De Vigilant Jaargang 17 Nummer 3 Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Vigilant Jaargang 17 Nummer 3 Pagina 1"

Transcriptie

1 Jaargang 17 Nr 3 September 2012

2 Geachte collega s, D-day nadert!!! 14 oktober 2012 zal in vele steden en gemeenten voor een ommezwaai zorgen, nieuwe coalities zullen gevormd worden en nieuwe burgemeesters zullen op het voorplan treden. Nieuwe bazen zorgen voor nieuwe wetten en zo zal het ook voor de politie weeral aanpassen worden. Sommige nieuwe burgemeester zullen niet twijfelen om ook bij de lokale politie het beleid naar hun hand te zetten. Voor sommige leidinggevenden die tijdens de voorbije jaren hun politieke voorkeur wat al te dik in de verf hebben gezet en tot vazallen van de regerende coalitie waren uitgegroeid wordt het bang afwachten. Zullen zij nog getolereerd worden of worden ze door de nieuwe bewindvoerders op een zijspoor gezet. Erger nog voor zij die wanpraktijken binnen hun korps met behulp van lokale politici wisten te verdoezelen en mogelijks aan de nieuwe politieke orde alsnog verantwoording zullen moeten afleggen. Eigenlijk allemaal toch triestig als je hoort wat er overal reilt en zeilt. Welke burger heeft nog respect voor een politie die niet meer onafhankelijk kan optreden, die moet zwijgen over de criminaliteit in sommige steden of wijken om te voorkomen dat lokale politiekers door de bevolking worden afgerekend op het falend veiligheidsbeleid. Als de burger niet weet hoeveel criminaliteit er in zijn stad of gemeente is dan maakt hij zich immers ook niet ongerust en de lokale kranten, vaak terecht vergeleken met een parochieblad, werken hier bewust aan mee. Van een objectieve berichtgeving is al lang geen sprake meer. Men schrijft nog enkel wat de politiek wil, kritisch is men al lang niet meer, te zwijgen van onderzoeksjournalistiek die blijkbaar volledig is uitgestorven. Een wettelijk recht van antwoord heeft men in dergelijke kranten ook al niet meer! Na de verkiezingen zullen er voor de politie een hele resem vernieuwingen worden doorgevoerd. Bij de lokale politie zullen er zones fusioneren. Bij de Federale Politie zullen nog twee hogere directies overblijven en de CSD s en FGP s zullen fusioneren afhankelijk van de nieuwe gerechtelijke arrondissementen. Allemaal politieke beslissingen waar het NSPV,als vrije én onafhankelijke vakbond, moet boven staan. Onze enige bekommernis is het welzijn van onze leden in dit labyrint van politieke willekeur. We proberen er voor te zorgen dat het personeel niet het slachtoffer wordt van de op stapel staande fusies en reorganisaties. Dat zij geen financieel nadeel lijden wanneer een nieuw premiestelsel wordt ingevoerd. Dat zij op een eerlijke manier geëvalueerd worden en het recht hebben om in beroep te gaan. Dat zij ten alle tijden recht hebben op verdediging bij tucht of bijstand van een advocaat in gerechtelijke procedures. Dat de werkomstandigheden verbeteren, de werkdruk niet te hoog wordt en men als man van de straat waardering en steun krijgt van zijn chefs. Op vele gebieden is er dus nog een pak werk doch een vakbond is slechts zo sterk als haar achterban. De afgevaardigden van het NSPV doen hun best om tijdens BOC s en CPBW s de klachten van het personeel over te brengen aan de leidinggevenden. Wanneer deze echter niet van goede wil zijn kan het NSPV via stakingsaanzeggingen of gerechtelijke procedures toch haar leden verdedigen Gemakkelijker is echter wanneer deze leden ook daadwerkelijk achter hun vakbond gaan staan en bereidt zijn om actie te voeren. Er is niks mis mee om op een serene doch kordate manier aan de publieke opinie te laten weten dat er problemen zijn binnen het politiekorps, dergelijke acties met vaak veel aandacht in de pers hebben immers sneller resultaat dan ellenlange procedures. Al te vaak staan onze afgevaardigden alleen op de barricades. Daarom: Niet alleen woorden maar ook daden!!!! Het NSPV heeft een eisenbundel opgesteld waarin de verzuchtingen en verwachtingen van haar leden zijn opgelijst. Alhoewel een vaak moeilijke materie is het zeker de moeite waard om deze tekst eens grondig te lezen. Het is immers belangrijk om te weten waar de vakbonden binnen de politie voor staan, al was het maar om je keuze te maken tussen de totaal onafhankelijke vakbond NSPV en een vakbond die zich recent als vrije vakbond probeert te profileren. Wij weten wel beter! Jean FLIPKENS, Ondervoorzitter afdeling Tongeren. De Vigilant Jaargang 17 Nummer 3 Pagina 1

3 waarin elke persoon zichzelf kan vinden. Het meest verkochte liedje in België in 1970 en hij sond weken lang Nr 1 in de hitparade. Juul Kabas was geboren en werd daardoor één van de bekendste Vlaamse volksfiguren. Er weden vele platen opgenomen want dergelijke liederen genieten succes bij het publiek.we verzekeren U met Juul Kabas met zijn spetterende en volkse liedjes, zijn grappige optreden en zijn aangepaste, doch levendige muziek, een plezierige en aangename namiddag. Op dinsdag 16 oktober 2012 gaat de 5de dag voor gepensioneerden door in de sfeervolle zaal HANGAR 58 in de even sfeervolle omgeving Bokrijk te Genk in het hartje van LIMBURG We hebben voor die dag gezorgd voor een artiest met naam: Juliaan DECKX. Zijn roepnaam was Julien. Al heel vlug werd Julien in Vlaanderen en Nederland een bekende zanger. In 1969 vond de opname plaats van Ze noemen mij de Juul Kabas. Een volksliedje over een brouwersgast, een typetje dat graag lacht en grappen vertelt aan den toog. Een liedje De Vigilant Jaargang 17 Nummer 3 Pagina 2

4 PROGRAMMA: uur: Welkom, koffie en versnaperingen uur:academische zitting met gastsprekers uur: Aperitief met hapje van het huis met gezellige achtergrondmuziek uur: Gezamenlijk middagmaal (voorgerecht, hoofdschotel dessertbord. (spuit en platwater op tafel) uur: Amusementsoptreden van Juul Kabas met zijn gekende liedjes afwisselend met sfeervolle dansmuziek uur: Belegde broodjes en koffie met een stuk overheerlijke vlaai als afsluiter uur: Einde en terug naar huis. DEELNAMEPRIJS: De prijs werd dank zij NSPV Nat. bijzonder laag gehouden: Leden en hun partner: Niet-leden betalen de kostprijs: 30,00/ pers. 40,00/ pers. Te betalen voor 08 oktober 2012 op rekening Nr van het NSPV vzw. (Uw betaling geldt als inschrijving) Verplichte vermelding: DAG GEPENSIONEERDEN, NAAM, AANTAL PERSONEN en AFDELING TONGEREN MEER INFO NODIG: Onze provinciaal verantwoordelijke oprustgestelden, Roland FRAIPONTS, staat U graag te woord. 0479/ of De Vigilant Jaargang 17 Nummer 3 Pagina 3

5 Afscheid van Willy Gielen, een fijne collega en goede vriend. Op 15 augustus 2012 is Willy Gielen overleden. Willy werd getroffen door een ongeneeslijke ziekte en toch heeft zijn heengaan ons nog verrast en erg diep geschokt. Willy is 63 jaar geworden, veel te jong heeft hij afscheid moeten nemen van zijn mooie gezin dat hem zo dierbaar was. Hij was oh zo fier op zijn kinderen en kleinkinderen. Willy was ook in zijn werk een fier man, het moest juist en correct zijn, luiheid of slordigheid stonden niet in zijn woordenboek. Hij was een gedreven en behulpzaam collega waar de ploegen op de baan steeds op konden rekenen. In zijn contacten met de burger was hij zeer beleefd maar ook kordaat. Ook collega s die er al eens met de klompen doorliepen of niet erg collegiaal bleken te handelen werden door hem op een sublieme manier op hun plaats gezet. Binnen zijn werkkring werd Willy dan ook door iedereen geprezen als een zeer sociaal geëngageerde en fijne medewerker. Een echte collega waarop je kon bouwen, die je in vertrouwen kon nemen en je bijstond met woord en daad. Binnen het NSPV herinneren wij ons Willy als iemand die steeds in de bres sprong voor iedereen die met problemen te kampen had. Ten tijden van de vroegere Rijkswacht en het toenmalige NSRP heeft Willy gedurende jaren en dit tot aan de politiehervorming, het voorzitterschap op zich genomen van de afdeling Genk. Een taak die hij zeer ter harte droeg en in die functie ook de waardering kreeg van alle leden. Waardering moet je verdienen en die kreeg hij niet alleen van zijn werkmakkers maar ook van leidinggevenden. Hij kon tijdens vergaderingen de standpunten van het NSPV duidelijk en zonder omwegen verwoorden zonder de leiding te schofferen. Hij voelde goed aan hoe hij als vakbondsafgevaardigde zijn oversten moest benaderen, hoe hij hen kon doen inzien dat ze fout waren en hij ze daarbij toch in hun waardigheid kon laten. Hij wist jonge collega s te motiveren om syndicaal afgevaardigde te worden en zich in te zetten voor het welzijn van de collega s. Jarenlang heeft hij zich volkomen belangeloos ingezet als afgevaardigde van het NSRP-NSPV. Willy was ook een plezante collega, nooit om een grapje verlegen en steeds paraat om een fijne sfeer te creëren binnen de groep. Humor was steeds aan zijn zijde en op die manier wist hij vaak het vertrouwen te winnen van collega s en vrienden. Hij bezat de uitzonderlijke gave om ernst en humor te combineren zonder afbreuk te doen aan hetgeen belangrijk was. Hij besefte het belang van een goede verstandhouding onder de collega s en was dan ook altijd bereid om mee te werken aan de organisatie van een feestje. Hij was actief in de Vriendenking Brigade Genk, de Sportkring Rijkswachtdistrict Genk, het NSRP, de IPA enz...wat veel collega s nooit zullen vergeten is zijn optreden als Star Sister tijdens een barbecue van de Vriendenkring. Hieraan terugdenken geeft menigeen nog een warm gevoel van collegialiteit en zelfs vriendschap, een gevoel dat in onze huidige politie vaak ver te zoeken is! Willy was sinds enkele jaren op welverdiend pensioen. Hij heeft,in die helaas te korte tijd, samen met Julia veel plezier mogen beleven aan hun kinderen en kleinkinderen. Ook reizen was een grote passie geworden. Een cruise op zee was hun meest favoriete vorm van reizen. Zij genoten met volle teugen van het leven. Wanneer er een feestje was, hetzij het banket van de afdeling Hasselt, hetzij het kerstfeestje van de afdeling Tongeren, Julia en Willy waren steeds van de partij en graag geziene gasten. De Vigilant Jaargang 17 Nummer 3 Pagina 4

6 Tijdens een prachtige eucharistieviering in de kerk van Zwartberg hebben we met heel veel collega s afscheid genomen van Willy. Een eucharistieviering zoals Willy ze zou gewild hebben. In de kerk heerste er een onbeschrijfelijk gevoel van samenhorigheid onder de aanwezige rijkswachters want Willy was zoals velen daar aanwezig een RIJKSWACHTER IN HART EN ZIEL! Aan Julia, de kinderen en kleinkinderen en aan alle familieleden wensen wij veel sterkte toe. Als het een troost mag zijn, Willy werd op handen gedragen bij zijn collega s en vrienden en zal voor altijd in onze herinnering blijven. Willy, we zijn dankbaar dat we je gekend hebben. Je was een fijne vriend, collega en NSPV afgevaardigde, maar bovenal was je een prachtig mens. Is Getekend Vandamme Serafijn Flipkens Jean Claes Jean-Pierre Gepensioneerd afdelingsvoorzitter Ondervoorzitter Provinciaal voorzitter NSPV TONGEREN NSPV TONGEREN NSPV LIMBURG ZIEKENBEZOEK Op 14/09/2012 werd een ziekenbezoek gebracht aan Michel Knockaert te Gellik. Michel is herstellende van een zware ziekte. We zijn bijzonder blij te horen dat hij aan de beterhand is en zelfs reeds een reisje heeft gepland naar Turkije. Op 04/07/2012 werd in het ziekenhuis te Tongeren een bezoek gebracht aan collega ROEF Louis. OVERLIJDENS: ************************* GIELEN Willy, geboren te TESSENDERLO op 17 juli 1949, gehuwd met Julia Gijbels en thuis te Genk zachtjes overleden op woensdag 15 augustus 2012 Rouwadres: Fam. GIELEN p/a 3600 GENK, Oostlaan 56a ************************* ROGIERS Gilbert, geboren te Lokeren op 18 juli 1927, echtgenoot van wijlen mevrouw Margriet VAN DER BORGHT en levensgezel van mevrouw Georgette DESMEDT en overleden in het ziekenhuis te Waterschei op 01 september Rouwadres: Familie Rogiers p/a: 3600 GENK, Rozenkranslaan 46 n.v.d.r:vele kinderen van collega s hebben bij deze goede brave man op de schoot gezeten. Gilbert heeft namelijk binnen de Sportkring Rijkswachtdistrict GENK jarenlang de rol van Sinterklaas gespeeld. Zijn imposante verschijning maakte telkens weer indruk op de vele brave en soms ook stoute kinderen tijdens de onvergetelijke Sinterklaasfeesten van de sportkring. ************************* ROEF Louis, echtgenoot van Splettstösser Hildegarde, geboren te Tongeren op en aldaar overleden op Rouwadres: Familie ROEF p/a 3700 TONGEREN, Vlasmarkt 7. De Vigilant Jaargang 17 Nummer 3 Pagina 5

7 GOUDEN BRUILOFTEN Op vierden CLAUWERS Joseph en CRAEGHS Jeanne uit Genk hun Gouden Bruiloft. Het voltallige afdelingsbestuur, waarin Jef jarenlang actief was, wenst het gelukkige paar nog vele jaren in goede gezondheid. Jef was voor zijn pensioen jarenlang chauffeur van de districtcommandant te Genk. Op vierden VANDERHEYDEN Marcel en Mieke VANVINKEN- ROYE uit Neeroeteren hun Gouden Bruiloft. Marcel hebben we jarenlang gekend als lid van de B.O.B. Maaseik. Marcel en Mieke van harte gefeliciteerd en nog veel plezier tijdens de vele uitstapjes van de KWB en het Marialegioen. DEELNAME MET VAANDEL AAN VADERLANDSLIEVENDE PLECHTIGHEIDEN: Op 28/06/2012 werd deelgenomen aan de herdenking van de Razzia te Rekem Deze plechtigheid werd voorafgegaan door de viering van een H. Mis in de parochiekerk, waarna in stoet naar het monument. Aldaar werd door de Heer Keulen, burgemeester te Lanaken, de betekenis van deze hulde uiteengezet. Nadien werd een koffietafel aangeboden voor de deelnemers, er waren 77 vaandeldragers aanwezig. Op 29/06/2012 werden wij uitgenodigd voor deelname aan de proclamatie in de Onderofficierenschool te Saffraanberg. Dit ging gepaard met een militair defilé waarna een receptie en banket aangeboden werd. Op 21/07/2012 deelname aan de Nationale feestdag te Tongeren. In de basiliek werd het TE DEUM gezongen, waarna een bloemenhulde aan het monument. In het Praetorium had een gelegenheidstoespraak plaats door de Heer Burgemeester DE WAEL waarna een receptie. Op 28/07/2012 deelname aan de jaarlijkse plechtigheden te Bilzen. Deze werd voorafgegaan door een viering in de kerk, waarna een bloemenhulde aan het monument en tot slot een receptie met koffietafel in de zaal De Kimpel. Op 12/08/2012 deelname aan de jaarlijkse plechtigheid te Halen De slag der zilveren helmen Een eucharistieviering had plaats op de grote markt waarna in stoet voor de bloemenhulde aan de diverse monumenten, alsook op het militaire kerkhof. Nadien werd ons een lunch aangeboden in de sportzaal. Vaandeldragers uit alle streken van het land namen hieraan deel. Op 15/08/2012 Deelname aan de plechtigheden te Mopertingen, voorafgegaan door een H. Mis waarna in stoet naar het monument voorafgegaan door tal van Militaire voertuigen en tot slot een receptie en koffietafel in de parochiezaal. Op 09/09/2012 deelname aan de plechtigheden te Munsterbilzen, Het Heiké. Deze plechtigheid vond plaats ter hoogte van de kapel in het bos. Een H.Mis werd opgedragen door de Heer Deken van Bilzen waarna een toespraak door de Heer Swennen, 1 Schepen en bloemenhulde. Tot slot een receptie en koffietafel in de zaal Kabotke te Munsterbilzen. Op 15/09/2012 deelname aan de jaarlijkse plechtigheden te Kiewit ter herinnering van de gesneuvelden van het Geheim Leger. Een eucharistieviering werd gedaan in de kerk te Kiewit, opgeluisterd door de K.Harmonie van Herk de Stad. Nadien in stoet naar de twee monumenten voor de bloemenhulde en toespraken door de Voorzitter, de Heer Digneffe Gustaaf. Tot slot een receptie met koffietafel in de zaal De Border achter de kerk. Een aandenken werd overhandigd aan de talrijke vaandeldragers. De Vigilant Jaargang 17 Nummer 3 Pagina 6

8 K E R S T F E E S T N.S.P.V Het jaarlijks kerstfeest gaat dit jaar door op dinsdag 11 december 2012 in feestzaal Elysee te GENK, Koerlostraat 19. U bent er welkom vanaf 1200 uur. De prijs blijft voor onze leden onveranderd, namelijk 40 pp, all in tot en met de koffie. Het N.S.P.V. TONGEREN-GENK-MAASEIK komt tussen in de kosten, zijnde 6.50 pp. Aan u wordt een heerlijke aperitief met hapjes aangeboden waarna wij aan tafel gaan en genieten van; Salade van verse roze zalm ******** Crème Dubarry (Bloemkoolroomsoep) ******** Gebraad Orloff met kaas en hesp en natuursaus. Aangevuld met warme seizoensgroenten Aardappelkroketten en Pommes Duchess ******** Vanille ijs met een coulis van frambozen ******* Koffie en versnaperingen. ****** (Wijnen en dranken inbegrepen tot aan de koffie. ******* De animatie wordt dit jaar verzorgd door Jos Roofthooft Inschrijven voor 05 december 2012 bij Gerard Vastmans 089/ , Clement Maziers 012/ Jean Thijs 0476/ De Vigilant Jaargang 17 Nummer 3 Pagina 7

9 ASSURNAT De kosten inzake gezondheidszorg en ziekenhuisopname stijgen constant en het aandeel ten laste van de patiënt en dus ook voor de verzekeringsmaatschappij blijft stijgen. Ook de plafonds van de verzekering Brand/diefstal zijn door de index Abex verhoogd. Al deze verhogingen hebben dan ook een stijging van de verzekeringspremies onafwendbaar gemaakt. Ons zeer bewust van de betalingsmoeilijkheden die sommige personen door deze verhoging zullen kennen stelt ASSURNAT een alternatieve dekking voor, zonder éénpersoonskamer. PRIJZEN VERZEKERINGSPAKKER (per gezin) Ouderdom Formule A (met éénpersoonskamer) Formule B (zonder éénpersoonskamer) 0-49 jaar 62 / maand of 732 /jaar 58 /maand of 684 /jaar jaar 77 / maand of 912 /jaar 66 /maand of 780 /jaar jaar 123 /maand of 1464 /jaar 96 /maand of 1140 / jaar 70 jaar /maand of 1740 /jaar 101 / maand of 1200 /jaar VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN: Verzekering Maatschappij Polis Contact Brand/Diefstal VIVIUM Actel Affinity 0800/93262 Hospitalisatie ETHIAS Ethias Hasselt 011/ Mevrouw Bormans Familiale ETHIAS Ethias Hasselt 011/ Mevrouw Van Aerschot Assistance Privilège ETHIAS Ethias Hasselt 011/ Dodelijk ongeval VIVIUM Actel Affinity 0800/93262 Recent heeft iedereen een schrijven gekregen van ASSURNAT met de nieuwe tarieven en voorwaarden zoals hierboven vermeld, iemand die alles bij het oude wil laten hoeft niet te reageren, personen die willen overschakelen naar de beterkopere formule B (zonder éénpersoonskamer) gelieve contact op te nemen met het telefoonnummer 02/ De huidige verzekeringspakketten zijn voor een gezin, alleenstaande personen boven de 65 jaar kunnen best afzonderlijke verzekeringen afsluiten en dus niet meer het pakket nemen. Er is geen onderbreking van het contract hetgeen wil zeggen dat alle rechten behouden blijven, dus ook voor de hospitalisatieverzekering. De Vigilant Jaargang 17 Nummer 3 Pagina 8

10 IN DE KIJKER Ons volgende nostalgie-interview is voorbehouden voor de 62-jarige Jean Arits uit Dilsen-Stokkem. Gelijk we Jean kennen had hij zich ook voor dit interview goed voorbereid en lagen alle getuigschriften, eervolle onderscheidingen, foto s enz al gereed. Jean zag het levenslicht in zijn ouderlijk huis in Vucht op de nationale feestdag in Na het doorlopen van de lagere schooljaren vertrok hij reeds op 16-jarige leeftijd naar de school voor onderofficieren in Saffraanberg waar hij een militaire technische opleiding volgde als radarhersteller. Hij schopte het er op 3 jaar tijd tot de graad van sergeant en begon toen aan een mutatietocht naar eenheden in Heverlee, Vilvoorde, Neheim (Duitsland) Siegen en Ludenscheid. Nadat hij zijn vrouw Anne-Marie in 1976 had leren kennen vonden Jean & Anne-Marie het welletjes geweest bij de Belgische Strijdkrachten in Duitsland en begon Jean op 27 september 1977 als wachtmeester aan de opleiding bij de Rijkswacht in Wilrijk. Na het behalen van de prijs van de gebiedscommandant tijdens de opleiding trad Jean een jaartje later toe tot de 2 Mob Gp bij de anti-banditisme ploegen met hun R4 tjes. Lang duurde het verhaal in Wilrijk niet want al in 1979 mocht Jean mutatie maken naar de brigade Genk waar hij toekwam tesamen met Jean Flipkens en Rudi Cardinaels. Ook in de brigade Genk was de ambitie nog niet voorbij want Jean volgde een cursus BOB en mocht in 1981 de BOB Genk vervoegen waar destijds ADC Goossens aan het roer stond. Als we Jean vragen naar enkele anekdotes van die periode vertelt hij dadelijk over de schietpartij in Lanaken waar onze collega Luc Verstappen werd doodgeschoten en Paul Aengeveld zwaar gewond werd. Jean was ter plaatse voor de eerste vaststellingen en moest nadien getuigen voor het assisenhof in Tongeren. Deze zware periode is hem steeds bij gebleven. Een plezante anekdote uit die periode was tijdens een belangrijke observatie met collega Vic Corstjens waarbij ook districtscommandant Willy Verghote aanwezig wilde zijn. Van al die spanning had Verghote honger gekregen en gaf 100 BFr aan Jean om iets te gaan halen in de frituur met de woorden Voor mij een friet met mayonaise, een snak en wat te drinken en neem jullie ook iets. Tja wist die man toen ook niet dat 100 BFr toen al niet genoeg was voor hem alleen!! Ook het verhaal van die inbrakenplaag bij de pastoor in Lanaken is Jean bijgebleven. Lei Joosten, destijds brigadecommandant in Lanaken, vond het welletjes geweest en ging s nachts de wacht houden in de woning van de pastoor tesamen met zijn hond. Toen de inbreker s nachts langs kwam moest Lei echter zijn hond wakker maken, in plaats van omgekeerd. In de BOB Genk was Jean de voorloper van het labo en deed er tesamen met Valère Vanheeswijk de technische vaststellingen. De Vigilant Jaargang 17 Nummer 3 Pagina 9

11 Nadien specialiseerde hij zich in de info-inwinning en maakte er de woelige periode van de mijnsluitingen mee. Op 14 augustus 1989 vond Jean dat hij het ook wel eens dichter bij huis kon proberen en maakte mutatie naar de BOB Maaseik. Daar was hij steevast vaste fotograaf op de BOB-feestjes. (waarschijnlijk niet te vergelijken met de BOB-acties van tegenwoordig!!) Dat dichter bij huis gaan werken had toch ook wel zijn gevolgen want in 1990 zag dochter Nathalie het levenslicht. Sinds de politiehervorming in 2001, en het afschaffen van de site Maaseik, vond Jean terug zijn plaats bij de Federale Gerechtelijke Politie Tongeren afdeling Genk en nam hij zijn oude plaats bij de informantenwerking terug op. Ook was hij nog steeds vaste fotograaf. Ook op de teambuilding tijdens de afvaart van de Maas in kajak waarbij Jean zeker een 1-mans kayak wilde hebben om foto s van iedereen te kunnen nemen. Helaas nadat zijn kayak 360 graden was omgekeerd was enkel onderwaterfotografie nog aan de orde. Op 1 oktober 2006, na 40 jaren en 1 maand actieve dienst ging Jean op welverdiend pensioen en werd hij met gepaste outfit leger/rijkswacht- combinatie uitgezwaaid. Rusten en niets doen ligt echter niet in Jean s aard. Vandaag nog is hij lid van 3 heemkundige kringen (Vochte uit Vucht De bakeman in Stokkem en De Vreedsel in Lanklaar). Alles wat met erfgoed en geschiedenis van de Maaskant te maken heeft interesseert hem. Ook vind je oude geschriften, doodsprentjes, boeken en anekdotes terug in zijn privé verzameling achteraan in het tuinhuisje (zijn heiligdom) (Ook zag ik er de Vigilant liggen, doch wel een recente!!) Niet alleen zijn interesse voor de oudheid doch ook een immens grote moestuin en de wandelingen met het Davidsfonds kunnen hem bekoren. De microbe voor het werk heeft Jean doorgegeven aan zijn dochter Nathalie die onlangs haar master in de criminologie behaalde. Ook wenst Jean nog te melden dat hij in de toekomst alle documentatie over de Rijkswacht wil verzamelen om zo andere collega s van vroeger te kunnen ontmoeten. Het laatste wat Jean ons toeroept bij ons vertrek is: Doe de groeten aan alle collega s Het redactieteam BRIEFWISSELING Collega s die geconfronteerd worden met een verhoor door bijvoorbeeld het comité P of de Algemene Inspectie worden op het einde van het verhoor gevraagd of zij een kopie willen en naar welk adres dit dient verzonden. Omdat we als politieagent geneigd zijn het werk en privé zoveel mogelijk gescheiden te houden geven sommige collega s het adres van het commissariaat op. In sommige zones houdt men zich echter het recht voor om alle post gericht aan het commissariaat te openen, ook al is deze duidelijk gericht ter attentie van betrokken collega. Daarom één goede raad, geef je thuisadres op dan ben je zeker dat je verklaring niet door je oversten gelezen wordt! De Vigilant Jaargang 17 Nummer 3 Pagina 10

12 CPBW + BOC van 07/09/12 pz BIHORI (Bilzen-Hoeselt-Riemst) Daar er zich regelmatig een probleem voordoet omtrent de cellenwacht in het weekend, nl. dat de cellenwacht niet kan teruggeroepen worden, omdat hij reeds een aantal uren gezeten heeft, vraagt de HCP om een tweede cellenwacht te voorzien. Het NSPV vindt dat deze situatie zich zelden voordoet en tot nu altijd op de een of andere manier kon opgelost worden. Doch de korpschef houdt voet bij stuk en stelt dat deze situatie regelmatig blijft terugkomen en dat de back-up voor de cellenwacht nodig is. Op vraag van het NSPV wordt wel onderzocht of er geen alternatief is, omdat het toch een bijkomende belasting is nl. een weekend van wacht bovenop de weekends die nu al gepresteerd worden. De korpschef stelt voor om een lijst aan te leggen van vrijwilligers, die het niet erg vinden om een weekend bijkomend van wacht te zijn. Iedereen die in aanmerking komt om als cellenwacht dienst te doen, kreeg een mail om zich kandidaat te stellen voor deze lijst, doch tot op heden stelden zich maar 4 van de 30 collega s kandidaat. Dit zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat dit voorstel niet haalbaar zal zijn. Het NSPV zal na het verlof van de korpschef nog een ander voorstel onderzoeken nl. dat het weekend verdeeld wordt tussen de nachturen ( voor de 1ste cellenwacht ) en de daguren ( voor de 2de cellenwacht). De vraag van het NSPV om de eerste cellenwacht een dienstvoertuig ter beschikking te stellen werd ingewilligd. ***************************** AANWERVINGEN PZ BIHORI Vanaf 1 september hebben volgende inspecteurs onze diensten versterkt: Onthaal: Inge DE LEENER. Wijkdienst: Jan NICOLAERS en Henni HERMANS Noodhulp: Alexander MIQUET, Debby CUYPERS, Kristof THEWISSEN, Stijn OLEFS en Tom VANDENDIJCK **************************** PENSIOEN PZ BIHORI Hinp Collings Raymond op 01/O7/2012 Inp Reynders Willy op 01/08/2012 De Vigilant Jaargang 17 Nummer 3 Pagina 11

13 ZIEKENBEZOEK Op woensdag 19 september werd een ziekenbezoek gebracht aan PAGGEN ean-marie,pz Lama, die langdurig uit is door een zware ziekte. Er werd eveneens een bezoek gebracht aan FREDRIX Martine, pz Lama, die herstelt van een operatie na een afscheuring van de aanhechting van de biceps. INSPECTEURS LANGER NAAR SCHOOL EN SLECH- TER BETAALD? Dat aspirant inspecteurs langer naar school moeten is alvast de boodschap die werd verspreid op 20 september ter gelegenheid van de persconferentie die volgde op de ondertekening van de opdrachtbrief van de commissarisgeneraal. Diverse media namen die informatie over. Daarin konden we lezen dat de basisopleiding voor inspecteurs van 12 naar 18 maanden zou gaan. Op 1 oktober zou er in de Antwerpse politieschool al een pilootproject starten. Maar klopt dat wel allemaal? Om dat te verduidelijken is het aangewezen om de evolutie van de laatste maanden te schetsen. Op 5 december 2011 werden ons de resultaten van een doorlichting van het politieonderwijs meegedeeld. Het was een lijvig rapport van de hand van een zogenaamde visitatiecommissie die was samengesteld uit experten inzake onderwijs. Deze experten hadden diverse politiescholen bezocht en gaven nu hun bevindingen en aanbevelingen weer om het politieonderwijs op een kwalitatief hoger niveau te tillen. Als gevolg van dat rapport startte het uitgebreid directiecomité van de geïntegreerde politie met een nieuw opleidingsproject voor onder meer de inspecteurs. Vanuit die hoek worden er vervolgens allerlei voorstellen kenbaar gemaakt alsof die reeds van toepassing zouden zijn. Niets is minder waar. Aan de huidige regelgeving inzake de opleiding is nog geen letter gewijzigd. En zolang dat niet is onderhandeld of overlegd met de syndicale organisaties kunnen er geen substantiële wijzigingen (zoals een verlenging van de opleiding) worden doorgevoerd. Merk trouwens op dat tot op heden de syndicale organisaties NIET zijn betrokken bij gans dit vernieuwingsproces. Het NSPV heeft dan ook in zijn eisenbundel uitdrukkelijk gevraagd dat de syndicale organisaties ten minste worden opgenomen in het raadgevend comité dienaangaande. Zo niet zouden de navolgende onderhandelingen die sowieso toch met ons moeten gevoerd worden over alle veranderingen die men wil doorvoeren, wel eens erg moeizaam kunnen verlopen.. In dat verband willen we ook nog een andere misvatting corrigeren. Naar aanleiding van de toezegging van de verhoging van het aantal aanwervingen van 1000 naar 1400 inspecteurs per jaar heeft de overheid voorgesteld om het loon van de aspirant inspecteurs te verlagen met 5%. Zo wil deze regering zijn budget in evenwicht houden. Alle vakorganisaties wezen unaniem dit idee van de hand maar de overheid liet ons weten toch met die bezuiniging te zullen doorgaan. Het is een schande dat de aspirant inspecteurs die zich bij de politie met de meest bescheiden inkomens moeten tevreden stellen, als eersten dienen in te leveren. Het NSPV zal zich hiertegen blijven verzetten. Laat me trouwens iedereen waarschuwen. De besparingen bij de aspiranten lijken nog maar het begin te zijn. Er bereiken ons immers meer en meer signalen dat deze regering, die zich sociaal wil voordoen, nog meer in onze zakken wil zitten. Dat kunnen we onder geen enkel beding aanvaarden! Hierbij lanceer ik dan ook een oproep aan eenieder onze rangen te vervoegen in deze strijd. Indien de regering verder gaat op de ingeslagen weg zullen we immers genoodzaakt zijn om met zijn allen hard met de vuist op tafel te slaan! Gert Cockx Nationaal voorzitter De Vigilant Jaargang 17 Nummer 3 Pagina 12

14 112 IN HET NAUW Overal te lande is men bezig met het project 112 t.t.z. de fusies van de noodcentrales 100 en 101. In Limburg is men reeds ver gevorderd. Technisch is alles in orde, de nodige werkstations zijn voorzien en er zijn momenteel reeds een aantal programmeurs van de dienst 100 aan het werk bij CI- LIM. Door het bijplaatsen van werkstations en het afstaan van enkele lokalen aan de dienst 100 is al snel gebleken dat bij de opstart van de noodcentrale 112 er een ernstig plaatsgebrek zal zijn. De huidige lokalen die ter beschikking staan van het CIC zullen bij de gevoelige uitbreiding aan personeel en directie niet volstaan. Men beschikt nu reeds over geen enkel lokaal dat gebruikt kan worden voor vergaderingen, overleg of administratie. Door het stijgend aantal acties zijn de lokalen ingericht als operationele cel nog nauwelijks beschikbaar voor de programmeurs van het CIC. Op het laatste Federale BOC werd dit probleem aangekaart door het NSPV. Er werden in het kwartier bijkomende lokalen gevraagd doch reeds tijdens het BOC werd hier door de Dirco Hasselt afwijzend op gereageerd. Er zou in het ganse gebouw van de Luikersteenweg geen enkel bureel op overschot zijn. Er werd bij de Dirco aangedrongen om een oplossing te zoeken. Na enkele weken werd door het CSD Hasselt aan de CIC directie voorgesteld om twee toiletten te laten ombouwen tot bureel! Misschien niet zo bedoeld komt dit toch wel erg beledigend over. Dat er in het enorme complex van de Luikersteenweg geen plaats meer is lijkt het NSPV onwaarschijnlijk. Er zijn momenteel vier lokalen ingericht als vergaderzaal waarvan drie met een capaciteit van meer dan 50 personen en een vierde kleiner lokaal voor 20 personen. Deze lokalen worden zeker niet dagelijks gebruikt en het voorstel van het NSPV is dan ook om het kleinste lokaal om te bouwen tot bureel. Met een beetje planning heeft men dan nog voldoende ruimte om te vergaderen. Tijdens het laatste BOC Federaal werd ook dit voorstel verworpen waarop het probleem werd aangekaart bij CGO met het verzoek om een studie te maken van het kwartier en de bestaande lokalen op te lijsten en na te gaan door wie deze momenteel gebruikt worden. Het zou echter wenselijk zijn moesten de directies gevestigd in het kwartier Luikersteenweg onderling tot een akkoord komen. Halsstarrig blijven weigeren om één of meerdere lokalen af te staan getuigt van weinig collegialiteit en respect voor de collega s van het CIC die ondertussen met meer dan 90 personeelsleden in een veel te kleine oppervlakte gehuisvest zijn. Van zodra ook nog het personeel van de 100 hier gaat bijkomen is deze toestand onhoudbaar. Binnenlandse zaken zal dit ook moeten vaststellen en beseffen dat hieraan iets moet gebeuren. Ook al is er in de verre toekomst een verhuis naar een andere locatie voorzien, er is NU een probleem en het zou best nu opgelost worden voordat anderen er zich mee komen moeien. Klap op de vuurpijl is dan ook nog dat het CIC dreigt geconfronteerd te worden met een nieuwbouw voor de FGP juist naast de meldkamer, op de kleine par- De Vigilant Jaargang 17 Nummer 3 Pagina 13

15 king. Men gaat op slechts enkele meters van de meldkamer een gebouw recht trekken en dit gaat zeer zeker zorgen voor geluidsoverlast. Het zal moeilijk, zoniet onmogelijk worden om nog noodoproepen te beantwoorden met op de achtergrond het lawaai van drilboren, vrachtwagens, mortelmolens en andere vormen van lawaai die gepaard gaan met een bouwwerf. Met de reeds gebrekkige luchtverversing zal het dan ook nog onmogelijk worden om een venster open te zetten en het weinige daglicht dat men momenteel nog in de meldkamer heeft zal volledig worden weggenomen. Door het volbouwen van deze parking creëert men ook een ernstig parkeerprobleem aangezien er nu reeds regelmatig parkeerplaatsen te kort zijn. En of dit allemaal nog niet erg genoeg is worden de voertuigen van de collega s van het CIC regelmatig beschadigd door een hardnekkige steenmarter. Wekelijks is er wel iemand het slachtoffer en moet een collega vaststellen dat tijdens de nacht zijn voertuig ernstig beschadigd werd, met vaak voor honderden euro s aan herstellingskosten tot gevolg. Ook dit probleem werd op een BOC aangekaart en het voorstel om de collega s die s nachts moeten werken hun voertuigen in het middenpad van een grote garage te laten plaatsen werd zonder meer afgewezen. Allerhande niet ter zake doende argumenten werden aangevoerd die even gemakkelijk door het NSPV konden weerlegd worden. Weeral kunnen de collega s van het CIC op geen greintje begrip rekenen voor hun problemen. Men trekt de zaak zelfs in het belachelijke door te tellen dat iedereen zijn voertuig maar moet insmeren met kopervet. Als NSPV moesten we ook vaststellen dat de batterijen van anti-marterzendertjes die op de parking geplaatst werden te laat vervangen worden en niet efficiënt blijken. Tenslotte nog een woordje over de douches van het CIC. Een lek in de,achter wandtegels, ingewerkte leidingen kon men blijkbaar niet vinden. Er werd dan maar geopteerd om nieuwe leidingen boven op de muren te plaatsen doch aangezien een kraan per douche te duur was heeft men geopteerd voor een centrale warmteregeling BUITEN de douches. Via mail werd het personeel ervan ingelicht dat dit systeem veel gevoeliger is voor het ontwikkelen van salmonella en men voor het douchen het water een tijdje moet laten weglopen. Sta je onder de douche en je wil het water wat kouder of warmer zetten dan moet je uit de douche tot in de hoek van het lokaal lopen waar de centrale warmteregelaar opgesteld staat. Tijdens het BOC werd ook dit probleem niet au serieux genomen, het zou slechts een tijdelijke oplossing zijn.benieuwd hoe tijdelijk!! Als je al deze problemen op een rijtje zet dan kunnen we niet anders dan concluderen dat er weinig goede Honderden euro s schade!!! wil is t.o.v. het personeel CIC, Men wil blijkbaar niet hebben dat zij de catacomben verlaten en een lokaal inpalmen op het Schoon verdiep. Wordt vervolgd!!! Jean FLIPKENS, afgevaardigde NSPV. Op deze parking gaat men bouwen, op enkele meters van de meldkamer! Onbegrij- De Vigilant Jaargang 17 Nummer 3 Pagina 14

16 VRIJWIILGE VIERDAGENWEEK EN HALFTIJDSE VERVROEGDE UITTREDING Vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding vierdagenweek en halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar; Op 6 augustus 2012 werd de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De nadere regels en de inwerkingtreding van het stelsel van de vierdagenweek en het stelsel van het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar dienen evenwel nog te worden bepaald in uitvoeringsbesluiten. In afwachting van die uitvoeringsbesluiten, kunnen op basis van de huidige regelgeving geen nieuwe aanvragen voor het stelsel van de vrijwillige vierdagenweek of de vierdagenweek noch aanvragen voor het stelsel van de halftijdse vervroegde uittreding of het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar worden ingewilligd. De personeelsleden die het stelsel van de vrijwillige vierdagenweek of het stelsel van de halftijdse vervroegde uittreding thans genieten, blijven die stelsels, totdat ze deze zelf opzeggen, nog steeds genieten. Alle andere personeelsleden die op datum van 31 december 2011 niet tewerkgesteld waren in het stelsel van de vrijwillige vierdagenweek of in het stelsel van de halftijdse vervroegde uittreding kunnen op basis van de huidige regelgeving die stelsels aldus niet meer aanvragen. Zodra er meer informatie omtrent de stelsels van de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar ter beschikking is, zal dit nader worden gecommuniceerd. VOOR EEN LACH: Op een morgen doet een pastoor de deur van zijn kerk open en vindt daar.een dode ezel! Hij weet niet goed wat te doen en belt dan maar de burgemeester met het verzoek om het dier te laten weghalen. Los uw problemen zelf op zegt de burgemeester, die feitelijk een gloeiende hekel aan de pastoor heeft. Per slot van rekening is het uw taak de doden te begraven! Daarom bel ik u juist op zegt de pastoor, Volgens het reglement moet ik eerst de familie raadplegen! Een hoertje komt de trein binnen en gaat naast een man zitten die aan haar vraagt: "Wil jij naast het raam zitten?" Waarop het hoertje antwoordt: "Nee ik heb vakantie!" Een inspecteur komt op vrijdagmorgen bij de commissaris om verlof aan te vragen. "Ik ga vader worden", zegt hij dapper en hij krijgt het weekend vrij. Na het weekend vraagt de commissaris hem: "En, hoe heet de kleine?" Zegt de inspecteur: "Geen idee, maar over negen maanden bent u de eerste die het weet". De Vigilant Jaargang 17 Nummer 3 Pagina 15

17 AMBTENAREN KRIJGEN NIET LANGER EEN DAG VER- LOF OM BLOED TE GEVEN Wie bij de federale overheid werkt kan een dag verlof opnemen om bloed te geven, maar dat voordeel is weldra verleden tijd. Op de ministerraad van 20 juli werd beslist dat het verlof wordt beperkt tot de duur van de gift, plus maximaal twee uur verplaatsing. Omdat een reguliere bloedgift om de drie maanden mag plaatsvinden, konden ambtenaren tot vier dagen per jaar vakantie 'verdienen'. Dat is in tegenstelling met de Europese en Belgische wet die stelt dat bloed geven vrijwillig en onbezoldigd moet zijn. "Die volledige dag verlof dateert nog van toen men dacht dat men een volledige dag moest recupereren van een bloedgift," legt Filip Rylant, directeur communicatie van Rode Kruis Vlaanderen uit. "Ondertussen weten we dat een halfuurtje voldoende is." Het Rode Kruis kan nog niet inschatten of dit betekent dat er voortaan minder bloedgiften zullen gebeuren. "De ambtenaren zijn steeds trouwe bloedgevers geweest. Sowieso wordt nog steeds de mogelijkheid wordt geboden aan ambtenaren om bloed te geven, en wij organiseren ook regelmatig bloedgiften in gebouwen van de overheid", aldus Rylant. Op 24 juni vorig jaar gaf ook al de Vlaamse regering aan de dag diensvrijstelling om bloed te geven te schrappen voor Vlaamse ambtenaren. Een bloedgift tijdens de diensturen blijft mogelijk, maar daarvoor krijgt de ambtenaar nu slechts verlof voor de benodigde tijd, geen hele dag. In privé-ondernemingen is het niet mogelijk bloed te geven tijdens de diensturen. En wat met de politie? Tot op heden werden de vakbonden nog niet ingelicht over een gelijkaardige wijziging. We kunnen nu al echter stellen dat het ons niet aangewezen lijkt om een politieagent een half uur na het bloed geven al onmiddellijk terug in te zetten. De veiligheid van de agent en de burger zouden hierdoor wel eens in gevaar kunnen komen. ************************** UITBETALING SYNDICALE PREMIE De uitbetaling van de syndicale premies is gestart. Alle leden die ons hun formulier hebben bezorgd uiterlijk begin juli zullen de volgende dagen hun premie ontvangen. De andere leden die hun formulier later indienden zullen later hun premie ontvangen. Een bijkomend bericht zal daaromtrent nog verspreid worden VOOR EEN LACH: De nieuwe werknemer stond wat hulpeloos bij de papierversnipperaar. "Kan ik u helpen?", vraagt een secretaresse. "Ja", zegt hij, "hoe werkt dat ding?". "Heel simpel," zegt ze, en ze pakt het dikke dossier en stopt het in de versnipperaar. "Bedankt, maar waar komen de kopieën er nu uit?" Een man komt een winkel binnen waar dieren worden verkocht. "Ik zou graag een aantal dieren bestellen: 4 ratten, 10 muizen, 21 spinnen en 1 kilo vliegen." "Houd u slangen?" vraagt de verkoper. "Nee! Maar ik ga verhuizen en ik moet het huis achter laten in dezelfde staat als toen ik er ben ingetrokken." De Vigilant Jaargang 17 Nummer 3 Pagina 16

18 CPBW + BOC MAASLAND OP 14/09/12. CPBW: - Door preventieadviseur werd in het kort de wijziging aangegeven inzake stopzetten samenwerking Mensura. Op dit ogenblik komt het CLB er als beste kandidaat uit van de aangeschreven diensten. Dit wordt dan de PBW-dienst voor de zone alsook stad Maaseik en OCMW Maaseik. De arbeidsgeneesheer zal Dr. Liberloo zijn, welke vroeger aan Mensura verbonden was. Door de aanwezige syndicaten werd hier positief advies gegeven. - Inzake geweld tegen politieagenten wordt door de syndicaten ruimere bijstand gevraagd vanuit de zone. Vooral wat rechtsbijstand betreft indien geen werkonbekwaamheid bij weerspannigheid e.d. Wordt verder onderzocht door preventieadviseur. - Door VSOA wordt de kwaliteit van de kledij aangehaald. Zone heeft een raamakkoord met Federale, kunnen hierdoor alsnog aankopen gedaan worden via firma s van buitenaf. Van vertegenwoordiger ACV vernemen wij dat er een personeelsbevraging wordt uitgewerkt vanuit nationaal beleid. BOC: -Inzake teruggevonden fietsen welke in de algemene fietsenstalling worden geplaatst vraagt het VSOA of dit niet op een andere wijze kan opgelost worden aangezien er regelmatig plaatsgebrek is voor de medewerkers welke met de fiets komen werken. Wordt doorgegeven aan onthaal om op kortere termijn de stad te informeren om fietsen af te halen. Eveneens de vraag om de dienstfietsen van de zone eens allemaal na te zien en te herstellen. - De indeling van de voertuigparking van de zone zal herzien worden daar deze geregeld overvol staat. - Door VSOA wordt het probleem aangekaart inzake dienstwisselingen, vooral nachtdiensten. Door CP Provost wordt een woordje uitleg gegeven vooral naar het teveel aan nachturen bij sommige medewerkers. Door de syndicaten wordt gunstig advies gegeven om het max. te verhogen naar 480Hr.. - Door VSOA werd eveneens gevraagd naar bijstand vanuit de zone (personeelsdienst) inzake de nieuwe regeling bij pensioenaanvraag. Dit zal teruggekoppeld worden naar de personeelsdienst. - VSOA vraagt stand van zake van het Masterplan (verbouwing-aanpassing, ) door afwezigheid van Zonechef zal dit op BOC van november 2012 behandeld worden. Inzake de afgekeurde brandblustoestellen werd door mij de vraag gesteld of er reeds nieuw zijn aangekocht daar er in de site Lanklaar nog steeds drie vervangtoestellen van stad Maaseik zijn. Volgens preventieadviseur worden op 01/10 drie nieuwe toestellen geleverd van SOMATI. -Op vraag van mij alsook VSOA wordt uitleg gevraagd waarom de syndicaten niet werden uitgenodigd inzake selectiecommissie welke doorgang vond op 28/08/12 voor aanwerving Calogmedewerker. Zou te wijten zijn door het feit dat de secretaris van de zone met verlof was en alles door een vervanger werd uitgewerkt welke niet op de hoogte was dat de syndicaten hiervan in kennis worden gesteld. Vanthoor A. Afgevaardigde NSPV Zone Maasland De Vigilant Jaargang 17 Nummer 3 Pagina 17

19 VOORDELEN LIDMAATSCHAP NSPV Recht op een syndicale premie voor de leden van het NSPV, sector politie, welke in orde zijn met de minimum syndicale bijdrage Informatie via onze periodiek 'Syndicale Echo' en via onze website : Juridische bijstand; Een tussenkomst bij dodelijk ongeval voor het lid geldig tot aan de pensioenleeftijd. Een vergoeding van wordt gegeven aan uw wettige erfgenamen; Een onbeperkt aantal individuele consultaties en advies. Voor elke vraag openen wij een persoonlijk, vertrouwelijk dossier welk ons toelaat de evolutie van uw probleem te volgen; Wezenfonds. Bij overlijden van de kostwinner (lid) wordt aan de kinderen jonger dan 18 jaar en tot hun meerderjarigheid een éénmalige som van 1500 ; Een geboortepremie of adoptiepremie van 75 voor diegenen die minstens één jaar lid zijn. Een huwelijkspremie van 75 voor de leden welke minstens 13 maanden zonder onderbreking lid zijn. Een tussenkomst overlijden + getrouwheidspremie voor de leden welke minstens 60 maanden en zonder onderbreking lid zijn ( per jaar lidmaatschap en dit te tellen vanaf MasterCard Gold voor de leden van het NSPV aan 35 /jaar + extra voordelen (zie rubriek formulieren) Een welkomsgeschenk voor het nieuwe lid. Mogelijkheid tot het onderschrijven van een zeer voordelig verzekeringenpakket (exclusief voor het NSPV) NV ASSURNAT 02/ of Mogelijkheid tot het onderschrijven van een voordelige autoverzekering via ACTEL AFFINITY- ACTEL AFFINITY 0800/ (gratis nummer) De syndicale bijdrage 2012 bedraagt: Jaarlijks Maandelijks Actieven (**) ,50 Op Rust Gestelden 74 6,17 Weduwen 50 4,20 Abonnement Echo Hoe aansluiten? De formulieren om aan te sluiten bij het NSPV kan u vinden op de website: Na het invullen van de formulieren kunt u deze overmaken aan de syndicale afgevaardigde in uw afdeling. U kan de formulieren ook zelf verzenden, per post aan: NSPV Secretariaat, Generaal Bernheimlaan 18-20, 1040 Brussel De Vigilant Jaargang 17 Nummer 3 Pagina 18

20 SCHONE SCHIJN IN HAZODI Na hun eerdere vrijspraak voor de correctionele rechtbank zijn bepaalde klokkenluiders nu toch gekwalificeerd als sjoemelaars. Ze zouden onterecht ettelijke duizenden euro s teveel hebben ontvangen. Ook het parket liet weten dat er strafrechtelijk niets meer te vinden was in de Hasseltse politiezone. Daarmee lijkt de kous af en wordt de indruk gewekt alsof er niets (ernstigs) aan de hand was in Hasselt. Toch blijkt dit schone schijn te zijn want de onderzoeken toonden onomstotelijk aan dat de klokkenluiders zich niet hebben vergist toen ze de diverse wantoestanden aankaartten in hun politiezone. Uit het auditonderzoek dat inmiddels is afgerond blijkt dat er op diverse niveaus binnen de Hasseltse scène onrechtmatig toelagen en vergoedingen werden toegekend. Sommige storten die bedragen zo snel mogelijk terug zoals de 3 burgemeesters van de politiezone die zichzelf een vorm van zitpenningen hadden toegekend. Anderen blijven hardnekkig ontkennen ofschoon er op basis van de audit een hele waslijst van anomalieën aan het licht is gekomen. Voor wat het basis- en middenkader betreft zijn er geen aanwijzingen gevonden dat er doelbewust onregelmatigheden zouden gepleegd zijn om zich onterecht toelagen en vergoedingen toe te kennen. Dat kan jammer genoeg niet worden gezegd van een gedeelte van het officierenkader. Van enig schuld- of foutbesef bij het betrokken deel van het officierenkader blijkt er daarenboven geen spoor te bekennen. Deze worden dan ook niet echt verontrust. In de meeste gevallen kunnen de bedragen niet meer worden teruggevorderd omdat de verjaringstermijn van 5 jaar is overschreden. En op deontologisch vlak liet men evenzeer alles verjaren. Voor de klokkenluiders daarentegen wordt er nog een voorkeursbehandeling uitgewerkt. Vooreerst wordt er blijkbaar gesteld dat voor hen de verjaringstermijn van 5 jaar niet geldt. Daarnaast zouden ze een te hoge wedde hebben ontvangen of die zichzelf hebben toegekend. Eenieder die wat basiskennis heeft over het pecuniair statuut bij de politiediensten weet dat het zo niet werkt. Je kan niet zelf je wedde kiezen bij de politie noch jarenlang ongestoord een te hoge wedde opstrijken. Voor het personeel van niveau A komt daar zelfs een federale wegingscommissie bij kijken die de weddeschaal vastlegt. Zo ook in HAZODI. Dient dan die commissie en de minister die bij besluit de weddeschaal heeft vastgelegd ook te worden gedagvaard? Het is duidelijk dat de gevoerde doorlichting nu wordt aangegrepen om de statutaire rechten van het personeel zo restrictief mogelijk toe te passen. Dit leidt dan tot overdrijvingen maar dan veeleer in de andere richting waarbij dient vastgesteld dat de overheid de financiële rechten van het personeel niet altijd meer eerbiedigt. Zo ook voor de klokkenluiders die zonder enige vorm van tegensprekelijk debat aan de schandpaal worden genageld. Het resultaat van de gevoerde politiek is dan ook merkwaardig. De rotte appels blijven gewoon in de mand zitten zoals het personeel al had aangegeven in een recente enquête georganiseerd door de algemene inspectie op de politiediensten. De enige die tot op heden werden vervolgd en zich blijkbaar opnieuw zullen moeten verantwoorden voor de rechtbank zijn de klokkenluiders zelf. Op die wijze gaat het nog even duren alvorens er een deontologisch nieuwe wind gaat opsteken in Hasselt. En dat speelt zeker niet in het voordeel van deze jonge geïntegreerde politie die zo een nood heeft aan een geloofwaardige integriteit. Gert Cockx Nationaal voorzitter PERSCONFERENTIE Tegen dat deze Vigilant in uw brievenbus ligt zal de op 28/09/12 geplande persconferentie reeds hebben plaatsgevonden. De persconferentie wordt gehouden naar aanleiding van de recente berichtgeving dat de Hasseltse klokkenluiders zelf te veel loon hebben ontvangen, zij zullen via deze persconferentie een volledige toelichting geven. Verder brengen zij explosief materiaal dat al ter beschikking was gesteld en toegelicht voor een volgende reportage van Panorama maar klaarblijkelijk om die reden niet kon worden uitgezonden. De Vigilant Jaargang 17 Nummer 3 Pagina 19

ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL 701 MEI - JUNI 2011 NR ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 BIMENSUEL - TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

Nadere informatie

ECHO SEPTEMBER - OKTOBER 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

ECHO SEPTEMBER - OKTOBER 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL 703 SEPTEMBER - OKTOBER 2011 NR ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

Nadere informatie

ECHO. > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen? > Personeelsbeleid a.u.b JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705

ECHO. > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen? > Personeelsbeleid a.u.b JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705 JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705 ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 TWEEMAANDELIJKS Tijdschrift Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen?

Nadere informatie

ECHO SYNDICALE DRUK WERKT GEWELD TEGEN POLITIE STATUTAIR NIEUWS JULI - AUGUSTUS 2012 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

ECHO SYNDICALE DRUK WERKT GEWELD TEGEN POLITIE STATUTAIR NIEUWS JULI - AUGUSTUS 2012 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL 708 JULI - AUGUSTUS 2012 NR ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel SYNDICALE DRUK WERKT GEWELD TEGEN POLITIE STATUTAIR

Nadere informatie

ECHO ARBEIDSTIJDORGANISATIE - WIJZIGINGEN ZAAK HAMMANI

ECHO ARBEIDSTIJDORGANISATIE - WIJZIGINGEN ZAAK HAMMANI 050567_PoliceNl_xp 18/11/05 13:43 Page 1 Bureau de dépôt : 7500 Tournai ECHO Maandelijks tijdschrift van NSPV vzw - niet in juli Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P.

Nadere informatie

ECH OP ZOEK NAAR MEER MET MINDER MAART-APRIL 2013 NR 711 NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

ECH OP ZOEK NAAR MEER MET MINDER MAART-APRIL 2013 NR 711 NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL MAART-APRIL 2013 NR 711 ECH Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel OP ZOEK NAAR MEER MET MINDER NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET

Nadere informatie

ECHO HET PERSOONLIJK DOSSIER PEREQUATIE

ECHO HET PERSOONLIJK DOSSIER PEREQUATIE Bureau de dépôt : 7500 Tournai ECHO Maandelijks tijdschrift van NSPV vzw - niet in juli Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118 Autorisation de fermeture:

Nadere informatie

argument VSOA-POLITIE STELT ZIJN PRÉ-MEMORANDUM VOOR VEILIGHEID HEEFT ZIJN PRIJS!

argument VSOA-POLITIE STELT ZIJN PRÉ-MEMORANDUM VOOR VEILIGHEID HEEFT ZIJN PRIJS! ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2

Nadere informatie

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 1 Bureau de dépôt : 7500 Tournai N P 309 169 ECHO Tijdschrift van NSPV vzw Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118

Nadere informatie

postuleren voor functies van hoofdcommissaris. Belangrijke opmerking : Het hoeft niet noodzakelijk een mandaatbetrekking

postuleren voor functies van hoofdcommissaris. Belangrijke opmerking : Het hoeft niet noodzakelijk een mandaatbetrekking Bureau de dépôt : 7500 Tournai ECHO Maandelijks tijdschrift van NSPV vzw - niet in juli Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118 Autorisation de fermeture:

Nadere informatie

argument JUSTITIE IS BOOS PERSONEEL GROEP POLITIE RAPPORT CIJFERS «GEWELD DOOR DE POLITIE» VAN COMITÉ P

argument JUSTITIE IS BOOS PERSONEEL GROEP POLITIE RAPPORT CIJFERS «GEWELD DOOR DE POLITIE» VAN COMITÉ P ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2

Nadere informatie

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word?

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word? Editoriaal Inhoud Het nieuwe BOL-Team 11 redenen om lid te worden Samenwerking Randstad Combinatie CAO 26 en PAB Wat als ik ziek word? p. 2 p. 3 p. 4 p. 6 p. 7 p. 7 Kilometervergoedingen en vervoerskosten

Nadere informatie

argument EDWIN LAUWEREINS NIEUWE VOORZITTER VSOA DEFENSIE VSOA LRB DE MISHANDELING VAN OUDERE MENSEN IN RUSTHUIZEN

argument EDWIN LAUWEREINS NIEUWE VOORZITTER VSOA DEFENSIE VSOA LRB DE MISHANDELING VAN OUDERE MENSEN IN RUSTHUIZEN ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE C50 OPE6 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 12 november 2002 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE Interpellatie van de heer Paul Van Malderen tot de heer

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

MEDIATION IN DE PRAKTIJK

MEDIATION IN DE PRAKTIJK MEDIATION IN DE PRAKTIJK WAT HOUDT MEDIATION IN, AAN DE HAND VAN EEN ACHTTAL CASES TON BELKSMA Uitgave van Mediation Alphen aan den Rijn e-mail belksma@mediation.nl Internet www.mediation.nl ISBN nr. 90-9012015-7

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 579 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 12 JUNI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van vrijdag 12 juni

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Departement Bevolking en Welzijn 5 2.1. Dienst Buurtwerk 6 2.2. Dienst Burgerzaken 10 2.3. Integratiedienst 49 2.4. Jeugddienst

Nadere informatie

Ombudsvrouw Stad Gent, OCMW en Stadsontwikkelingsbedrijf. Jaarverslag 2008 DEEL 4 OVERZICHT VAN DE KLACHTEN

Ombudsvrouw Stad Gent, OCMW en Stadsontwikkelingsbedrijf. Jaarverslag 2008 DEEL 4 OVERZICHT VAN DE KLACHTEN Ombudsvrouw Stad Gent, OCMW en Stadsontwikkelingsbedrijf Jaarverslag 2008 DEEL 4 OVERZICHT VAN DE KLACHTEN 1 DEEL 4 - OVERZICHT VAN DE KLACHTEN (Enkel elektronisch raadpleegbaar via www.gent.be/ombudsvrouw

Nadere informatie

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel 05 augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Netwerk Veteranen FNV van start gegaan Loonbod is sigaar uit eigen doos OPLINIE AUGUSTUS 2015 01 @ANNEMARIESNELS VOORZITTER ANNE-MARIE

Nadere informatie

BESLISSEND JAAR VOOR HET SPOOR

BESLISSEND JAAR VOOR HET SPOOR ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD VOOR OUDEREN IN DE GEMEENTE VENRAY jaargang 29 nummer 9 november 2014

INFORMATIEBLAD VOOR OUDEREN IN DE GEMEENTE VENRAY jaargang 29 nummer 9 november 2014 INFORMATIEBLAD VOOR OUDEREN IN DE GEMEENTE VENRAY jaargang 29 nummer 9 november 2014 De Schakel is een uitgave van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray Slag om Venray. Het bombardement van 12 oktober

Nadere informatie

Van dag tot (oude) dag.

Van dag tot (oude) dag. Van dag tot (oude) dag. Hoe denken mensen in armoede over later? Een project binnen de campagne Vroeger nadenken over later van de Koning Boudewijnstichting. Met dank aan de Koning Boudewijnstichting,

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND LEVE DE INDUSTRIE

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND LEVE DE INDUSTRIE AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 83 ste jaargang oktober 2012 LEVE DE INDUSTRIE 3 INSPRAAK De informatieplicht door de wet- Renault levert geen afdoend resultaat.

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door mevrouw Jacqueline Galant.

De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door mevrouw Jacqueline Galant. CRABV 52 COM 447 04/02/2009 1 COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van WOENSDAG 04 FEBRUARI 2009 Avond COMMISSION DE L'INTERIEUR, DES AFFAIRES GENERALES ET DE LA

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C38 WON3 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 20 oktober 2011 2 Commissievergadering nr. C38 WON3 (2011-2012) 20

Nadere informatie

Vrijuit GEEN MIRAKELS 2 BEGROTING 4WAAROM IK? 6MAG IK U IETS VRAGEN? MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND. 80 ste jaargang oktober 2009

Vrijuit GEEN MIRAKELS 2 BEGROTING 4WAAROM IK? 6MAG IK U IETS VRAGEN? MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND. 80 ste jaargang oktober 2009 AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 80 ste jaargang oktober 2009 2 BEGROTING De maatregelen in de algemene beleidsverklaring van de regering Van Rompuy schijnen

Nadere informatie