Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden"

Transcriptie

1 Informatieboekje Welkom in De Sterrenlanden De Prinsemarij Vreedonk

2 Inhoud Pagina Over De Sterrenlanden 2 Onze zorg en diensten 5 Bezoekers 10 Cliëntenraad 10 Klachtenfunctionaris 10 Medewerkers 10 Waardering 10 Over praktische zaken 12 Bijlage I : Maaltijden en koffie- en theevoorziening 17 Bijlage II : Linnenverzorging 18 Bijlage III : Kamers 20 Bijlage IV : Verhuizen naar de Sterrenlanden 21 Bijlage V : Kosten/vergoedingen 22 Adresgegevens Het Spectrum, locatie De Sterrenlanden Minnaertweg 4, 3328 HN Dordrecht Telefoon: Fax: website: bankrekening Het Spectrum: IBAN: NL74ABNA foto s: o.a. Piet van Heeren 1

3 Over De Sterrenlanden Welkom in De Sterrenlanden Dit informatieboekje is een eerste kennismaking met verpleeghuis De Sterrenlanden. Hierin vindt u antwoord op een groot aantal vragen. Het is echter niet mogelijk alle informatie in dit informatieboekje te zetten. Met vragen kunt u daarom altijd terecht bij onze medewerkers. Zij staan u graag te woord. Het Spectrum Per januari 2000 zijn verpleeghuis De Sterrenlanden en zorgcentra Thureborgh en Vreedonk gefuseerd. Samen vormen ze Stichting Het Spectrum. Onder deze stichting vallen naast De Sterrenlanden en Vreedonk, ook Hospice De Patio, De Prinsemarij, de huurappartementen in De Sterrenhof en het kinderdagverblijf De Sterretjes (beide op het terrein van De Sterrenlanden). Het Spectrum biedt intramurale zorg voor dementerenden en lichamelijk zieken, waaronder observatie-, revalidatie- en palliatieve zorg, alsmede extramurale zorg- en dienstverlening. Extramurale zorg- en dienstverlening wordt o.a. verleend in: Aanleunwoningen aan de Nassau- en Mauritsweg; Aanleunwoningen zorgcentrum Vreedonk; Het Theehuis aan de Atmosfeerstraat; De Klockelaer; Ontmoetingscentra in Dordrecht (een samenwerkingsverband met Katholieke Stichting Thuiszorg Internos en Stichting Het Parkhuis); Het Sterrenwiel (een samenwerking met o.a. De Wielborgh); De Sterrenhof. In dit gebouw bevinden zich 20 huurappartementen welke Het Spectrum verhuurd (zie ook brochure De Sterrenhof). Stichting Het Spectrum heeft het HKZ Certificatieschema voor Thuiszorg, Verpleegen Verzorgingshuizen ontvangen. Hiermee voldoet de stichting aan de eisen gesteld in de norm: NEN-EN-ISO 9001:2008. Dit certificaat is geldig voor de volgende activiteiten: verpleging en verzorging en het bieden van ondersteuning aan ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Onze geschiedenis De Sterrenlanden werd in mei 1980 officieel geopend door de heer J.H. van Zuuren, burgemeester van Dordrecht. De Sterrenlanden is een zorginstelling met een roomskatholieke identiteit. Zijne Excellentie Monsigneur Dr. A.J. Simonis, bisschop van Rotterdam, verzorgde bij de opening de consecratie van de kapel. De naam van het verpleeghuis is afgeleid van de wijk Sterrenburg, waar ons huis gelegen is. 2

4 Voor wie zijn we er? Iedereen met een indicatiebesluit voor behandeling met verblijf in een verpleeghuis, komt in aanmerking voor opname in De Sterrenlanden. Dit indicatiebesluit vraagt u aan bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). In bijlage IV van dit boekje leest u hoe u het CIZ kunt benaderen en hoe het opname- en verhuisproces verloopt. Onze visie Onze visie geeft aan hoe we aankijken tegen onze bewoners als mens. De visie beschrijft ook hoe we onze zorg op hen afstemmen. Onderdelen van onze zorgverlening onderscheiden De Sterrenlanden van andere verpleeghuizen. Uitgangspunt is bijvoorbeeld dat wij streven naar het behoud van zo groot mogelijke zelfstandigheid en eigen identiteit van de mensen die wij verzorgen. De autonomie van bewoners moet daarbij zoveel mogelijk tot uiting komen. Onze visie luidt: De bewoners van De Sterrenlanden moeten in staat worden gesteld om binnen de mogelijkheden van het verpleeghuis en de grenzen van ziekte, geestelijke mogelijkheden en handicap, het leven te leiden dat past bij het leven dat men geleid heeft, dan wel recht doet aan de verwachtingen die men verder ten aanzien van het leven koestert. We denken daarbij aan zaken als levensbeschouwing, dagritme, hobby s en de mate van afhankelijkheid. Daarmee wordt wederzijds erkend dat het verblijf in een instelling als De Sterrenlanden beperkingen met zich meebrengt ten aanzien van de autonomie van de bewoner. Deze beperking kan gevoeld worden in de beperkingen die bestaan ten aanzien van de inzet van mensen en middelen alsook in de onderlinge relatie van bewoners. Kortom: we proberen, uitgaande van de opvattingen van de individuele bewoner, een leven zin en inhoud te geven. Dat doen we in overeenstemming met de leer van de rooms-katholieke kerk. Deze werken we niet uit in dogmatische standpunten, maar in onze dienstverlening klinkt altijd de Bijbelse opdracht heb je naaste lief als jezelf door. Voor de complete versie van de visie van Stichting Het Spectrum verwijzen wij u naar het wandrek met brochures bij de leestafel (restaurant). In 2013 heeft De Sterrenlanden meegedaan aan de landelijke gastvrijheidszorg. Deskundigen kende De Sterrenlanden 3 sterren toe (van de maximaal 5). In 2014 heeft De Sterrenlanden weer meegedaan en werd de gastvrijheid gewaardeerd met 4 sterren! 3

5 Luchtfoto terrein De Sterrenlanden (2010) Kinderdagverblijf De Sterretjes (2008) Gebouw De Sterrenhof (2010) 4

6 Onze zorg en diensten In een verpleeghuis worden mensen behandeld en verpleegd. Dat kunnen mensen zijn voor wie de verzorging thuis of in het verzorgingshuis ontoereikend is geworden. Het kunnen ook mensen zijn die eerst in een ziekenhuis zijn behandeld en nog niet genoeg zijn opgeknapt om weer naar huis of naar een aangepaste woonomgeving terug te gaan. Anderen wonen blijvend in het verpleeghuis. Opname in verband met dementie of observatie gaat over het algemeen via de gespecialiseerde observatieafdeling. De doelgroep die op deze afdeling wordt opgenomen zal veelal de oudere zijn die in meer of mindere mate verward is en waarvan de zorgvraag nog onduidelijk is of verder ingevuld moet worden. Voor mensen met een lichamelijke aandoening zijn er verpleeghuizen die door deskundigen somatische verpleeghuizen worden genoemd. Daarnaast zijn er verpleeghuizen voor licht tot zwaar dementerende ouderen, waarbij men spreekt van psychogeriatrische verpleeghuizen. De Sterrenlanden heeft afdelingen voor beide categorieën bewoners; men noemt dat een gecombineerd verpleeghuis. Voor de speciale revalidatie- en palliatieve zorg heeft De Sterrenlanden twee gespecialiseerde afdelingen. Wat bieden we? 24 uur per dag zorg- en dienstverlening Afdeling en woongroepen somatiek Op de afdelingen somatiek kunnen 60 bewoners gehuisvest worden. Iedere bewoner heeft een eigen kamer. De badkamer wordt gedeeld met een medebewoner. De bewoners op de begane grond kunnen vanuit hun kamer de tuin bereiken. Eén deel van een afdeling (16 plaatsen) is gespecialiseerd in revalidatiezorg. De cliënten van deze afdeling krijgen - vaak na ziekenhuisopname zorg en behandeling, die gericht is op het weer zelfstandig thuis kunnen wonen. De Sterrenlanden heeft 2 individuele appartementen in het gebouw De Sterrenhof voor somatische zorg. Ook is in het gebouw De Sterrenhof de palliatieve afdeling De Rozenhof gehuisvest. Op deze afdeling van 6 bewoners wordt palliatieve, terminale zorg geboden (zie brochure De Rozenhof). Afdeling en kleinschalig wonen psychogeriatrie Op de afdelingen psychogeriatrie (pg) kunnen 120 bewoners gehuisvest worden. Er zijn zowel één- als tweepersoonskamers en twee kleinschalige woonvormen. Bij opname wordt, afhankelijk van de mogelijkheden, gemeld of u in aanmerking komt voor een één- of tweepersoonskamer of de kleinschalige woonvorm. Sommige bewoners voelen zich beter op een éénpersoonskamer en anderen op een tweepersoonskamer. Mocht na opname blijken dat het meerwaarde heeft voor een bewoner om naar een andere kamer te verhuizen, dan zal dit zo mogelijk worden gerealiseerd. Voor bewoners die het vermogen hebben verloren om met woorden te communiceren kan De Sterrenlanden pg-privé aanbieden. De nadruk ligt hier op het prikkelen van de verschillende zintuigen door middel van muziek, licht- en 5

7 aromatherapie en massages om het welbevinden te verhogen. De inrichting en het activiteitenaanbod zijn hierop afgestemd. Observatieafdeling De observatie afdeling (15 plaatsen) is een gespecialiseerde afdeling binnen De Sterrenlanden. Deze afdeling biedt diverse vormen van zorg; - observatie; - opname in verband met dementie; - crisisopvang voor psychogeriatrie; - kortdurende opname. De afdeling zal met een team van deskundigen samen met de cliënt en familie de zorgvraag in kaart brengen om zo te komen tot het advies van een passende woonomgeving. Appartementenverhuur In De Sterrenhof zijn twintig zelfstandige huurwoningen gevestigd. Deze in- of aanleunwoningen zijn bedoeld voor één persoon, maar zijn ook geschikt voor twee personen. U heeft voor het wonen in een in-, aanleunwoning geen indicatie van het CIZ nodig. Wel geldt als voorwaarde dat u een (zorg)relatie met De Sterrenlanden heeft. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer uw partner in ons verpleeghuis verblijft, u vrijwilliger bent of wilt worden, maar ook wanneer u uit de buurt van De Sterrenlanden komt en behoefte heeft aan sociale contacten, activiteiten en / of een veilige woonomgeving die in De Sterrenlanden geboden kunnen worden (zie brochure De Sterrenhof). Zorg op maat In uw indicatiebesluit van het CIZ staat welke zorg u nodig heeft. Het CIZ beschrijft het zogenoemde zorgzwaartepakket (ZZP) dat u is toegekend. Daarin ligt precies vast welke zorg u nodig heeft en in hoeveel uur die verleend moet worden. Deze zorg krijgt u van ons. Het handhaven van uw zelfstandigheid staat in elk ZZP voorop. Als u later meer of andere zorg nodig heeft, dan moet uw ZZP worden aangepast. In overleg met u zorgen wij dat het CIZ uw indicatiebesluit op tijd wijzigt. Activiteitenbegeleiding De activiteitenbegeleiding organiseert en begeleidt bij diverse recreatieve activiteiten. We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met uw interesses en behoeften. Naast activiteiten als handwerken en bloemschikken, staan ook vakanties, uitstapjes, muziek, toneel, film, feest- en spelmiddagen regelmatig op de agenda. We kiezen voor een zo groot mogelijk aanbod van activiteiten, die een gezellige en waardevolle invulling aan de dag geven. Voor elk wat wils! Bij een aantal activiteiten zijn ook familieleden of contactpersonen welkom. Informatie vindt u op de publicatieborden en in het wandrek met brochures. Familieleden zijn van harte welkom. Voor hen is er een speciale folder waarin de mogelijkheden staan beschreven voor het bijdragen aan de verzorging en begeleiding van de bewoner. Als de familie voor de opname veel deed, moet dat na opname in De Sterrenlanden vooral door blijven gaan. 6

8 Behandeling Uw specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts) neemt de taak van uw huisarts over. Hij of zij is verantwoordelijk voor uw behandeling. Samen met u bekijkt hij welke behandelingsmogelijkheden er voor u zijn en stelt hij een behandelplan op. Op de psychogeriatrische afdeling overleggen we dit met de contactpersoon van de bewoner. Net als uw huisarts kan de specialist ouderengeneeskunde verwijzen naar een specialist, zoals een internist, neuroloog, psychiater of huidarts. Dat bespreken we eerst met u. Als u wensen of vragen heeft over uw behandeling, dan kunt u altijd een afspraak maken met de specialist ouderengeneeskunde. Bij ons werken onder andere fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen. Als u voor behandeling in aanmerking komt, bespreken we dit met u. In De Sterrenlanden komt regelmatig een tandarts, maar u kunt ook uw eigen tandarts aanhouden. Diëtetiek De diëtist adviseert over het voedingsbeleid en over alles wat met eten en drinken te maken heeft. De diëtist beoordeeld met een screeningsinstrument, de SNAQ-rc, de voedingstoestand van iedere bewoner. De diëtist wordt betrokken bij de behandeling wanneer er door ziekte een dieet moet worden gevolgd. Ergotherapie Met ergotherapie proberen we uw zelfredzaamheid te stimuleren, zoals wassen, aankleden, zitten ook in rolstoelen. Ook bij eten en drinken zijn er hulpmiddelen waardoor u dat zelf kunt blijven doen. Indien u een elektrische scootmobiel gaat gebruiken dan geven wij daar rijles in. Fysiotherapie Lopen, staan, springen of bukken zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u vaak pas als u ergens last van krijgt. Op dat moment kunt u rekenen op de specialist in beweging: de fysiotherapeut. Naast het behandelen adviseren zij u, bijvoorbeeld over een gezonde leefstijl, de inzet van hulpmiddelen, geschikt schoeisel. Psycholoog Opname in een verpleeghuis is vaak moeilijk. De psycholoog kan u helpen om te gaan met spanningen en verdriet. Daarnaast kan zij onderzoek doen naar onder andere geheugenfuncties. De psycholoog neemt contact met u op na overleg tussen u en de specialist ouderengeneeskunde. 7

9 Geestelijke verzorging De Sterrenlanden heeft een rooms-katholieke identiteit. We verwachten van alle bewoners en medewerkers dat zij hier respectvol mee omgaan. We hebben geestelijk verzorgers in dienst, die bij u langs kunnen komen voor een praatje of pastoraal gesprek. U mag ook uw eigen pastoor/predikant inschakelen. Elke zondag is er om uur een rooms-katholieke viering in de kapel en om uur een protestantse kerkdienst in de grote zaal. Op de 1ste donderdag van de maand is er om uur een eucharistieviering in de kapel. Drie keer in de maand, op woensdag om uur, is er in de kapel een Bijbelkring of een zanguurtje. Iedereen is welkom. Logopedie De logopedist biedt u hulp bij problemen op het gebied van de communicatie en eten en drinken. Door middel van onderzoek, adviezen en therapie probeert de logopedist om de taal, de spraak en het slikken bij u te verbeteren. De logopedist geeft (communicatie)adviezen op het gebied van gehoor, met vragen over uw hoortoestel, voor gehooronderzoek of voor het aanmeten van een nieuw hoortoestel bent u ook welkom. Voor gehooronderzoek en het aanmeten van een nieuw hoortoestel kan er een audicien langskomen. Kapsalon De kapsalon wordt door derden geëxploiteerd en is op vaste tijden geopend. U vindt deze tijden bij de ingang van de kapsalon. Leeshoek / Lounge Via ons restaurant De Minnaert kunt u in de sfeervolle leeshoek / lounge komen. Hier kunt u rustig een gesprek voeren, lezen, televisie kijken of gewoon comfortabel zitten. Maatschappelijk werk U leert het maatschappelijk werk meestal al kennen voordat u in het verpleeghuis komt wonen. Ook als u in De Sterrenlanden woont, kunt u bij het maatschappelijk werk terecht om vertrouwelijk te praten over uw problemen. U kunt hen zelf bellen voor een afspraak of uw persoonlijk begeleider vragen dit voor u te regelen. Als u vertrekt uit het verpleeghuis, dan neemt het maatschappelijk werk zelf contact met u op. Pedicure Voetverzorging valt onder onze serviceverlening. Als u uw eigen pedicure wilt houden, dan is dit voor eigen rekening. Wij verzorgen het knippen van nagels als u dat zelf niet meer kunt. 8

10 Receptie Onze receptie is geopend van maandag tot en met vrijdag van tot uur en op zaterdag en zondag van uur. Buiten deze openingstijden heeft u alleen toegang tot het gebouw middels een toegangspas. Bij de receptie zijn deze pasjes voor bewoners en familieleden te huur, tegen een betaling van borg. Bij calamiteiten of bezoek buiten de receptietijden, kunnen bezoekers zonder pas bij de hoofdingang aanbellen bij de juiste afdeling of via de algemene nachtbel. De receptie fungeert als vraagbaak. De receptioniste is altijd bereid u te woord te staan en u zonodig te verwijzen naar degene die uw vraag kan beantwoorden. Restaurant Restaurant De Minnaert is dagelijks van uur geopend. U bent van harte welkom om een kop koffie of thee te komen drinken of een (warme) maaltijd te gebruiken (zie bijlage I). Het restaurant heeft ook een leestafel, waaraan u gezellig kunt aanschuiven om te eten of een blad of krant te lezen. Tevens is er een spellenkast waaruit u een spel kunt pakken om te spelen. De medewerkers van het restaurant bespreken graag de mogelijkheden van catering. Dit zowel bij feestelijke zaken (verjaardagen / jubilea) als verdrietige gebeurtenissen (uitvaart). Schoonmaak Uw kamer wordt regelmatig schoongemaakt. Het schoonmaken van de kamer vindt plaats volgens het schoonmaakprotocol. Vrijwilligers In De Sterrenlanden werken veel vrijwilligers ter ondersteuning van de bewoners en de betaalde medewerkers. De medewerker vrijwilligerswerk is het aanspreekpunt voor deze vrijwilligers. Natuurlijk kunt u bij deze functionaris ook terecht voor vrijwilligerswerk. Winkels Er zijn twee winkels in De Sterrenlanden. In de ene kunt u terecht voor een gevarieerd aanbod aan boodschappen voor de brood- en warme maaltijd. De andere winkel is de Koopjeshof, waar u goede, goedkope gebruikte spullen kunt kopen. Beide winkels zijn elke dag geopend. U vindt de openingstijden op borden bij de winkels. 9

11 Bezoekers Het verpleeghuis staat niet los van de samenleving. Het is daar juist een onderdeel van. Familieleden en vrienden van bewoners kunnen het contact met de samenleving in stand houden en verstevigen. Wij vinden het daarom prettig als er veel bezoekers naar het verpleeghuis komen. Ons uitgangspunt is dat ze welkom zijn als het de bewoner schikt. We stellen het op prijs als bezoekers zich betrokken voelen bij de bewoners. Als zij dit wensen, kunnen ze meewerken aan uw verzorging. We vragen bezoekers zich bij binnenkomst te melden bij de receptie. Honden zijn welkom, mits aangelijnd. De bezoeker moet zelf zorgen voor een voer- en drinkbak en natuurlijk moet de hond gevaccineerd en goed verzorgd zijn. Het Spectrum kan bezoekers de toegang tot het huis en het eigen terrein ontzeggen, als zij herhaald overlast veroorzaken voor bewoners of medewerkers. Cliëntenraad In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen is vastgelegd dat bewoners van zorginstellingen inspraak krijgen via een cliëntenraad. Het Spectrum heeft een centrale cliëntenraad en per locatie een cliëntenraad waarvan tenminste één lid in de centrale cliëntenraad is vertegenwoordigd. De cliëntenraad bestaat uit bewoners van de zorginstellingen of uit hun vertegenwoordigers. De cliëntenraad van De Sterrenlanden heeft minimaal vijf leden. Het doel van de cliëntenraad is het vertegenwoordigen en het behartigen van de collectieve belangen van de bewoners. De cliëntenraad vormt een schakel tussen de bewoners, het management en de Raad van Bestuur van Het Spectrum. Klachtenfunctionaris Iedere locatie van Het Spectrum, dus ook De Sterrenlanden, heeft een interne klachtenfunctionaris. Bij de receptie kunt u nadere informatie opvragen. In het wandrek, tegenover de leestafel, vindt u een brochure over de klachtenafhandeling. Medewerkers Alle personeelsleden van locatie De Sterrenlanden zijn in dienst van stichting Het Spectrum. Ze worden bij indiensttreding getoetst op deskundigheid en opleiding. Alle medewerkers worden geregeld geschoold in hun vakgebied. Een grote groep enthousiaste vrijwilligers ondersteunt hen. Van alle medewerkers verwachten we dat zij de bewoners bejegenen zoals beschreven in de gedragscode Zo zijn onze manieren. Deze code ontvangen alle medewerkers als zij bij Het Spectrum in dienst treden. Waardering Een woord van waardering doet iedereen goed. Het is daarom prettig als u zich niet alleen laat horen over zaken die niet zo goed lopen, maar ook over zaken waarover u tevreden bent. Wij vragen u uw waardering niet te uiten in de vorm van geschenken of geld. Het is onze medewerkers officieel verboden geschenken of beloningen aan 10

12 te nemen van bewoners of hun familieleden. Brengt u hen daarmee dus niet in verlegenheid. Als u toch uw bijzondere erkentelijkheid wilt laten blijken, dan kan dit via het locatiemanagement van De Sterrenlanden. Deze giften komen ten goede aan de Stichting Vrienden van De Sterrenlanden (voorheen Ontspanning en Dienstverlening) in Dordrecht. Deze stichting verleent financiële steun aan en stimuleert bewonersactiviteiten. Zo financiert ze (mede) de jaarlijkse bewonersvakantie, de jaarlijkse bewonersdag, daguitstapjes en een extra hapje of drankje op de afdeling. In het folderrek bij receptie vindt u nadere informatie. Het bankrekeningnummer van de Vrienden van De Sterrenlanden is: IBAN: NL90ING

13 Over praktische zaken Bewonerskamers Alle informatie over in- en verhuizen vindt u in bijlage III van dit informatieboekje. Bedrijfshulpverlening, brandalarm, brandveiligheid Zoals wettelijk verplicht heeft Stichting Het Spectrum een bedrijfshulpverleningsplan. Doorlopend leiden we onze medewerkers op of scholen we hen bij om bij calamiteiten adequaat te kunnen handelen. De Sterrenlanden beschikt over een automatische brandmeldinginstallatie. Ontdekt u een brand, dan kunt u bij een handbrandmelder het glazen ruitje inslaan. Op het vluchtplan dat op alle verdiepingen hangt, vindt u de plaats van deze brandmelder. Aan de plafonds van alle ruimtes zijn melders bevestigd, die bij rookontwikkeling of sterke hitte automatisch een signaal bij de receptie afgeven. Op de gangen vallen bij een brandmelding alle deuren automatisch dicht. U mag deze niet openen. Verder is het belangrijk dat u niet in paniek raakt en verdere instructies van de bedrijfshulpverlening of de brandweer afwacht. Tijdens een brandalarm mag u niet bellen en de liften niet gebruiken. Wat moet u doen bij brand? - Kalmte bewaren. - Dichtstbijzijnde handbrandmelder indrukken. - Ramen en deuren sluiten. - Probeer, als dat mogelijk is, de brand te blussen. - Volg de orders van de bedrijfshulpverlening of de brandweer op. - Beperk het telefoonverkeer tot het uiterste. - Blijf, zolang het veilig is, in uw appartement. - Wacht op instructie. Om brand te voorkomen: - is roken in het gehele gebouw (met uitzondering van de daartoe aangewezen ruimten) verboden. - mogen asbakken niet in prullenmanden geleegd worden. - is het branden van kaarsen en waxinelichtjes verboden. - is het verboden om brandgevaarlijke stoffen op de kamer te hebben of te gebruiken. Het gebruik van elektrische apparatuur is toegestaan als dit het KEMA- of CEkeurmerk heeft, of als u toestemming heeft van de Technische Dienst. 12

14 Beveiliging De bewoners van de afdelingen somatiek kunnen gebruik maken van een kluisje. Hiervoor betaalt u een borgsom. In dit kluisje kunt u waardevolle zaken opbergen. De Technische Dienst monteert het kluisje in de kledingskast. U moet tekenen voor de ontvangst van de sleutel. Bij ontslag of verhuizing bent u zelf verantwoordelijk voor het inleveren van de sleutel. Bibliotheek De Sterrenlanden beschikt over een uitleencentrum voor boeken en muziek. U kunt de activiteitenbegeleiding vertellen welke boeken en muziek u wenst. Een medewerker kan u helpen kiezen uit de collectie. Brochures Het Spectrum en andere dienstverlenende instellingen geven regelmatig brochures uit. Deze brochures vindt u in het wandrek in de gang tegenover het restaurant. Chipknip In De Sterrenlanden kunt u uw chipknip opwaarderen. Bij de receptie is een opwaardeerapparaat bevestigd. Huisblad De Sterrenkijker is een informatieblad van en voor de bewoners van De Sterrenlanden. Naast algemene informatie vindt u daarin een opsomming van de activiteiten en berichten van bewoners of medewerkers. U kunt zelf ook een bijdrage leveren aan De Sterrenkijker. Huisdieren U mag in De Sterrenlanden kleine huisdieren houden. De voorwaarden staan in het huisdierenreglement dat u bij verhuizing naar De Sterrenlanden invult en ondertekent. Belangrijk is dat u zelf uw huisdier kan onderhouden en er geen overlast voor de andere bewoners is. Huisregels De huisregels van De Sterrenlanden vindt u op de receptiebalie. De receptioniste helpt u graag. Hygiëne In het verpleeghuis is goede hygiëne absoluut noodzakelijk. De medewerkers zorgen samen met u voor goede persoonlijke hygiëne en schone kleding. De Sterrenlanden bewaakt de kwaliteit en veiligheid van meubilair. 13

15 Internet De Sterrenlanden biedt u in de daarvoor beschikbaar gestelde ruimte de mogelijkheid om (eventueel met behulp van een vrijwilliger) gebruik te maken van een computer met internetverbinding. U vindt de openingstijden op het bord bij de ruimte. Linnenverzorging Alle informatie over de linnenverzorging vindt u in bijlage II van dit informatieboekje. Maaltijden Alle informatie over broodmaaltijden, warme maaltijden en koffie- en theevoorziening vindt u in bijlage I. Medicatieverstrekking Medicatie die u tijdens uw verblijf gebruikt, wordt voorgeschreven door de specialist ouderengeneeskunde en komt voor rekening van De Sterrenlanden. De verzorging regelt de bestelling en verstrekt de medicijnen. Parkeren Bezoekers van De Sterrenlanden kunnen op ons parkeerterrein, in de parkeervakken, parkeren. Dit terrein bevindt zich naast en achter het gebouw. Bij de hoofdingang zijn alleen plaatsen voor mindervaliden. Post Persoonlijke post, de krant en circulaires bezorgt Het Spectrum op de dag van ontvangst op de afdeling. Indien u de post als wettelijk vertegenwoordiger wilt ontvangen dient u zelf adreswijzigingen door te geven. Eventuele porto voor het doorsturen van de post komt voor uw rekening. U kunt uw uitgaande post, buiten het gebouw naast de hoofdingang, in de brievenbus deponeren. De post wordt dagelijks opgehaald door TNT. Reservering ruimten Als u een ruimte wilt reserveren voor bijvoorbeeld het vieren van uw verjaardag, dan kunt u inlichtingen inwinnen bij de receptie. Rookbeleid Verpleeghuis De Sterrenlanden is een rookvrij gebouw. Bewoners mogen echter wel in de daarvoor aangewezen ruimten roken. Bezoekers wordt gevraagd of zij in het gebouw niet willen roken. 14

16 Servicekosten Voor een actueel overzicht van alle kosten/vergoedingen verwijzen wij u naar bijlage vijf van dit informatieboekje. Technische Dienst Kleine technische werkzaamheden kunt u melden op de afdeling. De Technische Dienst zorgt dat deze worden opgelost. Het ophangen van schilderijen, verlichting en klokken mag uitsluitend de Technische Dienst verzorgen. Telefonie Alle kamers op de afdeling somatiek zijn voorzien van een telefoonaansluiting. Televisie U kunt een televisie op uw kamer krijgen. De Sterrenlanden verhuurt de televisie en de (aangepaste) afstandbediening. De televisie bevestigen we met een beugel aan het plafond. De kosten innen we maandelijks via automatische incasso. Voor meer informatie kunt u terecht bij het maatschappelijk werk. In verband met de veiligheid zijn eigen niet gekeurde - TV s niet toegestaan. Verzekeringen Uw eigendommen zijn via het verpleeghuis verzekerd tegen brand-, braakschade en diefstal (met sporen van braak) tot een maximale waarde van ,--. Daarin is een eigen risico van 100,- opgenomen. De kosten voor deze inboedelverzekering zitten in het servicepakket (bijlage V). Enkele tips: - Om bij diefstal de kans op opsporing te vergroten, kunt u kostbare apparatuur merken met postcode en huisnummer van De Sterrenlanden. Dit nummer is 3328 HN 4. - U kunt een lijst opstellen van waardevolle eigendommen met een goede omschrijving, type- en serienummer en eventueel een foto. - Het is belangrijk aankoopnota s van kleding en andere waardevolle eigendommen te bewaren. - Het in uw kamer bewaren van grote sommen geld en / of sieraden, raden we ten stelligste af. - U kunt een kluisje huren om eigendommen in te bewaren. - Bij diefstal moet u, of iemand namens u, aangifte doen bij de politie. Als u in aanmerking komt voor vergoeding, dan regelen we dat met onze verzekering. 15

17 Vermissing van en breuk aan eigendommen Als uw eigendom zoekraakt of kapot is, kunt u geen aanspraak maken op vergoeding door De Sterrenlanden. Behalve als de vermissing of de schade aantoonbaar het gevolg is van onachtzaamheid van een medewerker. In dat geval doen we u een voorstel voor vergoeding, waarbij de dagwaarde het uitgangspunt is. Om in aanmerking te komen voor vergoeding dient u de aankoopbon of offerte van herstelkosten te overhandigen. Is de schade buiten onze schuld ontstaan, dan zijn de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering van belang als het gaat om een medisch hulpmiddel, zoals brilmontuur of glazen. Uw hoortoestel wordt vergoed door de zorgverzekeraar. TRIAS vergoedt de dagwaarde van het vermiste hoortoestel. Het restantbedrag wordt deels vergoed via een zekerheidscertificaat. Dit is een verzekeringsvorm die u kunt afsluiten bij de leverancier van het toestel. In het geval van De Sterrenlanden is dat de firma Schoonenberg in Dordrecht. Afhankelijk van de aansprakelijkheid vergoedt u zelf, of De Sterrenlanden, het resterende bedrag. Voorwaarde voor vergoeding door de zorgverzekeraar is een politierapport. Dit krijgt u bij aangifte van de vermissing op het politiebureau, waarbij u de aankoopnota en een door De Sterrenlanden ingevuld vermissingformulier moet laten zien. Verjaardagen Op uw verjaardag kunt u gebruikmaken van een verjaardagsmenu. Eventuele gasten kunnen hiervan ook tegen betaling gebruik maken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de medewerkers van restaurant De Minnaert. WA-verzekering Bewoners van De Sterrenlanden zijn collectief verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering is ook van toepassing buiten het gebouw, als u bijvoorbeeld op familiebezoek bent. Ook deze kosten zitten in het servicepakket (bijlage V). 16

18 Bijlage I Maaltijden Koffie- en theevoorziening Broodmaaltijd De broodmaaltijden worden in de huiskamer gebruikt. Warme maaltijd De warme maaltijd is de middagmaaltijd en kan genuttigd worden in de huiskamer of het restaurant. In overleg kunt u ook s avonds warm eten. Bezoekers kunnen tegen betaling samen met u de warme maaltijd gebruiken. In overleg op de afdeling maar bij voorkeur in het restaurant De Minnaert. Koffie en thee Koffie en thee zijn voor bewoners gratis verkrijgbaar in de huiskamers. Ook bezoek kan normaal van koffie en thee gebruik maken indien men een servicepakket afsluit (bijlage V). In het restaurant moeten bezoekers de koffie en thee kopen. Restaurant Restaurant De Minnaert is dagelijks van uur geopend. U bent welkom om daar koffie en thee te komen drinken. Tussen en uur kunt u terecht voor een (warme) maaltijd, snack of broodje. 17

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix regio west-man/pr&comm-wj/26mei2015 QuaRijn I Kleinschalig wonen in woonzorgcentrum Beatrix 2 Inhoud Wie is wie... 6 Welkom... 7 Contact... 7 Inleiding...

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. Geachte bewoner, Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over Het wonen

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

UMC St Radboud. Wegwijzer bij opname

UMC St Radboud. Wegwijzer bij opname UMC St Radboud Wegwijzer bij opname Patiënteninformatie Inhoud Voorwoord 6 Voorbereiding op de opname 7 Wat neemt u mee? 7 Wat niet meenemen? 7 Opnamedag 8 Opnamedatum 8 Hoe ziet de opnamedag eruit? 8

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum Wegwijzer bij opname Inhoud Voorwoord 6 Voorbereiding op de opname 7 Wat neemt u mee? 7 Gesprek over uw medicijngebruik 7 Wat niet meenemen? 8 Opnamedag 8 Opnamedatum 8 Hoe ziet de opnamedag eruit? 8

Nadere informatie

AWBZ Wie betaalt wat?

AWBZ Wie betaalt wat? AWBZ Wie moet de doktersrekening betalen? Wie betaalt de bril van Mo? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van Zuidwester komen en welke kosten de cliënt zelf

Nadere informatie

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat?

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat? Wie betaalt wat? Inleiding Inleiding Wat betaalt Cordaan en wat moet u zelf betalen als u in een woonvoorziening verblijft? In deze uitgave leest u hier alles over. Er staat wat de afspraken zijn voor

Nadere informatie

Uw rechten in een AWBZinstelling

Uw rechten in een AWBZinstelling Uw rechten in een AWBZinstelling Webversie van de folder Uw rechten in een AWBZ-instelling. (versie 312-1212) Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste bewoners van een AWBZ-instelling die behoort

Nadere informatie

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten Waar zorgt voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten i Informatie Inhoud Inleiding.... 3 Servicediensten.... 3 Financiële tegemoetkoming.... 3 Wie betaalt wat?... 4 Vragen?....

Nadere informatie

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt Ingangsdatum: 1 maart 2013 Inleiding Wat lees je in deze folder? In deze folder

Nadere informatie

Alle goede zorg die u zich kunt wensen

Alle goede zorg die u zich kunt wensen Alle goede zorg die u zich kunt wensen Zorgcentrum Debbeshoek in Ulft Informatie voor cliënten en familie Aangenaam wonen in een vertrouwde omgeving Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde. De één

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf 2015 Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/tarieven /versie

Nadere informatie

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand.

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand. Memo Voor: Wettelijk vertegenwoordigers Van: Peter Lensselink Datum: 7 februari 2014 Betreft: Beleidstuk niet AWBZ 1 -diensten 1) Inleiding Deze memo beschrijft het beleid van DeSeizoenen met betrekking

Nadere informatie

Wie betaalt wat bij Driestroom? Notitie kosten bij intramurale dienstverlening

Wie betaalt wat bij Driestroom? Notitie kosten bij intramurale dienstverlening Wie betaalt wat bij Driestroom? Notitie kosten bij intramurale dienstverlening Ingangsdatum: 1 januari 2014 Inleiding Cliënten die zorg krijgen op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht verstrekkingen Wet langdurige zorg (Wlz) en servicediensten 2015

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht verstrekkingen Wet langdurige zorg (Wlz) en servicediensten 2015 Waar zorgt voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht verstrekkingen Wet langdurige zorg (Wlz) en servicediensten 2015 i Informatie Inhoud Inleiding....3 Servicediensten....3 Wie betaalt wat?....3 Vragen?....4

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie

Thuis in woonzorgcentrum Huis ter Hagen

Thuis in woonzorgcentrum Huis ter Hagen wonen met zorg Thuis in woonzorgcentrum Huis ter Hagen Gastvrijheid en gezelligheid in een sfeervolle omgeving in Driehuis Natuurlijk blijft u het liefst in uw eigen huis wonen, maar soms gaat dat niet

Nadere informatie

Dichtbij huis verzekerd van goede zorg

Dichtbij huis verzekerd van goede zorg Dichtbij huis verzekerd van goede zorg Zorgcentrum Maria Magdalena Postel in Gendringen Informatie voor cliënten en familie Zorg tussen de mensen die u kent Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1 Wie betaalt wat? Wat betaalt vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Wie betaalt wat? 1 2 Wonen bij inhoud voorwoord 5 appartement of kamer 6 telefoon, tv, internet, energie en verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis verantw. uitg. Gui Rusch, Andreas Vesaliuslaan 39,2980 Zoersel Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Algemene onthaalbrochure binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie