Het fenomeen van onder-over-gekwalificeerden : de uitdagingen voor het open innovatiebeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het fenomeen van onder-over-gekwalificeerden : de uitdagingen voor het open innovatiebeleid"

Transcriptie

1 Oxana Chervonnaya Erik Hessels Het fenomeen van onder-over-gekwalificeerden : de uitdagingen voor het open innovatiebeleid De puzzel van open innovatie bestaat uit meerdere elementen. De continue stroom van jonge academici naar het bedrijfsleven als een van de vormen van kennisoverdracht, is een belangrijk stukje ervan; helaas, niet zonder problemen. Als twee stukjes van de puzzel niet goed passen, klopt het hele systeem niet. Dit essay nodigt de lezers uit om mee te denken aan wat er gebeurt, als de werkgevers en de pas afgestudeerden niet dezelfde professionele taal kunnen spreken en welke beleidsmatige uitdagingen hierdoor ontstaan. Aan het eind van dit essay zijn de aanbevelingen voor het open innovatie beleid aangegeven, die de stukjes van de puzzel in hun juiste samenhang brengen. eel jonge mensen kiezen voor de betere opleiding want ze willen stevig in hun schoenen staan tegen de stormen van het leven. Een goede opleiding bij een erkende opleidingsinstelling maakt de kans voor de boeiende carrière groter. Maar vaak gebeurt er iets onverwachts: het diploma is gehaald, de curriculum vitae en de lijst met hoge cijfers zijn naar de gewenste werkgever toegestuurd, en daarna komt een grote teleurstelling: Uw kennis en ervaring, die vereist zijn voor een adequate vervulling van de openstaande vacature bij onze organisatie, komen in onvoldoende mate overeen met het profiel. Het trieste waarom van honderden of zelfs duizenden kandidaten heeft meer dan een antwoord. Soms zijn er te veel sollicitanten met een vergelijkbare achtergrond: een loterij-effect dus. Soms is het de schuld van sollicitanten zelf ze solliciteren naar een functie, terwijl ze niet aan de gestelde eisen voldoen. Op deze manier verspillen ze de tijd van de werkgevers en hun eigen tijd. Doch heel vaak is de reden anders de theoretische kennis van de hoog opgeleide mensen staat te ver van de praktische vaardigheden, geëist door het bedrijfsleven. 1 De tragedie van deze mensen is dat ze vaak hun handicap niet beseffen. Ze hebben een aantal jaren hard gewerkt voor hun studie en ze zijn gewend aan de hoge waarderingen over hun potentieel. Daarom verwachten ze een snel carrièretraject en een meer dan gemiddeld salaris. De realiteit slaat hard toe: ze zijn ongeschikt voor de baan van hun dromen omdat ze ondergekwalificeerd zijn. Na veel pogingen om een baan op hun niveau te vinden, proberen veel afgestudeerden te solliciteren naar de lagere ( starter ) functies met een hoop voor eventuele doorgroei. Helaas, daar worden ze als overgekwalificeerd ingeschat. Ze krijgen de negatieve reacties op hun sollicitaties die aangeven dat: U zou snel een uitdaging bij ons bedrijf verliezen. 1 Het verschil tussen kennis en vaardigheden is heel belangrijk. Zo ziet bijvoorbeeld Senker (1995) knowledge ( kennis ) als understanding ( het begrijpen ), terwijl skill ( vaardigheid ) volgens hem betekent knowing how to make something happen ( het weten hoe iets te doen ). Zie: Senker, J. (1995). Tacit nowledge and Models of Innovation. Industrial and Corporate Change 4:

2 We zijn ervan overtuigd dat dit probleem de echte hindernis is voor open innovatie. Door het ontbreken van de praktische vaardigheden verloopt de kennisdeling en samenwerking in de netwerken moeizaam. Dit probleem heeft ernstige gevolgen, en vormt in onze ogen een basis voor de specifieke vorm van de werkloosheid. We noemen die de werkloosheid van de onder-overgekwalificeerden. Deze ontstaat door de constante aflevering van jonge potentiële arbeidskrachten, die een gebrek hebben aan de vaardigheden, die vereist zijn in de praktijk. Het huidige model van het botsen van opleidingsachtergrond van pas afgestudeerden, die grotendeels uit theoretische kennis bestaat, met de gevraagde kennis en vaardigheden door het bedrijfsleven, kan als volgt weergegeven worden (zie schema 1): Academie Bedrijfsleven : ennis : aardigheden : Optimale combinatie van kennis en vaardigheden Schema 1. Discrepantie in kennis/vaardigheden oor alle onder-over-gekwalificeerden is de situatie van deze botsing wel bekend. Zoals het model laat zien, is de theoretische kennis vanuit de leeromgeving alleen niet voldoende voor de soepele intergratie in de werkomgeving waarin allebei, kennis en vaardigheden, noodzakelijk zijn. Zo is bijvoorbeeld de student in de academische wereld gericht op kwalitatief perfecte oplossingen. In de praktijk van alledag in het bedrijfsleven bestaat de acceptatie van een oplossing echter niet alleen uit de kwaliteit ervan. Er zal een evenwicht gevonden moeten worden tussen draagvlak en kwaliteit. Zo zal de student accountancy bij het maken van een procesbeschrijving streven naar volledigheid om alle denkbare risico s te voorkomen. Hierdoor levert hij een omvangrijk document op dat niet gelezen wordt. Maakt hij daarentegen een beschrijving op hoofdlijnen gericht op de meest voorkomende en belangrijkste issues, ondersteund door een helder schema, vindt hij ineens draagvlak en daarmee ook acceptatie. Zoals bij een medische behandeling, volgt op onze diagnose van het fenomeen van onder-over-gekwalificeerden de analyse van de onderliggende redenen voor deze ziekte. Academie en private sector zijn helaas nog steeds twee aparte werelden. De samenstelling van de opleidingsprogramma s aan de universiteiten en hoge scholen gebeurt vaak zonder een grondig onderzoek naar de vaardigheden die in de praktijk nodig zijn. oorbeelden van praktische vaardigheden zijn: goed kennis van meerdere ICT-applicaties, goed inzicht in moderne bedrijfsprocessen en bedrijfsmodellen, het vermogen van communiceren op een zakelijke manier met managers van verschillende niveaus, enz. Het probleem is verder gecompliceerd door het feit dat de studenten zelf niet altijd een helder plaatje hebben wat betreft het palet van vaardigheden, die ze moeten bezitten aan het einde van hun studie. Het andere toch hieraan gerelateerde probleem zit in de organisatie van de stage van 2

3 studenten bij bedrijven. De stages gebeuren nagenoeg alleen aan het einde van de studie en zijn niet georganiseerd op een regelmatige basis tijdens het gehele studietraject. Bovendien, door het ontbreken van vaardigheden zijn bedrijven terughoudend in het aanbieden van stageplaatsen. Als gevolg voelen veel academici (die toch een baan hebben gekregen) zich in het begin van hun carrière bij het bedrijfsleven als vreemde wezens op een andere planeet, terwijl de overstap van het klaslokaal naar het kantoor veel soepeler zou moeten zijn. Gelukkig is er een alternatief voor deze lose-lose situatie. Namelijk de winwin oplossing die wij hier voorstellen. Schema 2 biedt de samenvatting van de kernpunten van deze oplossing. Academie Bedrijfsleven Schema 2. Het elimineren van discrepantie in kennis/vaardigheden olgens dit model is de vaardigheidstraining een continue proces, die het gat kan invullen tussen de academische wereld en het bedrijfsleven. Het ontwikkelen van vaardigheden zou moeten beginnen tijdens de academische studie en aansluitend doorgroeien binnen het bedrijfsleven. Zo zou onze student accountancy zich kunnen trainen op doelgericht schrijven en presenteren. Om een vloeiend traject te waarborgen kan gedacht worden aan een door de academie aangeboden vaardigheidsprogramma dat doorloopt na afstuderen of wellicht outsourcing aan erkende bureaus op dit terrein. Een verder voordeel kan behaald worden door dit programma te standaardiseren in modules met uniforme landelijke eindresultaten. Op deze wijze weet de werkgever dat de student uit bijvoorbeeld Maastricht of Rotterdam met hetzelfde vaardigheidsniveau binnenkomt, en hiermee direct aan de slag kan. oor vervolgtrainingen is de uitgangspositie voor beiden gelijk. Om dit traject te ontwikkelen is het in de eerste plaats nodig een onderzoek te doen, samen met bedrijven, wervings- en selectieorganisaties, consulting organisaties, enz., welke vaardigheden voor welke studierichtingen van groot belang zijn. Daarna worden de studieprogramma s samengesteld, inclusief de benodigde trainingen. Als nodig, kunnen de cursussen uitbesteed worden bij externe leveranciers. Bovendien moeten de stages binnen bedrijven op een structurele en regelmatige wijze worden georganiseerd. De studenten moeten vanaf hun eerste studiejaar een mogelijkheid krijgen om tenminste twee maanden per jaar bij een bedrijf stage te lopen. Zelfs als ze in het eerste jaar slechts basisvaardigheden leren zoals bijvoorbeeld faxen versturen of zakelijke telefoongesprekken voeren. Naarmate hun theoretische kennis groeit, kunnen de stages de vorm van deelname aan complexe projecten krijgen. De integratie van doelgerichte vaardigheidstrainingen binnen academie gekoppeld aan regelmatige stages bij bedrijven zal een basis vormen voor het creëren van specialisten, die na hun studie vanaf de eerste dag in de passende functie bij het 3

4 bedrijf kunnen starten. ervolgens is het natuurlijk nodig de bestaande vaardigheden verder te ontwikkelen met on-the-job-training. Het doceren van bepaalde praktijkgerichte vaardigheden is al in sommige academische instellingen in Nederland succesvol geïntroduceerd. Universiteit Maastricht is een goed voorbeeld ervan. De cursus presentatievaardigheden is speciaal gericht op de training van alle aspecten van presentatie: inhoud, lay-out, time management, interactie met publiek, enz. Tijdens de lessen worden de studenten met de video opgenomen. Ze kunnen dan later de video nakijken en analyseren wat er goed is gegaan en wat te verbeteren is. Deze training is heel belangrijk omdat bij veel marketing en communicatie functies goede presentatievaardigheden zijn gevraagd. De andere cursus die de theorie en praktijk dichter bij elkaar brengt, is Economics and Business. Deze cursus is op de eerstejaars studenten gericht. De studenten leren hun eerste economische concepten (zoals prijsvorming, vraag en aanbod, winst en monopolie) op basis van de hedendaagse ontwikkelingen binnen de olie-industrie. Zelfs de vertegenwoordigers van oliebedrijven zijn voor deze colleges uitgenodigd. De kennisoverdracht vanuit business practice naar de colleges is een belangrijke bijdrage aan open innovatie, omdat die studenten, geschoold op deze manier, echte toegevoegde waarde brengen naar hun toekomstige werkgevers. Er bestaan dus veel uitdagingen voor het open innovatiebeleid op het gebied van onderwijs en publiek-private samenwerking: Het is belangrijk dat de gemeenschap onderkent dat de opleiding van jonge academici nog steeds te theoretisch is en dat dit een obstakel is voor economische groei en open innovatie. Alhoewel de gezonde vormen van kennisoverdracht tussen ervaren academici en bedrijfsleven bestaan, is er op het niveau van jonge professionals veel achterstand op het gebied van bruikbare praktische vaardigheden. Het zou nuttig zijn om binnen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een speciaal comité in te richten, die ervoor zal zorgen dat de studieprogramma s binnen de academie voldoende praktijkgerichte vaardigheden bevatten en dat er sprake is van het regelmatig opbouwen en versterken van netwerken tussen universiteiten en bedrijven met betrekking tot de organisatie van stages. De financiële ondersteuning van de academie op dit gebied moet de volgende prioriteiten hebben: het systematisch onderzoeken naar de meest gevraagde vaardigheden binnen alle studierichtingen samen met bedrijven, wervings- en selectiebureaus, consulting organisaties, enz.; het samenstellen van nieuwe programma s en cursussen; de organisatie van relevante op de praktijk gerichte cursussen (met leerkrachten binnen academie alsmede mogelijk met behulp van outsourcing van trainingen bij erkende leveranciers). De financiële ondersteuning (door bijvoorbeeld subsidie of verlaging belasting) van de private sector moet gericht zijn op het verder stimuleren van stages voor studenten in verschillende business units tijdens hun opleidingstraject, alsmede in het organiseren van on-the-job-training voor jonge academici voor het eerste jaar van hun carrière binnen een bedrijf. Het is ook belangrijk de academische instellingen te stimuleren hun studenten te helpen zo veel mogelijk accuraat informatie te krijgen over de eventuele carrièremogelijkheden, gekoppeld aan hun studiekeuze. Met het opbouwen 4

5 van DMG (Databases van Meest Gevraagde aardigheden) voor verschillende functies moet dringend begonnen worden aan alle universiteiten en hoge scholen. De studenten moeten in staat zijn om deze database te gebruiken, bijvoorbeeld via Internet, vanaf het begin van hun studie. De discussie over het onderwerp van Open innovatie is heel belangrijk voor Nederland, die een hoge waarde plaatst op haar imago als een innovatief land. De studenten van vandaag zijn degene die morgen dit imago moeten uitdragen en verder versterken. Dit essay benadrukt het feit, dat om deze mensen een kans te geven als hoogwaardige deelnemers op de arbeidsmarkt, de samenwerking van overheid, academie en private sector veel sterker moet worden. Het fenomeen van onder-overgekwalificeerden hoeft niet langer te bestaan. Zijn de gemeenschap en de beleidsmakers van innovatie open voor veranderingen? Woorden

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE ADICE HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK Inhoud Inhoud INLEIDING: CONTEXT, INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN HET HANDBOEK... 4 EUROPESE CONTEXT OP HET GEBIED VAN JEUGDWERKLOOSHEID... 5 DE YES! EXPERTISE... 6

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN WERELD BAAN

OP WEG NAAR EEN WERELD BAAN OP WEG NAAR EEN WERELD BAAN De professional van tegenwoordig is de hoeder van de eigen kennis en vaardigheden. Om het ondernemerschap te vertonen dat gevraagd wordt, ook als die professional een baan heeft

Nadere informatie

Honoursprogramma s in het HBO

Honoursprogramma s in het HBO Honoursprogramma s in het HBO Inventarisatie 2007 (deel I) met een nadere verkenning (deel II) Deelproject in het kader van het project Talentontwikkeling in Honoursprogramma s en de meerwaarde die dat

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Permanent competent. Hiteq. www.hiteq.org. Vier profielen van de medewerker in 2020. Koen Dingemans MSc. Domein: Onderneming en arbeid

Permanent competent. Hiteq. www.hiteq.org. Vier profielen van de medewerker in 2020. Koen Dingemans MSc. Domein: Onderneming en arbeid centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

nummer 4 - februari 2014

nummer 4 - februari 2014 nummer 4 - februari 2014 Soufyan weet nu wat het begin van succes is Emile Roemer in gesprek met K!X-leerlingen Microsoft: met een goed idee kom je ver! Geen bla-bla, maar doen: dat is de kracht van K!X

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT Voorwoord 1 Inleiding Vaardigheden voor de 21e eeuw Het belang van digitale leermiddelen Het potentieel van ICT benutten Waarom het doorbraakproject? Onze ambitie 2 Aan

Nadere informatie

Meer smaken dan je denkt

Meer smaken dan je denkt Meer smaken dan je denkt Vrouwen in de accountancy Universiteitsrestaurant In Balans Het universiteitrestaurant In Balans heeft onderzocht hoe het beter op de vraag van de studenten kan inspelen. Naarmate

Nadere informatie

Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health

Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health Amsterdam Economic Board November 2012 1 Voorwoord Met deze Human Capital Agenda voor het cluster Life Sciences & Health wordt aansluiting gezocht met

Nadere informatie

(RE-) CONNECTING THE DOTS

(RE-) CONNECTING THE DOTS (RE-) CONNECTING THE DOTS Een onderzoek naar vraag en aanbod van media- en ICT vaardigheden in de context van de Hilversum Media Campus Auteur: Matthijs Leendertse ELM Concepts Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Drievoudige aanpak kenniscirculatie HBO - MKB

Drievoudige aanpak kenniscirculatie HBO - MKB Drievoudige aanpak kenniscirculatie HBO - MKB Dr. Daan Andriessen, is Lector Intellectual Capital bij de Hogeschool INHOLLAND. E- mail: Daan.Andriessen@INHOLLAND.nl Drs. Ger Olsder, is leider Unikum en

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Een kwestie van doen Ondernemerschap in het hoger onderwijs

Een kwestie van doen Ondernemerschap in het hoger onderwijs Een kwestie van doen Ondernemerschap in het hoger onderwijs Interstedelijk Studenten Overleg Bemuurde Weerd o.z. 1, 3514 AN Utrecht T 030-230 26 66 / F 030-230 44 11 E iso@iso.nl / I www.iso.nl Utrecht,

Nadere informatie

Diversiteitsbeleid, Doen!

Diversiteitsbeleid, Doen! Diversiteitsbeleid, Doen! I n h o u d s o p g a v e 1. Inleiding 1 1.1. Wat vindt u in de brochure 1 2. Diversiteit, wat is het en waarom zouden we? 2 2.1. Wat is het? 2 2.2. Wat zijn de resultaten na

Nadere informatie

Lager opgeleiden in beweging

Lager opgeleiden in beweging Employability van lager opgeleiden, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO A.A. Smit, S. Andriessen, K. Stark Employability van

Nadere informatie

A trip to LA : Een ontwerpgericht onderzoek naar een leeratelier voor DUO

A trip to LA : Een ontwerpgericht onderzoek naar een leeratelier voor DUO 8 A trip to LA : Een ontwerpgericht onderzoek naar een leeratelier voor DUO auteurs drs. Merel Hennink dr. Harm van Lieshout 8.1 Inleiding De Dienst Uitvoering Onderwijs (duo) is op 1 januari 2010 ontstaan

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Voorwoord. Beste Bedrijfskunde student,

Voorwoord. Beste Bedrijfskunde student, Voorwoord Beste Bedrijfskunde student, Je hebt een tijdje geleden de twee beste keuzes gemaakt na je eindexamen: ten eerste de keuze voor de stad Rotterdam en ten tweede de keuze voor bedrijfskunde! Je

Nadere informatie

10 TIPS. als ICT er snel (weer) aan de slag

10 TIPS. als ICT er snel (weer) aan de slag Meer Mens in ICT 10 TIPS als ICT er snel (weer) aan de slag www.provict.nl 2013 Peter Manders Je mag dit document delen met anderen op voorwaarde dat je alle (inclusief bovenstaande) informatie vermeldt.

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Re-integratie van oudere werkzoekenden. Lessen uit de eerste good practices

Re-integratie van oudere werkzoekenden. Lessen uit de eerste good practices Re-integratie van oudere werkzoekenden Lessen uit de eerste good practices Re-integratie van oudere werkzoekenden Lessen uit de eerste good practices mr. dr. Hans Bosselaar drs. Mario van den Berg drs.

Nadere informatie

DE KUNST VAN HET BALANCEREN. Eindrapport van de visitatiecommissie Bestuurskunde/Overheidsmanagement 2004

DE KUNST VAN HET BALANCEREN. Eindrapport van de visitatiecommissie Bestuurskunde/Overheidsmanagement 2004 DE KUNST VAN HET BALANCEREN Eindrapport van de visitatiecommissie Bestuurskunde/Overheidsmanagement 2004 Netherlands Quality Agency Den Haag, maart 2004 Sectorale kwaliteitszorg hbo Eindrapport van de

Nadere informatie

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN Datum: 21-05-2013 Organisatie: Opleiding: Klas: Hogeschool Utrecht Human Resource Management P2B Studenten: Esther de Bruin 1609348 Marlieke Leermakers 1597541 Denise

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd. Bedrijfsoverdracht. Lectoraat Risicomanagement en Innovatief Ondernemen

Hogeschool Zuyd. Bedrijfsoverdracht. Lectoraat Risicomanagement en Innovatief Ondernemen Hogeschool Zuyd Bedrijfsoverdracht Lectoraat Risicomanagement en Innovatief Ondernemen Opdrachtgever: Uitvoerders: Parkstad gemeenten Yvonne Slots, Loek Swelsen Datum: Sittard, 25 maart 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Time Management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Time Management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Time Management Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie