Minister van Binnenlandse Zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minister van Binnenlandse Zaken"

Transcriptie

1 Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) SSGPI Ter attentie van : Fritz Toussaintstr. 8 - de korpschefs 1050 Brussel - de bijzondere rekenplichtigen T: de HR-medewerkers F: van de lokale politie ONDERWERP Resultaten van de attributenbevraging die, op vraag van het SSGPI, werd uitgevoerd bij de 196 politiezones. In de zomer van 2008 heeft Ernst & Young op vraag van het SSGPI een bevraging gedaan van de korpschefs, de bijzondere rekenplichtigen en de HR-verantwoordelijke van de politiezones. Deze bevraging had tot doel om na te gaan in welke mate het SSGPI momenteel voldoet aan de behoeften van de lokale politie bij het invullen van hun kerntaak als sociaal secretariaat. De bevraging werd uitgevoerd op basis van vooraf gedefinieerde attributen : - connectiviteit; - communicatiekanalen; - verstrekken van informatie; - behandeling van dossiers; - leveren van expertise; - leveren van tijdige en correcte output; - klantvriendelijke service; - optimale bereikbaarheid; - mate van flexibiliteit. Elk van deze attributen werd uitgediept met een aantal indicatoren (sub-attributen) waarop scores konden worden toegekend. In bijlage aan dit schrijven vindt u de resultaten van deze telefonische / bevraging: - In de eerste kolom vindt u de definitie van het attribuut; - In de tweede kolom vindt u de resultaten (feedback van de zones); - In de laatste kolom vindt u de acties die ondertussen werden (of nog zullen worden) genomen. Het SSGPI wenst bij deze, de personen die deelgenomen hebben aan deze bevraging, nogmaals te bedanken voor hun medewerking.

2 Eenvoudige toegang Performantie Beschikbaarheid, betrouwbaarheid DEFINTIE complete informatie duidelijke informatie consistente informatie eenvoudig terug te vinden (de manier waarop/waar info kan verkregen worden) Zijn de kanalen (Internet, VERA, FAQ, portal, telefoon, CONNECTIVITEIT De connectiviteit wordt Acties op korte termijn: positief geëvalueerd door de - ter beschikking stellen van de website SSGPI op portal; politiezones: acties op middellange termijn: - de toegang tot de - consultatiemogelijkheden van en input-mogelijkheden website is rechtstreeks in de loonmotor SSGPI via portal en internet. gemakkelijk en de login voor VERA is eenvoudig en gebruiksvriendelijk; - de website is steeds operationeel. JUISTE EN ADEQUATE INFORMATIE de kwaliteit en de correctheid van de informatie is sterk afhankelijk van de SSGPImedewerker; de informatie die aangeleverd wordt, wordt niet altijd als betrouwbaar aanzien en is soms onvolledig en fragmentarisch; een betere werking van het contactcenter en een vast contactpersoon worden als de belangrijkste verbeterpunten aangegeven. COMMUNICATIEKANALEN De meerderheid van de geïnterviewden is tevreden acties op korte termijn; - januari 2009: aanwervingen ter uitbreiding van huidig contactcenter; - voorjaar 2009: opleiding algemene principes loonberekening voor personeelsleden contactcenter; - 1 e helft 2009: in kaart brengen van de processen inzake loonberekening in samenwerking met CGL; - aanduiden van een interne contactpersoon communicatie per bureau ; acties op (middel)lange termijn: - nemen van acties ter bevordering van de top down, bottom-up en laterale communicatie op alle niveaus in de organisatie; klanten. reeds genomen actie: - de bestaande website werd volledig herbekeken de

3 ...) geschikt voor het type informatie dat ze brengen en bereiken ze de juiste personen? Snelle afhandeling Correcte afhandeling Professionele afhandeling Uniformiteit Transparant proces Opvolging complete informatie over de verschillende communicatiekanalen. Enkele suggesties tot verbetering: - een duidelijke en gestructureerde verspreiding van informatie door het SSGPI; - de website kan misschien gebruiksvriendelijker en doorzichtiger gemaakt worden; - een verbetering van het zoeksysteem van de website kan de performantie verbeteren. BEHANDELING VAN DE DOSSIERS Er bestaat een verschil in uniformiteit bij de afhandeling van dossiers: problemen worden niet altijd op een gelijkaardige manier opgelost; Een reactie om bepaalde problemen op te lossen kan soms lang op zich laten wachten; Men ervaart onvoldoende transparantie met betrekking tot de status van een dossier en de opvolging ervan. structuren werden op een logische manier aangepast; - bij de implementatie van de nieuwe website SSGPI werd de functionaliteit van de bestaande zoekmotor verbeterd; - in de briefwisseling, komende van de helpdesk SSGPI, wordt een verwezen naar de website SSGPI (kwestie deze te promoten ); - belangrijke functionele nota s worden niet enkel gepubliceerd op de website, maar worden eveneens via mailing overgemaakt aan de korpschef en/of de bijzondere rekenplichtige van de politiezone. acties op korte termijn: - ter beschikking stellen van de website SSGPI via Portal; - de Handleiding Financiële Personeelsadministratie zal grondig worden doorgelicht en in een nieuw actueler kleedje worden gestoken. acties op korte termijn: - in kaart brengen van de het proces loonverwerking en communicatie in samenwerking met CGL in kaart brengen van de verschillende processtappen, de verantwoordelijkheden en de te respecteren timingen; - regelmatige overlegsessies met de verschillende leidinggevenden/ bureauchefs: vertrekken van de eigen ervaringen en deze aftoetsen op de verwachtingen van SSGPI en haar klanten om zo te komen tot best practices (bureau-overschrijdend). acties op (middel)lange termijn: - nemen van acties ter bevordering van de top down, bottom-up en laterale communicatie op alle niveaus in de organisatie; BEVOEGDHEDEN EN EXPERTISE medewerkers beschikken de dossierbeheerders acties op korte / middellange termijn: 3

4 over de gezochte domein expertise zijn medewerkers met de juiste expertise beschikbaar professionele dienstverlening vriendelijke dienstverlening dienstverlening op maat kwaliteit van de geleverde diensten leesbaarheid duidelijkheid correctheid tijdigheid beschikken over onvoldoende kennis wanneer het over niet standaard werk gaat; hierdoor worden soms foute antwoorden meegegeven omdat de snelheid van antwoorden primeert op de correctheid van het gegeven antwoord; door het grote personeelsverloop bij het SSGPI is er een gebrek aan kennisoverdracht en expertise zodat doorverwijzing naar andere personen/diensten vaak noodzakelijk is. KLANTVRIENDELIJKHEID - in kaart brengen van de taken/bevoegdheden van het SSGPI; klanten bepalen van de mogelijke rollen van de personeelsleden SSGPI. op korte termijn: - duidelijkheid verschaffen met betrekking tot de behoeften en de verwachtingen van de klanten en de dienstverlening hier op aanpassen; - communicatie omtrent de filosofie van het contactcenter (1 e lijn is de dagdagelijkse ondersteuning, de 2 e lijn is te beschouwen als het meer gespecialiseerd, dossiergebonden advies); - organiseren van gespecialiseerde opleiding voor de contactcenteragenten inzake probleemanalyse en telefonische dienstverlening. er bestaat een algemene appreciatie over de vriendelijke dienstverlening van het SSGPI; de wil om te helpen is zowel bij de 1 e als de 2 e lijn zeker aanwezig en de bevraagden zijn in het bijzonder tevreden over de oplossingen die door de 2 e lijn worden gegeven; de dienstverlening kan af en toe wel afstandelijk overkomen. GELEVERDE OUTPUT (BETALINGSFICHES, AANGIFTEN, OUTPUTBESTANDEN,...) een duidelijke output wordt door de bevraagden gezien als de belangrijkst taak van het SSGPI. Dit is momenteel niet altijd het geval. Twee belangrijke opmerkingen Actiepunten op middellange termijn: - oprichting van een werkgroep op het niveau van het SAT, waarbij de taken/ bevoegdheden van het SSGPI duidelijk kunnen afgelijnd worden (in samenwerking met voogdij en de lokale politie teneinde de lokale autonomie ten allen tijden te respecteren); 4

5 telefonische bereikbaarheid - contactcenter fysieke bereikbaarheid (afspreken met medewerkers, toegankelijkheid van de gebouwen,...) flexibiliteit in procedures (afwijkingen) dienstverlening op maat prioriteitenbepaling dienen hierbij gemaakt te worden: - de lokale zones wensen duidelijk te weten wat de rol van het SSGPI is; - 7 jaar na oprichting zou de werking op punt moeten staan. BEREIKBAARHEID/BESCHIKBAARHEID De bereikbaarheid van het SSGPI wordt over het algemeen positief beschouwd. Toch zijn er twee belangrijke opmerkingen: - de openingsuren van het contactcenter (9u- 16u) zijn te beperkt daardoor kan het soms zeer druk zijn en lopen de wachttijden op; - er wordt geopteerd voor één enkel aanspreekpunt per politiezone én de directe bereikbaarheid van de zogenaamde experten. FLEXIBILITEIT de dienstverlening wordt als vrij algemeen en weinig op maat beschouwd; er gebeurt geen prioriteitenstelling of dit lijkt - implementatie van een loonmotor op centraal niveau die decentraal consulteerbaar en voedbaar is en die vertrekt vanuit de behoeften van de lokale en de federale gebruikers ; - werken aan het beheer van de middelen formaliseren van de kennis en de expertise van de aanwezige personeelsleden. Acties op korte termijn: - communicatie omtrent de filosofie van het contactcenter (1 e lijn is de dagdagelijkse ondersteuning, de 2 e lijn is te beschouwen als het meer gespecialiseerd, dossiergebonden advies); Acties op korte/middellange termijn: klanten bepalen van de mogelijke rollen van de personeelsleden SSGPI. acties op (middel)lange termijn: - nemen van acties ter bevordering van de top down, bottom-up en laterale communicatie op alle niveaus in de 5

6 toch niet te gebeuren. Wijs je op de hoogdringendheid en kom je daarenboven bij de juiste persoon terecht, dan wordt je wel snel geholpen; de regelgeving wordt te rigide toegepast en het inspelen op veranderingen gebeurt niet altijd op een even vlotte manier. organisatie; klanten ; - implementeren van een loonmotor in eigen beheer, kwestie om snel en efficiënt te kunnen inspelen op eventuele wijzigingen. 6

Activiteitenverslag SSGPI

Activiteitenverslag SSGPI Activiteitenverslag SSGPI 2012 & 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever: Robert Elsen Coördinatie en eindredactie: Christel Pringier en Annelies Vaes Redactie: Dieter Devos, Nadège Dumont, Claudia Clybouw,

Nadere informatie

HUURDERSADVIESRAAD. Evaluatie 2013. Advies onthaalbeleid 2010

HUURDERSADVIESRAAD. Evaluatie 2013. Advies onthaalbeleid 2010 HUURDERSADVIESRAAD Evaluatie 2013 Advies onthaalbeleid 2010 Goedkeuring advies 7 oktober 2013 1 Voorgeschiedenis In de vergadering van 25 mei 2010 nam de raad van bestuur kennis van het advies van de huurdersadviesraad

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam Amsterdam, juni 2011 Auteurs: Mohammed Bensellam Sheila Chin Hester Veenhuijsen Begeleiding: Rik Peeters (Nederlandse School

Nadere informatie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Om de preselectie te doorlopen en uw kandidatuur te stellen voor één van onze prijzen, dient u volgende stappen te doorlopen: 1. In een eerste deel wordt

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Business Project: Eindrapport Sibelco Tessenderlo Chemie Stevel Celen 3 Ti 2 Erwin

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde

Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde 18 september 2013 Vooraf Het is een open deur intrappen dat Justitie, net als de

Nadere informatie

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Management Support 1 Voorwoord Goed bestuur, kwaliteitsvolle dienstverlening,

Nadere informatie

Auteurs: Michiel Heijmans & Jeroen de Vooght - Mansystems B.V.

Auteurs: Michiel Heijmans & Jeroen de Vooght - Mansystems B.V. Supply: uitvoeren van IT-dienstverlening door leverancier De selfservicedesk 4.2 De Selfservicedesk M ijn klanten worden steeds veeleisender, ze willen meer, kwalitatief hoogwaardiger en snellere service

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Bacheloropdracht Besturingsverandering binnen de gemeente Tubbergen: Regievoeren door het Klant Contact Centrum

Bacheloropdracht Besturingsverandering binnen de gemeente Tubbergen: Regievoeren door het Klant Contact Centrum Bacheloropdracht Besturingsverandering binnen de gemeente Tubbergen: Regievoeren door het Klant Contact Centrum Naam: Mathias Baveld Studentnummer: S0170496 Opleiding: Bedrijfswetenschappen Examinator:

Nadere informatie

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ p~ê~ü=idloqvb éêçãçíçê=w aé=üééê=gçü~å=^`h^boq = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê=

Nadere informatie

Integrale automatisering van professionele dienstverlening

Integrale automatisering van professionele dienstverlening Integrale automatisering van professionele dienstverlening Professional Service Automation (PSA) is voor de professionele dienstverlening wat ERP is voor de handel en industrie: Integrale automatisering

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL

Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL Hessel Mooiman Amsterdam, 2008 EDP Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Studiebegeleider: Bedrijfscoach:

Nadere informatie

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010 Whitepaper Effectief Verbeteren op de ICT Service Desk Bespaar door verhoging van kwaliteit Auteur: K. de Koning Datum: november 2010 Versie 1.1 Rechten: Alles uit dit document mag je gebruiken, (uit)delen,

Nadere informatie

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO De ontwikkelingen in de markt gaan snel, ook in het onderwijs. Veel van die ontwikkelingen hebben te maken met de snelheid van

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

WHITEPAPER HOE BESPAAR JE KOSTEN EN CREËER JE KLANTTEVREDENHEID? MAAK KENNIS MET DE GROTE VOORDELEN VAN SELFSERVICE.

WHITEPAPER HOE BESPAAR JE KOSTEN EN CREËER JE KLANTTEVREDENHEID? MAAK KENNIS MET DE GROTE VOORDELEN VAN SELFSERVICE. WHITEPAPER HOE BESPAAR JE KOSTEN EN CREËER JE KLANTTEVREDENHEID? MAAK KENNIS MET DE GROTE VOORDELEN VAN SELFSERVICE. INHOUD INHOUD 2 INTRODUCTIE 3 PROBLEEMSTELLING 4 Huidige situatie 4 Gewenste situatie

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Jeroen Dijkstra Johan Verhage 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1 Introductie 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Totstandkoming van dit Programma van Eisen 6 1.3 Leeswijzer 7 2 Huiselijk

Nadere informatie

WST 5 AP 12 Opleiding en ICT-ondersteuning van Zorgverstrekkers. (Versie 7)

WST 5 AP 12 Opleiding en ICT-ondersteuning van Zorgverstrekkers. (Versie 7) WST 5 AP 12 Opleiding en ICT-ondersteuning van Zorgverstrekkers AP 12.1. egezondheid opnemen in de opleiding (Versie 7) Wanneer : TBD Wie : SPFSPSCAE/DG2 (lead) + Gemeenschappen, FOD + wetenschappelijke

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vierde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vierde werkingsjaar (1/11/2011-31/10/2012) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 4 1 Algemeen... 5 1.1

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie