Prof. dr. Jan Willem Veerman beschrijft hierna zeven ervaringslessen die hij persoonlijk van belang acht om de relatie te kunnen verbeteren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prof. dr. Jan Willem Veerman beschrijft hierna zeven ervaringslessen die hij persoonlijk van belang acht om de relatie te kunnen verbeteren."

Transcriptie

1 Van nieuwe kennis praktijk maken EFCAP Congres in samenwerking met Forensisch Consortium Adolescenten en Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd 20 november :40 10:45 Onderzoek en praktijk, doe het samen! Prof. dr. Jan Willem Veerman Er bestaat een WAT-relatie tussen onderzoek en praktijk: Working Apart Together. Wat kunnen we doen om de relatie tussen onderzoek en praktijk beter te krijgen? Prof. dr. Jan Willem Veerman beschrijft hierna zeven ervaringslessen die hij persoonlijk van belang acht om de relatie te kunnen verbeteren. 1. Focus op praktijkgestuurd onderzoek. Veel onderzoek dat praktijkgericht is, wordt toch nog door de universiteit gestuurd. Dit betekent dat de praktijk waar het onderzoek wordt verricht, alsnog weinig in te brengen heeft. Globaal zijn er drie soorten onderzoek: theoriegericht, praktijkgericht, praktijkgestuurd. Theoriegericht onderzoek is vaak minder relevant voor de praktijk. Praktijkgericht onderzoek gebruikt de praktijk (bijvoorbeeld een instelling) voor data, maar de praktijk heeft hier weinig inspraak. Praktijkgestuurd is gezamenlijk onderzoek, waarbij praktijk duidelijk meer heeft in te brengen dan bij praktijkgericht onderzoek. Bij praktijkgestuurd onderzoek verbetert de praktijk vaak ook écht. 2. Denk vanaf het begin aan benutting. Er is een onderscheid te maken tussen instrumentele en conceptuele benutting. We willen allemaal instrumentele benutting (zet aan tot handelen), maar vaak is conceptuele benutting (toename van kennis) ook genoeg. Dat zet namelijk aan tot nadenken. Let op het niveau waar je op inspeelt: micro/meso/macro. Houd goed in de gaten: waar doen we het nu voor? Besteed in je inleiding van een artikel aandacht aan de benutting van je onderzoek, geef expliciet weer wat je met je onderzoek wil bereiken. 3. Zorg voor een aansprekende theorie. Zorg voor een verhaal, niet alleen voor cijfers. Veerman vertelt hier over een situatie waarbij de praktijk niets met zijn onderzoeksrapport deed. Hem werd toen verteld dat het verhaal miste, waardoor de praktijk niet wist wat ze met het rapport aan moesten. Volgens Veerman is het dus erg belangrijk dat je een verhaal te vertellen hebt. 4. Kies de juiste meetinstrumenten. Met name de keuze van de afhankelijke variabele is van groot belang: wat wil je veranderen? Zijn je variabelen zowel klinisch relevant als theoretisch relevant? We denken vaak dat we iets op de goede manier meten, maar we meten niet altijd wat we willen en denken te meten. Een daling in een bepaald cijfer zegt nog niets over of er iets voor de cliënt is veranderd in het dagelijks leven, houd dat goed in de gaten bij de keuze voor je variabelen. 5. Het mag best een onsje minder zijn. Er ligt een gat tussen wat wij als wetenschappers willen en wat in de praktijk kan/mogelijk is. Kijk naar de niveaus van de effectladder. Je kan ook een stapje lager gaan dan evidence-based als dat eerst nodig is! Vraag jezelf af wat je ambitie is als behandeling, instelling of onderzoeker: waar wil je heen? 6. Implementatie is een vak apart. Interventies worden vaak (helaas) niet toegepast. Een hulpmiddel hiervoor is bijvoorbeeld de Forca Quickscan (http://www.forcaquickscan.nl/) om te bekijken hoe een interventie toegepast kan worden. Er zijn verschillende redenen te noemen waardoor een interventie niet wordt geïmplementeerd: Cliënten en ouders moeten gemotiveerd zijn om mee te werken. Dit is heel vaak niet het geval. Therapeuten hebben andere dingen aan hun hoofd.

2 Organisatie: het moet in de visie van de organisatie passen. De politieke context speelt ook een belangrijke rol (bijv. nu de transitie van de jeugdzorg). 7. Zoek de gek. Je hebt personen nodig die geloven in het nut van het onderzoek en dit ook kunnen communiceren naar de praktijk. Conclusie: doe het samen! Opmerkingen vanuit de zaal na de presentatie van Veerman: Tips: Vul zelf een vragenlijst in voordat je hem daadwerkelijk gaat gebruiken. Dat helpt om te zien waar nog mogelijke knelpunten zitten. Betrek de praktijk al vóór je onderzoek er bij, dus in de fase van het schrijven van het onderzoeksvoorstel. Je hebt in het proces van onderzoek doen verschillende mensen nodig voor verschillende delen van het onderzoek. Denk goed na of de mensen die goed zijn in het bedenken van de onderzoeksvragen ook de juiste personen zijn voor het implementeren van de interventie?. 11:45 12:30 Lastige jongens, lastige keuzes Sanne Hillege, Lisette Janssen-de Ruijter Sanne Hillege is bezig met het ontwikkelen van een decision support tool : een tool die je als behandelaar handvatten biedt bij de vraag waar je de behandeling het beste op kan richten. Zij vermeldt hierbij dat het geen allesbeslissende tool is, het is slechts een hulpmiddel. De combinatie van dingen die we al weten vanuit onderzoek maakt effectieve behandeling lastig, want waar begin je? Veel interventies zijn gericht op slechts één probleemgebied en dus zul je als behandelaar keuzes moeten maken. De decision support tool moet ondersteuning gaan bieden bij het maken van deze keuzes. Opvallend is dat behandelaren teruggeven dat zij veel nadruk legen op de persoonlijkheid van een jongere en daarna pas kijken naar de factoren rondom het delict. Ook is er weinig aandacht voor het leven na verblijf in een JJI. Bovendien worden er vaak verschillende interventies tegelijkertijd ingezet, het zogenoemde stapelen: sommige jongeren volgen 4 of 5 interventies naast elkaar en dit is niet altijd effectief. Lisette Janssen-de Ruijter onderzoekt of er binnen de jongeren van De Catamaran, kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie, centrum Kinder-en Jeugdpsychiatrie, verschillende groepen te onderscheiden zijn, om op deze manier behandeling beter aan te laten sluiten bij de kenmerken van een jongere. Zij gebruikt hiervoor drie meetmomenten: voorgeschiedenis, tijd tijdens opname en tijd na opname. Momenteel is de dataverzameling van de voorgeschiedenis afgerond. Met behulp van Latente Klasse Analyse heeft zij onderzocht welke groepen te onderscheiden zijn binnen deze groep. Je moet weten wie je voor je hebt om een goede behandeling te kunnen opzetten. Het is belangrijk om te kijken of er groepen zijn die je niet met het blote oog kan onderscheiden. Lisette heeft gebruik gemaakt van Latente Klasse Analyse. Hierbij is het belangrijk welke risicofactoren je erin stopt, want dat is ook hetgene wat eruit komt. Lisette heeft de risicofactoren gekozen op basis van de cumulatieve risicohypothese, die stelt dat als je risicofactoren op verschillende domeinen hebt, de kans groter is dat je probleemgedrag gaat vertonen. Met de latente klasse analyse kan goed gekeken worden welke factoren vaak samen voorkomen en welke juist niet.

3 Er zijn vier profielen te onderscheiden binnen de jongeren van de Catamaran. Twee van deze groepen ervaren veel problemen in het familiedomein, de andere twee klassen hebben hier minder problemen. 1. Klasse 2: Risico s in alle domeinen. Veel van deze jongeren hebben een strafrechtelijke maatregel. Dit is de enige groep waarbij de verdeling allochtoon/autochtoon 50/50 is. 61% van deze groep heeft een gedragsstoornis. In deze groep is de meeste kans op ontwikkeling van schizofrenie en/of een persoonlijkheidsstoornis. 2. Klasse 4: Vooral problemen in het familiedomein en problemen met hyperactiviteit. Veel civielrechtelijk geplaatste jongeren, die vroeg in de problemen zijn gekomen. Ze hebben relatief weinig delicten gepleegd. Een mogelijke verklaring hiervoor zou zijn dat ze vroeg uit huis zijn geplaatst waardoor ze de kans niet hebben gehad om delicten te plegen. 3. Klasse 1: Risico s op individueel, vrienden en schooldomein. Deze groep is wat lastig, want waardoor zijn hun problemen ontstaan? Een verklaring zou middelengebruik kunnen zijn, aangezien in deze groep opvallend veel problemen met middelengebruik zijn. Het lijkt erop alsof ze door middelengebruik de verkeerde vrienden hebben gekregen en delicten zijn gaan plegen. 4. Klasse 3: Vaak vroeger gepest en een gebrek aan een sociaal netwerk. Vooral problemen in het vriendendomein. Bij deze jongeren is vaak sprake van een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Daniëlle Jacobs, behandelaar bij de Catamaran, kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie, centrum Kinder-en Jeugdpsychiatrie, reageert hierna op deze profielen. Ze herkent de profielen wel, al kan ze sommige jongeren makkelijker in een bepaald profiel passen dan andere jongeren. Ze beschrijft van twee klassen de jongere die daar volgens haar in valt. Daarna geeft ze aan dat het nu wel erg fijn zou zijn als je ook zou weten waar je dan in de behandeling bij de verschillende profielen op moet letten. Hierna is Sanne Hillige weer aan het woord over haar onderzoek. Ook Sanne heeft naar profielen gekeken, maar dan bij jongeren met alleen een PIJ-maatregel. Ze heeft een andere methode en andere variabelen gebruikt dan Lisette, dus ze heeft ook andere profielen dan Lisette. Ze bespreekt ze niet in deze presentatie, de focus van haar presentatie is de tool die ze aan het ontwikkelen is. Voor zo n tool zijn verschillende stappen nodig: Wie is de jongere? Waar moet de focus op liggen? Wat is het perspectief van de jongere? Waar wil een jongere naartoe? Wat zijn de doelen op de lange termijn? Welke doelen zijn er voor de korte termijn? Evaluatie van de voorgaande stappen. De tool geeft ook advies over de bejegeningsstijl binnen de behandeling. Behandelaren aan het woord: Danielle Jacobs van GGzE en Erik Jonkman van de Bascule. Een tool zou handig zijn als een soort van check : zit ik op de goede weg? Het geeft een leidraad en iets om over na te denken. Zij willen vooral niet dat de tool een volledig gestructureerd plan wordt. Eigen inbreng achten zij van groot belang. Opmerking vanuit zaal na de presentatie van Sanne en Lisette: Je kan niet alles in lijstjes vatten, in de dynamiek zit ook heel veel verborgen. Er zijn al heel veel lijstjes, houd in de gaten dat het geen wildgroei aan lijstjes wordt. Je kan niet alles meten wat je weet en andersom.

4 13:30 14:45 Problemen ontdekken, dat is het probleem Koen van Lith, Malou Brakers, Leoniek Kroneman Koen van Lith doet onderzoek naar de rol van neurobiologie bij gedrag, waaronder de rol van de amygdala en de prefrontale cortex. In deze presentatie geeft hij een samenvatting van zijn resultaten tot nu toe. Verschillende niveaus te onderscheiden: gedrag, cognitie, neuraal en genetisch: o Gedrag: Blair maakte een onderscheid in verschillende gedragstypen (zie dia). o Cognitie: onder andere de mate van empathie, het maken van beslissingen, mate van sensitiviteit. o Neuraal: Bijvoorbeeld de activatie van de amygdala. De amygdala wordt ook wel het angstcentrum genoemd. Stel dat we de activatie van de amygdala zouden kunnen veranderen, verandert dan ook de cognitie en daarmee het gedrag? De prefrontale cortex (PFC) is onder andere actief bij het aan- en afleren van dingen. o Genetisch: Bijvoorbeeld erfelijkheid. In zijn onderzoek werd gebruik gemaakt van een controlegroep (geen gedragsstoornis) en een interventiegroep (wel een gedragsstoornis). De interventiegroep werd verder opgesplitst in twee groepen: jongeren die Ritalin kregen toegediend (DBD+) en jongeren die een placebo kregen toegediend (DBD-). De onderzoekers weten niet welke jongeren Ritalin krijgen en welke jongeren een placebo krijgen. Naast vergelijking van controlegroep en interventiegroep werden dus ook de twee interventiegroepen met elkaar vergeleken. Er is nog niet verder gekeken naar de Ritalin-groep in vergelijking met de Placebogroep. Resultaten van het onderzoek van Koen van Lith tot nu toe: Leren van angst: de controlegroep had een hogere amygdala-activatie dan de experimentele groep. De amygdala was actiever bij de experimentele groep dan bij de controlegroep. Het is nog niet bekend of die verhoogde activatie van de amygdala dan ook echt toe te schrijven is aan de Ritalin. Ook de prefrontale cortex was actiever bij de experimentele groep dan bij de controlegroep. Vraag vanuit de zaal na de presentatie van Koen van Lith: Hoeveel procent van deze jongeren hebben ADHD? Je kan je namelijk afvragen of je niet gewoon ADHD aan het behandelen bent. Antwoord van Koen van Lith: Van de interventiegroep heeft ongeveer 50% ADHD, maar de meeste van deze groep lieten een hyperactieve amygdala zien (dus een verhoogde activatie, terwijl je hier juist kijkt naar een verlaagde activiteit van de amygdala om die met behulp van medicatie te verhogen). De groep met ADHD is echter te klein om te corrigeren voor wel/geen ADHD. Na de presentatie van Koen van Lith was het woord aan Malou Brakers en Leoniek Kroneman. Zij vertelden over het implementeren van een interventie speciaal ontwikkeld voor trauma in Jeugdzorg Plus-instellingen. Het probleem: Er zijn effectieve behandelingen voor trauma, maar hoe motiveer je iemand om aan deze behandelingen deel te nemen en wanneer is iemand klaar voor exposure? Misschien zouden ze eerst voorbereid moeten worden op een behandeling. Er is nog geen interventie voor trauma bekend die vraaggericht werkt: Wat hebben ze nodig? Hiervoor is stapstenen ontwikkeld, dit is een interventie waarin verschillende effectief bewezen technieken met elkaar gecombineerd worden. Leoniek Kroneman is betrokken geweest bij de implementatie en geeft aan dat er op dit gebied nog veel te leren is, ook van elkaar. Ze vertelt over haar ervaringen bij de implementatie.

5 Problemen tijdens de implementatie: Therapeuten geven vaak aan dat zij zulke jongeren niet hebben bij hen. Trauma wordt vaak niet direct herkend. Therapeuten dienen een traumabril op te zetten. Cliënten geven vaak aan dat ze nergens last van hebben. Het is belangrijk om bij cliënten te werken aan motivatie. Bij motivatie spelen drie zaken een grote rol: Competentie, autonomie en relatie. Verder werkt mond-op-mond reclame van cliënt tot cliënt het beste. Wanneer de ene cliënt tegen de ander zegt dat het een goede interventie is die voor hem/haar goed werkt, dan zal dit de andere cliënt waarschijnlijk motiveren om ook deel te nemen aan de interventie. Het management had als mening dat zij nu toch ook al goede zorg boden. Dat klopte, maar het kon beter. Je moet een gevoel van urgentie creëren, zodat mensen weten en zien dat het beter kan en ook eigenlijk beter moet. Opmerkingen vanuit de zaal na de presentaties: Tips:Als je een jongere hebt die positief is over een bepaalde interventie, dan is het slim dit te gebruiken. Ga na of je een filmpje mag maken, of dat je zijn of haar verhaal mag gebruiken om nieuwe jongeren te werven. 15:15 16:30 Geef de jongere een stem Mijntje ten Brummelaar, Evelyn Heynen, Nino, Eva Mulder Evelyn Heynen doet onderzoek naar het leefklimaat in Duitse JJI s. Zij kijkt naar de invloed van een positief leefklimaat op het gedrag van jonge mannen met diverse stoornissen, met name stoornissen gerelateerd aan impulsief gedrag. Een positief leefklimaat bestaat uit verschillende onderdelen: Positieve ondersteuning: medewerkers moeten voor je klaarstaan en je een luisterend oor bieden; Groei: er moet ruimte zijn voor ontwikkeling en ontplooiing; Repressie: duidelijke regels, weinig repressie maar wel duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag; Atmosfeer: hieronder valt de sfeer tussen groepsgenoten en groepsleiding onderling, maar ook de hoeveelheid daglicht en hygiëne. Resultaten van het onderzoek van Evelyn Heynen tot nu toe: Bij een positief klimaat verminderde de callous-unemotional traits en verhoogde de mate van empathie. Jongeren gaven aan dat zij bij een positieve ondersteuning het idee hadden dat zij affiniteit en raakvlakken hadden met de groepsleiding. Nino is een ervaringsdeskundige en gaf na de presentatie van Evelyn Heynen een toelichting op haar onderzoek. Groepsgenoten hebben een hele grote invloed op het leefklimaat. Je moet de invloed van groepsgenoten betrekken bij het leefklimaat, anders heb je geen goed beeld van het klimaat wat op de groep heerst. Hij geeft ook aan dat groepsgenoten van elkaar leren, bijvoorbeeld over wat ze moeten zeggen in de rechtbank. Daarnaast heeft het geplaatst worden bij groepsgenoten die heftige delicten gepleegd hebben, ook invloed op de jongeren die zelf minder heftige delicten gepleegd hebben. Na de presentatie van Evelyn van Heynen en de toelichting van Nino, gaf Mijntje Ten Brummelaar een presentatie over haar onderzoek naar participatie van jongeren. Zij is verbonden aan de RUG en doet onderzoek naar de participatie van jongeren in besluitvormingsprocedures.

6 Participatie wordt vaak op heel veel verschillende manieren uitgelegd. De context is mede bepalend voor wat participatie nu precies betekent. Jongeren geven aan dat zij het belangrijk vinden om een eigen keuze te hebben. Na de presentatie van Mijntje gaf Nino weer een toelichting: Verplicht naar school gaan helpt! Ik hecht veel waarde aan school. Toen ik was opgenomen moest ik naar school, dus ik deed het. Het heeft mij echt gebracht waar ik nu ben. Ik noem het omscholing : je talenten omvormen tot andere maatschappelijk geaccepteerde, technieken. Iedereen heeft talenten, het is de kunst om ze op de juiste manier in te zetten. Hij vult ook nog aan dat de meeste jongeren wel willen werken of naar school willen gaan, maar dat ze niet alles zomaar willen doen. Vakken vullen is bijvoorbeeld niet goed voor je prestige, dus je wilt vaak meer dan dat. Na deze toelichting van Nino werd het congres afgesloten. De vele positieve reacties vanuit de zaal zorgden ervoor dat er al suggesties werden gedaan voor een tweede congres volgend jaar. Kortom, een inspirerende dag waar op een laagdrempelige manier veel nieuwe kennis is opgedaan wat onderzoekers en behandelaren ongetwijfeld aan het denken heeft gezet over de samenwerking tussen onderzoek en praktijk. Nienke Smulders Wetenschappelijk onderzoeksassistent onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg 1 december 2014

Van nieuwe kennis praktijk maken

Van nieuwe kennis praktijk maken Van nieuwe kennis praktijk maken UITNODIGING CONGRES Op 20 november organiseren Efcap, ForCA en de Academische Werkplaats Forensische Zorg Jeugd een congres. In de forensische jeugdsector wordt veel wetenschappelijk

Nadere informatie

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor jongeren

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor jongeren Observatieafdeling Teylingereind Informatie voor jongeren Je bent geplaatst op observatieafdeling De Ven van Teylingereind of je komt hier binnenkort naartoe. Deze informatie is bedoeld om je een idee

Nadere informatie

Tijd voor écht onderzoek!!!

Tijd voor écht onderzoek!!! Tijd voor écht onderzoek!!! Robert Vermeiren, hoogleraar (forensische) kinder- en jeugdpsychiatrie Curium-LUMC/ VUMC AW Gezin aan Zet / Risicojeugd @robertvermeiren Blogs Kenniscentrum KJP Wie weet wat

Nadere informatie

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor ouders

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor ouders Observatieafdeling Teylingereind Informatie voor ouders Uw kind is geplaatst op afdeling De Ven van Teylingereind of komt hier binnenkort naartoe. Wij kunnen ons indenken dat u hier veel vragen over heeft.

Nadere informatie

A nimal A ssisted T herapy

A nimal A ssisted T herapy C l i ë n t i n f o r m a t i e A nimal A ssisted T herapy b i j o n d e r z o e k s p r o j e c t bij volwassenen met een autismespectrumstoornis bij volwassenen met een autismespectrumstoornis Cliënteninformatie

Nadere informatie

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Welke middelen kan een docent tijdens zijn les gebruiken / hanteren om leerlingen van havo 4 op het Sophianum meer te motiveren? Motivatie

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Uitnodiging. Congres: Het gezin centraal. Gezinsgericht werken vanuit de (gesloten) instelling

Uitnodiging. Congres: Het gezin centraal. Gezinsgericht werken vanuit de (gesloten) instelling Uitnodiging Congres: Het gezin centraal Gezinsgericht werken vanuit de (gesloten) instelling Datum: Donderdag 1 oktober 2015 Tijd: Plaats: 09.30-16.00 uur The colour kitchen, Utrecht Project: Gezinsgericht

Nadere informatie

Overtuigend en Ontspannen Presenteren

Overtuigend en Ontspannen Presenteren Overtuigend en Ontspannen Presenteren voor technische professionals 20 juni 2013 Jullie doelen? Workshop Presenteren Minder zenuwen bij presentaties Makkelijker contact met het publiek Wat wél en beter

Nadere informatie

Aandachtsklachten en aandachtsstoornissen worden geobserveerd in verschillende volwassen

Aandachtsklachten en aandachtsstoornissen worden geobserveerd in verschillende volwassen SAMENVATTING Aandachtsklachten en aandachtsstoornissen worden geobserveerd in verschillende volwassen klinische populaties, waaronder ook de Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD). Ook al wordt

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Draaiboek voor een gastles

Draaiboek voor een gastles Draaiboek voor een gastles Dit draaiboek geeft jou als voorlichter van UNICEF Nederland een handvat om gastlessen te geven op scholen. Kinderen, klassen, groepen en scholen - elke gastles is anders. Een

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

Help! Verzuim voorkomen

Help! Verzuim voorkomen TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. Help! Verzuim voorkomen Een leidraad voor werkoverleg met medewerkers over verzuim Deze publicatie is

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Aanleiding onderzoek Meer kennis over cliëntgestuurde interventies nodig; belangrijk voor ontwikkelingen GGz Interventies door cliënten:

Nadere informatie

Centrum voor Psychotherapie

Centrum voor Psychotherapie Centrum voor Psychotherapie Je zit al een langere tijd niet goed in je vel. Op steeds dezelfde punten in je leven loop je vast. Je hebt al geprobeerd te veranderen. Waarschijnlijk heb je ook al behandelingen

Nadere informatie

SPELVARIANTEN. Bonus: Ondertussen oefen je met het geven en ontvangen van feedback en bouw je aan het vertrouwen in jouw team.

SPELVARIANTEN. Bonus: Ondertussen oefen je met het geven en ontvangen van feedback en bouw je aan het vertrouwen in jouw team. SPELVARIANTEN Wil jij weten waar je in jouw huidige werk goed in bent? Hoe jij communiceert en je gedraagt en vooral hoe de ander dat ziet? En wil jij dit graag uitwisselen met je teamgenoten zodat jullie

Nadere informatie

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Introductie stage-scriptie combi Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Welkom toekomstige Scientist-Practitioners Achtergrond Vanuit Orthopedagogiek:GenG steeds meer accent op scientist-practitioner model

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

INSTRUMENT ASSESSMENT LOOPBAAN ANKERS

INSTRUMENT ASSESSMENT LOOPBAAN ANKERS INSTRUMENT ASSESSMENT LOOPBAAN ANKERS Wat? Voor wie? Soort tool? Hoe gebruiken? Bron? Dit assessment peilt naar de belangrijkste motivatoren of loopbaanankers van de cliënt Cliënt (hoger profiel) invuldocument

Nadere informatie

NOTITIE.

NOTITIE. aan Tamara Pultrum, Petra Tjalma en Krijnie Schotel organisatie ForCA van I.L. Bongers, M.C.P. Peeters & Ch. van Nieuwenhuizen organisatie GGzE datum 30 juni 2016 onderwerp ForCA QuickScan Jongerenparticipatie;

Nadere informatie

HET VOORKÓMEN VAN HANDECZEEM

HET VOORKÓMEN VAN HANDECZEEM HET BELANG VAN ONZE HANDEN Het is wellicht iets waar niemand iedere dag bij stilstaat, maar onze handen zijn erg belangrijk. Zonder handen zouden we dagelijkse klusjes onmogelijk kunnen uitvoeren en zou

Nadere informatie

Preventieve interventies Effectief tijdig ingrijpen bij risicojongeren

Preventieve interventies Effectief tijdig ingrijpen bij risicojongeren Preventieve interventies Effectief tijdig ingrijpen bij risicojongeren De laatste inzichten in de preventie van jeugdcriminaliteit Programma Ochtendprogramma Voor het ochtendprogramma in de Grote Zaal

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

Zicht op kwaliteit van de jeugdzorg Een wetenschappelijk perspectief

Zicht op kwaliteit van de jeugdzorg Een wetenschappelijk perspectief Zicht op kwaliteit van de jeugdzorg Een wetenschappelijk perspectief Jan Willem Veerman Jeugd in Onderzoek Nieuwegein, 11-03-2013 Opbouw 1. Waar gaat het over? 2. Hoe ziet het eruit? 3. Hoe wordt het gebruikt?

Nadere informatie

rapporteerden. Er werden geen verschillen gevonden in schoolprestaties, spijbelgedrag en middelengebruik tussen de verschillende groepen.

rapporteerden. Er werden geen verschillen gevonden in schoolprestaties, spijbelgedrag en middelengebruik tussen de verschillende groepen. Samenvatting Samenvatting Depressie en angst zijn de meest voorkomende psychische stoornissen in de adolescentie met een enorme impact op het individu. Veel adolescenten rapporteren depressieve en angst

Nadere informatie

Jongerennumerologie, je hebt alles in je

Jongerennumerologie, je hebt alles in je Jongerennumerologie, je hebt alles in je Aan ouders, jongeren en voor iedereen die met (jonge) mensen werkt Heb je vragen over jouw kind en/of over jezelf en wil je op een niet alledaagse en gemakkelijke

Nadere informatie

Wat heeft dit kind nodig?

Wat heeft dit kind nodig? ADHD PDD-NOS Leerstoornis Gedragsstoornis Team Wat heeft dit kind nodig? Lynn leest in haar leesboek. Tegelijkertijd tikt ze constant met haar pen op haar tafel. Dat doet ze wel vaker. De kinderen van

Nadere informatie

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen!

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen! 1 Wil je wel leren? Opdracht 1a Wat heb jij vanzelf geleerd? 7 Opdracht 1b Van externe naar interne motivatie 7 Opdracht 1c Wat willen jullie graag leren? 8 2 Kun je wel leren? Opdracht 2a Op wie lijk

Nadere informatie

Waarde-volle zorg is ook nog JONG!

Waarde-volle zorg is ook nog JONG! Waarde-volle zorg is ook nog JONG! LOC maakte een nieuwe visie op de zorg. Die heet Waarde-volle zorg. Allerlei mensen herkennen zich daar in. Dat komt doordat die gaat over dingen die voor ons allemaal

Nadere informatie

ID 343 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok. Master eerste studiefase (hoofdinschrijving) Pedagogische Wetenschappen.

ID 343 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok. Master eerste studiefase (hoofdinschrijving) Pedagogische Wetenschappen. ID 33 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Master eerste studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Pedagogische Wetenschappen optie: Land (bestemming) Aan welke universiteit/onderwijsinstelling

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Van gedragsregulering naar opvoeding

Van gedragsregulering naar opvoeding Van gedragsregulering naar opvoeding Over het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag Gebruikelijke benadering van gedragsproblemen: een kindgerichte blik (factoren in het kind) Leidt tot classificatie

Nadere informatie

SMART4U: een app om sociale contacten uit te breiden voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Dr. Willeke Manders Léon van Woerden MScN

SMART4U: een app om sociale contacten uit te breiden voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Dr. Willeke Manders Léon van Woerden MScN SMART4U: een app om sociale contacten uit te breiden voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Dr. Willeke Manders Léon van Woerden MScN Inhoud presentatie Wat is Smart4U Doel van het onderzoek

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

HET CONCEPT WAT JE SCHRIJFT BEN JE ZELF

HET CONCEPT WAT JE SCHRIJFT BEN JE ZELF HET CONCEPT WAT JE SCHRIJFT BEN JE ZELF Inleiding Het boek Wat je schrijft ben je zelf (WJSBJZ) is een werkboek. Het bestaat uit 33 levensvragen met bijbehorende opdracht. Bij elke vraag is er schrijfruimte

Nadere informatie

Overzicht hulpmiddelen Jouw Omgeving

Overzicht hulpmiddelen Jouw Omgeving dinsdag 7 oktober 2014 Overzicht hulpmiddelen Jouw Omgeving Dit document bevat een overzicht van alle hulpmiddelen zoals deze zijn opgenomen in de bibliotheek van Jouw Omgeving en welke worden ontsloten

Nadere informatie

Waar gaan we het over hebben?

Waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? Onderwerp: Als je verliefd op iemand bent is dat vaak een fijn gevoel. Als de ander dan ook verliefd op jou is, wordt dit gevoel alleen maar sterker. Het is echter niet altijd

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Gesprekskaarten pedagogisch handelen

Gesprekskaarten pedagogisch handelen Gesprekskaarten pedagogisch handelen Samenwerkingsproject Samen Opleiden tussen Peel en Maas en Dommel en Aa Themagroep Pedagogisch Handelen kaarten.indd 1 28-01-17 19:17 kaarten.indd 2 28-01-17 19:17

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren.

Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. FEEDBACK WAT IS FEEDBACK EIGENLIJK? Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. Hiermee is feedback een belangrijk middel

Nadere informatie

Wetenschap en praktijk: door co-creatie verbonden. Petri Embregts

Wetenschap en praktijk: door co-creatie verbonden. Petri Embregts Wetenschap en praktijk: door co-creatie verbonden Petri Embregts 11 april 2013 Kwaliteit van zorg- en hulpverlening vindt in de meest wezenlijke vorm plaats in een betekenisvolle relatie tussen de cliënt

Nadere informatie

TAAK 1. Laboratorium-assistent

TAAK 1. Laboratorium-assistent TAAK 1 Laboratorium-assistent U studeert chemie aan de Vrije Universiteit Brussel. Dit is een zware studie die u veel tijd kost. De vakgroep wil de functie van laboratorium-assistent afschaffen. Dit betekent

Nadere informatie

Herkennen van patronen

Herkennen van patronen Herkennen van patronen Douwe van den Berg, september 2016 Douwe van den Berg Advies, september 2016 Achtergond: woonoverlast is vaak taai Veel verschillende vraagstukken tegelijk Vraagstukken grijpen in

Nadere informatie

Relationele Gezinstherapie

Relationele Gezinstherapie GGzE Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Relationele Gezinstherapie Pakt problemen van jongeren aan in samenhang met de gezinssituatie cliënten >> 1 ALLE GEZINSLEDEN ZIJN ACTIEF BIJ DE BEHANDELING BETROKKEN

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Dit proefschrift presenteert de resultaten van het ALASCA onderzoek wat staat voor Activity and Life After Survival of a Cardiac Arrest.

Dit proefschrift presenteert de resultaten van het ALASCA onderzoek wat staat voor Activity and Life After Survival of a Cardiac Arrest. Samenvatting 152 Samenvatting Ieder jaar krijgen in Nederland 16.000 mensen een hartstilstand. Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergrond van dit proefschrift. De kans om een hartstilstand te overleven is met

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 4 Eigenwaarde Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 4 Eigenwaarde Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 4 Eigenwaarde Inhoud 2 1. Hoe zit het met je gevoel van eigenwaarde? 3 2. Welke talenten van jezelf ken je al? 4 3. Verborgen talenten & bewondering 6 4. Verborgen talenten & feedback

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Programma. 1. ADHD bij adolescenten 2. Motiverende gespreksvoering 3. Werken met Zelf Plannen

Programma. 1. ADHD bij adolescenten 2. Motiverende gespreksvoering 3. Werken met Zelf Plannen Programma 1. ADHD bij adolescenten 2. Motiverende gespreksvoering 3. Werken met Zelf Plannen ADHD BIJ ADOLESCENTEN problemen EF/motivatie ADHD gedrag Adolescentie: Middelbare school Minder oudercontrole

Nadere informatie

Het White Box model:

Het White Box model: Het White Box model: Een krachtige veranderstrategie die mensen in beweging brengt. Visie, aanpak en trainingsadvies Een waardevol gespreksmodel voor consulenten in het sociaal domein om eigen initiatief

Nadere informatie

Zelfmanagement bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden door verstandelijke beperkingen

Zelfmanagement bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden door verstandelijke beperkingen Zelfmanagement bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden door verstandelijke beperkingen Een speciale uitdaging voor het huisartsenteam en het steunnetwerk Dr. Jany Rademakers, NIVEL Drs. Jeanny

Nadere informatie

Welkom bij De Jutters

Welkom bij De Jutters Praktische informatie Waar kan ik meer informatie vinden? Wil je meer weten over, ben je benieuwd naar ons team of wil je informatie over jouw problemen? Je leest en ziet er meer over op onze website:

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Monitoren van resultaten en werken met prestatie-indicatoren: principes en processen

Monitoren van resultaten en werken met prestatie-indicatoren: principes en processen Monitoren van resultaten en werken met prestatie-indicatoren: principes en processen Jan Willem Veerman SEJN, 24 juni 2 Meten in de praktijk: zo doe je dat! Personele, materiële, organisatorische randvoorwaarden

Nadere informatie

Sturen op resultaten. Zijn gestandaardiseerde vragenlijsten bruikbaar?

Sturen op resultaten. Zijn gestandaardiseerde vragenlijsten bruikbaar? Sturen op resultaten Zijn gestandaardiseerde vragenlijsten bruikbaar? Anna van Spanje (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie) Jan Willem Veerman (Radboud Universiteit, NJi / SEJN) Congres Transformeren

Nadere informatie

Waar jongeren met NF1 tegenaan lopen Voorlopige bevindingen SPOT-NF1: een impressie

Waar jongeren met NF1 tegenaan lopen Voorlopige bevindingen SPOT-NF1: een impressie Waar jongeren met NF1 tegenaan lopen Voorlopige bevindingen SPOT-NF1: een impressie De collegezaal zat 31 januari vol met zo n 55 geïnteresseerden die benieuwd zijn naar de voorlopige resultaten van SPOT-NF1.

Nadere informatie

Keeping Youth in Play: the Effects of Sports-Based Interventions in the Prevention of Juvenile Delinquency A. Spruit

Keeping Youth in Play: the Effects of Sports-Based Interventions in the Prevention of Juvenile Delinquency A. Spruit Keeping Youth in Play: the Effects of Sports-Based Interventions in the Prevention of Juvenile Delinquency A. Spruit Dutch summary De financiële en maatschappelijke kosten van jeugdcriminaliteit zijn

Nadere informatie

Implementatie: stappen, tips en trucs

Implementatie: stappen, tips en trucs Implementatie: stappen, tips en trucs - DR. CLAUDIA LOBO (HUISARTS, DOCENT HUISARTSOPLEIDING NIJMEGEN UMC ST RADBOUD) - MARJOLEIN TEN WOLDE (MSC, HEALTHCARE POLICY, INNOVATION AND MANAGEMENT, UNIV. MAASTRICHT).

Nadere informatie

Toepassing van de fases van gedragsverandering in de praktijk

Toepassing van de fases van gedragsverandering in de praktijk Toepassing van de fases van gedragsverandering in de praktijk Jouw werk bestaat eruit om de klant te begeleiden bij een verandering in zijn financiële gedrag. Daarvoor kun je het model van DiClemente,

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS Yvette Paludanus 2 Dit boekje is tot stand gekomen dankzij de vragen en verhalen van medewerkers in de zorg. Wil je een exemplaar van dit boekje bestellen? Wil je begeleiding

Nadere informatie

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Competenties Sociaal en communicatief functioneren (P9) Initiatief (P10) Reflectie (P11) Afgelopen module heb je met een groepje gewerkt aan je project. In week 7

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

Het White Box model:

Het White Box model: Het White Box model: Een krachtige veranderstrategie die mensen in beweging brengt. Visie, aanpak en trainingsadvies Een waardevol gespreksmodel voor, WMO en Jeugdwet, consulenten om eigen initiatief en

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure albert

stimuleert ondernemerschap BRochure albert BRochure albert 2015/2016 DreamStorm presenteert albert het introductie programma ondernemend leren Albert is een individueel lesprogramma voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. In 12 lesuren krijgen

Nadere informatie

zeer jeugdige delinquenten in nederland: een zorgwekkende ontwikkeling? theo doreleijers lieke van domburgh vumc amsterdam

zeer jeugdige delinquenten in nederland: een zorgwekkende ontwikkeling? theo doreleijers lieke van domburgh vumc amsterdam zeer jeugdige delinquenten in nederland: een zorgwekkende ontwikkeling? theo doreleijers lieke van domburgh vumc amsterdam samenwerkingsverband vu medisch centrum amsterdam Prof. Dr Th. Doreleijers, kinder-

Nadere informatie

Wie ben ik? MIJN LEVENSVERHAAL Een ontdekkingsreis naar mezelf. Janny Beernink, GZ-Psycholoog VGGNet In samenwerking met Universiteit Twente

Wie ben ik? MIJN LEVENSVERHAAL Een ontdekkingsreis naar mezelf. Janny Beernink, GZ-Psycholoog VGGNet In samenwerking met Universiteit Twente Wie ben ik? MIJN LEVENSVERHAAL Een ontdekkingsreis naar mezelf Janny Beernink, GZ-Psycholoog VGGNet In samenwerking met Universiteit Twente Aanleiding Behoefte aan effectieve behandelprogramma s Reguliere

Nadere informatie

Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering Motiverende gespreksvoering Naam Saskia Glorie Student nr. 500643719 SLB-er Yvonne Wijdeven Stageplaats Brijder verslavingszorg Den Helder Stagebegeleider Karin Vos Periode 04 september 2013 01 februari

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Paranormaal begaafden: wat kunnen psychologen van hen leren? Dr. M.J. Reinders, klinisch psycholoog Polikliniek Psychosomatiek GGZinGeest, Amsterdam

Paranormaal begaafden: wat kunnen psychologen van hen leren? Dr. M.J. Reinders, klinisch psycholoog Polikliniek Psychosomatiek GGZinGeest, Amsterdam Paranormaal begaafden: wat kunnen psychologen van hen leren? Dr. M.J. Reinders, klinisch psycholoog Polikliniek Psychosomatiek GGZinGeest, Amsterdam Programma Eerst wat oefenen Dan wat theorie en achtergrond

Nadere informatie

Het maakbare brein? Inhoud. Sociale competentie. Waarom van belang?

Het maakbare brein? Inhoud. Sociale competentie. Waarom van belang? Inhoud Het maakbare brein? Selfmanagementtraining bij adolescenten met een zwakke sociale competentie Gieke Buur GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch neuropsycholoog GGzE-Universiteit Leiden Wat is

Nadere informatie

Ontwikkeling van het brein in de adolescentie

Ontwikkeling van het brein in de adolescentie Ontwikkeling van het brein in de adolescentie Dr Lydia Krabbendam Centrum Brein en Leren VUA ac.krabbendam@psy.vu.nl 7 oktober 2010 Thema s Zelfregulatie Sociale cognitie Hoera, een blob! 1. Beelden verkregen

Nadere informatie

Klinische behandelingen voor volwassenen met ASS

Klinische behandelingen voor volwassenen met ASS Klinische behandelingen voor volwassenen met ASS Bram Sizoo psychiater Jasper Wagteveld ervaringsdeskundige Centrum voor ontwikkelingsstoornissen Dimence cos@dimence.nl Disclosure belangen spreker (potentiële)

Nadere informatie

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Dr. Hanneke van Gestel-Timmermans Dr. Evelien Brouwers Dr. Marcel van Assen Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen Herstellen doe je zelf Ontwikkeld

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet ik? Houd je spreekbeurt over GGNet 1 Houd je spreekbeurt over GGNet Krijg je zelf hulp van GGNet Jeugd? Of je vader/moeder/broer(tje)/zus(je) of iemand anders die je kent? Werkt één van je ouders bij GGNet?

Nadere informatie

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 > NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 Leerlingen uit het secundair onderwijs mogen vertegenwoordigd zijn als partner op de schoolraad.

Nadere informatie

Inspirerend Presenteren

Inspirerend Presenteren Inspirerend Presenteren Door Kai Vermaas & Charis Heising Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Inleiding Wil je leren hoe jij een presentatie kunt geven waar je zeker bent van je verhaal? En

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Samenvatting. factoren betreft), en scoren zij anders waar het gaat om het soort en de

Samenvatting. factoren betreft), en scoren zij anders waar het gaat om het soort en de Samenvatting Dit onderzoek richt zich op het verband tussen de aanwezigheid van risico- en protectieve factoren en de latere ontwikkeling van delinquent gedrag in een groep risicojongeren. De volgende

Nadere informatie

Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Motiveren tot gedragsverandering; Wat is lastig en wat kun je doen?

Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Motiveren tot gedragsverandering; Wat is lastig en wat kun je doen? Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Motiveren tot gedragsverandering; Wat is lastig en wat kun je doen? Leerlingen met SOLK Effectieve gesprekken met ouders en leerlingen drs. Hilde Jans psycholoog

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U?

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? Nadine Köhle, MSc. Contactdag Stichting Olijf 3 oktober 2015 Garderen EVEN VOORSTELLEN ACHTERGROND KANKER HEB JE NIET ALLEEN! 4 ACHTERGROND IMPACT VAN DE

Nadere informatie

ADHD en lessen sociale competentie

ADHD en lessen sociale competentie ADHD en lessen sociale competentie Geeft u lessen sociale competentie én heeft u een of meer kinderen met ADHD in de klas, dan kunt u hier lezen waar deze leerlingen tegen aan kunnen lopen en hoe u hier

Nadere informatie

ADHD: je kunt t niet zien

ADHD: je kunt t niet zien ➂ ADHD: je kunt t niet zien Je ziet het niet aan de buitenkant. Je kunt niet gelijk naar iemand kijken en zeggen: die heeft ADHD. Dat kan een voordeel zijn. Als iemand niet weet dat jij het hebt, dan kunnen

Nadere informatie

Opgroeien in onderzoek. Symposium Jeugd en Gezondheid 13 oktober 2016

Opgroeien in onderzoek. Symposium Jeugd en Gezondheid 13 oktober 2016 Opgroeien in onderzoek Symposium Jeugd en Gezondheid 13 oktober 2016 Innovatief, kwalitatief hoogwaardig en maatschappelijk relevant onderzoek dat bijdraagt aan het gezond opgroeien van de jeugd, daar

Nadere informatie

Een ruime invulling van EBP als opportuniteit. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven

Een ruime invulling van EBP als opportuniteit. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven Een ruime invulling van EBP als opportuniteit Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven Evidence-based practice EBP: één van de belangrijkste

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

Deze week zullen we het nog een stukje hebben over de psychologische functies ruimtelijk denken, aandacht en geheugen. Vorige week hebben we gezien

Deze week zullen we het nog een stukje hebben over de psychologische functies ruimtelijk denken, aandacht en geheugen. Vorige week hebben we gezien Deze week zullen we het nog een stukje hebben over de psychologische functies ruimtelijk denken, aandacht en geheugen. Vorige week hebben we gezien wat de rol is van de pariëtaalkwab bij ruimtelijk denken

Nadere informatie

Agressiebehandeling in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie

Agressiebehandeling in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie Agressiebehandeling in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen GGzE centrum kinder- en jeugd psychiatrie Universiteit van Tilburg, Tranzo http://www.youtube.com/watch?list=pl9efc

Nadere informatie