Quickscan Beroepen & Opleidingen in de zorg, welzijn en kinderopvang BIJLAGE SBC-2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quickscan Beroepen & Opleidingen in de zorg, welzijn en kinderopvang BIJLAGE SBC-2010"

Transcriptie

1 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Quickscan Beroepen & Opleidingen in de zorg, welzijn en kinderopvang BIJLAGE SBC-2010 Overzicht van alle potentieel relevante beroepen/functies in de zorg, welzijn en kinderopvang in de standaard beroepenclassificatie 2010 LFJ van der Velden ID de Putter I van der Lee DTP van Hassel U vindt dit rapport en andere publicaties van het NIVEL in PDF-format op:

2 ISBN Telefoon Fax NIVEL, Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NIVEL te Utrecht. Het gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of ondersteuning in artikelen, boeken en scripties is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. 2 Quickscan Beroepen & Opleidingen in de zorg, welzijn en kinderopvang, Bijlage SBC-2010, NIVEL, 2013

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding, doelstelling en leeswijzer 5 Inleiding 5 Doelstelling 5 Leeswijzer 5 2 Beroepen/functies per richting van de bekwaamheid of werksoort 7 Richting 011: leraren gezondheidszorg 8 Richting 012: leraren verzorging (inclusief horeca) en sociale dienstverlening 10 Richting 409: laboratorium: medisch 11 Richting 701: gezondheid algemeen 11 Richting 702: geneeskunde 12 Richting 703: verpleging, verzorging 16 Richting 704: tandheelkunde 18 Richting 705: farmacie 19 Richting 707: fysiotherapie, bewegingsleer 20 Richting 708: oefentherapie 20 Richting 709: arbeids-, ergotherapie 21 Richting 710: psychotherapie 21 Richting 711: voeding en diëtetiek 21 Richting 712: logo-/akoepedie, orthoptie 22 Richting 713: overige therapieën 22 Richting 714: optiek, oogmeetkunde, contactlenzen 23 Richting 715: gezondheidszorg met wiskunde, natuurwetenschappen, etc. 24 Richting 716: radiologie, beeldvormende technieken 25 Richting 717: gezondheidszorg met management / economie / commercieel / administratie 25 Richting 801: thuis- en institutionele zorg 26 Richting 802: sociale dientverlening 29 Richting 803: sociaal-cultureel werk 33 Richting 804: psychologie 34 Richting 805: pedagogiek, andragogiek 35 Werksoort: mensen genezen 36 Werksoort: verzorgen, verplegen 36 Werksoort: steriliseren 36 Werksoort: begeleiden 37 Werksoort: adviseren 38 Werksoort: uiterlijke verzorging (excl haarverzorging) 39 Quickscan Beroepen & Opleidingen in de zorg, welzijn en kinderopvang, Bijlage SBC-2010, NIVEL,

4

5 1 Inleiding, doelstelling en leeswijzer Inleiding Deze bijlage hoort bij het rapport "Quickscan Beroepen & Opleidingen". Doelstelling In deze bijlage wordt een totaaloverzicht gegeven van alle zorgrelevante beroepen en functies zoals worden onderscheiden binnen de SBC Het is bedoeld als naslagwerk. Leeswijzer In hoofdstuk 2 is per relevante richting van de bekwaamheid van de SBC-2010 een tabel opgenomen met alle functies en aggregaties van functies in beroepen en beroepsgroepen die daarin zijn opgenomen. De inhoudsopgave van deze bijlage geeft een overzicht van alle richtingen die zijn opgenomen. Van alle richtingen in de SBC zijn alleen die richtingen opgenomen die deels of volledig relevant zijn voor de zorg, welzijn of kinderopvang. De tabellen bestaan uit twee kolommen. De eerste kolom geeft aan of de betreffende functie of aggregatie van functies volledig, deels of niet ZWK relevant is. Daarbij is een kleurcodering toegepast, zodat sneller zichtbaar wordt welke functies en aggregaties daarvan volledig, deels of niet ZWK relevant zijn. Volledig ZWK Deels ZWK Geen ZWK Als een functie of aggregaat volledig ZWK relevant is, dan is deze groen gekleurd. Als een functie of aggregaat deels ZWK relevant is, dan is deze lichtgroen gekleurd. Als een functie of aggregaat niet ZWK relevant is, dan is deze rood gekleurd. Voor elke functie en elk aggregatieniveau wordt dus aangegeven of die functie of dat aggregatieniveau volledig, deels of niet ZWK relevant is. Daarbij zijn in eerste instantie de specifieke functies gecodeerd als volledig, deels of niet ZWK relevant. De aggregatieniveau s zijn vervolgens als volledig ZWK relevant gecodeerd als alle onderliggende specifieke functies volledig ZWK relevant zijn. Een aggregatieniveau is als deels ZWK relevant gecodeerd als tenminste één onderliggende specifieke functie als deels of volledig ZWK relevant is gecodeerd. Een aggregatieniveau is als niet ZWK relevant gecodeerd als geen enkele onderliggende specifieke functie deels of volledig ZWK relevant is bevonden. De tweede kolom bevat onder andere de labels van alle functies en aggregaties van functies. Specifieke functies (waarvan het label begint met een F ) hebben een functiecode, die achter het label tussen haakjes is opgenomen. De aggregaties (waarvan het label begint met B als het een beroep betreft, G als het een beroepsgroep betreft, K als het een beroepsklasse betreft of N als het een beroepsniveau betreft) hebben een SOI-code, die eveneens achter het label tussen haakjes is opgenomen. Quickscan Beroepen & Opleidingen in de zorg, welzijn en kinderopvang, Bijlage SBC-2010, NIVEL,

6 Per richitng wordt ook een overzicht gegeven van het aantal functies en aggregaties daarvan. Voor de specifieke functies en het eerste aggregatieniveau (het beroep ) wordt daarbij ook aangegeven welk aantal volledig, deels of niet ZWK relevant is. Per beroepsniveau wordt ook nog vermeld welk aantal beroepen en welk aantal functies relevant zijn. Daarbij is het beroepsniveau afgeleid van de SBC-code van het beroep. In situaties waarin binnen de SBC 2010 beroepen met een verschillend beroepsniveau toch binnen één beroepsgroep zijn gezet, en daarmee formeel ook binnen één beroepsniveau, dan wijkt de telling van het aantal betrokken beroepsniveau s af van het feitelijke aantal beroepsniveau s. Dit is bijvoorbeeld te zien bij de leraren gezondheidszorg. Binnen het beroepsniveau van de HOGE- RE BEROEPEN (sbc 6), wordt binnen de beroepsklasse van de HOGERE DOCENTEN EN ON- DERWIJSKUNDIGE BEROEPEN (sbc 600) de beroepsgroep van de LERAREN GEZOND- HEIDSZORG (2E GRAADS EN PRAKTIJKOP-LEIDERS) (sbc 60011) onderscheiden. Daarbinnen worden drie specifieke beroepen onderscheiden: PRAKTIJKCOöRDINATOR ZIEKENHUIS (sbc ) PRAKTIJKOPLEIDER GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN (MIDDELBAAR) (sbc ) en DOCENT MEDISCHE, PARAMEDISCHE VAKKEN, PRAKTIJKOPLEIDER GE- ZONDHEIDSZORG EN WELZIJN (HOGER) (sbc ). Zowel aan de labels van deze beroepen als aan de specifieke sbc-codes is te zien dat de eerste twee beroepen eigenlijk van middelbaar niveau zijn, terwijl het derde beroep wel van hoger niveau is. De sbc-codes van de eerste twee beroepen begint met 40, wat duidt op een middelbaar niveau, en de sbc-code van het derde beroep begint met 60, wat duidt op een hoger niveau. 6 Quickscan Beroepen & Opleidingen in de zorg, welzijn en kinderopvang, Bijlage SBC-2010, NIVEL, 2013

7 2 Beroepen/functies per richting van de bekwaamheid of werksoort Quickscan Beroepen & Opleidingen in de zorg, welzijn en kinderopvang, Bijlage SBC-2010, NIVEL,

8 Richting 011: leraren gezondheidszorg RICHTING leraren gezondheidszorg Niveau's (N): 3; Klassen (K): 3; Groepen (G): 3; Beroepen (B): 7, wv 4 volledig, 3 deels en 0 niet ZWK; Functies (F): 291, wv 267 volledig, 0 deels en 24 niet ZWK Lager: 1 beroepen, 5 functies; Middelbaar: 2 beroepen, 10 functies; Hoger: 1 beroepen, 35 functies; Wetenschappelijk: 3 beroepen, 217 functies Deels ZWK N: LAGERE BEROEPEN (sbc 2) Deels ZWK K: LAGERE DOCENTEN SPORT-, ZORG-, EN TRANSPORTVAKKEN (sbc 200) Deels ZWK G: LAGERE DOCENTEN SPORT- EN ZORGVAKKEN (sbc 20010) Volledig ZWK B: EHBO-INSTRUCTEUR (sbc ) Volledig ZWK F: EHBO-instructeur (functie 7603) Volledig ZWK F: instructeur bedrijfshulpverlening (functie 10653) Volledig ZWK F: instructeur eerste hulp (functie 10658) Volledig ZWK F: instructeur jeugd EHBO (functie 10675) Volledig ZWK F: instructeur praktijkonderwijs EHBO (functie 10682) Deels ZWK K: HOGERE DOCENTEN EN ONDERWIJSKUNDIGE BEROEPEN (sbc 600) Volledig ZWK G: LERAREN GEZONDHEIDSZORG (2E GRAADS EN PRAKTIJKOP- LEIDERS) (sbc 60011) Volledig ZWK B: PRAKTIJKCOöRDINATOR ZIEKENHUIS (sbc ) Volledig ZWK F: praktijkcoördinator ziekenhuis (functie 17253) Volledig ZWK B: PRAKTIJKOPLEIDER GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN (MID- DELBAAR) (sbc ) Volledig ZWK F: bedrijfsleermeester gezondheidszorg en welzijn (functie 2147) Volledig ZWK F: bedrijfsmentor gezondheidszorg en welzijn (functie 3009) Volledig ZWK F: instructeur gezondheidszorg en welzijn (functie 10661) Volledig ZWK F: leerlingbegeleider gezondheidszorg en welzijn (functie 11918) Volledig ZWK F: praktijkbegeleider gezondheidszorg en welzijn (functie 17244) Volledig ZWK F: praktijkopleider gezondheidszorg en welzijn (functie 17270) Volledig ZWK F: praktijkopleider maatschappelijkwerk en dienstverlening (functie 17281) Volledig ZWK F: praktijkopleider sport en bewegen (functie 17291) Volledig ZWK F: praktijkopleider verpleging en verzorging (functie 17297) Volledig ZWK B: DOCENT MEDISCHE, PARAMEDISCHE VAKKEN, PRAKTIJKOP- LEIDER GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN (HOGER) (sbc ) Volledig ZWK F: bedrijfsleermeester gezondheidszorg en welzijn (functie 2148) Volledig ZWK F: bedrijfsmentor gezondheidszorg en welzijn (functie 3010) Volledig ZWK F: docent beeldende therapie (functie 6351) Volledig ZWK F: docent bewegingsleer (2e graads) (functie 6378) Volledig ZWK F: docent creatieve therapie (functie 6460) Volledig ZWK F: docent dramatherapie (functie 6496) Volledig ZWK F: docent embryologie (functie 6528) Volledig ZWK F: docent fysiotherapie (functie 6572) Volledig ZWK F: docent gezondheidskunde (2e graads) (functie 6597) RICHTING leraren gezondheidszorg Volledig ZWK F: docent gezondheidsleer (2e graads) (functie 6599) Volledig ZWK F: docent gezondheidszorg en welzijn (2e graads) (functie 6600) Volledig ZWK F: docent heilgymnastiek (functie 6644) Volledig ZWK F: docent huidtherapie (functie 6657) Volledig ZWK F: docent medische vakken (functie 6807) Volledig ZWK F: docent muziektherapie (functie 6867) Volledig ZWK F: docent optiek (functie 6910) Volledig ZWK F: docent podotherapie (functie 6952) Volledig ZWK F: docent tuintherapie (functie 7117) Volledig ZWK F: docent verloskunde (functie 7136) Volledig ZWK F: docent verpleegkunde (2e graads) (functie 7138) Volledig ZWK F: docent verpleging a (2e graads) (functie 7139) Volledig ZWK F: docent verpleging b (2e graads) (functie 7140) Volledig ZWK F: docent verpleging z (2e graads) (functie 7141) Volledig ZWK F: docent verzorging/gezondheidskunde (2e graads) (functie 7146) Volledig ZWK F: docent wijkverpleging (2e graads) (functie 7194) Volledig ZWK F: docent ziekenverpleging (2e graads) (functie 7208) Volledig ZWK F: docent zorg voor de gezondheid (2e graads) (functie 7209) Volledig ZWK F: instructeur gezondheidszorg en welzijn (functie 10662) Volledig ZWK F: leerlingbegeleider gezondheidszorg en welzijn (functie 11919) Volledig ZWK F: praktijkbegeleider gezondheidszorg en welzijn (functie 17245) Volledig ZWK F: praktijkopleider gezondheidszorg en welzijn (functie 17271) Volledig ZWK F: praktijkopleider maatschappelijkwerk en dienstverlening (functie 17282) Volledig ZWK F: praktijkopleider sport en bewegen (functie 17292) Volledig ZWK F: praktijkopleider verpleging en verzorging (functie 17298) Volledig ZWK F: verpleegkundig docent (functie 21824) Deels ZWK K: WETENSCHAPPELIJKE DOCENTEN EN ONDERWIJSKUNDIGE BEROEPEN (sbc 800) Deels ZWK G: LERAREN VERZORGING (INCLUSIEF HORECA) EN SOCIALE DIENSTVERLENING (1E GRAADS) (sbc 80012) Deels ZWK B: HOOGLERAAR MEDISCHE WETENSCHAPPEN (sbc ) Dieren F: hoogleraar alternatieve diergeneeskunde (functie 9747) Volledig ZWK F: hoogleraar anatomie (functie 9749) Volledig ZWK F: hoogleraar anesthesiologie (functie 9751) Volledig ZWK F: hoogleraar antropogenetica (functie 9753) Volledig ZWK F: hoogleraar arbeidsgeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde (functie 9756) Volledig ZWK F: hoogleraar audiologie (functie 9764) Volledig ZWK F: hoogleraar audiometrie (functie 9765) Volledig ZWK F: hoogleraar bewegingswetenschappen (functie 9783) Volledig ZWK F: hoogleraar cardiologie (functie 9808) Volledig ZWK F: hoogleraar cardiovasculaire chirurgie (functie 9809) Volledig ZWK F: hoogleraar chirurgie (functie 9814) Volledig ZWK F: hoogleraar chirurgische prothetiek (functie 9815) Volledig ZWK F: hoogleraar conserverende tandheelkunde (functie 9823) Volledig ZWK F: hoogleraar cybernetica (functie 9829) Volledig ZWK F: hoogleraar dentomaxilliaire orthopedie (functie 9834) Volledig ZWK F: hoogleraar dermatologie (functie 9835) Dieren F: hoogleraar dierfysiologie (functie 9838) Dieren F: hoogleraar diergeneeskunde (functie 9839) Dieren F: hoogleraar dierziekten (functie 9841) Volledig ZWK F: hoogleraar endocrinologie (functie 9856) RICHTING leraren gezondheidszorg Volledig ZWK F: hoogleraar epidemiologie (functie 9858) Volledig ZWK F: hoogleraar farmacie (functie 9867) Volledig ZWK F: hoogleraar farmacologie (functie 9868) Volledig ZWK F: hoogleraar fysiologie (functie 9877) Volledig ZWK F: hoogleraar fysiotechniek (functie 9878) Volledig ZWK F: hoogleraar fysische diagnostiek (functie 9879) Volledig ZWK F: hoogleraar galenische farmacie (functie 9883) Volledig ZWK F: hoogleraar gastro-enterologie (functie 9884) Volledig ZWK F: hoogleraar geneeskunde algemeen (functie 9888) Volledig ZWK F: hoogleraar geneeskunde specialist (functie 9889) Volledig ZWK F: hoogleraar geneesmiddelen onderzoek (functie 9890) Volledig ZWK F: hoogleraar gerontologie, geriatrie (functie 9897) Volledig ZWK F: hoogleraar geslachtsziekten (functie 9899) Volledig ZWK F: hoogleraar gezondheidswetenschappen (functie 9902) Volledig ZWK F: hoogleraar gynaecologie (functie 9908) Volledig ZWK F: hoogleraar hart- en vaatziekten (functie 9911) Volledig ZWK F: hoogleraar heelkunde (functie 9912) Volledig ZWK F: hoogleraar hematologie (functie 9913) Volledig ZWK F: hoogleraar huidziekten (functie 9917) Volledig ZWK F: hoogleraar immuniteitsleer (functie 9922) Volledig ZWK F: hoogleraar immunopathologie (functie 9923) Volledig ZWK F: hoogleraar inwendige geneeskunde (functie 9932) Volledig ZWK F: hoogleraar kaakchirurgie (functie 9938) Volledig ZWK F: hoogleraar keel-, neus- en oorheelkunde (functie 9940) Volledig ZWK F: hoogleraar kindergeneeskunde (functie 9944) Volledig ZWK F: hoogleraar kinderpsychiatrie (functie 9945) Volledig ZWK F: hoogleraar klinische diagnostiek (functie 9948) Volledig ZWK F: hoogleraar logopedie (functie 9970) Volledig ZWK F: hoogleraar longziekten (functie 9971) Volledig ZWK F: hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg (functie 9975) Volledig ZWK F: hoogleraar medische erfelijkheidsleer (functie 9984) Volledig ZWK F: hoogleraar medische therapie (functie 9986) Volledig ZWK F: hoogleraar medische wetenschappen (functie 9987) Volledig ZWK F: hoogleraar mondziekten (functie 10005) Volledig ZWK F: hoogleraar neurochirurgie (functie 10015) Volledig ZWK F: hoogleraar neurofysiologie (functie 10016) Volledig ZWK F: hoogleraar neurologie (functie 10017) Volledig ZWK F: hoogleraar neuronanatomie (functie 10018) Volledig ZWK F: hoogleraar nierziekten (functie 10020) Volledig ZWK F: hoogleraar nucleaire geneeskunde (functie 10021) Volledig ZWK F: hoogleraar obstetrie (functie 10022) Volledig ZWK F: hoogleraar oncologie (functie 10025) Volledig ZWK F: hoogleraar oogheelkunde (functie 10029) Volledig ZWK F: hoogleraar oogmeetkunde (functie 10030) Volledig ZWK F: hoogleraar optometrie (functie 10033) Volledig ZWK F: hoogleraar orthoptica (functie 10039) Volledig ZWK F: hoogleraar osteopathie (functie 10040) Overig F: hoogleraar oudheidkunde (functie 10041) Volledig ZWK F: hoogleraar parasitaire ziekten (functie 10046) Volledig ZWK F: hoogleraar pathologie (functie 10049) Volledig ZWK F: hoogleraar plastische chirurgie (functie 10065) Overig F: hoogleraar polemologie (functie 10066) Dieren F: hoogleraar preklinische hoef- en klauwkunde (functie 10074) 8 Quickscan Beroepen & Opleidingen in de zorg, welzijn en kinderopvang, Bijlage SBC-2010, NIVEL, 2013

9 RICHTING leraren gezondheidszorg Volledig ZWK F: hoogleraar prothetodontie (functie 10077) Volledig ZWK F: hoogleraar protozoaire ziekten (functie 10078) Volledig ZWK F: hoogleraar psychiatrie (functie 10079) Volledig ZWK F: hoogleraar radiologie (functie 10089) Volledig ZWK F: hoogleraar radiotherapie (functie 10091) Volledig ZWK F: hoogleraar recepteerkunde (functie 10092) Volledig ZWK F: hoogleraar reumatologie, orthopedie (functie 10094) Volledig ZWK F: hoogleraar röntgendiagnostiek (functie 10095) Volledig ZWK F: hoogleraar seksuologie (functie 10103) Volledig ZWK F: hoogleraar sociale tandheelkunde (functie 10114) Volledig ZWK F: hoogleraar sociale verzekeringsgeneeskunde (functie 10115) Volledig ZWK F: hoogleraar sportgeneeskunde (functie 10121) Volledig ZWK F: hoogleraar tandheelkunde (functie 10134) Volledig ZWK F: hoogleraar tropische geneeskunde (functie 10151) Volledig ZWK F: hoogleraar urologie (functie 10154) Volledig ZWK F: hoogleraar verkeersgeneeskunde (functie 10160) Volledig ZWK F: hoogleraar verpleegkunde (functie 10166) Dieren F: hoogleraar veterinaire farmalogie en toxicologie (functie 10168) Dieren F: hoogleraar veterinaire fysiologie (functie 10169) Dieren F: hoogleraar veterinaire verloskunde en gynaecologie (functie 10170) Dieren F: hoogleraar veterinaire wetenschappen (functie 10171) Volledig ZWK F: hoogleraar virusziekten (functie 10172) Volledig ZWK F: hoogleraar voeding (functie 10177) Volledig ZWK F: hoogleraar ziektekunde (functie 10197) Deels ZWK B: UNIVERSITAIR DOCENT MEDISCHE WETENSCHAPPEN (sbc ) Dieren F: universitair (hoofd)docent alternatieve diergeneeskunde (functie 20681) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent anatomie (functie 20683) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent anesthesiologie (functie 20685) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent antropogenetica (functie 20687) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent arbeidsgeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde (functie 20690) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent audiologie (functie 20698) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent audiometrie (functie 20699) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent bewegingswetenschappen (functie 20717) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent cardiologie (functie 20741) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent cardiovasculaire chirurgie (functie 20742) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent chirurgie (functie 20747) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent conserverende tandheelkunde (functie 20755) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent cybernetica (functie 20761) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent dentomaxilliaire orthopedie (functie 20766) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent dermatologie (functie 20767) Dieren F: universitair (hoofd)docent dierfysiologie (functie 20770) Dieren F: universitair (hoofd)docent diergeneeskunde (functie 20771) Dieren F: universitair (hoofd)docent dierziekten (functie 20773) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent endocrinologie (functie 20787) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent epidemiologie (functie 20789) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent farmacie (functie 20798) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent farmacologie (functie 20799) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent fysiologie (functie 20808) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent fysiotechniek (functie 20809) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent fysische diagnostiek (functie 20810) RICHTING leraren gezondheidszorg Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent galenische farmacie (functie 20814) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent gastro-enterologie (functie 20815) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent geneeskunde algemeen (functie 20819) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent geneeskunde specialist (functie 20820) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent geneesmiddelen onderzoek (functie 20821) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent gerontologie, geriatrie (functie 20828) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent geslachtsziekten (functie 20830) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent gezondheidswetenschappen (functie 20833) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent gynaecologie, verloskunde (functie 20839) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent hart- en vaatziekten (functie 20842) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent heelkunde (functie 20843) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent hematologie (functie 20844) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent huidziekten (functie 20848) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent immuniteitsleer (functie 20853) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent immunopathologie (functie 20854) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent inwendige geneeskunde (functie 20863) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent kaakchirurgie (functie 20869) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent keel-, neus-, oorheelkunde (functie 20871) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent kinder psychiatrie (functie 20875) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent kindergeneeskunde (functie 20876) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent klinische diagnostiek (functie 20878) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent logopedie (functie 20900) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent longziekten (functie 20901) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent maatschappelijke gezondheidszorg (functie 20905) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent medische erfelijkheidsleer (functie 20914) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent medische therapie (functie 20916) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent medische wetenschappen (functie 20917) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent mondziekten (functie 20935) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent neurochirurgie (functie 20944) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent neurofysiologie (functie 20945) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent neurologie (functie 20946) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent neuronanatomie (functie 20947) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent nierziekten (functie 20949) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent nucleaire geneeskunde (functie 20950) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent obstetrie (functie 20951) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent oncologie (functie 20954) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent oogheelkunde (functie 20958) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent oogmeetkunde (functie 20959) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent optometrie (functie 20962) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent orthoptica (functie 20968) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent osteopathie (functie 20969) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent parasitaire ziekten (functie 20975) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent pathologie (functie 20978) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent plastische chirurgie (functie 20994) Overig F: universitair (hoofd)docent polemologie (functie 20995) Dieren F: universitair (hoofd)docent preklinische hoef- en klauwkunde (functie 21003) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent prothetodontie (functie 21006) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent protozoaire ziekten (functie 21007) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent psychiatrie (functie 21008) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent radiologie (functie 21018) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent radiotherapie (functie 21021) RICHTING leraren gezondheidszorg Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent recepteerkunde (functie 21022) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent reumatologie, orthopedie (functie 21024) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent röntgendiagnostiek (functie 21025) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent seksuologie (functie 21033) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent sociale tandheelkunde (functie 21044) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent sociale verzekeringsgeneeskunde (functie 21045) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent sportgeneeskunde (functie 21051) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent tandheelkunde (functie 21064) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent tropische geneeskunde (functie 21081) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent urologie (functie 21084) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent verkeersgeneeskunde (functie 21090) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent verpleegkunde (functie 21096) Dieren F: universitair (hoofd)docent veterinaire farmalogie en toxicologie (functie 21098) Dieren F: universitair (hoofd)docent veterinaire fysiologie (functie 21099) Dieren F: universitair (hoofd)docent veterinaire verloskunde en gynaecologie (functie 21100) Dieren F: universitair (hoofd)docent veterinaire wetenschappen (functie 21101) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent virusziekten (functie 21102) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent voeding (functie 21107) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent ziektekunde (functie 21127) Deels ZWK B: DOCENT MEDISCHE, PARAMEDISCHE VAKKEN, VOEDINGSLEER (sbc ) Volledig ZWK F: docent anatomie (functie 6308) Volledig ZWK F: docent anesthesiologie (functie 6309) Volledig ZWK F: docent antroposofische menskunde (1e graads) (functie 6312) Volledig ZWK F: docent audiometrie (functie 6325) Volledig ZWK F: docent bewegingsleer (functie 6377) Volledig ZWK F: docent bewegingsleer cesar (functie 6379) Volledig ZWK F: docent bewegingsleer mensendieck (functie 6380) Volledig ZWK F: docent chiropractics (functie 6442) Overig F: docent consumptieve techniek (1e graads) (functie 6456) Volledig ZWK F: docent dermatologie (functie 6478) Volledig ZWK F: docent dieetleer (1e graads) (functie 6480) Volledig ZWK F: docent elementaire verpleegkunde (1e graads) (functie 6527) Volledig ZWK F: docent ergometrie (functie 6533) Volledig ZWK F: docent farmacie (functie 6551) Overig F: docent food and beverage (1e graads) (functie 6563) Volledig ZWK F: docent fysiologie (functie 6571) Volledig ZWK F: docent geriatrische verpleegkunde (1e graads) (functie 6588) Volledig ZWK F: docent gezondheidskunde (1e graads) (functie 6596) Volledig ZWK F: docent gezondheidsleer (1e graads) (functie 6598) Volledig ZWK F: docent inspanningsfysiologie (functie 6680) Overig F: docent keuken/restaurant (1e graads) (functie 6710) Volledig ZWK F: docent kinder-, kraam- en jeugdzorg (1e graads) (functie 6712) Volledig ZWK F: docent klinische zorg (1e graads) (functie 6722) Volledig ZWK F: docent logopedie (functie 6776) Volledig ZWK F: docent medische beeldvormende technieken (functie 6803) Volledig ZWK F: docent medische informatica (functie 6804) Volledig ZWK F: docent medische stralingsdeskundigheid (functie 6805) Volledig ZWK F: docent medische stralingstechnieken (functie 6806) Volledig ZWK F: docent medische vakken (functie 6808) Quickscan Beroepen & Opleidingen in de zorg, welzijn en kinderopvang, Bijlage SBC-2010, NIVEL,

10 RICHTING leraren gezondheidszorg Volledig ZWK F: docent mondhygiëne (functie 6843) Volledig ZWK F: docent neurologie (functie 6881) Volledig ZWK F: docent oncologie (functie 6893) Volledig ZWK F: docent optometrie (functie 6912) Volledig ZWK F: docent orthodontie (functie 6920) Volledig ZWK F: docent orthopedie (functie 6922) Volledig ZWK F: docent parodontologie (functie 6929) Volledig ZWK F: docent pathologie (functie 6931) Volledig ZWK F: docent pediatrie (functie 6935) Volledig ZWK F: docent psychiatrie (functie 6973) Volledig ZWK F: docent psychopathologie (functie 6975) Volledig ZWK F: docent radiologie (functie 6978) Volledig ZWK F: docent radiotherapeutische technieken (functie 6980) Volledig ZWK F: docent röntgendiagnostiek (functie 6991) Volledig ZWK F: docent tandheelkunde (functie 7062) Volledig ZWK F: docent verpleegkunde (1e graads) (functie 7137) Volledig ZWK F: docent voeding (1e graads) (functie 7160) Volledig ZWK F: docent voeding en gezondheid (1e graads) (functie 7161) Volledig ZWK F: docent voedingsfysiologie (1e graads) (functie 7162) Volledig ZWK F: docent voedingsleer (1e graads) (functie 7163) Richting 012: leraren verzorging (inclusief horeca) en sociale dienstverlening RICHTING leraren verzorging (inclusief horeca) en sociale dienstverlening Niveau's (N): 2; Klassen (K): 2; Groepen (G): 2; Beroepen (B): 5, wv 2 volledig, 3 deels en 0 niet ZWK; Functies (F): 57, wv 7 volledig, 11 deels en 39 niet ZWK Lager: 0 beroepen, 0 functies; Middelbaar: 1 beroepen, 3 functies; Hoger: 1 beroepen, 10 functies; Wetenschappelijk: 3 beroepen, 5 functies Deels ZWK K: HOGERE DOCENTEN EN ONDERWIJSKUNDIGE BEROEPEN (sbc 600) Deels ZWK G: LERAREN VERZORGING (INCLUSIEF HORECA) EN SOCIALE DIENSTVERLENING (2E GRAADS) (sbc 60012) Deels ZWK B: DOCENT SCHOONHEIDSVERZORGING, DOCENT KAPPERSVAK, PRAKTIJKOPLEIDER HORECA, TOERISME EN VOEDING, PRAK- TIJKOPLEIDER UITERLIJKE VERZORGING (MIDDELBAAR) (sbc ) Onderwijs F: bedrijfsleermeester horeca, toerisme en voeding (functie 2151) Onderwijs F: bedrijfsleermeester uiterlijke verzorging (functie 2157) Onderwijs F: bedrijfsmentor horeca, toerisme en voeding (functie 3013) Onderwijs F: bedrijfsmentor uiterlijke verzorging (functie 3018) Onderwijs F: docent haarverzorging (functie 6626) Onderwijs F: docent kappersvak (functie 6703) Onderwijs F: docent manicure (functie 6790) Deels ZWK F: docent pedicure (functie 6936) Onderwijs F: docent schoonheidsverzorging (functie 7018) Deels ZWK F: docent voetverzorging (functie 7166) Onderwijs F: instructeur horeca, toerisme en voeding (functie 10672) Onderwijs F: instructeur uiterlijke verzorging (functie 10690) Onderwijs F: leerlingbegeleider horeca, toerisme en voeding (functie 11922) Onderwijs F: leerlingbegeleider uiterlijke verzorging (functie 11927) Onderwijs F: praktijkbegeleider horeca, toerisme en voeding (functie 17248) Onderwijs F: praktijkopleider brood- en banketbakken (functie 17267) Onderwijs F: praktijkopleider haarverzorging (functie 17274) Onderwijs F: praktijkopleider horeca en keuken (functie 17276) Onderwijs F: praktijkopleider horeca, toerisme en voeding (functie 17277) Onderwijs F: praktijkopleider schoonheidsverzorging (functie 17288) Onderwijs F: praktijkopleider slagersvak (functie 17290) Onderwijs F: praktijkopleider toerisme, recreatie en reizen (functie 17294) Onderwijs F: praktijkopleider uiterlijke verzorging (functie 17296) Onderwijs F: praktijkopleider verssector (functie 17299) Deels ZWK F: praktijkopleider voetverzorging (functie 17300) Deels ZWK B: DOCENT KAPPERSVAK, DOCENT VERZOR- GING/HUISHOUDKUNDE (2E GRAADS) (sbc ) Volledig ZWK F: docent dieetleer (2e graads) (functie 6481) RICHTING leraren verzorging (inclusief horeca) en sociale dienstverlening Volledig ZWK F: docent gezondheidszorg, huishoudeconomie en zorg voor de voeding, akte N 18 (functie 6601) Volledig ZWK F: docent gezondheidszorg, huishoudeconomie en zorg voor de woning en textiel, akte N 17 (functie 6602) Onderwijs F: docent haarverzorging (functie 6627) Deels ZWK F: docent huishoudelijke vorming (2e graads) (functie 6658) Deels ZWK F: docent huishoudkunde (2e graads) (functie 6659) Onderwijs F: docent kappersvak (functie 6704) Onderwijs F: docent koksvak (functie 6725) Onderwijs F: docent landbouwhuishouden, akte N 19 (functie 6747) Deels ZWK F: docent verzorging/huishoudkunde (2e graads) (functie 7147) Volledig ZWK F: docent zorg voor de gezondheid, de woning, de voeding en de kleding, akte N 12 (functie 7210) Volledig ZWK F: docent zorg voor de voeding (2e graads) (functie 7211) Deels ZWK F: docent zorg voor woning en kleding (2e graads) (functie 7212) Deels ZWK F: leraar verzorging/huishoudkunde (2e graads) (functie 12117) Deels ZWK K: WETENSCHAPPELIJKE DOCENTEN EN ONDERWIJSKUNDIGE BEROEPEN (sbc 800) Deels ZWK G: LERAREN VERZORGING (INCLUSIEF HORECA) EN SOCIALE DIENSTVERLENING (1E GRAADS) (sbc 80012) Volledig ZWK B: HOOGLERAAR VOEDING, HUISHOUDKUNDE (sbc ) Deels ZWK F: hoogleraar huishoudkunde (functie 9918) Volledig ZWK F: hoogleraar voeding (functie 10178) Volledig ZWK B: UNIVERSITAIR (HOOFD)DOCENT VOEDING, HUISHOUDKUNDE (sbc ) Deels ZWK F: universitair (hoofd)docent huishoudkunde (functie 20849) Volledig ZWK F: universitair (hoofd)docent voeding (functie 21108) Deels ZWK B: DOCENT TOERISME EN RECREATIE, DOCENT FACILITY MA- NAGEMENT, DOCENT HOTEL MANAGEMENT (1E GRAADS) (sbc ) Onderwijs F: docent algemene hotelhygiëne (1e graads) (functie 6302) Onderwijs F: docent catering en restauratieve voorzieningen (1e graads) (functie 6431) Onderwijs F: docent evenementenorganisatie (functie 6545) Deels ZWK F: docent facilitymanagement (functie 6549) Onderwijs F: docent gebouwmanagement (functie 6580) Onderwijs F: docent hospitality services (1e graads) (functie 6653) Onderwijs F: docent hotel management (1e graads) (functie 6654) Onderwijs F: docent hotelmanagement (1e graads) (functie 6655) Onderwijs F: docent real estate management (functie 6981) Onderwijs F: docent rooms division (1e graads) (functie 6992) Onderwijs F: docent toerisme (functie 7103) Onderwijs F: docent toerisme (praktijkvakken) (functie 7104) Onderwijs F: docent toerisme en recreatie (functie 7105) Onderwijs F: docent vrijetijdswetenschappen (functie 7171) 10 Quickscan Beroepen & Opleidingen in de zorg, welzijn en kinderopvang, Bijlage SBC-2010, NIVEL, 2013

11 Richting 409: laboratorium: medisch RICHTING laboratorium: medisch Niveau's (N): 3; Klassen (K): 3; Groepen (G): 3; Beroepen (B): 8, wv 8 volledig, 0 deels en 0 niet ZWK; Functies (F): 48, wv 48 volledig, 0 deels en 0 niet ZWK Lager: 1 beroepen, 7 functies; Middelbaar: 2 beroepen, 26 functies; Hoger: 4 beroepen, 14 functies; Wetenschappelijk: 1 beroepen, 1 functies Deels ZWK N: MIDDELBARE BEROEPEN (sbc 4) Deels ZWK K: MIDDELBARE WISKUNDIGE, NATUURWETENSCHAPPELIJKE EN INFORMATICABEROEPEN (sbc 404) Deels ZWK G: MIDDELBARE LABORATORIUMBEROEPEN (sbc 40409) Volledig ZWK B: STERILISATIEASSISTENT GEZONDHEIDSZORG (sbc ) Volledig ZWK F: medewerker centrale sterilisatieafdeling ziekenhuis (functie 13750) Volledig ZWK F: ontsmetter laboratorium (sterilisatie) (functie 16128) Volledig ZWK F: sterilisatieassistent gezondheidszorg (functie 19535) Volledig ZWK F: sterilisatieassistent medische hulpmiddelen (functie 19536) Volledig ZWK F: sterilisatieassistent operatiekamer (functie 19537) Volledig ZWK F: sterilisatieassistent ziekenhuis (functie 19539) Volledig ZWK F: steriliseerder medische instrumenten (functie 19540) Volledig ZWK B: HOOFD CENTRALE STERILISATIEAFDELING ZIEKENHUIS (sbc ) Volledig ZWK F: hoofd sterilisatie gezondheidszorg (functie 9485) Volledig ZWK F: hoofd sterilisatie medische hulpmiddelen (functie 9486) Volledig ZWK F: hoofd sterilisatie ziekenhuislaboratorium (functie 9487) Volledig ZWK F: teamleider centrale sterilisatie afdeling ziekenhuis (functie 19850) Volledig ZWK B: MEDISCH ANALIST (MIDDELBAAR) (sbc ) Volledig ZWK F: analist bloedonderzoek (medisch) (functie 783) Volledig ZWK F: analist pathologie (functie 786) Volledig ZWK F: bacteriologisch analist (medisch) (functie 1712) Volledig ZWK F: bacteriologisch laborant (medisch) (functie 1718) Volledig ZWK F: cytologisch analist (medisch) (functie 5683) Volledig ZWK F: cytologisch laborant (medisch) (functie 5684) Volledig ZWK F: cytologisch-histologisch laborant (medisch) (functie 5685) Volledig ZWK F: hematologisch analist (medisch) (functie 9107) Volledig ZWK F: hematologisch laborant (medisch) (functie 9109) Volledig ZWK F: histologisch analist (medisch) (functie 9129) Volledig ZWK F: histologisch laborant (medisch) (functie 9130) Volledig ZWK F: histologisch-cytologisch analist (medisch) (functie 9131) Volledig ZWK F: klinisch laborant (medisch) (functie 11376) Volledig ZWK F: klinisch-chemisch analist (functie 11383) Volledig ZWK F: klinisch-chemisch laborant (medisch) (functie 11386) Volledig ZWK F: laborant bloedonderzoek (medisch) (functie 11714) Volledig ZWK F: medisch analist (functie 14239) Volledig ZWK F: medisch laborant (functie 14258) Volledig ZWK F: medisch-microbiologisch analist (functie 14311) Volledig ZWK F: medisch-microbiologisch laborant (functie 14313) RICHTING laboratorium: medisch Volledig ZWK F: parasitologisch analist (medisch) (functie 16708) Volledig ZWK F: parasitologisch laborant (medisch) (functie 16709) Deels ZWK K: HOGERE WISKUNDIGE, NATUURWETENSCHAPPELIJKE EN INFORMATICABEROEPEN (sbc 604) Deels ZWK G: HOGERE LABORATORIUMBEROEPEN (sbc 60409) Volledig ZWK B: MEDISCH-MICROBIOLOGISCH, KLINISCH-CHEMISCH INGENIEUR (sbc ) Volledig ZWK F: klinisch-chemisch ingenieur (functie 11385) Volledig ZWK F: medisch-microbiologisch ingenieur (functie 14312) Volledig ZWK B: MEDISCH HOOFDANALIST (MEEWERKEND <50%) (sbc ) Volledig ZWK F: hoofdanalist medisch (functie 9561) Volledig ZWK F: teamleider laboratorium ziekenhuis (functie 19887) Volledig ZWK B: INGENIEUR PATHOLOGIE (sbc ) Volledig ZWK F: histologisch-cytologisch ingenieur (functie 9132) Volledig ZWK F: ingenieur pathologie (functie 10511) Volledig ZWK B: MEDISCH ANALIST (HOGER) (sbc ) Volledig ZWK F: analist bloedonderzoek (medisch) (functie 784) Volledig ZWK F: hematologisch analist (medisch) (functie 9108) Volledig ZWK F: hematologisch laborant (medisch) (functie 9110) Volledig ZWK F: klinisch laborant (medisch) (functie 11377) Volledig ZWK F: klinisch-chemisch analist (functie 11384) Volledig ZWK F: klinisch-chemisch laborant (medisch) (functie 11387) Volledig ZWK F: laborant bloedonderzoek (medisch) (functie 11715) Volledig ZWK F: medisch analist (functie 14240) Deels ZWK K: WETENSCHAPPELIJKE WISKUNDIGE, NATUURWETENSCHAPPE- LIJKE EN INFORMATICABEROEPEN (sbc 804) Deels ZWK G: WETENSCHAPPELIJKE WISKUNDIGE EN NATUURWETEN- SCHAPPELIJKE BEROEPEN (sbc 80401) Volledig ZWK B: HOOFD LABORATORIUM MEDISCH (MEEWERKEND <50%) (sbc ) Volledig ZWK F: hoofd laboratorium medisch (functie 9375) Richting 701: gezondheid algemeen RICHTING gezondheid algemeen Niveau's (N): 2; Klassen (K): 4; Groepen (G): 4; Beroepen (B): 16, wv 16 volledig, 0 deels en 0 niet ZWK; Functies (F): 43, wv 43 volledig, 0 deels en 0 niet ZWK Lager: 0 beroepen, 0 functies; Middelbaar: 0 beroepen, 0 functies; Hoger: 7 beroepen, 16 functies; Wetenschappelijk: 9 beroepen, 27 functies Deels ZWK K: HOGERE ECONOMISCHE, COMMERCIëLE, ADMINISTRATIEVE EN SECRETARIëLE BEROEPEN (sbc 602) Deels ZWK G: HOGERE BEROEPEN IN OVERIGE HANDEL IN GOEDEREN EN DIENSTEN (sbc 60209) Volledig ZWK B: LEIDINGGEVEND INKOPER GEZONDHEIDSZORG, MEDISCHE PRODUCTEN (sbc ) Volledig ZWK F: leidinggevend inkoper gezondheidszorg (functie 11999) Volledig ZWK F: leidinggevend inkoper medische producten (functie 12000) Volledig ZWK B: ACCOUNTMANAGER ZORG (sbc ) Volledig ZWK F: accountmanager zorg (functie 126) Volledig ZWK B: INKOPER GEZONDHEIDSZORG, INKOPER MEDISCHE PRO- DUCTEN (sbc ) Volledig ZWK F: inkoper gezondheidszorg (functie 10537) Volledig ZWK F: inkoper medische producten (functie 10538) Volledig ZWK B: VERTEGENWOORDIGER GEZONDHEIDSZORG (sbc ) Volledig ZWK F: vertegenwoordiger gezondheidszorg (functie 21915) Deels ZWK K: HOGERE BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG (sbc 607) Volledig ZWK G: HOGERE VERPLEEGKUNDIGE BEROEPEN (sbc 60703) Volledig ZWK B: HOOFD WIJKZORG (sbc ) Volledig ZWK F: hoofd wijkzorg (functie 9548) Volledig ZWK B: BELEIDSMEDEWERKER VOLKSGEZONDHEID (HOGER) (sbc ) Volledig ZWK F: beleidsambtenaar volksgezondheid (functie 3193) Volledig ZWK F: beleidsmedewerker gezondheidsbescherming, preventieve zorg (functie 3276) Volledig ZWK F: beleidsmedewerker gezondheidszorg (functie 3278) Volledig ZWK F: beleidsmedewerker volksgezondheid (functie 3423) Volledig ZWK F: beleidsmedewerker zorg (functie 3449) Volledig ZWK F: junior beleidsmedewerker volksgezondheid (functie 10890) Volledig ZWK B: GEZONDHEIDSVOORLICHTINGS- EN OPVOEDINGS- (GVO)CONSULENT (HOGER) (sbc ) Volledig ZWK F: gezondheidsvoorlichter (functie 8710) Volledig ZWK F: gezondheidsvoorlichtings- en opvoedings-(gvo)consulent (functie 8712) Volledig ZWK F: gezondheidsvoorlichtings- en opvoedings-(gvo)functionaris (functie 8714) Deels ZWK K: WETENSCHAPPELIJKE BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG Quickscan Beroepen & Opleidingen in de zorg, welzijn en kinderopvang, Bijlage SBC-2010, NIVEL,

12 RICHTING gezondheid algemeen (sbc 807) Volledig ZWK G: WETENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDS- EN GENEESKUNDIGE BEROEPEN (sbc 80702) Volledig ZWK B: HOOFD GEZONDHEIDHEIDSVOORLICHTING EN -OPVOEDING (sbc ) Volledig ZWK F: hoofd gezondheidheidsvoorlichting en -opvoeding (functie 9324) Volledig ZWK B: BELEIDSMEDEWERKER VOLKSGEZONDHEID (WETENSCHAP- PELIJK) (sbc ) Volledig ZWK F: beleidsambtenaar volksgezondheid (functie 3194) Volledig ZWK F: beleidsmedewerker gezondheidsbescherming, preventieve zorg (functie 3277) Volledig ZWK F: beleidsmedewerker gezondheidszorg (functie 3279) Volledig ZWK F: beleidsmedewerker sport en bewegen (functie 3398) Volledig ZWK F: beleidsmedewerker volksgezondheid (functie 3424) Volledig ZWK F: beleidsmedewerker zorg (functie 3450) Volledig ZWK F: junior beleidsmedewerker volksgezondheid (functie 10891) Volledig ZWK F: senior beleidsmedewerker volksgezondheid (functie 18849) Volledig ZWK B: INSPECTEUR VOLKSGEZONDHEID (sbc ) Volledig ZWK F: inspecteur volksgezondheid (functie 10621) Volledig ZWK B: SECRETARIS GEZONDHEIDSRAAD (sbc ) Volledig ZWK F: secretaris gezondheidsraad (functie 18757) Volledig ZWK F: secretaris raad voor de volksgezondheid (functie 18766) Volledig ZWK B: SPORTFYSIOLOOG (sbc ) Volledig ZWK F: inspanningsarts (functie 10554) Volledig ZWK F: sportfysioloog (functie 19381) Volledig ZWK B: GEZONDHEIDSVOORLICHTINGS- EN OPVOEDINGS- (GVO)CONSULENT (WETENSCHAPPELIJK) (sbc ) Volledig ZWK F: gezondheidsvoorlichter (functie 8711) Volledig ZWK F: gezondheidsvoorlichtings- en opvoedings-(gvo)consulent (functie 8713) Volledig ZWK F: gezondheidsvoorlichtings- en opvoedings-(gvo)functionaris (functie 8715) Volledig ZWK B: WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER BEWEGINGSWETEN- SCHAPPEN, GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN (sbc ) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker bewegingswetenschappen (functie 22605) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker gezondheidswetenschappen (functie 22653) Deels ZWK K: MANAGERS (WETENSCHAPPELIJK WERK- EN DENKNIVEAU) (sbc 899) Deels ZWK G: MANAGERS (WETENSCHAPPELIJK WERK- EN DENKNIVEAU) IN DE GEZONDHEIDSZORG, VERZORGING EN SOCIALE DIENSTVER- LENING (sbc 89995) Volledig ZWK B: MANAGER INSTELLING GEZONDHEIDS- EN (OP)VOEDINGSVOORLICHTING (sbc ) Volledig ZWK F: manager gezondheidsvoorlichting (functie 12942) Volledig ZWK F: manager instelling gezondheids- en (op)voedingsvoorlichting (functie 13015) Volledig ZWK F: manager instelling gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (functie 13016) Volledig ZWK F: manager instelling voedingsvoorlichting (functie 13019) Volledig ZWK F: manager voedingsvoorlichting (functie 13311) RICHTING gezondheid algemeen Volledig ZWK B: HOOFD VOLKSGEZONDHEID (sbc ) Volledig ZWK F: hoofd afdeling volksgezondheid (functie 9212) Volledig ZWK F: hoofd gezondheidszorg (functie 9325) Volledig ZWK F: hoofd volksgezondheid (overheid) (functie 9539) Richting 702: geneeskunde RICHTING geneeskunde Niveau's (N): 4; Klassen (K): 6; Groepen (G): 6; Beroepen (B): 39, wv 39 volledig, 0 deels en 0 niet ZWK; Functies (F): 454, wv 454 volledig, 0 deels en 0 niet ZWK Lager: 3 beroepen, 7 functies; Middelbaar: 3 beroepen, 14 functies; Hoger: 5 beroepen, 19 functies; Wetenschappelijk: 28 beroepen, 414 functies Deels ZWK N: LAGERE BEROEPEN (sbc 2) Deels ZWK K: LAGERE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN (sbc 207) Volledig ZWK G: LAGERE MEDISCHE EN VERPLEGENDE BEROEPEN (sbc 20703) Volledig ZWK B: WEEGHULP, CONSULTATIEBUREAUASSISTENT (sbc ) Volledig ZWK F: consultatiebureau (cb) assistent (functie 5403) Volledig ZWK F: weeghulp consultatiebureau (zuigelingen, kleuters) (functie 22454) Volledig ZWK F: weeghulp/consultatiebureauassistent (functie 22455) Volledig ZWK B: AMBULANCECHAUFFEUR (sbc ) Volledig ZWK F: ambulancebegeleider (chauffeur) (functie 772) Volledig ZWK F: ambulancechauffeur (functie 773) Volledig ZWK B: OBDUCTIEASSISTENT (sbc ) Volledig ZWK F: obductieassistent (functie 15166) Volledig ZWK F: sectie assistent patholoog (functie 18775) Deels ZWK N: MIDDELBARE BEROEPEN (sbc 4) Deels ZWK K: MIDDELBARE BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG (sbc 407) Volledig ZWK G: MIDDELBARE GENEESKUNDIG ASSISTERENDE BEROEPEN (sbc 40702) Volledig ZWK B: BLOEDAFNAME-ASSISTENT (sbc ) Volledig ZWK F: bloedafname-assistent (functie 3812) Volledig ZWK F: bloedafname-medewerker (functie 3813) Volledig ZWK F: medewerker bloedafname (functie 13711) Volledig ZWK B: DOKTERSASSISTENT (sbc ) Volledig ZWK F: doktersassistent (functie 7233) Volledig ZWK F: medewerker afspraakbalie instelling voor gezondheidszorg (functie 13652) Volledig ZWK F: medisch assistente dokterspraktijk (functie 14244) Volledig ZWK F: polikliniekassistent medische specialisaties (functie 17126) Volledig ZWK F: praktijk- en apotheekhulp (artsenpraktijk) (functie 17235) Volledig ZWK F: praktijkassistent (functie 17236) Volledig ZWK F: praktijkassistent dokterspraktijk (functie 17237) Volledig ZWK F: schoolartsassistent (functie 18670) Volledig ZWK B: GIPSVERBANDMEESTER (sbc ) Volledig ZWK F: gipsverbandmeester (functie 8758) Volledig ZWK F: verbandmeester bedrijfsgeneeskundige dienst (functie 21284) Volledig ZWK F: verbandmeester ziekenhuis/polikliniek (functie 21285) Deels ZWK K: HOGERE ECONOMISCHE, COMMERCIëLE, ADMINISTRATIEVE EN SECRETARIëLE BEROEPEN (sbc 602) Deels ZWK G: HOGERE BEROEPEN IN OVERIGE HANDEL IN GOEDEREN EN 12 Quickscan Beroepen & Opleidingen in de zorg, welzijn en kinderopvang, Bijlage SBC-2010, NIVEL, 2013

13 RICHTING geneeskunde DIENSTEN (sbc 60209) Volledig ZWK B: ACCOUNTMANAGER MEDISCHE PRODUCTEN (sbc ) Volledig ZWK F: accountmanager medische producten (functie 109) Volledig ZWK F: international accountmanager medische producten (functie 10754) Volledig ZWK F: key accountmanager medische producten (functie 11282) Volledig ZWK F: national accountmanager medische producten (functie 15049) Deels ZWK K: HOGERE BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG (sbc 607) Volledig ZWK G: HOGERE MEDISCHE EN FARMACEUTISCHE BEROEPEN (sbc 60702) Volledig ZWK B: OFFICIER MEDISCHE DIENST (HOGER) (sbc ) Volledig ZWK F: beroepsofficier medisch (functie 3519) Volledig ZWK F: eerste luitenant medisch (functie 7420) Volledig ZWK F: kapitein medisch (functie 11053) Volledig ZWK F: officier medisch (functie 15227) Volledig ZWK F: tweede luitenant medisch (functie 20558) Volledig ZWK B: OPERATIEASSISTENT (sbc ) Volledig ZWK F: ok-assistent (functie 15252) Volledig ZWK F: operatieassistent (functie 16368) Volledig ZWK F: operatiekamerassistent (functie 16370) Volledig ZWK B: VERLOSKUNDIGE (sbc ) Volledig ZWK F: verloskundige (functie 21796) Volledig ZWK F: vroedvrouw (functie 22325) Volledig ZWK B: ANESTHESIEMEDEWERKER (sbc ) Volledig ZWK F: anesthesieassistent (functie 792) Volledig ZWK F: anesthesiemedewerker (functie 793) Volledig ZWK F: leerling-anesthesie-assistent (functie 11908) Volledig ZWK F: narcoseassistent (functie 15038) Volledig ZWK F: operatieassistent anesthesie (functie 16369) Deels ZWK K: WETENSCHAPPELIJKE BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG (sbc 807) Volledig ZWK G: WETENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDS- EN GENEESKUNDIGE BEROEPEN (sbc 80702) Volledig ZWK B: CLUSTERMANAGER GGZ-INSTELLING, MANAGER MEDISCH- VERPLEEGKUNDIGE AFDELING VAN EEN ZIEKENHUIS (sbc ) Volledig ZWK F: clustermanager ggz-instelling (functie 4966) Volledig ZWK F: manager medisch-verpleegkundige afdeling van een ziekenhuis (functie 13087) Volledig ZWK B: OFFICIER MEDISCHE DIENST, GEEN ARTS (WETENSCHAPPE- LIJK) (sbc ) Volledig ZWK F: beroepsofficier medisch (functie 3520) Volledig ZWK F: generaal-majoor medisch (functie 8607) Volledig ZWK F: kolonel medisch (functie 11475) Volledig ZWK F: luitenant-generaal medisch (functie 12292) Volledig ZWK F: luitenant-kolonel medisch (functie 12301) Volledig ZWK F: majoor medisch (functie 12598) Volledig ZWK F: officier medisch (functie 15196) Volledig ZWK B: LEIDINGGEVENDE AFDELING MEDISCH ONDERZOEK (sbc ) Volledig ZWK F: leidinggevende afd medisch onderzoek (functie 12020) Volledig ZWK B: TEAMLEIDER GEZONDHEIDSZORG (WETENSCHAPPELIJK) (sbc ) RICHTING geneeskunde Volledig ZWK F: afdelingshoofd psychiatrische inrichting (functie 506) Volledig ZWK F: teamleider geestelijke gezondheidszorg (functie 19862) Volledig ZWK F: teamleider gezondheidszorg (functie 19867) Volledig ZWK B: ARTS-BELEIDSADVISEUR (sbc ) Volledig ZWK F: arts-beleidsadviseur (functie 1001) Volledig ZWK B: ARTS INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING (sbc ) Volledig ZWK F: arts infectieziektenbestrijding (functie 945) Volledig ZWK F: arts tuberculosebestrijding (functie 957) Volledig ZWK F: sociaal-geneeskundige in opleiding (sgio) tuberculose bestrijding (functie 19230) Volledig ZWK F: sociaal-geneeskundige tuberculose bestrijding (functie 19232) Volledig ZWK B: MEDISCH MANAGER AMBULANCEZORG (sbc ) Volledig ZWK F: medisch manager ambulancezorg (functie 14264) Volledig ZWK B: HUISARTS (sbc ) Volledig ZWK F: agio (assistent-geneeskundige in opleiding): tot huisarts (functie 644) Volledig ZWK F: aios (arts in opleiding tot specialist): huisarts (functie 679) Volledig ZWK F: algemeen militair arts (functie 708) Volledig ZWK F: artsenpraktijk huisarts (functie 1005) Volledig ZWK F: huisarts (functie 10274) Volledig ZWK F: huisarts in opleiding (haio) (functie 10275) Volledig ZWK F: huisarts medisch centrum (functie 10276) Volledig ZWK F: huisdokter (functie 10280) Volledig ZWK F: militair arts (functie 14609) Volledig ZWK F: scheepsarts (functie 18566) Volledig ZWK B: SPOEDARTS (sbc ) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) spoedeisende eerste hulp (seh) (functie 1419) Volledig ZWK F: poortarts spoedeisende hulp (functie 17179) Volledig ZWK F: spoedarts (functie 19365) Volledig ZWK F: spoedeisende eerste hulparts (seh) (functie 19366) Volledig ZWK F: spoedeisende hulparts (seh) (functie 19367) Volledig ZWK F: ziekenhuisarts spoedeisende hulp (seh) (functie 23036) Volledig ZWK B: DIAGNOSEONDERSTEUNENDE ARTS-SPECIALISTEN (sbc ) Volledig ZWK F: anatoom (functie 789) Volledig ZWK F: arts forensische geneeskunde (functie 942) Volledig ZWK F: arts microbioloog (functie 949) Volledig ZWK F: arts-assistent medische microbiologie (functie 979) Volledig ZWK F: arts-assistent nucleaire geneeskunde (functie 983) Volledig ZWK F: arts-assistent radiologie (functie 991) Volledig ZWK F: arts-microbioloog (functie 1007) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) medische microbiologie (functie 1368) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) nucleaire geneeskunde (functie 1372) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) radiologie (functie 1380) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) medische microbiologie (functie 1403) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) nucleaire geneeskunde (functie 1407) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) radiologie (functie 1414) RICHTING geneeskunde Volledig ZWK F: bacterioloog (functie 1719) Volledig ZWK F: forensisch patholoog (functie 8368) Volledig ZWK F: gerechtelijk patholoog (functie 8628) Volledig ZWK F: klinisch embryoloog (functie 11372) Volledig ZWK F: klinisch neurofysioloog (functie 11379) Volledig ZWK F: klinisch patholoog (functie 11380) Volledig ZWK F: medisch microbioloog (functie 14266) Volledig ZWK F: medisch patholoog (functie 14269) Volledig ZWK F: medisch specialist klinische pathologie (functie 14287) Volledig ZWK F: medisch specialist medische microbiologie (functie 14289) Volledig ZWK F: medisch specialist nucleaire geneeskunde (functie 14294) Volledig ZWK F: medisch specialist radiologie (functie 14301) Volledig ZWK F: nucleair geneeskundige (functie 15140) Volledig ZWK F: patholoog (anatoom) (functie 16763) Volledig ZWK F: patholoog-anatoom (functie 16765) Volledig ZWK F: radiodiagnost (functie 17845) Volledig ZWK F: radioloog (functie 17851) Volledig ZWK F: röntgenoloog (functie 18389) Volledig ZWK F: seroloog (functie 18956) Volledig ZWK F: viroloog (functie 22014) Volledig ZWK B: KEURINGSARTS (sbc ) Volledig ZWK F: controlerend arts (functie 5426) Volledig ZWK F: keuringsarts (functie 11203) Volledig ZWK B: WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER GENEESKUNDE (sbc ) Volledig ZWK F: agiko (assistent-geneeskundige in opleiding tot klinisch onderzoeker) (functie 642) Volledig ZWK F: anesthesioloog (doet wetenschappelijk onderzoek) (functie 795) Volledig ZWK F: arbeidsfysioloog (functie 872) Volledig ZWK F: arts onderzoeker (functie 950) Volledig ZWK F: assistent geneeskundige in opleiding tot klinisch onderzoeker (agiko) geneeskunde (functie 1104) Volledig ZWK F: assistent geneeskundige in opleiding tot klinisch onderzoeker (agiko) geneeskunde specialist (functie 1105) Volledig ZWK F: assistent in opleiding (aio) geneeskunde specialist (functie 1134) Volledig ZWK F: audioloog (functie 1555) Volledig ZWK F: cardioloog (doet wetenschappelijk onderzoek) (functie 4475) Volledig ZWK F: dermatoloog (doet wetenschappelijk onderzoek) (functie 5869) Volledig ZWK F: embryoloog (functie 7749) Volledig ZWK F: endocrinoloog (functie 7757) Volledig ZWK F: epidemioloog (functie 7786) Volledig ZWK F: fysioloog (functie 8459) Volledig ZWK F: geneeskundige (functie 8600) Volledig ZWK F: geneticus (functie 8611) Volledig ZWK F: hematoloog (functie 9111) Volledig ZWK F: histoloog (functie 9133) Volledig ZWK F: neuroloog (doet wetenschappelijk onderzoek) (functie 15105) Volledig ZWK F: oncoloog (doet wetenschappelijk onderzoek) (functie 15268) Volledig ZWK F: onderzoeker in opleiding (oio) geneeskunde (functie 16085) Volledig ZWK F: onderzoeker in opleiding (oio) geneeskunde specialist (functie 16086) Volledig ZWK F: ontleedkundige geneeskunde (functie 16127) Volledig ZWK F: patholoog (doet wetenschappelijk onderzoek) (functie 16764) Volledig ZWK F: seroloog (doet wetenschappelijk onderzoek) (functie 18957) Quickscan Beroepen & Opleidingen in de zorg, welzijn en kinderopvang, Bijlage SBC-2010, NIVEL,

14 RICHTING geneeskunde Volledig ZWK F: uroloog (doet wetenschappelijk onderzoek) (functie 21133) Volledig ZWK F: viroloog (doet wetenschappelijk onderzoek) (functie 22015) Volledig ZWK F: weefseldeskundige (functie 22452) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker anatomie (functie 22594) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker arbeidsgeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde (functie 22596) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker audiometrie (functie 22600) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker cardiovasculaire chirurgie (functie 22613) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker chirurgie (functie 22617) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker dentomaxilliaire orthopedie (functie 22628) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker fysiologie (functie 22645) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker geneeskunde (functie 22647) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker geneeskunde specialist (functie 22648) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker gerontologie, geriatrie (functie 22650) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker geslachtsziekten (functie 22652) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker gynaecologie, verloskunde, obstetrie (functie 22655) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker hart- en vaatziekten (functie 22656) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker huidziekten (functie 22657) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker immuniteitsleer (functie 22659) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker inwendige geneeskunde (functie 22663) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker kaakchirurgie (functie 22666) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker keel-, neus- en oorheelkunde (functie 22667) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker kindergeneeskunde (functie 22669) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker kinderpsychiatrie (functie 22670) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker logopedie (functie 22676) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker longziekten (functie 22677) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker maatschappelijke gezondheidszorg (functie 22678) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker medische erfelijkheidsleer (functie 22681) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker mondziekten (functie 22686) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker neurochirurgie (functie 22690) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker neurofysiologie (functie 22691) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker nierziekten (functie 22692) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker nucleaire geneeskunde (functie 22693) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker oogheelkunde (functie 22697) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker oogmeetkunde (functie 22698) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker optometrie (functie 22699) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker orthopedie (functie 22701) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker orthoptica (functie 22702) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker osteopathie (functie 22703) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker parasitaire ziekten (functie 22704) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker plastische chirurgie (functie 22710) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker protozoaire ziekten (functie 22714) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker psychiatrie (functie 22715) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker radiologie (functie 22720) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker radiotherapie (functie 22721) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker reumatologie (functie 22725) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker röntgendiagnostiek (functie 22726) RICHTING geneeskunde Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker sociale verzekeringsgeneeskunde (functie 22730) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker sportgeneeskunde (functie 22734) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker tropische geneeskunde (functie 22745) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker verkeersgeneeskunde (functie 22748) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker verpleegkunde (functie 22750) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker ziektekunde (functie 22759) Volledig ZWK B: KLINISCH GENETICUS (sbc ) Volledig ZWK F: erfelijkheidsdeskundige (functie 7791) Volledig ZWK F: klinisch geneticus (functie 11374) Volledig ZWK F: medisch geneticus (functie 14250) Volledig ZWK F: medisch specialist klinische genetica (functie 14286) Volledig ZWK B: MEDISCH ADVISEUR, ARTS SOCIAAL-MEDISCHE DIENST, BE- DRIJFS-, VERZEKERINGSARTS (sbc ) Volledig ZWK F: arts algemene gezondheidszorg bij zorgverzekeraar (functie 938) Volledig ZWK F: arts arbeids- en bedrijfsgezondheidszorg (functie 940) Volledig ZWK F: arts medische milieukunde (functie 948) Volledig ZWK F: arts sociaal medische dienst (staffunctionaris) (functie 953) Volledig ZWK F: arts sociaal-medische advisering (functie 954) Volledig ZWK F: arts sociaal-medische dienst (functie 955) Volledig ZWK F: arts verzekeringsgeneeskunde (functie 958) Volledig ZWK F: arts voor arbeid en gezondheid (functie 959) Volledig ZWK F: arts voor arbeid en gezondheid verzekeringsarts (functie 960) Volledig ZWK F: bedrijfsarts (functie 1957) Volledig ZWK F: bedrijfsarts in opleiding (functie 1958) Volledig ZWK F: medisch acceptant (functie 14234) Volledig ZWK F: medisch adviseur verzekeringsmaatschappij (functie 14236) Volledig ZWK F: medisch adviseur WMO (functie 14237) Volledig ZWK F: medisch adviseur znd (functie 14238) Volledig ZWK F: sociaal geneeskundige (functie 19195) Volledig ZWK F: sociaal geneeskundige arbeids- en bedrijfsgezondheidszorg (functie 19196) Volledig ZWK F: sociaal geneeskundige in opleiding (sgio) arbeids- en bedrijfsgezondheidszorg (functie 19197) Volledig ZWK F: sociaal geneeskundige in opleiding (sgio) verzekeringsgeneeskunde (functie 19198) Volledig ZWK F: sociaal geneeskundige verzekeringsgeneeskunde (functie 19200) Volledig ZWK F: sociaal-geneeskundige in opleiding (sgio) sociaal medische dienst (functie 19228) Volledig ZWK F: sociaal-geneeskundige sociaal medische dienst (functie 19231) Volledig ZWK F: vertrouwensarts (functie 21921) Volledig ZWK F: verzekeringsarts (functie 21930) Volledig ZWK B: SPORTARTS (sbc ) Volledig ZWK F: sociaal-geneeskundige in opleiding (sgio) sportgeneeskunde (functie 19229) Volledig ZWK F: sportarts (functie 19377) Volledig ZWK F: sportgeneeskundige (functie 19385) Volledig ZWK B: VERPLEEGHUISARTS (sbc ) Volledig ZWK F: verpleeghuisarts (functie 21817) Volledig ZWK F: verpleeghuisarts in opleiding (vaio) (functie 21818) Volledig ZWK B: CONSULTATIEBUREAUARTS (sbc ) Volledig ZWK F: consultatiebureauarts (functie 5404) RICHTING geneeskunde Volledig ZWK F: consultatiebureauarts zuigelingen, peuters (functie 5405) Volledig ZWK F: sociaal-geneeskundige consultatiebureau (functie 19226) Volledig ZWK B: ARTS VOOR VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN (AVG) (sbc ) Volledig ZWK F: arts voor verstandelijk gehandicapten (avg) (functie 963) Volledig ZWK F: arts-assistent voor verstandelijk gehandicapten (functie 1000) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) voor verstandelijk gehandicapten (functie 1389) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) voor verstandelijk gehandicapten (functie 1423) Volledig ZWK F: medisch specialist medische zorg verstandelijk gehandicapten (functie 14290) Volledig ZWK B: VERSLAVINGSARTS (sbc ) Volledig ZWK F: arts ggz/arts verslavingszorg (functie 943) Volledig ZWK F: basisarts met ggz-differentiatie (functie 1870) Volledig ZWK F: verslavingsarts (functie 21866) Volledig ZWK F: verslavingsgeneeskundige (functie 21867) Volledig ZWK B: ARTS JEUGDGEZONDHEIDSZORG (sbc ) Volledig ZWK F: arts jeugdgezondheidszorg (functie 946) Volledig ZWK F: arts opleidingsadviseur in speciaal onderwijs (functie 951) Volledig ZWK F: districtsarts jeugdgezondheidszorg (functie 6250) Volledig ZWK F: medisch opleidingsadviseur in het speciaal onderwijs (functie 14268) Volledig ZWK F: schoolarts (functie 18669) Volledig ZWK F: sociaal geneeskundige jeugdgezondheidszorg (functie 19199) Volledig ZWK F: sociaal-geneeskundige in opleiding (sgio) jeugdgezondheidszorg (functie 19227) Volledig ZWK F: stafarts jeugdgezondheidszorg (functie 19437) Volledig ZWK B: MEDICAL WRITER (SCHRIJFT PUBLICATIES VOOR MEDICI) (sbc ) Volledig ZWK F: medical writer (schrijft publicaties voor medici) (functie 14218) Volledig ZWK B: BEHANDELEND MEDISCH SPECIALIST N.E.G. (sbc ) Volledig ZWK F: abortusarts (functie 63) Volledig ZWK F: agio (functie 643) Volledig ZWK F: agnio (in ziekenhuis: assistent-geneeskundige niet in opleiding) (functie 647) Volledig ZWK F: aidsbehandelaar (functie 675) Volledig ZWK F: aidsinternist (functie 677) Volledig ZWK F: aios (functie 678) Volledig ZWK F: allergist (functie 713) Volledig ZWK F: allergoloog (functie 714) Volledig ZWK F: anesthesioloog (functie 794) Volledig ZWK F: anesthesist (functie 796) Volledig ZWK F: anios (functie 801) Volledig ZWK F: arts duikgeneeskunde (functie 941) Volledig ZWK F: arts hart- en vaatziekten (functie 944) Volledig ZWK F: arts klierziekten (functie 947) Volledig ZWK F: arts ouderdomsverschijnselen en -ziekten (functie 952) Volledig ZWK F: arts spoedeisende hulp (seh) (functie 956) Volledig ZWK F: arts-assistent anesthesiologie (functie 965) Volledig ZWK F: arts-assistent cardiologie (functie 966) Volledig ZWK F: arts-assistent cardiothoracale chirurgie (functie 967) Volledig ZWK F: arts-assistent dermatologie en venerologie (functie 969) 14 Quickscan Beroepen & Opleidingen in de zorg, welzijn en kinderopvang, Bijlage SBC-2010, NIVEL, 2013

15 RICHTING geneeskunde Volledig ZWK F: arts-assistent gastro-enterologie (functie 970) Volledig ZWK F: arts-assistent heelkunde (functie 971) Volledig ZWK F: arts-assistent internist-allergoloog (functie 972) Volledig ZWK F: arts-assistent inwendige geneeskunde (functie 973) Volledig ZWK F: arts-assistent keel-, neus- en oorheelkunde (functie 974) Volledig ZWK F: arts-assistent kindergeneeskunde (functie 976) Volledig ZWK F: arts-assistent klinische geriatrie (functie 977) Volledig ZWK F: arts-assistent longziekten en tuberculose (functie 978) Volledig ZWK F: arts-assistent neurochirurgie (functie 981) Volledig ZWK F: arts-assistent neurologie (functie 982) Volledig ZWK F: arts-assistent oncologie (functie 984) Volledig ZWK F: arts-assistent oogheelkunde (functie 985) Volledig ZWK F: arts-assistent orthopedie (functie 987) Volledig ZWK F: arts-assistent plastische chirurgie (functie 989) Volledig ZWK F: arts-assistent radiotherapie (functie 992) Volledig ZWK F: arts-assistent reumatologie (functie 993) Volledig ZWK F: arts-assistent spoedeisende eerste hulp (seh) (functie 996) Volledig ZWK F: arts-assistent urologie (functie 998) Volledig ZWK F: arts-assistent verloskunde en gynaecologie (functie 999) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) allergologie (functie 1355) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) cardiologie (functie 1356) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) cardiothoracale chirurgie (functie 1357) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) dermatologie en venerologie (functie 1359) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) gastro-enterologie (functie 1360) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) heelkunde (functie 1361) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) inwendige geneeskunde (functie 1362) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) keel-, neus- en oorheelkunde (functie 1363) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) kindergeneeskunde (functie 1365) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) klinische geriatrie (functie 1366) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) longziekten en tuberculose (functie 1367) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) neurochirurgie (functie 1370) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) neurologie (functie 1371) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) oncologie (functie 1373) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) oogheelkunde (functie 1374) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) orthopedie (functie 1376) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) plastische chirurgie (functie 1378) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) radiotherapie (functie 1381) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) reumatologie (functie 1382) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) spoedeisende eerste hulp (seh) (functie 1385) RICHTING geneeskunde Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) urologie (functie 1387) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) verloskunde en gynaecologie (functie 1388) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) allergologie (functie 1390) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) cardiologie (functie 1391) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) cardiothoracale chirurgie (functie 1392) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) dermatologie en venerologie (functie 1394) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) gastro-enterologie (functie 1395) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) heelkunde (functie 1396) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) inwendige geneeskunde (functie 1397) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) keel-, neus- en oorheelkunde (functie 1398) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) kindergeneeskunde (functie 1400) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) klinische geriatrie (functie 1401) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) longziekten en tuberculose (functie 1402) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) neurochirurgie (functie 1405) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) neurologie (functie 1406) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) oogheelkunde (functie 1408) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) orthopedie (functie 1410) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) plastische chirurgie (functie 1412) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) radiotherapie (functie 1415) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) reumatologie (functie 1416) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) urologie (functie 1421) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) verloskunde en gynaecologie (functie 1422) Volledig ZWK F: assitent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) oncologie (functie 1536) Volledig ZWK F: basisarts in ziekenhuis (functie 1869) Volledig ZWK F: cardioloog (functie 4474) Volledig ZWK F: cardioloog / thoracaal chirurg (functie 4476) Volledig ZWK F: cardioloog thoracaal chirurg (functie 4477) Volledig ZWK F: chirurg (functie 4894) Volledig ZWK F: chirurg zenuwstelsel (functie 4895) Volledig ZWK F: cosmetisch chirurg (functie 5600) Volledig ZWK F: dermatoloog (functie 5868) RICHTING geneeskunde Volledig ZWK F: esthetisch chirurg (functie 7803) Volledig ZWK F: fertiliteitsarts (functie 7872) Volledig ZWK F: gastro-enteroloog (functie 8514) Volledig ZWK F: geriater (functie 8657) Volledig ZWK F: gynaecoloog (functie 8988) Volledig ZWK F: gynaecoloog-perinatoloog (functie 8989) Volledig ZWK F: hart/long chirurg (functie 9060) Volledig ZWK F: hartspecialist (functie 9064) Volledig ZWK F: huidarts (functie 10271) Volledig ZWK F: intensive care geneeskundige (functie 10722) Volledig ZWK F: internist (functie 10762) Volledig ZWK F: internist-allergoloog (functie 10763) Volledig ZWK F: internist-endocrinoloog (functie 10764) Volledig ZWK F: internist-gastro-enteroloog (functie 10765) Volledig ZWK F: internist-geriater (functie 10766) Volledig ZWK F: internist-hematoloog (functie 10767) Volledig ZWK F: internist-immunoloog (functie 10768) Volledig ZWK F: internist-infectioloog (functie 10769) Volledig ZWK F: internist-intensivist (functie 10770) Volledig ZWK F: internist-oncoloog (functie 10771) Volledig ZWK F: keel-, neus- en oorarts (KNO) (functie 11115) Volledig ZWK F: klinisch geriater (functie 11375) Volledig ZWK F: longarts (functie 12220) Volledig ZWK F: maag-darmspecialist (functie 12329) Volledig ZWK F: medisch specialist allergologie (functie 14271) Volledig ZWK F: medisch specialist anesthesiologie (functie 14272) Volledig ZWK F: medisch specialist cardiologie (functie 14273) Volledig ZWK F: medisch specialist cardiothoracale chirurgie (functie 14274) Volledig ZWK F: medisch specialist dermatologie en venerologie (functie 14275) Volledig ZWK F: medisch specialist gastro-enterologie (functie 14276) Volledig ZWK F: medisch specialist geriatrie (functie 14277) Volledig ZWK F: medisch specialist gynaecologie en obstetrie (functie 14278) Volledig ZWK F: medisch specialist heelkunde (functie 14279) Volledig ZWK F: medisch specialist infectieziekten (functie 14280) Volledig ZWK F: medisch specialist inwendige geneeskunde (functie 14281) Volledig ZWK F: medisch specialist keel-, neus en oorheelkunde (functie 14282) Volledig ZWK F: medisch specialist kindergeneeskunde (functie 14283) Volledig ZWK F: medisch specialist longziekten en tuberculose (functie 14288) Volledig ZWK F: medisch specialist neurochirurgie (functie 14293) Volledig ZWK F: medisch specialist oncologie (functie 14295) Volledig ZWK F: medisch specialist oogheelkunde (functie 14296) Volledig ZWK F: medisch specialist orthopedie (functie 14298) Volledig ZWK F: medisch specialist plastische chirurgie (functie 14299) Volledig ZWK F: medisch specialist radiotherapie (functie 14302) Volledig ZWK F: medisch specialist reumatologie (functie 14303) Volledig ZWK F: medisch specialist urologie (functie 14305) Volledig ZWK F: medisch specialist verloskunde en gynaecologie (functie 14306) Volledig ZWK F: medisch specialist znd (functie 14307) Volledig ZWK F: narcosearts (functie 15037) Volledig ZWK F: narcotiseur (functie 15039) Volledig ZWK F: nefroloog (functie 15068) Volledig ZWK F: neurochirurg (functie 15102) Volledig ZWK F: neuroloog (functie 15104) Quickscan Beroepen & Opleidingen in de zorg, welzijn en kinderopvang, Bijlage SBC-2010, NIVEL,

16 RICHTING geneeskunde Volledig ZWK F: neuropatholoog (functie 15106) Volledig ZWK F: officier arts (functie 15200) Volledig ZWK F: oncologisch chirurg (functie 15264) Volledig ZWK F: oncologisch internist (functie 15266) Volledig ZWK F: oncoloog (functie 15267) Volledig ZWK F: oogarts (functie 16309) Volledig ZWK F: oogarts ocuplastische chirurgie (functie 16310) Volledig ZWK F: oogarts refractiechirurgie (functie 16311) Volledig ZWK F: orthopedische chirurg (functie 16601) Volledig ZWK F: orthopeed (functie 16603) Volledig ZWK F: otoloog oorarts (functie 16606) Volledig ZWK F: pediater (functie 16804) Volledig ZWK F: plastisch chirurg (functie 17057) Volledig ZWK F: radiotherapeut (functie 17859) Volledig ZWK F: radiotherapeut-oncoloog (functie 17860) Volledig ZWK F: reconstructief chirurg (functie 17936) Volledig ZWK F: reumatoloog (functie 18253) Volledig ZWK F: thorax chirurg (functie 20279) Volledig ZWK F: traumachirurg (functie 20451) Volledig ZWK F: tropenarts (functie 20486) Volledig ZWK F: tuberculose-arts (functie 20496) Volledig ZWK F: uroloog (functie 21132) Volledig ZWK F: vrouwenarts (functie 22326) Volledig ZWK B: PHYSICIAN ASSISTANT (sbc ) Volledig ZWK F: physician assistant (functie 16893) Volledig ZWK B: REVALIDATIEARTS (sbc ) Volledig ZWK F: arts-assistent revalidatiegeneeskunde (functie 994) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) revalidatiegeneeskunde (functie 1383) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) revalidatiegeneeskunde (functie 1417) Volledig ZWK F: medisch specialist revalidatiegeneeskunde (functie 14304) Volledig ZWK F: revalidatiearts (functie 18254) Volledig ZWK B: KINDERARTS (sbc ) Volledig ZWK F: kinderarts (functie 11290) Volledig ZWK F: perinatoloog (functie 16831) Volledig ZWK B: PSYCHIATER (sbc ) Volledig ZWK F: arts-assistent consultatieve psychiatrie (functie 968) Volledig ZWK F: arts-assistent kinder- en jeugdpsychiatrie (functie 975) Volledig ZWK F: arts-assistent ouderenpsychiatrie (functie 988) Volledig ZWK F: arts-assistent psychiatrie (functie 990) Volledig ZWK F: arts-assistent sociale psychiatrie (functie 995) Volledig ZWK F: arts-assistent transmurale psychiatrie (functie 997) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) consultatieve psychiatrie (functie 1358) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) kinder- en jeugdpsychiatrie (functie 1364) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) ouderenpsychiatrie (functie 1377) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) psychiatrie (functie 1379) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) sociale psychiatrie (functie 1384) RICHTING geneeskunde Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) transmurale psychiatrie (functie 1386) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) consultatieve psychiatrie (functie 1393) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) kinder- en jeugd psychiatrie (functie 1399) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) ouderenpsychiatrie (functie 1411) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) psychiatrie (functie 1413) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) sociale psychiatrie (functie 1418) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) transmurale psychiatrie (functie 1420) Volledig ZWK F: jeugdpsychiater (functie 10837) Volledig ZWK F: kinder- en jeugdpsychiater (functie 11288) Volledig ZWK F: kinderpsychiater (functie 11297) Volledig ZWK F: medisch specialist psychiatrie (functie 14300) Volledig ZWK F: psychiater (functie 17761) Volledig ZWK F: psychiater ambulante zorg volwassenen (functie 17762) Volledig ZWK F: psychiater consultatieve dienst (functie 17763) Volledig ZWK F: psychiater jeugdzorg (functie 17764) Volledig ZWK F: psychiater ouderen (functie 17765) Volledig ZWK F: psychiater sociale psychiatrie (functie 17766) Volledig ZWK F: psychiater volwassenen en ouderen (functie 17767) Deels ZWK K: MANAGERS (WETENSCHAPPELIJK WERK- EN DENKNIVEAU) (sbc 899) Deels ZWK G: MANAGERS (WETENSCHAPPELIJK WERK- EN DENKNIVEAU) IN DE GEZONDHEIDSZORG, VERZORGING EN SOCIALE DIENSTVER- LENING (sbc 89995) Volledig ZWK B: MEDISCH MANAGER ZIEKENHUIS (sbc ) Volledig ZWK F: arts-bestuurder/manager (functie 1002) Volledig ZWK F: bedrijfsbeheerder medische zaken ziekenhuis (functie 2014) Volledig ZWK F: geneeskundig directeur ziekenhuis (functie 8598) Volledig ZWK F: manager medische kliniek (functie 13081) Volledig ZWK F: manager medische zaken ziekenhuis (functie 13084) Volledig ZWK F: manager medische zaken zorgverzekering (functie 13085) Volledig ZWK F: medisch directeur ziekenhuis (functie 14247) Volledig ZWK F: medisch manager ziekenhuis (functie 14265) Volledig ZWK B: DIRECTEUR ONDERZOEKSINSTELLING GENEESKUNDE (sbc ) Volledig ZWK F: directeur onderzoeksinstelling geneeskunde algemeen (functie 6129) Volledig ZWK F: directeur onderzoeksinstelling geneeskunde specialist (functie 6130) Richting 703: verpleging, verzorging RICHTING verpleging, verzorging Niveau's (N): 4; Klassen (K): 5; Groepen (G): 5; Beroepen (B): 32, wv 32 volledig, 0 deels en 0 niet ZWK; Functies (F): 190, wv 190 volledig, 0 deels en 0 niet ZWK Lager: 1 beroepen, 3 functies; Middelbaar: 6 beroepen, 44 functies; Hoger: 22 beroepen, 118 functies; Wetenschappelijk: 3 beroepen, 25 functies Deels ZWK N: LAGERE BEROEPEN (sbc 2) Deels ZWK K: LAGERE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN (sbc 207) Volledig ZWK G: LAGERE MEDISCHE EN VERPLEGENDE BEROEPEN (sbc 20703) Volledig ZWK B: MATROOS 2E, 3E KLASSE LOGISTIEKE DIENST GENEESKUNDI- GE DIENST (sbc ) Volledig ZWK F: matroos der 2e klasse logistieke dienst geneeskundige dienst (ldgd) marine (functie 13544) Volledig ZWK F: matroos der 3e klasse logistieke dienst geneeskundige dienst (ldgd) marine (functie 13555) Volledig ZWK F: matroos ldgd marine (functie 13570) Deels ZWK N: MIDDELBARE BEROEPEN (sbc 4) Deels ZWK K: MIDDELBARE BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG (sbc 407) Volledig ZWK G: MIDDELBARE VERPLEGENDE BEROEPEN (sbc 40703) Volledig ZWK B: CPA-VERPLEEGKUNDIGE/CENTRALIST (sbc ) Volledig ZWK F: ambulancehoofdverpleegkundige (functie 774) Volledig ZWK B: PREVENTIEMEDEWERKER/VOORLICHTER BESMETTELIJKE ZIEKTEN (sbc ) Volledig ZWK F: preventiemedewerker/voorlichter besmettelijke ziekten (functie 17353) Volledig ZWK B: BEROEPSMILITAIR GENEESKUNDIGE DIENST (MIDDELBAAR) (sbc ) Volledig ZWK F: beroepsonderofficier logistieke dienst geneeskundige dienst (ldgd) marine (functie 3536) Volledig ZWK F: beroepsonderofficier medisch (functie 3540) Volledig ZWK F: korporaal logistieke dienst geneeskundige dienst (ldgd) marine (functie 11532) Volledig ZWK F: matroos der 1e klasse logistieke dienst geneeskundige dienst (ldgd) marine (functie 13532) Volledig ZWK F: matroos ldgd marine (functie 13571) Volledig ZWK F: matroos logistieke dienst geneeskundige dienst (ldgd) (functie 13577) Volledig ZWK F: matroos logistieke dienst geneeskundige dienst (ldgd) marine (functie 13578) Volledig ZWK F: onderofficier medische dienst (functie 15979) Volledig ZWK F: onderofficier ldgd marine (functie 15989) Volledig ZWK F: onderofficier logistieke dienst geneeskundige dienst (ldgd) (functie 15997) Volledig ZWK F: onderofficier medisch (assisterend) (functie 16004) Volledig ZWK F: sergeant der 1e klasse medisch (functie 18903) Volledig ZWK F: sergeant logistieke dienst geneeskundige dienst (ldgd) marine (functie 18912) 16 Quickscan Beroepen & Opleidingen in de zorg, welzijn en kinderopvang, Bijlage SBC-2010, NIVEL, 2013

17 RICHTING verpleging, verzorging Volledig ZWK F: sergeant medisch (functie 18917) Volledig ZWK F: sergeant-majoor logistieke dienst geneeskundige dienst (ldgd) marine (functie 18939) Volledig ZWK F: sergeant-majoor medisch (functie 18943) Volledig ZWK F: vaandrig medisch (functie 21149) Volledig ZWK B: VERPLEEGKUNDIGE (MBO, EXCLUSIEF GERIATRISCH, PSYCHI- ATRISCH) (sbc ) Volledig ZWK F: ambulanceverpleegkundige (functie 775) Volledig ZWK F: brandwondenverpleegkundige (functie 4187) Volledig ZWK F: dermatologieverpleegkundige (functie 5867) Volledig ZWK F: dialyseassistent (functie 5920) Volledig ZWK F: hemodialyseassistent (functie 9112) Volledig ZWK F: leerling-verpleegkundige (functie 11945) Volledig ZWK F: maritiem verpleegkundige (functie 13385) Volledig ZWK F: mbo-verpleegkundige (functie 13629) Volledig ZWK F: nachtverpleegkundige (functie 15029) Volledig ZWK F: recovery-verpleegkundige (functie 17939) Volledig ZWK F: revalidatieverpleegkundige (functie 18257) Volledig ZWK F: tropenverpleegkundige (functie 20487) Volledig ZWK F: verpleegkundige (functie 21829) Volledig ZWK F: verpleegkundige a (functie 21832) Volledig ZWK F: verpleegkundige cardiologie (functie 21835) Volledig ZWK F: verpleegkundige gastro-enterologie (functie 21840) Volledig ZWK F: verpleegkundige huidziekten (functie 21845) Volledig ZWK F: verpleegkundige oogheelkunde (functie 21851) Volledig ZWK F: verpleegkundige orthopedie (functie 21853) Volledig ZWK B: GERIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE (MBO) (sbc ) Volledig ZWK F: geriatrisch verpleegkundige (functie 8658) Volledig ZWK F: verpleegkundige ouderenzorg (functie 21856) Volledig ZWK B: PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE (MBO) (sbc ) Volledig ZWK F: leerling-verpleegkundige b (functie 11947) Volledig ZWK F: verpleegkundige b (functie 21834) Volledig ZWK F: verpleegkundige psychiatrie (functie 21857) Volledig ZWK F: verpleegster b (functie 21862) Deels ZWK K: HOGERE BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG (sbc 607) Volledig ZWK G: HOGERE VERPLEEGKUNDIGE BEROEPEN (sbc 60703) Volledig ZWK B: CLUSTERMANAGER VERPLEEG-, VERZORGINGSHUIS (sbc ) Volledig ZWK F: clustermanager verpleeg- of verzorgingshuis (functie 4973) Volledig ZWK F: clustermanager verpleeghuis (functie 4974) Volledig ZWK F: clustermanager verzorgingshuis (functie 4975) Volledig ZWK B: HOOFDVERPLEEGKUNDIGE ZIEKENHUIS (VERPLEEGT NIET) (sbc ) Volledig ZWK F: afdelingshoofd verpleeghuis (functie 512) Volledig ZWK F: afdelingshoofd ziekenhuis hoofdverpleegkundige (functie 517) Volledig ZWK F: avondhoofdverpleegkundige ziekenhuis (functie 1669) Volledig ZWK F: hoofd verpleegafdeling ziekenhuis (functie 9537) Volledig ZWK F: hoofdleider verpleeghuis (functie 9635) Volledig ZWK F: hoofdverpleegkundige (functie 9713) Volledig ZWK F: hoofdverpleegkundige b (functie 9715) Volledig ZWK F: hoofdverpleegkundige psychiatrie (functie 9716) RICHTING verpleging, verzorging Volledig ZWK F: nachthoofd verpleegkundige dienst ziekenhuis (functie 15017) Volledig ZWK F: nachthoofdverpleegster ziekenhuis (functie 15020) Volledig ZWK F: teamleider ambulancezorg (functie 19836) Volledig ZWK F: teamleider verpleeghuis psychogeriatrie (functie 19924) Volledig ZWK F: teamleider verpleeghuiszorg (functie 19925) Volledig ZWK B: ADJUDANT-ONDEROFFICIER MEDISCH (sbc ) Volledig ZWK F: adjudant-onderofficier logistieke dienst geneeskundige dienst (ldgd) marine (functie 169) Volledig ZWK F: adjudant-onderofficier medisch (functie 174) Volledig ZWK B: HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (LEIDINGGEVEND EN VERPLE- GEND) (sbc ) Volledig ZWK F: avondhoofdverpleegkundige ziekenhuis (functie 1670) Volledig ZWK F: hoofdverpleegkundige (functie 9714) Volledig ZWK F: nachthoofd verpleegkundige dienst ziekenhuis (functie 15018) Volledig ZWK F: nachthoofd(verpleegkundige) ziekenhuis (functie 15019) Volledig ZWK F: nachthoofdverpleegster ziekenhuis (functie 15021) Volledig ZWK F: teamleider verpleegkundige afdeling ziekenhuis (functie 19926) Volledig ZWK B: DISTRICTSVERPLEEGKUNDIGE (sbc ) Volledig ZWK F: districtsverpleegkundige (functie 6264) Volledig ZWK F: districtsverpleegkundige jeugdgezondheidszorg (functie 6265) Volledig ZWK F: districtsverpleegkundige sociaal-medische zorg (functie 6266) Volledig ZWK F: stafverpleegkundige thuiszorg (functie 19438) Volledig ZWK B: TRANSFERVERPLEEGKUNDIGE (sbc ) Volledig ZWK F: liaisonverpleegkundige (functie 12135) Volledig ZWK F: transferverpleegkundige (functie 20434) Volledig ZWK F: verpleegkundige contuïniteit zorgverlening (functie 21837) Volledig ZWK B: REGIEVERPLEEGKUNDIGE (sbc ) Volledig ZWK F: regieverpleegkundige (functie 18003) Volledig ZWK F: verpleegkundig coördinator (functie 21822) Volledig ZWK B: CENTRALIST 112 (sbc ) Volledig ZWK F: centralist 112 (functie 4545) Volledig ZWK F: centralist brandweer en ambulancezorg (functie 4548) Volledig ZWK F: cpa-verpleegkundige/centralist (functie 5624) Volledig ZWK F: verpleegkundig centralist ambulancezorg (functie 21819) Volledig ZWK F: verpleegkundig centralist meldkamer 112 (functie 21820) Volledig ZWK F: verpleegkundig meldkamercentralist (functie 21825) Volledig ZWK B: VERPLEEGKUNDIGE (HBO, COöRDINEREND) (sbc ) Volledig ZWK F: dermatologie verpleegkundige (functie 5866) Volledig ZWK F: geriatrisch verpleegkundige (functie 8659) Volledig ZWK F: hbo-verpleegkundige (coördinerend) (functie 9073) Volledig ZWK F: kraamverpleegkundige (functie 11577) Volledig ZWK F: leerling-verpleegkundige (functie 11946) Volledig ZWK F: maritiem verpleegkundige (functie 13386) Volledig ZWK F: revalidatieverpleegkundige (functie 18258) Volledig ZWK F: tropenverpleegkundige (functie 20488) Volledig ZWK F: verpleegkundige (functie 21830) Volledig ZWK F: verpleegkundige cardiologie (functie 21836) Volledig ZWK F: verpleegkundige dementerenden (functie 21838) Volledig ZWK F: verpleegkundige gastro-enterologie (functie 21841) Volledig ZWK F: verpleegkundige neonatologie (functie 21848) Volledig ZWK F: verpleegkundige oogheelkunde (functie 21852) Volledig ZWK F: verpleegkundige orthopedie (functie 21854) RICHTING verpleging, verzorging Volledig ZWK F: verpleegkundige psychiatrie (functie 21858) Volledig ZWK F: wijkverpleegkundige (functie 22785) Volledig ZWK B: RESEARCHVERPLEEGKUNDIGE (sbc ) Volledig ZWK F: researchverpleegkundige (functie 18198) Volledig ZWK B: ARBOVERPLEEGKUNDIGE (sbc ) Volledig ZWK F: adviserend verpleegkundige zorgverzekeraar (functie 313) Volledig ZWK F: arboverpleegkundige (functie 881) Volledig ZWK F: bedrijfsverpleegkundige (functie 3027) Volledig ZWK B: CONSULTATIEF PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE (sbc ) Volledig ZWK F: consultatief psychiatrisch verpleegkundige (functie 5406) Volledig ZWK F: consultatief psychiatrisch verpleegkundige ggz (functie 5407) Volledig ZWK B: SOCIAAL VERPLEEGKUNDIGE (sbc ) Volledig ZWK F: sociaal verpleegkundige (functie 19208) Volledig ZWK B: GG- EN GD-VERPLEEGKUNDIGE, ADVISERENDE VERPLEEG- KUNDIGEN N.E.G. (sbc ) Volledig ZWK F: adviseur doorliggen (functie 345) Volledig ZWK F: decubitusverpleegkundige (met verpleegkundige vervolgopleiding) (functie 5819) Volledig ZWK F: decubutisconsulent (functie 5820) Volledig ZWK F: diabetesverpleegkundige (met verpleegkundige vervolgopleiding) (functie 5916) Volledig ZWK F: gg- en gd-verpleegkundige (functie 8718) Volledig ZWK F: incontinentieconsulent (functie 10449) Volledig ZWK F: mammacare-verpleegkundige (functie 12652) Volledig ZWK F: stomaverpleegkundige (met verpleegkundige vervolgopleiding) (functie 19580) Volledig ZWK F: tropenverpleegkundige GGD (hbo) (functie 20489) Volledig ZWK F: verpleegkundig consulent diabetes (functie 21821) Volledig ZWK F: verpleegkundige diabeteszorg (functie 21839) Volledig ZWK F: verpleegkundige gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst (functie 21843) Volledig ZWK B: PSYCHIATRISCH INTENSIEVE THUISZORG (PIT) VERPLEEG- KUNDIGE (sbc ) Volledig ZWK F: psychiatrisch intensieve thuiszorg (pit) verpleegkundige (functie 17768) Volledig ZWK F: psychiatrische thuiszorgpleegkundige (ptv) (functie 17769) Volledig ZWK F: verpleegkundige psychiatrisch intensieve thuiszorg (pit) (functie 21859) Volledig ZWK B: VERPLEEGKUNDIGE AIDS-CONSULENT (sbc ) Volledig ZWK F: aidsconsulent (functie 676) Volledig ZWK F: hiv-/aidsverpleegkundige (functie 9135) Volledig ZWK F: hiv-consulent (functie 9136) Volledig ZWK F: verpleegkundige aids-consulent (functie 21833) Volledig ZWK B: VERPLEEGKUNDIGE JEUGDGEZONDHEIDSZORG (sbc ) Volledig ZWK F: jeugdgezondheidszorgverpleegkundige (functie 10829) Volledig ZWK F: schoolverpleegkundige (functie 18685) Volledig ZWK F: verpleegkundige jeugdgezondheidszorg (functie 21846) Volledig ZWK F: verpleegkundige ouder- en kindzorg (bij consultatiebureau) (functie 21855) Volledig ZWK B: PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGE (sbc ) Volledig ZWK F: praktijkondersteuner (functie 17260) Volledig ZWK F: praktijkverpleegkundige (functie 17303) Volledig ZWK B: SPOEDEISENDEHULP- VERPLEEGKUNDIGE (sbc ) Quickscan Beroepen & Opleidingen in de zorg, welzijn en kinderopvang, Bijlage SBC-2010, NIVEL,

18 RICHTING verpleging, verzorging Volledig ZWK F: seh-verpleegkundige (functie 18797) Volledig ZWK F: verpleegkundige spoedeisende hulp (met verpleegkundige vervolgopleiding) (functie 21860) Volledig ZWK B: VERPLEEGKUNDIGE (MET VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOP- LEIDING, GEEN GGZ, NIET ADVISEREND, GEEN OPERATIE-/SEH-), WIJKVERPLEEGKUNDIGE (sbc ) Volledig ZWK F: brandwondenverpleegkundige (met verpleegkundige vervolgopleiding) (functie 4188) Volledig ZWK F: cardiac-care-verpleegkundige (met verpleegkundige vervolgopleiding) (functie 4472) Volledig ZWK F: dialyseverpleegkundige (functie 5921) Volledig ZWK F: gynaecologisch verpleegkundige (functie 8987) Volledig ZWK F: hartbewakingsverpleegkundige (functie 9061) Volledig ZWK F: hemodialyseverpleegkundige (functie 9113) Volledig ZWK F: intensive-careverpleegkundige (met verpleegkundige vervolgopleiding) (functie 10723) Volledig ZWK F: intensive-careverpleegkundige neonatologie (functie 10724) Volledig ZWK F: kinderverpleegkundige (met verpleegkundige vervolgopleiding) (functie 11300) Volledig ZWK F: kinderverpleegkundige intensive care (functie 11301) Volledig ZWK F: kraamverpleegkundige (functie 11578) Volledig ZWK F: longverpleegkundige (met verpleegkundige vervolgopleiding) (functie 12222) Volledig ZWK F: neurologieverpleegkundige (met verpleegkundige vervolgopleiding) (functie 15103) Volledig ZWK F: nierdialyseverpleegkundige (functie 15108) Volledig ZWK F: obstetrisch en gynaecologisch verpleegkundige (met verpleegkundige vervolgopleiding) (functie 15177) Volledig ZWK F: obstetrisch verpleegkundige (functie 15178) Volledig ZWK F: oncologieverpleegkundige (functie 15263) Volledig ZWK F: oncologisch intensivecare verpleegkundige (functie 15265) Volledig ZWK F: verpleegkundige (functie 21831) Volledig ZWK F: verpleegkundige hartbewaking (functie 21844) Volledig ZWK F: verpleegkundige met verpleegkundige vervolgopleiding znd (functie 21847) Volledig ZWK F: verpleegkundige neonatologie intensive care (met verpleegkundige vervolgopleiding) (functie 21849) Volledig ZWK F: verpleegkundige oncologie (met verpleegkundige vervolgopleiding) (functie 21850) Volledig ZWK B: GGZ-VERPLEEGKUNDIGE (MET VERPLEEGKUNDIGE VER- VOLGOPLEIDING) (sbc ) Volledig ZWK F: gedifferentieerd ggz-verpleegkundige (met erkende verpleegkundige vervolgopleiding) (functie 8545) Volledig ZWK F: ggz-verpleegkundige (met erkende verpleegkundige vervolgopleiding) (functie 8719) Volledig ZWK F: sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (met verpleegkundige vervolgopleiding) (functie 19239) Volledig ZWK F: sociaal-psychiatrisch verpleegkundige ziekenhuis, instelling, tehuis (functie 19240) Deels ZWK K: MANAGERS (HOGER WERK- EN DENKNIVEAU) (sbc 699) Deels ZWK G: MANAGERS (HOGER WERK- EN DENKNIVEAU) IN GEZOND- HEIDSZORG, VERZORGING EN SOCIALE DIENSTVERLENING (sbc RICHTING verpleging, verzorging 69994) Volledig ZWK B: HOOFD KRAAMZORG (sbc ) Volledig ZWK F: hoofd kraamzorg (functie 9360) Deels ZWK K: WETENSCHAPPELIJKE BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG (sbc 807) Volledig ZWK G: WETENSCHAPPELIJKE VERPLEEGKUNDIGE BEROEPEN (sbc 80703) Volledig ZWK B: VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ (sbc ) Volledig ZWK F: verpleegkundig specialist ggz (functie 21827) Volledig ZWK F: verpleegkundig specialist ggz in opleiding (functie 21828) Volledig ZWK B: NURSE PRACTITIONER (sbc ) Volledig ZWK F: nurse practitioner (functie 15143) Volledig ZWK F: nurse practitioner allergologie (functie 15144) Volledig ZWK F: nurse practitioner cardiologie (functie 15145) Volledig ZWK F: nurse practitioner cardiopulmonale chirurgie (functie 15146) Volledig ZWK F: nurse practitioner chirurgie (functie 15147) Volledig ZWK F: nurse practitioner dermatologie (functie 15148) Volledig ZWK F: nurse practitioner gastro-enterologie (functie 15149) Volledig ZWK F: nurse practitioner geriatrie (functie 15150) Volledig ZWK F: nurse practitioner gynaecologie (functie 15151) Volledig ZWK F: nurse practitioner interne geneeskunde (functie 15152) Volledig ZWK F: nurse practitioner keel- neus- en oorkunde (functie 15153) Volledig ZWK F: nurse practitioner kindergeneeskunde (functie 15154) Volledig ZWK F: nurse practitioner longgeneeskunde (functie 15155) Volledig ZWK F: nurse practitioner neurochirurgie (functie 15156) Volledig ZWK F: nurse practitioner oncologische chirurgie (functie 15157) Volledig ZWK F: nurse practitioner oogheelkunde (functie 15158) Volledig ZWK F: nurse practitioner orthopedische chirurgie (functie 15159) Volledig ZWK F: nurse practitioner plastische chirurgie (functie 15160) Volledig ZWK F: nurse practitioner psychiatrie (functie 15161) Volledig ZWK F: nurse practitioner reumatologie (functie 15162) Volledig ZWK F: nurse practitioner revalidatiegeneeskunde (functie 15163) Volledig ZWK F: nurse practitioner urologie (functie 15164) Volledig ZWK B: VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST (GEEN GGZ) (sbc ) Volledig ZWK F: verpleegkundig specialist (geen ggz) (functie 21826) Richting 704: tandheelkunde RICHTING tandheelkunde Niveau's (N): 3; Klassen (K): 4; Groepen (G): 4; Beroepen (B): 6, wv 6 volledig, 0 deels en 0 niet ZWK; Functies (F): 46, wv 46 volledig, 0 deels en 0 niet ZWK Lager: 0 beroepen, 0 functies; Middelbaar: 1 beroepen, 9 functies; Hoger: 1 beroepen, 2 functies; Wetenschappelijk: 4 beroepen, 35 functies Deels ZWK N: MIDDELBARE BEROEPEN (sbc 4) Deels ZWK K: MIDDELBARE BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG (sbc 407) Volledig ZWK G: MIDDELBARE TANDHEELKUNDIG ASSISTERENDE BEROEPEN (sbc 40704) Volledig ZWK B: TANDARTSASSISTENT (sbc ) Volledig ZWK F: assistent orthodontist (functie 1187) Volledig ZWK F: beroepsmilitair bijzondere dienst tandartsassistent (bdalg) marine (functie 3484) Volledig ZWK F: matroos bdt marine (functie 13522) Volledig ZWK F: matroos bijzondere dienst tandartsassistent (bdt) (functie 13524) Volledig ZWK F: matroos bijzondere dienst tandartsassistent (bdt) marine (functie 13525) Volledig ZWK F: matroos der 1e klasse bijzondere dienst tandartsassistent (bdt) marine (functie 13530) Volledig ZWK F: preventieassistent-tandartsassistent (functie 17340) Volledig ZWK F: schooltandartsassistent (functie 18684) Volledig ZWK F: tandartsassistent (functie 19777) Deels ZWK K: HOGERE BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG (sbc 607) Volledig ZWK G: MONDHYGIëNISTEN (sbc 60704) Volledig ZWK B: MONDHYGIëNIST (sbc ) Volledig ZWK F: kindertandverzorgende (functie 11299) Volledig ZWK F: mondhygiënist (functie 14696) Deels ZWK K: WETENSCHAPPELIJKE BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG (sbc 807) Volledig ZWK G: WETENSCHAPPELIJKE TANDHEELKUNDIGE BEROEPEN (sbc 80704) Volledig ZWK B: WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER TANDHEELKUNDE (sbc ) Volledig ZWK F: assistent geneeskundige in opleiding tot klinisch onderzoeker (agiko) tandheelkunde (functie 1106) Volledig ZWK F: assistent in opleiding (aio) tandheelkunde (functie 1156) Volledig ZWK F: onderzoeker in opleiding (oio) tandheelkunde (functie 16109) Volledig ZWK F: tandheelkundig onderzoeker (functie 19785) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker tandheelkunde (functie 22739) Volledig ZWK B: TANDARTS, KAAKCHIRURG, ORTHODONTIST (sbc ) Volledig ZWK F: arts-assistent mondziekten en kaakchirurgie (functie 980) Volledig ZWK F: arts-assistent orthodontie (functie 986) 18 Quickscan Beroepen & Opleidingen in de zorg, welzijn en kinderopvang, Bijlage SBC-2010, NIVEL, 2013

19 RICHTING tandheelkunde Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) mondziekten en kaakchirurgie (functie 1369) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige in opleiding (agio) orthodontie (functie 1375) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) mondziekten en kaakchirurgie (functie 1404) Volledig ZWK F: assistent-geneeskundige niet in opleiding (agnio) orthodontie (functie 1409) Volledig ZWK F: bedrijfstandarts (functie 3024) Volledig ZWK F: dentomaxillaire orthopedist (functie 5849) Volledig ZWK F: endodentoloog (functie 7758) Volledig ZWK F: kaakchirurg (functie 10933) Volledig ZWK F: medisch specialist mondheelkunde (functie 14291) Volledig ZWK F: medisch specialist mondziekten en kaakchirurgie (functie 14292) Volledig ZWK F: medisch specialist orthodontie (functie 14297) Volledig ZWK F: militaire tandarts (functie 14612) Volledig ZWK F: mondarts (functie 14693) Volledig ZWK F: mondchirurg (functie 14694) Volledig ZWK F: officier tandarts (functie 15229) Volledig ZWK F: orthodontist (functie 16591) Volledig ZWK F: parodontoloog (functie 16734) Volledig ZWK F: tandarts (functie 19776) Volledig ZWK F: tandarts-endodontist (functie 19779) Volledig ZWK F: tandarts-implantoloog (functie 19780) Volledig ZWK F: tandarts-paradontoloog (functie 19781) Volledig ZWK F: tandarts-pedodontist (functie 19782) Volledig ZWK F: tandarts-periodontist (functie 19783) Volledig ZWK F: tandarts-prosthodontist (functie 19784) Volledig ZWK F: tandheelkundig specialist (functie 19786) Volledig ZWK F: tandheelkundige in praktijk (functie 19787) Volledig ZWK B: SCHOOLTANDARTS (sbc ) Volledig ZWK F: schooltandarts (functie 18683) Deels ZWK K: MANAGERS (WETENSCHAPPELIJK WERK- EN DENKNIVEAU) (sbc 899) Deels ZWK G: MANAGERS (WETENSCHAPPELIJK WERK- EN DENKNIVEAU) IN DE GEZONDHEIDSZORG, VERZORGING EN SOCIALE DIENSTVER- LENING (sbc 89995) Volledig ZWK B: DIRECTEUR ONDERZOEKSINSTELLING TANDHEELKUNDE (sbc ) Volledig ZWK F: directeur onderzoeksinstelling tandheelkunde (functie 6151) Richting 705: farmacie RICHTING farmacie Niveau's (N): 4; Klassen (K): 6; Groepen (G): 6; Beroepen (B): 16, wv 15 volledig, 1 deels en 0 niet ZWK; Functies (F): 56, wv 51 volledig, 0 deels en 5 niet ZWK Lager: 1 beroepen, 1 functies; Middelbaar: 2 beroepen, 4 functies; Hoger: 5 beroepen, 20 functies; Wetenschappelijk: 8 beroepen, 26 functies Deels ZWK N: LAGERE BEROEPEN (sbc 2) Deels ZWK K: LAGERE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN (sbc 207) Volledig ZWK G: LAGERE MEDISCHE EN VERPLEGENDE BEROEPEN (sbc 20703) Volledig ZWK B: APOTHEEKHULP (sbc ) Volledig ZWK F: apotheekhulp (functie 819) Deels ZWK N: MIDDELBARE BEROEPEN (sbc 4) Deels ZWK K: MIDDELBARE BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG (sbc 407) Volledig ZWK G: MIDDELBARE FARMACEUTISCHE BEROEPEN (sbc 40705) Volledig ZWK B: REGISTRATIEMEDEWERKER GENEESMIDDELEN (GROOTHAN- DEL, MIDDELBAAR) (sbc ) Volledig ZWK F: registratiemedewerker geneesmiddelen (functie 18095) Volledig ZWK B: APOTHEKERSASSISTENT (sbc ) Volledig ZWK F: apothekersassistent (functie 824) Volledig ZWK F: apothekersassistent bereidingen (functie 825) Volledig ZWK F: apothekersassistent distributie en assortimentsbeheer (functie 826) Deels ZWK K: HOGERE ECONOMISCHE, COMMERCIëLE, ADMINISTRATIEVE EN SECRETARIëLE BEROEPEN (sbc 602) Deels ZWK G: HOGERE BEROEPEN IN OVERIGE HANDEL IN GOEDEREN EN DIENSTEN (sbc 60209) Volledig ZWK B: LEIDINGGEVEND INKOPER FARMACEUTISCHE PRODUCTEN (sbc ) Volledig ZWK F: leidinggevend inkoper farmaceutische producten (functie 11998) Volledig ZWK B: INKOPER FARMACEUTISCHE PRODUCTEN (sbc ) Volledig ZWK F: inkoper farmaceutische producten (functie 10536) Deels ZWK B: (DIEREN-)ARTSENBEZOEKER (sbc ) Volledig ZWK F: apothekenbezoeker (functie 820) Volledig ZWK F: artsenbezoeker (functie 1003) Volledig ZWK F: artsenbezoeker/rayonmanager (functie 1004) Volledig ZWK F: artsenpropagandist voorlichting (functie 1006) Dieren F: dierenartsenbezoeker (functie 5962) Volledig ZWK F: huisartsenbezoeker (functie 10277) Volledig ZWK F: medisch specialistenbezoeker (functie 14308) Dieren F: rayonmanager diergeneeskundige producten (functie 17889) Volledig ZWK F: rayonmanager farma (functie 17890) Volledig ZWK F: rayonmanager medische producten (functie 17892) Dieren F: sales representative diergeneeskundige producten (functie 18468) Volledig ZWK F: sales representative medische producten (functie 18470) Volledig ZWK F: tandartsenbezoeker (functie 19778) RICHTING farmacie Dieren F: verkoper buitendienst diergeneeskundige producten (functie 21734) Volledig ZWK F: verkoper buitendienst medische producten (functie 21735) Dieren F: vertegenwoordiger diergeneeskundige producten (functie 21913) Volledig ZWK F: vertegenwoordiger farmaceutische producten (functie 21914) Volledig ZWK F: vertegenwoordiger medische producten (functie 21917) Deels ZWK K: HOGERE BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG (sbc 607) Volledig ZWK G: HOGERE MEDISCHE EN FARMACEUTISCHE BEROEPEN (sbc 60702) Volledig ZWK B: CLINICAL RESEARCH ASSOCIATE (sbc ) Volledig ZWK F: clinical research associate (functie 4956) Volledig ZWK F: clinical research associate (cra) (functie 4957) Volledig ZWK F: clinical study manager (functie 4958) Volledig ZWK B: REGISTRATIEMEDEWERKER MEDISCH ONDERZOEK (HOGER) (sbc ) Volledig ZWK F: registratiemedewerker medisch onderzoek (functie 18096) Volledig ZWK F: regulatory affairs associate (functie 18100) Deels ZWK K: WETENSCHAPPELIJKE BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG (sbc 807) Volledig ZWK G: WETENSCHAPPELIJKE FARMACEUTISCHE BEROEPEN (sbc 80705) Volledig ZWK B: BEDRIJFSHOOFD FARMACEUTISCH INDUSTRIEEL BEDRIJF (MEEWERKEND <50%) (sbc ) Volledig ZWK F: bedrijfsleider farmaceutische industrie (functie 2369) Volledig ZWK B: APOTHEKER (sbc ) Volledig ZWK F: apotheker (functie 821) Volledig ZWK F: apotheker-provisor (functie 823) Volledig ZWK F: farmaceut (functie 7864) Volledig ZWK F: officier apotheker (functie 15199) Volledig ZWK F: openbare apotheker (functie 16365) Volledig ZWK B: AFDELINGSMANAGER/APOTHEKER FARMACEUTISCHE INDU- STRIE (LEIDT PRODUCTIE-, RESEARCHAFDELING) (sbc ) Volledig ZWK F: afdelingshoofd farmaceutische industrie (functie 493) Volledig ZWK F: afdelingsmanager farmaceutische industrie (functie 526) Volledig ZWK F: apotheker farmaceutische industrie (functie 822) Volledig ZWK F: fabrieksapotheker (functie 7843) Volledig ZWK F: fabrieksapotheker (leiding productie afdeling) (functie 7844) Volledig ZWK F: fabrieksfarmaceut (functie 7848) Volledig ZWK F: manager fabrieksapotheek (productie afdeling) (functie 12912) Volledig ZWK F: manager research-afdeling farmaceutische industrie (functie 13165) Volledig ZWK B: WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER FARMACIE (sbc ) Volledig ZWK F: assistent in opleiding (aio) farmacie (functie 1131) Volledig ZWK F: biofarmaceutisch onderzoeker (functie 3764) Volledig ZWK F: farmacoloog (functie 7866) Volledig ZWK F: onderzoeker in opleiding (oio) farmacie (functie 16082) Volledig ZWK F: wetenschappelijk onderzoeker farmacie (functie 22640) Volledig ZWK B: REGISTRATIEMEDEWERKER/FARMACOLOOG (sbc ) Volledig ZWK F: registratiemedewerker farmacoloog (functie 18094) Volledig ZWK F: regulatory affairs manager (functie 18101) Volledig ZWK B: ZIEKENHUISAPOTHEKER (sbc ) Volledig ZWK F: farmaceut ziekenhuisapotheek (functie 7865) Volledig ZWK F: ziekenhuisapotheker (functie 23035) Quickscan Beroepen & Opleidingen in de zorg, welzijn en kinderopvang, Bijlage SBC-2010, NIVEL,

20 RICHTING farmacie Deels ZWK K: MANAGERS (WETENSCHAPPELIJK WERK- EN DENKNIVEAU) (sbc 899) Deels ZWK G: MANAGERS (WETENSCHAPPELIJK WERK- EN DENKNIVEAU) IN DE GEZONDHEIDSZORG, VERZORGING EN SOCIALE DIENSTVER- LENING (sbc 89995) Volledig ZWK B: MANAGER FARMACEUTISCH BEDRIJF (GROOT) (sbc ) Volledig ZWK F: manager farmaceutisch bedrijf (groot) (functie 12913) Volledig ZWK B: DIRECTEUR ONDERZOEKSINSTELLING FARMACIE (sbc ) Volledig ZWK F: directeur onderzoeksinstelling farmacie (functie 6127) Volledig ZWK F: hoofd farmaceutisch onderzoek (functie 9309) Richting 707: fysiotherapie, bewegingsleer RICHTING fysiotherapie, bewegingsleer Niveau's (N): 3; Klassen (K): 3; Groepen (G): 3; Beroepen (B): 5, wv 5 volledig, 0 deels en 0 niet ZWK; Functies (F): 14, wv 14 volledig, 0 deels en 0 niet ZWK Lager: 2 beroepen, 4 functies; Middelbaar: 0 beroepen, 0 functies; Hoger: 2 beroepen, 8 functies; Wetenschappelijk: 1 beroepen, 2 functies Deels ZWK N: LAGERE BEROEPEN (sbc 2) Deels ZWK K: LAGERE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN (sbc 207) Volledig ZWK G: LAGERE FYSIOTHERAPEUTISCHE BEROEPEN (sbc 20707) Volledig ZWK B: FYSIOTHERAPIEASSISTENT (sbc ) Volledig ZWK F: fysiotherapieassistent (functie 8463) Volledig ZWK F: fysiotherapieassistent medisch (functie 8464) Volledig ZWK B: SPORT-, STOELMASSEUR (sbc ) Volledig ZWK F: sportmasseur (functie 19396) Volledig ZWK F: stoelmasseur (functie 19573) Deels ZWK K: HOGERE BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG (sbc 607) Deels ZWK G: HOGERE FYSIOTHERAPEUTISCHE BEROEPEN (sbc 60707) Volledig ZWK B: MANUEEL THERAPEUT, FYSIOTHERAPEUT (GEEN KINDER-, DIEREN-) (sbc ) Volledig ZWK F: bedrijfsfysiotherapeut (functie 2076) Volledig ZWK F: fysiotherapeut (functie 8460) Volledig ZWK F: fysiotherapeut specialisatie bobath (functie 8461) Volledig ZWK F: fysiotherapeut specialisatie neurodevelopmental treatment (ndt) (functie 8462) Volledig ZWK F: heilgymnast-masseur (functie 9088) Volledig ZWK F: manueel therapeut (functie 13365) Volledig ZWK F: sportfysiotherapeut (functie 19382) Volledig ZWK B: KINDERFYSIOTHERAPEUT (sbc ) Volledig ZWK F: kinderfysiotherapeut (functie 11291) Deels ZWK K: WETENSCHAPPELIJKE BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG (sbc 807) Volledig ZWK G: WETENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDS- EN GENEESKUNDIGE BEROEPEN (sbc 80702) Volledig ZWK B: CHIROPRACTOR (sbc ) Volledig ZWK F: chiropractic-dokter (functie 4892) Volledig ZWK F: chiropractor (functie 4893) Richting 708: oefentherapie RICHTING oefentherapie Niveau's (N): 1; Klassen (K): 1; Groepen (G): 1; Beroepen (B): 1, wv 1 volledig, 0 deels en 0 niet ZWK; Functies (F): 10, wv 10 volledig, 0 deels en 0 niet ZWK Lager: 0 beroepen, 0 functies; Middelbaar: 0 beroepen, 0 functies; Hoger: 1 beroepen, 10 functies; Wetenschappelijk: 0 beroepen, 0 functies Deels ZWK K: HOGERE BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG (sbc 607) Volledig ZWK G: HOGERE OEFENTHERAPEUTISCHE BEROEPEN (sbc 60708) Volledig ZWK B: OEFENTHERAPEUT CESAR, OEFENTHERAPEUT MENSENDIECK (sbc ) Volledig ZWK F: bedrijfsfysiotherapeut cesar (functie 2077) Volledig ZWK F: bedrijfsfysiotherapeut mensendieck (functie 2078) Volledig ZWK F: bewegingstherapeut cesar (functie 3691) Volledig ZWK F: bewegingstherapeut mensendieck (functie 3692) Volledig ZWK F: cesar therapeut (functie 4557) Volledig ZWK F: mensendieck therapeut (functie 14465) Volledig ZWK F: oefentherapeut cesar (functie 15182) Volledig ZWK F: oefentherapeut mensendieck (functie 15183) Volledig ZWK F: sportfysiotherapeut cesar (functie 19383) Volledig ZWK F: sportfysiotherapeut mensendieck (functie 19384) 20 Quickscan Beroepen & Opleidingen in de zorg, welzijn en kinderopvang, Bijlage SBC-2010, NIVEL, 2013

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Tabellenboek, behorende

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Capaciteitsorgaan (Theoretische) kans op een opleidingsplek V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG 1 25 maart 2017 Carrièrebeurs, Den Bosch Inhoud presentatie 1. Het loopbaanpad 2. Kenmerken

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

Plattegronden hoofdgebouw CWZ. CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016

Plattegronden hoofdgebouw CWZ. CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016 Plattegronden hoofdgebouw CWZ CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016 Plattegronden hoofdgebouw CWZ Inhoudsopgave 1. Overzicht afdelingen hoofdgebouw CWZ 3 2. B-laag 4 3. C-laag 5 4. A-laag

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Wegwijs in Orbis Medisch Centrum

Wegwijs in Orbis Medisch Centrum Wegwijs in Orbis Medisch Centrum Wegwijs in Orbis Medisch Centrum In deze folder vindt u op alfabetische volgorde een overzicht van alle bestemmingen in Orbis Medisch Centrum met de bijbehorende telefoonnummers.

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

Beroepskwalificaties

Beroepskwalificaties Vragen voor het bepalen van het beroep Omschrijving van het beroep 1. 1. 1 Is het beroep van [${Profession}] op uw grondgebied gereglementeerd? # - Ja 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 # - Nee # # Welke

Nadere informatie

BACHELORJAAR 1 OPLEIDINGSONDERDEEL Leerlijn 1 : Medische kennis. Biologie: basis van het leven 6. De cel: biomoleculen en metabolisme 10

BACHELORJAAR 1 OPLEIDINGSONDERDEEL Leerlijn 1 : Medische kennis. Biologie: basis van het leven 6. De cel: biomoleculen en metabolisme 10 BACHELORJAAR 1 Biologie: basis van het leven 6 De cel: biomoleculen en metabolisme 10 De cel: structuur en functie 6 De cel: moleculaire biologie en signaaltransductie 6 De cel: van cel naar weefsel 7

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H Dashboard NFU UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H 1 2 3 4 5 Pijnmeting UMC Gem. % Pijnmeting Gem. % Pijnmeting operatief Gem. Tevredenheid UMC A 79,30 88,02 76,04 UMC B 80,84 79,51 71,21

Nadere informatie

Bereik nu uw medische doelgroep! Download GRATIS!

Bereik nu uw medische doelgroep! Download GRATIS! Bereik nu uw medische doelgroep! Download GRATIS! 17.000 downloads Met de app MedZine krijgt de medisch specialist toegang tot de meest recente content uit zijn vakgebied. Dit zijn alle belangrijke (inter)nationale

Nadere informatie

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals. locatie Sittard-Geleen

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals. locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals In deze folder vindt u op alfabetische volgorde een overzicht van

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC Van basisarts tot aios Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC 1 Inhoud presentatie Wat doet het Capaciteitsorgaan? Wat doen basisartsen als zij zijn afgestudeerd? Aantal sollicitaties naar opleidingsplekken

Nadere informatie

Bijlage: Beroepsverenigingen

Bijlage: Beroepsverenigingen Accreditaties MI Basistraining (3 dagen) Accreditaties MI Vervolgtrainingen Mi Expert training (6 dagen) Verdiepingsdag Weerstand (1 dag) Verdiepingsdag Verandertaal (1 dag) Bijlage: Beroepsverenigingen

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Specialiteitsoverschrijdende opleiding voor alle disciplines 18 studiepunten, verplicht Masterproef 30 studiepunten, verplicht Afstudeerrichting

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS)

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Datum: 1 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST

KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST (VRAAG GP.06. EN SP.06. - mondelinge vragenlijst) 1. Wegens een klacht, ziekte 2. Diagnostisch of preventief onderzoek, test 3. Voor een behandeling

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB)

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Datum: 17 maart 2015 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart. Cijferbijlage. Trends en ontwikkelingen. Transvorm Tilburg, juni 2015. Spoorlaan 171 04. www.transvorm.org 5038 CB Tilburg

Onderwijs in Kaart. Cijferbijlage. Trends en ontwikkelingen. Transvorm Tilburg, juni 2015. Spoorlaan 171 04. www.transvorm.org 5038 CB Tilburg Onderwijs in Kaart Trends en ontwikkelingen Cijferbijlage Transvorm Tilburg, juni 2015 Spoorlaan 171 04 Postbus 4275 T 088 144 40 00 I www.transvorm.org 5038 CB Tilburg 5004 JG Tilburg F 088 144 40 88

Nadere informatie

Bijlage: Beroepsverenigingen ABAN

Bijlage: Beroepsverenigingen ABAN Accreditaties MI Basistraining (3 dagen) Accreditaties MI Vervolgtrainingen Mi Expert training (6 dagen) Verdiepingsdag Weerstand (1 dag) Verdiepingsdag Verandertaal (1 dag) Bijlage: Beroepsverenigingen

Nadere informatie

Bereik de medisch specialist! Download GRATIS!

Bereik de medisch specialist! Download GRATIS! Bereik de medisch specialist! Download GRATIS! 12.500 downloads Met de app MedZine krijgt de medisch specialist toegang tot de meest recente content uit zijn vakgebied. Dit zijn alle belangrijke (inter)nationale

Nadere informatie

Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling

Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat moet u meebrengen? 1 Ponsplaatje 1 Bezoek aan de specialist 2 Het maken van een afspraak

Nadere informatie

Accreditaties MI Basistraining (3 dagen)

Accreditaties MI Basistraining (3 dagen) Accreditaties MI Basistraining (3 dagen) Accreditaties MI Verdiepingstrainingen MI Verdiepingstraining (6 dagen) Vervolgdag Weerstand (1 dag) Vervolgdag Verandertaal (1 dag) Aanvullende module Claudicationet

Nadere informatie

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum. locatie Sittard-Geleen

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum. locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen In deze folder vindt u op alfabetische volgorde een overzicht van alle bestemmingen

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING Dekkingen Vergoedingen Azpas Vergoedingen Azpas Plus Verzekering (groen gekleurde dekkingen zijn hogere dekkingen t.o.v. de Azpas

Nadere informatie

GEZONDHEID EN COSTA BRAVA

GEZONDHEID EN COSTA BRAVA GEZONDHEID EN COSTA BRAVA Proactiviteit Evenwicht Zelfrespect Schoonheid Gezondheid U BENT BELANGRIJK VOOR ONS Voldoening Optimisme Kansen Levenskwaliteit Rust Volheid MEDISCHE SPECIALISMEN Allergologie

Nadere informatie

De indeling van de sector Gezondheidszorg

De indeling van de sector Gezondheidszorg De indeling van de sector Gezondheidszorg Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Geneeskunde 2 Verlos- en verpleegkunde 3 Tandheelkunde

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING Dekkingen Vergoedingen Azpas Vergoedingen Azpas Plus Verzekering (groen gekleurde dekkingen zijn hogere dekkingen t.o.v. de Azpas

Nadere informatie

1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit:

1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: Doorlopende tekst Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche (na doorvoering van de wijziging die is opgenomen in de Staatscourant 2010, nr. 13910 van 9 september 2010) De Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

az groeninge opent nieuwe campus in de Kennedylaan campus Sint-Niklaas op de Houtmarkt sluit de deuren op 30 april 2010

az groeninge opent nieuwe campus in de Kennedylaan campus Sint-Niklaas op de Houtmarkt sluit de deuren op 30 april 2010 az groeninge opent nieuwe campus in de Kennedylaan campus Sint-Niklaas op de Houtmarkt sluit de deuren op 30 april 2010 Wij verhuizen tussen 12 en 30 april 2010 Wij verhuizen! Tussen 12 en 30 april 2010

Nadere informatie

Wegwijs in het. Universitair Medisch Centrum Groningen

Wegwijs in het. Universitair Medisch Centrum Groningen Wegwijs in het Universitair Medisch Centrum Groningen UMCG-terrein Ingangnummers Accare, Kinder- en Jeugdpsychiatrie (poli) 9 Accare, Kinderpsychiatrie 30 Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde Centrum

Nadere informatie

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten Van: DHD Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief 1. Inleiding DHD maakt in opdracht van de NVZ

Nadere informatie

Wachttijden polikliniek en behandeling

Wachttijden polikliniek en behandeling en Alphen aan den Rijn Cardiologie Chirurgie Algemeen 2 Liesbreuk 3 Varices lasermethode 3 Bypass chirurgie 1 Carotis chirurgie 1 Colon/rectum chirurgie 2 Mamma chirurgie 2 Nieuwe mamma patient + foto

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Tariefkaart 2016. News. Bereik uw medische doelgroep

Tariefkaart 2016. News. Bereik uw medische doelgroep Tariefkaart 2016 News Bereik uw medische doelgroep Inhoud Inleiding 3 Facts 4 Communicatieoplossingen 5 Specialismen 6 Beknopt overzicht 7 Tarieven, aanleverspecificaties & condities 8 Contact 9 Veel zorgprofessionals

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING & AZPAS PLUS VERZEKERING PER

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING & AZPAS PLUS VERZEKERING PER OVERZICHT AZPAS & AZPAS PLUS VERZEKERING PER 01 10 2017 DEKKINGEN PLUS VERZEKERING ) CONSULTEN HUISARTSEN CONSULTEN BIJ ZORGVERLENERS VOOR PREVENTIEVE ZORG, ONDERZOEK EN MEDICATIE KOSTEN VAN MEDISCH SPECIALISTISCHE

Nadere informatie

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen 1 - Onderwijs 14 - Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde 142 - Pedagogische studies en onderwijskunde 14203 - Pedagogiek 14206 - Onderwijskunde 14209 - Overige pedagogische studies

Nadere informatie

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden 1 Onderwijs 14 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; totaal 140 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; algemeen 14003 Pedagogisch-didactische studies 14006 Leraar

Nadere informatie

Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht!

Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht! Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht! Uw bestemming snel en gemakkelijk vinden via s U kunt uw bestemming in het ziekenhuis gemakkelijk vinden door het bijbehorende te volgen. Bij beide ingangen

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 25-06-2014) Besluit van 24 augustus 2012, houdende aanwijzing van de vormen van zorg die in aanmerking kunnen komen voor een beschikbaarheidbijdrage op grond van de Wet marktordening

Nadere informatie

Informatie voor en over coassistenten

Informatie voor en over coassistenten Medisch Spectrum Twente Medical School Twente Informatie voor en over coassistenten Informatie voor en over coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING & AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING & AZPAS PLUS VERZEKERING OVERZICHT AZPAS & AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN PLUS VERZEKERING ) CONSULTEN HUISARTSEN CONSULTEN BIJ ZORGVERLENERS VOOR PREVENTIEVE ZORG, ONDERZOEK EN MEDICATIE KOSTEN VAN MEDISCH SPECIALISTISCHE BEHANDELINGEN

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) (BIGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) (BIGTAB) Documentatierapport Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) (BIGTAB) Datum:11augustus 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017)

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) Januari 2016 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door de stichting BOLS

Nadere informatie

TITELOVERZICHT BSL Academy Geneeskunde

TITELOVERZICHT BSL Academy Geneeskunde TITELOVERZICHT BSL Academy Geneeskunde BOEKEN Titel ISBN Jaar uitgifte Anamnese en advies** 9789031342792 2004 / 3e druk Anesthesia Student Survival Guide** 9780387097084 2010 Atlas of Anatomic Pathology

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11317 2 maart 2017 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 februari 2017, kenmerk 1096766-161338-MEVA,

Nadere informatie

Wachttijden polikliniek en behandeling

Wachttijden polikliniek en behandeling en Alphen aan den Rijn Cardiologie Nieuwe patiënt echo cardio 6 Nieuwe patiënt fiets cardio 3 Nieuwe patiënt fiets cardio 3 Chirurgie Liesbreuk 4 Varices lasermethode 6 Bypass chirurgie 1 Carotis chirurgie

Nadere informatie

Wachttijden polikliniek en behandeling

Wachttijden polikliniek en behandeling en Alphen aan den Rijn Cardiologie Nieuwe patiënt echo cardio 4 Nieuwe patiënt fiets cardio 2 Nieuwe patiënt echo cardio 3 Nieuwe patiënt fiets cardio 2 Chirurgie Liesbreuk 4 Varices lasermethode 6 Bypass

Nadere informatie

Quickscan Beroepen & Opleidingen in de zorg, welzijn en kinderopvang BIJLAGE SOI-2006

Quickscan Beroepen & Opleidingen in de zorg, welzijn en kinderopvang BIJLAGE SOI-2006 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Quickscan Beroepen & Opleidingen in de zorg, welzijn en kinderopvang BIJLAGE SOI-2006 Overzicht van alle

Nadere informatie

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan. Vooropleidingseisen HBO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: + : toegangsrecht # : geen toegangsrecht Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Nadere informatie

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb)

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) Alle HBO studies NT NG EM CM B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Applied science * * # #

Nadere informatie

Wachttijden polikliniek en behandeling

Wachttijden polikliniek en behandeling en Alphen aan den Rijn Cardiologie Nieuwe patiënt echo cardio 2 Nieuwe patiënt fiets cardio 3 Nieuwe patiënt echo cardio 2 Nieuwe patiënt fiets cardio 1 Chirurgie Liesbreuk 4 Varices lasermethode 6 Bypass

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

Functielijst FLEX. Administratie/inkoop. Apotheek. Begeleiding. Overzicht functies in Flex. Pagina 1

Functielijst FLEX. Administratie/inkoop. Apotheek. Begeleiding. Overzicht functies in Flex. Pagina 1 Functielijst FLEX Administratie/inkoop (Assistent)inkoper/leidinggevende inkoop A (FG 35) (Assistent)inkoper/leidinggevende inkoop B (FG 40) (Assistent)inkoper/leidinggevende inkoop C (FG 45) (Assistent)inkoper/leidinggevende

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy 2. Bedrijfseconomie Ja Ec Ja Ec 3. Bedrijfskundige informatica Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde/

Nadere informatie

Een bezoek aan het ziekenhuis. Zuyderland Medisch Centrum Heerlen

Een bezoek aan het ziekenhuis. Zuyderland Medisch Centrum Heerlen Een bezoek aan het ziekenhuis Zuyderland Medisch Centrum Heerlen U bent voor een onderzoek en/of behandeling verwezen naar de locatie Heerlen. In deze brochure leest u belangrijke informatie waar u rekening

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. HAVO - HBO Zonder meer: Academie voor LO Archeologie Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Audiologie Beeldende Kunst en Vormgeving Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Circus

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar 2011 Ter vervanging van de gebruikershandleiding LAZR

Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar 2011 Ter vervanging van de gebruikershandleiding LAZR Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar 2011 Ter vervanging van de gebruikershandleiding LAZR Versie 2.0 juli 2012 Tieto Netherlands Healthcare B.V. Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2013

MEDISCH SPECIALIST 2013 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2013 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg Middagthema: Hoe verder? Belangrijke veranderingen in 2012. Opnieuw wordt een beroep gedaan

Nadere informatie

Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Raadgevend Comité voor Bio-ethiek ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE LOKALE COMMISSIES VOOR ETHIEK VOOR DE KALENDERJAREN 2002, 2003 EN DE PERIODE VAN 1/1 TOT 30/4/2004 INHOUD 1. Inleiding 2. Activiteitsgegevens

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GOEDGEKEURDE MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BIJZONDERE KOSTEN

OVERZICHT VAN DE GOEDGEKEURDE MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BIJZONDERE KOSTEN OVERZICHT VAN DE GOEDGEKEURDE MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BIJZONDERE KOSTEN Inhoud ADHD... 3 Allergieën... 3 Astma... 3 Andere medische kosten... 4 Dagkliniek (zonder overnachting)... 4 Dermatologie... 5

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met april 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

gericht bouwen aan kennis

gericht bouwen aan kennis Video s Audio gericht bouwen aan kennis Abonnement BSL 59,- aan waarde voor maar: Slechts 16,50 ACADEMY GENEESKUNDE inhoudsoverzicht bsl academy geneeskunde abonnement. alle studiematerialen voor u op

Nadere informatie

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1 Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/46873, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

1. Instroom met HAVO diploma

1. Instroom met HAVO diploma Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 HAVO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze september 2016 Surrounded by Talent Inleiding Vorige maand verscheen het jaaroverzicht van 2015-2016 met daarin

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden. NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo qompas.nl Vooropleidingseisen Van havo naar hbo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van havo naar hbo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Uw aanvraag geeft mij geen aanleiding tot specifieke aanvullende opmerkingen.

Subsidieaanvraag Uw aanvraag geeft mij geen aanleiding tot specifieke aanvullende opmerkingen. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Medisch Centrum Alkmaar Postbus 501 1800 AM Alkmaar Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.minvws.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152 Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek Academie voor LO Kunstzinnige Therapie Accountancy Lerarenopleiding VO (afh. Van vakrichting) Accountancy & Agribusiness Logopedie Archeologie Maatschappelijk

Nadere informatie

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Premisse: OWIGEN en IOO gaan ervan uit dat u binnen uw OOR het aanspreekpunt bent voor de opleiding in uw discipline.

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Bedrijfseconomie Ja Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Wijziging Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche

Wijziging Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche VWS Wijziging Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juli 2008, nr. MEVA/NBO-2859135, houdende wijziging van de Subsidieregeling

Nadere informatie

Algemeen gegevensbeheer zorgverleners blad Gegevensmodel versie 1 Gegevenselementen datum 1 januari 1997 Beschrijving. Naam Lengte Datatype

Algemeen gegevensbeheer zorgverleners blad Gegevensmodel versie 1 Gegevenselementen datum 1 januari 1997 Beschrijving. Naam Lengte Datatype Algemeen gegevensbeheer zorgverleners blad 2.3.2. januari 997 Naam Aanduiding oud Academische titel 3 Adellijke titel 2 Bestandcode 2 Code organisatievorm Correspondentie huisnummer.toevoeg 5 Correspondentie

Nadere informatie

Trends in tevredenheid (2003/2009)

Trends in tevredenheid (2003/2009) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2003/2009) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Trends

Nadere informatie

Verwijsprocedure en contactgegevens. Verwijzen naar VUmc

Verwijsprocedure en contactgegevens. Verwijzen naar VUmc Verwijsprocedure en contactgegevens Verwijzen naar VUmc 1 Verwijsprocedure Verwijsinformatie (semi) Spoedconsult Als u met (semi) spoed een patiënt wilt presenteren of wilt verwijzen (voor welk specialisme

Nadere informatie

Algemene informatie poliklinieken. Ziekenhuislocatie Scheper

Algemene informatie poliklinieken. Ziekenhuislocatie Scheper Algemene informatie poliklinieken Ziekenhuislocatie Scheper 2 Inhoudsopgave Hoe maakt u een afspraak met een specialist? 4 Waar kunt u terecht voor inlichtingen? 4 Gastdames 4 Rolstoel en rollator 5 Ziekenhuispasje

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013

BELEIDSREGEL AL/BR Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie