Geert Kraeye. Pas de grootte van de kolommen aan aan de plaats die men nodig zal hebben voor de vragen, de antwoorden, de evaluatie en de punten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geert Kraeye. Pas de grootte van de kolommen aan aan de plaats die men nodig zal hebben voor de vragen, de antwoorden, de evaluatie en de punten."

Transcriptie

1 Geert Kraeye 1. Doel van deze methode van werken: Door deze methode van werken kan men zelf werkbladen maken die op interactieve basis samenwerken met de leerling. De leerling krijgt onmiddellijk respons bij het invullen van vragen, opdrachten, toetsen, Bij foutieve antwoorden wordt de leerling verbeterd. De leerling kan de evaluatie van zijn eigen resultaten onmiddellijk volgen. Door deze wijze van werken kan men op een heel goedkope wijze zelf een soort van software aanmaken. Men kan de oefeningen op diskette plaatsen en meegeven met de leerling naar huis zodat deze ook thuis de betreffende leerstof kan oefenen. 2. Voorwaarden om met deze interactieve werkbladen te kunnen werken: Men moet beschikken over de software van Microsoft EXCEL. 3. Hoe gaan we te werk bij het maken van eigen werkbladen? De verschillende stappen. Stap 1. We openen Microsoft EXCEL. We klikken op de hoek van het excelwerkblad om het volledige werkblad te selecteren. We kleuren alle cellen in dezelfde achtergrondkleur. We hebben 7 kolommen nodig. o De eerste kolom blijft leeg als afwerking. o De tweede kolom is de kolom voor de vraag. o De derde kolom is de kolom voor het antwoord van de leerling. o De vierde kolom is om er het juiste antwoord te plaatsen (door de leerkracht) Deze kolom wordt later verborgen voor de ogen van de leerling. o De vijfde kolom is bedoeld als evaluatie van het gegeven antwoord. Hier komt de verbetering van het eventueel foutief gegeven antwoord of een kommentaar bij het gegeven antwoord. o De zesde kolom dient voor het geven van punten. o De zevende kolom blijft leeg als afwerking van het blad. Pas de grootte van de kolommen aan aan de plaats die men nodig zal hebben voor de vragen, de antwoorden, de evaluatie en de punten.

2 Bij wijze van voorbeeld plaats ik een titel voor het werkblad, en titels voor elke kolom. U beslist zelf of dit al dan niet nodig is. We zorgen voor een beetje een kleurrijke opmaak waardoor de leerlingen alles als wat speelser gaan ervaren. De cellen voor de titel gaan we samenvoegen door alle cellen te selecteren en deze nadien met volgende knop samen te voegen. Enkel de cellen waar de leerlingen het juiste antwoord moeten plaatsen blijft WIT! Daardoor herkent de leerling vlug waar hij of zij zijn/haar antwoord moet plaatsen. Stap 2. Nu gaan we de formule invoegen waardoor dit werkblad interactief wordt. Er is slechts één formule waarrond dit alles draait. Kort omschreven kan je het zo verwoorden: ALS cel C6 gelijk is aan cel D6 toon dan prima ALS cel C6 gelijk is aan cel G6 toon dan vul in ALS cel C6 NIET gelijk is aan cel D6 toon dan cel D6 De formule die we moeten invoegen in cel E6 om wat hierboven beschreven staat te bekomen is de volgende, in te vullen in de kolom evaluation =ALS(C6=D6;"prima";ALS(C6=G6;"vul in";als(g6<>d6;d6)))

3 Nu gaan we deze formule ook verder verspreiden over de andere cellen van de kolom evaluation. Dit doen we door de rechterbenedenhoek van de daarnet ingevulde cel met de formule aan te klikken, ingedrukt te houden en te slepen over de andere 9 cellen van de kolom evaluation Zo is elke cel van de kolom evaluation voorzien van de passende formule. Stap 2. Nu gaan we de formule invoegen voor de evaluatie met punten (points) We typen volgende formule in de cel F6 =ALS(C6=D6;1;0) Deze formule heeft als gevolg dat wanneer het antwoord gegeven door de leerling overeenkomt met het antwoord dat voorzien werd door de leerkracht men 1 punt krijgt, wanneer het antwoord van de leerling niet overeenkomt met het antwoord van de voorziene antwoord van de leerkracht dan krijgt men 0 punten! Nu gaan we deze formule ook verder verspreiden over de andere cellen van de kolom points. Dit doen we door de rechterbenedenhoek van de daarnet ingevulde cel met de formule aan te klikken, ingedrukt te houden en te slepen over de andere 9 cellen van de kolom points Zo is elke cel van de kolom points voorzien van de passende formule. Stap 3. Het belangrijkste is nu achter de rug. Nu gaan we enkel nog wat vragen en antwoorden invullen en nadien zorgen we voor de afwerking. We plaatsen een vraag in cel B6, we plaatsen het juiste antwoord in cel D6 We plaatsen een tweede vraag in cel B7, we plaatsen het juiste antwoord in cel D7 En zo verder voor alle andere vragen. In het voorbeeld plaats ik eenvoudige rekenoefeningen, maar het kunnen ook andere vragen zijn Kijk voor het resultaat op de volgende screenshot!

4 Nu moeten we er nog voor zorgen dat de kolom met de antwoorden niet meer zichtbaar is voor de leerlingen! Kijk daarvoor naar stap 4 Stap 4. Om de kolom met de antwoorden te verbergen voor de leerlingen klikken we eerst en vooral op de kolomknop bovenaan de kolom answer teacher (KNOP D). Hierdoor selecteren we de ganse kolom! Nu klikken we op de volgende knop (groen pijl naar rechts) bovenaan verschijnt een verbergpijl met een min-teken op het einde

5 Klikken we nu op het minteken dan is deze kolom verborgen! Er verschijnt een plusteken in de plaats. Klikken we nu op het plusteken dan is verschijnt deze kolom opnieuw! Er verschijnt nu terug een minteken in de plaats. OPGELET! als de knop met de groene pijl niet te zien is op jouw werkbalk ga dan als volgt te werk! o Klik op beeld in de menubalk bovenaan. o Klik nu op werkbalken o Klik nu op aanpassen o Neem nu het tabblad opdrachten o Scrol naar beneden in het linkervenster en selecteer DATA o Scrol naar beneden in het rechtervenster en klik op de groene pijl en sleep deze naar de werkbalk bovenaan het blad, laat daar de knop los! Stap 5. Nu gaan we de beveiliging in orde brengen! We gaan ervoor zorgen dat de leerlingen geen wijzigingen kunnen aanbrengen in ons werkblad. Ze zullen enkel en alleen in de WITTE cellen kunnen werken! Al de rest wordt beveiligd met een wachtwoord! We selecteren al de witte cellen. We klikken rechts OP de geselecteerde cellen (er opent zich een menu) We gaan naar celeigenschappen We klikken op het tabblad bescherming en vinken geblokkeerd UIT!

6 Nu gaan we ons werkblad beveiligen voor de leerlingen! We zorgen ervoor dat alles klaar is nadien kunnen we (zolang het werkblad beveiligd is) geen wijzigingen meer aanbrengen. Voor de beveiliging gaan we als volgt te werk! o Klik in de menubalk op extra o Klik nu op beveiliging o Klik nu op blad beveiligen o Vul het wachtwoord in en klik op OK o Vul het wachtwoord een tweede keer in en klik weer op OK o Nu is jouw werkblad beveiligd! (onthoud je wachtwoord!) Stap 6. Nog enkele aanpassingen om alles goed te doen werken! We zorgen ervoor dat de cellen NIET automatisch worden aangevuld! o Klik in de menubalk op extra o Klik nu op opties o Klik nu op het tabblad bewerken o Vink het automatisch aanvullen voor celwaarden activeren UIT o Klik op OK EXTRA: Het voorbeeld bij deze uitleg kan je eveneens downloaden. Het voorbeeld is NIET beveiligd met een wachtwoord Veel plezier bij het opstellen van jouw eigen interactieve werkbladen

7 4. Doel van een visueel aantrekkelijke en nuttige opmaak: De leerlingen krijgen steeds een visueel aantrekkelijke feedback waardoor de motivatie om foutloos te werken steeds gestimuleerd wordt. Ook leerlingen die nog niet zo taalvaardig zijn kunnen door deze lay-out de eigen resultaten beter opvolgen. De leerlingen krijgen een visueel aantrekkelijke foutenanalyse, met punten en voorzien van een korte verbale commentaar. 5. Voorwaarden om met deze interactieve werkbladen te kunnen werken: Men moet beschikken over de software van Microsoft EXCEL. Voor het aanmaken van deze werkbladen is iets meer inzicht in de werking van Excel vereist maar wie de instructies hieronder volgt zal zeker en vast aan de slag kunnen gaan! 6. Hoe gaan we te werk voor functionele lay-out en visuele feedback? De verschillende mogelijkheden. MOGELIJKHEID 1 We voorzien bij de antwoorden van de leerling een gekleurde feedback (vb. GROEN voor een JUIST antwoord en ROOD voor een FOUT antwoord) HOE DOEN WE DAT? We openen het eerste voorbeeld bestand van Microsoft EXCEL. (zie deze website) We merken volgend scherm op. Hier is nog geen EXTRA opmaak voorzien. Nu kleuren we alle cellen van de evaluation -kolom ROOD.

8 1. We selecteren de betreffende kolom 2. We klikken op het driehoekje naast het verfpotje en kiezen het kleur ROOD Nu gaan we over naar de voorwaardelijke opmaak Dit scherm verschijnt! Deze instellingen moeten we nu gaan aanpassen! We klikken op Opmaak om het kleur in te stellen. We klikken op Toevoegen >> om een extra voorwaarde te bepalen.

9 We passen het aan! (resultaat zie hieronder) DE VOORWAARDEN stellen we als volgt in. Voorwaarde 1 Celwaarde is gelijk aan = vul in Voorwaarde 2 Celwaarde is gelijk aan = prima OPGELET De voorwaarden zijn natuurlijk gekoppeld aan de instellingen van de evaluatiekolom De termen vul in en prima moeten dan ook daar terug te vinden zijn. De Opmaak passen we aan in volgend scherm, tabblad Patronen Nu is onze eerste KLEURIJKE feedback klaar!!! MOGELIJKHEID 2 We kunnen nog andere Feedback-elementen toevoegen Een verbale commentaar naargelang het reeds bereikte resultaat Een passend kleur bij het behaalde totaalresultaat Zie volgend blad!

10 DIT KAN HET RESULTAAT ZIJN (zie schermafdrukken hieronder) Deze schermen kan je ook opmerken bij het voorbeeldbestand Indien er niks juist is ingevuld verschijnt dit scherm Indien er 5 antwoorden van de tien juist zijn verschijnt dit scherm Indien er 8 antwoorden van de tien juist zijn verschijnt dit scherm Indien alle antwoorden juist zijn verschijnt dit scherm Dit kan u ook eens uitproberen bij het voorbeeld bestand. HOE GAAN WE TE WERK? We hebben 3 zones nodig. 1. een lange balk -zone voor de verbale commentaar. 2. een cijfer zone voor het behaalde resultaat. 3. een zone voor de tekst op 10. (Dit vullen we gewoon in) Voor de lange balk -zone selecteren we de nodige cellen en klikken op knop Om deze cellen samen te voegen. o We kleuren deze cel nu ROOD o We vullen volgende FORMULE is in de formulebalk. Vergeet geen enkele komma of ander tekentje!!!! =ALS(F17<5;"blijven oefenen";als(f17<8;"dit is al iets beter";als(f17>7;"prima gewerkt"))) o Zo ziet dit er uit op het scherm o Nu nog de voorwaardelijke opmaak!!! o We leerden reeds voordien hoe we dit moeten aanpakken Zorg er voor dat je hetzelfde resultaat bekomt als op de volgende schermafdruk!

11 Voor de cijfer -zone selecteren we de nodige cel. o We kleuren deze cel nu ROOD o We vullen volgende FORMULE is in de formulebalk. Vergeet geen enkele komma of ander tekentje!!!! o Je kan dit ook automatisch doen door de cel te selecteren en dan op de knop AutoSom te klikken =SOM(F6:F15) o Nu nog de voorwaardelijke opmaak!!! o We leerden reeds voordien hoe we dit moeten aanpakken Zorg er voor dat je hetzelfde resultaat bekomt als op de volgende schermafdruk! Zo dit is het! En nu zelf aan de slag!

Interactieve en educatieve toepassingen met PowerPoint

Interactieve en educatieve toepassingen met PowerPoint Interactieve en educatieve toepassingen met PowerPoint Aandachtspunten en mogelijkheden 1. Aandacht voor de structuur van het ontwerp Denk goed na wat je wil gaan ontwerpen De structuur van je ontwerp

Nadere informatie

3.1.6 Nieuwe lijst toevoegen

3.1.6 Nieuwe lijst toevoegen 3.1.6 Nieuwe lijst toevoegen Om een nieuwe lijst toe te voegen, kies je de knop Maken in de algemene koppelingsbalk bovenaan een pagina van een Windows Sharepoint website. Je krijgt de keuze uit een aantal

Nadere informatie

Sint-Maarten Middenschool. Gebruikershandleiding Smartschool

Sint-Maarten Middenschool. Gebruikershandleiding Smartschool Sint-Maarten Middenschool Gebruikershandleiding Smartschool Inhoud Als je vragen hebt over het gebruik van Smartschool kan je in onderstaande vragenlijst jouw vraag misschien wel terug vinden. Website

Nadere informatie

E.M. van Nieuwaal. Frontpage 2003. Jouw vak op het leerlingenweb. Copyright 2008. http://cursus.anguillanova.nl

E.M. van Nieuwaal. Frontpage 2003. Jouw vak op het leerlingenweb. Copyright 2008. http://cursus.anguillanova.nl Frontpage 2003 Jouw vak op het leerlingenweb E.M. van Nieuwaal Copyright 2008 http://cursus.anguillanova.nl Inleiding... 3 1. Ontwerp een sitemap... 4 2. Index.htm... 4 3. Nieuwe pagina s maken... 7 4.

Nadere informatie

Dé startpagina voor Hot Potatoes oefeningen en theorie http://hotpot.klascement.net

Dé startpagina voor Hot Potatoes oefeningen en theorie http://hotpot.klascement.net Een eenvoudig en gratis programma om verschillende types oefeningen te maken die makkelijk als webpagina kunnen worden opgeslagen en aangeboden Een syllabus opgesteld door Geert Kraeye, en en graag aangeboden

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

Pagina s toevoegen Pagina 2 6. Informatiepagina s aanmaken Pagina 6 25. Tekst invoegen op een pagina Pagina 7 9

Pagina s toevoegen Pagina 2 6. Informatiepagina s aanmaken Pagina 6 25. Tekst invoegen op een pagina Pagina 7 9 Pagina s toevoegen Pagina 2 6 Informatiepagina s aanmaken Pagina 6 25 Tekst invoegen op een pagina Pagina 7 9 Pagina s (on)zichtbaar maken op de website Pagina 8-9 & 31 Foto s opladen in een pagina via

Nadere informatie

Oefeningen maken in PowerPoint

Oefeningen maken in PowerPoint Oefeningen maken in PowerPoint Het is in PowerPoint mogelijk om allerhande oefeningen te maken. Een gewone PowerPoint presentatie kan een fotoreportage, een gesproken boek of een leesoefening worden. Om

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk 1 : Starten met uw eigen enquête - Een account maken - Eerste enquête Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes -

Nadere informatie

Jumbo Academy INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSACCOUNT

Jumbo Academy INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSACCOUNT INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSACCOUNT 1. Hoe kan ik inloggen? 1. Activeer je voucher 2. Hoe ziet mijn gebruikersnaam eruit? 3. Ik ben een tweeling, hoe moet ik inloggen? 4. Waarom moet ik mijn e-mailadres invullen?

Nadere informatie

Hot Potatoes. een handleiding voor beginners. door Chris Goevaerts

Hot Potatoes. een handleiding voor beginners. door Chris Goevaerts Hot Potatoes 1 een handleiding voor beginners door voor Lerareninfo vzw www.lerarentools.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel 1: De voorbereiding... 4 1.1 Wat zijn Hot Potatoes?... 4 1.2 Downloaden,

Nadere informatie

Children s Rights and Business Principles

Children s Rights and Business Principles Children s Rights and Business Principles www.childrenandbusiness.be Handleiding voor bedrijven. Children s rights and Business Principles Handleiding voor bedrijven - 1 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 2

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: werkblad verdeeld in cellen.

Hoofdstuk 1: werkblad verdeeld in cellen. Hoofdstuk 1: werkblad verdeeld in cellen. Windows: Bij deze korte handleiding ben ik ervan uitgegaan dat enkele windows basisbeginselen reeds gekend zijn zoals de hierna getoonde iconen. kiezen van het

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Wiskunde en ICT 1. Met het lettertype wiskunde.ttf kan je onderstaande wiskundige symbolen invoegen.

Wiskunde en ICT 1. Met het lettertype wiskunde.ttf kan je onderstaande wiskundige symbolen invoegen. Vergelijkingseditor 2010 Wiskunde Module 1a Wiskunde en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet

Nadere informatie

Hoe moet je een prachtige presentatie maken?

Hoe moet je een prachtige presentatie maken? Hoe moet je een prachtige presentatie maken? www.meestermichael.nl Geef de presentatie een titel. Klik dit vak aan om jouw presentatie een ondertitel te geven. Hier kun je je presentatie een titel geven

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 1.0 Introductie Excel helpt om data beter te begrijpen door het in cellen (die rijen en kolommen vormen) in te delen en formules te gebruiken om relevante berekeningen

Nadere informatie

GeoGebra 1e en 2e graad

GeoGebra 1e en 2e graad GeoGebra 1e en 2e graad WI-0097-01 Nascholing ICT-wiskunde Paul Decuypere, Ria Vandermeersch, Jozef Van Remoortere Werkgroep Integratie van de Informatica in de Wiskunde 2007 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie

Reader 43. Workshop. Mediatheek Tilburg Moller

Reader 43. Workshop. Mediatheek Tilburg Moller Reader 43 Workshop Kennismaken met websites FRONTPAGE 2003 Mediatheek Tilburg Moller 2 Inleiding... 5 1 Wat gaan we doen?... 5 1.1 Onderwerp.. 5 1.2 Inleiding.. 6 1.3 De opdracht 6 1.4 Infobronnen 6 1.5

Nadere informatie

ICT Publisher 2002 1

ICT Publisher 2002 1 ICT Publisher 2002 1 Werken met Publisher 2002 1. Het maken van een eenvoudige publicatie in Publisher Inhoud Wat gaat er gebeuren? Waarom ga ik het doen? Wat wordt het resultaat? Oefeningen en werkwijzen

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 2d: Het rekenblad Excel 2003. Boekhouden-informatica Informaticabeheer. BI2d. Jos Gils Erik Goossens

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 2d: Het rekenblad Excel 2003. Boekhouden-informatica Informaticabeheer. BI2d. Jos Gils Erik Goossens Info-books BI2d Toegepaste Informatica Boekhouden-informatica Informaticabeheer Deel 2d: Het rekenblad Excel 2003 Jos Gils Erik Goossens Woord vooraf Info-books geeft een reeks informaticahandboeken uit

Nadere informatie

Algemene handleiding beheermodule: WORDPRESS. digital4u.nl effectief op internet

Algemene handleiding beheermodule: WORDPRESS. digital4u.nl effectief op internet Algemene handleiding beheermodule: WORDPRESS digital4u.nl effectief op internet Inhoudsopgave Algemene handleiding 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 09 11 12 13 15 16 17 Introductie Inloggen Dashboard Berichten

Nadere informatie

Handleiding voor Leden

Handleiding voor Leden Handleiding voor Leden Wedstrijdverslagen maken op www.lvvtornado.nl 1 Inleiding & Inhoudsopgave Deze handleiding helpt bij het toevoegen van wedstrijdverslagen en foto s op www.lvvtornado.nl Het doel

Nadere informatie

Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise

Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gedistribueerd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm

Nadere informatie

Tekstverwerking. Wat gaan we leren? Opdracht: Geavanceerde opmaak. Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke

Tekstverwerking. Wat gaan we leren? Opdracht: Geavanceerde opmaak. Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke Wat gaan we leren? Tekstverwerking In deze cursus gaan we meer leren over de opmaak van een Word-document. We hebben al met verschillende soorten opmaak leren werken: Tekenopmaak Alineaopmaak Paginaopmaak

Nadere informatie

WEBSITES MAKEN MET GOOGLE SITES HANDLEIDING GEBOL

WEBSITES MAKEN MET GOOGLE SITES HANDLEIDING GEBOL WEBSITES MAKEN MET GOOGLE SITES HANDLEIDING GEBOL Inleiding Deze handleiding is gemaakt om te illustreren hoe je een website kunt bouwen met Google Sites. Met deze eenvoudige, maar uitgebreide handleiding

Nadere informatie

Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen

Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen Oefening 2 : Het gebruik van een OPZOEKTABEL Maak eerst een backup van de werkende versie In onze eigen database moeten we het principe van een opzoektabel

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

mijndomein.nl De Basiscursus Websitemaker

mijndomein.nl De Basiscursus Websitemaker mijndomein.nl De Basiscursus Websitemaker iedereen een website deel 1: Structuur en Inhoud - 01-09-2012 mijndomein.nl Basiscursus WEBSITEMAKER Om deze cursus te kunnen volgen moet je: Beschikken over de

Nadere informatie