inzicht DE PUBLIEKE SECTOR ALS VOORBEELD WAT KUNNEN OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN VAN ELKAAR LEREN? Interview met Jo Sanders en Sven Ghyselinck 2-3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inzicht DE PUBLIEKE SECTOR ALS VOORBEELD WAT KUNNEN OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN VAN ELKAAR LEREN? Interview met Jo Sanders en Sven Ghyselinck 2-3"

Transcriptie

1 #9 inzicht EEN INITIATIEF VAN ERNST & YOUNG IN SAMENWERKING MET DE TIJD EN L ECHO l 12 MEI 2009 WAT KUNNEN OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN VAN ELKAAR LEREN? Interview met Jo Sanders en Sven Ghyselinck 2-3 DE OVERHEID ALS EFFICIËNTE ONDERNEMING Klantgerichte overheid: de uitdagingen 4 RECHTVAARDIGE BESLUITVORMING De vijf stappen van een Fair Process 5 KOSTEN VERLAGEN EN PRODUCTIVITEIT VERHOGEN Het voordeel van een shared service center 6 ILLUSTRATIE: IEF CLAESSEN DE OVERHEID ALS TRENDSETTER Green ICT als voorbeeld 7 Vragen over deze problematiek? Wilt u dit dossier ook online raadplegen? De kruisbestuiving tussen overheid en ondernemers DE PUBLIEKE SECTOR ALS VOORBEELD Kan de overheid het bedrijfsleven tot voorbeeld dienen? De vraag lijkt misschien vreemd, maar het antwoord is volmondig 'ja'! Als we de overheid met een onderneming vergelijken, zijn er immers een aantal aspecten waar de overheid stevig op scoort. Langetermijnvisie is daar één voorbeeld van. Denk maar aan Green ICT: een totaalfilosofie waarin ICT gebruikt wordt om de CO 2 -uitstoot te verminderen. Met succesvolle projecten als Tax-on-web, is de overheid hier een trendsetter. Ook op andere vlakken wordt de overheid de laatste jaren efficiënter. In heel Europa maakt het 'Tranformational Government'-concept opgeld. In België wordt dit vertaald als 'Beter Bestuurlijk Beleid'. Niet iedere ondernemer heeft vandaag de luxe om veel tijd te besteden aan de lange termijn. Maar het staat vast dat de winnaars van morgen vandaag volop hun postcrisisvisie ontwikkelen. En de overheid kan daarbij een inspirator zijn.

2 2 DE KRUISBESTUIVING TUSSEN OVERHEID EN ONDERNEMERS BIJLAGE i.s.m. ERNST & YOUNG Kruisbestuiving EEDITORIAAL DE OVERHEID KAN In verkiezingstijden is het bon ton OOK HET VOORBEELD om kritiek te leveren over de efficiëntie GEVEN OMDAT ZE OP van de overheid. Toch kan de overheid ook het voorbeeld geven. In de openbare sector wordt immers vaak op mid- MIDDELLANGE TERMIJN KAN DENKEN. dellange termijn gedacht. Dit is een luxe die veel ondernemingen zich vandaag niet willen of kunnen permitteren. Tijdens een aantal belangrijke veranderingstrajecten die Ernst & Young begeleidt, stellen we vast dat heel wat topambtenaren op lokaal, Vlaams en federaal niveau hard nadenken over en hard werken aan een moderne en toekomstgerichte overheid. Ze vertrekken van de visie dat de klant - burgers en bedrijven dus - zo goed mogelijk gediend moet worden door een overheidsapparaat dat zo efficiënt mogelijk werkt. Internationaal wordt deze visie Transformational Government genoemd. In 2010 nadert meer dan een derde van de ambtenaren zijn pensioen. Dat geldt als een extra motivator. Het aanbod aan jongeren is beperkt en de overheid zal noodgedwongen met minder medewerkers een betere service moeten bieden dankzij investeringen in efficiëntie. Om dit concreet aan te pakken, zijn er nogal wat publieke organisaties die gespecialiseerde diensten in 'Shared Service Centers' bundelen. Ondernemingen focussen bij het oprichten van Shared Service Centers vooral op snelle kostenbesparingen. De overheid richt zich meer op betere contacten met haar klanten en op de bundeling van kennis en expertise. Om dit mogelijk te maken, zal IT meer dan ooit de ruggengraat vormen van een modern en toekomstgericht overheidsapparaat. Ook hier vervult de overheid een voorbeeldfunctie, door te denken in termen van 'Green IT'. Dit is een filosofie die ertoe leidt dat er beduidend minder CO 2 uitgestoten wordt. Deze vernieuwde aanpak gaat altijd gepaard met grote transformaties, nieuwe manieren van werken en dus veranderingsprocessen. Het succes van veranderingstrajecten staat of valt met de betrokkenheid van alle belanghebbenden of stakeholders. Daar heeft de overheid ruim ervaring mee. Vaak is het Fair Process -idee, dat stelt dat beslissingsprocedures transparant en fair moeten verlopen, zelfs wettelijk verplicht. Deze manier van besluitvorming vraagt wat extra tijd, maar die is meestal goed besteed. Heel wat ondernemingen kunnen daar wat van opsteken. Jo Sanders COLOFON Een initiatief van: Ernst & Young Jo Sanders, Partner Sven Ghyselinck, Director Lieven Bauwens, Director Assaf Tayar, Partner Michel De Blaes, Senior Manager Verantwoordelijke uitgever: Jo Sanders Tel Jo Sanders Partner Een realisatie van: Mediafin Publishing Coördinatie: Veronique Soetaert Redactie: David Hendrickx Lay-out: David Steenhuyse Fotograaf: Thomas De Boever Uitgever: Dieter Haerens Info? WAT KUNNEN OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN VAN ELKAAR LEREN? Sinds een jaar of tien jaren maakt een aantal Europese overheden een positieve transformatie door. Ze hebben heel wat opgestoken van het bedrijfsleven. Op sommige gebieden gaan ze zelfs nog een stap verder. Voor praktijken als Fair Processes en Green ICT, kunnen een aantal overheden het bedrijfsleven zelfs tot voorbeeld strekken. Langs de andere kant kan de overheid nog steeds bijleren van de privé, bijvoorbeeld wat betreft het gebruik van Shared Service Centers. Drie specialisten van Ernst & Young laten hun licht schijnen op de kruisbestuiving van overheid en ondernemers. l DOOR DAVID HENDRICKX Vaak wordt geklaagd over een inefficiënte overheid. Is er de laatste jaren dan geen vooruitgang geboekt? Sven Ghyselinck: In Europa is de overheid inderdaad efficiënter, meer klantgericht en effectiever geworden. In een aantal landen is er echt vooruitstrevend werk verricht. In Denemarken, Nederland en het VK ligt de nadruk al langer op klantgerichtheid en effectiviteit. Nu begint het idee ook terrein te winnen in België en Vlaanderen. Jo Sanders: Krappe budgetten, groeiende staatsschuld en de vergrijzing zijn impulsen om de overheid efficiënter te maken. Ook de bevolkingspiramide bij de overheid zelf is een grote opportuniteit. Meer dan een derde van de ambtenaren zal in 2010 ouder DE PUBLIEKE SECTOR HEEFT MEER ERVARING IN ONDERHANDELINGEN MET MEERDERE PARTIJEN. DE PRIVÉ IS BETER IN ÉÉN-OP-ÉÉN FOTO: THOMAS DE BOEVER ONDERHANDELINGEN. SVEN GHYSELINCK dan 60 zijn. Dat is bij wijze van spreken morgen al. Die enorme uitstroom biedt mogelijkheden voor jonge mensen, die gemiddeld genomen veel beter opgeleid zijn. Wie nu op de arbeidsmarkt komt, is opgegroeid met IT. Dat is een enorme opportuniteit. Ghyselinck: Vlaanderen heeft al 'Beter Bestuurlijk Beleid' ingevoerd als credo. Tijdens onze talrijke gesprekken met leidende ambtenaren merken we dat dit credo nu ook effectief geoperationaliseerd wordt. Er is nog werk aan de winkel, maar de eerste stenen zijn gelegd. Zijn er proefprojecten die als voorbeeld kunnen dienen? Sanders: Ik denk bijvoorbeeld aan de portaalsite van de VDAB. Daar kunnen zowel bedrijven als burgers terecht voor informatiepakketten, juridische richtlijnen, inschrijvingen en zo meer. Een erg efficiënte tool, zoals je er in de toekomst meer en meer zal zien. Jullie praten over Fair Process, de idee dat het belangrijk is een beslissing op een faire, procesmatige manier tot stand te laten komen. Ook daar kan het bedrijfsleven heel wat van de publieke sector opsteken? Sanders: Dat klopt. Uitgebreid psychologisch onderzoekt bewees dat mensen aan het proces waardoor een beslissing tot stand komt, meer belang hechten dan aan de uiteindelijke beslissing. Misschien ga je niet akkoord met een beslissing, maar je hebt wel het gevoel dat de beslissing op een verantwoorde manier tot stand gekomen is. Welnu, bij de overheid komt een groot deel van de beslissingen zo tot stand, vaak omdat het wettelijk verplicht is. Bij elke beslissing moet de overheid een aantal belanghebbenden of 'stakeholders' consulteren. Dat duurt wat langer, en het bedrijfsleven is vaak ongeduldig. Maar een Fair Process-cultuur werpt op termijn vruchten af. Je krijgt er meer gemotiveerde medewerkers door. Bedrijven kunnen daar wat van opsteken. IN EUROPA IS DE OVERHEID DE LAATSTE TIEN JAAR EFFICIËNTER, MEER KLANTGERICHT EN EFFECTIEVER GEWORDEN. JO SANDERS Ghyselinck: Overheidsmanagers hebben ook meer ervaring in onderhandelingen met meerdere partijen. Een compromis waarvoor alle belanghebbenden geraadpleegd werden, is meestal meer werkbaar. In de privé wordt vaak te snel beslist, waardoor belangrijke aspecten over het hoofd gezien worden. Managers zijn vaak goed getraind in één-op-één onderhandelingen, maar hebben het moeilijker als ze met veel partijen rekening moeten houden. Zijn er andere voorbeelden waarbij de overheid de ondernemer tot voorbeeld kan dienen? Sanders: Groene ICT is een goed voorbeeld. Iedereen wil meer carbon-neutraal gaan werken, en het is de natuurlijke rol van de overheid om daar voortrekker te spelen. Dat kan enerzijds gebeuren door het eigen IT park proper te houden, anderzijds door stimulansen te bieden voor bijvoorbeeld thuiswerk, zodat er minder files ontstaan, of door documenten elektronisch beschikbaar te maken. Ghyselinck: Er zijn ook een aantal projecten waarbij de overheid haar schaal kan uitspelen. Bij virtual computing bijvoorbeeld, kan de bestaande rekencapaciteit die over de talloze overheidscomputers verdeeld is, virtueel gedeeld worden. Hoe groter je schaal, hoe meer je bespaart. Het is maar een technisch voorbeeldje, maar het toont dat er veel mogelijk is. Sanders: Overheden hebben

