Afdeling Kwaliteitszorg Natuurbeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling Kwaliteitszorg Natuurbeheer"

Transcriptie

1 OVERZICHT HBO- en WO-STAGEPLAATSEN BIJ NATUURMONUMENTEN STUDIEJAAR (peildatum 5 juni 2013) CENTRAAL KANTOOR te s-graveland: Afdeling Kwaliteitszorg Natuurbeheer Ondersteuning bij de evaluatie van het in de natuurgebieden van Natuurmonumenten gevoerde beheer ten aanzien van laagvenen of duinen. Toelichting: de afdeling Kwaliteitszorg voert regelmatig evaluaties uit naar de kwaliteit van het terreinbeheer in de gebieden van Natuurmonumenten. HBO of universitair Inzicht in natuurbeheer dan wel in ontwikkelingen van het Nederlandse landschap zijn gewenst. KN maanden. Start vanaf januari 2014 Begeleiding: Bart van Tooren (tel.nr.: ) of Annemiek Boosten (tel.nr.: ) Ondersteuning bij de evaluatie van het gevoerde beheer en beleid ten aanzien van een nader te bepalen onderwerp in de gebieden van Natuurmonumenten. Het exacte onderwerp staat op het moment van schrijven nog niet vast. De afdeling Kwaliteitszorg voert regelmatig evaluaties uit naar de kwaliteit van het terreinbeheer in de gebieden van Natuurmonumenten. HBO of universitair Inzicht in natuurbeheer dan wel in ontwikkelingen van het Nederlandse landschap zijn gewenst. KN maanden. Start vanaf januari 2014 Begeleiding: Bart van Tooren (tel.nr.: ) of Annemiek Boosten (tel.nr.: ) of Nico Bos (tel.nr.: ) Afdeling Natuur en Landschap Keerzijde van succesvolle fauna. Een inschatting maken van welke dieren we in de toekomst verwachten dat ze gaan toenemen en daarmee in conflict gaan komen met andere belangen. Een mooi voorbeeld is de bever. Nu zijn het er 600 en hebben we het over een succes, straks zitten ze overal en worden ze ervaren als een plaag. Dat is de grauwe gans ook overkomen. Als we weten welke soorten mogelijk problemen gaan veroorzaken en welke oplossingen er zijn om die problemen te voorkomen, kan Natuurmonumenten zich daar tijdig op voorbereiden. HBO of WO NL-1 2 e helft van 2013 Begeleiding: Michiel van der Weide (tel.nr.: ) Pagina 1 van 5

2 Faunabeleid Natuurmonumenten. Het faunabeleid van Natuurmonumenten moet op deelonderwerpen worden bijgesteld of verduidelijkt. Veelal gaat het om grotere dieren. Ruimte gegeven aan grote dieren leidt tot beheeropgaven. Vanuit de dierenecologie en dierethiek moeten keuzes goed onderbouwd worden. WO NL-2 2 e helft van 2013 Begeleiding: Michiel van der Weide (tel.nr.: ) Monitoring van natuur. Centrale vraag voor het natuurbeheer is hoe we de kwaliteit van een gebied op niveau houden of krijgen. Om inzicht in kwaliteit te krijgen is in het kader van de subsidieregeling natuur en landschap (SNL) door de overheid een monitoring systeem ontwikkeld. Vanuit kostenoverwegingen staat deze monitoring onder druk en wordt de vraag gesteld of er niet een beetje minder gemeten kan worden. Natuurmonumenten wil graag een nadere verkenning wat minimaal noodzakelijk is om natuurkwaliteit goed in beeld te brengen en een advies over monitoring systematiek. WO Ervaring met vegetatiekartering, broedvogelinventarisatie of inventarisatie van andere diergroepen en de interpretatie van de resultaten is wenselijk. NL-3 2 e helft van 2013 Betrekken bevolking bij natuurvisie. Natuurmonumenten wil graag een goede beheerder zijn. Een belangrijke uitdaging hierbij is hoe we de betrokkenheid van mensen bij ons werk kunnen vergroten. Wij denken dat het betrekken van de bevolking bij de natuurvisies die wij van onze gebieden maken, een goede manier is. In het kader van een stage willen wij graag een nadere analyse en advies hoe Natuurmonumenten dit het beste kan aanpakken. Wij stellen voor dat deze analyse wordt uitgevoerd aan de hand van een concrete natuurvisie die bij ons wordt uitgevoerd. WO Zelfstandig kunnen werken. NL-4 2 e helft van 2013 en afhankelijk van de periode dat de visie wordt uitgevoerd. Graslanden. Kennis van beheeraspecten van graslanden is voor Natuurmonumenten van groot belang. Grasland vormt een groot aandeel van het areaal dat we beheren. Begin 2013 is een onderzoek naar het beheer van Kruiden- en faunarijk grasland, beheertype N12.02, uitgevoerd. Hieruit komt een concreet aantal opties voor vervolgonderzoek naar voren waar stagiaires aan zouden kunnen werken: Pagina 2 van 5

3 - nader onderzoek naar de waarde van deze graslanden voor geleedpotigen en het uitwerken van streefbeelden en beheermaatregelen gericht op de fauna. Eventueel in combinatie met veldwerk om de effecten van verschillende beheermethoden in kaart te brengen afhankelijk van milieuvariabelen zoals voedselrijkdom; - in beeld brengen hoe de waarde van de graslanden voor geleedpotigen kwantitatief zou kunnen worden uitgedrukt in een faunameetlat, waarbij aan de hand van de abundantie van verschillende soortgroepen de waarde voor de fauna kan worden bepaald, zonder dat determineren tot op de soort noodzakelijk is; - een onderzoek en advies over hoe Natuurmonumenten het graslandbeheer kan benaderen als onderdeel van herstel en beheer van het cultuurlandschap als geheel. Landschapsecologische samenhang, cultuurhistorie en belevenswaarde vormen hierbij belangrijke aspecten waarbij mogelijk ook gezocht kan worden naar nieuwe gebruiksvormen en inkomstenbronnen die een duurzaam beheer van het cultuurlandschap mogelijk maken. Afhankelijk van interesse en ervaring kunnen een of meer van deze opties als stageonderwerp worden gekozen. WO inclusief inhoudelijke begeleiding vanuit de universiteit Zelfstandig kunnen werken. NL-5 2 e helft van 2013 en afhankelijk van de periode dat de visie wordt uitgevoerd. Standplaats: Kwalitatief gebruikers- en gebruiksonderzoek intranet. We willen graag laten onderzoeken wat er goed/niet goed is aan ons vernieuwde intranet en waarom mensen dat vinden (inhoud en functionaliteit). We willen weten welke wensen er zijn (inhoud en functionaliteit) en we willen een gefundeerd advies voor de doorontwikkeling van ons intranet. HBO/WO Een groepje van 3 of 4 studenten, het liefst afkomstig uit verschillende afstudeerrichtingen (bijv. bos- en natuurbeheer, informatiemanagement, organisatiekunde of communicatie). De studenten zetten zelfstandig hun onderzoek op en voeren dit uit en ze maken zelf keuzes voor de te gebruiken methodieken. NL-6 het centrale kantoor in s-graveland. De studenten zijn bereid door heel Nederland te reizen (bezoeken aan regiokantoren en eenheden) voor hun onderzoek. najaar of winter 2013 Begeleiding: Willemijn Past (afdeling Communicatie en Marketing, tel.nr.: ) of Wanne de Bie (tel.nr.: ). Afdelingen Financiële Administratie en Planning en Control (Kosten)analyse van Natuurmonumenten HEAO FA/P&C-1 oktober-december 2013 Pagina 3 van 5

4 Begeleiding: hoofd Planning en Control (tel.nr.: ) REGIO OVERIJSSEL EN FLEVOLAND: Bij het bezoekerscentrum De Wieden worden regelmatig activiteiten voor kinderen en gezinnen georganiseerd. Voor deze activiteiten worden stagiaires gevraagd voor de coördinatie. Dat wil zeggen het uitzetten van de activiteit (zoals Wilde Buiten dagen of vakantieactiviteiten), het klaarzetten van materialen, het instrueren en begeleiden van vrijwilligers, de public relations vooraf maar ook via social media en achteraf. Daarnaast worden er voor de jeugdnatuurclub van max. 25 kinderen programma s bedacht (instructies, materialen). ROV-1 Standplaats: Bezoekerscentrum De Wieden, Sint Jansklooster het hele jaar door HBO richting toerisme of hospitality Begeleiding: Renate Sanders (tel.: ). Achtergrond: Standplaats: Onderzoek en opzet dagarrangement voor scholen bij bezoekerscentrum De Wieden. Voor scholen uit de omgeving is een losstaand programma van 1½ uur goed omdat dat in te passen is in hun normale schoolplanning. Het gaat ervan uit dat de school per 4 leerlingen een begeleider meebrengt. Dit sluit echter niet aan bij de wensen en mogelijkheden van scholen die op werkweek/schoolkamp gaan in De Wieden. Zij vagen dan om een educatief dagdeel bij het bezoekerscentrum dat met minder begeleiders gedaan kan worden. Op deze vraag willen wij graag ons aanbod afstemmen. Bezoekerscentrum De Wieden biedt verschillende schoolprogramma s aan voor basisscholen in de Kop van Overijssel. Dit zijn losstaande programma s die 1½ uur duren. Daarnaast zijn er diverse andere activiteiten mogelijk voor (groepen) kinderen, bv. een vaartocht en een wandeling over het vlonderpad/laarzenpad. ROV-2 De opdracht kan uitgevoerd worden vanuit huis. In overleg is er ook een werkplek beschikbaar, bijvoorbeeld op het regiokantoor in Zwolle of op het centraal kantoor in s-graveland. najaar/winter HBO richting toerisme of hospitality in bezit van rijbewijs/auto of goede fietsconditie. Interesse voor relatie kinderen - natuur, goede communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling Begeleiding: Nel van der Laan en Renate Sanders (tel.: ). REGIO NOORD-HOLLAND/UTRECHT: Het ontwerpen en construeren van een kunstmatig, drijvend vogeleiland in een zandwinplas te Haarzuilens. NHU-1 Standplaats: beheerkantoor eenheid Haarzuilens in overleg HBO richting bouwkunde Begeleiding: Udo Hassefras (tel.nr.: ) Pagina 4 van 5

5 REGIO NOORD-BRABANT/LIMBURG: Community Sint-Pietersberg verder vorm geven. We willen door het realiseren van een community meer draagvlak voor ons werk op de Sint-Pietersberg creëren. NBL-1 Standplaats: eenheid Zuid-Limburg, team Communicatie Noord-Brabant en Limburg Brussummerheide, Heerlen vanaf medio augustus 2013 t/m juni 2014, enkele dagen per week HBO marketing en/of communicatie Onderzoeksmethode en analyse, kennis van sociaal media (facebook, internet en virtual communication), kennis van event management, kennis van communities en liefst ook ervaring met het opzetten hiervan. Begeleiding: Anne Steijaert (tel.nr.: ) of Sheila Cohen (tel.nr.: ). Pagina 5 van 5

Wegwijs in onderzoek. Onderzoekswijzer

Wegwijs in onderzoek. Onderzoekswijzer Wegwijs in onderzoek Onderzoekswijzer december 2013 3 Deze onderzoekswijzer helpt je op weg bij het zelf uitvoeren, dan wel het begeleiden van een onderzoek. Als je zelf een onderzoek uitvoert, wil je

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Motivatie voor schadebestrijding. Een onderzoek naar de motivatie van jagers en grondgebruikers voor beheer en schadebestrijding

Onderzoeksrapport. Motivatie voor schadebestrijding. Een onderzoek naar de motivatie van jagers en grondgebruikers voor beheer en schadebestrijding Onderzoeksrapport Motivatie voor schadebestrijding Een onderzoek naar de motivatie van jagers en grondgebruikers voor beheer en schadebestrijding 10 april 2013 1 Colofon Opdrachtgever: Faunafonds Titel:

Nadere informatie

De route naar de antwoorden in het sociaal domein

De route naar de antwoorden in het sociaal domein De route naar de antwoorden in het sociaal domein Onderzoeksaanbod 2014-2015 onderzoek 2 Inhoudsopgave Introductie.... 5 Overzicht onderzoeksaanbod sociaal domein... 6 Hoofdstuk 1 - Zicht op prestaties...

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

Voorbeeld stagevoorstel

Voorbeeld stagevoorstel Voorbeeld stagevoorstel BIS (Bedrijfskunde Informatiepunt Stages) Het stagevoorstel moet bestaan uit verschillende onderdelen, welke ook beschreven staan in het instructiedocument (kopje 4.3). In dit document

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Ondersteuning stap voor stap bij zelfstandig onderzoek doen door Henk Ankoné, SLO De uitgebreidere stappenplannen voor het doen van onderzoek gaan uit van ongeveer

Nadere informatie

De VIBEZ-methode. Vraaggericht, Interactief, Bewust En Zo. Meedoen en meebeslissen in de maatschappij

De VIBEZ-methode. Vraaggericht, Interactief, Bewust En Zo. Meedoen en meebeslissen in de maatschappij De VIBEZ-methode Vraaggericht, Interactief, Bewust En Zo Meedoen en meebeslissen in de maatschappij Hengelo, januari 2009 m e e r d a n w e l z ij n Inhoudsopgave Inleiding 2 1. De VIBEZ-methode: waarom

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Bacheloropleiding Logistiek & Economie. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Traineeship begeleiding in Propedeuse schooljaar 2013-2014

Bacheloropleiding Logistiek & Economie. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Traineeship begeleiding in Propedeuse schooljaar 2013-2014 Bacheloropleiding Logistiek & Economie Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Traineeship begeleiding in Propedeuse schooljaar 2013-2014 Hogeschool Utrecht, opleiding Logistiek en Economie 1/24 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SAMEN VOOR NATUUR JAARVERSLAG 8 FINANCIËLE RESULTATEN EN BELEID

SAMEN VOOR NATUUR JAARVERSLAG 8 FINANCIËLE RESULTATEN EN BELEID SAMEN 8 FINANCIËLE RESULTATEN EN BELEID VOOR NATUUR 1 JAARVERSLAG 2014 Inhoud 1 WIE ZIJN WIJ? 4 WIJ SPREKEN 7 ONZE DUURZAAMHEID 1.1. Voorwoord Marc van den Tweel (directeur Natuurmonumenten) 4 1.2. De

Nadere informatie

HANDLEIDING BELEIDSNOTITIE MAATSCHAPPELIJKE STAGE Versie havo-vwo

HANDLEIDING BELEIDSNOTITIE MAATSCHAPPELIJKE STAGE Versie havo-vwo HANDLEIDING BELEIDSNOTITIE MAATSCHAPPELIJKE STAGE Versie havo-vwo 1. Visie en doel van de maatschappelijke stage a. Welke visie en doelen heeft de school met maatschappelijke stage? b. Hoe sluit deze aan

Nadere informatie

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting)

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Een online onderzoek onder leerlingen en ouders in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

Plannen, Uitvoeren en Herplannen

Plannen, Uitvoeren en Herplannen Plannen, Uitvoeren en Herplannen een praktische benadering van projectplanning Wouter Radder Juni 2006 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit Exacte Wetenschappen Bedrijfswiskune en Informatica De Boelelaan

Nadere informatie

Duidelijk Decentraliseren

Duidelijk Decentraliseren Initiatief voorstel Duidelijk Decentraliseren Inleiding De komende jaren gaat er veel veranderen in de zorg. Zorgtaken die nu door het Rijk worden geregeld gaan naar de gemeente. Het CDA is van mening

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

ICTU biedt 10 principes voor succesvolle projecten

ICTU biedt 10 principes voor succesvolle projecten ICTU biedt 10 principes voor succesvolle projecten De conclusies die de Commissie Elias trekt uit problematische ICT-projecten zijn herkenbaar en bruikbaar. Maar bieden ze ook voldoende garantie voor een

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Schoolontwikkelingsplan

Schoolontwikkelingsplan Schoolontwikkelingsplan Schooljaar 2014-2015 Natuurlijk Leren Hoofdpunten: Tabletonderwijs met Snappet voor rekenen en spelling Kanjertraining schoolbreed inzetten Handelingsgericht werken in het kader

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

HBO Bacheloropleiding Business Management. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren. Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen. Datum Oktober 2013

HBO Bacheloropleiding Business Management. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren. Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen. Datum Oktober 2013 HBO Bacheloropleiding Business Management Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen Datum Oktober 2013 Cursuscodes Traineeship P MPNL-BATRJOB1-12 Traineeship 1

Nadere informatie

Evaluatie e- learning modulen en dienstverlening GGZ Ecademy

Evaluatie e- learning modulen en dienstverlening GGZ Ecademy E- learning GGZ Ecademy 1 / 21 Evaluatie e- learning modulen en dienstverlening GGZ Ecademy 2014 Januari 2015 Mary van den Wijngaart Rob Witte www.lokaalcentraal.com E- learning GGZ Ecademy 2 / 21 Voorwoord

Nadere informatie

CHANGE READINESS INVENTORY

CHANGE READINESS INVENTORY CHANGE READINESS INVENTORY INHOUDSOPGAVE Achtergrond en inhoud Kottermodel Inleiding Inzet en toepassing Leeswijzer Score en kleuraanduiding Interpretatie van de score Gemiddelde Terugkoppeling Interventies

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

Gewikt en gewogen. Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH

Gewikt en gewogen. Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH Gewikt en gewogen Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH Dr. Eric Hermans Drs. Rianne Gijzen Postbus 8228, 3503 RE

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers Deskundigheidsbevordering vrijwilligers Eindrapportage Esther Plemper Marit Moll In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Oktober 2005 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 15

Nadere informatie

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd Handleiding beroepsproducten portfolio en assessment Jaar 1 Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd CCOBPA01A1 en CCOBPB01A1 Monica Heikoop Mei 2012 Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van

Nadere informatie

De nieuwe koers Op weg naar een duurzame toekomst. Onderbouwing Manifest. Nivon, netwerk voor Cultuur en Natuur

De nieuwe koers Op weg naar een duurzame toekomst. Onderbouwing Manifest. Nivon, netwerk voor Cultuur en Natuur De nieuwe koers Op weg naar een duurzame toekomst Onderbouwing Manifest Nivon, netwerk voor Cultuur en Natuur Onderbouwing Manifest Nivonraad 21 november 2009 Inhoud Inleiding 3 De context 4 Wat gaan we

Nadere informatie