2. Vorming 'Broodje gezond' wordt gesmaakt door mensen in armoede en vrijwilligers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Vorming 'Broodje gezond' wordt gesmaakt door mensen in armoede en vrijwilligers"

Transcriptie

1 1. 'Ieders stem telt' ook in het nieuwe streekpact 2. Vorming 'Broodje gezond' wordt gesmaakt door mensen in armoede en vrijwilligers 3. Goedkope of renteloze energieleningen via het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) blijven bestaan 4. Regiocijfer: OCMW's behandelen LAC-dossiers gas en elektriciteit in Desocialekaart.be: fiches voor de regio; unieke bezoekers per maand 6. Een greep uit nieuwe fiches in de sociale kaart van de regio 7. OCMW's delen praktijk m.b.t. gezins- en thuisbegeleiding 8. Energiezuining wonen, vorming voor maatschappelijk werkers, Kortrijk, 7 juni Trekt u de kar van een vernieuwend lokaal gezondheidsbeleid? 10. Armoedebestrijding: Federale Prijs POD MI en Projectoproep CERA Het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen is een samenwerkingsinitiatief van 13 OCMW's, 13 gemeentebesturen en regionaal werkende organisaties die actief zijn op vlak van welzijn, sociaal beleid en sociale dienstverlening in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Mensen van verschillende besturen en diensten samen brengen rond sociale thema's in de streek. Noden én ideeën helpen bespreekbaar maken. Ondersteuning bieden bij de concretisering van sociaal beleid en sociale streekprojecten. Voorbereidend werk leveren door in te spelen op wat leeft in deze streek én op sociale beleidsontwikkeling. Dat is de opdracht van het Welzijnsconsortium. Bezoek onze website op 1. 'Ieders stem telt' ook in het nieuwe streekpact Het Welzijnsconsortium en Samenlevingsopbouw wensen samen het project Ieders Stem telt maximaal te laten renderen als insteek voor de opmaak van het nieuwe streekpact in Zuid-West-Vlaanderen. RESOC Zuid-West-Vlaanderen gaat in op de uitnodiging om de dialoog met mensen in armoede in te brengen in het traject van de opmaak van het nieuwe Streekpact. De eerste dialoog zal plaats vinden met de Raad van Bestuur van RESOC. Daarnaast zullen de inhoudelijke actiepunten voor de nieuwe lokale en provinciale legislatuur vanuit het project 'Ieders Stem telt' ingebracht worden als discussiemateriaal in de voorbereidende werkgroepen van het nieuwe streekpact. Kijk alvast eens op de website van Ieders Stem Telt in de rubriek prioriteitennota's. Voor meer info omtrent de verdere uitwerking: Inge Vervaecke, stafmedewerker Welzijnsconsortium vzw Zuid- West-Vlaanderen. Voor meer info omtrent het project 'Ieders Stem Telt', Karen Viaene, stafmedewerker Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. Voor meer info over de opmaak van het nieuwe Streekpact: Alain Depreux, coördinator Resoc Zuid-West- Vlaanderen. 2. Vorming 'Broodje gezond' wordt gesmaakt door mensen in armoede en vrijwilligers

2 Op 8 maart 2012 organiseerde het Welzijnsconsortium in samenwerking met LOGO Leieland een vorming 'Broodje gezond' over lekker, gezond en goedkoop eten. Er kwamen een 60-tal geïnteresseerden op af: medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van verenigingen en organisaties die voedselpakketten bezorgen en maaltijden klaarmaken voor mensen in armoede. De vorming bestond uit 4 interactieve workshops: (1) de voedingsdriehoek op een interactieve en levendig geïllustreerde manier leren kennen; (2) praktische tips en tools hoe een voedselbedeelpunt haar bezoekers kan sensibiliseren rond gezonde voeding; (3) de basics over voedselhygiëne; (4) enkele voedingstestjes om een beter inzicht krijgen in het eigen voedingspatroon (vocht, vezels, vet, groenten en fruit). Kortom, een overvolle en boeiende namiddag. Elke organisatie kreeg een pakket met werkmateriaal om verder mee aan de slag te gaan. De deelnemers waren heel tevreden over de vorming: een schat aan informatie, rijkelijk gedocumenteerd, veel bijgeleerd, lekker geproefd van onbekend fruit,... Zeker voor herhaling vatbaar! Wie interesse heeft, kan contact met ons opnemen. Virginie Carlassara Annelies Huysentruyt 3. Goedkope of renteloze energieleningen via het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) blijven bestaan Het populaire systeem van de groene lening waarbij de Federale overheid een intrestkorting van 1,5% gaf op leningen voor energiebesparende investeringen liep af eind De goedkope of renteloze energieleningen van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost, die via de lokale besturen van Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wevelgem en Zwevegem worden verstrekt, bestaan nog steeds. Bij de opstart in 2009 kregen we immers kapitaal om de FRGE leningen ten minste tot september 2014 aan te bieden. Het tweede werkingsjaar als Lokale Entiteit van het FRGE liep ten einde op 30 september We hebben, in vergelijking met het eerste werkingsjaar, aanzienlijk meer leningsdossiers behandeld en meer kapitaal uitgeleend: - er werden 345 aanvragen ingeleid, waarvan er 317 zijn goedgekeurd en 5 aanvragen nog worden behandeld - we hebben 65 personen en gezinnen uit de specifieke sociale doelgroepen bereikt waarbij 52 dossiers zijn goedgekeurd en 3 aanvragen nog in behandeling zijn - dat we daarmee ongeveer euro kapitaal van het rollend fonds hebben kunnen inzetten Sinds de opstart najaar 2009 doen een 760-tal gezinnen een beroep op het FRGE. De lokale besturen uit de regio nemen nu de 2% rente voor de sociale doelgroep op zich. De Vlaamse Regering heeft ondertussen bekendgemaakt dat ze overweegt om de kost, van het renteloos aanbieden van de energieleningen aan de sociale doelgroepen, op zich te nemen. De definitieve regeling zal in de loop van de komende maanden worden gecommuniceerd. Meer informatie: Pieter De Meyer projectmedewerker FRGE 4. Regiocijfer: OCMW's behandelen LAC-dossiers gas en elektriciteit in 2010

3 In 2010 kregen de OCMW's in de regio Zuid-West-Vlaanderen vragen vanuit de sociale leverancier tot afsluiting van gas en/of elektriciteit. Opmerkelijk is dat het slechts in 22% gaat om beschermde afnemers. Of met andere woorden, 88% zit niet in een beschermd statuut dat recht geeft op de sociale maximumprijzen. Het behoort tot de wettelijke opdracht van een OCMW de Lokale Adviescommissies (LAC) te organiseren. Een LAC behandelt dossiers van gezinnen met betalingsachterstand inzake gas, electriciteit of water. Zonder de goedkeuring van deze Lokale Adviescommissies mag niemand afgesloten worden van gas, elektriciteit (Eandis of Infrax) of water (VWM). De zgn. LAC-dossiers inzake gas en elektriciteit gaan over mensen die omwille van betaalproblemen of andere redenen niet langer terecht kunnen bij een commerciële leverancier en waar Eandis of Infrax de taak als sociale leverancier opneemt. Indien ook hier schulden opgebouwd worden of indien geen toegang tot de woning verleend wordt om een budgetmeter te plaatsen, kan het dossier worden overgemaakt aan het OCMW met de vraag tot afsluiting via het LAC. Op het LAC wordt samen met de distributienetbeheerder, het OCMW en de persoon gezocht naar een laatste mogelijke oplossing voor de betalingsproblemen. Vaak kan zo een afsluiting nog voorkomen worden. Meer info: Inge Vervaecke 5. Desocialekaart.be: fiches voor de regio; unieke bezoekers per maand De sociale kaart bestaat in jaar. Gedurende die 10 jaren is er veel werk verzet. De sociale kaart had van bij de aanvang de ambitie om meer te zijn dan een adressendatabank van organisaties en diensten uit de welzijns- en gezondheidssector. De doelstelling is om kwalitatieve en inhoudelijke informatie aan te bieden op een gestructureerde en overzichtelijke manier. Daarbij worden zowel de gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde organisaties opgenomen. Sinds een aantal jaar is de interprovinciale sociale kaart voor iedereen gratis toegankelijk via De sociale kaart wordt effectief gebruikt door het werkveld. In 2011 kende de website per maand gemiddeld een kleine unieke bezoekers. Een team achter de sociale kaart (met medewerkers van zowel provincies als welzijnsraden - voor de regio Zuid-West-Vlaanderen het Welzijnsconsortium) streeft er enerzijds dagdagelijks naar om de opgenomen gegevens zo actueel mogelijk te houden. Anderzijds tracht de sociale kaart ook op permanente basis hiaten in de sociale sector en nieuwe initiatieven in de dienstverlening aan het overzicht toe te voegen. In de sociale kaart zijn momenteel fiches opgenomen uit de regio Zuid-West-Vlaanderen. Voor gans de provincie telt de sociale kaart fiches. Jaarlijks is er een oproep om deze te actualiseren. Permanent kunnen aanpassingen aangebracht worden. Ook een nieuwe fiche toevoegen kan op elk moment. Meer info: Virginie Carlassara 6. Een greep uit nieuwe fiches in de sociale kaart van de regio OP Maat VZW Dienst Persoonlijke Assistentie Zuid-West-Vlaanderen Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen Cliëntoverleg West-Vlaanderen

4 De provincie heeft recent de nieuwe website gelanceerd. Dankzij deze website kan een mantelzorger, professionele zorgverlener gemakkelijker op zoek gaan naar een tijdelijke opvang voor een zorgbehoevende oudere in een centrum voor kortverblijf. Via de website kan de vrije kamer ook aangevraagd worden. Indien gewenst kan u de bijhorende affiche en flyers opvragen via 7. OCMW's delen praktijk m.b.t. gezins- en thuisbegeleiding Ook in onze regio gaat het Bovenlokaal Overleg Opvoedingsondersteuning door. Dit is een samenwerking tussen het Welzijnsconsortium, de Provincie en het Agentschap Jongerenwelzijn. Op vraag van OCMW gezins- en thuisbegeleiders is ondertussen een intervisietraject opgestart in samenwerking met Informant. Thuis- en gezinsbegeleiders van de OCMW's van Kortrijk, Menen, Wevelgem en Zwevegem nemen hieraan deel. Zij komen dit jaar een viertal keren samen voor ervaringsuitwisseling en casusbesprekingen. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen schreef EXPOO, het expertisecentrum opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, een open brief. Daarin pleit het centrum ervoor dat gezinnen blijvend ondersteund worden bij het opvoeden van kinderen. De brief vindt u hier. Lees meer op: Energiezuining wonen, vorming voor maatschappelijk werkers, Kortrijk, 7 juni 2012 Meer informatie bij Valerie Vanhoutte De Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen organiseren opnieuw de vorming 'Energiezuinig wonen, tips voor begeleiders van kansengroepen'. Deze vorming is bedoeld voor maatschappelijk werkers, hulpverleners, medewerkers, contactpersonen FRGE, lokale besturen, welzijnsdiensten, diensten rond wonen,... De vorming gaat door op donderdag 7 juni 2012 van 9-16u in de Damastweverstraat te Kortrijk. Energiesnoeiers/BND Kortrijk vzw werft aan: Energiesnoeier M/V 9. Trekt u de kar van een vernieuwend lokaal gezondheidsbeleid? Een op drie burgers ligt wakker van gezondheid. Lokale besturen zetten zich dan ook in om hun inwoners gezonde kansen te geven. Maar hoe doet u dat concreet? In de brochure 'Trekt u aan de kar van een vernieuwend lokaal gezondheidsbeleid?' vindt u zeker inspiratie. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is gezondheid alvast een hot item. In de nieuwe meerjarenplannen kan u als lokaal bestuur ervoor zorgen dat gezondheid een rode draad vormt.

5 Voor de brochure, maar zeker ook voor meer inspiratie en advies, kunt u terecht bij Logo Leieland, Beverlaai 3 te Kortrijk, Downloadversie brochure: klik hier 10. Armoedebestrijding: Federale Prijs POD MI en Projectoproep CERA Federale Prijs Armoedebestrijding 2012 In 2012 worden er opnieuw drie personen of initiatieven, die zich verdienstelijk gemaakt hebben in de strijd tegen de armoede, bekroond met de Federale Prijs Armoedebestrijding. Aan de Federale Prijs Armoedebestrijding hangt een financiële tegemoetkoming vast van ,00 EUR en 6 genomineerden zullen 1.250,00 EUR ontvangen. Wilt u zich kandidaat stellen of kent u een persoon of initiatief die voor deze prijs in aanmerking komt? Neem dan contact op met de POD Maatschappelijke Integratie. Mail naar of bel naar 02/ voor meer informatie. Alle informatie over de deelnemingsvoorwaarden vindt u op deze website. Inschrijven kan tot 22/04/2012. Projectoproep Armoede en geestelijke gezondheid De geestelijke gezondheid van mensen in armoede en hun toegang tot geestelijke gezondheidszorg zijn kritieke punten. Cera, het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen en de Vlaamse overheid lanceren daarover een projectoproep. 4 projecten kunnen 2 jaar lang ondersteuning krijgen met euro per jaar. Alles over deze projectoproep vindt u hier uitschrijven - bekijk online Send-My-Mail by 3SIGN

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE Bijlage OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE Beringen Het terugdringen van kinderarmoede is opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 van de Stad Beringen. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Vorming met kansengroepen: praktijkvoorbeelden en reflecties. vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen

Vorming met kansengroepen: praktijkvoorbeelden en reflecties. vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen Vorming met kansengroepen: praktijkvoorbeelden en reflecties vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen Voorwoord Voor u ligt een portfolio, waarin vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen alle praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2 Concept paper for the continuation of the Energy checks An Coninx 3 februari 2014 Pagina: 2/12 Inleiding en situering KOMOSIE nam deel aan het project EC-LINC, Energy Checks for Low INCome households,

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw JAARVERSLAG 2008 Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw voorwoord vzw SPK vierde in 2008 zijn 20ste verjaardag, en dit bleef niet onopgemerkt. Met de uitgave van een prachtig boek, de realisatie

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

Wij zoeken technische mensen

Wij zoeken technische mensen e e n u i t g a v e v a n i m o g nr.50 juni - juli - augustus 2012 Woord van het bestuur Afval... bron van grondstof en energie. De Intercommunale Maatschappij voor Openbare Gezondheid, of kortweg IMOG,

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

VERSLAG DENKDAG DE (IDEALE) EERSTE LIJN

VERSLAG DENKDAG DE (IDEALE) EERSTE LIJN België/Belgique P.B. 3000 LEUVEN MAIL 2/3974 TIJDSCHRIFT Afzendadres: Vlaams Patiëntenplatform vzw - Groenveldstraat 15-3001 Heverlee v.u. G. Reynders-Broos Wijnegemsteenweg 70 Bus 005 2970 s Gravenwezel

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30 1210 Brussel JAARVERSLAG 2011 2 VGPH Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1. Duiding platform en verenigingen... 7 1.1

Nadere informatie

ECHO ABVV INHOUD. Controle over de energieprijzen moet inflatie drukken. Aan de index raken is geen optie!

ECHO ABVV INHOUD. Controle over de energieprijzen moet inflatie drukken. Aan de index raken is geen optie! Nummer 01, januari 2011 verschijnt niet in juli en augustus. V.U.: Luc Voets Hoogstraat 42 1000 BRUSSEL Afgiftekantoor: Brussel X De nieuwsbrief van de Federale en Intergewestelijke studiediensten van

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vierde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vierde werkingsjaar (1/11/2011-31/10/2012) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 4 1 Algemeen... 5 1.1

Nadere informatie