De pensioenregeling voor de Baksteenindustrie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De pensioenregeling voor de Baksteenindustrie"

Transcriptie

1 De pensioenregeling voor de Baksteenindustrie Voor de werknemers in de baksteenindustrie die zijn geboren op of na 1 januari 1950 of vanaf 1 januari 2006 voor het eerst binnen de baksteenindustrie zijn gaan werken. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Ouderdomspensioenregeling 4 De regeling 4 Voorwaarden Soorten pensioen AOW 4 aanvullend pensioen 4 Werking van de pensioenregeling 6 pensioengevend salaris 6 franchise 6 pensioengrondslag 7 opbouwpercentage 7 deelnemingsjaren 7 Premie 8 Keuzemogelijkheden 8 eerder met ouderdomspensioen 8 geen partnerpensioen, hoger ouderdomspensioen 9 hoger partnerpensioen, lager ouderdomspensioen 9 Extra voorzieningen 10 aanvullende verzekering 10 vrijwillige voortzetting 10 Oude pensioenregeling 11 Uniform Pensioenoverzicht 11 Aanvragen ouderdomspensioen 11 3 Tijdelijk Ouderdomspensioen (TOP) 12 4 Voorwaardelijke extra aanspraken ouderdoms- en partnerpensioen 13 1

3 5 Bijzondere omstandigheden 15 Verandering van werkgever 15 Arbeidsongeschiktheid 16 Scheiden 18 Overlijden 19 6 Overig 22 Voorwaardelijke toeslagverlening 22 Pensioen bij parttime werken 22 Onbetaald verlof 22 Afkoop van pensioen 23 7 Voor meer informatie 24 Vragen 24 Klacht of geschil 24 1 Inleiding Deze informatie is bestemd voor de werknemers in de baksteenindustrie die zijn geboren op of na 1 januari 1950 of vanaf 1 januari 2006 voor het eerst binnen de baksteenindustrie zijn gaan werken. Het gaat over uw pensioenregeling. Verder leest u hier kort over bijzondere omstandigheden die invloed hebben op uw pensioen. Deze zijn: Verandering van werkgever Arbeidsongeschiktheid Scheiden Overlijden Wilt u meer weten over deze specifieke onderwerpen, dan kunt u deze informatie downloaden vanaf de website: Kijkt u voor alle zekerheid altijd voor het laatste nieuws op de website. Was u voor 1 januari 2006 al in dienst van een werkgever in de baksteenindustrie, dan gelden voor u de hoofdstukken 3 (Tijdelijk Ouderdomspensioen) en 4 (Voorwaardelijke extra aanspraken ouderdoms- en partnerpensioen). Tenminste, als u aan de voorwaarden voldoet. Werknemers die na 1 januari 2006 nieuw in de baksteenindustrie zijn komen werken, kunnen deze hoofdstukken overslaan. Zij kunnen van deze regelingen geen gebruik maken. De bedragen en percentages die in deze brochure zijn vermeld hebben betrekking op het jaar Deze bedragen wijzigen elk jaar. Ga voor de actuele bedragen naar de website Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie 2 3

4 2 Ouderdomspensioenregeling De regeling U heeft recht op een levenslang ouderdomspensioen op de leeftijd vanaf 65 jaar. Komt u te overlijden, dan is er een partnerpensioen en een wezenpensioen voor uw nabestaanden. Ten slotte neemt het pensioenfonds, onder bepaalde voorwaarden, de premiebetaling van u over als u langere tijd niet meer kunt werken. Voorwaarden De pensioenregeling geldt voor iedere werknemer, die: onder de CAO voor de Baksteenindustrie valt en op of na 1 januari 1950 is geboren of vanaf 1 januari 2006 in de bedrijfstak is komen werken. U valt onder de pensioenregeling wanneer u 21 jaar of ouder bent. Ook kan de pensioenregeling gelden voor werknemers in de baksteenindustrie die niet onder de CAO vallen. En voor werknemers die in dienst zijn van een werkgever in de aardewerk- en dakpannenindustrie. Dit kan alleen als de werkgever zich vrijwillig heeft aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds. Ouderdomspensioen Het ouderdomspensioen start, net zoals de AOW-uitkering, op de pensioendatum. Dit is de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Het ouderdomspensioen eindigt op de laatste dag van de maand waarin u overlijdt. Voorbeeld U wordt op 28 oktober 65 jaar. Dan is uw pensioendatum 1 oktober. Uw ouderdomspensioen (en uw AOW) wordt vanaf 1 oktober betaald. U overlijdt op 5 maart. Dan eindigt uw ouderdomspensioen op 31 maart. Partnerpensioen In het ouderdomspensioen is partnerpensioen meeverzekerd. Uw partner blijft dan na uw overlijden verzorgd achter. Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen. Het maakt niet uit of u getrouwd bent, geregistreerd samenwoont of een samenlevingscontract heeft met deze partner. Soms krijgt ook uw ex-partner een deel van het partnerpensioen. Het pensioen is levenslang. Wezenpensioen Ook kinderen hebben recht op een pensioen bij uw overlijden: wezenpensioen. Het wezenpensioen bedraagt 14% van het jaarlijkse ouderdomspensioen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen halfwezen en volle wezen en of de kinderen studeren of niet. Het wezenpensioen wordt ook aan stiefkinderen en aan pleegkinderen uitbetaald. Soorten pensioen AOW In Nederland krijgt iedereen vanaf 65 jaar maandelijks een AOW-uitkering van de overheid. De overheid stelt jaarlijks het AOW-bedrag vast. Er zijn verschillende AOW-bedragen. Voor een alleenstaande is het een ander bedrag dan voor een gehuwde. Daarnaast wordt gekeken hoeveel jaren u tussen uw 15 e en 65 e in Nederland heeft gewoond. Aanvullend pensioen Het pensioen dat u van het pensioenfonds krijgt, ontvangt u naast de AOW. Er zijn 3 soorten pensioen: 4 5

5 Werking van de pensioenregeling De hoogte van het ouderdomspensioen hangt samen met uw brutosalaris. Voor de berekening tellen mee: de hoogte van het pensioengevend salaris de hoogte van de franchise de pensioengrondslag het opbouwpercentage het aantal deelnemingsjaren Hieronder worden alle punten toegelicht. Pensioengevend salaris U bouwt pensioen op, zodra u deelnemer bent in het pensioenfonds. Uw werkgever berekent de premie over het brutosalaris. Dit brutosalaris heet het pensioengevend salaris. Het pensioengevend salaris bestaat uit: het vaste salaris, inclusief de vakantietoeslag; de eindejaarsuitkering; vaste toeslagen zoals de ploegentoeslag, de persoonlijke toeslag, de consignatievergoeding en de overwerktoeslag. (De toeslag voor overwerk dat niet behoort tot de functie, valt niet onder het brutosalaris); de loondoorbetaling van de werkgever in het 1 e en 2 e jaar van ziekte. Voor de pensioenopbouw wordt voor beide jaren het volledige salaris genomen. U bouwt niet altijd over het hele brutosalaris pensioen op. Er is een maximum. Voor 2008 is het maximum vastgesteld op Boven dit bedrag bouwt u dus geen ouderdomspensioen op. Franchise Dit is het eerste gedeelte van het salaris waarover u geen pensioen kunt opbouwen. Dit komt omdat u als basispensioen AOW krijgt. U hoeft hierover ook geen premie te betalen. Uw pensioen is een aanvulling op de AOW. Het salarisdeel waarover u geen ouderdomspensioen hoeft op te bouwen, heet franchise. Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt elk jaar hoe hoog de franchise is. Voor 2008 is dit Pensioengrondslag Wat overblijft en waarover u pensioen opbouwt, is de pensioengrondslag. Dus het pensioengevend salaris minus de franchise. Voorbeeld Stel, u verdient bruto per jaar en de franchise is Uw pensioengrondslag is namelijk: minus Hierover bouwt u pensioen op en betaalt u pensioenpremie. De pensioengrondslag wordt op 1 januari van elk jaar vastgesteld en geldt voor het hele jaar. Treedt u in de loop van het jaar in dienst, dan wordt op dat moment voor u de pensioengrondslag bepaald. Salarisverhogingen in de loop van het jaar tellen pas vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar mee in de nieuwe pensioengrondslag. Gaat u meer of minder werken, dan verandert de pensioenopbouw gedurende dat jaar wel. Opbouwpercentage Het opbouwpercentage geeft aan hoeveel pensioen er ieder jaar wordt opgebouwd. Het percentage bedraagt 2% van de pensioengrondslag. Voorbeeld Uw pensioengrondslag is U bouwt over dat jaar aan pensioen op: x 2% = 268,82. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het al eerder opgebouwde pensioen en wordt uitgekeerd vanaf uw 65 e jaar. Deelnemingsjaren De hoogte van uw pensioen wordt voor een groot deel bepaald door de periode die u in de baksteenindustrie heeft gewerkt. Ieder jaar is één deelnemingsjaar. De maximale periode dat u pensioen kunt opbouwen is 44 jaar, van uw 21 e tot uw 65 e. Bij 44 jaar werken in de baksteenindustrie, is het ouderdomspensioen dus 44 maal 2% = 88%. Dit percentage wordt genomen over het gemiddelde van alle salarissen die gedurende de loopbaan zijn verdiend, na aftrek van de franchise. Heeft u minder jaren in de baksteenindustrie gewerkt, dan wordt het percentage lager. Bij 15 jaar is het bijvoorbeeld 15 maal 2 % = 30%. Elk jaar wordt de pensioenopbouw berekend. 6 7

6 Premie Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt ieder jaar het premiepercentage. De premie voor 2008 is 19,5% van de pensioengrondslag. De werkgever betaalt hiervan de helft (in 2008: 9,75%) en de werknemer betaalt de andere helft. De werkgever houdt het premiedeel van de werknemer in op het brutosalaris. De werkgever betaalt de totale premie aan het pensioenfonds. Voorbeeld U verdient bruto per jaar. Uw pensioengrondslag is De totale pensioenpremie bedraagt: 19,5% van = De werkgever betaalt 50% = 1.310,50. U betaalt de andere helft = 1.310,50. Dit is per maand 109,21 en dit bedrag wordt op uw brutosalaris ingehouden. Keuzemogelijkheden U heeft enkele keuzes als het gaat om uw ouderdomspensioen. Op het moment dat u met pensioen gaat, moet u uw keuzes laten weten. Dit gebeurt bij de aanvraag van het ouderdomspensioen. gaat, heeft dat gevolgen voor de hoogte van uw pensioen vanaf 65 jaar. Het kan zijn dat uit de berekening blijkt dat u nog weinig overhoudt voor uw pensioen vanaf 65 jaar. Indien u plannen heeft om eerder te stoppen met werken, vraag dan ook altijd een berekening aan bij Cordares. Geen partnerpensioen, hoger ouderdomspensioen In uw ouderdomspensioen is partnerpensioen meeverzekerd. U kunt ervoor kiezen om af te zien van het partnerpensioen. U kunt dit dan omzetten in een hoger ouderdomspensioen voor uzelf. Afzien kan alleen van het volledige partnerpensioen. Deze keuze is eenmalig en niet meer te wijzigen. U kunt deze extra Ouderdoms pensioen Geen partnerpensioen meer keuze dus niet meer terugdraaien! Deze keuze moet u zes maanden voor de datum van ingang van het pensioen maken. Eerder met ouderdomspensioen Uw ouderdomspensioen gaat in met 65 jaar. Maar u kunt al met pensioen vanaf 55 jaar, als u dat wilt. U ontvangt dan wel een veel lager pensioen. Omdat u 10 jaar eerder stopt met werken, heeft u minder pensioen opgebouwd terwijl de uitkering over meerdere jaren moet worden verdeeld. Eerder met ouderdomspensioen kan alleen, wanneer u het dienstverband met uw werkgever beëindigt. Er wordt een rekenmodel ontwikkeld waarin u in grote lijnen kunt zien hoeveel pensioen u ontvangt voor uw 65 e jaar en na uw 65 e jaar. In dit model wordt ook rekening gehouden met de extra pensioenaanspraken als u hiervoor in aanmerking komt. Het gaat om het Tijdelijk Ouderdomspensioen (zie hoofdstuk 3) en de Voorwaardelijke extra aanspraken ouderdoms- en partnerpensioen (zie hoofdstuk 4). Dit model geeft aan hoeveel pensioen u ontvangt indien u eerder met pensioen gaat. Het model berekent dit bij 60, 61, 62, 63 of 64 jaar. Als u eerder met pensioen Afzien van partnerpensioen kan gunstig zijn, als u bijvoorbeeld geen partner heeft op het moment dat u 65 jaar wordt. Of uw partner heeft voldoende eigen inkomen. Heeft u een partner, dan is altijd de toestemming van uw partner noodzakelijk. Gevolg is namelijk dat uw partner na uw overlijden geen partnerpensioen krijgt. Hoger partnerpensioen, lager ouderdomspensioen Sinds 1 januari 2008 kunt u het ouderdomspensioen dat u na 31 december 2007 opbouwt omzetten in een extra partnerpensioen. Het ouderdomspensioen wordt dan lager, maar het partnerpensioen hoger. Uw partner krijgt dan na uw overlijden een hoger pensioen. Er is een maximum: de hoogte van het partnerpensioen is na uitruil maximaal 70% van het ouderdomspensioen. De toestemming van uw partner is hiervoor noodzakelijk. Deze keuze moet u zes maanden voor de datum van ingang van het pensioen maken. 8 9

7 Extra voorzieningen Soms kunt u pensioen verzekeren dat niet direct in de pensioenregeling is opgenomen. De pensioenregeling kent twee extra s: de aanvullende verzekering en de vrijwillige voortzetting. Aanvullende verzekering Werkgevers kunnen een extra pensioenverzekering aangaan voor hun werknemers. Vaak gaat het om de verzekering van dat deel van het salaris dat boven het maximum (voor 2008: ) ligt voor de berekening van de pensioengrondslag. Ook kan de franchise worden verlaagd tot het fiscaal minimum van (2008). Hierdoor wordt over een hoger bedrag pensioen opgebouwd. Dit fiscaal minimumbedrag wordt jaarlijks herzien. Informatie over aanvullende verzekeringen kunt u opvragen bij uw werkgever. Vrijwillige voortzetting Stel, u gaat in een andere bedrijfstak of als zelfstandige werken en er is geen verplichte pensioenregeling. Dan kunt u onder voorwaarden pensioen blijven opbouwen bij het pensioenfonds. Dit heet vrijwillige voortzetting van de deelneming. Zo kunt u in de tussentijd een andere regeling treffen zonder dat de pensioenopbouw wordt onderbroken. Dit kan belangrijk zijn in verband met de verzekering van het partnerpensioen. Aan de voortzetting zijn voorwaarden verbonden: tot het moment dat u tijdelijk stopt, moet u ten minste 3 jaar via uw werkgever pensioenpremie hebben betaald (u kunt dat zien op uw loonstrook); de pensioenregeling wordt ongewijzigd voortgezet; u mag niet tegelijkertijd bij een andere werkgever een pensioenregeling hebben lopen; de voortzetting kan niet in de 3 jaar voorafgaand aan de pensioendatum. U moet tijdens deze periode de premie helemaal zelf betalen. U betaalt dan zowel het werkgevers- als het werknemersdeel. Voor vrijwillige voortzetting moet u een verzoek indienen bij het pensioenfonds. Vrijwillige voortzetting kan nooit langer dan drie jaar. Uw verzoek moet binnen drie maanden nadat u gestopt bent door het bestuur van het pensioenfonds zijn ontvangen. Het bestuur neemt dan een besluit. Oude pensioenregeling De huidige pensioenregeling bestaat sinds 1 januari Vóór 1 januari 1991 bouwde iedereen wekelijks een gelijk bedrag aan pensioen op (vaste bedragenregeling). Iedere werknemer was vanaf 21 jaar deelnemer in deze pensioenregeling. Als u vóór 1 januari 1991 al deelnemer was in de pensioenregeling, dan bestaat uw pensioenopbouw uit twee delen: een deel-pensioen volgens de vaste bedragen regeling (tot 1 januari 1991) een deel-pensioen volgens de loonafhankelijke regeling (vanaf 1 januari 1991) Bij de invoering van de nieuwe pensioenregeling kwam een garantieregeling. Iedere werknemer krijgt met zijn pensioen minimaal het pensioenbedrag waarop hij uit de oude vaste bedragenregeling recht zou hebben. Als het bedrag uit de regeling na 1 januari 1991 lager is, krijgt hij toch het hogere bedrag uit de vaste bedragenregeling. Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Ieder jaar ontvangt u een overzicht van het pensioenfonds. Hierin staat alle belangrijke informatie over uw ouderdomspensioen, zoals: uw persoonlijke gegevens; wat u in totaal aan pensioen heeft opgebouwd; hoeveel ouderdomspensioen u per jaar vanaf 65 jaar gaat krijgen; informatie over de jaarlijkse verhoging van het bedrag (toeslagverlening); de waardeaangroei (factor A). U krijgt het overzicht één keer per jaar. Bewaart u dit daarom goed. De deelnemer die buiten de baksteenindustrie is gaan werken, ontvangt de UPO eens in de 5 jaar. Dit gebeurt alleen, als hij zijn pensioenrechten bij het pensioenfonds heeft laten staan. Aanvragen ouderdomspensioen Zes maanden voor uw pensioendatum stuurt het pensioenfonds u een aanvraagformulier om het ouderdomspensioen aan te vragen. Heeft u twee maanden voor de pensioendatum nog niets ontvangen, neemt u dan zelf contact op met het pensioenfonds

8 3 Tijdelijk Ouderdomspensioen (TOP) De vroegpensioenregeling is sinds 1 januari 2006 stopgezet. U heeft premie hiervoor betaald. Het opgebouwde vroegpensioen blijft van u. Wat u heeft opgebouwd is zelfs verhoogd: extra vermogen van de vut-stichting is toegevoegd aan het vroegpensioenfonds. Hiervoor krijgt in principe iedere werknemer in de baksteenindustrie die op of na 1 januari 1950 geboren is en op zowel op 1 juli 2001 als op 31 december 2005 in dienst was extra vroegpensioen. Maar alleen als er een tekort zou zijn. Er is sprake van een tekort als de nieuwe regeling een lagere pensioenuitkomst zou geven dan u in de oude regeling zou hebben gehad. De aanvulling van dit tekort is aan een maximum gebonden. Was u op 1 juli 1997 al in dienst in de baksteenindustrie en heeft u gespaard in de oude vroegpensioenregeling over de periode 1 juli 1997 tot 1 juli 2001, dan zit dat bedrag ook in het vroegpensioenfonds. Het geld van het vroegpensioenfonds is voor u overgeheveld naar het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie. Dat geld is bedoeld om te kunnen stoppen met werken voordat u 65 jaar wordt. Het bedrag dat wordt overgeheveld, wordt TOP genoemd. TOP staat voor Tijdelijk Ouderdomspensioen. Heeft u vóór de pensioendatum (65 jaar) geen gebruik gemaakt van uw opgebouwde TOP? Dan krijgt u voor dit bedrag een extra ouderdomspensioen vanaf 65 jaar en een recht op extra partnerpensioen. 4 Voorwaardelijke extra aanspraken ouderdoms- en partnerpensioen Hiermee wordt bedoeld dat u van een overgangsregeling voor het ouderdomspensioen- en partnerpensioen gebruik kunt maken, als u aan een aantal voorwaarden voldoet. De overgangsregeling geldt voor u indien u: geboren bent op of na 1 januari 1950 en zowel op 30 juni 2001 als op 1 juli 2001 in dienst was bij een werkgever in de baksteenindustrie en van 1 juli 2001 tot en met 31 december 2005 onafgebroken deelnemer bent in de ouderdomspensioenregeling en vanaf 1 januari 2006 werkzaam blijft in de bedrijfstak tot de eerste dag van de maand waarin u 62 jaar wordt of 1 januari 2021 indien deze datum eerder valt. U bent deelnemer wanneer u bij een werkgever werkt die is aangesloten bij het pensioenfonds. Deze overgangsregeling houdt in dat extra pensioen wordt toegekend over alle jaren die tot 1 januari 2006 zijn doorgebracht in de baksteenindustrie. De overheid staat dit toe, maar heeft wel een maximum vastgesteld. Het pensioenfonds heeft daarom voor de berekening over de achterliggende diensttijd de franchise verlaagd van naar Ook gebruikt het pensioenfonds een hoger opbouwpercentage van 2% in plaats van 1,75%. Deze extra pensioenaanspraken krijgt u pas, als u vanaf 1 januari 2006 nog ten minste 15 jaar in de baksteenindustrie blijft werken. Wordt u binnen de termijn van 15 jaar, 62 jaar, dan krijgt u de extra rechten op dat moment. Indien u voordat het pensioen wordt toegekend uw deelnemerschap beëindigt, vervallen uw aanspraken uit de overgangsregeling. Aan de toekenning van de extra rechten is dus een voorwaarde verbonden 1. De premie voor deze overgangsregeling wordt betaald door de werkgever. 1 Het pensioen dat voor u zal worden ingekocht - omdat u in het verleden gedurende uw dienstbetrekking(en) een of meer perioden hebt gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is - wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de 12 13

9 toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heeft u alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en opgebouwd, heeft u dus ook geen recht op dit deel van uw toezegging. Als aan u is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer u binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van uw pensionering. Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd. 5 Bijzondere omstandigheden In een mensenleven kunnen heel wat belangrijke zaken gebeuren. En vaak hebben deze invloed op uw pensioen. In het kort komen hier enkele situaties voorbij. Voor uitgebreidere informatie kunt u op de website van het pensioenfonds terecht: Verandering van werkgever U bent nieuw in de baksteenindustrie Als u komt werken in de baksteenindustrie, gaat u pensioen opbouwen bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie. Dit gebeurt al vanaf 21 jaar. Uw werkgever heeft u bij het pensioenfonds aangemeld. Uw werkgever houdt pensioenpremie in op uw brutosalaris en betaalt deze, samen met het werkgeversaandeel, aan het pensioenfonds. U bent begonnen met uw pensioenopbouw in de baksteenindustrie. Jaarlijks krijgt u een overzicht. Daarop staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. U verandert van baan binnen de baksteenindustrie U gaat ergens anders werken, maar blijft wel binnen de baksteenindustrie werkzaam. Er verandert niets voor u, de pensioenopbouw gaat gewoon door. U verlaat de baksteenindustrie Gaat u buiten de baksteenindustrie werken, dan zijn er zeker veranderingen. Uw nieuwe werkgever heeft een ander pensioenfonds. Hij meldt u hierbij aan. Vanaf het moment dat u weggaat, stopt uw pensioenopbouw in de baksteenindustrie. U bent dan geen deelnemer meer. Het opgebouwde pensioen blijft van u. Waardeoverdracht naar het pensioenfonds Heeft u al ergens anders gewerkt voor u in de baksteenindustrie kwam werken? Dan heeft u in de meeste gevallen al pensioen opgebouwd. Wat gebeurt er met de oude pensioenopbouw? U heeft een keuze. U kunt niets doen en het bij uw vorige pensioenfonds laten staan. Of u kiest ervoor om dit opgebouwde pensioen mee te nemen naar het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie. Wat u heeft opgebouwd aan pensioen bij het vorige pensioenfonds, wordt dan 14 15

10 omgerekend naar de waarde ervan bij het pensioenfonds voor de baksteenindustrie. Dit heet waardeoverdracht. Let erop dat u de waardeoverdracht op tijd aanvraagt. De aanvraag moet binnen zes maanden na indiensttreding bij de nieuwe werkgever bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie binnen zijn. de betaling van de premie. Dit hangt af van uw arbeidsongeschiktheid. Het gedeelte dat u niet hoeft te betalen (vrijstelling) wordt dan door het pensioenfonds overgenomen. Ook het partner en wezenpensioen blijven meeverzekerd bij premievrije opbouw van het ouderdomspensioen. Waardeoverdracht uit het pensioenfonds Gaat u buiten de baksteenindustrie werken, dan heeft u dezelfde keuze: het opgebouwde pensioen laten staan of meenemen naar het nieuwe pensioenfonds. Informatie kunt u krijgen via uw nieuwe werkgever. U moet dit verzoek bij het nieuwe pensioenfonds binnen 6 maanden na indiensttreding bij uw nieuwe werkgever indienen. De waarde van het opgebouwde pensioen wordt overgemaakt aan het nieuwe pensioenfonds. Het telt dan mee bij uw verdere pensioenopbouw. Doet u niets, dan blijft het opgebouwde pensioen bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie staan en wordt uitgekeerd als u 65 jaar bent. Arbeidsongeschiktheid De situatie verandert na 2 jaar: geen loon, maar uitkering U kunt niet werken, u bent ziek. In de eerste twee jaar is er niets aan de hand. In deze periode blijft u gewoon in dienst van uw werkgever. Uw pensioenopbouw gaat door. Kunt u na twee jaar nog niet werken, dan houdt het dienstverband op. Dit kan geheel of gedeeltelijk zijn. U krijgt te maken met het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). U wordt dan gekeurd. Het UWV laat weten of u arbeidsongeschikt bent. Daar zijn wettelijke regels voor. Als u arbeidsongeschikt bent, krijgt u een uitkering. Dit kan zijn een IVA-uitkering (bij volledige arbeidsongeschiktheid) of een WGA-uitkering (bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid). Het UWV kan u over deze uitkeringen meer informatie geven. Kijk daarvoor op Geen dienstverband, toch pensioenopbouw Toch kunt u zonder werkgever (gedeeltelijk) pensioen blijven opbouwen. Er zijn wel voorwaarden. Een van deze voorwaarden is dat u voor minimaal 35% arbeidsongeschikt bent. Het UWV bepaalt of dat zo is. Er zijn verschillende klassen van arbeidsongeschiktheid. U kunt dan geheel of voor een deel vrijstelling krijgen voor Bent u voor het fonds volledig arbeidsongeschikt dan is uw deelneming premievrij. U betaalt dan helemaal geen pensioenpremie. Dat betaalt het pensioenfonds voor u. Bent u niet volledig arbeidsongeschikt, dan betalen u en uw werkgever premie over het deel dat u nog wel werkt. U gaat weer aan het werk Keert u weer volledig terug bij uw eigen werkgever dan stopt de vrijstelling. Dat geldt ook als u bij een andere werkgever binnen de baksteenindustrie gaat werken. U en uw werkgever betalen dan weer de volledige pensioenpremie. Gaat u gedeeltelijk aan de slag, dan kan het UWV uw arbeidsongeschiktheidspercentage aanpassen. Daarmee verandert de vrijstelling. Of u dan nog vrijstelling krijgt en hoeveel, hangt af van de keuring door het UWV. U krijgt van het UWV te horen voor hoeveel procent u nog arbeidsongeschikt bent. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt en weer aan het werk Kon u tijdens uw arbeidsongeschiktheid nog gedeeltelijk werken bij uw werkgever, dan bleef het oude dienstverband doorlopen voor dat deel dat u bleef werken. Gaat u meer uren werken, dan verandert meestal de gedeeltelijke vrijstelling: meer werken betekent minder arbeidsongeschikt. Als u daardoor in een andere groep terecht komt, wordt de premievrijstelling daaraan aangepast. Misschien moet u weer de volle premie gaan betalen. Aanvragen premievrijstelling Wilt u premievrijstelling, dan moet u binnen twee maanden nadat u de beslissing van het UWV over uw WIA-uitkering heeft gekregen, een verzoek indienen bij Cordares. U moet in ieder geval de beslissing van het UWV meesturen. Daarop staat de ingangsdatum van de uitkering vermeld en hoeveel u arbeidsongeschikt bent

11 Scheiden Ouderdomspensioen in huwelijk en geregistreerd partnerschap Tijdens uw huwelijk of het geregistreerde partnerschap heeft u ouderdomspensioen opgebouwd. Als u gaat scheiden, heeft uw ex-partner recht op een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen. Er zijn twee manieren om uw pensioen te verdelen: 1 Verevening Bij verevening heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dat staat in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. De standaardverdeling volgens deze wet is ieder de helft. Dit pensioen blijft van uw ex-partner, ook als u in de toekomst een nieuwe relatie aangaat. U kunt samen een andere verdeling afspreken. Als u met pensioen gaat dan ontvangt uw ex-partner het deel van het ouderdomspensioen tot het moment dat u overlijdt. U kunt het zo regelen dat de betaling van dit deel rechtstreeks door het pensioenfonds aan uw ex-partner wordt gedaan. Dan moet u binnen twee jaar na de scheidingdatum de scheiding melden bij het pensioenfonds. Daarvoor is een speciaal aanmeldingsformulier. Doet u niets, dan moet u de betaling aan uw ex-partner zelf regelen. 2 Conversie Bij conversie heeft uw ex-partner een zelfstandig recht op pensioen. Dit betreft het deel van het ouderdomspensioen en het recht op bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner ontvangt dan op het moment dat hij of zij 65 jaar wordt een eigen pensioen. Uw ex-partner krijgt dit tot het moment van overlijden. Het recht op uw pensioen en dat van uw ex-partner wordt helemaal van elkaar losgekoppeld. Daarom heeft u geen recht op het pensioen van uw ex-partner als die eerder komt te overlijden. Ook heeft uw ex-partner geen recht op bijzonder partnerpensioen wanneer u overlijdt. Conversie kan alleen bij echtscheiding en beëindiging van het geregistreerd partnerschap. U moet met uw ex-partner afspreken hoe het pensioen wordt verdeeld. U kunt het precies door de helft delen, maar een andere verdeling kan ook. Dit moet u laten weten aan het pensioenfonds. Hiervoor is een speciaal formulier. Dat kunt u aanvragen bij Cordares. Meld dit wel binnen twee jaar na de scheidingsdatum, anders hoeft het pensioenfonds niet aan deze afspraak mee te werken. Ex-partner en recht op bijzonder partnerpensioen Zolang u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap of een notarieel samenlevingscontract heeft, heeft uw partner recht op partnerpensioen. Dit stopt wanneer u uit elkaar gaat. Door scheiding of door beëindiging van het geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Wat is opgebouwd, blijft bewaard. Na de scheiding hebben dus ook ex-partners recht op het partnerpensioen. Dit heet het bijzonder partnerpensioen. Misschien bent u na uw scheiding hertrouwd of een nieuw geregistreerd partnerschap aangegaan. Na uw overlijden ontvangt de nieuwe partner partnerpensioen. Bij de berekening van dat partnerpensioen telt de volgende periode: vanaf de datum van echtscheiding of de datum van beëindiging van het geregistreerde partnerschap met de vorige partner. Vóór die datum is voor de ex-partner (bijzonder partnerpensioen), vanaf die datum is voor de huidige partner (partnerpensioen). Het kan dus zijn dat uw huidige partner heel weinig partnerpensioen krijgt als u overlijdt. Pensioen en samenlevingscontract Heeft u een notarieel samenlevingscontract en u en uw partner beëindigen het contract dan zijn de rechten voor uw partner anders geregeld: uw partner heeft geen recht op een deel van het ouderdomspensioen; uw partner heeft wel recht op het bijzonder partnerpensioen. U moet wel aantonen dat u heeft samengewoond en binnen twee jaar de beëindiging van de partnerrelatie aan het pensioenfonds melden. Overlijden Zolang u werkt, bouwt u pensioen op. Niet alleen ouderdomspensioen, maar ook partnerpensioen. Dit is het pensioen dat na uw overlijden bestemd is voor uw partner. Voor uw partner is het partnerpensioen 70% van uw ouderdomspensioen. Het maakt niet uit of u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract heeft. Het partnerpensioen is levenslang, en start op de 1 e dag van de maand waarin u overlijdt

12 Soms geen partnerpensioen Soms krijgt uw partner geen partnerpensioen. Dat is wanneer u bijvoorbeeld overlijdt: binnen een jaar nadat u in de baksteenindustrie bent komen werken; binnen een jaar na: - de huwelijksdatum; - de inschrijving van het geregistreerd partnerschap in de registers van de burgerlijke stand; - het aangaan van een notarieel samenlevingscontract. Wanneer u overlijdt door een ongeval, krijgt uw partner wel partnerpensioen. Dit is een uitzondering. Als u na uw pensionering overlijdt Of uw partner partnerpensioen krijgt, is niet altijd zeker. Belangrijk is het moment waarop u bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap of een notarieel samenlevingscontract aangegaan bent. Was u op dat moment al met pensioen, dan krijgt uw partner geen uitkering. Ex-partners en het bijzonder partnerpensioen In de opbouw van het ouderdomspensioen, zit ook partnerpensioen. De hoogte hiervan is 70% van het ouderdomspensioen. Komt u te overlijden, dan heeft uw partner recht op partnerpensioen. Het partnerpensioen voor de ex-partner heet bijzonder partnerpensioen. Wanneer u bij uw pensionering het partnerpensioen heeft ingeruild voor een hoger ouderdomspensioen, is er geen partnerpensioen meer. Wezenpensioen Heeft u kinderen, dan krijgen ook zij een uitkering. Dit heet wezenpensioen. Zij krijgen het wezenpensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. Ieder kind krijgt 14% van uw ouderdomspensioen. Zij krijgen wezenpensioen, tot ze 18 jaar oud worden. Dit geldt ook voor stief- en pleegkinderen. Studeert het kind, dan loopt de uitkering door zolang hij studeert. Het stopt in ieder geval wanneer hij 27 jaar wordt. Zijn beide ouders overleden, dan wordt de uitkering verdubbeld. Ieder kind krijgt dan 28% van uw ouderdomspensioen. U komt te overlijden U komt te overlijden. Het inkomen dat u had (uit werk of pensioen) stopt. Dit heeft direct financiële gevolgen. Is uw partner op dat moment jonger dan 65 jaar, dan krijgt uw partner misschien een Anw-uitkering. De Sociale Verzekeringsbank voert deze regeling uit. Voor informatie hierover ga naar Als u voor uw pensionering overlijdt Als u voor uw pensionering overlijdt, ontvangt uw partner 70% van het bereikbare ouderdomspensioen. Er wordt dan gekeken naar het ouderdomspensioen dat u zou krijgen, wanneer u tot uw 65 e jaar in de baksteenindustrie was blijven werken

13 6 Overig Voorwaardelijke toeslagverlening Als er niets gebeurt, verliest uw pensioen jaarlijks aan waarde. Dat kan bijvoorbeeld doordat het leven ieder jaar duurder wordt. Het bestuur streeft er daarom naar om uw pensioen jaarlijks te laten groeien. Dit gaat door het verlenen van een toeslag. De verhoging kan per jaar verschillend zijn. En of u een verhoging krijgt hangt af van de financiële positie van het pensioenfonds. U heeft er niet automatisch recht op. Het pensioenfonds heeft hiervoor geen geld gereserveerd of extra pensioenpremie in rekening gebracht. Het is een jaarlijkse beoordeling van het bestuur. Het beleid van het bestuur is als volgt: voor werknemers in de baksteenindustrie is de CAO-loonsverhoging in de bedrijfstak de basis voor de aanpassing; voor werknemers die niet meer actief zijn in de baksteenindustrie en gepensioneerden is de stijging van het consumentenprijsindexcijfer (vastgesteld door CBS) de basis voor de aanpassing. Maar nooit hoger dan de CAO-loonsverhogingen in de bedrijfstak. Afkoop van pensioen Indien het pensioenbedrag onder een bepaalde grens zit, wordt het in een keer aan u uitbetaald. Dit heet afkoop. Het bedrag is beperkt. Voor 2008 is dat maximaal 406,44. De volgende pensioenen worden afgekocht tot het maximum: het ouderdomspensioen waarop na beëindiging recht bestaat; het partnerpensioen en eventueel wezenpensioen bij ingang; het bijzonder partnerpensioen waarop na scheiding recht bestaat; Het pensioenfonds kan op zijn vroegst twee jaar na beëindiging van de pensioenopbouw het pensioen afkopen. Behalve wanneer u in die twee jaar met pensioen gaat. Of bij een andere werkgever buiten de baksteenindustrie gaat werken en uw opgebouwde pensioen wilt meenemen (waardeoverdracht). Het pensioenfonds kan dit pensioen binnen 6 maanden na afloop van de termijn van 2 jaar zonder uw toestemming afkopen. Pensioen bij parttime werken Wanneer u geen volle werkweek werkt, wordt een percentage (parttime percentage) gebruikt. Het aantal uren dat u in uw arbeidscontract hebt staan, wordt gedeeld door 40. Werkt u 32 uur, dan is het percentage 32/40 = 80%. Het pensioengevend salaris wordt dan vastgesteld door het jaarsalaris om te rekenen naar het jaarsalaris bij een volledige werkweek van 40 uur. Hierop wordt het parttime percentage toegepast. Onbetaald verlof Maakt u gebruik van onbetaald verlof ouderschapsverlof en langdurig zorgverlof zoals geregeld in de Wet arbeid en zorg dan blijft u ouderdomspensioen en partnerpensioen tijdens deze periode opbouwen. U blijft de werknemerspremie betalen en de werkgever betaalt zijn premie

14 7 Voor meer informatie Vragen Het kan zijn dat u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft. Neemt u dan contact op met de Helpdesk van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie op telefoonnummer (werkdagen van uur tot uur). Zij helpen u graag verder. Schriftelijk informatie vragen kan ook: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Postbus EE Amsterdam Wilt u bij telefonisch contact met de Helpdesk altijd uw burgerservicenummer (=sofinummer) bij de hand hebben en deze in uw correspondentie vermelden. Dan kan uw vraag sneller worden beantwoord. Klacht of geschil De uitvoering van pensioenen is mensenwerk. Ook al doet ieder zijn best, er gaan soms dingen mis. Het kan dus gebeuren dat u niet tevreden bent. Daarvoor is er een klachten- en geschillenprocedure. Hierin staat hoe u kunt handelen bij een klacht. Of als u het niet eens bent met een beslissing. De klachten- en geschillenprocedure vindt u op de website Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Voor nadere informatie kunt u de statuten en de reglementen van het pensioenfonds raadplegen. Deze documenten vindt u ook op de website. 24

De pensioenregelingen voor de Baksteenindustrie

De pensioenregelingen voor de Baksteenindustrie De pensioenregelingen voor de Baksteenindustrie Voor de werknemers in de baksteenindustrie die zijn geboren voor 1 januari 1950 én die op 31 december 2005 in dienst waren Stichting Vroegpensioenfonds voor

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2 UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP 1. Wat is pensioen?... 2 2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 3. Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Ik wil dat mijn pensioen goed geregeld is, want alleen AOW lijkt me niet genoeg Connie Becker, verkoopspecialist en caissière Albert Heijn Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het

Nadere informatie

Uitleg over uw pensioenoverzicht

Uitleg over uw pensioenoverzicht Toelichting bij uw Uniform pensioenoverzicht 2014 Uitkeringsovereenkomst Uitleg over uw pensioenoverzicht U ziet in uw pensioenoverzicht hoeveel pensioen u later van ons kunt krijgen. Het is belangrijk

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Uw pensioenregeling voor deelnemers geboren na 1949

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Uw pensioenregeling voor deelnemers geboren na 1949 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Uw pensioenregeling voor deelnemers geboren na 1949 Inhoud 1 Waarom een pensioenregeling? 03 2 Wat is pensioen? 05 Welke pensioensoorten

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een partner en kinderen achter.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Inhoud. Waarom een pensioenregeling?... 5 Wat is pensioen?...6

Inhoud. Waarom een pensioenregeling?... 5 Wat is pensioen?...6 Uw pensioenregeling Uw pensioenregeling Deze brochure is met veel zorg en aandacht gemaakt. De informatie in deze brochure is bedoeld om uw pensioen uit te leggen. Het geeft u geen rechten. Het pensioenreglement

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

Om u toch te laten zien wat de veranderingen voor u betekenen ziet u hieronder ook de stand per 1 januari 2014 voor een aantal bedragen op het UPO.

Om u toch te laten zien wat de veranderingen voor u betekenen ziet u hieronder ook de stand per 1 januari 2014 voor een aantal bedragen op het UPO. De heer J.G.M. Inden Sisselaarpad 2 3815 XN AMERSFOORT Datum Ons kenmerk Uw kenmerk juni 2014 55033003 Onderwerp Behandeld door Doorkiesnummer Pensioenoverzicht 2014 Klantteam SPW 020-583 59 20 Geachte

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verzekert (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn van een goed pensioenpakket. Premie inbrengen in combinatie met een uitgekiend beleggingsbeleid, maakt het mogelijk

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers Wat moet uw werknemer doen als hij gaat trouwen/samen wonen? Moet hij dat doorgeven aan het pensioenfonds?

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3

2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP 1. Wat is pensioen?... 2 2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 3. Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk NAAM_PERSOON STRAATNAAM HUISNUMMER POSTCODE WOONPLAATS Postbus 97630, 2509 GA Den Haag Telefoon: 088-007 98 00 Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl www.metalektropensioen.nl KvK 41150484 uw kenmerk

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Ouderdomspensioen. Partnerpensioen. Wezenpensioen. 19 september Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen. Partnerpensioen. Wezenpensioen. 19 september Wat krijg je in onze pensioenregeling? 19 september 2016 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je vanaf de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Uw pensioenregeling

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Uw pensioenregeling stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Uw pensioenregeling Inhoud 1 Waarom een pensioenregeling? 03 2 Wat is pensioen? 04 Welke pensioensoorten zijn er? Eerder met pensioen? Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Brochure Pensioenreglement Pensioenfonds Campina Blad 1 INLEIDING Deze brochure geeft o.a. antwoord op de vragen:

Nadere informatie

uw pensioen is onder de pannen

uw pensioen is onder de pannen uw pensioen is onder de pannen de pensioenregeling voor de handel in bouwmaterialen uitgelegd bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen Inhoudsopgave Uw pensioen:

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen. 3 november 2015 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 67 jaar wordt of met vervroegd pensioen

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Pensioenfonds TenCate! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie