Verklaring van afkortingen 4 Een woord vooraf 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verklaring van afkortingen 4 Een woord vooraf 5"

Transcriptie

1 ADRESGEGEVENS r.k. daltonbasisschool De Leer Sint Michielsstraat AP Hengelo (Gelderland) Telefoon : Website : INHOUDSOPGAVE bladzijde Verklaring van afkortingen 4 Een woord vooraf 5 Hoofdstuk 1 De school 6 - Geschiedenis - Huidige situatie - Leerlingenaantal per 1 oktober van de afgelopen 5 jaar 7 - Stichting PRO8 - De Leer als daltonschool - Pedagogiek van Helen Parkhurst 8 Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 9 - De Leer: een gecertificeerde daltonschool - Veilig en vertrouwd voelen - Daltonbeleidsplan - voordelen van daltononderwijs 10 - Verantwoordelijkheid / zelfstandig werken / samenwerkend leren / Dalton logo - Daltononderwijs en daltonderzoek 11 - Vrije inloop / Gebonden inloop / planbord - Uitgestelde aandacht 12 - ICT onderwijs - Educatief gebruik / inzet in het onderwijs - De computer / digitale schoolborden / internetprotocol voor leerlingen - Internetprotocol, informatie voor ouders 13 - Veilig internet / surfen zonder risico s bestaat niet - Praktische tips / technisch beheer / website / cursus typevaardigheid 14 - De organisatie van de school 15 - Procedure verdeling van kinderen over de groepen - De samenstelling van het team 16 - PRO8 onderhoudsdienst - De activiteiten voor de kinderen / groep 1 en 2 / Lezen 17 - Taal / spreekbeurten, werkstukken, boekenbeurt / Spelling 18 - Rekenen en wiskunde / wereldverkennende vakgebieden (verkeer, kennis der natuur, aardrijkskunde, geschiedenis) / Identiteit en catechese 19 - Engels / Expressieactiviteiten / Coöperatieve spellen 20 - Huiswerk / Burgerschap, oriëntatie op jezelf en de wereld / Kracht van Bewegingsonderwijs 22 - Schoolzwemmen / Schaatsen 23 - Speciale voorzieningen in het schoolgebouw r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

2 Hoofdstuk 3 De organisatie van de leerlingenzorg 24 - Algemeen - Zorg op schoolniveau - Zorg op groepsniveau 25 - Zorg op individueel niveau 26 - Verwijsindex - Zorgstructuur 27 - Kinderen met speciale zorg, de zogenaamde rugzakleerling (LGF) 28 - Rapporten en oudercontacten - Gescheiden ouders en recht op informatie - Kwaliteit en opbrengst van ons onderwijs 29 - Plusklas in Hengelo - Wat is een plusklas / hoe werkt de plusklas 30 - Micado plusklas PRO Plusproject VO - School Maatschappelijk Werk 32 - Kindermishandeling / GGD Jeugdgezondheidszorg / Onderwijs Zorg Loket 33 - Logopedie / Onderwijs tijdens langdurige ziekteperiode van een leerling 34 - Protocol herfstkinderen 35 - Procedure m.b.t. herfstkinderen - Pestprotocol 36 Hoofdstuk 4 De leerkrachten 39 - Vervanging van leerkrachten - De begeleiding en inzet van stagiair(e)s - Scholing van leerkrachten 40 - Culturele vorming / cultureel erfgoed educatie - Techniek Hoofdstuk 5 De ouders 41 - Inschrijfformulier - Welkom op onze school - Betrokkenheid / Ouderavonden / Contact ouders school 43 - Telefonisch contact - Kijkdag bij de kleuters / Daltonkijkochtend - Open huis / nationale Daltondag / Opa en omadag 44 - Huisbezoek - Ouderraad - Sponsoring 45 - Medezeggenschapsraad / Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad - Klachtenregeling - Contactouders 46 Hoofdstuk 6 Schoolse activiteiten 47 - Sinterklaasfeest / Kerstfeest / Carnaval / Verjaardagen / Projectweek - Overblijfmogelijkheden (TSO, tussenschoolse opvang) 48 - Samenvattend overblijfreglement - Organisatie TSO 49 - Kosten TSO op De Leer 51 - Buitenschoolse opvang BSO - Afsluiting schooljaar - Buitenschoolse activiteiten / Sportdag / Schoolvoetbal/ Schoolreizen - Schoolkamp / Excursies 52 - Tot slot nog enkele andere wetenswaardigheden - Schoolverzekering voor leerlingen r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

3 - Verkeersveiligheid / ROVG regionaal orgaan verkeersveiligheid Gelderland 52 - Verplichte kinderzitjes / vervoer tijdens excursies 53 - Fruit / speelgoed / schoolvulpennen - Ondersteunende werkzaamheden ouders 54 - Kriebelteam - Schoolfoto s - Digitale weekbrief - Tijdschriften / leesseries / bibliotheek /schooltelevisie 55 Hoofdstuk 7 De opbrengsten van het onderwijs in de school 56 - Cito resultaten - Uitstroom Voortgezet Onderwijs - Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school 57 - Beleidsvoornemens Zorg voor de relatie school en omgeving Hoofdstuk 8 De schooltijden 58 - Regeling schooltijden / groepsindeling / pleinwacht - Ziekte en schoolverzuim en verlof 59 Hoofdstuk 10 Namen en adressenlijst 61 Formulier Vaststelling schoolgids 62 r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

4 Verklaring van afkortingen ATC = Arbeidstijdcompensatie BAPO = Bevordering Arbeids Participatie Ouderen/seniorendag vanaf 52 jr. BOBO = Bovenbouw (groep 5 t/m 8). Doordraaiochtend = De kinderen gaan na de kleine pauze kennismaken met de nieuwe leerkracht in de volgende groep. Info avond = De avond waarop de leerkracht uitleg geeft over het schooljaar, over alle vakken, wat kinderen gaan leren en alle bijzonderheden van het betreffende schooljaar. Juffendag = Gezamenlijk verjaardagsfeest van de groepen 1 en 2. Kriebelteam = De groep ouders die elke woensdag na een vakantie alle kinderen op hoofdluis controleert. LIO = Leraar In Opleiding, laatste fase voor diplomering tot leraar primair onderwijs. MR = Medezeggenschapsraad. NME = Natuur en Milieu Educatie. OBO = Onderbouw (groep 1 t/m 4). OIDS = Opleiden in de school. OR = Ouderraad. PRO8 = Stichting Primair Onderwijs Achterhoek PRO8, de stichting waartoe daltonbasisschool De Leer behoort. SEO ouderavond = Een gesprek over de Sociaal Emotionele Ontwikkeling van uw kind (hoe gaat het met uw kind). SMW = School maatschappelijk werk. TSO = Tussen schoolse opvang (overblijven). VO = Voortgezet Onderwijs Wet BIO = Bekwaamheid in het onderwijs. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

5 Hengelo, juli 2012 Een woord vooraf In deze schoolgids willen wij u laten zien wat ouders van basisschool De Leer kunnen verwachten. Deze gids probeert meer te zijn dan een informatiegids. Graag willen we aan (nieuwe) ouders een handreiking geven om na te gaan of De Leer de beste school is voor hun kind. Gaat uw kind over een niet al te lange tijd naar de basisschool? Moet uw kind van school veranderen, omdat u gaat verhuizen? Misschien zoekt u een school die beter bij uw kind past. Deze gids is geschreven om u te helpen bij de keuze van een basisschool. In deze schoolgids kunt u alles lezen over r.k. daltonbasisschool De Leer: - de opzet van het onderwijs met als uitgangspunt de daltonprincipes: Verantwoordelijkheid/Vrijheid in gebondenheid Zelfstandig werken Samenwerkend leren - de uitstekende zorgverlening voor kinderen, zowel minder- als (hoog)begaafden komen aan hun trekken - de resultaten van het onderwijs - de praktische organisatie - het team, de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, de ouderraad, de contactouders en de rol van het bestuur. Hopelijk biedt deze schoolgids u de gelegenheid om u zo doeltreffend en gemakkelijk mogelijk te informeren over zaken die gedurende het schooljaar van belang kunnen zijn. Elk schooljaar nemen we de inhoud van de schoolgids kritisch onder de loep en vullen de gids aan met veel waardevolle informatie. Wij wensen u veel leesplezier. Mocht nu nog vragen hebben, dan zijn wij graag bereid deze voor u te beantwoorden. Loop gerust even binnen voor een afspraak of bel of stuur ons een dan nemen wij contact met u op. Deze schoolgids is geldig t/m 31 juli Met vriendelijke groeten, Mw. Anita Kroonen-Kennis directeur Opmerking: overal waar in deze schoolgids ouder staat, kunt u ook verzorger lezen. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

6 DE SCHOOL Hoofdstuk 1 Geschiedenis Op 14 oktober 1862 werd er een fonds gesticht met als doel een rooms-katholieke school te bouwen. In 1904 werd de bewaarschool geopend, die in 1913 weer werd opgeheven, omdat ouders weinig belangstelling toonden. Na diverse schenkingen van de familie Besselink besloot het kerkbestuur in 1914 met de bouw van een r.k.-school te beginnen tegenover het kerkgebouw. Op 4 januari 1915, het begin van de Sint Willibrordusschool, had hoofdonderwijzer Leonardus Geurts samen met juffrouw Weijers en juffrouw Tacke 96 leerlingen onder zijn hoede. In 1950 werd de heer Leonardus Geurts die met pensioen ging, opgevolgd door de heer Wim Geurtzen. In 1965, toen de school vijftig jaar bestond, werd het nieuwe schoolgebouw aan de Sint Michielsstraat geopend door pastoor Waanders. De naam Sint Willibrordusschool werd veranderd in De Leer. In datzelfde jaar werd de nieuwe kleuterschool De Eerste Stap geopend door burgemeester T. Mackay. De heer Wim Geurtzen nam in 1979, een jaar na zijn veertigjarig onderwijzersjubileum, afscheid van school. De heer Carel Verbeek was daarna het nieuwe hoofd, totdat zes jaar later in 1985 de heer Henk Roes als directeur werd benoemd. Door de wet op het basisonderwijs smolten De Eerste Stap en De Leer in 1985 samen tot r.k.-basisschool De Leer. Op 7 juli 1988 werd de basisschool officieel geopend door wethouder Th. Hooman. In de beginjaren negentig werd het gebouw ingrijpend gerenoveerd. Vanaf het schooljaar is mevrouw Anita Kroonen-Kennis de directeur van De Leer. In het schooljaar onderging de school een grootse verbouwing. Zo kwam er een zevende lokaal, een personeelskamer, een groot nieuw speellokaal, een ruimte voor interne begeleiding, een administratiekamer en grote multifunctionele hallen met veel ruimte en werkplekken voor onze leerlingen. De school voldeed na deze verbouwing niet alleen aan alle eisen die voor goed onderwijs van belang zijn, ook de arbo- en brandveiligheidseisen waren weer up-to-date. In het bijzonder is het schoolgebouw aangepast aan de specifieke uitgangspunten van daltononderwijs. Vanaf schooljaar hebben we de beschikking over een prachtig nieuw gebouw. Ook de speelplaats is helemaal opgeknapt en erg kindvriendelijk geworden. In oktober 2005 werd De Leer feestelijk heropend. In 2007 kregen we, dankzij het groeiende leerlingenaantal, een 8 e lokaal en een ruimte voor remedial teaching erbij. Vanaf schooljaar kregen we digitale schoolborden en in oktober 2010 werd ons kunstgrasveld in gebruik genomen. In 2010 kwam er een nieuw hekwerk om de school ter voorkoming van vandalisme. Huidige situatie Onze school heet thans r.k. daltonbasisschool De Leer. De Leer betekent de ladder. Het kind beklimt vanaf de eerste schooldag de ladder tot het de hoogste tree van onze school in groep acht heeft bereikt. Dit is verwerkt in het logo van onze school. De school, gevestigd aan de Sint Michielsstraat 6, is gelegen in het centrum van het dorp en is goed bereikbaar. Vanaf 2003 is mevrouw Anita Kroonen-Kennis de directeur. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

7 Leerlingenaantal per 1 oktober van de afgelopen 5 jaar Jaar Aantal leerlingen per 1 oktober Stichting PRO8 (Primair Onderwijs Achterhoek) Sinds 1 januari 1998 maakt r.k. daltonbasisschool De Leer deel uit van de Katholieke Onderwijs Stichting Oost Gelre. Met ingang van mei 2011 is deze naam veranderd in Stichting Primair Onderwijs Achterhoek PRO8. Onder deze stichting vallen de volgende scholen: - Augustinusschool in Gaanderen - De Leer in Hengelo (daltonschool) - De Pas in Doetinchem (montessorischool) - Dynamiek in Terborg - De Vijverberg in Doetinchem - De Wegwijzer in Doetinchem - Het Palet in Doetinchem - St. Bernardus in Keijenborg - St. Joannes in Steenderen - St. Martinus in Baak - St. Martinus in Gaanderen - St. Willibrordus in Olburgen (jenaplanschool) De Raad van Toezicht heeft gekozen voor het aanstellen van een algemeen directeur - bestuurder, de heer Geert Gerritsen. De algemeen directeur is gemandateerd door de Raad van Toezicht en wordt o.a. ondersteund door de Cabo, het bestuurs- /administratiekantoor in Doetinchem. De Leer als daltonschool De Leer is een daltonschool. Dat wil zeggen dat we werken volgens de daltonprincipes. Deze werkwijze is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse Helen Parkhurst. Helen Parkhurst werd geboren op 7 maart 1886 in Durand, een kleine stad in de staat Wisconsin. Van 1905 tot 1913 werkte zij als lerares op verschillende scholen o.a. met klassen met 40 leerlingen. Van 1913 tot 1918 werkte zij samen met Maria Montessori. Beiden werden geïnspireerd om de dagelijkse problemen in hun schoolpraktijk op te lossen en de om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In 1918 werkt zij een jaar met de dochter van de zeer rijke familie Crane in het stadje Dalton. In 1919 opent zij, met financiële steun van de familie Crane, de Childrens University School. Deze school wordt in 1920 omgedoopt tot The Dalton School naar de woonplaats van de geldschieters. Tot 1942 werkte zij daar als headteacher. Door haar contacten met Europese pedagogen werden de eerste Daltonscholen opgericht in Groot-Brittannië. Nederlandse onderwijskundigen bezochten deze scholen in 1923 en brachten de ideeën naar Nederland. In 1928 werd de eerste Nederlandse Daltonschool opgericht. De Nederlandse Dalton Vereniging werd opgericht in In 1952 bezoekt Helen Parkhurst Nederland en in 1957 wordt zij benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau. Helen Parkhurst overleed in r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

8 Pedagogiek van Helen Parkhurst De pedagogiek van Helen Parkhurst kan als volgt kort geschetst worden. Zij luistert heel goed naar wat kinderen zeggen en hoe zij het zeggen. Zij stimuleert ook het onderlinge luisteren van kinderen. Dit echt luisteren naar elkaar is een voorwaarde voor het tot stand komen van echte communicatie. Tijdens het proces van communicatie is zij steeds gericht op het doel waartoe een activiteit van een kind of een activiteit samen met kinderen moet leiden. Met open vragen stuurt zij de aandacht en het zelf denken van de kinderen. Stimulerende materialen zijn indien nodig aanwezig of kunnen deze in onderling overleg gemaakt of uitgezocht worden. De gezamenlijke probleemanalyse van de kinderen is hierbij doorslaggevend. Belangrijk is dat een juiste oplossing nooit wordt voorgezegd of gegeven door de ouder, leerkracht of methode. Het leidende pedagogische principe vloeit voort uit het mensbeeld. Het gaat ervan uit dat een kind verantwoordelijkheid kan en moet dragen voor het leerproces dat het aangaat. Er is de overtuiging dat een leerling vrijheid en verantwoordelijkheid kan hanteren, waarbij gradaties van vrijheid en verantwoordelijkheid zijn te onderscheiden als gevolg van leeftijd, verschillen in kennis e.d. In de volgende figuur staan de principes van het Daltononderwijs in relatie tot elkaar aangegeven. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

9 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS Hoofdstuk 2 De Leer: een gecertificeerde daltonschool Wij willen de leerlingen een goede bagage meegeven voor de toekomst. Hierbij spelen ook waarden en normen een grote rol. Dagelijks werken we vanuit de volgende drie dalton-principes: Verantwoordelijkheid Zelfstandig werken Samenwerken Veilig en vertrouwd voelen Deze elementen komen alleen tot hun recht in een goed pedagogisch klimaat waar elk kind zich veilig en vertrouwd kan voelen. De school moet een plek zijn waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig weten, en waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan. Dat betekent concreet: voor leerlingen: - niet pesten of gepest worden; jezelf mogen en kunnen zijn - de lessen kunnen volgen zonder dat je wordt lastiggevallen - weten dat geweld en (seksuele) intimidatie uit den boze zijn - bij iemand terecht kunnen als er problemen zijn - serieus genomen worden door personeelsleden en overige medewerkers - duidelijke afspraken over dit alles voor ouders/verzorgers: - erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen graag naar school gaan - weten dat er geen bedreigingen voorkomen - een open oor vinden voor problemen - weten dat signalen worden opgepakt en problemen aangepakt - duidelijke afspraken over dit alles voor personeel en andere medewerkers: - met respect bejegend worden door leerlingen, ouders/verzorgers, collega s, etc. - weten dat problemen worden aangepakt - ergens terecht kunnen met signalen - duidelijkheid over wat er gebeurt bij calamiteiten - duidelijke afspraken over dit alles voor de omgeving/de buurt: - geen overlast van leerlingen die rond de school hangen - geen vandalisme, vervuiling of diefstal - weten dat leerlingen worden aangesproken op hun gedrag - een aanspreekpunt voor suggesties of eventuele klachten - signalen worden opgepakt en problemen aangepakt Daltonbeleidsplan Op onze website staat het daltonbeleidsplan. Hierin kunt u nog meer info over daltononderwijs lezen. Tevens kunt u op onze site een filmpje over daltononderwijs bekijken. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

10 Voordelen van daltononderwijs Leerlingen die met vrijheid en verantwoordelijkheid hebben leren omgaan, kunnen (in het voortgezet onderwijs) efficiënt met hun tijd omgaan. - Als kinderen zelf dingen kunnen ontdekken en uitzoeken, hoeven zij minder tijd te luisteren en stil te zitten. - Door een korte en effectieve instructie wordt de motivatie vergroot. - De leerling leert te plannen, zodat hij het werk zelf kan indelen. - De leerling wordt gestimuleerd zelf initiatief te nemen. - De leerling leert verantwoordelijkheid te dragen. - De relatie tussen leerkracht en leerling is belangrijk. - Er is sprake van wederzijds respect en vertrouwen. - De band tussen leerlingen onderling wordt hechter, doordat ze vaker op elkaar zijn aangewezen (samenwerking). - Kinderen leren rekening te houden met elkaar. - Door het werken met de taak heeft de leerkracht meer tijd en ruimte om leerlingen met individuele problemen te helpen. Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid betekent in feite een stukje vrijheid in gebondenheid voor de leerling. Oftewel de leerling krijgt de kans om een aantal activiteiten zelf te organiseren. Er is een zekere vrijheid die gebonden is aan regels. De vrijheid wordt bij de kleuters en groep 3 vooral bepaald door het planbord. De leerkracht is de sturende en begeleidende factor. In de hogere groepen uit zich dat in het maken van taken (weektaak). Zelfstandig werken Het zelfstandig (ver)werken van de leerstof maakt dat kinderen zelfstandig keuzes leren maken. Er wordt veel aandacht besteed aan hoe kinderen ook zelf een probleem kunnen oplossen. De leerlingen kunnen daarbij gebruik maken van handelingswijzers. Deze kunt u per leerjaar terugvinden op de website. Het maken van verschillende taken krijgt de volle aandacht. Ook de inschakeling van moderne media speelt hierin een grote rol. Het zelfstandig werken is geïntegreerd binnen de dag- en weektaken. Samenwerkend leren Het pedagogisch aspect komt hier heel duidelijk tot uitdrukking. Hoe gaan we met elkaar om, hoe kunnen we elkaar helpen in de klas en hoe kunnen we samen opdrachten maken. Er zijn structureel samenwerkingsopdrachten opgenomen in de weektaak. Coöperatief leren met de diverse werkvormen staat wekelijks op onze agenda. Dalton logo Het individuele kind (de stip) ontwikkelt zich binnen de relatief veilige omgeving van de school. De school is echter geen gesloten systeem, vandaar dat cirkel niet sluit. De leerling ontwikkelt zich binnen het daltononderwijs als een zelfstandig individu die zijn of haar vrijheid op waarde weet te schatten en bereid is zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Zo komt een leerling op verantwoorde wijze in de samenleving terecht; vandaar de curve naar boven. De Leer is vanaf 2003 een gecertificeerde daltonbasisschool en voldoet ruimschoots aan alle eisen die de Nederlandse daltonvereniging (N.D.V.) hieraan stelt. In 2008 was de tweede visitatie erg succesvol. Elke 5 jaar vindt bovendien een hervisitatie plaats. De derde visitatie staat gepland in het schooljaar Alle leerkrachten hebben een speciale daltonopleiding gevolgd en zijn daarmee dalton gecertificeerd. Nieuwe leerkrachten gaan na een interne scholing in het eerste jaar tijdens het tweede jaar op De Leer de daltonopleiding volgen. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

11 Daltononderwijs en daltononderzoek Sinds 2006 is aan de pabo van Saxion in Deventer het Lectoraat Daltononderwijs gevestigd. Aan het lectoraat is een lector verbonden, die samen met de drie leden van zijn kenniskring, wetenschappelijk onderzoek doet naar het daltononderwijs. Het initiatief tot de oprichting van het lectoraat is genomen door de hogeschool, maar wordt door de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) ondersteund. Het doel van het lectoraat is bij te dragen aan de ontwikkeling van wetenschappelijk geïnformeerde kennis die bijdraagt aan een verdere aanscherping van de daltononderwijsvisie en van effectief gebleken didactische aanpakken. Het lectoraat bestaat uit een aantal onderzoekslijnen met een historische, onderwijs filosofische en/ of onderwijs empirische invalshoek. Zo houden twee promovendi zich bijvoorbeeld bezig met de thema s onderwijseffectiviteit en burgerschapsvorming. Ook wordt er historisch onderzoek naar de bronnen van het daltononderwijs uitgevoerd. Verder wordt er onderzoek gedaan naar actuele thema s als 'werken met portfolio's', 'samenwerken en samenwerkend leren op daltonscholen', werken met de taak, passend onderwijs en dalton, lange termijn effecten van dalton en opbrengstgericht werken en dalton. Een aantal onderzoeken gebeurt op verzoek van de NDV. Het lectoraat is in 2010 een reeks publicaties over het daltononderwijs gestart. Het heeft daarvoor met partners een eigen uitgeverij opgericht: Saxion Dalton University Press (SDUP). Informatie over de activiteiten van het lectoraat zijn te vinden op de website Informatie over SDUP op de website Vrije inloop De leerlingen krijgen de mogelijkheid om 's morgens vanaf uur en 's middags vanaf uur naar de klas te gaan. Is de lamp boven de ingang rood, dan weten de kinderen dat zij nog even buiten moeten wachten. Zodra de lamp op groen springt, mogen de kinderen naar binnen. In de klas kunnen zij dan iets pakken, iets (af)maken of een spelletje doen. Het grote voordeel hiervan is dat om uur en om uur niet alle kinderen tegelijk de school inkomen. Het bevordert de rust bij de aanvang van de gebonden inloop. Om 8.25 uur en om gaat er bovendien een eerste bel, het teken dat ouders de school kunnen verlaten. Het is niet de bedoeling dat kinderen heen en weer van binnen naar buiten gaan. Eenmaal binnen, blijft men binnen. Ook ouders kunnen hiervan gebruik maken. De ouders worden uiteraard verzocht om 's morgens voor uur en 's middags voor uur de school te verlaten. Hiervoor gaan 2 extra bellen om 8.25 uur en om uur. Gebonden inloop De gebonden inloop sluit aan op de vrije inloop. Deze inloop duurt van uur tot uur. Tijdens de gebonden inloop houdt de leerkracht zich bezig met alle kinderen, onder wie kinderen die extra zorg nodig hebben. De leerkracht instrueert dan kleine groepjes aan de instructietafel. Leerlingen met hun eigen programma krijgen daardoor structureel extra aandacht. De overige leerlingen beginnen dan aan hun dagtaak rekenen, taal, lezen, etc. Ook de verwerkingsopdrachten dienen dan te worden gemaakt. Indien er tijdens de gebonden inloop tijd over is, zal de leerkracht soms al een stukje voorinstructie geven, zodat leerlingen al verder kunnen met de stof wanneer ze klaar zijn. Planbord In de groepen 1, 2 en 3 is het planbord ingevoerd. De kinderen in groep 1 en 2 hebben een eigen plaatje, dat correspondeert met de methode Schatkist taal en rekenen. Dit plaatje is terug te vinden op het planbordkaartje, de stoel, de kapstok en het naamkaartje. De ervaring wijst uit dat kinderen heel snel het systeem herkennen. De groepsleerkracht kan in een oogopslag zien wat de kinderen aan het doen zijn. De leerkracht bepaalt het aanbod 'keuze'- en het aantal 'taak'werkjes, de verplichte werkjes, die de leerlingen zelf administreren. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

12 Uitgestelde aandacht Ook het begrip uitgestelde aandacht is belangrijk binnen het daltononderwijs. Hiermee wordt bedoeld, dat kinderen leren dat de leerkracht soms niet meteen kan helpen en dat er eerst zelf of met hulp van een maatje een oplossing moet worden gezocht. Lukt dat niet, dan is de leerkracht even later wel beschikbaar. De momenten waarop de juf of meester niet kan helpen, worden met symbolen aangegeven. Gedurende deze tijd heeft de leerkracht de gelegenheid om kinderen te helpen die extra aandacht nodig hebben. ICT-onderwijs ICT is de afkorting van informatie, communicatie en technologie oftewel nieuwe media. Het gebruik van nieuwe media is o.a. het werken met digitale schoolborden, interactieve software, gebruik van cd-rom, het gebruik van internet voor educatieve doeleinden, Kennisnet, het gebruik van en het werken met PowerPoint. Op het gebied van computers volgen we de nieuwste ontwikkelingen, zodat de kinderen van onze school veel ervaring opdoen met het gebruik van de computers. Dit geldt ook voor de computervaardigheid. Om deze vaardigheden aan te leren maken we vanaf groep 4 gebruik van het programma basisbits deel 1 en deel 2. Ook leren de kinderen een PowerPoint-presentatie te maken. In de nabije toekomst willen we kinderen ook films (moviemaker) laten maken. Educatief gebruik / inzet in het onderwijs De computer De computer in de groep is op De Leer een vertrouwd beeld. In alle groepen wordt met diverse programma's gewerkt die aanvullend worden ingezet bij de verschillende vakgebieden. Digitale schoolborden Eén van de ontwikkelingen in ons onderwijs, is het gebruik van het digitaal schoolbord. Met behulp van een digitaal schoolbord kan de leerkracht tijdens de lessen veel beter gebruik maken van internet en educatieve software. Daarnaast kan de leerkracht het digitaal schoolbord ook als een gewoon schoolbord gebruiken. Tijdens een les over bijvoorbeeld Egypte kan in een oogwenk een Mummie tevoorschijn worden getoverd, kan er van alles bijgeschreven worden en kan alles worden opgeslagen om in een volgende les weer te worden opgeroepen. De ontwikkeling van digitale lessen, speciaal voor dit schoolbord, heeft onze voortdurende aandacht. Op het digitale schoolbord kunnen ook programma s van School TV en films worden bekeken. Internetprotocol voor leerlingen Hierbij verklaar ik dat ik me aan de volgende afspraken zal houden: 1 ik zal nooit mijn naam, ( )adres(sen) of telefoonnummer(s) doorgeven op internet zonder toestemming van mijn juf of meester; 2 bij gebruik van een zoekmachine, zoals of gebruik ik normale woorden (zoektermen). Ik zoek geen woorden, die te maken hebben met grof woordgebruik, racisme, discriminatie, seks of geweld; 3 ik vertel het mijn juf/meester als ik informatie zie of berichten krijg waardoor ik me niet prettig voel of die ik niet vertrouw; 4 ik weet dat alle sites, die ik bezoek, worden geregistreerd; 5 ik zal nooit afspreken met iemand, die ik op internet online heb ontmoet en die ik verder niet ken, zonder toestemming van mijn juf/meester of ouders; 6 ik verstuur geen tjes zonder overleg met mijn juf/meester; 7 ik mag geen bestanden downloaden zonder overleg met mijn juf/meester; 8 ik print alleen met toestemming van mijn juf/meester; 9 ik verander geen instellingen op de computer; 10 ik spreek met mijn juf/meester af op welk tijdstip en hoe lang ik op internet mag en welke programma s ik mag gebruiken; 11 als ik me niet aan dit protocol houd, mag ik vier weken niet internetten op school. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

13 Internetprotocol, informatie voor ouders Verstandig omgaan met internet en computers, hoe brengt u dat uw kind bij? Want op internet zijn prachtige dingen te vinden. Maar u wilt ook dat uw kind geen gevaar loopt of nare websites tegenkomt. Dat uw kind zich veilig voelt op internet en u met een gerust hart uw computer beschikbaar kunt stellen. Veilig Internet Veel ouders maken zich zorgen over het internetgebruik van hun kinderen. Soms hebben ze concrete zorgen, maar vaak is het een onbestemd gevoel. Logisch, veel kinderen zijn in het gebruik van internet en computer hun ouders allang voorbijgestreefd. In onderstaand artikel wordt ingegaan op de gevaren en de manier waarop je als opvoeder hiermee om kunt gaan. Surfen zonder risico's bestaat niet Voor kinderen is surfen zonder risico net zo min mogelijk als zonder risico naar school fietsen. Ouders voeden hun kinderen op. Internet behoort daar een onderdeel van te zijn. Wat doe je wel, wat doe je niet? Waar kom je wel, waar kom je niet? Veel ouders weten minder van het internet dan hun kinderen en vragen zich af hoe ze een kind moeten opvoeden als het om internet gaat. Dat is eenvoudiger dan je denkt! Het fietsen als voorbeeld. Jonge kinderen neem je veilig achterop. Je denkt er niet aan om een peuter alleen aan het verkeer deel te laten nemen. Worden ze wat ouder dan fietsen ze naast je. Dat doe je pas wanneer je het vertrouwen hebt dat je kind naast je blijft fietsen. Je wijst het op de regels: altijd rechts fietsen, je hand uitsteken wanneer je afslaat en goed uitkijken! Je wijst je kind op de gevaren: dit is een gevaarlijk kruispunt, niet iedereen houdt zich aan de regels in het verkeer, niet iedereen is te vertrouwen. Dan komt het moment dat je kind voor het eerst alleen naar school fietst. Je laat niet merken dat je ongerust bent, maar waarschuwt nog wel: "Kijk je goed uit?" Daar gaat je kind. Wanneer alles goed blijft gaan krijg je steeds meer vertrouwen en al gauw fietst je zoon of dochter zonder problemen alleen naar school. Natuurlijk is het mogelijk dat er ooit iets gebeurt. Risico's blijven bestaan. Na een voorval bespreek je wat er is gebeurd in de hoop dat zoiets niet meer zal gebeuren. Bovenstaande tekst over het fietsen kun je eenvoudig vertalen naar surfen op het internet. Jonge kinderen laat je niet op het internet. Na verloop van tijd ga je samen met je kind internetten en wijs je hen op de regels en de gevaren. Daarna surft je zoon of dochter alleen, terwijl jij in de buurt bent. Na verloop van tijd surft het alleen en zeg je nog: Kijk je wel uit? Dan is de vraag natuurlijk wanneer je een kind alleen laat surfen. Tja, wanneer laat je een kind alleen fietsen? Dat is wanneer je denkt dat het goed zal gaan. Een duidelijke leeftijdsgrens is er niet. Het ene kind laat je eerder alleen fietsen dan het andere. Dat geldt ook voor het surfen op het internet. Er blijven natuurlijk altijd risico's. Veilig internetten in de zin van surfen zonder risico's bestaat dus niet, veiliger internetten wel. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

14 Praktische tips Er bestaat software ( ) waarmee je de voor uw kind beschikbare sites beperkt tot een van te voren gemaakte selectie. Indien je hier niet voor kiest kunnen onderstaande tips van nut zijn en zorgen voor een veiliger internetgebruik. 1 Zet de computer, indien mogelijk, in de huiskamer. In ieder geval op een plaats waar je zicht hebt op de pc. Zo blijf je betrokken bij wat je kinderen doen. 2 Leer je kinderen nooit hun telefoonnummer en adresgegevens op het internet te plaatsen zonder jouw toestemming. Wijs hen op de gevaren. 3 Vertel je kinderen dat mensen op het internet niet altijd zijn die ze zeggen te zijn. Maak ze daarom duidelijk dat ze alleen met jouw toestemming een afspraak via het internet mogen maken. 4 Ga zelf internetten! Op die manier vergroot je de kennis rond dit medium en blijf je meer betrokken bij de leefwereld van je kinderen. 5 Weer SPAM van je computer. Via deze weg komt ongevraagd een hoop ellende de wereld van je kind binnen. Gebruik bijvoorbeeld een spamfilter, waarmee je al voor het binnenhalen van de mail deze kunt selecteren. 6 Vertel je kinderen welke sites je niet geschikt vindt voor ze en leer hen die weg te klikken wanneer ze er per ongeluk op terecht komen. 7 Wijs kinderen op de gevaren van chatten, kijk voor meer informatie op Alles over veilig internetten vindt u op : Deze site is een echte aanrader! Veel informatie m.b.t. dit thema kunt u ook vinden op: onder: Veiliger Surfen. Technisch beheer Het technisch beheer is in handen van een bovenschools ICT-er met een assistent bovenschools ICT-er en in samenspraak met de ICT-er van de school, juf Ellen Huethorst. Binnen de school is een hoogwaardig netwerk aangelegd. Elk jaar wordt de computerapparatuur geleidelijk aan vervangen. Binnen De Leer zijn ruimschoots computers en laptops aanwezig. We werken met digitale schoolborden. Website De Leer heeft vanaf 2009 een geheel vernieuwde website in gebruik genomen: Hierop zijn alle gegevens van school uitvoerig opgenomen, waaronder ook deze schoolgids. U kunt wekelijks de weekbrief ontvangen als u zich hiervoor via de website heeft aangemeld. Cursus typevaardigheid Het is voor ouders mogelijk om hun kind op te geven voor een aparte cursus typevaardigheid in combinatie met tekstverwerken, Word en PowerPoint. Deze cursus wordt op de woensdagmiddag op onze school gegeven. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Ouders van groep 7 en 8 ontvangen hierover bericht. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

15 De organisatie van de school Sinds de invoering van de basisschool in 1985 bestaan er acht groepsniveaus voor leerlingen van vier tot en met twaalf jaar. Jaarlijks wordt aan de hand van het aantal leerlingen per leerjaar bekeken welke groepen we kunnen maken. Homogene groepen (met leerlingen van eenzelfde leerjaar) heeft onze voorkeur. Het komt voor dat er combinatiegroepen ontstaan van leerlingen van twee leerjaren. Om groepen van ongeveer gelijke groepsgrootte te krijgen, is het soms nodig de leerlingen uit één leerjaar te verdelen, bijvoorbeeld groep 3-4 en groep 4-5. Om een verdeling zo correct mogelijk te laten plaatsvinden, volgen wij onderstaande procedure. Op De Leer zijn de meeste groepen homogeen, dat wil zeggen dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar zitten. In alle groepen krijgen kinderen met specifieke leerproblemen extra aandacht van de leerkracht en eventueel onderwijsassistent. Dit gebeurt vooral tijdens de gebonden inloop, wat een vast dagelijks onderdeel vormt van het lesprogramma. We werken hierbij met handelingsalternatieven of handelingsplannen. Procedure verdeling van kinderen over de groepen De verdeling van kinderen over groepen is altijd een zeer lastige klus als er onverhoopt groepen samengevoegd of verdeeld moeten worden. Leerkrachten en ouders kunnen dit als probleem ervaren. Om de indeling zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen, zeker niet aan toeval over te laten en om discussies achteraf te voorkomen wordt op De Leer onderstaande procedure gevolgd. Deze procedure heeft instemming van de MR. Stap Actie 1 Het aantal groepen en de verdeling van leerkrachten over deze groepen wordt na overleg, in de teamvergadering en in individuele gesprekken met leerkrachten, vastgesteld door de directie en besproken met de Medezeggenschapsraad. 2 De leerkrachten maken een sociogram van de groep. Dit wordt gedaan vanaf gr. 4. Kinderen worden bevraagd op vriendschappen. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen ook worden bevraagd op samenwerking. 3 De leerkrachten leveren de sociogrammen en extra informatie over de kinderen in bij de IBer. Extra informatie kan zijn: voorstel welke kinderen bij elkaar, voorstel welke niet, wie heeft een instructieniveau hoger of lager, pesters, kinderen die gepest worden. Daarnaast maken de leerkrachten voorstellen voor kleine subgroepjes van 2/3/4 kinderen. 4 Zo snel mogelijk komt de IB-er samen met de betreffende groepsleerkrachten tot een voorstel. Criteria: - positieve vriendschappen zoveel mogelijk behouden - knellende situaties zoveel mogelijk oplossen - een zo evenwichtig mogelijke verdeling van zorgkinderen over de groepen - liever geen broertjes en zusjes bij elkaar - kinderen zo mogelijk niet langer dan 2 jaar bij dezelfde leerkracht 5 Leerkrachten en/of ouders kunnen worden gepolst over de voorgenomen plannen. 6 Het voorlopige plan wordt besproken in de teamvergadering. Wijzigingen kunnen worden aangebracht. 7 Na overleg met IB-er wordt het definitieve plan door de directie vastgesteld. 8 Ouders krijgen ter kennisgeving een brief met de groepsindeling. Over deze groepsindeling is geen discussie mogelijk. Er worden geen wijzigingen op verzoek van ouders aangebracht. 9 Voor de herfstvakantie van het nieuwe schooljaar wordt de groepsindeling met het team geëvalueerd. 10 Na observatie in de eerste schoolweken kan ( na overleg met het kind, de leerkracht, ib-er en ouders) de directeur besluiten een kind na de herfstvakantie in een andere groep te plaatsen. Alleen in heel uitzonderlijke gevallen, kan de directeur besluiten om van dit stappenplan af te wijken. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

16 De samenstelling van het team De directeur Anita Kroonen-Kennis draagt de integrale eindverantwoordelijkheid voor het totale schoolgebeuren. Een aantal van deze taken is onder meer het bewaken van de onderwijskwaliteit, personeelsbeleid, financiën, huisvesting, materiële zaken, vaststellen van beleid en voorbereiden van teambesprekingen, het bijhouden van de administratie, het onderhouden van externe contacten met andere scholen, instellingen en de onderwijsinspectie. Maar ook het houden van gesprekken met ouders, contacten met alle geledingen van de school zoals de medezeggenschapsraad, de ouderraad en de contactouders. De leerkrachten Annemarie Bénard, Yolanda Boymans, Marieke Braam, José Broekhof, Ellen Huethorst, Henriëtte Jansen, Elles van Loon, Ria Menting, Ineke Peters, Arjen Stapelbroek en Annemarie Veldhuizen zijn de leerkrachten die het dagelijks onderwijs aan de kinderen verzorgen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders. De leerkrachten dragen niet alleen verantwoording voor de eigen groep, maar zijn als team ook gezamenlijk verantwoordelijk voor het primaire proces: het lesgeven aan de kinderen. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid krijgt gestalte in het onderwijs aan de kinderen, waarbij elk kind mag rekenen op zorg en onderwijs op maat. De intern begeleider Miriam Pasman zorgt voor de coördinatie binnen het team over de leerlingen met specifieke leerproblemen en geeft leerkrachten adviezen over zorgleerlingen. In hoofdstuk 3 vindt u meer informatie over interne begeleiding. De ICT-coördinator Ellen Huethorst voert nieuwe educatieve computerprogramma s in en begeleidt leerkrachten t.a.v. het computeronderwijs, digibordlessen en digibordmaterialen. De onderwijsassistent De onderwijsassistent begeleidt kleine groepen leerlingen onder leiding van de interne begeleiding. Het betreft hier met name de rugzakleerlingen en ondersteuning in de groepen. Administratief medewerkster Elke dinsdagochtend werkt Brigitte Nijenhuijs als administratief medewerkster op De Leer. Conciërge Op dinsdag, woensdagmorgen en vrijdagmorgen werkt er een conciërge van Mabeon op onze school. Schoonmaak Onder leiding van Mabeon zorgt Truus Tesselaar samen met een schoonmaakster van Mabeon dagelijks voor een schone school. PRO8 onderhoudsdienst Eddy Baars, het hoofd van de PRO8 onderhoudsdienst, coördineert en voert samen met Herold Obbink, de andere medewerker van de onderhoudsdienst, allerlei klussen uit. Zij verzorgen tevens de tuin van de school. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

17 De activiteiten voor de kinderen Groep 1 en 2 In de groepen 1 en 2 wordt met thema's gewerkt met als doel de kinderen bekend te maken met diverse onderwerpen. In de vorm van verhalen, liedjes, versjes en spel kan zo inhoud gegeven worden aan begrippen, waardoor de woordenschat van het kind spelenderwijs wordt uitgebreid. Het grote speelhuis in de onderbouwhal wordt qua inhoud aan deze thema s aangepast. Elke dag begint met een aantal kringactiviteiten. In de kleine kringetjes worden gerichte leeractiviteiten aangeboden, bijvoorbeeld themagerichte activiteiten, maar ook voorbereidend rekenen en taal komen structureel aan bod. Als voorbereiding op het leren lezen wordt gewerkt met de methode Fonemisch Bewustzijn. Hier leren de kinderen op een leuke manier klanken en letters onderscheiden. Ook wordt een begin gemaakt met voorbereidend schrijven (methode Schrijfatelier) en rekenen (o.a. methode Gecijferd bewustzijn). We werken met een planbord en er is een opbouw in het aantal taakwerkjes. Bij de taakwerkjes op het planbord komen allerlei verschillende ontwikkelingsaspecten aan bod. Binnen het bewegingsonderwijs besteden wij aandacht aan gymnastiek, spel, buitenspelen, dans en drama. Het komt regelmatig voor dat de kinderen van groep 1 en 2 op pad gaan, bijvoorbeeld naar een boerderij of de brandweer. Sommige uitstapjes zijn georganiseerd door het NME (Centrum voor Natuur en Milieueducatie). Lezen De leerkrachten van de groepen 1 tot en met 8 werken volgens het leesprotocol. We werken aan motiverend lezen, voortgezet technisch lezen en begrijpend - en studerend lezen. Technisch lezen We werken met Estafette Nieuw, de nieuwste methode voor (voortgezet) technisch lezen. Er wordt gewerkt met passende, uitdagende teksten op elk A.V.I. nieuw-niveau. En er zijn leuke, nieuwe elementen toegevoegd. Nieuw zijn ook de uitgebreide leermaterialen voor groep 7 en 8. Voor een échte doorgaande lijn in technisch lezen. Vanaf het schooljaar werken wij met het Kurzweil-programma. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor kinderen met dyslexie. Het programma maakt het mogelijk om alle leerstof die we op school behandelen door de computer te laten voorlezen. Het programma zorgt ook voor een verklaring van moeilijke woorden. Begrijpend lezen Begrijpend lezen bestaat uit het bestuderen van stukken tekst. Naar aanleiding van deze tekst worden vervolgens gesprekken gevoerd, vragen beantwoord of opdrachten gemaakt. Op r.k. daltonbasisschool de Leer maken wij gebruik van de methode Goed gelezen. Deze methode wordt gebruikt in de groepen 5 tot en met 8. Tevens maken deze groepen gebruik van de digitale methode Nieuwsbegrip, hier zijn wekelijks actuele teksten te vinden. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

18 Op het gebied van begrijpend lezen is een vernieuwende instructiewijze naar voren gekomen, genaamd het modelen. Hierbij bestudeert de leerkracht hardop een tekst, gebruik makend van de verschillende leesstrategieën (onder andere voorspellen, voorkennis activeren en samenvatten). De leerlingen horen een geoefende lezer de tekst analyseren en vervolgens passen zij het geleerde zelf toe. Het is bewezen dat het modelen een positieve invloed heeft op het niveau van begrijpend lezen van de leerlingen. Taal Het taalonderwijs omvat in alle groepen meer dan alleen het zuiver schrijven (spelling). Het communicatieve aspect is minstens zo belangrijk. Ook leren de kinderen om creatief met de taal om te gaan in de vorm van stelopdrachten en het maken van gedichten. In de groepen 4 tot en met 8 gebruiken we de taalmethode Taalverhaal. Spreekbeurten/werkstukken/boekenbeurt Spreekbeurten In de groepen 5 t/m 8 worden er (meestal) op vrijdagmiddag spreekbeurten gehouden. De leerling kiest een onderwerp uit, zoekt informatie en houdt de spreekbeurt waarbij het kind zoveel mogelijk eigen woorden gebruikt. Ook is het mogelijk om in tweetallen een spreekbeurt te houden. De leerlingen mogen tevens spullen laten zien over hun onderwerp. Na afloop van de spreekbeurt bedenken de andere leerlingen vragen, geven adviezen en wordt de spreekbeurt geëvalueerd. Elk kind komt minimaal één keer per jaar aan de beurt en mag slechts één keer hetzelfde onderwerp kiezen. De beoordeling van de spreekbeurt telt mee bij het vak mondeling taalgebruik. Werkstukken De leerlingen van groep 5 t/m 8 mogen als keuzewerk tijdens de weektaak aan de slag met het maken van werkstukken. Daarbij krijgen de kinderen een lijst met tips. Ze mogen uit informatieboekjes, studieboeken, folders of via het internet informatie verzamelen. Bij het werkstuk horen ook plaatjes. Die kunnen onder meer van internet gehaald worden. Het werkstuk met fraaie voorkant en een inhoudsopgave, mag uitgeschreven of op de computer getypt worden. Werkstukken mogen ook in tweetallen gemaakt worden. Het maken van werkstukken draagt bij aan de zelfstandigheid, de samenwerking en de creativiteit van leerlingen. Boekenbeurt In de groepen 5 t/m 8 gaan kinderen na de Kinderboekenweek, die jaarlijks rond oktober gehouden wordt, beginnen met boekenbeurten. Het is de bedoeling dat kinderen de klas vertellen over een zelf gelezen boek. Wie is de schrijver, de illustrator, de uitgever etc. Maar ook: waar gaat het boek over, wie zijn de hoofdpersonen, waar speelt het zich af en hoe vond ik het om te lezen. Tot slot lezen de kinderen een zelfgekozen passage voor aan de klas. De kinderen van groep 4 beginnen medio februari met hun boekenbeurt. In het schooljaar zijn er handelingswijzers gemaakt en op de website geplaatst, zodat leerlingen kunnen zien hoe zij het beste een spreekbeurt/boekenbeurt kunnen voorbereiden. Spelling De spelling vormt een aparte leergang en wordt getoetst door het geven van dictees. Het inzicht in de leerstof wordt tweewekelijks getoetst. Bij een onvoldoende score kan de desbetreffende leerling remediërende opdrachten (extra oefenstof) uitvoeren. Ook volgen we de bloon-methode om woorden goed in te oefenen (dit is het oefenen van woorden op kleine kaartjes door het bekijken, omdraaien, opschrijven en controleren van woorden). Kinderen die volgens het Leerlingvolgsysteem een consequente A-score hebben (minimaal twee keer), krijgen een compacteringsprogramma voor taal aangeboden. Compacteren is het indikken van de lesstof zodat alleen de essentie overblijft. Deze kinderen kunnen de tijd aan andere vakgebieden besteden of krijgen verdiepings- en verrijkingsstof aangeboden. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

19 Rekenen en Wiskunde Bij het vakgebied rekenen en wiskunde maken we gebruik van de methode Pluspunt. Om de rode draad te waarborgen hebben we voor de kleutergroepen de methode Schatkist rekenen en de werkmap Gecijferd Bewustzijn. Wilt u als ouder weten wat uw kind gaat leren op het gebied van rekenen in groep 1 en 2 kijk dan op onze website onder groep 2 -> rekenen. De methode Pluspunt is bij uitstek geschikt voor het werken in niveaugroepen. Deze methode biedt veel ruimte aan het zelfstandig werken en verwerken van de leerstof, zodoende heeft de leerkracht de mogelijkheid om extra hulp te bieden. Voor onze zeer goede rekenaars hanteren wij een compacteringsprogramma voor rekenen aangevuld met uitdagende extra stof. Wereldverkennende vakgebieden Met de wereldverkennende vakgebieden wordt met een aantal methoden een begin gemaakt in groep 3. We onderscheiden de volgende vakken: Verkeer (methode Wegwijs) Via praktijkgerichte thema's worden de kinderen van groep 5 t/m 7 goed voorbereid op het theoretische en praktische verkeersexamen. We gebruiken hierbij de methode Wegwijs. Kennis der natuur (methode Natuurlijk) Bij Natuurlijk komen diverse thema's aan bod zoals: groeien, verschillen, water/wind, drijven/zinken, zintuigen, licht en geluid, gezondheid, planten en dieren, transport in je lichaam en planteneters/vleeseters. Projecten van de NME (Natuur en Milieu Educatie) worden als aanvulling gebruikt. Aardrijkskunde (methode Meander) Bij Meander is er naast de topo van Nederland en Europa aandacht voor diverse thema's, zoals: onderweg, om ons heen, waterland, platteland en over de grens, water, werk en energie, de aarde beweegt, streken en klimaten, allemaal mensen. Geschiedenis (methode Bij de tijd) De thema's van Bij de tijd zijn verdeeld in tijdvakken, te weten: de tijd van jagers en boeren, de tijd van Grieken en Romeinen, de tijd van monniken en ridders, de tijd van steden en staten, de tijd van ontdekkers en hervormers, de tijd van regenten en vorsten, de tijd van pruiken en revoluties, de tijd van burgers en stoommachines, de tijd van de wereldoorlogen, de tijd van de TV en computers. De thema's worden verrijkt met filmpjes uit de canon van de geschiedenis. Identiteit / Catechese (methode Trefwoord) De Leer is een basisschool met een rooms-katholieke identiteit. De identiteit van onze school is zodanig dat kinderen van andere gezindten en niet gelovigen zich op De Leer thuis voelen. We proberen de rooms-katholieke identiteit vorm te geven door middel van lessen, waarvoor we de methode 'Trefwoord' gebruiken. Deze methode is afgestemd op de belevings- en ervaringswereld van kinderen in deze tijd en kent een opbouw rondom een thema voor alle groepen. Elke dag wordt er bij Trefwoord gewerkt aan een thema. Dat kan door middel van een verhaal, opdracht, gedicht, discussie of een lied. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

20 Voor kinderen die deelnemen aan de Eerste Communie of het Vormsel worden er vanuit de parochie voorbereidingslessen verzorgd. Deze catecheselessen vinden buiten schooltijd plaats en worden gegeven door vrijwilligers van de parochie, met hulp van een aantal ouders. Vanuit de parochie worden er voor de ouders van communicantjes en vormelingen enkele ouderavonden gegeven. In het jaarprogramma van de school wordt per groep één les vanuit de parochie opgenomen: groep 3 een les over dopen groep 4 een les over de betekenis van de Eerste Communie groep 5 een rondleiding en/of speurtocht door de kerk groep 6 een les over het werk van de pastoor/pastoraal medewerker groep 7 een les over de dood en afscheid nemen groep 8 een les over de betekenis van het Vormsel Engels In groep 7 en 8 wordt voor Engels gebruik gemaakt van de methode Take it easy. Expressieactiviteiten We bieden leerlingen expressieactiviteiten aan op het gebied van drama, handvaardigheid, tekenen, muziek en dans. Hiervoor gebruiken wij de methode Moet je doen. In deze methode gaat men uit van het principe van eenvoudig naar moeilijker, van een concreet naar een abstracter niveau, van korte naar langere opdrachten. Ook zal steeds een beroep worden gedaan op de al verworven kennis, inzichten en vaardigheden. Coöperatieve spellen: niet tegen elkaar maar mét elkaar Afgelopen schooljaar zijn we op De Leer gestart met het inzetten van coöperatieve spellen. In deze spellen spelen de kinderen niet tegen elkaar maar mét elkaar. Samenwerking en het plezier van samenspel staan centraal. Niet de ander van het bord spelen dus, maar samenwerken en samen winnen (of samen verliezen)! Kinderen leren op deze manier spelenderwijs heel veel: ze leren overleggen, samen oplossingen vinden, delen, naar elkaar luisteren, creatief denken Bijzonder aan deze spellen is ook de positieve invloed op de sfeer in de groep. Voor het inzetten van deze spellen binnen ons onderwijs ontwikkelen we een doorlopende leerlijn coöperatief spel. Daarmee worden er op vaste momenten in het jaar aan alle kinderen van de school in de eigen groep coöperatieve spellen aangeboden die passen bij hun leeftijd. De spellen worden eerst door de leerkracht uitgelegd, waarna de kinderen de spellen spelen. Naast deze centrale momenten waarop de spellen worden aangeboden, liggen deze ook in de kieskasten. Ons doel met het aanbieden van deze spellen is het bevorderen van samenwerking, overleg, creatief denken en daarbij zien we bij de kinderen veel spelplezier! Voor het ontwikkelen van de doorlopende leerlijn coöperatief spel werkt De Leer samen met Anne Mijke van Harten van Earth Games. Zij selecteert en ontwikkelt vernieuwende spelmaterialen en spelsoorten met een positieve invloed op de ontwikkeling, het gedrag en het welbevinden van kinderen en geeft workshops, advies en informatie op het gebied van coöperatief spel. Vanuit haar ervaring met coöperatief spel begeleidt ze de Leer bij het ontwikkelen van de leerlijn. Voor meer informatie over de coöperatieve spellen kunt u terecht op de website van Earth Games. Daar zijn de spelmaterialen te bekijken en desgewenst eenvoudig te bestellen en vindt u achtergrondartikelen over coöperatief spel. Zie: r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

21 Huiswerk In het voortgezet onderwijs is het zelfstandig huiswerk maken een belangrijk onderdeel van het leerproces. Om een soepele overgang te realiseren krijgen kinderen van groep 7 en 8 huiswerkopgaven mee. Hiervoor krijgen de kinderen door school aangeschafte boekjes mee naar huis. Deze boekjes moeten de kinderen thuis kaften om er zo voor te zorgen dat deze ook nog in de volgende leerjaren gebruikt kunnen worden. Aan het eind van het schooljaar moeten de boekjes onbeschreven weer ingeleverd worden op school. Voor het noteren en plannen van het huiswerk moeten de kinderen een zelfgekozen agenda mee naar school nemen. In groep 7 wordt het huiswerk twee keer per week besproken. Op dinsdag wordt het rekenwerk nagekeken en op donderdag worden de taalopgaven besproken. In groep 8 is dat vier maal. De huiswerkperiode loopt van oktober tot en met mei. Aan de hand van de entreetoets en andere Cito-toetsen wordt een verantwoord pakket samengesteld. Hiervoor zijn extra leermiddelen aangeschaft. De inhoud van het huiswerkpakket in groep 8 bestaat uit: - werkwoordspelling en woordspelling - woordenschat - redactiesommen - studievaardigheden. Incidenteel kunnen opgaven vanaf groep 3 worden meegeven om de leerstof van verschillende vakken eigen te maken en/of extra te oefenen. Burgerschap, oriëntatie op jezelf en de wereld Wij hebben, zoals alle scholen, de wettelijke plicht om in ons onderwijs aandacht te besteden aan het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. Het gaat dan om de voorbereiding van leerlingen op een succesvolle deelname aan de pluriforme Nederlandse samenleving. Actief burgerschap betekent de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Burgerschapsvorming wordt daarbij niet als vak apart gezien, maar is een vanzelfsprekend onderdeel van meerdere vakken. In onze visie stellen wij nadrukkelijk dat wij binnen de school elkaar accepteren en respecteren, ongeacht ras, herkomst, geloof, seksuele geaardheid, en met erkenning van de unieke kwaliteiten die iedere leerling in zich heeft. Met als doel om de leerling goed toe te rusten op een vervolgopleiding en maatschappelijk functioneren. Wij willen binnen de school een gevoel van veiligheid voor leerlingen en personeel waarborgen door met elkaar gedragsregels af te spreken. Tijdens de eerste weken van het schooljaar besteden alle leerkrachten daarom extra aandacht aan het pedagogisch klimaat in de groep. Ook zult u in alle groepen zelfgemaakte posters aantreffen waarop kinderen en leerkrachten aangeven aan welke gedragsregels men zich dit schooljaar wil houden. Deze regels zijn met en door kinderen zelf opgesteld en ondertekend. Burgerschapsvorming is dus geen vak apart, maar een manier van omgaan met kinderen en lesgeven waarbij kinderen uitgedaagd worden om na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving. Juist nu er zoveel verschillende culturen en religies in Nederland zijn, is het belangrijk dat kinderen al vroeg leren hun verantwoordelijkheid in deze democratische samenleving te nemen. Hierbij gaat het er om kinderen het belang van democratie, participatie en identiteit in de Nederlandse samenleving te leren. Kracht van 8 We kunnen blijven praten over waarden en normen maar wij kiezen ervoor deze om te zetten in actie. Het coöperatieve spel De Kracht van 8 is een voorbeeld van een actie die ingezet wordt op onze school. Het is een handvat voor kinderen en volwassenen om hen heen om bewust te leren respectvol om te gaan met zichzelf en de ander. De Kracht van 8 hanteert positieve uitgangspunten. We gaan uit van wat we wél willen en niet van allerlei regels die zeggen wat we niét willen. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

22 School TV heeft speciaal voor de groepen 5 en 6 een programma Burgerschap gemaakt dat kinderen stimuleert na te denken over hun eigen rol als burger, en te kijken wat hun mogelijkheden zijn om een bijdrage te leveren aan de wereld om hen heen. Voor alle groepen komt burgerschap behalve binnen het onderwijs van alle dag, ook aan de orde in de programma s van school TV die wij volgen. Dat zijn voor groep 1 en 2 Koekeloere, voor groep 3 en 4 Huisje-Boompje-Beestje, voor groep 5 en 6 Nieuws uit de Natuur en Burgerschap en voor groep 7 en 8 school TV weekjournaal. Bewegingsonderwijs Voor het bewegingsonderwijs van de kleutergroep is een prachtige speelzaal beschikbaar. Deze zaal willen we graag zo schoon en hygiënisch mogelijk houden. De kinderen van groep 1 en 2 dragen daarom gymschoenen tijdens het binnenspelen. Deze schoentjes kunnen op school blijven. Op een speelse wijze worden de kinderen gestimuleerd tot bewegen, waarbij de motorische ontwikkeling wordt gevolgd. Spellessen en toestellessen worden afgewisseld. De kleuters maken dagelijks gebruik van een vernieuwde speelplaats met kunstgras, een mooie klimtoren, schommels, glijbaan en zandbak. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan een uur per week naar de gymzaal aan de Leliestraat. Zij dragen gymkleding en gymschoenen tijdens de gymlessen. Na afloop douchen de kinderen zich. Wij adviseren de kinderen doucheslippers mee te geven. De leerkrachten surveilleren tijdens het omkleden in de kleedkamers. Middels een klop op de deur wordt een controlebezoekje altijd vooraf aangekondigd. Elke week is er een gymles waarin diverse bewegingsvormen worden geoefend met toestellen, veelal in circuitvorm. Verder worden diverse spelvormen aangeboden. De gymlessen worden gegeven volgens het BIOS-model. BIOS staat voor Bewegen In Onderwijs en Sport. Belangrijke punten van het BIOS-model zijn: verschillende activiteiten naast elkaar: bijv. spel, gymnastiek en atletiek binnen één les; leerlingen werken zelfstandig in groepjes, korte wachttijden dus vaak aan de beurt; de activiteiten sluiten aan bij de eindtermen voor bewegingsonderwijs van het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling); de eerste groep zet klaar, de laatste groep ruimt op, zelfstandig op- en afbouwen, de leerkracht ondersteunt waar nodig; de groepen op het midden van de dag kunnen na een kleine ombouw direct starten, voordeel: veel netto-gymtijd; de groepen 1 en 2 werken ook met de methode Bewegingsonderwijs in het speellokaal; de methode is op maat voor de school gemaakt. door differentiatie kan elk kind op eigen niveau bewegen en bewegingsproblemen oplossen, bijv. balanceren; binnen elke les meerdere activiteitsgebieden, sluit aan bij de belevingswereld van de leerlingen door het aanbieden van verschillende activiteiten binnen een les. Wekelijks hebben de groepen 4 t/m 8 een korte geleide spelles op het schoolplein gedurende de maanden dat er niet gezwommen wordt. In principe fietsen of lopen alle leerlingen na de gymles of zwemles mee terug naar school alvorens naar huis te gaan. Mocht u als ouder het goed vinden dat uw kind meteen vanuit de gymzaal of het zwembad huiswaarts gaat, dan vragen wij u hiervoor een formulier te tekenen waarmee u aangeeft verantwoordelijk te zijn vanaf het einde van de gym- en/of zwemles. De leerkracht zorgt ervoor dat de kinderen weer om uur op school zijn. Als uw kind rechtstreeks naar huis gaat vanaf het zwembad, vertrekt hij/zij dus iets voor uur. De gymtijden van groep 3 t/m 8 vindt u in de schoolkalender. Op school hebben we de afspraak gemaakt dat, wanneer een kind zijn of haar zwem-of gymkleren is vergeten, of om andere redenen niet mee kan hij/zij op school achterblijft en onder controle van een andere leerkracht aan het werk gaat. Dit zal geen werk van de weektaak zijn. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

23 Schoolzwemmen Bij een buitentemperatuur van 16 graden Celsius gaan de groepen 5 t/m 8 naar het zwembad Het Elderink. De groepen 3 en 4 gaan als het buiten minimaal 18 graden is. De ouderraad heeft de school een prachtige buitenthermometer geschonken, zodat iedereen kan zien wat de temperatuur is. Het zwemonderwijs is een verplicht onderdeel van het schoolplan. In bijzondere gevallen kan men alléén schriftelijk ontheffing aanvragen. De lessen zijn zowel instructief als recreatief. De zwemtijden voor de diverse groepen treft u aan in de schoolkalender van het nieuwe schooljaar. In navolging van het landelijk beleid is een zwemprotocol opgesteld waarin de verantwoordelijkheden, rechten en plichten goed zijn omschreven. In dit protocol zijn de rechten en de plichten van het zwembad en de school vastgelegd. Kinderen die niet aan de zwemles meedoen, blijven op school en worden onder toezicht van de aanwezige leerkracht(en) geplaatst. (Het volledige protocol is op school aanwezig en kan worden ingezien.) Schaatsen In de winter wordt, indien mogelijk, geschaatst op de ijsbaan van de IJsvereniging Steintjesweide. Speciale voorzieningen in het schoolgebouw De intern begeleider beschikt over een IB-ruimte, waar zij kinderen individueel kan begeleiden en gesprekken kan voeren. Tevens is in die ruimte een orthotheek, dit is een bibliotheek met materialen voor zorgleerlingen. Ook de ingangen zijn voor kinderen met een rolstoel goed toegankelijk. Er zijn bovendien twee invalidentoiletruimtes, waarvan een ruimte met douche, een administratieruimte, een kamer voor remedial teaching, een reproruimte en diverse magazijnen. De onderwijsassistent, de ICT-er en de administratief medewerkster hebben een eigen ruimte, die ook gebruikt wordt door de schoolarts en de logopediste. Ook de BSO beschikt over een eigen lokaal. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

24 DE ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENZORG Hoofdstuk 3 Algemeen Tussen mensen bestaan grote verschillen. Zo ook tussen kinderen. De wijze waarop kinderen leren, het leervermogen en het leertempo kan voor ieder kind anders zijn. Dat betekent dat wij als leraren ons onderwijs zullen moeten aanpassen aan deze verschillen. Wij werken volgens het principe van de handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD): wij kijken naar kansen, mogelijkheden en onderwijsbehoeften en sluiten aan bij wat de kinderen al kunnen. School en ouders delen de verantwoordelijkheid door samen te kijken naar mogelijkheden en beperkingen. Er is niet één oplossing, maar er kunnen meerdere mogelijkheden zijn om het kind te helpen. De leerlingenzorg richt zich op alle kinderen. Alle kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Wij kijken naar onderwijsbehoeften van alle kinderen. Wat heeft het kind nodig? Speciale zorg gaat uit naar kinderen die opvallen ten opzichte van het gemiddelde niveau van de groep. Het gaat hier niet alleen om kinderen die een achterstand of specifieke problemen hebben maar ook om kinderen die meer aankunnen dan het gemiddelde niveau van de leerstof. Binnen de school is de intern begeleider verantwoordelijk voor de organisatie van de leerlingenzorg. Onze zorgverlening aan kinderen heeft een planmatige aanpak. 1 Signaleren van specifieke onderwijsbehoeften. Dit gebeurt systematisch met behulp van ons leerlingvolgsysteem, maar ook door methode gebonden toetsen en waarnemingen van de leerkracht. 2 Diagnosticeren: het analyseren van de problemen, het gegeven onderwijs analyseren en het voorbereiden van oplossingen. 3 Remediëren; de oplossingen worden toegepast in het opstellen en uitvoeren van groeps- en individuele handelingsplannen. 4 Evalueren of de beoogde oplossingen voldoende resultaat opgeleverd hebben en of er een vervolg aanpak nodig is. Onze zorg heeft betrekking op school-, groeps- en leerlingniveau. Zorg op schoolniveau De school voert beleid ten aanzien van het realiseren, evalueren en afstemmen van de leerlingenzorg. Dit betekent onder meer het uitlijnen van procedures in het zorgtraject en de deskundigheidsbevordering van leerkrachten om passend en effectief onderwijs te kunnen verzorgen. De school kan gezien worden als een lerende en zich ontwikkelende organisatie. De school streeft continue naar een betere afstemming van het onderwijs op de behoeften van leerlingen. Door planmatig handelen kan de school als geheel de leerlingenzorg verbreden. Dit kan betekenen dat het aanbod moet worden bijgesteld, uitgebreid of vernieuwd. Voor de organisatie op schoolniveau maken we gebruik van het volgende: Interne begeleiding Op school is er een intern begeleider werkzaam die de zorgverbreding organiseert, coördineert en bewaakt. De IB-er coacht collega s bij het uitvoeren van zorgverbredingactiviteiten en zorgt voor afstemming van activiteiten op schoolniveau. Zij voert gesprekken met ouders en leerkrachten en ziet er op toe dat gemaakte afspraken nageleefd worden. Daarnaast observeert zij in de groepen en kan zij incidenteel toetsen afnemen bij individuele kinderen. De taak van de intern begeleider is een inhoudelijk coördinerende en ondersteunende taak. Er is sprake van een coachende rol, de IB-er staat naast de collega s. De zorg begint en eindigt bij de leerkracht, de groepsleerkracht is (eind)verantwoordelijk. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

25 De orthotheek Om beter tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen is er op school een orthotheek aanwezig. De orthotheek is de verzamelplaats van alle materialen die voor zorgleerlingen worden gebruikt. Deze bevindt zich op een centrale plaats in de IB-ruimte, die voor alle leerkrachten toegankelijk is. Het actueel houden van de orthotheek is een taak van de intern begeleider. Aanname van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in het kader van Passend Onderwijs denken we aan: - kinderen met een beschikking van de Commissie voor Indicatiestelling, d.w.z. in het bezit zijn van een leerling gebonden financiering (LGF), de zogenaamde 'rugzakleerling'; - óf kinderen met een positieve beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (= PCL) voor een school voor speciaal basisonderwijs; - óf kinderen die voor hun vierde jaar al een zorgtraject hebben doorlopen. Voor de aanname van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften houden wij ons aan het aannamebeleid passend onderwijs van onze stichting PRO8. In het kader van Passend Onderwijs wordt er vanuit gegaan dat alle kinderen, ongeacht een specifieke onderwijsbehoefte, samen met hun leeftijdgenootjes onderwijs kunnen volgen. Bij aanmelding op onze school wordt goed bekeken, in overleg met alle betrokken partijen, of de aangemelde leerling door het team kan worden begeleid zonder dat het kind of de andere kinderen daardoor te kort komen. Plaatsing van de leerling hangt af van de mogelijkheden die er voor deze specifieke leerling op school zijn. Dit kan eventueel gebeuren met begeleiding van een school voor speciaal onderwijs. Bovendien zal steeds opnieuw bekeken worden of de mogelijkheden van onze school voor dit kind nog steeds voldoende zijn. Indien de eigen school niet in staat is om voldoende Passend Onderwijs te bieden, wordt samen met de ouders en andere betrokkenen gezocht naar een goede oplossing. Verwijzing naar speciaal(basis)onderwijs is daarbij één van de mogelijkheden. Zorg op groepsniveau De leerkracht stemt het onderwijsleerproces af op de verschillende individuele mogelijkheden en behoeften van leerlingen. De groepsleerkracht hanteert een cyclisch proces van observeren en signaleren, diagnosticeren, plannen, uitvoeren en evalueren. Dit kan leiden tot analyse en bijstelling van het onderwijs. Ons onderwijs op maat wordt gekenmerkt door: a. aangepaste didactiek wij werken met het directe instructiemodel. Dit model is zeer effectief voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze kinderen hebben veel behoefte aan actieve instructie en begeleiding door de leerkracht. Daarnaast profiteren ook leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, van dit model, omdat zij de ruimte krijgen om zelfstandig te werken na een relatief korte instructie. De leerkracht geeft aan welk deel verplicht is, daarna kunnen leerlingen zelf bepalen of ze meer instructie behoeven. Vervolgens werkt een klein groepje leerlingen tijdens het werken aan de weektaak, aan de instructietafel met de leerkracht. b. een effectieve klassenorganisatie de leerkracht weet welke leerlingen welke activiteit uitvoeren en welke leerlingen extra ondersteuning behoeven. De leerkracht zorgt voor een efficiënte uitvoering van de voorgenomen planning, lesmaterialen en remediërende middelen. c. aandacht voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat, waarbij de leerkracht de kinderen uitdaagt, ondersteunt en vertrouwen schenkt. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

26 De leerstof wordt zo gekozen dat alle kinderen dezelfde basisstof kunnen verwerken. Leerlingen kunnen daarnaast werken met minimale stof of met compacteren van de stof. Extra tijd kan dan ingezet worden voor specifieke onderwijsbehoeften in de vorm van remediëring, verrijking of verdieping. Na een klassikale instructie werkt ieder kind naar eigen aanleg en tempo verder. Dit kan individueel of in groepjes zijn. Coöperatieve werkvormen worden structureel ingezet bij verschillende lessen. In ons daltononderwijs werken wij met een opbouw voor het werken met een dag- en weektaak vanaf groep 1. Deze weektaken zijn adaptief, dus met aanpassingen voor specifieke onderwijsbehoeften. Tijdens het werken aan de weektaak heeft de leerkracht tijd om kinderen te helpen die extra of andere instructie nodig hebben of om te observeren of om te werken met (groeps)handelingsplannen. Tijdens teamvergaderingen en zorgvergaderingen hebben de leerkrachten regelmatig overleg over de gang van zaken in de groepen en vindt er verdere afstemming plaats. De zorgvergaderingen worden jaarlijks 2 à 3 keer gepland. Alle teamleden dienen aanwezig te zijn. Zorg op individueel niveau Het uitgangspunt voor de zorg zijn de resultaten van de methode onafhankelijke toetsen, met daarnaast methodegebonden toetsen en observaties. De intern begeleider bespreekt jaarlijks alle CITO-LVS-toetsen (leerlingvolgsysteem) met de leerkracht. Daarnaast zijn er jaarlijks twee groepsbesprekingen gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling. In een toets- en/of groepsoverzicht wordt aangegeven op welk gebied en voor welke leerlingen er extra onderwijsbehoeften nodig zijn. In het volgende schema staat onze zorgstructuur uitgewerkt in een stappenplan, waarbij de betekenis voor de school en de leerkracht met daarnaast de betrokkenheid van de ouders in beeld worden gebracht. Verwijsindex Onze school is vanaf mei 2010 aangesloten bij de Verwijsindex Achterhoek. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern begeleiders in het onderwijs, zorgcoördinatoren en hulpverleners) een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind tussen 0 en 23 jaar dat zij onder hun hoede hebben. Wanneer meerdere hulpverleners een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen professionals elkaar makkelijker en sneller vinden, en beter afstemmen en samenwerken in de hulpverlening aan jeugdigen. Indien het gebruik van de Verwijsindex bij uw kind aan de orde is, informeren we u daarover. Meer informatie over de Verwijsindex kunt u vinden op r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

27 ZORGSTRUCTUUR Betekenis voor leerkrachten en school Betrokkenheid ouders Stap 1: reguliere zorg in de groep Leerkracht: observeren, signaleren (toetsen) Handelingsgericht werken Ouders informeren over de ontwikkeling van hun zoon of dochter Stap 2: kortdurende extra zorg binnen de groep. Groepsplannen in de vorm van handelingsalternatieven, bespreken tijdens Ouders informeren bij start en bij evaluatie (handtekening) Stap 3: langdurige zorg binnen de groep. HGPD-gesprek (invullen HGPDformulier) met IB-er, maken van een handelingsplan (half jaar-heel jaar). Eventueel leerling bespreken in Gebruik maken van expertise van de ouders, samen kijken naar onderwijsbehoeften van het kind. Stap 4: externe hulp inschakelen Inbrengen (IB-er-leerkracht) bij Zorgteam: leerlingbegeleider (orthopedagoog) schoolmaatschappelijk werk schoolverpleegkundige/schoolarts Toestemming van ouders, zij blijven betrokken, zijn aanwezig als partner bij het gesprek. Stap 5: inbrengen OnderwijsZorgLoket Ib-er en leerkracht leveren een onderwijskundig rapport aan. Ouders doen een aanvraag bij PCL, CvI. Stap 6: verwijzing Ondersteuning/aanpassingen in de school d.m.v. Rugzak (LGF/PGB) Aangepaste onderwijsvorm buiten de school, zoals SBO, REC-scholen Ouders maken de keuze. Zoals u ziet kan bij stap 4 het zorgteam worden ingeschakeld. Dit team komt 3 keer per jaar bij elkaar en bestaat uit onze leerlingbegeleider (een orthopedagoog), schoolmaatschappelijk werker, schoolverpleegkundige en de IB-er. Betreffende leerkracht en ouders zijn ook aanwezig. Afhankelijk van de hulpvraag wordt bekeken wie van het zorgteam aanwezig zal zijn. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

28 Kinderen met speciale zorg, de zogenaamde rugzakleerlingen (LGF) Er zijn op school diverse kinderen met een zogenaamde rugzak. Hiermee wordt bedoeld de Leerling Gebonden Financiering (LGF). Op het moment dat er indicatie is voor een leerling voor een zogenaamde clusterschool, maken de ouders in goed overleg met de school een keuze: óf de leerling wordt geplaatst op de betreffende clusterschool óf er wordt gekozen voor blijven op de basisschool met inzet van LGF, de rugzak. De leerling gebonden financiering is bedoeld voor kinderen met een handicap of stoornis, die echt extra voorzieningen nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. Er zijn vier clusters binnen de leerling gebonden financiering: cluster 1: voor kinderen met een visuele handicap; cluster 2: voor kinderen met een auditieve en/of communicatieve handicap; cluster 3: voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap en kinderen die langdurig ziek zijn; cluster 4: voor kinderen met psychiatrische- of gedragsstoornissen. De school krijgt voor de kinderen met een rugzak extra formatie en een extra budget om te besteden aan de ontwikkeling van het kind. Ook krijgt het kind een ambulant begeleider toegewezen vanuit het cluster waar het onder valt. De ambulante begeleiding is een flexibele vorm van onderwijskundige begeleiding gericht op de mogelijkheden van het kind en op de wensen van ouders en school. De begeleiding bestaat uit het bieden van hulp en ondersteuning van de school, de leerkrachten en de leerling en het mede opstellen van handelingsplannen. De coördinatie van het onderwijs voor deze kinderen dient goed geregeld worden. Rapporten en oudercontacten De leerlingen van groep 1 ontvangen aan het eind van groep 1 als vaststaat dat ze naar groep 2 gaan, een rapport. De leerkracht van groep 1 gaat op huisbezoek (zodra een kind 2 à 3 maanden op school zit) en bespreekt tijdens spreekuuravonden de ontwikkeling van uw kind. Vanaf groep 2 krijgen de leerlingen twee keer per jaar een rapport. Ouders kunnen desgewenst het rapport bespreken met de groepsleerkracht. Hiervoor worden spreekuuravonden georganiseerd. Daarnaast is er in oktober een spreekuuravond, waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. Deze bespreking gaat vooral over de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Bijzonderheden op het gebied van leerprestaties kunnen eventueel ook aan de orde komen. Indien de leerprestaties of het gedrag hiertoe aanleiding geven zal de school eerder initiatieven nemen tot het houden van een oudergesprek. Natuurlijk kunnen ook de ouders een gesprek aanvragen. De leerkracht van groep 8 plant twee keer per jaar gesprekken van ongeveer 30 minuten op school. In de periode oktober/november worden de keuzes voor het vervolgonderwijs besproken en de leerprestaties en vorderingen van het kind. In maart wordt de uitslag van de Cito-eindtoets besproken en wordt de definitieve keuze voor het vervolgonderwijs gemaakt. Gescheiden ouders en recht op informatie Iedere ouder heeft volgens de wet in principe recht op informatie van de school. Dit is ook het uitgangspunt bij ons op school. Er zijn echter verschillen. De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de andere. Een enkeling heeft zelfs helemaal geen recht op informatie. Dat heeft te maken met de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren. Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben, is de situatie het gemakkelijkst. Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind. Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen en die wel het gezag hebben, ligt het niet anders. Zij hebben allebei recht op alle informatie over hun kind. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

29 Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed en eenduidig te informeren. Daarom worden voor ouderavonden beide ouders voor een gezamenlijk gesprek uitgenodigd. Als een van de ouders dit anders wil, kan hij of zij contact opnemen met de directeur. Alleen in zeer bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben ook recht op informatie over hun kind. De ouder zal daar echter wel zelf om moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf geen informatie te geven aan deze ouders. Als het gaat om de vader, moet deze bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen recht op informatie, ook als hij erom vraagt. Deze ouders hebben een beperkt recht op informatie over kun kind. Het betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en eventueel sociaalpedagogische ontwikkelingen op school. Als het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet hebben de ouders ook geen recht op informatie. Dit kan het geval zijn indien een rechter of psycholoog heeft beoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind schaad. Kwaliteit en opbrengsten van ons onderwijs De IB-er maakt jaarlijks een trendanalyse van de CITO-LVS toetsen. Daarnaast worden ook de entree- en eindtoets geëvalueerd. Opvallende trends worden besproken en kunnen aanleiding zijn voor het maken van beleid, afspraken en/of inzetten van scholing. Plusklas in Hengelo Niets is zo ongelijk als de gelijke behandeling van ongelijken. In ons onderwijs streven wij dagelijks zoveel mogelijk naar het leveren van maatwerk. Alle kinderen zijn verschillend. Elk kind heeft zijn/haar eigen leerbehoeften, en vraagt om specifieke aandacht. Jarenlang is er in het primair onderwijs vooral aandacht / extra aandacht geweest voor kinderen die uitvielen op de leerstof of op bepaalde onderdelen daarvan. Alles werd en wordt in het werk gesteld om deze kinderen het gewenste niveau te laten behalen, ofwel eruit te halen wat erin zit. Met pre-teaching, remedial-teaching, individuele- en groepshandelingsplannen worden deze kinderen geholpen de doelen te bereiken. Dat is een goede zaak en moet vooral zo blijven. In onze groepen zitten echter ook kinderen voor wie de leerstof erg eenvoudig is. Deze kinderen kunnen vrijwel zonder inspanning de basisschoolleerstof doorlopen. Het is van groot belang om ook deze kinderen uit te dagen en hogere doelen te laten halen. Excellentie in het onderwijs staat momenteel ook hoog op de agenda van de overheid. Binnen ons huidige onderwijs kunnen deze leerlingen na verwerking van de leerstof zich gaan verbreden en verdiepen, middels verdiepingsopdrachten. Voor leerlingen voor wie de lesstof erg eenvoudig is gebruiken we compacteringsprogramma s. Dan wordt de lesstof ingedikt tot de essentie en ontstaat er tijd om op andere gebieden te verdiepen of te verrijken. Voor enkele kinderen is zelfs deze aanpak niet voldoende. De begaafde en hoogbegaafde leerlingen. We spreken in dat geval over enkele kinderen per school. Daarom is door de Hengelose scholen (behalve de Openbare Basisschool Rozengaardsweide, zij volgen een eigen weg) het plan opgepakt om een plusklas te vormen voor die kinderen die meer en ander onderwijsaanbod nodig hebben. De deelnemende scholen zijn: - Christelijke Basisschool Bekveld - PCB Ds J.L. Piersonschool - RK Basisschool St Bernardus - CBS Varssel - r.k. daltonbasisschool De Leer r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

30 In Hengelo willen we als gezamenlijke scholen meer aandacht besteden aan de kinderen die aan de bovenkant opvallen. Omdat we het gevoel hebben dit als individuele school niet alleen te kunnen zoeken we de kracht in de gezamenlijkheid. Wat is een plusklas? De plusklas is er voor die kinderen die door hun (hoog)begaafdheid niet voldoende hebben aan de reguliere lessen, intellectueel te kort komen, niet genoeg uitgedaagd worden. Een plusklas wordt gevormd door een groep kinderen die door hun (hoog)begaafdheid problemen hebben of gaan krijgen in de reguliere lessen in het basisonderwijs. Een plusklas is dus een van de vele vormen van zorg zoals die voorkomen op school. Op alle deelnemende scholen screenen de intern begeleiders kinderen op (hoog)begaafdheid. Hiervoor zijn vaste selectiecriteria vastgesteld. Als kinderen hieraan voldoen bepaalt de intern begeleider in samenspraak met de groepsleerkracht en de ouders of een leerling kan deelnemen aan de plusklas. Per periode van 10 weken zal gekeken worden welke kinderen het meest in aanmerking komen voor deelname aan de plusklas. Hoe werkt de plusklas? De plusklas bestaat uit ongeveer 15 kinderen afkomstig van de verschillende scholen. In eerste instantie is de plusklas voor leerlingen van groep 5 t/m groep 7. De plusklaskinderen gaan gedurende 14 weken op woensdagmorgen naar een van de deelnemende basisscholen en krijgen daar op een andere manier les. De lessen worden verzorgd door twee leerkrachten van de deelnemende scholen die vrijgeroosterd worden om de plusklas voor te bereiden en uit te voeren. Er zal gewerkt worden vanuit de belangstelling van kinderen. Er zullen nieuwe onderdelen aangeboden worden zoals filosoferen met kinderen, een buitenlandse taal zoals Spaans of Frans. Maar ook gastsprekers of excursies behoren tot de mogelijkheden. Aan de kinderen zullen eisen gesteld worden, en er is verslaglegging van de activiteiten door de kinderen in een portfolio. Aan het einde van de 14 weken presenteren de pluskinderen het geleerde op de eigen school middels een PowerPoint presentatie, tentoonstelling of anderszins. Aan de plusklas zijn voor ouders geen kosten verbonden. Dankzij een financiële bijdrage van PRO8 en Gelderveste en een schenking van een ouder is het mogelijk geworden om de Hengelose Plusklas in het schooljaar te kunnen draaien. Aan het eind van dit schooljaar hopen wij op een vervolg van de plusklas, maar dan in de vorm van een derde Micado-groep voor de gemeente Hengelo. In het komende schooljaar hopen wij u hierover meer duidelijkheid te kunnen geven. Komend schooljaar zijn er 2 periodes van 14 weken waarin de plusklas draait. Deelnemende kinderen zijn die ochtend dus mogelijk op een andere basisschool. Omdat deze kinderen het programma van de eigen basisschool al compact aangeboden krijgen is er ruimte voor deze nieuwe activiteiten. Vanuit de plusklas zullen kinderen ook opdrachten meekrijgen die ze op de eigen basisschool moeten uitvoeren. De plusklas laat kinderen die naar boven toe uitvallen in contact komen met gelijkgestemden / ontwikkelingsgelijken. Dit is belangrijk voor de sociaal emotionele vorming en contacten. Ouders van kinderen die in aanmerking komen voor deelname aan de plusklas zullen hierover benaderd worden door de intern begeleider van de eigen school. Toestemming van de ouders is altijd nodig voorafgaand aan deelname. Met het samen uitvoeren van de plusklas komen wij tegemoet aan onderwijsbehoeften van plusleerlingen! Wij gaan uit van nieuwe kansen en een vruchtbare samenwerking tussen de scholen! r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

31 MICADO plusklas PRO8 In 2009 heeft het bestuur van de Katholieke Onderwijs Stichting Oost Gelre (nu genaamd PRO8) besloten om meer aandacht te schenken aan leerlingen die hoogbegaafd zijn. Er is een doelstelling geformuleerd, een stuurgroep samengesteld en er zijn plannen gemaakt. Deze plannen vinden zowel op schoolniveau, op stichtingsniveau als op regionaal niveau plaats. De komende jaren werken we er naar toe dat elke school in staat is passend onderwijs aan begaafde leerlingen te verzorgen. Eén van de plannen, het creëren van plusklassen voor hoogbegaafde leerlingen, is van start gegaan in maart 2010 op twee locaties, te weten: - Basisschool De Wegwijzer, locatie De Peppel in Doetinchem; - Basisschool Dynamiek in Terborg. De beide plusklassen (die de naam hebben gekregen van MICADO-groep), bestaan uit 12 tot 16 leerlingen uit de groepen 4 t/m 7, van de verschillende scholen die bij PRO8 zijn aangesloten. Deze MICADO groepen draaien of op dinsdag (Doetinchem) of op donderdag (Terborg). Aan deze twee groepen is één leerkracht gekoppeld. Deze MICADO groepen zijn er alleen voor hoogbegaafde leerlingen die voldoen aan de volgende criteria: - voor begrijpend lezen en voor rekenen hebben deze leerlingen een consequente A+ score; - mogelijke aanwezigheid van een intelligentieonderzoek waarbij het gemiddeld IQ 130 is of hoger; - bij bovenstaande wordt gelet op de volgende leeraspecten: snel van begrip / grote of diepgaande interesse / creatief en inventief in denken / ongewoon grote woordenschat / grote parate kennis / geestelijk vroegrijp / scherp opmerkingsvermogen / snel begrijpen van de leerstof. Deze worden gekoppeld aan aspecten van zelfbeeld, omgang en werkhouding. Het Plusproject VO Het Plusproject VO is ontstaan uit een initiatief basisschool het Timpaan te Wehl en basisschool de Laetare te Kilder. Samen met het voortgezet onderwijs te Doetinchem zijn er lessen ontwikkeld voor meerbegaafde kinderen van groep 8. Hiervoor is een subsidie vanuit het Samenwerkingsverband toegekend. De doelstellingen van dit Plusproject zijn: het verbreden van het onderwijsaanbod voor meerbegaafde leerlingen in het basisonderwijs, voorkomen van dubbeling in de leerstof van de bovenbouw van het basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs, het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze groep kinderen en aanspreken op hun niveau. Het Ulenhof College en het Ludger College zijn gestart met het ontwerpen van lessenseries voor basisschoolleerlingen uit groep 8. De overige scholen voor voortgezet onderwijs te Doetinchem sluiten deelname in de toekomst niet uit. Het selecteren van de leerlingen die in aanmerking komen voor het Plusproject verloopt via vastgestelde criteria (vergelijkbaar met de criteria voor onze plusklassen). Van essentieel belang is dat de leerlingen consequent hoog presteren op meerdere vakgebieden. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

32 Hoe ziet het Plusproject er praktisch gezien uit? Er wordt gewerkt aan de hand van twee rondes: de eerste ronde vindt ongeveer plaats in de periode eind oktober- eind december, de tweede periode vanaf begin maart tot eind april. De leerlingen volgen bijvoorbeeld de eerste ronde op het Ulenhof College, de tweede ronde op het Ludger College en vice versa. Een ronde bestaat uit 6 lessen. De lessen zullen steeds een middag in beslag nemen. Het Ulenhof College (o.v.) biedt aan: Engels, Geschiedenis, Sterrenkunde, Beeldende Vorming. Deze laatste twee vakken zullen in het Engels worden gegeven. Het Ludger College (o.v.) verzorgt lessen in: Klassieke Vorming en Natuurkunde. Steeds wordt er voor gezorgd dat de leerlingen geen dubbeling in leerstof zullen ondervinden. Nadat de leerlingen de lessen van een ronde hebben afgerond volgt er een presentatie en beoordeling in hun eigen groep op de basisschool. Het vervoer naar en van Doetinchem dient door de ouders/verzorgers zelf verzorgd te worden en valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers zelf. Natuurlijk is het zo dat de leerlingen die meedoen aan het Plusproject een aantal lessen op de basisschool zullen missen. Met de groepsleerkracht worden afspraken gemaakt om een variatie aan te brengen in de vakken die gemist worden (zodat de leerling niet steeds hetzelfde vak mist) en dat de instructie zo veel mogelijk gevolgd kan worden. De leerkracht bepaalt welke stof van belang is om tijdens schooltijd in te halen. De inspectie heeft bevestigd dat de pluslessen worden geaccepteerd als basisonderwijstijd. De intern begeleider neemt contact op met de ouders van de kinderen van groep 8, die voor deelneming in aanmerking komen. Voor ouders zijn er geen kosten aan verbonden. School Maatschappelijk Werk In de opvoeding van onze kinderen lopen we allemaal wel eens tegen vragen aan. Soms lossen zaken zich als vanzelf op, soms is het prettig om even met iemand te kunnen overleggen. Als er vragen of zorgen zijn over het gedrag, de ontwikkeling of thuissituatie van kinderen, dan kunnen de directeur, de IB-er, leerkrachten en natuurlijk de ouders een beroep doen op school maatschappelijk werk. Ook kan schoolmaatschappelijk werk aanschuiven bij overlegsituaties om mee te denken in wat er nodig is voor het kind, het gezin en de school. U kunt ook via de leerkracht of intern begeleider vragen of schoolmaatschappelijk werk u wil bellen om een afspraak te maken. Natuurlijk mag u ook zelf contact opnemen met schoolmaatschappelijk werk. Het telefoonnummer kunt u opvragen bij de intern begeleider Miriam Pasman. Opvoeden is een mooie taak, maar soms ook een ingewikkelde taak. Iedere ouder heeft hierover wel eens vragen, zoals: mijn kind zeurt zoveel, vraagt constant aandacht, luistert slecht. Soms zijn er omstandigheden in een gezin die voor kinderen moeilijk zijn, bijvoorbeeld: echtscheiding, overlijden, ziekte. Het kan dan prettig zijn om samen eens de zaken op een rijtje te zetten en te kijken hoe ouders en school het kind zo goed mogelijk kunnen helpen. Ouders en school signaleren dat het kind niet lekker in zijn vel zit, onzeker of faalangstig is, lichamelijke klachten heeft of ongewenst gedrag laat zien. Het kan dan zinvol zijn om samen te bespreken wat het kind nodig heeft om zich prettig te voelen en zich te kunnen ontwikkelen. Het schoolmaatschappelijk werk wil graag laagdrempelig zijn, een plek waar ouders, leerkrachten en IB-ers twijfels, vragen en zorgen kunnen bespreken in een vroegtijdig stadium. In één of meerdere gesprekken op school of bij ouders thuis wordt de situatie in kaart gebracht en kunnen adviezen gegeven worden waar ouders en school mee verder kunnen. Als er meer hulp nodig is, dan zal Marieke Dekkers hierover een advies geven en indien gewenst bemiddelen om passende hulp te realiseren. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

33 Kindermishandeling Juist als u twijfelt Kindermishandeling komt in Nederland meer dan keer per jaar voor. Veel slachtoffers krijgen nooit hulp omdat niemand aan de bel trekt. Als u wat merkt van kindermishandeling in uw omgeving, doe dan iets. Juist als u twijfelt. Op de website vindt u tips en informatie. Wilt u meteen met een professional spreken? Bel dan met het AMK (Algemeen Meldpunt Kindermishandeling): De school handelt volgens het protocol Kindermishandeling. Alle leerkrachten zijn op dit onderwerp geschoold. GGD jeugdgezondheidszorg Binnen de afdeling jeugdgezondheidsdienst van de GGD werken artsen, verpleegkundigen, assistenten en een voorlichter van de jeugdtandverzorging. Allen stellen zich ten doel het vroegtijdig opsporen van zaken die de gezondheid of normale ontwikkeling van kinderen belemmeren. Door middel van advisering proberen zij problemen in de ontwikkeling, groei en gezondheid te voorkomen. Het team van de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD Regio Achterhoek bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en een jeugdarts assistent. Wanneer het kind voor een onderzoek in aanmerking komt, krijgen de ouders bericht. Naast de genoemde activiteiten kan een leerling, een ouder of leerkracht een onderzoek aanvragen. Het is belangrijk dat u tijdig met uw vragen of moeilijkheden komt. Als er inderdaad iets aan de hand is, is de kans groter dat er iets voor uw kind gedaan kan worden. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Het is al jaren gebruikelijk om gegevens die van belang zijn voor het leerproces van uw kind te bespreken met leerkrachten en intern begeleider. Het JGZ team bestaat de komende periode uit de volgende personen: - jeugdarts Katy Bannink; - jeugdartsassistente Ramona Gerritsen; - sociaal verpleegkundige Petra Keizer en - logopediste Gudrun Byttebier. Onderwijs Zorg Loket (OZL) Waarom een Onderwijs zorg loket? Soms hebben kinderen problemen, waardoor het op school niet zo goed met ze gaat. Ze zijn bijvoorbeeld erg druk in de klas, of hebben vaak ruzie met andere leerlingen. Of ze zijn juist heel stil en teruggetrokken of hebben geen vriendje of vriendinnetje. Ook kunnen ze last hebben van problemen in het gezin. Angst, verdriet of machteloosheid komen vaak tot uiting in hun gedrag. In eerste instantie bespreken school en ouders de zorg, bekijken wat de mogelijke oorzaak is en zoeken naar een goede aanpak. Is het lastig om een oplossing te vinden, lijkt hulpverlening ver weg, is de weg er naar toe onduidelijk en heeft een leerling meer zorg nodig dan school kan bieden dan kan er contact opgenomen worden met het Zorgteam Plus. Ouders en de scholen voor primair onderwijs in het samenwerkingsverband WSNS Doetinchem e.o. kunnen hier terecht voor advies met betrekking tot de begeleiding van kinderen / leerlingen met gedragsproblemen en /of gezins- en opvoedingsvraagstukken. In crisissituaties kan het OZL ondersteunen in het organiseren van hulp, zoeken van een juiste aanpak en ouders / school doorverwijzen. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

34 Wat is het Onderwijs Zorg Loket? Dit is een bovenschools multidisciplinair team van specialisten op het gebied van de onderwijs, ontwikkeling en begeleiding van kinderen. Het Zorgteam Plus komt circa driewekelijks bij elkaar, met uitzondering van de schoolvakanties. Vaste partners deelnemers zijn: - coördinator Samenwerkingsverband Doetinchem - Bureau Jeugdzorg - GGD jeugdarts - Schoolmaatschappelijk werk - GZ-psycholoog/orthopedagoog IJsselgroep Afhankelijk van de hulpvraag kunnen ook andere personen worden uitgenodigd voor de bespreking (bijvoorbeeld Zozijn, Sensire, IJsselkring, Lindenhout, GGNet, Karakter, MEE, de leerplichtambtenaar). Uitnodiging gebeurt altijd in overleg met de school en met toestemming van de ouders. Logopedie Tot nu toe werd de screening logopedie voor kinderen in de kleutergroep verzorgd door de GGD. De GGD heeft echter aangegeven dat de kleuterscreening gaat vervallen. De kwaliteitskring logopedie is nog wel in gesprek met de GGD. Vanaf 1 juni 2011 heeft U geen verwijzing meer nodig van uw huisarts voor logopedie. Het ministerie van Volksgezondheid heeft dit besloten om de toegang tot logopedie makkelijk te maken. Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Komt U voor het eerst bij een logopedist zonder verwijsbrief dan vindt er een vooronderzoek plaats om te kijken of U aan het juiste adres bent. Of deze screening wordt vergoed, verschilt per zorgverzekeraar. Voor meer informatie over logopedische stoornissen en directe toegankelijkheid: Onderwijs tijdens langdurige ziekteperiode van een leerling Ook kinderen die ziek zijn, hebben recht op onderwijs. Voor kinderen die in een ziekenhuis zijn opgenomen - of ziek thuis zijn - is het belangrijk dat het gewone leven zo veel mogelijk door gaat. Onderwijs hoort daar zeker bij. Onderwijs aan zieke leerlingen is o.a. om de volgende redenen van belang: het leerproces wordt voortgezet (een onnodige leerachterstand wordt zoveel mogelijk voorkomen); de zieke leerling houdt een belangrijke verbinding met de buitenwereld (regelmatig sociale contacten). Ook tijdens een ziekteperiode van een leerling blijft de eigen school verantwoordelijk voor het onderwijs aan die leerling. De leerkrachten staan er echter niet alleen voor. Zij kunnen voor deze onderwijsbegeleiding aan de zieke leerling een beroep doen op de ondersteuning van een Consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen (COZL). De leerkracht van de school en de consulent maken in overleg met de ouders van de leerling afspraken over de inhoud van de ondersteuning. Het accent kan daarbij liggen op begeleiding en advisering, maar ook kan een deel van het onderwijsprogramma van school worden overgenomen. Het belang van de zieke leerling wordt daarbij steeds als uitgangspunt genomen. Aanmelden voor deze vorm van onderwijsbegeleiding kan door de ouders of de school. Voorafgaand overleg is daarbij wel aan te bevelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het centrale kantoor van Onderwijs aan Zieke Leerlingen IJsselgroep, telefoon of per of per website: of via de website van de stichting Ziek zijn en Onderwijs : r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

35 Protocol herfstkinderen Wie zijn de herfstkinderen? Dat zijn kinderen die geboren zijn in de maanden oktober, november of december. Bij de herfstkinderen is het eerste schooljaar dus een onvolledig schooljaar! Het is de vraag of deze kinderen in dat onvolledige schooljaar voldoende vooruitgang boeken om naar de volgende leerstofjaargroep over te gaan. Dit betekent dat iedere leerkracht regelmatig voor de vraag komt te staan of een herfstkind nog in groep 1 moet blijven of dat het naar groep 2 kan gaan. De schoolloopbaan van een kind wordt niet bepaald door de ouders, niet door de inspectie maar door de school. De inspectie geeft aan dat elke school moet bevorderen dat de verblijfsduur van een leerling in het basisonderwijs 8 aaneengesloten jaren bedraagt. Het valt onder het beleid van de school welke leerlingen overgaan naar een volgende groep. De overgang van een leerling heeft niet zozeer te maken met leeftijd, maar met de ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt. Voor ouders wordt inzichtelijk gemaakt hoe de school tot het inzicht over de schoolloopbaan van een kind is gekomen. Het advies van de school is bindend. Niet de leeftijd, maar het ontwikkelingsniveau en het ontwikkelingsverloop bepalen de schoolloopbaan van een kind. De school maakt gebruik van het ontwikkelingsvolgmodel voor jonge kinderen (OVMJK) met daarnaast de Cito-toetsen taal en rekenen voor kleuters. Aan de hand van deze gegevens zien wij het verloop van de ontwikkeling van het kind en bepalen aan de hand hiervan de verdere schoolloopbaan. Dit kan enerzijds betekenen dat er kleuters zijn die in januari zijn geboren en genoeg hebben aan anderhalf jaar groep 1 en 2. Anderzijds kunnen er kleuters zijn die nog een jaar langer in de kleuterbouw blijven. De bekende 1 oktoberregel is daarmee verleden tijd. Niet de sociaal-emotionele problematiek is doorslaggevend, maar het totaalbeeld van een kind. Als besloten wordt om een kind niet door te laten gaan naar een volgend leerjaar dan moet er sprake zijn van meer achterstanden of problemen, en mag dit niet alleen vanwege sociaalemotionele problemen zijn. Niet het doubleren is zinvol maar de functionele leertijdverlenging. Van kinderen die een functionele leertijdverlenging krijgen wordt de beginsituatie van de verschillende ontwikkelingsgebieden beschreven. Want leertijdverlenging heeft alleen zin als het functioneel is en als het vertrekpunt de beginsituatie van het kind is. Dus de beginsituatie is leidend voor het aanbod wat volgt in het nieuwe leerjaar. Afspraken worden op papier vastgelegd. De procedure m.b.t. de herfstkinderen staat hierna vermeld. Procedure m.b.t. herfstkinderen Een kind dat in oktober, november of december 4 jaar wordt, start in groep 0-1. Binnen 2 maanden: leerkracht (en/of IB-er) gaat op huisbezoek. Om als school goed te kunnen inspelen op de ontwikkeling en leefwereld van nieuwe leerlingen, vragen wij de ouders bij de start van de leerling, een intakeformulier in te vullen. De onderwerpen op dit formulier komen aan de orde tijdens het huisbezoek. De leerkracht maakt een verslag en voegt dit toe aan het dossier van het kind. November: het ontwikkelingsvolgmodel voor jonge kinderen wordt voor alle kinderen ingevuld. Januari: afnemen toetsen van het LVS, te weten Taal en Rekenen voor kleuters. Het is ter beoordeling van de leerkracht of kinderen die op dat moment minder dan drie maanden op school zijn wel of niet getoetst worden. Ouders worden hierover vooraf en achteraf geïnformeerd. Mei: toetsen van het LVS afnemen, te weten Taal en Rekenen voor kleuters voor die leerlingen die eerder een onvoldoende scoorden op deze toets(en) of in januari de toets nog niet maakten. Ouders worden hierover geïnformeerd. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

36 Eind mei/begin juni: het ontwikkelingsvolgmodel voor jonge kinderen wordt ingevuld. De leerkracht heeft een gesprek met de ouders van herfstkinderen over de afgelopen maanden in groep 0-1 en over de voortgang. Deze maand wordt definitief de beslissing genomen of het kind doorgaat of een functionele kleuterverlenging krijgt. Het standpunt van de school wordt onderbouwd met toets- en observatiegegevens, alle gegevens worden met de ouders besproken. Het advies van de school is bindend. De leerkracht stelt vast welke onderwijsbehoeften het kind heeft, zodat het aanbod daar op afgestemd kan worden en het kind kan doorgaan met waar hij of zij gebleven is. Besluitvorming m.b.t. plaatsing leerling in een niet reguliere vervolggroep Het uitgangspunt is aan alle leerlingen een zodanige hulp te verlenen dat de kinderen onderwijs op maat ontvangen. De groep wordt als zodanig steeds minder de norm. Het onderwijs op De Leer richt zich steeds meer op de individuele mogelijkheden van het kind. Het zogenaamde zittenblijven in de oude betekenis is dan ook verdwenen. Slechts in uitzonderlijke situaties kan het beter zijn dat een leerling een leerjaar overdoet. De leerresultaten zijn dan over de hele linie dusdanig achtergebleven dat het niet mogelijk is het lesprogramma van de volgende groep mee te volgen. Procedure In het overleg dat gericht is op het bereiken van overeenstemming tussen school en ouders worden de volgende stappen onderscheiden. Ook in gevallen waar die overeenstemming niet bereikt wordt biedt dit schema duidelijkheid voor besluitvorming. Uitgangssituatie Uitgangssituatie is het reguliere contact tussen leerkracht en ouders. Daarbinnen kan op enig moment de suggestie gedaan worden m.b.t. de plaatsing in een andere groep dan klasgenoten. Die suggestie kan vanuit de school komen maar ook vanuit de ouders. Stap 1 bespreking leerkracht ouders: uitwisseling argumenten Conclusie: Geen overeenstemming Gezamenlijk besluit Stap 2 Bespreking(en) leerkracht-ouders-ib-er Toelichting/onderbouwing/ heroverweging Conclusie: Geen overeenstemming Gezamenlijk besluit Stap 3 Besluitvorming door directeur 3a 3b Leerlingbespreking op teamniveau (directeur hoort team) Bespreking ouders-directeur (directeur hoort ouders) Directeur neemt besluit 3c Directeur deelt besluit beargumenteerd mee aan team en ouders Steeds staat het belang van het individuele kind voorop. Niet elke leerling zal aan het einde van de basisschool over dezelfde hoeveelheid kennis, inzicht en vaardigheden beschikken. De leerling besprekingen zijn vooral gericht op het voorkomen van leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen. De begeleiding is vooral preventief van aard. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

37 Het pestprotocol Doel van het pestprotocol Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Pesten Pesten komt helaas overal voor. Ook op school worden kinderen gepest om uiteenlopende redenen. Binnen de school tolereren we pesten niet. Door het nemen van allerlei preventieve maatregelen proberen we zoveel mogelijk problemen te voorkomen. ( zie document sociaal-emotionele ontwikkeling op de Leer: hoofdstuk 3). Hierin hebben we afspraken gemaakt over o.a. hoe we met elkaar omgaan, welke signaleringslijsten gebruikt worden, preventieve maatregelen, etc. In dit pestprotocol beschrijven we hoe te handelen als er melding wordt gemaakt (door ouders en/of kinderen) of geconstateerd wordt (door leerkrachten en/of begeleiders) dat er sprake is van (cyber)pesten. De begrippen plagen en pesten worden regelmatig door elkaar gebruikt. Toch bestaat er een duidelijk verschil. Plagen zie je vaak bij mensen die elkaar wel mogen. Men neemt elkaar in de maling, zonder dat er een dreigende situatie ontstaat. Men haalt een grapje bij elkaar uit. Een beetje plagen kan zelfs de sfeer verbeteren. Plagen en humor gaan hand in hand. Bij pesten is er een duidelijk slachtoffer en een dader. De dader heeft de intentie om het slachtoffer te beschadigen. Het gedrag van de dader is (be)dreigend. Het slachtoffer wordt beschadigd en kan zich vaak niet verweren zonder opnieuw aangepakt te worden. Pesten gebeurt meestal niet openbaar. Het is daarom moeilijk te constateren en vaak merk je het pas als het al een tijdje aan de gang is. Het is dan ook erg belangrijk om duidelijk en zeer consequent te handelen. De rol van de pester, de volgers, de omstanders en de gepeste moet belicht worden. Signalen die kunnen duiden op pesten Vaak alleen staan in de pauze; dicht bij de pleinwacht gaan staan/spelen Vaak alleen met jongere kinderen spelen. Niet meer naar buiten willen/niet naar school willen. Zuchten, piepen en steunen van andere kinderen, als het betreffende kind een idee oppert, dat wel geaccepteerd zou worden indien een ander kind dat idee aangedragen zou hebben. Opmerkingen maken over kleding, haardracht, etc. Buiten school opwachten, achterna rijden, slaan of schoppen. Bezittingen afpakken. Vormen van digitaal pesten Anonieme berichten versturen via MSN en SMS. schelden, roddelen, bedreigen. foto s van mobieltjes en webcam op internet plaatsen. privégegevens op een site plaatsen. wachtwoorden en credits stelen en misbruiken. haatprofielen aanmaken. virussen sturen. happy slapping het versturen van een bom. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

38 Effecten De effecten van digitaal pesten kunnen erger zijn dan bij traditioneel pesten. Opnames die via de webcam worden gemaakt, worden vastgelegd door een ander. Deze opnames verdwijnen nooit meer. Over de hele wereld kan een foto op een site staan. Foto s die eenmaal op internet staan zijn soms niet meer te verwijderen. Stappenplan bij pesten Ondanks regels en preventie komt pesten toch voor. In en rond de school, maar ook buiten de school en schooltijden. Pestgedrag dat buiten de school ontstaat vindt meestal ook doorgang rond en in de school. Zonder de rol van de opvoeder over te nemen, nemen we tegen alle pestgedrag een duidelijke stelling in. Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Na melding van pesten door kinderen, ouders, of eigen observatie proberen we in eerste instantie binnen de groep het gedrag bespreekbaar te krijgen: leerkracht maakt gebruik van de No-blame methode: uitgangspunt is bewust maken en geen schuld uitspreken. Is de No-blame methode niet voldoende effectief (bij notoire pesters), dan wordt de Vijfsporenaanpak ingezet. Alle partijen die te maken hebben met het pesten worden betrokken: het gepeste kind, de pester, de middengroep, de school/het team en de ouders. Medewerking van alle partijen wordt uitdrukkelijk gevraagd om een einde aan de problemen te krijgen. De leerkracht maakt notities in de leerlingenmap; afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Bij herhaling van pesterijen tussen dezelfde leerlingen volgen consequenties. Bij aanhoudend pestgedrag wordt deskundige hulp ingeschakeld zoals de schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts of schoolmaatschappelijk werk. In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden. Dit besluit wordt door de directie genomen. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

39 DE LEERKRACHTEN Hoofdstuk 4 Vervanging van leerkrachten Bij De Leer werken leerkrachten, die fulltime of parttime in dienst zijn. Het is niet meer zoals vroeger dat een leerkracht vijf dagen per week werkt en daarmee de enige leerkracht voor de groep is. Bovendien is er ook in het onderwijs compensatie (arbeidsduurverkorting) en BAPO (Bevordering arbeidsparticipatie ouderen = seniorendag) van kracht. We proberen de lesgevende taken zo te regelen dat er niet te veel verschillende leerkrachten voor een klas verschijnen om zo de rust in de groepen te waarborgen. In geval van ziekte van leerkrachten proberen wij de vervanging snel te regelen. Dit is om diverse redenen niet altijd even gemakkelijk. Wij zijn aangesloten bij het Personeelscluster Oost Nederland (PON). Deze organisatie heeft invallers in dienst die op afroep beschikbaar zijn. Indien zij ons niet kunnen helpen (bijvoorbeeld omdat de invalpool leeg is) sturen wij de kinderen (in ieder geval de eerste dag) nooit naar huis. Wij proberen dan intern een oplossing te zoeken door verschuivingen of inzet van parttimers of collega s met andere taken. Ook kan het gebeuren dat de kinderen over de andere groepen verdeeld (moeten) worden. Daarvoor zijn in de groepen noodpakketten Zelfstandig Werken aanwezig. Wij vinden wel dat zo n oplossing niet langer dan 1 dag verantwoord is omdat de kwaliteit van het geboden onderwijs natuurlijk onder deze situatie te lijden heeft. Als er voor de tweede en volgende dagen geen goede oplossing is zijn wij genoodzaakt een andere groep vrijaf te geven. (Gelukkig is dit tot nu toe nog nooit nodig geweest.) Als deze situatie speelt zullen wij u dit de dag ervoor schriftelijk meedelen zodat u maatregelen voor de opvang van uw kinderen kunt nemen. De begeleiding en inzet van stagiair(e)s Iselinge Hogeschool Doetinchem / Saxion Hogeschool Deventer De Leer is een stageschool. Dat wil zeggen dat studenten van onder meer Iselinge en Saxion (de Pabo) die een opleiding tot leraar volgen, op onze school stage lopen. In principe kunnen de studenten in elke groep ingezet worden. Aanvankelijk hebben de eerstejaars de opdracht om les te geven in kleine groepen. Na een gewenningsperiode geven ze lessen aan de hele groep, onder toezicht van de groepsleerkracht. LIO studenten (vierdejaars) LIO betekent Leraar In Opleiding Een LIO leerkracht is een student die officieel gesolliciteerd heeft, startbekwaam is en zelfstandig aan een groep les geeft. Zo worden ze op hun beroep voorbereid. Na deze stage studeren zij dan ook af. Ook het bijwonen van vergaderingen, extra taken en allerlei buitenschoolse activiteiten behoren tot de stage. Werkplekstudenten (derdejaars) Werkplekleren wil zeggen dat derdejaars Pabostudenten op maandag, dinsdag en woensdag op school aanwezig zijn om les te geven, kinderen individueel te helpen en de groepsleerkracht te ondersteunen. Naast de groepsgebonden taak werken deze studenten ook mee aan een stuk schoolontwikkeling. Bijvoorbeeld bij het verder uitwerken van de kieskast, techniek, leesonderwijs. Graafschap College Doetinchem / t Beeckland Vorden Vanuit het VMBO en MBO komen tevens studenten stage lopen. Bij de stage voor klassen- en/of onderwijsassistent(e) is een student ruim vier dagen actief in de onderbouw. Meestal zijn ze afkomstig van het Graafschap College. Die stage duurt een half jaar, zodat de leerkracht extra handen in de klas heeft. Ook komen er leerlingen van t Beeckland uit Vorden voor een zogenaamde snuffelstage. Welke stagiair(e)s De Leer bezoeken, kunt u nalezen in de schoolkalender of in de digitale weekbrief. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

40 Helpen en Welzijn Onze school heeft stagiair(e)s van het Graafschap College die de stroming Helpen en Welzijn hebben gekozen. Dat houdt in dat ze huishoudelijke taken en klusjes doen en onder begeleiding van de mentor hand- en spandiensten in de klassen verrichten. Scholing van de leerkrachten Leerkrachten zijn verplicht om hun deskundigheid op peil te houden en bekwaam te blijven (Wet BIO = Bekwaamheid in het onderwijs). Leerkrachten kunnen in teamverband en/of individueel nascholingscursussen volgen. Er worden cursussen gevolgd om de kennis op het gebied van computers, moderne media, methodes, individuele begeleiding en nieuwe ontwikkelingen op onderwijsgebied te vergroten. In schooljaar zijn er 4 PRO8 scholingsdagen voor teamscholing en nascholing voor al het personeel. Culturele vorming Binnen de gemeente Bronckhorst functioneert de werkgroep Culturele Vorming die samen met Edu-Art elk jaar een cultureel programma samenstelt. De leerlingen bezoeken zodoende exposities en theatervoorstellingen in het kader van culturele vorming. De leerkrachten kunnen in de klas door middel van lessen of een project de kinderen daarop voorbereiden. Cultureel erfgoed educatie In het kader van cultureel erfgoed educatie vinden de volgende activiteiten plaats: Groep 1 en 2 : zangeres in de groep / poppenspel Groep 3 : kunstenaar in de groep Groep 4 : wassen in de Bleijke Groep 5 : leskist uit de tijd van oma Groep 6 : bezoek aan een kunstenaar Groep 7 : rondleiding in en om de Remigiuskerk Groep 8 : museumbezoek Achterhoeks Museum Kijk voor het totale aanbod op onze website Techniek Op daltonbasisschool de Leer is er sinds 2009 het officiële Techniekplein. Hier kunnen de kinderen met behulp van werkbanken en gereedschap actief bezig zijn met techniek. Deze werkbanken en het gereedschap staan in de, eveneens in 2009 gebouwde, techniekberging. Techniek staat in elke groep op het jaarprogramma. De leerkrachten werken dit programma door en daarnaast worden er elk jaar drie techniekmiddagen gepland. Hierbij wordt er vaak groep doorbroken gewerkt. Het team van basisschool de Leer heeft in schooljaar de cursus verbreding techniek basisonderwijs gevolgd. Leerlingen van groep 7 bezoeken een aantal keren het Metzo College in Doetinchem in verband met techniek. Zij maken daar voorwerpen en leren technieken met speciale apparatuur en materialen die binnen de basisschool niet aanwezig zijn. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

41 DE OUDERS Hoofdstuk 5 Inschrijfformulier Na een informatief gesprek met de directeur of de intern begeleider van de school en een rondleiding krijgt u het inschrijfformulier om uw zoon of dochter te kunnen inschrijven op school. Zodra uw zoon of dochter start met inlopen op school ontvangt u van de leerkracht de intakevragenlijst, die ook op onze website staat. Welkom op onze school Elke school heeft zo haar eigen gebruik en tradities. Hieronder hebben we ze speciaal voor nieuwe ouders beschreven. We hopen op deze manier dat u zich snel thuis voelt. Uw zoon / dochter begint binnenkort als leerling op onze school. Met deze lijst wensen we u samen met uw kind(eren) een goede start toe op De Leer! Vanaf de 4 e verjaardag van uw zoon/dochter mag hij/zij hele dagen naar de basisschool. Voorafgaand aan de 4 e verjaardag is het mogelijk dat uw zoon/dochter al 10 dagdelen naar school gaat om alvast te wennen, te oefenen. U kunt hiervoor zelf contact opnemen met de leerkracht van groep 1, om samen geschikte momenten af te spreken. 1 Komt u met de auto naar school, dan vragen wij u nadrukkelijk om niet voor de school te parkeren. Dit zorgt voor onoverzichtelijke verkeerssituaties, en dat is gevaarlijk voor onze kinderen. Bovendien geldt er bij onze school een parkeerverbod. Wilt u deze afspraak ook doorgeven als iemand anders uw kind(eren) haalt of brengt? 2 De Leer heeft twee ingangen. Als u het plein oploopt en meteen rechts de school ingaat is dat de hoofdingang. Deze ingang is voor leerlingen van groep 4/ Loopt u vanaf de straat rechtdoor dan komt u bij de onderbouwentree. Deze ingang is voor de groepen 0/1 1/2 3/4 en de BSO. 3 Boven de deuren van beide ingangen ziet u een rood en een groen lampje. Staat de lamp op rood dan moeten ouders en kinderen nog even wachten. Staat de lamp op groen dan mogen ouders en kinderen zelf de keuze maken of ze al naar binnen gaan. De kinderen mogen in de klas iets gaan kiezen. Eenmaal binnen blijft men binnen. Om uiterlijk 8.30 en uur moeten kinderen binnen zijn. Ouders worden geacht om op deze tijden de school te verlaten. 4 De school begint s morgens om 8.30 uur en s middags om uur. Het is mogelijk om vanaf 8.15 uur en vanaf uur naar binnen te gaan. Dit is zowel voor kinderen als van ouders een vrije keuze. In deze kwartiertjes kunt u afscheid nemen van uw zoon/dochter, de leerkracht even aanspreken of werkjes van uw kind bekijken. Let wel : Het is vrij om van dit kwartier gebruik te maken. Om 8.25 en 8.30 en om en uur gaat de bel/zoemer. Dit is voor ouders het teken om de school te verlaten omdat de lessen gaan beginnen! Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij. Op vrijdagmiddag zijn de kinderen van groep en 4 vrij. 5 Kleuters krijgen jaarlijks een plaatje. Dit plaatje, van bijvoorbeeld een auto, vindt het kind terug op de kapstok, op de eigen stoel, op het planbord, etc. Zo kan uw kleuter alles wat van hem/haar is snel en gemakkelijk terugvinden. 6 In elke klas is een plekje waar het eten en drinken voor de ochtendpauze neergezet kan worden. Kinderen kunnen dagelijks voor de ochtendpauze drinken meenemen en wat fruit. Wilt u wel overal duidelijk de naam opschrijven. s Middags is er geen pauze, en nemen de kinderen geen eten en drinken mee. 7 Blijft uw kind de hele dag op school, dan mag het lunchpakketje in de grote koelkast van de keuken gezet worden. Zo blijft ook in de zomer de lunch lekker fris. Om te kunnen overblijven moeten ouders hiervoor een aanmeldformulier invullen waarop staat op welke dagen men hiervan gebruik wil maken. Mocht u onverwacht of heel af en toe uw kind(eren) willen laten overblijven dan kunt u de naam/namen schrijven op het blad dat op het prikbord hangt in beide hallen. Zo weet de overblijfcoördinator op hoeveel kinderen zij moet rekenen, en dus hoeveel overblijfouders er ingezet moeten worden. Op iedere woensdagochtend voor schooltijd, tussen 8.30 uur en 9.00 uur, kunt u in de onderbouwhal bij de overblijfcoördinator een stempelkaart kopen waarmee r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

42 het overblijven betaald wordt. Er zijn kaarten met 10, met 25 en met 50 strippen. De prijs is 2,00 per overblijfbeurt. 8 Komt u uw zoon/dochter ophalen? Dan is er speciaal voor ouders een ophaalplaats op het plein voor het hek gemaakt. Zo hoeft u niet op straat te staan en kunt u veilig met uw kind naar huis. De leerkrachten van kinderen uit groep 1 en 2 brengen de kleuters altijd tot aan het hek. Zodra de kleuter ziet wie hem/haar ophaalt mag hij/zij van de juf gaan. De leerkracht wacht altijd tot het laatste kind is opgehaald. Wij gaan ervan uit dat u op tijd komt. 9 Kleuters gymmen zo regelmatig dat de gymschoenen op school blijven. De voorkeur gaat uit naar gymschoenen met klittenband zodat de kleuter zichzelf makkelijk aan- en uit kan kleden. Schrijft u ook hierop graag duidelijk de naam. 10 Elke klas heeft een contactouder. Deze ouder zorgt gedurende een heel schooljaar extra voor de klas. Zo helpt ze mee bij lief en leed door een kaartje of cadeautje te verzorgen, organiseert het vervoer bij excursies, haalt soms boeken in de bibliotheek etc. etc. Hoewel u dagelijks met vragen en opmerkingen bij de leerkracht terecht kunt, is het ook mogelijk de contactouder aan te spreken. Aan het begin van het schooljaar vraagt de contactouder aan alle ouders een kleine bijdrage van 2,00. Hiervan worden de attenties betaald, waaronder het cadeautje bij de verjaardag van de leerkracht. 11 Wij vinden het belangrijk om ook de mening van onze leerlingen te horen over van alles wat er speelt in en om de school. We horen dus graag wat de kinderen fijn vinden en waarover ze tevreden zijn. Maar we horen ook graag hun ideeën over wat er beter kan! Daarom kent onze school leerlingenraad: een groepje kinderen van basisschool De leer die een aantal keren per school spreken met de directie of intern begeleider van de school. De kinderen van de leerlingenraad worden door klasgenoten gekozen en zij komen uit de groep 5, 6, 7 en 8. Kinderen mogen vooraf zelf aangeven of ze wel of niet gekozen willen worden om in de leerlingenraad te komen. Uit elke groep wordt een jongen en een meisje gekozen om deze taak een schooljaar lang uit te oefenen. Deze 8 kinderen vertegenwoordigen de groep kinderen waar zij in zitten. Samen spreken zij voorafgaand aan elke vergadering met de eigen klas. Ze bespreken met de kinderen uit de eigen klas wat er goed gaat op school, wat verbeterpunten zouden kunnen zijn, en eventuele wensen. Ook kan de directie de leerlingenraad vragen stellen of de kinderen betrekken in keuzes die gemaakt moeten worden. Na afloop vertellen de kinderen van de leerlingenraad wat er precies besproken is in de vergadering. 12 In de onderbouwhal is een galerij van foto s met namen van alle mensen die een rol/functie hebben binnen De Leer. Zo kunt u snel iedereen leren kennen! 13 De ouderraad van De Leer zorgt onder andere voor alle extra s voor de kinderen. Te denken valt aan een cadeautje met Sinterklaas, een kerstontbijtje, paaseieren zoeken en een klassenbudget waarmee de leerkracht iets leuks voor de kinderen kan doen. Hiervoor wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. In overleg met de MR wordt de hoogte van het bedrag vastgesteld en hiervoor ontvangt u een rekening. Ouders waarvan de kinderen halverwege het schooljaar instromen ontvangen een aangepaste rekening. Komen kinderen na januari dan betaalt u de helft, komt uw zoon/dochter na de activiteiten van de ouderraad dan zijn er voor dat schooljaar geen kosten. 14 Elk jaar is er een schoolreisje voor kinderen van groep 1 t/m 7. Hoewel de ouderraad hieraan bijdraagt zal er van de ouders hiervoor een extra bijdrage gevraagd worden. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. 15 De Leer heeft een kriebelteam dat na elke vakantie op woensdag alle kinderen controleert op hoofdluis. Ter voorkoming van hoofdluis kunt u via de coördinator van dit kriebelteam een luizencape aanschaffen voor uw zoon/dochter. 16 Jarig? Als uw kind 4 jaar is mag het kiezen of hij/zij wel wil trakteren op school. Dit is afhankelijk van het kind en de situatie. Vanaf 5 jaar mogen kinderen trakteren op school. Gebruikelijk is dat kinderen de klasgenootjes trakteren en daarna met een zelfgekozen kind en een kind dat getrokken is uit een mandje waarin alle namen van klasgenoten staan, samen de klassen langs gaan om zich te laten feliciteren door de leerkrachten. 17 Wilt u nog meer weten over De Leer, dan kunt u onze schoolgids lezen, de schoolkalender bekijken, de wekelijkse digitale weekbrief lezen en natuurlijk op onze website kijken: De weekbrief komt per ; u kunt u zich hiervoor alleen maar zelf aanmelden via de website van de school. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

43 18 Leerlingen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Tot deze leeftijd is het mogelijk een extra dagje vrij te zijn of extra vakantie te nemen. Vanaf 5 jaar geldt de leerplicht en is dit vrijwel onmogelijk geworden. U kunt dit nalezen bij schoolverlof/verzuim. 19 Tot slot wensen we u samen met uw kind(eren), een heel goede tijd toe op De Leer! Mocht u nog meer vragen hebben, spreek dan gerust de leerkracht aan; hij of zij helpt u graag verder! Betrokkenheid Wij vinden dat ouders zich bij school betrokken moeten voelen. Ieder werkt vanuit eigen verantwoordelijkheid aan de ontwikkeling van het kind. Vanuit school geven we regelmatig mondelinge en schriftelijke informatie. De schriftelijke informatie bestaat uit een schoolkalender aan het begin van het schooljaar, de weekbrief die u elke vrijdag per mail krijgt toegezonden als u zich daarvoor heeft opgegeven en de schoolgids die één keer per jaar uitkomt. Ouderavonden Tijdens ouderavonden worden ouders geïnformeerd over wat op school plaatsvindt o.a. 1. informatieavond: uitleg over de werkwijze in de verschillende groepen; 2. spreekuuravonden over de sociaal-emotionele ontwikkeling, de zgn SEO-avond: bij deze eerste spreekuuravond worden alle ouders op school verwacht. De gesprekken duren een kwartier; 3. spreekuuravonden n.a.v. het rapport (2x per jaar): voor deze gesprekken van tien minuten kunnen ouders zich inschrijven, het is echter niet verplicht; 4. voorlichting CITO en voortgezet onderwijs groep 8; 5. spreekuur n.a.v. CITO en keuze VO groep 8; 6. Soms een avond vanuit de ouderraad met een gastspreker over een actueel onderwerp. Soms kan het voorkomen dat de school uw hulp vraagt bij activiteiten in het belang van het onderwijs van uw kind. Indien u op school enig vrijwilligerswerk wilt uitvoeren, kunt u zich het beste zelf aanmelden bij de groepsleerkracht, de directie of de ouderraad. Ook kunt u reageren op de oproepen die wij doen via de weekbrief. Contact ouders-school In principe bestaat iedere dag de mogelijkheid om met de desbetreffende leerkracht van gedachten te wisselen over uw kind. Het beste kunt u hiervoor een afspraak maken. Korte mededelingen kunnen tijdens de beide inloopmomenten. Telefonisch contact Indien u de leerkracht wilt spreken, stellen we het op prijs dat u na schooltijd belt. Voor een telefoongesprek tijdens de lessen moet de leerkracht de klas verlaten en dat doen we liever niet. U kunt natuurlijk wel altijd een boodschap achterlaten. Kijkdag bij de kleuters Voor de ouders van de kleuters van groep 1 en 2 bestaat de mogelijkheid om een keer een ochtend of middag op school door te brengen. Hieromtrent krijgt u te zijner tijd bericht. Daltonkijkochtend Wilt u daltononderwijs in de praktijk zien, bezoek dan onze jaarlijkse daltonkijkochtend. Aan de hand van een kijkwijzer kunt u gericht gaan kijken naar de daltonaspecten op De Leer. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

44 Open Huis / Nationale daltondag Ouders en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom tijdens ons Open Huis. Iedereen kan dan nader kennismaken met daltononderwijs. Door middel van posters wordt de datum en tijd bekendgemaakt. Opa en Oma dag Jaarlijks worden de opa s en oma s in de gelegenheid gesteld de school van de kleinkinderen te bezoeken. De kleinkinderen mogen zelf de rondleiding verzorgen. Huisbezoek De leerkracht van groep 1 brengt binnen drie maanden een huisbezoek om met elkaar van gedachten te wisselen over uw kind thuis en op school aan de hand van het intakeformulier. Dit formulier kunt u op onze website terugvinden onder: ouders -> nieuwe ouders -> intakeformulier. Deze bezoeken zullen in overleg na schooltijd of s avonds plaatsvinden. Ouderraad Doel ouderraad De ouderraad beoogt de relatie tussen de ouders, het onderwijzend personeel en de schoolleiding te bevorderen en wel op zodanige wijze dat de werkzaamheden door de ouderraad tot het optimaal functioneren van de school en van het onderwijs bijdragen. In de statuten van de ouderraad van De Leer is tevens bepaald dat de eigen verantwoordelijkheid van leerkrachten en directie voor pedagogische, didactische en methodische taken wordt aanvaard. Taakomschrijving ouderraad a. het desgevraagd of uit eigener beweging geven van adviezen aan de schoolleiding bij alle aangelegenheden de school betreffende; b. het in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Samenstelling bestuur ouderraad Het bestuur van de ouderraad bestaat uit maximaal 13 leden, die worden gekozen door de ledenvergadering voor de tijd van twee jaar. Alle ouders, voogden of verzorgers van leerlingen ingeschreven op De Leer worden als lid van de ouderraadvereniging toegelaten. Zodra er een plaats vrij komt in de ouderraad zal dit via de wekelijkse nieuwsbrief kenbaar worden gemaakt. Geldmiddelen a. Jaarlijkse ouderbijdrage. b. Schenkingen en baten. c. Eventuele subsidies/acties. Verenigingsjaar Het verenigingsjaar valt samen met het schooljaar. Vrijwillige Ouderbijdrage: waarom en hoeveel? Voor het schooljaar 2012/2013 wordt de ouderbijdrage vastgesteld in september/oktober met instemming van de MR. De ouderbijdrage in bedroeg 25 per kind. Het betreft een vrijwillige bijdrage waarover u bij het inschrijven van uw kind(eren) op De Leer geïnformeerd bent / wordt. De factuur voor de ouderbijdrage wordt elk jaar ná de jaarvergadering van de ouderraad verzonden, zowel via de digitale weekbrief van De Leer als ook op papier via het oudste kind uit elk gezin. Betaling geschiedt door overmaking van de bijdrage op bankrekening van Ouderraad De Leer onder vermelding van de namen van de kinderen en hun groep. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

45 Het bedrag kan variëren per schooljaar en wordt altijd onderbouwd door een begroting die goedgekeurd is door de MR en de ouders van de school. De ouderbijdragen worden door de ouderraad gebruikt om diverse activiteiten en festiviteiten te financieren. Denkt u bijvoorbeeld aan Sinterklaas (o.a. cadeautjes voor groep 1 t/m 4 en strooigoed voor de hele school), Kerstmis (drankjes en hapjes), carnaval, Pasen, het schoolvoetbaltoernooi en de laatste schooldag. Ook wordt hiervan een klein bedrag beschikbaar gesteld aan elke groep om gedurende het jaar kleine inkopen te bekostigen (een spel, voorjaarsbolletjes, een ijsje, een boek, klassenaankleding, buitenspeelgoed.) Een andere besteding is de bijdrage aan koffiekosten die gemaakt worden tijdens bijvoorbeeld de musical en inloopochtenden na vakanties en ouderavonden. Tenslotte draagt u via de ouderbijdrage bij aan het schoolkamp van groep 8, dat voor elk kind de afsluiting van een prachtige schooltijd vormt! Het geld dient ALTIJD te worden besteed aan zaken die de leerlingen en hun ouders/verzorgers ten goede komen, zo is het vastgelegd in de statuten van de ouderraad. Bestedingen worden besproken in de vergaderingen van de ouderraad en alles wordt jaarlijks (achteraf) verantwoord in de afrekening van de penningmeester. Schoolreisje Sinds enige jaren wordt het schoolreisje volledig los gezien van de ouderbijdrage. Dit is gedaan om een zo overzichtelijk mogelijk beeld voor ouders/verzorgers te schetsen van de kosten die gemaakt worden. Toch sponsort de ouderraad wel een beetje vanuit de ouderbijdrage: de ijsjes worden bijvoorbeeld door de ouderraad geschonken. Bij het schoolreisje wordt precies berekend wat de kosten voor vervoer en entree zijn en dit bedrag dient per kind betaald te worden. Vandaar de strenge regel: niet betalen = niet mee! Sponsoring Het bestuur van PRO8 gaat sponsoring niet uit de weg, wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Uitgangspunt van die voorwaarden is het convenant sponsoring. Uitgangspunten op basis van het convenant: - onderwijskwaliteit en continuïteit moeten gewaarborgd worden; - de school moet verantwoord en zorgvuldig met sponsoring omgaan; - er dient draagvlak bij de schoolorganisatie en ouders te zijn voor het sponsorbeleid; - de inhoud van onderwijs mag niet beïnvloed worden door sponsoring; - de wettelijke klachtenregeling is ook van toepassing op het sponsorbeleid; - de (G)MR wordt om instemming gevraagd bij het sponsorbeleid. Medezeggenschapsraad De wet medezeggenschap onderwijs geeft regels voor inspraak van bij de school betrokkenen, met name het personeel en de ouders, bij de besluitvorming van de schooldirectie (WMS). De inspraak van deze raad is vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. Bij De Leer bestaat de MR uit drie leden van de oudergeleding en drie leden van het team. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Binnen PRO8 is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ingesteld. Hierbij wordt de inspraak geregeld op het niveau van de stichting. Klachtenregeling Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen. Samen streven we naar een goede oplossing. Met ingang van het schooljaar is een klachtenregeling voor ouders en personeel ingevoerd. Klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen of beslissingen van het bevoegd gezag of het personeel met feitelijk gevolg of op het nalaten daarvan. Ook klachten over seksuele intimidatie, geweld en agressie kunnen bij de klachtencommissie worden ingediend. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

46 De procedure luidt in grote lijnen als volgt. 1 Probeer de klacht op te lossen, daar waar de klacht is ontstaan. Bijvoorbeeld bij de groepsleerkracht indien het een klacht betreft over uw kind in de groep van de desbetreffende leerkracht. 2 Indien de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, kunt u zich wenden tot de intern begeleider voor onderwijskundige zaken en/of bij de directie van de school. 3 Indien de klacht blijft bestaan zal de contactpersoon van onze school, Yolanda Boymans, u in contact brengen met de vertrouwenspersoon van PRO8. 4 Deze vertrouwenspersoon zal samen met u de klacht bespreken en u daarna doorverwijzen naar het stichtingsbestuur of regionale klachtencommissie. De regionale klachtencommissie geeft een oordeel over de klacht en geeft een bindend advies nadat beide partijen hierover gehoord zijn. PRO8 is aangesloten bij de regionale klachtencommissie. De volledige klachtenregeling is op school in te zien. Contactouders Elk leerjaar heeft een eigen contactouder. Dit zijn door leerkrachten gevraagde ouders die voor de duur van één schooljaar het klankbord vormen voor de school en extra ondersteuning geven aan de leerkracht. De contactouders hebben als voornaamste taak het klankbord zijn voor de school. Op regelmatige overlegmomenten spreken de contactouders met de groepsleerkracht over het reilen en zeilen op school en over zaken die mogelijk leven onder ouders. Ook ondersteunt de contactouder de leerkracht bij de organisatie van vervoer naar excursies. De contactouder kan gevraagd worden extra bibliotheekboeken te halen voor de betreffende groep. Maar regelt ook de presentjes namens de kinderen bij lief en leed en organiseert een cadeautje/het versieren van de klas bij de verjaardag van de leerkracht. De contactoudergroep komt jaarlijks drie keer bij elkaar met de directie om zaken te bespreken en waar mogelijk verbeterpunten aan te dragen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat ouders de contactouder vragen in gesprek te gaan met de leerkracht daar waar het de kinderen betreft. De contactouder kan bij problemen wel helpen de weg te wijzen binnen de school en verwijzen naar de procedure, de leerkracht of de directeur. Ook kan de contactouder nieuwe ouders binnen de school de weg wijzen en vertellen over De Leer. r.k. daltonbasisschool De Leer schoolgids

Verklaring van afkortingen 4 Een woord vooraf 5

Verklaring van afkortingen 4 Een woord vooraf 5 ADRESGEGEVENS r.k. daltonbasisschool De Leer Sint Michielsstraat 6 7255 AP Hengelo (Gelderland) Telefoon : 0575-461715 E-mail : info@basisschooldeleer.nl Website : www.basisschooldeleer.nl INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Versie: Opdrachtgever: Auteur: Datum vaststelling: Datum evaluatie: Documentbeheerder:

Versie: Opdrachtgever: Auteur: Datum vaststelling: Datum evaluatie: Documentbeheerder: Naam document: Soort document: Toepassingsgebied: Te vinden in: RMPI ZEI kader nr.: Status: Protocol internet- en e- mailgebruik in Yulius Onderwijs Richtlijn Yulius Onderwijs Handboek Onderwijs Vastgesteld

Nadere informatie

Reader Veilig ICT (Weet wat je kind doet)

Reader Veilig ICT (Weet wat je kind doet) Reader Veilig ICT (Weet wat je kind doet) Samenstelling: Radboud Prinsen september 2007 (versie 2) - 1 - Inhoud Inleiding... blz. 3 Artikel Surfen zonder risico's bestaat niet... blz. 4 Zoeken op internet...

Nadere informatie

Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail. Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1

Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail. Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1 Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1 Inhoud: 1. Dit protocol 2. Afspraken voor alle kinderen 3. Praktisch

Nadere informatie

Protocol. Internet. Email. Mobile telefoon

Protocol. Internet. Email. Mobile telefoon Protocol Internet Email Mobile telefoon Directie ICT Marianne Boschman Paul van Aken Basisschool De Mijlpaal Brabantring 1 5672 EE Nuenen Tel: 040-2952279 E-mail info@obsdemijlpaal.nl Website www.obsdemijlpaal.nl

Nadere informatie

het Troubadourtje Een gelukkig nieuwjaar Agenda: Daarom nog eens voor iedereen: een heel gelukkig en gezond 2015!!

het Troubadourtje Een gelukkig nieuwjaar Agenda: Daarom nog eens voor iedereen: een heel gelukkig en gezond 2015!! het Troubadourtje Informatiekrant Katholieke basisschool De Troubadour Jaargang: 2014-2015 Datum: 09-01-2015 Inhoud: Gelukkig Nieuwjaar Typecursus Bouw IKC Citotoetsen Internetprotocol Wensen groep 3 Agenda:

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier Versie april 2010 Waarom een internetprotocol? Een protocol is een lijst afspraken die je met iemand maakt. In een internetprotocol staan regels waar ieder zich aan

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011.

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. In het kader van de kwaliteitszorg op de RK Daltonbasisschool St. Plechelmus houden we eenmaal per 4 jaar een leerlingenenquête. In het schooljaar 2010-2011 is deze

Nadere informatie

Nieuws. Dalton. Hallo Allemaal, Ouders in de klas. Dit Daltonkrantje is gemaakt met inbreng van ouders, kinderen en leerkrachten.

Nieuws. Dalton. Hallo Allemaal, Ouders in de klas. Dit Daltonkrantje is gemaakt met inbreng van ouders, kinderen en leerkrachten. Dalton Wat is Dalton? Wat doen we? -------------------------------------------------------------- Nieuws 2010-2011/1 ------------------------------------------------------------ Hallo Allemaal, Dit Daltonkrantje

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

Mediaprotocol. Uitgangspunten

Mediaprotocol. Uitgangspunten Mediaprotocol Op de Korenaar leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR

HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR INLEIDING Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het vormt een brug tussen thuis en de school. Met het meegeven van huiswerk

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

WAT IS DALTONONDERWIJS?

WAT IS DALTONONDERWIJS? WESTERKIM EN DALTON DALTONONDERWIJS Westerkim vindt het belangrijk rekening te houden met de mogelijkheden van het kind en de verschillen tussen kinderen. Aandacht voor ieder kind, zelfstandigheidsbevordering,

Nadere informatie

Internetprotocol De Parkenschool

Internetprotocol De Parkenschool Internetprotocol De Parkenschool Website Doelstelling: 1. Met onze homepage willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Er is een onderverdeling

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Informatiefolder groep 5

Informatiefolder groep 5 Informatiefolder groep 5 Schooljaar 2014-2015 foto van de nieuwe groep! Beste ouders, In deze folder vindt u de basis- informatie die van belang is voor uw kind in groep 5. Aanvullende informatie zult

Nadere informatie

De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak.

De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak. De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak. 2 juli 2014 KBS De Hoeksteen 11QH Olmendreef 100 3137 CR Vlaardingen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Hoe maak

Nadere informatie

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Algemeen Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Maart 2015 o Groep 0/instroom: Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind kunnen de muisvaardigheden geoefend worden door het programma Spelen met

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

Nieuwsbrief de Klim-Op oktober 2015. Afsluiting Schoolproject De Gouden Eeuw Donderdagmiddag 1 oktober 17.00-18.30uur

Nieuwsbrief de Klim-Op oktober 2015. Afsluiting Schoolproject De Gouden Eeuw Donderdagmiddag 1 oktober 17.00-18.30uur Nieuwsbrief de Klim-Op oktober 2015 Komt allen! Afsluiting Schoolproject De Gouden Eeuw Donderdagmiddag 1 oktober 17.00-18.30uur Alle-talenten Dit schooljaar werkt het team van de Klim-Op hard aan. - Tijdens

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5

Informatieboekje groep 5 Informatieboekje groep 5 Informatie groep 5 1 Dit is het informatieboekje van groep 5. Hierin kunt u informatie vinden over de methodes, de regels en andere specifieke zaken die bij groep 5 horen. Het

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

1 De Johannes de Doperschool, een bijzondere school

1 De Johannes de Doperschool, een bijzondere school Inhoud 1 Johannes de Doperschool, een bijzondere school 2 Ontstaan van het Daltononderwijs 3 De drie principes 4 Wat betekent het voor onze praktijk? 5 Is het voor ieder kind geschikt? 6 En op het voortgezet

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

[INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 5.

[INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 5. 2016-2017 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 5. Informatieblad groepen 5 Gang van zaken Zelfstandigheid: In groep 5 leren de kinderen zelf hun werk te verdelen over de week.

Nadere informatie

Internetprotocol. Basisschool De Dobbelsteen Raadhuisplein 1a 5975 BK Sevenum

Internetprotocol. Basisschool De Dobbelsteen Raadhuisplein 1a 5975 BK Sevenum Internetprotocol Basisschool De Dobbelsteen Raadhuisplein 1a 5975 BK Sevenum E- Internet- en e-mailprotocol Inhoudsopgave E- Internet- en e-mailprotocol... 2 Inhoudsopgave... 2 E-mail en internetgebruik...

Nadere informatie

Pestprotocol. Definitieve versie 29 juni

Pestprotocol. Definitieve versie 29 juni Pestprotocol Algemeen Het klimaat en de sfeer van de school zijn van grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs.

Nadere informatie

Nieuwsbrief PCBS De Regenboog

Nieuwsbrief PCBS De Regenboog Nieuwsbrief PCBS De Regenboog Nachtegaallaan 25 3181 SL Rozenburg Tel: 01818-212248 Perengaarde 1 3181 PV Rozenburg Tel: 0181-212485 www.pcbsderegenboog.vcodekring.nl info@pcbsderegenboog.vcodekring.nl

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Protocol Digitaal pesten

Protocol Digitaal pesten Protocol Digitaal pesten 2 1 Inleiding 1.1 Doelstelling 3 1.2 Beleid 3 1.3 Voorwaarden beleid 3 2. Achtergrondinformatie 2.1 Wat is digitaal pesten? 3 2.2 Waarom is digitaal pesten zo erg? 3 2.3 Signalen,

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

time-out : Protocol :

time-out : Protocol : Protocol : time-out : S P E C I A A L B A S I S O N D E R W I J S computers en internet 1. Waarom dit protocol Met dit protocol met betrekking tot het gebruik van computers en internet, beschrijven we

Nadere informatie

Iedere week verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte van alle schoolzaken. De communicatie tussen

Iedere week verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte van alle schoolzaken. De communicatie tussen Iedere week verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte van alle schoolzaken. De communicatie tussen ouders en school verloopt via de leerkracht van uw

Nadere informatie

Informatie avond groep 7

Informatie avond groep 7 Informatie avond groep 7 Technisch Lezen: Net als vorig jaar hebben wij 3x per week Estafette lezen. Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend het eerste half uur. Kinderen lezen hierbij op eigen niveau. Begrijpend

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Informatieavond groep 4b

Informatieavond groep 4b Informatieavond groep 4b Leerkrachten: Chantal Laven: aanwezig op maandag en dinsdag. Anja v.d. Maaden: aanwezig op woensdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen. Samenstelling van de groep: 25 leerlingen

Nadere informatie

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C.

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. 2015-2016 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. Informatieblad groep 3C Algemeen: - We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na de eerste

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

H4. Het internetprotocol

H4. Het internetprotocol H4. Het internetprotocol Internet De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen vanaf groep 3 die mogelijkheid te bieden. We hebben een eigen Nederlandstalige

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Huishoudelijk reglement Tussenschoolse Opvang (TSO) BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Overblijfkrachten Duur van de activiteit De kinderen worden van 12.00 uur tot 13.05 opgevangen. Alle overblijfkrachten

Nadere informatie

Internet Website-protocol

Internet Website-protocol Internet Website-protocol Inhoud Internet Website-protocol... 3 1 Website-protocol... 3 1.1 Doelstelling:... 3 1.2 Werkwijze:... 3 1.3 Privacy:... 3 2 Internet-protocol... 4 2.1 Uitgangspunten:... 4 2.2

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015 Algemeen Mei 2014 Evaluatie t/m 2010 De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op het invoeren van diverse softwarepakketten in de groepen en op het uitvoeren van hetgeen in de ICT leerlijn wordt vermeld.

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5 3 oktober 2014

Nieuwsbrief 5 3 oktober 2014 Nieuwsbrief 5 3 oktober 2014 Inhoud Informatie van school Deur 5 minuten later open! Kinderboekenweek Herfstvakantie Studiedag team 6 oktober dag van de leraar Inloop bij de directeur Agenda Verzoeken

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Uitgangspunten. Mediaprotocol

Uitgangspunten. Mediaprotocol Mediaprotocol Op De Saenparel leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

Pestprotocol Gaspard de Coligny

Pestprotocol Gaspard de Coligny Pestprotocol Gaspard de Coligny Waarom een pestprotocol? Algemeen Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Pesten komt vooral voor bij kinderen in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar, maar ook

Nadere informatie

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012)

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Zelfstandig werken in groep 5: Op het bord worden de verschillende activiteiten in volgorde genoteerd. In wit zijn de instructiemomenten aangegeven. Met een rode

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2016-2017 Leerkrachten: Dennis Voorst 7a Nicole Koevoets 7b Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Internet-protocolversie 1201

Internet-protocolversie 1201 Internet-protocolversie 1201 R.K. Basisschool De Lusthof. Lusthofstraat 11 2271 XV Voorburg telefoon: 070 3860872 fax: 070 3860873 email: algemeen@lusthofschool.nl internet: www.lusthofschool.nl De Lusthof

Nadere informatie

Informatiefolder Schooljaar 2016/2017. Groep BB 2. Elimschool. Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030

Informatiefolder Schooljaar 2016/2017. Groep BB 2. Elimschool. Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030 Informatiefolder Schooljaar 2016/2017 Groep BB 2 Elimschool Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030 Beste ouders/ verzorgers, Door middel van deze folder willen we u graag informeren over de gang

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen?

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? In groep 5-6 nemen kinderen steeds vaker werk mee naar huis. Vaak vinden kinderen het leuk om thuis aan schooldingen

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 HUISWERKBELEID Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Het doel van dit huiswerkbeleid... 2 Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 Doelstellingen huiswerk... 3 Opbouw van het huiswerk... 3 Incidenteel huiswerk... 6

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, 1 Onderste Sittarderweg 4 6141 AZ Limbricht Tel: 046-4512861 E-mail:info@deparkschool.nl este ouders / verzorgers, In juni is het tevredenheidsonderzoek (ZEK = Zelf Evaluatie Kader) gehouden. 48% van alle

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Open dag woensdag 13 maart 2012

Hartelijk welkom! Open dag woensdag 13 maart 2012 Hartelijk welkom Open dag woensdag 13 maart 2012 HARTELIJK WELKOM Wij vormen een hecht professioneel team, gespecialiseerd in Daltononderwijs. Ons doel is uw kind een inspirerende en leerzame schooltijd

Nadere informatie

Werkstuk. En natuurlijk ook spreekbeurt. Gemaakt door: Dimanida Kemkievelden Groep 7abcd

Werkstuk. En natuurlijk ook spreekbeurt. Gemaakt door: Dimanida Kemkievelden Groep 7abcd Werkstuk En natuurlijk ook spreekbeurt Gemaakt door: Dimanida Kemkievelden Groep 7abcd (Op het voorblad komt de titel van je werkstuk, een foto of een plaatje van je onderwerp, je naam en je klas.) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van

Nadere informatie

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen.

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Onderwijsinhoud Activiteiten in de onderbouw Spelen is nog heel belangrijk voor de kleuters. De kinderen in groep 1 leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen

Nadere informatie