO S NAJAAR 2016 TRAINING COACHING ADVIES LEER- EN COACHINGSESSIES SPECIAAL VOOR KMO S NAJAAR 2016 TIJDELIJKE VOORDEELTARIEVEN! Zowel de samenleving als de economie veranderen voortdurend. De impact van deze veranderingen

Nadere informatie

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN & CLUBFORMULES

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN & CLUBFORMULES TRAINING COACHING ADVIES LANGLOPENDE OPLEIDINGEN & CLUBFORMULES 2015-2016 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

FINANCIEEL BELEID, ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT

FINANCIEEL BELEID, ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT TRAINING FINANCIEEL BELEID, ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT VOORJAAR 2016 COACHING ADVIES FINANCIEEL BELEID Basistrainingen - Balansen lezen en begrijpen - Basis beurs en beleggen Grondige snelcursussen - Financial

Nadere informatie

FINANCIEEL BELEID, ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT

FINANCIEEL BELEID, ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT TRAINING COACHING FINANCIEEL BELEID, ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT ADVIES Basistrainingen FINANCIEEL BELEID - Balansen lezen en begrijpen - Basis beurs en beleggen - Bedrijfsfinanciering: essentiële basisinzichten

Nadere informatie

EXPERT CASH- EN WERKKAPITAALBEHEER

EXPERT CASH- EN WERKKAPITAALBEHEER EXPERT CASH- EN WERKKAPITAALBEHEER Nieuwe modulaire opleiding te Gent & Antwerpen Risk Credit Cash Treasury Complexe productieprocessen, (internationale) logistieke processen alsook aan- en verkoopprocessen

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Management Development Program

Management Development Program Management Development Program Focus op doen! Leadership, performance en strategie gebundeld in één managementopleiding Start op 16 november 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Management

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken Leergang Opleidingsmanagement inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook Voor : trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken 2 Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen

Nadere informatie

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van:

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van: aanbod 2016 Ondernemers & Business UNIEK, INTERACTIEF LEREND NETWERK VOOR KMO-BEDRIJFSLEIDERS MET GROEIAMBITIES RAAD VAN ADVIES: EEN IDEAAL KLANKBORD KOMPAS EN INTERACTIEVE WEGWIJZER EXCLUSIEVE COACHING

Nadere informatie

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info?

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info? Praktische informatie > Hoe lang duurt de opleiding? De colleges starten op 19 september 2006 en eindigen op 11 mei 2007. Ze kunnen plaatsvinden elke werkdag tussen 8u30 en 19u30. > Wanneer zijn de examens?

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Change management in het bedrijfsleven Hoe de verandering te anticiperen en te beleven om de ontwikkeling van de onderneming te stimuleren en het bereiken van het gewenste succes! Duur van de

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Hoe succesvol jaarlijkse evaluatie/functioneringsgesprekken voeren? Verandert het onderhoud van evaluatie in hoeksteen van het individuele management! Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

Total Respect Management Cyclus

Total Respect Management Cyclus Total Respect Management Cyclus Leer excellent leiding te geven en onderneem op een duurzame manier, met excellente resultaten als gevolg Hoe komt het dat bedrijven zoals Torfs, Colruyt, Umicore of Apple

Nadere informatie

Vertrek uit pole positie met de KMO inspiratiesessies

Vertrek uit pole positie met de KMO inspiratiesessies Vertrek uit pole positie met de KMO inspiratiesessies September Sociale inspectie? Zo kan het ook: goed voorbereid! Weet u als werkgever welke verschillende soorten inspecties u mag verwachten? Kent u

Nadere informatie

Opleiding. Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om "strategische beslissingen" te nemen in een complexe en snel veranderende omgeving

Opleiding. Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om strategische beslissingen te nemen in een complexe en snel veranderende omgeving Opleiding Bedrijfsstrategie: steun voor strategische besleutvorming Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om "strategische beslissingen" te nemen in een complexe en snel veranderende omgeving Duur

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Management School t.a.v. Caroline Deneuter, Stormstraat 2, 1000 Brussel. Faxen kan op het

Management School t.a.v. Caroline Deneuter, Stormstraat 2, 1000 Brussel. Faxen kan op het Inschrijving Programma U kunt zich aanmelden als kandidaat-deelnemer door een aanvraag tot inschrijving (te downloaden Programmaonderdeel Studiepunten via www.hubrussel.be/ems), samen met uw curriculum

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden Voor wie Recruiters, HR Managers, Hiring Managers (= managers met vacatures in hun team), HR Business Partners en alle anderen die in het recruteringsproces van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

2-daagse Masterclass Performance Management

2-daagse Masterclass Performance Management 2-daagse Masterclass Performance Management 10 PApunten KPI s Balanced Scorecard PDCA Aanpakken KPI s Dashboards Levenscyclus strategie Strategy mapping Verandermanagement In deze masterclass met mr. Leo

Nadere informatie

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies De SD WORX - enquête Jaarlijks voert SD WORX een onderzoek naar de beloning van arbeiders, bedienden, kader- en directieleden in België. Daarbij staat kwaliteit van de gegevens centraal. De data worden

Nadere informatie

Reiswerk Masterclasses Focus op de Klant, Focus op Verandering (winter 2014)

Reiswerk Masterclasses Focus op de Klant, Focus op Verandering (winter 2014) REISWERK MASTERCLASSES FOCUS OP DE KLANT, FOCUS OP VERANDERING Reiswerk en hebben een serie masterclasses ontwikkeld rondom het thema Focus op de Klant, Focus op Verandering, die de reisprofessioneel op

Nadere informatie

Interim Management. Executive Search. Nationaal en Internationaal

Interim Management. Executive Search. Nationaal en Internationaal Interim Management 2 Jaarverslag 2015 Van de Groep & Olsthoorn 3 Interim Management Bij veel van onze opdrachtgevers in de techniek & industrie staan veranderingen op het programma: een efficiëntere bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Aanbod 2014 MULTI. CreativeXchange SALES & MARKETING SOCIAAL. ondernemerschap FAMILIO

Aanbod 2014 MULTI. CreativeXchange SALES & MARKETING SOCIAAL. ondernemerschap FAMILIO Aanbod 2014 MULTI SALES & MARKETING FAMILIO CreativeXchange SOCIAAL ondernemerschap PLATO is een initiatief van: Met medewerking van: In het voorjaar van 2014 start Voka Kamer van Koophandel arr. Leuven

Nadere informatie

NEVI inkoopdag 2013. Hülya Türksever & Els Ruiter

NEVI inkoopdag 2013. Hülya Türksever & Els Ruiter NEVI inkoopdag 2013 Hülya Türksever & Els Ruiter Geeft aan welke kwaliteiten de inkoopprofessional van nú in huis moet hebben; Is een communicatie- en hulpmiddel naar het beroepsveld; Focust werknemers

Nadere informatie

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden (Halve dag, niet toepassen op computer)

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden (Halve dag, niet toepassen op computer) LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden (Halve dag, niet toepassen op computer) Voor wie Recruiters, HR Managers, Hiring Managers (= managers met vacatures in hun team), HR Business Partners en alle anderen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

LEARNING LAB. Training: Leren innoveren als een start-up. donderdag 29 september van uur

LEARNING LAB. Training: Leren innoveren als een start-up. donderdag 29 september van uur LEARNING LAB Training: Leren innoveren als een start-up donderdag 29 september van 13.00 17.00 uur Training: Leren innoveren als een start up Je leert in een middag bruikbare handvatten van de Lean Startup

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

TRAINING COACHING ADVIES INTERN TRANSPORT. Infobrochure met praktische gegevens najaar

TRAINING COACHING ADVIES INTERN TRANSPORT. Infobrochure met praktische gegevens najaar TRAINING COACHING ADVIES INTERN TRANSPORT Infobrochure met praktische gegevens najaar 2016 www.sbmopleidingen.be 2 Intern transport Heftruck, Reachtruck, Hoogwerker, Rolbrug, Wiellader, Autolaadkraan,

Nadere informatie

Opleiding. Financiën voor niet financiële kaderleden. Duur van de cursus: 1 dag

Opleiding. Financiën voor niet financiële kaderleden. Duur van de cursus: 1 dag Opleiding Beheer de financiële begrippen die voor een operationele functie nodig zijn... Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Verkrijgbaar

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

LinkedIn Live Nieuwe Klanten Vinden

LinkedIn Live Nieuwe Klanten Vinden LinkedIn Live Nieuwe Klanten Vinden Voor wie Ondernemers, account managers, sales managers, business developers, freelancers en alle anderen die in het commerciële proces van een organisatie betrokken

Nadere informatie

Hoe creëert u vooruitgang?

Hoe creëert u vooruitgang? Hoe creëert u vooruitgang? advies & interim training & coaching opleiding & loopbaan assessments Erkende kwaliteit Advance Groep maakt zich sinds haar oprichting sterk voor de kwaliteit van haar consultants,

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets Curriculum Vitae Naam:!! Jolanda Sappelli Geboortedatum:! 11 juni 1963 Adres:!! Johan van Oldenbarneveltlaan 48!!! 2582 NV Den Haag Telefoon privé:! 070 3226470 Telefoon mobiel:! 06 51334137 E-mail:!!

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

MASTERCLASS. Haal meer uit uw MVO. communicatie en zelfverklaring. 2 keer eerder met succes uitgevoerd.

MASTERCLASS. Haal meer uit uw MVO. communicatie en zelfverklaring. 2 keer eerder met succes uitgevoerd. MASTERCLASS Haal meer uit uw MVO communicatie en zelfverklaring 2 keer eerder met succes uitgevoerd. DOEL EN AMBITIE Deze masterclass vergroot uw inzichten in de communicatie- en businesskansen van MVO.

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

14 en 15 februari 2018

14 en 15 februari 2018 Levende Cijfers en Academie voor Cultuurmanagement Basiscursus 2 daagse Opleiding 14 en 15 februari 2018 Cijfers zijn voor mij gaan leven. Ik zie mijn bedrijf nu echt beter. Meer controle over de financiën

Nadere informatie

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Eindterm 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van

Nadere informatie

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS ONLINE 2015-16 CURSUS FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS MAAK VAN JE PASSIE VOOR VOETBAL JE BEROEP De cursus is een goede introductie in het voetbalmanagement, want het helpt je om verschillende situaties

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Docenten

Nadere informatie

COLLEGEREEKS MANAGEMENT IN DE ZORG

COLLEGEREEKS MANAGEMENT IN DE ZORG COLLEGEREEKS MANAGEMENT IN DE ZORG ZORGVISIE ACADEMY IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 DÉ ZEVEN ACTUELE MANAGEMENT ONDERWERPEN IN DE ZORG SAMENGEBRACHT IN ÉÉN COLLEGEREEKS 2 MANAGEMENT

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Bouwmanagement. Postgraduaat

Bouwmanagement. Postgraduaat Bouwmanagement Postgraduaat 2017 2018 Programma Het postgraduaat bouwmanagement bestaat uit vier opleidingsonderdelen van elk vijf studiepunten. Wie is ingeschreven in het postgraduaat en slaagt voor de

Nadere informatie

PERSONEELSBELEID, PAYROLL EN SOCIALE WETGEVING

PERSONEELSBELEID, PAYROLL EN SOCIALE WETGEVING TRAINING COACHING PERSONEELSBELEID, PAYROLL EN SOCIALE WETGEVING ADVIES NAJAAR 2016 PRRAKTISCH PERSONEELSBELEID Praktische opleiding tot vertrouwenspersoon 5 dagen 17/10/2016 Brugge 748 -> Sinds enkele

Nadere informatie

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze!

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze! V O L WA S S E N E N O N D E R W I J S KMO-management Een praktijkgerichte opleiding in management Persoonlijke groei is mijn keuze! Voor wie is de opleiding bestemd? KMO-bedrijfsleiders die hun managementvaardigheden

Nadere informatie

Opleiding. Uw personeel succesvol motiveren! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf

Opleiding. Uw personeel succesvol motiveren! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Opleiding Uw personeel succesvol motiveren! Hoe medewerkers naar individuele prestaties en groepsresultaat leiden Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat

Nadere informatie

TRAINING LAAT JE WERELD DRAAIEN ROND DE KLANT EN MEER KLANTEN ZULLEN ROND JOU DRAAIEN. SALES VERKOOP

TRAINING LAAT JE WERELD DRAAIEN ROND DE KLANT EN MEER KLANTEN ZULLEN ROND JOU DRAAIEN. SALES VERKOOP TRAINING LAAT JE WERELD DRAAIEN ROND DE KLANT EN MEER KLANTEN ZULLEN ROND JOU DRAAIEN. COACHING ADVIES SALES VERKOOP Sales en klanten ondergaan een transformatie. Door de digitale realiteit van vandaag

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

VOORJAAR 2017 SALES VERKOOP

VOORJAAR 2017 SALES VERKOOP TRAINING COACHING ADVIES VOORJAAR 2017 SALES VERKOOP Sales en klanten ondergaan een transformatie. Door de digitale realiteit van vandaag gaan sales professionals anders om met hun klanten en prospects.

Nadere informatie

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden Dagvan de Social Profit Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie P E R S O O N L I J K E U I T N O D I G I N G Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Channel Management Business to Distributor Management Leer hoe u het netwerk van directe en indirecte verkoops- en distributiekanalen

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

IFBD LEIDING GEVEN AAN EIGENWIJZE PROFESSIONALS. Gent Meeting Center (Holiday Inn UZ) - Gent

IFBD LEIDING GEVEN AAN EIGENWIJZE PROFESSIONALS. Gent Meeting Center (Holiday Inn UZ) - Gent LEIDING GEVEN AAN EIGENWIJZE PROFESSIONALS Leer op twee dagen hoe u op een doelgerichte wijze leiding geeft in een technische omgeving en haal zo het maximum uit uw (technische) specialisten! Gent Meeting

Nadere informatie

LinkedIn Live Foundation

LinkedIn Live Foundation LinkedIn Live Foundation Voor wie Iedereen die inzicht wil in wat LinkedIn kan betekenen voor zichzelf en zijn organisatie en hoe zijn zichtbaarheid en personal branding vergroten via zijn persoonlijk

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Brochure Cursus HR en financiën Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en financiën 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt POST- GRADUAAT Lean Six Sigma Black Belt Ben je geïnteresseerd in het verbeteren van bedrijfsprocessen? Wil je graag aan de slag met procesverbeteren binnen je bedrijf? Laat je onderdompelen in Lean Six

Nadere informatie

Financiën & Control Leeraanbod 2016

Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën en Control is in regio West-Brabant door de deelnemende gemeenten als een cruciale functie benoemd. Dat wil zeggen dat vacatures moeilijk invulbaar zijn, met

Nadere informatie

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals General management and leadership Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals Details Cursusduur 5 dagen Datum en locatie 27, 28, 29, 30 november 2017, 1 december 2017 - Tilburg Tijd 10:30-19:30,

Nadere informatie

Opleiding. De methodologie van een milieuaudit beheersen! Duur van de cursus: 1 dag

Opleiding. De methodologie van een milieuaudit beheersen! Duur van de cursus: 1 dag Opleiding De methodologie van een milieuaudit beheersen! Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Verkrijgbaar in: Contact : Marita Guilmot-Lennertz

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 6. Module Management Accounting & Control 7

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 6. Module Management Accounting & Control 7 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 6 Module Management Accounting & Control 7 Module Sales- & Accountmanagement 8 Module Strategie 10 Module Project Management

Nadere informatie

PERSONEELSBELEID, PAYROLL EN SOCIALE WETGEVING

PERSONEELSBELEID, PAYROLL EN SOCIALE WETGEVING TRAINING COACHING ADVIES PERSONEELSBELEID, PAYROLL EN SOCIALE WETGEVING VOORJAAR 2017 PERSONEELSBELEID Opleiding Aantal sessies Start Locatie Prijs Praktische opleiding tot vertrouwenspersoon 5 dagen 7/02/2017

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Master in de Handelswetenschappen *

Master in de Handelswetenschappen * 2017-2018 Master in de Handelswetenschappen * Accountancy, Financiering en Fiscaliteit Marketing Management Ondernemerschap en Management Supply Chain Management * De masteropleiding Handelswetenschappen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten

TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren

Nadere informatie

CONSULTATIVE SELLING IFBD. Gent Meeting Center (Holiday Inn UZ) - Gent

CONSULTATIVE SELLING IFBD. Gent Meeting Center (Holiday Inn UZ) - Gent CONSULTATIVE SELLING Leer op deze beide dagen hoe u oplossingen verkoopt, creëer waarde zowel voor uw klant als voor uw eigen organisatie en garandeer zo groei, profit en marge. Gent Meeting Center (Holiday

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

TRAINING Financiële Onderbouwing Bedrijfscommissie/ondernemingsraad

TRAINING Financiële Onderbouwing Bedrijfscommissie/ondernemingsraad TRAINING Financiële Onderbouwing Bedrijfscommissie/ondernemingsraad www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING FINANCIËLE ONDERBOUWING Deze ééndaagse

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer]

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] [Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] Bestemd voor: Managers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, het (installatie)beheer of de bedrijfsvoering van technische systemen. Technici die

Nadere informatie