Ledenadministratie Dick en Marian Spijker P. Monteuxstraat EA HENGELO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenadministratie Dick en Marian Spijker P. Monteuxstraat 14 7558 EA HENGELO 074-2775939 info@laactwente.nl"

Transcriptie

1 LAAC Duurloper nummer 1 februari 2011 verschijnt 6 keer per jaar Opgericht 18 oktober 1984 Aangesloten bij de Atletiekunie Redactie Gerrie Broeders Laura Kotte Marcel van Tellegen Gerry Visser Bart Vos Anja Ligthart (vormgeving) Redactieadres: Laaressingel 179, 7514 EP ENSCHEDE Kopij: Website Gerrie Broeders Bestuur Eric Dogger voorzitter Bert Peper secretaris Hans Lenderink penningmeester Henk Offenberg algemene zaken, sponsoring Hans Engbers algemeen bestuurslid Hermien Fiselier algemeen bestuurslid Laura Kotte algemene zaken, Duurloper V A N D E V O O R L O P E R Dit voorwoord is geschreven na de Hulsbeekloop editie 2011 die met zeer veel wind gepaard ging. Als gevolg daarvan liepen sommige zaken anders dan gepland, maar uiteindelijk kon iedereen verkleumd, maar met een voldaan gevoel weer huiswaarts keren. Ik ben blij te kunnen melden dat we zeker twee nieuwe bestuursleden hebben gevonden. Gjalt Gjaltema en Bart Peeters hebben aangegeven met hun bestuurservaring meer voor LAAC te willen betekenen. Dat betekent dat we per saldo nog één nieuw bestuurslid zoeken, er heeft zich voor deze functie reeds een stagiaire gemeld. Door het vertrek van drie bestuursleden zal het dagelijks bestuur na de ALV van 17 maart als volgt zijn: Hermien Fiselier (secretaris), Hans Engbers (penningmeester) en ondergetekende. Namens de trainers zullen Gerry Visser en Bé Meerman zich bezighouden met de nadere invulling van ons nieuwe beleidsplan in samenspraak met het bestuur. Op de ALV zal meer hierover bekend zijn. Henk Offenberg zal namens het bestuur contact hebben met MPM en de gemeente Hengelo over de mogelijke gevolgen voor LAAC-trainingen als de plannen van FC Twente in de gemeenteraad worden goedgekeurd. Het moge duidelijk zijn dat we niet zonder slag of stoot akkoord gaan met de plannen. Ook zal LAAC vertegenwoordigd zijn bij diverse landelijke evenementen zoals NK Cross in Nijverdal, NK Indoor in Apeldoorn en bij de Enschede Marathon. Zowel bij de deelnemers als op organisatorisch niveau laat LAAC Twente van zich horen. Graag tot ziens bij de ALV op 17 maart a.s. (meer daarover elders in dit clubblad). Met sportieve groet, Eric Dogger - Voorzitter LAAC Twente Vertrouwenspersoon seksuele intimidatie Paulien van Bruggen Secretariaat LAAC Twente Achterhoeksemolenweg GN HENGELO Bankrekening Rabobank Oost Twente: t.n.v. LAAC Twente te Oldenzaal Ledenadministratie Dick en Marian Spijker P. Monteuxstraat EA HENGELO Contributie 2011 Wedstrijdleden: 78,50 Recreatieleden: 58,35 Jeugdleden: 36,90 Wedstrijdsecretariaat Herman Holterman F. Zernikestraat EA HENGELO Bankrekening Rabobank Oost Twente: t.n.v. LAAC Twente te Oldenzaal Foto omslag: Roy te Lintelo februari 2011 LAAC Duurloper 1

2 Gerard Lubben - verhuur van verschillende biertaps - tevens verhuur van partytafels - diverse merken bier - volle vaten en flessen kunnen retour - wij bezorgen gratis aan huis Ook hebben wij een uitgebreid assortiment cadeaus in elke prijsklasse Kijk voor ons assortiment en alle aanbiedingen op onze website In den Vijfhoek 21 - Oldenzaal - Tel LAAC Duurloper februari 2011

3 inhoudsopgave Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Jaarverslag Lezen over lopen De hardloopschoenen van Lopen doe je met De loopster(ren) Ontbijtloop over de grens Shoma Wie gaat er mee naar Willingen? Van de trainers De doorloper LAAC ers bij Wheel-of-Energy Fitpunt Hengelo en LAAC starten samenwerking In de media Prikbord Seizoensranglijst 10 km Seizoensranglijst halve marathon Clubkampioenen Seizoensranglijst hele marathon Wedstrijduitslagen Wedstrijdkalender van de bestuurstafel Binnen het bestuur gaat dit jaar een wisseling van de wacht plaatsvinden. Een drietal bestuursleden zal de functie neerleggen en er zijn een aantal potentiële nieuwe bestuursleden benaderd. Maar nog steeds geldt: mocht je interesse hebben, laat het ons weten of schuif een keer aan bij een vergadering. Verder is het bestuur op bezoek geweest bij onze oud-voorzitter Hans Damveld en zijn vrouw Marian. Beiden hebben onlangs in het ziekenhuis gelegen en Marian is op het moment van verschijnen van deze Duurloper waarschijnlijk nog niet geheel hersteld. We wensen hen beiden veel geluk toe de komende tijd! Tot slot nog even iets over de weersomstandigheden tijdens de trainingen de afgelopen maanden: we hebben ijs gehad, sneeuw, heftige regenval en een behoorlijke kou. En toch, er wordt zoveel mogelijk gelopen. Door allerlei creatieve oplossingen (trainen op de parkeerplaats, oefeningen in de hal..), komen de leden niet voor niets naar de trainingen toe. Een pluim voor de trainers. van de redactie door Anja Ligthart Op deze plaats las ik een jaar geleden een oproep voor een nieuwe eindredacteur/dtp er voor de Duurloper. De kans om me verder te bekwamen in de digitale vormgeving. Met deze eerste Duurloper van 2011 als resultaat. Hans, bedankt voor de leerzame en gezellige overdracht! Naast mijn activiteiten voor LAAC ben ik ook actief met LAAC. Voor mij geen marathon dit voorjaar. Met de hitte van de vorige Enschede Marathon nog vers in het geheugen kies ik dit jaar voor een najaarsmarathon. Alleen weet ik nog niet waar ik die ga lopen. Blijf ik in de buurt en wordt het Amsterdam of Eindhoven? Of weer een marathon in Duitsland, bijvoorbeeld in Keulen? Maar, ook weer liever niet te massaal, Etten-Leur dan? Het ligt er ook aan wie er allemaal meegaan, want het lopen van een marathon en de voorafgaande trainingsperiode mag natuurlijk best gezellig zijn. En dat het ook gezellig is bij LAAC lezen we graag terug in de Duurloper. Schroom niet en stuur je verhaal over de komende (lente)wedstrijden in voor de volgende Duurloper. Stuur je loopverhalen naar: S l u i t i n g s d atum ko p i j 1 2 a p r i l februari 2011 LAAC Duurloper 3

4 Reclameposters van formaat Meer weten? Henk Offenberg LAAC Duurloper februari 2011

5 uitnodiging algemene ledenvergadering Hierbij nodigt het bestuur van LAAC Twente alle leden uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING op donderdag 17 maart 2011 in de grote zaal van het FBK-stadion. De vergadering begint om uur. AGENDA 1. Opening/vaststellen agenda 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 11 februari 2010 (zie elders in deze Duurloper) 4. Jaarverslag secretaris (zie elders in deze Duurloper) 5. Verslag kascommissie (Huub van Langen en Gjalt Gjaltema) 6. Financieel overzicht 2010 penningmeester 7. Begroting 2011 penningmeester 8. Verslag: a. Wedstrijdcommissie b. Huttenkloasloop c. Activiteitencommissie d. Redactie Duurloper e. Trainers f. Jury g. Sponsorcommissie 9. Beleidsplan LAAC Twente (BLT) 10. Bestuursverkiezing: a. Voorzitter Eric Dogger (aftredend en herkiesbaar) b. Secretaris Bert Peper (aftredend) c. Penningmeester Hans Lenderink (aftredend) d. Lid Hans Engbers (aftredend en herkiesbaar) e. Lid Hermien Fiselier (aftredend en herkiesbaar) f. Lid Laura Kotte (aftredend) g. Lid Henk Offenberg Kandidaten kunnen zich, conform het huishoudelijk reglement, schriftelijk aanmelden tot aanvang van de algemene ledenvergadering bij de secretaris. 11. Afscheid aftredende bestuursleden en redacteur Duurloper 12. Huldiging clubkampioenen 13. Rondvraag februari 2011 LAAC Duurloper 5

6 verslag algemene ledenvergadering Algemene Ledenvergadering LAAC Twente d.d. 11 februari 2010 Locatie: Afgemeld: Verslag: FBK-stadion te Hengelo aanvang uur Rachel Klamer, Jan Sijtsma, Rien Salari, Harry Pot, Frances Fabels (leden) Mieke Pater, Jan Fabels (trainers) Hermien Fiselier (bestuur) Bert Peper 1. Opening en vaststellen agenda Eric Dogger heet alle aanwezigen welkom bij de Algemene Ledenvergadering 2010 van LAAC Twente. De agenda wordt vastgesteld; er zijn geen wijzigingen aangebracht. 2. Ingekomen stukken en mededelingen Ingekomen stukken zijn er niet. Hermien Fiselier heeft zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie en heeft al kennisgemaakt met de werkzaamheden. Zij is bereid deel te gaan uitmaken van het bestuur. Dit wordt verder besproken bij punt 10 van de agenda. In de agenda staat dat het bestuur ook een functionaris zoekt voor de ledenadministratie. Daar hebben zich twee leden voor gemeld, nm. Dick en Marian Spijker. Gerrie Broeders meldt dat er wat afmeldingen in het spamfilter op de server zijn blijven steken. Dus mogelijk zijn niet alle afmeldingen voor de ALV binnengekomen. 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 12 februari 2009 De notulen van de ALV 12 februari 2009 staan op pagina 4 t/m 7 van de laatste editie van de Duurloper. Herman Holterman leest in het verslag van de kascommissie dat er grote verschillen zijn in de contributiebedragen van recreanten en wedstrijdlopers. Echter het contributiebebedrag is voor ieder LAAC-lid even hoog. Lopers met een wedstrijdlicentie betalen alleen een hogere afdracht aan de atletiekunie. Er staat iets over de hoogte van de huur van de OWC accommodatie. Hier zou overleg zijn met de OWC om daar iets aan te doen. Hans Lenderink meldt dat er voor het tweedee jaar niet is geïndexeerd. Er is ook onderhandeld een aantal jaren niet te indexeren. 4. Jaarverslag LAAC Twente 2009 (secretaris) Op pagina 7 en 8 staat het jaarverslag Geen op- of aanmerkingen. 5. Verslag kascommissie Huub van Langen en Martin Bergsma hebben de kas gecontroleerd bij de penningmeester Hans Lenderink. Martin geeft toelichting op deze controle van afgelopen woensdag. Gecontroleerd zijn de Saldi Rabobank, nog te ontvangen bedragen, vooruitvangen contributie en overige nog te betalen bedragen. De beoogde 2500,= voor het goede doel is niet gehaald. Hier 85,50 toegevoegd uit algemene middelen. Het valt op dat het eigen vermogen is teruggelopen met een bedrag van bijna 4000,=. De belangrijkste reden hiervoor zijn de lagere contributie-inkomsten en de uitgaven voor het jubileumfeest. De kascommissie vindt de uitgaven voor het jubileumfeest aanvaardbaar vanwege het eenmalige karakter. Ondanks het optimisme van de penningmeester dit verlies komend jaar weer weg te werken, waarschuwt de kascommissie wel voor uitgaven voor nieuwe activiteiten en tegenvallers. Eveneens opvallend is de vrijwel gelijke begroting van de Huttenkloasloop en de vereniging LAAC Twente. Voor de Huttenkloasloop is dat afgelopen jaar (2009) goed uitgepakt. De loop heeft 1000,- gekost. De opkomst was groter dan het jaar ervoor mede vanwege het mooie weer. Geeft wel aan dat het organiseren van dit soort wedstrijden financiële risico s met zich meebrengt. Voor 2010 is de loop kostenneutraal begroot en de kascommissie hoopt dat er voldoende sponsoren worden gevonden om dit ook te realiseren. Martin Bergsma en Huub van Langen willen de ALV het advies geven het bestuur voor het financieel beleid te dechargeren. Vraag van Ad Festen: in 2008 staat een bedrag nog te ontvangen van 1525,= en in 2009 is dat bedrag 5062,=. Dit is een factor 3 groter. Mag je, aangezien de kascommissie in 2010 heeft gecontroleerd, er van uitgaan dat dit bedrag al geïnd is en waar staat dat bedrag voor. De penningmeester verwijst hiervoor naar punt Financieel overzicht 2009 Hans Lenderink meldt dat hij het deel ledenadministratie van Johan Kappert s takenpakket heeft overgenomen en nu zal overdragen aan Dick en Marian Spijker. Johan Kappert heeft nog voor zijn dood een envelop aan de penningmeester gegeven die pas op de jubileumfeestavond geopend mocht worden. Deze envelop bleek 1000,= te bevatten en de 6 LAAC Duurloper februari 2011

7 uitdrukkelijke wens om een rondje te geven. De rest van het geld is in de verenigingskas gedaan. Uitleg van de Balans: Bezittingen: de voorraad sweaters (25-jr jubileum) is nog niet geheel op, maar is al volledig afgeschreven. De voorraad chips is met de afgelopen Huttenkloasloop verrekend met Championship. Dus er is geen voorraad meer. Nog te ontvangen en te betalen bedragen zijn zo groot, omdat de penningmeester niet eindeloos energie heeft gestoken in het sommeren tot betalen en inleveren van declaraties van de leden. Zo is de jubileumavond pas in januari betaald. Rekening Championchip kwam pas in januari, etc. De penningmeester verbaast zich over het feit dat de hoogte van het bedrag voor het goede doel op 2500,= is gezet zonder overleg. Het ontstane tekort is aangevuld uit de LAAC-kas wat op zich geen probleem hoeft te zijn. Wel verzoekt de penningmeester in de toekomst van tevoren te overleggen. De redactie heeft afgelopen jaar 2500,= extra ruimte gekregen voor de jubileumuitgave. Vanwege meevallende uitgaven is de overschrijding van de begroting beperkt gebleven tot 1300,=. De overschrijding van de feestcommissie is 500,= met daarin het rondje van Johan. De kosten van dit rondje zijn niet bekend en eigenlijk zou de overschrijding dan mogelijk de helft kunnen zijn. Huttenkloasloop: In het verslag van de kascommissie over 2009 staat dat de Huttenkloasloop helaas 4000,= meer heeft gekost dan verwacht. Hans benadrukt dat dit geen 4000,= verlies is, maar het verschil zit in een positief bedrag in 2007 van 1000,= en een negatief resultaat in 2008 van 3000,=. In 2007 was er meer sponsoring dan in Het gehele verlies in 2008 is toe te schrijven aan minder sponsoring. In 2009 is het verlies ruim 1000,=. Hier moet bij aangetekend dat er ook materialen zijn aangeschaft die volledig zijn afgeschreven op 2009, maar nog enkel jaren meegaan, zoals de 10 spandoeken. Schatting is dat de Huttenkloas netto 400,= verlies heeft opgeleverd. Herman Holterman verzorgt clinics voor Bewegen met de krant, wat geld oplevert. Henk Offenberg heeft nog 110,= (subsidie) opgehaald voor het bemannen voor een stand bij de gemeente Hengelo. Ook is weer 1500,= verdiend met het verkeer regelen bij de carnavalsoptocht in Oldenzaal. Vraag lid: Waar bestaat het bedrag 4188,94 kosten trainers uit. Afspraak zou zijn dat de matjes onder materiaalkosten zouden komen!? De penningmeester geeft de trainerskosten in detail weer. Vraag lid: Hoe is de verhouding huur FBK-stadion en Oldenzaal. Deze zijn vrijwel gelijk aan elkaar. 7. Begroting 2010 Begroting voor 2010 is eenvoudigweg het bedrag van 2009 minus het verlies van afgelopen jaar. 8. Verslag diverse commissies Wedstrijdcommissie (Wim Molenberg) De wedstrijdcommissie bestond het afgelopen jaar uit Herman Holterman, Dick Zeedijk, Hennie Borgreve, Jan Olsman, Frans Koevoets en Wim Molenberg. De vergaderingen vonden maandelijks plaats met daarnaast vergaderingen in kleinere groep voor uitwerking van detailzaken. Afgelopen jaar zijn er twee baanwedstrijden, de Dubbele Mijl en de Hulsbeekloop georganiseerd. De baanwedstrijden worden redelijk goed bezocht. Toch is de opkomst bij trainingen groter dan bij een baanwedstrijd. Naar een verklaring is nog nooit gezocht. De Dubbele Mijl was een FBK-wedstrijd georganiseerd door MPM en LAAC. Afgelopen jaar is de volledige organisatie bij LAAC komen te liggen met Frans Koevoets als coördinator. In 2009 is de wedstrijd opnieuw opgezet en een draaiboek gemaakt. Uit de evaluatie is gebleken dat de ruimtes in het FBK stadion te klein worden, zeker als je kijkt naar de ambitie van de FBK-games met 2000 à 3000 lopers. Blijft het stadion als startpunt en het parcours hiervoor nog wel geschikt? Huttenkloasloop (Wim Molenberg) De organisatie heeft weer een goede wedstrijd neer kunnen zetten. Meer dan 1600 lopers met veel jeugd. Voor de toekomst ziet deze loop er goed uit. Het wordt, gezien de groei, tijd om eens na te gaan denken hoe wij deze wedstrijd moeten onderbrengen in LAAC. Zoals de penningmeester al meldde zijn de begrotingen van LAAC en de Huttenkloasloop bijna even groot. Om welke reden dan ook, kan een wedstrijd worden afgelast. Dit financiële risico moet opgevangen kunnen worden. Wim bedankt alle deelnemers van de wedstrijdevaluatie en alle vrijwilligers. Zonder hen is een evenement als deze niet te organiseren. februari 2011 LAAC Duurloper 7

8 Activiteitencommissie (Jan Grobben) De activiteitencommissie was tevens de jubileumcommissie. Afgelopen jaar zijn vanwege het jubileum een aantal activiteiten toegevoegd en een aantal geschrapt. Traditioneel begint het jaar met een nieuwjaarsborrel, die als vanouds gewoon gezellig is. Daarna was het bevrijdingsvuur ophalen in Wageningen. Een klein aantal leden heeft hier aan meegedaan en gezien het plezier wil men dit jaar weer meedoen, maar dan buiten de activiteitencommissie is weer een lustrumjaar en dan pakken de gemeenten dit zelf groots aan. De in eerste instantie afgelaste Puntenestafette is op veler verzoek toch nog snel ingepland. De baanactiviteit in september was vrij laat opgestart en vanwege de signalen dat er weinig interesse zou zijn is het geschrapt. De hoofdactiviteit was de jubileumavond in oktober. Een geslaagd feest. Ook was er een ontbijtloop in Duitsland. Georganiseerd door Johan Veerwater. Hier waren veel nieuwe leden bij. Redactie Duurloper (Hans Gerritsen) Voor de redactie van de Duurloper en de website was 2009 een heel mooi jaar. De Duurloper heeft het gehele jaar een mooie kleurenomslag gehad. Jan Grobben heeft als een soort gastredactielid de redactie het gehele jaar op de hoogte gehouden van de jubileumactiviteiten. Gerrie Broeders heeft de website van LAAC en de Huttenkloasloop flink onder handen gehad en waarborgt de actualiteit van de sites. Hoogtepunt was wel de jubileumuitgave van de Duurloper die op de feestavond is gepresenteerd. Een grote klus, maar met een prachtig resultaat. Sinds december 2009 wordt de Duurloper niet meer geprint bij Thales in Hengelo, maar nu bij Spandruk in Borne. De decembereditie gaf daar zoveel problemen dat er inmiddels weer een nieuwe drukker is gevonden: R-design in Enschede. De kosten van het drukken worden hiermee lager. De nieuwe omslag wordt niet meer full-color, maar in LAAC-rood vanwege de kosten. De redactie is bestaat al lang in deze samenstelling vanwege o.a. de goede samenwerking. Echter heeft Marcel Lucassen de redactie per 1 januari 2010 verlaten na 5 jaar bijdragen. Marcel krijgt een bos bloemen en een luid applaus. Marcel van Telligen zal Marcel s plaats overnemen en komt met een eigen rubriek. Hans Gerritsen zelf heeft aan het eind van 2010 ook 5 jaar redactiewerk gedaan en zal dan stoppen. Leden die zijn werk willen overnemen graag bij Hans melden. Trainers (Peter van der Tol) Peter van der Tol is niet aanwezig. Zijn afwezigheid wordt niet waargenomen door een ander verenigingslid. Achteraf blijkt Peter in de namiddag nog een mail verzonden te hebben naar het bestuur. Deze is niet tijdig gelezen. Hieronder het door Peter ingezonden verslag: De trainers hebben een prima jaar achter de rug, waarin we een aantal nieuwe trainers konden verwelkomen. Ingrid, Gerry, Bart en Huub zijn geslaagd en hebben inmiddels allemaal hun plek gevonden binnen de trainingsgroepen van LAAC. Dit kwam ons erg goed uit, want door blessures en studie zijn een paar trainers gedurende langere tijd niet in staat geweest hun trainerstaken geheel uit te voeren. Daarnaast was de belasting voor Jan Fabels erg groot geworden om vanuit Ottenstein iedere zondag naar het Hulsbeek te komen en heeft Bart deze training overgenomen. Jan valt nog wel regelmatig in. Tijdens het trainersoverleg is uitvoerig gesproken over de mogelijkheden om onze vereniging aantrekkelijk te houden voor lopers. Dit hebben we meegegeven aan de deskundigen die het beleidsplan opzetten. Vermeldenswaard is dat we ons zorgen maken over het hoge instroomniveau bij LAAC. Dit schrikt nieuwe lopers met een beperkte trainingsomvang af en past ook niet helemaal meer in de loopbeleving anno De gemiddelde leeftijd van de LAAC-er is stijgende en willen we nieuwe instroom krijgen en onze vereniging fris en fruitig houden dan zal de drempel omlaag moeten. Op initiatief van Hans en Huub zijn in 2009 de eerste stappen gezet om in 2010 met een grote groep LAAC-ers te starten in de hele marathon van Enschede. Jury (Marcel Lucassen neemt waar voor Hans te Nijenhuis) De jury van LAAC Twente is op veel fronten actief geweest en er wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste gebeurtenissen van Wij hebben afscheid moeten nemen van Johan Kappert die veel zaken binnen LAAC regelde, maar bovenal in de Twentse atletiekwereld bekend stond als een betrokken jurylid. Jurytaken heeft hij, als hij in staat was, altijd op zich te nemen. In zijn ondersteunende rol heeft Hans hem afgelopen jaar erg gemist. Binnen de Atletiekunie en ook in de regio Twente wordt aandacht besteed aan het doorstromen van juryleden naar hogere functies. Het huidige kader is aan verjonging 8 LAAC Duurloper februari 2011

9 toe en instroom van jongere juryleden is gewenst. Ook binnen LAAC verdient de topjury aandacht. Onder topjury wordt de wedstrijdleider, scheidsrechter en de microfonist. In het afgelopen jaar zijn Eric Dogger en Hans te Nijenhuis geslaagd voor het examen scheidsrechter. Bij diverse wedstrijden in de regio zijn zij al actief geweest. Begin maart wordt een cursus starten georganiseerd. Hiervoor hebben Hans te Nijenhuis en Jan Maasse van den Brink zich ingeschreven. Alles gaat als gepland. Dit betekent dat Rien Salari en Henk Vruwink er twee nieuwe collega s bij krijgen. Eric Dogger is sinds 2009 microfonist en van niveau 1 gepromoveerd naar niveau 2, zodat hij naast de regionale ook bij gewestelijke wedstrijden kan worden ingezet. De cursus jurylid algemeen wordt in samenwerking met MPM op de maandagavond in maart gehouden. Met het huidige aantal inschrijvingen van 12, zal de cursus niet doorgaan. Er wordt gevraagd om extra deelnemers die zich kunnen melden bij Hans te Nijenhuis. Om enerzijds aandacht te kunnen besteden aan de bemanning van wedstrijden en anderzijds aan opleiding en ondersteuning is Jan Grobben bereid gevonden Hans te ondersteunen bij de coördinerende taken. Hans heeft zo meer tijd voor opleiding en informatieverstrekking vanuit de Atletiekunie. Voor LAAC-juryleden die ook buiten LAAC wedstrijden jureren, wordt 2010 een heel interessant jaar. Naast de jaarlijkse FBK-games bestaat dit jaar ook de mogelijkheid om te jureren bij het NK indoor voor masters en is er een Europees kampioenschap meerkamp voor landenteams. Deze wordt in het FBK-stadion gehouden. Sponsorcommissie (Henk Offenberg) De sponsoring blijft ieder jaar een uitdaging en wordt door een te kleine groep gedaan. Toch lukt het ieder jaar om een belangrijk deel van de kosten betaald te krijgen uit sponsoring. Dat is meestal in contanten, maar er worden ook diensten en materialen beschikbaar gesteld door sponsoren. Deze vind je logischerwijs niet terug op de balans. De afgelopen 3 jaar heeft de Rabobank de Huttenkloasloop gesponsord, niet als hoofdsponsor maar wel als een belangrijke. Volgende week is er opnieuw een gesprek met de Rabobank over een verlenging van 3 jaar. Tot zover ziet dat er wel goed uit. Ook de gemeente Oldenzaal is een belangrijke sponsor. De geldpot waar de Huttenkloasloop nu geld uit ontvangt is voor LAAC na 2010 leeg. Gelukkig zijn er signalen over een andere geldpot binnen de gemeente, waar de sponsorcommissie de komende tijd actief naar zal werven. Er is hoop dat er dit jaar een echte hoofdsponsor komt. Daar kan op dit moment nog niets over gezegd worden. Dit zou een goede basis zijn voor minimaal een periode van 3 jaar. Niet onbelangrijk is dat er ook een aantal kleinere sponsoren zijn waarvan men hoopt ook in de toekomst gebruik te kunnen maken. In 2010 wil de commissie een bredere groep hebben die de sponsoring draagt. Er is nu ook materiaal beschikbaar om daarmee op pad te gaan. Henk doet een oproep aan alle leden om te kijken of een werkgever of instelling belang heeft om als sponsor te fungeren. Dit dan graag melden bij Henk Offenberg. Om de Huttenkloasloop aantrekkelijker te laten ogen, zijn er tien grote spandoeken gemaakt die in 2010 niet alleen aan de uitvalswegen van Oldenzaal worden geplaatst, maar ook in Hengelo en Enschede. De organisatie van de Huttenkloasloop wil na de loop aan alle deelnemers een certificaat uitdelen met daarop onder andere de gelopen afstand en tijd. Kortom, de sponsorcommissie is heel actief met het promoten van de Huttenkloasloop. Afsluitend de oproep van Henk aan alle leden die niet aan de wedstrijd meedoen, om als vrijwilliger deel te nemen. De organisatie kan hulp goed gebruiken. 9. Beleidsplan LAAC Twente (BLT) (Gjalt Gjaltema) Gjalt stelt de beleidsplancommissie voor bestaande uit Ad Festen, Piet Mol en Gjalt zelf. Waar is de beleidsplancommissie mee bezig? Vanaf oktober 2009 is deze commissie bezig met allereerst een stuk analyse van de vereniging en dit op papier gezet. Dit is met het bestuur gedeeld en samen gekeken naar welke actie- en knelpunten er zijn. De analysefase is een eerste aanloop naar een discussie met de leden over bepaalde onderwerpen. Ook zal er voorafgaande aan deze discussies nog een enquête worden verspreid onder de leden. Vooral zijn nu jullie aan zet. In maart wordt er een thema-avond georganiseerd. Afhankelijk van de animo wordt er een tweede georganiseerd. Wij, de BLT, willen graag met jullie in discussie over waar LAAC voor staat en wat willen wij met LAAC voor de komende 5 jaar. Er is ook een aantal thema s die binnen de vereniging spelen, zoals de trainersvergoeding, maar er zijn veel meer punten die op papier zijn gezet. Op zo n thema-avond worden de geïnventariseerde knelpunten benoemd, waar liggen hierbij februari 2011 LAAC Duurloper 9

10 it starts here Datacenters Connectivity Managed Cloud Hosting ISP Services ICT Services Previder - it starts here Previder biedt virtual services in de breedste zin van het woord en op elk niveau. Vanuit onze datacenters leveren we een stabiele, high end en schaalbare infrastructuur die het complete spectrum van ICT behoefte dekt. Met alle ruimte om op te schalen, te innoveren en om organisaties aan te vullen waar nodig. Dat gaat verder dan bytes alleen. Wilt u weten hoe? Ga naar Fysiotherapie Manuele therapie Sportfysiotherapie Kruisstraat G J Oldenzaal contactpersoon: André Bosgraaf 10 LAAC Duurloper februari 2011

11 de mogelijkheden, knelpunten en bedreigingen. Leden worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de thema-avond(en). Naast de presentatie uit de analysefase en de enquête worden een aantal stellingen neergelegd. Op basis van de discussie uitkomsten rond de stellingen, zal er een beleidsplan worden geformuleerd. Vraag Lid: De tijdsplanning is om het beleidsplan in mei zover gereed te hebben dat het aan de leden kan worden voorgelegd. In deze fase is er tussentijds overleg met het bestuur en zal er opnieuw een overleg zijn met de trainers. Aanvullend: Via krijgen alle leden nog een uitnodiging van de BLT. Hierin wordt de thema-avond verder toegelicht; wat zijn de stellingen. 10. Bestuursverkiezing Per bestuurslid wordt gestemd, met onderstaande uitslag: Eric Dogger Voorzitter Aftredend/ Herkiesbaar (blijft) Bert Peper Secretaris Niet aftredend Hans Lenderink Penningmeester Aftredend/ Herkiesbaar (blijft) Hans Engbers Algemeen lid Niet aftredend Hermien Fiselier Nieuw lid Akkoord Henk Offenberg Algemeen lid Aftredend/ Herkiesbaar Laura Vogelzang Algemeen lid Niet aftredend Hermien Fiselier heeft bij de laatste bestuursvergadering gezeten en wil de vacante functie wel invullen. Dick en Marian Spijker zijn bereid de ledenadministratie op zich te nemen. Dick en Marian stellen zich voor en Dick licht toe dat zij nu aan het inwerken zijn om met een maand of twee de ledenadministratie volledig over te nemen. 11. Afscheid aftredende bestuursleden Niet van toepassing. 5 km dames Rachel Klamer 18:45 heren Gerben Franke 17:22 10 km dames Karin Klamer 40:51 heren Marcel Klamer 36:05 15 km dames Adele Smits 1:07:50 heren Herman Hassing 58:37 21,1 km dames Ingrid Prigge 1:21:31 heren Edward Hertsenberg 1:21:25 Marathon dames Ingrid Prigge 2:44:17 heren Jan Sijtsma 2:51:31 Gerben bedankt alle LAAC-vrijwilligers ook voor hun inzet. Tenslotte lopen de lopers alleen maar (en voor hun plezier)! Alle kampioenen worden naar voren gevraagd voor een groepsfoto, felicitaties, bloemen en een aandenken! Allen van harte gefeliciteerd. 13. Rondvraag Herman Holterman: 43 LAAC ers zijn nu aan het trainen voor de Enschede Marathon Veel trainers zijn nu al bezig deze groep te begeleiden. De lopers kunnen zich op de wedstrijddag aan de Oude Markt bij café Central Park omkleden, hun bagage laten staan en naderhand daar iets drinken en eten. Er is hiervoor budget gekregen van het bestuur. Run-2-Day en Running Center bieden de lopers kleding aan. Bij de Miro komt een verversingspost waarvoor nog vrijwilligers worden gevraagd. Ook Hans Lenderink vraagt vrijwilligers voor de twee inschrijfbureaus. De voorzitter meldt dat bij de aansluitende borrel de eerste consumptie op rekening gaat van de vereniging. De vergadering wordt gesloten en de voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid. 12. Huldiging 1e plaatsen clubkampioenen Helaas zijn Rachel, Klara, Ingrid en Tonnie afwezig. Voor de overige kampioenen zijn er bloemen, kussen en een aandenken. februari 2011 LAAC Duurloper 11

12 Ledenstand: Per 31 december 2009 Leden: 343 (224 M / 119 V) Per 31 december 2010 Leden: 360 (238 M / 122 V) Bestuurssamenstelling: Eric Dogger voorzitter (wedstrijdcommissie) Bert Peper secretaris Hans Lenderink penningmeester Henk Offenberg lid (Huttenkloasloop/mediacontacten) Laura Kotte lid (redactie) Hans Engbers lid (activiteitencommissie) Hermien Fiselier lid Wij zijn erg blij dat Hermien Fiselier het bestuur in 2010 heeft gecompleteerd en hopen dat het bestuur de komende jaren op sterkte zal blijven. Vrijwilligers/commissies LAAC Twente heeft niet alleen veel leden, maar ook een grote groep vrijwilligers die veel werk verzetten. Afgelopen jaar is er veel discussie geweest over de rol en vergoeding van vrijwilligers. Bij verschillende vrijwilligers zijn de opmerkingen en standpunten overgekomen alsof zij er niet echt toe deden. Niets is minder waar. LAAC kan en zal ook niet goed zonder de vrijwilligers kunnen functioneren. Maar de omgeving en dus ook LAAC verandert. De vereniging zal hierop moeten anticiperen. Afgelopen jaar is er dan ook veel gediscussieerd over nuanceringen op dit onderwerp. En de vereniging heeft zich - gezien de resultaten - hierin als solide getoond. Op de eerste plaats is daar natuurlijk de groep van zo n 16 enthousiaste trainers die alle LAAC ers op diverse niveaus verantwoorde trainingen voorschotelen. Dit jaar zijn vier leden geslaagd voor het basisdiploma trainer. Veel vrije uurtjes zijn ook dit jaar weer gestoken in de (organisatie van) de verschillende wedstrijden, door o.a. de wedstrijdcommissie, de Huttenkloascommissie, het wedstrijdsecretariaat (met o.a. inschrijfbureau en uitslagverwerking), microfonisten, starters enz. 12 LAAC Duurloper februari 2011

13 jaarverslag LAAC Twente 2010 Niet onvermeld mag blijven de grote groep gecertificeerde juryleden, die zich ook buiten de eigen vereniging inzetten. Door de redactie van de Duurloper en door de webmaster van onze website (www.laactwente.nl) worden we op onderhoudende wijze op de hoogte gehouden van belangrijke wetenswaardigheden en het wel en wee van onze vereniging en de leden. De activiteitencommissie die voor de nodige extra s zorgt. Dan is er nog de ledenadministrateur, de materialenman, de We vergeten vast nog mensen, maar het bestuur wil hierbij graag alle vrijwilligers zeer hartelijk danken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Ieder jaar komen er leden bij en vertrekken er leden. Afgelopen jaar heeft onder andere Ingrid Prigge vanwege studie LAAC verlaten. Wij wensen haar veel succes. Bestuursvergaderingen en bestuurszaken Het bestuur heeft, afgezien van de maand juli, het afgelopen jaar maandelijks vergaderd. De jaarlijkse ledenvergadering heeft plaatsgevonden op 11 februari 2010 (zie het verslag elders in deze Duurloper). De belangrijkste zaken waar het bestuur het afgelopen jaar aandacht aan heeft besteed: Elke vergadering zijn o.a. als vaste punten geagendeerd: wedstrijdcommissie/huttenkloasloop, activiteiten-/ jubileumcommissie, Duurloper, sponsorcommissie. Het bestuur wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen door vertegenwoordiging van bestuursleden hierin. In uitvoering van het beleidsplan zal de frequentie van de bestuursvergaderingen worden teruggebracht naar één keer in de twee maanden. Dit kan omdat bestuursleden actief zijn - of gaan deelnemen in de verschillende commissies. Dit plan is tot stand gekomen door een enquête te houden onder de leden, contacten te zoeken met andere verenigingen en discussieavonden met LAAC leden en het bestuur van LAAC. 30 juni 2010 is het beleidsplan aangeboden aan het bestuur. Na acceptatie door het bestuur is het beleidsplan voorgelegd aan de leden. Vervolgens is dit stuk besproken in de Bijzondere Ledenvergadering op 16 september. Dit leverde opnieuw veel discussie hetgeen resulteerde in aanpassingen in de tekst. Het bleek lastig om het beleidsplan te zien als een leidraad en niet als een uitvoeringsdocument. De stemming werd - vanwege aanpassing van de tekst - uitgesteld naar een later tijdstip in het jaar. Verder is besloten om nog eens samen met de trainers te kijken naar een oplossing voor de kostenvergoeding. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden. Hierbij is besloten om eerst tot een uitgebalanceerd trainersbeleid te komen en daarna opnieuw te gaan praten over de trainersvergoeding Het beleidsplan is later het jaar goedgekeurd door de leden. Hiermee is de weg geopend naar een betere en transparantere organisatie. De organisatie van de Huttenkloasloop heeft de intentie om de wedstrijd te laten uitgroeien tot een bovenlokale wedstrijd. De Huttenkloas wedstrijdcommissie heeft inmiddels veel ervaring opgedaan en de organisatie rond de loop kent geen grote problemen. Aankomend jaar zal de commissie eenmaal per maand bijeenkomen voor een verdere professionalisering van de loop en is dan ook erg blij met een hoofdsponsor voor de komende drie jaar. Tot 2012 is dat Running Center Enschede van Aly en Huub van Langen. De commissie Beleidsplan LAAC-Twente (BLT) bestaande uit Gjalt Gjaltema (voorzitter), Ad Festen, Piet Mol en met ondersteuning van Hermien Fiselier (bestuur) heeft een concept beleidsplan opgesteld. februari 2011 LAAC Duurloper 13

14 lezen over lopen De Rennende Hollander Diederik van Hoogstraten Diederik van Hoogstraten (1969) woont in New York. Hij schrijft voor de Volkskrant en Elsevier. Graag loopt hij langs de Hudson River of door Central Park. Hardlopen is inmiddels verankerd in zijn leven. Bij uitgeverij LJ Veen publiceert hij in oktober 2010 De Rennende Hollander. Van Hoogstraten beschrijft hoe hij houvast vindt in een bijna verloren passie: het hardlopen. Hij ontdekt bijzondere plekken, ontmoet nieuwe vrienden en geliefden rennen een stukje met hem op. Na vele momenten van tegenslag en pijn ontdekt hij zelfs iets wat op geluk lijkt. Tijdens bijzondere boslopen en betoverende marathons neemt hij de lezer mee in zijn zoektocht. De Rennende Hollander is een relaas naar de essentie van het hardlopen én van het leven. Uitgeverij LJ Veen 2010 ISBN ,95 Meer boeken: De hardloopschoenen van Naam: Katleen Brummelhuis Lid van LAAC sinds: september 2009 Hoe vaak train je: Nu train ik 3 keer per week, tot vorige maand meestal 2 keer per week Volgende doel: Halve marathon van Enschede. Mijn eerste halve marathon, met als doel uitlopen. Ik ben benieuwd! Loopschoenen: Mizuno X10 Toen ik twee jaar geleden echt ging lopen heb ik mijn eerste paar loopschoenen gekocht (Asics). Asics waren ook mijn favoriet voor handbalschoenen. De Asics hadden in tegenstelling tot nogal wat andere schoenen een smalle pasvorm. Het jaar daarop kocht ik deze schoenen, samen met een paar wedstrijdschoenen. Dit zijn ook lichte, smalle schoenen. Ze lopen heel lekker. Ze moeten het in ieder geval nog even volhouden voor de trainingen van de halve marathon dit jaar in Enschede. Heb jij ook een verhaal over je hardloopschoenen? Mail het ons: 14 LAAC Duurloper februari 2011

15 column lopen doe je met......blessures door Bart Vos - redactie In deze serie behandelt Bart Vos een aantal aspecten van het hardlopen. Het hele menselijk lichaam, maar ook invloeden van daarbuiten zullen de revue passeren. Het is zeker geen medische rubriek, eerder een luchtige verhandeling van alles wat bij het hardlopen komt kijken. Het opvolgen van adviezen is geheel op eigen risico. Je hebt je maanden geleden opgegeven voor die ene marathon. Hij ontbreekt nog op je lijstje; door omstandigheden is het er nooit van gekomen om hem te lopen. Je zegt tegen iedereen die het horen wil dat je aan het trainen bent voor die speciale marathon (voor jou is elke marathon speciaal, maar dat weten zij niet ). En je oogst bewondering met je voornemen en je getoonde doorzettingsvermogen om deze marathon tot een goed einde te brengen. Voortvarend volg je je trainingsschema. Het is niet zozeer dat je veel voor moet laten, maar je moet vooral veel doen voor zo n marathon. Kilometers maken is het devies. En dat doe je dan ook braaf, elke week meer. En je merkt het: je wordt beter. Het lopen gaat steeds gemakkelijker. Op de baan kom je in een 10 km wedstrijdje goed weg; dat voelt lekker en smaakt naar meer. Je trainingsmaatjes zien het aan je: je komt in vorm. En dan slaat het noodlot toe. Want zoals de titel van dit stukje al doet vermoeden, je krijgt last van een blessure. Eerst denk je nog, het valt wel mee, ik kan die marathon nog wel volbrengen. Maar het pijntje wordt pijn en een bezoek aan de fysiotherapeut maakt duidelijk: dat wordt dit jaar geen marathon lopen. Komt bovenstaand verhaal je bekend voor? Mij wel. Het is me nu al twee keer overkomen. En dan ga je twijfelen aan jezelf. Kan mijn lichaam die belasting van een marathon(training) wel aan? Wat deed ik verkeerd? Meestal kom ik er na enige zelfreflectie achter dat ik te veel en te hard heb getraind. Dat is voor mij de grote valkuil. Want je komt inderdaad in vorm en dan ga je steeds harder lopen en vaker trainen. En dan gaat het mis. Rust blijkt toch elke keer weer een niet te onderschatten onderdeel van de training te zijn. En als het niet komt door een vorm van overtraining, dan ga ik wel met de fiets onderuit en blesseer me zodanig dat ik weer weken uit de running ben. Ik heb in mijn hardloopleven al vele blessures gehad. Meestal betrof het de (rechter) kuit. Maar door de strakke kousen is dat een stuk minder geworden. Ik heb mijn knieën al gehad (één voor één natuurlijk), mijn hamstring en mijn quadriceps. Er staan nog een paar blessures niet bij, zoals hielspoor en shin-splints, maar die komen vast ook wel een keer aan de beurt. Omdat ik zo gefrustreerd raakte door al die blessures, heb ik bedacht wat ik er tegen kan doen. Minder hard trainen is een utopie. In die valkuil stap je te gemakkelijk en het leed is dan weer snel geleden. Anders trainen. Dat moet kunnen. Meer afwisseling, minder eenzijdige looptraining. Daarom ben ik blij met de core-stability oefeningen die we voor de baantraining krijgen. Dat moet toch helpen. Maar ik vond het niet genoeg. Er moest iets anders komen naast het hardlopen. Iets waar je goed moe van wordt, maar een totaal andere belasting biedt dan hardlopen. Die training heb ik gevonden: ik zwem nu eens in de week bij Trios in Borne. Ik kan niet (goed) zwemmen, maar dat mag de pret niet drukken. Ik gebruik nu arm- en schouderspieren, die er jarenlang ongebruikt bij bungelden. Ik laat mijn lichaam dragen door het water en probeer me erin voort te bewegen. Mijn dochter van 12 zwemt me er nog steeds vierkant uit, maar ik voel dat de afwisseling goed voor me is. Hopelijk biedt het de nodige bescherming tegen blessures, want hardlopen doe je natuurlijk het liefst zonder blessures. februari 2011 LAAC Duurloper 15

16 de loopster(ren)... Hermien en Marcel Fiselier door Laura Kotte - redactie Als de hele familie aan hardlopen doet, behalve jezelf, dan ga je toch nadenken. Zo ook Hermien Fiselier. Eerst werd ze bestuurslid van LAAC Twente en kort daarna ging ze overstag om toch ook maar te gaan hardlopen, wat haar tot nu toe erg goed bevalt. Ik heb een veel betere conditie gekregen. Vooral tijdens het bergbeklimmen kan ik het nu veel beter volhouden. Marcel, haar man, was eigenlijk degene die de eerste stap zette in de hardloopwereld. Hermien Fiselier - geboren als Hermien Overmars - werd 55 jaar geleden geboren in Raalte, maar is al vele jaren woonachtig in Oldenzaal. Als leerling verpleegkundige gaat ze eerst aan de slag in de psychiatrie waarna ze haar verpleegkundige opleiding voltooit. Tijdens deze opleiding is ze klasgenoot en studiemaatje van Gerard Nijboer(!). Later is ze werkzaam als docent en gaat ze verder in het management van een aantal scholen. Gelijktijdig met een baan, gaat ze een postdoctoraal studie organisatieadviseur in Groningen doen. Momenteel doet ze verschillende dingen; ze werkt bij een vastgoedorganisatie in Huissen, ze is interimmanager bij een zorgorganisatie in Hardenberg, ze is coach, geeft communicatietrainingen en heeft ook nog een eigen organisatieadviesbedrijf. Aan de rand van de Boerskotten in Oldenzaal ligt een prachtige kavel van 2500 vierkante meter met daarop een mooi huis. Een ideale uitvalsbasis om een flink stuk te gaan hardlopen door het bos. Hermien is getrouwd met Marcel en samen hebben ze een zoon, Ton. Marcel was de eerste die het hardlopen ontdekte. Lange tijd liep ik gewoon een stukje voor mezelf. Je kunt vanaf deze plek mooi weglopen in het bos en dat deed en doe ik dus ook, vertelt hij enthousiast. Daarna volgde zoon Ton en als laatste nu ook Hermien. Toen Ton na het voetballen ging hardlopen met Marcel, kwamen ze er al snel achter dat hij eigenlijk een trainer nodig had. En zo kwamen we bij LAAC Twente terecht, vertelt Hermien. Ton heeft een aantal jaren in de groep van Herman Moelard getraind. Momenteel studeert hij in Nijmegen en zit hij 16 LAAC Duurloper februari 2011

17 bij de Nijmegen Atletiekvereniging. Echter, via Ton s lidmaatschap van LAAC viel er in huize Fiselier elke twee maanden een Duurloper op de mat. En Hermien las dit natuurlijk ook. Aangezien ik veel belangstelling heb voor de communicatie binnen organisaties, viel mijn oog op een stuk tekst waarin de club naar een nieuw bestuurslid zocht. Dit leek me wel wat, maar nadat ik een mail had gestuurd, hoorde ik er een hele tijd niets van terug. Ik ging ervan uit dat ze al iemand gevonden hadden, tot het moment dat ik werd uitgenodigd om bij een bestuursvergadering aan te schuiven. Het bleek dat mijn mail in de spam terecht was gekomen. Maar tijdens die eerste vergadering bleek dat Hermien heel goed paste in het team en is ze gebleven. Ze kende al een aantal mensen van LAAC aangezien ze, voordat ze lid werd, een paar keer hand-en-span diensten had verricht tijdens de Huttenkloaslopen (verkeersregelaar, waterpost). Toen er later in de krant een artikel stond over een beginnersgroep bij LAAC, legde Marcel dit op het toetsenbord van Hermien. Zo ging ik overstag en begon ik zelf ook met hardlopen. Ik vind de trainingen op zondagochtend van Herman Holterman nog steeds erg leuk om te doen. Vanaf het nulpunt zijn we met een groepje begonnen en hebben we toegetraind naar de 5 kilometer van de Huttenkloasloop in Mijn eerste en enige hardloopwedstrijd is dus ook de Huttenkloasloop geweest. Deze heb ik in 32 minuten en 30 seconden afgelegd en zal nog wel een tijdje mijn PR blijven, lacht ze. Aangezien het die dag erg warm was en er veel heuvels in het parcours zaten, liep ze niet de tijd die ze eigenlijk had willen lopen. Momenteel loopt ze elke zondag op het Hulsbeek, bij de gevorderden en is ze elke maandagavond te vinden bij de zaaltraining van Mieke. Dit vind ik een unieke training. Met de simpelste attributen, werken we ons iedere week toch behoorlijk in het zweet en heb ik elke keer het gevoel dat ik weer goed bezig ben geweest. Marcel heeft de Huttenkloas nog nooit kunnen lopen. Ik heb al drie jaar last van een achillespeesblessure, helaas. En vorig jaar in september heb ik, als donor voor mijn neefje van 20 jaar, een nier afgestaan. Daardoor mocht ik zes weken niet hardlopen. In die periode heb ik wel veel gewandeld en dankzij mijn goede conditie ben ik eigenlijk heel snel hersteld van de operatie, vertelt Marcel. Momenteel rent hij al weer afstanden van 10 kilometer. Marcel en Hermien gaan graag op vakantie in de bergen. Meestal zoeken we een niet-toeristische bestemming op in de omgeving van de Alpen en de Dolomieten. Eén van de eerste keren dat we in Oostenrijk gingen wandelen (25 jaar geleden), kwamen we in een hut terecht. s Nachts in het donker kwamen we aan en bleek dat er geen lampen in de hut waren, geen verwarming en ook geen warm water. Er zat alleen een grote kachel in. Laten we eerst maar gaan slapen, zeiden we tegen elkaar, want hier blijven we toch niet. Tot de volgende dag aanbrak. Het was een prachtige zonnige dag en vanuit onze hut hadden we het mooiste uitzicht met veel bergen en een groot meer! Dus zijn we uiteindelijk toch gebleven. Naast haar werk en het hardlopen leest Hermien graag. Ook houden ze er allebei van om in de tuin te werken en luisteren ze graag naar muziek. Het eerstvolgende doel van Hermien is om haar looptechniek te verbeteren. Zelf vindt ze dat ze als een dronken eend loopt, waardoor ze vaak problemen heeft met haar enkels. Dus een wedstrijd plannen, dat doe ik nog maar even niet, lacht ze. Wat ze nog kwijt wil over haar functie in het bestuur en in de beleidsplancommissie: Ze vindt dat LAAC Twente een hartstikke leuke club is, die er aan toe is om op een goede manier verder te groeien. Er ligt nu een duidelijk fundament en dus is het moment aangebroken om met zijn allen op een positieve manier, opnieuw de schouders eronder te zetten. Laten we daar iets mee doen! februari 2011 LAAC Duurloper 17

18 18 LAAC Duurloper februari 2011

19 ontbijtloop over de grens door Ad Festen De jaarlijkse ontbijtloop zit er weer op. Er werd gestart vanuit Café Restaurant Caspar in Hesingen (Dld.) en de te lopen afstanden waren 6, 11 en 16 km. Het was weer een doorslaand succes. Niet alleen waren de nieuwe routes bijzonder mooi, maar de actviteitencommissie had ook op tijd praktisch de hele looproute sneeuwvrij gemaakt en voor prachtig weer gezorgd. Enkele opmerkelijke zaken: Onze voorzitter Eric gedroeg zich zeer sociaal door als ervaren loper met de 6 km - wandel -groep mee te lopen. Herman wist, met hulp van Lucy als deskundige kaartlezer, de 6 km met enkele aangebreide lussen tot ruim 7 km te verlengen, waardoor de deelnemers bijna tegelijk met de 11 km-lopers finishten. Onderweg werden enkele fietsende lopers gesignaleerd. Er waren 45 lopers gestart, maar bij het ontbijt telde ik 48 lopers. Elly collecteerde voor het goede doel: de rest-financiering van het uitgebreide ontbijt. Jan kreeg als nestor de eer de winnende nummers te trekken van de loterij. Dat Jan de lopers van de zondagochtend een warm hart toedraagt was bekend, maar dat dit resulteerde in opvallend veel prijzen voor die groep was opmerkelijk. Johan, de drijvende kracht van dit spektakel, overhandigde met erg veel enthousiasme de prijzen aan de gelukkigen. De hoofdprijs, een luxe hardhouten loveseat, ging naar Gjalt, voorzitter van de werkgroep Beleidsnota. Na afloop werd er genoten van een smaakvol Duits ontbijt, waarbij enkelen de formule hanteerden van all you can eat. De prijzen van de loterij waren boven verwachting, met dank aan de sponsoren. Ik kijk met veel plezier terug op een zeer geslaagd evenement. februari 2011 LAAC Duurloper 19

20 20 LAAC Duurloper februari 2011

21 Groningen, Beste leden van LAAC Twente, Het is alweer een tijd geleden (31 oktober 2009) dat jullie ter ere van jullie jubileum geld hebben ingezameld en overhandigd aan stichting Shoma. Dit geld hebben we gebruikt voor een boekenpakket voor een school in Rubya, Rubya Mseto Primary School. Op 3 januari 2011 vond de overhandiging plaats van het boekenpakket ter waarde van 2.500,-. Het was op dat moment vakantie, maar voor deze gelegenheid kwamen veel enthousiaste docenten en leerlingen speciaal naar school! Het hoofd van de school moet het normaal stellen met ongeveer 200,- per kwartaal aan bijdrage van de overheid. Voor dat bedrag moet hij voor ruim 500 leerlingen zorgen voor boeken, pennen, onderhoud aan de gebouwen, w.c. s, Een onmogelijke opgave natuurlijk. Hij was misschien nog wel de meest blije van allemaal! We willen jullie hartelijk bedanken voor jullie waardevolle bijdrage! Groetjes, Frank en Marloes Bigirwamungu, namens het bestuur van stichting Shoma. februari 2011 LAAC Duurloper 21

22 Wie gaat er mee naar Willingen? Zondag 26 juni 2011 vindt de Panoramalauf in Willingen plaats. Die naam belooft wat! Enkele LAAC ers hebben afgelopen jaar deze wedstrijd ook gelopen. Er kan gekozen worden uit de volgende afstanden: 10 km - 22,2 km - 34 km en 42,195 km. Huub van Langen en Marcel van Tellegen hebben het volgende idee opgevat omtrent deze wedstrijd: proberen om met zoveel mogelijk LAAC ers aan de start te verschijnen bij deze wedstrijd. Het lijkt ons leuk om op zaterdag met de gehele groep richting Willingen te vertrekken, aldaar aangekomen gezellig uit eten te gaan en te overnachten in Willingen (camping/kampeerboerderij/ferienwohnungen). Op zondag lopen we de wedstrijd en naderhand rijden we weer gezamenlijk richting Nederland. Informatie bij: Huub van Langen Marcel van Tellegen LAAC Duurloper februari 2011

UITNODIGING. Hierbij nodigt het bestuur van LAAC Twente u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING. Hierbij nodigt het bestuur van LAAC Twente u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING Hierbij nodigt het bestuur van LAAC Twente u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING op donderdag 14 februari 2008 in de grote zaal van het FKB stadion. De vergadering begint om 21.00 uur. AGENDA:

Nadere informatie

UITNODIGING. 05 Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie. (Herman Holterman is aftredend, Jan Grobben en Jon Severijn kunnen aanblijven).

UITNODIGING. 05 Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie. (Herman Holterman is aftredend, Jan Grobben en Jon Severijn kunnen aanblijven). UITNODIGING Hierbij nodigt het bestuur van LAAC Twente u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING op donderdag 9 februari 2006 in de grote zaal van het FKB stadion. De vergadering begint om 21.00 uur. AGENDA:

Nadere informatie

LAAC DUURLOPER. van de voorloper. www.laactwente.nl. Nr. 3 april 2006

LAAC DUURLOPER. van de voorloper. www.laactwente.nl. Nr. 3 april 2006 Officieel orgaan van de Nr. 3 april 2006 LAAC DUURLOPER www.laactwente.nl LANGE AFSTAND ATLETIEK CLUB TWENTE Opgericht: 18 oktober 1984 Aangesloten bij de K.N.A.U. Verschijnt 6 keer per jaar REDACTIE Gerry

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

1 Juni 2013. In dit nummer: bij R.S.T. vind je:

1 Juni 2013. In dit nummer: bij R.S.T. vind je: In dit nummer: Voorwoord bestuur 2 Van de redactie 3 Even voo RST ellen 5 Wist u dat???? 7 loopagenda 9 Van de leden 11 Notulen A.L.V 2012 15 Jaarverslagen diverse disciplines binnen R.S.T. 19 Hardlopen

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925

Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925 Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925 en 3 juli 1954 Aangesloten bij de K.N.K.F., K.N.A.U.

Nadere informatie

A l g e m e n e. L e d e n v e r g a d e r i n g 1 8 a p r i l 2 0 1 5. A m e r s f o o r t. J a a r v e r s l a g 2 0 1 4

A l g e m e n e. L e d e n v e r g a d e r i n g 1 8 a p r i l 2 0 1 5. A m e r s f o o r t. J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 A l g e m e n e L e d e n v e r g a d e r i n g 1 8 a p r i l 2 0 1 5 A. V. Triathlon A m e r s f o o r t J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 I n h o u d s o p g a v e A l g e m e n e L e d e n v e r g a d e

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2012 Contributierekening v.v.

Nadere informatie

De redactie wenst alle leden een gezond en sportief 2015 Samenspel

De redactie wenst alle leden een gezond en sportief 2015 Samenspel Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Contributierekening v.v. D.V.C. 26

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl Hulsman & Roestenburg ADMINISTRATIES EN ADVIEZEN Bredestraat 8-3632 AZ Loenen a/d Vecht T 0294 233 907 F 0294 232 583 E info@hulsman.nl W www.hulsman-roestenburg.nl VOOR UW COMPLETE ADMINISTRATIE & LOONADMINISTRATIE

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

LAAC DUURLOPER. van de voorloper. www.laactwente.nl. Nr. 5 augustus 2006

LAAC DUURLOPER. van de voorloper. www.laactwente.nl. Nr. 5 augustus 2006 Officieel orgaan van de Nr. 5 augustus 2006 LAAC DUURLOPER www.laactwente.nl LANGE AFSTAND ATLETIEK CLUB TWENTE Opgericht: 18 oktober 1984 Aangesloten bij de K.N.A.U. Verschijnt 6 keer per jaar REDACTIE

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Hoger Op - pagina 1 37e jaargang - uitgave 1 september 2013

Hoger Op - pagina 1 37e jaargang - uitgave 1 september 2013 Hoger Op - pagina 1 Hoger Op - pagina 2 Hoger Op - pagina 3 Officieel orgaan van de schaatstrainingsvereniging Lekstreek. Opgericht 1 oktober 1965, aangesloten bij de K.N.S.B. De vereniging is ingeschreven

Nadere informatie

Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering

Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering 15 oktober 2013 5 10 15 Aanwezig: Willemijn Bouchier, Sjeng van Heemst, Bart Vroom (bestuur), Ludo Bolling, Stijn Foppen, Fleur Gommers, Frances van Tilborg

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl Hulsman & Roestenburg ADMINISTRATIES EN ADVIEZEN Bredestraat 8-3632 AZ Loenen a/d Vecht T 0294 233 907 F 0294 232 583 E info@hulsman.nl W www.hulsman-roestenburg.nl VOOR UW COMPLETE ADMINISTRATIE & LOONADMINISTRATIE

Nadere informatie

TRIBUNE. Strijden met en tegen de elementen van de natuur! FEBRUARI 2015 Dit exemplaar is bestemd voor:

TRIBUNE. Strijden met en tegen de elementen van de natuur! FEBRUARI 2015 Dit exemplaar is bestemd voor: TRIBUNE Strijden met en tegen de elementen van de natuur! FEBRUARI 2015 Dit exemplaar is bestemd voor: DTC TRIBUNE pagina 2 Redactioneel Het nieuwe jaar is alweer eventjes begonnen en daarover kunnen we

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Verrassingsloop 15 maart Wintercompetitie

Verrassingsloop 15 maart Wintercompetitie In deze Noviteit van Maart April 2015 Jeugd collecteert voor Jantje Beton Van 9 t/m 14 maart Verrassingsloop 15 maart Wintercompetitie Clubcross 29 maart Jaarvergadering 30 maart Avond4daagse 13 t/m 17

Nadere informatie

bode Baanseizoen weer gestart Fieldlab in bedrijf Jaargang 62, Nr. 3, april 2015 Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub Prins Hendrik

bode Baanseizoen weer gestart Fieldlab in bedrijf Jaargang 62, Nr. 3, april 2015 Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub Prins Hendrik Kangoeroe Jaargang 62, Nr. 3, april 2015 bode Fieldlab in bedrijf Baanseizoen weer gestart Foto: Jos Hoogerhoud Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub Prins Hendrik Sport in beeld binnenstebuidel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl Hulsman & Roestenburg ADMINISTRATIES EN ADVIEZEN Bredestraat 8-3632 AZ Loenen a/d Vecht T 0294 233 907 F 0294 232 583 E info@hulsman.nl W www.hulsman-roestenburg.nl VOOR UW COMPLETE ADMINISTRATIE & LOONADMINISTRATIE

Nadere informatie