Welkom in Vreedonk. Informatieboekje zware zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom in Vreedonk. Informatieboekje zware zorg"

Transcriptie

1 Informatieboekje zware zorg Welkom in Vreedonk De Prinsemarij De Sterrenlanden Adresgegevens Het Spectrum, locatie Vreedonk Vreedonklaan 2, 3317 HS Dordrecht Telefoon: Fax: website: bankrekening Het Spectrum, IBAN nummer: NL 74 ABNA Informatieboekje Het Spectrum, locatie Vreedonk Februari 2015

2 Inhoud Pagina Over Vreedonk 3 Onze zorg en diensten 5 Bezoekers 8 Cliëntenraad 9 Klachtenfunctionaris 9 Medewerkers 9 Waardering 9 Over praktische zaken 10 Bijlage I : Maaltijden en koffie- en theevoorziening 15 Bijlage II : Linnenverzorging 16 Bijlage III : Het appartement 18 Bijlage IV : Wonen in Vreedonk 20 Bijlage V : Kosten/vergoedingen 22 Bijlage VI : Plattegronden appartementen 23 2

3 Over Vreedonk Welkom in Vreedonk Dit informatieboekje is een eerste kennismaking met zorgcentrum Vreedonk. Hierin vindt u antwoord op een groot aantal vragen. Het is helaas niet mogelijk alle informatie in dit informatieboekje te zetten. Met vragen kunt u daarom altijd terecht bij onze medewerkers. Zij staan u graag te woord. Het Spectrum Het Spectrum bestaat uit verpleeghuis De Sterrenlanden, zorgcentrum Vreedonk (verpleeg- en verzorgingshuiszorg) en De Prinsemarij (verzorgingshuiszorg en extramurale zorg) Onder deze stichting vallen ook Hospice De Patio, de huurappartementen in De Sterrenhof en het kinderdagverblijf De Sterretjes (beiden op het terrein van De Sterrenlanden). Het Spectrum biedt intramurale zorg, alsmede extramurale zorg- en dienstverlening. Extramurale zorg- en dienstverlening wordt o.a. verleend in: Appartementen in De Prinsemarij Appartementen aan de Maurits- en Weizigtweg Aanleunwoningen zorgcentrum Vreedonk; Het Theehuis en de zorgappartementen aan de Atmosfeerstraat; De Klockelaer; Ontmoetingscentrum Dordrecht (een samenwerkingsverband met Katholieke Stichting Thuiszorg Internos en Stichting Het Parkhuis); Het Sterrenwiel (een samenwerking met o.a De Wielborgh) De Sterrenhof. In dit gebouw bevinden zich 20 huurappartementen die via De Sterrenlanden worden verhuurd (zie ook brochure De Sterrenhof); Stichting Het Spectrum heeft het HKZ Certificatieschema voor Thuiszorg, Verpleeg- en Verzorgingshuizen ontvangen. Hiermee voldoet de stichting aan de eisen zoals gesteld in de norm: NEN-EN-ISO Dit certificaat is geldig voor de volgende activiteiten: verpleging en verzorging en het bieden van ondersteuning aan ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Onze geschiedenis Vreedonk werd in 1969 geopend. Sindsdien is Vreedonk als zorgcentrum niet meer weg te denken uit Dordrecht. Vreedonk kwam tot stand op initiatief van de Stichting voor Bejaardenhuisvesting op Protestants Christelijke Grondslag in Dordrecht. De naam Vreedonk betekent: - vree : de hoop op een vredige levensavond. - donk : een terp in het moeras. Dit betekent beschutting voor ouderen in een woelige wereld. Deze elementen kwamen ook terug in het oude logo van Vreedonk, met de Emmaüsgangers en de tekst Blijf bij ons want het is tegen de avond. Dit logo vindt u nog op de steen die is gemaakt voor de officiële overdracht van het nieuwe zorgcentrum op 15 juli

4 Voor wie zijn we er? De mensen die in Vreedonk komen wonen, hebben steeds meer behoefte aan zorg. Dit kan zijn doordat er sprake is van een dementieel beeld of door een grotere behoefte aan lichamelijke (somatische) zorg. Het aantal verzorgingshuisplaatsen in Vreedonk is sinds 2014 afgebouwd, daarvoor in de plaats biedt Vreedonk sindsdien ook verpleeghuiszorg (zowel somatische als psychogeriatrische zorg). Dit boekje gaat over de zware zorg (verpleeghuiszorg) in Vreedonk. Iedereen met een indicatiebesluit voor verblijf met behandeling in een zorginstelling, komt in aanmerking voor verpleeghuiszorg in Vreedonk. Dit indicatiebesluit vraagt u aan bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). In bijlage IV van dit boekje leest u hoe u het CIZ kunt benaderen en hoe het opname -en verhuisproces verloopt. Onze visie Onze visie geeft aan hoe we aankijken tegen onze bewoners als mens. De visie beschrijft ook hoe we onze zorg op hen afstemmen. Onderdelen van onze zorgverlening onderscheiden Vreedonk van andere zorgcentra. Uitgangspunt is bijvoorbeeld dat wij streven naar het behoud van zo groot mogelijke zelfstandigheid en eigen identiteit van de mensen die wij verzorgen. De autonomie van bewoners moet daarbij zoveel mogelijk tot uiting komen. Onze visie luidt: De bewoners van Vreedonk moeten in staat worden gesteld om binnen de mogelijkheden van het zorgcentrum en de grenzen van ziekte, geestelijke mogelijkheden en handicap, het leven te leiden dat past bij het leven dat men geleid heeft, dan wel recht doet aan de verwachtingen die men verder ten aanzien van het leven koestert. We denken daarbij aan zaken als levensbeschouwing, dagritme, hobby s en de mate van afhankelijkheid. Daarmee wordt wederzijds erkend dat het verblijf in een zorginstelling als Vreedonk beperkingen met zich meebrengt ten aanzien van de autonomie van de bewoner. Deze beperking kan gevoeld worden in de beperkingen die bestaan ten aanzien van de inzet van mensen en middelen alsook in de onderlinge relatie van bewoners. Voor de complete versie van de visie van Stichting Het Spectrum verwijzen wij u naar het folderrek. 4

5 Onze zorg en diensten Wat bieden we? Vreedonk biedt zowel verzorgingshuiszorg als verpleeghuiszorg. De verpleeghuiszorg is voor mensen met een lichamelijke (somatische) aandoening en voor de licht tot zwaar dementerende ouderen waarbij men spreekt over psychogeriatrie (PG). Dat betekent dat we u binnen Vreedonk 24 uur per dag zorg- en dienstverlening, opvang en ondersteuning bieden. Voor alle zorg en diensten hebben we deskundige en gekwalificeerde medewerkers in dienst. Psychogeriatrische zorg Op de gesloten afdelingen in Vreedonk kunnen 56 bewoners gehuisvest worden, verdeeld over vier units van elk 14 bewoners. Voor elke bewoner is een eigen appartement beschikbaar. Een appartement kan ook door een echtpaar worden bewoond. De gesloten afdelingen zijn gesitueerd op de eerste en tweede verdieping. Aan het begin van iedere PG afdeling is een huiskamer waarin u mede bewoners kunt ontmoeten, waar u ook kunt deelnemen aan activiteiten of gezamenlijk de maaltijd kan gebruiken. Somatische zorg Vreedonk biedt ook zorg aan bewoners die behoefte hebben aan ondersteuning en begeleiding op lichamelijk (somatisch) gebied. Elke bewoner verblijft in een eigen appartement, dit kan ook bewoond worden door een echtpaar. Voor somatische zorg zijn appartementen op de begane grond en de derde verdieping geschikt. Zorg op maat In uw indicatiebesluit van het CIZ staat welke zorg u nodig heeft. Het CIZ beschrijft het zogenoemde zorgzwaartepakket (ZZP) dat u is toegekend. Daarin ligt precies vast welke zorg u nodig heeft en in hoeveel uur die verleend moet worden, indien nodig ook door (para)medici. Deze zorg krijgt u van ons. Het handhaven van uw zelfstandigheid staat in elk ZZP voorop. Als u later meer of andere zorg nodig heeft, dan moet uw ZZP worden aangepast. In overleg met u zorgen wij dat het CIZ uw indicatiebesluit op tijd wijzigt. Activiteitenbegeleiding De activiteitenbegeleiding organiseert samen met de vrijwilligers verschillende activiteiten in de huiskamers en in het restaurant. De activiteiten worden in groepsverband gehouden, maar ook met individuele wensen houden wij rekening. Naast activiteiten als lezen, handwerken, bloemschikken, bingo, spelmiddag en koersbal staan ook uitstapjes, muziekoptredens, filmmiddagen en eetmiddagen regelmatig op de agenda. Ook is er de mogelijkheid om samen met een vrijwilliger of familielid gebruik te maken van de duofiets. We kiezen voor een zo groot mogelijk aanbod van activiteiten, die een waardevolle invulling aan de dag geven. Natuurlijk zijn familieleden of contactpersonen altijd welkom. Informatie over de activiteiten die plaatsvinden in Vreedonk kunt u vinden in de Vreedonkklanken en op de kabelkrant. 5

6 Behandeling/begeleiding Uw specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts) neemt de taak van uw huisarts over. Hij of zij is verantwoordelijk voor uw behandeling. Samen met u bekijkt hij welke behandelingsmogelijkheden er voor u zijn en stelt hij een behandelplan op. Op de psychogeriatrische afdeling overleggen we dit met de eerste contactpersoon van de bewoner. Net als uw huisarts kan de specialist ouderengeneeskunde verwijzen naar een specialist, zoals een internist, neuroloog, psychiater of huidarts. Dat bespreken we eerst met u. Als u wensen of vragen heeft over uw behandeling, dan kunt u altijd een afspraak maken met de specialist ouderengeneeskunde. Bij ons werken onder andere fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen. Als u voor behandeling in aanmerking komt, bespreken we dit met u. Diëtiek De diëtiste adviseert over het voedingsbeleid en over alles wat met eten en drinken te maken heeft. De diëtiste beoordeelt met een screeningsinstrument, de SNAQ-rc, de voedingstoestand van de bewoner. De diëtiste wordt betrokken bij de behandeling wanneer er een dieet moet worden gevolgd. Ergotherapie De ergotherapie helpt u zo zelfstandig mogelijk te blijven/worden op alle gebieden van het dagelijks leven, zoals wassen en kleden, zitten en liggen, eten en drinken, verplaatsen. Daarnaast ondersteunen wij de zorg door bijvoorbeeld te adviseren hoe u verzorgd moet worden, het beste gesteund kan worden in bed enzovoort. Dit gebeurt met training, hulpmiddelen of aanpassingen. Fysiotherapie Lopen, staan, springen of bukken zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u vaak pas als u ergens last van krijgt. Op dat moment kunt u rekenen op de specialist in beweging: de fysiotherapeut. Naast behandelen adviseren zij u, bijvoorbeeld over een gezonde leefstijl, de inzet van hulpmiddelen, geschikt schoeisel. Logopedie De logopedist biedt u hulp bij problemen op het gebied van de communicatie en eten en drinken. Door middel van onderzoek, adviezen en therapie probeert de logopedist om de taal, de spraak en het slikken bij u te verbeteren. De logopedist geeft (communicatie)adviezen op het gebied van gehoor, met vragen over uw hoortoestel, voor gehooronderzoek of voor het aanmeten van een nieuw hoortoestel bent u ook welkom. Voor gehooronderzoek en het aanmeten van een nieuw hoortoestel kan er een audicien langskomen. 6

7 Psycholoog Opname in het zorgcentrum is vaak moeilijk. De psycholoog kan u helpen om te gaan met spanningen en verdriet. Daarnaast kan onderzoek worden gedaan naar onder andere geheugenfuncties. De psycholoog neemt contact met u op na overleg tussen u en de specialist ouderengeneeskunde. Geestelijke verzorging Vreedonk heeft een protestants-christelijke identiteit. We verwachten van alle bewoners en medewerkers dat zij hier respectvol mee omgaan. We hebben een geestelijk verzorger in dienst, die bij u langs kan komen voor een praatje of pastoraal gesprek. Hij organiseert ook de bijbelkring. U mag ook een eigen geestelijk verzorger inschakelen. Elke vrijdagmiddag vindt tussen en uur in restaurant de Oude Maas de weeksluiting plaats. Enkele malen per jaar vieren we op zondagmiddag het Heilig Avondmaal. Op zondagen, protestants-christelijke feestdagen en tijdens de weeksluiting op vrijdag verwachten we dat bewoners, medewerkers en bezoekers in de algemene ruimten de zondagsrust eerbiedigen. In Vreedonk is een permanente werkgroep Identiteit actief. Deze groep bestaat uit de geestelijke verzorging, een bewoner en een aantal medewerkers en geeft in opdracht van het management advies over het beleid rond identiteit en levensovertuiging. Kapsalon De kapsalon wordt door derden geëxploiteerd en is geopend op woensdag en vrijdag van 9.00 tot uur. U kunt met de medewerkers van de kapsalon een afspraak maken via intern telefoon nummer Maatschappelijk werk U leert het maatschappelijk werk meestal al kennen voordat u in het zorgcentrum komt wonen. Ook als u in Vreedonk woont, kunt u bij het maatschappelijk werk terecht om vertrouwelijk te praten over uw problemen. U kunt hen zelf bellen voor een afspraak of uw eerst verantwoordelijk verzorgende vragen dit voor u te regelen. Pedicure Om de twee maanden komt de pedicure bij u langs voor het knippen van de teennagels. Het Spectrum betaalt deze service voor u. Op advies van de Specialist ouderengeneeskunde kunt u eventueel een volledige pedicurebehandeling krijgen. Dit kan nodig zijn vanwege diabetes of orthopedische aandoeningen. Ook deze service betaalt Het Spectrum voor u. 7

8 Receptie Onze receptie is geopend van maandag tot en met vrijdag van tot uur, op zaterdag van tot uur en op zondag van tot uur. De receptie fungeert als vraagbaak. De receptioniste is altijd bereid u te woord te staan en u zo nodig te verwijzen naar degene die uw vraag kan beantwoorden. Ze is telefonisch te bereiken op intern telefoonnummer Buiten de receptietijden kunnen bezoekers zonder Spectrumpas bij de hoofdingang aanbellen. Restaurant Het restaurant is dagelijks geopend. U bent van harte welkom om een kop koffie/thee te drinken of een warme maaltijd te gebruiken. Meer informatie hierover leest u in bijlage 1. Ook is het mogelijk om van de kleine consumptiekaart een hapje te bestellen, bijvoorbeeld een tosti of een kop soep. Schoonmaak We maken regelmatig uw appartement, de huiskamers, sanitaire ruimten en gangen schoon. Dat doen we volgens het schoonmaak protocol. Vrijwilligers In Vreedonk werken veel vrijwilligers ter ondersteuning van de bewoners en de betaalde medewerkers. De medewerker coördinatie vrijwilligerswerk is het aanspreekpunt voor deze vrijwilligers, natuurlijk kunt u bij deze functionaris ook terecht voor vrijwilligerswerk. Winkeltje Het winkeltje is elke dag, behalve woensdag en zondag, tussen 9.00 en uur geopend. U kunt er terecht voor een gevarieerd aanbod aan producten. Intern kunt u het winkeltje bellen via nummer Bezoekers Ons zorgcentrum staat niet los van de samenleving. Het is daar juist een onderdeel van. Familieleden en vrienden van bewoners kunnen het contact met de samenleving in stand houden en verstevigen. Wij vinden het daarom prettig als er veel bezoekers naar Vreedonk komen. Ons uitgangspunt is dat ze welkom zijn als het de bewoner schikt. We stellen het op prijs als bezoekers zich betrokken voelen bij de bewoners. We vragen bezoekers zich bij binnenkomst te melden bij de receptie. Het Spectrum kan bezoekers de toegang tot het huis en het eigen terrein ontzeggen, als zij herhaald overlast veroorzaken voor bewoners of medewerkers. Honden zijn welkom, mits aangelijnd. De bezoeker moet zelf zorgen voor een voer- en drinkbak en natuurlijk moet de hond gevaccineerd en goed verzorgd zijn. 8

9 Cliëntenraad In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd dat bewoners van zorginstellingen inspraak krijgen via een cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit bewoners van de zorginstellingen of uit hun vertegenwoordigers. De cliëntenraad van Vreedonk/De Prinsemarij heeft minimaal vier leden. Het doel van de cliëntenraad is het vertegenwoordigen en het behartigen van de collectieve belangen van de bewoners. De cliëntenraad vormt een schakel tussen de bewoners, het locatiemanagement en de Raad van Bestuur van Het Spectrum. Het adres is: Ook heeft Het Spectrum een centrale cliëntenraad. Tenminste één lid van de cliëntenraad Vreedonk/De Prinsemarij is in de centrale cliëntenraad vertegenwoordigd. Klachtenfunctionaris Iedere locatie van Het Spectrum heeft een interne klachtenfunctionaris. Bij de receptie kunt u nadere informatie opvragen. In het folderrek vindt u een brochure over de klachtenafhandeling. Medewerkers Alle personeelsleden van Vreedonk zijn in dienst van Het Spectrum. Ze worden bij indiensttreding getoetst op deskundigheid en opleiding. We scholen alle medewerkers regelmatig in hun vakgebied. Een grote groep enthousiaste vrijwilligers ondersteunt hen, onder andere bij activiteiten. Dankzij hun hulp kunnen wij nog beter ondersteuning op maat leveren. Van alle medewerkers en vrijwilligers verwachten we dat zij de bewoners bejegenen zoals beschreven in de gedragscode Zo zijn onze manieren. Deze code ontvangen alle medewerkers als zij bij Het Spectrum in dienst treden. Waardering Een woord van waardering doet iedereen goed. Het is daarom prettig als u zich niet alleen laat horen over zaken die niet zo goed lopen, maar ook over zaken waarover u tevreden bent. Wij vragen u uw waardering niet te uiten in de vorm van geschenken of geld. Het is onze medewerkers officieel verboden geschenken of beloningen aan te nemen van bewoners of hun familieleden. Brengt u hen daarmee dus niet in verlegenheid. Als u toch uw bijzondere erkentelijkheid wilt laten blijken, dan kan dit via het locatiemanagement van Vreedonk. We hebben een speciale personeelspot waarin we giften storten. Jaarlijks ontvangen alle medewerkers hieruit een attentie. Blijken van waardering kunt u ook overmaken naar de rekening van Stichting Vrienden van Vreedonk in Dordrecht, IBAN: NL22ABNA Door het werven van donateurs wil de stichting extra mogelijkheden creëren voor de bewoners. Het gaat om financiering van materiële zaken of activiteiten waar Vreedonk zelf geen middelen voor beschikbaar heeft, maar die het welzijn van bewoners ten goede komen. 9

10 Over praktische zaken In alfabetische volgorde. Appartementen Alle informatie over de appartementen vindt u in bijlage III van dit informatieboekje. Bedrijfshulpverlening, brandalarm, brandveiligheid Zoals wettelijk verplicht heeft Stichting Het Spectrum een bedrijfshulpverleningsplan. Doorlopend leiden we onze medewerkers op of scholen we hen bij om bij calamiteiten adequaat te kunnen handelen. Vreedonk beschikt over een automatische brand meld installatie. Ontdekt u een brand, dan kunt u bij een handbrandmelder het glazen ruitje inslaan. Op het vluchtplan dat op alle etages hangt, vindt u de plaats van deze brandmelder. Aan de plafonds van alle ruimtes zijn melders bevestigd, die bij rookontwikkeling of sterke hitte automatisch een signaal bij de receptie afgeven. Op de gangen vallen bij een brandmelding alle deuren automatisch dicht. U mag deze niet openen. Verder is het belangrijk dat u niet in paniek raakt en verdere instructies van de bedrijfshulpverlening of de brandweer afwacht. Tijdens een brandalarm mag u niet bellen en de liften niet gebruiken. Wat moet u doen bij brand? - Kalmte bewaren. - Dichtstbijzijnde handbrandmelder indrukken. - Ramen en deuren sluiten. - Volg de orders van de bedrijfshulpverlening of de brandweer op. - Beperk het telefoonverkeer tot het uiterste. - Blijf, zolang dat veilig is, in uw appartement. - Wacht op instructie. Om brand te voorkomen: - is roken in bed niet toegestaan. - Is roken in het appartement alleen onder begeleiding toegestaan bij zware zorg PG-bewoner. - mogen asbakken niet in prullenmanden geleegd worden. - is het branden van kaarsen, waxinelichtjes en olielampjes in het appartement verboden. - is het verboden om brandgevaarlijke stoffen in het appartement te hebben of te gebruiken. Het gebruik van elektrische apparatuur is toegestaan als dit het KEMA- of CEkeurmerk heeft, of als u toestemming heeft van de Technische Dienst. 10

11 Beveiliging Als u geld, sieraden of documenten veilig wilt opbergen, kunt u gebruik maken van het kluisje in uw appartement. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van de sleutels van het kluisje. Medewerkers mogen uw kluisje nooit openen. Als u uw appartement verlaat, doet u de deur op slot. Bibliotheek Vreedonk beschikt over een uitleenpunt voor boeken. Een vrijwilliger kan u helpen kiezen uit de collectie. Brochures Het Spectrum en andere dienstverlenende instellingen geven regelmatig brochures uit. Deze brochures vindt u in het rek tegenover de receptie. Catering Als u bijvoorbeeld uw verjaardag wilt vieren, informeer dan naar onze cateringmogelijkheden. Meer informatie hierover kan de afdelingsmanager facilitair en/of de keuken u geven. Financiën Er komt een kassa met een pinautomaat. Ook kunt u bij de receptie een strippenkaart van de activiteitenbegeleiding kopen ( 10,00) of voor het restaurant consumptie of maaltijd bonnen. Huisblad/nieuwsbrief De Vreedonkklanken is een informatieblad voor de bewoners van Vreedonk. Naast allerlei algemene informatie vindt u daarin een opsomming van de activiteiten en stukjes van bewoners of medewerkers. U kunt zelf ook een bijdrage leveren aan de Vreedonkklanken. Huisdieren U mag in Vreedonk in principe kleine huisdieren houden. Onder huisdier verstaan we een kat, een hond, een kooivogel, een knaagdier en vissen. De voorwaarden staan in het huisdierenreglement, dat u bij uw verhuizing naar Vreedonk invult en ondertekent. Belangrijk is dat u zelf uw huisdier kan onderhouden en er geen overlast voor de andere bewoners is. Hygiëne In Vreedonk is goede hygiëne absoluut noodzakelijk. De medewerkers zorgen samen met u voor goede persoonlijke hygiëne en schone kleding. Internet In Vreedonk is er een mogelijkheid om gebruik te maken van een computer met internetverbinding, eventueel met behulp van een vrijwilliger. In het restaurant en in de vergaderruimten is wifi beschikbaar. Kabeltelevisie We hebben eigen interne kabelaansluitingen en betalen UPC voor het signaal van radio en televisie. Daardoor kunt u niet zelfstandig een signaal afnemen bij UPC. 11

12 Als u gebruik wilt maken van onze service kunt u dit kenbaar maken bij uw verhuizing naar Vreedonk. Via automatische incasso brengen we elke maand de kosten bij u in rekening. Kabelkrant Op alle verdiepingen hangt een televisie waarop u de kabelkrant kunt lezen. Daarop vindt u elke dag informatie over activiteiten en de dagmenu s. De kabelkrant kunt u ook op uw eigen televisie instellen. Kerktelefoon U kunt via uw televisie de kerktelefoon van 4 kerken, de Paulus, Wilhelmina, Andreas of de Zuidhovenkerk, ontvangen. De vier zenders zijn gekoppeld aan de kanalen van de kabelkrant. Als u geen televisie heeft, kunt u bij de receptie een geluidsbox aanvragen. Linnenverzorging Alle informatie over de linnenverzorging vindt u in bijlage II van dit informatieboekje. Maaltijden Alle informatie over broodmaaltijden, warme maaltijden en koffie- en theevoorziening vindt u in bijlage I. Medicatieverstrekking Medicatie die u tijdens uw verblijf gebruikt, worden voorgeschreven door de Specialist Ouderengeneeskunde en komt voor rekening van Vreedonk. De verzorging regelt de bestelling en verstrekt de medicijnen. Mondzorg Vreedonk maakt gebruik van Mondzorgplus. Dit bedrijf levert structurele tandheelkundige zorg aangepast aan onze bewoners. Ophalen huisvuil De Technische dienst of de verzorging (in het weekend) haalt het huisvuil op. Parkeren Bezoekers van Vreedonk kunnen gebruik maken van het parkeerterrein voorbij de hoofdingang. Het parkeerterrein bij de ingang van de Vreedonklaan is bestemd voor medewerkers. Bij de hoofdingang zijn enkele parkeerplaatsen gereserveerd voor minder validen. Post Persoonlijke post, de krant en circulaires bezorgt Het Spectrum op de dag van ontvangst op afdeling. Indien u de post als wettelijk vertegenwoordiger wil ontvangen dient u zelf adreswijzigingen door te geven. Eventuele porto voor het doorsturen van post komt voor uw rekening. U kunt uw uitgaande post in de brievenbus tegenover de receptie doen of bij de receptie afgeven. Rookbeleid Zorgcentrum Vreedonk is een rookvrij gebouw. In uw eigen appartement mag u roken, u dient wel de deur van uw appartement gesloten te houden. De psychogeriatrische bewoners roken alleen onder begeleiding. 12

13 Servicekosten Voor een actueel overzicht van alle kosten/vergoedingen verwijzen wij u naar bijlage V van dit informatieboekje. Sleutels Als u uw zorgovereenkomst heeft ondertekend, krijgt u een sleutel set voor uw appartement. U bent dan vrij om het appartement te gaan inrichten. Bij de receptie kunt u tegen vergoeding extra sleutels bestellen. Technische Dienst / huismeester Alle kleine technische werkzaamheden meldt u bij de receptie. Onze Technische Dienst of de huismeester zorgen dat ze worden opgelost. Zij kunnen ook uw lampen verwisselen. De lampen voor de verlichting die bij de inventaris hoort, betalen wij. De overige lampen koopt u zelf. Het ophangen van schilderijen, verlichting en dergelijke mag alleen de Technische Dienst verzorgen. Telefonie Vreedonk heeft een eigen telefooncentrale. Als u hiervan gebruik wilt maken, geeft u dit aan op de zorgleveringsovereenkomst. Hierbij krijgt u een telefoonnummer, dat niet in het telefoonboek komt te staan. U kunt wel aangeven of u wilt dat uw nummer aan derden wordt verstrekt. Intern bellen is gratis en uw interne nummer bestaat uit de laatste drie getallen van uw telefoonnummer met een 4 ervoor. Wilt u naar buiten bellen, dan draait u eerst een 0. De meest gebruikte interne telefoonnummers: - Receptie: Winkel: Kapsalon: 4107 Toegangspasje Als u s avonds na sluitingstijd van de receptie wilt thuiskomen, dan kunt u bij de receptie (tegen betaling van een kleine borgsom, 10,00) een pasje aanschaffen voor de voordeur van Vreedonk. Veiligheidsmaatregelen voor PG-bewoners Naast de maatregelen in het kader van de brandveiligheid zijn de volgende maatregelen van toepassing voor onze PG-bewoners: - Er mogen geen scherpe gebruiksvoorwerpen, zoals scharen, in het appartement aanwezig zijn; - De ramen van het appartement kunnen niet helemaal open, in verband met valgevaar; - Gevaarlijke stoffen (shampoo, schoonmaakmiddel etc) moeten in afgesloten keukenkastjes worden bewaard Op aanwijzing van de zorg kunnen aanvullende maatregelen met betrekking tot de veiligheid genomen worden. 13

14 Verzekeringen Uw eigendommen zijn via Vreedonk verzekerd tegen brand-, braakschade en diefstal (met sporen van braak) tot een maximale waarde van ,--. Daarin is een eigen risico van 100,- opgenomen. De kosten voor deze inboedelverzekering zitten in het servicepakket (bijlage V). Als u niet kiest voor het servicepakket algemeen dient u zelf een inboedelverzekering af te sluiten. Enkele tips: - Om bij diefstal de kans op opsporing te vergroten, kunt u kostbare apparatuur merken met postcode en huisnummer van Vreedonk. Dit nummer is 3317 HS en 2. - U kunt een lijst opstellen van waardevolle eigendommen met een goede omschrijving, type- en serienummer en eventueel een foto. - Het is belangrijk aankoopnota s van kleding en andere waardevolle eigendommen te bewaren. - Het in uw kamer bewaren van grote sommen geld en / of sieraden, raden we ten stelligste af. Bij diefstal moet u, of iemand namens u, aangifte doen bij de politie. Als u in aanmerking komt voor vergoeding, dan regelen we dat met onze verzekering Vermissing van en breuk aan eigendommen Als uw eigendom zoekraakt of kapot is, kunt u geen aanspraak maken op vergoeding door Vreedonk. Behalve als de vermissing of de schade aantoonbaar het gevolg is van onachtzaamheid van een medewerker. In dat geval doen we u een voorstel voor vergoeding, waarbij de dagwaarde het uitgangspunt is. Is de schade buiten onze schuld ontstaan, dan zijn de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering van belang als het gaat om een medisch hulpmiddel, zoals brilmontuur, glazen of een hoortoestel. Voorwaarde voor vergoeding door de zorgverzekeraar is een politierapport. Dit krijgt u bij aangifte van de vermissing op het politiebureau, waarbij u de aankoopnota en een door Vreedonk ingevuld vermissingformulier moet laten zien. WA-verzekering Bewoners van Vreedonk zijn collectief verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering is ook van toepassing buiten het gebouw, als u bijvoorbeeld op familiebezoek bent. Ook deze kosten zitten in het servicepakket algemeen (zie bijlage V). Als u niet kiest voor het servicepakket dient u zelf een WA-verzekering af te sluiten. 14

15 Bijlage I Maaltijden en koffie- en theevoorziening Broodmaaltijd De broodmaaltijd kan worden gebruikt in de huiskamer of op het eigen appartement. Warme maaltijd Elke dag bereiden we voor u een warme maaltijd. U kunt dagelijks kiezen uit de onderdelen van twee menu s. De maaltijd kunt u in de gemeenschappelijke huiskamer nuttigen maar ook (zo nodig onder begeleiding) in uw eigen appartement of in het restaurant. We vragen u bij de receptie te melden als u op een bepaalde dag geen gebruik wilt maken van de warme maaltijd. Ook bezoekers kunnen een warme maaltijd nemen. Dat moet u voor uur bij de receptie melden. De maaltijd rekent u dan ook meteen af. Wilt u een groepsreservering doen, dan meldt u dat één week van te voren bij de receptie. Koffie en thee Bewoners krijgen gratis koffie en thee in de huiskamers. Ook bezoek kan normaal van koffie en thee gebruik maken indien men een servicepakket afsluit, zie bijlage V. Ook kan er door bewoners in restaurant Oude Maas elke dag s morgens, s middags en s avonds koffie of thee worden gedronken. Bezoekers kunnen daar met een consumptiekaart van tot uur koffie/thee bestellen in het restaurant. Deze kaart is verkrijgbaar bij de receptie. Ook contant betalen is mogelijk. 15

16 Bijlage II Linnenverzorging Wassen en merken - Het Spectrum kan zorgen voor het wassen van uw kleding. Zie hiervoor bijlage V. - De linnenkamer vindt u op de derde etage. De linnenkamer is dinsdag en donderdag van tot uur geopend. Als de linnenkamer is gesloten, kunt u de kleding afgeven bij de receptie. U ontvangt een bewijs van afgifte. - De linnenkamer ontvangt zo snel mogelijk na het ondertekenen van de zorgleveringsovereenkomst alle kleding in goede staat, schoon en gevouwen in een tas of koffer, met vermelding van uw naam. Nadat de kleding is gemerkt, ontvangt u zo spoedig mogelijk alle kleding weer terug in uw kamer. - Al uw ondergoed en bovenkleding moeten gemerkt worden in de linnenkamer, ook als u zelf het wassen verzorgd. - Het Spectrum is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van kleding en ondergoed dat niet of niet goed is gemerkt. - De kosten van het merken van de kleding brengen we bij u in rekening (bijlage V). - Het Spectrum zorgt voor een linnenpakket (lakens, handdoeken etc.). Hieraan zijn geen kosten verbonden. Richtlijnen kleding Hieronder geven we u richtlijnen voor de kleding die u mee kunt nemen als u in Vreedonk komt wonen. Heren Dames - 15 stuks ondergoed - 15 stuks ondergoed - 8 pantalons - 10 stuks bovenkleding - 10 overhemden - 3 truien/vesten - 10 paar sokken - 10 panty s of paar kousen - 3 truien of vesten - 2 paar schoenen - 2 paar schoenen - 1 paar pantoffels - 1 paar pantoffels - 1 winterjas - 1 winterjas - 1 zomerjas - 1 zomerjas - 1 sjaal - 1 sjaal - 1 kamerjas - 1 kamerjas - 4 bh s - 10 pyjama s (liefst tricot) - 10 nachthemden/pyjama s - 20 zakdoeken (liefst tricot) - 20 zakdoeken Kleine reparaties aan kleding verzorgt de linnenkamer. Grote reparaties moet u zelf laten verzorgen. Als kleding versleten of onherstelbaar kapot is, krijgt u van de linnenkamer een schriftelijk verzoek om contact op te nemen en af te spreken wat er moet gebeuren. Ook nemen we contact met u op als een tekort aan kleding dreigt te ontstaan. De was die de wasserij verzorgt, halen we op maandag op. De week daarop bezorgen we de was op dinsdag weer terug. 16

17 Nieuwe kleding Als u nieuwe kleding koopt, geeft u die rechtstreeks af bij de linnenkamer om te laten registeren. U tekent voor afgifte en de medewerker voor ontvangst. De kleding wordt dan gemerkt, hieraan zijn kosten verbonden, en vervolgens naar de juiste afdeling gebracht. Voor het merken van nieuwe schoenen, bril en gebit kunt u op uw afdeling om advies vragen. Een dringend advies - Koop geen wollen of kamgaren kleding, of kleding waarin deze stoffen voorkomen. - Heeft u toch wollen kleding, dan komen de stomerijkosten voor uw eigen rekening. Hiervoor ontvangt u om de drie maanden een rekening. Wilt u stoomgoed apart aanbieden, dan voorzien we het van een extra merkje (gele stip). - Op verzoek kan, via Vreedonk, andere kleding ook bij de stomerij gebracht worden. De kosten voor het chemisch reinigen (stomerij) worden doorberekend aan de bewoner. - Het laten wassen van kleding door Het Spectrum is op eigen risico. Alleen als beschadigde kleding door aantoonbare nalatigheid van ons is ontstaan, kijken we naar een passende vergoeding. Tips bij het kopen van kleding - Koop alle kleding groot genoeg. Liever een maat groter dan eigenlijk nodig zou zijn. Ruime kleding is makkelijker aan te trekken en is daardoor comfortabeler voor de bewoner. Kleding met ruime openingen voor hoofd, armen en benen zijn gemakkelijker dan kleding met krappe openingen. - Nachtkleding van een soepele stof en goed rekbaar (tricot of joggingstof, bij voorkeur stretch) is prettig voor de bewoner. - De kleding die overdag gedragen wordt is bij voorkeur van een soepel vallende stof. Dit voorkomt dat kleding gaat plooien (dit geldt met name voor mensen die veel zitten) en er op die manier drukplekken ontstaan. - Koop bij voorkeur geen kleding in Fleece-stof: Fleece is weliswaar lekker warm, maar rekt onvoldoende mee (zeker na een aantal wasbeurten) en is daardoor moeilijk aan te trekken. - Knoopjes en ritsen zijn harde voorwerpen. Voor sommige bewoners is hierbij de kans op bezeren aanwezig. Het is verstandig kleding aan te schaffen waarbij deze voorwerpen zo mogelijk zijn weggewerkt, door bijvoorbeeld de zogenaamd blinde sluiting. Het is echter wel belangrijk dat knoopsluitingen en/of ritssluitingen genoeg ruimte geven om het kledingstuk makkelijk aan te kunnen trekken. - Voor de mensen die de hele dag zitten, is het niet noodzakelijk dat er voering in de kleding zit. - Een vest trekt makkelijker aan dan een trui of een colbert. - Let bij sokken op een goede maat en rekbare kwaliteit. Zogenaamde welness -sokken (extra zachte sokken, gemaakt van chenille ) zijn lekker warm, erg rekbaar, en voelen heerlijk zacht aan. 17

18 Bijlage III Het appartement Algemene beschrijving Vreedonk bestaat uit 91 appartementen, waarvan 35 appartementen voor lichte zorg en somatische zware zorg. Deze bevinden zich op de begane grond en de derde etage. De overige 56 appartementen zijn bestemd voor zware zorg PG en te vinden op de eerste en tweede etage. De verdiepingen zijn, evenals de algemene ruimten, vernoemd naar Dordtse rivieren, havens en kades. De gedachte achter deze namen is dat Dordrecht is omgeven door rivieren, waarbij de havens en kades veiligheid en beschutting bieden. Dat is terug te voeren naar het woord donk uit Vreedonk, dat ook verwijst naar het bieden van beschutting. De appartementen 66 appartementen hebben een oppervlakte van 48m² en 25 appartementen meten 58m². Het verschil in oppervlakte ontstaat door het al dan niet aanwezig zijn van een berging. Elk appartement is geschikt voor bewoning door één persoon of een echtpaar. De zware zorg appartementen beschikken over: - een aparte woon- en slaapruimte. - een open (rolstoeltoegankelijk) keukentje voorzien van linoleum met een koelkast (met vriesvakje). U bent zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van het keukenblok. Tevens is er een tweepits kooktoestelletje met tijdschakelaar. Deze is op de PG afdelingen vanwege de veiligheid standaard afgekoppeld (in individuele gevallen kan hiervan afgeweken worden). Ook zijn op de PG afdelingen in het keukenblokje de bovenste drie kastjes afgesloten waarin onder meer toiletartikelen, shampoo en afwasmiddel bewaard kan worden. - een badkamer van 7m² die zowel vanuit de keuken als de slaapkamer te bereiken is. De badkamer is uitgerust met een wastafel, toilet, een douche met douchestoeltje en thermostaatkraan en een verlichtingsarmatuur met bewegingscensor. - een alarmeringssysteem. In de slaapkamer, de woonkamer en de badkamer kunt u met een knop of trekkoord alarm slaan. U kunt daarvoor ook een halsalarm gebruiken. In individuele gevallen kan in het appartement ook een apparaat worden geplaatst dat een signaal geeft aan de verzorging zodra het bed of het appartement verlaten wordt. - een hoog/laag bed (elektrisch) - een kluisje - driedeurs linnenkast (alleen pg-afdeling) - linoleum in gehele woning (alleen pg-afdeling). 18

19 Afspraken over de inrichting - Uw appartement op zware zorg PG is standaard voorzien van linoleum. Ook aanwezig in het appartement is een elektrisch hoog laag bed en een driedeurs linnenkast. - Verder kunt u het appartement inrichten naar uw eigen smaak, met uw eigen meubilair, verlichting en gordijnen. Als u dit niet wilt of kunt dan zorgt Het Spectrum voor een basisinrichting. - Wij vragen u wel om bij de inrichting rekening te houden voor bijvoorbeeld de ruimte om een tillift te kunnen verplaatsen - Heeft u een scootmobiel, rolstoel of rollator, dan plaatst u die in uw appartement. - Vreedonk levert het appartement schoon en in goede staat op. Als het nodig is, knappen we het op. - Het is niet toegestaan om zelf de woning op te knappen, over het behang te schilderen of andere muurbekleding aan te brengen. - Zonder schriftelijke toestemming van Het Spectrum mag u geen wijzigingen aanbrengen in het appartement. Bij de inrichting van het appartement zijn de volgende zaken van belang: - U mag niet boren in de plafonds of wanden. Ook elektrische of werktuigbouwkundige wijzigingen zijn niet toegestaan. - U mag geen stickers op deuren, ramen en brievenbussen plakken. - In de badkamer mag niets opgehangen worden. - De badkamer mag in geen geval als opslagruimte worden gebruikt. - Het inrichten en ontruimen van het appartement mag niet op zondag en op protestants-christelijke feestdagen plaatsvinden. 19

20 Bijlage IV Wonen in Vreedonk Indicatie aanvragen Om in aanmerking te komen voor de wachtlijst van een zorgcentrum, moet u een indicatie verblijf met behandeling aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Uw huisarts of thuiszorgorganisatie kan u hierbij begeleiden. Via de website van het CIZ (www.ciz.nl) kunt u nagaan welke CIZ vestiging bij u in de buurt zit (na het invoeren van uw postcode wordt het adres en telefoonnummer zichtbaar). Als het CIZ de aanvraag heeft ontvangen, volgt een huisbezoek door een medewerker van het CIZ. Hij bespreekt met u welke zorg nodig is en informeert u schriftelijk of u in aanmerking komt voor een indicatie. Tijdens het gesprek kunt u een voorkeur voor bijvoorbeeld Vreedonk uitspreken. Bij een positieve indicatie ontvangen wij het indicatiebesluit. We informeren u daarover en plaatsen u op de wachtlijst. U kunt ons daarna bellen voor een rondleiding. De zorgovereenkomst Zodra een appartement vrijkomt en u daarvoor in aanmerking komt, wordt met maatschappelijk werk de datum afgesproken wanneer u in Vreedonk komt wonen. Op de dag van inhuizing vindt het inhuizingsgespek plaats. In dit gesprek wordt de zorgovereenkomst getekend en wordt besproken wat u nog zelfstandig kunt doen en waarbij onze ondersteuning noodzakelijk is. Gekeken wordt of de afspraken passen in het indicatiebesluit. Ook wordt besproken welke zaken door uw familie geregeld kunnen worden. De afspraken leggen we vast in het (elektronisch) zorgdossier. Beëindiging zorgverlening; termijn ontruiming van het appartement Bij de termijn waarbinnen een appartement ontruimd zou moeten worden na vertrek of overlijden van een bewoner (mutatietijd) worden de voorwaarden zoals omschreven in de algemene voorwaarden voor zorg met verblijf gevolgd. Daar waar in artikel 34 lid 4 staat dat de termijn voor ontruiming van het appartement maximaal zeven kalenderdagen is, interpreteert Het Spectrum dat als volgt: Vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Het Spectrum om cliënten die op een wachtlijst staan te helpen wordt gestreefd naar ontruiming van het appartement in drie werkdagen. Als dit, na goed overleg niet mogelijk blijkt, wordt de maximale termijn waarbinnen een appartement van een bewoner zou moeten zijn ontruimd gehanteerd. Een langere mutatietijd blijft mogelijk als dit voor naasten van een bewoner gewenst is, bijvoorbeeld wanneer de bewoner in zijn of haar eigen appartement opgebaard wordt. 20

Welkom in Vreedonk. Informatieboekje zware zorg

Welkom in Vreedonk. Informatieboekje zware zorg Informatieboekje zware zorg Welkom in Vreedonk De Prinsemarij De Sterrenlanden Adresgegevens Het Spectrum, locatie Vreedonk Vreedonklaan 2, 3317 HS Dordrecht Telefoon: 078-6176566 Fax: 078-7999299 e-mail:

Nadere informatie

Informatieboekje. Welkom in Vreedonk

Informatieboekje. Welkom in Vreedonk Informatieboekje Welkom in Vreedonk Thureborgh De Sterrenlanden Informatieboekje Het Spectrum, locatie Vreedonk oktober 2013 Inhoud Pagina Over Vreedonk 3 t/m 5 Onze zorg en diensten 6 t/m 8 Bezoekers

Nadere informatie

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Verzorgingshuis De Bettekamp in Varsseveld Informatie voor cliënten en familie De zorg waar u zich het beste bij voelt Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Informatie voor verhuizing

Informatie voor verhuizing Informatie voor verhuizing De Stouwe, informatiemap 1, augustus 2014 1 Informatie voor verhuizing Wat u hoort te weten voordat u naar uw appartement van een woonzorgcentrum van De Stouwe verhuist Inleiding...

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden Informatieboekje Welkom in De Sterrenlanden De Prinsemarij Vreedonk Inhoud Pagina Over De Sterrenlanden 2 Onze zorg en diensten 5 Bezoekers 10 Cliëntenraad 10 Klachtenfunctionaris 10 Medewerkers 10 Waardering

Nadere informatie

Stichting Waardeburgh

Stichting Waardeburgh CLIËNTINFORMATIE Informatie over de locaties van Stichting Waardeburgh Verpleeghuis zorg Verzorgingshuis zorg Kortdurend verblijf Versie: 1 december 2015 - 2 WELKOM BIJ STICHTING WAARDEBURGH De verhuizing

Nadere informatie

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden Informatieboekje Welkom in De Sterrenlanden De Prinsemarij Vreedonk juli 2015 Inhoud Pagina Over De Sterrenlanden 2 Onze zorg en diensten 5 Bezoekers 10 Cliëntenraad 10 Klachtenfunctionaris 10 Medewerkers

Nadere informatie

Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing

Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing Kaailanden, praktische informatie voor verhuizing, maart 2016 1 Welkom in Kaailanden! Welkom in Kaailanden!... 3 Praktische zaken voor verhuizing...

Nadere informatie

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen.

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen. Daar heeft u recht op als u verblijft bij Stichting Elisabeth Waar zorgt Stichting Elisabeth voor en wat betaalt u zelf? Voor wie is deze informatie bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Siloah, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.siloah.nl.

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 7

Arrangement Zorgzwaartepakket 7 Arrangement Zorgzwaartepakket 7 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 7 toegelicht. Zorgzwaartepakket 7 (ZZP

Nadere informatie

Comfortabel wonen met service naar wens

Comfortabel wonen met service naar wens Comfortabel wonen met service naar wens VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 1 30-01-2006 11:10:26 juiste balans tussen wonen, zorg en welzijn De VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 2 30-01-2006

Nadere informatie

t Hamersveld Woonzorgcentrum

t Hamersveld Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum t Hamersveld In t Hamersveld staan openheid, toegankelijkheid en de uitnodigende sfeer voorop. U vindt er vele ontmoetingsplekken, zoals het fantastische restaurant en het Grand Café. Uw

Nadere informatie

Informatiegids Norschoten locatie Putten. De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten

Informatiegids Norschoten locatie Putten. De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten Informatiegids Norschoten locatie Putten De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten In deze informatiegids vindt u informatie over Norschoten locatie Putten. Deze gids is een aanvulling op de

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de, december 2010 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.svro.nl. Aan

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 6

Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 6 toegelicht. Zorgzwaartepakket 6 (ZZP

Nadere informatie

A-Z folder Coornhert State

A-Z folder Coornhert State A-Z folder Coornhert State Activiteiten Coornhert State biedt verschillende activiteiten aan zoals: algemene activiteiten (bijv. bustocht, rommelmarkt), structurele activiteiten (sjoelen, muziek luisteren),

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering/ alarmopvolging/domotica 3 Broodmaaltijden 4 Cai-aansluiting 4 Contactpersoon 4

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering/ alarmopvolging/domotica 3 Broodmaaltijden 4 Cai-aansluiting 4 Contactpersoon 4 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering/ alarmopvolging/domotica 3 Broodmaaltijden 4 Cai-aansluiting 4 Contactpersoon 4 Dagvoorziening 5 Eerstverantwoordelijk zorgverlener 5 Gangen 6 Huisarts

Nadere informatie

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ)

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Voorwoord Syndion is er voor mensen met een handicap. Als jij ondersteuning nodig hebt, kun je bij Syndion

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen

Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen DIENSTVERLENING EN TARIEVEN Hartelijk welkom, Binnenkort verhuist u naar een verzorgingshuis van Omring. Met deze brochure willen wij u informeren over

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Humanistische grondslag

Woonzorgcentrum. Humanistische grondslag Woonzorgcentrum Thebe De IJpelaar is een woonzorgcentrum. We ondersteunen u in Thebe De IJpelaar graag op het gebied van verzorging, verpleging en begeleiding. Uiteraard alleen waar nodig. De IJpelaar

Nadere informatie

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst Versie januari 2013 Bewonerscommissie De Gelderhorst beschikt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) over een eigen bewonerscommissie.

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij, versie 4.0, september 2016 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.siloah.nl.

Nadere informatie

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Sint Annaland, augustus 2007 Informatiebrochure Aanbod Zorg-en dienstverlening De Schutse De doelstelling van de

Nadere informatie

Voorzieningen bij MindUp Wonen

Voorzieningen bij MindUp Wonen Voorzieningen bij MindUp Wonen HAAL HET BESTE Als u bij MindUp bent opgenomen voor verblijf met begeleiding, in een beschermde woonvorm, kan dat voor u een behoorlijke verandering zijn. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 1 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft op

Nadere informatie

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen Bijlage Wie betaalt wat? Kosten die onder de AWBZ vallen, betaalt. Sommige kosten van zorg en ondersteuning vallen onder de AWBZ, andere weer niet. Wie welke producten en diensten moet betalen is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Contact Warande Wooncentrum In de Dennen Arnhemse Bovenweg 20-78, Zeist

Contact Warande Wooncentrum In de Dennen Arnhemse Bovenweg 20-78, Zeist Contact Warande Wooncentrum In de Dennen Arnhemse Bovenweg 20-78, Zeist T 030 693 80 29 E info@warandeweb.nl W www.warandeweb.nl Meer informatie of aanmelden Voor meer informatie en eventueel een rondleiding

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Producten en diensten

Producten en diensten Producten en diensten Maart 2013 1 Lievegoed staat voor kwaliteit van zorg op Antroposofische basis. Wij bieden alle zorg en dienstverlening vanuit de AWBZ. De AWBZ omschrijft waar u recht op heeft, wat

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie NOVO Postbus 9473 9703 LR Groningen Telefoon: 050 542 19 99 E-mail: info@novo.nl Internet: www.novo.nl Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie Waar zorgt NOVO voor? Wat betaalt u zelf? Daar hebt u

Nadere informatie

Alle goede zorg die u zich kunt wensen

Alle goede zorg die u zich kunt wensen Alle goede zorg die u zich kunt wensen Zorgcentrum Debbeshoek in Ulft Informatie voor cliënten en familie Aangenaam wonen in een vertrouwde omgeving Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde. De één

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte De Reuselhof 7 Postboxen 8 Informatieblad Op Dreef

Nadere informatie

Wasverzorging. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Wasverzorging. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Wasverzorging Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Wasverzorging van kleding en linnengoed Als u in het Mennistenerf woont, dan heeft u over het algemeen geen eigen wasmachine meer en kunt u dus

Nadere informatie

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Sint-Annaland, Annaland,maart 20152012 2 Inhoud Doel... 4 Aanbod zorg-en dienstverlening De Schutse... 6 Verstrekkingen en eigen bijdrage... 9 Visie op

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016

Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016 Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016 Uitleg folder Als je bij Lunet zorg woont heb je recht op bepaalde zaken. Sommige zaken worden betaald door Lunet zorg. Lunet zorg krijgt daarvoor geld vanuit

Nadere informatie

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning)

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Inhoudsopgave Even voorstellen...4 Indicatie en zorgzwaartepakket...5 Verhuizing naar woonservicecentrum...5 Wonen...5 Inrichting...5 Privacy...6 Toegang

Nadere informatie

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg)

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg) Regeling kosten bij intramurale dienstverlening Wie betaalt wat bij? (Gezinshuizen Jeugd) Uitwerking verdeling kosten Op basis van aangegeven uitgangspunten ziet de verdeling van de kosten voor onderstaande

Nadere informatie

WELKOM BIJ AMSTELRING, WELKOM IN GROENELAAN

WELKOM BIJ AMSTELRING, WELKOM IN GROENELAAN 2 WELKOM BIJ AMSTELRING, WELKOM IN GROENELAAN Binnenkort wordt u opgenomen op de revalidatieafdeling van zorgcentrum Groenelaan. Door middel van dit boekje willen wij u alvast een indruk van deze afdeling

Nadere informatie

De Pol. Woonzorgcentrum

De Pol. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum De Pol In het nieuwe en eigentijdse woonzorgcentrum De Pol staat comfortabel wonen voorop! Met mogelijkheden om anderen te ontmoeten of om de rust te zoeken. Alleen of met uw naaste, familie

Nadere informatie

HUISREGLEMENT. van ZORGGROEP TELLENS

HUISREGLEMENT. van ZORGGROEP TELLENS HUISREGLEMENT van ZORGGROEP TELLENS INHOUD ALGEMEEN... 3 INFORMATIE... 3 WONEN... 3 HET APPARTEMENT... 3 SIGNAAL VOOR TELEVISIE EN RADIO... 4 TELEFOON... 4 OPLADEN ELEKTRISCHE HULPMIDDELEN... 4 HUISDIEREN...

Nadere informatie

ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen

ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen Activiteiten Bereikbaarheid Bezoek Brandveiligheid Creativiteit Dieetwensen Drogisterijartikelen

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ)

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Passend Vertrouwd Dichtbij Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Voorwoord Syndion is er voor mensen met een handicap. Als jij ondersteuning

Nadere informatie

Dichtbij huis verzekerd van goede zorg

Dichtbij huis verzekerd van goede zorg Dichtbij huis verzekerd van goede zorg Zorgcentrum Maria Magdalena Postel in Gendringen Informatie voor cliënten en familie Zorg tussen de mensen die u kent Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

zorg- en dienstencentrum Harskamp Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Harskamp kan u van dienst zijn!

zorg- en dienstencentrum Harskamp Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Harskamp kan u van dienst zijn! zorg- en dienstencentrum Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella kan u van dienst zijn! Verzorgd wonen achter uw eigen voordeur Wonen doe je het liefst in je eigen huis. Ook, of misschien juist

Nadere informatie

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen St. Jozef Woonzorgcentrum Het is fijn dat mijn kinderen en kleinkinderen in de buurt wonen. Meneer van de Vondervoort woont zijn hele leven al in Wijchen.

Nadere informatie

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VEB)

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VEB) 1 ar kunt u op rekenen bij Reinaerd stenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VE Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 () Informatie in eenvoudige en duidelijke taal 2 Wat u kunt lezen over

Nadere informatie

Informatie voor verhuizing

Informatie voor verhuizing Informatie voor verhuizing Informatie voor verhuizing Wat u hoort te weten voordat u naar uw appartement van een woonzorgcentrum van De Stouwe verhuist Inleiding... 3 Adreswijziging... 3 Telefoon en internet...

Nadere informatie

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Onderwerp Prijspeil 2015 tarief in SJWZ tarief in SJWZ A Aanpassingen in appartement die nodig zijn vanwege ziekte Alarmering: persoonlijk en op basis

Nadere informatie

Verpleeghuis Den Es in Varsseveld

Verpleeghuis Den Es in Varsseveld Verpleeghuis Den Es in Varsseveld Kleinschalig wonen in een vertrouwde omgeving Den Es Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek Den Es Psychogeriatrie en zorg Met het vorderen van de jaren kunnen uw herse

Nadere informatie

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen c.

Nadere informatie

Wonen in De IJsvogel

Wonen in De IJsvogel Wonen in De IJsvogel Inhoud Wonen in De IJsvogel 3 In vertrouwde handen 3 Verzorgd wonen 4 Huishouden, maaltijden en was Welzijnsactiviteiten Aanmelding verzorgd wonen Beschermd wonen 6 Woongroep Wonen,

Nadere informatie

Dienstverlening en tarieven in verpleeghuizen

Dienstverlening en tarieven in verpleeghuizen Dienstverlening en tarieven in verpleeghuizen DIENSTVERLENING EN TARIEVEN Hartelijk welkom, Binnenkort verhuist u naar een verpleeghuis van Omring. Met deze brochure willen wij u informeren over onze dienstverlening

Nadere informatie

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 02-2013 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in een woonvoorziening van ASVZ. De zorg die u ontvangt

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en goede zorg centraal.

Nadere informatie

Wonen Vivium Torenhof. Kies. foto 2. Kies. foto 1. Kies. foto 3. Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? Vivium helpt u verder

Wonen Vivium Torenhof. Kies. foto 2. Kies. foto 1. Kies. foto 3. Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? Vivium helpt u verder Wonen Vivium Torenhof Kies foto 2 Kies foto 1 Kies foto 3 in Wonen of! Torenh Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? Vivium helpt u verder Wonen in Vivium Torenhof Thuis dichtbij het

Nadere informatie

MAAG-, DARM- & LEVERCENTRUM DAGBEHANDELING

MAAG-, DARM- & LEVERCENTRUM DAGBEHANDELING MAAG-, DARM- & LEVERCENTRUM DAGBEHANDELING 331 Welkom Binnenkort wordt u in het Maag-, Darm- & Levercentrum van het Sint Franciscus Gasthuis opgenomen voor een dagbehandeling. Een dagbehandeling is een

Nadere informatie

Klinische Geriatrie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Klinische Geriatrie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Klinische Geriatrie Klinische geriatrie is een medisch specialisme dat zich richt op de oudere mens. In deze brochure leest u meer over de lichamelijke, psychische en sociale problemen die in deze leeftijdsgroep

Nadere informatie

zorg- en dienstencentrum Lunteren Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Lunteren kan u van dienst zijn!

zorg- en dienstencentrum Lunteren Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Lunteren kan u van dienst zijn! zorg- en dienstencentrum Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella kan u van dienst zijn! Verzorgd wonen achter uw eigen voordeur Wonen doe je het liefst in je eigen huis. Ook, of misschien juist

Nadere informatie

Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove

Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F1123-0000 oktober 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? U kunt terecht bij de persoonlijk begeleider of de teamleider. Centraal Bureau Charles de Gaullestraat 21, 6049 HB Roermond Postbus 420,

Nadere informatie

Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove

Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove Hartelijk welkom in HMC Antoniushove. In deze folder leest u meer over uw verblijf op de afdeling. Wanneer u wordt opgenomen, ontvangt een verpleegkundige

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2016 1 2 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2016 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft

Nadere informatie

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale zorg Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg is voor mensen die een

Nadere informatie

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 2 folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 3 Inhoudsopgave Even

Nadere informatie

Huize Sint Jozef. Woonzorgcentrum

Huize Sint Jozef. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef Huize Sint Jozef is een woonzorgcentrum dat midden in het centrum van Nijkerk staat. Met winkels, een park, de bibliotheek en verschillende kerken op loopafstand. Er zijn

Nadere informatie

Wonen met zorg en dienstverlening bij Het Spectrum

Wonen met zorg en dienstverlening bij Het Spectrum Wonen Wonen met zorg en dienstverlening bij Het Spectrum ZORG MET AANDACHT, AANDACHT MET ZORG! Wonen bij Het Spectrum In Dordrecht heeft Het Spectrum meerdere woonlocaties voor mensen van 55 jaar en ouder.

Nadere informatie

Welkom in De Ruijsstraat

Welkom in De Ruijsstraat Welkom in De Ruijsstraat Informatie voor bewoners en hun familie over wonen in een groepswoning van De Zorggroep Bezoekadres Ruijsstraat 2, 2a, 4, 4a, 6 en 6a 5921 VK Venlo-Blerick Handige telefoonnummers

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Siloah, versie 5.0, maart 2017 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest

Nadere informatie

Omdat afscheid nemen voor alle betrokken zwaar is, vinden wij het belangrijk ook ondersteuning te bieden aan de naasten.

Omdat afscheid nemen voor alle betrokken zwaar is, vinden wij het belangrijk ook ondersteuning te bieden aan de naasten. De Rozenhof van Het Spectrum is een sfeervolle, kleinschalige voorziening voor palliatieve zorg. Hier is ruimte voor cliënten die, naar inschatting van een arts, een beperkte levensverwachting hebben.

Nadere informatie

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Gregoriushuis Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Wonen, welzijn en zorg Het Gregoriushuis is een kleinschalige woonvorm voor acht dementerende cliënten. Het Gregoriushuis is een bungalow in de

Nadere informatie

Wat kunnen wij u bieden?

Wat kunnen wij u bieden? Wat kunnen wij u bieden? Wonen, Welzijn & Zorg bij 1 Wat ons bezighoudt Van tijd tot tijd bereiken ons vragen van mensen of wij een bepaalde dienst of bepaalde zorg kunnen leveren. Soms is het een vraag

Nadere informatie

Goede zorg in een gezellig huis

Goede zorg in een gezellig huis Woonzorgcentrum en Verpleeghuis Gertrudis Marktstraat 12, 7041 AJ s-heerenberg T (0314) 66 36 41 E info-gertrudis@azora.nl I www.azora.nl Goede zorg in een gezellig huis Azora. Zo zorgen we voor elkaar

Nadere informatie

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz.

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz. AWBZ Brochure Inleiding De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van S&L Zorg komen en welke kosten de cliënt zelf moet dragen. Hierin vinden voortdurend veranderingen

Nadere informatie

UW VERBLIJF OP DE AFDELING FRANCISCUS VLIETLAND

UW VERBLIJF OP DE AFDELING FRANCISCUS VLIETLAND UW VERBLIJF OP DE AFDELING FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen op de afdeling Longgeneeskunde. Wij doen er alles aan om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Met deze folder

Nadere informatie

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden Overzicht ZZP 1 t/m 7. Versie 17-05-11. Zorgzwaartepakket 1 = enige begeleiding in een veilige omgeving. U krijgt hulp bij de De medewerker helpt Niet van toepassing. dagelijkse verzorging u om zo veel

Nadere informatie

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging is voor mensen die een zware operatie

Nadere informatie

Dagopname locatie Leyweg

Dagopname locatie Leyweg Dagopname locatie Leyweg Informatie over dagopname U wordt gedurende 1 dag opgenomen voor een dagbehandeling. In deze folder leest u belangrijke informatie over deze opname. Het kan zijn dat de informatie

Nadere informatie

Informatiebrochure Service en Dienstverlening Afdeling Wonen & Welzijn/De Rijnhoven Bloesemhof, Coninckshof, Nijevelt, Parkhof en Vijverhof

Informatiebrochure Service en Dienstverlening Afdeling Wonen & Welzijn/De Rijnhoven Bloesemhof, Coninckshof, Nijevelt, Parkhof en Vijverhof Informatiebrochure Service en Dienstverlening Afdeling Wonen & Welzijn/De Rijnhoven Bloesemhof, Coninckshof, Nijevelt, Parkhof en Vijverhof Tijdens uw verblijf in één van de locaties van De Rijnhoven zijn

Nadere informatie

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Prijspeil 2015 tarief in SJWZ tarief in SJWZ A Aanpassingen in appartement die nodig zijn vanwege ziekte Alarmering: persoonlijk en op basis van indicatie

Nadere informatie

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1 Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 2015/v1 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie Behandeling

Poliklinische Revalidatie Behandeling Poliklinische Revalidatie Behandeling Binnenkort komt u naar het Maasziekenhuis Pantein voor een Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB). In deze folder krijgt u informatie over deze behandeling, over

Nadere informatie

Lingehof. Wonen met zorg Dagvoorzieningen. www.szr.nl/lingehof

Lingehof. Wonen met zorg Dagvoorzieningen. www.szr.nl/lingehof Lingehof Wonen met zorg Dagvoorzieningen www.szr.nl/lingehof THUIS IN LINGEHOF VOORWOORD EEN RONDLEIDING DOOR LINGEHOF Lingehof in Beesd is een gezellig zorgcentrum dat plaats biedt aan ouderen die verzorging,

Nadere informatie

AFDELING NEUROLOGIE, NEUROCHIRURGIE EN INTERNE GENEESKUNDE

AFDELING NEUROLOGIE, NEUROCHIRURGIE EN INTERNE GENEESKUNDE AFDELING NEUROLOGIE, NEUROCHIRURGIE EN INTERNE GENEESKUNDE 246 Inleiding Voor de meeste mensen is een opname in een ziekenhuis een vervelende ervaring. U bent ziek en daardoor weg uit uw vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout.

Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout. Deel 2 Specifieke informatie over De Schans Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout. Wonen Bij het woon- en zorgcentrum worden

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie

Wonen bij Wilgaerden. Praktische zaken. info@wilgaerden.nl www.wilgaerden.nl

Wonen bij Wilgaerden. Praktische zaken. info@wilgaerden.nl www.wilgaerden.nl 092013 Wonen bij Wilgaerden Praktische zaken Specialisten in Ouderenzorg! info@wilgaerden.nl www.wilgaerden.nl Specialisten in Ouderenzorg! Welkom bij Wilgaerden We willen graag dat u zich zo snel mogelijk

Nadere informatie

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen Beth San Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Uitleenbalie hulpmiddelen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Beth San Op loopafstand van het centrum van Aalten, vlakbij het station, ligt Beth

Nadere informatie

Geschiedenis van het woonzorgcentrum. Wonen bij Thebe Haga

Geschiedenis van het woonzorgcentrum. Wonen bij Thebe Haga Geschiedenis van het woonzorgcentrum Thebe Haga staat in de wijk Princenhage sinds 1975. Wie in deze Bredase wijk is opgegroeid of heeft gewoond, wil meestal graag in deze buurt blij ven. Bij Thebe Haga

Nadere informatie

Wasbrochure. Informatie over het (laten) wassen van uw linnengoed en kleding

Wasbrochure. Informatie over het (laten) wassen van uw linnengoed en kleding Informatie over het (laten) wassen van uw linnengoed en kleding In deze brochure willen wij uiteenzetten hoe de wasverzorging voor cliënten van Marente is geregeld en hoe u er, als (toekomstig) cliënt

Nadere informatie

Zelfstandig Zorgwonen

Zelfstandig Zorgwonen Zelfstandig zorgwonen, dat was precies wat ik zocht Zelfstandig Zorgwonen Dat is zelfstandig wonen met de gerustheid van zorg en services dichtbij. Ewoud. Uw nieuwe vertrouwde thuis. www.vechtenijssel.nl

Nadere informatie