zijn wij Gedragscode Rabobank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zijn wij Gedragscode Rabobank"

Transcriptie

1 ========================================================== geven, twijfels te uiten, meningen te ventileren. Dat zijn stuk voor stuk ingrediënten voor een beter resultaat. Daar profiteer je zelf van, de bank en last but not least d Zo zijn wij abobank. Met de gedragscode als referentie kunnen wij ons spiegelen aan wat wij van elkaar verwachten. Naar de klant, de samenleving en elkaar. De code geeft rich Gedragscode Rabobank ==================================================

2 erken in een open cultuur is niet alleen plezierig, het komt ook de kwaliteit van ons werk ten goede. Je voelt je vrij om soms lastige zaken bespreekbaar te maken, feedback te geven, twijfels te uiten, meningen te ventileren. Dat zijn stuk voor stuk in

3 Zo zijn wij Voor de Rabobank betekent het afleggen van de Bankierseed een moment van bezinning en belofte. Een moment om stil te staan bij de rol en verantwoordelijk heid va Gedragscode Rabobank

4 Inhoud Rabobank 4Woord vooraf Wiebe Draijer 9 Zo zijn wij Ambitiestatement 2 Kernwaarden 12

5 Zo zit dat 37 Hoe ga je om met dilemma s? 39 Stap voor stap naar een oplossing 41 Je staat er niet alleen voor 43 Wat doet de Compliance Officer? 45 Wat doet het Bureau Ethiek? 47 Wat doet de Vertrouwenspersoon? Zo doen wij Gedragscode Kernwaarden 24 Wat betekenen deze kernwaarden in de praktijk? Bankierseed 51

6 Rabobank 4 Woord vooraf Wiebe Draijer Trots om bij Rabobank te werken. De Rabobank is haar klanten van dienst met hoogwaardige kennis en faciliteiten. Het is haar streven de kwaliteit op een hoog peil te houden waar mogelijk te anticiperen op toekomstige behoeften van klanten en haar diensten op efficiënte wijze

7 Onze gedragscode De gedragscode laat zien wie we zijn: onze waarden, houding en gedrag. En met we bedoel ik niet de individuele medewerker, maar wij als collectief van medewerkers van de Rabobank. Met de gedragscode als referentie kunnen wij ons spiegelen aan wat wij van elkaar verwachten. Naar de klant, de samenleving en elkaar. De code geeft richting, maar niet per definitie de antwoorden op vragen waar we in de praktijk soms tegenaan lopen. Daarom is het belangrijk die vragen of dilemma s met elkaar te delen en te bespreken. Woord vooraf Het belang van een open en transparante cultuur Werken in een open cultuur is niet alleen plezierig, het komt ook de kwaliteit van ons werk ten goede. Je voelt je vrij om soms lastige zaken bespreekbaar te maken, feedback te geven, twijfels te uiten, meningen te ventileren. Dat zijn stuk voor stuk ingrediënten voor een beter resultaat. Daar profiteer je zelf van, de bank en last but not least de klant waar het ons allemaal om te doen is. 5

8 Rabobank 6 Maatschappelijke bank De Rabobank voelt zich mede verantwoordelijk voor de leefomgeving van onze klanten. We zijn een maatschappelijke bank die geeft om het welzijn van mensen, de welvaart in Nederland en het voedselvraagstuk in de wereld. In Nederland proberen wij betekenisvol te zijn voor een vitale leef- woon- en werkomgeving. Zo dragen we bij aan het succes van lokale gemeenschappen en aan de welvaart en het welzijn van ons land. Op mondiaal niveau leveren we als internationale bank voor de food & agrisector een bijdrage aan het oplossen van het wereldvoedselvraagstuk. Onze strategie is gefundeerd op vier pijlers: een volledige focus op de klant, het zijn van een ijzersterke bank, een betekenisvolle coöperatie en met medewerkers in hun kracht. Deze pijlers vormen het fundament onder de Rabobank, bezien vanuit het verleden, relevant in het heden en inspirerend voor de toekomst. De rol van de Rabobank in de Nederlandse samenleving In Nederland hebben we 7,5 miljoen klanten, bijna de helft van het midden- en klein bedrijf is klant bij ons. Dat maakt ons een De Rabobank is haar klanten van dienst met hoogwaardige kennis en faciliteiten. Het is haar streven de kwaliteit op een hoog peil te houden waar mogelijk te anticiperen op toekomstige behoeften van klanten en haar diensten op efficiënte wijze

9 cruciale factor in de nationale economie. Als het Nederland goed gaat, dan gaat het onze klanten ook goed. Dat verplicht ons dus om maximaal bij te dragen aan het succes van onze klanten en daarmee aan ons land. Dat doen we in de eerste plaats in onze dienstverlening aan de klant, maar ook door te participeren in gemeenschappen en onze kennis en ervaring beschikbaar te stellen om de economie sterk en gezond te maken. Woord vooraf Een aandeel in elkaar Ons coöperatieve uitgangspunt is dat je samen meer bereikt dan alleen. Daar ligt de oorsprong van onze bank. Door samen te werken versterk je elkaars kracht en verklein je elkaars zwaktes. Dit principe hebben we vertaald in een kort en krachtig motto dat in luttele woorden duidelijk maakt wat ons onderscheidt. Hoe wij ons als maatschappelijke bank verhouden tot de klant, de samenleving, de toekomst. We nemen een aandeel in elkaar! Wiebe Draijer Voorzitter van de raad van bestuur Rabobank 7

10 Z zijn Rabobank wij In het Ambitiestatement van de Rabobank zijn onze doelen en kernwaarden geformuleerd. Een belangrijke oriëntatie en een bron van inspiratie voor al onze medewerkers. 8

11 De Rabobank biedt alle financiële diensten die voor deelname aan het economische verkeer in een moderne samenleving noodzakelijk zijn. Ze heeft zich in Nederland ontwikkeld tot een brede financiële dienstverlener die haar diensten op eigentijdse Ambitiestatement Wie wij zijn De Rabobank is in Nederland opgericht door ondernemende mensen die nagenoeg geen toegang hadden tot de kapitaalmarkt. Ze heeft een traditie in het midden- en kleinbedrijf en met name in de agrarische sector. Door op coöperatieve basis samen te werken is een financiële instelling ontstaan die het klanten mogelijk maakt hun financiële ambities in te vullen. Dit vormt het kompas van de Rabobank: zij wil het mensen en ondernemingen mogelijk maken onafhankelijk en volwaardig deel te nemen aan het economische verkeer. De Rabobank biedt alle financiële diensten die voor deelname aan het economische verkeer in een moderne samenleving noodzakelijk zijn. Ze heeft zich in Nederland ontwikkeld tot een brede financiële dienstverlener die haar diensten op eigentijdse wijze wil vormgeven voor mensen en ondernemingen ook elders in de wereld. Zo zijn wij 9

12 Rabobank De Rabobank vindt dat een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn een zorgvuldige omgang met natuur en leefmilieu vergt. Hieraan wil ze met haar activiteiten bijdragen. Ze respecteert de cultuur en de gebruiken van het land van vestiging voorzover die niet strijdig zijn met haar doelstelling en kernwaarden. Bij alle activiteiten die ze onderneemt, zal de Rabobank het onderhouden van haar solvabiliteit en liquiditeit als voorwaarde voor continuïteit hanteren. Wij willen een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland en het voedselvraagstuk in de wereld: de maatschappelijke bank. Onze doelstelling Wij, medewerkers en bestuurders van de Rabobank, kiezen als vertrekpunt en doelstelling het belang van de klant. Wij willen voor hem of haar waarde scheppen door: 10

13 Wij stellen ons open voor het oordeel van hen voor wie onze dienstverlening van betekenis is. Klanten die hun betrokkenheid bij de bank vormgeven in een lidmaatschap verwerven zeggenschap over onze koers en de wijze waarop wij bijdragen aan het bieden van de best mogelijke financiële diensten die klanten als passend ervaren; het bieden van continuïteit van onze dienstverlening overeenkomstig het langetermijnbelang van de klant; betrokkenheid van de bank bij de klant en zijn omgeving waardoor realisatie van ambities mede mogelijk wordt gemaakt. Onze legitimatie Wij stellen ons open voor het oordeel van hen voor wie onze dienstverlening van betekenis is. Klanten die hun betrokkenheid bij de bank vormgeven in een lidmaatschap verwerven zeggenschap over onze koers en de wijze waarop wij bijdragen aan het realiseren van hun ambities. Onze kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat klanten ons ervaren en herkennen in de vier kernwaarden op de volgende pagina s. Zo zijn wij 11

14 Rabobank 12

15 Respect De Rabobank werkt samen op basis van respect, waardering en betrokkenheid. Zo zijn wij Kernwaarde # 1 13

16 Integriteit Rabobank De Rabobank wil in haar handelen eerlijk, oprecht, zorgvuldig en betrouwbaar zijn. Kernwaarde # 2 14

17 Zo zijn wij 15

18 Rabobank 16

19 Duurzaamheid De Rabobank wil bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samen leving in economische, sociale en ecologische zin. Zo zijn wij Kernwaarde # 3 17

20 Professionaliteit Rabobank De Rabobank is haar klanten van dienst met hoogwaardige kennis en faciliteiten. Het is haar streven de kwaliteit op een hoog peil te houden waar mogelijk te anticiperen op toekomstige behoeften van klanten en haar diensten op efficiënte wijze ter beschikking te stellen. Kernwaarde # 4 18

21 Zo zijn wij 19

22 Rabobank 20 Z d en wij Deze code* bevat de uitgangspunten voor ons gedrag als bankier bij de Rabobank. Het is een uitwerking van de waarden uit het Ambitiestatement en geeft richting aan de manier waarop wij optreden naar klanten, leden, medewerkers en de samenleving in het algemeen. Deze gedragscode brengt de opvatti ngen die daarover binnen de Rabobank leven onder woorden. De uitgangspunten zijn geformuleerd voor iedereen die bij ons een functie vervult: medewerkers, leidinggevenden, bestuurders en toezichthouders

23 Gedragscode Waarom een gedragscode? Het doel van de Rabobank is het dienen van de economische belangen van klanten. Door onze coöperatieve wortels laten wij ons altijd door klanten inspireren en aansturen. Onze ambities en intenties worden zichtbaar in ons functioneren. Zo doen wij Deze gedragscode brengt de opvattingen die daarover binnen de Rabobank leven onder woorden. De uitgangspunten zijn geformuleerd voor iedereen die bij ons een functie vervult: medewerkers, bestuurders en toezichthouders. In het verlengde van de gedragscode zijn per aandachtsgebied en voor diverse functies specifieke principes, richtlijnen en andere uitwerkingen van kracht. Wij hebben daadwerkelijk een aandeel in elkaar en zijn ons daarbij terdege bewust van onze verantwoordelijkheid. naar klanten door betekenisvolle diensten te verlenen die van waarde zijn bij het realiseren van hun ambities; naar de samenleving door een betrokken bank te zijn 21 * Opnieuw vastgesteld door de raad van bestuur in 2015.

24 Rabobank 22 die midden in de samenleving staat en die werkt aan een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn; naar elkaar als medewerker door een actieve werkgemeenschap te vormen die uitdaagt en ontplooiingskansen biedt. De ambities en intenties krijgen gestalte in het feitelijke functioneren. Deze gedragscode heeft tot doel de opvattingen die daarover binnen de Rabobank leven onder woorden te brengen. In de code zijn de uitgangspunten voor het gedrag geformuleerd van een ieder die een functie vervult in de Rabobank: medewerkers, bestuurders en toezichthouders. De gedragscode is ook van toepassing op externe inhuurkrachten. De ambities en intenties krijgen gestalte in het feitelijke functioneren. Deze gedragscode heeft tot doel de opvattingen die daarover binnen de Rabobank leven onder woorden te brengen. In de code zijn de uitgangspunten voor het gedrag geformulee

25 Kernwaarden In het Ambitiestatement is het leveren van klantwaarde als centrale doelstelling van de Rabobank geformuleerd. De Rabobank streeft ernaar om hun klanten de best mogelijke financiële diensten te bieden met een gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Deze opdracht vloeit logisch voort uit de coöperatieve doelstelling van waaruit de Rabobank is ontstaan. Zo doen wij Het langetermijnbelang van de klant en de bereidheid om samen te werken zijn hierbij kenmerkende uitgangspunten. Deze opstelling brengt met zich mee dat de Rabobank zichzelf hoge normen oplegt voor haar optreden naar klanten, leden, medewerkers en de samenleving in het algemeen. De wijze waarop de Rabobank in de wereld wil staan, wordt in hoge mate bepaald door vier kernwaarden, die aan het Ambitiestatement zijn ontleend. 23

26 Rabobank 24 Wat betekenen deze kernwaarden in de praktijk? De vier kernwaarden zijn richtinggevend voor de wijze waarop de Rabobank haar klanten tegemoet treedt en waarop zij zich tot haar omgeving verhoudt; ook haar interne functioneren wordt daardoor bepaald. De Rabobank zal in al haar handelen herkenbaar zijn aan de hand van de beschreven uitgangspunten. Rabobankmedewerkers zijn herkenbaar aan gedrag dat bij deze uitgangspunten past. Klanten en relaties Uitgangspunten Rabobank Door het ontwikkelen van producten en het verlenen van diensten wil de Rabobank de belangen van haar klanten behartigen. De kostenefficiëntie, het nut, de veiligheid en de begrijpelijkheid van het product staat bij de Rabobank voorop. Integriteit is voor de Rabobank een bestaansvoorwaarde. Iedere handeling of medewerking aan een handeling die niet integer is wordt achterwege gelaten. Integriteit is handelen op een manier die uitlegbaar en te verantwoorden is, conform de geest van de wet of beleid. De vier kernwaarden zijn richtinggevend voor de wijze waarop de Rabobank haar klanten tegemoet treedt en waarop zij zich tot haar omgeving verhoudt; ook haar interne functioneren wordt daardoor bepaald. Het gedrag van de Rabobank zal he

27 In relaties met klanten en anderen staat betrouwbaarheid van de Rabobank voorop. Daarom streven wij naar openheid, een dialoog, geloofwaardigheid en consistentie. Zo doen wij Binnen de gekozen strategische richting vindt een zorgvuldige afweging plaats van risico s en de impact van keuzes op klanten en de Rabobank. Helderheid over tarieven en condities is het uitgangspunt; in overeenkomsten worden geen onbegrijpelijke en onverwachte clausules opgenomen. Het onder druk zetten van de klant wordt vermeden: de Rabobank onthoudt zich van het hanteren van oneigenlijke (ver)koopmotieven en -methoden. Negatief-akkoordverklaringen (waarbij stilzwijgend van instemming van de klant wordt uitgegaan behoudens tegenbericht) worden in offertes en aanbiedingen niet gehanteerd, behalve als dat nadrukkelijk in het belang van de klant zou zijn en betrekking heeft op kleine bedragen. 25

28 Rabobank 26 De Rabobank hecht groot belang aan het oordeel van haar klanten over de dienstverlening. Zij stelt zich hiervoor nadrukkelijk open en neemt dit mee in haar besluitvorming. Zij kan door haar klanten en relaties aangesproken worden op haar gedrag. De Rabobank verricht geen handelingen die tot doel hebben de overheden, de fiscale autoriteiten of derden te misleiden. Evenmin werkt zij eraan mee dat diensten worden verleend met betrekking tot uit misdrijf verkregen gelden en terrorisme. De vertrouwelijkheid van klantgegevens wordt gewaarborgd. Gegevens van en over klanten, medewerkers en de Rabobank worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. Elke handeling die de schijn van vermenging van zakelijke en privé-belangen mee kan brengen, dient achterwege te blijven. In interne en externe contacten wordt zonder persoonlijk belang deskundig, eerlijk en betrouwbaar gehandeld. De Rabobank hecht groot belang aan het oordeel van haar klanten over de dienstverlening. Zij stelt zich hiervoor nadrukkelijk open en neemt dit mee in haar besluitvorming. Zij kan door haar klanten en relaties aangesproken worden op haar gedra

29 Het aannemen of geven van persoonlijke giften die de zuiverheid in de zakelijke besluitvorming zouden kunnen beïnvloeden, wordt afgewezen of gemeld volgens de daarvoor bestemde richtlijnen. Zo doen wij Alle handelingen zijn direct of indirect gericht op het realiseren van een gunstige prijs-kwaliteitverhouding van onze producten en diensten. Om dit waar te kunnen maken wordt voortdurend geïnvesteerd in product- en serviceontwikkeling, waarbij functionaliteit en doelmatigheid belangrijke aspecten zijn. Soberheid is het uitgangspunt voor de bedrijfsvoering. De Rabobank wil steeds vooroplopen in ontwikkelingen op het terrein van financiële dienstverlening die voor de klant van belang zijn. De Rabobank ervaart een grote verantwoordelijkheid voor de continuïteit van haar dienstverlening. De middelen en belangen die haar door haar klanten zijn toevertrouwd vereisen de grootste zorg. Een gezond bedrijfseconomisch functioneren verschaft daarvoor de noodzakelijke basis. 27

30 Rabobank 28 De Rabobank werkt samen met leveranciers en partijen die handelen in de geest van deze gedragscode. Medewerkers Rabobank Medewerkers van de Rabobank zijn klantgericht en professioneel in alles. Klantgericht: We kennen de klant en maken persoonlijk verbinding. We adviseren de klant op basis van vakmanschap. We stellen het belang van de klant altijd voorop. We zijn pas klaar als de klant tevreden is. We streven er naar de klant positief te verrassen. Professioneel: We gaan verantwoordelijk om met risico s en dilemma s. We maken zorgvuldige afwegingen in belangen van stakeholders. We zijn altijd integer en betrouwbaar. We nemen verantwoordelijkheid en zijn daarop aanspreekbaar. De Rabobank acht het van belang dat alle delen van de samenleving toegang hebben tot financiële diensten. Zij sluit geen personen uit anders dan op basis van krediet waardigheid en moraliteit van haar dienstverlening. Zij houdt bij de ontwikke

31 Samenleving Uitgangspunten Rabobank De Rabobank acht het van belang dat alle delen van de samenleving toegang hebben tot financiële diensten. Zij sluit geen personen uit anders dan op basis van kredietwaardigheid en moraliteit van haar dienstverlening. Zij houdt bij de ontwikkeling van producten en de dienstverlening rekening met groepen in de samenleving die extra aandacht nodig hebben. Zo doen wij De Rabobank voelt zich nauw betrokken met de samenleving waarin zij werkzaam is; zij wil een geaccepteerd lid van de gemeenschap zijn. De Rabobank respecteert de rechten van de mens. Zij wil niet betrokken zijn bij omstandigheden die de waardigheid van de mens aantasten. De Rabobank respecteert de lokale cultuur, gebruiken en 29

32 Rabobank 30 opvattingen en richt zich daarnaar voorzover deze niet strijdig zijn met haar doelstelling en waarden. De Rabobank hecht aan een evenwichtige ontwikkeling van de samenleving; zij wil bijdragen aan de bevordering van een gezond sociaal-economisch klimaat en aan initiatieven op het gebied van zelforganisatie. De Rabobank heeft oog voor de directe en indirecte maatschappelijke gevolgen van haar activiteiten. In het licht van haar streven naar een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn hecht de Rabobank aan een zorgvuldige omgang met natuur en leefmilieu en aan het welzijn van dieren. Dit vertrekpunt geldt zowel voor haar eigen functioneren als voor activiteiten waaraan zij als financier/belegger/(her)verzekeraar is verbonden. De Rabobank speelt graag een faciliterende en stimulerende rol bij investeringen en transacties die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. Zij wil geen verbintenissen aangaan die daarmee strijdig zijn. De Rabobank is een samenstel van onderdelen die erop gericht zijn klantwaarde te leveren. Rabobank biedt een veilige omgeving om risico s en dilemma s actief bespreekbaar te maken en transparant samen te werken aan een zorgvuldige oplossing

33 Wet- en regelgeving en ondertekende convenanten worden strikt nageleefd. Zo doen wij De Rabobank weegt bij al haar activiteiten de belangen van alle betrokkenen zoals klanten, leden, obligatiehouders en andere schuldeisers, werknemers en de samenleving zorgvuldig af. Medewerkers Rabobank Medewerkers van de Rabobank zijn maatschappelijk betrokken: We zetten ons in voor de gemeenschap waarin we leven. We betrekken klanten en leden bij de bank. We delen onze kennis en netwerken met klanten en leden. We dragen bij aan betere en duurzame wereld. Interne relaties Uitgangspunten Rabobank De Rabobank is een samenstel van onderdelen die erop gericht zijn klantwaarde te leveren. Rabobank biedt een veilige omgeving om risico s en dilemma s actief bespreekbaar te maken 31

34 Rabobank 32 en transparant samen te werken aan een zorgvuldige oplossing. Als lerende organisatie voorkomen we herhaling van fouten door oorzaken weg te nemen. Medewerkers binnen de Rabobank worden met respect tegemoet getreden: volwassen, open en betrokken. Zij krijgen volop de ruimte om zich in hun functie te ontwikkelen. Hun welzijn staat voorop. De Rabobank wil zorgen voor een goed klimaat waarin medewerkers zich kunnen ontplooien. Bij de werving zal erop worden toegezien dat nieuwe krachten de potentie hebben om zich in de Rabobank met haar specifieke doelstelling te ontwikkelen en toegevoegde waarde te leveren. In relaties met medewerkers vormen betrouwbaarheid en zorgvuldigheid het uitgangspunt. Daarvoor zijn openheid, overleg en het nakomen van afspraken essentiële elementen. De Rabobank voert een verantwoord beloningsbeleid dat De Rabobank hecht eraan te investeren in medewerkers om hen in staat te stellen toegevoegde waarde te leveren. Medewerkers en leidinggevenden maken afspraken over doelen en wederzijdse verwachtingen en zijn aanspreekbaar op de realisatie

35 medewerkers geen prikkels geeft voor onzorgvuldig handelen. Integer handelen vereist dat eenieder zich onthoudt van misbruik van kennis en mogelijkheden die de functie binnen de Rabobank biedt. Zo doen wij Professionaliteit vereist dat wet- en regelgeving, interne voorschriften, richtlijnen en afspraken bekend zijn bij alle medewerkers en worden nageleefd. De Rabobank hecht er waarde aan dat de medewerkers buiten de uitoefening van hun functie maatschappelijke activiteiten ontplooien; het verrijkt de ervaring en verbreedt de horizon. Deze betrokkenheid zal evenwel het integer en onafhankelijk handelen in functie van de Rabobank niet in de weg mogen staan. Medewerkers kennen en nemen verantwoordelijkheid voor de beheersing van de risico s die samenhangen met hun functie. De Rabobank hecht eraan te investeren in medewerkers om hen 33

36 Rabobank 34 in staat te stellen toegevoegde waarde te leveren. Medewerkers en leidinggevenden maken afspraken over doelen en wederzijdse verwachtingen en zijn aanspreekbaar op de realisatie daarvan. Indien er sprake is van niet effectief (kunnen) functioneren worden afspraken gemaakt die leiden tot de gewenste aanpassingen. Samenwerking en teamgeest zijn bepalend voor het succesvol werken binnen de Rabobank. De Rabobank stimuleert en faciliteert mobiliteit in functies en werk van medewerkers. De Rabobank streeft naar een brede vertegenwoordiging van de samenleving in haar werkgemeenschap. Diversiteit leidt tot een hogere kwaliteit van dienstverlening. Elke vorm van ongelijke behandeling van medewerkers zonder dat daarvoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat wordt afgewezen. De Rabobank hecht eraan te investeren in medewerkers om hen in staat te stellen toegevoegde waarde te leveren. Medewerkers en leidinggevenden maken afspraken over doelen en wederzijdse verwachtingen en zijn aanspreekbaar op de realisatie

37 De Rabobank zet zich in voor zorgvuldig beheer van grondstoffen, energie en middelen in haar bedrijfsvoering. Zo doen wij Medewerkers Rabobank Medewerkers van de Rabobank versterken elkaar: We werken aan continue verbetering en vragen en geven feedback. We waarderen verschillende perspectieven en diversiteit. We handelen vanuit één Rabobank en reiken over de grenzen van eenheden heen. We nemen verantwoordelijkheid voor de balans in werk en privé. 35

38 Rabobank 36 Z zit dat Bij de Rabobank handelen we in het belang van de klant, we zijn respectvol, integer, professioneel en duurzaam. Maar in de praktijk lijkt het soms onmogelijk om altijd aan al deze aspecten te voldoen. We krijgen in ons werk dan ook onherroepelijk te maken met dilemma s. Dilemma s zijn situaties waarin verschillende belangen strijden om voorrang of botsen met elkaar. Deze spelen zich meestal af in een grijs gebied, waarin de wetgeving onvoldoende handvatten biedt. Dat betekent dat je zorgvuldig voor- en tegenargumenten tegen elkaar moet afwegen en moet toetsen aan onze leidende principes en kernwaarden. Wel of niet doen? Op voorhand is niet duidelijk wat de juiste keuze is. Vaak bieden regels duidelijkheid. En dat zijn er nogal wat! Mede door de grote maatschappelijke belangen hebben we met veel wetten en regels te maken. Die stellen eisen aan deskundigheid, betrouwbaarheid, verslaglegging, privacybescherming, n

39 Hoe ga je om met dilemma s? Regels geven duidelijkheid Vaak bieden regels duidelijkheid. En dat zijn er nogal wat! Mede door de grote maatschappelijke belangen hebben we met veel wetten en regels te maken. Die stellen eisen aan deskundigheid, betrouwbaarheid, verslaglegging, privacybescherming, noem maar op. Hieraan moeten we in ieder geval voldoen; ze vormen een belangrijke ondergrens. Maar wet- en regelgeving bieden niet altijd uitkomst. En soms vinden wij ze niet ver genoeg gaan en hebben we eigen richtlijnen. Zo zit dat Vragen, vragen, vragen Bieden al deze regels geen oplossing voor je dilemma, dan kun je de Gedragscode raadplegen. Dit is geen wet, geen regel, geen richtlijn: het is een streefcode. Ze geeft richting door aan te geven welke waarden belangrijk zijn voor het werken bij de Rabobank. Als je de Gedragscode leest, komen er ongetwijfeld veel vragen in je op. Zoals: hoe ontwikkelen we producten die professioneel, duurzaam én klantgericht zijn? Wanneer voldoet een product hieraan? Met welke leverancier wil ik zaken doen? Getuigt een bepaalde werkwijze wel van een respectvolle omgang? 37

40 Rabobank 38 Wanneer ben ik integer, wanneer niet? Vragen, vragen, vragen. En de Gedragscode geeft geen antwoord. Want iedere situatie is anders en elk antwoord moet recht doen aan de specifieke omstandigheden van die situatie. Grote verantwoordelijkheid En dus heeft iedereen binnen de Rabobank een grote verantwoordelijkheid. Van medewerkers verwachten we dat het professionals zijn die zelf het beste kunnen bepalen wat de juiste keuze is. Maar niemand heeft de wijsheid in pacht. Bespreek je dilemma daarom met anderen als je niet zeker bent van je zaak. Daarvoor is het belangrijk om een open werksfeer te hebben, waarin je zaken bespreekbaar kunt maken. Waarin je vrij je twijfels kunt uitspreken en elkaar als vanzelfsprekend helpt om tot het beste resultaat te komen. Die open cultuur is een extra verantwoorde lijkheid van de leidinggevende. Hij of zij heeft een voorbeeld functie. Meer nog dan een papieren Gedragscode bepalen zijn/haar woorden en daden wat medewerkers als richtinggevend kader ervaren. Met elkaar ontwikkelen we zo manieren om zorgvuldig om te gaan met de morele spanningsvelden van ons dagelijks werk. En dus heeft iedereen binnen de Rabobank een grote verantwoordelijkheid. Van medewerkers verwachten we dat het professionals zijn die zelf het beste kunnen bepalen wat de juiste keuze is. Maar niemand heeft de wijsheid in pacht. Bespreek je dil

41 Stap voor stap naar een oplossing 1. Wat is het dilemma? Probeer het dilemma zo helder mogelijk te definiëren door de verschillende kanten te belichten. Ik kan het wel doen, want Het is niet verantwoord, omdat Zo zit dat 2. Wie zijn de belanghebbenden? Een dilemma heeft direct belanghebbenden, maar er zijn ook altijd indirecte belangen groepen. De belastingbetaler, bijvoorbeeld. Breng ze allen goed in kaart. Het geeft zicht op de belangen waarmee je in de afweging rekening moet houden. 3. Zijn er relevante regels, richtlijnen of afspraken? Vaak is er wet- en regelgeving waaraan we moeten voldoen. Check of ze kunnen helpen bij jouw dilemma. Houd ook rekening met de Gedragscode en afspraken. 4. Welke argumenten voor én tegen zijn er? Maak een overzicht met alle voors en tegens. Hierin komen alle belanghebbenden, codes en relevante richtlijnen terug. 39

42 Rabobank Wat is mijn conclusie? Door na te gaan welke argumenten het zwaarste wegen kun je een weloverwogen conclusie maken. Probeer ook alternatieve oplossingen te doordenken, waarmee je het probleem wellicht kunt verzachten of zelfs omzeilen. 6. Doe ik het ook? Hou je eindconclusie tegen het licht met vragen als: sta ik volledig achter deze conclusie, kan ik het resultaat uitleggen en doet de conclusie recht aan de waarden en normen van de Rabobank? Hierbij sta ik niet alleen. Door na te gaan welke argumenten het zwaarste wegen kun je een weloverwogen conclusie maken. Probeer ook alternatieve oplossingen te doordenken, waarmee je het probleem wellicht kunt verzachten om zelfs omzeilen. Hou je eindconclusie tege

43 Je staat er niet alleen voor Stap 1: Collega Heb je vragen, twijfels of wil je klankborden over een bepaalde zaak of dilemma, besef dan dat je er niet alleen voor staat. Zo zit dat Op de eerste plaats kun je natuurlijk een collega om zijn/haar mening vragen. Misschien krijg je bevestiging van je oordeel, maar het kan ook tot aanvullende inzichten leiden. Beide zijn waardevol. Stap 2: Leidinggevende Raadpleeg je leidinggevende. Hij of zij kan je adviseren of bijvoorbeeld voorstellen je probleem te toetsen aan beleid en regelgeving. Optie A: Compliance Officer Kom je er niet uit met collega s en leidinggevende dan kun je je dilemma voorleggen aan andere partijen. Bijvoorbeeld een compliance officer. Bij elk onderdeel van de Rabobank is er een benoemd. 41

44 Rabobank 42 Optie B: Bureau Ethiek Je kunt je dilemma ook voorleggen aan het Bureau Ethiek. Die kan kijken of er vergelijkbare praktijkgevallen zijn geweest. Op basis daarvan kan snel advies worden gegeven. Desgewenst kan een kwestie geanonimiseerd worden behandeld. Complexe vraagstukken legt het Bureau voor aan de Commissie Ethiek. Optie C: vertrouwenspersoon Het kan zijn dat je met een probleem zit waarbij je binnen je eigen afdeling geen bevredigende oplossing vindt. Of dat je niet kunt bespreken met je leidinggevende, omdat het bijvoorbeeld om een persoonlijke aangelegenheid gaat. In dat geval kun je een vertrouwenspersoon inschakelen. A 1 2 B C Je kunt je dilemma ook voorleggen aan het Bureau Ethiek. Die kan kijken of er vergelijkbare praktijkgevallen zijn geweest. Op basis daarvan kan snel advies worden gegeven. Desgewenst kan een kwestie geanonimiseerd worden behandeld. Complexe

45 Wat doet de Compliance Officer? De Compliance Officer ondersteunt de business bij het bewaken en bevorderen van de integriteit en de daarmee samenhangende reputatie van de Rabobank. Dat is de missie van compliance. De Compliance Officer doet dit door management en medewerkers voor te lichten en te adviseren, onderzoeken te verrichten en te rapporteren aan de Directie of het Bestuur en aan de Raad van Commissarissen. Het doel is een cultuur te bevorderen waarin integer handelen centraal staat. Er zijn vier compliance aandachtsgebieden: Zo zit dat Zorgvuldige dienstverlening Krijgen klanten een passend advies en is de productinformatie voor de klant begrijpend en niet misleidend? Klantintegriteit Kennen we onze klanten en werken we niet samen met partijen die witwassen of andere strafbare activiteiten verrichten? Medewerkerintegriteit Worden privé-belang en belang van de bank voldoende 43

46 Rabobank 44 gescheiden (bijvoorbeeld nevenfuncties, giften, handelen met voorkennis)? Inrichting organisatie Worden in de bankorganisatie belangentegenstellingen voldoende beheerst? Daarnaast wordt de Compliance Officer betrokken bij incidenten die de reputatie van de bank kunnen schaden. Meer weten over Compliance? Neem contact op met: de Compliance Officer of met De Compliance Officer ondersteunt de business bij het bewaken en bevorderen van de integriteit en de daarmee samenhangende reputatie van de Rabobank. Dat is de missie van compliance. De Compliance Officer doet dit door management en mede

47 Wat doet het Bureau Ethiek? Iedere medewerker binnen de Rabobank die voor een ethisch dilemma staat, kan het Bureau Ethiek inschakelen. Ook achteraf. Als het kan, krijg je snel antwoord op je vraag, bijvoor beeld op basis van vergelijkbare praktijkgevallen. Bureau Ethiek legt complexere vraagstukken voor aan de Commissie Ethiek. Concreet zijn de taken van Bureau Ethiek en Commissie Ethiek: Zo zit dat praktijksituaties beoordelen en afwegen tegen de waarden en normen van de bank; overwegingen en adviezen publiceren, zodat het standpunt voor iedereen helder is; het zelfvertrouwen van medewerkers versterken bij dilemma s; maatschappelijke kwesties bespreken die om een normatief standpunt van de bank vragen. De Commissie geeft niet alleen adviezen over concrete cases, maar neemt ook standpunten in over maatschappelijke thema s die relevant zijn voor ons zakendoen. Zoals over mensenrechten, wapenindustrie, kernenergie, genetische modificatie en bio-brandstoffen. 45

48 Rabobank 46 De toetsing door de Commissie De Commissie Ethiek toetst aan het juridische kader, onze eigen Gedragscode en afgeleide gedragslijnen en de externe gedragsregels waaraan we ons verbonden hebben. Ook betrekt de Commissie diverse standpunten en onderzoeksbevindingen van gezag hebbende organisaties en belangenorganisaties in haar menings vorming. Op basis daarvan wikt en weegt de Commissie de voor- en tegenargumenten en neemt ze een standpunt in of brengt ze advies uit aan de indiener. De samenstelling van de Commissie In de Commissie zijn veel disciplines binnen de Rabobank vertegenwoordigd om een zo afgewogen mogelijk oordeel te kunnen vormen. De voorzitter van de raad van bestuur is ook de voorzitter van de Commissie Ethiek. Meer weten over Bureau Ethiek? Neem contact op met: De Commissie Ethiek toetst aan het juridische kader, onze eigen Gedragscode en afgeleide gedragslijnen en de externe gedrags regels waaraan we ons verbonden hebben. Ook betrekt de Commissie diverse standpunten en onderzoeksbevindingen van

49 Wat doet de Vertrouwenspersoon? Heb je een dilemma op het werk, dan kun je dat ook voorleggen aan een vertrouwenspersoon. Zo zit dat De meeste lokale banken, onderdelen en afdelingen binnen de Rabobank hebben een vertrouwenspersoon benoemd. Iemand aan wie je je verhaal kwijt kunt en die je kan adviseren hoe je het probleem of geschil kunt oplossen. Concreet kan een vertrouwenspersoon het volgende voor je doen: Zorgen voor de eerste opvang. Naar je luisteren. Informeren over mogelijkheden om het probleem in- of extern op te lossen. Je doorverwijzen naar een HR-professional. Je doorverwijzen naar een adviseur van één van de drie regelingen. 47

50 Rabobank 48 De drie regelingen zijn: 1. Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen Voor (dreigende) geschillen op het gebied van de arbeid, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Neem contact op met: 2. Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen Voor (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie. Neem contact op met: fm.rn.hr.arbo 3. Klokkenluiderregeling Voor melding van misstanden. Neem contact op met: telefoon De meeste lokale banken, onderdelen en afdelingen binnen de Rabobank hebben een vertrouwenspersoon benoemd. Iemand aan wie je je verhaal kwijt kunt en die je kan adviseren hoe je het probleem of geschil kunt oplossen. Concreet kan een vertro

51 49

52 Rabobank 50 Z In dit boekje hebben we op een rij gezet hoe wij als Rabobank denken en doen. Door het ondertekenen van de bankierseed laten we zien dat het klantbelang ons belang is. We hebben immers een aandeel in elkaar. Natuurlijk zijn er soms tegen strijdige belangen en worden we geconfronteerd met morele of ethische dilemma s waar regels niet direct een antwoord op geven. Praat hierover met leidinggevenden en collega s! k zweer binnen de grenzen van mijn functie die ik op enig moment in de bancaire sector vervul: dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen; dat ik een zorgvuldige afweging maak tussen de belangen van alle partijen die bij de ondernem

53 Bankierseed BANKIERSEED MEDEWERKER Bankierseed Ik beloof binnen de grenzen van mijn functie die ik op enig moment in de bancaire sector vervul: dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen; dat ik een zorgvuldige afweging maak tussen de belangen van alle partijen die bij de onderneming zijn betrokken, te weten die van de klanten, de leden, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert; dat ik in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen; dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij van toepassing zijn; dat ik geheim zal houden wat mij is toevertrouwd; dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis; dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen en mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving ken; dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen. Dat verklaar en beloof ik! Tevens bevestig ik mij te houden aan de gedragsregels en erken ik de handhaving van de gedragsregels en de uitoefening van de bevoegdheden op grond van het tuchtreglement. Op, werd te ten overstaan van, de eed volgens bovenvermeld formulier afgelegd. Medewerker Werkzaam bij Handtekening 51

54 Colofon Uitgave Rabobank, raad van bestuur & Coöperatie & Besturing Mei 2015 Contact Ontwerp Volta_thinks_visual Illustraties Aron Vellekoop León

55 e gedragscode laat zien wie we zijn: onze waarden, houding en gedrag. En met we bedoel ik niet de individuele medewerker, maar wij als collectief van medewerkers van de Rabobank. Met de gedragscode als referentie kunnen wij ons spiegelen aan

56 =========================================================== king in an open culture is not only pleasant, it also benefits the quality of our work. You feel free to broach sometimes difficult issues, to provide feedback, to express d he Code of Conduct shows who we are: our values, attitude and conduct. And by us I do not mean the individual employee, but us as a collective of employees of Rabo ==================================================

Gedragscode. Rabobank Groep

Gedragscode. Rabobank Groep Gedragscode Rabobank Groep Gedragscode Gedragscode Deze gedragscode bevat de uitgangspunten voor het gedrag van ieder die een functie vervult binnen de Rabobank Groep. De gedragscode is een uitwerking

Nadere informatie

Gedragsregels. Nederlandse Vereniging van Banken Gustav Mahlerplein 29-35 1082 MS Amsterdam 020 550 2888 www.nvb.nl

Gedragsregels. Nederlandse Vereniging van Banken Gustav Mahlerplein 29-35 1082 MS Amsterdam 020 550 2888 www.nvb.nl Gedragsregels Nederlandse Vereniging van Banken Gustav Mahlerplein 29-35 1082 MS Amsterdam 020 550 2888 www.nvb.nl Gedragsregels In samenhang met de introductie van een Maatschappelijk Statuut en de actualisering

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3 Inhoudsopgave Contents 1. ALGEMEEN... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 DOEL VAN DE GEDRAGSCODE... 3 1.3 DE KERNWAARDEN VAN KAS BANK... 3 2. GEDRAGSREGELS... 4 2.1 ALGEMENE GEDRAGSREGELS BETREFFENDE INTEGRITEIT...

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode oktober 2015 Voorwoord SNS Bank N.V. gelooft in de cultuur van normaal bankieren. Wij willen bouwen aan een maatschappij waarin vol vertrouwen en optimisme wordt

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: Ingestemd door MR: Goedgekeurd door RvT:

INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: Ingestemd door MR: Goedgekeurd door RvT: INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: november 2015 Ingestemd door MR: december 2015 Goedgekeurd door RvT: december 2015 1 Bedoeling De integriteitscode van Het Baken Almere betreft de uitgangspunten

Nadere informatie

CB13.099 Integriteitscode Aventus PvB 24-07-2013 versie 2.0, vastgesteld CvB 24-09-2013 vervangt CB07.311 INTEGRITEITSCODE AVENTUS

CB13.099 Integriteitscode Aventus PvB 24-07-2013 versie 2.0, vastgesteld CvB 24-09-2013 vervangt CB07.311 INTEGRITEITSCODE AVENTUS CB13.099 Integriteitscode Aventus PvB 24-07-2013 versie 2.0, vastgesteld CvB 24-09-2013 vervangt CB07.311 INTEGRITEITSCODE AVENTUS Document historie Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-378, titel: Gedragscode integriteit 2017 De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelet op Gemeentewet, artikel 15 lid 3; BESLUIT Vast te stellen de gedragscode 2017

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

NVAO Integriteitscode

NVAO Integriteitscode NVAO Integriteitscode Oktober 2015 NVAO Integriteitscode Oktober 2015 pagina 2 Inleiding Integriteit is een intrinsieke waarde voor mensen en organisaties en daarnaast voorwaarde voor vertrouwen in de

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

gedragswijzer Inleiding

gedragswijzer Inleiding Gedragswijzer Inleiding Wij zijn Lefier, een wooncorporatie met ambities in Noord-Nederland. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige organisatie

Nadere informatie

Gedragscode NVM bestuurders

Gedragscode NVM bestuurders De NVM is een organisatie met aanzienlijke financiële en maatschappelijke belangen. Dat schept verantwoordelijkheden voor de landelijke bestuurders (Algemeen bestuur en vakgroepbesturen). Het Algemeen

Nadere informatie

Gedragscode Martini Ziekenhuis

Gedragscode Martini Ziekenhuis Gedragscode Martini Ziekenhuis Gedragscode Martini Ziekenhuis Het Martini Ziekenhuis, dat zijn wij. Een dienstverlenende instelling die als speerpunt gastvrijheid heeft en waar mensen centraal staan. Samen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INLEIDING Stichting Woonlinie (hierna: Woonlinie ) is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze verantwoordelijkheid proberen

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum Gedrag- en integriteitscode Het Stedelijk Lyceum vastgesteld op 27-01-2016 Voorwoord Een onderwijsinstelling is een maatschappelijke instelling en draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid. Het betekent

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat.

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat. Gedragscode Prins Claus Fonds 3 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2002 Zo zijn onze manieren! Inleiding Een gedragscode voor het Prins Claus Fonds dient rekening te houden met de aard van de organisatie, het

Nadere informatie

Business Principles, Kernwaarden, Strategie; hoe zit dat?

Business Principles, Kernwaarden, Strategie; hoe zit dat? Business Principles Business Principles, Kernwaarden, Strategie; hoe zit dat? De Business Principles zijn een nadere uitwerking van de kernwaarden en de strategische thema s. Samen met onze purpose, missie,

Nadere informatie

GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE van de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee

GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE van de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE van de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee Inleiding Deze gedragscode is bedoeld om een kader te scheppen voor een goed, veilig en stimulerend werken leerklimaat

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS. VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep

GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS. VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep Inleiding Als aanbieder van mast infrastructuur, glasvezeldiensten, rentmeesterdiensten en leverancier van (turn-key) projecten voor mobiele

Nadere informatie

doen gedragsregels van PSW

doen gedragsregels van PSW doen laten gedragsregels van PSW Inhoud1. Inleiding 2. De Taak 3. Gedragsregels 4. Werken met dit boekje 1 1. Inleiding Algemeen Werken bij PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg betekent

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode Versie definitief 1 november 2012 Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode versie definitief 1 november 2012 1 Inleiding De

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting

Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting Quality needs diversity 1. Inleiding Deze richtlijnen zijn een uitwerking van de kernwaarde Ruimte voor talent en groei voor iedereen, onderdeel

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Meldingsregeling overtredingen of misstanden Group Compliance Document informatie Titel Klokkenluidersregeling Auteur Group Compliance Versie 2.0 Datum 1 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

PvdA Amsterdam, 7 mei 2012

PvdA Amsterdam, 7 mei 2012 PvdA Amsterdam, 7 mei 2012 Ten geleide Voor de Partij van de Arbeid geldt wet en regel én onze eigen moraal van soberheid en dienstbaarheid. In ons dagelijks politiek handelen laten wij ons daar door leiden.

Nadere informatie

Gedragscode Raad van Beheer

Gedragscode Raad van Beheer Gedragscode Raad van Beheer Hoofdstuk 1: Bestuur Deel I Kernbegrippen integriteit van bestuursleden Leden van het bestuur van de Raad van Beheer stellen bij hun handelen de kwaliteit van het bestuur centraal.

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 1 Integriteitscode Goed Wonen Zederik werkt met maatschappelijk kapitaal aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING De Code of Conduct is het kader voor gedrag en reflectie voor medewerkers en studenten

Nadere informatie

Gedragscode medewerkers en cliënten

Gedragscode medewerkers en cliënten Gedragscode medewerkers en cliënten 2014 1/9 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze... 3 3. Samenvatting gedragscode... 4 4. Gedragscode medewerkers stichting Zorg Almere... 5 - clientgerichtheid....5

Nadere informatie

Concept Ministeriële regeling

Concept Ministeriële regeling Concept Ministeriële regeling Regeling van de minister van Financiën met betrekking tot het stellen van regels over de eed of belofte die personen werkzaam bij financiële ondernemingen moeten afleggen

Nadere informatie

Onze gedragscode zorg

Onze gedragscode zorg INTERN RESULTAAT Afspraak is afspraak glashelder MELDPUNT intranet aandacht INZICHT dilemma s BETROUWBAAR Onze gedragscode zorg eerlijk vertrouwenspersonen meer vertrouwen Zo doen we dat samen bij Staedion

Nadere informatie

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Integri teits code Integriteitscode Versie A3 Pagina 1 van 6 Inleiding Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Integriteitscode Kleine Meierij

Integriteitscode Kleine Meierij Integriteitscode Kleine Meierij Inleiding Kleine Meierij is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze mottos "Zorgeloos woonplezier en Haal de buitenwereld binnen" proberen we invulling

Nadere informatie

Integriteitcode. Versie: november 2013 Vastgesteld: december 2013. I n t e g r i t e i t c o d e - L a u w e r s C o l l e g e Pagina 1

Integriteitcode. Versie: november 2013 Vastgesteld: december 2013. I n t e g r i t e i t c o d e - L a u w e r s C o l l e g e Pagina 1 Integriteitcode Versie: november 2013 Vastgesteld: december 2013 I n t e g r i t e i t c o d e - L a u w e r s C o l l e g e Pagina 1 Inleiding Het Lauwers College wil goed onderwijs bieden, zodat iedere

Nadere informatie

De Integriteitcode van Hogeschool Utrecht. Auteur Sjoerd van Geffen. Inlichtingen T 030 238 85 53 E sjoerd.vangeffen@hu.nl.

De Integriteitcode van Hogeschool Utrecht. Auteur Sjoerd van Geffen. Inlichtingen T 030 238 85 53 E sjoerd.vangeffen@hu.nl. Auteur Sjoerd van Geffen Inlichtingen T 030 238 85 53 E sjoerd.vangeffen@hu.nl Datum 4 juni 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 De Integriteitcode van Hogeschool Utrecht Bronvermelding is verplicht.

Nadere informatie

Integriteitcode Lucas Onderwijs

Integriteitcode Lucas Onderwijs 1/5 Inleiding Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden, opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke

Nadere informatie

INTEGRITEITSBELEID. Beroepsvereniging

INTEGRITEITSBELEID. Beroepsvereniging INTEGRITEITSBELEID Wallaart & Kusse Public Affairs (WKPA) streeft ernaar het juiste te doen. Dat is voor ons integriteit. In deze notitie beschrijven wij op hoofdlijnen ons integriteitsbeleid. Beroepsvereniging

Nadere informatie

Gedragscode Zayaz voor relaties

Gedragscode Zayaz voor relaties Gedragscode Zayaz voor relaties s-hertogenbosch, december 2011 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag wel en wat niet? Welk gedrag verwacht Zayaz van haar relaties 1 en wat kan en

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INLEIDING Woningbouwvereniging Beter Wonen staat midden in de samenleving. We zijn er voor onze klanten (leden, huurders, woningzoekenden etc.) en voelen

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE Vastgesteld d.d. 21-10-2008 Gewijzigd d.d. 08-10-2009 Inleiding Laurentius wil voor de medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een professionele, toegankelijke en betrouwbare

Nadere informatie

Algemene Gedrags- en Integriteitscode

Algemene Gedrags- en Integriteitscode Algemene Gedrags- en Integriteitscode Datum : 29 september 2015 Herzien : - Status : Definitief CvB : - KD-PO : 01/12/2015 KD-VO : - PMR : 19/11/2015 MR : 14/10/2015, 09/12/2015 GMR : 21/01/2016 RvT :

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Dilemmics. Morele Oordeelsvorming. Werkboek. voor medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Dilemmics. Morele Oordeelsvorming. Werkboek. voor medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Dilemmics Morele Oordeelsvorming Werkboek voor medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 2013 Werkboek Morele Oordeelsvorming 1 2014. Dilemmics. Alle rechten van deze uitgave zijn voorbehouden.

Nadere informatie

Regeling Klokkenluiden

Regeling Klokkenluiden Regeling Klokkenluiden Doelgroep Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van Van Lanschot. Gepubliceerd door Compliance Vervangt Beleid d.d. 1 april 2015 Instemming verleend door De ondernemingsraad

Nadere informatie

ALGEMENE GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE. OSG Piter Jelles. Versie 17 december 2014

ALGEMENE GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE. OSG Piter Jelles. Versie 17 december 2014 ALGEMENE GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE - OSG Piter Jelles Versie 17 december 2014 1. Algemeen Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles is een algemeen toegankelijke onderwijsinstelling voor Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Korte uitleg over de Integriteitscode

Korte uitleg over de Integriteitscode De Integriteitscode Korte uitleg over de Integriteitscode Wat is de Integriteitscode? De Integriteitscode is een code waarin we hebben vastgelegd hoe we integer handelen in de omgang met huurders, klanten,

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Visie op belonen. Rabobank Groep

Visie op belonen. Rabobank Groep Visie op belonen Rabobank Groep 2014 1 Contactgegevens: Human Resources Rabobank Humanresourcesrabobank@rn.rabobank.nl 2 Visie op belonen Intentieverklaring De Rabobank Groep hanteert een zorgvuldig, beheerst

Nadere informatie

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep.

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep. Gedragscode Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. De missie van Vastned Retail N.V. (

Nadere informatie

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten.

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Gedragscode Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Vastgesteld in de vergadering van de Algemene Rekenkamer d.d. 20 februari 2013 Inhoud

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

Zo werken wij. KPN Bedrijfscode

Zo werken wij. KPN Bedrijfscode Zo werken wij. KPN Bedrijfscode x De KPN Bedrijfscode is van toepassing op alle (ingehuurde) medewerkers van KPN, inclusief het management, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Op specifieke

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode. CODE:i

Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode. CODE:i Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode CODE:i Missie De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft als primaire taken het genereren en overdragen van

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit Gedragscode Medewerkers Pagina 1 van 6 Gedragscode Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie onze organisatie diensten verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging Oudewater

Integriteitscode. Woningbouwvereniging Oudewater Integriteitscode Woningbouwvereniging Oudewater 2010 Inleiding Woningbouwvereniging Oudewater is er in hoofdzaak voor om die doelgroepen te huisvesten die daar zelf niet in kunnen voorzien. Daarnaast is

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. Mei 2015

Gedragscode Propertize. Mei 2015 Gedragscode Propertize Mei 2015 Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 26 mei 2015 0 Versiebeheer, autorisatie en publicatie 0.1 Versiebeheer Versie Status Auteur(s) Wijziging/toevoeging Mei 2015 Definitief

Nadere informatie

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek GEDRAG- EN INTEGRITEITSCODE Inleiding Voortvloeiend uit de Governance Code voor Woningcorporaties is voor Wonen Vierlingsbeek deze integriteitscode

Nadere informatie

Integriteitcode Rentree

Integriteitcode Rentree Inleiding Rentree is een onderneming die midden in de samenleving staat. Rentree richt zich vanuit haar maatschappelijke taak, die verankerd is in het huisvesten van de aandachtsgroep en de investeringen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid én (potentieel) voorzitter Raad van Commissarissen Verbinding agrarische sector en Industriële sector

FUNCTIEPROFIEL. Lid én (potentieel) voorzitter Raad van Commissarissen Verbinding agrarische sector en Industriële sector FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Aandachtsgebied: Rabobank Emmen Coevorden Lid én (potentieel) voorzitter Raad van Commissarissen Verbinding agrarische sector en Industriële sector 1. ORGANISATIE

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland

Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland Rijnland wil worden gezien als een betrouwbaar, professioneel en toegankelijk waterschap, dat zichtbaar en aanspreekbaar is voor

Nadere informatie

Integriteitscode WoonCompas

Integriteitscode WoonCompas Integriteitscode WoonCompas Datum vaststelling : vastgesteld door RvC d.d. 14 december 2010 Onderwerp : Governance In onze strategie voor 2010-2015 hebben we geformuleerd: Wij willen ons onderscheiden,

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden INTEGRITEITSCODE ROC Leiden Dit document is onlosmakelijk verbonden met: de branchecode Goed bestuur in het mbo (ingaande 1 augustus 2014); de Statuten van de Stichting ROC Leiden (17 oktober 2014 2014);

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam Gedragscode fair play Fair play is niet alleen belangrijk in sport, maar zeker ook in het dagelijkse leven en binnen de omgeving waarin wij ons als onderneming begeven. Voor je ligt de vernieuwde gedragscode

Nadere informatie

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL De Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell bepalen de wijze waarop de afzonderlijke tot de Shell Groep* behorende Maatschappijen hun bedrijf uitoefenen. * Royal

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Vermogensbeheerders over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Vermogensbeheerders over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Vermogensbeheerders over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen DUFAS is de brancheorganisatie van de vermogensbeheersector die in Nederland actief is.

Nadere informatie

Gedragscode Holland Quaestor

Gedragscode Holland Quaestor Gedragscode Holland Quaestor Inleiding Holland Quaestor (HQ), de vereniging van trustkantoren in Nederland, zet zich in voor een verdere professionalisering van de trustsector in Nederland. De trustkantoren

Nadere informatie

Integriteitscode Pagina 2

Integriteitscode Pagina 2 Integriteitscode Integriteitscode Openbaar Primair Onderwijs Ameland Versie 1 Datum GMR 3 april 2013 Datum BC 26 april 2013 Evaluatie 2017 Integriteitscode Pagina 2 Inleiding De Bestuurscommissie Openbaar

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

ROC Ter AA. Integriteitscode

ROC Ter AA. Integriteitscode ROC Ter AA Integriteitscode 1 COLOFON Versie 20150210.1.CVB.DEF Geldig tot 20190101 Auteur Antoinette Knoet, College van Bestuur Soort document beleidsdocument Datum vaststelling 1-1-2015 Datum plaatsing

Nadere informatie