Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "http://www.send-my-mail.com/verification/show/show.php?user=35&id=1354&c=95..."

Transcriptie

1 pagina 1 van 6 1. Colloquium thuisloosheid, van signaal naar gezamenlijke regiostrategie 2. Winternachtopvang voor daklozen in Kortrijk gaat vierde jaar in 3. Impulsproject Zorgdragen in crisis 4. Voedselhulp als hefboom in armoedebestrijding: 2 projecten in de kijker 5. Bijna 4 miljoen euro gemobiliseerd voor energiebesparende investeringen in de regio 6. Beleidsevoluties energie en armoede 7. Cijfers Zuid-West-Vlaanderen uit Provinciale Kansarmoedatlas Provincie keurt subsidie goed voor woonzorgproject Deerlijk 9. People Profit Planet-prijs voor Activiteitencentrum TRAVO Menen 10. Logo Leieland organiseert training motiverende gespreksvoering bij rokers 11. Ieders stem telt Het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen is een samenwerkingsinitiatief van 13 OCMW's, 13 gemeentebesturen en regionaal werkende organisaties die actief zijn op vlak van welzijn, sociaal beleid en sociale dienstverlening in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Mensen van verschillende besturen en diensten samen brengen rond sociale thema's in de streek. Noden én ideeën helpen bespreekbaar maken. Ondersteuning bieden bij de concretisering van sociaal beleid en sociale streekprojecten. Voorbereidend werk leveren door in te spelen op wat leeft in deze streek én op sociale beleidsontwikkeling. Dat is de opdracht van het Welzijnsconsortium. Bezoek onze website op 1. Colloquium thuisloosheid, van signaal naar gezamenlijke regiostrategie De stuurgroep thuisloosheid organiseerde op 4 oktober een colloquium rond thuisloosheid. De leden presenteerden verschillende realisaties die aantonen dat samenwerken op vlak van thuisloosheid leidt tot betere resultaten. Daarnaast stelde men de regiostrategie met 9 speerpunten voor, met als rode draad gedeelde zorg en als uitnodiging tot nog mee(r) samenwerken. Freek Spinnewijn, directeur van Feantsa, gaf in zijn toelichting inspirerende voorbeelden uit Europa. Tot slot gaf een panel van beleidsverantwoordelijken uit verschillende organisaties een eerste reactie op de voorgestelde regiostrategie. Meer info bij Liesbet Mullie 2. Winternachtopvang voor daklozen in Kortrijk gaat vierde jaar in Voor het vierde jaar op rij start er in Kortrijk een winternachtopvang voor daklozen, voor een periode van 4 maanden (15 november 2011 tot en met 11 maart 2012). Dit wordt gefinancierd door de stad Kortrijk, OCMW Kortrijk en de Provincie West-Vlaanderen. Net zoals de voorbije jaren staat deze noodopvang open voor personen die dakloos zijn, niet (meer) terecht willen of kunnen in het bestaande netwerk van opvanginitiatieven of dringend nood hebben aan een veilige en laagdrempelige slaapplaats. De nachtopvang bevindt zich dit jaar opnieuw in het voormalig dagziekenhuis van St. Niklaas. Er worden 10 bedden voorzien, (met uitbreiding naar 15 tijdens het winternoodplan) is zeven

2 pagina 2 van 6 dagen op zeven open, van 21u 's avonds tot 8u30 's morgens. Een inloopmoment is voorzien van 19u30 tot 21u. Zowel daklozen als bezoekers kunnen dan een kop koffie nuttigen. Enkele cijfers van vorige winter tonen de nood en meerwaarde aan: - op 117 nachten, een gemiddelde bezetting van 9 personen per dag - ongeveer 100 verschillende personen deden een beroep op de nachtopvang (77 mannen, 13 vrouwen en 6 kinderen) - de grootste leeftijdsgroep was de groep van 20 tot 29 jarigen - het grootste deel van de bezoekers is Belg - de meeste personen zijn afkomstig uit regio Kortrijk Meer info bij Caroline Verhaeghe of Rudy Schollaert 3. Impulsproject Zorgdragen in crisis Begin september 2010 ging een experiment van start dat een nieuwe methodiek uittest voor moeilijke crisissituaties. Voor de betrokken persoon wordt een bruggenbouwer of trajectbegeleider aangesteld. Deze is de ondersteuningsfiguur voor de cliënt en ontwikkelt samen met verschillende diensten (uit verschillende sectoren) een gepast toekomsttraject voor de cliënt. De trajectbegeleidster vormt samen met de coördinator van het Regionaal Crisisnetwerk een team. Het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen (Impulspremie 2010) financieren een halftijdse functie voor dit project. De evaluatie na één werkjaar levert volgende resultaten op. - 9 cliënten zijn gestart in trajectbegeleiding (09/2010 tot 08/2011) - Naast het crisisoverleg werden 27 opvolgoverleggen georganiseerd (met trajectbegeleider, cliënt en betrokken diensten) - De koppeling tussen crisisoverleg en trajectbegeleiding biedt duidelijk nieuwe kansen voor verschillende cliënten - De opvolgoverleggen zijn cruciaal voor de verdere afstemming en uittekening van het toekomsttraject met de persoon en betrokken diensten - Het preventief samenkomen om dreigende crisissen te vermijden blijft een belangrijk aandachtspunt. Meer info bij Liesbet Benoit of Liesbet Mullie 4. Voedselhulp als hefboom in armoedebestrijding: 2 projecten in de kijker In de streek werkt het Welzijnsconsortium enkele concrete initiatieven uit rond voedselhulp. Onze basisvisie is dat voedselhulp niet louter caritatief hoeft te zijn, maar dat het een hefboom kan zijn om mensen te versterken en uit de armoede te tillen. Dit is gebaseerd op het Standpunt Noodhulp van het Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. Menswaardige noodhulp doet meer dan brandjes blussen en werkt armoede-doorbrekend. Voedselhulp kan een actieve rol opnemen in armoedebestrijding door bepaalde hefbomen in de werking in te schakelen, zoals kansen tot succeservaringen, ontmoetingskansen, werken rond gezonde voeding, dialooggroepen, respect van vrijwilligers en professionelen die doordrongen zijn van de krachtenbenadering van mensen in armoede. Noodhulp onder protest kan een krachtig beleidssignaal geven naar de structurele oplossingen zoals een voldoende hoog inkomen. De basis voor onze werking zijn de voedselbedeelpunten zelf. De ontwikkelde acties pikken in op zaken die op de eerste regionale ontmoeting gesignaleerd zijn door de voedselhulporganisaties zelf. Tegelijk werken we geleidelijk aan om bovenstaande visie rond voedselhulp te doen doorsijpelen in de bestaande initiatieven. * Kwaliteitsvolle en gezonde voeding Een project waarbij groenten van de REO Veiling toegevoegd worden aan de voedselpakketten, verhoogt de diversiteit en de kwaliteit van de voedselpakketten significant. Tegelijk worden op die manier voedseloverschotten gevaloriseerd. Een vorming "gezonde voeding hoeft niet duur te zijn" maakt mensen in

3 pagina 3 van 6 armoede en vrijwilligers bewust van wat ze eten, wat ze kopen, en hoe ze gezond, lekker en goedkoop kunnen combineren. In kooklessen gaat men aan de slag met de ingrediënten uit de voedselpakketten en de groenten. Deze leren klaarmaken, leren appreciëren, tijdens gezamenlijke activiteiten biedt ook kansen tot ontmoeting en delen van het "kunnen" van mensen. * Menswaardige noodhulp Het oriëntatie- en motivatietraject "voedselhulp als hefboom" zal mensen geleidelijk aan warm maken om hun interne werking te reorganiseren. We gaan niet alleen op bezoek bij goede voorbeelden van diverse sociale kruideniers, maar ook naar plaatsen waar dialoog en participatie van mensen in armoede in de praktijk worden omgezet. In het najaar 2012 starten enkele organisaties met het veranderingstraject. Ze krijgen hiervoor begeleiding in groep en ter plaatse. Meer info bij Virginie Carlassara 5. Bijna 4 miljoen euro gemobiliseerd voor energiebesparende investeringen in de regio In oktober kwamen beleidsmensen van Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Harelbeke, Menen, Waregem, Wevelgem en Zwevegem samen om het tweede werkingsjaar van het FRGE-project te evalueren. Het project is een samenwerking tussen de lokale besturen, het Welzijnsconsortium en Elk Zijn Huis. Voor goedkope tot renteloze energieleningen voor basisinvesteringen kunnen inwoners terecht bij hun gemeente en/of OCMW. Voor een specifiek bepaalde doelgroep nemen de lokale besturen de 2% rente op zich en wordt begeleiding voorzien bij keuze en uitvoering van de nodige energiebesparende investeringen. We kunnen na 2 werkingsjaren meegeven dat: mensen een aanvraag deden voor een lening voor energiebesparende investering. - Hiervan 20% behoort tot de specifiek bepaalde doelgroep (mensen met verhoogde tegemoetkoming, met laag inkomen of in begeleiding omwille van betalingsproblemen energiefactuur). Meer dan 45 huishoudens werden begeleid bij de keuze en uitvoering van de werken. - Bijna werd ontleend om te investeren in energiebesparende investeringen. - De geschatte jaarlijkse CO-besparing door deze investeringen is 700 ton. In werkingsjaar 3 hopen we met een aantal extra inspanningen nog meer energiebesparende investeringen te kunnen stimuleren bij die mensen die het meest baat hebben bij een daling van hun energiefactuur. Zie ook Meer info bij Pieter De Meyer en Inge Vervaecke 6. Beleidsevoluties energie en armoede De meest kwetsbare inwoners en vaak ook bewoners van huizen in slechte staat besteden volgens onderzoek een relatief groter aandeel van het gezinsbudget aan energie. Ze maken daarbij ook nog eens het minst gebruik van de overheidsmaatregelen om energiebesparing te stimuleren. Het mattheuseffect speelt dus sterk op het vlak van energie en energiebesparing. Daarom zet het Welzijnsconsortium in op verschillende projecten (Energiesnoeiers, FRGE,...) die vanuit een sociale focus rond energiebesparing te werken. - Vanuit de politici in de streek wordt veel belang gehecht aan het versterken van de sociale focus van het FRGE, dit al vanaf het begin van de opstart van de energieleningen. De opmerkingen rond het verlengen van de leningstermijn van 5 naar 10 jaar en de mogelijkheden rond subrogatie van premies werden meegedeeld aan de Raad van Bestuur van het FRGE. Op de energiedag van november 2011 organiseerde de VVSG een overlegplatform tussen de Vlaamse lokale entiteiten van het FRGE, waar ook deze opmerkingen naar boven kwamen. Alle lokale entiteiten benadrukken het belang om het FRGE als instrument aan te passen om de

4 pagina 4 van 6 meest kwetsbare doelgroep beter te kunnen bereiken. De VVSG maakte de opmerkingen per brief over aan de Vlaams Minister van Wonen Freya Van den Bossche, die in de toekomst de Lokale Entiteiten FRGE onder haar bevoegdheden zal krijgen. - Vorige week werd tevens het rapport van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtigen Energie voorgesteld. Voor de uitwerking daarvan zal de komende periode opnieuw beroep worden gedaan op de inbreng van de uitvoerende spelers op de energiemarkt en de vele belanghebbenden die ook hebben bijgedragen tot de evaluatie. Het rapport met de bijlages is terug te vinden op de websites van het VEA, via deze link. Meer info bij Inge Vervaecke 7. Cijfers Zuid-West-Vlaanderen uit Provinciale Kansarmoedatlas 2011 Recent publiceerde het Steunpunt Sociale Planning, Dienst Welzijn van de Provincie West-Vlaanderen de Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen Met de West-Vlaamse kansarmoedeatlas wil het Steunpunt een antwoord bieden op volgende vragen: - Welke zijn de kansarme buurten in West-Vlaanderen? - Wat zijn de kenmerken van de buurtbewoners binnen deze buurten? - Hoe evolueren deze buurten doorheen de tijd? We vroegen de auteur en onderzoeker, Stefanie Rammelaere, om de opvallendste bevindingen voor de regio samen te vatten. In totaal werden 342 buurten gescreend. Als antwoord op de eerste vraag, welke de kansarme buurten zijn binnen de regio, leverde deze studie 23 buurten op. Dit komt neer op 6,73% van alle gescreende buurten in de regio. Hiermee scoort Zuid-West-Vlaanderen iets beter dan het West-Vlaams gemiddelde (7,3%). De kansarme buurten zijn in de regio Zuid-West-Vlaanderen verspreid over 5 van de 12 gemeenten. In Waregem en Wervik tellen we 1 kansarme buurt; in Harelbeke 2 kansarme buurten; Menen heeft 6 kansarme buurten en Kortrijk 13. Een kansarme buurt wordt hier gedefinieerd als een buurt waar een cumulatie van kansarmoede-indicatoren voorkomt. In totaal betreft het 10 indicatoren opgedeeld in 4 dimensies: - Demografie (aantal alleenstaanden, eenoudergezinnen en gescheiden 60-plussers) - Huisvesting (huurders 60-plus, huurders jaar en wooninstabiliteit) - Onderwijs (schoolse vertraging in het lager onderwijs, schoolse vertraging in het secundair onderwijs en aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs) - Werkloosheid (aantal laaggeschoolde werkzoekenden) Wanneer een buurt slecht scoort op minstens 3 van deze dimensies dan wordt deze als kansarm benoemd. Binnen de regio Zuid-West-Vlaanderen tellen we 20 buurten waar 3 maal een drempel werd overschreden en 3 buurten waar alle drempels werden overschreden. 2 van deze buurten vinden we terug in Kortrijk (Goederenstation en Groeningekaai) en 1 buurt in Waregem (Torenhof). De tweede vraag waarop we een antwoord hebben gezocht is welke de kenmerken zijn van de bewoners van de 23 kansarme buurten binnen de regio Zuid-West-Vlaanderen. Een eerste opvallende vaststelling is dat het percentage inwoners wonend in een kansarme buurt sterk varieert tussen de gemeenten. Kortrijk heeft met 19,26% inwoners wonend in een kansarme buurt het hoogste aandeel potentieel kansarmen t.o.v. de totale bevolking. Op de tweede plaats komt Menen met 16,59%. Waregem heeft het laagste aandeel inwoners wonend in een kansarme buurt (4,28%). Harelbeke en Wervik bevinden zich in de middenmoot met respectievelijk 9,89% en 8,30%. De atlas moet gezien worden als een werkinstrument en een uitnodiging om aan de slag te gaan met de resultaten. Om de lokale discussies, inzake kansarmoede of een deelthema, te stofferen worden de resultaten van de atlas vertaald in gemeentelijke of regionale steekkaarten. In bijlage bij de steekkaarten wordt eveneens een voorstel gedaan over hoe men concreet aan de slag kan gaan met het cijfermateriaal. Zowel de gemeentelijke steekkaarten als de steekkaart voor de regio Zuid-West-Vlaanderen kunnen opgevraagd worden via

5 pagina 5 van 6 Neem ook eens een kijkje op onze nieuwe rubriek cijfers op onze website. 8. Provincie keurt subsidie goed voor woonzorgproject Deerlijk In oktober keurde de deputatie van de provincie West-Vlaanderen twee woonzorgprojecten goed zodat deze de komende jaren op de nodige subsidies kunnen rekenen. Deze twee nieuwe projecten zijn Thuis in Welzijn (projectindiener: OCMW Ingelmunster en gemeente Ingelmunster) en Zorgzaam Deerlijk, waar je je thuis voelt (projectindiener OCMW Deerlijk met ondersteuning van het Welzijnsconsortium). Het project Zorgzaam Deerlijk, waar je je thuis voelt wil Deerlijk op drie vlakken versterken. Het project wil het sociaal kapitaal en het sociaal netwerk in de verschillende buurten vrijwaren, ondersteunen en versterken en hierbij uitdrukkelijk een mix van bevolkingsgroepen betrekken en bereiken. Er zal ingezet worden op zelfredzaamheid, sociaal weefsel en verantwoordelijkheid nemen. Bijkomend wil het project de dienst- en hulpverlening op het vlak van wonen en zorg zo toegankelijk mogelijk aanbieden. In het bijzonder wil het project een nieuw ondersteuningsaanbod ontwikkelen voor zorgbehoevende personen die thuis wonen. Woonzorgcoördinatie, maatwerk en mobilisatie van alle inzet, inclusief de zelfredzaamheid van betrokken doelgroep, zijn hierin de sleutels. Bedoeling is meer maatwerk te kunnen realiseren met een ondersteunend woonzorgaanbod voor personen met een zorgbehoefte in de thuissituatie. Tenslotte wil het project dat het wonen (woonomgeving en woningen) in Deerlijk ertoe bijdraagt dat alle inwoners van Deerlijk, zo lang als mogelijk een thuis vinden in hun eigen woning en buurt. Om dit te realiseren worden twee centrale hefboomprojecten in een looptijd van 3 jaar uitgewerkt: - experimentele werking mobiel lokaal dienstencentrum - lokale woonzorgcoördinatie en multidisciplinair woonzorgoverleg Meer info bij Silvie Vanhoutteghem 9. People Profit Planet-prijs voor Activiteitencentrum TRAVO Menen De Drie Wijzen, het samenwerkingsverband van Groep Ubuntu en vzw BIK, reikte naar aanleiding van het project "Elementaire Deeltjes" de People-Planet- Profitprijs uit in samenwerking met Cera, Sinergiek, Howest, Welzijnsconsortium West-Vlaanderen en het Steunpunt Arbeidszorg West- Vlaanderen. Studenten van het eerste jaar industrieel productontwerpen in Howest kregen de opdracht een origineel en commercieel prototype van een product naar analogie met de filosofie van de Drie Wijzen te ontwikkelen. Uit de top-10 konden de leveranciers van de Drie Wijzen een prototype selecteren, een productiedossier opstellen en meedingen naar de People-Planet-Profitprijs Deze geldprijs ter waarde van 1000, geschonken door Cera, ging naar Activiteitencentrum Travo uit Menen, dat aan de slag gaat met de kleerhanger (zie foto), een prototype van Sven Worm en Kevin Durant. De Drie Wijzen 10. Logo Leieland organiseert training motiverende gespreksvoering bij rokers Rokers motiveren om te stoppen met roken is vaak erg moeilijk en leidt niet altijd tot een bevredigend resultaat. Om welzijns- en gezondheidswerkers op dit vlak te ondersteunen naar hun doelpubliek toe, werd het pakket

6 pagina 6 van 6 'motiverende gespreksvoering bij rokers' ontwikkeld. Het is een introductietraining rond efficiënt sensibiliseren, motiveren en doorverwijzen. Deze interactieve training wordt verzorgd door Danny Halford van VIGeZ. In West-Vlaanderen worden gratis trainingen aangeboden. Voor de trainingen op 19 december in Brugge en op 20 december in Staden kunt u zich nog inschrijven tot 13 december. Meer info via en of bij Logo Leieland. 11. Ieders stem telt Samenlevingsopbouw wil met het project Ieders stem telt! de lokale verkiezingen (14 oktober 2012) aangrijpen om sociale thema's en noden van maatschappelijk kwetsbare groepen hoger op de politieke agenda te plaatsen. In het najaar van 2011 gaan we het gesprek aan met de betrokken mensen zelf: wat vinden zij belangrijk voor het beleid in de komende bestuursperiode? Het resultaat van deze bespreking wordt ingepast in Vlaamse, regionale en lokale prioriteitennota's. In de weken voor de verkiezingen organiseren we dan politieke debatten in de centrumsteden Roeselare, Brugge, Oostende en Kortrijk. Begin september 2012 komt er ook een sociale stemtest over thema's die voor de doelgroep belangrijk zijn. Voor dit project werkt Samenlevingsopbouw samen met heel wat partnerorganisaties. Zo staat Vormingplus Midden- en Zuid West-Vlaanderen samen met Samenlevingsopbouw in voor het begeleiden van gesprekken in het najaar van Voor meer informatie over dit project contacteer Karen Viaene Tel Send-My-Mail by 3SIGN

2. Vorming 'Broodje gezond' wordt gesmaakt door mensen in armoede en vrijwilligers

2. Vorming 'Broodje gezond' wordt gesmaakt door mensen in armoede en vrijwilligers 1. 'Ieders stem telt' ook in het nieuwe streekpact 2. Vorming 'Broodje gezond' wordt gesmaakt door mensen in armoede en vrijwilligers 3. Goedkope of renteloze energieleningen via het Fonds ter Reductie

Nadere informatie

Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen

Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen vzw Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen in samenwerking met Steunpunt Sociale Planning, Provincie West-Vlaanderen Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE OOSTENDSE LEGISLATUUR

ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE OOSTENDSE LEGISLATUUR ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE OOSTENDSE LEGISLATUUR EEN GEMEENSCHAPPELIJK MEMORANDUM VOOR DE LOKALE VERKIEZINGEN Gezamenlijke prioriteitennota gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

ENERGIE-ARMOEDE: MAXIMAAL 10% VAN HET INKOMEN VOOR ENERGIE

ENERGIE-ARMOEDE: MAXIMAAL 10% VAN HET INKOMEN VOOR ENERGIE 105 9 GEEN ENERGIE-ARMOEDE: MAXIMAAL 10% VAN HET INKOMEN VOOR ENERGIE Energie-armoede ontstaat als de energiekost een te grote hap neemt uit het gezinsbudget, het houdt dus verband met het inkomen, de

Nadere informatie

Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen. Kortrijk, 18 april 2013. BND Kortrijk vzw Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen

Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen. Kortrijk, 18 april 2013. BND Kortrijk vzw Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen BND Kortrijk vzw Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen Damastweversstraat 1 8500 Kortrijk - tel. 056 28 27 76 Contact: valerie.vanhoutte@bndkortrijk.be www.bndkortrijk.be Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Welzijnsconsortium realiseert duurzame samenwerking voor 50 ton verse groenten voor voedselhulp per jaar

Welzijnsconsortium realiseert duurzame samenwerking voor 50 ton verse groenten voor voedselhulp per jaar E-zine Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen Op initiatief van het Huis van de Streek Zuid-West-Vlaanderen ontvangt u het E-zine Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de

Nadere informatie

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE OCMW JAAROVERZICHT 2014 OCMW GENT STAPT MET U MEE VOORWOORD Beste lezer OCMW Gent heeft als doel het welzijn van alle Gentenaars te bevorderen. We beseffen echter maar al te goed dat we deze taak niet

Nadere informatie

Algemeen Welzijnswerk

Algemeen Welzijnswerk Jaarverslag 2014 versterkt welzijn OOST-VLAANDEREN Centrum versterkt welzijn Algemeen Welzijnswerk APRIL 2015 - V.U.: PATRICK SEYS CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153, 9000 Gent ondernemingsnr. 0508

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

DE GROTE PARADE. Leve Hart boven Hard! 29 maart 15 13u Noordstation Brussel. in surp ZORG VOO DE ZORG. meer p.3

DE GROTE PARADE. Leve Hart boven Hard! 29 maart 15 13u Noordstation Brussel. in surp ZORG VOO DE ZORG. meer p.3 PB- PP BBELGIE(N) - BELGIQUE Driemaandelijkse uitgave Jaargang 25 2015 nummer 1 Jan. Febr. Mrt. Afgiftekantoor Brugge Mail - P408456 Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen Torhoutsesteenweg 100 A 8200 Brugge

Nadere informatie

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Project Visite. Stand van zaken. 3. Tussenkomstbeleid in energiekosten. Voorstel

Nadere informatie

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE ANNELINE GEERTS DANIELLE DIERCKX LIEF VANDEVOORT In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Nadere informatie

Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente.

Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. 1. Inleiding Het denken over lokale aanspreekpunten wonen, water en energie

Nadere informatie

Woord vooraf. Een jaarverslag maken en lezen, is even terugblikken en stilstaan bij de geleverde inspanningen van het voorbije jaar.

Woord vooraf. Een jaarverslag maken en lezen, is even terugblikken en stilstaan bij de geleverde inspanningen van het voorbije jaar. OCMW HARELBEKE Woord vooraf Mevrouw, Mijnheer, Voor u ligt het jaarverslag 2013. Een jaarverslag maken en lezen, is even terugblikken en stilstaan bij de geleverde inspanningen van het voorbije jaar. Zoals

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

Beleidsbrief Wonen 2007-2012

Beleidsbrief Wonen 2007-2012 Beleidsbrief Wonen 2007-2012 Inhoud 1. Situering 2. Provinciaal woonbeleid 2.1.Ondersteuning lokaal woonbeleid en dienstverlening 2.1.1. Intergemeentelijke huisvestingsdiensten/woonwinkels 2.1.2. Provinciaal

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente.

Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw Steunpunt Turnhout Otterstraat 116, 2300

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding

Federaal Plan Armoedebestrijding Federaal Plan Armoedebestrijding Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Voorwoord... 4 1. Armoedebestrijding in België... 5 1. Wat is armoede?...5 2. Armoede, een situatieschets voor België...5 3. De Europese

Nadere informatie

Kritisch en autonoom. Vanden Bogaerde istockphoto.com. Samenlevingsopbouw 2010-2011

Kritisch en autonoom. Vanden Bogaerde istockphoto.com. Samenlevingsopbouw 2010-2011 Kritisch en autonoom Vanden Bogaerde istockphoto.com 1 Samenlevingsopbouw 2010-2011 De sec tor Samenle vingsopbouw In de sector zijn zo n 300 mensen aan de slag over sociale grondrechten en de leefbaarheid

Nadere informatie

12 werken voor de gemeente en het Sociaal Huis van Herent

12 werken voor de gemeente en het Sociaal Huis van Herent 12 werken voor de gemeente en het Sociaal Huis van Herent Marant nodigt de Raadsleden van het Sociaal Huis uit tot dialoog 12 standpunten door Huis Marant rond bestrijding van armoede Wat vooraf gaat De

Nadere informatie

Zes prioriteiten voor het woonbeleid in Zuid-West-Vlaanderen. atlas Zuidelijk West-Vlaanderen / Fascikel 7

Zes prioriteiten voor het woonbeleid in Zuid-West-Vlaanderen. atlas Zuidelijk West-Vlaanderen / Fascikel 7 W o o n r e g i e b o e k Zes prioriteiten voor het woonbeleid in Zuid-West-Vlaanderen atlas Zuidelijk West-Vlaanderen / Fascikel 7 Colofon Dit woonregieboek werd opgemaakt door de regionale cel woonbeleid

Nadere informatie

WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN?

WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? Themadossier: Huisvesting Dynamo Limburg vzw WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? Themadossier: Huisvesting Dit dossier kwam tot stand door de bovenlokale themawerking van Dynamo Limburg

Nadere informatie