3 BIJLAGE i.s.m. ERNST & YOUNG DE KRUISBESTUIVING TUSSEN OVERHEID EN ONDERNEMERS 3 van publiek en privé FOTO S: THOMAS DE BOEVER ook de luxe en de verplichting op middellange en lange termijn te denken. Groene ICT is daar een goed voorbeeld van. Bovendien: als je in de moeilijke arbeidsmarkt kwalitatieve nieuwe medewerkers wil aantrekken, moet je een moderne, informatica-ondersteunde omgeving kunnen bieden. Groen, flexibel, ICT-gericht: het maakt allemaal deel uit van een totaalfilosofie, die echt wel een grote troef is. Devos: De overheden zijn ook voortrekkers voor bijvoorbeeld opensourcesoftware. In het bedrijfsleven voelt men zich vaak niet geroepen om een pioniersrol te spelen. Ook daar kan de overheid een voorbeeld stellen. Wat kan de overheid van de ondernemers leren? Sanders: Het gebruik van Shared Service Centers, van afdelingen die opgericht worden om bepaalde diensten aan andere afdelingen te bieden, zoals bijvoorbeeld finance en/of human resources. Het is een eenvoudig, veelgebruikt concept waarbij verspreide activiteiten gebundeld worden om grote transactievolumes te genereren, die dan efficiënter en goedkoper verwerkt kunnen worden. Die focus op kostenbeheersing en efficiëntie, daar kan de overheid van leren. Pikt de overheid het Shared Service-idee op? Ghyselinck: Zeker. De overheid staat door de crisis en door de vergrijzing onder druk, waardoor ze naar de Shared Service aanpak kijken. De politie kan hier als voorbeeld dienen. De hele loonadministratie voor de 196 lokale politiezones en de federale politie werden samengebracht en wordt nu als service center gerund: zo kostenefficiënt mogelijk. Tegelijk vinden we daar ook andere accenten terug: een klantgerichte gedachte, een accent op het opbouwen van kennis en competenties ook. Sanders: Shared Service Centers in de privé worden vooral opgericht om economische redenen. Bij de overheid wordt men ook gedreven door de gedachte van dienstverlening aan de burger. Die burger is tenslotte niet in de eerste plaats begaan met financiële efficiëntie, maar met klantgerichtheid. Ook dat heeft weer te maken met het langetermijnperspectief van de overheid. En daar kan het bedrijfsleven dan weer wat van opsteken. Als je een Service Center wilt oprichten, denk dan niet alleen in termen van volume en besparingen, maar denk ook aan kwaliteit, aan klantentevredenheid, aan centralisering van kennis en expertise. Die dingen zijn budgettair moeilijker te berekenen, maar kunnen op termijn wel een OVERHEDEN HEBBEN DE LUXE EN DE VERPLICHTING OP LANGE TERMIJN TE MOETEN DENKEN. FOTO: THOMAS DE BOEVER DAAR KUNNEN BEDRIJVEN WAT VAN OPSTEKEN. JO SANDERS belangrijk competitief voordeel opleveren. Ghyselinck: Het Ministerie voor Rijkswaterstaat in Nederland is een mooi voorbeeld. Dienstverlening van overheid en privé worden daar naadloos op elkaar afgestemd met een langetermijnperspectief. Daar is het Shared Service-concept op het hoogste niveau getild: alle stakeholders zitten samen rond de tafel en brengen er de nodige kennis en competenties samen. De niet-kerntaken worden vervolgens uitbesteed. De services die daar gebundeld worden, zijn expertise en knowhow. NA DE CRISIS Kunnen we afsluitend stellen dat de overheid op sommige domeinen trendsetter kan zijn omdat ze vaak op veel langere termijn kan denken? Sanders: De overheid heeft inderdaad een voorbeeldfunctie op lange termijn. En ze vult die soms goed in. Ondernemingen moeten daar een voorbeeld aan nemen. Zeker nu: de winnaars van morgen zijn vandaag al aan het denken over de postcrisisperiode.

4 4 DE KRUISBESTUIVING TUSSEN OVERHEID EN ONDERNEMERS BIJLAGE i.s.m. ERNST & YOUNG De overheid als efficiënte onderneming TRANSFORMATIONAL GOVERNMENT U kunt de laatste tijd geen krant openslaan of u hoort de roep om minder overheid. Politici en denktanks verdringen zich om de beste leerling van de klas te zijn als het aankomt op het discours rond overheidsefficiëntie. Sommigen gaan nog een stap verder en vernauwen de discussie tot simpelweg minder ambtenaren. Waar komt deze opstoot vandaan? UITDAGINGEN VOOR EEN KLANTGERICHTE OVERHEID 1. Hebben we voldoende inzicht in de werkelijke verwachtingen van onze klanten? 2. Benchmarken we voldoende met andere overheden of private sterspelers? 3. Denken we voldoende crossoverheid of blijven we in onze eigen silo? 4. Bouwen we genoeg flexibiliteit in om gepersonaliseerde dienstverlening mogelijk te maken? 5. Zijn de processen afgestemd op het distributiekanaal (internet, call center, face to face gesprek)? 6. Hoe kunnen we innovatiever met onze diensten omgaan? 7. Wat kunnen we leren van andere innovatieve bedrijven? 8. Hebben we de middelen om dit te realiseren? In tijden van economische crisis weerklinkt altijd de roep naar efficiëntie en kostenreductie. Privéondernemingen doen dit al decennia: als het minder gaat, reduceren we kosten en proberen we zo efficiënt mogelijk onze doelstellingen te bereiken. Steeds meer gaat dit ook op voor publieke organisaties. Ondanks de massale overheidsinterventies de laatste maanden en de ogenschijnlijk onuitputtelijke ontleningscapaciteit van de overheid, gaat het al lang niet zo goed met vele publieke organisaties. Op lokaal, regionaal en federaal vlak zien velen al een aantal jaren de bodem van de schatkist. De roep naar een andere overheidsorganisatie is geen louter Belgisch fenomeen. Internationaal woeden al geruime tijd dezelfde discussies. De kernpunten zijn de volgende: Zet de klant - en niet de leverancier van de dienst - centraal via gepersonaliseerde dienstverlening. Doe aan administratieve vereenvoudiging door het vermijden van duplicatie van informatie en interactie. Zorg voor een professionele opvolging en oplevering van projecten, door het inzetten van competente medewerkers. TRANSFORMATIONAL GOVERNMENT Sommige publieke instanties in landen als Canada, Denemarken en Nederland, hebben enkele jaren geleden moeilijke knopen doorgehakt. Ze zijn anders beginnen om te gaan met wat ze willen doen en vooral met hoe ze dat willen doen. Uit hun inspanningen om hun overheidsapparaat te transformeren werd de term transformational government geboren. Ze vertrekken vanuit de visie dat burgers en bedrijven als klant bediend moeten worden door een efficiënt overheidsapparaat, en dat ICT daar een belangrijke ondersteunende rol in te vervullen heeft. TRANSFORMATIONAL GOVERNMENT GAAT EROVER DAT BURGERS EN BEDRIJVEN ALS KLANT BEDIEND MOETEN WORDEN DOOR EEN EFFICIËNT OVERHEIDS- APPARAAT, EN DAT ICT DAAR EEN BELANGRIJKE ONDERSTEUNENDE ROL IN TE VERVULLEN HEEFT. Ondernemingen en publieke diensten merken het elke dag: klanten worden steeds mondiger en veeleisender. Voorbij is de tijd dat u op vaste openingsuren klanten naar u toe kunt laten komen om hen op een door u vastgelegde manier te bedienen. Elke klant wil op zijn wenken bediend worden: via internet, telefoon of face to face. En liefst op de uren dat het hem het best uitkomt. Deze trend is internationaal aanwezig en onomkeerbaar. Wie niet wil volgen, verliest kiezers of marktaandeel. EFFICIËNTIE Multinationale ondernemingen focussen al jaren op het efficiënter maken van hun organisatie. Vaak is het een moeilijke evenwichtsoefening tussen schaalvoordelen en lokale uitzonderingen. Tegelijk past men zoveel mogelijk managementsprincipes als 'lean' en 'six sigma' toe. Dezelfde inspanningen zien we bij overheden met een voortrekkersrol. Zo heeft het Nederlandse Ministerie van Rijkswaterstaat een zeer efficiënte organisatie uitgebouwd rond uniforme werkwijzen, een duidelijke organisatiestructuur en zes ondersteunende diensten. Resultaat na vier jaar? Niet alleen een betere dienstverlening aan klanten, maar ook een grotere capaciteit. Ze doen dat bovendien met medewerkers minder. FOTO: ISTOCK PUBLIEKE INSTANTIES IN LANDEN ALS CANADA, DENEMARKEN EN NEDERLAND BRENGEN TRANSFORMATIONAL GOVERNMENT SUCCESVOL IN PRAKTIJK. Dichter bij huis zien we gelijkaardige initiatieven op lokaal overheidsniveau: steden als Gent, Leuven, Genk hertekenen hun dienst Burgerzaken als een service center dat vanuit de noden van de klant vertrekt. Concepten als front, middle en back office en competentiecentra worden gehanteerd om tot een efficiëntere interactie te komen met hun klanten - zowel burgers als bedrijven. Het is duidelijk dat meer geavanceerde ICT-programma s nodig zijn om deze ambitieuze doelstellingen te realiseren. Zo bewijst Denemarken dat een globale IT-architectuur voor de hele overheid (van lokaal tot nationaal) een noodzakelijke eerste stap is om tot een efficiënte en klantgerichte overheid te komen. Ook op dat vlak kunnen onze lokale, regionale en nationale overheden nog veel inspiratie opdoen. Maar misschien is gewoon over de muur kijken en systemen in België op elkaar aansluiten, al een eerste stap in de goede richting. Sven Ghyselinck Director

5 BIJLAGE i.s.m. ERNST & YOUNG DE KRUISBESTUIVING TUSSEN OVERHEID EN ONDERNEMERS 5 Rechtvaardige besluitvorming in 5 stappen FAIR PROCESS Als een beslissing bekendgemaakt wordt, hoor je vaak zeggen: Dit is niet rechtvaardig. Overheidsorganisaties houden er rekening mee dat er heel wat belanghebbenden zijn en dat beslissingen op een correcte manier genomen moeten worden. Vaak is dat zelfs in de wet zo voorgeschreven. Nogal wat ondernemingen kunnen hiervan iets leren. Ze gaan er vaak prat op dat zij snel beslissingen nemen en vinden dat deze te veel tijd vragen in een overheidsomgeving. Maar deze extra tijd is vaak wel goed besteed. Als beslissingen genomen worden volgens een Fair Process, is het grote voordeel dat alle betrokkenen de beslissing aanvaarden. Zelfs als iemand er persoonlijk niet mee akkoord gaat. Dat bewijst jarenlang onderzoek 1. Iedereen heeft in een Fair Process het gevoel dat het er eerlijk aan toe gaat, dat naar zijn mening gevraagd en geluisterd wordt, dat de afgesproken procedures gevolgd worden en dat de informatie transparant en correct is. DE VIJF STAPPEN VAN EEN FAIR PROCESS 1 Onder meer John W. Thibaut and Laurens Walker, Tom R. Tyler and E. Allen Lind 1 Wat is het probleem? In een eerste stap wordt het probleem duidelijk gedefinieerd en afgebakend. Men komt overeen welke beslissing er genomen moet worden. Vaak stelt men vast dat een verschillende inschatting van een probleem door verschillende mensen aan de basis ligt van onnodige discussies en misverstanden. Door duidelijk te stellen welke beslissing er moet genomen worden, dwingt men iedereen om te focussen op de essentie. 2 Wat zijn de opties? In deze stap vraagt de leider aan alle betrokkenen naar hun mening en input. Zo worden de verschillende ideeën en opties duidelijk. In deze stap van exploratie is het bijzonder belangrijk dat alle belanghebbenden gehoord worden. 3 Beslissen Uiteindelijk hakt de leider de knoop door en neemt hij een beslissing. Alle partijen moeten deze beslissing goed begrijpen en hebben daarom het recht op een goed onderbouwde verklaring van de elementen die tot de beslissing geleid hebben. Zo wordt bevestigd dat de leider rekening heeft gehouden met de verschillende opinies en argumenten, en dat hij uiteindelijk een zo objectief mogelijke beslissing nam, in het belang van de organisatie. Samen met de beslissing moet DE VIJF C S IN EEN FAIR PROCESS 2 : 1. Communications and voice: alle belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om hun stem te laten horen en aan het debat deel te nemen. Iedereen krijgt het gevoel dat elke persoon het verschil kan maken. 2. Clarity: er wordt duidelijke en accurate informatie verstrekt aan alle betrokkenen. 3. Consistency: de spelregels zijn duidelijk en worden consistent toegepast. 4. Changeability: als de situatie het vereist, kunnen de spelregels aangepast worden. 5. Commitment: er wordt gewerkt aan een cultuur waarin Fair Process toegepast wordt op alle belangrijke beslissingen. 2 Prof. Randell Carlock (Insead) Fair process 5. Evaluatie Reviewen Leerpunten Terugkoppelen 4. Executie Discipline bij uitvoering IEDEREEN HEEFT IN EEN FAIR PROCESS HET GEVOEL DAT HET ER EERLIJK AAN TOE GAAT. 3. Beslissen Uitleggen Verwachtingen duidelijk stellen de leider heel duidelijk zijn verwachtingen formuleren. De beslissing zal immers leiden tot nieuwe afspraken, processen en procedures. Door de zaken scherp te stellen, kennen alle betrokkenen meteen de evaluatiecriteria die de leider zal hanteren om het succes van de uitvoering te meten. Dank zij deze duidelijkheid vermindert de weerstand tegen verandering. 4 Uitvoering Het is de rol van de leider om de nodige discipline te eisen bij de uitvoering van de beslissing. Zonder deze discipline ziet men vaak dat beslissingen verzanden of dat men formeel of informeel terugkomt op een genomen beslissing. 5 Evaluatie Na de uitvoering, wordt er een evaluatie gehouden op basis van de verwachtingen en evaluatiecriteria. Dankzij deze evaluatie kan een lijst opgesteld worden met leer- en verbeterpunten. Op basis hiervan kan de leider beslissen om het proces bij te sturen en gaat hij daarom terug naar Stap1 voor een Fair Process van de aan te passen beslissing. TOEPASSING HET GROTE VOORDEEL VAN FAIR PROCESS? ALLE PARTIJEN AANVAARDEN DE GENOMEN BESLISSING. 1. Wat is het probleem? Het probleem afbakenen Welke beslissing moet genomen worden 2. Welke zijn de opties? Exploratie Eliminatie Fair Process is als aanpak eenvoudig te begrijpen. Toch slagen weinig ondernemingen erin om deze principes toe te passen. Vele leiders vinden van zichzelf dat ze fair zijn, hard maar rechtvaardig. Vaak verwarren ze een Fair Process met een fair resultaat. Als men verder peilt naar de dieper liggende oorzaken komt men al snel tot de ontdekking dat nogal wat leiders hun macht opbouwen vanuit hun kennis. Kennisoverdracht, transparantie en objectieve verwachtingen worden dan vaak bedreigend gevonden. Andere leiders geven er de voorkeur aan om met hun medewerkers te discussiëren op een individuele basis en durven het niet aan om belangrijke discussies in groep te voeren. Dergelijke leiders zien een Fair Process eerder als een bedreiging. Noteer dat een Fair Process niet betekent dat een beslissing in consensus genomen moet worden. Fair Process betekent ook niet dat u als leider aan populariteit wint door iedereen de indruk te geven dat ze hun zegje mogen doen. Het is ook geen zoektocht naar het typisch Belgische compromis en het is evenmin een democratisch systeem waarbij de leider zijn bevoegdheid om te beslissen afschuift op een groep. Fair Process zorgt ervoor dat alle stakeholders betrokken worden en dat de beste ideeën en voorstellen op tafel komen. Het zorgt ervoor dat de beslissing van de leider begrepen en gedragen wordt en de executie ervan met inzet en resultaat gebeurt. Jo Sanders Partner

6 6 DE KRUISBESTUIVING TUSSEN OVERHEID EN ONDERNEMERS BIJLAGE i.s.m. ERNST & YOUNG Overheid focust op meer dan alleen besparingen SHARED SERVICE CENTERS Vandaag zoekt elke organisatie naar manieren om kosten te verlagen en tegelijk de efficiëntie te verhogen. Grote ondernemingen bestuderen daarbij steeds meer het concept van Shared Service Centers. Doel? Schaalvoordelen creëren, kostenreductie en een meer klantgerichte dienstverlening. Vele lokale vestigingen van multinationals hebben vandaag nog vaak eigen financiële en administratieve diensten. In elk land worden zo bijna identieke taken uitgevoerd en gelijkaardige competenties opgebouwd. Duplicatie troef, dus. Geen wonder dat in economisch barre tijden steeds meer bedrijven trachten om de ondersteunende diensten te centraliseren. Idealiter voert dan één centrale dienst voor alle vestigingen van de groep gelijkaardige taken op een uniforme manier uit. Dit leidt tot schaalvoordelen en dus kostenvoordelen, soms ook tot significante vermindering in werkkapitaal. Hoewel de trend naar Shared Service Centers nu volop zichtbaar wordt, is het geen nieuwe evolutie. Al sinds de jaren 90 proberen grote organisaties, zowel private als publieke, vooral financiële taken als boekhouding en facturatie te centraliseren. De focus lag in die jaren sterk op processefficiëntie, standaardisatie en vereenvoudiging. Typisch voor die periode is ook de sterke toename van ERP-systeem implementaties. Vanaf 2000, onder meer onder invloed van globalisatie en verbeterde digitale beeldtechnologie, groeien Shared Service Centers uit tot multifunctionele dienstencentra. Naast de financiële domeinen worden vaak ook processen van de HR dienst, het ICT departement en de Customer Service Desk gebundeld. De focus verschuift naar het optimaliseren van werkprocessen, het volgen van leading practices en de standaardisatie van processen en data. We verwachten in de nabije toekomst een verdere groei van deze hybride Service Centers. Daarbij worden er nieuwe accenten gelegd. Vooral end-toend processen met ingebouwde controles, Finance en HR on-demand en self service functionaliteit staan daarbij in de kijker. Vereisten bij dit soort centra is een veel nauwere samenwerking en een uitgekiend talent- en competentiemanagement doorheen de organisatie. VOORBEELDEN VAN MODERNE SHARED SERVICE CENTERS VINDT U NIET ALLEEN BIJ BEL20-ONDER- NEMINGEN, MAAR OOK BIJ DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN. Interessante voorbeelden van zulke hybride Shared Service Centers vinden we niet alleen in enkele van onze Bel20- ondernemingen, maar ook bij de FOD Binnenlandse Zaken. Daar bundelt het Sociaal Secretariaat voor de Geïntegreerde Politie de loonadministratie voor de Federale Politie én de 196 lokale politiezones. PARADOX Ondanks alle mooie verwachtingen die u als manager mag koesteren omtrent Shared Service Centers, stellen we een interessante paradox vast. Vooral dan in de private ondernemingen die deze concepten zeer sterk hebben doorgevoerd. Naarmate Shared Service Centers verder worden ingevoerd en de organisatie meer gericht is op kostenverlagingen, constateren we dat er minder ruimte is voor kwaliteit en langetermijndenken. Dit uit zich in een verlies van flexibiliteit, in het verwaarlozen van innovatief denken en in het gebrek aan langetermijnvisie op competentieopbouw bij medewerkers en relatieopbouw bij kritische leveranciers. WAT BETREFT SHARED SERVICE CENTERS, KUNNEN DE BEDRIJFS- WERELD EN DE OVERHEID NOG VAN ELKAAR LESJES LEREN. Net hier kunnen sommige overheidsdiensten het bedrijfsleven tot voorbeeld strekken. Nemen we het voorbeeld van het Ministerie Rijkswaterstaat in Nederland. Via onder meer het Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) willen zij samen met diverse leveranciers, klanten en andere belanghebbenden nieuwe wegen bewandelen. Doel daarbij is de procescyclus bij het managen en onderhouden van infrastructuur te verbeteren. Door hun focus op de lange termijn, ligt de nadruk veel minder op kostenreductie en veel meer op innovatief denken, competentieopbouw en klantgerichte oplossingen. Het is eigen aan de visie op Shared Service Centers bij de FOTO: ISTOCK overheid om de nadruk te leggen op een gezond evenwicht tussen enerzijds kostenbesparingen op korte termijn en anderzijds flexibiliteit op lange termijn, innovatie en competentieopbouw. Laat ons niet vergeten dat het Shared Services concept in de overheid in de eerste plaats is ontstaan vanuit de wil om een betere dienstverlening te organiseren voor de klant, dus voor de burger en de ondernemingen. Terwijl het in de bedrijfswereld in de eerste plaats om bedrijfseconomische maatstaven gaat. De bedrijfswereld heeft dus nog een lesje te leren van de overheid. Wie neemt als eerste de uitdaging aan? Lieven Bauwens Director

7 BIJLAGE i.s.m. ERNST & YOUNG DE KRUISBESTUIVING TUSSEN OVERHEID EN ONDERNEMERS 7 De overheid als trendsetter GREEN ICT Groene ICT heeft een sleutelrol te vervullen in duurzame ontwikkeling. Niet alleen de CO 2 -uitstoot van de sector zelf kan gevoelig naar beneden, ICT kan ook instrumenteel zijn in het verminderen van de uitstoot van andere sectoren. ICT als tool voor een meer rationele logistiek of een efficiëntere mobiliteit kan een fors deel van de uitstoot vermijden. De overheid kan hier het goede voorbeeld geven, en haar zoektocht naar efficiëntie combineren met het imago van groene trendsetter. De overheid heeft in het kader van Groene ICT een drievoudige rol te vervullen. De rol van regulator, die ervoor zorgt dat de gemeenschap zo weinig mogelijk CO 2 -uitstoot. Een politieke rol, door groene investeringen voor te trekken. Ten slotte ook een voorbeeldrol voor zowel bedrijven als burgers, door duurzame ontwikkeling hoog in het vaandel te dragen. DE IMPACT VAN ICT Volgens The Climate Group 1 is ICT direct verantwoordelijk voor 2,3 procent van de totale CO 2 -uitstoot. In de toekomst zou dat kunnen oplopen tot 3 procent. Bijna de helft daarvan komt op rekening van hardwarefabrikanten, gevolgd door infrastructuur (37%) en datacenters (14%). Het is dan ook duidelijk dat de ICTindustrie een belangrijke rol te vervullen heeft in de vermindering van de uitstoot. Het gebruik van minder vervuilende energie is een eerste stap, maar de sector moet ambitieuzer zijn. Bij de hardwarefabrikanten is er een trend naar de productie van meer energie-efficiënte producten. Maar dat volstaat niet. Er moet een filosofie komen die rekening houdt met de volledige levenscyclus van ICT-producten. Dat gaat dan van elektriciteitsconsumptie en koelingsbehoeften over levensduur en afvalverwerking tot het transport van onderdelen die vaak op verschillende plaatsen geproduceerd worden. Een rationeler beheer van datacenters is ook nodig, want het volume aan gegevens groeit steeds sneller. Bedrijven die hierop willen inspelen, pakken het probleem best globaal aan. Het 1 Smart heeft geen zin een datacenter energievriendelijker te maken als het center een jaar later door bijvoorbeeld een fusie volledig herbekeken moet worden. Geïsoleerde beslissingen leiden vaak tot overcapaciteit gecombineerd met een gebrek aan flexibiliteit. Een langetermijnperspectief is hier echt nodig. HEFBOOMEFFECT De studie van The Climate Group leert ons dat de ICT-sector niet alleen zijn 'carbon footprint' gevoelig kan verminderen, maar dat ICT ook een instrument kan zijn voor de reductie van de uitstoot in andere sectoren. Groene ICT zou volgens de studie de globale CO 2 -uitstoot met maar liefst 15 procent kunnen verminderen door zijn effect op de belangrijkste vervuilers: de logistiek, de bouw en het energiebeheer. Denken we daarbij aan beter gebruik van de beschikbare ruimte en intelligente temperatuurregeling in de bouw, aan een ALLEEN DOORGEDREVEN SAMENWERKING TUSSEN OVERHEDEN EN BEDRIJFSLEVEN LEIDT TOT DUURZAME RESULTATEN. DUURZAAM ICT-BELEID IN TIEN STAPPEN 1. Definieer een groene missie op het hoogste bedrijfsniveau, en integreer die met uw bedrijfsdoelstellingen. 2. Creëer een nieuwe functie om die groene missie uit te voeren of maak die missie tot essentieel onderdeel van uw Corporate Social Responsability. 3. Identificeer de 'quick wins'. 4. Bepaal meetbare en ambitieuze doelstellingen. 5. Meet uw CO 2 -uitstoot. 6. Zorg dat uw ICT-investeringen zowel de financiële performantie van uw bedrijf als de CO 2 -doelstellingen ten goede komen. 7. Definieer een target architectuur die de carbon footprint als prioritaire doelstelling integreert. 8. Laat uw leveranciers bijdragen. De CO 2 -uitstoot stopt niet aan uw fabriekspoort. 9. Vereenvoudig uw processen. 10. Communiceer en vorm uw medewerkers. rationalisatie van logistiek, aan beter voorraadbeheer en propere verpakkingen. Andere belangrijke posten zijn telewerken, videoconferencing en de ontwikkeling en het verbruik van minder vervuilende energie. Voorbeelden genoeg dus, en vooral: werk aan de winkel. PUBLIEKE SECTOR De ICT-footprint van de openbare sector is omvangrijk, en groeit bovendien met meer dan 4 procent per jaar. Overheden zijn zich daarvan bewust, en de eerste bescheiden stappen in het gebruik van ICT als hefboom voor duurzame ontwikkeling zijn al gezet. Enkele projecten kunnen de beslissingsnemers als inspiratiebron dienen. Zo heeft de overheid in het VK de ambitie CO 2 -neutraal te worden. En in Denemarken heeft de regering een architectuur ontwikkeld voor IT-systemen die als doel heeft de complexiteit van de informaticatoepassingen over verschillende departementen heen te rationaliseren en zo belangrijke synergie te realiseren. In ons land bevindt het denken van de publieke sector over de impact van ICT op duurzame ontwikkeling zich nog in een embryonaal stadium. Een van de grootste uitdagingen is het aanpakken van de ingewikkelde institutionele context die het samenbrengen van de verschillende actoren en initiatieven niet eenvoudig maakt. Toch zijn er proefprojecten die succesvol zijn. Het Fedict-project, steunpilaar voor e-government, resulteert al in besparingen op infrastructuur bij verschillende federale overheden. Ook Tax-on-web 2, een applicatie waarmee burgers de personenbelastingen via internet indienen, lijkt de kinderziektes nu ontgroeid. STRATEGIE Al worden de mogelijkheden van groene ICT meer duidelijk, we zijn nog ver verwijderd van de ambitieuze vermindering van de uitstoot die hierboven werd aangehaald. Daarvoor is eerst en vooral een bindend en helder juridisch kader nodig. Om zo'n kader te definiëren, is een gemeenschappelijke strategische visie van de publieke én de private sector noodzakelijk. Alleen doorgedreven samenwerking kan immers tot duurzame ontwikkeling leiden. Assaf Tayar Partner Michel De Blaes Senior Manager FOTO: ISTOCK

8 ADVERTENTIE Het Crisiskompas Ontdek de weg naar nieuwe kansen in de crisis Hoe riskant opereert uw onderneming? Hoe effectief functioneert uw IT? Hoe liquide is uw bedrijf? De beste koers vindt u door het stellen van de juiste vragen. Ernst & Young interviewde daarom meer dan 300 topbestuurders wereldwijd en ontwikkelde aan de hand van hun inzichten het Crisiskompas, een model dat nieuwe kansen creëert vanuit vijf specifieke aandachtsgebieden. Lees hier waar ook voor u kansen liggen. SECURE YOUR PRESENT Is uw eerste zorg het overleven van de directe gevolgen RESHAPE YOUR BUSINESS De onzekerheid en volatiliteit die gepaard gaan met de van de crisis? Heeft u uw handen vol aan werkkapitaal, kostenreductie en het genereren van zoveel mogelijk liquiditeiten? Praat dan ook met uw bank over uw plannen. Voor kredietverstrekking anno 2009 is het vertrouwen van uw bank cruciaal. Wij kunnen u hierbij helpen met een Kostenreductieprogramma zodat u en uw bank weer vertrouwen hebben in de toekomst. huidige economische crisis, dwingen organisaties om hun processen en toegevoegde waarde kritisch te bekijken. Snel aanpassen aan de nieuwe realiteit is de uitdaging. Dit kan door bepaalde markten of activiteiten af te stoten, uit te besteden of juist uit te bouwen. Wij kunnen u daarbij ondersteunen op strategisch en operationeel niveau: van prioriteiten PROTECT YOUR ASSETS Wilt u de crisisstormen stellen en de businesscase opstellen tot het begeleiden van de complete uitvoering. behouden doorstaan? En zelfs kunnen profiteren van nieuwe marktmogelijkheden? Stel dan uw SUSTAIN YOUR FUTURE Heeft uw bedrijf bedrijfsmiddelen veilig, zowel materiële als nietmateriële. Gerichte risicobeheersing en slimme controlemaatregelen bepalen uw richting. Met Ernst & Young Enterprise Risk Management loodst u uw onderneming door onzekere tijden. voldoende durf én liquide middelen? Dan is dit het moment om het kompas te richten op groei. Nu bepaalde concurrenten op hun zwakst zijn, zou u kunnen profiteren van gunstige fusievoorwaarden IMPROVE YOUR PERFORMANCE Uiteraard of overnameprijzen. En als u toch vooruit durft te kijken: bespaart u in deze omstandigheden waar mogelijk op de kosten. En bent u scherp op cash. Maar dat is slechts één kant van de medaille. Verlies bij al die aandacht voor het financiële plaatje uw klanten en vooral de kwaliteit niet uit het oog. Wij helpen u om in de huidige omstandigheden tegelijkertijd efficiënt te werken in hoeverre heeft u al duurzame principes doorgevoerd in uw bedrijfsonderdelen en activiteiten? Want juist deze duurzame innovaties zorgen, nu en straks, voor groei. Ons Customer Strategy Programma kan u hierbij helpen. én effectief te blijven opereren met ons Supply Chain Management Programma. Surf naar en ontdek waar uw kansen liggen

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

KNIGHT MOVES KNIGHT MOVES S E R V I C E D E S I G N

KNIGHT MOVES KNIGHT MOVES S E R V I C E D E S I G N KNIGHT MOVES KNIGHT MOVES S E R V I C E D E S I G N Agentschap Informatie Vlaanderen GEBRUIKERSONDERZOEK SLIMME SUBSIDIES Ik zie subsidies niet als een service van de overheid. Het is een middel om een

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN Cipal dienstverlenende vereniging 2 DE STROOM VAN VERANDERINGEN DIE OP ONS AFKOMT IS INDRUKWEKKEND 3 CIPAL: EXPERTISE IN VERANTWOORD

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman Integratie 60 procent managers onderschat IT-integratie Giezeman Eerste 100 dagen cruciaal 60 procent managers onderschat it-integratie Vijftig tot tachtig procent van de fusies en overnames creëert geen

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Zo kijkt VVJ naar participatie 1

Zo kijkt VVJ naar participatie 1 Zo kijkt VVJ naar participatie Groeien naar meer participatief besturen Groeien naar, want kun je niet snel snel, en niet in je eentje Participatief besturen : is voor VVJ een voorwaarde voor goed beleid

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Stroomlijnen van processen & organiseren van resultaatgerichte teamwerking Waarom deze opleiding? Ondanks de toenemende complexiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst

De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst Focus op strategie Sturen op verbinden Basis op orde De zorg voor het noodzakelijke Het speelveld voor de gemeente verandert. Meer taken, minder

Nadere informatie

Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence.

Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence. Brochure voor leidinggevenden Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence. 2010 Cisco en/of gelieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat openbare informatie van Cisco.

Nadere informatie

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Waarom is een Visie op de Digitale Overheid juist Nu Nodig? ICT is veel meer

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie bevat de

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Voor het totale plaatje

Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Een helder totaalplaatje Snel groeien zonder chaos Om de juiste weg te kiezen, is het totale plaatje nodig. Bij HRM-vraagstukken gaat dit zeker op. Besluitvorming

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A4 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Aanzet > Bijdrage regeerakkoord voor aantredende regering na 7 juni > Horizontale thema

Nadere informatie

De Lijn van de Toekomst

De Lijn van de Toekomst Toelichting Vlaams Parlement 27/02/14 Roger Kesteloot Directeur - generaal De Lijn van de Toekomst Waarom evolueren? Aandeelhouders vragen om transparant & efficiënt te werken Klantenverwachtingen veranderen

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents E-invoicing Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen Hans C. Arents Senior adviseur e-government strategie & programma management Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) - Departement

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Agenda Over Profila Zorg Gezondheidszorg in beweging ICT requirements Profila Zorg Biedt cloud computing de oplossing? Migratie Effecten en besparingen Leerpunten Toekomst

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Telewerken VRT. 04/05/2006 Eva Zabarylo - HR

Telewerken VRT. 04/05/2006 Eva Zabarylo - HR Telewerken VRT 04/05/2006 Eva Zabarylo - HR Telewerk VRT 1. Waarom telewerk binnen de VRT? Aanleiding Beheersovereenkomst 2002 2006 VRT Vlaamse gemeenschap: uitdagingen modern personeelsbeleid balans werk

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor?

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Jacques Adriaansen Director Every Angle UAMS Executive Professor Service Logistics Forum 24 april 2008 j.adriaansen@everyangle.com

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare Zorg dat het goed komt ENGIE Healthcare 2 Zorg & ICT Energymanagement & Exploitatie Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO) Publiek Private Samenwerking (PPS) Integrale diensten en services Slimmer

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

Lean Laboratorium: Intro

Lean Laboratorium: Intro Lean Laboratorium: Intro Goede plaats om te starten met Lean Niet omdat de labo s het meeste Muda zouden genereren Proces gelijkaardig met industriële productieprocessen Duidelijke taken Geconcentreerde

Nadere informatie

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud Managed Services Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform is continu in beweging. Daarom is een

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Athlon Car Lease Nederland is een krachtige en onderscheidende

Nadere informatie

jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting

jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting Wie wij zijn Report Company is specialist op het gebied van jaarverslagen en aanverwante corporate publicaties. Iedere onderneming of instelling

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Manifest Communities of Practices HR bedrijvennetwerk

Manifest Communities of Practices HR bedrijvennetwerk Manifest Communities of Practices HR bedrijvennetwerk Netwerkjaar 201-2018 Reinventing HR Het is de intentie van het HR Bedrijvennetwerk om via uitwisseling het HR vakmanschap te professionaliseren en

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken

Minister van Binnenlandse Zaken Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) SSGPI Ter attentie van : Fritz Toussaintstr. 8 - de korpschefs 1050 Brussel - de bijzondere rekenplichtigen T: 02 554 43

Nadere informatie

De droom 5. Visie en missie 7. Mega innovatief 9. Super professioneel 11. Ultra flexibel 13. Puur persoonlijk 15. Vaste telefonie 17

De droom 5. Visie en missie 7. Mega innovatief 9. Super professioneel 11. Ultra flexibel 13. Puur persoonlijk 15. Vaste telefonie 17 W i t h i n r e a c h v o i c e w o r k s. c o m Inhoud De droom 5 Visie en missie 7 Mega innovatief 9 Super professioneel 11 Ultra flexibel 13 Puur persoonlijk 15 Vaste telefonie 17 Mobiele telefonie

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee?

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? 1.1 Het DNA van de Werkwinkel Waar staan we voor als Werkwinkel? Het antwoord op die vraag mag misschien op het eerste zicht heel evident lijken.

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context

Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context Een materialenbeleid als onderdeel van een beleid CE of beleid CE tout court moet ook een ruimtelijk beleid zijn (net

Nadere informatie

Een gids over onderhandelen

Een gids over onderhandelen Een gids over onderhandelen Een gids over ONDERHANDELEN Onderhandelen doen we voortdurend en niet alleen in zakelijke situaties. Vaak worden onderhandelingen beschouwd als een compromis om een probleem

Nadere informatie

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with Alphega apotheek Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement In partnership with De kracht van een internationaal netwerk voor vernieuwende zorg Alphega apotheek is het internationale leidende netwerk

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Enquête rond het familiebedrijf in België

Enquête rond het familiebedrijf in België www.pwc.be Enquête rond het familiebedrijf in België December 2010 Kernbevindingen 1. 1 op 2 respondenten ziet overheidsbeleid en regulering als één van de voornaamste externe uitdagingen voor hun onderneming.

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

HR outsourcing, kans of bedreiging?

HR outsourcing, kans of bedreiging? HR outsourcing, kans of bedreiging? Prof. Dr.Luc Sels Gewoon hoogleraar Onderzoekscentrum Personeel & Organisatie Vice-decaan Faculteit ETEW - KU Leuven 1. HR outsourcing, what s in a name? Strategisch,

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie specificeert

Nadere informatie

Ready Business. Vodafone Power to you

Ready Business. Vodafone Power to you Ready Business Vodafone Power to you 1 Klaar voor verandering De wereld verandert in een steeds hoger tempo. Dat biedt kansen, maar ook uitdagingen. Alle bedrijven - groot en klein - moeten hierop voorbereid

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Georges Dockx Lid Expert groep PME/KMO Onafhankelijk consultant voor KMO Georges.dockx@resulto.be,

Nadere informatie

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid De HRM Cockpit Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case Voorstelling

Nadere informatie

Het DNA van de onafhankelijke verzekeringsmakelaar. Een boek over ondernemend makelaarschap!

Het DNA van de onafhankelijke verzekeringsmakelaar. Een boek over ondernemend makelaarschap! Het DNA van de onafhankelijke verzekeringsmakelaar. Een boek over ondernemend makelaarschap! De nieuwe DNA Innovatief waarden gedreven ondernemen Een nieuwe DNA, nood aan.sterke managers met zachte vaardigheden

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie