10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel"

Transcriptie

1 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel In de komende hoofdstukken worden een aantal voorbeelden van berekeningen die gemaakt kunnen worden in Excel uitgelicht. U kunt deze berekeningen ook zodanig aanpassen naar uw eigen smaak. Het gaat er vooral om dat u weet hoe een berekening gemaakt wordt. Voorbeeld administratie Het maken van een eenvoudige administratie in Excel kan u inzicht geven in de maandelijkse inkomsten en uitgaven. In de komende les gaat u leren hoe een administratie gemaakt kan worden. Onderstaande afbeelding laat zien de eerste basis zien. Er zijn hier nog geen berekeningen gemaakt echter alleen waarden ingevuld. Bovenstaande afbeelding kunt u in zijn geheel overnemen, zoals gezegd zijn hier nog geen formules gemaakt. In de kolom A zijn de maandelijkse lasten ingevuld met daaronder het maandtotaal (deze is vetgedrukt). In de rij 3 zijn de maanden januari, februari en maart getypt met daarachter het totaal. De getallen zijn allen voorbeeldgetallen. Door de vele cellen kan het makkelijker werken door de cellen te omlijnen. Dat wil zeggen dat de buitenste rand en de binnen lijnen voorzien worden van een streeplijn. Sleep met uw muis vanaf de Cel A3 diagonaal naar de Cel E10. Wanneer u de muis loslaat zal het gedeelte waar u over hebt gesleept blauw zijn, wat betekent geselecteerd. Klik nu met de rechtermuisknop ergens in het blauwe gedeelte. En kies voor Celeigenschappen in het venster dat wordt geopend. (zie onderstaande afbeelding) 1

2 Klik met de linkermuisknop in het vakje boven Omtrek en het vakje boven Binnen. U hebt het geselecteerde gedeelte omlijnt en de binnenste randen een lijn gegeven. Door met de muis in een willekeurige cel te klikken zal de selectie opgeheven worden. (Zie onderstaande afbeelding). 2

3 De omlijning laat de aandacht beter op de tabel vallen. U kunt ook kleuren aan bepaalde cellen geven. Door het gedeelte met de getallen te selecteren, wederom slepen met de muis en in de selectie te klikken met de rechtermuisknop kiest u voor Celeigenschappen en vervolgens voor Patronen. In dit voorbeeld is gekozen voor een lichtblauwe kleur, klik vervolgens op de knop Ok. De getallen die zijn ingevuld hebben nu een lichtblauwe kleur gekregen. Door de cellen naast Maandtotaal en onder Totaal ook te selecteren kunt u ook deze een aparte kleur geven. Zoals al 3

4 eerder is besproken zijn dit cellen die niet aaneengesloten zijn en dus worden geselecteerd door de Ctrl toets in te drukken en vervolgens een voor een met de linkermuisknop op de cellen klikken. Hebt u dat gedaan dan geeft u aan deze cellen ook een kleur door op een van de geselecteerde cellen te klikken met de rechtermuisknop en vervolgens kikken op Celeigenschappen en Patronen. Na de kleurkeuze klikt u op Ok. De lay-out is nu gemaakt en de getallen zijn ingevuld. Nu kunt u beginnen met het maken van de formules. Dit kan in dit voorbeeld op twee manieren. 1. Door de som te maken en te beginnen in de cel waar de uitkomst moet komen te staan. In deze cel typt u = en vervolgens op de cel B4 typ nu het + teken en vervolgens op de cel C4. Typ wederom + en klik met de muis op D4. (zie onderstaande afbeelding) Klik op de toets Enter en de uitkomst van uw berekening zal in cel E4 komen te staan. 2. U kunt ook een Autosom instellen. Een Autosom wil zeggen dat u alle cellen die bij elkaar opgeteld moeten worden inclusief de cel waar de uitkomst moet komen selecteert. Dit doet u door over de genoemde cellen te slepen met de muis. 4

5 Bovenstaande afbeelding ziet u dat alle cellen inclusief de cel waar de uitkomst moet komen zijn geselecteerd. Op de plaats waar de rode pijl staat ziet u een vreemd teken dat lijkt op de E. Klik op deze knop (de autosom) en direct zal de uitkomst van de optelling in de open cel komen te staan. 5

6 Maak zowel de horizontale als de verticale berekening verder af. Heeft u dit goed gedaan dan zal uw tabel er net zo uit zien als de bovenstaande afbeelding. Ook de laatste rij met de Maandtotalen wordt met behulp van de Autosom gemaakt. Uw maandoverzicht is gemaakt en de formules staan erin. Dit is makkelijk wanneer u een getal wijzigt. Omdat de formules zijn gemaakt kunt u een cel veranderen van getal en zullen ook de overige cellen met uitkomsten direct mee veranderen. Onderstaande afbeelding laat een voorbeeld zien. Het getal 500 in de cel B4 is vervangen door het getal 800. Nadat u klikt op de toets Enter zullen de cellen E4, B10 en E10 direct mee veranderen. De som is immers veranderd. Het getal 500 is vervangen door 800. Kijk naar de totalen die in onderstaande afbeelding zijn veranderd door deze wijziging. 6

7 Bekijk de video en print de lesstof van oefening 9 administratie maken op de website 7

8 Onkostendeclaratie maken Wanneer u actief bent in het bedrijfs- of verenigingsleven dan zal het gebeuren dat u kosten hebt gemaakt voor dit doel. Deze kosten kunt u overzichtelijk maken door in Excel een onkostendeclaratie met de specifieke kosten te maken. U kunt zo per maand, kwartaal of jaar overzichtelijk de gemaakte kosten in kaart brengen. In dit hoofdstuk gaat u een voorbeeld onkostendeclaratie maken. Uiteraard zullen de kostenbenamingen niet hetzelfde zijn als die u wenst te gebruiken maar dat kunt u persoonlijk aanpassen. Als eerste gaat u een Lay-out maken van de naam van het te maken document. U maakt nog geen formules eerst de kop van uw document. (zie volgende afbeelding). De titel van het nieuwe document is aangemaakt en de gegevens die door de gebruiker standaard ingevuld dienen te worden. Let erop dat u de regels die u maakt met een vetgedrukt lettertype weergeeft of de grootte aanpast. (klik op de eerste cel waar u een tekst hebt staan en ga vervolgens naar de werkbalk om de lettertypen aan te passen). In dit voorbeeld gaan we ook met kleuren werken. Dat wil zeggen dat we de cellijnen laten verdwijnen op plaatsen waar die niet nodig zijn. Selecteer de gehele bovenste regel door te slepen en klik in de selectie met de rechtermuisknop. U kiest voor Celeigenschappen en vervolgens voor Patroon. 8

9 In het voorbeeld is gekozen voor een bruine kleur. Na de kleurkeuze klikt u op de knop Ok en direct zal de gekozen kleur verschijnen. Ook is in het voorbeeld het gedeelte waar de Naam, enz.. ingevuld dient te worden wit gemaakt. Dit gebeurt op dezelfde wijze. Selecteren door te slepen en vervolgens klikken met de rechtermuisknop in de selectie. Kies voor Celeigenschappen en Patroon en kies de kleur Wit rechts onderin. Klik als laatste op de knop Ok. Onderstaande afbeelding laat zien hoe uw beeld dan moet zijn. 9

10 U hebt nu de kop van het document afgerond en de cellen een kleur gegeven met behulp van Patroon bij Celeigenschappen. Nu dienen de onderwerpen ingevuld te worden. Voorbeeld is de datum, omschrijving, autokosten etc. In dit voorbeeld zijn onderwerpen gekozen die uiteraard door u persoonlijk aangepast kunnen worden. Er is gekozen om de onderwerpen horizontaal weer te geven. (bekijk de volgende afbeelding). Bovenstaande afbeelding laat de onderwerpen zien die gekozen zijn. U merkt al snel dat de benamingen niet in een cel passen. Ook kan het zijn dat datgene u later moet invullen niet past. Als voorbeeld de Omschrijving. Deze kolom zal breder moeten zijn dan bijvoorbeeld de datum. U doet dit door op de kolomkop te klikken (bovenstaand de kolomkop B. Door met de muis uiterst rechts van de kolom kop te gaan staan ziet u de muis veranderen van vorm. Klik de muis nu in en sleep de kolom zo breed u hem wilt hebben. 1 0

11 De kolom waar Datum staat kan zo ingesteld worden dat u door bijvoorbeeld 5-4 te typen daar automatisch 15-april van gemaakt wordt. U kunt de cellen in deze kolom allemaal selecteren door erover te slepen en in de selectie te klikken met de rechtermuisknop. U kiest wederom voor Celeigenschappen en vervolgens voor het tabblad Getal. Klik in het keuzemenu op Datum. Aan de rechterzijde van het scherm kunt u uit een sub menu kiezen hoe u wenst dat de datum wordt weergegeven. Klik als laatste op de knop Ok. (zie de vorige afbeelding). De cellen waarin straks getallen ( ) worden ingevuld doet u op gelijke wijze als voorgaande. U selecteert alle aansluitende cellen en klikt met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde cellen. Kies voor Celeigenschappen en kies Getal en vervolgens Valuta (zie onderstaande afbeelding). 1 1

12 De cellen waar Valuta of een Datum wordt weergegeven zijn ingesteld. De cellen waar later in het document daadwerkelijk de informatie wordt ingevuld gaat u omlijnen. Dat wil zeggen dat de cellen duidelijker uitgelicht worden en zo makkelijker te gebruiken. U selecteert de cellen en kolommen die u wilt omlijnen en klikt met de rechtermuisknop in het geselecteerde gedeelte. Kies voor Celeigenschappen en vervolgens voor Rand. (zie de volgende afbeelding) 1 2

13 De geselecteerde cellen moeten rondom een lijn krijgen, maar ook alle lijnen daarbinnen wilt u dikgedrukt hebben. U doet dit snel door met de muis te klikken op Omtrek en vervolgens op de knop Binnen. Als laatste klikt u op Ok. Klik een willekeurige lijn aan en u ziet dat alle lijnen die u geselecteerd had vetgedrukt zijn. Uw kunt het document verder aanpassen door nog enkele patronen toe te passen. (zie onderstaande afbeelding). Aan de onderzijde waar de totalen weergegeven worden is voor een patroon gekozen in een grijze tint. Dit is gedaan om daar de aandacht naar te trekken. De formules kunnen nu ingesteld worden. De horizontaal ingevulde kosten zullen aan het einde van de regel direct opgeteld moeten worden om een totaal te krijgen. 1 3

14 De cel I9 is geselecteerd. Typ vervolgens het = teken, dit betekent dat u een som gaat aanmaken. Kik vervolgens met de muis op de cel D9. Nu typt het + teken. Dit doet u tot en met de kantoorartikelen. Vervolgens klikt u op de toets Enter. De som is nu gemaakt. In de cel I9 komt het totaal van de cellen D9 t/m G9. Let op! Wanneer u de kilometers invult als getal en niet de kosten voor de brandstof dan moet u niet de eerste cel bij de telling zetten, bovenstaande berekening maar zonder de cel D9. Wilt u de kilometers wel vermelden dan kunt u een extra kolom aanmaken met Brandstofkosten en hier het te declareren bedrag laten verschijnen. Hoe u deze formule maakt wordt later in dit hoofdstuk besproken. 1 4

15 De formule in de rij 9 hebt u zojuist gemaakt. Door deze rij inclusief de totaal cel te selecteren kunt u de overige velden dezelfde berekening laten maken. Selecteer eerst de rij 9. Ga uiterst rechts op de selectie staan waar een dik gedrukt vierkant in de selectie te zien is. Sleep vervolgens de muis naar de rij 22. Voor alle rijen is nu dezelfde formule aangemaakt. (zie bovenstaande afbeelding). 1 5

16 De kolom I met de totaallijst bevat nu een formule zodat wanneer in de cellen bedragen worden ingevuld direct deze rij aangepast zal worden. Onderaan de kolom is een totaal van de uitkomst van alle rijen van belang om in een oog opslag het totaal van de onkosten te kunnen bekijken. U kunt de kolom I selecteren vanaf cel I9 tot en met I23. Klik vervolgens op Autosom, zie rode pijl vorige afbeelding. Het totaal zal voortdurend gewijzigd worden als er bedragen bij of af gehaald worden. In de kolom kilometers worden de werkelijk gereden kilometers ingevuld. Dit zijn getallen en geen Euro s wat betekent dat deze omgerekend moeten worden en niet als werkelijke kilometers bij het totaal mogen. In de kolom H zijn de brandstofkosten weergegeven. Deze cellen geven de som van het aantal kilometers vermenigvuldigd met een kilometervergoeding. De formule ziet er in dit voorbeeld als volgt uit: Typ in de cel H9 het = teken. Kik met de muis op de cel D9 en typ *. Typ vervolgens de kilometervergoeding 0,26 en druk op de toets Enter. Wanneer er nu een getal aan kilometers wordt ingevuld in de cel D9 zal dit in de cel H9 direct verrekend worden naar onkosten in Euro s. (zie onderstaande afbeelding) Na deze formule te hebben gemaakt kunt u de cel H9 selecteren en aan de rechter onderzijde naar de cel H22 slepen. U hebt dan de berekening van cel H9 in alle overige geselecteerde cellen doorgevoerd. (zie de volgende afbeelding). 1 6

17 In de kolom kantoorartikelen kunt u alleen een bedrag invullen. Om te weten waar u deze kosten aangemaakt hebt kunt u in de cel een opmerking invoegen. Kik met de rechtermuisknop op de cel G10 en kies de optie Opmerking invoegen. Vervolgens kunt u de aankopen kantoorartikelen benoemen om later makkelijk te kunnen verantwoorden. 1 7

18 Het document is nu gemaakt en de formules zijn allemaal doorgevoerd. U kunt de lay-out naar persoonlijk wens verder afronden. Belangrijk is dat u controleert of de horizontale en verticale formules correct zijn ingevuld. Controleer dit door getallen in te vullen en kijken of de kolom met het totaal direct mee veranderd. Het uiteindelijk gemaakte document kunt u downloaden bij de oefening behorende bij dit onderdeel. Bekijk de video en print de lesstof van oefening 10 onkostendeclaratie maken op de website 1 8

19 Kalender maken In deze les laten we u zien hoe een kalender te maken met verschillende tabbladen. Voor elke maand een apart werkblad. Als eerste gaat u net als voorgaande oefening de lay-out aanmaken. Geen formules alleen het uiterlijk van uw document. De rijen en kolommen hebben allemaal een standaard breedte en hoogte. Dat is met deze oefening niet wenselijk aangezien er dan geen ruimte is om een tekst op een bepaalde dag te kunnen schrijven. Klik met de rechtermuisknop op een Rijkop of Kolomkop en kies voor rijhoogte of kolombreedte. In onderstaand voorbeeld is met de rechtermuisknop op de Rij1 geklikt en vervolgens gekozen voor Rijhoogte. De volgende afbeelding laat zien welk scherm u in beeld krijgt. Dit scherm geeft de mogelijkheid een getal in te vullen waardoor de rij hoger gemaakt kan worden. Deze rij wordt minder hoog gemaakt. Het getal 5 is ingevuld en vervolgens bevestigd met door te klikken op de knop Ok. In de Cel B2 is de eerste maand van het jaar ingevuld. Zorg ervoor dat in Celeigenschappen bij Getal de categorie Tekst is aangeklikt en klik vervolgens op Ok. Wanneer u dit niet doet zal Excel een andere benaming aan de cel geven dan u ingeeft. (zie onderstaande afbeelding). 1 9

20 In de cellen B3 t/m H3 zijn de dagen van de week ingevuld. De kolombreedte is aangepast en breder gemaakt. Door met de muis te slepen van Cel B3 naar H3 selecteert u dat gebied. Klik vervolgens op Opmaak en kies voor Rij en vervolgens hoogte (zie volgende afbeelding). In het venster dat geopend wordt kunt u de standaard kolomhoogte aanpassen. In het voorbeeld is dat gedaan naar 45. Resultaat is dat de cellen die de dagen weergeven groot genoeg zijn om informatie in te zetten. Onderstaande afbeelding laat zien dat de cellen groter zijn. 2 0

21 Januari 2009 staat standaard ingesteld op de kleur automatisch. Dit is altijd de kleur zwart. Deze kleur kunt u aanpassen door op de cel te klikken met de rechtermuisknop en te kiezen voor Celeigenschappen. Kies het tabblad Lettertype en klik op het pijltje naar beneden naast automatisch. (zie vorige afbeelding). Kies een kleur die u wenst te gebruiken en klik vervolgens op de knop Ok. Naast de lettertypen kunnen we ook, zoals in een vorige les besproken, een selectie cellen een patroon geven. Dat wil zeggen dat u de selectie inkleurt. Sleep over de cellen die u wilt selecteren en klik met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde cellen. Kies voor Celeigenschappen en vervolgens het tabblad Patronen. In dit voorbeeld is gekozen voor de kleur Blauw. Als laatste klikt u op de knop Ok. (Zie onderstaande afbeelding) 2 1

22 De geselecteerde cellen zijn nu Blauw ingekleurd. Om de letters die nu zwart zijn beter te laten zien is het aan te raden om deze wit te maken. Dit doet u ook in het venster Celeigenschappen bij het tabblad lettertype en u kiest de kleur wit en klikt vervolgens op de knop Ok. Laat de selectie die u hebt gekleurd en waarvan u het lettertype hebt aangepast in wit actief. Klik in de werkbalk op de knop Vetgedrukt en Gecentreerd. (zie onderstaande afbeelding). 2 2

23 Maak een selectie door met de muis te slepen van cel B4 naar H8. De cellen zijn vergroot, echter wanneer hier nu een getal in wordt geplaatst zal dit getal in het midden van de cel komen te staan. Dat is niet wenselijk, immers is de ruimte om daar te schrijven direct weg. Klik op een van de geselecteerde cellen en ga naar Celeigenschappen. Kies voor het tabblad Uitlijning. Zorg dat Horizontaal staat op links (inspringing) en Verticaal op Boven. Klik als laatste op de knop Ok. (zie onderstaande afbeelding). De cellen die zaterdag en zondag aangeven zijn door middel van celeigenschappen en patronen in de kleur Mint gekleurd. De plaatsen waar geen datum komt te staan zijn op dezelfde wijze ingekleurd. Nu kunnen de data ingevuld worden. Cel E4 t/m H4 zijn handmatig ingevuld. De cel B5 heeft een formule gekregen. Klik met de linkermuisknop in de cel B5 en typ het = teken, klik vervolgens in de cel H4 en typ het + teken. Typ het getal 1 en druk op de toets Enter. (kijk in de formulebalk naar de berekening). 2 3

24 Na het maken van de formule in de cel B5 kunt u deze rechts onderin de cel slepen tot en met de cel B8. De formule geldt nu voor de cellen B5 tot en met B8. Klik nu met de linkermuisknop in de cel C5. Typ in de cel het = teken en klik vervolgens met de muis op de cel B5. Typ nu het + teken en typ het cijfer 1. Klik als laatste op de Enter toets. Ook in de cel C5 is nu een formule gezet. Klik de cel C5 aan met de muis en sleep (rechts onderin de hoek van de cel) naar de cel C8. U hebt nu alle formules die nodig zijn geplaatst en bent klaar om alle maanden als werkbladen te kopiëren. Zie onderstaande afbeelding. 2 4

25 De lay-out van uw kalender is voor een maand gemaakt. Ook de formules zijn ingevuld. Het volgende dat moet gebeuren is het kopiëren van het werkblad Januari naar 11 werkbladen die de overige maanden van het jaar worden. Klik met de rechtermuisknop op het werkblad met de naam jan 09 en kies voor de optie Blad verplaatsen of kopiëren. Kies voor blad Blad 2 en kies voor kopie maken (zie bovenstaande afbeelding). 2 5

26 U hebt nu een kopie gemaakt van werkblad jan 09 en dit in blad2 gezet. U hebt nu een exacte kopie gemaakt. Als eerste moeten we het werkblad veranderen naar febr 09. Klik met de rechtermuisknop op jan 09(2) en kies de optie Naam wijzigen. Typ vervolgens febr 09 in. Nu zullen de data veranderd moeten worden. De eerste van de maand februari in 2009 is Zondag. Haal de eerste data handmatig weg en vul in cel H4 het cijfer 1. De overige velden worden automatisch ingevuld. Let echter op de laatste dagen van de maand. Wanneer er teveel dagen staan kunt u ook die handmatig verwijderen. Tevens de koptekst veranderen van Januari naar Februari

27 Het kopiëren van bovenstaand werkblad dient u voor alle overige maanden te doen. Om overzicht te houden kan het een handig hulpmiddel zijn om de tabbladen van de werkbladen om en om een kleur te geven. Klik op een tabblad met de rechtermuisknop en kies de optie Tabkleur. Kies vervolgens een kleur die u wilt gebruiken en klik op de knop Ok. Na het kopiëren van de werkbladen tot en met de maand December zal uw document er hetzelfde uitzien als de bovenstaande afbeelding. U kunt bij de oefening behorende bij dit onderwerp ook het uiteindelijke document downloaden. Bekijk de video en print de lesstof van oefening 11 kalender maken op de website 2 7

28 Indien u een technische vraag hebt over een van onze producten en geen antwoord op onze website () hebt gevonden, kunt u ons telefonisch bereiken, elke werkdag van uur. 2 8

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

1 Copyright 2009 Digitale Computer Cursus 1e druk 2009 Auteur Interactieve oefeningen en website Vormgeving A. Beumer A.J.M. Mul A. Beumer Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

SNEL WERKEN MET EXCEL

SNEL WERKEN MET EXCEL SNEL WERKEN MET EXCEL 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Snel werken met Excel C O M P

Nadere informatie

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl Een toekomst voor ieder kind www.altra.nl Excel Tips en trucs Knippen/kopiëren Kolommen verplaatsen Het is handig om de kolommen met de module en locatie als eerste twee in het overzicht te hebben. Selecteer

Nadere informatie

6. Absolute en relatieve celadressering

6. Absolute en relatieve celadressering 6. Absolute en relatieve celadressering In deze module leert u: - Wat absolute en relatieve celadressering is; - De relatieve celadressering toepassen; - De absolute celadressering toepassen; - De absolute

Nadere informatie

Excel 2010 NL. Stap voor Stap formulier maken. Een formulier maken in Excel 2010 NL aan stap voor stap beschreven. Blad kopiëren en Afdrukken.

Excel 2010 NL. Stap voor Stap formulier maken. Een formulier maken in Excel 2010 NL aan stap voor stap beschreven. Blad kopiëren en Afdrukken. Excel 2010 NL Stap voor Stap formulier maken Een formulier maken in Excel 2010 NL aan stap voor stap beschreven. Blad kopiëren en Afdrukken. Peter 17-11-2016 Excel 2010 NL: FORMULIER A4 LIGGEND UITLEG

Nadere informatie

Het uiterlijk lijkt erg op Word, een paar belangrijke verschillen geven we aan in de schermafdruk hieronder.

Het uiterlijk lijkt erg op Word, een paar belangrijke verschillen geven we aan in de schermafdruk hieronder. Inleiding Rekenen is een onderdeel van iedere opleiding. Het programma waar je mee kunt rekenen op de computer is het programma Excel, onderdeel van Microsoft Office. Excel is een krachtig rekenprogramma.

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Microsoft Excel 2016

Microsoft Excel 2016 Microsoft Excel 2016 Titel Microsoft Excel 2016 Eerste druk December 2017 De module Microsoft Excel 2016 is een onderdeel van de WERKportal.nl. De WERK-portal.nl is een product van SBCM en Cedris. Website:

Nadere informatie

Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten

Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten Microsoft Excel is een rekenprogramma. Je kan het echter ook heel goed gebruiken voor het maken van overzichten, grafieken, planningen, lijsten en scenario's.

Nadere informatie

1. Cellen en formules

1. Cellen en formules 13 1. Cellen en formules Microsoft Excel is een rekenprogramma, ook wel spreadsheetprogramma genoemd. Met het woord spread wordt in het Engels tekst over meer kolommen bedoeld en de term sheet betekent

Nadere informatie

1. Kennismaken met Calc

1. Kennismaken met Calc 1. Kennismaken met Calc In deze module leert u: - het programma Calc starten. - de onderdelen van het programmavenster van Calc herkennen. - over het werkblad verplaatsen. - gegevens invoeren. - het programma

Nadere informatie

Microsoft Word Kolommen en tabellen

Microsoft Word Kolommen en tabellen Microsoft Word 2010 Kolommen en tabellen Inhoudsopgave 8. Kolommen en tabellen 8.1 Tabtoets en tabstops 8.2 Tabellen maken 8.3 Tabel selecteren en tekst opmaken 8.4 Kolommen en rijen invoegen en verwijderen

Nadere informatie

Basis Excel cursus 2013

Basis Excel cursus 2013 Basis Excel cursus 2013 Learnit Training Gratis cursus Excel 2013 Deze Learnit cursus is ontwikkeld om u een indruk te geven van het rekenprogramma Excel 2013 en haar mogelijkheden. In zes lessen leert

Nadere informatie

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac 2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac Deze cursus bestaat uit 4 delen. 1. Werkblad gebruiken voor berekeningen 2. Werkblad gebruiken voor het maken van lijsten 3. Werkblad gebruiken voor een (eenvoudige) boekhouding

Nadere informatie

De celwijzer is een rechthoekig kader dat om de actieve cel zit. celwijzer

De celwijzer is een rechthoekig kader dat om de actieve cel zit. celwijzer Inhoudsopgave: De werkmap p. 1 Navigeren p. 1 Selecteren p. 2 Het hele werkblad selecteren p. 2 Gegevens invoeren p. 3 De kolombreedte aanpassen p. 3 Bladtabs p. 4 Naam tabblad wijzigingen p. 4 Invoegen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel HOOFDSTUK 1 beginnen met excel Inleiding Voor het betere rekenwerk in de bedrijfseconomie worden spreadsheets (rekenbladen) gebruikt. In dit hoofdstuk leer je omgaan met algemene basisbewerkingen in Excel:

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 1.0 Introductie Excel helpt om data beter te begrijpen door het in cellen (die rijen en kolommen vormen) in te delen en formules te gebruiken om relevante berekeningen

Nadere informatie

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel.

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel. Excel Inleiding Het woord computer betekent zoiets als rekenmachine. Daarmee is is eigenlijk aangegeven wat een computer doet. Het is een ingewikkelde rekenmachine. Zelf voor tekstverwerken moet hij rekenen.

Nadere informatie

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 1 Excel opstarten en afsluiten EXCEL kan worden opgestart via. Als EXCEL al vaker is gestart kun je direct op Microsoft Office EXCEL 2010 klikken. Typ anders in het zoekvak de eerste letters

Nadere informatie

Makkelijk Publiceren

Makkelijk Publiceren Met Makkelijk Publiceren is het mogelijk overzichten te maken van bijvoorbeeld de actuele uitgeleende materialen of het aantal uitleningen per leerling. Deze overzichten worden getoond in Microsoft Office

Nadere informatie

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen;

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen; 15. Tabellen Misschien heeft u al eens geprobeerd om gegevens in een aantal kolommen te plaatsen door gebruik te maken van spaties, kolommen of tabs. Dat verloopt goed totdat u gegevens wilt wijzigen of

Nadere informatie

Computerlessen voor Senioren. Themacursus. Basis Excel. Uitgave Samenstelling: Lucien Delchambre Paul Derycke. Werken met mappen 1

Computerlessen voor Senioren. Themacursus. Basis Excel. Uitgave Samenstelling: Lucien Delchambre Paul Derycke. Werken met mappen 1 & Computerlessen voor Senioren Themacursus Basis Excel Uitgave 2010 Samenstelling: Lucien Delchambre Paul Derycke Werken met mappen 1 HANDLEIDING BASIS EXCEL 3 1 Inleiding 3 2 Belangrijke functies 8 3

Nadere informatie

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken.

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Excel opstarten, verkennen en afsluiten EXCEL kan bijvoorbeeld worden opgestart via de snelkoppeling naar EXCEL op het bureaublad, als deze er is, of via of. Als EXCEL al vaker

Nadere informatie

Handleiding aanpassen Cito-excelbestanden

Handleiding aanpassen Cito-excelbestanden Handleiding aanpassen Cito-excelbestanden M. van den Berg GION Februari 2015 Analyse Cito-opgaven 1) Neem het blad Analyse Cito-toetsopgaven voor u; 2) Pak de Cito-toets die u wilt invoeren voor u; 3)

Nadere informatie

les 6 draaitabellen en draaigrafieken Herhaling Oefening 6.1

les 6 draaitabellen en draaigrafieken Herhaling Oefening 6.1 draaitabellen en draaigrafieken Herhaling Oefening 6.1 a. Open de werkmap Draaitabel. b. Sorteer de gegevens Van A naar Z op de kolom Verkoper. c. Maak een Tabel bij alle gegevens van de verkoper De Koning.

Nadere informatie

Cellen automatisch vullen

Cellen automatisch vullen Cellen automatisch vullen Open een nieuw bestand. Typ in cel A1 het woord Zondag. Klik op cel A1. Er staat nu een kader omheen. Rechts onder in het kader zie je een vierkantje, de vulgreep. Sleep de vulgreep

Nadere informatie

Les 6 Kalender maken. Gerkje Gouweouwe

Les 6 Kalender maken. Gerkje Gouweouwe 2014 Les 6 Kalender maken Gerkje Gouweouwe 25-5-2014 LES 6 KALENDER MAKEN IN WORD. Open Word, klik Tabblad Invoegen klik onder Tabel op het Vinkje en kies Tabel invoegen onderstaand scherm verschijnt.

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Handleiding Word de graad

Handleiding Word de graad Handleiding Word 2010 3de graad Inhoudsopgave Regelafstand 3 Knippen 3 Kopiëren 5 Plakken 6 Tabs 7 Pagina-instellingen 9 Opsommingstekens en nummeringen 12 Kopteksten en voetteksten 14 Paginanummering

Nadere informatie

Werken aan de hand van. Microsoft Excel. Schooljaar V. Schelkens, C. Kaivers, F. Thomas

Werken aan de hand van. Microsoft Excel. Schooljaar V. Schelkens, C. Kaivers, F. Thomas Werken aan de hand van Microsoft Excel Schooljaar 2018-2019 V. Schelkens, C. Kaivers, F. Thomas In dit project ga je leren hoe je een rekenblad aan de hand van Microsoft Excel kan opstellen. Bij elke oefening

Nadere informatie

1 De werkmap beschermen

1 De werkmap beschermen 1 De werkmap beschermen Er zijn veel redenen om een werkmap, of delen ervan, te willen afschermen of beschermen. Het kan zijn dat delen van een werkblad gegevens bevatten die nodig zijn bij een berekening,

Nadere informatie

1. Rekenen en formules

1. Rekenen en formules 9 1. Rekenen en formules Microsoft Excel is een zogenaamd spreadsheetprogramma. Het woord spreadsheet is zo n typische computerterm die u pas gaat begrijpen als u met zo n programma werkt. Te vertalen

Nadere informatie

Excel: jaarkalender maken, bevat voorw. opmaak opties

Excel: jaarkalender maken, bevat voorw. opmaak opties Excel: jaarkalender maken, bevat voorw. opmaak opties Handleiding van Auteur: CorVerm Januari 2011 handleiding: Excel: jaarkalender maken, bevat voorw. opmaak opties In dit artikel leggen we aan de hand

Nadere informatie

2.13 Herhaling basis/verdieping: oefeningen

2.13 Herhaling basis/verdieping: oefeningen 2.13 Herhaling basis/verdieping: oefeningen Oefening 7.: Gegevens invoeren Open een nieuw document. Vul uw scherm in zoals hieronder weergegeven. Bewaar de map onder de naam Factuur. Oefening 8.: Kolombreedte

Nadere informatie

Excel Elektronisch rekenblad Dhr. Goeminne

Excel Elektronisch rekenblad Dhr. Goeminne 2 e semster 13 Excel Elektronisch rekenblad Dhr. Goeminne Naam :. Hoofdstuk 1: Inleiding Met een rekenblad kunnen we gegevens berekenen, vergelijken, ordenen en presenteren. Excel start je op via het menu

Nadere informatie

1. Rekenen en formules

1. Rekenen en formules 9 1. Rekenen en formules Microsoft Excel is een rekenprogramma, ook wel spreadsheetprogramma genoemd. Met het woord spread wordt in het Engels tekst over meer kolommen bedoeld en de term sheet betekent

Nadere informatie

Deze les heeft veel oefeningen. Om tijd te besparen kunt u eventueel de herhaling

Deze les heeft veel oefeningen. Om tijd te besparen kunt u eventueel de herhaling draaitabellen en draaigrafieken Herhaling Deze les heeft veel oefeningen. Om tijd te besparen kunt u eventueel de herhaling overslaan. Oefening 6.1 a. Open de werkmap Draaitabel. b. Sorteer de gegevens

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Bewerken

Hoofdstuk 8: Bewerken Hoofdstuk 8: Bewerken 8.0 Inleiding Bewerken in Excel gaat grotendeels hetzelfde als het bewerken in andere Microsoft Office programma s. Als het bekend is hoe in Word tekst te knippen en plakken, dan

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

Excel opdracht: Belkosten

Excel opdracht: Belkosten Excel opdracht: Belkosten In deze opdracht gaan we Excel gebruiken om uit te vinden wat het meest geschikte mobiele telefoonabonnement voor ons is. Hierbij willen we kijken wat een aantal verschillende

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

Rekenen, catalogiseren, rapporten en andere zaken. Werken met een spreadsheet. door M. Aangeenbrug

Rekenen, catalogiseren, rapporten en andere zaken. Werken met een spreadsheet. door M. Aangeenbrug Rekenen, catalogiseren, rapporten en andere zaken Werken met een spreadsheet door M. Aangeenbrug Op de meeste PC s is wel een kantoorpakket geïnstalleerd. Velen beperken zich tot het gebruik van de tekstverwerker

Nadere informatie

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop.

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Les 1: Witte rand om de foto m.b.v. canvasgrootte. 1. Open de foto in Photoshop. 2. Klik in menu AFBEELDING op CANVASGROOTTE 3. Zorg dat in het vakje

Nadere informatie

Excel : de basis. Wat is Excel?

Excel : de basis. Wat is Excel? Excel : de basis Wat is Excel? Excel is een rekenbladprogramma (spreadsheet). Je kan met dit programma dus op een eenvoudige manier getallen weer geven, ordenen, vergelijken, berekenen en presenteren.

Nadere informatie

INKIJKEXEMPLAAR WERKEN MET EXCEL. Werken met excel. Hoe? Zo!

INKIJKEXEMPLAAR WERKEN MET EXCEL. Werken met excel. Hoe? Zo! Werken met excel 1 WERKEN MET EXCEL In dit boek leer je werken met Excel. Met Excel maak je berekeningen. Het is een soort uitgebreide rekenmachine. Het boek bestaat uit 4 hoofdstukken. De eerste hoofdstukken

Nadere informatie

5. Functies. In deze module leert u:

5. Functies. In deze module leert u: 5. Functies In deze module leert u: - Wat functies zijn; - Functies uitvoeren; - De verschillende functies van Calc kennen. - Naar een ander werkblad verwijzen. U kunt eenvoudige berekeningen, zoals aftrekken,

Nadere informatie

Een tabel is samengesteld uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Elk vakje uit een tabel is een cel.

Een tabel is samengesteld uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Elk vakje uit een tabel is een cel. Module 14 Tabellen Een tabel invoegen Een tabel tekenen Verplaatsen en selecteren in een tabel Een tabel opmaken Veldnamenrij herhalen Rijen en kolommen toevoegen en verwijderen Tekst converteren naar

Nadere informatie

Excel voor beginners (2) Handleiding van Helpmij.nl

Excel voor beginners (2) Handleiding van Helpmij.nl Excel voor beginners (2) Handleiding van Auteur: CorVerm April 2008 Ook deze keer gaan we aan de hand van een voorbeeld aan de slag om Excel beter te leren kennen. Ditmaal gaan we een model maken om de

Nadere informatie

8. Adresetiketten maken

8. Adresetiketten maken 8. Adresetiketten maken In deze module leert u: - Hoe u een adressenbestand kunt maken; - Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan Writer; - Hoe u adresetiketten van dat adressenbestand kunt maken;

Nadere informatie

Korte inleiding Excel

Korte inleiding Excel Korte Inleiding Excel, het verwerken van meetresultaten 1 Korte inleiding Excel ten behoeve van het verwerken van meetresultaten. In deze korte cursus zullen we leren hoe we het spreadsheet-(rekenvel-)programma

Nadere informatie

Excel opdracht: ICT cijferlijst. Stap 1: De eerste inhoud. Stap 2: Een beetje opmaak

Excel opdracht: ICT cijferlijst. Stap 1: De eerste inhoud. Stap 2: Een beetje opmaak Excel opdracht: ICT cijferlijst Het leven van een ICT leraar is zwaar. Hij moet niet alleen hard werken om leuke en nuttige Excelopdrachten te verzinnen voor zijn leerlingen. Hij moet ook nog een cijferadministratie

Nadere informatie

Hoe moet je een prachtige presentatie maken?

Hoe moet je een prachtige presentatie maken? Hoe moet je een prachtige presentatie maken? www.meestermichael.nl Geef de presentatie een titel. Klik dit vak aan om jouw presentatie een ondertitel te geven. Hier kun je je presentatie een titel geven

Nadere informatie

Excel afdrukken Afdrukken in Excel. Afdrukbereik, afbeeldingen, kantlijnen e.d.

Excel afdrukken Afdrukken in Excel. Afdrukbereik, afbeeldingen, kantlijnen e.d. Excel afdrukken Afdrukken in Excel. Afdrukbereik, afbeeldingen, kantlijnen e.d. Peter Franke 2-2-2014 Inhoud Excel Les 07 Afdrukken... 3 Marges [ Kantlijnen ]... 3 Afdrukstand.... 4 Afdrukbereik... 4 Afdrukken

Nadere informatie

Excel opdracht: Belkosten

Excel opdracht: Belkosten Excel opdracht: Belkosten In deze opdracht gaan we Excel gebruiken om uit te vinden wat het meest geschikte mobiele telefoon abonnement voor ons is. Hierbij willen we kijken wat een aantal verschillende

Nadere informatie

Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens. Les1: Het programmavenster. De werkmap

Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens. Les1: Het programmavenster. De werkmap Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens Met behulp van een rekenblad of spreadsheet kan je een groot aantal getallen invoeren, de computer hiermee laten rekenen en de bekomen resultaten verder verwerken.

Nadere informatie

2.6 Spreadsheets met Excel

2.6 Spreadsheets met Excel 2.6 Spreadsheets met Excel LEERDOEL Het beheersen van de basisprincipes van werken met spreadsheets. Werken met spreadsheets leer je alleen maar door daadwerkelijk achter een computer te gaan zitten. Deze

Nadere informatie

Excel voor de beginner (1) Handleiding van Helpmij.nl

Excel voor de beginner (1) Handleiding van Helpmij.nl Excel voor de beginner (1) Handleiding van Auteur: CorVerm April 2008 handleiding: Excel voor de beginner (1) Alle begin is moeilijk. Voor het werken met Excel is dat net zo, daarom zal ik m'n best doen

Nadere informatie

1. Cellen en formules

1. Cellen en formules 19 1. Cellen en formules Microsoft Excel is een rekenprogramma, ook wel spreadsheetprogramma genoemd. Met het woord spread wordt in het Engels tekst over meer kolommen bedoeld en de term sheet betekent

Nadere informatie

Spelen met tabellen in word

Spelen met tabellen in word Spelen met tabellen in word Auteur : Ludo Huybrechts - deskundige informatica financiën e-mail : Ludo.Huybrechts@Fi.antwerpen.be Voor publicatie in tijdschriften is steeds het akkoord van de auteur vereist!

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Werkblad, rijen, kolommen en cellen Als je Excel opent, zie je het volgende scherm (de menubalk bovenin kan iets verschillen):

1 Inleiding. 1.1 Werkblad, rijen, kolommen en cellen Als je Excel opent, zie je het volgende scherm (de menubalk bovenin kan iets verschillen): INLEIDING EXCEL 1 INHOUD 1 Inleiding... 3 1.1 Werkblad, rijen, kolommen en cellen... 3 Cellen invullen... 5 Breedte van de kolommen en tekstterugloop... 5 1.2 Opmaak van de cellen... 6 Uitlijning... 6

Nadere informatie

Microsoft Excel 2013 Berekeningen

Microsoft Excel 2013 Berekeningen Microsoft Excel 2013 Berekeningen Inleiding Het rekenprogramma van Microsoft Office heet Excel. Excel is onmisbaar als je met enige regelmaat overzichten moet maken en bijhouden. Excel 2013 is de opvolger

Nadere informatie

Module 4 Opmaak van een werkblad en cellen

Module 4 Opmaak van een werkblad en cellen Module 4 Opmaak van een werkblad en cellen Kolombreedte en rijhoogte#breedtehoogte Opmaak van cellen Lettertype Uitlijning Opvulling Randen Getallen Datum en tijd Voorwaardelijke opmaak Gebruik van thema's

Nadere informatie

10. Pagina-instellingen

10. Pagina-instellingen 10. Pagina-instellingen Voordat u begint met het schrijven van een document in het programma Writer, is het raadzaam eerst te bepalen hoe het er uiteindelijk uit moet komen te zien. In deze module leert

Nadere informatie

Een grafiek maken in Excel

Een grafiek maken in Excel Een grafiek maken in Excel [Paul De Meyer] 1 Microsoft Excel starten Ga naar start en kies in Alle programma s voor Microsoft Excel of Dubbelklik op het bureaublad het icoontje Microsoft Excel Automatisch

Nadere informatie

Tabellen. Een tabel invoegen

Tabellen. Een tabel invoegen Tabellen Een tabel invoegen Een tabel tekenen Verplaatsen en selecteren in een tabel Een tabel opmaken Veldnamenrij herhalen Rijen en kolommen toevoegen en verwijderen Tekst converteren naar een tabel

Nadere informatie

Cellen naast onder noem je een kolom Cellen naast elkaar noem je een rij Kolommen worden met letters aangegeven A..Z AA.AZ BA BZ enz.

Cellen naast onder noem je een kolom Cellen naast elkaar noem je een rij Kolommen worden met letters aangegeven A..Z AA.AZ BA BZ enz. Werken met Excel 1 A. werkbladen Een excelmap bestaat uit werkbladen. (zie onderaan het scherm). Als je met rechts op Blad1 klikt kan je bladen invoegen en de naam van bladen veranderen. Zie voorbeeld

Nadere informatie

Overzicht van uw transacties

Overzicht van uw transacties Overzicht van uw transacties Optimaal gebruik van uw transactieoverzicht Onze medewerkers helpen u graag. 088 228 9400 ccvkb@nl.ccv.eu www.ccv.nl Optimaal gebruik van uw transactieoverzicht Met een transactieoverzicht,

Nadere informatie

2.15 Herhaling basis/verdieping: oefeningen

2.15 Herhaling basis/verdieping: oefeningen 2.15 Herhaling basis/verdieping: oefeningen Oefening 7.: Gegevens invoeren Open een nieuw document. Vul uw scherm in zoals hieronder weergegeven. Bewaar de map onder de naam Factuur. Oefening 8.: Kolombreedte

Nadere informatie

Economische topper 4 Opdracht pag. 42 nr. 2

Economische topper 4 Opdracht pag. 42 nr. 2 Economische topper 4 Opdracht pag. 42 nr. 2 Te beheersen vaardigheid voor de lesgever: het is belangrijk dat u in een oogopslag de formules achter de getallen kan controleren. Het is voor de leerlingen

Nadere informatie

1. Cellen en formules

1. Cellen en formules 11 1. Cellen en formules Microsoft Excel is een rekenprogramma, ook wel spreadsheetprogramma genoemd. Met het woord spread wordt in het Engels tekst over meer kolommen bedoeld en de term sheet betekent

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

SNELTOETS CTRL+1 Celeigenschappen

SNELTOETS CTRL+1 Celeigenschappen SNELTOETS CTRL+1 Ctrl+1 is de sneltoets naar. Selecteer een cel, houd de Ctrl-toets ingedrukt en toets cijfer 1 op de bovenste rij van het toetsenbord tegelijk erbij. Ctrl ingeduwd houden, en niet de 1

Nadere informatie

Een planning maken in Excel (handmatige opmaak)

Een planning maken in Excel (handmatige opmaak) Een planning maken in Excel (handmatige opmaak) Deze handleiding is gebaseerd op Excel 2007 en Excel 2010. Bij nieuwere versies van Excel werkt het op dezelfde manier, maar ziet het beeld er soms net even

Nadere informatie

Maak van je tabel een database. Handleiding van Helpmij.nl

Maak van je tabel een database. Handleiding van Helpmij.nl Maak van je tabel een database. Handleiding van Auteur: CorVerm September 2008 handleiding: Maak van je tabel een database. Database in Excel. Zoals alle vorige afleveringen is ook deze aflevering weer

Nadere informatie

2.15 Herhaling basis/verdieping: oefeningen

2.15 Herhaling basis/verdieping: oefeningen 2.15 Herhaling basis/verdieping: oefeningen Oefening 7.: Gegevens invoeren Open een nieuw document. Vul uw scherm in zoals hieronder weergegeven. Bewaar de map onder de naam Factuur. Oefening 8.: Kolombreedte

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Basishandelingen

Hoofdstuk 2 Basishandelingen Hoofdstuk 2 Basishandelingen Overzicht van de vereiste voorkennis Kennismaking met Windows Basishandelingen in Windows Hoofdstuk 1: Inleiding Je leert in dit hoofdstuk Studietaak 1: De celaanwijzer verplaatsen......................................................207

Nadere informatie

Leren werken met Excel en Tabellen maken

Leren werken met Excel en Tabellen maken Leren werken met Excel en Tabellen maken Loek Halman & Josja Rokven I. Leren werken met Excel Instructie Excel is een van de meest gebruikte programma s. Het is bijna onmisbaar voor iedereen de veel met

Nadere informatie

Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige

Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige Tabellen in Word 2010 Otto Slijkhuis Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige Word-gebruikers met teksten omgaan. In plaats van het invoegen van een tabel om gegevens keurig in een overzicht te

Nadere informatie

Excel werkbladen basis. Basis informatie voor Excel Uitleg van enkele basis wetenswaardigheden van Excel

Excel werkbladen basis. Basis informatie voor Excel Uitleg van enkele basis wetenswaardigheden van Excel Excel werkbladen basis Basis informatie voor Excel 2007 Uitleg van enkele basis wetenswaardigheden van Excel Peter Franke 11-12-2013 Werkblad en Toetsen In dit menu wordt uitgelegd welke handelingen je

Nadere informatie

VAARDIGHEDEN EXCEL. MEETWAARDEN INVULLEN In de figuur hieronder zie je twee keer de ingevoerde meetwaarden, eerst ruw en daarna netjes opgemaakt.

VAARDIGHEDEN EXCEL. MEETWAARDEN INVULLEN In de figuur hieronder zie je twee keer de ingevoerde meetwaarden, eerst ruw en daarna netjes opgemaakt. VAARDIGHEDEN EXCEL Excel is een programma met veel mogelijkheden om meetresultaten te verwerken, maar het was oorspronkelijk een programma voor boekhouders. Dat betekent dat we ons soms in bochten moeten

Nadere informatie

Hoofdstuk 27: Celopmaak* 2010

Hoofdstuk 27: Celopmaak* 2010 Hoofdstuk 27: Celopmaak* 2010 27.0 Inleiding In dit deel wordt beschreven hoe je het werk er goed kunt laten uitzien. Besproken zal worden wat er binnenin de cel en aan de celgrenzen gebeurt en wanneer

Nadere informatie

Office LibreOffice Werkblad gebruiken

Office LibreOffice Werkblad gebruiken office_lo_werkblad_gebruiken/05-03-15/pag 1/6 Office LibreOffice Werkblad gebruiken Deze les bestaat uit 4 delen. 1. Werkblad gebruiken voor berekeningen 2. Werkblad gebruiken voor het maken van lijsten

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

2. Een adressenbestand maken in Excel

2. Een adressenbestand maken in Excel 23 2. Een adressenbestand maken in Excel Als u een grote hoeveelheid brieven of kaarten gaat versturen, kan het handig zijn om daarvoor adresetiketten af te drukken. Adresetiketten kunt u gebruiken voor

Nadere informatie

4.5 Pagina eindevoorbeeld... 22

4.5 Pagina eindevoorbeeld... 22 INHOUD EXCEL 2002 1 Het begin... 1 1.1 Programma starten... 1 1.1.1 Manier 1... 1 1.1.2 Manier 2... 1 1.2 Goede versie... 1 1.3 Standaardinstellingen wijzigen 1... 2 1.3.1 Uitleg... 2 1.4 Standaardinstellingen

Nadere informatie

EXCEL. Een paar handigheden Vertikaal / horizontaal zoeken Een draaitabel

EXCEL. Een paar handigheden Vertikaal / horizontaal zoeken Een draaitabel EXCEL Een paar handigheden Vertikaal / horizontaal zoeken Een draaitabel Een paar handigheden wellicht handig om te gebruiken Nummeren van rijen Breedte van kolommen aanpassen Cellen absoluut maken Opmaak

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis PowerPoint, H6 SAMENVATTING HOOFDSTUK 6. Galerie voor diagrammen:

INSTRUCT Samenvatting Basis PowerPoint, H6 SAMENVATTING HOOFDSTUK 6. Galerie voor diagrammen: SAMENVATTING HOOFDSTUK 6 Diagram invoegen Via de menukeuzen Invoegen, Diagram of met Galerie voor diagrammen: open je het venster Er zijn 6 verschillende diagrammen: 1. Organigram 2. Cyclusdiagram 3. Radiaaldiagram

Nadere informatie

Safira CMS Handleiding

Safira CMS Handleiding Safira CMS Handleiding Inhoudsopgave 1Mappen en artikelen... 2 1.11.1 Naam wijzigen map/ pagina... 3 1.21.2 Website structuur: nieuwe pagina aanmaken, pagina verwijderen, pagina blokkeren, structuur wijzigen...

Nadere informatie

PLAKKEN Nadat u een gedeelte heeft geknipt of gekopieerd kunt u met dit icoon de selectie weer in het veld plakken.

PLAKKEN Nadat u een gedeelte heeft geknipt of gekopieerd kunt u met dit icoon de selectie weer in het veld plakken. KNIPPEN Als u na de selectie van een gedeelte van een tekst of een afbeelding op dit icoon klikt, knipt u de selectie uit het veld. Op deze manier kunt u het geselecteerde verwijderen, maar het ook juist

Nadere informatie

Het maken van grafieken met Excel

Het maken van grafieken met Excel Het maken van grafieken met Excel Hoe vaak gebeurt het niet dat je bij een natuurkunde practicum een hele reeks meetgegevens verzameld hebt en dat je deze in een tabel en een grafiek in je verslag wilt

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Edit

Gebruikershandleiding Edit Gebruikershandleiding Edit Maak gebruik van de inloggegevens die je terugvindt in jouw mailbox. Noteer ze eventueel ook hier: url: www.. nl/edit Navigeer naar dit adres, door de url in te typen in de adresbalk

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide Starten met Excel 13

INHOUD. Ten geleide Starten met Excel 13 INHOUD Ten geleide 11 1 Starten met Excel 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Microsoft Excel starten 13 1.3 Het toepassingsvenster van Excel 14 1.3.1 De titelbalk 14 1.3.1.1 De werkbalk Snelle toegang 15 1.3.1.2

Nadere informatie