Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden"

Transcriptie

1 Informatieboekje Welkom in De Sterrenlanden De Prinsemarij Vreedonk juli 2015

2 Inhoud Pagina Over De Sterrenlanden 2 Onze zorg en diensten 5 Bezoekers 10 Cliëntenraad 10 Klachtenfunctionaris 10 Medewerkers 10 Waardering 10 Over praktische zaken 12 Bijlage I : Maaltijden en koffie- en theevoorziening 17 Bijlage II : Linnenverzorging 18 Bijlage III : Kamers 20 Bijlage IV : Verhuizen naar de Sterrenlanden 21 Bijlage V : Kosten/vergoedingen 22 Adresgegevens Het Spectrum, locatie De Sterrenlanden Minnaertweg 4, 3328 HN Dordrecht Telefoon: Fax: website: bankrekening Het Spectrum: IBAN: NL74ABNA foto s: o.a. Piet van Heeren 1

3 Over De Sterrenlanden Welkom in De Sterrenlanden Dit informatieboekje is een eerste kennismaking met verpleeghuis De Sterrenlanden. Hierin vindt u antwoord op een groot aantal vragen. Het is echter niet mogelijk alle informatie in dit informatieboekje te zetten. Met vragen kunt u daarom altijd terecht bij onze medewerkers. Zij staan u graag te woord. Het Spectrum Per januari 2000 zijn verpleeghuis De Sterrenlanden en zorgcentra Thureborgh en Vreedonk gefuseerd. Samen vormen ze Stichting Het Spectrum. Onder deze stichting vallen naast De Sterrenlanden en Vreedonk, ook Hospice De Patio, De Prinsemarij, de huurappartementen in De Sterrenhof en het kinderdagverblijf De Sterretjes (beide op het terrein van De Sterrenlanden). Het Spectrum biedt intramurale zorg voor dementerenden en lichamelijk zieken, waaronder observatie-, revalidatie- en palliatieve zorg, alsmede extramurale zorg- en dienstverlening. Extramurale zorg- en dienstverlening wordt o.a. verleend in: Appartementen aan de Maurits- en Weizigtweg; Appartementen in De Prinsemarij; Aanleunwoningen zorgcentrum Vreedonk; Het Theehuis en appartementen aan de Atmosfeerstraat; De Klockelaer; Ontmoetingscentra in Dordrecht (een samenwerkingsverband met Katholieke Stichting Thuiszorg Internos en Stichting Het Parkhuis); Het Sterrenwiel (een samenwerking met o.a. De Wielborgh); De Sterrenhof. In dit gebouw bevinden zich 20 huurappartementen welke Het Spectrum verhuurd (zie ook brochure De Sterrenhof). Stichting Het Spectrum heeft het HKZ Certificatieschema voor Thuiszorg, Verpleegen Verzorgingshuizen ontvangen. Hiermee voldoet de stichting aan de eisen gesteld in de norm: NEN-EN-ISO 9001:2008. Dit certificaat is geldig voor de volgende activiteiten: verpleging en verzorging en het bieden van ondersteuning aan ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Onze geschiedenis De Sterrenlanden werd in mei 1980 officieel geopend door de heer J.H. van Zuuren, burgemeester van Dordrecht. De Sterrenlanden is een zorginstelling met een roomskatholieke identiteit. Zijne Excellentie Monsigneur Dr. A.J. Simonis, bisschop van Rotterdam, verzorgde bij de opening de consecratie van de kapel. De naam van het verpleeghuis is afgeleid van de wijk Sterrenburg, waar ons huis gelegen is. 2

4 Voor wie zijn we er? Iedereen met een indicatiebesluit voor behandeling met verblijf in een verpleeghuis, komt in aanmerking voor opname in De Sterrenlanden. Dit indicatiebesluit vraagt u aan bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). In bijlage IV van dit boekje leest u hoe u het CIZ kunt benaderen en hoe het opname- en verhuisproces verloopt. Voor specialistische zorg zoals revalidatiezorg is geen CIZ indicatie nodig. Ook zijn vanaf 1 januari 2015 andere mogelijkheden voor kortdurendezorg zoals palliatievezorg of observatiezorg. Onze visie Onze visie geeft aan hoe we aankijken tegen onze bewoners als mens. De visie beschrijft ook hoe we onze zorg op hen afstemmen. Onderdelen van onze zorgverlening onderscheiden De Sterrenlanden van andere verpleeghuizen. Uitgangspunt is bijvoorbeeld dat wij streven naar het behoud van zo groot mogelijke zelfstandigheid en eigen identiteit van de mensen die wij verzorgen. De autonomie van bewoners moet daarbij zoveel mogelijk tot uiting komen. Onze visie luidt: De bewoners van De Sterrenlanden moeten in staat worden gesteld om binnen de mogelijkheden van het verpleeghuis en de grenzen van ziekte, geestelijke mogelijkheden en handicap, het leven te leiden dat past bij het leven dat men geleid heeft, dan wel recht doet aan de verwachtingen die men verder ten aanzien van het leven koestert. We denken daarbij aan zaken als levensbeschouwing, dagritme, hobby s en de mate van afhankelijkheid. Daarmee wordt wederzijds erkend dat het verblijf in een instelling als De Sterrenlanden beperkingen met zich meebrengt ten aanzien van de autonomie van de bewoner. Deze beperking kan gevoeld worden in de beperkingen die bestaan ten aanzien van de inzet van mensen en middelen alsook in de onderlinge relatie van bewoners. Kortom: we proberen, uitgaande van de opvattingen van de individuele bewoner, een leven zin en inhoud te geven. Dat doen we in overeenstemming met de leer van de rooms-katholieke kerk. Deze werken we niet uit in dogmatische standpunten, maar in onze dienstverlening klinkt altijd de Bijbelse opdracht heb je naaste lief als jezelf door. Voor de complete versie van de visie van Stichting Het Spectrum verwijzen wij u naar het wandrek met brochures bij de leestafel (restaurant). In 2013 heeft De Sterrenlanden meegedaan aan de landelijke gastvrijheidszorg. Deskundigen kenden De Sterrenlanden 3 sterren toe (van de maximaal 5). In 2014 heeft De Sterrenlanden weer meegedaan en werd de gastvrijheid gewaardeerd met 4 sterren! 3

5 Luchtfoto terrein De Sterrenlanden (2010) Kinderdagverblijf De Sterretjes (2008) Gebouw De Sterrenhof (2010) 4

6 Onze zorg en diensten In een verpleeghuis worden mensen behandeld en verpleegd. Dat kunnen mensen zijn voor wie de verzorging thuis of in het verzorgingshuis ontoereikend is geworden. Het kunnen ook mensen zijn die eerst in een ziekenhuis zijn behandeld en nog niet genoeg zijn opgeknapt om weer naar huis of naar een aangepaste woonomgeving terug te gaan. Anderen wonen blijvend in het verpleeghuis. Opname in verband met dementie of observatie gaat over het algemeen via de gespecialiseerde observatieafdeling. De doelgroep die op deze afdeling wordt opgenomen zal veelal de oudere zijn die in meer of mindere mate verward is en waarvan de zorgvraag nog onduidelijk is of verder ingevuld moet worden. Voor mensen met een lichamelijke aandoening zijn er verpleeghuizen die door deskundigen somatische verpleeghuizen worden genoemd. Daarnaast zijn er verpleeghuizen voor licht tot zwaar dementerende ouderen, waarbij men spreekt van psychogeriatrische verpleeghuizen. De Sterrenlanden heeft afdelingen voor beide categorieën bewoners; men noemt dat een gecombineerd verpleeghuis. Voor de speciale revalidatie- en palliatieve zorg heeft De Sterrenlanden twee gespecialiseerde afdelingen. Wat bieden we? 24 uur per dag zorg- en dienstverlening Afdeling en woongroepen somatiek Op de afdelingen somatiek kunnen 60 bewoners gehuisvest worden. Iedere bewoner heeft een eigen kamer. De badkamer wordt gedeeld met een medebewoner. De bewoners op de begane grond kunnen vanuit hun kamer de tuin bereiken. Eén deel van een afdeling (16 plaatsen) is gespecialiseerd in revalidatiezorg. De cliënten van deze afdeling krijgen - vaak na ziekenhuisopname zorg en behandeling, die gericht is op het weer zelfstandig thuis kunnen wonen. De Sterrenlanden heeft 2 individuele appartementen in het gebouw De Sterrenhof voor somatische zorg. Ook is in het gebouw De Sterrenhof de palliatieve afdeling De Rozenhof gehuisvest. Op deze afdeling van 6 bewoners wordt palliatieve, terminale zorg geboden (zie brochure De Rozenhof). Afdeling en kleinschalig wonen psychogeriatrie Op de afdelingen psychogeriatrie (pg) kunnen 120 bewoners gehuisvest worden. Er zijn zowel één- als tweepersoonskamers en twee kleinschalige woonvormen. Bij opname wordt, afhankelijk van de mogelijkheden, gemeld of u in aanmerking komt voor een één- of tweepersoonskamer of de kleinschalige woonvorm. Sommige bewoners voelen zich beter op een éénpersoonskamer en anderen op een tweepersoonskamer. Mocht na opname blijken dat het meerwaarde heeft voor een bewoner om naar een andere kamer te verhuizen, dan zal dit zo mogelijk worden gerealiseerd. Voor bewoners die het vermogen hebben verloren om met woorden te communiceren kan De Sterrenlanden pg-privé aanbieden. De nadruk ligt hier op het prikkelen van de verschillende zintuigen door middel van muziek, licht- en 5

7 aromatherapie en massages om het welbevinden te verhogen. De inrichting en het activiteitenaanbod zijn hierop afgestemd. Observatieafdeling De observatie afdeling (15 plaatsen) is een gespecialiseerde afdeling binnen De Sterrenlanden. Deze afdeling biedt diverse vormen van zorg; - observatie; - opname in verband met dementie; - crisisopvang voor psychogeriatrie; - kortdurende opname. De afdeling zal met een team van deskundigen samen met de cliënt en familie de zorgvraag in kaart brengen om zo te komen tot het advies van een passende woonomgeving. Appartementenverhuur In De Sterrenhof zijn twintig zelfstandige huurwoningen gevestigd. Deze in- of aanleunwoningen zijn bedoeld voor één persoon, maar zijn ook geschikt voor twee personen. U heeft voor het wonen in een in-, aanleunwoning geen indicatie van het CIZ nodig. Wel geldt als voorwaarde dat u een (zorg)relatie met De Sterrenlanden heeft. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer uw partner in ons verpleeghuis verblijft, u vrijwilliger bent of wilt worden, maar ook wanneer u uit de buurt van De Sterrenlanden komt en behoefte heeft aan sociale contacten, activiteiten en / of een veilige woonomgeving die in De Sterrenlanden geboden kunnen worden (zie brochure De Sterrenhof). Zorg op maat In uw indicatiebesluit van het CIZ staat welke zorg u nodig heeft. Het CIZ beschrijft het zogenoemde zorgzwaartepakket (ZZP) dat u is toegekend. Daarin ligt precies vast welke zorg u nodig heeft en in hoeveel uur die verleend moet worden. Deze zorg krijgt u van ons. Het handhaven van uw zelfstandigheid staat in elk ZZP voorop. Als u later meer of andere zorg nodig heeft, dan moet uw ZZP worden aangepast. In overleg met u zorgen wij dat het CIZ uw indicatiebesluit op tijd wijzigt. Activiteitenbegeleiding De activiteitenbegeleiding organiseert en begeleidt bij diverse recreatieve activiteiten. We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met uw interesses en behoeften. Naast activiteiten als handwerken en bloemschikken, staan ook vakanties, uitstapjes, muziek, toneel, film, feest- en spelmiddagen regelmatig op de agenda. We kiezen voor een zo groot mogelijk aanbod van activiteiten, die een gezellige en waardevolle invulling aan de dag geven. Voor elk wat wils! Bij een aantal activiteiten zijn ook familieleden of contactpersonen welkom. Informatie vindt u op de publicatieborden en in het wandrek met brochures. Familieleden zijn van harte welkom. Voor hen is er een speciale folder waarin de mogelijkheden staan beschreven voor het bijdragen aan de verzorging en begeleiding van de bewoner. Als de familie voor de opname veel deed, moet dat na opname in De Sterrenlanden vooral door blijven gaan. 6

8 Behandeling Uw specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts) neemt de taak van uw huisarts over. Hij of zij is verantwoordelijk voor uw behandeling. Samen met u bekijkt hij welke behandelingsmogelijkheden er voor u zijn en stelt hij een behandelplan op. Op de psychogeriatrische afdeling overleggen we dit met de contactpersoon van de bewoner. Net als uw huisarts kan de specialist ouderengeneeskunde verwijzen naar een specialist, zoals een internist, neuroloog, psychiater of huidarts. Dat bespreken we eerst met u. Als u wensen of vragen heeft over uw behandeling, dan kunt u altijd een afspraak maken met de specialist ouderengeneeskunde. Bij ons werken onder andere fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen. Als u voor behandeling in aanmerking komt, bespreken we dit met u. In De Sterrenlanden komt regelmatig een tandarts, maar u kunt ook uw eigen tandarts aanhouden. Diëtetiek De diëtist adviseert over het voedingsbeleid en over alles wat met eten en drinken te maken heeft. De diëtist beoordeeld met een screeningsinstrument, de SNAQ-rc, de voedingstoestand van iedere bewoner. De diëtist wordt betrokken bij de behandeling wanneer er door ziekte een dieet moet worden gevolgd. Ergotherapie De ergotherapie helpt u zo zelfstandig mogelijk te blijven/worden op alle gebieden van het dagelijks leven, zoals wassen en kleden, zitten en liggen, eten en drinken, verplaatsen. Daarnaast ondersteunen wij de zorg door bijvoorbeeld te adviseren hoe u verzorgd moet worden, het beste gesteund kan worden in bed enzovoort. Dit gebeurt met training, hulpmiddelen of aanpassingen. Fysiotherapie Lopen, staan, springen of bukken zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u vaak pas als u ergens last van krijgt. Op dat moment kunt u rekenen op de specialist in beweging: de fysiotherapeut. Naast het behandelen adviseren zij u, bijvoorbeeld over een gezonde leefstijl, de inzet van hulpmiddelen, geschikt schoeisel. Psycholoog Opname in een verpleeghuis is vaak moeilijk. De psycholoog kan u helpen om te gaan met spanningen en verdriet. Daarnaast kan onderzoek worden gedaan naar, onder andere, geheugenfuncties. De psycholoog neemt contact met u op na overleg tussen u en de specialist ouderengeneeskunde. 7

9 Geestelijke verzorging De Sterrenlanden heeft een rooms-katholieke identiteit. We verwachten van alle bewoners en medewerkers dat zij hier respectvol mee omgaan. We hebben geestelijk verzorgers in dienst, die bij u langs kunnen komen voor een praatje of pastoraal gesprek. U mag ook uw eigen pastoor/predikant inschakelen. Elke zondag is er om uur een rooms-katholieke viering in de kapel en om uur een protestantse kerkdienst in de grote zaal. Op de 1ste donderdag van de maand is er om uur een eucharistieviering in de kapel. Drie keer in de maand, op woensdag om uur, is er in de kapel een Bijbelkring of een zanguurtje. Iedereen is welkom. Logopedie De logopedist biedt u hulp bij problemen op het gebied van de communicatie en eten en drinken. Door middel van onderzoek, adviezen en therapie probeert de logopedist om de taal, de spraak en het slikken bij u te verbeteren. De logopedist geeft (communicatie)adviezen op het gebied van gehoor, met vragen over uw hoortoestel, voor gehooronderzoek of voor het aanmeten van een nieuw hoortoestel bent u ook welkom. Voor gehooronderzoek en het aanmeten van een nieuw hoortoestel kan er een audicien langskomen. Kapsalon De kapsalon wordt door derden geëxploiteerd en is op vaste tijden geopend. U vindt deze tijden bij de ingang van de kapsalon. Leeshoek / Lounge Via ons restaurant De Minnaert kunt u in de sfeervolle leeshoek / lounge komen. Hier kunt u rustig een gesprek voeren, lezen, televisie kijken of gewoon comfortabel zitten. Maatschappelijk werk U leert het maatschappelijk werk meestal al kennen voordat u in het verpleeghuis komt wonen. Ook als u in De Sterrenlanden woont, kunt u bij het maatschappelijk werk terecht om vertrouwelijk te praten over uw problemen. U kunt hen zelf bellen voor een afspraak of uw persoonlijk begeleider vragen dit voor u te regelen. Als u vertrekt uit het verpleeghuis, dan neemt het maatschappelijk werk zelf contact met u op. Pedicure Voetverzorging valt onder onze serviceverlening. Als u uw eigen pedicure wilt houden, dan is dit voor eigen rekening. Wij verzorgen het knippen van nagels als u dat zelf niet meer kunt. 8

10 Receptie Onze receptie is geopend van maandag tot en met vrijdag van tot uur en op zaterdag en zondag van uur. Buiten deze openingstijden heeft u alleen toegang tot het gebouw middels een toegangspas. Bij de receptie zijn deze pasjes voor bewoners en familieleden te huur, tegen een betaling van borg. Bij calamiteiten of bezoek buiten de receptietijden, kunnen bezoekers zonder pas bij de hoofdingang aanbellen bij de juiste afdeling of via de algemene nachtbel. De receptie fungeert als vraagbaak. De receptioniste is altijd bereid u te woord te staan en u zonodig te verwijzen naar degene die uw vraag kan beantwoorden. Restaurant Restaurant De Minnaert is dagelijks van uur geopend. U bent van harte welkom om een kop koffie of thee te komen drinken of een (warme) maaltijd te gebruiken (zie bijlage I). Het restaurant heeft ook een leestafel, waaraan u gezellig kunt aanschuiven om te eten of een blad of krant te lezen. Tevens is er een spellenkast waaruit u een spel kunt pakken om te spelen. De medewerkers van het restaurant bespreken graag de mogelijkheden van catering. Dit zowel bij feestelijke zaken (verjaardagen / jubilea) als verdrietige gebeurtenissen (uitvaart). Schoonmaak Uw kamer wordt regelmatig schoongemaakt. Het schoonmaken van de kamer vindt plaats volgens het schoonmaakprotocol. Vrijwilligers In De Sterrenlanden werken veel vrijwilligers ter ondersteuning van de bewoners en de betaalde medewerkers. De medewerker vrijwilligerswerk is het aanspreekpunt voor deze vrijwilligers. Natuurlijk kunt u bij deze functionaris ook terecht voor vrijwilligerswerk. Winkels Er zijn twee winkels in De Sterrenlanden. In de ene kunt u terecht voor een gevarieerd aanbod aan boodschappen voor de brood- en warme maaltijd. De andere winkel is de Koopjeshof, waar u goede, goedkope gebruikte spullen kunt kopen. Beide winkels zijn elke dag geopend. U vindt de openingstijden op borden bij de winkels. 9

11 Bezoekers Het verpleeghuis staat niet los van de samenleving. Het is daar juist een onderdeel van. Familieleden en vrienden van bewoners kunnen het contact met de samenleving in stand houden en verstevigen. Wij vinden het daarom prettig als er veel bezoekers naar het verpleeghuis komen. Ons uitgangspunt is dat ze welkom zijn als het de bewoner schikt. We stellen het op prijs als bezoekers zich betrokken voelen bij de bewoners. Als zij dit wensen, kunnen ze meewerken aan uw verzorging. We vragen bezoekers zich bij binnenkomst te melden bij de receptie. Honden zijn welkom, mits aangelijnd. De bezoeker moet zelf zorgen voor een voer- en drinkbak en natuurlijk moet de hond gevaccineerd en goed verzorgd zijn. Het Spectrum kan bezoekers de toegang tot het huis en het eigen terrein ontzeggen, als zij herhaald overlast veroorzaken voor bewoners of medewerkers. Cliëntenraad In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen is vastgelegd dat bewoners van zorginstellingen inspraak krijgen via een cliëntenraad. Het Spectrum heeft een centrale cliëntenraad en per locatie een cliëntenraad waarvan tenminste één lid in de centrale cliëntenraad is vertegenwoordigd. De cliëntenraad bestaat uit bewoners van de zorginstellingen of uit hun vertegenwoordigers. De cliëntenraad van De Sterrenlanden heeft minimaal vijf leden. Het doel van de cliëntenraad is het vertegenwoordigen en het behartigen van de collectieve belangen van de bewoners. De cliëntenraad vormt een schakel tussen de bewoners, het management en de Raad van Bestuur van Het Spectrum. Klachtenfunctionaris Iedere locatie van Het Spectrum, dus ook De Sterrenlanden, heeft een interne klachtenfunctionaris. Bij de receptie kunt u nadere informatie opvragen. In het wandrek, tegenover de leestafel, vindt u een brochure over de klachtenafhandeling. Medewerkers Alle personeelsleden van locatie De Sterrenlanden zijn in dienst van stichting Het Spectrum. Ze worden bij indiensttreding getoetst op deskundigheid en opleiding. Alle medewerkers worden geregeld geschoold in hun vakgebied. Een grote groep enthousiaste vrijwilligers ondersteunt hen. Van alle medewerkers verwachten we dat zij de bewoners bejegenen zoals beschreven in de gedragscode Zo zijn onze manieren. Deze code ontvangen alle medewerkers als zij bij Het Spectrum in dienst treden. Waardering Een woord van waardering doet iedereen goed. Het is daarom prettig als u zich niet alleen laat horen over zaken die niet zo goed lopen, maar ook over zaken waarover u tevreden bent. Wij vragen u uw waardering niet te uiten in de vorm van geschenken of geld. Het is onze medewerkers officieel verboden geschenken of beloningen aan 10

12 te nemen van bewoners of hun familieleden. Brengt u hen daarmee dus niet in verlegenheid. Als u toch uw bijzondere erkentelijkheid wilt laten blijken, dan kan dit via het locatiemanagement van De Sterrenlanden. Deze giften komen ten goede aan de Stichting Vrienden van De Sterrenlanden (voorheen Ontspanning en Dienstverlening) in Dordrecht. Deze stichting verleent financiële steun aan en stimuleert bewonersactiviteiten. Zo financiert ze (mede) de jaarlijkse bewonersvakantie, de jaarlijkse bewonersdag, daguitstapjes en een extra hapje of drankje op de afdeling. In het folderrek bij receptie vindt u nadere informatie. Het bankrekeningnummer van de Vrienden van De Sterrenlanden is: IBAN: NL90ING

13 Over praktische zaken Bewonerskamers Alle informatie over in- en verhuizen vindt u in bijlage III van dit informatieboekje. Bedrijfshulpverlening, brandalarm, brandveiligheid Zoals wettelijk verplicht heeft Stichting Het Spectrum een bedrijfshulpverleningsplan. Doorlopend leiden we onze medewerkers op of scholen we hen bij om bij calamiteiten adequaat te kunnen handelen. De Sterrenlanden beschikt over een automatische brandmeldinginstallatie. Ontdekt u een brand, dan kunt u bij een handbrandmelder het glazen ruitje inslaan. Op het vluchtplan dat op alle verdiepingen hangt, vindt u de plaats van deze brandmelder. Aan de plafonds van alle ruimtes zijn melders bevestigd, die bij rookontwikkeling of sterke hitte automatisch een signaal bij de receptie afgeven. Op de gangen vallen bij een brandmelding alle deuren automatisch dicht. U mag deze niet openen. Verder is het belangrijk dat u niet in paniek raakt en verdere instructies van de bedrijfshulpverlening of de brandweer afwacht. Tijdens een brandalarm mag u niet bellen en de liften niet gebruiken. Wat moet u doen bij brand? - Kalmte bewaren. - Dichtstbijzijnde handbrandmelder indrukken. - Ramen en deuren sluiten. - Probeer, als dat mogelijk is, de brand te blussen. - Volg de orders van de bedrijfshulpverlening of de brandweer op. - Beperk het telefoonverkeer tot het uiterste. - Blijf, zolang het veilig is, in uw appartement. - Wacht op instructie. Om brand te voorkomen: - is roken in het gehele gebouw (met uitzondering van de daartoe aangewezen ruimten) verboden. - mogen asbakken niet in prullenmanden geleegd worden. - is het branden van kaarsen en waxinelichtjes verboden. - is het verboden om brandgevaarlijke stoffen op de kamer te hebben of te gebruiken. Het gebruik van elektrische apparatuur is toegestaan als dit het KEMA- of CEkeurmerk heeft, of als u toestemming heeft van de Technische Dienst. 12

14 Beveiliging De bewoners van de afdelingen somatiek kunnen gebruik maken van een kluisje. Hiervoor betaalt u een borgsom. In dit kluisje kunt u waardevolle zaken opbergen. De Technische Dienst monteert het kluisje in de kledingskast. U moet tekenen voor de ontvangst van de sleutel. Bij ontslag of verhuizing bent u zelf verantwoordelijk voor het inleveren van de sleutel. Bibliotheek De Sterrenlanden beschikt over een uitleencentrum voor boeken en muziek. U kunt de activiteitenbegeleiding vertellen welke boeken en muziek u wenst. Een medewerker kan u helpen kiezen uit de collectie. Brochures Het Spectrum en andere dienstverlenende instellingen geven regelmatig brochures uit. Deze brochures vindt u in het wandrek in de gang tegenover het restaurant. Huisblad De Sterrenkijker is een informatieblad van en voor de bewoners van De Sterrenlanden. Naast algemene informatie vindt u daarin een opsomming van de activiteiten en berichten van bewoners of medewerkers. U kunt zelf ook een bijdrage leveren aan De Sterrenkijker. Huisdieren U mag in De Sterrenlanden kleine huisdieren houden. De voorwaarden staan in het huisdierenreglement dat u bij verhuizing naar De Sterrenlanden invult en ondertekent. Belangrijk is dat u zelf uw huisdier kan onderhouden en er geen overlast voor de andere bewoners is. Huisregels De huisregels van De Sterrenlanden vindt u op de receptiebalie. De receptioniste helpt u graag. Hygiëne In het verpleeghuis is goede hygiëne absoluut noodzakelijk. De medewerkers zorgen samen met u voor goede persoonlijke hygiëne en schone kleding. De Sterrenlanden bewaakt de kwaliteit en veiligheid van meubilair. Internet De Sterrenlanden biedt u in de daarvoor beschikbaar gestelde ruimte de mogelijkheid om (eventueel met behulp van een vrijwilliger) gebruik te maken van een computer met internetverbinding. U vindt de openingstijden op het bord bij de ruimte. 13

15 Linnenverzorging Alle informatie over de linnenverzorging vindt u in bijlage II van dit informatieboekje. Maaltijden Alle informatie over broodmaaltijden, warme maaltijden en koffie- en theevoorziening vindt u in bijlage I. Medicatieverstrekking Medicatie die u tijdens uw verblijf gebruikt, wordt voorgeschreven door de specialist ouderengeneeskunde en komt voor rekening van De Sterrenlanden. De verzorging regelt de bestelling en verstrekt de medicijnen. Mondverzorging De Sterrenlanden maakt gebruik van Mondzorgplus. Dit bedrijf levert structurele tandheelkundige zorg aangepast voor bewoners. Parkeren Bezoekers van De Sterrenlanden kunnen op ons parkeerterrein, in de parkeervakken, parkeren. Dit terrein bevindt zich naast en achter het gebouw. Bij de hoofdingang zijn alleen plaatsen voor mindervaliden. De eerste plaatsen zijn vanaf gereserveerd voor medewerkers die avond- of nachtdienst hebben. Post Persoonlijke post, de krant en circulaires bezorgt Het Spectrum op de dag van ontvangst op de afdeling. Indien u de post als wettelijk vertegenwoordiger wilt ontvangen dient u zelf adreswijzigingen door te geven. Eventuele porto voor het doorsturen van de post komt voor uw rekening. U kunt uw uitgaande post, buiten het gebouw naast de hoofdingang, in de brievenbus deponeren. De post wordt dagelijks opgehaald door TNT. Reservering ruimten Als u een ruimte wilt reserveren voor bijvoorbeeld het vieren van uw verjaardag, dan kunt u inlichtingen inwinnen bij de receptie. Rookbeleid Verpleeghuis De Sterrenlanden is een rookvrij gebouw. Bewoners mogen echter wel in de daarvoor aangewezen ruimten roken. Bezoekers wordt gevraagd of zij in het gebouw niet willen roken. Servicekosten Voor een actueel overzicht van alle kosten/vergoedingen verwijzen wij u naar bijlage vijf van dit informatieboekje. 14

16 Technische Dienst Kleine technische werkzaamheden kunt u melden op de afdeling. De Technische Dienst zorgt dat deze worden opgelost. Het ophangen van schilderijen, verlichting en klokken mag uitsluitend de Technische Dienst verzorgen. Telefonie Alle kamers op de afdeling somatiek zijn voorzien van een telefoonaansluiting. Televisie U kunt een televisie op uw kamer krijgen. De Sterrenlanden verhuurt de televisie en de (aangepaste) afstandbediening. De televisie bevestigen we met een beugel aan het plafond. De kosten innen we maandelijks via automatische incasso. Voor meer informatie kunt u terecht bij het maatschappelijk werk. In verband met de veiligheid zijn eigen niet gekeurde - TV s niet toegestaan. Verzekeringen Uw eigendommen zijn via het verpleeghuis verzekerd tegen brand-, braakschade en diefstal (met sporen van braak) tot een maximale waarde van ,--. Daarin is een eigen risico van 100,- opgenomen. De kosten voor deze inboedelverzekering zitten in het servicepakket (bijlage V). Enkele tips: - Om bij diefstal de kans op opsporing te vergroten, kunt u kostbare apparatuur merken met postcode en huisnummer van De Sterrenlanden. Dit nummer is 3328 HN 4. - U kunt een lijst opstellen van waardevolle eigendommen met een goede omschrijving, type- en serienummer en eventueel een foto. - Het is belangrijk aankoopnota s van kleding en andere waardevolle eigendommen te bewaren. - Het in uw kamer bewaren van grote sommen geld en / of sieraden, raden we ten stelligste af. - U kunt een kluisje huren om eigendommen in te bewaren. - Bij diefstal moet u, of iemand namens u, aangifte doen bij de politie. Als u in aanmerking komt voor vergoeding, dan regelen we dat met onze verzekering. Vermissing van en breuk aan eigendommen Als uw eigendom zoekraakt of kapot is, kunt u geen aanspraak maken op vergoeding door De Sterrenlanden. Behalve als de vermissing of de schade aantoonbaar het gevolg is van onachtzaamheid van een medewerker. In dat geval doen we u een voorstel voor vergoeding, waarbij de dagwaarde het uitgangspunt is. Om in aanmerking te komen voor vergoeding dient u de aankoopbon of offerte van 15

17 herstelkosten te overhandigen. Is de schade buiten onze schuld ontstaan, dan zijn de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering van belang als het gaat om een medisch hulpmiddel, zoals brilmontuur of glazen. Uw hoortoestel wordt vergoed door de zorgverzekeraar. VGZ vergoedt de dagwaarde van het vermiste hoortoestel. Het restantbedrag wordt deels vergoed via een zekerheidscertificaat. Dit is een verzekeringsvorm die u kunt afsluiten bij de leverancier van het toestel. In het geval van De Sterrenlanden is dat de firma Schoonenberg in Dordrecht. Afhankelijk van de aansprakelijkheid vergoedt u zelf, of De Sterrenlanden, het resterende bedrag. Voorwaarde voor vergoeding door de zorgverzekeraar is een politierapport. Dit krijgt u bij aangifte van de vermissing op het politiebureau, waarbij u de aankoopnota en een door De Sterrenlanden ingevuld vermissingformulier moet laten zien. Verjaardagen Op uw verjaardag kunt u gebruikmaken van een verjaardagsmenu. Eventuele gasten kunnen hiervan ook tegen betaling gebruik maken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de medewerkers van restaurant De Minnaert. WA-verzekering Bewoners van De Sterrenlanden zijn collectief verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering is ook van toepassing buiten het gebouw, als u bijvoorbeeld op familiebezoek bent. Ook deze kosten zitten in het servicepakket (bijlage V). Ziekenhuisbezoek Het is heel prettig voor u om familie of een goede kennis te vragen u te begeleiden indien er vervoer naar een specialist noodzakelijk is. Is er niemand die u kan begeleiden, dan zullen wij een vrijwilliger voor u regelen. 16

18 Bijlage I Maaltijden Koffie- en theevoorziening Broodmaaltijd De broodmaaltijden worden in de huiskamer gebruikt. Warme maaltijd De warme maaltijd is de middagmaaltijd en kan genuttigd worden in de huiskamer of het restaurant. In overleg kunt u ook s avonds warm eten. Bezoekers kunnen tegen betaling samen met u de warme maaltijd gebruiken. In overleg op de afdeling maar bij voorkeur in het restaurant De Minnaert. Koffie en thee Koffie en thee zijn voor bewoners gratis verkrijgbaar in de huiskamers. Ook bezoek kan normaal van koffie en thee gebruik maken indien men een servicepakket afsluit (bijlage V). In het restaurant moeten bezoekers de koffie en thee kopen. Restaurant Restaurant De Minnaert is dagelijks van uur geopend. U bent welkom om daar koffie en thee te komen drinken. Tussen en uur kunt u terecht voor een (warme) maaltijd, snack of broodje. 17

19 Bijlage II Linnenverzorging Wassen en merken - Het Spectrum kan zorgen voor het wassen van uw kleding. Zie hiervoor bijlage V. - De linnenkamer vindt u in de gang naast de lift op de begane grond. De linnenkamer is maandag tot en met vrijdag van tot uur geopend. Als de linnenkamer is gesloten, kunt u de kleding afgeven bij de receptie. U ontvangt een bewijs van afgifte. - De linnenkamer ontvangt zo snel mogelijk na het ondertekenen van de zorgleveringsovereenkomst alle kleding in goede staat, schoon en gevouwen in een tas of koffer, met vermelding van uw naam. Nadat de kleding is gemerkt, ontvangt u zo spoedig mogelijk alle kleding weer terug in uw kamer. - Al uw ondergoed en bovenkleding moeten gemerkt worden in de linnenkamer, ook als u zelf het wassen verzorgd. - Het Spectrum is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van kleding en ondergoed dat niet of niet goed is gemerkt. - De kosten van het merken van de kleding brengen we bij u in rekening (bijlage V). Richtlijn kleding Hieronder geven wij u richtlijnen voor de kleding die u mee kunt nemen als u bij ons komt wonen: Heren - 15 stuks ondergoed - 8 pantalons - 10 overhemden - 10 paar sokken - 3 truien of vesten - 2 paar schoenen - 1 paar pantoffels - 1 winterjas - 1 zomerjas - 1 sjaal - 1 kamerjas - 10 pyjama s (liefst tricot) - 20 (papieren) zakdoeken - scheerartikelen Dames - 15 stuks ondergoed - 10 stuks bovenkleding - 3 truien / vesten - 10 panty s of paar kousen - 2 paar schoenen - 1 paar pantoffels - 1 winterjas - 1 zomerjas - 1 sjaal - 1 kamerjas - 4 bh s - 10 nachthemden / pyjama s (liefst tricot) - 20 (papieren) zakdoeken Reparaties Kleine reparaties aan kleding verzorgt de linnenkamer. Grote reparaties moet u zelf laten verzorgen. Als kleding versleten of onherstelbaar kapot is, krijgt u van de linnenkamer een schriftelijk verzoek om contact op te nemen en af te spreken wat er moet gebeuren. Ook nemen we contact met u op als een tekort aan kleding dreigt te ontstaan. 18

20 Nieuwe kleding Als u nieuwe kleding koopt, geeft u die rechtstreeks af bij de linnenkamer om te laten registeren. U tekent voor afgifte en de medewerker voor ontvangst. De kleding wordt dan gemerkt, hieraan zijn kosten verbonden, en vervolgens naar de juiste afdeling gebracht. Voor het merken van nieuwe schoenen, bril en gebit kunt u op uw afdeling om advies vragen. Een dringend advies - Koop geen wollen of kamgaren kleding, of kleding waarin deze stoffen voorkomen. - Heeft u toch wollen kleding, dan komen de stomerijkosten voor uw eigen rekening. Hiervoor ontvangt u om de drie maanden een rekening. Wilt u stoomgoed apart aanbieden, dan voorzien we het van een extra merkje (gele stip). - Op verzoek kan, via De Sterrenlanden, andere kleding ook bij de stomerij gebracht worden. De kosten voor het chemisch reinigen (stomerij) worden doorberekend aan de bewoner. - Het laten wassen van kleding door Het Spectrum is op eigen risico. Alleen als beschadigde kleding door aantoonbare nalatigheid van ons is ontstaan, kijken we naar een passende vergoeding. Tips bij het kopen van kleding - Koop alle kleding groot genoeg. Liever een maat groter dan eigenlijk nodig zou zijn. Ruime kleding is makkelijker aan te trekken en is daardoor comfortabeler voor de bewoner. Kleding met ruime openingen voor hoofd, armen en benen zijn gemakkelijker dan kleding met krappe openingen. - Nachtkleding van een soepele stof en goed rekbaar is (tricot of joggingstof, bij voorkeur stretch) prettig voor de bewoner. - De kleding die overdag gedragen wordt is bij voorkeur van een soepel vallende stof. Dit voorkomt dat kleding gaat plooien (dit geldt met name voor mensen die veel zitten) en er op die manier drukplekken ontstaan. - Koop bij voorkeur geen kleding in Fleece-stof: Fleece is weliswaar lekker warm, maar rekt onvoldoende mee (zeker na een aantal wasbeurten) en is daardoor moeilijk aan te trekken. - Knoopjes en ritsen zijn harde voorwerpen. Voor sommige bewoners is hierbij de kans op bezeren aanwezig. Het is verstandig kleding aan te schaffen waarbij deze voorwerpen zo mogelijk zijn weggewerkt, door bijvoorbeeld de zogenaamd blinde sluiting. Het is echter wel belangrijk dat knoopsluitingen en/of ritssluitingen genoeg ruimte geven om het kledingstuk makkelijk aan te kunnen trekken. - Voor de mensen die de hele dag zitten, is het niet noodzakelijk dat er voering in de kleding zit. - Een vest trekt makkelijker aan dan een trui of een colbert. - Let bij sokken op een goede maat en rekbare kwaliteit. Zogenaamde welness -sokken (extra zachte sokken, gemaakt van chenille ) zijn lekker warm, erg rekbaar, en voelen heerlijk zacht aan. 19

21 Bijlage III Kamers De inrichting van de kamer Waarschijnlijk vindt u het prettig persoonlijke dingen mee te nemen, zoals foto s, planten, een wandversiering of een meubelstuk. Dat kan, maar we adviseren u eerst uw kamer te bekijken. U kunt dan in overleg met de persoonlijk begeleider beslissen welke meubeltjes u kunt plaatsen en of er voldoende ruimte overblijft voor uw verzorging. Somatiek Op onze afdelingen somatiek hebben wij de beschikking over éénpersoonskamers. Er zijn twee individuele appartementen voor somatische zorg. De revalidatieplaatsen zijn gelegen op de begane grond en hebben een eigen kamer met gedeeld sanitair. De palliatieve zorg wordt in een kleinschalige setting gegeven. Hier heeft iedereen een eigen kamer met sanitair. Psychogeriatrie / observatieafdeling Op de afdelingen psychogeriatrie en op de observatieafdeling zijn één- en tweepersoons slaapkamers beschikbaar en de kleinschalige woonvorm. Bij het gaan wonen op een vaste afdeling vertellen we of u in aanmerking komt voor de één- of tweepersoons variant of voor de kleinschalige woonvorm. Dat is onder andere afhankelijk van de beschikbare ruimte. We kijken altijd vanuit de bewoners naar de gewenste of noodzakelijke slaapkamer. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een éénpersoons slaapkamer, maar later moet verhuizen naar een tweepersoons kamer, of andersom. Dat heeft dan te maken met de situatie van u of een medebewoner. Als een éénpersoonskamer volgens het multidisciplinair team bijvoorbeeld geen meerwaarde meer biedt, kunnen we besluiten u te verhuizen naar een tweepersoons slaapkamer. 20

22 Bijlage IV Verhuizen naar De Sterrenlanden Indicatie aanvragen Om in aanmerking te komen voor de wachtlijst van een verpleeghuis, moet u een indicatie met verblijf aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Uw huisarts of thuiszorgorganisatie kan u hierbij begeleiden. Het CIZ is telefonisch bereikbaar op tel. (088) Revalidanten, palliatievezorg en sommige observatiezorg valt vanaf 2015 niet meer onder de Wet Langdurige Zorg (oude AWBZ). Ons maatschappelijk werk help u dan verder. Als het CIZ de aanvraag heeft ontvangen, volgt een huisbezoek door een medewerker van het CIZ. Hij bespreekt met u welke zorg nodig is en informeert u schriftelijk of u in aanmerking komt voor een indicatie. Tijdens het gesprek kunt u een voorkeur voor bijvoorbeeld De Sterrenlanden uitspreken. Bij een positieve indicatie ontvangen wij het indicatiebesluit. We informeren u daarover en plaatsen u op de wachtlijst. U kunt ons daarna bellen voor een rondleiding. Een opname op de revalidatie afdeling loopt over het algemeen via het Ziekenhuis. Deze opname valt niet onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg) maar wordt via een DBC aan uw verzekering in rekening gebracht. De zorgleveringsovereenkomst Zodra een kamer vrijkomt en u daarvoor in aanmerking komt, wordt met maatschappelijk werk de datum afgesproken wanneer u in De Sterrenlanden komt wonen. Op de dag van inhuizing vindt het inhuizingsgesprek plaats. In dit gesprek wordt de zorgovereenkomst getekend en wordt besproken wat u nog zelfstandig kunt doen en waarbij onze ondersteuning noodzakelijk is. Gekeken wordt of de afspraken passen in het indicatiebesluit. Ook wordt besproken welke zaken uw familie regelt. Alle afspraken worden vastgelegd in het (elektronisch) zorgdossier. 21

23 Bijlage V Kosten/vergoedingen De regels voor de bijdragen voor verstrekkingen in een verpleeghuis zijn door de overheid vastgesteld in Uw zorg in een AWBZ-instelling. Dit kunt u downloaden op Een afdruk is te verkrijgen bij het maatschappelijk werk. Daar kunt u op rekenen in De Sterrenlanden: Enkele voorbeelden die de instelling moet betalen: voeding (eten, drinken, maaltijden en normale tussendoortjes); normale haar- en voetverzorging; pedicure bij medische indicatie; extra verzorging van de nagels in verband met aandoeningen bijv. vergroeiingen; wassen dekbed; wassen van het platgoed (lakens, slopen, handdoeken). Enkele voorbeelden die de bewoner moet betalen: waskosten, persoonsgebonden kleding; herstelkosten van alle persoonsgebonden kleding; toiletartikelen zoals shampoo, zeep en crème; gebruik van kluisjes, televisie op de kamer, internet; koffie, thee, drinken voor bezoek; pedicure bij niet medische indicatie; stomerijkosten; eigen verzekeringen; kosten van afleggen en opbaren; alle administratieve handelingen ten behoeve van bovenstaande verstrekkingen. In De Sterrenlanden: Het management van De Sterrenlanden is van mening dat in De Sterrenlanden een uitgebalanceerd pakket aangeboden moet worden. Dit voor een redelijke prijs, waarbij de administratieve lasten zo min mogelijk zijn. Maar ook keuze vrijheid en ruimte voor individuele invulling. Tevens wordt er rekening gehouden met de zorg die u ontvangt. Uw vraag naar aanvullende diensten zal bij palliatieve zorg anders zijn dan bij somatische en psychogeriatrische zorg. Hoewel de kosten van de wenselijke laatste zorg (afleggen) conform de regelgeving binnen de WLZ voor de rekening van de nabestaanden zouden komen, brengt De Sterrenlanden deze niet in rekening indien wij dat doen. Deze belangrijke laatste zorg willen we in De Sterrenlanden, indien mogelijk, door het eigen personeel, in overleg met de nabestaanden, geven. Deze laatste zorg zit dan gratis in het algemene pakket. Bij uitbesteding worden de kosten wel in rekening gebracht. Bij een medische indicatie voor voetverzorging (pedicure), binnen de WLZ, dan krijgt u deze behandeling altijd, ook als u geen servicepakket heeft. Consequenties: Conform de wet heeft de bewoner een keuze om wel of niet aan een collectieve regeling mee te doen. Dit kan door het afnemen van een of meerdere servicepakketten zoals uiteengezet in de volgende alinea s. Indien u geen gebruik wil 22

24 maken van een servicepakket kunt u bepaalde services los afnemen. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar pagina 24 van dit informatieboekje. Kosten/vergoedingen De Sterrenlanden (prijspeil augustus 2014) Bij verblijf in De Sterrenlanden kunt u gebruik maken van onze diensten. Hieraan zijn kosten verbonden, welke zijn goedgekeurd door de Cliëntenraad. Op alle afdelingen zijn verschillende servicepakketten mogelijk. In onderstaand overzicht kunt u zien uit welke servicepakketten u per afdeling kan kiezen. Algemeen - borg toegangspasje (toegang na sluitingstijd receptie of De Rozenhof) 10,00 - borg liftsleutel psychogeriatrische afdelingen 6,50 - kluis; eenmalig plaatsen 26,00 borg twee sleutels 15,00 huur per maand 2,20 - merken van kleding (éénmalig bij opname) 37,15 - merken van kleding tijdens opname, per merk 1,15 - verstellen van kleding op aanvraag bij linnenkamer NB. Ook als u kiest om zelf te wassen, adviseren wij u om de kleding te laten merken, dit om zoekraken te voorkomen. Afdeling somatiek (exclusief revalidatie en palliatieve afdeling): Servicepakket Algemeen per maand 29,15 Dit pakket bestaat uit: toiletartikelen (o.a. zeep/shampoo/crème); gebruik koffie en thee op afdeling door familie, inboedel en WA verzekering, laatste zorg (afleggen). Servicepakket Wasverzorging (kleding) per maand 54,25 Dit pakket bestaat uit: wassen, drogen, strijken, halen/brengen en normaal herstelwerk van persoonsgebonden kleding. Servicepakket Televisie per maand 16,20 Dit pakket bestaat uit: gebruik (aansluiting standaard kabel UPC op de eigen kamer en energie) en huur TV per maand. De TV is verplicht vanwege de veiligheid. Afdeling Psychogeriatrie (BOPZ) Servicepakket Algemeen per maand 29,15 Dit pakket bestaat uit: toiletartikelen (o.a. zeep/shampoo/crème); gebruik koffie en thee op afdeling door familie, inboedel en WA verzekering, laatste zorg (afleggen). Servicepakket Wasverzorging (kleding) per maand 54,25 Dit pakket bestaat uit: wassen, drogen, strijken, halen/brengen en normaal herstelwerk van persoonsgebonden kleding. Servicepakket Televisie per maand 16,20 Dit pakket bestaat uit: gebruik (aansluiting standaard kabel UPC op de eigen kamer en energie) en huur TV per maand. De TV is verplicht vanwege de veiligheid. Afdeling Bagijnhof = revalidatie zorg Pedicurebehandeling per keer 25,00 Servicepakket Algemeen per week 13,95 23

25 Dit pakket bestaat uit: minibar, kluis, gebruik TV(aansluiting standaard kabel UPC op de eigen kamer, energie en huur TV), internet (draadloos), gebruik koffie en thee op afdeling door familie, inboedel en WA verzekering. Servicepakket Wasverzorging (kleding) per week 13,45 Dit pakket bestaat uit: wassen, drogen, strijken, halen/brengen en normaal herstelwerk van persoonsgebonden kleding. Afdeling Rozenhof = palliatieve zorg Pedicurebehandeling per keer 25,00 Servicepakket Algemeen per week 9,15 Dit pakket bestaat uit: toiletartikelen (o.a. zeep/shampoo/crème), kluis, internet (draadloos), gebruik koffie en thee op afdeling door familie, inboedel en WA verzekering, laatste zorg (afleggen). Servicepakket Wasverzorging (kleding) per week 13,45 Dit pakket bestaat uit: wassen, drogen, strijken, halen/brengen en normaal herstelwerk van persoonsgebonden kleding. Servicepakket Televisie per week 4,30 Dit pakket bestaat uit: gebruik (aansluiting standaard kabel UPC op de eigen kamer en energie) en huur TV per maand. De TV is verplicht vanwege de veiligheid. Diensten en services die in servicepakket algemeen zitten worden altijd in meerdere of mindere mate door bewoners afgenomen. De cliënt kiest echter vrij de pakketten. Voor deze standaard pakketten wordt geen administratiekosten in rekening gebracht. Indien er buiten de servicepakketten van diensten gebruik gemaakt wordt, dan wordt er bovenop de kosten van de dienst per keer administratiekosten in rekening gebracht. De kosten worden via automatische incasso geïncasseerd. Indien door De Sterrenlanden bewoner gebonden goederen moeten worden opgeslagen, dan kost dat voor (een deel van) de 1 ste week 275,00, daarna 25,00 per (deel van een) dag. Het gebruik van het mortuarium kost voor (een deel van) de 1 ste dag 158,50 en daarna voor (een deel van) de volgende dag(en) 53,70. Opbaren in de eigen eenpersoonskamer kan besproken worden. Als blijkt, dat dit mogelijk is zal verschil tussen het geldende verpleegtarief en het zogenaamde mutatietarief per dag in rekening gebracht worden. De hoogte van dit tarief wordt bepaald door het zorgzwaartepakket, dat van toepassing is op het moment van overlijden. Voor kapper, restaurant zie betreffende prijslijsten. Graag gaan we met u in overleg over het gebruik van ruimtes voor gedenkdagen als verjaardagen, huwelijksjubilea of andere familieaangelegenheden. Dit geldt ook voor de begrafenis, indien u die vanuit De Sterrenlanden wilt laten doen. 24

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden Informatieboekje Welkom in De Sterrenlanden De Prinsemarij Vreedonk Inhoud Pagina Over De Sterrenlanden 2 Onze zorg en diensten 5 Bezoekers 10 Cliëntenraad 10 Klachtenfunctionaris 10 Medewerkers 10 Waardering

Nadere informatie

Stichting Waardeburgh

Stichting Waardeburgh CLIËNTINFORMATIE Informatie over de locaties van Stichting Waardeburgh Verpleeghuis zorg Verzorgingshuis zorg Kortdurend verblijf Versie: 1 december 2015 - 2 WELKOM BIJ STICHTING WAARDEBURGH De verhuizing

Nadere informatie

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

De Pol. Woonzorgcentrum

De Pol. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum De Pol In het nieuwe en eigentijdse woonzorgcentrum De Pol staat comfortabel wonen voorop! Met mogelijkheden om anderen te ontmoeten of om de rust te zoeken. Alleen of met uw naaste, familie

Nadere informatie

Welkom in Vreedonk. Informatieboekje zware zorg

Welkom in Vreedonk. Informatieboekje zware zorg Informatieboekje zware zorg Welkom in Vreedonk De Prinsemarij De Sterrenlanden Adresgegevens Het Spectrum, locatie Vreedonk Vreedonklaan 2, 3317 HS Dordrecht Telefoon: 078-6176566 Fax: 078-7999299 e-mail:

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Verzorgingshuis De Bettekamp in Varsseveld Informatie voor cliënten en familie De zorg waar u zich het beste bij voelt Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst Versie januari 2013 Bewonerscommissie De Gelderhorst beschikt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) over een eigen bewonerscommissie.

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 7

Arrangement Zorgzwaartepakket 7 Arrangement Zorgzwaartepakket 7 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 7 toegelicht. Zorgzwaartepakket 7 (ZZP

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen.

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen. Daar heeft u recht op als u verblijft bij Stichting Elisabeth Waar zorgt Stichting Elisabeth voor en wat betaalt u zelf? Voor wie is deze informatie bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of

Nadere informatie

Omdat afscheid nemen voor alle betrokken zwaar is, vinden wij het belangrijk ook ondersteuning te bieden aan de naasten.

Omdat afscheid nemen voor alle betrokken zwaar is, vinden wij het belangrijk ook ondersteuning te bieden aan de naasten. De Rozenhof van Het Spectrum is een sfeervolle, kleinschalige voorziening voor palliatieve zorg. Hier is ruimte voor cliënten die, naar inschatting van een arts, een beperkte levensverwachting hebben.

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Siloah, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest

Nadere informatie

t Hamersveld Woonzorgcentrum

t Hamersveld Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum t Hamersveld In t Hamersveld staan openheid, toegankelijkheid en de uitnodigende sfeer voorop. U vindt er vele ontmoetingsplekken, zoals het fantastische restaurant en het Grand Café. Uw

Nadere informatie

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ)

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Voorwoord Syndion is er voor mensen met een handicap. Als jij ondersteuning nodig hebt, kun je bij Syndion

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.siloah.nl.

Nadere informatie

Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen

Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen DIENSTVERLENING EN TARIEVEN Hartelijk welkom, Binnenkort verhuist u naar een verzorgingshuis van Omring. Met deze brochure willen wij u informeren over

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en goede zorg centraal.

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de, december 2010 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.svro.nl. Aan

Nadere informatie

Informatie voor verhuizing

Informatie voor verhuizing Informatie voor verhuizing De Stouwe, informatiemap 1, augustus 2014 1 Informatie voor verhuizing Wat u hoort te weten voordat u naar uw appartement van een woonzorgcentrum van De Stouwe verhuist Inleiding...

Nadere informatie

A-Z folder Coornhert State

A-Z folder Coornhert State A-Z folder Coornhert State Activiteiten Coornhert State biedt verschillende activiteiten aan zoals: algemene activiteiten (bijv. bustocht, rommelmarkt), structurele activiteiten (sjoelen, muziek luisteren),

Nadere informatie

Dienstverlening en tarieven in verpleeghuizen

Dienstverlening en tarieven in verpleeghuizen Dienstverlening en tarieven in verpleeghuizen DIENSTVERLENING EN TARIEVEN Hartelijk welkom, Binnenkort verhuist u naar een verpleeghuis van Omring. Met deze brochure willen wij u informeren over onze dienstverlening

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 1 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft op

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ)

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Passend Vertrouwd Dichtbij Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Voorwoord Syndion is er voor mensen met een handicap. Als jij ondersteuning

Nadere informatie

Producten en diensten

Producten en diensten Producten en diensten Maart 2013 1 Lievegoed staat voor kwaliteit van zorg op Antroposofische basis. Wij bieden alle zorg en dienstverlening vanuit de AWBZ. De AWBZ omschrijft waar u recht op heeft, wat

Nadere informatie

Verpleeghuis Den Es in Varsseveld

Verpleeghuis Den Es in Varsseveld Verpleeghuis Den Es in Varsseveld Kleinschalig wonen in een vertrouwde omgeving Den Es Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek Den Es Psychogeriatrie en zorg Met het vorderen van de jaren kunnen uw herse

Nadere informatie

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid

Nadere informatie

Goed geregeld bij Meriant

Goed geregeld bij Meriant Goed geregeld bij Meriant Voor u als cliënt van Meriant en voor uw familie is het prettig wanneer afspraken over de zorg- en dienstverlening van Meriant goed geregeld en duidelijk zijn. Daarom hebben we

Nadere informatie

St Elisabeth. Verpleeg- en Gasthuis

St Elisabeth. Verpleeg- en Gasthuis Verpleeg- en Gasthuis St Elisabeth Het St Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis staat in het centrum van Amersfoort en is een echt stadsverpleeghuis. Het fraaie, moderne gebouw met uitzicht op de levendige winkelstraat,

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis U wordt opgenomen in het ziekenhuis en denkt na ontslag uit het ziekenhuis ook nog zorg nodig te hebben. Bijvoorbeeld thuiszorg voor hulp

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering/ alarmopvolging/domotica 3 Broodmaaltijden 4 Cai-aansluiting 4 Contactpersoon 4

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering/ alarmopvolging/domotica 3 Broodmaaltijden 4 Cai-aansluiting 4 Contactpersoon 4 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering/ alarmopvolging/domotica 3 Broodmaaltijden 4 Cai-aansluiting 4 Contactpersoon 4 Dagvoorziening 5 Eerstverantwoordelijk zorgverlener 5 Gangen 6 Huisarts

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Appartement of kamer Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Voorzieningen bij MindUp Wonen

Voorzieningen bij MindUp Wonen Voorzieningen bij MindUp Wonen HAAL HET BESTE Als u bij MindUp bent opgenomen voor verblijf met begeleiding, in een beschermde woonvorm, kan dat voor u een behoorlijke verandering zijn. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VEB)

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VEB) 1 ar kunt u op rekenen bij Reinaerd stenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VE Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 () Informatie in eenvoudige en duidelijke taal 2 Wat u kunt lezen over

Nadere informatie

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg)

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg) Regeling kosten bij intramurale dienstverlening Wie betaalt wat bij? (Gezinshuizen Jeugd) Uitwerking verdeling kosten Op basis van aangegeven uitgangspunten ziet de verdeling van de kosten voor onderstaande

Nadere informatie

Wonen in De IJsvogel

Wonen in De IJsvogel Wonen in De IJsvogel Inhoud Wonen in De IJsvogel 3 In vertrouwde handen 3 Verzorgd wonen 4 Huishouden, maaltijden en was Welzijnsactiviteiten Aanmelding verzorgd wonen Beschermd wonen 6 Woongroep Wonen,

Nadere informatie

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen St. Jozef Woonzorgcentrum Het is fijn dat mijn kinderen en kleinkinderen in de buurt wonen. Meneer van de Vondervoort woont zijn hele leven al in Wijchen.

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 6

Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 6 toegelicht. Zorgzwaartepakket 6 (ZZP

Nadere informatie

Goede zorg in een gezellig huis

Goede zorg in een gezellig huis Woonzorgcentrum en Verpleeghuis Gertrudis Marktstraat 12, 7041 AJ s-heerenberg T (0314) 66 36 41 E info-gertrudis@azora.nl I www.azora.nl Goede zorg in een gezellig huis Azora. Zo zorgen we voor elkaar

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen

Nadere informatie

Voor wie is deze folder?

Voor wie is deze folder? Wie betaalt wat? Voor wie is deze folder? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten

Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten VERSTREKKINGEN BIJ VERBLIJF GGZ WNB Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten OVER DEZE FOLDER U verblijft of woont binnen GGZ WNB. We hopen dat u zich daar thuis voelt. We informeren

Nadere informatie

Huize Sint Jozef. Woonzorgcentrum

Huize Sint Jozef. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef Huize Sint Jozef is een woonzorgcentrum dat midden in het centrum van Nijkerk staat. Met winkels, een park, de bibliotheek en verschillende kerken op loopafstand. Er zijn

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij, versie 4.0, september 2016 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.siloah.nl.

Nadere informatie

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Onderwerp Prijspeil 2015 tarief in SJWZ tarief in SJWZ A Aanpassingen in appartement die nodig zijn vanwege ziekte Alarmering: persoonlijk en op basis

Nadere informatie

Comfortabel wonen met service naar wens

Comfortabel wonen met service naar wens Comfortabel wonen met service naar wens VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 1 30-01-2006 11:10:26 juiste balans tussen wonen, zorg en welzijn De VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 2 30-01-2006

Nadere informatie

HUISREGLEMENT. van ZORGGROEP TELLENS

HUISREGLEMENT. van ZORGGROEP TELLENS HUISREGLEMENT van ZORGGROEP TELLENS INHOUD ALGEMEEN... 3 INFORMATIE... 3 WONEN... 3 HET APPARTEMENT... 3 SIGNAAL VOOR TELEVISIE EN RADIO... 4 TELEFOON... 4 OPLADEN ELEKTRISCHE HULPMIDDELEN... 4 HUISDIEREN...

Nadere informatie

WELKOM BIJ AMSTELRING, WELKOM IN GROENELAAN

WELKOM BIJ AMSTELRING, WELKOM IN GROENELAAN 2 WELKOM BIJ AMSTELRING, WELKOM IN GROENELAAN Binnenkort wordt u opgenomen op de revalidatieafdeling van zorgcentrum Groenelaan. Door middel van dit boekje willen wij u alvast een indruk van deze afdeling

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale zorg Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg is voor mensen die een

Nadere informatie

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging is voor mensen die een zware operatie

Nadere informatie

Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende bewonersbijdragen

Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende bewonersbijdragen Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende bewonersbijdragen Iedere cliënt word in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van een pakket aanvullende producten en diensten zoals

Nadere informatie

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Prijspeil 2015 tarief in SJWZ tarief in SJWZ A Aanpassingen in appartement die nodig zijn vanwege ziekte Alarmering: persoonlijk en op basis van indicatie

Nadere informatie

OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog

OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog OB 1.3 versie 2 / mei 2014 mei 2017 / Wlz - Daar hebt u recht op in De Waalboog Overzicht vergoedingen / betalingen 2016

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie NOVO Postbus 9473 9703 LR Groningen Telefoon: 050 542 19 99 E-mail: info@novo.nl Internet: www.novo.nl Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie Waar zorgt NOVO voor? Wat betaalt u zelf? Daar hebt u

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? U kunt terecht bij de persoonlijk begeleider of de teamleider. Centraal Bureau Charles de Gaullestraat 21, 6049 HB Roermond Postbus 420,

Nadere informatie

Goede zorg in een gezellig huis

Goede zorg in een gezellig huis Goede zorg in een gezellig huis Zorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in Ulft Informatie voor cliënten en familie Precies de zorg die u nodig heeft Gertrudis Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

De Lichtenberg. Verpleeghuis

De Lichtenberg. Verpleeghuis Verpleeghuis De Lichtenberg In een rustige, bosrijke omgeving staat verpleeghuis De Lichtenberg. Een verpleeghuis met een warme en open sfeer, waar iedereen welkom is en het welbevinden van de bewoners

Nadere informatie

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen Bijlage Wie betaalt wat? Kosten die onder de AWBZ vallen, betaalt. Sommige kosten van zorg en ondersteuning vallen onder de AWBZ, andere weer niet. Wie welke producten en diensten moet betalen is in hoofdlijnen

Nadere informatie

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Informatie voor bewoners Tijdelijk verblijf ten behoeve van Herstelzorg Respijtzorg Overbruggingszorg > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Hebt

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2016 1 2 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2016 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft

Nadere informatie

Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende bewonersbijdragen

Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende bewonersbijdragen Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende bewonersbijdragen Iedere cliënt word in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van een pakket aanvullende producten en diensten zoals

Nadere informatie

Dichtbij huis verzekerd van goede zorg

Dichtbij huis verzekerd van goede zorg Dichtbij huis verzekerd van goede zorg Zorgcentrum Maria Magdalena Postel in Gendringen Informatie voor cliënten en familie Zorg tussen de mensen die u kent Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Wat kunnen wij u bieden?

Wat kunnen wij u bieden? Wat kunnen wij u bieden? Wonen, Welzijn & Zorg bij 1 Wat ons bezighoudt Van tijd tot tijd bereiken ons vragen van mensen of wij een bepaalde dienst of bepaalde zorg kunnen leveren. Soms is het een vraag

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Regels over geld als je bij Pluryn woont

Wie betaalt wat? Regels over geld als je bij Pluryn woont Wie betaalt wat? Regels over geld als je bij Pluryn woont De Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Jeugdwet betaalt de zorg. Maar sommige dingen betaalt Tiffany zelf, bijvoorbeeld een tijdschrift, etentje of

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten

Vergoedingen en kosten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Welkom in Vreedonk. Informatieboekje zware zorg

Welkom in Vreedonk. Informatieboekje zware zorg Informatieboekje zware zorg Welkom in Vreedonk De Prinsemarij De Sterrenlanden Adresgegevens Het Spectrum, locatie Vreedonk Vreedonklaan 2, 3317 HS Dordrecht Telefoon: 078-6176566 Fax: 078-7999299 e-mail:

Nadere informatie

Begeleiding tijdens de laatste levensfase bij Het Spectrum

Begeleiding tijdens de laatste levensfase bij Het Spectrum Palliatieve Zorg Begeleiding tijdens de laatste levensfase bij Het Spectrum ZORG MET AANDACHT, AANDACHT MET ZORG! Begeleiding tijdens de laatste levensfase Als u weet dat u niet meer beter kunt worden

Nadere informatie

Revalideren na een ziekenhuisopname in De Die

Revalideren na een ziekenhuisopname in De Die Revalideren na een ziekenhuisopname in De Die Revalideren na een ziekenhuisopname U gaat revalideren na een ziekenhuisopname. Tijdens uw verblijf in De Die werkt u aan een verantwoorde terugkeer naar huis.

Nadere informatie

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

Alle goede zorg die u zich kunt wensen

Alle goede zorg die u zich kunt wensen Alle goede zorg die u zich kunt wensen Zorgcentrum Debbeshoek in Ulft Informatie voor cliënten en familie Aangenaam wonen in een vertrouwde omgeving Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde. De één

Nadere informatie

Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove

Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F1123-0000 oktober 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Verpleeghuis Duinstede

Verpleeghuis Duinstede Verpleeghuis Duinstede Welkom bij Duinstede! Wat biedt Duinstede u? Zorg, Respec verpleging en medezeggenschap Welkom bij Duinstede! Wat en aandacht Facilitaire service Wonen met zorg Wonen met Welkom

Nadere informatie

Verblijf, zorg en behandeling

Verblijf, zorg en behandeling Verblijf, zorg en behandeling Over Gooizicht Christelijke identiteit Gooizicht is een centrum voor zorg en behandeling. Het ligt in een mooie, groene wijk dichtbij het centrum van Hilversum en het (Corvers)bos.

Nadere informatie

Informatieboekje. Welkom in Vreedonk

Informatieboekje. Welkom in Vreedonk Informatieboekje Welkom in Vreedonk Thureborgh De Sterrenlanden Informatieboekje Het Spectrum, locatie Vreedonk oktober 2013 Inhoud Pagina Over Vreedonk 3 t/m 5 Onze zorg en diensten 6 t/m 8 Bezoekers

Nadere informatie

Zorg in onze huizen. Zorg in onze huizen

Zorg in onze huizen. Zorg in onze huizen Zorg in onze huizen 1 Zorg in onze huizen 2 Zorg in onze huizen Zorg in onze huizen 3 Zorg en aandacht voor elkaar Wanneer u naar een verpleeghuis verhuist, is dit een grote verandering voor u en de mensen

Nadere informatie

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Sint Annaland, augustus 2007 Informatiebrochure Aanbod Zorg-en dienstverlening De Schutse De doelstelling van de

Nadere informatie

Overzicht cliëntgebonden kosten 2015. Wat betaalt Severinus? Wat betaalt de cliënt?

Overzicht cliëntgebonden kosten 2015. Wat betaalt Severinus? Wat betaalt de cliënt? Overzicht cliëntgebonden kosten 2015 Wat betaalt? Wat betaalt de cliënt? Veldhoven November 2014 1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 is de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vervangen door

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Transferpunt voor Nazorg Informatie en bemiddeling bij zorg na ziekenhuisopname. Transferpunt voor Nazorg bevindt zich in de centrale hal

Nadere informatie

Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende bewonersbijdragen

Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende bewonersbijdragen Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende bewonersbijdragen Als AWBZ-instelling biedt een verpleeghuis haar bewoners producten en diensten die tezamen de verstrekking verpleeghuiszorg

Nadere informatie

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging Pakket 8 is voor mensen met een ernstige

Nadere informatie

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Gregoriushuis Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Wonen, welzijn en zorg Het Gregoriushuis is een kleinschalige woonvorm voor acht dementerende cliënten. Het Gregoriushuis is een bungalow in de

Nadere informatie

ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen

ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen Activiteiten Bereikbaarheid Bezoek Brandveiligheid Creativiteit Dieetwensen Drogisterijartikelen

Nadere informatie

Thuis in de laatste levensfase. Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg

Thuis in de laatste levensfase. Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg Thuis in de laatste levensfase Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg Wat is Hospice De Winde? Hospice De Winde is onderdeel van Zorggroep Solis. Zorggroep Solis verleent sinds 1267 zorg aan

Nadere informatie

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz.

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz. AWBZ Brochure Inleiding De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van S&L Zorg komen en welke kosten de cliënt zelf moet dragen. Hierin vinden voortdurend veranderingen

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout.

Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout. Deel 2 Specifieke informatie over De Schans Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout. Wonen Bij het woon- en zorgcentrum worden

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

De Liendert. Woonzorgcentrum

De Liendert. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum De Liendert De Liendert is een woonzorgcentrum met ruime appartementen waar echte Amersfoorters wonen, maar ook mensen uit verschillende windstreken van ons land. Ons streven is dat niet

Nadere informatie

Wasverzorging. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Wasverzorging. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Wasverzorging Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Wasverzorging van kleding en linnengoed Als u in het Mennistenerf woont, dan heeft u over het algemeen geen eigen wasmachine meer en kunt u dus

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen

Uitgebreide versie. Wie betaalt wat? Financile regeling bij wonen Uitgebreide versie betaalt wat? Financile regeling bij wonen moet betalen? In de volgende voorbeelden staat in kleur aangegeven wie moet betalen: zorgt voor eten. Heb je zin om lekker uit eten te gaan?

Nadere informatie

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 02-2013 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in een woonvoorziening van ASVZ. De zorg die u ontvangt

Nadere informatie

Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing

Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing Kaailanden, praktische informatie voor verhuizing, maart 2016 1 Welkom in Kaailanden! Welkom in Kaailanden!... 3 Praktische zaken voor verhuizing...

Nadere informatie

Thuis in woonzorgcentrum. Breezicht. Wonen met zorg. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Thuis in woonzorgcentrum. Breezicht. Wonen met zorg. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Thuis in woonzorgcentrum Breezicht Wonen met zorg Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Huiselijkheid en gezelligheid in een sfeervolle omgeving in IJmuiden In woonzorgcentrum Breezicht bieden

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Siloah, versie 5.0, maart 2017 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie