Leesmethode de Leessleutel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leesmethode de Leessleutel"

Transcriptie

1 Leesmethode de Leessleutel In onze leesmethode leren de kinderen in groep 3 steeds een nieuw woord en uit dat woord steeds een nieuwe letter. Zo wordt in thema 1 bijv. geleerd: naam, de letter n, lees, de letter ee, ik, de letter i en rik en de letter k. In de methode die wij hier op school gebruiken, wordt al vanaf het begin gespeeld met letters. Zo oefenen de leerlingen tijdens thema 1 al meteen met de woorden een, nee, in, kee, kin, nik, keek en kik. Al zo snel mogelijk worden leerlingen uitgedaagd om zelf nieuwe woorden te maken met de geleerde letters ( lees, kees ). Daarbij moeten ze kunnen analyseren ( de afzonderlijke klanken kunnen horen in een woord ) en kunnen synthetiseren ( klanken samenvoegen tot een woord ). Dit plakken wordt niet letter-voor-letter gedaan (spellend lezen), maar zingend. Er wordt aan de kinderen geleerd om alle klanken lang aan te houden, zodat het woord zingend ontstaat. Hoe vaker, leuker en beter er geoefend wordt met deze vaardigheden, hoe beter de geleerde woorden en letters worden ingeslepen en opgeslagen in het geheugen. Hoe meer prettige leeservaringen de leerlingen opdoen, des te beter zal het leesproces verlopen, des te meer plezier zullen de leerlingen hebben met boeken en verhalen, des te gemotiveerder zullen ze zijn om door te gaan met lezen en oefenen en schrijven. Ouders en leerkrachten spelen hierbij een belangrijke rol. Wij kunnen het aanbieden van woorden en letters, het laten oefenen en corrigeren en laten kennismaken met leuke boeken sturen en ondersteunen. Hoe beter en leuker wij

2 het maken en hoe enthousiaster wij zijn tijdens hun vooruitgang, des te beter zal de leesontwikkeling verlopen. Als wij leuke verhalen voorlezen, vooral goede antwoorden en inzet benadrukken en op een goede manier tijd en aandacht vrijmaken om te helpen met oefenen, zal dat het leren lezen enorm ondersteunen. Op school creëren we veel oefenmomenten; met de hele groep, individueel en later in kleinere niveauleesgroepjes of duo s (een tutor die een leerling begeleidt). We zorgen voor veel afwisseling; voorlezen, groepsleesboeken, een leeshoek met prentenboeken en leesboeken op niveau, vriendjeslezen ( in een groepje van 3 leerlingen met een verschillend leesniveau ), posterlezen ( klassikaal inoefenen van nieuwe woorden ) en vanaf januari oefenen in een groepje van 2-4 leerlingen met hetzelfde leesniveau en start het wekelijks oefenen van woorden m.b.v. een blad met rijen woorden die aan sluiten bij de spellingcategorie van de week (tutorlezen). Daarnaast wordt er ook nog geoefend m.b.v. de computer; eerst het flitsen : het inoefenen van de geleerde letters en later van woorden in een oplopende moeilijkheidsgraad en steeds hoger tempo. Ook het bij de leesmethode horende computerprogramma wordt gebruikt om alle deelvaardigheden van het lezen extra te oefenen (de spelletjes van Rik ). Bij het werken met de computerprogramma s is hulp van ouders onontbeerlijk. Door projecten als bijv. de Kinderboekenweek, de Boekenmarkt en door steeds nieuwe leesboekjes voor het niveaulezen aan te schaffen en wekelijks onze schoolbiblitheek en Leeshoek te gebruiken, proberen we de leerlingen met nieuwe en leuke boeken kennis te laten maken en te laten ervaren dat lezen leuk is.

3 We hopen dat ouders dit ondersteunen door thuis ook voor te lezen, samen te oefenen en naar de biep te gaan. Het begin We spreken de letters uit zoals ze in een woord klinken: dus de buh van boek, de eh van pet, de ee van lees, de ruh van rik, enz. Nooit zoals ze in het alfabet worden uitgesproken! Tempo Het leestempo moet worden aangepast; als u een zin voorleest, moet dat net zo snel ( of langzaam ) gaan als de leerling zelf kan lezen, of hoogstens een klein beetje sneller. Bij het tempolezen dat start in januari meten de duo s op maandag hoeveel woorden ze in een minuut kunnen lezen. Op dinsdag, woensdag en donderdag oefenen ze vervolgens samen om de woorden beter en vlotter te lezen. Op vrijdag meten ze weer bij elkaar hoeveel woorden er in een minuut worden gelezen. Dan bespreken we welke vooruitgang de duo s gemaakt hebben. Bijwijzen De leerlingen leggen de leeswijzer altijd boven de regel die ze lezen, nooit eronder. Zo kunnen ze de tekst overzien die nog gelezen moet worden. Meelezen met een ander die de beurt heeft, is ook een belangrijke oefening. Soms kan een leesvenster een oplossing zijn. Lengte In het begin staat er op de bladzijden niet zoveel tekst. Vaak is de tekst ook nog in kleine blokjes verdeeld. Zo n blokje is vaak een goede hoeveelheid tekst voor een leesbeurt. Het is beter om vaker met een kort stukje tekst te laten oefenen.

4 Verbeteren en helpen Als een leerling een fout leest, moet een ander niet meteen verbeteren. Het is beter om te zeggen: Lees de zin nog eens. Vaak merkt een leerling ook zelf aan het eind van een zin dat er een fout werd gemaakt en verbetert dan zichzelf. Als een leerling veel moeite heeft met een woord, kan het helpen om een stukje van het woord voor te zeggen of een stukje af te dekken en dan te vragen: Wat staat hier? Als er een nieuw lastig woord op een bladzijde voorkomt, helpt het vaak om te vragen: Zie je dit woord nog vaker op deze bladzijde? Zo wordt de aandacht op dit woord gericht. Plaatjes/titel Als er een titel boven een hoofdstuk of bladzijde staat, is het van belang om die te ( laten ) lezen en te vragen: Wat zou er nu kunnen gaan gebeuren? of: Waar zou dit over gaan? Ook is het goed om de plaatjes te bekijken en er vragen over te stellen. Het verhaal krijgt dan meer inhoud en de verhaallijn zal duidelijker worden. Oefentijd Vaker een kortere tijd oefenen is beter dan bijv. 1x per week 3 kwartier. Op school lezen we bij het niveaulezen bijv. 20 minuten. Bij het posterlezen (met de hele groep) krijgt elke leerling steeds een beurt van 3 woorden en bij het tutorlezen oefenen we steeds maar 10 minuten. Het is goed te doen als er voldoende afwisseling is en de kinderen vaak korte beurten krijgen. Lees bijv. om de beurt een blokje of 1 regel. De leerling is dan snel weer aan de beurt, wordt gedwongen om mee te lezen met de ander en het verhaal blijft duidelijk.

5 Feedback Het is van belang dat de leerlingen goed lezen wat er staat. Ze zijn aan het leren lezen, aan het oefenen en er worden natuurlijk fouten gemaakt. De fouten moeten echter wel verbeterd, of beter nog: voorkomen worden! De lezer moet de tijd en rust krijgen om een moeilijk woord te lezen. Hij/zij moet zich gewaardeerd voelen en hulp durven vragen. Door vooral te benadrukken wat er goed gelezen wordt, door complimenten te geven na een beurt of als er goed wordt meegelezen of naverteld, wordt de motivatie om door te gaan en te luisteren naar uitleg, hulp of correctie vergroot. De leerlingen moeten leren om elkaar te helpen, te waarderen en accepteren en om elkaar niet uit te lachen of steeds te verbeteren. De leerkracht of ouder zal daarbij moeten sturen en heeft een voorbeeldrol. Begrijpen Lezen is aanvankelijk vooral een proces van ontsleutelen, klanken verbinden, maar natuurlijk moet de leerling de tekst ook begrijpen. Het verhaal moet gevolgd en onthouden kunnen worden. Uitdrukkingen moeten begrepen kunnen worden, onbekende woorden moeten betekenis krijgen en grapjes moeten gesnapt kunnen worden. Een goede woordenschat is van belang om teksten te kunnen begrijpen. Daarom besteden we in groep 3/4 veel tijd en aandacht aan het vergroten en verbeteren van die woordenschat (o.a. fotobladen, thema s, oefenboekjes, digibord). Als er eenvoudige vragen over het verhaal worden gesteld, moet de leerling die kunnen beantwoorden; wie is de hoofdpersoon, vertel in het kort wat er gebeurde in het verhaal, waar gebeurde het, enz. De leerkracht of leesouder moet, waar nodig, uitleggen/de juiste vragen stellen/synoniemen zoeken/samenvatten.

6 Bij de M3, E3 en M4-boekjes moeten de vragen vooral gaan over wat er echt in de tekst staat. Wat gebeurde er? Hoe heet het jongetje in het verhaal? Wat kocht mama bij de bakker? Bij hogere niveaus kunnen ook meer begripsvragen en voorspellende vragen gesteld worden. Waarom zou hij zo reageren? Wat zou jij doen in zo n situatie? Na thema 8 van onze leesmethode gaan we het begrijpend lezen ook echt apart oefenen m.b.v. vragenbladen bij ons groepsleesboek en de leerlingen leren zelfstandig vragen en opdrachten bij een verhaal te maken in de werkboekjes van Humpie Dumpie. Niveau De technische leesmoeilijkheid van een tekst wordt uitgedrukt met AVI. De eenvoudigste verhaaltjes in de eerste leesboekjes hebben het AVI Start-niveau. Om dit niveau te kunnen lezen, moeten alle letters gekend worden. Korte woordjes (baas, hok, huil) moeten gelezen kunnen worden. De zinnetjes zijn ook kort. (mama gaat naar huis toe.) De technische moeilijkheid wordt in kleine stapjes opgevoerd. De woorden worden langer/moeilijker (saai, slecht, straks, voetbal, aardig, lelijk, slapeloos, compliment, systeembeheerder), de zinnen langer (de hond loopt naar de tuin. De zwarte hond loopt rustig naar de achtertuin. De schurftige, oude hond loopt op een drafje naar de tuin die achter het huis begint.) Van AVI M3 en daarna E3 (de gemiddelde leesniveaus in groep 3) lopen de niveaus op tot M7, E7 en tot slot AVI plus. De leerlingen die dit laatste niveau behaald hebben, zijn klaar. Hun technische leesvaardigheid is voldoende ontwikkeld. Deze leerlingen worden gevraagd om tutor te zijn en het lezen te begeleiden van een leerling die nog niet zo ver is. Zo helpen leerlingen van groep 7/8 vaak de niveaugroepjes van groep 3/4 (na de kerst).

7 Ook thuis moet er geoefend worden met teksten van het juiste niveau. Te moeilijke leesstof levert alleen frustratie en veel fouten op. De AVI-niveaus worden in onze schoolbibliotheek met dezelfde kleuren aangegeven als in de echte bibliotheken. Door regelmatig te toetsen, oefenen de leerlingen altijd op een bij hen passend niveau. De niveauleesgroepjes worden aangepast als dat nodig is, na het afnemen van de leestoetsen. Ook krijgen de leerlingen steeds te horen of ze in de schoolbibliotheek al boekjes van een volgend niveau mogen lenen en lezen. Bij het Flitsen horen de kinderen ook regelmatig bij welke woordrij ze zijn. Ze horen dan hoeveel rijen ze vooruit zijn en hoever ze nog van hun diploma verwijderd zijn. Na thema 8 beginnen de leerlingen van groep 3/4 aan de woordrijen van groep 3/4 en dit zijn er 60! De leessnelheid wordt voor elke leerling afzonderlijk bepaald en ingesteld. Als de vorderingen stagneren, krijgen de leerlingen dubbele beurten en/of wordt het tempo iets verlaagd. Toetsen De leerlingen van groep 3 worden voor het eerst op hun AVI-niveau getoetst als de leerkracht denkt dat het Start-niveau (of al een hoger) bereikt is. Gemiddeld is dit rond januari. Als het Startniveau wordt behaald, gaat de leerling meedoen aan het niveaulezen. Bij de AVI-toets moet een leerling een kaart met daarop een verhaal hardop voorlezen. De leerkracht leest op een formulier mee en noteert fouten en aan het eind de leestijd. De maximaal toegestane leestijd ligt rond de 1.50 minuut en het maximaal aantal fouten ligt rond de 5. Als het niveau wordt behaald, mag de leerling boeken gaan lezen van het volgende niveau (als Start wordt behaald, mag M3 geoefend/gelezen gaan worden). De AVI-toets wordt meestal 3 of 4 x per schooljaar afgenomen (individueel). De Citotoets Leestechniek wordt 2x per jaar afgenomen; op vaste momenten (jan./juni) en met de hele groep. Bij een afbeelding moet steeds uit een rijtje

8 van 5 het juiste woord gekozen worden. Deze test meet vooral het nauwkeurig ontsleutelen en de letterkennis en minder de vlotheid van het lezen. Leerlingen kunnen bij deze toets een A-, B-, C-, D- of E-score behalen, waarbij A het beste is. Bij een D- of E-score wordt het groepsplan voor de betreffende leerleing bijgesteld en krijgt de leerling extra leesbegeleiding,-instructie en/of oefentijd om de vorderingen te versnellen. De DMT (Drie Minuten Toets) wordt minstens 2x per jaar afgenomen (jan/juni). De leerling leest van een kaart met rijen woorden in 1 minuut zoveel mogelijk woorden hardop voor. De goed gelezen woorden vormen de score. Kaart 1 biedt de makkelijkste woorden aan (oom, op, aan, bij, lig, vel, ), kaart 2 de wat moeilijkere woorden (web, smid, vouw, ) en kaart 3 de moeilijkste (boertje, leden, koningin, pantoffel, ). Deze toets wordt t/m groep 8 individueel afgenomen en maakt zo de ontwikkeling van het woordlezen-op-tempo van elk kind goed zichtbaar. De leerkracht kan met deze toets ook goed bepalen met welke woorden de leerling nog moeite heeft en of de leerling beter is in tekstlezen of in woordlezen. Verder wordt nog de toets Begrijpend Lezen afgenomen (juni). Hier gaat het om het begrip van teksten en het kunnen beantwoorden van vragen. De leesmethode van groep 3 heeft na elk thema ook een toets waarmee wordt nagegaan of de letterkennis voldoende is en of de sleutelwoorden beheerst worden. Na 2 thema s wordt ook de woordenleestoets van de leesmethode afgenomen. Juf doet dit individueel en het geeft de kinderen zelf ook een goed beeld van hun vooruitgang. De leesbladen voor de ouders na thema en de thuisboekjes die de leerlingen na elk thema mee naar huis nemen, geven de ouders informatie over de nieuwe woorden die aangeboden zijn en die de leerlingen moeten kunnen lezen. Verder wordt met Flitsen ook de letterkennis en later het vlot kunnen lezen van woorden geoefend.

9 De resultaten van alle Cito-toetsen worden in Parnassys ingevoerd en via het ouderportaal kunt u steeds volgen hoe de vorderingen van uw kind(eren) verlopen. Spelletjes (om met een leesgroepje of bij het lezen thuis te gebruiken) Woordzoeken Zoek op een bladzijde een nieuw/lastig woord of een woord met een bepaalde leesmoeilijkheid ( bijv. stang ). Vraag, voordat de bladzijde gelezen wordt: Zoek eens hoe vaak je het woord. ziet of: Hoeveel woorden met ng zie je op deze bladzijde? Echolezen ( Vooral bij beginnende lezers ) De leesouder leest een zin langzaam voor, de leerling leest daarna dezelfde zin, maar probeert dat iets sneller te doen. Voorbereidend lezen Laat de leerling een zin eerst in zijn/haar hoofd voorbereiden. Zeg: Lees de zin pas hardop voor als je zeker weet dat je hem zonder fouten en zonder te stoppen kunt voorlezen. Leeswijzer U leest voor, in een tempo dat de leerlingen kunnen volgen. De leerlingen schuiven hun leeswijzer mee in de tekst. U stopt ineens ( mag ook midden in de zin) en vraagt een leerling snel het eerstvolgende woord te lezen. ( Dit oefent het goed meelezen met een andere lezer )

10 Volgen Lees om de beurt een zin ( u wijst de volgorde aan ). De bedoeling is, dat wie aan de beurt is, meteen gaat lezen nadat de vorige lezer is gestopt. Fouten opsporen U leest langzaam de tekst voor, maar maakt af en toe opzettelijk een fout. Wie de fout ontdekt, mag het meteen zeggen. Begrijpen en onthouden Laat een bladzijde stillezen, maar zeg vooraf dat u er straks vragen over gaat stellen. Als de bladzijde gelezen is, het boek dicht laten doen en een paar vragen stellen. Kies vragen waarop het antwoord wel in de tekst is terug te vinden. Kopie Als u van een lastige bladzijde een kopie maakt, kunt u met een marker de woorden die fout worden gelezen of waarbij hulp nodig was, aanstrepen. Geef na de leesbeurt het blad met de gemarkeerde woorden en bekijk die samen. Oefen die woorden goed en laat daarna vanaf dat blad de tekst nog een keer lezen. Worden er nu minder fouten gemaakt? Tempolezen Laat een bladzijde of een stukje tekst voor de eerste keer hardop voorlezen. Neem ongemerkt de tijd op met een stopwatch. Ga samen de lastige woorden en zinnen bekijken en oefen die een paar keer. Zeg dan: Nu ga je de bladzijde nog eens lezen. Ik controleer of het oefenen heeft geholpen en of je nu vlotter kunt lezen. Neem de leestijd weer op en benadruk het effect van oefenen als de tijd nu sneller is. Synoniemen Vraag -als dit van toepassing is- naar de betekenis van een woord of een uitdrukking. Weet je een ander woord dat bijna hetzelfde betekent? dier grijpen smerig gauw kapot voedsel aaien boenen poetsen strelen stuk beest snel pakken vies eten

11 Leestekens Vooral bij lezers vanaf AVI E3 is het van belang om af en toe speciale aandacht te vragen voor leestekens. Lees een stukje voor en stop nadrukkelijk bij komma s en punten en laat horen hoe een? en een! klinken. Vraag wie ook zo een stukje kan voorlezen. Is het verhaal spannend of verdrietig? Laat het met je stem horen. Foutloos U leest een stukje tekst voor ( liever niet meer dan bijv. 4 regels ), een leerling leest daarna hetzelfde stukje, met de opdracht: Probeer hetzelfde stukje voor te lezen zonder een enkele fout te maken. Rollen Soms leent een bladzijde/verhaal zich er toe om rollen te verdelen. De een leest wat moeder zegt, de ander is Loes, enz. Of bij AVI M5 of E5- een leerling kan de opdracht krijgen om alles te lezen wat tussen aanhalingstekens staat. Klanken zoeken ( AVI Start, M3 ) Welke woorden zie je op deze bladzijde met de eu, de ou, met -ig?, enz. ( laat per zoekbeurt maar naar één klank zoeken ). Laat zoeken en tegelijk tellen op de vingers onder tafel. Als het hele groepje klaar is: Laat nu met je handen zien hoeveel je er gevonden hebt. Voorlezen Lees zelf regelmatig een bladzijde of een hoofdstukje voor, in een rustig tempo. Dit is soms nodig als de concentratie wat vermindert en houdt het tempo erin. Zo blijft het verhaal duidelijk en het is ook goed om te luisteren naar een goede lezer. Terugblik Vraag voordat er met lezen wordt begonnen- wie er nog weet wat er de

12 vorige keer in het verhaal was gebeurd. Hoe eindigde het vorige hoofdstuk? Of, als er aan een nieuw boek wordt begonnen: Waar denk je dat dit boek over zal gaan? De titel en de omslag kunnen samen bekeken en besproken worden. U kunt ook voorlezen wat er op de achterzijde staat geschreven. Als het boek uit is: Wie kan nu het verhaal kort navertellen? Probeer de hoofdlijn van het verhaal te laten verwoorden. Welke woorden waren in dit verhaal heel belangrijk? ( sleutelwoorden ). Vond je het een leuk/spannend/raar/saai/mooi boek? Waarom? Lezen-voor-je-plezier/Thuis lezen Probeer samen te genieten van leuke boeken. Lees voor, lees zelf, kijk samen in een boekwinkel, houd een lijst bij van gelezen boeken, maak een top-5 van de leukste boeken, ga samen naar de bibliotheek, geef eens een mooi boek cadeau, verzin samen een verhaal en schrijf het op. Schrijf een leuke kaart of brief, stuur elkaar een , plak een leuk briefje op de deur, geef mooi postpapier en postzegels, een notitie- of memoblokje, kom naar de boekenmarkt, bezoek het Museum voor Kinderboeken ( Den Haag ), maak of lees een gek gedichtje, enz., enz. Lezen is heel belangrijk, maar kan ook heel fijn en leuk zijn. Leuke leeservaringen stimuleren het meer-willen-lezen. Als u merkt (of van de leerkracht dat signaal krijgt) dat uw kind moeite heeft met het onthouden van de letters en later met het lezen van de Start-boekjes, is het heel fijn en nuttig als u samen met uw kind leest. Luisteren, helpen, complimentjes geven, samen lezen, vragen stellen en samenvatten; het helpt uw kind om beter en makkelijker te gaan lezen. Op school kunt u boekjes van het juiste niveau lezen en overleggen over het oefenen. Ook kunt u op de site van school (www.kraaienestschool.nl) geschikte oefenstof vinden. Soms is het handig om contact met de leerkracht op te nemen over het thuis oefenen. U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht om informatie te krijgen, vragen te stellen, te overleggen,

13 En verder speciaal voor thuis: Woordenboek Uw kind leert steeds een nieuwe letter of klank. Het is een leuk idee om bij elke letter plaatjes te zoeken en die om de letter heen te plakken. Doe zulke bladen bijv. in een multomap (of maak er een Worddocument van) bij elkaar en uw kind krijgt zo een persoonlijk woorden- of letterboek. Ook het omschrijven van begrippen, het uitleggen van uitdrukkingen is van groot belang. Een kind begrijpt beter wat het leest als het een grote woordenschat heeft. Stimuleer het vragen naar de betekenis van onbekende woorden. Er bestaan leuke voor jonge kinderen geschikte- woordenboeken. Boekenlegger Maak samen een leuke boekenlegger: met karton of dik elastiek en kralen of een leuk stofje kan een vrolijke boekenlegger gemaakt worden. Voorstelling Van veel kinderboeken worden tegenwoordig leuke jeugdfilms of theatervoorstellingen gemaakt. Zoek een leuke film en lees daarna samen het boek of: heeft uw kind een favoriet boek? Ga eens na of er ooit een film of voorstelling van is gemaakt. Op het internet is veel te vinden.

14 Het net Op internet is veel informatie te vinden; ook over schrijvers, uitgeverijen, de kinderboekenweek, het Kinderboekenmuseum, stripboeken, speciale kinderboekenwinkels en nog veel meer. Zoek eens samen met uw kind naar leuke informatie ( bijv. op of: ). Briefjes Praat eens met uw kind d.m.v. briefjes; een plakbriefje op de lunchtrommel, een boodschap op de deur van de ijskast, een whiteboard in de gang, stuur elkaar s, laat uw kind het boodschappenbriefje aanvullen, vraag een familielid of kennis om eens met uw kind te msn-en of vraag iemand kaarten of brieven te sturen. Moeilijke-woorden-doos Maak thuis een doosje waarin woorden die bij het thuis oefenen met het lezen of voor het dictee nog fout gingen- verzameld kunnen worden. Oefen soms apart met deze woorden. Woorden die daarna goed worden gelezen of geschreven, kunnen in de prullenbak! Gebruik deze kaartjes ook om mee te flitsen : laat het kaartje heel kort zien, daarna moet het woord hardop gelezen worden. Lekker lezen Lees samen een recept en maak iets lekkers. U kunt misschien het recept makkelijker opschrijven of uw kind leest alle woorden die het kan en u leest alle moeilijke woorden. Of: maak samen menukaartjes voor bijv. het kerstdiner of een verjaardagsetentje. Laat uw kind dan ook mooie naamkaartjes maken. Luisterlezen Teksten van ( Nederlandstalige ) liedjes zijn soms ook leuk om te lezen. Veel cd s hebben een tekstboekje en daaruit samen lezen en zingen is leuk. U kunt uw kind ook een bladzijde laten voorlezen en dit opnemen. Later terugluisteren en controleren of er goed en mooi werd voorgelezen. Ook kunt u een boekje

15 inspreken. Uw kind kan dan in het boek meelezen terwijl het naar de opname luistert. Luisterboeken zijn soms ook een mooi alternatief voor voorlezen. Ook handig tijdens een lange autorit! Voorlezen Een gedichtje of een klein stukje tekst voorlezen en het zo mooi/grappig/zielig laten klinken als je kunt. En het is een mooie oefening als uw kind voorleest aan een jonger kind. Voorgelezen worden vinden veel kinderen fijn. Voor alle leeftijden zijn er leuke boeken te vinden. Het is fijn dat als er voorgelezen wordt, dit op een leuk, rustig plekje gebeurt. Voorlezen vóór het slapen gaan of zelf nog even lezen, kan ontspannen of is gewoon gezellig. De woordenschat wordt erdoor uitgebreid en het kan leiden tot leuke gesprekken. Blijf voorlezen zolang u en uw kind dat prettig vinden. Tenslotte Leren lezen is voor een groot deel een kwestie van veel oefenen. Als het u lukt om hier thuis op een leuke, goede manier aan bij te dragen, zal uw kind daar zeker van profiteren. Lezen kan overal; onderweg plaatsnamen of opschriften bij winkels lezen, thuis koppen in de krant, de ondertiteling van de tv, stripboeken, folders; overal zijn letters en woorden. Bibliotheken en boekwinkels bevatten een schat aan kinderboeken. Ontdek samen welke verhalen en schrijvers favoriet zijn. Ook informatieve boeken en stripboeken kunnen samen gelezen worden. Kinderen vinden het vaak ook geen enkel bezwaar om een boek meerdere keren te lezen of voorgelezen te krijgen. Veel leesplezier samen!

Leestips! Tip 2: Zoek een gezellige plek om samen te lezen.

Leestips! Tip 2: Zoek een gezellige plek om samen te lezen. Leestips! Tip 1: Thuis lezen moet leuk zijn voor uw kind. Het gaat erom om samen met uw kind op een ontspannen manier bezig te zijn. Moedig Uw kind tijdens het lezen aan en geef een complimentje als het

Nadere informatie

Voorlezen is leuk en nuttig. Maar hoe doe je dat eigenlijk, goed voorlezen? Hieronder vindt u de belangrijkste tips en trucs.

Voorlezen is leuk en nuttig. Maar hoe doe je dat eigenlijk, goed voorlezen? Hieronder vindt u de belangrijkste tips en trucs. R.K. Basisschool Anselderlaan 10 6471 GL Eygelshoven Tel: 045-5351434 De fijne kneepjes van het voorlezen Voorlezen is leuk en nuttig. Maar hoe doe je dat eigenlijk, goed voorlezen? Hieronder vindt u de

Nadere informatie

Kern 3: doos-poes-koek-ijs

Kern 3: doos-poes-koek-ijs Kern 3: doos-poes-koek-ijs In deze kern leert uw kind: Letters: d - oe - k - ij z Woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep Herhaling van de letters van kern 1 en 2 Deze nieuwe woorden en letters worden aangeboden

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

Acht leesadviezen voor thuis

Acht leesadviezen voor thuis Acht leesadviezen voor thuis Advies1 Advies 2 Advies 3 Advies 4 Advies 5 Advies 6 Advies 7 Advies 8 Overleg met uw kind over de tijdstippen waarop er het best kan worden ge. Als uw kind daarin inbreng

Nadere informatie

BROCHURE:-LEZEN? JA-GRAAG!-

BROCHURE:-LEZEN? JA-GRAAG!- -! BROCHURE:-LEZEN? JA-GRAAG!- Lezen? ja graag! Kinderen lezen tegenwoordig veel minder, vinden lezen lastig of beginnen er niet eens aan. Misschien lijkt het lezen van een boek teveel op een schoolopdracht,

Nadere informatie

Informatieboekje (voor)lezen

Informatieboekje (voor)lezen Informatieboekje (voor)lezen Welkom op basisschool Het Mozaïek Algemeen Uw kind is in een ontwikkelingsfase gekomen waarbij hij/zij met regelmaat in contact komt te staan met andere kinderen / volwassenen.

Nadere informatie

Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b))

Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b)) Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b)) Met behulp van onderstaande opdracht kun je met behulp

Nadere informatie

Goed, vlot en begrijpend lezen blijft één van de belangrijkste doelen die een leerling gedurende zijn of haar schoolloopbaan moet bereiken.

Goed, vlot en begrijpend lezen blijft één van de belangrijkste doelen die een leerling gedurende zijn of haar schoolloopbaan moet bereiken. Goed, vlot en begrijpend lezen blijft één van de belangrijkste doelen die een leerling gedurende zijn of haar schoolloopbaan moet bereiken. Daarom hechten wij er dan ook veel belang aan dat dit op een

Nadere informatie

LEREN LEREN LEREN. een overzicht met leerhulpjes voor de diverse vakgebieden. Hieronder kun je lezen over het leren/maken van:

LEREN LEREN LEREN. een overzicht met leerhulpjes voor de diverse vakgebieden. Hieronder kun je lezen over het leren/maken van: LEREN LEREN LEREN een overzicht met leerhulpjes voor de diverse vakgebieden Hieronder kun je lezen over het leren/maken van: 1. DICTEE 2. TAFELS 3. VRAGEN EN OPDRACHTEN 4. STUKKEN TEKST (bijv. hoofdstuk

Nadere informatie

estafette Vloeiend & vlot Snel aan de slag! Achtergrondinformatie

estafette Vloeiend & vlot Snel aan de slag! Achtergrondinformatie estafette Vloeiend & vlot Snel aan de slag! Met Vloeiend en vlot oefent u samen met u kind altijd in drie stappen: 1. U leest de woorden, zinnen of teksten eerst zelf voor. U doet dit in een rustig tempo,

Nadere informatie

Tafelplan 2015-2016. Werkwijze voor het aanleren en automatiseren van de keertafels (en de deeltafels). in groep 4, 5 en 6.

Tafelplan 2015-2016. Werkwijze voor het aanleren en automatiseren van de keertafels (en de deeltafels). in groep 4, 5 en 6. Tafelplan 2015-2016 Werkwijze voor het aanleren en automatiseren van de keertafels (en de deeltafels). in groep 4, 5 en 6. 1 Groep 4 Doelen eind groep 4: - De kinderen hebben de tafel van 1, 10, 2, 4,

Nadere informatie

Mijn digitale leesrugzak

Mijn digitale leesrugzak Het hele schooljaar heb ik hard gewerkt op school. Een heerlijke lange zomervakantie heb ik zeker verdiend. Ik ben een lezer geworden en wil een lezer blijven. In mijn digitale leesrugzak zitten heel veel

Nadere informatie

Franciscusbericht. December 2014. Even voorstellen

Franciscusbericht. December 2014. Even voorstellen December 2014 Franciscusbericht 1. Even voorstellen Op maandag 5 januari start een nieuwe instroomgroep op onze school. De groep start in onze koffiekamer. De leerkrachten verruilen de koffiekamer voor

Nadere informatie

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer Wordt vervolgd. De stroom Cito-toetsen is verwerkt, de daardoor verkregen gegevens ook. De rapporten zijn uitgedeeld, de gesprekken daarover zijn gevoerd. Plannen worden/zijn nu gemaakt voor het tweede

Nadere informatie

Leerlijnen peuters en jonge kind (MET extra doelen) versie juli 2015. Naam leerling. Taal Beginnende geletterdheid

Leerlijnen peuters en jonge kind (MET extra doelen) versie juli 2015. Naam leerling. Taal Beginnende geletterdheid Leerlijnen peuters en jonge kind (MET extra doelen) versie juli 2015 Taal eginnende geletterdheid eginnende geletterdheid-stap 1 OEKORIËNTATIE: Herkent een boek en weet dat er een verhaal in staat -20--20

Nadere informatie

TULE inhouden & activiteiten Nederlands - Technisch lezen. Kerndoel 4 - Technisch lezen. Toelichting en verantwoording

TULE inhouden & activiteiten Nederlands - Technisch lezen. Kerndoel 4 - Technisch lezen. Toelichting en verantwoording TULE - NEDERLANDS KERNDOEL 4 - TECHNISCH LEZEN 82 TULE inhouden & activiteiten Nederlands - Technisch lezen Kerndoel 4 - Technisch lezen Bij kerndoel 4 - De leestechniek. Toelichting en verantwoording

Nadere informatie

Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam!

Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam! Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam! Waarom zo vroeg beginnen? Baby s kunnen veel meer dan je denkt. Luisteren Vanaf de eerste dag luistert je baby naar jouw stem. Al begrijpt

Nadere informatie

GOEDE STUDIEGEWOONTEN DE PLAATS

GOEDE STUDIEGEWOONTEN DE PLAATS GOEDE STUDIEGEWOONTEN Bij goed studeren (leren) of huiswerk maken zijn er vier belangrijke hoofdzaken. Dat zijn: A. de plaats B. de tijd C. goede gezondheid D. planning DE PLAATS De beste plaats om je

Nadere informatie

De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak.

De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak. De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak. 2 juli 2014 KBS De Hoeksteen 11QH Olmendreef 100 3137 CR Vlaardingen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Hoe maak

Nadere informatie

leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1

leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1 leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1 actief leren WWW.leer-actief.nl Dit is Wybo. Wybo was vroeger een heel gewoon jongetje, maar hij was wel erg lui. En dat...werd zijn redding. Hij had nooit

Nadere informatie

Kern 6: geit-pauw-duif-ei

Kern 6: geit-pauw-duif-ei Kern 6: geit-pauw-duif-ei In deze kern leert uw kind Letters: g - ui - au - f - ei Woorden: geit, pauw, duif, ei Alle letters compleet In kern 6 leert uw kind de laatste nieuwe letters. Op het eind van

Nadere informatie

Leesontwikkeling op de Casimirschool

Leesontwikkeling op de Casimirschool Leesontwikkeling op de Casimirschool Waarom veel aandacht voor leesontwikkeling? Als kinderen lezen worden allerlei onderdelen van het brein aangesproken Veel aandacht voor leesontwikkeling 1. Als kinderen

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Logopraxis Dorp 31/0002 9185 Wachtebeke 09/345 81 46 0486/ 61 31 97 www.logopraxis.be info@logopraxis.be

Logopraxis Dorp 31/0002 9185 Wachtebeke 09/345 81 46 0486/ 61 31 97 www.logopraxis.be info@logopraxis.be Logopraxis Dorp 31/0002 9185 Wachtebeke 09/345 81 46 0486/ 61 31 97 www.logopraxis.be info@logopraxis.be Tips & tricks Om het lezen voor uw kind zo aangenaam mogelijk te maken, zijn er een aantal handige

Nadere informatie

Juli 2015 Nieuwsbrief Veilig leren lezen, kern 12

Juli 2015 Nieuwsbrief Veilig leren lezen, kern 12 Juli 2015 Nieuwsbrief Veilig leren lezen, kern 12 Beste ouders, verzorgers Kern 12: de basis is gelegd In deze laatste kern: is de basis voor vlot leren lezen gelegd. Kinderen zijn begonnen met het leren

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op OBS de Zeester. augustus 2014

Huiswerkbeleid op OBS de Zeester. augustus 2014 Huiswerkbeleid op OBS de Zeester augustus 2014 1 Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk? 3. Waaruit bestaat het huiswerk in de diverse groepen? Op onze school

Nadere informatie

Hoe vind ik het juiste boek voor mijn kind?

Hoe vind ik het juiste boek voor mijn kind? Hoe vind ik het juiste boek voor mijn kind? De AVI-niveaus zijn veranderd. Wat nu? Informatie voor ouders 2013 Lieven Coppens Versie VL 1.2 Nieuw, maar niet slechter! De leesniveaus op de boekjes worden

Nadere informatie

VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN Leeshuis

VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN Leeshuis VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN Leeshuis Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl. De rubriek implementatiekoffer

Nadere informatie

1. LEZEN Inleiding: doel en structuur Gebaren lezen

1. LEZEN Inleiding: doel en structuur Gebaren lezen 1. LEZEN Inleiding: doel en structuur De doorloopklok wordt gezet, zodat de leerlingen weten tot wanneer er wordt gewerkt. De leerkracht vertelt welke lesonderdelen aan bod zullen komen en vertelt ook

Nadere informatie

Informatie groep 3 en 4

Informatie groep 3 en 4 Informatie groep 3 en 4 Hierbij even wat informatie over de dingen waar uw kind dit schooljaar mee te maken krijgt. Dit kan u helderheid verschaffen over wat de kinderen leren in groep 3 en 4. En ook hoe

Nadere informatie

LEREN LEREN LEREN. een overzicht met leerhulpjes voor de diverse vakgebieden. Hieronder kun je lezen over het leren/maken van:

LEREN LEREN LEREN. een overzicht met leerhulpjes voor de diverse vakgebieden. Hieronder kun je lezen over het leren/maken van: LEREN LEREN LEREN een overzicht met leerhulpjes voor de diverse vakgebieden LEREN, LEREN, LEREN Een verzameling aanwijzingen over hoe jij je huiswerk en proefwerken kunt leren. Hieronder kun je lezen over

Nadere informatie

Read2Me! Read2Me! wordt uitgevoerd in opdracht van de bibliotheken in samenwerking met ProBiblio. Wij wensen u veel plezier met Read2Me! op uw school.

Read2Me! Read2Me! wordt uitgevoerd in opdracht van de bibliotheken in samenwerking met ProBiblio. Wij wensen u veel plezier met Read2Me! op uw school. Read2Me! Read2Me! is een voorleeswedstrijd voor alle brugklasleerlingen van het voortgezet onderwijs, waarin leerlingen elkaar in wedstrijdvorm voorlezen uit door hen gekozen boeken. Zij lezen tussen oktober

Nadere informatie

TAAL IS LEUK. Adviezen om de taalontwikkeling te stimuleren

TAAL IS LEUK. Adviezen om de taalontwikkeling te stimuleren TAAL IS LEUK Adviezen om de taalontwikkeling te stimuleren 1 Inhoudsopgave Pagina Besteed extra aandacht aan de taal van uw kind 4 Adviezen die u kunt toepassen tijdens een gesprekje met uw kind 5 Maak

Nadere informatie

VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN Estafette

VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN Estafette VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN Estafette Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl. De rubriek implementatiekoffer

Nadere informatie

In groep 3 is het leren lezen en het plezier in het lezen erg belangrijk. We gebruiken hiervoor de methode Veilig leren lezen.

In groep 3 is het leren lezen en het plezier in het lezen erg belangrijk. We gebruiken hiervoor de methode Veilig leren lezen. In groep 3 is het leren lezen en het plezier in het lezen erg belangrijk. We gebruiken hiervoor de methode Veilig leren lezen. In groep 3 werken we voor taal, lezen en spelling met de methode Veilig leren

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Voorwoord !!!! Wat heb je nodig?

Voorwoord !!!! Wat heb je nodig? Haas is op Kip Voorwoord Wat heb je nodig? Je gaat samen met je kind Haas is op Kip lezen. Dat is geschreven door Annemarie Bon. Deze leeshandleiding is van Marjolein van Muijden. De uitwerking en opmaak

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren?

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren? Checklist Rekenen Groep 3 1. Tellen tot 20 Als kleuters, in groep 1 en groep 2, zijn de kinderen bezig met de zogenaamde voorbereidende rekenvaardigheid. Onderdelen hiervan zijn ordenen en seriatie. Dit

Nadere informatie

Voorwoord. Letters uitspreken zoals de leerkracht dat doet.

Voorwoord. Letters uitspreken zoals de leerkracht dat doet. Voorwoord In groep 3 leert uw kind lezen en schrijven. Uw kind begint niet vanaf nul, want tegenwoordig wordt in groep 1 en 2 al veel gedaan aan voorbereiding. Sommige leren als kleuter al lezen en schrijven.

Nadere informatie

Wat is een dyslecticus? Dyslexie zal altijd wel hebben bestaan. Een oogafwijking?

Wat is een dyslecticus? Dyslexie zal altijd wel hebben bestaan. Een oogafwijking? Wat is een dyslecticus? Dat is iemand met dyslexie. Dyslexie is een woord uit het Grieks dat slecht lezen betekent. Dyslectici, dat is het meervoud van dyslecticus, hebben niet alleen moeite met lezen,

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND. Leeftijd 0 tot 4 jaar

ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND. Leeftijd 0 tot 4 jaar ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND Leeftijd 0 tot 4 jaar Het leren praten van uw kind gaat vaak bijna vanzelf. Toch is er heel wat voor nodig voordat uw kind goed praat. Soms gaat het niet zo vlot met

Nadere informatie

Leeshuis. Leeshuis begrijpend en studerend lezen past zowel bij de oude als de nieuwe AVI! Lekker lezen met Leeshuis!

Leeshuis. Leeshuis begrijpend en studerend lezen past zowel bij de oude als de nieuwe AVI! Lekker lezen met Leeshuis! Leeshuis Tabellenboekje nieuwe AVI-niveaus T E C H N I S C H L E Z E N Lekker lezen met Leeshuis! Leeshuis begrijpend en studerend lezen past zowel bij de oude als de nieuwe AVI! LEESHUIS TECHNISCH LEZEN

Nadere informatie

Prentenboek: Niet brullen in de bieb Michelle Knudsen

Prentenboek: Niet brullen in de bieb Michelle Knudsen Prentenboek: Niet brullen in de bieb Michelle Knudsen Illustrator: Kevin Hawkes Uitgeverij: Gottmer Woorden uit prentenboek: Zelfstandig naamwoorden: - de uitleenbalie - de boekenkast - het kantoor - de

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 3 december 2014

Nieuwsbrief groep 3 december 2014 Nieuwsbrief groep 3 december 2014 Hierbij ontvangt u van ons de nieuwsbrief van december. Nieuws uit de groep: We hebben de woorden van kern 5 bijgevoegd in de nieuwsbrief. Het is belangrijk om deze woorden

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 18. Het 10-minutengesprek. Wat leert u in deze les? Vergelijkingen maken. Zeggen hoe vaak iets gebeurt. Verkleinwoordjes. Veel succes! Deze les is

Nadere informatie

'()! 7584-84! 289-.:;<=3>4-.8!'()! "#$"%"#$&! 0!23456-.!"#$"! *+,,-.!&/!#01$#1"#$"! Doorlopende leesontwikkeling van baby tot 12 jaar.

'()! 7584-84! 289-.:;<=3>4-.8!'()! #$%#$&! 0!23456-.!#$! *+,,-.!&/!#01$#1#$! Doorlopende leesontwikkeling van baby tot 12 jaar. "#$"%"#$& '() "#$%&'()%*+,%-%.')/+ 023456-."#$" *+,,-.&/#01$#1"#$" 7584-84 289-.:;4-.8'() Doorlopende leesontwikkeling van baby tot 12 jaar AVI-niveau Leesbevordering Interessante websites Thuis lezen

Nadere informatie

Samen Beter Lezen Project ter verbetering van de leesvaardigheid

Samen Beter Lezen Project ter verbetering van de leesvaardigheid Samen Beter Lezen Project ter verbetering van de leesvaardigheid Een oefenmethodiek voor thuis en op school 1. Leesonderwijs en leesproblemen Goed leren lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die

Nadere informatie

Fonemendictee deel 1 en deel 2

Fonemendictee deel 1 en deel 2 Toet s i n s t r u c t i e W i n ters i g n a ler i n g k e r n 6 Inhoud De Wintersignalering bestaat uit de volgende toetsen: Materialen Fonemendictee deel 1 en 2 op website www.toetssite.be onder Downloaden/Toetsmaterialen

Nadere informatie

Hoe bereid ik een spreekbeurt voor?

Hoe bereid ik een spreekbeurt voor? Hoe bereid ik een spreekbeurt voor? Het maken van een spreekbeurt is eigenlijk niets anders dan het schrijven van een informatieve tekst (weettekst). Het is daarom handig om net zo te werk te gaan als

Nadere informatie

Hiervoor zet ik me in! in klas

Hiervoor zet ik me in! in klas Hiervoor zet ik me in! in klas Ik ben voorzichtig met de spullen van een ander. Ik kom altijd op tijd op school. In de klas praat ik zachtjes met andere leerlingen. Ik behandel anderen zoals ik zelf behandeld

Nadere informatie

WOORDENSCHAT - MIDDENBOUW Met woorden aan de gang

WOORDENSCHAT - MIDDENBOUW Met woorden aan de gang WOORDENSCHAT - MIDDENBOUW Met woorden aan de gang Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl. De rubriek

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 3 oktober 2015

Nieuwsbrief groep 3 oktober 2015 Nieuwsbrief groep 3 oktober 2015 Hierbij ontvangt u van ons de nieuwsbrief van oktober. Door middel van de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alles wat er in de groep gebeurd. Ook vertellen we wat

Nadere informatie

Weekbericht van maandag 25 januari 2016.

Weekbericht van maandag 25 januari 2016. Weekbericht van maandag 25 januari 2016. Algemeen: *Woensdag is de open dag van alle scholen van de Primeniusstichting. Belangstellenden kunnen binnenlopen en de school bekijken. Het is niet de bedoeling

Nadere informatie

HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR

HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR INLEIDING Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het vormt een brug tussen thuis en de school. Met het meegeven van huiswerk

Nadere informatie

Leerdoelen veilig leren lezen:

Leerdoelen veilig leren lezen: Leerdoelen veilig leren lezen: Kern 1: ik - maan - roos - vis Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e Woorden: ik - maan - roos - vis - sok aan pen - en Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters.

Nadere informatie

U kunt met uw kind thuis de volgende oefeningen oefenen.

U kunt met uw kind thuis de volgende oefeningen oefenen. Dit informatieboekje is bedoeld om u als ouder te informeren over welke taalactiviteiten en rekenactiviteiten er in groep 2 aan bod komen. Maar ook om u handvatten te geven om zelf met uw kind thuis te

Nadere informatie

Bakenpraatje, 9 juli 2015. Gegevens schooljaar 2015-2016: Vakantierooster 2015/2016

Bakenpraatje, 9 juli 2015. Gegevens schooljaar 2015-2016: Vakantierooster 2015/2016 Bakenpraatje, 9 juli 2015. Gegevens schooljaar 2015-2016: Vakantierooster 2015/2016 Herfstvakantie 19-10 t/m 23-10 Sint middag 04-12 middag Middag voor kerstvakantie 18-12 middag Kerstvakantie 21-12 t/m

Nadere informatie

Het stappenplan om snel en goed iets nieuws in te studeren

Het stappenplan om snel en goed iets nieuws in te studeren Studieschema voor goed en zelfverzekerd spelen Page 1 of 5 Het stappenplan om snel en goed iets nieuws in te studeren Taak Een nieuw stuk leren zonder instrument Noten instuderen Opname beluisteren Notenbeeld

Nadere informatie

Instructieboek Koken. Voor de Mpower-coach

Instructieboek Koken. Voor de Mpower-coach Instructieboek Koken Voor de Mpower-coach juni 2014 Mpower-coach Instructieboek Versie 1.2014 blz. 2 Inhoud: Inhoudsopgave blz. 3 Mpower-coach blz. 5 Thema koken : blz. 7 Module 0: Beginnen met koken blz.

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Voor het eerst naar school Welkom op De Wonderboom Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar school. We wensen jullie een fijne tijd toe op De Wonderboom. Dit boekje informeert over verschillende zaken

Nadere informatie

Leerkrachtcommunicatie - Effectieve feedback aan leerlingen

Leerkrachtcommunicatie - Effectieve feedback aan leerlingen Doelen Leerkrachtcommunicatie - Effectieve feedback aan leerlingen Congres OinO Donderdag 6 november 2014 Apeldoorn t.stokhof@oino-advies.nl U kent de algemene definitie van feedback. U weet dat een duidelijk

Nadere informatie

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding (Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding Aan de slag met lezen in beroepsgerichte vakken Voor de verbetering van leesvaardigheid is het belangrijk dat leerlingen regelmatig en veel lezen. Hoe krijg

Nadere informatie

Spreekbeurt, en werkstuk

Spreekbeurt, en werkstuk Spreekbeurt, krantenkring en werkstuk Dit boekje is van: Datum spreekbeurt Datum krantenkring Inleverdatum werkstukken Werkstuk 1: 11 november 2015 Werkstuk 2: 6 april 2016 Bewaar dit goed! Hoe bereid

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 - Tips om voorleessoftware in te zetten in de klas

Hoofdstuk 18 - Tips om voorleessoftware in te zetten in de klas Hoofdstuk 18 - Tips om voorleessoftware in te zetten in de klas 18.1. Voorleessoftware compenserend inzetten voor leerlingen met een ernstige beperking 235 18.2. Voorleessoftware leerondersteunend inzetten

Nadere informatie

LES 1: VOORLEZEN met STRATEGIE WEEK 1.1 0, 1, 4 en 6

LES 1: VOORLEZEN met STRATEGIE WEEK 1.1 0, 1, 4 en 6 LES 1: VOORLEZEN met STRATEGIE WEEK 1.1 0, 1, 4 en 6 Lesdoel: De kinderen vergroten hun tekstbegrip door interactie over het verhaal en hun metacognitieve vaardigheden door het oefenen en toepassen van

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

Welkom. Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje

Welkom. Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje Groep 5 Welkom Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje Voorstellen Groep 5A juf Fleur: maandag, dinsdag en woensdag juf Marijke: donderdag

Nadere informatie

Adaptieve toets: na basiswoorden lat en zak

Adaptieve toets: na basiswoorden lat en zak LEESLIJN HERZIENE VERSIE Adaptieve toets: na basiswoorden lat en zak Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets aangeboden letters tot en met lat en

Nadere informatie

= een boek met getekende plaatjes. Er staan meestal maar weinig woorden in een prentenboek. = een ander woord voor het gedicht.

= een boek met getekende plaatjes. Er staan meestal maar weinig woorden in een prentenboek. = een ander woord voor het gedicht. Woordenschat blok 4 gr5 Les 1 Het prentenboek Het versje De blijdschap De brutaliteit Grinniken = een boek met getekende plaatjes. Er staan meestal maar weinig woorden in een prentenboek. = een ander woord

Nadere informatie

Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen

Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen 16.1. Inleiding 215 16.2. Woorden, zinnen, in een vreemde taal laten voorlezen 217 16.3. Uitspraak van woorden leren en controleren 219 16.4. Woorden vertalen

Nadere informatie

Kwaliteitskaart Tijdschema

Kwaliteitskaart Tijdschema Kwaliteitskaart Tijdschema Tijdschema Lees- voor goed voortgezet technisch Meetlat voor goed Stel uzelf de volgende vragen om na te gaan of het leesonderwijs in orde is. Aan de hand van de geformuleerde

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Maatjeslezen: samen uit één boek

Maatjeslezen: samen uit één boek Maatjeslezen: samen uit één boek Maatjeslezen is een leesvorm waarbij de leerlingen in tweetallen elkaar helpen om het leesniveau te verbeteren. Aan de leerlingen wordt het individuele leerdoel als volgt

Nadere informatie

TUTORLEZEN 1. AANLEIDING 2. INLEIDING

TUTORLEZEN 1. AANLEIDING 2. INLEIDING TUTORLEZEN 1. AANLEIDING Naar aanleiding van de resultaten van lees- en taaltoetsen heeft de directie in het schooljaar 2007-2008 onderzoek gedaan naar het leesonderwijs op school. De resultaten van het

Nadere informatie

LEESHUIS. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten www.expertisecentrumnederlands.nl

LEESHUIS. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten www.expertisecentrumnederlands.nl LEESHUIS Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets: instructie voor de leerkracht De Grafementoets wordt afgenomen na eenheid 1 (Heks Snuifiepuifie)

Nadere informatie

Het pakket dolle drietjes Op de bovenstaande foto kunt u zien dat het pakket uit een handleiding, twee leesdelen en een map werkbladen bestaat.

Het pakket dolle drietjes Op de bovenstaande foto kunt u zien dat het pakket uit een handleiding, twee leesdelen en een map werkbladen bestaat. Het pakket dolle drietjes Op de bovenstaande foto kunt u zien dat het pakket uit een handleiding, twee leesdelen en een map werkbladen bestaat. De twee leesdelen bevatten respectievelijk 72 en 56 pagina

Nadere informatie

De Voorleesvogel. Tips bij interactief voorlezen

De Voorleesvogel. Tips bij interactief voorlezen De Voorleesvogel Tips bij interactief voorlezen 1 Dienst Openbare Bibliotheek Den Haag Onderwijsbureau 070-3534552 hwi@dobdenhaag.nl 2 Interactief voorlezen Het is de kunst van interactief voorlezen om

Nadere informatie

NIEUWS UIT DE GROEPEN

NIEUWS UIT DE GROEPEN Archipelschool de Leeuwenburch Nieuwsbrief middenbouw nummer: 2 Datum: 23 oktober 2015 NIEUWS UIT DE GROEPEN Technisch lezen in GROEP 3 Als u dit leest is groep 3 al bezig met de afronding van kern 2 van

Nadere informatie

Groep 3. Fijn, dat jij er bent!

Groep 3. Fijn, dat jij er bent! Groep 3 Fijn, dat jij er bent! Dagplanning Elke dag hebben we een dagplanning, zodat de kinderen kunnen zien wat we die dag gaan doen voorspelbaarheid. Inloop Vanaf 8.20u bent u samen met uw kind welkom.

Nadere informatie

LESBESCHRIJVING HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO. Hoofdfase

LESBESCHRIJVING HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO. Hoofdfase HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO Hoofdfase LESBESCHRIJVING Jongere kind - Oudere kind Semester 1-2 - 3-4 - 5* Student: Linda Ouwendijk Studentnummer: 0813937 Paboklas: 2F Datum: 19-01-2010 Stageschool + BRIN:

Nadere informatie

kern 1: ik - maan - roos - vis Kern 2: teen - een - neus - buik - oog

kern 1: ik - maan - roos - vis Kern 2: teen - een - neus - buik - oog In groep 3 leren de kinderen lezen. Hier gebruiken wij de methode veilig leren lezen voor. Veilig leren lezen heeft 12 kernen. Hieronder kunt u lezen wat er in elke kern aan bod komt. kern 1: ik - maan

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt.

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. INFORMATIE OVER GROEP 4 Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. Rekenen: Methode: De wereld in getallen. Er zijn blauwe taken.

Nadere informatie

Bijlage 1 Thema 1. De helppagina van een tijdschrift

Bijlage 1 Thema 1. De helppagina van een tijdschrift 98 De helppagina van een tijdschrift Bijlage 1 Thema 1 Ik ben een meisje van 10 jaar en zit in groep 6. Wij zijn in nieuwe groepjes gezet en nu zit ik tegenover een meisje waar ik me heel erg aan erger.

Nadere informatie

Kern 4: huis-weg-bos-tak-hut

Kern 4: huis-weg-bos-tak-hut Kern 4: huis-weg-bos-tak-hut In deze kern leert uw kind: Letters: h - w - o - a - u Woorden: huis, weg, bos, tak, hut De letters i - m - r - v - s aa - p e - t ee - n b oo zijn bekende letters geworden.

Nadere informatie

Jouw werkstuk lever je uiterlijk in op donderdag 20 maart 2014!!

Jouw werkstuk lever je uiterlijk in op donderdag 20 maart 2014!! Hoe maak ik in groep 8 een werkstuk? Jij gaat de komende weken thuis een werkstuk maken. Een werkstuk is een lange weettekst. Het wordt geschreven om iemand iets te leren of te laten weten. Net als in

Nadere informatie

De Drakendokter: Gideon

De Drakendokter: Gideon De Drakendokter: Gideon Om hulp vragen Vervolgverhalen Groep 5 en 6 (SO en SBO) Overzicht De opdrachten zijn het leukst om te doen, als het hele boek in de klas is voorgelezen. Dit kan door elke dag in

Nadere informatie

www.vclb-koepel.be www.vclb-koepel.b Voorbeelden van basiscompetenties TAAL/mondelinge taalontwikkeling zijn: Groeiboek Groeiboe

www.vclb-koepel.be www.vclb-koepel.b Voorbeelden van basiscompetenties TAAL/mondelinge taalontwikkeling zijn: Groeiboek Groeiboe van basiscompetenties TAAL/mondelinge taalontwikkeling zijn: [...] De kleuter staat open voor hulp van juf bij De kleuter imiteert andere kleuters bij De kleuter vertelt aan andere kleuters hoe hij De

Nadere informatie

Opzet en uitvoering. Inhoudsopgave. 1 Wat is Kiezen voor je leven? 3. 2 Hoe maak je een Digi-tale? 4. 3 Stap voor Stap...5. 4 Technische kant...

Opzet en uitvoering. Inhoudsopgave. 1 Wat is Kiezen voor je leven? 3. 2 Hoe maak je een Digi-tale? 4. 3 Stap voor Stap...5. 4 Technische kant... Inhoudsopgave 1 Wat is Kiezen voor je leven? 3 2 Hoe maak je een Digi-tale? 4 3 Stap voor Stap...5 4 Technische kant....7 5 Werkblad Mijn Digi-tale...9 6 Werkblad Mijn storyboard 10 Digi-Tales Opzet en

Nadere informatie

Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk?

Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk? Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk? Je gaat de komende weken thuis een werkstuk maken. Een werkstuk is een lange weettekst. Het wordt geschreven om iemand iets te leren of te laten weten. Net als in een

Nadere informatie

WOORDEN VERANDEREN. grap. glas. kras. grijs NIEUWE WOORDEN MAKEN. sterk - kers. ster. Kies een woord uit het woordpakket. gras -

WOORDEN VERANDEREN. grap. glas. kras. grijs NIEUWE WOORDEN MAKEN. sterk - kers. ster. Kies een woord uit het woordpakket. gras - WOORDEN VERANDEREN Kies een woord uit het woordpakket. gras - grap Schrijf dit woord in je schrift. glas kras Maak een nieuw woord door één letter grijs te veranderen. Zoek zoveel mogelijk nieuwe woorden.

Nadere informatie

Graag vertellen we over het leesonderwijs wat we in groep 3 aan uw kind geven.

Graag vertellen we over het leesonderwijs wat we in groep 3 aan uw kind geven. M A R I A S C H OO L R EU S E L Graag vertellen we over het leesonderwijs wat we in groep 3 aan uw kind geven. Op school werken we de leesmethode Veilig Leren Lezen. We gebruiken de tweede maanversie.

Nadere informatie

Het lettergroeiboek Hoe maakt u een lettergroeiboek? Introductie van het lettergroeiboek bij de leerling Werken met het lettergroeiboek

Het lettergroeiboek Hoe maakt u een lettergroeiboek? Introductie van het lettergroeiboek bij de leerling Werken met het lettergroeiboek Het lettergroeiboek Het lettergroeiboek brengt de letterkennis van een leerling in beeld en 'groeit' als het ware met de leerling mee naarmate hij/zij meer letters beheerst. Deze werkvorm is afkomstig

Nadere informatie

Kern 2: teen - een - neus - buik - oog. Spellen bij kern 2. In deze kern leert uw kind: Letters: t n b oo ee Woorden: teen - een - neus - buik - oog

Kern 2: teen - een - neus - buik - oog. Spellen bij kern 2. In deze kern leert uw kind: Letters: t n b oo ee Woorden: teen - een - neus - buik - oog Kern 2: teen - een - neus - buik - oog In deze kern leert uw kind: Letters: t n b oo ee Woorden: teen - een - neus - buik - oog De letters i - m - r - v - s aa - p e zijn bekende letters geworden. De letters

Nadere informatie

Informatiebrief oktober groep 3!

Informatiebrief oktober groep 3! Techniek: Informatiebrief oktober groep 3! De eerste periode zit erop! De kop is eraf: de eerste periode van het schooljaar zit erop. We hebben alle kinderen leren kennen en natuurlijk een start gemaakt

Nadere informatie

Paulus-Weekbrief 6. Weekbrief 02-10-2015. Informatieavond 01-10-2015

Paulus-Weekbrief 6. Weekbrief 02-10-2015. Informatieavond 01-10-2015 Paulus-Weekbrief 6 kopij voor Paulus-Weekbrief: info@paulus-uden.nl kijk ook op onze website: www.paulus-uden.nl Meerloseweg 1 5402 XH Uden 0413-33 23 18 Schooljaar 2015-2016 Week 40 Weekbrief 02-10-2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 3 november 2014

Nieuwsbrief groep 3 november 2014 Nieuwsbrief groep 3 november 2014 Hierbij ontvangt u van ons de nieuwsbrief van november. Nieuws uit de groep: Dinsdag 3 november hebben de kinderen de derde veilig en vlot toets gedaan. Hierbij moesten

Nadere informatie