Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden"

Transcriptie

1 Informatieboekje Welkom in De Sterrenlanden De Prinsemarij Vreedonk juli 2015

2 Inhoud Pagina Over De Sterrenlanden 2 Onze zorg en diensten 5 Bezoekers 10 Cliëntenraad 10 Klachtenfunctionaris 10 Medewerkers 10 Waardering 10 Over praktische zaken 12 Bijlage I : Maaltijden en koffie- en theevoorziening 17 Bijlage II : Linnenverzorging 18 Bijlage III : Kamers 20 Bijlage IV : Verhuizen naar de Sterrenlanden 21 Bijlage V : Kosten/vergoedingen 22 Adresgegevens Het Spectrum, locatie De Sterrenlanden Minnaertweg 4, 3328 HN Dordrecht Telefoon: Fax: website: bankrekening Het Spectrum: IBAN: NL74ABNA foto s: o.a. Piet van Heeren 1

3 Over De Sterrenlanden Welkom in De Sterrenlanden Dit informatieboekje is een eerste kennismaking met verpleeghuis De Sterrenlanden. Hierin vindt u antwoord op een groot aantal vragen. Het is echter niet mogelijk alle informatie in dit informatieboekje te zetten. Met vragen kunt u daarom altijd terecht bij onze medewerkers. Zij staan u graag te woord. Het Spectrum Per januari 2000 zijn verpleeghuis De Sterrenlanden en zorgcentra Thureborgh en Vreedonk gefuseerd. Samen vormen ze Stichting Het Spectrum. Onder deze stichting vallen naast De Sterrenlanden en Vreedonk, ook Hospice De Patio, De Prinsemarij, de huurappartementen in De Sterrenhof en het kinderdagverblijf De Sterretjes (beide op het terrein van De Sterrenlanden). Het Spectrum biedt intramurale zorg voor dementerenden en lichamelijk zieken, waaronder observatie-, revalidatie- en palliatieve zorg, alsmede extramurale zorg- en dienstverlening. Extramurale zorg- en dienstverlening wordt o.a. verleend in: Appartementen aan de Maurits- en Weizigtweg; Appartementen in De Prinsemarij; Aanleunwoningen zorgcentrum Vreedonk; Het Theehuis en appartementen aan de Atmosfeerstraat; De Klockelaer; Ontmoetingscentra in Dordrecht (een samenwerkingsverband met Katholieke Stichting Thuiszorg Internos en Stichting Het Parkhuis); Het Sterrenwiel (een samenwerking met o.a. De Wielborgh); De Sterrenhof. In dit gebouw bevinden zich 20 huurappartementen welke Het Spectrum verhuurd (zie ook brochure De Sterrenhof). Stichting Het Spectrum heeft het HKZ Certificatieschema voor Thuiszorg, Verpleegen Verzorgingshuizen ontvangen. Hiermee voldoet de stichting aan de eisen gesteld in de norm: NEN-EN-ISO 9001:2008. Dit certificaat is geldig voor de volgende activiteiten: verpleging en verzorging en het bieden van ondersteuning aan ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Onze geschiedenis De Sterrenlanden werd in mei 1980 officieel geopend door de heer J.H. van Zuuren, burgemeester van Dordrecht. De Sterrenlanden is een zorginstelling met een roomskatholieke identiteit. Zijne Excellentie Monsigneur Dr. A.J. Simonis, bisschop van Rotterdam, verzorgde bij de opening de consecratie van de kapel. De naam van het verpleeghuis is afgeleid van de wijk Sterrenburg, waar ons huis gelegen is. 2

4 Voor wie zijn we er? Iedereen met een indicatiebesluit voor behandeling met verblijf in een verpleeghuis, komt in aanmerking voor opname in De Sterrenlanden. Dit indicatiebesluit vraagt u aan bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). In bijlage IV van dit boekje leest u hoe u het CIZ kunt benaderen en hoe het opname- en verhuisproces verloopt. Voor specialistische zorg zoals revalidatiezorg is geen CIZ indicatie nodig. Ook zijn vanaf 1 januari 2015 andere mogelijkheden voor kortdurendezorg zoals palliatievezorg of observatiezorg. Onze visie Onze visie geeft aan hoe we aankijken tegen onze bewoners als mens. De visie beschrijft ook hoe we onze zorg op hen afstemmen. Onderdelen van onze zorgverlening onderscheiden De Sterrenlanden van andere verpleeghuizen. Uitgangspunt is bijvoorbeeld dat wij streven naar het behoud van zo groot mogelijke zelfstandigheid en eigen identiteit van de mensen die wij verzorgen. De autonomie van bewoners moet daarbij zoveel mogelijk tot uiting komen. Onze visie luidt: De bewoners van De Sterrenlanden moeten in staat worden gesteld om binnen de mogelijkheden van het verpleeghuis en de grenzen van ziekte, geestelijke mogelijkheden en handicap, het leven te leiden dat past bij het leven dat men geleid heeft, dan wel recht doet aan de verwachtingen die men verder ten aanzien van het leven koestert. We denken daarbij aan zaken als levensbeschouwing, dagritme, hobby s en de mate van afhankelijkheid. Daarmee wordt wederzijds erkend dat het verblijf in een instelling als De Sterrenlanden beperkingen met zich meebrengt ten aanzien van de autonomie van de bewoner. Deze beperking kan gevoeld worden in de beperkingen die bestaan ten aanzien van de inzet van mensen en middelen alsook in de onderlinge relatie van bewoners. Kortom: we proberen, uitgaande van de opvattingen van de individuele bewoner, een leven zin en inhoud te geven. Dat doen we in overeenstemming met de leer van de rooms-katholieke kerk. Deze werken we niet uit in dogmatische standpunten, maar in onze dienstverlening klinkt altijd de Bijbelse opdracht heb je naaste lief als jezelf door. Voor de complete versie van de visie van Stichting Het Spectrum verwijzen wij u naar het wandrek met brochures bij de leestafel (restaurant). In 2013 heeft De Sterrenlanden meegedaan aan de landelijke gastvrijheidszorg. Deskundigen kenden De Sterrenlanden 3 sterren toe (van de maximaal 5). In 2014 heeft De Sterrenlanden weer meegedaan en werd de gastvrijheid gewaardeerd met 4 sterren! 3

5 Luchtfoto terrein De Sterrenlanden (2010) Kinderdagverblijf De Sterretjes (2008) Gebouw De Sterrenhof (2010) 4

6 Onze zorg en diensten In een verpleeghuis worden mensen behandeld en verpleegd. Dat kunnen mensen zijn voor wie de verzorging thuis of in het verzorgingshuis ontoereikend is geworden. Het kunnen ook mensen zijn die eerst in een ziekenhuis zijn behandeld en nog niet genoeg zijn opgeknapt om weer naar huis of naar een aangepaste woonomgeving terug te gaan. Anderen wonen blijvend in het verpleeghuis. Opname in verband met dementie of observatie gaat over het algemeen via de gespecialiseerde observatieafdeling. De doelgroep die op deze afdeling wordt opgenomen zal veelal de oudere zijn die in meer of mindere mate verward is en waarvan de zorgvraag nog onduidelijk is of verder ingevuld moet worden. Voor mensen met een lichamelijke aandoening zijn er verpleeghuizen die door deskundigen somatische verpleeghuizen worden genoemd. Daarnaast zijn er verpleeghuizen voor licht tot zwaar dementerende ouderen, waarbij men spreekt van psychogeriatrische verpleeghuizen. De Sterrenlanden heeft afdelingen voor beide categorieën bewoners; men noemt dat een gecombineerd verpleeghuis. Voor de speciale revalidatie- en palliatieve zorg heeft De Sterrenlanden twee gespecialiseerde afdelingen. Wat bieden we? 24 uur per dag zorg- en dienstverlening Afdeling en woongroepen somatiek Op de afdelingen somatiek kunnen 60 bewoners gehuisvest worden. Iedere bewoner heeft een eigen kamer. De badkamer wordt gedeeld met een medebewoner. De bewoners op de begane grond kunnen vanuit hun kamer de tuin bereiken. Eén deel van een afdeling (16 plaatsen) is gespecialiseerd in revalidatiezorg. De cliënten van deze afdeling krijgen - vaak na ziekenhuisopname zorg en behandeling, die gericht is op het weer zelfstandig thuis kunnen wonen. De Sterrenlanden heeft 2 individuele appartementen in het gebouw De Sterrenhof voor somatische zorg. Ook is in het gebouw De Sterrenhof de palliatieve afdeling De Rozenhof gehuisvest. Op deze afdeling van 6 bewoners wordt palliatieve, terminale zorg geboden (zie brochure De Rozenhof). Afdeling en kleinschalig wonen psychogeriatrie Op de afdelingen psychogeriatrie (pg) kunnen 120 bewoners gehuisvest worden. Er zijn zowel één- als tweepersoonskamers en twee kleinschalige woonvormen. Bij opname wordt, afhankelijk van de mogelijkheden, gemeld of u in aanmerking komt voor een één- of tweepersoonskamer of de kleinschalige woonvorm. Sommige bewoners voelen zich beter op een éénpersoonskamer en anderen op een tweepersoonskamer. Mocht na opname blijken dat het meerwaarde heeft voor een bewoner om naar een andere kamer te verhuizen, dan zal dit zo mogelijk worden gerealiseerd. Voor bewoners die het vermogen hebben verloren om met woorden te communiceren kan De Sterrenlanden pg-privé aanbieden. De nadruk ligt hier op het prikkelen van de verschillende zintuigen door middel van muziek, licht- en 5

7 aromatherapie en massages om het welbevinden te verhogen. De inrichting en het activiteitenaanbod zijn hierop afgestemd. Observatieafdeling De observatie afdeling (15 plaatsen) is een gespecialiseerde afdeling binnen De Sterrenlanden. Deze afdeling biedt diverse vormen van zorg; - observatie; - opname in verband met dementie; - crisisopvang voor psychogeriatrie; - kortdurende opname. De afdeling zal met een team van deskundigen samen met de cliënt en familie de zorgvraag in kaart brengen om zo te komen tot het advies van een passende woonomgeving. Appartementenverhuur In De Sterrenhof zijn twintig zelfstandige huurwoningen gevestigd. Deze in- of aanleunwoningen zijn bedoeld voor één persoon, maar zijn ook geschikt voor twee personen. U heeft voor het wonen in een in-, aanleunwoning geen indicatie van het CIZ nodig. Wel geldt als voorwaarde dat u een (zorg)relatie met De Sterrenlanden heeft. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer uw partner in ons verpleeghuis verblijft, u vrijwilliger bent of wilt worden, maar ook wanneer u uit de buurt van De Sterrenlanden komt en behoefte heeft aan sociale contacten, activiteiten en / of een veilige woonomgeving die in De Sterrenlanden geboden kunnen worden (zie brochure De Sterrenhof). Zorg op maat In uw indicatiebesluit van het CIZ staat welke zorg u nodig heeft. Het CIZ beschrijft het zogenoemde zorgzwaartepakket (ZZP) dat u is toegekend. Daarin ligt precies vast welke zorg u nodig heeft en in hoeveel uur die verleend moet worden. Deze zorg krijgt u van ons. Het handhaven van uw zelfstandigheid staat in elk ZZP voorop. Als u later meer of andere zorg nodig heeft, dan moet uw ZZP worden aangepast. In overleg met u zorgen wij dat het CIZ uw indicatiebesluit op tijd wijzigt. Activiteitenbegeleiding De activiteitenbegeleiding organiseert en begeleidt bij diverse recreatieve activiteiten. We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met uw interesses en behoeften. Naast activiteiten als handwerken en bloemschikken, staan ook vakanties, uitstapjes, muziek, toneel, film, feest- en spelmiddagen regelmatig op de agenda. We kiezen voor een zo groot mogelijk aanbod van activiteiten, die een gezellige en waardevolle invulling aan de dag geven. Voor elk wat wils! Bij een aantal activiteiten zijn ook familieleden of contactpersonen welkom. Informatie vindt u op de publicatieborden en in het wandrek met brochures. Familieleden zijn van harte welkom. Voor hen is er een speciale folder waarin de mogelijkheden staan beschreven voor het bijdragen aan de verzorging en begeleiding van de bewoner. Als de familie voor de opname veel deed, moet dat na opname in De Sterrenlanden vooral door blijven gaan. 6

8 Behandeling Uw specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts) neemt de taak van uw huisarts over. Hij of zij is verantwoordelijk voor uw behandeling. Samen met u bekijkt hij welke behandelingsmogelijkheden er voor u zijn en stelt hij een behandelplan op. Op de psychogeriatrische afdeling overleggen we dit met de contactpersoon van de bewoner. Net als uw huisarts kan de specialist ouderengeneeskunde verwijzen naar een specialist, zoals een internist, neuroloog, psychiater of huidarts. Dat bespreken we eerst met u. Als u wensen of vragen heeft over uw behandeling, dan kunt u altijd een afspraak maken met de specialist ouderengeneeskunde. Bij ons werken onder andere fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen. Als u voor behandeling in aanmerking komt, bespreken we dit met u. In De Sterrenlanden komt regelmatig een tandarts, maar u kunt ook uw eigen tandarts aanhouden. Diëtetiek De diëtist adviseert over het voedingsbeleid en over alles wat met eten en drinken te maken heeft. De diëtist beoordeeld met een screeningsinstrument, de SNAQ-rc, de voedingstoestand van iedere bewoner. De diëtist wordt betrokken bij de behandeling wanneer er door ziekte een dieet moet worden gevolgd. Ergotherapie De ergotherapie helpt u zo zelfstandig mogelijk te blijven/worden op alle gebieden van het dagelijks leven, zoals wassen en kleden, zitten en liggen, eten en drinken, verplaatsen. Daarnaast ondersteunen wij de zorg door bijvoorbeeld te adviseren hoe u verzorgd moet worden, het beste gesteund kan worden in bed enzovoort. Dit gebeurt met training, hulpmiddelen of aanpassingen. Fysiotherapie Lopen, staan, springen of bukken zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u vaak pas als u ergens last van krijgt. Op dat moment kunt u rekenen op de specialist in beweging: de fysiotherapeut. Naast het behandelen adviseren zij u, bijvoorbeeld over een gezonde leefstijl, de inzet van hulpmiddelen, geschikt schoeisel. Psycholoog Opname in een verpleeghuis is vaak moeilijk. De psycholoog kan u helpen om te gaan met spanningen en verdriet. Daarnaast kan onderzoek worden gedaan naar, onder andere, geheugenfuncties. De psycholoog neemt contact met u op na overleg tussen u en de specialist ouderengeneeskunde. 7

9 Geestelijke verzorging De Sterrenlanden heeft een rooms-katholieke identiteit. We verwachten van alle bewoners en medewerkers dat zij hier respectvol mee omgaan. We hebben geestelijk verzorgers in dienst, die bij u langs kunnen komen voor een praatje of pastoraal gesprek. U mag ook uw eigen pastoor/predikant inschakelen. Elke zondag is er om uur een rooms-katholieke viering in de kapel en om uur een protestantse kerkdienst in de grote zaal. Op de 1ste donderdag van de maand is er om uur een eucharistieviering in de kapel. Drie keer in de maand, op woensdag om uur, is er in de kapel een Bijbelkring of een zanguurtje. Iedereen is welkom. Logopedie De logopedist biedt u hulp bij problemen op het gebied van de communicatie en eten en drinken. Door middel van onderzoek, adviezen en therapie probeert de logopedist om de taal, de spraak en het slikken bij u te verbeteren. De logopedist geeft (communicatie)adviezen op het gebied van gehoor, met vragen over uw hoortoestel, voor gehooronderzoek of voor het aanmeten van een nieuw hoortoestel bent u ook welkom. Voor gehooronderzoek en het aanmeten van een nieuw hoortoestel kan er een audicien langskomen. Kapsalon De kapsalon wordt door derden geëxploiteerd en is op vaste tijden geopend. U vindt deze tijden bij de ingang van de kapsalon. Leeshoek / Lounge Via ons restaurant De Minnaert kunt u in de sfeervolle leeshoek / lounge komen. Hier kunt u rustig een gesprek voeren, lezen, televisie kijken of gewoon comfortabel zitten. Maatschappelijk werk U leert het maatschappelijk werk meestal al kennen voordat u in het verpleeghuis komt wonen. Ook als u in De Sterrenlanden woont, kunt u bij het maatschappelijk werk terecht om vertrouwelijk te praten over uw problemen. U kunt hen zelf bellen voor een afspraak of uw persoonlijk begeleider vragen dit voor u te regelen. Als u vertrekt uit het verpleeghuis, dan neemt het maatschappelijk werk zelf contact met u op. Pedicure Voetverzorging valt onder onze serviceverlening. Als u uw eigen pedicure wilt houden, dan is dit voor eigen rekening. Wij verzorgen het knippen van nagels als u dat zelf niet meer kunt. 8

10 Receptie Onze receptie is geopend van maandag tot en met vrijdag van tot uur en op zaterdag en zondag van uur. Buiten deze openingstijden heeft u alleen toegang tot het gebouw middels een toegangspas. Bij de receptie zijn deze pasjes voor bewoners en familieleden te huur, tegen een betaling van borg. Bij calamiteiten of bezoek buiten de receptietijden, kunnen bezoekers zonder pas bij de hoofdingang aanbellen bij de juiste afdeling of via de algemene nachtbel. De receptie fungeert als vraagbaak. De receptioniste is altijd bereid u te woord te staan en u zonodig te verwijzen naar degene die uw vraag kan beantwoorden. Restaurant Restaurant De Minnaert is dagelijks van uur geopend. U bent van harte welkom om een kop koffie of thee te komen drinken of een (warme) maaltijd te gebruiken (zie bijlage I). Het restaurant heeft ook een leestafel, waaraan u gezellig kunt aanschuiven om te eten of een blad of krant te lezen. Tevens is er een spellenkast waaruit u een spel kunt pakken om te spelen. De medewerkers van het restaurant bespreken graag de mogelijkheden van catering. Dit zowel bij feestelijke zaken (verjaardagen / jubilea) als verdrietige gebeurtenissen (uitvaart). Schoonmaak Uw kamer wordt regelmatig schoongemaakt. Het schoonmaken van de kamer vindt plaats volgens het schoonmaakprotocol. Vrijwilligers In De Sterrenlanden werken veel vrijwilligers ter ondersteuning van de bewoners en de betaalde medewerkers. De medewerker vrijwilligerswerk is het aanspreekpunt voor deze vrijwilligers. Natuurlijk kunt u bij deze functionaris ook terecht voor vrijwilligerswerk. Winkels Er zijn twee winkels in De Sterrenlanden. In de ene kunt u terecht voor een gevarieerd aanbod aan boodschappen voor de brood- en warme maaltijd. De andere winkel is de Koopjeshof, waar u goede, goedkope gebruikte spullen kunt kopen. Beide winkels zijn elke dag geopend. U vindt de openingstijden op borden bij de winkels. 9

11 Bezoekers Het verpleeghuis staat niet los van de samenleving. Het is daar juist een onderdeel van. Familieleden en vrienden van bewoners kunnen het contact met de samenleving in stand houden en verstevigen. Wij vinden het daarom prettig als er veel bezoekers naar het verpleeghuis komen. Ons uitgangspunt is dat ze welkom zijn als het de bewoner schikt. We stellen het op prijs als bezoekers zich betrokken voelen bij de bewoners. Als zij dit wensen, kunnen ze meewerken aan uw verzorging. We vragen bezoekers zich bij binnenkomst te melden bij de receptie. Honden zijn welkom, mits aangelijnd. De bezoeker moet zelf zorgen voor een voer- en drinkbak en natuurlijk moet de hond gevaccineerd en goed verzorgd zijn. Het Spectrum kan bezoekers de toegang tot het huis en het eigen terrein ontzeggen, als zij herhaald overlast veroorzaken voor bewoners of medewerkers. Cliëntenraad In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen is vastgelegd dat bewoners van zorginstellingen inspraak krijgen via een cliëntenraad. Het Spectrum heeft een centrale cliëntenraad en per locatie een cliëntenraad waarvan tenminste één lid in de centrale cliëntenraad is vertegenwoordigd. De cliëntenraad bestaat uit bewoners van de zorginstellingen of uit hun vertegenwoordigers. De cliëntenraad van De Sterrenlanden heeft minimaal vijf leden. Het doel van de cliëntenraad is het vertegenwoordigen en het behartigen van de collectieve belangen van de bewoners. De cliëntenraad vormt een schakel tussen de bewoners, het management en de Raad van Bestuur van Het Spectrum. Klachtenfunctionaris Iedere locatie van Het Spectrum, dus ook De Sterrenlanden, heeft een interne klachtenfunctionaris. Bij de receptie kunt u nadere informatie opvragen. In het wandrek, tegenover de leestafel, vindt u een brochure over de klachtenafhandeling. Medewerkers Alle personeelsleden van locatie De Sterrenlanden zijn in dienst van stichting Het Spectrum. Ze worden bij indiensttreding getoetst op deskundigheid en opleiding. Alle medewerkers worden geregeld geschoold in hun vakgebied. Een grote groep enthousiaste vrijwilligers ondersteunt hen. Van alle medewerkers verwachten we dat zij de bewoners bejegenen zoals beschreven in de gedragscode Zo zijn onze manieren. Deze code ontvangen alle medewerkers als zij bij Het Spectrum in dienst treden. Waardering Een woord van waardering doet iedereen goed. Het is daarom prettig als u zich niet alleen laat horen over zaken die niet zo goed lopen, maar ook over zaken waarover u tevreden bent. Wij vragen u uw waardering niet te uiten in de vorm van geschenken of geld. Het is onze medewerkers officieel verboden geschenken of beloningen aan 10

12 te nemen van bewoners of hun familieleden. Brengt u hen daarmee dus niet in verlegenheid. Als u toch uw bijzondere erkentelijkheid wilt laten blijken, dan kan dit via het locatiemanagement van De Sterrenlanden. Deze giften komen ten goede aan de Stichting Vrienden van De Sterrenlanden (voorheen Ontspanning en Dienstverlening) in Dordrecht. Deze stichting verleent financiële steun aan en stimuleert bewonersactiviteiten. Zo financiert ze (mede) de jaarlijkse bewonersvakantie, de jaarlijkse bewonersdag, daguitstapjes en een extra hapje of drankje op de afdeling. In het folderrek bij receptie vindt u nadere informatie. Het bankrekeningnummer van de Vrienden van De Sterrenlanden is: IBAN: NL90ING

13 Over praktische zaken Bewonerskamers Alle informatie over in- en verhuizen vindt u in bijlage III van dit informatieboekje. Bedrijfshulpverlening, brandalarm, brandveiligheid Zoals wettelijk verplicht heeft Stichting Het Spectrum een bedrijfshulpverleningsplan. Doorlopend leiden we onze medewerkers op of scholen we hen bij om bij calamiteiten adequaat te kunnen handelen. De Sterrenlanden beschikt over een automatische brandmeldinginstallatie. Ontdekt u een brand, dan kunt u bij een handbrandmelder het glazen ruitje inslaan. Op het vluchtplan dat op alle verdiepingen hangt, vindt u de plaats van deze brandmelder. Aan de plafonds van alle ruimtes zijn melders bevestigd, die bij rookontwikkeling of sterke hitte automatisch een signaal bij de receptie afgeven. Op de gangen vallen bij een brandmelding alle deuren automatisch dicht. U mag deze niet openen. Verder is het belangrijk dat u niet in paniek raakt en verdere instructies van de bedrijfshulpverlening of de brandweer afwacht. Tijdens een brandalarm mag u niet bellen en de liften niet gebruiken. Wat moet u doen bij brand? - Kalmte bewaren. - Dichtstbijzijnde handbrandmelder indrukken. - Ramen en deuren sluiten. - Probeer, als dat mogelijk is, de brand te blussen. - Volg de orders van de bedrijfshulpverlening of de brandweer op. - Beperk het telefoonverkeer tot het uiterste. - Blijf, zolang het veilig is, in uw appartement. - Wacht op instructie. Om brand te voorkomen: - is roken in het gehele gebouw (met uitzondering van de daartoe aangewezen ruimten) verboden. - mogen asbakken niet in prullenmanden geleegd worden. - is het branden van kaarsen en waxinelichtjes verboden. - is het verboden om brandgevaarlijke stoffen op de kamer te hebben of te gebruiken. Het gebruik van elektrische apparatuur is toegestaan als dit het KEMA- of CEkeurmerk heeft, of als u toestemming heeft van de Technische Dienst. 12

14 Beveiliging De bewoners van de afdelingen somatiek kunnen gebruik maken van een kluisje. Hiervoor betaalt u een borgsom. In dit kluisje kunt u waardevolle zaken opbergen. De Technische Dienst monteert het kluisje in de kledingskast. U moet tekenen voor de ontvangst van de sleutel. Bij ontslag of verhuizing bent u zelf verantwoordelijk voor het inleveren van de sleutel. Bibliotheek De Sterrenlanden beschikt over een uitleencentrum voor boeken en muziek. U kunt de activiteitenbegeleiding vertellen welke boeken en muziek u wenst. Een medewerker kan u helpen kiezen uit de collectie. Brochures Het Spectrum en andere dienstverlenende instellingen geven regelmatig brochures uit. Deze brochures vindt u in het wandrek in de gang tegenover het restaurant. Huisblad De Sterrenkijker is een informatieblad van en voor de bewoners van De Sterrenlanden. Naast algemene informatie vindt u daarin een opsomming van de activiteiten en berichten van bewoners of medewerkers. U kunt zelf ook een bijdrage leveren aan De Sterrenkijker. Huisdieren U mag in De Sterrenlanden kleine huisdieren houden. De voorwaarden staan in het huisdierenreglement dat u bij verhuizing naar De Sterrenlanden invult en ondertekent. Belangrijk is dat u zelf uw huisdier kan onderhouden en er geen overlast voor de andere bewoners is. Huisregels De huisregels van De Sterrenlanden vindt u op de receptiebalie. De receptioniste helpt u graag. Hygiëne In het verpleeghuis is goede hygiëne absoluut noodzakelijk. De medewerkers zorgen samen met u voor goede persoonlijke hygiëne en schone kleding. De Sterrenlanden bewaakt de kwaliteit en veiligheid van meubilair. Internet De Sterrenlanden biedt u in de daarvoor beschikbaar gestelde ruimte de mogelijkheid om (eventueel met behulp van een vrijwilliger) gebruik te maken van een computer met internetverbinding. U vindt de openingstijden op het bord bij de ruimte. 13

15 Linnenverzorging Alle informatie over de linnenverzorging vindt u in bijlage II van dit informatieboekje. Maaltijden Alle informatie over broodmaaltijden, warme maaltijden en koffie- en theevoorziening vindt u in bijlage I. Medicatieverstrekking Medicatie die u tijdens uw verblijf gebruikt, wordt voorgeschreven door de specialist ouderengeneeskunde en komt voor rekening van De Sterrenlanden. De verzorging regelt de bestelling en verstrekt de medicijnen. Mondverzorging De Sterrenlanden maakt gebruik van Mondzorgplus. Dit bedrijf levert structurele tandheelkundige zorg aangepast voor bewoners. Parkeren Bezoekers van De Sterrenlanden kunnen op ons parkeerterrein, in de parkeervakken, parkeren. Dit terrein bevindt zich naast en achter het gebouw. Bij de hoofdingang zijn alleen plaatsen voor mindervaliden. De eerste plaatsen zijn vanaf gereserveerd voor medewerkers die avond- of nachtdienst hebben. Post Persoonlijke post, de krant en circulaires bezorgt Het Spectrum op de dag van ontvangst op de afdeling. Indien u de post als wettelijk vertegenwoordiger wilt ontvangen dient u zelf adreswijzigingen door te geven. Eventuele porto voor het doorsturen van de post komt voor uw rekening. U kunt uw uitgaande post, buiten het gebouw naast de hoofdingang, in de brievenbus deponeren. De post wordt dagelijks opgehaald door TNT. Reservering ruimten Als u een ruimte wilt reserveren voor bijvoorbeeld het vieren van uw verjaardag, dan kunt u inlichtingen inwinnen bij de receptie. Rookbeleid Verpleeghuis De Sterrenlanden is een rookvrij gebouw. Bewoners mogen echter wel in de daarvoor aangewezen ruimten roken. Bezoekers wordt gevraagd of zij in het gebouw niet willen roken. Servicekosten Voor een actueel overzicht van alle kosten/vergoedingen verwijzen wij u naar bijlage vijf van dit informatieboekje. 14

16 Technische Dienst Kleine technische werkzaamheden kunt u melden op de afdeling. De Technische Dienst zorgt dat deze worden opgelost. Het ophangen van schilderijen, verlichting en klokken mag uitsluitend de Technische Dienst verzorgen. Telefonie Alle kamers op de afdeling somatiek zijn voorzien van een telefoonaansluiting. Televisie U kunt een televisie op uw kamer krijgen. De Sterrenlanden verhuurt de televisie en de (aangepaste) afstandbediening. De televisie bevestigen we met een beugel aan het plafond. De kosten innen we maandelijks via automatische incasso. Voor meer informatie kunt u terecht bij het maatschappelijk werk. In verband met de veiligheid zijn eigen niet gekeurde - TV s niet toegestaan. Verzekeringen Uw eigendommen zijn via het verpleeghuis verzekerd tegen brand-, braakschade en diefstal (met sporen van braak) tot een maximale waarde van ,--. Daarin is een eigen risico van 100,- opgenomen. De kosten voor deze inboedelverzekering zitten in het servicepakket (bijlage V). Enkele tips: - Om bij diefstal de kans op opsporing te vergroten, kunt u kostbare apparatuur merken met postcode en huisnummer van De Sterrenlanden. Dit nummer is 3328 HN 4. - U kunt een lijst opstellen van waardevolle eigendommen met een goede omschrijving, type- en serienummer en eventueel een foto. - Het is belangrijk aankoopnota s van kleding en andere waardevolle eigendommen te bewaren. - Het in uw kamer bewaren van grote sommen geld en / of sieraden, raden we ten stelligste af. - U kunt een kluisje huren om eigendommen in te bewaren. - Bij diefstal moet u, of iemand namens u, aangifte doen bij de politie. Als u in aanmerking komt voor vergoeding, dan regelen we dat met onze verzekering. Vermissing van en breuk aan eigendommen Als uw eigendom zoekraakt of kapot is, kunt u geen aanspraak maken op vergoeding door De Sterrenlanden. Behalve als de vermissing of de schade aantoonbaar het gevolg is van onachtzaamheid van een medewerker. In dat geval doen we u een voorstel voor vergoeding, waarbij de dagwaarde het uitgangspunt is. Om in aanmerking te komen voor vergoeding dient u de aankoopbon of offerte van 15

17 herstelkosten te overhandigen. Is de schade buiten onze schuld ontstaan, dan zijn de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering van belang als het gaat om een medisch hulpmiddel, zoals brilmontuur of glazen. Uw hoortoestel wordt vergoed door de zorgverzekeraar. VGZ vergoedt de dagwaarde van het vermiste hoortoestel. Het restantbedrag wordt deels vergoed via een zekerheidscertificaat. Dit is een verzekeringsvorm die u kunt afsluiten bij de leverancier van het toestel. In het geval van De Sterrenlanden is dat de firma Schoonenberg in Dordrecht. Afhankelijk van de aansprakelijkheid vergoedt u zelf, of De Sterrenlanden, het resterende bedrag. Voorwaarde voor vergoeding door de zorgverzekeraar is een politierapport. Dit krijgt u bij aangifte van de vermissing op het politiebureau, waarbij u de aankoopnota en een door De Sterrenlanden ingevuld vermissingformulier moet laten zien. Verjaardagen Op uw verjaardag kunt u gebruikmaken van een verjaardagsmenu. Eventuele gasten kunnen hiervan ook tegen betaling gebruik maken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de medewerkers van restaurant De Minnaert. WA-verzekering Bewoners van De Sterrenlanden zijn collectief verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering is ook van toepassing buiten het gebouw, als u bijvoorbeeld op familiebezoek bent. Ook deze kosten zitten in het servicepakket (bijlage V). Ziekenhuisbezoek Het is heel prettig voor u om familie of een goede kennis te vragen u te begeleiden indien er vervoer naar een specialist noodzakelijk is. Is er niemand die u kan begeleiden, dan zullen wij een vrijwilliger voor u regelen. 16

18 Bijlage I Maaltijden Koffie- en theevoorziening Broodmaaltijd De broodmaaltijden worden in de huiskamer gebruikt. Warme maaltijd De warme maaltijd is de middagmaaltijd en kan genuttigd worden in de huiskamer of het restaurant. In overleg kunt u ook s avonds warm eten. Bezoekers kunnen tegen betaling samen met u de warme maaltijd gebruiken. In overleg op de afdeling maar bij voorkeur in het restaurant De Minnaert. Koffie en thee Koffie en thee zijn voor bewoners gratis verkrijgbaar in de huiskamers. Ook bezoek kan normaal van koffie en thee gebruik maken indien men een servicepakket afsluit (bijlage V). In het restaurant moeten bezoekers de koffie en thee kopen. Restaurant Restaurant De Minnaert is dagelijks van uur geopend. U bent welkom om daar koffie en thee te komen drinken. Tussen en uur kunt u terecht voor een (warme) maaltijd, snack of broodje. 17

19 Bijlage II Linnenverzorging Wassen en merken - Het Spectrum kan zorgen voor het wassen van uw kleding. Zie hiervoor bijlage V. - De linnenkamer vindt u in de gang naast de lift op de begane grond. De linnenkamer is maandag tot en met vrijdag van tot uur geopend. Als de linnenkamer is gesloten, kunt u de kleding afgeven bij de receptie. U ontvangt een bewijs van afgifte. - De linnenkamer ontvangt zo snel mogelijk na het ondertekenen van de zorgleveringsovereenkomst alle kleding in goede staat, schoon en gevouwen in een tas of koffer, met vermelding van uw naam. Nadat de kleding is gemerkt, ontvangt u zo spoedig mogelijk alle kleding weer terug in uw kamer. - Al uw ondergoed en bovenkleding moeten gemerkt worden in de linnenkamer, ook als u zelf het wassen verzorgd. - Het Spectrum is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van kleding en ondergoed dat niet of niet goed is gemerkt. - De kosten van het merken van de kleding brengen we bij u in rekening (bijlage V). Richtlijn kleding Hieronder geven wij u richtlijnen voor de kleding die u mee kunt nemen als u bij ons komt wonen: Heren - 15 stuks ondergoed - 8 pantalons - 10 overhemden - 10 paar sokken - 3 truien of vesten - 2 paar schoenen - 1 paar pantoffels - 1 winterjas - 1 zomerjas - 1 sjaal - 1 kamerjas - 10 pyjama s (liefst tricot) - 20 (papieren) zakdoeken - scheerartikelen Dames - 15 stuks ondergoed - 10 stuks bovenkleding - 3 truien / vesten - 10 panty s of paar kousen - 2 paar schoenen - 1 paar pantoffels - 1 winterjas - 1 zomerjas - 1 sjaal - 1 kamerjas - 4 bh s - 10 nachthemden / pyjama s (liefst tricot) - 20 (papieren) zakdoeken Reparaties Kleine reparaties aan kleding verzorgt de linnenkamer. Grote reparaties moet u zelf laten verzorgen. Als kleding versleten of onherstelbaar kapot is, krijgt u van de linnenkamer een schriftelijk verzoek om contact op te nemen en af te spreken wat er moet gebeuren. Ook nemen we contact met u op als een tekort aan kleding dreigt te ontstaan. 18

20 Nieuwe kleding Als u nieuwe kleding koopt, geeft u die rechtstreeks af bij de linnenkamer om te laten registeren. U tekent voor afgifte en de medewerker voor ontvangst. De kleding wordt dan gemerkt, hieraan zijn kosten verbonden, en vervolgens naar de juiste afdeling gebracht. Voor het merken van nieuwe schoenen, bril en gebit kunt u op uw afdeling om advies vragen. Een dringend advies - Koop geen wollen of kamgaren kleding, of kleding waarin deze stoffen voorkomen. - Heeft u toch wollen kleding, dan komen de stomerijkosten voor uw eigen rekening. Hiervoor ontvangt u om de drie maanden een rekening. Wilt u stoomgoed apart aanbieden, dan voorzien we het van een extra merkje (gele stip). - Op verzoek kan, via De Sterrenlanden, andere kleding ook bij de stomerij gebracht worden. De kosten voor het chemisch reinigen (stomerij) worden doorberekend aan de bewoner. - Het laten wassen van kleding door Het Spectrum is op eigen risico. Alleen als beschadigde kleding door aantoonbare nalatigheid van ons is ontstaan, kijken we naar een passende vergoeding. Tips bij het kopen van kleding - Koop alle kleding groot genoeg. Liever een maat groter dan eigenlijk nodig zou zijn. Ruime kleding is makkelijker aan te trekken en is daardoor comfortabeler voor de bewoner. Kleding met ruime openingen voor hoofd, armen en benen zijn gemakkelijker dan kleding met krappe openingen. - Nachtkleding van een soepele stof en goed rekbaar is (tricot of joggingstof, bij voorkeur stretch) prettig voor de bewoner. - De kleding die overdag gedragen wordt is bij voorkeur van een soepel vallende stof. Dit voorkomt dat kleding gaat plooien (dit geldt met name voor mensen die veel zitten) en er op die manier drukplekken ontstaan. - Koop bij voorkeur geen kleding in Fleece-stof: Fleece is weliswaar lekker warm, maar rekt onvoldoende mee (zeker na een aantal wasbeurten) en is daardoor moeilijk aan te trekken. - Knoopjes en ritsen zijn harde voorwerpen. Voor sommige bewoners is hierbij de kans op bezeren aanwezig. Het is verstandig kleding aan te schaffen waarbij deze voorwerpen zo mogelijk zijn weggewerkt, door bijvoorbeeld de zogenaamd blinde sluiting. Het is echter wel belangrijk dat knoopsluitingen en/of ritssluitingen genoeg ruimte geven om het kledingstuk makkelijk aan te kunnen trekken. - Voor de mensen die de hele dag zitten, is het niet noodzakelijk dat er voering in de kleding zit. - Een vest trekt makkelijker aan dan een trui of een colbert. - Let bij sokken op een goede maat en rekbare kwaliteit. Zogenaamde welness -sokken (extra zachte sokken, gemaakt van chenille ) zijn lekker warm, erg rekbaar, en voelen heerlijk zacht aan. 19

21 Bijlage III Kamers De inrichting van de kamer Waarschijnlijk vindt u het prettig persoonlijke dingen mee te nemen, zoals foto s, planten, een wandversiering of een meubelstuk. Dat kan, maar we adviseren u eerst uw kamer te bekijken. U kunt dan in overleg met de persoonlijk begeleider beslissen welke meubeltjes u kunt plaatsen en of er voldoende ruimte overblijft voor uw verzorging. Somatiek Op onze afdelingen somatiek hebben wij de beschikking over éénpersoonskamers. Er zijn twee individuele appartementen voor somatische zorg. De revalidatieplaatsen zijn gelegen op de begane grond en hebben een eigen kamer met gedeeld sanitair. De palliatieve zorg wordt in een kleinschalige setting gegeven. Hier heeft iedereen een eigen kamer met sanitair. Psychogeriatrie / observatieafdeling Op de afdelingen psychogeriatrie en op de observatieafdeling zijn één- en tweepersoons slaapkamers beschikbaar en de kleinschalige woonvorm. Bij het gaan wonen op een vaste afdeling vertellen we of u in aanmerking komt voor de één- of tweepersoons variant of voor de kleinschalige woonvorm. Dat is onder andere afhankelijk van de beschikbare ruimte. We kijken altijd vanuit de bewoners naar de gewenste of noodzakelijke slaapkamer. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een éénpersoons slaapkamer, maar later moet verhuizen naar een tweepersoons kamer, of andersom. Dat heeft dan te maken met de situatie van u of een medebewoner. Als een éénpersoonskamer volgens het multidisciplinair team bijvoorbeeld geen meerwaarde meer biedt, kunnen we besluiten u te verhuizen naar een tweepersoons slaapkamer. 20

22 Bijlage IV Verhuizen naar De Sterrenlanden Indicatie aanvragen Om in aanmerking te komen voor de wachtlijst van een verpleeghuis, moet u een indicatie met verblijf aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Uw huisarts of thuiszorgorganisatie kan u hierbij begeleiden. Het CIZ is telefonisch bereikbaar op tel. (088) Revalidanten, palliatievezorg en sommige observatiezorg valt vanaf 2015 niet meer onder de Wet Langdurige Zorg (oude AWBZ). Ons maatschappelijk werk help u dan verder. Als het CIZ de aanvraag heeft ontvangen, volgt een huisbezoek door een medewerker van het CIZ. Hij bespreekt met u welke zorg nodig is en informeert u schriftelijk of u in aanmerking komt voor een indicatie. Tijdens het gesprek kunt u een voorkeur voor bijvoorbeeld De Sterrenlanden uitspreken. Bij een positieve indicatie ontvangen wij het indicatiebesluit. We informeren u daarover en plaatsen u op de wachtlijst. U kunt ons daarna bellen voor een rondleiding. Een opname op de revalidatie afdeling loopt over het algemeen via het Ziekenhuis. Deze opname valt niet onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg) maar wordt via een DBC aan uw verzekering in rekening gebracht. De zorgleveringsovereenkomst Zodra een kamer vrijkomt en u daarvoor in aanmerking komt, wordt met maatschappelijk werk de datum afgesproken wanneer u in De Sterrenlanden komt wonen. Op de dag van inhuizing vindt het inhuizingsgesprek plaats. In dit gesprek wordt de zorgovereenkomst getekend en wordt besproken wat u nog zelfstandig kunt doen en waarbij onze ondersteuning noodzakelijk is. Gekeken wordt of de afspraken passen in het indicatiebesluit. Ook wordt besproken welke zaken uw familie regelt. Alle afspraken worden vastgelegd in het (elektronisch) zorgdossier. 21

23 Bijlage V Kosten/vergoedingen De regels voor de bijdragen voor verstrekkingen in een verpleeghuis zijn door de overheid vastgesteld in Uw zorg in een AWBZ-instelling. Dit kunt u downloaden op Een afdruk is te verkrijgen bij het maatschappelijk werk. Daar kunt u op rekenen in De Sterrenlanden: Enkele voorbeelden die de instelling moet betalen: voeding (eten, drinken, maaltijden en normale tussendoortjes); normale haar- en voetverzorging; pedicure bij medische indicatie; extra verzorging van de nagels in verband met aandoeningen bijv. vergroeiingen; wassen dekbed; wassen van het platgoed (lakens, slopen, handdoeken). Enkele voorbeelden die de bewoner moet betalen: waskosten, persoonsgebonden kleding; herstelkosten van alle persoonsgebonden kleding; toiletartikelen zoals shampoo, zeep en crème; gebruik van kluisjes, televisie op de kamer, internet; koffie, thee, drinken voor bezoek; pedicure bij niet medische indicatie; stomerijkosten; eigen verzekeringen; kosten van afleggen en opbaren; alle administratieve handelingen ten behoeve van bovenstaande verstrekkingen. In De Sterrenlanden: Het management van De Sterrenlanden is van mening dat in De Sterrenlanden een uitgebalanceerd pakket aangeboden moet worden. Dit voor een redelijke prijs, waarbij de administratieve lasten zo min mogelijk zijn. Maar ook keuze vrijheid en ruimte voor individuele invulling. Tevens wordt er rekening gehouden met de zorg die u ontvangt. Uw vraag naar aanvullende diensten zal bij palliatieve zorg anders zijn dan bij somatische en psychogeriatrische zorg. Hoewel de kosten van de wenselijke laatste zorg (afleggen) conform de regelgeving binnen de WLZ voor de rekening van de nabestaanden zouden komen, brengt De Sterrenlanden deze niet in rekening indien wij dat doen. Deze belangrijke laatste zorg willen we in De Sterrenlanden, indien mogelijk, door het eigen personeel, in overleg met de nabestaanden, geven. Deze laatste zorg zit dan gratis in het algemene pakket. Bij uitbesteding worden de kosten wel in rekening gebracht. Bij een medische indicatie voor voetverzorging (pedicure), binnen de WLZ, dan krijgt u deze behandeling altijd, ook als u geen servicepakket heeft. Consequenties: Conform de wet heeft de bewoner een keuze om wel of niet aan een collectieve regeling mee te doen. Dit kan door het afnemen van een of meerdere servicepakketten zoals uiteengezet in de volgende alinea s. Indien u geen gebruik wil 22

24 maken van een servicepakket kunt u bepaalde services los afnemen. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar pagina 24 van dit informatieboekje. Kosten/vergoedingen De Sterrenlanden (prijspeil augustus 2014) Bij verblijf in De Sterrenlanden kunt u gebruik maken van onze diensten. Hieraan zijn kosten verbonden, welke zijn goedgekeurd door de Cliëntenraad. Op alle afdelingen zijn verschillende servicepakketten mogelijk. In onderstaand overzicht kunt u zien uit welke servicepakketten u per afdeling kan kiezen. Algemeen - borg toegangspasje (toegang na sluitingstijd receptie of De Rozenhof) 10,00 - borg liftsleutel psychogeriatrische afdelingen 6,50 - kluis; eenmalig plaatsen 26,00 borg twee sleutels 15,00 huur per maand 2,20 - merken van kleding (éénmalig bij opname) 37,15 - merken van kleding tijdens opname, per merk 1,15 - verstellen van kleding op aanvraag bij linnenkamer NB. Ook als u kiest om zelf te wassen, adviseren wij u om de kleding te laten merken, dit om zoekraken te voorkomen. Afdeling somatiek (exclusief revalidatie en palliatieve afdeling): Servicepakket Algemeen per maand 29,15 Dit pakket bestaat uit: toiletartikelen (o.a. zeep/shampoo/crème); gebruik koffie en thee op afdeling door familie, inboedel en WA verzekering, laatste zorg (afleggen). Servicepakket Wasverzorging (kleding) per maand 54,25 Dit pakket bestaat uit: wassen, drogen, strijken, halen/brengen en normaal herstelwerk van persoonsgebonden kleding. Servicepakket Televisie per maand 16,20 Dit pakket bestaat uit: gebruik (aansluiting standaard kabel UPC op de eigen kamer en energie) en huur TV per maand. De TV is verplicht vanwege de veiligheid. Afdeling Psychogeriatrie (BOPZ) Servicepakket Algemeen per maand 29,15 Dit pakket bestaat uit: toiletartikelen (o.a. zeep/shampoo/crème); gebruik koffie en thee op afdeling door familie, inboedel en WA verzekering, laatste zorg (afleggen). Servicepakket Wasverzorging (kleding) per maand 54,25 Dit pakket bestaat uit: wassen, drogen, strijken, halen/brengen en normaal herstelwerk van persoonsgebonden kleding. Servicepakket Televisie per maand 16,20 Dit pakket bestaat uit: gebruik (aansluiting standaard kabel UPC op de eigen kamer en energie) en huur TV per maand. De TV is verplicht vanwege de veiligheid. Afdeling Bagijnhof = revalidatie zorg Pedicurebehandeling per keer 25,00 Servicepakket Algemeen per week 13,95 23

25 Dit pakket bestaat uit: minibar, kluis, gebruik TV(aansluiting standaard kabel UPC op de eigen kamer, energie en huur TV), internet (draadloos), gebruik koffie en thee op afdeling door familie, inboedel en WA verzekering. Servicepakket Wasverzorging (kleding) per week 13,45 Dit pakket bestaat uit: wassen, drogen, strijken, halen/brengen en normaal herstelwerk van persoonsgebonden kleding. Afdeling Rozenhof = palliatieve zorg Pedicurebehandeling per keer 25,00 Servicepakket Algemeen per week 9,15 Dit pakket bestaat uit: toiletartikelen (o.a. zeep/shampoo/crème), kluis, internet (draadloos), gebruik koffie en thee op afdeling door familie, inboedel en WA verzekering, laatste zorg (afleggen). Servicepakket Wasverzorging (kleding) per week 13,45 Dit pakket bestaat uit: wassen, drogen, strijken, halen/brengen en normaal herstelwerk van persoonsgebonden kleding. Servicepakket Televisie per week 4,30 Dit pakket bestaat uit: gebruik (aansluiting standaard kabel UPC op de eigen kamer en energie) en huur TV per maand. De TV is verplicht vanwege de veiligheid. Diensten en services die in servicepakket algemeen zitten worden altijd in meerdere of mindere mate door bewoners afgenomen. De cliënt kiest echter vrij de pakketten. Voor deze standaard pakketten wordt geen administratiekosten in rekening gebracht. Indien er buiten de servicepakketten van diensten gebruik gemaakt wordt, dan wordt er bovenop de kosten van de dienst per keer administratiekosten in rekening gebracht. De kosten worden via automatische incasso geïncasseerd. Indien door De Sterrenlanden bewoner gebonden goederen moeten worden opgeslagen, dan kost dat voor (een deel van) de 1 ste week 275,00, daarna 25,00 per (deel van een) dag. Het gebruik van het mortuarium kost voor (een deel van) de 1 ste dag 158,50 en daarna voor (een deel van) de volgende dag(en) 53,70. Opbaren in de eigen eenpersoonskamer kan besproken worden. Als blijkt, dat dit mogelijk is zal verschil tussen het geldende verpleegtarief en het zogenaamde mutatietarief per dag in rekening gebracht worden. De hoogte van dit tarief wordt bepaald door het zorgzwaartepakket, dat van toepassing is op het moment van overlijden. Voor kapper, restaurant zie betreffende prijslijsten. Graag gaan we met u in overleg over het gebruik van ruimtes voor gedenkdagen als verjaardagen, huwelijksjubilea of andere familieaangelegenheden. Dit geldt ook voor de begrafenis, indien u die vanuit De Sterrenlanden wilt laten doen. 24

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden Informatieboekje Welkom in De Sterrenlanden De Prinsemarij Vreedonk Inhoud Pagina Over De Sterrenlanden 2 Onze zorg en diensten 5 Bezoekers 10 Cliëntenraad 10 Klachtenfunctionaris 10 Medewerkers 10 Waardering

Nadere informatie

Welkom in Vreedonk. Informatieboekje zware zorg

Welkom in Vreedonk. Informatieboekje zware zorg Informatieboekje zware zorg Welkom in Vreedonk De Prinsemarij De Sterrenlanden Adresgegevens Het Spectrum, locatie Vreedonk Vreedonklaan 2, 3317 HS Dordrecht Telefoon: 078-6176566 Fax: 078-7999299 e-mail:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen Inhoudsopgave Welkom 1: Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Regenboog 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Welkom in woonzorgcentrum Ewoud en Elisabeth Gasthuis

Welkom in woonzorgcentrum Ewoud en Elisabeth Gasthuis Welkom in woonzorgcentrum Ewoud en Elisabeth Gasthuis regio west-man/pr&comm-wj/4maart2015 1 Inhoudsopgave QuaRijn, dichtbij in zorg... 4 Contact... 4 Hartelijk welkom!... 5 Zes eeuwen Ewoud en Elisabeth

Nadere informatie

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel!

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Wij willen dat uw familielid zich zo prettig mogelijk voelt bij ons. Al onze medewerkers zetten zich daarom gezamenlijk in om voor hem of haar een zo optimaal

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof regio oost-man/pr&comm-wj/27feb2015 QuaRijn Kleinschalig Wonen in De Ridderhof 1 INHOUD Namen en telefoonnummers 3 Vooraf 4 QuaRijn, dichtbij in zorg 5 Identiteit

Nadere informatie

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Die Buytenweye

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Die Buytenweye Welkom in Zo thuis als mogelijk Woonzorgcentrum Die Buytenweye Inhoud Inhoud... 2 1. Wij zijn Pieter van Foreest... 6 1.1 Pieter van Foreest... 6 1.2 Zo thuis als mogelijk... 6 1.3 Excellente zorg... 6

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix regio west-man/pr&comm-wj/26mei2015 QuaRijn I Kleinschalig wonen in woonzorgcentrum Beatrix 2 Inhoud Wie is wie... 6 Welkom... 7 Contact... 7 Inleiding...

Nadere informatie

t hamersveld woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje waar woongenot en ontmoeting centraal staan

t hamersveld woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje waar woongenot en ontmoeting centraal staan t hamersveld woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje waar woongenot en ontmoeting centraal staan welkom Wij heten u van harte welkom als (toekomstige) nieuwe bewoner van woonzorgcentrum

Nadere informatie

Welkom in woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in woonzorgcentrum Beatrix Welkom in woonzorgcentrum Beatrix Regio midden-man/pr&comm-wj/12maart2015 QuaRijn Woonzorgcentrum Beatrix 1 Inhoudsopgave QuaRijn, dichtbij in zorg... 4 Contact... 4 Inleiding... 5 Hartelijk welkom!...

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Wegwijzer t Ronde Sant

Wegwijzer t Ronde Sant Wegwijzer t Ronde Sant Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over t Ronde Sant bij de hand! Welkom in t Ronde Sant Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 t Ronde Sant... 1 3 Prettig

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand DUINRAND - NOLENSSTRAAT 2-2221 CE KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE DUINRAND --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1

Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1 Meer weten over Verpleeghuis Waelwick Informatiemap Informatie over het (tijdelijk) wonen in de verpleeghuizen en zorgcentra van zorggroep Maas & Waal 1 Informatiemap zorggroep Maas & Waal. 26-04-2013-1

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. Geachte bewoner, Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over Het wonen

Nadere informatie

Wegwijzer Aafje Slinge laagbouw

Wegwijzer Aafje Slinge laagbouw Wegwijzer Aafje Slinge laagbouw Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Aafje Slinge bij de hand! Welkom in Slinge Laagbouw Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Slinge laagbouw... 1 3 Prettig

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening SWZ Sophieke Van Zuylen van Nijeveltstraat 313 2242 LJ Wassenaar Tel: 070-5121111 Fax: 070-5141500 SWZ Willibrord Poortlaan 20 2242 GN Wassenaar Tel:

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Salem

Informatie voor Bewoners Locatie Salem Informatie voor Bewoners Locatie Salem SALEM - DUINDOORNLAAN 34-2225 RT KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE SALEM -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Akkerleven

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Akkerleven Welkom in Zo thuis als mogelijk Woonzorgcentrum Akkerleven Inhoud 1. Wij zijn Pieter van Foreest... 6 1.1 Pieter van Foreest... 6 1.2 Zo thuis als mogelijk... 6 1.3 Excellente zorg... 6 1.4 Daar heeft

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als uw naaste in Lisidunahof woont.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als uw naaste in Lisidunahof woont. Geachte partner of familielid, Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als uw naaste in Lisidunahof woont. In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie