Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 1

2 Copyright 2009 Digitale Computer Cursus 1e druk 2009 Auteur Interactieve oefeningen en website Vormgeving A. Beumer A.J.M. Mul A. Beumer Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digitale Computer Cursus mag niets van deze uitgave worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media of op welke andere wijze ook. Belangrijke opmerking Wanneer in dit cursusboek programma s en methodes vermeld worden, gebeurt dit zonder inachtneming van patenten, aangezien ze voor amateur- en studiedoeleinden dienen. Alle informatie in dit boek werd met de grootste zorgvuldigheid verzamelt respectievelijk samengesteld. Toch zijn fouten niet helemaal uit te sluiten. Digitale Computer Cursus neemt daarom noch garantie, noch juridische verantwoordelijkheid of enige ander vorm van aansprakelijkheid op zich voor gevolgen die op foutieve informatie berusten. Wanneer u eventuele fouten tegenkomt, is de auteur dankbaar wanneer u deze doorgeeft. Wij wijzen er verder op dat de in het cursusboek genoemde soft- en hardwarebenamingen en merknamen van de betreffende firma s over het algemeen door fabrieksmerken, handelsmerken of patentrecht beschermt zijn. 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werkbalken 6 Een werkblad invoegen 7 Een werkblad verwijderen 9 Een werkblad een naam geven 10 Oefening 1 Werkbladen Werkmappen 11 Meerdere werkmappen openen 11 Oefening 2 Werkmappen Het uiterlijk van Excel Selecteren van Cellen, Kolommen en Rijen 19 Oefening 3 Selecteren Werkbalken 32 Oefening 4 Werkbalken Reeksen 39 Oefening 5 Reeksen Grafieken maken 43 Oefening 6 Grafieken Vaste waarden 51 Oefening 7 Vaste waarden 55 Opmerking plaatsen in een cel 56 Het wissen van een werkblad Rekenformules aanmaken 61 Vermenigvuldigen 61 Delen 61 Berekening maken in aparte cellen 62 Oefening 8 Berekening maken in aparte cellen Voorbeeldberekeningen maken in Excel 64 Voorbeeld administratie 64 Oefening 9 Administratie maken 70 Onkostendeclaratie maken 71 Oefening 10 Onkostendeclaratie 81 Kalender maken 82 Oefening 11 Kalender maken 90 3

4 Inleiding Excel is een spreadsheetprogramma. 'Spreadsheet' wordt vertaald als rekenblad, maar Excel kan meer dan rekenen. Ervaring met spreadsheetprogramma's is niet nodig om deze cursus te volgen. Enige ervaring met Windows is gewenst. Opstarten van microsoft Excel: Klik met de linkermuisknop de knop Start. Ga met de muis naar Alle Programma s. U ziet in het venster dat zich opent Microsoft Office staan. Ga hier met de muis opstaan. Vervolgens opent een nieuw venster waar u een groene X ziet staan. Klik hier met de linkermuisknop op. Het programma Excel wordt geopend. Het kan ook zijn dat u direct na het klikken op Alle Programma s de groene X ziet staan, u kunt daar direct met de linkermuisknop op klikken. 4

5 Klik op Microsoft Excel, en het programma wordt gestart. Zodra het programma is opgestart ziet u in de titelbalk bovenin het scherm de tekst "Microsoft Excel Map 1". 5

6 1. Werkbladen Een map of Werkmap is een bestand dat in Excel is geopend. Omdat u dit nieuwe bestand nog geen naam hebt gegeven, wordt het voorlopig Map 1 genoemd. Elke map bevat een of meer Werkbladen. Werkbladen worden in de Statusbalk, onder in het scherm, weergegeven door tabbladen. Ga naar andere werkbladen door te klikken op de tabs Blad2 en Blad 3. 6

7 Een werkblad Invoegen U kunt als volgt een werkblad toevoegen. Klik met de rechtermuisknop op de Tab Blad1. Kies vervolgens in het geopende venster voor Invoegen. 7

8 In het nieuwe venster dat wordt geopend dubbelklikt u in het dialoogvenster Invoegen op Werkblad, zie onderstaande afbeelding: Klik vervolgens op de knop Ok. 8

9 Een werkblad verwijderen Een werkblad verwijderen is minder ingewikkeld. Klik wederom met de rechtermuisknop op een van de Tabbladen blad1, blad2, blad3 of blad4. Kies in het venster dat wordt geopend voor Verwijderen. 9

10 Een werkblad een naam geven U kunt werkbladen een naam geven. Klik met de rechtermuisknop op de Tab en kies in het geopende venster voor Naam wijzigen. U kunt nu direct beginnen met het typen van een naam die u wilt geven aan de Tab. In het voorbeeld is gekozen voor DCC. Klik vervolgens op de knop Enter op het toetsenbord. Ga naar oefening 1 werkbladen op de website 1 0

11 2. Werkmappen Meerdere werkmappen openen Naast het werken met verschillende tabs kunt u ook meerdere werkmappen tegelijk openen. Klik in de menubalk op het menu Bestand, en kies de optie Nieuw. Aan de rechterzijde van uw scherm wordt nu een venster "Nieuwe werkmap" geopend. Klik in dit venster op Lege werkmap bij de rode pijl. De nieuwe werkmap krijgt de naam Map 2, dit komt omdat ook hier nog geen naam aan is gegeven. Door te klikken op Venster bovenin het beeld kunt u aangeven welke map als eerste moet worden weergegeven. 1 1

12 Door te klikken op Map2 komt die werkmap bovenop te liggen. Het vinkje geeft aan welke huidige map bovenop staat. Wilt u de map een eigen naam geven klik dan met de linkermuisknop op Bestand vervolgens klikt u op Opslaan. Het nieuwe venster dat wordt geopend geeft u de mogelijkheid een naam te geven aan uw werkmap. Deze naam zal standaard worden opgeslagen in de map Mijn documenten. Geef onderin het venster bij het invulveld Bestandsnaam de naam die u wilt geven aan de werkmap. 1 2

13 Klik vervolgens met de linkermuisknop op de knop Opslaan. Uw document is met de door u gemaakte naam opgeslagen. Ga naar oefening 2 werkmappen op de website 1 3

14 3. Het uiterlijk van Excel Wanneer u Excel opent ziet u direct het beeldende kenmerk van het programma. Het bestaat uit velen vakjes, dit worden Cellen genoemd. De Cellen worden horizontaal aangeduid met letters en verticaal met cijfers. Op deze wijze kunt u makkelijk de coördinaten van een Cel bepalen. Zo kan een Cel de coördinaten B14 of H22 hebben. Een verticale reeks cellen wordt een Kolom genoemd. Een horizontale reeks cellen heet een Rij. Klik op cel E8 en vul daar 500 in. 1 4

15 Bovenstaande afbeelding laat het getal 500 zien in de Cel E8. Ook in de formulebalk (witte balk) aan de bovenzijde van het scherm ziet u het getal 500 staan. Na het invullen van een getal kunt u op de knop Enter klikken met de linkermuisknop. De cel onder het getal wordt nu geselecteerd. In dit voorbeeld is dat E9. De cel E9 is nu geselecteerd. U hebt in de cel E8 een getal gezet namelijk 500. Nu kan er een eerste berekening worden gemaakt. Een rekensom ofwel formule genaamd begint altijd met het teken =. 1 5

16 Typ in de cel E9 een = teken. Klik nu met de linkermuisknop op de cel E8 met het getal 500. In de cel E9 ziet u dat daar achter het = teken in het blauw staat E8. Dit hebt u gedaan door te klikken op die cel. Vul nu +500 in de cel E8 in. 1 6

17 In de bovenstaande werkmap hebt u nu de volgende som gemaakt. Het totaal van cel E8 plus de inhoud van cel E9. ( = 1000). Wanneer u de totaalsom van uw berekening wilt krijgen kunt u dat doen door op de knop Enter van het toetsenbord te doen of door met de linkermuisknop ergens in het veld te klikken. 1 7

18 De cel E9 laat u nu de uitkomst van de door u gemaakte berekening zien. Om de berekening die u hebt gemaakt te kunnen bekijken klikt u op de cel E9. U kunt dan in de formulebalk (witte balk bovenin) de berekening zien. =E

19 4. Selecteren van Cellen, kolommen en rijen Om een berekening of een som te maken, maakt u veelal gebruik van geselecteerde cellen. U kunt het selecteren op verschillende manieren doen. In de voorgaande som hebben we een enkele cel geselecteerd. U kunt ook een hele rij of kolom in een keer selecteren. Dit doet u door op de rijkop of kolomkop te klikken. De kolomkop is het grijze vak boven de kolom, met de letter die de betreffende kolom aanduidt. Bovenstaand zien we dat de kolom F in zijn geheel is geselecteerd. Wanneer u nu een andere kolom wilt selecteren doet u dit door op een andere kolomkop te klikken. In het voorbeeld klikken we nu op B. 1 9

20 Ook rijen kunt u selecteren. Dit doet u door op de rijkop te klikken. De rijkop is het cijfer dat u voor de rijen ziet staan. U vindt de rijkop aan de linkerzijde van uw scherm. In onderstaande afbeelding is de rij 8 geselecteerd. Bovenstaande afbeelding laat zien dat de gehele rij 8 is geselecteerd. U kunt ook verschillende rijen en kolommen, die niet aan elkaar vastzitten selecteren. U doet dit door eerst de Control knop op uw toetsenbord in te drukken en ingedrukt te houden. Deze knop wordt veelal aangegeven als Ctrl. Klik 2 0

21 nu met de linkermuisknop de rijen die u wilt selecteren. U ziet dat de selectie van kolom F hiermee ongedaan wordt gemaakt. In onderstaande afbeelding is de rij 8 en de kolom B geselecteerd. Bovenstaande afbeelding laat zien dat zowel rij 8 als kolom B zijn geselecteerd. U kunt nu de toets Ctrl weer loslaten en de selectie zal gewoon actief blijven. Wanneer u tijdens de selectie een cel aanklikt met de linkermuisknop dan zal de selectie die u hebt gemaakt verdwijnen. Onderstaande afbeelding laat zien dat de selectie verdwijnt als u op de cel B8 klikt. 2 1

22 Cellen kunnen worden geselecteerd met behulp van de Ctrl toets, zie voorgaand. Ook kunt u een groot aantal cellen tegelijk selecteren met behulp van de Shift toets. Het gebruik van de Shift toets selecteert een grote hoeveelheid cellen die aangrenzend met elkaar zijn. Dit in tegenstelling tot selecteren met de Ctrl toets. In het onderstaande voorbeeld is de cel B8 cel geselecteerd. Klik op de Shift toets van uw toetsenbord en houd deze ingedrukt. Klik vervolgens op de cel B1. 2 2

23 Bovenstaande afbeelding geeft het resultaat. Een snelle selectie van de cellen B1 t/m B8, met behulp van de Shift toets. Een dergelijk selectie wordt een bereik genoemd. De toets Ctrl geeft u de mogelijkheid om niet aangrenzende maar losse cellen tegelijk te selecteren. Klik op de cel B1 om de bestaande selectie te deselecteren. Houd nu de Ctrl toets ingedrukt en klik vervolgens op de cellen D4 en D9. Laat vervolgens de Ctrl toets weer los. 2 3

24 In plaats van aangrenzende cellen hebt u nu niet aaneengesloten cellen geselecteerd. Ga naar oefening 3 selecteren op de website 2 4

25 Typ uw voornaam in de cel D12. In dit voorbeeld is de naam DCC ingevuld. Klik vervolgens op de knop Enter van uw toetsenbord. Uw naam wordt nu volgens de standaardinstelling opgemaakt. Een standaardinstelling is bijvoorbeeld: links uitgelijnd, en met het lettertype Arial. Klik met de rechtermuisknop in de cel D12. Een nieuw venster wordt geopend met een aantal keuze mogelijkheden. 2 5

26 Klik met de linkermuisknop op Celeigenschappen van het geopende menu. Het geopende venster geeft de moegelijkheden aan die u hebt met de Celeigenschappen. Klik op het tabblad Lettertype. Alle mogelijkheden die u hebt wat betreft het aanpassen van tekst vindt u hier. Kies het tabblad Lettertype, en selecteer in het vak Tekenstijl de optie cursief en klik vervolgens op de knop Ok met de linkermuisknop. 2 6

27 Onderstaande afbeelding laat de naam DCC nu in het Cursief zien. Wanneer u alle ingevoerde cijfers en letters anders wilt maken dan de standaardinstellingen, bijvoorbeeld alles cursief gedrukt en gecentreerd (midden van de cel uitgelijnd) dan moet u eerst het gehele werkblad selecteren. U kunt het gehele werkblad selecteren door linksboven het snijpunt tussen de rijen en de kolommen met de linkermuisknop aan te klikken. 2 7

28 U kunt ook alle cellen in een werkblad selecteren door de combinatie op uw toetsenbord Ctrl en de A. U dient deze dan tegelijk in te drukken en weer los te laten. U zult dan hetzelfde beeld krijgen als de voorgaande afbeelding. Selecteer het hele werkblad, en klik met de rechter muisknop op een willekeurige cel. Klik op de optie Celeigenschappen, en kies het tabblad Patronen. 2 8

29 In dit voorbeeld is gekozen voor de kleur Rood daarna klikt u op de knop Ok. De gekozen kleur Rood is nu ingesteld als de achtergrondkleur van het werkblad. In bovenstaand voorbeeld is slechts een werkblad geselecteerd een aangepast. U kunt ook een gehele werkmap tegelijk selecteren en aanpassen. Klik met de rechtermuisknop onderaan op een van de bladtabs (blad1, 2 of 3). 2 9

30 In het geopende venster kiest u voor Alle bladen selecteren met de linkermuisknop. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige cel, en kies in het voorgrondmenu de optie Celeigenschappen. 3 0

31 Klik in het geopende venster Tabblad Patronen op het vakje Geen kleur en kik vervolgens op de knop Ok. De werkmap is nu ingesteld op een opmaak zonder achtergrondkleur. Klik tenslotte onder in het werkmapvenster nogmaals met de rechter muisknop op een van de tabs. In het voorgrondmenu kiest u nu de optie: Groepering bladen opheffen. De instellingen en bewerkingen die u maakt gelden nu voor het actieve werkblad. 3 1

32 5. Werkbalken Boven de werkmap en de formulebalk vindt u de werkbalken van Excel. De werkbalken kunnen eenvoudig worden verplaatst. Ga met de muisaanwijzer naar de greep op een van de werkbalken. Dit is de ribbel aan de linkerkant van de balk. Klik met de linkermuisknop op de ribbel en houdt deze ingedrukt. Vervolgens beweegt u de muis (slepen). U kunt nu de werkbalk naar elke gewenste locatie slepen. 3 2

33 Een werkbalk die niet tegen de rand van het venster staat, zie bovenstaande afbeelding, is een zwevende werkbalk. Zo'n werkbalk sleept u met de titelbalk aan de bovenzijde. Start u Excel voor het eerst op dan zijn er een tweetal standaard werkbalken. De wekbalken Standaard en Opmaak. Er zijn verschillende andere werkbalken beschikbaar die u wanneer u wenst zichtbaar kunt maken. Let hierbij op dat u niet teveel werkbalken bijvoegt omdat dit een rommelig beeld kan geven en uiteindelijk ten koste van het van de werkmap gaat. Klik met de rechter muisknop in een leeg gedeelte van een werkbalk. Klik in het voorgrondmenu op de menubalk die u wilt weergeven, bijvoorbeeld Wordart. 3 3

34 De kleine afbeeldingen die zijn weergegeven in een werkbalk heten pictogrammen. U ziet bijvoorbeeld onder het woord Bewerken een afbeelding van een printer staan. U kunt pictogrammen en functies aan een werkbalk toevoegen, of pictogrammen die u niet gebruikt verwijderen. Ook kunt u de indeling van een werkbalk wijzigen. U verwijdert dus niet een hele werkbalk maar een onderdeel van de werkbalk. Klik met de linkermuisknop in het menu Extra en vervolgens op Aanpassen. 3 4

35 Klik met de linkermuisknop in het dialoogvenster Aanpassen op het tabblad Opdrachten. In het vak Categorieën selecteert u een opdrachtcategorie. Een opdrachtcategorie is een categorie waarin meerdere opdrachten zitten. Het is een verzameling die met een bepaalde opdracht te maken heeft. Bij de categorie Opmaak. Dit is een verzameling van alle opdrachten die te maken hebben met de opdracht opmaak. Klik met de linkermuisknop in het veld Categorieën op Beeld. 3 5

36 In het vak Opdrachten krijgt u een overzicht van alle opdrachten die met deze categorie hebben te maken. U kunt deze opdrachten en pictogrammen naar een werkbalk naar keuze slepen. U kunt binnen Excel een werkbalk geheel naar eigen inzicht en gemak indelen. Open het dialoogvenster Aanpassen. U kunt dit venster ook openen door met de rechtermuisknop te klikken op een leeg gedeelte van de werkbalk en vervolgens te kiezen voor Aanpassen. 3 6

37 Klik vervolgens met de linkermuisknop op het tabblad Werkbalken en op de knop Nieuw... In het nieuwe venster dat wordt geopend vult u een naam in voor de nieuwe werkbalk. In dit voorbeeld hebben we daar DCC ingevuld. Klik vervolgens met de linkermuisknop op Ok. U kunt de nieuwe werkbalk vullen door het slepen van pictogrammen en opdrachten. Het formaat van de balk wordt automatisch aangepast. 3 7

38 Op deze wijze kunt u de opdrachten die in het opdrachtvenster staan verplaatsen naar uw eigen aangemaakte werkbalk. Let op het is verplaatsen. Dit betekent dat waar de opdracht heeft gestaan deze weg is. Geeft u de voorkeur aan kopiëren dan houdt u tijdens het slepen de CTRL toets op uw toetsenbord ingedrukt. Nu blijft de opdracht staan in de originele werkbalk en komt ook in uw eigen gemaakte werkbalk. Bekijk de video en print de lesstof van oefening 4 werkbalken op de website 3 8

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel In de komende hoofdstukken worden een aantal voorbeelden van berekeningen die gemaakt kunnen worden in Excel uitgelicht. U kunt deze berekeningen ook zodanig

Nadere informatie

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 1 Excel opstarten en afsluiten EXCEL kan worden opgestart via. Als EXCEL al vaker is gestart kun je direct op Microsoft Office EXCEL 2010 klikken. Typ anders in het zoekvak de eerste letters

Nadere informatie

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken.

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Excel opstarten, verkennen en afsluiten EXCEL kan bijvoorbeeld worden opgestart via de snelkoppeling naar EXCEL op het bureaublad, als deze er is, of via of. Als EXCEL al vaker

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel HOOFDSTUK 1 beginnen met excel Inleiding Voor het betere rekenwerk in de bedrijfseconomie worden spreadsheets (rekenbladen) gebruikt. In dit hoofdstuk leer je omgaan met algemene basisbewerkingen in Excel:

Nadere informatie

SNEL WERKEN MET EXCEL

SNEL WERKEN MET EXCEL SNEL WERKEN MET EXCEL 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Snel werken met Excel C O M P

Nadere informatie

Het uiterlijk lijkt erg op Word, een paar belangrijke verschillen geven we aan in de schermafdruk hieronder.

Het uiterlijk lijkt erg op Word, een paar belangrijke verschillen geven we aan in de schermafdruk hieronder. Inleiding Rekenen is een onderdeel van iedere opleiding. Het programma waar je mee kunt rekenen op de computer is het programma Excel, onderdeel van Microsoft Office. Excel is een krachtig rekenprogramma.

Nadere informatie

Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens. Les1: Het programmavenster. De werkmap

Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens. Les1: Het programmavenster. De werkmap Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens Met behulp van een rekenblad of spreadsheet kan je een groot aantal getallen invoeren, de computer hiermee laten rekenen en de bekomen resultaten verder verwerken.

Nadere informatie

1. Kennismaken met Calc

1. Kennismaken met Calc 1. Kennismaken met Calc In deze module leert u: - het programma Calc starten. - de onderdelen van het programmavenster van Calc herkennen. - over het werkblad verplaatsen. - gegevens invoeren. - het programma

Nadere informatie

De celwijzer is een rechthoekig kader dat om de actieve cel zit. celwijzer

De celwijzer is een rechthoekig kader dat om de actieve cel zit. celwijzer Inhoudsopgave: De werkmap p. 1 Navigeren p. 1 Selecteren p. 2 Het hele werkblad selecteren p. 2 Gegevens invoeren p. 3 De kolombreedte aanpassen p. 3 Bladtabs p. 4 Naam tabblad wijzigingen p. 4 Invoegen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 1.0 Introductie Excel helpt om data beter te begrijpen door het in cellen (die rijen en kolommen vormen) in te delen en formules te gebruiken om relevante berekeningen

Nadere informatie

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen;

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen; 15. Tabellen Misschien heeft u al eens geprobeerd om gegevens in een aantal kolommen te plaatsen door gebruik te maken van spaties, kolommen of tabs. Dat verloopt goed totdat u gegevens wilt wijzigen of

Nadere informatie

Informatica College Blaucapel/KS Handelingsdeel IV. Basis Excel

Informatica College Blaucapel/KS Handelingsdeel IV. Basis Excel blaucapel Basis Excel Excel is een rekenprogramma: een elektronisch rekenvel. Het wordt ook wel een spreadsheet (een verspreid veld) genoemd. Wat kun je bijvoorbeeld maken met excel: Prijsberekeningen

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Bewerken

Hoofdstuk 8: Bewerken Hoofdstuk 8: Bewerken 8.0 Inleiding Bewerken in Excel gaat grotendeels hetzelfde als het bewerken in andere Microsoft Office programma s. Als het bekend is hoe in Word tekst te knippen en plakken, dan

Nadere informatie

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl Een toekomst voor ieder kind www.altra.nl Excel Tips en trucs Knippen/kopiëren Kolommen verplaatsen Het is handig om de kolommen met de module en locatie als eerste twee in het overzicht te hebben. Selecteer

Nadere informatie

2.6 Spreadsheets met Excel

2.6 Spreadsheets met Excel 2.6 Spreadsheets met Excel LEERDOEL Het beheersen van de basisprincipes van werken met spreadsheets. Werken met spreadsheets leer je alleen maar door daadwerkelijk achter een computer te gaan zitten. Deze

Nadere informatie

1. Cellen en formules

1. Cellen en formules 13 1. Cellen en formules Microsoft Excel is een rekenprogramma, ook wel spreadsheetprogramma genoemd. Met het woord spread wordt in het Engels tekst over meer kolommen bedoeld en de term sheet betekent

Nadere informatie

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel.

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel. Excel Inleiding Het woord computer betekent zoiets als rekenmachine. Daarmee is is eigenlijk aangegeven wat een computer doet. Het is een ingewikkelde rekenmachine. Zelf voor tekstverwerken moet hij rekenen.

Nadere informatie

Excel : de basis. Wat is Excel?

Excel : de basis. Wat is Excel? Excel : de basis Wat is Excel? Excel is een rekenbladprogramma (spreadsheet). Je kan met dit programma dus op een eenvoudige manier getallen weer geven, ordenen, vergelijken, berekenen en presenteren.

Nadere informatie

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving Kennismaking Word is een tekstverwerkingsprogramma. U kunt er teksten mee maken, zoals brieven, artikelen en verslagen. U kunt ook grafieken, lijsten en afbeeldingen toevoegen en tabellen maken. Zodra

Nadere informatie

1 De werkmap beschermen

1 De werkmap beschermen 1 De werkmap beschermen Er zijn veel redenen om een werkmap, of delen ervan, te willen afschermen of beschermen. Het kan zijn dat delen van een werkblad gegevens bevatten die nodig zijn bij een berekening,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Basishandelingen

Hoofdstuk 2 Basishandelingen Hoofdstuk 2 Basishandelingen Overzicht van de vereiste voorkennis Kennismaking met Windows Basishandelingen in Windows Hoofdstuk 1: Inleiding Je leert in dit hoofdstuk Studietaak 1: De celaanwijzer verplaatsen......................................................207

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten

Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten Microsoft Excel is een rekenprogramma. Je kan het echter ook heel goed gebruiken voor het maken van overzichten, grafieken, planningen, lijsten en scenario's.

Nadere informatie

Handleiding Word de graad

Handleiding Word de graad Handleiding Word 2010 3de graad Inhoudsopgave Regelafstand 3 Knippen 3 Kopiëren 5 Plakken 6 Tabs 7 Pagina-instellingen 9 Opsommingstekens en nummeringen 12 Kopteksten en voetteksten 14 Paginanummering

Nadere informatie

INFORMATIE HALEN UIT EXCEL REKENBLADEN

INFORMATIE HALEN UIT EXCEL REKENBLADEN INFORMATIE HALEN UIT EXCEL REKENBLADEN Naam Nr Klas Datum Microsoft Excel is een rekenprogramma dat behoort tot het geïntegreerd softwarepakket Microsoft Office. Elektronische rekenbladen of spreadsheets

Nadere informatie

6. Absolute en relatieve celadressering

6. Absolute en relatieve celadressering 6. Absolute en relatieve celadressering In deze module leert u: - Wat absolute en relatieve celadressering is; - De relatieve celadressering toepassen; - De absolute celadressering toepassen; - De absolute

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

I) Wat? II) Google documenten. Deel 2 documenten

I) Wat? II) Google documenten. Deel 2 documenten Google Drive Deel 2 documenten I) Wat? 1) De meeste mensen bewerken teksten in de tekstverwerker Word van Microsoft Office. Het is echter ook mogelijk teksten op internet te bewerken en te bewaren. Het

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

Makkelijk Publiceren

Makkelijk Publiceren Met Makkelijk Publiceren is het mogelijk overzichten te maken van bijvoorbeeld de actuele uitgeleende materialen of het aantal uitleningen per leerling. Deze overzichten worden getoond in Microsoft Office

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide Starten met Excel 13

INHOUD. Ten geleide Starten met Excel 13 INHOUD Ten geleide 11 1 Starten met Excel 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Microsoft Excel starten 13 1.3 Het toepassingsvenster van Excel 14 1.3.1 De titelbalk 14 1.3.1.1 De werkbalk Snelle toegang 15 1.3.1.2

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Microsoft Word 7 Werken met het lint 7 Documenten maken en bewerken 8 In verschillende weergaven werken 11 Tekens en alinea s opmaken 13 Tekst en afbeeldingen bewerken en verplaatsen

Nadere informatie

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office PowerPoint Basis PowerPoint openen 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office Klik op Microsoft PowerPoint 2010 Wacht nu tot het programma volledig is opgestart.

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Les 6 Kalender maken. Gerkje Gouweouwe

Les 6 Kalender maken. Gerkje Gouweouwe 2014 Les 6 Kalender maken Gerkje Gouweouwe 25-5-2014 LES 6 KALENDER MAKEN IN WORD. Open Word, klik Tabblad Invoegen klik onder Tabel op het Vinkje en kies Tabel invoegen onderstaand scherm verschijnt.

Nadere informatie

INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD

INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD Dit is een handleiding over het inrichten van de Daxis Cloud, waarin enkele onderdelen voor het personaliseren worden behandeld. Inhoud 1. Inleiding... 2 2. De metro-omgeving...

Nadere informatie

Hoofdstuk 19: Macro s

Hoofdstuk 19: Macro s Hoofdstuk 19: Macro s 19.0 Inleiding Als je steeds dezelfde actie moet uitvoeren in Excel, dan kan het de moeite waard zijn om in plaats daarvan een macro uit te voeren (afgeleid van het Griekse "μάκρο",

Nadere informatie

4 Opmaak van een werkblad

4 Opmaak van een werkblad 4 Opmaak van een werkblad Stappen Uitleg Visueel Stap 1 Wat is een werkblad Met het werkblad bedoelen we het blad waarin je werkt. Met andere woorden het blad waarop je berekeningen maakt, grafieken en

Nadere informatie

SNELLE INVOER MET EXCEL

SNELLE INVOER MET EXCEL SNELLE INVOER MET EXCEL Naam Nr Klas Datum Het is de bedoeling dat je de gegevens van een tabel op efficiënte wijze invoert, dat betekent: correct en snel! Microsoft Excel biedt verscheidene mogelijkheden

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners , Serasta Uitgegeven in eigen beheer Eerste druk: december 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners , Serasta Uitgegeven in eigen beheer Eerste druk: december 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: december 2012 ISBN: 978-90-817910-4-5 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

1. Rekenen en formules

1. Rekenen en formules 9 1. Rekenen en formules Microsoft Excel is een rekenprogramma, ook wel spreadsheetprogramma genoemd. Met het woord spread wordt in het Engels tekst over meer kolommen bedoeld en de term sheet betekent

Nadere informatie

1. Rekenen en formules

1. Rekenen en formules 9 1. Rekenen en formules Microsoft Excel is een zogenaamd spreadsheetprogramma. Het woord spreadsheet is zo n typische computerterm die u pas gaat begrijpen als u met zo n programma werkt. Te vertalen

Nadere informatie

Basis Excel cursus 2013

Basis Excel cursus 2013 Basis Excel cursus 2013 Learnit Training Gratis cursus Excel 2013 Deze Learnit cursus is ontwikkeld om u een indruk te geven van het rekenprogramma Excel 2013 en haar mogelijkheden. In zes lessen leert

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 ISBN: 978-90-817910-8-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Module 4 Opmaak van een werkblad en cellen

Module 4 Opmaak van een werkblad en cellen Module 4 Opmaak van een werkblad en cellen Kolombreedte en rijhoogte#breedtehoogte Opmaak van cellen Lettertype Uitlijning Opvulling Randen Getallen Datum en tijd Voorwaardelijke opmaak Gebruik van thema's

Nadere informatie

Opmaak aanpassen Module 2

Opmaak aanpassen Module 2 2. Opmaak aanpassen In deze module leert u: 1. een rand rond een cel plaatsen; 2. de achtergrondkleur van een cel veranderen; 3. een automatische opmaak toepassen. 2.1 Het uiterlijk van cellen veranderen

Nadere informatie

Een nieuwe presentatie maak je met de sneltoets <Ctrl+N> of via het tabblad,. Vervolgens kies je Lege presentatie en klik je op de knop Maken.

Een nieuwe presentatie maak je met de sneltoets <Ctrl+N> of via het tabblad,. Vervolgens kies je Lege presentatie en klik je op de knop Maken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 PowerPoint opstarten en afsluiten POWERPOINT kan worden opgestart via. Als POWERPOINT al vaker is gestart kun je direct op Microsoft PowerPoint 2010 klikken. Typ anders in het

Nadere informatie

Korte inleiding Excel

Korte inleiding Excel Korte Inleiding Excel, het verwerken van meetresultaten 1 Korte inleiding Excel ten behoeve van het verwerken van meetresultaten. In deze korte cursus zullen we leren hoe we het spreadsheet-(rekenvel-)programma

Nadere informatie

Excel Van rookie tot wizard. Willem De Meyer Hans Vanlanduyt. Acco Leuven / Den Haag

Excel Van rookie tot wizard. Willem De Meyer Hans Vanlanduyt. Acco Leuven / Den Haag Excel 2016 Van rookie tot wizard Willem De Meyer Hans Vanlanduyt Acco Leuven / Den Haag Inleiding Excel is een elektronisch rekenblad. Het programma laat toe om tabellen op te bouwen. Dit kunnen eenvoudige

Nadere informatie

Snel een begin maken met Front-Page voor een eigen website. blad 1

Snel een begin maken met Front-Page voor een eigen website. blad 1 Snel een begin maken met Front-Page voor een eigen website. blad 1 Je gaat zelf een eenvoudige web site maken en zult deze eerst op papier moeten ontwerpen. Je maak een met daaronder sub-pagina s en eventueel

Nadere informatie

Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige

Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige Tabellen in Word 2010 Otto Slijkhuis Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige Word-gebruikers met teksten omgaan. In plaats van het invoegen van een tabel om gegevens keurig in een overzicht te

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: WORD kan ook worden opgestart via menu Start,

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

2. Een adressenbestand maken in Excel

2. Een adressenbestand maken in Excel 23 2. Een adressenbestand maken in Excel Als u een grote hoeveelheid brieven of kaarten gaat versturen, kan het handig zijn om daarvoor adresetiketten af te drukken. Adresetiketten kunt u gebruiken voor

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac 2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac Deze cursus bestaat uit 4 delen. 1. Werkblad gebruiken voor berekeningen 2. Werkblad gebruiken voor het maken van lijsten 3. Werkblad gebruiken voor een (eenvoudige) boekhouding

Nadere informatie

1. Kennismaken met Impress

1. Kennismaken met Impress 1. Kennismaken met Impress In deze module leert u: 1 Wat Impress is; 2 Impress starten; 3 Een nieuwe presentatie maken; 4 Instellingen van Impress wijzigen; 5 Opslaan en openen. 1 Wat is Impress? OpenOffice.org

Nadere informatie

Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt.

Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt. Beste klant, Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt. Na de installatie ziet u dit icoon op uw bureaublad: staan. Ga

Nadere informatie

Je ziet het ontwerpscherm voor je. Ontwerpen is actief en dat zie je aan de linkeronderkant van je scherm net boven de taakbalk.

Je ziet het ontwerpscherm voor je. Ontwerpen is actief en dat zie je aan de linkeronderkant van je scherm net boven de taakbalk. Inhoudsopgave frontpage 2003... 2 een thema gebruiken... 4 afbeeldingen op de pagina zetten... 5 knoppen maken... 8 knoppen maken in linkerframe... 10 een tabel maken... 12 opdrachten... 14 een fotopagina

Nadere informatie

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten, verkennen en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: Opstarten Word 2013 bij Windows

Nadere informatie

Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen.

Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen. SAMENVATTING HOOFDSTUK 9 Pagina-indeling, de Pagina-instelling Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen. Klik op de knop Afdrukstand

Nadere informatie

Werkbalk Snelle toegang Titelbalk. Tabbladen

Werkbalk Snelle toegang Titelbalk. Tabbladen SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 PowerPoint verkennen POWERPOINT kan worden opgestart via. Als POWERPOINT al vaker is gestart kun je direct op Microsoft PowerPoint 2010 in het menu Start klikken. Typ anders in

Nadere informatie

Een grafiek maken in Excel

Een grafiek maken in Excel Een grafiek maken in Excel [Paul De Meyer] 1 Microsoft Excel starten Ga naar start en kies in Alle programma s voor Microsoft Excel of Dubbelklik op het bureaublad het icoontje Microsoft Excel Automatisch

Nadere informatie

Excel Elektronisch rekenblad Dhr. Goeminne

Excel Elektronisch rekenblad Dhr. Goeminne 2 e semster 13 Excel Elektronisch rekenblad Dhr. Goeminne Naam :. Hoofdstuk 1: Inleiding Met een rekenblad kunnen we gegevens berekenen, vergelijken, ordenen en presenteren. Excel start je op via het menu

Nadere informatie

Safira CMS Handleiding

Safira CMS Handleiding Safira CMS Handleiding Inhoudsopgave 1Mappen en artikelen... 2 1.11.1 Naam wijzigen map/ pagina... 3 1.21.2 Website structuur: nieuwe pagina aanmaken, pagina verwijderen, pagina blokkeren, structuur wijzigen...

Nadere informatie

Vanuit het venster Pagina-instelling kun je de vensters Afdrukken en Afdrukvoorbeeld openen.

Vanuit het venster Pagina-instelling kun je de vensters Afdrukken en Afdrukvoorbeeld openen. SAMENVATTING HOOFDSTUK 9 Pagina-instelling tabblad Pagina. Via het venster Pagina-instelling, tabblad Pagina kun je de afdrukstand, het papierformaat en de afdrukkwaliteit instellen. Bij Schaal kun je

Nadere informatie

Afbeeldingen Module 11

Afbeeldingen Module 11 11. Afbeeldingen Er zijn veel manieren waarop u een afbeelding in kunt voegen in een tekst. U kunt bijvoorbeeld plaatjes die met een ander programma zijn gemaakt in uw documenten opnemen. Zo kunt u met

Nadere informatie

Handleiding aanpassen Cito-excelbestanden

Handleiding aanpassen Cito-excelbestanden Handleiding aanpassen Cito-excelbestanden M. van den Berg GION Februari 2015 Analyse Cito-opgaven 1) Neem het blad Analyse Cito-toetsopgaven voor u; 2) Pak de Cito-toets die u wilt invoeren voor u; 3)

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 De volgorde van lezen 7 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 De volgorde van lezen 7 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 De volgorde van lezen... 7 Uw voorkennis... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 8 Website... 9 Toets uw kennis...

Nadere informatie

10. Pagina-instellingen

10. Pagina-instellingen 10. Pagina-instellingen Voordat u begint met het schrijven van een document in het programma Writer, is het raadzaam eerst te bepalen hoe het er uiteindelijk uit moet komen te zien. In deze module leert

Nadere informatie

196 CEWE *)zie einde les

196 CEWE *)zie einde les www.sencomp.nl 196 CEWE *)zie einde les laatst gewijzigd 29 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met CEWE. Deze cursus bestaat uit 5 delen.indien u gekozen heeft voor Hema lees Hemafotoboek

Nadere informatie

Aan de slag met Word 2016? Ontdek de basisfuncties. Maak een nieuw document aan, typ teksten en maak het geheel vervolgens netjes op.

Aan de slag met Word 2016? Ontdek de basisfuncties. Maak een nieuw document aan, typ teksten en maak het geheel vervolgens netjes op. Word 2016 - basis Aan de slag met Word 2016? Ontdek de basisfuncties. Maak een nieuw document aan, typ teksten en maak het geheel vervolgens netjes op. Welke Word? Word 2016 is te koop als onderdeel van

Nadere informatie

Excel: jaarkalender maken, bevat voorw. opmaak opties

Excel: jaarkalender maken, bevat voorw. opmaak opties Excel: jaarkalender maken, bevat voorw. opmaak opties Handleiding van Auteur: CorVerm Januari 2011 handleiding: Excel: jaarkalender maken, bevat voorw. opmaak opties In dit artikel leggen we aan de hand

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2014 1 2 Notities Inhouds opgave Hoe log ik in? 4 Een pagina toevoegen. 5 Een pagina vullen/aanpassen. 7 Een pagina verwijderen. 8 Een sjabloon kiezen.

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend.

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Aanmelden Als je de computer aanzet, wordt Windows opgestart. Windows is een besturingssysteem. Tijdens het opstarten kun je zien met welke versie van Windows 7 je werkt. Voordat

Nadere informatie

1 DATABASE MANAGEMENT

1 DATABASE MANAGEMENT 1 DATABASE MANAGEMENT 1.1 Inleiding Excel wordt veel gebruikt om met lijsten te werken. Meestal om informatie, zoals klantgegevens, op te slaan. Ook worden lijsten vaak gebruikt om gegevens te verwerken

Nadere informatie

PLAKKEN Nadat u een gedeelte heeft geknipt of gekopieerd kunt u met dit icoon de selectie weer in het veld plakken.

PLAKKEN Nadat u een gedeelte heeft geknipt of gekopieerd kunt u met dit icoon de selectie weer in het veld plakken. KNIPPEN Als u na de selectie van een gedeelte van een tekst of een afbeelding op dit icoon klikt, knipt u de selectie uit het veld. Op deze manier kunt u het geselecteerde verwijderen, maar het ook juist

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows

Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows Hieronder een overzicht van veelgebruikte sneltoetsen in Microsoft PowerPoint. Deze sneltoetsen zijn van toepassing in vrijwel alle versies, waaronder PowerPoint

Nadere informatie

Cursus paint. Om Paint te openen klikken we op de knop "Start" in de taakbalk. We kiezen "Alle programma's" - "Bureau- Accessoires" - "Paint".

Cursus paint. Om Paint te openen klikken we op de knop Start in de taakbalk. We kiezen Alle programma's - Bureau- Accessoires - Paint. Cursus paint Om Paint te openen klikken we op de knop "Start" in de taakbalk. We kiezen "Alle programma's" - "Bureau- Accessoires" - "Paint". Titelbalk: hier staat de naam v.d. tekening/foto. Menubalk:

Nadere informatie

PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1)

PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1) PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1) Met PowerPoint kan men voorstellingen maken door middel van dia's die zijn gevuld met teksten, afbeeldingen, films, grafieken en geluiden. PowerPoint is een uitstekend

Nadere informatie

5. Functies. In deze module leert u:

5. Functies. In deze module leert u: 5. Functies In deze module leert u: - Wat functies zijn; - Functies uitvoeren; - De verschillende functies van Calc kennen. - Naar een ander werkblad verwijzen. U kunt eenvoudige berekeningen, zoals aftrekken,

Nadere informatie

Europees Computer Rijbewijs. module 4. Excel Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: september 2004 ISBN:

Europees Computer Rijbewijs. module 4. Excel Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: september 2004 ISBN: Europees Computer Rijbewijs module 4 Excel 2003 2004 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: september 2004 ISBN: 90 460 0102 4 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

4. Grafieken. 4.1 Een dia met grafiek invoegen

4. Grafieken. 4.1 Een dia met grafiek invoegen 4. Grafieken Het kan zeer verhelderend zijn om één of meerdere grafieken in uw presentatie op te nemen. Aangezien het bij een presentatie belangrijk is dat het publiek in één oogopslag kan zien waar een

Nadere informatie

Cellen automatisch vullen

Cellen automatisch vullen Cellen automatisch vullen Open een nieuw bestand. Typ in cel A1 het woord Zondag. Klik op cel A1. Er staat nu een kader omheen. Rechts onder in het kader zie je een vierkantje, de vulgreep. Sleep de vulgreep

Nadere informatie

1. Cellen en formules

1. Cellen en formules 11 1. Cellen en formules Microsoft Excel is een rekenprogramma, ook wel spreadsheetprogramma genoemd. Met het woord spread wordt in het Engels tekst over meer kolommen bedoeld en de term sheet betekent

Nadere informatie

Macro s maken in Word

Macro s maken in Word Macro s maken in Word Wanneer je langere stukken tekst met een bepaald opmaak wilt invoegen zonder al teveel gedoe, kun je macro s aanmaken. Hieronder staat een stap-voor-stap uitleg voor het maken van

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Grafieken in Word. Soort 1 2 5 10 12 15 20 30 Leven 4,8 4,9 5,1 5,5 5,6 5,8 6,0 6,2 Annuïteiten 4,9 5,1 5,3 5,7 5,8 6,0 6,2 6,5

Grafieken in Word. Soort 1 2 5 10 12 15 20 30 Leven 4,8 4,9 5,1 5,5 5,6 5,8 6,0 6,2 Annuïteiten 4,9 5,1 5,3 5,7 5,8 6,0 6,2 6,5 Les 16 Grafieken in Word In deze les leert u hoe u gegevens weergeeft in de vorm van een grafiek. Ook past u het uiterlijk, de schaal en het type grafiek aan. Een grafiek maken Eén plaatje zegt meer dan

Nadere informatie

MS Excel. Module 0. MS Excel, versie 2000 (NL) Nummer: 252 (26082002) The Courseware Company

MS Excel. Module 0. MS Excel, versie 2000 (NL) Nummer: 252 (26082002) The Courseware Company MS Excel Module 0 MS Excel, versie 2000 (NL) Nummer: 252 (26082002) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Sneltoetsen Excel 2010

Sneltoetsen Excel 2010 1 Waarom Sneltoetsen Gebruiken? Om het werken met Excel te versnellen en gemakkelijker te maken zijn er honderden sneltoetsen die je kunt gebruiken om de meest uitlopende opdrachten uit te voeren. Je kunt

Nadere informatie

les 6 draaitabellen en draaigrafieken Herhaling Oefening 6.1

les 6 draaitabellen en draaigrafieken Herhaling Oefening 6.1 draaitabellen en draaigrafieken Herhaling Oefening 6.1 a. Open de werkmap Draaitabel. b. Sorteer de gegevens Van A naar Z op de kolom Verkoper. c. Maak een Tabel bij alle gegevens van de verkoper De Koning.

Nadere informatie

HANDLEIDING POWERPOINT 2010

HANDLEIDING POWERPOINT 2010 HANDLEIDING POWERPOINT 2010 Ella Wynants & Caroline Nijsmans THOMAS MORE KEMPEN Turnhout Inleiding Dit zijn allerlei handelingen die je vaker zult moeten gebruiken. Je weet al een manier om dit te doen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 De website bij het boek 8 Introductie Visual Steps 8 Meer over andere Office 2010 -programma s

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 De website bij het boek 8 Introductie Visual Steps 8 Meer over andere Office 2010 -programma s Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 De website bij het boek... 8 Introductie Visual Steps... 8 Meer over andere Office 2010-programma s... 8 Wat heeft u nodig?... 9 Bonushoofdstuk... 9 Toets

Nadere informatie