Ook in groepen zijn er wat veranderingen. Hierover kunt u onder het kopje locaties verder lezen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ook in groepen zijn er wat veranderingen. Hierover kunt u onder het kopje locaties verder lezen."

Transcriptie

1 INFORMATIE Juni 2012 Gewoon papier, 2x per jaar, met informatie van belang voor ouders, vrijwilligers, peuter- en zorgleidsters, vve-coördinator, administratieve kracht, commissieleden en voor alle andere geïnteresseerden: om iedereen eenduidig te informeren op de hoogte te houden over wat er speelt en de stand van zaken. U kunt deze ook terugvinden op het informatiebord van de locaties en dit en meer informatie op onze website: De tijd vliegt toch iedere keer weer en we lijken daar maar aan niet aan gewend te raken. Het speelseizoen is alweer bijna afgelopen en we kijken uit naar de zomervakantie. Tijd om weer even bij te praten over de ontwikkelingen van afgelopen halfjaar. We hebben niet stil gezeten. Er is gewerkt aan deskundigheidsbevordering, er wordt gesproken over samenwerking, we denken na over de toekomst, mensen vertrekken en nieuwe mensen komen. In het bestuur hebben we afscheid genomen van Guus Bel, de penningmeester en Elizabeth Kraster, de secretaris. Elly heeft de functie van Elizabeth overgenomen. De functie van penningmeester staat vacant. Meer informatie leest u verderop in deze nieuwsbrief. Vindt u het leuk mee te denken over het peuterspeelzaalwerk, de ontwikkelingen en de toekomst? Heeft u inzicht in financiële vraagstukken. Het bestuur richt zich in hoofdlijnen op alle onderwerpen die ons als organisatie peuterspeelzaalwerk bezighouden. Zoek gerust contact als u belangstelling heeft, iemand wilt voordragen en/of meer informatie wilt. [ / ]. 1 Ook in groepen zijn er wat veranderingen. Hierover kunt u onder het kopje locaties verder lezen. Het actueel houden van onze kennis en vaardigheden is en blijft van belang. Met plezier melden we dan ook dat alle medewerkers het laatste scholingstraject Methodisch werken met behulp van het programma Doe meer met Bas goed hebben afgerond en gecertificeerd zijn.

2 De training richt zich [natuurlijk] op het werken met de peuters. doe meer met Bas 1 is een VVE 2 -programma dat erkend is als effectief. Wat is dan de effectiviteit van VVE, van goede kwaliteit VVE? Dat is een terechte vraag. Je kunt ervan stellen dat het werkt als je het doet Wetenschappelijk wordt er veel onderzoek naar gedaan. Veel in het buitenland, in Amerika, Engeland, Denemarken, Zweden en ook in Nederland. Wetenschappelijke artikelen zijn er velen en de bevindingen van het ene onderzoek lijken soms lijnrecht tegenover bevindingen van een ander onderzoek te staan. Er is een algemeen erkend wetenschappelijk tijdschrift science. Aan artikelen die in dit tijdschrift gepubliceerd staan wordt veel waarde gehecht. Dergelijke gepubliceerde onderzoeksresultaten worden breed gedragen en vormen de basis van de VVE. VVE Van belang is een stimulerende omgeving voor kinderen. Onderzoek wijst uit dat een kwalitatief aanbod van verregaande invloed op de ontwikkeling heeft van jonge kinderen. Invloed op o.a. de verbindingen van hersenen. We weten ondertussen dat het gevoelig zijn voor taal leeftijdgebonden is; de maximale benutbare impuls ligt op2-2½ jaar [ de piek waarop beïnvloeding (m.n. op het gebied van taal) optimaal benut kan worden. Kwaliteit is daarbij dé factor van belang. Maar waar hebben we het over als je spreekt over kwaliteit? Bovenal hebben we het dan over de interactie van kinderen onderling, de interactie van kinderen en de leidster[s] en het materiaalaanbod. 2 Spelenderwijs stimuleren we de vroege vaardigheden, de ontluikende schoolvaardigheden ofwel de voorschoolse vaardigheden. Taal en rekenen? Ja! Door middel van liedjes zingen; liedjes zijn variaties van klanken, rijm en ritme en dat zijn goede bruggetjes om dingen te herkennen en te onthouden. U kent ook vast nog veel van uw vroegschoolse liedjes. Spelletjes spelen leert spelenderwijs tellen, onderscheiden [van kleur, vorm etc]. Door het werken met groepen kinderen wordt er veel geleerd van elkaar. Het afkijken hoe het moet, het meespelen, het op je beurt wachten, het delen. 1 Doe meer met Bas Doe meer met Bas is een programma gebaseerd op de Bas-prentenboeken van Dagmar Stam. Doe meer met Bas is een doorlopend programma, geschikt voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en groep 1 en 2 van de basisschool. De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies heeft het programma erkend als theoretisch goed onderbouwd. In opdracht van Groen Educatief, de uitgever van Doe meer met Bas, heeft IJsselgroep met Driestar Educatief een intensieve training ontwikkeld. In de training besteden we aandacht aan effectief werken met het programma. Centraal staat hoe de Bas-aanpak het beste kan aansluiten bij de behoeften van de kinderen in de groep. De training is zeer praktisch van aard. 2 Voor- en vroegschoolse educatie. Het peuterspeelzaalwerk maakt deel uit van de voorschoolde educatie.

3 Belangrijk is dat het spiegelt, het helpt je leren hoe het moet. Het invoelend vermogen groeit. Natuurlijk hechten we aan vrij spel. Echter onder het mom van vrij spel kan er weinig gebeuren. Een aantal peuters kan zich heerlijk vermaken in fantasiespel, andere peuters kunnen zich vervelen, dwarrelen wat door het lokaal, gaan donderjagen, beïnvloeden de sfeer. Activiteiten zijn een middel, een bewuste manier om de ontwikkeling van peuters te stimuleren. We doen dat ook graag in kleinere groepen omdat het aanbod en de betrokkenheid van ieder kind beter aan bod komt in een kleine groep. De leidster toont haar betrokkenheid en stimuleert de sociale betrokkenheid van de peuter, met vragen [tijdens het spel/ de activiteiten] als wat ga je doen, hoe gaat het. Door in kleine groepen te praten, worden de peuters gestimuleerd om te onthouden wat je doet en er over te vertellen. De actieve betrokkenheid van de leidster zorgt ervoor dat zij essentiële gespreksonderwerpen van de peuters oppikt en de inbreng van de peuters niet laat liggen. De leidster koppelt de gespreksonderwerpen aan authentiek/ tastbare voorwerpen om zo het inzicht/ het begrip te vergroten. Ook wordt er gekoppeld vanuit een [voorlees]verhaal. Moeilijke woorden komen ook aan bod, want waar anders leren kinderen moeilijke woorden, complexe zinnen, voegwoorden etc.?! Het spelend leren gaat gemakkelijker / werkt beter als de activiteiten zinvolle en authentieke activiteiten zijn. Dat wat de leidster biedt moet in een context geplaatst kunnen worden. Met andere woorden als er met een thema lente gewerkt wordt er geen knutselwerkje van een wintertrui aangeboden. 3 Inspectie SPMD heeft een inspectieronde gehad en we kunnen en durven met gepaste trots te stellen dat de inspectie erg tevreden is over de wijze waarop we werken en de dingen georganiseerd hebben. De rapporten zijn definitief en altijd in te zien op d site van GGD. Deze zomer worden ze ook op de site van SPMD geplaatst, ook daar kunt u ze inzien. Het is goed dat er meegekeken wordt, het houdt ons scherp en we weten weer waar aandachtspunten liggen. En het is fijn als de resultaten dan dusdanig zijn dat de conclusie is dat we goed werk leveren. Ouderbetrokkenheid Dat u als ouders en verzorgers betrokken bent bij een stukje van de leefwereld van uw peuter is vanzelfsprekend en vinden wij erg belangrijk. Behalve dat het leuk, goed en nuttig s dat u meekrijgt wat uw peuter meemaakt, is het ook goed vanuit het besef dat peuters leren door herhaling. Als we ons dan ook nog eens beseffen dat het optimale gevoeligheid voor taal tijdens de peuterleeftijd is, hoef ik het belang verder niet toe te lichten. Ouderbetrokkenheid maakt deel uit van onze werkwijze methodisch werken. We werken thematisch. Het thema zie je terug op de thematafel en in de inrichting

4 van het lokaal. Op het informatiebord voor de ouders /verzorgers in hal hangt informatie. We nodigen u uit voor een ouderbijeenkomst [ dat kan per locatie in een verschillende vorm zijn] om u actief te betrekken bij uw peuter. Onze uitvoering van een voorschools aanbod vraagt natuurlijk om een structurele opbouw en een continuïteit van aanbod. Met dit aanbod kan het peuterspeelzaalwerk voldoen aan het kader VVE [de wet OKE]. Het aanbod van het peuterspeelzaalwerk in Midden Drenthe richt zich, in het kader van toeleiding, op een goede startkwalificatie in het basisonderwijs voor het kind. Het is een inhoudelijk kwalitatief en gecontroleerd aanbod dat beschikbaar en bereikbaar is voor alle peuters in Midden Drenthe. Door dit gespreid te bieden vanuit alle peuterspeelzalen wordt voorkomen dat peuters die extra aanbod nodig hebben, hiervoor alleen in een ander dorp terecht kunnen. Het peuterspeelzaalwerk is een non-profit instelling en het aanbod kan tot stand komen met behulp van subsidiering. Over de besteding van de subsidie worden afspraken gemaakt met de subsidieverstrekker, dit wordt geregeld met en via de gemeente. De huidige afspraken over de financiering, de subsidiering lopen tot Omdat we rekening moeten houden met een veranderde bevolkingssamenstelling [minder geboorten] wordt er met de samenwerkingspartners in de gemeente overleg gevoerd over een toekomstig meer gezamenlijk beleid. We houden u op de hoogte. Economische moeilijker tijden dwingt ons allemaal tot een kritischer afwegen van bestedingen. Vanuit de gemeente is het bericht gekomen dat het inkomstenniveau van de groep mensen die recht hebben op een uitkering voor activiteiten bijgesteld is van een inkomen gebaseerd op 120% van het minimumloon naar 110%. Dit is ook van invloed op de ouderbijdrage voor deelname aan SPMD: 4 Ontwikkelingen in de locaties. Na de zomer zijn er verschillende vacatures vrij voor de functie Vrijwillige groepshulp. Mocht u belangstelling hebben of iemand willen voordragen, meldt u zich dan. Dat kan bij kantoor, per mail / Spreek gerust een berichtje in, we bellen terug. In Balinge op de woensdagmorgen [ na de zomer waarschijnlijk in naar Witteveen verhuisd] In Beilen op de dinsdagmorgen, vrijdagmiddag In Nieuw Balinge op de maandagmorgen In Wijster op de dinsdagmorgen. BA De peuterspeelzaal gaat verhuizen naar Witteveen. Na de zomer start de fusieschool in Balinge. Tegelijkertijd wordt het kind-centrum gestart in Witteveen.

5 Het kind-centrum vormt samen met de fusieschool een brede-school. Voor de inwoners van de Broekstreek en Witteveen blijven op deze manier voorzieningen bereikbaar in de regio. We zijn heel hard bezig met de voorbereidingen om de binnen- en buitenruimte klaar te maken voor de verhuizing. Met alle hulp kunnen de klussen misschien allemaal deze zomer geklaard worden en lijkt het er voorzichtig op dat verhuizen in de laatste week van de zomervakantie mogelijk is. Of dit inderdaad lukt is op dit moment nog niet helemaal zeker, daarom wordt u als ouders, verzorgers, betrokkenen bij de peuterspeelzaal de Broekies in de vakantie geïnformeerd over waar we na zomervakantie van start gaan. BEI De sponsorloop is een geweldig succes geweest, met dank aan de vele inspanningen! Dit najaar zullen we het gebouw een onderhoudsbeurt verfwerk geven. BSMI De start van de bredeschool gaat beginnen! Dit betekent dat we ons onderkomen tijdelijk elders moeten regelen. Gelukkig is er een lokaal in CBS de Wingerd beschikbaar. Met vele handen gaan we de spullen inpakken en weer uitpakken. Na de zomer starten we in de tijdelijke locatie: CBS de Wingerd - Ds. L. Dijkstrastraat PH Bovensmilde We gebruiken dezelfde ingang als de kleuters. Onze telefonische bereikbaarheid blijft dezelfde. Wampie is inmiddels goed aan het herstellen van haar heupoperatie en kan al bijna weer als kieviet in de weer. Na de zomer zal zij u en uw peuter weer verwelkomen in de peuterspeelzaal. Alle inzet van de invalleidsters is enorm fijn geweest, bedankt Albertje, Lammie en Karin! HIJ en HHA Karin vertrekt en Leonie komt. Karin heeft gesolliciteerd voor de functie peuterleidster in Nieuw Balinge en gaat daar 3 dagdelen per week een groep begeleiden. Leonie Nijland is nieuw aangesteld en komt in Hijken op de maandagmorgen en in Hooghalen op de woensdagmorgen de groep begeleiding. Dames succes en plezier op jullie nieuwe werkplek! HSMI Na de zomer start de bouw van de brede-school. Wij merken daar nog niet zoveel van. We krijgen wel nieuwe buren. In verband met de bouwactiviteiten maakt de onderbouw zolang gebruik van de ruimte de oude bieb. Het plein wordt gedeeld met de peuterspeelzaal. Lammie heeft aangegeven te gaan stoppen met het werk op de peuterspeelzaal. In het voorjaar 2013 zal zij afscheid nemen. Natuurlijk komen we daar tegen die tijd op terug. NWB Actueler is het afscheid van Rinske. Deze zomer nemen we afscheid van Rinske, we zullen in haar een gewaardeerde collega en fijne peuterjuf missen! Met haar stopt ook de vrijwillige groepshulp Heidi. Veel succes en alle goeds met de dingen die jullie verder gaan doen dames, bedankt voor jullie inzet voor de peuters in Nieuw Balinge! 5

6 Na de zomer komt Karin de groep begeleiden. Karin s roots liggen in het dorp, wellicht voelt het meteen heel vertrouwd voor haar, voor u en uw peuter. We wensen jullie een goede tijd samen! SMI Heerlijk rustig is het in Smilde. Er is geen bijzonders te melden en geen bericht is altijd goed bericht WB De gesprekken over de brede-school zijn weer gestart. De brede school zal hier onderdeel worden van een MFA [ Multi functionele accommodatie]. We zijn aan het nadenken met de samenwerkende partijen over de intentie van samenwerken, over de inhoud, over wat we aan ruimten en faciliteiten willen en kunnen delen, etc. De verwachting is dat de kinderaantallen in Westerbork aanzienlijk zal afnemen, daarmee wordt het belang van dingen delen groter met het oog op efficiëntie en betaalbaarheid van aanbod. WIJ De peuters zijn samen met de kinderen van de opvang op stap geweest. Het is erg leuk dat dit op deze manier georganiseerd kan worden, de kinderen wonen tenslotte allemaal in dezelfde omgeving. Vakantierooster Vanaf - tot en met Herfstvakantie 20/10/12 28/10/12 Kerstvakantie 22/12/12 06/01/13 6 Voorjaarsvakantie 16/02/13 24/02/13 Paasvakantie 29/03/13 01/04/13 Mei-& hemelvaartvakantie 27/04/13 12/05/13 Pinkstervakantie 19/05/13 20/05/13 Zomervakantie 06/07/ En nu eerst zomervakantie van 21juli tot en met 2 september 2013 zijn we gesloten. We wensen jullie allemaal een heerlijke zomer! Voor alle peuters die doorgaan naar de basisschool: veel plezier en een goede start en voor alle anderen tot ziens vanaf 3 september. Janette Kinds, Peter Spijkerman, Elly Wolsink, en Pauline Daum. de bestuursleden, directeur.

7 Het algemeen bestuur van Stichting Peuterspeelzalen Midden-Drenthe (SPMD) zoekt i.v.m. het reglementair aftreden van enkele bestuursleden: nieuwe bestuursleden m/v Het algemeen bestuur is een beleidsbepalend en toezichthoudend bestuur, waarbij de directeur van de stichting gedelegeerde taken uitvoert. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en kent minimaal 5 leden, ieder met een eigen deskundigheid. Het bestuur vergadert ca. 9 keer per jaar. De stichting stelt zich ten doel 2- tot 4-jarigen in groepsverband en onder deskundige begeleiding aanvullende ontwikkelings- en ontplooiingskansen te bieden d.m.v. spel en gerichte activiteiten, gebaseerd op een pedagogisch beleidsplan. Peuterspeelzalen krijgen te maken met verschillende landelijke, gemeentelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijv. de ontwikkeling van Brede Scholen en het toepassen van Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE). Daarnaast is in de regio Midden-Drenthe sprake van bevolkingskrimp. Ziet u het als een uitdaging om met uw ervaring en deskundigheid samen met overige bestuursleden een bijdrage te leveren aan het inspelen op deze ontwikkelingen, dan is het bestuur van stichting Peuterspeelzalen Midden- Drenthe op zoek naar u! Algemeen profiel bestuurder: onderschrijft de doelstelling van de stichting, heeft affiniteit met de doelgroep, is in staat inhoud te geven aan het begrip besturen op afstand en is in staat relevante maatschappelijke ontwikkelingen te signaleren en te vertalen naar de stichting. 7 Voor de vacatures zoeken we de volgende specifieke deskundigheid: kennis dan wel ervaring op het gebied van financiën, kennis dan wel ervaring op het gebied van personeelszaken, juridische kennis. Voor meer informatie kunt u kijken op of kunt u contact opnemen met mevrouw Janette Kinds (bestuursvoorzitter) via telefoonnummer Geïnteresseerd? U kunt uw belangstelling tonen telefonisch aan de bestuursvoorzitter, via of via een brief gericht aan SPMD, t.a.v. het Bestuur, B.G. van Weezelplein 10, 9431 AG Westerbork. Door de vakantieperiode kan het enkele weken duren voordat u een reactie van ons krijgt.

8 8

Stukje Papier Met Ditjes&datjes. INFORMATIE juni 2013

Stukje Papier Met Ditjes&datjes. INFORMATIE juni 2013 INFORMATIE juni 2013 Gewoon papier, 2x per jaar, met informatie van belang voor ouders, vrijwilligers, peuter- en zorgleidsters, vve-coördinator, administratieve kracht, commissieleden en voor alle andere

Nadere informatie

Stukje Papier Met Ditjes&datjes INFORMATIE. December 2009

Stukje Papier Met Ditjes&datjes INFORMATIE. December 2009 INFORMATIE December 2009 Gewoon papier, 2x per jaar, met informatie van belang voor zorg-en peuterleidsters, vve-coördinator, administratieve kracht, vrijwilligers, ouders en commissieleden en voor andere

Nadere informatie

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015)

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015) VVE beleidsplan (versie 1.2 /februari 2015) Voorwoord Voor u ligt het eerste VVE beleidsplan van Peuterspeelzaal Kip Kakel. Hierin staat beschreven op welke wijze wij uitvoering willen geven aan de voor

Nadere informatie

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide De educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

gegevens peutergroep Op Stap Korte Kerkweg GC Rouveen ( 0522)

gegevens peutergroep Op Stap Korte Kerkweg GC Rouveen ( 0522) INFORMATIEBOEKJE gegevens peutergroep Op Stap Korte Kerkweg 19 7954 GC Rouveen ( 0522) - 29 27 41 www.peutergroepopstap.nl info@peutergroepopstap.nl De peutergroep Op Stap is een stichting voor protestants-

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

Beleidsnotitie Aanbod voor peuters Gemeente Buren

Beleidsnotitie Aanbod voor peuters Gemeente Buren Beleidsnotitie Aanbod voor peuters 2017-2020 Gemeente Buren Inhoudsopgave 1. Huidige situatie 4 Waar gaat het over? 4 Wat doen we al? 4 2. Vergroten bereik peuters 6 Wat gaan we doen? 6 Doel 6 Behoefte

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OUDERS/ VERZORGERS SPELENDERWIJS JULI 2015

NIEUWSBRIEF OUDERS/ VERZORGERS SPELENDERWIJS JULI 2015 NIEUWSBRIEF OUDERS/ VERZORGERS SPELENDERWIJS JULI 2015 Beste ouders en verzorgers, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar met informatie voor u als ouders en verzorgers van onze peuters.

Nadere informatie

Preview. Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang. Pedagogische doelen. Wat is kwaliteit?

Preview. Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang. Pedagogische doelen. Wat is kwaliteit? Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang Preview Wat is kwaliteit? Stand van zaken anno 2009 Waarom VVE in de kinderopvang? Doelgroepen Professionalisering Kwaliteit van VVE: wat werkt? Wat voegt VVE toe?

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Voorwoord

Jaarverslag 2012. Voorwoord Voorwoord Missie Wij willen een voorschoolse voorziening zijn: o waar we samen werken; o waar kinderen, ouders en leidsters zich prettig en veilig voelen; o die kinderen zekerheid, structuur en rust biedt;

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteiten, doelstelling en doelgroep Hoofdactiviteit van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk (hierna: SPO) bestaat uit het exploiteren

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Boekel Plaats : Boekel Gemeentenummer : 0755 Onderzoeksnummer : 292944 Datum onderzoek : 9 mei 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond.

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond. Spelend leren Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius 1 Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Doe meer met Bas. Speel- en leerprogramma bij de Bas-prentenboeken

Doe meer met Bas. Speel- en leerprogramma bij de Bas-prentenboeken Doe meer met Bas Speel- en leerprogramma bij de Bas-prentenboeken In samenwerking met de gemeente Staphorst, directies, onderbouwleerkrachten en leid(st)ers van peuterspeelzalen in Staphorst. cip-gegevens

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS?

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? DE VOORSCHOOL PLUS WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? De voorschool is een plek waar peuters spelend leren en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Op de voorschool krijgen de peuters van 2,5 tot 4 jaar spelenderwijs

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Adresgegevens Peuterspeelzalen Volendam

Adresgegevens Peuterspeelzalen Volendam Adresgegevens Peuterspeelzalen Volendam t Speelhuisje t Kattekopje de Ark Hofstede 2a Foksiastraat 1b Val van Urk 7 Tel. 0299-321440 Tel. 0299-324335 Tel. 0299-369108 De peuterspeelzalen zijn geopend;

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker kan deze tijd tevens gebruiken voor rapportage en het bieden van individuele ondersteuning.

De pedagogisch medewerker kan deze tijd tevens gebruiken voor rapportage en het bieden van individuele ondersteuning. Dit werkplan is aanvullend op het pedagogisch beleid dagopvang. In het pedagogisch beleid wordt omschreven waar Shezaf voor staat en wat pedagogische visie is. In dit werkplan is voor Het Kompas uitgewerkt

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit in beweging

Pedagogische kwaliteit in beweging Pedagogische kwaliteit in beweging De kinderopvang staat voor grote uitdagingen: kinderen een veilige basis en voldoende uitdaging bieden voor een gezonde ontwikkeling en hen voorbereiden op het basisonderwijs.

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Kids2b

Hartelijk welkom bij Kids2b Hartelijk welkom bij Kids2b U heeft onze folder voor peuterspeelzaalwerk in handen. Hartelijk welkom in onze wereld. In deze folder leest u wat wij u en uw peuter te bieden hebben. Voor de beste indruk

Nadere informatie

Een aanbod van voorschoolse educatie in Midden Drenthe door de St. Peuterspeelzalen MD.

Een aanbod van voorschoolse educatie in Midden Drenthe door de St. Peuterspeelzalen MD. Een voorschools aanbod Een aanbod van voorschoolse educatie in Midden Drenthe door de St. Peuterspeelzalen MD. Pauline Daum actualisatie juli 2011 1 hoofdstuk INHOUD pagina 1 Inleiding 3 2 Huidige situatie

Nadere informatie

Een goede. keuze. Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal

Een goede. keuze. Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal Een goede keuze Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal Kinderopvang 2Samen: een goede keuze Thuis in kinderopvang Voor kinderen vanaf 2½ jaar, die niet naar het kinderdagverblijf gaan, is de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Inspectierapport Robbedoes (KDV) Holleblok 12 1273EG HUIZEN Registratienummer 170741631

Inspectierapport Robbedoes (KDV) Holleblok 12 1273EG HUIZEN Registratienummer 170741631 Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgooi.nl Inspectierapport Robbedoes (KDV) Holleblok 12 1273EG HUIZEN Registratienummer

Nadere informatie

Stukje Papier Met Ditjes&datjes INFORMATIE. Juni 2010

Stukje Papier Met Ditjes&datjes INFORMATIE. Juni 2010 INFORMATIE Juni 2010 Gewoon papier, 2x per jaar, met informatie van belang voor zorg-en peuterleidsters, vvecoördinator, administratieve kracht, vrijwilligers, ouders en commissieleden en voor andere geïnteresseerden:

Nadere informatie

Inspectierapport De Boskabouter (PSZ) Prof. Dr. Obbinkstraat 3c 9423PR HOOGERSMILDE

Inspectierapport De Boskabouter (PSZ) Prof. Dr. Obbinkstraat 3c 9423PR HOOGERSMILDE Inspectierapport De Boskabouter (PSZ) Prof. Dr. Obbinkstraat 3c 9423PR HOOGERSMILDE Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Midden-Drenthe Datum inspectie: 01-09-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport DOL FIJN Peuterspeelzalen Kindercentrum De Burgt (PSZ) Nederwoudseweg 19 3772TD BARNEVELD

Inspectierapport DOL FIJN Peuterspeelzalen Kindercentrum De Burgt (PSZ) Nederwoudseweg 19 3772TD BARNEVELD Inspectierapport DOL FIJN Peuterspeelzalen Kindercentrum De Burgt (PSZ) Nederwoudseweg 19 3772TD BARNEVELD Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Barneveld

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Deze samenwerkingsovereenkomst is opgesteld om ouders van kinderen met een VVE indicatie binnen de kinderopvang / peuteropvang van KOV-Hebbes een helpende hand te bieden m.b.t.

Nadere informatie

Samen leren spelen is spelenderwijs leren!

Samen leren spelen is spelenderwijs leren! Samen leren spelen is spelenderwijs leren! 1 Welkom Uw peuter is 2,5 jaar oud en gaat voor het eerst naar de peuterspeelgroep. Dat is een heel belangrijke gebeurtenis, voor de peuter en voor u! Voor uw

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Inspectierapport Duimelot (PSZ) Lijsterstraat 1A 7938PK NIEUW BALINGE

Inspectierapport Duimelot (PSZ) Lijsterstraat 1A 7938PK NIEUW BALINGE Inspectierapport Duimelot (PSZ) Lijsterstraat 1A 7938PK NIEUW BALINGE Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: MIDDEN-DRENTHE Datum inspectie: 27-10-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek

Nadere informatie

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons 12 Sardes Speciale Editie nummer 13 juni 2012 Karin Hoogeveen (Sardes) Ouders en de Van Ostadeschool in Den Haag Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons In opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken.

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken. Onderwerp : Peuterwerk integreren in dagopvang / intrekken Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzalen Bijlage nr. : 48 2012. AAN de gemeenteraad; TOELICHTING Samenvatting: Geadviseerd wordt om kennis

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Beilerkorf - lokaal Dribbel (PSZ) Esweg 106 9411AK Beilen

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Beilerkorf - lokaal Dribbel (PSZ) Esweg 106 9411AK Beilen Inspectierapport Peuterspeelzaal De Beilerkorf - lokaal Dribbel (PSZ) Esweg 106 9411AK Beilen Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Midden-Drenthe Datum inspectie: 28-01-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave Informatieboekje kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen tel 0592-271179 mob 06-18458678 debolderkids@gmail.com kvk nummer: 01124850 giro: 2452950 Inhoudsopgave 1. Kinderopvang de Bolderkids

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen 2011-2013

Voorschoolse voorzieningen 2011-2013 Voorschoolse voorzieningen 2011-2013 Reusel-De Mierden Presentatie aan ouders en belangstellenden Datum, titel presentatie, auteur 13 januari 2011 Programma 1. Welkomstwoord door wethouder Wouters 2. Presentatie

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzaal Risdam

Stichting Peuterspeelzaal Risdam Stichting Peuterspeelzaal Risdam Postbus 487 1620 AL Hoorn ING bank 498346 KvK nr. S 41234108 Veel méér dan alleen spelen Info- en Bewaarboekje groep VVE Piramide op onze peuterspeelzaal tekening Dagmar

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen Tevredenheidsonderzoek 2016

Conclusies en aanbevelingen Tevredenheidsonderzoek 2016 Conclusies en aanbevelingen Tevredenheidsonderzoek 2016 Op de eerste plaats kunnen we concluderen dat ouders/verzorgers tevreden zijn. Deze tevredenheid komt op elk onderdeel goed tot sterk terug. Er zijn

Nadere informatie

Voor en vroegschoolse educatie

Voor en vroegschoolse educatie Organisatie Voor en vroegschoolse educatie Hoe zit het nu precies? S K S G Centraal Bureau Heresingel 10 9711 ES Groningen Telefoon: (050) 313 77 27 E-mail: algemeen@sksg.nl Wat is VVE? De afkorting VVE

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan 2016-2018 Peuterspeelzalen De Boerderij OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie: De Boerderij

Nadere informatie

Totaaloverzicht ingevulde evaluatieformulieren

Totaaloverzicht ingevulde evaluatieformulieren Totaaloverzicht ingevulde evaluatieformulieren Totaal aantal ingevulde formulieren: 106 De formulieren zijn ingevuld in de periode september 2013 tot september 2014. Achter het antwoord staan de aantallen

Nadere informatie

Locatiewijzer van SKSG Engelbert

Locatiewijzer van SKSG Engelbert Locatiewijzer van SKSG Engelbert Inleiding Bij SKSG Engelbert zijn alle kinderen van harte welkom. Bij ons staan de kinderen centraal. Wij helpen hen graag bij het opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste

Nadere informatie

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Vastgesteld Stuurgroep VVE Zaanstad 13 september 2016 1 INLEIDING Aanleiding Voorschoolse

Nadere informatie

Samen staan we sterk in de ontwikkeling van het kind. Mijn kind en VVE ouderbetrokkenheid

Samen staan we sterk in de ontwikkeling van het kind. Mijn kind en VVE ouderbetrokkenheid Samen staan we sterk in de ontwikkeling van het kind Mijn kind en VVE ouderbetrokkenheid Agenda themakoffiemiddag 13.15u-13.30u 13.30u-14.30u 14.30u-14.45u inloop met koffie / thee fototentoonstelling

Nadere informatie

Ouders over kindcentra

Ouders over kindcentra Ouders over kindcentra Oberon, september 2015 Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Kennen zij de gedachte achter Kindcentra2020? We besloten om het maar eens aan ze te vragen. Onderzoeksbureau Oberon

Nadere informatie

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool.

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Het protocol bestaat uit zeven fasen, die door een kind doorlopen worden bij de overgang van

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015 2015 Peuterstap 28-1-2015 INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 Peuterspeelzaal Peuterstap... 4 2.1 Doelstelling... 4 2.2 Aanbod... 4 3 VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie)... 5 3.1 Doel VVE... 5 4 Programma

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem Informatieboekje Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat 14-5335 LL Alem Inhoudsopgave 01. Inleiding... 3 02. Waarom naar een peuterspeelzaal?... 3 03. Doelstelling... 4 04. Doelgroep... 4 05.

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD Locatie Kinderdagverblijf De Kleine Plaats Sassenheim Reg.nr. 3485176

Nadere informatie

Inspectierapport Peuteropvang Buitenkind (KDV) Schoolstraat 2 7041ZM 's-heerenberg

Inspectierapport Peuteropvang Buitenkind (KDV) Schoolstraat 2 7041ZM 's-heerenberg Inspectierapport Peuteropvang Buitenkind (KDV) Schoolstraat 2 7041ZM 's-heerenberg Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Montferland Datum inspectie: 29-06-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Spelen en ontwikkelen. bij de peuteropvang in Alkmaar

Spelen en ontwikkelen. bij de peuteropvang in Alkmaar Spelen en ontwikkelen bij de peuteropvang in Alkmaar Is uw kind tussen de twee en vier jaar? Dan mag hij of zij naar de peuteropvang: Een leuke en leerzame plek waar uw kind onder deskundige begeleiding

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Voor u ligt het samengevatte pedagogisch beleidsplan van de kinderdagverblijven van Trias Kinderopvang. Doelstellingen

Nadere informatie

WIJ DOEN VEEL VOOR DE SCHOOL EN DE SCHOOL DOET VEEL VOOR ONS Het ouderbeleid op de Van Ostadeschool in Den Haag

WIJ DOEN VEEL VOOR DE SCHOOL EN DE SCHOOL DOET VEEL VOOR ONS Het ouderbeleid op de Van Ostadeschool in Den Haag WIJ DOEN VEEL VOOR DE SCHOOL EN DE SCHOOL DOET VEEL VOOR ONS Het ouderbeleid op de Van Ostadeschool in Den Haag In opdracht van de gemeente Den Haag onderzocht Sardes het ouderbeleid van zestig scholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS Locatie(s) : Brinnr. :11VZ Plaats :9402 CB Assen Onderzoeksnummer :14827 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. ELMO - Kinderopvang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. ELMO - Kinderopvang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE ELMO - Kinderopvang Plaats : Herwen LRKP nummer : 199804138 Onderzoeksnummer : 290351 Datum onderzoek : 12 september 2016

Nadere informatie

ANALYSE ENQUETE 2016

ANALYSE ENQUETE 2016 ANALYSE ENQUETE 2016 Aantal ontvangen: Van de 120 zijn er 49 enquêtes terug gekomen. -Ceresstraat/ Het Talent: 14..C -Het 17 L -Ommel:0 -Ostade/ Horizon: 8 O - 10..H Onvoldoende wordt gegeven op de volgende

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk. Spelen in het belang van talentontwikkeling!

Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk. Spelen in het belang van talentontwikkeling! Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk Spelen in het belang van talentontwikkeling! Peuterspeelzalen en gemeente Sinds zestiger jaren vorige eeuw Vrijwilligersinitiatief soms met gemeentelijke stimuleringsubsidie,

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Peuterhof (PSZ) St. Odulphusstraat 69 8574 SZ BAKHUIZEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Peuterhof (PSZ) St. Odulphusstraat 69 8574 SZ BAKHUIZEN Inspectierapport Peuterspeelzaal De Peuterhof (PSZ) St. Odulphusstraat 69 8574 SZ BAKHUIZEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: DE FRIESE MEREN Datum inspectie: 10-04-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

KDV VUURVOGEL. Waterpret bij de Maasstraat

KDV VUURVOGEL. Waterpret bij de Maasstraat KDV VUURVOGEL NR 3 september 2015 Weer aan de slag! We zijn alweer enkele weken op onze eigen locatie en dat voelt goed! Maar het was ook leuk op de Maasstraat. Daar hebben we 6 weken samengespeeld met

Nadere informatie

Nieuwsbrief SWW Peuteropvang Nr. 5, maart 2016. Beste ouder(s), verzorger(s),

Nieuwsbrief SWW Peuteropvang Nr. 5, maart 2016. Beste ouder(s), verzorger(s), Nieuwsbrief SWW Peuteropvang Nr. 5, maart 2016 Beste ouder(s), verzorger(s), De lente is begonnen!!! Op de peuteropvang is de lente 1 van de favoriete thema s van de peuters en pedagogisch medewerkers.

Nadere informatie

Wegwijzertje. Website: www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl Mail: wegwijzer@pcboapeldoorn.nl 15 januari 2016 Nieuwsbrief nummer 9.

Wegwijzertje. Website: www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl Mail: wegwijzer@pcboapeldoorn.nl 15 januari 2016 Nieuwsbrief nummer 9. Website: www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl Mail: wegwijzer@pcboapeldoorn.nl 15 januari 2016 Nieuwsbrief nummer 9 Geachte ouders, Wegwijzertje De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Het was goed elkaar

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

Position paper Harmonisatie en de Utrechtse kinderopvang. KMN-Kind&Co, KOKO kinderopvang, Ludens, Partou, Saartje

Position paper Harmonisatie en de Utrechtse kinderopvang. KMN-Kind&Co, KOKO kinderopvang, Ludens, Partou, Saartje Auteur(s) KMN-Kind&Co, KOKO kinderopvang, Ludens, Partou, Saartje Datum 30 september 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 HARMONISATIE 3 2.1 LANDELIJK PERSPECTIEF 3 2.2 UTRECHTS PERSPECTIEF 4 3 SPEELVELD

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 januari 2011 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [08] Behandelend ambtenaar : A. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Wet OKE / VVE 2011-2014 Inleiding

Nadere informatie

DEMO. Voornaam. Achternaam. Geboortedatum. Gezinssamenstelling. Plaats in kinderrij. Levensbeschouwing. Nationaliteit ouders. In Nederland sinds

DEMO. Voornaam. Achternaam. Geboortedatum. Gezinssamenstelling. Plaats in kinderrij. Levensbeschouwing. Nationaliteit ouders. In Nederland sinds BASIS observatieformulier PEUTERPRAAT GEGEVENS KIND Voornaam Achternaam Geboortedatum Geslacht Jongen/Meisje Gezinssamenstelling Plaats in kinderrij Levensbeschouwing Nationaliteit ouders In Nederland

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER Locatie : PSZ De Eendjes : BS De Brinnr. : 12KZ Plaats

Nadere informatie

Inspectierapport KOV Hebbes (KDV) Hengelosestraat 161 7521AB ENSCHEDE Registratienummer 660994926

Inspectierapport KOV Hebbes (KDV) Hengelosestraat 161 7521AB ENSCHEDE Registratienummer 660994926 Inspectierapport KOV Hebbes (KDV) Hengelosestraat 161 7521AB ENSCHEDE Registratienummer 660994926 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Enschede Datum inspectie: 30-04-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER Overdracht kindgegevens van voorschoolse instellingen naar het basisonderwijs Inleiding Een goede, eenduidige overdracht van gegevens over kinderen van de voorschoolse

Nadere informatie

Werkt VVE? Pilot Toezicht op VVE in de G4. Dré van Dongen Inspectie van het onderwijs

Werkt VVE? Pilot Toezicht op VVE in de G4. Dré van Dongen Inspectie van het onderwijs Pilot Toezicht op VVE in de G4 Dré van Dongen Inspectie van het onderwijs 1 VVE als innovatie the fidelity perspective (getrouwheid) the adaptive approach (aanpassen) the evolutionary approach Kenmerken

Nadere informatie

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers Welkom bij Op Stoom Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van Op Stoom zodat ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten bij de medewerkers. We bieden liefdevolle zorg en inspiratie aan

Nadere informatie

Inschrijfformulier Kidion

Inschrijfformulier Kidion Inschrijfformulier Kidion Gegevens kind 1: Gegevens kind 2: Achternaam: Achternaam: Voorvoegsels: Voorvoegsels: Voorna(a)m(en): Voorna(a)m(en): Roepnaam: Roepnaam: Geboortedatum: Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER. Het pedagogisch beleidsplan van

UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER. Het pedagogisch beleidsplan van UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER Het pedagogisch beleidsplan van Wij willen u graag laten weten hoe wij bij Spelenderwijs ons werk doen. Daarom hebben we dit boekje met de basis van ons pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kinderdagverblijf juli 2016 Nr. 26

Nieuwsbrief Kinderdagverblijf juli 2016 Nr. 26 Nieuwsbrief Kinderdagverblijf juli 2016 Nr. 26 Inleiding Hallo allemaal, Welkom zomer!! Heerlijk om weer langer en nog vaker buiten te spelen. We hebben weer een hoop ondernomen met de kinderen. In de

Nadere informatie

Welkom op de eigen pagina van speelzaal @rchipel. Seizoen 2013/2014. Uitnodiging eindfeest: Klik hier. voor de uitnodiging voor het eindfeest van de

Welkom op de eigen pagina van speelzaal @rchipel. Seizoen 2013/2014. Uitnodiging eindfeest: Klik hier. voor de uitnodiging voor het eindfeest van de Welkom op de eigen pagina van speelzaal @rchipel Seizoen 2013/2014 Uitnodiging eindfeest: Klik hier voor de uitnodiging voor het eindfeest van de peuterspeelzaal! * * * * * * * Uiteraard organiseren wij

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL Locatie : Peuterspeelzaal Op de Rode Plaats : Haarlem Reg.nr.

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Den Helder Plaats : Den Helder Gemeentenummer : 0400 Onderzoeksnummer : 277984 Datum onderzoek : 4 september

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL

INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL 010120011 KINDEROPVANG ROMI B.V. INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL Chr. Peuterspeelzaal Jorien van Veelen Inhoud Pagina Welkom 3 Identiteit 3 Peuterspeelzaal het Zandkasteel 4 Doelstelling 4 Aanbod 5 VVE

Nadere informatie

Wij wensen u als ouder én uw kind een kleurrijke tijd bij Mikz! Namens alle medewerkers, Ans Keij Directeur Mikz

Wij wensen u als ouder én uw kind een kleurrijke tijd bij Mikz! Namens alle medewerkers, Ans Keij Directeur Mikz Hartelijk dank voor uw interesse in Mikz Deze informatieset is gemaakt om u te informeren over de mogelijkheden van peuterspeelzalen en kinderopvang in uw eigen omgeving. Mikz biedt op allerlei manieren

Nadere informatie

VVE programma Uk & Puk

VVE programma Uk & Puk VVE programma Uk & Puk Kinderdagverblijf het Helpernest werkt sinds 2013 met het VVE programma Uk en Puk. Wij vinden gerichte aandacht voor de begeleiding van baby s en peuters en het stimuleren van hun

Nadere informatie

Basisschool Pius X. Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 2 van 10 september 2015. Beste ouders en kinderen.

Basisschool Pius X. Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 2 van 10 september 2015. Beste ouders en kinderen. Basisschool Pius X Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. van september 0 Jordaansingel 0, 81 GP, Haaksbergen. Tel. 03-136. Directie@piusx.eu Beste ouders en kinderen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen:

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE Locatie(s) : Plaats :3841 HA Harderwijk Onderzoeksnummer :16281 Datum onderzoek

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Welkom bij de voorschool van IKC Buikslotermeer. U heeft gekozen voor onze voorschool om uw kind een goede en leerzame tijd te

Nadere informatie

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht.

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht. Een dag bij de kleuters op De Bangert (bijlage bij de schoolgids) De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

Vragenlijst oudercommissie peuterspeelzaal

Vragenlijst oudercommissie peuterspeelzaal Vragenlijst oudercommissie peuterspeelzaal Naam peuterspeelzaal: Jaartal: Geachte heer/mevrouw, Per 1 augustus 2010 maken peuterspeelzalen onderdeel uit van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Nadere informatie