Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "http://www.send-my-mail.com/verification/show/show.php?user=35&id=1354&c=95..."

Transcriptie

1 pagina 1 van 6 1. Colloquium thuisloosheid, van signaal naar gezamenlijke regiostrategie 2. Winternachtopvang voor daklozen in Kortrijk gaat vierde jaar in 3. Impulsproject Zorgdragen in crisis 4. Voedselhulp als hefboom in armoedebestrijding: 2 projecten in de kijker 5. Bijna 4 miljoen euro gemobiliseerd voor energiebesparende investeringen in de regio 6. Beleidsevoluties energie en armoede 7. Cijfers Zuid-West-Vlaanderen uit Provinciale Kansarmoedatlas Provincie keurt subsidie goed voor woonzorgproject Deerlijk 9. People Profit Planet-prijs voor Activiteitencentrum TRAVO Menen 10. Logo Leieland organiseert training motiverende gespreksvoering bij rokers 11. Ieders stem telt Het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen is een samenwerkingsinitiatief van 13 OCMW's, 13 gemeentebesturen en regionaal werkende organisaties die actief zijn op vlak van welzijn, sociaal beleid en sociale dienstverlening in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Mensen van verschillende besturen en diensten samen brengen rond sociale thema's in de streek. Noden én ideeën helpen bespreekbaar maken. Ondersteuning bieden bij de concretisering van sociaal beleid en sociale streekprojecten. Voorbereidend werk leveren door in te spelen op wat leeft in deze streek én op sociale beleidsontwikkeling. Dat is de opdracht van het Welzijnsconsortium. Bezoek onze website op 1. Colloquium thuisloosheid, van signaal naar gezamenlijke regiostrategie De stuurgroep thuisloosheid organiseerde op 4 oktober een colloquium rond thuisloosheid. De leden presenteerden verschillende realisaties die aantonen dat samenwerken op vlak van thuisloosheid leidt tot betere resultaten. Daarnaast stelde men de regiostrategie met 9 speerpunten voor, met als rode draad gedeelde zorg en als uitnodiging tot nog mee(r) samenwerken. Freek Spinnewijn, directeur van Feantsa, gaf in zijn toelichting inspirerende voorbeelden uit Europa. Tot slot gaf een panel van beleidsverantwoordelijken uit verschillende organisaties een eerste reactie op de voorgestelde regiostrategie. Meer info bij Liesbet Mullie 2. Winternachtopvang voor daklozen in Kortrijk gaat vierde jaar in Voor het vierde jaar op rij start er in Kortrijk een winternachtopvang voor daklozen, voor een periode van 4 maanden (15 november 2011 tot en met 11 maart 2012). Dit wordt gefinancierd door de stad Kortrijk, OCMW Kortrijk en de Provincie West-Vlaanderen. Net zoals de voorbije jaren staat deze noodopvang open voor personen die dakloos zijn, niet (meer) terecht willen of kunnen in het bestaande netwerk van opvanginitiatieven of dringend nood hebben aan een veilige en laagdrempelige slaapplaats. De nachtopvang bevindt zich dit jaar opnieuw in het voormalig dagziekenhuis van St. Niklaas. Er worden 10 bedden voorzien, (met uitbreiding naar 15 tijdens het winternoodplan) is zeven

2 pagina 2 van 6 dagen op zeven open, van 21u 's avonds tot 8u30 's morgens. Een inloopmoment is voorzien van 19u30 tot 21u. Zowel daklozen als bezoekers kunnen dan een kop koffie nuttigen. Enkele cijfers van vorige winter tonen de nood en meerwaarde aan: - op 117 nachten, een gemiddelde bezetting van 9 personen per dag - ongeveer 100 verschillende personen deden een beroep op de nachtopvang (77 mannen, 13 vrouwen en 6 kinderen) - de grootste leeftijdsgroep was de groep van 20 tot 29 jarigen - het grootste deel van de bezoekers is Belg - de meeste personen zijn afkomstig uit regio Kortrijk Meer info bij Caroline Verhaeghe of Rudy Schollaert 3. Impulsproject Zorgdragen in crisis Begin september 2010 ging een experiment van start dat een nieuwe methodiek uittest voor moeilijke crisissituaties. Voor de betrokken persoon wordt een bruggenbouwer of trajectbegeleider aangesteld. Deze is de ondersteuningsfiguur voor de cliënt en ontwikkelt samen met verschillende diensten (uit verschillende sectoren) een gepast toekomsttraject voor de cliënt. De trajectbegeleidster vormt samen met de coördinator van het Regionaal Crisisnetwerk een team. Het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen (Impulspremie 2010) financieren een halftijdse functie voor dit project. De evaluatie na één werkjaar levert volgende resultaten op. - 9 cliënten zijn gestart in trajectbegeleiding (09/2010 tot 08/2011) - Naast het crisisoverleg werden 27 opvolgoverleggen georganiseerd (met trajectbegeleider, cliënt en betrokken diensten) - De koppeling tussen crisisoverleg en trajectbegeleiding biedt duidelijk nieuwe kansen voor verschillende cliënten - De opvolgoverleggen zijn cruciaal voor de verdere afstemming en uittekening van het toekomsttraject met de persoon en betrokken diensten - Het preventief samenkomen om dreigende crisissen te vermijden blijft een belangrijk aandachtspunt. Meer info bij Liesbet Benoit of Liesbet Mullie 4. Voedselhulp als hefboom in armoedebestrijding: 2 projecten in de kijker In de streek werkt het Welzijnsconsortium enkele concrete initiatieven uit rond voedselhulp. Onze basisvisie is dat voedselhulp niet louter caritatief hoeft te zijn, maar dat het een hefboom kan zijn om mensen te versterken en uit de armoede te tillen. Dit is gebaseerd op het Standpunt Noodhulp van het Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. Menswaardige noodhulp doet meer dan brandjes blussen en werkt armoede-doorbrekend. Voedselhulp kan een actieve rol opnemen in armoedebestrijding door bepaalde hefbomen in de werking in te schakelen, zoals kansen tot succeservaringen, ontmoetingskansen, werken rond gezonde voeding, dialooggroepen, respect van vrijwilligers en professionelen die doordrongen zijn van de krachtenbenadering van mensen in armoede. Noodhulp onder protest kan een krachtig beleidssignaal geven naar de structurele oplossingen zoals een voldoende hoog inkomen. De basis voor onze werking zijn de voedselbedeelpunten zelf. De ontwikkelde acties pikken in op zaken die op de eerste regionale ontmoeting gesignaleerd zijn door de voedselhulporganisaties zelf. Tegelijk werken we geleidelijk aan om bovenstaande visie rond voedselhulp te doen doorsijpelen in de bestaande initiatieven. * Kwaliteitsvolle en gezonde voeding Een project waarbij groenten van de REO Veiling toegevoegd worden aan de voedselpakketten, verhoogt de diversiteit en de kwaliteit van de voedselpakketten significant. Tegelijk worden op die manier voedseloverschotten gevaloriseerd. Een vorming "gezonde voeding hoeft niet duur te zijn" maakt mensen in

3 pagina 3 van 6 armoede en vrijwilligers bewust van wat ze eten, wat ze kopen, en hoe ze gezond, lekker en goedkoop kunnen combineren. In kooklessen gaat men aan de slag met de ingrediënten uit de voedselpakketten en de groenten. Deze leren klaarmaken, leren appreciëren, tijdens gezamenlijke activiteiten biedt ook kansen tot ontmoeting en delen van het "kunnen" van mensen. * Menswaardige noodhulp Het oriëntatie- en motivatietraject "voedselhulp als hefboom" zal mensen geleidelijk aan warm maken om hun interne werking te reorganiseren. We gaan niet alleen op bezoek bij goede voorbeelden van diverse sociale kruideniers, maar ook naar plaatsen waar dialoog en participatie van mensen in armoede in de praktijk worden omgezet. In het najaar 2012 starten enkele organisaties met het veranderingstraject. Ze krijgen hiervoor begeleiding in groep en ter plaatse. Meer info bij Virginie Carlassara 5. Bijna 4 miljoen euro gemobiliseerd voor energiebesparende investeringen in de regio In oktober kwamen beleidsmensen van Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Harelbeke, Menen, Waregem, Wevelgem en Zwevegem samen om het tweede werkingsjaar van het FRGE-project te evalueren. Het project is een samenwerking tussen de lokale besturen, het Welzijnsconsortium en Elk Zijn Huis. Voor goedkope tot renteloze energieleningen voor basisinvesteringen kunnen inwoners terecht bij hun gemeente en/of OCMW. Voor een specifiek bepaalde doelgroep nemen de lokale besturen de 2% rente op zich en wordt begeleiding voorzien bij keuze en uitvoering van de nodige energiebesparende investeringen. We kunnen na 2 werkingsjaren meegeven dat: mensen een aanvraag deden voor een lening voor energiebesparende investering. - Hiervan 20% behoort tot de specifiek bepaalde doelgroep (mensen met verhoogde tegemoetkoming, met laag inkomen of in begeleiding omwille van betalingsproblemen energiefactuur). Meer dan 45 huishoudens werden begeleid bij de keuze en uitvoering van de werken. - Bijna werd ontleend om te investeren in energiebesparende investeringen. - De geschatte jaarlijkse CO-besparing door deze investeringen is 700 ton. In werkingsjaar 3 hopen we met een aantal extra inspanningen nog meer energiebesparende investeringen te kunnen stimuleren bij die mensen die het meest baat hebben bij een daling van hun energiefactuur. Zie ook Meer info bij Pieter De Meyer en Inge Vervaecke 6. Beleidsevoluties energie en armoede De meest kwetsbare inwoners en vaak ook bewoners van huizen in slechte staat besteden volgens onderzoek een relatief groter aandeel van het gezinsbudget aan energie. Ze maken daarbij ook nog eens het minst gebruik van de overheidsmaatregelen om energiebesparing te stimuleren. Het mattheuseffect speelt dus sterk op het vlak van energie en energiebesparing. Daarom zet het Welzijnsconsortium in op verschillende projecten (Energiesnoeiers, FRGE,...) die vanuit een sociale focus rond energiebesparing te werken. - Vanuit de politici in de streek wordt veel belang gehecht aan het versterken van de sociale focus van het FRGE, dit al vanaf het begin van de opstart van de energieleningen. De opmerkingen rond het verlengen van de leningstermijn van 5 naar 10 jaar en de mogelijkheden rond subrogatie van premies werden meegedeeld aan de Raad van Bestuur van het FRGE. Op de energiedag van november 2011 organiseerde de VVSG een overlegplatform tussen de Vlaamse lokale entiteiten van het FRGE, waar ook deze opmerkingen naar boven kwamen. Alle lokale entiteiten benadrukken het belang om het FRGE als instrument aan te passen om de

4 pagina 4 van 6 meest kwetsbare doelgroep beter te kunnen bereiken. De VVSG maakte de opmerkingen per brief over aan de Vlaams Minister van Wonen Freya Van den Bossche, die in de toekomst de Lokale Entiteiten FRGE onder haar bevoegdheden zal krijgen. - Vorige week werd tevens het rapport van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtigen Energie voorgesteld. Voor de uitwerking daarvan zal de komende periode opnieuw beroep worden gedaan op de inbreng van de uitvoerende spelers op de energiemarkt en de vele belanghebbenden die ook hebben bijgedragen tot de evaluatie. Het rapport met de bijlages is terug te vinden op de websites van het VEA, via deze link. Meer info bij Inge Vervaecke 7. Cijfers Zuid-West-Vlaanderen uit Provinciale Kansarmoedatlas 2011 Recent publiceerde het Steunpunt Sociale Planning, Dienst Welzijn van de Provincie West-Vlaanderen de Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen Met de West-Vlaamse kansarmoedeatlas wil het Steunpunt een antwoord bieden op volgende vragen: - Welke zijn de kansarme buurten in West-Vlaanderen? - Wat zijn de kenmerken van de buurtbewoners binnen deze buurten? - Hoe evolueren deze buurten doorheen de tijd? We vroegen de auteur en onderzoeker, Stefanie Rammelaere, om de opvallendste bevindingen voor de regio samen te vatten. In totaal werden 342 buurten gescreend. Als antwoord op de eerste vraag, welke de kansarme buurten zijn binnen de regio, leverde deze studie 23 buurten op. Dit komt neer op 6,73% van alle gescreende buurten in de regio. Hiermee scoort Zuid-West-Vlaanderen iets beter dan het West-Vlaams gemiddelde (7,3%). De kansarme buurten zijn in de regio Zuid-West-Vlaanderen verspreid over 5 van de 12 gemeenten. In Waregem en Wervik tellen we 1 kansarme buurt; in Harelbeke 2 kansarme buurten; Menen heeft 6 kansarme buurten en Kortrijk 13. Een kansarme buurt wordt hier gedefinieerd als een buurt waar een cumulatie van kansarmoede-indicatoren voorkomt. In totaal betreft het 10 indicatoren opgedeeld in 4 dimensies: - Demografie (aantal alleenstaanden, eenoudergezinnen en gescheiden 60-plussers) - Huisvesting (huurders 60-plus, huurders jaar en wooninstabiliteit) - Onderwijs (schoolse vertraging in het lager onderwijs, schoolse vertraging in het secundair onderwijs en aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs) - Werkloosheid (aantal laaggeschoolde werkzoekenden) Wanneer een buurt slecht scoort op minstens 3 van deze dimensies dan wordt deze als kansarm benoemd. Binnen de regio Zuid-West-Vlaanderen tellen we 20 buurten waar 3 maal een drempel werd overschreden en 3 buurten waar alle drempels werden overschreden. 2 van deze buurten vinden we terug in Kortrijk (Goederenstation en Groeningekaai) en 1 buurt in Waregem (Torenhof). De tweede vraag waarop we een antwoord hebben gezocht is welke de kenmerken zijn van de bewoners van de 23 kansarme buurten binnen de regio Zuid-West-Vlaanderen. Een eerste opvallende vaststelling is dat het percentage inwoners wonend in een kansarme buurt sterk varieert tussen de gemeenten. Kortrijk heeft met 19,26% inwoners wonend in een kansarme buurt het hoogste aandeel potentieel kansarmen t.o.v. de totale bevolking. Op de tweede plaats komt Menen met 16,59%. Waregem heeft het laagste aandeel inwoners wonend in een kansarme buurt (4,28%). Harelbeke en Wervik bevinden zich in de middenmoot met respectievelijk 9,89% en 8,30%. De atlas moet gezien worden als een werkinstrument en een uitnodiging om aan de slag te gaan met de resultaten. Om de lokale discussies, inzake kansarmoede of een deelthema, te stofferen worden de resultaten van de atlas vertaald in gemeentelijke of regionale steekkaarten. In bijlage bij de steekkaarten wordt eveneens een voorstel gedaan over hoe men concreet aan de slag kan gaan met het cijfermateriaal. Zowel de gemeentelijke steekkaarten als de steekkaart voor de regio Zuid-West-Vlaanderen kunnen opgevraagd worden via

5 pagina 5 van 6 Neem ook eens een kijkje op onze nieuwe rubriek cijfers op onze website. 8. Provincie keurt subsidie goed voor woonzorgproject Deerlijk In oktober keurde de deputatie van de provincie West-Vlaanderen twee woonzorgprojecten goed zodat deze de komende jaren op de nodige subsidies kunnen rekenen. Deze twee nieuwe projecten zijn Thuis in Welzijn (projectindiener: OCMW Ingelmunster en gemeente Ingelmunster) en Zorgzaam Deerlijk, waar je je thuis voelt (projectindiener OCMW Deerlijk met ondersteuning van het Welzijnsconsortium). Het project Zorgzaam Deerlijk, waar je je thuis voelt wil Deerlijk op drie vlakken versterken. Het project wil het sociaal kapitaal en het sociaal netwerk in de verschillende buurten vrijwaren, ondersteunen en versterken en hierbij uitdrukkelijk een mix van bevolkingsgroepen betrekken en bereiken. Er zal ingezet worden op zelfredzaamheid, sociaal weefsel en verantwoordelijkheid nemen. Bijkomend wil het project de dienst- en hulpverlening op het vlak van wonen en zorg zo toegankelijk mogelijk aanbieden. In het bijzonder wil het project een nieuw ondersteuningsaanbod ontwikkelen voor zorgbehoevende personen die thuis wonen. Woonzorgcoördinatie, maatwerk en mobilisatie van alle inzet, inclusief de zelfredzaamheid van betrokken doelgroep, zijn hierin de sleutels. Bedoeling is meer maatwerk te kunnen realiseren met een ondersteunend woonzorgaanbod voor personen met een zorgbehoefte in de thuissituatie. Tenslotte wil het project dat het wonen (woonomgeving en woningen) in Deerlijk ertoe bijdraagt dat alle inwoners van Deerlijk, zo lang als mogelijk een thuis vinden in hun eigen woning en buurt. Om dit te realiseren worden twee centrale hefboomprojecten in een looptijd van 3 jaar uitgewerkt: - experimentele werking mobiel lokaal dienstencentrum - lokale woonzorgcoördinatie en multidisciplinair woonzorgoverleg Meer info bij Silvie Vanhoutteghem 9. People Profit Planet-prijs voor Activiteitencentrum TRAVO Menen De Drie Wijzen, het samenwerkingsverband van Groep Ubuntu en vzw BIK, reikte naar aanleiding van het project "Elementaire Deeltjes" de People-Planet- Profitprijs uit in samenwerking met Cera, Sinergiek, Howest, Welzijnsconsortium West-Vlaanderen en het Steunpunt Arbeidszorg West- Vlaanderen. Studenten van het eerste jaar industrieel productontwerpen in Howest kregen de opdracht een origineel en commercieel prototype van een product naar analogie met de filosofie van de Drie Wijzen te ontwikkelen. Uit de top-10 konden de leveranciers van de Drie Wijzen een prototype selecteren, een productiedossier opstellen en meedingen naar de People-Planet-Profitprijs Deze geldprijs ter waarde van 1000, geschonken door Cera, ging naar Activiteitencentrum Travo uit Menen, dat aan de slag gaat met de kleerhanger (zie foto), een prototype van Sven Worm en Kevin Durant. De Drie Wijzen 10. Logo Leieland organiseert training motiverende gespreksvoering bij rokers Rokers motiveren om te stoppen met roken is vaak erg moeilijk en leidt niet altijd tot een bevredigend resultaat. Om welzijns- en gezondheidswerkers op dit vlak te ondersteunen naar hun doelpubliek toe, werd het pakket

6 pagina 6 van 6 'motiverende gespreksvoering bij rokers' ontwikkeld. Het is een introductietraining rond efficiënt sensibiliseren, motiveren en doorverwijzen. Deze interactieve training wordt verzorgd door Danny Halford van VIGeZ. In West-Vlaanderen worden gratis trainingen aangeboden. Voor de trainingen op 19 december in Brugge en op 20 december in Staden kunt u zich nog inschrijven tot 13 december. Meer info via en of bij Logo Leieland. 11. Ieders stem telt Samenlevingsopbouw wil met het project Ieders stem telt! de lokale verkiezingen (14 oktober 2012) aangrijpen om sociale thema's en noden van maatschappelijk kwetsbare groepen hoger op de politieke agenda te plaatsen. In het najaar van 2011 gaan we het gesprek aan met de betrokken mensen zelf: wat vinden zij belangrijk voor het beleid in de komende bestuursperiode? Het resultaat van deze bespreking wordt ingepast in Vlaamse, regionale en lokale prioriteitennota's. In de weken voor de verkiezingen organiseren we dan politieke debatten in de centrumsteden Roeselare, Brugge, Oostende en Kortrijk. Begin september 2012 komt er ook een sociale stemtest over thema's die voor de doelgroep belangrijk zijn. Voor dit project werkt Samenlevingsopbouw samen met heel wat partnerorganisaties. Zo staat Vormingplus Midden- en Zuid West-Vlaanderen samen met Samenlevingsopbouw in voor het begeleiden van gesprekken in het najaar van Voor meer informatie over dit project contacteer Karen Viaene Tel Send-My-Mail by 3SIGN

Programmasporen 2014-2018

Programmasporen 2014-2018 Programmasporen 2014-2018 Statutaire doelstelling: ARTIKEL 3, De vereniging heeft tot doel overleg en samenwerking tussen de O.C.M.W. s, de gemeentebesturen, de private en publieke actoren in de regio

Nadere informatie

http://www.send-my-mail.com/verification/show/show.php?user=35&id=1211&c=96...

http://www.send-my-mail.com/verification/show/show.php?user=35&id=1211&c=96... pagina 1 van 5 1. Bezoek onze vernieuwde website! 2. Programma rond kwaliteitsvolle materiële noodhulp in volle ontwikkeling 3. Werkgebied Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost breidt uit 4. Aankondiging

Nadere informatie

Nieuwsbrief Welzijnsconsortium Juni 2012

Nieuwsbrief Welzijnsconsortium Juni 2012 pagina 1 van 5 Nieuwsbrief Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen Juni 2012 INHOUD 1. Sterke partnerschappen op 3 programmasporen in de regio 2. Welzijnsconsortium realiseert duurzame samenwerking voor

Nadere informatie

2. Vorming 'Broodje gezond' wordt gesmaakt door mensen in armoede en vrijwilligers

2. Vorming 'Broodje gezond' wordt gesmaakt door mensen in armoede en vrijwilligers 1. 'Ieders stem telt' ook in het nieuwe streekpact 2. Vorming 'Broodje gezond' wordt gesmaakt door mensen in armoede en vrijwilligers 3. Goedkope of renteloze energieleningen via het Fonds ter Reductie

Nadere informatie

Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen

Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen vzw Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen in samenwerking met Steunpunt Sociale Planning, Provincie West-Vlaanderen Fiche Harelbeke Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

-Een buurt kan hoog scoren op de dimensie demografie maar laag op de dimensie huisvesting, er zijn buurten die hoog scoren op werkloosheid en

-Een buurt kan hoog scoren op de dimensie demografie maar laag op de dimensie huisvesting, er zijn buurten die hoog scoren op werkloosheid en 1 2 3 4 -Een buurt kan hoog scoren op de dimensie demografie maar laag op de dimensie huisvesting, er zijn buurten die hoog scoren op werkloosheid en huisvesting, maar niet op demografie. Elke kansarme

Nadere informatie

Werken aan woonkwaliteit vanuit energieperspectief Studiedag Boeverbos Beter wonen voor iedereen Inge Vervaecke, Stafmedewerker Welzijnsconsortium vzw Zuid-West-Vlaanderen Valerie Vanhoutte, Energiesnoeiers

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Recht op wonen én zorg voor iedereen?

Recht op wonen én zorg voor iedereen? Recht op wonen én zorg voor iedereen? Project Huis Inclusief Woonclub Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015, Leiedal Inhoudstafel 1. Een draagvlak voor het project Huis Inclusief 2. Wat is het project Huis

Nadere informatie

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen. Overzicht

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen. Overzicht Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn Provincie West-Vlaanderen Overzicht Provinciale woonzorgvisie Woonzorgdoelstellingen Provinciale rol: 3 sporen Overzicht lopende projecten 1 1. Provinciale

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3

ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3 ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3 ONDERZOEK IN SAMENWERKING MET RESOC ZUID-WEST-VLAANDEREN EN MET FINANCIËLE STEUN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN HET WELZIJNSCONSOR- TIUM ZUID-WEST-VLAANDEREN

Nadere informatie

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn Provincie West-Vlaanderen 1. Provinciale woonzorgvisie Wonen + zorg + welzijn: Elke persoon met ondersteuningsbehoefte (= kwetsbare personen, personen met beperking,

Nadere informatie

Zuid-West-Vlaanderen, energieke en sociaal inventieve regio?

Zuid-West-Vlaanderen, energieke en sociaal inventieve regio? Zuid-West-Vlaanderen, energieke en sociaal inventieve regio? OCMW-Trefdag Samen tegen armoede wij ook! KVS Brussel, 13/12/2010 Inhoud presentatie 1. Welzijnsconsortium 2. Preventief energiebeleid op regionale

Nadere informatie

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN POPERINGE 11.933 HA (IN TOP 5 W-VL) - 19.894 INW KANSARME BUURTEN Kansarmoedeatlas Provincie West-Vlaanderen (Steunpunt

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

Foto van de lokale arbeidsmarkt

Foto van de lokale arbeidsmarkt Regioscan West-Vlaanderen Werkt 1, Foto van de lokale arbeidsmarkt Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Er zijn tussen de West-Vlaamse regio s en gemeenten grote verschillen vast te stellen op het

Nadere informatie

Kansarmoedeanalyse Gemeentelijke steekkaart Ardooie. De Jonghe Lore Provinciebestuur West-Vlaanderen

Kansarmoedeanalyse Gemeentelijke steekkaart Ardooie. De Jonghe Lore Provinciebestuur West-Vlaanderen 2014 Kansarmoedeanalyse Gemeentelijke steekkaart Ardooie De Jonghe Lore Provinciebestuur West-Vlaanderen Colofon De Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen 2014 werd samengesteld en uitgegeven in opdracht van

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Stand van zaken 19 mei 2015

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Stand van zaken 19 mei 2015 Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Stand van zaken 19 mei 2015 Waar staan we vandaag? Regelgeving Praktijk 2011 Voorbereiding 2013/11 Decreet 2014/3 Def. BVR 2015/1 erk/subs 2011 Al

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen

Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen 3 Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen Een realisatie van het Steunpunt Sociale Planning van de Dienst Welzijn van de Provincie West-Vlaanderen Uitgever: Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 2014 4 Inhoud Woord

Nadere informatie

Menen (West-Vlaanderen) Stad aan de grens met Frankrijk en aan de Leie 20.000 inwoners (zonder deelgemeentes) Kansarmoede-atlas : demografie,

Menen (West-Vlaanderen) Stad aan de grens met Frankrijk en aan de Leie 20.000 inwoners (zonder deelgemeentes) Kansarmoede-atlas : demografie, Menen (West-Vlaanderen) Stad aan de grens met Frankrijk en aan de Leie 20.000 inwoners (zonder deelgemeentes) Kansarmoede-atlas : demografie, huisvesting, onderwijs en werkloosheid Grens van kansarmoede

Nadere informatie

Energielening aan 2% of 0%

Energielening aan 2% of 0% Voor het plaatsen van dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, thermostatische kranen en kamerthermostaat, het vervangen van uw oude stookketel, het uitvoeren van een energieaudit.

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie?

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? Inspiratiemoment zorgnetwerken 14.03.2014 1 Wie we zijn Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen Het leven is geen spelletje. GEEF ARMOEDE GEEN KANS! Maatschappelijk kwetsbare

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN Deelnemende gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wervik

Nadere informatie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Welke vragen liggen aan de basis? Er beweegt nu zeer veel rond energie. Waar staan we nu en hoe gaat het verder evolueren?

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

Nele nodigt Isabel Tremerie en Daevy Deboeuf mee uit als vertegenwoordigers vanuit IGS en met wens dat er een wederzijdse terugkoppeling is met IGS.

Nele nodigt Isabel Tremerie en Daevy Deboeuf mee uit als vertegenwoordigers vanuit IGS en met wens dat er een wederzijdse terugkoppeling is met IGS. naar terug naar Vergaderingsverslag BLA auteur g 77 25 dossier 20130418 v kerngroep warmer wonen.docx bestand Leiedal plaats 20 maart 2013 datum Stuurgroep Kwaliteitsverbetering private huurmarkt - Warmer

Nadere informatie

Kansarmoedeanalyse Gemeentelijke steekkaart Gistel. De Jonghe Lore Provinciebestuur West-Vlaanderen

Kansarmoedeanalyse Gemeentelijke steekkaart Gistel. De Jonghe Lore Provinciebestuur West-Vlaanderen 2014 Kansarmoedeanalyse Gemeentelijke steekkaart Gistel De Jonghe Lore Provinciebestuur West-Vlaanderen Colofon De Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen 2014 werd samengesteld en uitgegeven in opdracht van

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR?

LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR? LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR? WAT? Cijfers Aandachtspunten Wat kan je doen als lokaal bestuur? Regelgeving en initiatieven Project lokaal ouderenbeleid Cijfers Aantal 60-plussers

Nadere informatie

Steunpunt duurzaam wonen en bouwen

Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Provincie West-Vlaanderen Minaraad 16 juni 2014 Wat is het steunpunt duurzaam wonen en bouwen? Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform)

Nadere informatie

GOED GEVOEL Een afdeling van Mivas

GOED GEVOEL Een afdeling van Mivas GOED GEVOEL Een afdeling van Mivas Missie als uitgangspunt bij alle acties Goed Gevoel verenigt in haar sociale kruidenier 't Hofke en sociaal restaurant Kome Netemensen in armoede, vrijwilligers en werknemers

Nadere informatie

ENERGIE-ARMOEDE: MAXIMAAL 10% VAN HET INKOMEN VOOR ENERGIE

ENERGIE-ARMOEDE: MAXIMAAL 10% VAN HET INKOMEN VOOR ENERGIE 105 9 GEEN ENERGIE-ARMOEDE: MAXIMAAL 10% VAN HET INKOMEN VOOR ENERGIE Energie-armoede ontstaat als de energiekost een te grote hap neemt uit het gezinsbudget, het houdt dus verband met het inkomen, de

Nadere informatie

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Art. 4. 1. De algemene doelstelling van dit convenant is een bijdrage te leveren aan het preventieve gezondheidsbeleid op het gebied van middelengebruik,

Nadere informatie

Regio-traject OCMW s rond aanvullende financiële steun 2007-2013

Regio-traject OCMW s rond aanvullende financiële steun 2007-2013 Regio-traject OCMW s rond aanvullende financiële steun 2007-2013 13 OCMW s Zuid-West-Vlaanderen Info- en vormingsavond referentiebudgetten nov/dec 2013 Overzicht Regio-traject In opdracht van regio-overleg

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen

Nadere informatie

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013 Warmer wonen Werkgroep premies 20 juni 2013 Uitgenodigd Isabel Tremerie ; Ciska Vereecke; david debosschere; Daevy Debeuf ; Catherine.Christiaens; christof libbrecht; pieter Decruynaere; Fien Vandeghinste;

Nadere informatie

Fit in joen ooft voor kansarmen. Een project van de Logo s West-Vlaanderen

Fit in joen ooft voor kansarmen. Een project van de Logo s West-Vlaanderen Fit in joen ooft voor kansarmen Een project van de Logo s West-Vlaanderen Vzw Logo Vzw Lokaal Gezondheidsoverleg Doelstelling: de gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse Overheid realiseren Thema s: tabak,

Nadere informatie

Huis Sofia 22 november 2011

Huis Sofia 22 november 2011 Huis Sofia 22 november 2011 Overzicht presentatie Antwerpen in cijfers OCMW Antwerpen in cijfers Studenten in Antwerpen Strategische visie en doelstelling Visie en uitgangspunten Wie woont er? Wat betekent

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

Wat is armoede? Maatschappelijke participatie. Armoede in de Kempen

Wat is armoede? Maatschappelijke participatie. Armoede in de Kempen Armoede in de Kempen 30 april 2009 Bérénice Storms Wat is armoede? Armoede is een situatie waarbij het mensen ontbreekt aan de economische middelen om een aantal basisfuncties te realiseren (Van den Bosch,

Nadere informatie

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009 Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel ChanceArt 10 december 2009 Inhoud 1. De naakte cijfers 2. Decenniumdoelstellingen 3. Armoedebarometers 4. Armoede en cultuurparticipatie 5. Pleidooi

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende 1 Inleiding In deze analyse worden een aantal cijfers meegegeven die van belang kunnen zijn in het kader van de

Nadere informatie

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Artikel 1 Middelen aan derden doelstelling OCMW Gent heeft de regierol in de strijd tegen armoede in Gent.

Nadere informatie

Op weg naar een proactieve dienstverlening

Op weg naar een proactieve dienstverlening van zijlijn naar welzijn 29 april 2014 Op weg naar een proactieve dienstverlening Nicole Mattheus, Hilde Ulenaers, Evelien Jaenen & Rudi Bloemen van zijlijn naar welzijn 29 april 2014 Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Doelstelling BOV Meer bewegen op maat van de deelnemer Bewegen als continuüm Gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak

Doelstelling BOV Meer bewegen op maat van de deelnemer Bewegen als continuüm Gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak LL Doelstelling BOV Meer bewegen op maat van de deelnemer Bewegen als continuüm Gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak Doelgroep Doelgroep: volwassenen met een verhoogd beïnvloedbaar gezondheidsrisico

Nadere informatie

Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun

Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun Nu de gemeenten hun nieuwe besturen hebben gevormd en het beleid

Nadere informatie

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek De Vlaamse regering wil meewerken aan de vermindering van de CO2 uitstoot door in te zetten op groene energie, door energie-investeringen

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

Welzijn inkomen en armoede

Welzijn inkomen en armoede Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 10 oktober 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Welzijn inkomen en armoede Samenvatting gemiddeld inkomen per Kempenaar 16.423/jaar (2010) iets lager

Nadere informatie

Noord-Limburg in cijfers. 14 mei 2013

Noord-Limburg in cijfers. 14 mei 2013 Noord-Limburg in cijfers 14 mei 2013 Inhoud Het Steunpunt Sociale Planning: even kort voorstellen Noord-Limburg in cijfers Nieuwe databank Limburg in cijfers: even kennismaken Het Steunpunt Sociale Planning:

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven DIVERSITEIT IN het onderwijs Ondersteuning op maat van onderwijs initiatieven Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving: deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige projectcoördinator wonen (m/v) Doelstelling van de functie Als projectcoördinator wonen maakt u deel uit van de intergemeentelijke

Nadere informatie

Reglement 0% Energielening

Reglement 0% Energielening Reglement 0% Energielening Particuliere bewoners doelgroep 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu,

Nadere informatie

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010 Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid An Bistmans 29 november 2010 BE- kernopdracht geletterdheid Duidelijke plaats in de samenleving en flexibiliteit Modularisering - certificering VKS1

Nadere informatie

Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen

Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen vzw Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen in samenwerking met Steunpunt Sociale Planning, Provincie West-Vlaanderen Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Borstkankeropsporing in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC)

Borstkankeropsporing in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC) Borstkankeropsporing in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC) Borstkankeropsporing in de BBC Situering Het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker is een initiatief van de Vlaamse

Nadere informatie

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding Senaat, 22 juni 2015 Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding 1. Voorstelling 2. Algemeen 3. Welke maatregelen zijn er nodig? 4.

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

Kansarmoede-profiel Westhoek

Kansarmoede-profiel Westhoek 1. Kansarmoede-profiel uit de Regionale Omgevingsanalyse: De Westhoek omvat alle gemeenten van de arrondissementen Diksmuide, Ieper (uitgezonderd Wervik) en Veurne (uitgezonderd de 3 kustgemeenten). Index

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Stakeholdersoverleg Kwaliteitsverbetering private huurmarkt - Warmer Wonen

Stakeholdersoverleg Kwaliteitsverbetering private huurmarkt - Warmer Wonen naar terug naar Vergaderingsverslag BLA auteur g 77 25 dossier 20130318-1e stakeholdersoverleg - v.docx bestand Leiedal plaats 18 maart 2013 datum Stakeholdersoverleg Kwaliteitsverbetering private huurmarkt

Nadere informatie

Reglement Vlaamse Energielening 2%

Reglement Vlaamse Energielening 2% Reglement Vlaamse Energielening 2% Particuliere bewoners niet-doelgroep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

DORPSDIENST NESTOR. NEtwerk voor STeun aan Ouderen in Rurale gebieden Alveringem - Heuvelland - Lo-Reninge - Mesen - Poperinge - Vleteren

DORPSDIENST NESTOR. NEtwerk voor STeun aan Ouderen in Rurale gebieden Alveringem - Heuvelland - Lo-Reninge - Mesen - Poperinge - Vleteren DORPSDIENST NESTOR NEtwerk voor STeun aan Ouderen in Rurale gebieden Alveringem - Heuvelland - Lo-Reninge - Mesen - Poperinge - Vleteren ONTSTAAN NESTOR Opgestart sinds nov. 2002, naar aanleiding van resultaten

Nadere informatie

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Inhoud 1. Wat doet Onthaalbureau Inburgering Limburg? 2. VuurWerkt als methode voor perspectiefbepaling

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE OCMW Sint-Katelijne-Waver PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE 1. Inleiding Armoede wordt gedeeltelijk, maar voor een belangrijk deel, doorgegeven van generatie op generatie. Kinderen die (langdurig) leven in

Nadere informatie

VLAAMSE ENERGIELENING

VLAAMSE ENERGIELENING VLAAMSE ENERGIELENING Jeroen Verbeke Energiedeskundige 04/12/2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be voormalig federaal Fonds FRGE(Fonds ter Reductie van de

Nadere informatie

Beleidsregels nieuw subsidiebeleid Gemeente Oude IJsselstreek concept 26 mei 2015 1. Inleiding. Op initiatief van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders zijn op 3 maart en 25 maart

Nadere informatie

Toelichting op de lokale senioren agenda

Toelichting op de lokale senioren agenda Notitie Toelichting op de Lokale Seniorenagenda Kadernota integrale informatie, advies en cliëntondersteuning Toelichting op de lokale senioren agenda 1. Inleiding De lokale seniorenagenda is één van de

Nadere informatie

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Federaal memorandum van de OCMW s Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Lokale besturen : meest burgernabije bestuur OCMW s worden het eerst geconfronteerd met nieuwe noden

Nadere informatie

Reglement Vlaamse Energielening 2%

Reglement Vlaamse Energielening 2% 2% Particuliere bewoners niet-doelgroep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu,

Nadere informatie

Welzijnszorg steunt projecten in hun strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Welzijnszorg steunt projecten in hun strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Welzijnszorg steunt projecten in hun strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. lokale, regionale en nationale projecten toelagen voor advies i.v.m. organisatieontwikkeling pilootprojecten Prijs Armoede

Nadere informatie

Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie. Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG

Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie. Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG Overzicht 1. Toegankelijkheid: 7 B s 2. Toepassing 7 B s lokale

Nadere informatie

Informatie 10 januari 2015

Informatie 10 januari 2015 Informatie 10 januari 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS ARMOEDE WERELDWIJD Wereldwijd leven ongeveer 1,2 miljard mensen in absolute armoede leven: zij beschikken niet over basisbehoeften zoals schoon drinkwater,

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN CAW PIRAMIDE EN CAW STIMULANS HEBBEN DE KRACHTEN GEBUNDELD EN ZIJN VANAF 01/01/2014 CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN

Nieuwsbrief CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN CAW PIRAMIDE EN CAW STIMULANS HEBBEN DE KRACHTEN GEBUNDELD EN ZIJN VANAF 01/01/2014 CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN Nieuwsbrief CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN Februari 2014 CAW PIRAMIDE EN CAW STIMULANS HEBBEN DE KRACHTEN GEBUNDELD EN ZIJN VANAF 01/01/2014 CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren

Nadere informatie

2015-2019 ACTIEPLAN ARMOEDE

2015-2019 ACTIEPLAN ARMOEDE 2015-2019 ACTIEPLAN ARMOEDE Tal van organisaties, het OCMW en de gemeent Zo vond op 20 juni jl. het netwerkevenement S We willen alles in het werk stellen ACTIEPLAN om samen ARMOEDE armoede op onze gemeente

Nadere informatie

A0326 A0327 A0328 Acties binnen de vereniging SPOOR FOBVBP01

A0326 A0327 A0328 Acties binnen de vereniging SPOOR FOBVBP01 A0326 A0327 A0328 Acties binnen de vereniging SPOOR FOBVBP01 VOORAF: de vereniging SPOOR De vereniging SPOOR staat voor Samenwerking rond Preventie in het kader van Opvoeding en Onderwijs Regio Brugge

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Begeleiden van kansengroepen rond energie- en waterbesparing en afvalpreventie. Workshops - groepsmethodieken met begeleiding Individuele methodiek

Begeleiden van kansengroepen rond energie- en waterbesparing en afvalpreventie. Workshops - groepsmethodieken met begeleiding Individuele methodiek Begeleiden van kansengroepen rond energie- en waterbesparing en afvalpreventie Workshops - groepsmethodieken met begeleiding Individuele methodiek Wat? 7 workshops rond klimaatthematiek, energie, water

Nadere informatie

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen

Nadere informatie

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg?

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Ruim 10% van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. Ongeveer 7% van de kinderen in de provincie Groningen groeit op in een gezin dat

Nadere informatie

2. Voorbereiding stuurgroep Warmer Wonen en persmoment 16 december

2. Voorbereiding stuurgroep Warmer Wonen en persmoment 16 december g 77 25 WW 20141118 v kerngroep Warmer Wonen Leiedal 18 november 2014 [titel van verslag] Thomas Raes, Pieter Decruynaere, Daevy Debeuf, Valerie Depraetere, Jan Gryspeerdt, Filip Van Lancker, Tom Vlaeminck,

Nadere informatie

Aanzet transformatie Wmo

Aanzet transformatie Wmo Aanzet transformatie Wmo 3 initiatieven nader toegelicht Raadsinformatiebijeenkomst 4 februari 2015 Programma 1. Aanzet transformatie Wmo 2. Zelfregiecentrum Weert a. Flexibele maatschappelijke opvang

Nadere informatie