Pensioenregeling. UTA - Bikudak. Voor het UTA-personeel van de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenregeling. UTA - Bikudak. Voor het UTA-personeel van de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven"

Transcriptie

1 Pensioenregeling UTA - Bikudak Voor het UTA-personeel van de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven

2 Inhoud UTA - Bikudak Voorwoord 2 Voorwoord 3 Algemene vragen 4 Wie betaalt de premie? 4 Uw pensioenopbouw 5 Pensioenopbouw bij werken in deeltijd 5 Pensioenopbouw bij werkloosheid 6 Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 7 Pensioenopbouw tijdens verlof 7 Hoeveel pensioen hebt u opgebouwd? Dat ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 8 Wanneer kunt u met pensioen? 9 Hoeveel pensioen krijgt u straks? 9 Partnerpensioen 12 Partnerpensioen voor ex-partners 14 Wezenpensioen 15 ANW-uitkering: aanvulling op nabestaandenpensioen 15 Uitbetaling van uw pensioen 16 Afkoop van kleine pensioenaanspraken 16 Hoe vraagt u uw pensioen aan? 17 Waardeoverdracht bij verandering van werkgever 18 Beëindiging dienstverband 18 Verdeling van uw pensioen bij echtscheiding 19 Waar kunt u terecht bij klachten? 19 Hebt u vragen over de pensioenregeling? Als UTA-werknemer in de Bikudaksector bouwt u pensioen op bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw). U zorgt er zo voor dat u vanaf uw pensioendatum verzekerd bent van een oudedagsinkomen. De huidige pensioenregeling voor UTA-personeel geldt vanaf 1 januari In deze brochure krijgt u een uitgebreide toelichting op deze regeling. U leest hoe uw pensioen wordt opgebouwd en uitbetaald. En wat de gevolgen zijn als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt. Maar bijvoorbeeld ook wat er met uw pensioen gebeurt als u onverhoopt komt te overlijden. Daarnaast ziet u op welke momenten u actie moet ondernemen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij de Pensioen Informatielijn, telefoon Onze medewerkers helpen u graag! 22 Adressen 23 Aanvraagformulier 2 UTA - Bikudak

3 ? Wanneer doet u mee aan de pensioenregeling voor het UTA-personeel? We kunnen deze vraag eenvoudig beantwoorden. U neemt verplicht deel aan de pensioenregeling als u als UTA-werknemer bij een bitumineus en/of kunststof dakbedekkingsbedrijf werkt. Cao-partijen hebben dit afgesproken. Dit geldt als u een volledig dienstverband hebt, maar ook als u in deeltijd werkt. Wanneer begint u met uw pensioenopbouw? Meteen als u in dienst treedt bij een bedrijf in de Bikudak-sector. Het maakt niet uit hoe oud u bent. Uw werkgever moet u aanmelden bij bpfbouw en draagt premie voor u af.! Wanneer moet u iets doen als u in de Bikudak-sector werkt? Waar hebt u recht op? Als deelnemer aan de pensioenregeling voor het UTA-personeel hebt u recht op: Een levenslang ouderdomspensioen. Een levenslang partnerpensioen voor uw partner. Een wezenpensioen voor uw kinderen. Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Hiervoor geldt dat u aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Let op: het partnerpensioen is op risicobasis verzekerd. In het hoofdstuk Partnerpensioen leggen we uit wat dit betekent. U kunt ook recht hebben op premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw als u werkloos wordt. U ontleent dat recht niet aan het reglement van bpfbouw, maar aan het reglement van de Stichting SF-BIKUDAK. We lichten de bovenstaande onderwerpen in deze brochure toe. Op de volgende momenten moet u meteen actie ondernemen: Als u arbeidsongeschikt wordt. Als u werkloos wordt. Als u van baan én pensioenfonds wisselt. Als u verlof opneemt en uw pensioenopbouw in die periode vrijwillig wilt voortzetten. Als u met pensioen gaat. Wie is bpfbouw? BpfBOUW is het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid. Werkgevers en werknemers in de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche zijn vanaf 1 januari 2014 bij bpfbouw aangesloten. bpfbouw.nl 3

4 Wie betaalt de premie? Het is duidelijk dat het geld kost om een pensioen op te bouwen. Uw werkgever draagt daarom premie voor u af. Deze premie is een percentage van uw premiegrondslag. De werkgever en werknemer betalen beiden een deel van de premie: het werkgevers- en werknemersdeel. De werkgever houdt het werknemersdeel in op uw salaris. Hij draagt vervolgens de volledige premie af aan bpfbouw. Het bestuur van bpfbouw stelt de premie vast. Cao-partijen in de Bikudaksector maken afspraken over de verhouding tussen het werkgevers- en het werknemersdeel. Uw pensioenopbouw De pensioenregeling gaat ervan uit dat u op uw 67 e met pensioen gaat. Maar de regeling biedt u ook de mogelijkheid uw pensioen te vervroegen. Let op: uw oudedagsinkomen bestaat uit pensioen van bpfbouw en een AOW-uitkering van de overheid. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Dit was 65 jaar, maar wordt nu in stapjes verhoogd tot 67 jaar. We gaan ervan uit dat u recht hebt op een AOW-uitkering. Dat is het geval als u tot uw AOW-leeftijd 50 jaar in Nederland hebt gewoond of gewerkt. Haalt u dat aantal jaren niet? Dan wordt uw AOW-uitkering voor elk ontbrekend jaar met 2 procent gekort. Hoeveel pensioen bouwt u per jaar op? U bouwt elk jaar 1,875 procent van uw pensioengrondslag op. Wij berekenen uw pensioenopbouw als volgt: 1 We bepalen eerst uw pensioengrondslag. Dat is uw pensioenloon min de franchise. 2 Daarna vullen we de volgende formule in: pensioenopbouw per jaar = pensioengrondslag x 1,875 procent. Begrippen Pensioengrondslag Uw gemiddelde loon minus de franchise. Pensioenloon Uw vast overeengekomen loon. Dat is uw loon op jaarbasis dat in uw cao of individuele arbeidsovereenkomst staat, inclusief vakantietoeslag, dertiende maand en andere toeslagen waarover schriftelijke afspraken bestaan. Vergoedingen voor overwerk en reisuren tellen niet mee. Gemiddeld pensioenloon is het gewogen gemiddelde van het pensioenloon over de werkdagen. Dat wordt per kalenderjaar bepaald op 1 januari en op 1 juli. Franchise Het deel van uw pensioenloon waarover u geen pensioen opbouwt. U bouwt hierover geen pensioen op, omdat u vanaf uw AOW-leeftijd een uitkering ontvangt van de overheid. We nemen aan dat u recht hebt op deze uitkering. Let op: de AOW-leeftijd wordt vanaf 1 januari 2013 in stapjes verhoogd van 65 tot 67 jaar. De franchise was ,32 euro op 1 januar Dit bedrag wordt elk half jaar aangepast. Kijk voor de meest recente franchise op bpfbouw.nl Hoeveel pensioen bouwt u in totaal op? Dat rekenen we uit door de pensioenaanspraken op te tellen die u gedurende uw loopbaan hebt opgebouwd. Hebt u pensioen laten overdragen uit een vroegere dienstbetrekking? Dan tellen we dat erbij op. Maximum pensioenopbouw Onze pensioenregeling heeft een maximum pensioenloon. Dit betekent dat ze een bovengrens heeft. Ligt uw pensioenloon boven deze grens? Dan bouwt u over het salarisdeel boven de streep geen pensioen op in onze regeling. Het maximum pensioenloon lag op 1 januari 2015 op ,95 euro. Het wordt elk halfjaar aangepast. Kijk voor de meest recente gegevens op onze website: bpfbouw.nl Wanneer stopt uw pensioenopbouw? Uw pensioenopbouw stopt in de volgende situaties: U gaat met pensioen. U treedt uit dienst en u gaat buiten de Bikudak-sector werken. 4 UTA - Bikudak

5 Vrijwillige voortzetting pensioenopbouw Als u niet verplicht bent om aan een andere pensioenregeling deel te nemen, kunt u onder voorwaarden uw pensioenopbouw voorzetten door te kiezen voor vrijwillige voortzetting. Dat wil zeggen dat u het werkgevers- en werknemersdeel van de premie zelf betaalt. Dit is maximaal drie jaar toegestaan. Wilt u dit? Stuur dan binnen negen maanden na beëindiging van uw dienstverband een verzoek naar: Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Postbus EE Amsterdam. Pensioenopbouw bij werken in deeltijd Als u in deeltijd werkt, bouwt u minder pensioen op dan wanneer u een volledige werkweek hebt. Hoe berekenen we uw pensioenopbouw in dat geval? We hanteren dan de zogeheten parttime-breuk. Dat is het aantal arbeidsuren dat u per week werkt, gedeeld door het aantal arbeidsuren van een volledige werkweek (40 uur). Werkt u bijvoorbeeld 20 uur per week, dan is uw parttime-breuk (20/40 =) 0,5. Hoe berekenen we nu uw pensioenopbouw: 1 We berekenen eerst hoeveel pensioen u zou hebben opgebouwd in een volledige werkweek. 2 We vermenigvuldigen de uitkomst vervolgens met de parttime-breuk. We passen de parttime-breuk alleen toe op de jaren waarin u in deeltijd hebt gewerkt. Hebt u verschillende deeltijddienstverbanden gehad? Of varieert het aantal uren dat u per week werkt? Dan hanteren we voor elke periode een andere parttime-breuk. Het totaal is dan het door u opgebouwde pensioen. Pensioenopbouw bij werkloosheid Als u werkloos wordt, heeft dat gevolgen voor uw pensioenopbouw. De Stichting SF-BIKUDAK zet uw pensioenopbouw onder bepaalde voorwaarden (gedeeltelijk) voort. Bent 40 jaar of ouder op het moment dat u werkloos wordt? En hebt u recht op een WW-uitkering? Dan betaalt de Stichting SF-BIKUDAK de premie voor het ouderdomspensioen gedurende de periode dat u een WW-uitkering ontvangt, met een maximum van 36 maanden. Let op: Er geldt een eenmalige wachttijd van 180 dagen. Om in aanmerking te komen voor pensioenopbouw bij werkloosheid moet u zich melden bij een vertegenwoordiger van CNV Vakmensen of FNV Bouw. Partnerpensioen tijdens werkloosheid Stel dat u tijdens werkloosheid komt te overlijden. Dan heeft uw partner recht op een partnerpensioen. Uw kinderen kunnen dan aanspraak maken op een wezenpensioen. Het partnerpensioen blijft verzekerd zolang u een WW-uitkering ontvangt.! Let op Het partnerpensioen is op risicobasis verzekerd. In het hoofdstuk Partnerpensioen leest u wat dit betekent. 5

6 Vrijwillige voortzetting Bent u werkloos en hebt u geen recht (meer) op premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw door de Stichting SF-BIKUDAK? Dan kunt u onder voorwaarden uw pensioenopbouw vrijwillig voortzetten. U betaalt dan zelf het werkgevers- en werknemersdeel van de premie. Dit is in de regel maximaal drie jaar toegestaan. Daarin wordt de periode van voortzetting door de Stichting SF-BIKUDAK meegeteld. Wilt u vrijwillig voortzetten? Dan moet u een verzoek indienen met het formulier achter in deze brochure. Binnen welke termijn moet u dit formulier opsturen: Binnen negen maanden na uw eerste werkloosheidsdag Binnen negen maanden nadat de Stichting SF-BIKUDAK de premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw heeft stopgezet. U stuurt een verzoek om vrijwillige voortzetting naar: BpfBOUW, Postbus 637, 1000 EE Amsterdam Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Bent u arbeidsongeschikt geworden? Dan hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw. BpfBOUW betaalt in dat geval een deel van uw pensioenopbouw. Welk deel? Dat hangt af van de vraag in welke arbeidsongeschiktheidsklasse u bent ingedeeld. Arbeidsongeschiktheidsklasse volgens de WIA Uw jaarlijkse premievrije pensioenopbouw: 65 procent of meer: 100 procent van uw pensioenopbouw op het moment dat u arbeidsongeschikt werd. 45 tot 65 procent: 50 procent van uw pensioenopbouw op het moment dat u arbeidsongeschikt werd. 35 tot 45 procent (WAO: 25 tot 45 procent): 25 procent van uw pensioenopbouw op het moment dat u arbeidsongeschikt werd. Tot 35 procent (WAO: tot 25 procent): Geen premievrije pensioenopbouw. Uw arbeidsongeschiktheidsklasse bepaalt hoeveel procent van uw pensioenopbouw bpfbouw voor haar rekening neemt. Voor dat deel hoeft u geen premie te betalen. Het schema in de kolom hiernaast maakt duidelijk hoe bpfbouw dit berekent. Zorg voor een volledige pensioenopbouw Is uw arbeidsongeschiktheidspercentage lager dan 65 procent? Dan zet bpfbouw uw pensioenopbouw niet volledig voort. Het is verstandig als u dan zelf voor het ontbrekende deel van uw pensioenopbouw zorgt. Dat kan op drie manieren: U gaat in deeltijd werken. Uw werkgever draagt dan pensioenpremie voor u af. U laat zich als werkloze registreren bij het UWV WERKbedrijf. Daar kunt u meteen ook een uitkering aanvragen. Hebt u recht op een WW-uitkering? Als u zich heeft gemeld bij een vertegenwoordiger van CNV-vakmensen of FNV Bouw betaalt de Stichting SF-BIKUDAK na een halfjaar de pensioenpremie voor u. U neemt het resterende deel van de premie voor eigen rekening. U betaalt dan het werkgevers- en het werknemersdeel van de premie. Dat betekent dat u de totale premie voor uw rekening neemt. We noemen dit vrijwillige voortzetting. Dit is in de regel maximaal drie jaar toegestaan. Houdt u er wel rekening mee dat de periode waarin de Stichting SF-BIKUDAK premievrije pensioenopbouw voor haar rekening neemt, meetelt als een periode van vrijwillige voortzetting. 6 UTA - Bikudak

7 U moet premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw en vrijwillige voortzetting zelf aanvragen! Bent u arbeidsongeschikt geworden? En wilt u in aanmerking komen voor een premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw? Dan moet u deze zelf na de eerste WIA-dag aanvragen. U moet dat in elk geval doen binnen een jaar nadat u arbeidsongeschikt bent geworden. Voor uw aanvraag gebruikt u het formulier achter in deze brochure. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en kiest u voor vrijwillige voortzetting? Dan moet u daartoe een verzoek indienen binnen negen maanden na: Uw eerste WIA-dag of De dag waarop uw arbeidsongeschiktheidspercentage is verlaagd. Het verzoek kunt u doen met het formulier achter in deze brochure. Pensioenopbouw tijdens verlof Er zijn meerdere vormen van verlof. Bijvoorbeeld ouderschapsverlof, levensloopverlof, studieverlof en zorgverlof op basis van de Wet Arbeid en Zorg. Gaat u met verlof? Dan stopt uw pensioenopbouw over het aantal uren dat u met verlof bent. Neemt u bijvoorbeeld twee dagen per week verlof op en blijft u drie dagen werken? Dan bouwt u nog over drie dagen pensioen op. U kunt uw pensioenopbouw over de verlofdagen echter op vrijwillige basis voortzetten. De pensioenpremie, het werknemers- én werkgeversdeel komt dan voor uw rekening. Zet u de pensioenopbouw niet voort? Dan heeft dat geen invloed op het partnerpensioen, het wezenpensioen of uw pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid. Maar deze dekking is wel beperkt: maximaal 18 maanden. Stel dat u tijdens het verlof komt te overlijden. Dan heeft uw partner dus recht op een partnerpensioen. Uw kinderen kunnen dan aanspraak maken op een wezenpensioen. Beide pensioenen worden berekend op basis van uw pensioengrondslag, direct voorafgaand aan het verlof. Dat ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) U wilt natuurlijk weten hoe hoog uw pensioen straks is. Dan kunt u bepalen of u daar tevreden mee bent. Bent u niet tevreden? Dan kunt u op tijd beginnen met bijsparen. BpfBOUW stuurt u daarom ieder jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U kunt daarop zien hoeveel u hebt opgebouwd tot en met 31 december van het voorafgaande jaar. Als uw deelneming beëindigd is, ontvangt u het UPO nog eens in de vijf jaar. 7

8 U kunt op het UPO onder meer zien hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en het pensioen dat u kunt bereiken bij voortzetting van de deelname. U ziet ook hoeveel het door u opgebouwde pensioen in het voorgaande jaar is toegenomen. Alle Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars verstrekken pensioenoverzichten met dezelfde indeling. U kunt ze hierdoor eenvoudig met elkaar vergelijken. Bovendien kunt u de bedragen makkelijk bij elkaar optellen. Dat is handig als: U bij meerdere fondsen of verzekeraars pensioen opbouwt. U een partner hebt die ook pensioen opbouwt. Wat gebeurt er met uw pensioen als u de Bikudak-sector verlaat? Komt er een einde aan uw dienstverband in de Bikudak-sector? En treedt u niet in dienst bij een andere onderneming in deze sector? Dan stopt uw pensioenopbouw in de pensioenregeling voor het UTA-personeel. We sturen u dan een UPO van de door u opgebouwde pensioenaanspraken. U kunt hierop zien hoeveel pensioen u hebt opgebouwd tot en met uw laatste werkdag in de Bikudak-sector. In de daaropvolgende periode sturen wij u nog één keer in de vijf jaar een UPO. Uw opgebouwde pensioen vervalt dus nooit. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat u in een andere sector gaat werken. Is uw nieuwe werkgever aangesloten bij een ander pensioenfonds? Vraag dan bij het nieuwe pensioenfonds waardeoverdracht aan! Lees hiervoor het hoofdstuk Waardeoverdracht bij verandering van werkgever op bladzijde 23. Wanneer kunt u met pensioen? De pensioenregeling voor UTA-personeel gaat ervan uit dat u op uw 67 e met pensioen gaat. Eerder of later met pensioen De pensioenregeling maakt het mogelijk dat u eerder dan uw 67 e met pensioen gaat. U moet alleen wel beseffen dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van uw pensioen. Bovendien hebben de meeste werknemers dan niet voldoende pensioen opgebouwd in deze pensioenregeling. Vaak hebben zij ook jaren pensioen opgebouwd in de oude pensioenregeling. Die regeling kende een lagere pensioenopbouw. Als u eerder met pensioen gaat, krijgt u een lager pensioen. Dat is logisch omdat u minder lang pensioen hebt opgebouwd. Gaat u later met pensioen, dan krijgt u een hoger pensioen. Dat is ook logisch, omdat u langer pensioen opbouwt en gedurende een kortere periode pensioen nodig hebt. 8 UTA - Bikudak

9 Wie bedoelen we met uw partner? We bedoelen daarmee iemand die aan één van de volgende omschrijvingen voldoet: U bent met hem of haar getrouwd. U heeft met hem of haar een geregistreerd partnerschap. U woont met hem of haar samen, u zorgt voor elkaar en u heeft een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris. Let op: uw vader, moeder, kind of kleinkind kan nooit uw partner zijn. Uw broer of zus wel! Als u samenwoont, moet u een kopie van het gehele samenlevingscontract opsturen naar: BpfBOUW Postbus EE Amsterdam. Wij kunnen dan meteen controleren of het contract aan de voorwaarden voldoet. Hoeveel pensioen krijgt u straks? De hoogte van uw pensioen hangt af van factoren die per deelnemer kunnen verschillen. We kunnen daarom geen bedragen noemen die voor iedereen gelden. Wilt u weten hoeveel pensioen u straks gaat krijgen of tot nu toe hebt opgebouwd? Kijk dan in het Uniform Pensioenoverzicht dat we u jaarlijks toezenden. Partnerpensioen Als deelnemer aan de pensioenregeling voor het UTA-personeel bouwt u in de eerste plaats ouderdomspensioen op. Maar ook partnerpensioen is een belangrijk onderdeel. Wanneer u overlijdt, heeft uw partner recht op partnerpensioen. We maken onderscheid tussen twee situaties: A- U overlijdt voor uw pensioendatum Uw partner heeft dan recht op een zogenoemd partnerpensioen op risicobasis van bpfbouw. U bouwt het partnerpensioen niet op. Uw achterblijvende partner ontvangt een partnerpensioen ter waarde van 50 procent van het ouderdomspensioen dat u bereikt zou hebben als de deelname was voortgezet tot de 67-jarige leeftijd. Dit partnerpensioen vervalt op het moment dat u geen deelnemer meer bent aan de pensioenregeling voor het UTA-personeel. Wel blijft het mogelijk op de pensioendatum of op de datum dat u de bedrijfstak verlaat, een deel van het ouderdomspensioen in te ruilen voor een partnerpensioen. Hebt u ook deelgenomen aan de pensioenregeling die gold voor 1 januari 2007? In die pensioenregeling bouwde u het partnerpensioen wel op. Dat partnerpensioen bedraagt 70 procent van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tot en met 31 december Dat blijft bestemd voor uw partner, ook al is uw deelneming geëindigd.! Let op Geeft u geen voorkeur op voor mogelijkheid 1 of 2? Dan gaan wij ervan uit dat u het partnerpensioen behoudt. Uw partner ontvangt dan na uw overlijden een partnerpensioen dat 70 procent van uw pensioen bedraagt. B- U overlijdt na uw pensioendatum In dit geval zijn er twee mogelijkheden: 1 Als u met pensioen gaat, ruilt u het door u tot 1 januari 2007 opgebouwde partnerpensioen uit voor een hoger ouderdomspensioen. U mag hiervoor alleen het partnerpensioen gebruiken dat u hebt opgebouwd voor 1 januari Wat betekent dit? Stel dat u overlijdt. Dan heeft uw partner geen recht op een partnerpensioen. De uitruil van het partnerpensioen is een mogelijkheid als u alleenstaande bent of als uw partner voldoende eigen inkomsten heeft. 2 Als u met pensioen gaat, ruilt u een deel van uw ouderdomspensioen in voor een partnerpensioen. De uitruil heeft alleen betrekking op het ouderdomspensioen dat is opgebouwd na 1 januari Tot 1 januari 2007 is het partnerpensioen immers al opgebouwd. Uw partner ontvangt dan na uw overlijden een partnerpensioen ter waarde van 70 procent van uw totale pensioen. Hebt u bijvoorbeeld een pensioen van 400 euro per maand? Dan heeft uw partner na uw overlijden recht op een nabestaandenpensioen van 280 euro per maand. 9

10 10 UTA - Bikudak

11 Eindigt uw deelname en neemt u niet (verplicht) deel aan een andere pensioenregeling? Overweeg dan vrijwillige voortzetting. Wanneer kunt u vrijwillige voortzetting overwegen? Dat hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Belangrijke factoren zijn bijvoorbeeld: uw leeftijd, uw inkomen en uw vooruitzichten. U doet er verstandig aan uw vakbondsconsulent hierover te raadplegen. Zo vraagt u vrijwillige voortzetting aan Achter in deze brochure vindt u een aanvraagformulier. Wanneer moet u het aanvraagformulier opsturen? Binnen negen maanden na beëindiging van uw dienstverband. 11

12 Partnerpensioen voor ex-partners Stel dat u bent gescheiden of dat uw samenlevingscontract is beëindigd. Wat gebeurt er dan met uw pensioen als u komt te overlijden? Dan heeft uw ex-partner mogelijk recht op een zogeheten bijzonder partnerpensioen. We maken echter onderscheid tussen: A- Partnerpensioen dat is meeverzekerd op risicobasis. B- Partnerpensioen dat u hebt opgebouwd. Moeten uw kinderen het wezenpensioen aanvragen? BpfBOUW stuurt hun de benodigde informatie toe. Hebben ze na één maand nog niets ontvangen? Dan doen ze er verstandig aan de Pensioen Informatie-lijn te bellen, telefoon In alle gevallen geldt dat het wezenpensioen wordt uitbetaald in maandelijkse bedragen. We lichten dit hieronder toe. A- Partnerpensioen dat is meeverzekerd op risicobasis In de pensioenregeling is vanaf 1 januari 2007 het partnerpensioen gebaseerd op een risicoverzekering. U bouwt het partnerpensioen dus niet op. Ex-partners hebben daarom geen recht op een bijzonder partnerpensioen. B- Partnerpensioen dat u hebt opgebouwd Als deelnemer aan de pensioenregeling van bpfbouw heeft u voor 1 januari 2007 een partnerpensioen opgebouwd. Dit heeft als consequentie dat uw ex-partner na uw overlijden aanspraak kan maken op een zogeheten bijzonder partnerpensioen. Maar alleen op het deel van het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd in de periode dat hij of zij uw partner was. Dus vóór de scheidingsdatum. Bijzonder partnerpensioen: als u tijdens uw pensioen gaat scheiden en daarna overlijdt Stel dat u al met pensioen bent en u gaat scheiden van uw partner. Wat gebeurt er dan met het partnerpensioen? Als u overlijdt, heeft uw ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen. Dit kan bestaan uit een bijzonder partnerpensioen uit de pensioenregeling van voor 2007 en uit de pensioenregeling die geldt vanaf 1 januari In de pensioenregeling die geldt vanaf 1 januari 2007 is er alleen een bijzonder nabestaandenpensioen als u op uw pensioendatum een deel van het ouderdomspensioen heeft uitgeruild voor een partnerpensioen. Twee wezenpensioenen Er zijn twee wezenpensioenen: Een wezenpensioen voor halfwezen: dit is een pensioen voor kinderen waarvan één ouder is overleden die pensioen heeft opgebouwd bij bpfbouw. De uitkering bedraagt 14 procent van het ouderdomspensioen. Nam u op het moment van overlijden deel aan onze pensioenregeling? Dan gaan we uit van het pensioen dat u maximaal had kunnen bereiken. Was uw deelname al voor uw overlijden beëindigd? Dan berekenen we het wezenpensioen over het pensioen dat u hebt opgebouwd. Bent u reeds met pensioen? Dan berekenen we het over het pensioen dat aan u is uitgekeerd. Een wezenpensioen voor volle wezen: dit is een uitkering voor kinderen waarvan beide ouders zijn overleden. Minstens één van deze ouders moet pensioen hebben opgebouwd bij bpfbouw. Deze uitkering is twee keer zo hoog als een uitkering voor een halfwees. 12 UTA - Bikudak

13 Moet uw partner het partnerpensioen aanvragen? Nee, dat is niet nodig. Het overlijden wordt door de gemeente automatisch doorgegeven. BpfBOUW stuurt uw partner dan de benodigde informatie toe. Woonde u samen? Dan moet u het samenlevingscontract wel hebben aangemeld. Bovendien moet u aantonen dat de samenleving blijkt uit de gegevens die in het bevolkingsregister van uw gemeente zijn vastgelegd. Heeft uw nabestaande na één maand nog niets ontvangen? Dan moet deze contact opnemen met de Pensioen Informatielijn, telefoon Als u samenwoont, moet u een kopie van het gehele samenlevingscontract opsturen naar: BpfBOUW Postbus EE Amsterdam. Wij kunnen dan meteen controleren of het contract aan de voorwaarden voldoet. 13

14 Wezenpensioen Wanneer u overlijdt, kunnen uw kinderen recht hebben op een wezenpensioen. Ook als u op het moment van overlijden niet meer deelnam aan de pensioenregeling van bpfbouw. Welke kinderen hebben recht op wezenpensioen? Minderjarige kinderen; Studerende kinderen; Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op uw overlijden. Maar wanneer stopt het? Voor een minderjarig kind: op de laatste dag van de maand waarin het 18 wordt. Voor een studerend kind: op de laatste dag van de maand waarin het 27 wordt. op de laatste dag van de maand wanneer het stopt met de studie. Als het kind overlijdt. 14 UTA - Bikudak

15 ANW-uitkering: aanvulling op nabestaandenpensioen U hebt hiervoor kunnen lezen over het partnerpensioen van bpfbouw. Dit is bedoeld ter vervanging van het inkomen dat wegvalt door uw overlijden. Wellicht is dit echter ontoereikend. In dat geval kan uw partner misschien aanspraak maken op een uitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet, een zogeheten ANW-uitkering. Wanneer heeft uw partner recht op een ANW-uitkering? Dat is het geval als hij of zij op het moment van uw overlijden met u was getrouwd of met u een geregistreerd partnerschap was aangegaan. Maar ook als hij of zij toen met u samenwoonde. Bovendien moet uw partner voldoen aan één van de volgende voorwaarden: Hij of zij is geboren vóór 1 januari Hij of zij zorgt voor een (ongehuwd) kind, dat jonger is dan 18 jaar. Hij of zij is 45 procent of meer arbeidsongeschikt. Hoe hoog is de ANW-uitkering? Dat hangt af van het inkomen van uw achtergebleven partner. Wanneer dat te hoog is, wordt de uitkering gekort. Door de scherpe inkomensgrenzen is dat vaak het geval. Vanwege de strenge normen krijgen uiteindelijk maar weinig nabestaanden een ANW-uitkering. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in uw regio. Deze instelling kan u de meest actuele informatie geven. Ze kan u bovendien vertellen of en hoe lang uw partner recht heeft op een ANW-uitkering. Voor deze informatie kunt u overigens ook kijken op ANW-hiaat Heeft uw partner geen recht op een ANW-uitkering? Of komt hij of zij slechts in aanmerking voor een lage ANW-uitkering? Dan heeft uw partner een ANW-hiaat. Daarmee bedoelen we een tekort aan inkomen. Als u dit hiaat wilt afdekken, kunt u zich via uw werkgever verzekeren. De premie komt voor uw eigen rekening. Uitbetaling van uw pensioen Als u met pensioen gaat, heeft u er recht op dat bpfbouw het door u opgebouwde pensioen uitbetaalt in maandelijkse bedragen exclusief vakantietoeslag. De uitbetaling van uw pensioen eindigt op de laatste dag van de maand waarin u overlijdt. 15

16 Afkoop van kleine pensioenaanspraken Bedragen uw pensioenaanspraken na beëindiging van uw deelname aan de pensioenregeling niet meer dan 462,88 euro per jaar (zoals bepaald op 1 januari 2015)? Dan kan bpfbouw besluiten deze af te kopen. De afkoop vindt plaats twee jaar na beëindiging van uw deelneming. Na het verstrijken van deze periode van twee jaar kan bpfbouw eenzijdig overgaan tot afkoop. Maar na twee jaar en zes maanden kan bpfbouw niet meer eenzijdig overgaan tot afkoop. Dan moet u daarin toestemmen. Afkoop van een kleine pensioenaanspraak is ook mogelijk op het moment dat uw pensioen ingaat. Bij een pensioenaanspraak kan er nooit sprake zijn van verjaring, ook niet als de aanspraak lager is dan de afkoopgrens. Het recht op de aanspraak blijft dus altijd bestaan. Maar als u wilt voorkomen dat bpfbouw een kleine pensioenaanspraak afkoopt, doet u er verstandig aan om deze over te dragen. Dit is alleen mogelijk als u ook ergens anders pensioen opbouwt. U leest hierna meer over waardeoverdracht bij verandering van werkgever. Hoe vraagt u uw pensioen aan? U moet uw pensioen drie maanden voor de gewenste pensioendatum aanvragen. U doet dat met behulp van het formulier achter in deze brochure. Als wij beschikken over uw juiste adresgegevens, sturen wij u in elk geval een halfjaar voor uw 67 e het aanvraagformulier toe. Het aanvraagformulier voor uw AOW-uitkering ontvangt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Vanaf 1 januari 2013 wordt de AOW-leeftijd in stapjes verhoogd van 65 naar 67 jaar. 16 UTA - Bikudak

17 Waardeoverdracht Vraag waardeoverdracht binnen zes maanden aan! Waardeoverdracht wordt niet automatisch geregeld. U moet er zelf om vragen bij uw nieuwe pensioenfonds. Volgens de wet moet u dit doen binnen zes maanden na indiensttreding bij uw nieuwe werkgever. Daarna zijn uw oude en uw nieuwe pensioenfonds niet meer verplicht om mee te werken. Het is dus belangrijk om snel te handelen, hoewel veel pensioenuitvoerders in de praktijk ook later nog bereid zijn om mee te werken. Heeft uw nieuwe werkgever dispensatie voor de pensioenregeling van bpfbouw? Sommige bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven zijn vrijgesteld van de verplichting om deel te nemen aan de pensioenregeling van bpfbouw. Ze hebben toestemming om mee te doen aan een andere pensioenregeling. Treedt u bij zo n bedrijf in dienst? Dan moet u ook nadenken of u waardeoverdracht wilt. In dat geval maakt u dezelfde afweging als we in dit hoofdstuk hebben verwoord. Informeer daarom bij welke verzekeraar uw nieuwe werkgever is aangesloten. Waardeoverdracht bij verandering van werkgever Stel dat u van werkgever verandert. Als u weer bij een bedrijf in de Bikudak-sector gaat werken, verandert er doorgaans niets aan uw pensioenopbouw. U blijft dan gewoon deelnemer aan de pensioenregeling van bpfbouw. Gaat u echter in een andere bedrijfstak werken? Dan is uw nieuwe werkgever aangesloten bij een ander pensioenfonds. Dit heeft gevolgen voor uw pensioenopbouw. Andersom geldt hetzelfde. Dus als u in dienst treedt bij een bedrijf in de Bikudaksector en daarvoor in een andere bedrijfstak hebt gewerkt. U bouwt dan voortaan pensioen op bij bpfbouw. Ook dat heeft gevolgen voor uw pensioenopbouw. In beide gevallen doet u er verstandig aan om na te gaan of u waardeoverdracht wilt. Dit betekent dat u uw reeds opgebouwde pensioenaanspraken meeneemt naar uw nieuwe pensioenfonds. U bepaalt zelf of u dat wilt. We leggen hierna uit met welke factoren u rekening moet houden. Factor 1: middelloonregeling of eindloonregeling? De pensioenregeling van bpfbouw is een middelloonregeling. Dat wil zeggen dat u een pensioen opbouwt dat is gebaseerd op uw gemiddelde salaris gedurende uw loopbaan. Veel pensioenfondsen hebben een middelloonregeling. Maar er zijn ook pensioenfondsen met een eindloonregeling. Daar is het pensioen gebaseerd op het laatstverdiende loon. Een eindloonregeling is gunstig als uw salaris tijdens uw loopbaan bovengemiddeld stijgt. Volgt uw salaris de loontrend in de sector? Dan maakt het niet veel uit of u uw pensioen opbouwt in een middelloon- of eindloonregeling. Daalt uw salaris? Dan bent u beter af in een middelloonregeling, omdat u dan een hoger pensioen opbouwt. Factor 2: toeslagbeleid Voor informatie over toeslagverlening verwijzen wij u naar onze website: bpfbouw.nl. Factor 3: overzichtelijk Het is natuurlijk overzichtelijker om uw pensioen op te bouwen bij één pensioenfonds. Als u dit belangrijk vindt, neemt u uw pensioenrechten mee naar uw nieuwe pensioenfonds. U kiest in dat geval dus voor waardeoverdracht. Wat is uw conclusie na het afwegen van deze factoren? Die conclusie zal per deelnemer verschillen. U beslist zelf hoe belangrijk u de verschillende factoren vindt. Als u dat weet, kunt u de juiste afweging maken en besluiten of u waardeoverdracht wilt. 17

18 Beëindiging dienstverband Als u uit dienst treedt bij een bedrijf in de Bikudak-sector, eindigt uw deelname aan de pensioenregeling voor het UTA-personeel. Uw opgebouwde pensioen vervalt nooit. Maar gaat u bij een werkgever werken in een andere bedrijfstak, dan kunt uw pensioenaanspraken laten overdragen naar uw nieuwe pensioenfonds. Dat heet waardeoverdracht. U leest daar meer over in het vorige hoofdstuk. Maar het is natuurlijk mogelijk dat u daarna niet direct gaat deelnemen aan een andere pensioenregeling. In dat geval kunt u een verzoek indienen om uw pensioenopbouw vrijwillig te mogen voortzetten bij bpfbouw. Dat is maximaal drie jaar toegestaan. Als u dit wilt, moet u binnen negen maanden na beëindiging van uw verplichte deelname een schriftelijk verzoek sturen naar: BpfBOUW, Postbus 637, 1000 EE Amsterdam. Het is mogelijk dat het bestuur naar aanleiding van uw brief nadere voorwaarden stelt. Als u de pensioenregeling vrijwillig voortzet, betaalt u zelf de volledige premie. Dus het werkgevers- én het werknemersdeel. De vrijwillige voortzetting stopt als: U gaat deelnemen aan een andere (verplichte) pensioenregeling. U met pensioen gaat. U de vrijwillige voortzetting opzegt. Automatisch na drie jaar. Verdeling van uw pensioen bij echtscheiding Gaat u (van tafel en bed) scheiden? Of beëindigt u uw geregistreerd partnerschap? Dan is de Wet verevening pensioenrechten van toepassing. Deze bepaalt dat uw ex-partner recht heeft op 50 procent van het pensioen, dat u hebt opgebouwd in de periode dat u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had. U mag echter onderling een andere verdeling afspreken. Die moet u dan na de scheiding of de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap doorgeven aan bpfbouw. U doet dat met het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van pensioen. U kunt dit formulier aanvragen bij de Rijksoverheid via telefoonnummer 1400 (lokaal tarief ). U kunt het ook downloaden via internet: 18 UTA - Bikudak

19 Waar kunt u terecht bij klachten? Het is natuurlijk mogelijk dat u het niet eens bent met een besluit van bpfbouw. U kunt bijvoorbeeld van mening verschillen over de hoogte van een uitkering of premie of het reglement van de pensioenregeling voor het UTA-personeel (de manier waarop de pensioenregeling wordt uitgevoerd). Hebt u een verschil van mening dat in één van deze categorieën thuishoort? Dan kunt u een klacht indienen. Dat gaat volgens een vaste klachtenprocedure. U begint bij stap 1. Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat? Dan gaat u naar stap 2. Bent u nog steeds ontevreden? Dan gaat u naar stap 3, enzovoort. U ziet de procedure hierna. Hebt u een klacht? Bel dan de Pensioen Informatielijn, telefoon Klachtenprocedure in 4 stappen Stap 1 U belt de Pensioen Informatielijn, telefoon Het is immers mogelijk dat er sprake is van een misverstand. Dan kunnen we dat snel rechtzetten. Stap 2 U stuurt een brief naar: Klachtencommissie bpfbouw, Postbus 637, 1000 EE Amsterdam. U vermeldt in de brief: uw naam en adres, registratienummer, de verzenddatum en de reden van uw klacht. Let op: U moet uw klacht indienen binnen 6 maanden na de gebeurtenis, waarover u ontevreden bent. U ontvangt het antwoord van de klachtencommissie binnen 2 maanden nadat u uw klacht hebt ingediend. Stap 3 Reglement Klachtenprocedure De regels van de klachtenprocedure zijn opgenomen in het Reglement Klachtenprocedure. U kunt deze aanvragen bij de Pensioen Informatielijn, telefoon U kunt het reglement ook downloaden op bpfbouw.nl. U gaat in beroep tegen het besluit van de klachtencommissie. Dat wil zeggen dat u een brief stuurt naar het bestuur van bpfbouw: BpfBOUW, Commissie PRC, Postbus 637, 1000 EE Amsterdam. Let op: U moet deze brief versturen binnen 2 maanden na de dagtekening op het besluit van de klachtencommisie. Het bestuur zal dan zo spoedig mogelijk een besluit nemen over uw klacht. Stap 3 U legt uw klacht voor aan de: Ombudsman Pensioenen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag De volgorde als op deze pagina omschreven staat vast. U mag er dus niet van afwijken. Maar u mag uw klacht wel op ieder gewenst moment aan de rechter voorleggen. 19

20 20 UTA - Bikudak

21 Hebt u vragen over de pensioenregeling? Bel dan de Pensioen Informatielijn. Onze medewerkers staan u graag te woord. Het telefoonnummer is U kunt natuurlijk ook uw vakbondsconsulent om advies vragen. 21

22 Adressen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw) Postbus 637, 1000 EE Amsterdam Tel Werkgeversorganisatie VEBIDAK Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland Groningenhaven 4, 3433 PE Nieuwegein Postbus 1248, 3430 BE Nieuwegein Tel Fax Werknemersorganisaties FNV Bouw Postbus 520, 3440 AM Woerden Houttuinlaan 3, 3447 GM Woerden Tel FNV BOUW of Fax De volledige pensioenregeling staat in het pensioenreglement van bpfbouw. Deze brochure is met zorg gemaakt. Het is een korte samenvatting van de pensioenregeling voor het UTApersoneel in de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven, dus niet volledig. U kunt het reglement van bpf- BOUW downloaden op bpfbouw.nl. Hebt u geen internet? Dan kunt u het reglement opvragen bij de Pensioen Informatielijn, telefoon Toeslagverlening Informatie over het toeslagenbeleid van bpfbouw staat op onze website: bpfbouw.nl. CNV Vakmensen Postbus 2525, 3500 GM Utrecht Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht Tel Fax UTA - Bikudak

23 Aanvraagformulier UTA-personeel in de sector Bikudak Aanvraagformulier voor pensioen pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid pensioenopbouw bij werkloosheid vrijwillige voortzetting Vul uw persoonlijke gegevens in Uw klantnummer, burgerservicenummer (BSN) of registratienummer Uw geboortedatum Uw naam Uw adres Uw postcode en woonplaats Kruis aan wat u aanvraagt en vul in (meerdere opties mogelijk) Ik wil binnen drie maanden met pensioen en heb nog geen bericht ontvangen. Mijn pensioendatum is Ik ben arbeidsongeschikt. Ik vraag premievrije opbouw van pensioen aan. De ingangsdatum van mijn WAO/WIA-uitkering is Ik ben minder dan 65 procent arbeidsongeschikt. Ik vraag daarom ook vrijwillige voortzetting aan. Let op: als u arbeidsongeschikt bent en daarom iets aanvraagt, geeft u ons ook toestemming om uw gegevens op te vragen bij de uitkeringsinstantie die uw WW- of WIA/WAO-uitkering verzorgt. Ik vraag vrijwillige voortzetting aan de pensioenregeling van bpfbouw aan. Zet hier uw handtekening Plaats en datum Stuur dit formulier naar: bpfbouw, Antwoordnummer 3429, 1000 PA Amsterdam Een postzegel is niet nodig! bpfbouw.nl

24 bpfbouw.nl

Brochure Pensioenregeling voor het UTApersoneel van de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Brochure Pensioenregeling voor het UTApersoneel van de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Brochure Pensioenregeling voor het UTApersoneel van de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven April 2013 Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wanneer moet u iets doen als u in de Bikudak-sector werkt?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen?

Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen? Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen? Inhoud Voorwoord 3 1 Wat u meteen moet doen als u werkloos wordt 3 2 Hebt u recht op premievrije pensioenopbouw door het Aanvullingsfonds van uw sector? 4 3

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen? Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35 64 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29 6b.30 6b.31 6b.32 6b.33 6b.34 6b.35 Deelnemers 66 Premies 66 Ouderdomspensioen 67 Vervroegd pensioen 67 Uitruil ouderdomspensioen in

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen

Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen Extra partnerpensioen Lees alles over ANW Pensioen 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Ouderdomspensioen. Partnerpensioen. Wezenpensioen. 19 september Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen. Partnerpensioen. Wezenpensioen. 19 september Wat krijg je in onze pensioenregeling? 19 september 2016 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je vanaf de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner en eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Het

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 7 mei 2015 Klantnummer 021-0123456789-01 Onderwerp welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Geachte heer Voorbeeld Per 15

Nadere informatie

De pensioenregeling voor de Baksteenindustrie

De pensioenregeling voor de Baksteenindustrie De pensioenregeling voor de Baksteenindustrie Voor de werknemers in de baksteenindustrie die zijn geboren op of na 1 januari 1950 of vanaf 1 januari 2006 voor het eerst binnen de baksteenindustrie zijn

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Als u overlijdt. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u overlijdt. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u overlijdt Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt 3 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt 3 2.2 Eenmalige uitkering als u

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen. 3 november 2015 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 67 jaar wordt of met vervroegd pensioen

Nadere informatie

Inhoud. Waarom een pensioenregeling?... 5 Wat is pensioen?...6

Inhoud. Waarom een pensioenregeling?... 5 Wat is pensioen?...6 Uw pensioenregeling Uw pensioenregeling Deze brochure is met veel zorg en aandacht gemaakt. De informatie in deze brochure is bedoeld om uw pensioen uit te leggen. Het geeft u geen rechten. Het pensioenreglement

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Uitleg over uw pensioenoverzicht

Uitleg over uw pensioenoverzicht Toelichting bij uw Uniform pensioenoverzicht 2014 Uitkeringsovereenkomst Uitleg over uw pensioenoverzicht U ziet in uw pensioenoverzicht hoeveel pensioen u later van ons kunt krijgen. Het is belangrijk

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Trouwen en samenwonen. Lees alles over het pensioen voor uw partner

Trouwen en samenwonen. Lees alles over het pensioen voor uw partner Trouwen en samenwonen Lees alles over het pensioen voor uw partner 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat moet de werkgever weten als het privéleven van de werknemer verandert?

Wat moet de werkgever weten als het privéleven van de werknemer verandert? Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) maakt aan de hand van mogelijke gebeurtenissen pensioenvraagstukken inzichtelijk, voor werkgevers en werknemers. Veranderingen in de samenstelling van het huishouden

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten ANW Pensioen U staat er niet dagelijks bij stil, maar stel dat u overlijdt. Dan wilt u uw partner en kinderen goed verzorgd achterlaten. Misschien moet u daarvoor iets extra s regelen. Met ANW Pensioen

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat Onbetaald verlof Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 3 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016 Partner- en Wezenpensioen Versie 26-02-2016 Versie 26-02-2016 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? versie april 2016 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland (SPAN)! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch

Nadere informatie