VERKIEZINGSPROGRAMMA. Helmond, 19 december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014-2018 VERKIEZINGSPROGRAMMA. Helmond, 19 december 2013"

Transcriptie

1 VERKIEZINGSPROGRAMMA Helmond, 19 december 2013 Politieke Partij Helder Helmond Postbus AC Helmond

2 INHOUDSOPGAVE De heldere politiek van Helder Helmond pag. 3 t/m 4 Uw punten pag. 4 Communicatie pag. 5 t/m 6 Cultuur en sport pag. 6 t/m 8 Zorg en ouderen pag. 8 t/m 9 Veiligheid pag. 9 t/m 10 Jongeren en onderwijs pag. 10 t/m 11 Wonen en wijken pag. 12 t/m 13 Samenleving pag. 13 t/m 14 Openbare ruimte en milieu pag. 14 t/m 15 Werk en economie pag. 16 t/m 18 Bereikbaarheid pag. 18 Samenwerking Peelregio pag. 19 2

3 De heldere politiek van Helder Helmond Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Helder Helmond. Ons programma van 2010 is het uitgangspunt geweest. Daarnaast is heel veel gehaald uit de vele contacten die wij al een groot aantal jaren hebben gehad met de inwoners van Helmond. Of dat nu persoonlijk was, met een belangengroepering of met een organisatie. En natuurlijk via de vele hooravonden die wij als Helder Helmond hebben gehouden in de Helmondse wijken en buurten. Helder Helmond wil namelijk heel graag uw oren en ogen zijn in haar politieke afwegingen. Dat wil niet zeggen dat we alles automatisch overnemen. Alles wordt afgezet tegen, en afgewogen met, het algemeen belang van Helmond, waarbij het belang van de inwoners centraal staat. Ook Helder Helmond realiseert zich als geen ander dat wij het nooit iedereen geheel naar de zin kunnen maken. Maar we doen wel ons best. En meer! Wij formuleren in voorliggend programma onze doelen en wensen voor de stad. Het programma bevat veel aandachtspunten en suggesties waarvan Helder Helmond vindt dat deze een bijdrage kunnen leveren aan een beter Helmond. Een nog beter Helmond om in te wonen, te werken en te leven. In de komende raadsperiode gaan we als Helder Helmond proberen veel van onze idealen te verwezenlijken. Daar hebben wij u als inwoner van Helmond hard bij nodig. Máár we moeten ons wel realiseren dat we ook de komende jaren nog veel zullen moeten bezuinigen. Helder Helmond denkt echter dat we door andersom te denken hieraan een bijdrage te kunnen leveren. Dat betekent dat we met zijn allen moeten bekijken hoe we ondanks de crisis tóch de nodige middelen kunnen binnenhalen waardoor we minder hoeven te bezuinigen, en wellicht ook nog een beetje kunnen investeren! Verantwoording bezuinigingen Want ook het verkiezingsprogramma van Helder Helmond staat vol van zaken die geld kosten. Doorberekend zou het héle pakket misschien miljoenen kunnen kosten, maar in de politiek gaat het om keuzes maken. Je kunt pas geld uitgeven als het er is. Daarom wil Helder Helmond met onderstaande maatregelen én andere inzet van middelen er voor zorgen dat er toch nog - zij het wellicht bescheiden(er) - geïnvesteerd kan worden. Het geld moet daar terecht komen waar we het het hardst nodig hebben. Goede communicatie - speerpunt nummer één van Helder Helmond! - kan wel eens héél véél geld besparen én opleveren! We kunnen investeren waar het echt nodig is, door in eerste instantie al geen geld over de balk te gooien en niet te besteden aan onzinnige zaken. Verder een nadrukkelijker beleid op het binnenhalen van subsidies voor stad. We kunnen zo geld benutten dat de provincie, het rijk of Europa beschikbaar heeft. Er liggen namelijk gelden te wachten op aanvragen die we graag in onze regio geïnvesteerd zien. De huidige centrumplannen moeten tegen het licht gehouden worden en minder grootschalig worden ingevuld. Zo kunnen de geplande middelen anders en beter worden ingezet. Niet slopen om te slopen. Als er nog geen concreet nieuwbouwplan ligt, dan zoeken naar mogelijk tijdelijke herbestemming. Realiseer en investeer in betaalbare, levensloopbestendige woningen die met domotica gericht zijn op langer zelfstandig leven én met zorg in de buurt in plaats van duurdere opvang voor ouderen. Dit werkt uiteindelijk kostenbesparend. 3

4 Zorg dat werkloze 45-plussers aan het werk komen. Dit kost de gemeente anders 22 jaar (tot 67 jaar) geld. Investeren hierin levert direct geld op. Stimuleren van vrijwilligerswerk. Laat inwoners meer eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving, samen de handen uit de mouwen steken maakt dat er minder hoeft te worden uitgegeven. Behoud en verbeter het goede ondernemersklimaat, voor alle sectoren! Dit zorgt voor inkomsten en werkgelegenheid. Stimuleer Helmondse bedrijven om inwoners uit de stad in dienst te nemen. Helmondse cultuur vermarkten! Laat vooral ook buiten Helmond weten wat er in Helmond allemaal op positief vlak gebeurt. Draag uit wat Helmond tot Helmond maakt. Dat kan zorgen voor een economische impuls. Betere benutting van het kanaal, dat verlevendigt de stad en kan inkomsten opleveren. Voer toeristenbelasting in. En tot slot zouden bestuurlijke boetes zogenaamd gefiscaliseerd moeten worden waardoor de opbrengst naar de gemeente gaat. Helder Helmond verwacht met bovengenoemde maatregelen meerdere miljoenen op jaarbasis te kunnen besparen ofwel bijeen te krijgen. Hiermee kunnen speerpunten als zorg, veiligheid en betaalbaar wonen toch verwezenlijkt worden. Leden, bestuur en fractie Helder Helmond. 1. Uw punten...! Luisteren naar u De afgelopen jaren hebben wij met velen van u gesproken en naar u geluisterd. Al vanaf de oprichting organiseren wij in diverse wijken hooravonden om te luisteren naar wat Helmonders bezighoudt, zowel in positieve- als in negatieve zin. Dat kan zijn in de eigen woonwijk, maar ook bij een vereniging waar u mee te maken heeft. Door te luisteren en signalen op te pakken, kunnen wij een goede volksvertegenwoordiger zijn. Zo zullen wij u ook blijvend informeren over belangrijke ontwikkelingen en te nemen besluiten, waarbij we indien mogelijk vragen om uw mening. U wilt toch ook weten wat er is besloten en wat mogelijke (en realistische) oplossingen zijn bij problemen? Heldere taal en duidelijke informatie In heldere taal spreken. Met ú, met elkaar en in de raadzaal. U heeft ons immers laten weten dat u onvoldoende gehoord wordt door onze gemeente U wilt meer informatie en sneller weten wat er speelt! Helder Helmond doet de belofte, ook ná de verkiezingen, blijvend naar Helmonders te luisteren en in gesprek te treden met de inwoners. U weet namelijk het beste wat er speelt. Wij zijn dan ook blij dat inmiddels bijna álle openbare gemeentelijke informatie (inclusief raadsinformatiebrieven, agenda's, notulen, etc.) digitaal beschikbaar is. Wij willen luisteren, laat uzelf dus horen! Luisteren houdt ook in dat deskundigen het woord moeten krijgen bij de commissie- en raadsvergaderingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat insprekers minimaal een tweede keer aan woord mogen komen, zodat raadsleden nóg beter hun mening kunnen vormen. Het inhoudelijk debat kan dan nadrukkelijk tijdens de raadsvergadering plaatsvinden. 4

5 2. Communicatie Benadruk het goede dat plaatsvindt Heeft u, net als wij, hart voor Helmond en Helmonders? Vindt u ook dat de eigenheid van Helmond uitgangspunt moet zijn voor het beleid? Helder Helmond streeft naar activiteiten die onze identiteit benadrukken en versterken. Identiteit in activiteiten, maar ook in uiterlijk van straten. Straatnamen in nieuwe wijken zouden meer moeten verwijzen naar historie of omgeving. Wij zetten ons blijvend in om in de toekomst zoveel mogelijk deze Helmondse identiteit te behouden en uit te dragen. Er gaat natuurlijk een heleboel goed in Helmond. Helder Helmond geeft gehoor aan uw stem en wil al het goede wat er in de stad gebeurt steunen en in een positief daglicht plaatsen. Onze stad verdient toch een beter imago dan zij nog altijd heeft? Gebiedsprofilering Een gebiedsprofiel geeft aan op welke manier bedrijven zich in een gebied kunnen ontwikkelen. Belangrijk is dat het profiel samen met partijen in het gebied/ de wijk wordt opgesteld. Het kan verschillende doelen dienen. De gebiedsprofilering is bijvoorbeeld een goede manier om tot afspraken te komen om de ontwikkelingsmogelijkheden van individuele bedrijven. Dit is, mits op een juiste wijze afgestemd met het bedrijfsleven, goed voor de stimulering van de economie en woningmarkt. De afdeling communicatie moet hier een belangrijker rol in krijgen. Eerlijke communicatie in de raad Helder Helmond is voor het gebruik van eenvoudige taal in ambtelijke en bestuurlijke stukken en een ingrijpende verandering van regels en voorschriften in Helmond. Zo willen wij dat ook in de raadszaal duidelijker normen en waarden worden gehanteerd. Iedereen heeft toch recht van spreken én van begrijpen? Live uitzenden raadsvergaderingen Helder Helmond wil graag dat raadsvergaderingen live uitgezonden worden op de gemeentetelevisie of via internet. Dit zorgt voor meer informatie naar u, meer duidelijkheid en grotere betrokkenheid. En als u weet wat er gaande is bent u toch ook beter in staat ons te helpen? Graag willen wij hiermee z.s.m. starten. Duidelijke regels met betrekking tot declaraties Helder Helmond is voor een duidelijk beleid ten aanzien van vergoedingen. Collegeleden ontvangen een persoonlijke onkostenvergoeding; dit zou voldoende moeten zijn om de persoonlijke onkosten te dekken. Wanneer er kosten buiten deze vergoeding gemaakt moeten worden, zullen die transparant en openbaar moeten zijn. Álle declaraties moeten vermeld worden op de website van de gemeente Helmond op een dusdanige manier dat iedereen snapt waar het geld aan besteed is. Meer en duidelijker informeren burgers Helder Helmond hoort van veel Helmonders dat zij zich niet gehoord of zelfs gepasseerd voelen door de gemeente. Daarom streven wij naar heldere en gemakkelijk te begrijpen richtlijnen om burgers te informeren en inspraak te geven waar mogelijk. Betere dienstverlening aan de burger: Digitaal afspraken maken voor loketdiensten is prima, maar Helder Helmond hoort nog steeds te vaak dat mensen ook behoefte hebben aan een tijdstip waarop ze zonder afspraak terecht kunnen. Helder Helmond is dan ook voorstander van een wekelijks moment waarop men een open inloop heeft bij de Stadswinkel. 5

6 Inwoners daadwerkelijk bedienen en niet van het kastje naar de muur sturen. Inwoners structureel, via de gemeentepagina s in de huis-aan-huisbladen informeren over bestaande, oude en nieuwe regelingen die voor hen van belang kunnen zijn. 3. Cultuur en sport Koester Helmondse cultuur Helder Helmond is dé partij in Helmond die zich sterk maakt voor de cultuur van Helmond. Het immateriële culturele erfgoed, zoals het Helmondse dialect, liederen en verhalen, moet behouden blijven. Maar ook het materiële erfgoed verdient aandacht, zo vinden wij dat de draaiorgels in Helmond moeten blijven! Behoud kenmerkende, Helmondse, historische panden Koester Helmondse cultuur. Als er ergens in de stad nieuwbouw gepland is, zou eerst beter bekeken moeten worden of er kenmerkende panden behouden kunnen blijven door er bijvoorbeeld omheen te bouwen. Té gemakkelijk worden nu delen van Helmond met de gum weggeveegd, terwijl zo telkens een stukje Helmondse cultuur en stadsbeeld verloren gaat. De eerder ingezette lijn van Industrieel Erfgoed is een goede start. De positieve ontwikkelingen op en nabij de Steenweg van een paar jaar geleden laten zien dat het behoud van oude panden de stad warmte geeft. Voor Helder Helmond is het van groot belang dat de Helmondse cultuur en historie bewaard zullen blijven! Er zal (met behulp van het cultuur-historisch veld) eerst in kaart gebracht moeten worden welke objecten hiervoor in aanmerking komen, om daarna in te zetten op behoud en/of versterking van historische gebouwen. De gemeente dient, als grondbezitter, projectontwikkelaars aan te zetten oudere, kenmerkende panden te benutten en/of te renoveren of te ontwikkelen tot functie waar behoefte aan is. Meer aandacht voor Helmondse cultuur op scholen en in media Helder Helmond vindt dat via de lokale omroep en via projecten op scholen meer aandacht gegeven moet worden aan de cultuur en historie van "Onze Stad". Het stimuleert de bewustwording van de eigen identiteit waardoor ons verantwoordelijkheidsgevoel voor onze samenleving vergroot kan worden. In het verlengde daarvan pleit Helder Helmond voor het gratis openstellen van de Helmondse musea voor jongeren tot 18 jaar. Overkoepelend bureau De stad beschikt over een enorm potentieel aan organisatietalent, denk aan Kasteeltuinconcerten, Impact, Truckersday, de Wielerronde van Stiphout, Boerenmert van Brouwhuis, Jazzfestival, Kasteel van Sinterklaas enzovoort. Het zou fantastisch zijn als er een overkoepelend bureau komt, ondersteund door het bedrijfsleven, waar dit potentieel gebundeld wordt en waar deze organisaties kunnen beschikken over advies, middelen als tenten en dergelijke. Stadspromotie of de Vrijwilligerscentrale kan als intermediair dienen, mits hier extra financiën voor zijn. Ook zou een poule van Helmondse bedrijven kunnen worden ingeschakeld die hierbij ondersteunt. Dit is een investering waard, want dit verdient zich dubbel en dwars terug in een goed imago voor de stad, vele bezoekers en niet-inwoners die geld komen besteden in onze stad. Daarbij biedt een totaalagenda van evenementen soelaas. Dit stimuleert de toeristische industrie en ons eigen actieve leven. 6

7 Helder Helmond wil zelfs nog een stap verdergaan! Wij denken dat het vermarkten van cultuur en (culturele) evenementen de Helmondse schatkist geen windeieren zal leggen. Sterker nog: dit zou wel eens een hoofdpunt kunnen worden van het verder recreatief in de markt zetten van Helmond. Helmond Sport Helder Helmond wil graag meedenken maar ook meedoen aan een oplossing voor Helmond Sport. Helmond Sport kampt met problemen van veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid op de huidige locatie De Braak. Helmond Sport is een Betaald Voetbal Organisatie, en daarmee een bedrijf. Wanneer zij een oplossing voor genoemde problemen vinden, wil Helder Helmond graag met hen meedenken; gemeenschapsgeld mag dat echter niet kosten, afgezien van infrastructurele kosten die daarmee gepaard zullen gaan. Berkendonk Het zwemmen in de Berkendonkse Plas dient gratis te blijven. Ook als de plas straks onderdeel zou gaan vormen van een recreatieve eenheid van de Groene Peelvallei. De bij het mogelijk te realiseren nabijgelegen multifunctionele stadioncomplex geplande parkeerplaats zou ook voor de zwemmers liefst gratis gebruikt moeten kunnen worden. Deze voorziening zou een enorme ontlasting geven voor de naburige wijk Rijpelberg. Zwembad Helder Helmond vindt dat een zwembad een basisvoorziening is. Zwembad de Wissen is al ruim 50 jaar oud en voldoet (bijna) niet meer aan de eisen van deze tijd. In de komende raadsperiode ( ) zal een keuze gemaakt moeten worden voor plaats en vorm van een nieuw zwembad, waarbij in ieder geval de toegankelijkheid voor ook minder-valide doelgroepen gewaarborgd moet zijn. Betere benutting Helmonds kanaal Het Helmondse kanaal kan beter worden benut zowel economisch als recreatief met o.a. een aanleghaven nabij Suytkade en het uitgaansgebied. Voor bijvoorbeeld waterfietsen in de zomer, een rondvaartboot of andere activiteiten. Sport toegankelijk maken voor iedereen Helder Helmond is voorstander van een sportief Helmond, met volop ruimte voor amateursport. Dit uitgangspunt betekent ook dat iedere Helmonder (ongeacht leeftijd of validiteit) de mogelijkheid geboden moet worden om te kunnen (blijven) sporten. Wij willen de mogelijkheden bekijken om via gemeentewege geldelijke ondersteuning te geven aan die jongeren en volwassenen die door financiële problemen niet in staat zijn om te sporten. Tegenover deze ondersteuning zou dan een tegenprestatie in de vorm van vrijwilligerswerk moeten staan. Helder Helmond vindt JIBB (Jongeren in beweging brengen) een erg goed initiatief, dat verder uitgebreid zou mogen worden, om op die manier nog meer jongeren te kunnen bereiken. Meer samenwerking sportverenigingen Wij willen dat de gemeente Helmond de verplichting op zich neemt voldoende accommodatie aan te leggen en in te richten voor de sportbeoefening. Wat voldoende is, dient onderbouwd te zijn. Helder Helmond bepleit terughoudendheid van de zijde der gemeente bij het vaststellen van de huren voor indoorsport. Volgens ons moet de gemeente Helmond nogmaals actief op zoek gaan om binnen de amateursport de bereidheid en overeenstemming te vinden voor fusies of andere vormen van samenwerking. 7

8 Behoud kegelbanen Helder Helmond vindt dat de kegelbanen in de voormalige Citysporthal moeten blijven. Al jaren maken wij ons sterk voor behoud van de kegelbanen, maar telkens blijkt weer dat het enkel voor een paar maanden opgeschort wordt. Helder Helmond wil dat er een structurele oplossing komt, zodat deze 100-jarige sportvereniging ook bij het volgende jubileum nog bestaat. 4. Zorg en ouderen Vergrijzing Helder Helmond ziet het probleem van de vergrijzing. Het feit dat we gemiddeld steeds ouder worden én het feit dat de groep gepensioneerden daardoor steeds groter wordt, maakt dat een steeds kleiner deel van de bevolking door middel van werk de rest moet onderhouden. De vraag is, hoe los je dit lokaal op? De oplossing is volgens ons heel helder. Zorg er voor dat mensen die nu nog langs de kant staan in het arbeidsproces worden betrokken. Omdat de groep ouderen steeds groter wordt zal er ook steeds meer zorg nodig zijn. Door hen die noodgedwongen aan de zijlijn staan, te laten participeren, en dus hun steentje te laten bijdragen aan de maatschappij, kun je de zorg op peil houden. Goede ondersteuning is hierbij echter van groot belang! Zoals al eerder gesteld dient er meer levensloopbestendig gebouwd en verbouwd te worden door corporaties. Verder zijn de wijkwinkelcentra en overige voorzieningen van belang. En niet in de laatste plaats is het belangrijk dat de zorg zo lang mogelijk aan huis moet kunnen. Verbetering wooncomplexen ouderen Helder Helmond wil graag behoud en verbetering van wooncomplexen voor ouderen. Daarnaast dienen deze betaalbaar en meer toegankelijk te zijn. Voorbeelden van woningen waar men met rollator amper binnen komt of uit de voeten kan zijn er voldoende Helder Helmond wil de 55+ regelingen uitbreiden om op die manier de woningen voor ouderen levensloopbestendiger te kunnen maken Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Helder Helmond maakt zich grote zorgen over de uitvoering van de Wmo in Helmond. Wij vinden dat niemand in de kou mag komen te staan. Het huidige aanbestedingsbeleid voor zorg leidt zowel tot onnodige onrust bij zorgleveranciers als bij klanten. En het is maar de vraag of de zorg daardoor beter wordt. De huidige vorm van maatwerk met nadrukkelijk het zwaartepunt op mantelzorgers baart ons dan ook grote zorgen. In principe zou er niet nóg meer bezuinigd mogen worden op zorg. Helder Helmond is wel voor een betere inzet van de huidige middelen. Daarbij dient de verhouding overhead en handen aan het bed nadrukkelijk ten gunste van laatstgenoemde te gaan. Dienstencheques Helder Helmond wil bekijken of dienstencheques ook in Helmond ingevoerd kunnen worden. De dienstencheque is een systeem dat inmiddels in diverse gemeentes wordt gebruikt. De particuliere gebruiker heeft door middel van een dienstencheque een betaalmiddel waarmee hij een werknemer (al dan niet van een erkende zorgaanbieder) kan betalen voor huishoudelijk werk. Dit geeft degene die hulp nodig heeft nog meer grip op de hulp die hij/zij wil ontvangen. Het gebruik van dienstencheques heeft ook effect op andere beleidsterreinen. Zo biedt het concept mogelijkheden om bij de uitvoering een maximale inzet van WWB-ers en gesubsidieerde medewerkers (WSW-medewerkers, reïntegratiekandidaten) te realiseren. WWB-ers kunnen worden 8

9 ingezet als Alfahulpen en daarnaast kunnen in de backoffice - SW-ers worden ingezet, bijvoorbeeld bij de geautomatiseerde verwerking van de cheques Aandacht voor drempels minder validen Minder validen, ofwel minder mobiele inwoners, verdienen aandacht als zij een belemmering aankaarten: er zal hier meer rekening mee moeten worden gehouden. Ook onze minder-validen verdienen een stad die plezierig is om in te wonen, zich te verplaatsen en te verblijven. Breder ondersteunen hulpbehoevenden De gemeente zou actief mensen kunnen opsporen die geen of te weinig gebruik maken van sociale regelingen, terwijl ze er wél recht op hebben. Maar nog beter is de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren door een betere informatieverstrekking en een laagdrempelige hulpvraag. 5. Veiligheid Vergroot veiligheidsgevoel Gehoord van veel Helmonders: "Wij wonen prettig in de stad, maar voelen ons niet voldoende veilig! De onveiligheidscijfers zijn overigens niet slecht voor een stad van dergelijke omvang. Het gaat meer om de onveiligheidsbeleving. De basis ligt in de sociaal maatschappelijke aanpak, niet alleen in meer toezicht! De sociaal-maatschappelijke rol dient te worden opgenomen door alle inwoners, samen met de LEVgroep, scholen, corporaties, buurtpreventie, etc. Onbekend maakt onbemind. Door er voor te zorgen dat mensen hun buurtgenoten beter kennen, wordt het gevoel van veiligheid vergroot en zal men zich meer betrokken voelen bij de buurt. Ook zal men elkaar eerder durven aanspreken op zaken die niet pluis zijn. Bewoners hebben zelf ook een rol door bijvoorbeeld hun buitenverlichting aan te doen en hun eigen woonomgeving netjes te houden. De gemeente dient richting alle partijen een faciliterende rol op zich te nemen Maar enkel met meer sociale samenhang ben je er niet. Helder Helmond vindt dat de gemeente en politie, in overleg met verantwoordelijke instanties, concrete en zichtbare maatregelen moeten treffen die de veiligheid en vooral het veiligheidsgevoel van de Helmonders verbeteren. Hierbij denkt Helder Helmond aan: - optimale straatverlichting en verlichting van portieken, garages en openbare parkeerplaatsen; - nabij uitgaansgebieden en stations moet men veilig en vooral goed verlicht kunnen parkeren/stallen. - meer voorlichtingsprogramma s op scholen om onderling begrip te vergroten - efficiënter inzetten van de stadswacht en politie zodat er meer toezicht op straat is; - 24-uurs openstelling van, al dan niet wisselend, minimaal 1 politiebureau - meer cameratoezicht in risicogebieden; - behoud fietsenstallingen op stations. - verlichting en paden rondom routes naar sportlocaties verbeteren. 9

10 Groen licht gecontroleerde coffeeshops De maatschappelijke discussie rondom softdrugs blijft regelmatig de kop op steken. Gebruiken mág, verkoop wordt gedoogd, maar inkopen mag niet! Helder Helmond vindt dat er, indien voldaan wordt aan binnen de in de gemeenteraad vastgestelde criteria, meer gecontroleerde coffeeshops mogen komen in Helmond. Hiermee wordt lucratieve en illegale handel in softdrugs teruggedrongen en zal er minder overlast zijn. Het hebben van slechts één coffeeshop heeft als gevolg dat er bij een overtreding en daardoor (tijdelijke) sluiting er geen alternatief is, en de illegale dealers de handel overnemen, met alle overlast als gevolg. De locatiekeuze moet ingegeven zijn door overeenstemming met politie, hulpinstellingen, wijkorganen, en dergelijke. 6. Jongeren en onderwijs Ondersteuning basisscholen Over het algemeen genomen doen de basisscholen in Helmond het goed. Om dit zo te houden is integraal school- en jeugdbeleid essentieel. Helder Helmond is voorstander van kleinere basisscholen; liefst maximaal alle 8 groepen maar één keer dubbel, op die manier worden kinderen gekend en zijn zij geen nummer. In de praktijk zal dat niet gemakkelijk zijn. Maar waar een wil is een weg. Verder zouden we willen stimuleren dat kinderen in hun eigen wijk naar school gaan. Dat kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van witte en zwarte scholen. Uiteraard is een gedifferentieerde opzet van een woonwijk daarbij wel een vereiste. Jeugd meer mee laten beslissen met het beleid als het over hun doelgroep gaat. In een aantal wijken zijn inmiddels jeugdwijkraden actief, hieruit blijkt dat de Helmondse jeugd sterk bereid is zelf invloed uit te oefenen op en mee te helpen aan een betere leefomgeving. Helder Helmond wil deze bereidheid en positieve energie sterk steunen en stimuleren. Helder Helmond is daarom ook voorstander van een jeugdwijkraad in elke wijk, om op die manier de jeugd meer te betrekken bij beleid. Dit geldt tevens voor activiteiten voor jongeren zelf, waarin zij betrokken zijn als vrijwilliger. Het vormen van een gedegen kader van georganiseerde jongerenwerkgroepen is hierin van essentieel belang. De betekenisvolle rol die zij in kunnen nemen naar de wijk en de visie die zij uitdragen betreffende jeugd zouden kunnen bijdragen aan een kentering in de beeldvorming en aanzetten tot gedragsverandering. In het kader van burgerschap doen ze ervaring op, zijn ze zelf verantwoordelijk en leren hiervan. Het is belangrijk dat jongeren actief betrokken worden en/of zijn bij thema s en/of voorzieningen die henzelf aangaan of direct te maken hebben met hun eigen leef-en woonomgeving. Betere voorlichting jeugd Voor onze jeugd dient een betere voorlichting te komen wanneer zij in de problemen komt. Kredietbeperking voor jongeren, voorkomen is ook hier beter dan genezen. Helder Helmond pleit voor meer duidelijke en centrale informatiepunten zoals in wijkhuizen en op scholen, waar jeugd op een goede manier doorverwezen kan worden naar juiste hulp. Verbetering van onderwijs Hoewel de Helmondse jeugd in de Jeugd Onderwijs Monitor aangeeft redelijk tevreden te zijn over het geboden onderwijs, laat de praktijk ook vaak andere geluiden horen. Het percentage uitvallers (vooral op vmbo-scholen en ROC s (Regionaal Opleidings Centrum)) is te hoog. Voor veel studenten komt school in hun leven op een vierde of vijfde plaats. Dit kan anders. Helder Helmond pleit voor het sterker betrekken van zowel de student zelf, ouders als het bedrijfsleven bij verbetering van het onderwijs. 10

11 Het voortgezet onderwijs in Helmond is zeer divers, variërend van praktijkonderwijs tot VWO. Helder Helmond streeft naar behoud van deze variëteit; ook de variatie binnen VWO van technasium tot gymnasium verdient inzet tot behoud. Daarnaast zou ingezet moeten worden op het versterken van MBO opleidingen en zou er een onderzoek moeten komen naar de mogelijkheid van een dependance van de Technische Universiteit. Intensiever betrekken bedrijven bij stimuleren van leren en leerwerktrajecten Veel jongeren haken af van het onderwijs, omdat zij vooral praktische intelligentie bezitten, en dus liever met hun handen werken dan met hun hoofd. Engels en andere theoretische vakken zijn aan hen niet besteed, er zou meer gekeken moeten worden naar praktische intelligentie, niet enkel naar theoretische. Daarvoor dient het bedrijfsleven sterker te worden betrokken bij het stimuleren van leren en leerwerktrajecten. Dit zal een positieve uitwerking hebben op de problemen die veel studenten nu kennen om een zogenaamde BBL-plaats (Beroepsbegeleidende leerweg) te vinden. Ook pleit Helder Helmond voor intensievere samenwerking tussen opleidingsinstellingen, omdat de aansluiting van de ene op de andere opleiding vaak onvoldoende is. Laagdrempeligheid overheidsinstellingen Meer laagdrempeligheid voor overheidsinstellingen. Denk aan Jongerenhulp, GGZ, etc. Veel jongeren of mensen met problemen (thuis, werk, school) durven niet naar een dergelijke instantie te gaan voor hulp. Vaak worden ze van het kastje naar de muur gestuurd voordat ze eindelijk aan hun probleem kunnen werken. Door één loket te maken, zoals de bundeling bij de LEVgroep, wordt hulp toegankelijker. Maar instanties zoals de LEVgroep dienen niet te log te worden, omdat dit uiteindelijk een negatief effect op samenwerking zal gaan hebben. Helder Helmond pleit voor betere samenwerking, mogelijk gezamenlijke overhead, maar geen logge instantie, die het contact met de Helmonder verliest. Hangjongeren Een betere aanpak van hangjongeren. 99 van de 100 keer gaan jongeren hangen omdat ze zich vervelen of om hun vrienden eens te zien. Vaak vinden ouders het niet goed als er elke dag een groep van 10 jongeren bij hen in het huis zit. Waar moeten ze dan heen? Want ze willen elkaar wel ontmoeten om gezellig even te praten. Er is te weinig opvang voor deze jongeren. Het is geen probleem dat deze jongeren hangen, jongeren willen alleen een sociaal leven met elkaar, echter als ze ergens buiten op een bankje gaan zitten worden hun namen direct genoteerd door een politieagent, voordat er ook maar iets gebeurd is! Laat jongeren jong zijn, mét de sociale contacten die daarbij horen, maar blijf vanuit de zijlijn e.e.a. wel goed monitoren, zodat problemen voorkomen kunnen worden. Uiteraard dient onacceptabel gedrag met een lik op stuk beleid te worden beantwoord. Maar zorg ook voor voldoende uitdagende activiteiten, zoals een indoor skatebaan, basketbalpalen in wijken, tafeltennistafels in de openbare ruimte enz. Uitgaan voor 18-minners De gemeente dient een stimulerende en faciliterende rol te nemen bij het organiseren van uitgaansactiviteiten voor 18-, dat zij ook een leuke avond kunnen beleven zonder alcohol! Verder dient het Vroeg Op Stap gaan gestimuleerd te worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat ook jongeren liever eerder op stap zouden gaan, en eerder weer naar huis, dan het steeds later openblijven van horecagelegenheden. De pilot horeca open tot 4 uur en horeca open tot 5 uur dient goed geëvalueerd te worden. Niet enkel bij de uitbaters maar ook bij de jongeren en hun ouders. 11

12 7. Wonen en wijken Eerlijke verdeling woningaanbod In algemene zin willen we meer aandacht voor sociale woningbouw en een eerlijke verdeling van het woningaanbod. Dus een diversiteit aan type woningen in elke wijk. De sociale banden in wijken zullen erdoor versterken. Corporaties moeten, ondanks de eigen keuzemogelijkheid van woningzoekenden, invloed uit kunnen oefenen op de wijksamenstelling. Helder Helmond vindt dat er meer, en vooral continue, aandacht moet komen voor stedelijk beheer en groenvoorzieningen in de oude, bestaande wijken. Stimuleren bouw levensloopbestendige woningen Helder Helmond streeft naar een woningbeleid dat het bouwen van levensloopbestendige woningen stimuleert, waardoor mensen langer in hun eigen huis en dus wijk kunnen blijven, waardoor ook de mantelzorg dichterbij gerealiseerd kan worden. Zo dienen er bij nieuwbouw en renovatie criteria gesteld te worden aan infrastructurele aansluitingen (domotica) zodat in de toekomst extra kosten voorkomen kunnen worden. Ook zou bij het bouwen van woningen rekening gehouden moeten worden met mogelijkheden tot het gemakkelijker herindelen van bijv. de slaapkamers, zodat woningen snel aangepast kunnen worden voor kleinschalig wonen voor ouderen/ groepswonen. Wooniezie Helder Helmond is blij met de onafhankelijke woningtoewijzing in Helmond. Echter dit systeem heeft een aantal nadelen, waar Helder Helmond een oplossing voor wil. Zo is er een té beperkt aantal woningen voor urgente gevallen beschikbaar en zouden de woningcorporaties meer invloed moeten kunnen hebben op de toewijzing van woningen, om op die manier een gedifferentieerde verdeling in een wijk te krijgen. Méér betaalbare woningen Verder wil Helder Helmond meer betaalbare woningen, zowel huur- als koopwoningen. Sociale woningbouw dient geen ondergeschoven kindje te worden van koopwoningen, want de behoefte is groot. Het is van belang om met nieuwbouwprojecten wijken te creëren met een diversiteit in opbouw en prijsklasse. Iedereen, ongeacht zijn of haar wens voor een bepaald woningtype, is immers inwoner van Helmond. Helder Helmond stelt voor om als gemeente met de 4 Helmondse corporaties een deal te sluiten zodat er een aantal betaalbare huurwoningen gebouwd gaat worden. De gemeente Helmond zou dan de grond goedkoper moeten aanbieden. Op die manier neemt de gemeente haar verlies (op de grondprijs) i.p.v. jaarlijks renteverliezen te betalen. Daartegenover staat een positieve impuls in de bouwsector. Wij zijn voorstander van het omvormen van leegstaande kantoren aan de rand van het centrum of tegen een bestaande woonwijk tot goedkope appartementen voor starters of studenten. Er is behoefte aan betaalbare atelierwoningen en aan toezeggingen voor werken aan huis en Hulp voor woningzoekenden bij het verkrijgen van een hypotheek. Wil je doorstroming krijgen, dan moeten de banken geld beschikbaar stellen. Dat gebeurt nu te weinig. De gemeente kan met garantstellingen (vangnetten) komen. Bevorderen scheefwonen Daarnaast is Helder Helmond geen tegenstander van het zogenoemde scheefwonen (mensen met een goed inkomen die in huizen met een lage huur wonen). Scheefwonen zorgt voor balans in een wijk, houdt een wijk juist sociaal in evenwicht! Het zijn de mensen uit alle lagen van de 12

13 bevolking in de eigen wijk die zorgen voor een betrokken, breder en socialer draagvlak. Zij vormen een voorbeeld voor anderen in de wijk. Wel is het van belang om in wijken waar relatief veel sociale woningen te vinden zijn, ook een duurder segment te bouwen en omgekeerd. Zelf mee WOZ-waarde bepalen Helder Helmond is voorstander van een andere aanpak van de waardebepaling van woningen. De methode zoals die nu gehanteerd wordt is ondoorzichtig en leidt tot vele bezwaarschriften. De WOZ-waarde-opbouw zou via internet verduidelijkt moeten worden. Huizenbezitters kunnen indien nodig, de inhoud, oppervlakte, bouwjaar, ligging en staat van het onderhoud aanpassen als die niet kloppen en eventueel andere vergelijkbare woningen kiezen en een wijzigingsverzoek indienen. Participatie in eigen wijk Helder Helmond wil dat de gemeente bij grote veranderingen in wijken vaker kiest voor participatie, waarbij mensen uit de wijk mogen meedenken hoe de wijk er uit gaat zien. Van het speeltoestel, de parkeerplaats tot een nieuwe school. Hier komt het begrip luisteren en horen weer terug. Het gaat immers om uw wijk. Dit kan nog beter door inzet van social media en/of huis-aan-huis enquête. Dus tweezijdige communicatie, niet enkel via eenzijdige berichtgeving. Braakliggende terreinen We vinden braakliggende terreinen ontsierend voor de stad en dus ook voor de wijken. Het geeft mensen een unheimisch gevoel, zeker s avonds. Als er binnen een jaar geen concreet uitzicht is op nieuwbouw, dient de ruimte tijdelijk ingevuld te worden, bijvoorbeeld met groen. Dit moet ook opgenomen worden in de prestatieafspraken met corporaties. Zodat we niet slopen om te slopen. Wijkcontactdagen Om de politiek dichter bij de wijken en haar bewoners en de daar actieve organisaties te krijgen dienen de wijkcontactdagen weer nieuw leven te worden ingeblazen. Nu is er vooral achter gesloten deuren overleg tussen bewoners en wijkraad, dit zou veel opener kunnen en moeten, om op die manier ook daadwerkelijk de wijkbewoner te horen. 8. Samenleving Benadrukken eigen verantwoordelijkheid voor leefomgeving De samenleving zijn we allemaal. Het lijkt een dooddoener, maar het is wel zo. Ieders inzet is belangrijk. Wij willen ieders inzet letterlijk nemen. Inwoners van de stad zouden meer hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen op allerlei vlakken. Je hebt als bewoner rechten, maar ook plichten. U bent zelf heel goed in staat zélf invloed uit te oefenen op de leefbaarheid van uw omgeving. We vinden dat de politiek samen met corporaties en wijkbeheerders mensen erop zou mogen wijzen hoe zij met hun wijk zouden kunnen omgaan en wat voor positieve bijdrage zij de stad en daarmee zichzelf kunnen bieden. Hetzij als betrokkene of vrijwilliger bij een vereniging, stichting of school, hetzij door de eigen woonomgeving helder te houden. Het gaat ons om stimuleren, niet om te verplichten en te sanctioneren. De taak is aan de gemeente om dit te stimuleren, bijvoorbeeld m.b.v. vrijwilligers en hen bijvoorbeeld te ondersteunen met ruimte of ontlasten van administratief werk. Stimuleren uitbreiding sociale activiteiten Samenleving is ook wijkwerk, jeugdmiddagen, kaartclubje, buurthuizen, kerk, school. Wijk- en buurthuizen zouden een bredere doelgroep aan moeten spreken. Welke? Dat verschilt per wijk. De uitstraling van de wijkhuizen moet in élke wijk aantrekkelijk zijn. 13

14 We verwachten dat alle wijkhuizen hun activiteiten uitbreiden door de samenwerking aan te gaan met verenigingen, scholen en andere groepen. Bestaande en nieuwe wijkhuis-bredescholen zijn hiervan een goed voorbeeld. Het aantal bezoekers en activiteiten is daarbij mede bepalend voor de hoogte van de subsidie. Wij willen u helpen om goed gedrag en saamhorigheid te stimuleren, bijvoorbeeld door initiatieven als buurtfeesten en andere activiteiten te steunen. Als je iets wilt organiseren is het wiel vaak al door iemand anders uitgevonden. Die kennis zou je met elkaar moeten kunnen delen. Wanneer u daarbij een steuntje in de rug nodig heeft, dient de gemeente hierin faciliterend te handelen. Dit gaat niet alleen op voor bewoners, ook voor organisaties en dergelijke. Bestaande buurtverenigingen dienen te worden/blijven gekoesterd. Initiatieven voor nieuwe buurtverenigingen dienen te worden gestimuleerd. Zij zijn goed voor de sociale samenhang van een buurt als onderdeel van een wijk. Het functioneren van de wijkraden dient tegen het licht te worden gehouden. Zij voorzien nadrukkelijk in een behoefte. Zeker waar het gaat om de communicatie tussen politiek en burger. Toch lijkt het steeds moeilijker om de wijkbewoner betrokken te krijgen bij zijn wijk, en lijken wijkraden soms een eigen koers te varen; de gemeente dient hier oog voor te hebben en de wijkraden voldoende ondersteuning te bieden om hun taak goed te vervullen. Problemen multiculturele samenleving serieus nemen Integreren is aanpassen! Maar wel met wederzijds respect. Helder Helmond durft te stellen dat de zorgen die bij een steeds groter wordende groep mensen bestaat rondom het wel of niet functioneren van de multiculturele samenleving serieus genomen dienen te worden. Zonder daarbij op de onderbuikgevoelens te willen inspelen. Het verstaan en spreken van de Nederlandse taal bevordert de nodige communicatie onderling en verkleint de afstand naar de arbeidsmarkt. Alle inwoners zijn Helmonders. En Helmond is van alle Helmonders. Zorg dat je hart voor Helmond maar ook voor Helmonders hebt. Dat is de beste basis voor een goede samenleving. 9 Openbare ruimte en milieu Een schoon en helder Helmond Helder Helmond wil een helder Helmond. De gemeente zou zelf het goede voorbeeld moeten geven met het onderhoud van goede groenvoorziening. Door bezuinigingen is de groenvoorziening op een lager peil gekomen dan voorheen, maar de gemeente zou bewoners kunnen stimuleren om zelf een deel van het onderhoud in handen te nemen. Willen we dat meer mensen ook een deel van hun straat bijhouden, dan zou minstens eens per jaar in de wijken containers geplaatst moeten worden en/ of een vervoersservice naar de milieustraat worden geregeld. Wij vinden ook dat ouderen, of mensen die niet over een auto beschikken, gebruik zouden moeten kunnen maken van een dienst die bij hen grof vuil ophaalt tegen een redelijk bedrag. Niet iedereen beschikt immers over een auto, of een auto met trekhaak. Beter naleven schoonhoud-regels Helder Helmond staat voor het beter naleven van regels (met hulp van gemeente, woningcorporaties, buurtbeheerders, politie en stadswachten) die zijn opgesteld om de wijken schoon te houden. Een schonere leefomgeving maakt het waarschijnlijker dat u elkaar aanspreekt op goed gedrag. Helder Helmond wil daarbij een duidelijkere rol voor de stadswachten. Zij zullen vooral worden ingezet om te handhaven en in geval van nalatig gedrag beboeten 14

15 Uitdagende openbare ruimte De openbare ruimte zou meer moeten uitdagen om het gebied te beleven, dat kan zijn door sportieve elementen toe te voegen (hinkelbaan, steptrapjes) maar ook groene speeltuinen en stadstuinen te creëren. Ook bij de keuze van aanplanting kun je een notenboom prefereren boven een lindenboom. Duurzaam bouwen Bij realisatie van toekomstige nieuwbouw, willen wij dat er verantwoording plaatsvindt over welke keuzes gemaakt worden om deze gebouwen zo energieneutraal mogelijk te maken. Denk aan zonnecellen en warmte-koude opslagsystemen, maar bijvoorbeeld ook aan milieuvriendelijke manieren van fundering en materiaalgebruik. Zowel de gemeente als corporaties moeten sturender zijn in het opnemen van duurzame producten/toepassingen in hun plan van eisen/voorwaardenpakket richting leveranciers en bouwers. Tot slot moeten opdrachtgevers nog meer bewust worden gemaakt van de voordelen van het nieuwe bouwen. Niet alleen als het gaat om energiebesparing, maar ook op het vlak van comfort, zorg en veiligheid. Modern, toekomstgericht bouwen draait wat ons betreft om goede keuzes aan de basis. Dit gaat ook op voor de omgeving. We zien graag dat er rekening wordt gehouden met microbiologie; als er gekozen wordt voor nieuwe beplanting moet er gekozen worden voor eigen flora. Dus authentieke Brabantse bomen en plantensoorten zoals die er vroeger ook stonden in plaats van mediterrane bomen. Milieustraat In de milieustraat kan elke Helmonder zijn grof afval kwijt. Té vaak vindt men zaken grof afval, terwijl het mogelijk via de kringloopwinkel nog een goede nieuwe bestemming kan vinden. Helder Helmond wil dat bij de milieustraat een dependance van de Kringloopwinkel komt, waar bij twijfel zaken kunnen worden ingeleverd, waarna medewerkers van de Kringloopwinkel kunnen beoordelen of het hier gaat om afval of nog te gebruiken goederen. BZOB-bos en Varenschut Helder Helmond vindt dat het BZOB-bos moet blijven. Wij respecteren de afspraken die oud-burgemeester van Elk gemaakt heeft met de bewoners/wijkraad van Brouwhuis Helder Helmond vindt ook dat het zuidelijke gedeelte van Varenschut, waar zich een uniek stuk natuur heeft ontwikkeld, o.a. met het zeldzame ijsvogeltje, tot natuurgebied moet worden aangewezen, zodat dit voor de toekomst behouden blijft. Milieuvriendelijk winkelen Helder Helmond heeft het al vaak gehoord, veel mensen storen zich in de winter aan de brede open deuren bij winkels, waardoor veel warmte verloren gaat. Helder Helmond hoort echter van winkeliers dat zij hun deur niet dicht willen doen omdat die van de buurman wel open staat en men bang is daardoor klandizie te verliezen. Helder Helmond wil van Helmond de eerste warmtevriendelijke gemeente van Nederland maken door binnen de gemeente een verplichte deurensluiting op te nemen voor de periode oktober tot en met maart. Dit helpt om een duurzame gemeente te worden, die kan voldoen aan het verdrag van Kyoto (1990) In dit verdrag hebben industrielanden afgesproken de uitstoot van broeikasgassen voor 2020 te verminderen met gemiddeld 5,2% ten opzichte van het niveau in

16 10. Werk en economie Aanpak armoede: met samenwerken en oplossingsgericht Helder Helmond heeft ook haar ogen open voor de serieuze problemen in onze stad. Te veel mensen hebben een te laag inkomen en vallen zelfs onder de armoedegrens. Maar liefst 17% en daar vallen ouderen met alleen AOW niet eens onder! Wat kunnen wij hier samen aan doen? Vingerwijzen doet Helder Helmond absoluut niet. Wél willen wij diverse problemen oplossingsgericht bespreekbaar maken. Daarom sturen wij aan op samenwerking door instellingen die te maken krijgen met deze armoedeproblematiek! (Super Sociaal, LEVgroep, scholen, Ruilwinkel, onderwijs, verenigingen, enz.). Inmiddels is er in Helmond een Armoedeplatform waar deze samenwerking wordt bevorderd; deze manier van samenwerking juichen wij toe, en de manier van aanpak die deze groep Helmonders helpt zullen wij politiek gezien ondersteunen. Helder Helmond wil de inkomensgrens voor inkomensondersteunende maatregelen op 120% van het minimum inkomen stellen. Zodat een grotere groep mensen hiervoor in aanmerking kan komen. Ook sturen we aan op activering op sociaal maatschappelijk vlak. Bevorderen werken bij uitkering Helder Helmond is voor een blijvende financiële stimulans voor diegenen die in een uitkeringssituatie verkeren en een tijdelijke baan aannemen. Wel moet men hier financieel beter van worden (en dat gebeurt niet altijd). Hoewel dit ook landelijk een heikel punt is, moeten we lokaal blijven zoeken naar mogelijkheden om werken te stimuleren. Dat kan zijn door werkgevers financieel tegemoet te komen. Helder Helmond vindt dat bij vacatures van de gemeente Helmond inwoners van Helmond met een uitkering voorrang moeten krijgen bij de invulling van deze vacatures. Ook als de uitkeringsgerechtigde op basis van een handicap de vacature niet voor 100% kan invullen moet hij/zij toch voorrang krijgen boven niet Helmonders. Ook willen we Helmondse ondernemers stimuleren om personeel zoveel mogelijk uit de eigen stad aan te nemen Het is de taak van het Werkplein om als intermediair te dienen tussen het lokale bedrijfsleven en het arbeidspotentieel. Hier kan nog meer winst behaald worden; Helder Helmond wil hier de komende jaren aan werken. Werkplein moet vaker aanschuiven bij de ondernemersverenigingen en overleggen zoals ICH, Isis en BZW. Nóg meer dan nu een wisselwerking creëren in plaats van krampachtig achter de feiten aan lopen. Dat betekent dat er extra capaciteit nodig is, wij gaan ervan uit dat het zichzelf terugbetaalt. Inzetten op scholing en begeleiding naar werk Mensen die vooruit willen, moeten gestimuleerd worden en niet tegengewerkt! Er staan op dit moment veel te veel mensen aan de kant die graag wat willen doen. Die moeten we helpen met scholing en begeleiding om ze weer aan het werk te krijgen, zowel tijdelijk als blijvend. Talent Verplicht kan hierin een belangrijke rol vervullen. Participatiemaatschappij De Rijksoverheid zet in op de Participatiemaatschappij. Helder Helmond vindt het een goede zaak dat mensen hun talenten in kunnen zetten om zich in de maatschappij nuttig te maken. Uitkeringsgerechtigden zullen geactiveerd worden om hun aandeel te leveren. 16

17 Helder Helmond wil dat het bedrijfsleven uit de regio erop gewezen wordt om ook 45-plussers aan te nemen en in ieder geval in dienst te houden. Als blijkt dat zij bijgeschoold moeten worden, zal de gemeente gedeeltelijk moeten bijdragen in de kosten. De gemeente Helmond zou hierin een voorbeeldfunctie moeten vervullen. Stimuleren vrijwilligerswerk Bijna iedereen is bemiddelbaar. Laten we dat als uitgangspunt nemen om daarmee iedereen te stimuleren om sociale dienstverlening te doen, of vrijwilligerswerk of zich op een andere manier dienstbaar te maken voor de samenleving. Voorbeelden zijn: laagdrempelige dienstverlening aan ouderen of zieken, zoals boodschappen doen, de tuin verzorgen, etc. Of bijvoorbeeld met zieken of hulpbehoevenden een keer naar buiten gaan. Maar ook de hulpbehoevende kan op vrijwillige basis een bijdrage leveren binnen de maatschappelijke context, zo kan bijvoorbeeld een mobiele oudere zorgen voor de hond van de buren, wanneer die de hele dag weg zijn om te werken. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten, de oudere komt achter de geraniums vandaan, behoudt zijn sociale contacten in de buurt en voelt zich nodig (wat goed dóet en voelt). Wij stimuleren gemeenschapszin omdat iedereen maatschappelijk en economisch nut kan hebben voor de stad. Helder Helmond wil stimuleren dat iedereen ongeacht leeftijd - meer betrokken wordt en betrokkenheid toont bij de stad en de eigen woonomgeving door iedereen, met of zonder werk, te motiveren meer voor de omgeving en voor anderen te doen. Dat kan zorg zijn voor anderen, maar ook door je ervaring in te zetten voor verenigingen of instellingen. Dat willen we doen door vrijwilligers meer in het zonnetje te zetten en zo de waardering voor voorbeeldfuncties te laten zien. Ook zal er overleg plaatsvinden met Werkplein zodat mensen niet, door het doen van vrijwilligerswerk, gekort worden op hun uitkering Helmond aantrekkelijk houden en maken voor bedrijven Het bedrijfsleven ziet graag een nog actievere rol van de gemeente zoals het goed faciliteren van bedrijventerreinen, wat zorgt dat zij aantrekkelijk blijven voor vestiging en investering. Te denken valt aan een goede infrastructuur, verzorgde groenvoorziening, goede bestrating en bewegwijzering. Uiteraard is het ook de verantwoording van de bedrijven om de omgeving en uitstraling van hun terrein gezamenlijk op orde te houden. Helder Helmond vindt dat bij nieuwbouw van bedrijven dat de verplichting opgelegd mag worden dat tegenover een percentage van bebouwing een percentage groen moet staan (of het terrein zelf of elders gecompenseerd). De gemeente dient voor zover het in haar macht ligt, bedrijven in Helmond te houden. Het ondernemersklimaat van de gemeente wordt als goed gezien. Bedrijven die willen uitbreiden, dienen daarbij ondersteund te worden door bijvoorbeeld versnelde afgifte van vergunningen of bouwgrond. Helder Helmond stelt wel voor om blijvende aandacht te hebben voor inbreiding voor bedrijven; maak de huidige bedrijventerreinen met de ontwikkelaars en verhuurders weer geschikt voor nieuwe bedrijven om zich te vestigen. Detailhandel Helder Helmond vindt het belangrijk om in elke wijk goede voorzieningen te hebben inclusief een behoorlijk winkelaanbod. Het huidige winkelaanbod in de wijken dient minimaal gehandhaafd te blijven. Dat kan door te blijven investeren in de ruimtelijke ordening van deze winkelcentra, zoals goede parkeerfaciliteiten. Dat kan inhouden dat er minder geld gaat naar Centrumontwikkeling. Horeca Helder Helmond wil nog eenvoudiger beleid waar het aanvragen betreft van vergunningen voor evenementen en horeca-initiatieven. Initiatieven wordt zo ruimte geboden zich te ontplooien 17

18 Jonge ondernemers Stimuleren van jonge, of beter gezegd nieuwe ondernemers door hen tegemoet te komen en hen hier ook actief in te steunen. O.a. door betaalbare winkel/bedrijfsruimte aan te bieden in leegstaande panden om deze op die manier tegelijkertijd voor sloop en verwaarlozing te behoeden. Verminder bureaucratische en belemmerende regelgeving! Helder Helmond hoort van veel ondernemers onder u dat het huidige Helmondse ondernemersklimaat nog steeds te veel regels kent die vaak niet helder zijn en soms elkaar tegenspreken. Daarom vinden wij dat bedrijven die geen overlast bezorgen en willen uitbreiden niet allerlei onnodige obstakels tegen moeten komen die realisatie van plannen belemmeren. Zeker als deze ook nog eens bijdragen aan meer werkgelegenheid. Helder Helmond is erg blij met de kwaliteitsimpuls die het centrum heeft ondergaan, maar de regelgeving die daarmee samenhangt is voor veel ondernemers te beperkend. Zo worden ondernemers in wijkwinkelcentra ook belemmerd hun waren uit te stallen. Dit is voor Helder Helmond een duidelijk voorbeeld van regelgeving die doorgeschoten is. 11. Bereikbaarheid Ruit om Eindhoven? Voor de stad Helmond is het van groot economisch belang dat Helmond goed bereikbaar is. De provincie stuurt aan op verbreding van de N279. Helder Helmond is niet overtuigd van nut en noodzaak van deze weg. Wij denken dat deze weg mogelijk negatieve gevolgen zal hebben voor Helmond. Zo zal het een veelvoud van vrachtverkeer aantrekken, die de leefbaarheid in Rijpelberg, Brouwhuis Helmond-Noord en Dierdonk zal beïnvloeden. Daarbij twijfelt Helder Helmond eraan of deze weg een vermindering van verkeer op de N270 (Deurne- Eindhoven) tot gevolg zal hebben. Daarnaast zal er een zwaardere druk komen op o.a. Rembrandtlaan, Wethouder Ebbenlaan en Wethouder van Wellaan, doordat er minder aansluitingen op de N279 zullen zijn dan er nu zijn. Beter zou de provincie kunnen investeren in de bestaande wegenstructuur, zoals verbreding van de A67, waardoor het doorgaande vrachtverkeer gewoon via deze A67 en via Eindhoven zijn weg kan vervolgen. Indien de verbreding toch een feit zal worden, zal Helder Helmond zich sterk maken voor het inzetten van maatregelen waardoor overlast tot een minimum wordt beperkt. Betaalbaar en goed openbaar vervoer Gratis bestaat niet maar het streven naar beter, betaalbaar én bereikbaar openbaar vervoer is wel goed in de strijd tegen de files en het terugdringen van onnodig autogebruik. Zo moet de treinverbinding, vooral de capaciteit van en naar Eindhoven, flink verbeterd worden. Zeker in de spits. Dit is een onderschat probleem, waar duizenden Helmonders dagelijks mee te kampen hebben. Fiets Helder Helmond wil uitbreiding van goed onderhouden, veilige fiets- en wandelpaden Belangrijk vinden we dat de fietsenstallingen in het centrum dienen blijvend kosteloos én bewaakt blijven. Ook zouden bij deze fietsenstallingen (betaalde) kluisjes geplaatst kunnen worden, zodat men spullen (bijv. scooterhelm) ook veilig op kan bergen. 18

19 12 Samenwerking Peelregio Onder de noemer Peel 6.1 is de gemeente op een aantal gebieden een samenwerking aangegaan met de andere Peelgemeenten (Asten, Someren, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek) Veel taken komen vanuit het Rijk naar de gemeente, zoals jeugdzorg, zorg aan langdurig zieken en ouderen. Samenwerking is goed, je kunt kosten delen en maximaal rendement halen uit je investeringen. Maar binnen de samenwerking dient voor Helder Helmond wel de eigenheid van de stad Helmond geborgd te blijven, geen concessies, wanneer dit de Helmonder benadeelt!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Want doen we nu echt zoveel samen?

Want doen we nu echt zoveel samen? Dames en heren, Welkom in het DOEK en welkom in 2014. Dit welkom spreek ik uit namens de organisatoren van deze Ommer Nieuwjaarsreceptie; de Ondernemersvereniging Ommen, de Handelsvereniging Ommen, Koninklijke

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Brief aan de gemeenteraad Oude gemeentehuis Muiden

Brief aan de gemeenteraad Oude gemeentehuis Muiden 1 Aan de fracties van de raad Gooise Meren, Geachte raadsleden, Als wijkraad Mariahoeve i.o. zijn wij van mening dat er onvoldoende naar ons is geluisterd met betrekking tot de plannen inzake het oude

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Herstructurering van de Schepenbuurt en omgeving Maarten Seerden Inleiding Schepenbuurt en omgeving Bouwperiode: jaren 40-50 van de 20e eeuw Wijk is verouderd behoefte

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016 NissewaardPanel overopvang vluchtelingen, NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over de opvang van vluchtelingen in Nissewaard.

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Versie 6 juni 2016 Toekomstcafés In het kader van het visietraject Waddinxveen 2030 hebben in mei 2016

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Begroting 2017 Wie als een dubbeltje wordt geboren, heeft weinig kans om een kwartje te worden in Bergen op Zoom

Begroting 2017 Wie als een dubbeltje wordt geboren, heeft weinig kans om een kwartje te worden in Bergen op Zoom Begroting 2017 Wie als een dubbeltje wordt geboren, heeft weinig kans om een kwartje te worden in Bergen op Zoom Beste voorzitter, toeschouwers op de publieke tribune en luisteraars thuis. Allereerst willen

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Begroting 2007 De begroting 2007 is een goede start van deze bestuursperiode. De PvdA ondersteunt het extra geld ad euro 4,3 miljoen in onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

1. Denkt u er over na om te verhuizen?

1. Denkt u er over na om te verhuizen? 1. Rechte tellingen Open huizen route De landelijke woningmarkt trekt weer aan. In vrijwel alle Nederlandse regio s neemt het aantal woningverkopen toe ten opzichte van een jaar geleden. 1. Denkt u er

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een werkstad waar mensen van vele

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Visie op participatie

Visie op participatie 1. Inleiding De VVD vindt dat ieder individu een zelfstandig en zelfredzaam bestaan moet kunnen hebben. Volledige zelfontplooiing is een basisrecht dat daarbij hoort. De overheid dient daar waar nodig

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen Ambtenaren Utrecht heeft relatief gezien vier keer zoveel ambtenaren als Amersfoort. Er zijn inmiddels bijna 5000 ambtenaren (vier jaar geleden 2800) en 700 fulltime interimmers, waaronder dure. Veel partijen

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO)

Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO) Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO) 18 november 2015 Inleiding Op 18 november 2015 konden inwoners van de gemeente Wierden hun mening geven

Nadere informatie

1. Het beeld van een eensgezind en sterk CDA wordt versterkt als alle afdelingen aan de drie aangereikte thema s aandacht besteden.

1. Het beeld van een eensgezind en sterk CDA wordt versterkt als alle afdelingen aan de drie aangereikte thema s aandacht besteden. 1. Het beeld van een eensgezind en sterk CDA wordt versterkt als alle afdelingen aan de drie aangereikte thema s aandacht besteden. 84,3 % 15,7 % 2. CDA Brabant moet afdelingen ondersteunen bij de campagne

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken!

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken! KADERNOTA 2016 Venlo: Effe geen cent te makken! FINANCIEEL RAADSDEBAT Concept 7 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2016, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

A D V I E S T E A M V R I J W I L L I G E R S B E L E I D

A D V I E S T E A M V R I J W I L L I G E R S B E L E I D A D V I E S T E A M V R I J W I L L I G E R S B E L E I D V E R S L AG DE JUISTE BALANS: - BETAALD WERK - VRIJWILLIGERSWERK - DE WMO E e n p r o j e c t v a n F N V V r o u w e n b o n d, E n z o v o o

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk Uit vrije wil Actieplan vrijwilligerswerk ChristenUnie Algemene Politieke Beschouwingen 2008 Inleiding Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving. Ze verdienen erkenning

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Algemeen Dalfsen heeft bij uitstek een eigen identiteit op het gebied van wonen. In de woonvisie leest u meer over de bebouwingsplannen voor de

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Aandachtspunten bij verdere uitwerking Welke keuze ligt er voor?

THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Aandachtspunten bij verdere uitwerking Welke keuze ligt er voor? THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Woonagenda op de Raadsavond Wonen (5 april) (25 april) Waar bouwen we: grotere kernen versus kleinere kernen; groen/groei kernen Keuze voor

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011

Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011 Vereniging Maarlandbewoners Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011 1/36 Waarom een enquête? In de algemene ledenvergadering van 2009 is het bestuur gevraagd naar een toekomstvisie. 2/36 Huidigige visie

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

Nog steeds in. Helmond 77%

Nog steeds in. Helmond 77% De trends volgens de Helmonders Bijlage 4 Resultaten enquête Stadspanel Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Augustus 2011 Inleiding Helmond heeft een start gemaakt met het project dat uiteindelijk

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Continuïteit en stabiliteit geven zekerheid aan de inwoners van de gemeente Sluis Gemeenteprogramma CDA Sluis 2014 2018 SAMEN VERDER! 1 Voorwoord Door een goed financieel beleid en verbeterde onderlinge

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie