Operatorhandleiding. Onderdeelnummer: PR Uitgave: Nieuwe April 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Operatorhandleiding. Onderdeelnummer: PR14170000 Uitgave: Nieuwe April 2011"

Transcriptie

1 1 Operatorhandleiding Onderdeelnummer: PR Uitgave: Nieuwe April 2011

2 Gefeliciteerd met uw aankoop van de vrijstaande drankautomaat VOCE van Crane Merchandising Systems

3 Operatorhandleiding 1 Het volgende symbool wordt in deze operatorhandleiding gebruikt: Veiligheid voor alles! Wees voorzichtig: gevaar van persoonlijk letsel. Crane Merchandising Systems aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan apparatuur die is ontstaan door een verkeerde interpretatie of door onjuist gebruik van de informatie in deze handleiding. Copyright 2012 Crane Merchandising Systems Inleiding Deze handleiding bevat instructies voor de installatie, de dagelijkse exploitatie en het basisonderhoud van uw vrijstaande VOCE drankautomaat. Crane Merchandising Systems adviseert om de apparatuur te laten onderhouden door een deskundige onderhoudstechnicus. Crane Merchandising Systems streeft naar continue productverbetering. Dit betekent dat de informatie in dit document, hoewel juist ten tijde van publicatie, uitsluitend is bedoeld om u behulpzaam te zijn en zonder vooraankondiging kan worden gewijzigd. Belangrijke gebruiksaanwijzingen Neem bij gebruik of onderhoud van de machine altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht: 1. Zorg dat deze handleiding altijd bij de hand is, zodat u en anderen die de machine gebruiken of onderhouden deze gemakkelijk kunnen raadplegen. Lees alle instructies aandachtig door, voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert. 2. Wees voorzichtig met elektriciteit. Bij bepaalde onderhoudswerkzaamheden moet de automaat aangesloten en ingeschakeld blijven. Deze werkzaamheden dienen, apart van andere handelingen, uitsluitend door onze onderhoudstechnici te worden verricht De geldende voorschriften voor veilige werkmethoden dienen te allen tijde in acht te worden genomen. Belangrijk! Tenzij anders aangegeven, mag de automaat tijdens het uitvoeren van werkzaamheden niet aangesloten zijn op de netvoeding. 3. Gebruik de automaat niet, als een onderdeel beschadigd is. Wacht tot een onderhoudstechnicus de nodige reparaties heeft verricht en heeft verzekerd dat het veilig is. 4. Laat de automaat afkoelen, voordat u deze beetpakt of verplaatst. 5. Dompel de automaat nooit onder in water of een andere vloeistof en maak hem nooit met een waterstraal schoon. Inleiding / Belangrijke gebruiksaanwijzingen

4 6. Bel bij bevroren leidingen eerst een onderhoudstechnicus om de automaat te controleren, voordat u deze inschakelt. 7. Zorg dat u op de hoogte bent van de meest recente voorschriften voor Veiligheid en gezondheid op het werk en Elektriciteit op het werk. Belangrijk! Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen en geestelijk gehandicapten) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij worden begeleid bij of geïnstrueerd in het gebruik van de machine door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Op kinderen dient toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Uw VOCE automaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis en dient, omdat het een drankautmaat is, in een schone, hygiënische ruimte te staan.

5 Operatorhandleiding Externe kenmerken Betekenis: 1 Bovenste 7 LCD-display afbeeldingspaneel 2 Keuzeplaatjes 8 Selectieknoppen 3 Deurvergrendeling 9 Muntteruggaveknop 4 SureVend Sensor 10 Muntgleuf 5 Stootplaat 11 Muntteruggave 6 Instelbare poot 12 Onderste afbeeldingspaneel Hoofdstuk 1 Automaatspecificaties

6 Hoofdstuk 1 Automaatspecificaties 1.4 Interne kenmerken Betekenis: 1 Hoofdschakelaar 8 Stootplaat 2 Spuitkop 9 Bedieningspaneel 3 Oltre Brewer (koffie) 10 Bekercarrousel 4 Oltre Brewer (thee) 11 Deurvergrendeling 5 Mengstation 12 Bekervanger 6 Afvalbak 13 SureVend sensor 7 Afvalemmer 14 Druipbakhouder

7 Operatorhandleiding 5 Hoofdstuk 2 Installatieprocedure Belangrijk! Het is van essentieel belang dat het personeel dat verantwoordelijk is voor het installeren en onderhouden van de automaat het onderstaande begrijpt: 1. De installatie en inwerkingstelling van de automaat dient uitsluitend te worden verricht door deskundige en bevoegde onderhoudstechnici. 2. Alle waterleidingen en elektrische leidingen dienen op juiste en veilige wijze aangesloten te worden. 3. Alle afdekkingen dienen op de juiste wijze terugeplaatst en stevig bevestigd te worden en de automaat dient in veilig werkende conditie opgeleverd te worden. 2.1 Plaatsing van de automaat 1. De automaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. Wij adviseren de automaat te installeren in een ruimte met een omgevingstemperatuur tussen de 10 en 30 C, in de buurt van de nodige waterleidingen en elektrische leidingen, zoals hieronder beschreven. 2. Alvorens de automaat op de gewenste locatie te installeren, dient u te controleren dat de toegang via gangpaden, trappen, liften e.d. voldoende is. 3. Voor voldoende ventilatie dient een ruimte van mm te worden aangehouden tussen de achterkant van de automaat en de muur. 4. Open de deur met de bijgeleverde sleutel. Verwijder het verpakkingsmateriaal en de installatiekit. Controleer of er tijdens het vervoer niets beschadigd is. Als de automaat is beschadigd of als er onderdelen ontbreken, moet u direct contact opnemen met de leverancier. 5. Plaats de automaat zowel aan voor- en achterkant als aan beide zijkanten waterpas door de poten in te stellen. Controleer of de deur gemakkelijk open en dicht gaat en of het slot naar behoren werkt. 2.2 De watertoevoer aansluiten 1. De automaat dient binnen 1 meter van een drinkwateraanvoer door een stijgleiding geplaatst te worden met aan het uiteinde een goedgekeurde compressiekraan van 15 mm. N.B. De watertoevoer dient te voldoen aan de geldende watervoorschriften. De waterdruk aan de stopkraan dient tussen de 2 en 6 Bar (200 Kpa Kpa) te bedragen. 2. Fresh brew en B2C (Bean to Cup) automaten: Als uw VOCE automaat is voorzien van een Oltre brewer of CoEx B2C brewer, dient het apparaat te worden aangesloten op de watertoevor via een waterfilter. Dit filter moet van goede kwaliteit zijn en tijdelijke hardheid (kalk), zware metalen (lood, koper, ijzer, cadmium), chloor en organische verontreinigingen/verkleuringen kunnen verwijderen. Hoofdstuk 2 Installatieprocedure

8 Hoofdstuk 2 Installatieprocedure Crane Merchandising Systems beveelt het gebruik aan van de Brita AquaQuell waterfilters en levert deze ook. Waarschuwing! Als uw Freshbrew of B2C automaat op de watertoevoer is aangesloten en er wordt geen waterfilter gebruikt, zoals hierboven aangegeven, vervalt de garantie. 3. Sluit de meegeleverde flexislang aan op de stopkraan en controleer of de afdichting goed is aangebracht. Spoel het systeem door met een grote hoeveelheid water, voordat u de automaat aansluit. N.B. Gebruik voor aansluiting van de automaat op de watertoevoer altijd een nieuwe flexislang (zoals meegeleverd). Gebruik nooit opnieuw een bestaande slang. 4. Sluit de slang aan op de inlaatklep aan de achterkant van de automaat. Controleer of de afdichting goed is aangebracht. Controleer of de wateraansluitingen stevig vastzitten. 5.Zet de watertoevoer aan met de stopkraan en controleer op lekkage. Prepareer het waterfilter (indien aanwezig) volgens de instructies van de filterfabrikant. 2.3 De elektriciteit aansluiten Veiligheid voor alles! De elektrische veiligheid van deze apparatuur kan alleen worden gegarandeerd als het apparaat juist en efficiënt is geaard, conform de landelijke en Europese voorschriften inzake elektrische veiligheid. Zorg altijd voor efficiënte aarding. Neem in geval van twijfel contact op met een erkende elektrotechnicus om het systeem te controleren. De fabrikant wijst elke aanssprakelijkheid wegens schade veroorzaakt door een niet geaard systeem af. De automaat mag in geen geval alleen aan de watertoevoerleiding worden geaard. Het apparaat moet op de netvoeding zijn aangesloten met een gezekerde (dubbelpolige) veiligheidschakelaar met de juiste capaciteit voor de toepassing en conform de landelijke en Europese voorschriften inzake elektrische veiligheid. De automaat moet op een gezekerde, geschakelde contactdoos aangesloten worden van 230 Volt 50 Hz 13 amp, die volgens de laatste uitgave van de IEE-voorschriften gemonteerd is, met gebruik van een BS-goedgekeurde en gezekerde stekker van 13 amp en overeenkomstig de landelijke en Europese voorschriften inzake elektrische veiligheid. Belangrijk: Als het netsnoer beschadigd is, moet dit door een bij de fabrikant verkrijgbaar snoer vervangen worden.

9 Operatorhandleiding Inwerkingstelling De volgende procedure moet door een erkende installatietechnicus uitgevoerd worden, voordat de automaat voor het eerst gebruikt kan worden. Zorg dat de elektrische leidingen en waterleidingen naar de automaat goed aangesloten zijn. Controleer de watertoevoer op lekkage. 1. Open de voordeur van de automaat. 2. Controleer of de afvalemmer goed is geplaatst. Klem de niveaudetector en overloopleidingen op de juiste wijze op de rand van de emmer. 3. Bekercarrousel. Verwijder het deksel en vul de buizen met bekers van de juiste maat voor de in de automaat geplaatste bekervanger. Laat de bekers direct uit de verpakking in de buizen vallen. Raak de bekers NIET met uw handen aan. Belangrijk: Vul de buis niet direct boven de bekertoevoerpositie. Laat, als de automaat aanstaat, de bekercarrouselmotor een volle buis draaien naar de bekertoevoerpositie. Als u de bekercarrousel met de hand draait, kan het mechanisme worden beschadigd. Opmerking:Als er papieren bekers gebruikt worden, moet elk pakket bekers eerst gecontroleerd worden op beschadigingen aan de bekerranden. Beschadigde bekers mogen niet worden gebruikt. 4. Zet de automaat aan met de hoofdschakelaar op het achterpaneel. Het bekercarrouselmechanisme zet de voorste bekers in toevoerpositie en laat de bekerkoker vervolgens zakken in het bekeruitwerpmechanisme. Vul de andere lege bekerkoker met bekers en zet het deksel er weer op. Hoofdstuk 2 Installatieprocedure Buiten Gebruik Te Weinig Water 5. Alle modellen: De waterinlaatklep gaat open en de boiler begint vol te lopen. Terwijl het water wordt verhit, moet ervoor gezorgd worden dat er geen water van de overloopleiding van de boiler in de afvalemmer stroomt. Als de automaat aanstaat, verschijnt de melding op het scherm, zoals hiernaast is weergegeven. Controleer het systeem op lekkage. Buiten Gebruik De Boiler Warmt Op Opmerking! De automaat heeft een veiligheidsmechanisme waardoor de boiler maximaal twee minuten gevuld wordt. Als de boiler na het opstarten niet binnen

10 Hoofdstuk 2 Installatieprocedure deze tijd gevuld is, moet de stroom uit- en weer aangezet worden om het timeoutmechanisme van de boiler te resetten Na de bovenstaande melding wordt de melding Sorry, buiten bedrijf, boiler wordt verhit weergegeven. 6. B2C-modellen: Terwijl de automaat wordt opgestart, wordt de melding Bezig met initialiseren op het scherm weergegeven. Tijdens de initialisatie wordt een kleine hoeveelheid water door het systeem gepompt en afgevoerd in de afvalemmer. 7. Het watersysteem moet worden doorgespoeld om al het water dat tijdens transport in het systeem is achtergebleven te verwijderen, voordat de B2B-automaat in gebruik kan worden genomen. Als de automaat in stand-by staat, drukt u op de toets 9 van het bedieningspaneel aan de binnenkant van de deur. De automaat pompt ongeveer 400 ml water door het systeem en voert dit af naar de afvalemmer. Belangrijk: Als de automaat niet goed wordt gevuld of lekt, draai dan de afsluitkraan dicht en schakel de stroom uit, voordat u de fout gaat onderzoeken. 8. Controleer op het LCD-scherm aan de voorkant van de automaat of het water is verhit tot de juiste temperatuur en of de automaat in stand-by modus staat.

11 Operatorhandleiding 9 Als de automaat in de modus gratis staat, worden afwisselend de volgende meldingen weergegeven: Maak uw keuze A.U.B N.B. Meldingen die in de stand-by modus weergegeven worden, veranderen afhankelijk van het geïnstalleerde betaalsysteem en de geprogrammeerde instellingen. 9. Alle modellen: Draai de uitlopen van de oplos/vers ingrediënthouders in verticale stand. Verwijder de houders om beurten en vul ze met de juiste ingrediënten. Plaats de houders NIET op de vloer en vul ze niet te vol. 10. B2C-modellen: Sluit de uitvoerschuif van de verse bonenhouder, alvorens de houder uit de automaat te nemen. Plaats de houder NIET op de vloer. Betaling Niet Nodig Vul de houder met verse koffiebonen. De houder heeft een capaciteit van ongeveer 3,5 kg. Plaats het deksel terug op de houder en zet de houder op de juiste plaats terug in de automaat. Open de uitvoerschuif om de werking te controleren. N.B. Voor optimale drankkwaliteit beveelt Crane Merchandising Systems aan de bonenhouder dagelijks bij te vullen. 11. Druk op de Bekertest-toets (7) op het bedieningspaneel aan de achterkant van de deur om te controleren of de beker goed wordt uitgeworpen uit de bekeruitwerpunit. 12. Druk op de Parkeer kop-toets (8) op het bedieningspaneel aan de achterkant van de deur om te controleren of de uitgiftekop naar volledig uitgeschoven stand gaat. Druk nogmaals op de toets om de uitgiftekop terug te zetten in de juiste (uitgangs-)positie. 13. Freshbrew-modellen: Zorg dat de afdekplaat en afvalbak van de brewer goed op hun plaats zitten. Schuif de houder op zijn plaats, direct onder de brewer. 14. B2C-modellen: Zorg dat de afvalbak van de brewer goed op zijn plaats zit onder de CoEx -zetter en theezetter (indien aanwezig). 15. Zie de hoofdstukken 6 en 7 van deze handleiding, Programmeermodus en Operatorprogramma, gebruik de beschikbare menukeuzes om de vereiste instellingen te programmeren voor een juiste werking van de automaat, zoals drankprijzen, selecties ongedaan maken en tijd enm datum, etc. Hoofdstuk 2 Installatieprocedure

12 Hoofdstuk 2 Installatieprocedure 16. Controleer of het muntmechanisme en de muntkas, indien aanwezig, goed werken. Vul de muntkokers met de juiste munten. Controleer of het geldteruggavemechanisme goed werkt. 17. Controleer of de automaat en de uitgifte van de dranken goed werkt door alle keuzemogelijkheden te proberen. 18. Sluit de deur van de kast. Controleer of de automaat schoon is en veilig werkt. 2.5 De carbonator instellen (indien aanwezig) 1. Open de deur van de kast. Bevestig de in de installatiekit geleverde afdichting (1) op de regelaar, zoals afgebeeld in de foto. Sluit de regelaar aan op de gasfles. 2. Draai de borgmoer aan. Til de fles voorzichtig in de automaat. Zorg er daarbij voor dat de toevoerslang niet klem komt te zitten of wordt geblokkeerd. 1 Veiligheid voor alles! De gasfles kan zwaar zijn. Volg altijd de juiste procedure voor het tillen van zware voorwerpen. 3. Zet de gasfles vast met de veiligheidsketting. Zet de gastoevoer uit de fles aan en controleer of de regelaar (2) een gasdruk van 35 PSI aangeeft. 4. Plaats de overloopleiding van de carbonator in de afvalemmer. Vul het waterbassin van de carbonator met schoon, koud water totdat water uit de overloopleiding stroomt Schakel de cabonator in met de Cold Unit-schakelaar bij de netvoeding. 6. Plaats de siroophouders rechtsonderin de kast en plaats de dompelbuizen in de houders. Controleer dat de juiste smaken overeenkomen met de op de keuzeplaatjes weergegeven dranken. Pompen 1 2 Toets en houd ingedrukt 7. Maak de siroopselecties klaar voor gebruik door toets 13 op het bedieningspaneel in te drukken. Op het LCD-display wordt het hiernaast afgebeelde scherm afgebeeld. N.B. Zorg ervoor dat de afval emmer leeg is en op zijn plaats staat voordat u de pompen klaar maakt.

13 Operatorhandleiding Om sirooppomp 1 klaar te maken, houd u toets 1 op het drankselectiepaneel ingedrukt totdat de siroop uit de uitgiftekop komt. Herhaal dit voor sirooppomp 2 door toets 2 op het drankselectiepaneel ingedrukt te houden Druk op de X (Exit) toets om de automaat terug te zetten in stand-by modus. Leeg de afvalemmer en zet deze weer terug in de automaat. 9. Test de koolzuurhoudende dranken om te controleren of de carbonator goed werkt. Controleer op lekkage en of de automaat schoon is en veilig werkt. Sluit de deur. N.B. Als er een unit voor Still (zonder koolzuur) is geïnstalleerd, moeten de ingrediënttimers voor siroopdrank 1 en 2 op 6 seconden ingesteld worden (aanbevolen). Hoofdstuk 2 Installatieprocedure

14 Hoofdstuk 4 Reinigen en vullen Hoofdstuk 4 Reinigen en vullen Voor optimale drankkwaliteit dient de automaat regelmatig te worden gereinigd volgens het schema dat hieronder is beschreven. Voordat u de dagelijkse reinigingsprocedure zoals beschreven op de volgende pagina's uitvoert, dient u te zorgen dat u de volgende materialen bij de hand hebt Bacteriedodend reinigingsmiddel Vlekverwijderaar Reinigingsdoekjes Papieren doekjes Klein borsteltje Twee grote emmers Wegwerphandschoenen CoEx -reinigingstabletten (B2C-automaten) Zie onderstaande opmerking Reinigingstabletten - CoEx Brewer (B2C-modellen) CMS adviseert uitsluitend de bij de automaat geleverde brewer reinigingtabletten te gebruiken voor het reinigen van de in VOCE B2C-automaten geïnstalleerde CoEx brewer. Deze zijn verkrijgbaar bij de leverancier vande automaat in pakjes van 30 stuks - onderdeelnummer ZC Een gedetailleerde procedure voor het reinigen van deze brewer unit staat beschreven in paragraaf 4.7, CoEx B2C Brewer Unit, van dit hoofdstuk. 4.5 Dagelijks reinigen en vullen Belangrijk: Reiniging en onderhoud dient dagelijks te worden uitgevoerd. Volg de procedure zoals beschreven op de volgende pagina's. Doe dit aan het eind van de dag of aan het begin van de dag voordat de machine constant in gebruik is Ingrediënthouders - uitnemen en reinigen 1. Draai de houderuitlopen in verticale stand en neem ze uit. Plaats ze NIET op de vloer. 2. Reinig de houders, vooral het gedeelte ronde de uitlopen. Zorg dat de uitlopen helemaal droog zijn.

15 Operatorhandleiding Mixersysteem 1. Draai de mengbakken en stoomkappen (a) en verwijder ze. 2. Verwijder de uitgifteleidingen (b) uit het plastic uitgifteblok. 3. Draai het mixerhuis (c) rechtsom tot hij loskomt (eerste klik). Verwijder mixerunits (d) en mixerblad (e). Draai het mixerhuis (c) nogmaals rechtsom (tweede klik) en trek het mixerhuis van de as. 4. Reinig alle mixeronderdelen, waaronder de stoomkapjes, mengbakjes en uitgiftebuizen grondig in de antibacteriële oplossing. Spoel alle componenten in schoon water af en droog ze grondig voordat u ze terugplaatst in de automaat. 5. Neem de extractbak uit en reinig deze (zie paragraaf Extractbak voor details). c e a b d Hoofdstuk 4 Reinigen en vullen 6. Plaats de mixerbasis terug. Druk het mixerhuis op de motoras met de "pijl" ter hoogte van de bevestigingsschroef (f) van de motorplaat, zoals afgebeeld. Draai het mixerhuis rechtsom tot deze vastklikt in de eerste klikpositie (g). Zorg dat de 0 - ring (h) goed op zijn plaats zit, zoals afgebeeld. 7. Plaats de mixerbladen terug op de motorassen, met de "platte" kant in het profiel ter hoogte van het platte deel van de as. 8. Plaats de mixerunit teug in het mixerhuis. Draai het mixerhuis (i) rechtsom tot deze op zijn plaats vastklikt (tweede klik). g h f 9. Zet de stoomkapjes en mengbakjes terug en sluit de uitgiftepijpjes weer aan op de mixerunits. Sluit de uitgiftepijpjes weer aan op het uitgifteblok. i

16 Hoofdstuk 4 Reinigen en vullen Extractbak Verwijder en reinig de extractbak Uitgiftekop Verwijder moer (a) waarmee het plastic uitgifteblok (b) is bevestigd aan de uitgiftekopeenheid. Reinig het uitgifteblok. Spoel het uitgifteblok met schoon water, droog het en zet het terug op zijn plaats. a b Ingrediënthouders - vullen en terugplaatsen Vul de ingrediënthouders naar behoefte. Belangrijk: Zorg dat de houders worden teruggeplaatst in de juiste stations. Wekelijks: houders legen en wassen. Grondig drogen, bijvullen en terugplaatsen in de machine Verse bonenhouder - B2C-machines Vul de houder zo nodig bij. Sluit de uitvoerschuif (a) alvorens de houder te verwijderen. Plaats de houder terug. Open de uitvoerschuif. a N.B. Voor optimale drankkwaliteit beveelt CMS aan de bonenhouder dagelijks bij te vullen.

17 Operatorhandleiding Afvalemmer en siroophouders Leeg en reinig de afvalwateremmer. Indien aanwezig; controleer de siroopniveaus in de siroophouders en vervang houders indien nodig Reinig de onderkant, zijkanten en achterkant van de machine Plaats de afvalwateremmer terug in de machine. Zorg dat de niveaudetector en overloopleidingen goed in de emmer zijn aangebracht Onderdelen uitgiftegebied Verwijder het bekeropvanghuis. Trek de twee veerpennen (a) uit. Verwijder de druipbakeenheid. Reinig bekervanger, buis, druipbak en lekrooster. Spoel en droog. Was druipbak en lekrooster grondig. a Hoofdstuk 4 Reinigen en vullen Veeg de binnenkant van de deur en het uitgiftegebied schoon. Plaats druipbak, bekervanger en bekerstandaard terug, zorg er daarbij voor dat de druipbuis aan het bekeropvanghuis op de juiste plaats zit. Verwijder de druipopvangbeker (b), gooi deze weg en plaats een nieuwe beker. Opmerking: Gebruik voor alle modellen bekers van cc. b Bekercontrole Vul de bekercarrousel naar wens. Laat de bekers direct uit de verpakking in de buizen vallen. Raak de bekers NIET met uw handen aan. Belangrijk: Vul de buis niet direct boven de bekertoevoerpositie. Laat, als de automaat aanstaat, de bekercarrouselmotor een volle buis draaien naar de bekertoevoerpositie. Als u de bekercarrousel met de hand draait, kan het mechanisme worden beschadigd.

18 Hoofdstuk 4 Reinigen en vullen Opmerking: Als papieren bekers worden gebruikt, dient elk pak bekers eerst te worden gecontroleerd op beschadiging van de bekerranden. Beschadigde bekers mogen niet worden gebruikt Muntkas Leeg de inhoud van de muntkas, plaats deze terug en vergrendel het slot Test Voer op de bedieningspaneel aan de achterkant van de deur de volgende test uit: 1. Druk op de Bekertest toets (7) en controleer of de beker correct wordt uitgeworpen. 2. Druk op de Parkeer kop toets (8) om te controleren of de uitgiftekop correct werkt en de uitgifteleidingen goed zijn bevestigd. 3. Plaats een geschikte opvangbak onder de uitgiftekop en druk op de Af/uitspoelen toets (3). De machine wordt uitgespoeld. Controleer dat er geen lekken zijn. 4. Druk op de Test aankoop toets (6) en koop met de keuzetoetsen aan de voorkant van de machine een drank om te controleren of de machine juist werkt. Druk op de toets X (Exit) om het menu te verlaten. 4.6 Reinigingsprocedure Oltre Brewer Dagelijkse reinigingsprocedure Belangrijk: Reiniging en onderhoud dienen dageljks te worden uitgevoerd. Vul een emmer met warm water en verdun het bacteriedodende oplossmiddel volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Open de deur van de machine. De brewer keert aan het eind van de aankoopcyclus altijd terug naar volledig geopende positie. Mocht de brewer onverhoopt gesloten zijn, doe dan het volgende: - Druk op 2 op het bedieningspaneel - de brewer begint de cyclus en stopt in geopende positie. Demonteer de brewer als afgebeeld:

19 Operatorhandleiding 17 Hoofdstuk 4 Reinigen en vullen Reinig de behuizing en het montagebied van de Oltre brewer. Reinig alle onderdelen van de Oltre brewer. Spoel alle componenten in schoon water af en droog ze grondig voordat u ze terugplaatst in de automaat Wekelijkse reinigingsprocedure Belangrijk: De op de volgende pagina's beschreven reinigings- en onderhoudswerkzaamheden dienen op wekelijkse basis te worden uitgevoerd. Controleer of de Oltre brewer(s) in geopende positie staat/staan - zo niet, druk dan op 2 op het bedieningspaneel, de brewer start en stopt in de geopende positie Verwijder de brewerkamer en de filterbandeenheid en neem de band uit. Reinig alle onderdelen met het aanbevolen ontvlekkingsmiddel; laat 5 tot 10 minuten intrekken. Spoel alle onderdelen grondig af in schoon water en plaats de onderdelen terug in de machine. Druk op de toets Brewer reinigen op het bedieningspaneel (4) om de brewer uit te spoelen. Leeg de brewerafvalbak. Was de afvalbak grondig. N.B. Als deze functie wordt ingeschakeld terwijl de brewerafvalbak wordt geleegd, dient de afvalteller te worden gereset. Om de afvalteller te resetten drukt u op de toets 12 op het bedieningspaneel - twee pieptonen geven aan dat de teller op nul is teruggezet.

20 Hoofdstuk 4 Reinigen en vullen 4.7 CoEx B2C brewer unit Dagelijkse reinigingsprocedure 1. Neem de koffieuitgifteleiding uit de breweruitvoer. Druk de groene hendel (a) omhoog en trek de brewer unit er voorzichtig uit. 2. Plaats de CoEx brewer unit in de bacteriedodende oplossing en reinig de unit grondig. a Spoel grondig af met schoon water. 3. Verwijder de B2C koffiefiltereenheid. Reinig het gebied rond en onder de koffieuitgiftepunten met een schone, droge borstel. 4. Veeg alle koffieresten weg met een schone, droge borstel. Plaats de eenheid terug in de machine en zet hem vast.

21 Operatorhandleiding Plaats de CoEx brewer unit terug in de machine. Schuif de unit op zijn plaats tot deze "vastklikt". Breng de koffieuitgifteleiding weer aan Wekelijkse reinigingsprocedure De CoEx brewer van de VOCE moet regelmatig worden gereinigd - een waarschuwing geeft aan of een reinigingsbeurt wordt "aanbevolen" of is "vereist". Als de melding "Vereist" wordt genegeerd, kunnenn B2C en freshbrew dranken pas weer worden gekozen als de brewer is gereinigd volgens de volgende procedure: LET OP: Plaats een geschikte opvangbak onder het uitgiftepunt. Houd uw handen uit de buurt van het uitgiftegebied, terwijl de reinigingscyclus wordt uitgevoerd. Hoofdstuk 4 Reinigen en vullen 1. Druk toets 11 op het bedieningspaneel in en laat deze weer los. Volg daarna de instructies op het scherm. (Reinigingstabletten worden geleverd in pakken van 30 stuks - CMS onderdeelnr. ZC ) 2. De reinigingscyclus duurt ongeveer 5 minuten, waarbij ongeveer 1,8 liter water wrdt geloosd door de uitgiftekop. Veiligheid voor alles! Houd tijdens de reinigingscyclus uw handen uit de buurt van het brewermechanisme. 3. Als de cyclus is voltooid, wordt op het display de melding Reinigingscyclus voltooid weergegeven. Druk op de toets X (Exit) op het drankenkeuzepaneel om de machine weer in stand-by te zetten en zet de machine 10 seconden uit. 4.8 Brewer afvalbak en afvalkoker - dagelijks reinigen 1. Neem de brewerafvalbak uit en leeg deze. Duw de afvalkoker (a) omhoog en neem hem uit. 2. Was zowel de bak als de koker grondig en ontsmet deze onderdelen zo nodig met het bacteriedodende oplosmiddel. Spoel beide onderdelen af in schoon water, droog ze en plaats ze terug in de machine. a

22 Hoofdstuk 4 Reinigen en vullen N.B. Als deze functie wordt ingeschakeld terwijl de brewerafvalbak wordt geleegd, dient de afvalteller te worden gereset. Om de afvalteller te resetten drukt u op de toets 12 op het bedieningspaneel - twee pieptonen geven aan dat de teller op nul is teruggezet. 4.9 De CO2-fles, indien aangesloten, vervangen Bij automaten met een carbonator moet de operator de CO2-gasfles regelmatig controleren en zo nodig vervangen. Hierdoor wordt de kwaliteit van de koolzuurhoudende dranken gewaarborgd. Veiligheid voor alles! De CO2-fles is gevuld met gas op een druk van 800 psi en moet rechtstandig worden bewaard, uit de buurt van hittebronnen. Bij lekkage dient het gebied in de buurt van de fles te worden geventileerd om alle gassporen te verwijderen. Neem contact op met uw leverancier. 1. Open de deur van de kast en maak de veiligheidsketting los van de gasfles. Draai de gasfles dicht. 2. Volg de juiste procedures voor veilig tillen, til de lege cilinder met de koud/warm regelaar uit de machine. Verwijder de borgmoer voorzichtig met de meegeleverde sleutel. Haal de regelaar van de lege fles. 3. Zorg dat de afdichtring (1) goed op zijn plaats zit, zoals afgebeeld. Als de afdichtring is beschadigd, dient deze te worden vervangen Draai de regelaar op een nieuwe gasfles en draai de borgmoer vast. Til de fles voorzichtig in de automaat. Zorg er daarbij voor dat de gastoevoerslang niet klem komt te zitten of wordt geblokkeerd. 5. Zet de gasfles vast met de veiligheidsketting. Zet de gastoevoer op de fles aan en controleer of de regelaar een gasdruk van 35 PSI aangeeft. Sluit de deur en test de uitgifte van koolzuurhoudende dranken om te controleren of de carbonator correct werkt.

23 Operatorhandleiding 21 Hoofdstuk 5 Functies van het bedieningspaneel VOCE machines zijn voorzien van een bedieningspaneel op de achterkant van de deur. Hierop kan de operator specifieke functies uitvoeren tijdens routine reiniging- en onderhoudsbeurten. N.B. Tijdens bepaalde functies, zoals Tellers weergeven, moet de operator gegevens opvragen via het bedieningspaneel en het LCDdisplay op de voorkant van de deur. Zie Hoofdstuk 6 - Programmeermodus voor meer informatie over de toetsen en functies op het bedieningspaneel. 5.1 Toets (1) - Programma openen Geeft toegang tot het Operatorprogramma. 5.2 Toets (2) - Brewer openen (Oltre Brewer) Start de brewer(s). Brewers startenen stoppen in de geopende positie. 5.3 Toets (3) - Af/uitspoelen Spoelt de mengbakjes uit. Na het spoelen keert de machine terug naar stand-by modus. Hoofdstuk 5 Functies van het bedieningspaneel LET OP: Plaats een geschikte opvangbak onder het uitgiftepunt. Houd uw handen uit de buurt van het uitgiftegebied, terwijl het spoelen wordt uitgevoerd. 5.4 Toets (4) - Brewer reinigen (alleen Oltre Brewer) Spoelt de Oltre brewer(s) uit. Buiten Gebruik spoelen 5.5 Toets (5) - Tellers weergeven Hiermee kan de operator de dranktellers weergeven. 5.6 Toets (6) - Test aankoop Hiermee kan de operator een drankje 'kopen' om de machine te testen. 1. Druk op een drankkeuzetoets en daarna op de toets START/? om de procedure te starten. 2. Druk op de toets X (Exit) op het drankenkeuzepaneel om terug te keren naar stand-by modus. Test Aankoop Geld Inwerpen of Maak uw keuze Betaald PM

24 Hoofdstuk 5 Functies van het bedieningspaneel 5.7 Toets (7) - Bekertest Hiermee kan de operator de werking van de bekeruitwerp-unit testen. 5.8 Toets (8) - Parkeer kop De uitgiftekop gaat naar zijn uiterste stand en stopt. uitgiftekop terug te zetten in de beginstand. 5.9 Toets (9) - Boiler vullen (B2C-machines) Druk nogmaals op de toets om de Pompt een afgemeten hoeveelheid water door het systeem. Deze functie dient te worden gebruikt om water te verwijderen dat in het systeem is achtergebleven na verplaatsing of buitengebruikstelling voor langere tijd Toets (10) - Machine afkoelen (B2C-machines) Zorgt dat een technicus veilig aan het B2C-watersysteem kan werken. Dient niet te worden gebruikt door de operator Toets (11) - CoEx reinigen met tabletten (B2C-machines) Start de tabletreiniging op de CoEx brewer. CMS adviseert deze brewerreiniging wekelijks uit te voeren Toets (12) - Afvalteller resetten (Freshbrew en B2C-machines) Alleen van toepassing als de functie tijdens installatie is geactiveerd. Elke keer dat de afvalbak wordt geleegd dient de afvalteller te worden gereset. Twee pieptionen bevestigen dat de teller is teruggezet op nul Toets (13) - Siroop gereed (automaten met/zonder koolzuur) Hiermee kan de operator de siroopkeuzes prepareren kan het vervangen van de siroophouder Toets (14) - SureVend -fout wissen Hiermee kan de operator SureVend -fouten door mislukte bekeruitworpen snel corrigeren Toets (15) - Start Deze toets heeft dezelfde functie ald de START-toets op het drankenkeuzepaneel.

25 Operatorhandleiding 23 Hoofdstuk 6 Programmeermodus 6.1 Drankenkeuzepaneel Via het drankenkeuzepaneel in de programmeermodus kan de operator in de automaat opgeslagen gegevens weergeven en wijzigen. 1 6 Hoofdstuk 6 Programmeermodus X? De programmeertoetsen hebben de volgende functies: Toetsen 0-9 Gebruikt voor het invoeren van tekst en numerieke gegevens ² Voor omhoog indexeren in een programma. ² Voor omlaag indexeren in een programma. X Edit-toets. Gebruikt om het gemarkeerde menu te selecteren en te openen en gegevens op te slaan in het geheugen van de machine Exit-toets. Druk hierop om terug te keren naar het vorige menuscherm START/? Druk hierop om alle gegevens in te voeren of alle gegevens te wissen of om een testrun te starten.

26 Hoofdstuk 6 Programmeermodus 6.2 Menuscherm De VOCE is voorzien van het CMS interactieve menuscherm. Dit scherm dient om programmeerinformatie weer te geven en verandert als bepaalde gegevens zijn bijgewerkt. 1. De bovenste regel van het scherm is de menunaam. 2. Geselecteerde items worden wit gemarkeerd. Druk op de toets ² (omhoog) of ¼ (omlaag) op het drankenkeuzepaneel om een item te markeren. 3. Druk op de Edit-toets om het item te selecteren. 4. Op de onderste regel van het scherm staat vaak belangrijke informatie. In bepaalde configuratiemenu's wordt hier de huidige waarde van het geselecteerde item weergegeven. Dit is handig om opgeslagen instellingen snel te kunnen controleren en te bevestigen dat een waarde correct is gewijzigd. 5. Om terug te keren naar het hoofdmenu vanuit een scherm drukt u gewoon op de X (Exit) toets tot u in het hoofdmenu bent. 6.3 Programmeermodus starten 1. Druk op de toets Programma openen (1) op het bedieningspaneel aan de binnenkant van de deur. Voer de 4-cijferige pincode van de operator in. 2. Druk op de (Edit) toets. Druk op de (Edit) toets om het operatorprogramma te openen of op de X (Exit) toets om terug te keren naar stand-by modus. Prijs Individuele Prijzen Gehele Automaat Eigen Beker Korting Bekijk Hoogste/Laagste Prijs = 0.05 Toets PINcode à 9 OM te Wijzigen Edit is Afsluiten Toets PINcode Operator Program Toegestaan

27 Operatorhandleiding Op het display aan de voorkant wordt het hoogste programmeermenu weergegeven: het Hoofdmenu. Het eerst beschikbare menu, Data uitlezen, wordt gemarkeerd om aan te geven dat het kan worden geselecteerd. Om naar een ander menu te gaan drukt u op de toets ² (omhoog) of ¼ (omlaag) op het drankenkeuzepaneel tot het gewenste menu wordt gemarkeerd. N.B. Munten In/Uit wordt alleen weergegeven op automaten die zijn voorzien van een MDB muntmechanisme. 4. Als het gewenste menu is gemarkeerd, drukt u op de (Edit) toets om het te selecteren. De submenu's van bijvoorbeeld het Prijs Menu worden op het display weergegevenm zoals hiernaast afgebeeld. Hoofd Menu Data Uitlezen Diagnose Prijs Product Configuratie Munten Toets Edit Om Te Selecteren Prijs Individuele Prijzen Gehele Automaat Eigen Beker Korting Bekijk Hoogste/Laagste Prijs Bekijk Hoogste/Laagste Prijs Hoofdstuk 6 Programmeermodus 5. Met de ² (omhoog) of ¼ (omlaag) toetsen, de (Edit) toets en de X (Exit) toets kunnen de menu's van het Operatorprogramma gemakkelijk worden doorlopen. 6. Parameters kunnen worden gewijzigd door de cijfers van het vereiste getal in te voeren met de paneeltoetsen 0-9 en op de (Edit) toets te drukken om de nieuwe waarde op te slaan. Door op de X (Exit) toets te drukken wordt teruggegaan naar het vorige scherm. Bepaalde programmeerfuncties vereisen dat de operator een of meer parameters in een subprogramma kiest. Deze kunnen de vorm hebben van selectievakjes of keuzerondjes. 7. Selectievakjes: Het voorbeeld hiernaast toont het scherm Dagen van de week. Hiermee kan de operator meerdere dagen van de week kiezen waarop een bepaalde functie moet worden uitgevoerd. Dagen Van De Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8. Met de toetsen ² (omhoog) of ¼ (omlaag) kan het menu worden doorgenomen tot de gewenste dag wordt gemarkeerd, zoals weergegeven. Door op de (Edit) toets te drukken wordt de dag geselecteerd, wat wordt aangegeven door een X in het vakje ernaast. Herhaal deze procedure tot alle gewenste dagen zijn geselecteerd. Door op de X (Exit) toets te drukken wordt teruggegaan naar het vorige scherm en worden de nieuwe instellingen opgeslagen.

28 Hoofdstuk 6 Programmeermodus N.B. Door op de START/? toets te drukken op het drankenkeuzepaneel worden alle lege vakjes geselecteerd of wordt de selectie van geselecteerde vakjes ongedaan gemaakt. 9. Keuzerondjes: Het voorbeeld hiernaast toont het scherm Toestand waarin de operator een van de weergegeven opties moet selecteren. Gebruik de ² (omhoog) of ¼ (omlaag) toetsen om de gewenste optie in te stellen, gevolgd door de (Edit) toets om de optie op te slaan (aangegeven door het geselecteerde keuzerondje). Toestand De bovenbeschreven procedures gelden voor alle programmeertaken van de operator op VOCEmachines. Bepaalde programmeertaken worden volledig beschreven in het volgende hoofdstuk. Uit Aan

29 Operatorhandleiding 27 Hoofdstuk 7 Operatorprogramma Dee programmeermodus van het operatorprogramma wordt gestart als beschreven in Hoofdstuk 6. Als het operatorprgamma is gestart, wordt het Hoofdmenu op het scherm weergegeven. N.B. Munten In/Uit wordt alleen weergegeven op automaten die zijn voorzien van een MDB muntmechanisme. Met de ² (omhoog) of ¼ (omlaag) toetsen, de (Edit) toets en de X (Exit) toets op het drankenkeuzepaneel kan de operator de menu's van het Operatorprogramma snel en gemakkelijk doorlopen. 7.1 Menu Data Uitlezen Met dit menu kan de operator Niet-resetbare en Resetbare omzetdata, data betreffende gebeurtenissen en identificatienummers van geïnstalleerde componenten en SureVend informatie weergeven. De resetbare omzetdata- en SureVend datamenu's bevatten een extra submenu waarin de operator de huidige data kan wissen. Hoofd Menu Data Uitlezen Diagnose Prijs Product Configuratie Munten In/Uit Toets Edit Om Te Selecteren Data Uitlezen Niet Reset-bare Omzet Reset-bare Omzet Gebeurtenissen Identificatie Nummers SureVend Toets Edit Om Te Selecteren Niet-resetbare omzetdata In dit menu kan de operator financiële en omzetcijfers inzien en opslaan. Deze data kunnen niet worden gereset en blijven gehandhaafd gedurende de levensduur van de controllerkaart (tenzij de back-upbatterij wordt verwijderd). Hoofdstuk 7 Operatorprogramma 1. Markeer in het Data Uitlezen-menu Nietresetbare omzetdata en druk op de toets (Edit). Niet Reset-bare Omzet Totalen Op Product Geld Betaalkaart Vrije Afgifte Munt Toets Edit Om Te Selecteren Op het LCD-display wordt het hiernaast afgebeelde scherm afgebeeld. In dit menu kan de operator de Totalen (gemarkeerd) weergeven per product, evenals data betreffende Geld, Betaalkaart en Vrije Afgifte Munt. 2. Om het scherm Totalen weer te geven drukt u op de (Edit) toets op het drankenkeuzepaneel. In dit scherm worden de volgende data weergegeven: Alle data- Geeft de totale verkopen weer in Alle data-# Geeft het totale aantal verkopen weer. Verkopen- Geeft de totale omzet weer in, behalve gratis en testverkopen Verkopen-# Geeft het totale aantal verkopen weer. Inclusief de

30 Hoofdstuk 7 Operatorprogramma totalen voor normale verkopen, kortingsverkopen en toeslagverkopen, maar exclusief gratis en testverkopen. Korting- Geeft de totale geldwaarde van alle kortingen weer in Korting-# Geeft het totale aantal verkopen met korting weer. Test Aankoop- Geeft de totale geldwaarde van alle testaankopen weer in Test Geeft het totale aantal testaankopen weer. Aankoop-# Toeslag- Geeft de totale geldwaarde van alle toeslagen weer in Toeslag-# Geeft het totale aantal verkopen met toeslag weer. Gratis- Geeft de totale geldwaarde van alle gratis verkopen weer in Gratis-# Geeft het totale aantal gratis verkopen weer. 3. Scroll door de weergegeven lijst met de ² (omhoog) of ¼ (omlaag) toetsen om de data weer te geven. Druk als u klaar bent op de toets X (Exit). Totalen Verkopen- Verkopen-# Kortingen- Kortingen-# Test Aankoop- 4. De operator kan ook data per afzonderlijk product weergeven. Druk op de toets ¼ (omlaag) op het drankenkeuzepaneel om Per product te markeren op het menuscherm Niet-resetbare Omzetdata. Test Aankoop-# 0 Toeslag Toeslag-# 0 Toeslag-# 0.00 Gratis-# 0 5. Druk op de (Edit) toets op het paneel om het menu Per product te openen. Dit menu bevat alle drankkeuzes die beschikbaar zijn in de automaat. Druk op de toets ² (omhoog) of ¼ (omlaag) op het drankenkeuzepaneel om door het menu te scrollen. 6. Druk op de toets (Edit) op het paneel om de gemarkeerde selectie in te voeren, bijvoorbeeld Chocolade. Zoals hiernaast weergegeven. De operator kan vervolgens de weergegeven lijst doorlopen met de toetsen ² (omhoog) of ¼ (omlaag) op het drankenkeuzepaneel en de audit data bekijken. N.B. In afzonderlijke Per Product-schermen wordt ook de voor de selectie vastgestelde prijs weergeven, zoals afgebeeld Chocolade Prijs- Verkopen- Verkopen-# Kortingen- Kortingen-# Toeslag Toeslag-# 0 Gratis Gratis-# 0

31 Operatorhandleiding Druk als u klaar bent op de toets X (Exit) op het drankenkeuzepaneel om terug te keren naar het vorige scherm. 8. Om terug te keren naar stand-by modus drukt u herhaaldelik op de X (Exit) toets tot het stand-by scherm wordt weergegeven Resetbare Omzet Dit menu bevat soortgelijke data als de data in het Niet-resetbare Omzet menu. Na raadpleging kan de informatie uit deze submenu's worden verwijderd via het submenu Gegevens wissen. 1. Markeer in het scherm Resetbare Omzet Data het submenu Gegevens Wissen met de ¼ (omlaag) toets en druk op de (Edit) toets. Op het LDC aan de voorkant van de machine wordt het scherm als hiernaast afgebeeld weergegeven, met de waarschuwing vooor de operator dat alle gegevens zullen worden gewist. Omzet Gegevens Wissen Alle Reset-bare data Wissen? Annuleren Exit OK-Wijzigen Hoofdstuk 7 Operatorprogramma Druk op de (Edit) toets om de gegevens te wissen of druk op de X (Exit) toets om het menu te verlaten zonder de gegevens te wissen SureVend Dit menu is alleen beschikbaar als SureVend is ingeschakeld via het Product Configuratie menu. 1. In dit menu wordt het aantal mislukte bekeruitworpen dat SureVend heeft geregistreerd weergegeven, evenals het aantal verkopen via SureVend. 2. De gegevens kunnen worden gewist als bovenbeschreven. SureVend Beker Afgifte Fouten 1- Via SureVend-# Omzet Gegevens Wissen Kopverkopen In dit menu wordt het aantal verkopen weergegeven zonder een beker uit te werpen. De gegevens kunnen worden gewist in het Gegevens Wissen menu, zoals bovenbeschreven. Eigen Beker Korting Eigen Beker Verkopen-# 15 Omzet Gegevens Wissen Bekerverkopen In dit menu wordt het aantal verkopen weergegeven van uitgeworpen bekers. De gegevens kunnen worden gewist in het Gegevens Wissen menu, zoals bovenbeschreven. Eigen Beker Korting Eigen Beker Verkopen-# 15 Omzet Gegevens Wissen

32 Hoofdstuk 7 Operatorprogramma Print Data Door het juiste aantal te selecteren worden die gegevens verstuurd naar een aangesloten printer. 7.2 Diagnose Menu 1. In dit menu worden eventuele bestaande fouten weergegeven, zodat de juiste maatregel kan worden getroffen. 7.3 Prijs Menu Print Data Druk Data Uitlezen 1 Alle Data 2 Totalen 3 Op Product 4 Geld In dit menu kan de operator afzonderlijek rpijzen invoeren voor elke beschikbare drankselectie, één prijs voor alle drankselecties en een korting instellen die geldt vor klanten die hun eigen beker/mok gebruiken. Het biedt de operator ook de mogelijkheid de hoogste en laagste prijzen die zijn ingesteld te bekijken Individuele prijzen In dit submenu kan de operator voor elke drankselectie een afzonderlijke prijs instellen. 1. Als Individuele Prijzen zijn gemarkeerd, zoals hiernaast afgebeeld, drukt u op de (Edit) toets om het menu te openen. Prijs Individuele Prijzen Gehele Automaat Eigen Beker Korting Bekijk Hoogste/Laagste Prijs Toets Edit Om Te Selecteren 2. Alle in de automaat beschikbare drankselecties staan vermeld met de huidige drankprijs bij de gemarkeerde selectie. Individuele Prijzen Instant Koffie Instanf Koffie Cafeine Vrij Instant Thee Chocolade Cappuccino 3. Als u de prijs van de gemarkeerde selectie wilt wijzigen, drukt u op de (Edit) toets. Instant Koffie Om Te Wijzigen Edit Is Afsluiten

33 Operatorhandleiding Als u de prijs wilt verhogen tot bijvoorbeeld 1,45, voert u de cijferreeks in met de cijfertoetsen op het keuzepaneel. Instant Koffie Om Te Wijzigen Edit Is Afsluiten 5. Druk op de (Edit) toets om terug te keren naar het Individuele Prijzen scherm en controleer of de nieuwe prijs wordt weergegeven op de statusregel onderin het scherm. Met de ² (omhoog) of ¼ (omlaag) toesten kunt u nog meer keuzes markeren. Hoofdstuk 7 Operatorprogramma Gehele Automaat In dit submenu kan de operator voor alle drankkeuzes een enkele prijs instellen. 1. Van de in het Prijs menu gemarkeerde keuze wordt op het scherm de huidige waarde (40 cent) weergegeven, zoals afgebeeld. Prijs Individuele Prijzen Gehele Automaat Eigen Beker Korting Bekijk Hoogste/Laagste Prijs = Druk op de (Edit) toets om het submenu Gehele Automaat te openen. Als u de prijs wilt verhogen tot bijvoorbeeld 50 cent voert u de cijferreeks in met de cijfertoetsen op het keuzepaneel. Gehele Automaat Om Te Wijzigen Edit Is Afsluiten 3. Druk op de (Edit) toets om terug te keren naar het Prijs menu en controleer of de nieuwe prijs wordt weergegeven op de statusregel onderin het scherm Eigen Beker Korting In dit submenu kan de operator een korting programmeren voor klantenm die hun eigen beker/mok gebruiken. Als een klant zijn eigen beker in het uitgiftegebied plaatst, detecteren de SureVend sensors de beker en schakelen ze het bekeruitwerpsysteem uit. De voor Eigen Beker Korting ingestelde prijs wordt vervolgens afgetrokken van de prijs van de gekozen drank. N.B. Het is belangrijk om te zorgen dat een voor een bekerkorting ingevoerde waarde wordt ondersteund door het muntmechnisme, d.w.z. als een bekerkorting is ingesteld op 2 cent, maar

34 Hoofdstuk 7 Operatorprogramma de munt met de laagste waarde in het muntsysteem is 5 cent, dan wordt de korting niet aan de klant gegeven. 1. Markeer het menu Eigen Beker Korting. Op het scherm wordt een huidige waarde op de statusregel weergegeven (bijv. 5 cent), zoals afgebeeld. Druk op de (Edit) toets om het submenu Eigen Beker Korting te openen. 2. U kunt een korting invoeren, bijvoorbeeld 6 cent, door in te voeren met de toetsen op het keuzepaneel. 3. Druk op de (Edit) toets om terug te keren naar het Prijs menu en controleer of de nieuwe prijs wordt weergegeven op de statusregel onderin het scherm. Prijs Individuele Prijzen Gehele Automaat Eigen Beker Korting Bekijk Hoogste/Laagste Prijs = 0.05 Eigen Beker Korting Om Te Wijzigen Edit Is Afsluiten Hoge/Lage Prijs weergeven In dit submenu kan de operator de hoogste en de laagste prijs weergeven die de automaat gebruikt. N.B. Als op dit moment één prijs wordt gebruikt, wordt deze in beide veldenweergegeven Munten In/Uit menu Dit menu wordt alleen weergegeven op automaten die zijn voorzien van een MDB muntmechanisme. 1. Scroll met de ¼ (omlaag) toets door het Hoofdmenu tot Munten In/Uit wordt gemarkeerd. Druk u op de (Edit) toets om het menu te openen. Munten In/Uit Druk Munt Teller Waard Hierin kan de operator de munten in het muntmechanisme, het aantal munten per muntsoort en de totale waarden weergeven. Om munten uit het systeem uit te werpen drukt u op de bijbehorende toets op het paneel - door bijvoorbeeld op de toets 4 te drukken wordt een munt van 50 cent uitgeworpen.

35 Operatorhandleiding 33 Hoofdstuk 8 Uitgifteleidingen in verschillende maten In Voce automaten worden twee maten uitgifteleidingen gebruikt die door de operator kunnen worden vervangen: CoEx en Oltre brewer uitgifteleidingen 8mm x 13mm Alle andere 6mm x 10mm Leidingen vervangen. 1. Open de deur van de kast en schuif de uitgiftekop uit door op het bedieningspaneel 8 in te drukken. 2. Sluit op basis van de bovenstaande informatie over maten de leidingen aan op de uitgiftekop; de cijfers in de nderstaande afbeelding geven aan welke mengbank/brewer moet worden aangesloten op welk mondstuk. 3. De buisjes moeten worden afgesneden op een zodanige lengte dat als de kop in uitgeschoven stand staat ze niet te strak staan en niet doorbuigen onder de uitgiftekop. Hoofdstuk 8 Uitgifteleidingen in verschillende maten Warm water

36 Hoofdstuk 9 Aanbevolen vervangingsonderdelen Hoofdstuk 9 Aanbevolen vervangingsonderdelen 9.1 Hygiëne Kits U kunt kiezen uit de volgende hygiëne kits: Kit onderdeelnummer Voor type: VCH HYG B2C Bean-to-Cup VCH HYG DFB Dubbele Freshbrew VCH HYG INSTANT Instant VCH HYG R&G Gebrand en gemalen VCH HYG SFBC Enkele Freshbrew Koffie VCH HYG SFBT Enkele Freshbrew Thee VCH HYG TFB Driedubbele Freshbrew Een volledige lijst van aanbevolen vervangingsonderdelen is te vinden op onze website:

37 Operatorhandleiding Onderdelen uitgiftegebied 4 1, 2, Hoofdstuk 9 Aanbevolen vervangingsonderdelen 7 6 Ref nr. Onderdeelnr. Item omschrijving 1 PL Bekeropvanghuis - Lage beker 2 PL Bekeropvanghuis - Hoge beker 3 PL Bekeropvanghuis cc beker 4 S Siliconenpijpje - 16mm BD 5 PL Bekerstandaard 6 PL Druipbak 7 PL Lekrooster - druipbak 8 MT Druipbakhouder

38 Hoofdstuk 10 Foutmeldingen en eenvoudige probleemoplossing 10.1 Foutmeldingen In de onderstaande tabel staan foutmeldingen die kunnen voorkomen, met, waar mogelijk, oplossingen voor de operator om de fouten te herstellen. Veiligheid voor alles! Als de oplossing het probleem niet verhelpt of als de storing de hulp van een bevoegde onderhoudsmonteur vereist, PROBEER DAN NIET DE FOUT ZELF TE HERSTELLEN! Neem contact op met de leverancier van de automaat en vraag om hulp. Foutmelding Oorzaak Oplossing Co-Ex reinigen aanbevolen Co-Ex brewer niet regelmatig gereinigd Voer zo snel mogelijk een tabletreiniging uit (toets 11 op het bedieningspaneel) Co-Ex reinigen aanbevolen Co-Ex instellen vereist Geen Bekers Plaats Eigen Beker Beker uitnemen Sorry, Buiten bedrijf Bekersensorfout Geen IO Comm Brewer niet in beginstand Brewer vastgelopen Uitgiftekop niet naar beginstand Kop niet uitgeschoven Geen betaalsysteem De reinigingsprocedure is niet opgevolgd en de Co- Ex brewer is uitgeschakeld Co-Ex brewer niet ingesteld Bekerkokers leeg, SureVend heeft een fout gedetecteerd met de bekeruitwerpunit Een beker is achtergebleven in het uitneemgebied Storing in bekersensor Communicatiestoring De brewer is niet teruggekeerd in de beginstand Storing in het Brewer mechanisme De uitgiftekop is niet teruggekeerd in de beginstand De uitgiftekop is niet uitgeschoven naar de uiterste stand Het betaalsysteem is niet aangesloten of niet goed geconfigureerd Voer direct een tabletreiniging uit (toets 11 op het bedieningspaneel) Roep de hulp van een monteur in; uitgifte van Freshbrew en B2C dranken niet mogelijk Vul de bekerkokers met de juiste maat en type bekers, Controleer de bekeruitwerp-unit, als fout blijft monteur bellen Verwijder de beker om de fout te verhelpen Stroom uitschakelen en monteur bellen

Gebruikshandleiding Vista Instant

Gebruikshandleiding Vista Instant GH-QBG-NL-00 Gebruikshandleiding Vista Instant Uw dealer: Voorwoord Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar hem zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats. Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi NL GB D F Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... Gebruiksdoel...6 Veiligheidinstructies en waarschuwing voor gevaren...7 Veiligheidsvoorzieningen...8 Apparaten

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8 OVERZICHT Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789 Gebruikershandleiding Maart 2010 Artikelnummer 19789 Serienummer : Registratienummer : Telefoonnummer service : Leverancier : Inhoudsopgave Inleiding...4 Veiligheidsinstructies...5 Specificaties...7 Beschrijving

Nadere informatie

Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS

Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS Gebruiksaanwijzing 1.1 1.2 1 2.1 2.2 2.3 2 2.4 3 4 5 6 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 Fig. / Abb. 1 2 01/2007 (rev 6) Afmetingen / Dimentions / Maße: OptiVend CHOCO,

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. Gebruik en onderhoud ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. Gebruik en onderhoud ITALIANO 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH NEDERLANDS FRANCAIS Gebruik en onderhoud ITALIANO SUOMI

Nadere informatie

WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING

WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING NL 1 Inhoudsopgave 1. Het nieuwe wassysteem 3 2. Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik 4 3. Aanwijzingen voor de installatie 7 4. Beschrijving van de bediening 10

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing.

Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing. Voorladers Installatie/gebruik Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing. (Indien het eigendom van deze machine verandert, dan moet deze handleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL NPD4829-01 NL Copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RSH7PNPN http://nl.yourpdfguides.com/dref/2592739

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RSH7PNPN http://nl.yourpdfguides.com/dref/2592739 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro 90 Series

Handleiding Swiss Egro 90 Series Handleiding Swiss Egro 90 Series Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Copyright protection...4 1.2 Doelstelling van deze gebruikershandleiding...4 1.3 Garantie...4 1.4 Symbolen...4 1.5 Kwaliteitsverzekering...5

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6805 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

HANDLEIDING P/No.: MFL67473450 www.lg.com

HANDLEIDING P/No.: MFL67473450 www.lg.com HANDLEIDING WASMACHINE Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u de wasautomaat in gebruik neemt en bewaar de handleiding om later iets op te zoeken. F14A8TDS(1~9) F12A8TDS(1~9) F10A8TDS(1~9) P/No.: MFL67473450

Nadere informatie

Gebruiks- & Onderhoudshandleiding Vaatwasser VW6011RT VW6055RT

Gebruiks- & Onderhoudshandleiding Vaatwasser VW6011RT VW6055RT Gebruiks- & Onderhoudshandleiding Vaatwasser VW6011RT VW6055RT Geachte Atag-klant, Wij feliciteren u met de aanschaf van dit kwaliteitsproduct. Onze doelstelling is dat u er op kunt vertrouwen dat deze

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

WW10H9***** WW90H9***** Wasmachine. Gebruikershandleiding. Imagine the possibilities. Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product.

WW10H9***** WW90H9***** Wasmachine. Gebruikershandleiding. Imagine the possibilities. Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product. WW10H9***** WW90H9***** Wasmachine Gebruikershandleiding Imagine the possibilities Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product. Inhoud Veiligheidsinformatie 3 Wat u moet weten over de

Nadere informatie

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk.

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Beste klant! Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Wij verheugen ons erop u als kof eliefhebber en genieter van de Melitta CAFFEO SOLO &milk te mogen begroeten. Met uw

Nadere informatie

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 ESPAÑOL Instrucciones para el uso Página 60 PORTUGUÊS Manual

Nadere informatie

KRUPS KT4065. Gebruiksaanwijzing

KRUPS KT4065. Gebruiksaanwijzing KRUPS KT4065 Gebruiksaanwijzing cafetie?re dahlstrom EU11 GR RU 8000828257 + NORME.qxd:KM 8005 anglais.qxd 23/07/09 8:53 Page 1 cafetie?re dahlstrom EU11 GR RU 8000828257 + NORME.qxd:KM 8005 anglais.qxd

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT GEBRUIKSAANWIJZING GEBRUIKSOMSCHRIJVING VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT EERSTE WASPROGRAMMA ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE KINDERBEVEILIGING WASMIDDEL

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro Serie 50

Handleiding Swiss Egro Serie 50 Handleiding Swiss Egro Serie 50 Inhoud 1 Inleiding... 6 1.1 Bescherming van auteursrecht... 6 1.2 Doel van de handleiding... 6 1.3 Garantie... 6 1.4 Kwaliteitsgarantie... 6 1.5 Gebruikte symbolen... 7

Nadere informatie