Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas:"

Transcriptie

1 Ik geloof, geloof ik Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw Mijn naam en klas:

2

3 Bezinningsmomenten In de godsdienstlessen stonden de afgelopen jaren verhalen centraal en de verschillende godsdiensten. Dit jaar gaat het anders. Willen we jullie de gelegenheid geven om na te denken over je eigen levens-beschouwing en om kennis te maken met die elkaar. Levensbeschouwing betekent letterlijk het leven beschouwen. Je doet een stapje terug om het leven (en jouw plek daarin) te bezien. Je denkt na over levensvragen. Bijvoorbeeld: Waar gaat het in het leven eigenlijk om? Wie ben ik? Hoe zou ik willen zijn? Waar leef ik voor? Wat vind ik echt belangrijk in het leven? Hoe leef je met anderen op een goede manier samen? Is er ook meer dan alleen het zichtbare? Voor echte levensbeschouwelijke vorming zijn momenten van bezinning van belang. Het is goed de tijd te nemen om over belangrijke levensvragen na te denken. Goede levensbeschouwelijke teksten met opvattingen en ervaringen om over na te denken zijn behulpzaam bij bezinningsmomenten. Dat kunnen godsdienstige of filosofische teksten zijn, of ook liedteksten, gedichten, opinie-artikelen etc. Christenen bezinnen zich bijvoorbeeld door de bijbel te lezen. Door er over na te denken en er met anderen over te praten, vormen zij zich zo een christelijke levensbeschouwing. Opdracht in het algemeen In de lessen godsdienst gaan jullie zelf bezinningsmomenten verzorgen. Aan het begin van het jaar wordt bepaald welke lessen daarvoor gebruikt gaan worden. Deze lessen beginnen met een bezinningsmoment, voorbereid door een of twee van jullie. Voor dit bezinningsmoment zijn de eerste 10 minuten van de les gereserveerd. In een bezinningsmoment staan levensvragen en levensthema s centraal. Dit zijn de diepere vragen en thema s van het leven. Dat kan gaan over de aard van de mens, over verlangens, hoop, angst, verwondering, geloof, het kwaad, de dood, God, maar ook over maatschappelijke, filosofische, politieke of religieuze onderwerpen. Om het thema goed in te leiden, zoek je een levensbeschouwelijke tekst. Dat kan zijn: een lied, een (kranten)artikel, een bijbelverhaal, een pagina uit een boek, een tekst uit een tv-programma of film. Probeer vooral zelf een tekst te vinden. Vat de tekst in eigen woorden samen en geef aan wat jullie persoonlijk met het thema hebben. Waarom is deze tekst voor jullie zo belangrijk dat je het er met anderen over wilt hebben? Schrijf er twee levensvragen bij en één stelling. De hele klas krijgt deze samenvatting, de tekst met de levensvragen en de stelling op papier. Als je aan de beurt bent, lees je met de klas (de tekst en) de samenvatting, waarna je het thema mondeling toelichten. In die inleiding vertel je over je motivatie voor dit thema en je opvattingen over de stelling en de vragen (als jullie van opvatting verschillen kun je dat ook aangeven). Hierover volgt na de inleiding een gesprek met de klas.

4 Toelichting bij levensvragen Om vast te stellen of jouw stelling en vragen levensbeschouwelijk zijn, kan het volgend overzicht behulpzaam zijn: We kunnen op verschillende niveaus over onszelf nadenken: Levensbeschouwelijke vragen hebben altijd betrekking op de bovenste drie niveaus! Niveau Vraag Toelichting Spirit Waartoe ben ik? Van welk groter geheel maak je deel uit? Identiteit Wie ben ik? Hoe zie je je zelf? OvertuigingWaarom doe ik dat? Waar geloof je in? Wat stuurt je? Vermogen Hoe kan ik wat ik doe? Welke vaardigheden/hulpbronnen heb je? Gedrag Wat doe ik? Wat doe je? Welk (non)-verbaal gedrag vertoon je? Omgeving Wat is de context? Wat gebeurt er om je heen? Wat zijn de externe (on)mogelijkheden? Waar? Wanneer? Met wie? Het onderste niveau is dus de omgeving: je kijkt naar de situatie waar je je in bevindt (nu: een klaslokaal, met medeleerlingen, tijdens de godsdienstles). Op een hoger niveau hoger kijk je naar je eigen gedrag: wat doe je nu? Je huidige gedrag is een keuze uit alle mogelijkheden die je hebt: je hebt vele vermogens. Nadenken over je vermogens is daarom het volgende niveau. Het vierde niveau is overtuigingen: dit is waar je vanuit gaat in het leven. Misschien is jouw overtuiging wel je moet alles uit het leven halen, of wat er ook gebeurt, je moet nooit afhankelijk worden van anderen, of anderen helpen is het grootste goed of.. Je identiteit gaat nog boven je overtuigingen uit: wie ben jij als mens? Zie je jezelf als één van de vele zoogdieren die moet zien te overleven? Als geliefd schepsel van God? Als mislukkeling? Als uniek? Als dertien in een dozijn? Bovenaan staat: spirit (dit niveau wordt ook wel missie genoemd): wat is het grotere geheel waar jij deel van uitmaakt? Of: waartoe ben je op hier? Levensvragen zijn de diepere vragen bij het thema. Een stelling zorgt ervoor dat er ook gediscussieerd kan worden over alle (voorlopige) standpunten en meningen.

5 Beoordeling Je wordt beoordeeld op (1) je eigen bezinningsmoment en (2) op hoe je inhoudelijk meedoet bij de bezinningsmomenten van anderen. Daarvoor houd je een dossier bij over alle bezinningsmomenten die je hebt meegemaakt. Halverwege en aan het eind van het jaar krijg je over je dossier een evaluatie opdracht. Wat moet je precies doen voor de mondelinge bezinningsmomenten? Wanneer je zelf aan de beurt bent 1. Je kiest een thema en een tekst. Je maakt er een samenvatting van de tekst in je eigen woorden. 2. Bedenk bij de tekst twee levensvragen en één stelling. 3. Zet de tekst, je samenvatting, de stelling en je twee levensvragen op 1 blad. 4. Eén week van te voren leg je het thema, de tekst, de levensvragen en de stelling ter goedkeuring voor aan je docent. (5. De docent kopieert voor de hele klas het blad met de tekst, en de uitwerking). 6. In het bezinningsdeel van de les deel je je blaadjes uit. Laat de tekst voorlezen/ lees de tekst voor. 7. Vervolgens houd je een korte inleiding waarin de volgende onderdelen zitten: Waarom brengen jullie dit thema in? Wat is er zo belangrijk aan? Welke motivatie heb je? Welke betrokkenheid heb je? Wat heeft dit thema met jouw leven te maken? Geef eventueel de samenvatting en licht het thema toe (eventueel met extra info) Je licht je vragen en je stelling toe. (Geef aan waarom dit levensvragen zijn) Geef jouw antwoorden op de levensvragen en jouw opvatting over de stelling. 8. Vervolgens schrijft iedereen in stilte op wat hij/zij van de stelling en de vragen

6 vindt. 9. Ten slotte volgt er een gesprek met de klas. De inleiders zijn ook de gespreksleiders (eventueel geholpen door de docent) Tijdens het gesprek gunt iedereen elkaar de ruimte om te spreken. Iedereen houdt de hoofdzaken van elke bezinning bij in een dossier. De inleider vat het gesprek op hoofdlijnen samen. Eventueel is zijn/haar visie veranderd. Wanneer anderen aan de beurt zijn 1. Je leest in de bezinningsles mee met de tekst en je luistert naar de inleiding van de inleider. 2. Je schrijft actief mee. De volgende vragen beantwoord je bij elke bezinning op je eigen blad: Wat zijn mijn eigen standpunten en reacties op de stelling en de levensvragen? Welke andere standpunten zijn er in mijn groep? Welke argumenten en ervaringen worden er voor alle standpunten gegeven? Wat is voor jou een echt leerpunt bij elke bezinning? Welke waarden staan centraal in elk bezinningsmoment? Welke nieuwe vragen roept de bezinning op? 3. Je stopt het blaadje van deze inleiding en jouw antwoorden in je dossier met bezinningsmomenten. 4. Je houdt je dossier netjes bij.

7 Beoordelingscriteria Wanneer je zelf aan de beurt bent: 1. Het niveau van het thema, de levensvraag, de tekst en de stelling. 2. Het niveau van de inleiding, de inhoud, de betrokkenheid, verdieping en stellingname. 3. De presentatie- en luistervaardigheden en de gespreksleiding en gesprekssamenvatting. 4. Algemeen: tijdsplanning, inzet, creativiteit, diepgang, openheid en zorgvuldigheid. Wanneer anderen aan de beurt zijn: 5. Interesse voor het onderwerp van de inleider (respect). 6. Actief meedoen met het bezinningsmoment (betrokkenheid). 7. Niveau van de inbreng. Openheid, diepgang, argumentatie, luisteren, uit laten praten. Dossier: 8. Verzorging van het dossier. 9. Niveau van de geschreven reacties op de bezinningsmomenten. 10. Niveau van de evaluatie

8 Evaluatie opdracht (aan het einde van het jaar) De bron van de evaluatie opdracht is het dossier, dat je van alle bezinningsmomenten hebt bijgehouden. Aan het eind van het jaar lever je je dossier in. Voordat je dat kunt doen is er eerst een evaluatieopdracht waarin je reflecteert (terugkijkt) op de bezinningsmomenten. Tijdens elk bezinningsmoment heb je actief meegedacht en/ of meegepraat, waarbij je het gesprek aan de hand van een aantal gespreksvragen bijhield in je dossier. Dit kon tijdens het gesprek, in de les of thuis. Doel was om je eigen levensvisie verder te ontwikkelen, maar ook om oor/oog te krijgen voor andere visies. In deze opdracht is het de bedoeling om tot een evaluatie te komen van wat je voor en over jezelf geleerd hebt. Deze evaluatie is gemakkelijk voor diegenen die regelmatig en bewust hun dossier bijgehouden hebben. Inhoud opdracht In je evaluatie verwerk je in ieder geval de volgende punten: 1. Welke drie (of meer) levensvragen uit de bezinningsmomenten hebben jou echt aan het denken gezet? Waarom? Hoe belangrijk zijn deze vragen voor jouw levensvisie? 2. Herken je eigenlijk een rode draad in al jouw reacties? Merk je in je antwoorden al iets van je levensvisie of van wie jij bent (je identiteit)? Hoe zou jij je huidige levensvisie en je identiteit vervolgens in het kort omschrijven? Geef hierbij vijf hoofdwaarden, waarden die in jouw leven van het hoogste belang zijn. Vertel bij elke waarde kort wat die waarde voor jou concreet inhoudt. 3. Wat heb je voor jezelf geleerd van andere leerlingen in de gesprekken? Wat neem je daarvan mee voor je levensvisie? Wat wijs je uiteindelijk af van de andere visies? Geef hierbij vijf opmerkingen weer van anderen die jou aan het denken hebben gezet. 4. Hoe goed vind je jezelf in het bezinnen? Lukt het jou goed om zin en betekenis te geven aan belangrijke levensthema s? Beantwoord hierbij deze opdrachten/ vragen: Geef voor twee in inleidingen genoemde levensvragen aan waarom ze volgens jou de beste zijn. Geef voor twee levensvragen aan waarom ze volgens jou de slechtste zijn. Welk thema is minder geschikt voor een bezinning en waarom? Je evaluatie heeft een omvang van anderhalf tot twee pagina s A4. Gebruik je dossier met bezinningsmomenten als bron. Toon in je evaluatie iets van jezelf en je levensvisie.

9 Vragen bij bezinningsmomenten Dit blad vul je bij elk bezinningsmoment in en stop je met het uitgedeelde blad in je dossier. - Datum: - Inleiding door: - Thema: Wat zijn mijn eigen standpunten en reacties op de stelling en de levensvragen? Welke andere standpunten zijn er in de klas? En welke argumenten en ervaringen worden er voor de standpunten gegeven?

10 Wat is voor jou een leerpunt bij deze bezinning? Welke waarden staan centraal in dit bezinningsmoment? Welke nieuwe vragen roept de bezinning op?

11

Techniekkaart: Het houden van een interview

Techniekkaart: Het houden van een interview WAT IS EEN INTERVIEW? Een interview is een vraaggesprek. Wat een interview speciaal maakt, is dat je met een interview aan informatie kunt komen, die je niet uit boeken kunt halen. Als je de specifieke

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

DOEN WAT JEZUS ONS HEEFT VOORGEDAAN

DOEN WAT JEZUS ONS HEEFT VOORGEDAAN DOEN WAT JEZUS ONS HEEFT VOORGEDAAN Zien, bewogen worden en in beweging komen Twee bijeenkomsten over diaconale spiritualiteit Algemene opzet Tijd: twee bijeenkomsten van ieder 2 uur Doelgroep: alle parochianen

Nadere informatie

Er ligt een krokodil onder mijn bed!

Er ligt een krokodil onder mijn bed! Er ligt een krokodil onder mijn bed! Levensbeschouwelijke vorming n.a.v. het prentenboek FIE NIEUWENHUIZEN-GRIPPELING 1 Inhoud Inleiding... 3 Waarom een module gebaseerd op Er ligt een krokodil onder mijn

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde ori├źnterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud:

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: HUISWERKTIPS Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: Algemene tips voor werkruimte en aanpak Tips per vak Algemene Tips Werkplek Bekijk samen met uw kind wat

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start winnen met debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start Ischa Meijer Journalist De meeste mensen hebben hun eigen mening uit het hoofd geleerd Uitgave 2012 voorwoord Deze reader

Nadere informatie

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN De meeste mensen, en dus ook leerlingen, praten niet alleen met anderen, maar voeren ook gesprekken met en in zichzelf. De manier waarop leerlingen over, tegen en in zichzelf

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom?

Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom? Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom? Onderzoeksverslag binnen het themaboek Waardevol onderwijs. Alkmaar, VDT1b2 Studiegroep: Bea

Nadere informatie

God heeft de wereld geschapen

God heeft de wereld geschapen L e s 1 God heeft de wereld geschapen Thema: God roept ons door Zijn werken VOORDAT U BEGINT Het is tegenwoordig een uitdaging om les te geven over het onderwerp dat God de hemel en de aarde schiep. De

Nadere informatie

Goed in Gesprek. Communiceren in de langdurige zorg

Goed in Gesprek. Communiceren in de langdurige zorg Goed in Gesprek Communiceren in de langdurige zorg Goed in Gesprek Communiceren in de langdurige zorg Henry Mostert Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: h.mostert@vilans.nl Website:

Nadere informatie

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance Lekker in je vel in 7 stappen Welkom bij deze E-cursus Dank je wel voor het aanschaffen van deze E-cursus. Ik ga jou helpen zodat jij weer lekker in je vel komt te zitten. Wat ik zelf heb ervaren en waar

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

INTERVISIE- SCHATKIST

INTERVISIE- SCHATKIST leren & ontwikkelen Intervisie schatkist blz. 1 van 25 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 Wat is intervisie?... 3 Wat is de werkwijze in de intervisie?... 3 De spelregels van intervisie...

Nadere informatie

eigen woonplaats Oorlog: geschiedenis in de geschiedenis monumenten hebben te maken met oorlogen? Welke oorlogen

eigen woonplaats Oorlog: geschiedenis in de geschiedenis monumenten hebben te maken met oorlogen? Welke oorlogen geschiedenis Oorlog: geschiedenis in de eigen woonplaats Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: Oorlog: geschiedenis in de eigen woonplaats Introduceren thema Oorlog:

Nadere informatie

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds.

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds. AFASIE EN NU VERDER Buitengesloten, Franny Thonhauser Samenstelling Odette Stoutjesdijk, Afasiecentrum Utrecht Annemieke Bakker Arkema, Afasiecentrum Utrecht Hanneke Schurink, Afasiecentrum Utrecht Lay

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie