Leesmethode de Leessleutel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leesmethode de Leessleutel"

Transcriptie

1 Leesmethode de Leessleutel In onze leesmethode leren de kinderen in groep 3 steeds een nieuw woord en uit dat woord steeds een nieuwe letter. Zo wordt in thema 1 bijv. geleerd: naam, de letter n, lees, de letter ee, ik, de letter i en rik en de letter k. In de methode die wij hier op school gebruiken, wordt al vanaf het begin gespeeld met letters. Zo oefenen de leerlingen tijdens thema 1 al meteen met de woorden een, nee, in, kee, kin, nik, keek en kik. Al zo snel mogelijk worden leerlingen uitgedaagd om zelf nieuwe woorden te maken met de geleerde letters ( lees, kees ). Daarbij moeten ze kunnen analyseren ( de afzonderlijke klanken kunnen horen in een woord ) en kunnen synthetiseren ( klanken samenvoegen tot een woord ). Dit plakken wordt niet letter-voor-letter gedaan (spellend lezen), maar zingend. Er wordt aan de kinderen geleerd om alle klanken lang aan te houden, zodat het woord zingend ontstaat. Hoe vaker, leuker en beter er geoefend wordt met deze vaardigheden, hoe beter de geleerde woorden en letters worden ingeslepen en opgeslagen in het geheugen. Hoe meer prettige leeservaringen de leerlingen opdoen, des te beter zal het leesproces verlopen, des te meer plezier zullen de leerlingen hebben met boeken en verhalen, des te gemotiveerder zullen ze zijn om door te gaan met lezen en oefenen en schrijven. Ouders en leerkrachten spelen hierbij een belangrijke rol. Wij kunnen het aanbieden van woorden en letters, het laten oefenen en corrigeren en laten kennismaken met leuke boeken sturen en ondersteunen. Hoe beter en leuker wij

2 het maken en hoe enthousiaster wij zijn tijdens hun vooruitgang, des te beter zal de leesontwikkeling verlopen. Als wij leuke verhalen voorlezen, vooral goede antwoorden en inzet benadrukken en op een goede manier tijd en aandacht vrijmaken om te helpen met oefenen, zal dat het leren lezen enorm ondersteunen. Op school creëren we veel oefenmomenten; met de hele groep, individueel en later in kleinere niveauleesgroepjes of duo s (een tutor die een leerling begeleidt). We zorgen voor veel afwisseling; voorlezen, groepsleesboeken, een leeshoek met prentenboeken en leesboeken op niveau, vriendjeslezen ( in een groepje van 3 leerlingen met een verschillend leesniveau ), posterlezen ( klassikaal inoefenen van nieuwe woorden ) en vanaf januari oefenen in een groepje van 2-4 leerlingen met hetzelfde leesniveau en start het wekelijks oefenen van woorden m.b.v. een blad met rijen woorden die aan sluiten bij de spellingcategorie van de week (tutorlezen). Daarnaast wordt er ook nog geoefend m.b.v. de computer; eerst het flitsen : het inoefenen van de geleerde letters en later van woorden in een oplopende moeilijkheidsgraad en steeds hoger tempo. Ook het bij de leesmethode horende computerprogramma wordt gebruikt om alle deelvaardigheden van het lezen extra te oefenen (de spelletjes van Rik ). Bij het werken met de computerprogramma s is hulp van ouders onontbeerlijk. Door projecten als bijv. de Kinderboekenweek, de Boekenmarkt en door steeds nieuwe leesboekjes voor het niveaulezen aan te schaffen en wekelijks onze schoolbiblitheek en Leeshoek te gebruiken, proberen we de leerlingen met nieuwe en leuke boeken kennis te laten maken en te laten ervaren dat lezen leuk is.

3 We hopen dat ouders dit ondersteunen door thuis ook voor te lezen, samen te oefenen en naar de biep te gaan. Het begin We spreken de letters uit zoals ze in een woord klinken: dus de buh van boek, de eh van pet, de ee van lees, de ruh van rik, enz. Nooit zoals ze in het alfabet worden uitgesproken! Tempo Het leestempo moet worden aangepast; als u een zin voorleest, moet dat net zo snel ( of langzaam ) gaan als de leerling zelf kan lezen, of hoogstens een klein beetje sneller. Bij het tempolezen dat start in januari meten de duo s op maandag hoeveel woorden ze in een minuut kunnen lezen. Op dinsdag, woensdag en donderdag oefenen ze vervolgens samen om de woorden beter en vlotter te lezen. Op vrijdag meten ze weer bij elkaar hoeveel woorden er in een minuut worden gelezen. Dan bespreken we welke vooruitgang de duo s gemaakt hebben. Bijwijzen De leerlingen leggen de leeswijzer altijd boven de regel die ze lezen, nooit eronder. Zo kunnen ze de tekst overzien die nog gelezen moet worden. Meelezen met een ander die de beurt heeft, is ook een belangrijke oefening. Soms kan een leesvenster een oplossing zijn. Lengte In het begin staat er op de bladzijden niet zoveel tekst. Vaak is de tekst ook nog in kleine blokjes verdeeld. Zo n blokje is vaak een goede hoeveelheid tekst voor een leesbeurt. Het is beter om vaker met een kort stukje tekst te laten oefenen.

4 Verbeteren en helpen Als een leerling een fout leest, moet een ander niet meteen verbeteren. Het is beter om te zeggen: Lees de zin nog eens. Vaak merkt een leerling ook zelf aan het eind van een zin dat er een fout werd gemaakt en verbetert dan zichzelf. Als een leerling veel moeite heeft met een woord, kan het helpen om een stukje van het woord voor te zeggen of een stukje af te dekken en dan te vragen: Wat staat hier? Als er een nieuw lastig woord op een bladzijde voorkomt, helpt het vaak om te vragen: Zie je dit woord nog vaker op deze bladzijde? Zo wordt de aandacht op dit woord gericht. Plaatjes/titel Als er een titel boven een hoofdstuk of bladzijde staat, is het van belang om die te ( laten ) lezen en te vragen: Wat zou er nu kunnen gaan gebeuren? of: Waar zou dit over gaan? Ook is het goed om de plaatjes te bekijken en er vragen over te stellen. Het verhaal krijgt dan meer inhoud en de verhaallijn zal duidelijker worden. Oefentijd Vaker een kortere tijd oefenen is beter dan bijv. 1x per week 3 kwartier. Op school lezen we bij het niveaulezen bijv. 20 minuten. Bij het posterlezen (met de hele groep) krijgt elke leerling steeds een beurt van 3 woorden en bij het tutorlezen oefenen we steeds maar 10 minuten. Het is goed te doen als er voldoende afwisseling is en de kinderen vaak korte beurten krijgen. Lees bijv. om de beurt een blokje of 1 regel. De leerling is dan snel weer aan de beurt, wordt gedwongen om mee te lezen met de ander en het verhaal blijft duidelijk.

5 Feedback Het is van belang dat de leerlingen goed lezen wat er staat. Ze zijn aan het leren lezen, aan het oefenen en er worden natuurlijk fouten gemaakt. De fouten moeten echter wel verbeterd, of beter nog: voorkomen worden! De lezer moet de tijd en rust krijgen om een moeilijk woord te lezen. Hij/zij moet zich gewaardeerd voelen en hulp durven vragen. Door vooral te benadrukken wat er goed gelezen wordt, door complimenten te geven na een beurt of als er goed wordt meegelezen of naverteld, wordt de motivatie om door te gaan en te luisteren naar uitleg, hulp of correctie vergroot. De leerlingen moeten leren om elkaar te helpen, te waarderen en accepteren en om elkaar niet uit te lachen of steeds te verbeteren. De leerkracht of ouder zal daarbij moeten sturen en heeft een voorbeeldrol. Begrijpen Lezen is aanvankelijk vooral een proces van ontsleutelen, klanken verbinden, maar natuurlijk moet de leerling de tekst ook begrijpen. Het verhaal moet gevolgd en onthouden kunnen worden. Uitdrukkingen moeten begrepen kunnen worden, onbekende woorden moeten betekenis krijgen en grapjes moeten gesnapt kunnen worden. Een goede woordenschat is van belang om teksten te kunnen begrijpen. Daarom besteden we in groep 3/4 veel tijd en aandacht aan het vergroten en verbeteren van die woordenschat (o.a. fotobladen, thema s, oefenboekjes, digibord). Als er eenvoudige vragen over het verhaal worden gesteld, moet de leerling die kunnen beantwoorden; wie is de hoofdpersoon, vertel in het kort wat er gebeurde in het verhaal, waar gebeurde het, enz. De leerkracht of leesouder moet, waar nodig, uitleggen/de juiste vragen stellen/synoniemen zoeken/samenvatten.

6 Bij de M3, E3 en M4-boekjes moeten de vragen vooral gaan over wat er echt in de tekst staat. Wat gebeurde er? Hoe heet het jongetje in het verhaal? Wat kocht mama bij de bakker? Bij hogere niveaus kunnen ook meer begripsvragen en voorspellende vragen gesteld worden. Waarom zou hij zo reageren? Wat zou jij doen in zo n situatie? Na thema 8 van onze leesmethode gaan we het begrijpend lezen ook echt apart oefenen m.b.v. vragenbladen bij ons groepsleesboek en de leerlingen leren zelfstandig vragen en opdrachten bij een verhaal te maken in de werkboekjes van Humpie Dumpie. Niveau De technische leesmoeilijkheid van een tekst wordt uitgedrukt met AVI. De eenvoudigste verhaaltjes in de eerste leesboekjes hebben het AVI Start-niveau. Om dit niveau te kunnen lezen, moeten alle letters gekend worden. Korte woordjes (baas, hok, huil) moeten gelezen kunnen worden. De zinnetjes zijn ook kort. (mama gaat naar huis toe.) De technische moeilijkheid wordt in kleine stapjes opgevoerd. De woorden worden langer/moeilijker (saai, slecht, straks, voetbal, aardig, lelijk, slapeloos, compliment, systeembeheerder), de zinnen langer (de hond loopt naar de tuin. De zwarte hond loopt rustig naar de achtertuin. De schurftige, oude hond loopt op een drafje naar de tuin die achter het huis begint.) Van AVI M3 en daarna E3 (de gemiddelde leesniveaus in groep 3) lopen de niveaus op tot M7, E7 en tot slot AVI plus. De leerlingen die dit laatste niveau behaald hebben, zijn klaar. Hun technische leesvaardigheid is voldoende ontwikkeld. Deze leerlingen worden gevraagd om tutor te zijn en het lezen te begeleiden van een leerling die nog niet zo ver is. Zo helpen leerlingen van groep 7/8 vaak de niveaugroepjes van groep 3/4 (na de kerst).

7 Ook thuis moet er geoefend worden met teksten van het juiste niveau. Te moeilijke leesstof levert alleen frustratie en veel fouten op. De AVI-niveaus worden in onze schoolbibliotheek met dezelfde kleuren aangegeven als in de echte bibliotheken. Door regelmatig te toetsen, oefenen de leerlingen altijd op een bij hen passend niveau. De niveauleesgroepjes worden aangepast als dat nodig is, na het afnemen van de leestoetsen. Ook krijgen de leerlingen steeds te horen of ze in de schoolbibliotheek al boekjes van een volgend niveau mogen lenen en lezen. Bij het Flitsen horen de kinderen ook regelmatig bij welke woordrij ze zijn. Ze horen dan hoeveel rijen ze vooruit zijn en hoever ze nog van hun diploma verwijderd zijn. Na thema 8 beginnen de leerlingen van groep 3/4 aan de woordrijen van groep 3/4 en dit zijn er 60! De leessnelheid wordt voor elke leerling afzonderlijk bepaald en ingesteld. Als de vorderingen stagneren, krijgen de leerlingen dubbele beurten en/of wordt het tempo iets verlaagd. Toetsen De leerlingen van groep 3 worden voor het eerst op hun AVI-niveau getoetst als de leerkracht denkt dat het Start-niveau (of al een hoger) bereikt is. Gemiddeld is dit rond januari. Als het Startniveau wordt behaald, gaat de leerling meedoen aan het niveaulezen. Bij de AVI-toets moet een leerling een kaart met daarop een verhaal hardop voorlezen. De leerkracht leest op een formulier mee en noteert fouten en aan het eind de leestijd. De maximaal toegestane leestijd ligt rond de 1.50 minuut en het maximaal aantal fouten ligt rond de 5. Als het niveau wordt behaald, mag de leerling boeken gaan lezen van het volgende niveau (als Start wordt behaald, mag M3 geoefend/gelezen gaan worden). De AVI-toets wordt meestal 3 of 4 x per schooljaar afgenomen (individueel). De Citotoets Leestechniek wordt 2x per jaar afgenomen; op vaste momenten (jan./juni) en met de hele groep. Bij een afbeelding moet steeds uit een rijtje

8 van 5 het juiste woord gekozen worden. Deze test meet vooral het nauwkeurig ontsleutelen en de letterkennis en minder de vlotheid van het lezen. Leerlingen kunnen bij deze toets een A-, B-, C-, D- of E-score behalen, waarbij A het beste is. Bij een D- of E-score wordt het groepsplan voor de betreffende leerleing bijgesteld en krijgt de leerling extra leesbegeleiding,-instructie en/of oefentijd om de vorderingen te versnellen. De DMT (Drie Minuten Toets) wordt minstens 2x per jaar afgenomen (jan/juni). De leerling leest van een kaart met rijen woorden in 1 minuut zoveel mogelijk woorden hardop voor. De goed gelezen woorden vormen de score. Kaart 1 biedt de makkelijkste woorden aan (oom, op, aan, bij, lig, vel, ), kaart 2 de wat moeilijkere woorden (web, smid, vouw, ) en kaart 3 de moeilijkste (boertje, leden, koningin, pantoffel, ). Deze toets wordt t/m groep 8 individueel afgenomen en maakt zo de ontwikkeling van het woordlezen-op-tempo van elk kind goed zichtbaar. De leerkracht kan met deze toets ook goed bepalen met welke woorden de leerling nog moeite heeft en of de leerling beter is in tekstlezen of in woordlezen. Verder wordt nog de toets Begrijpend Lezen afgenomen (juni). Hier gaat het om het begrip van teksten en het kunnen beantwoorden van vragen. De leesmethode van groep 3 heeft na elk thema ook een toets waarmee wordt nagegaan of de letterkennis voldoende is en of de sleutelwoorden beheerst worden. Na 2 thema s wordt ook de woordenleestoets van de leesmethode afgenomen. Juf doet dit individueel en het geeft de kinderen zelf ook een goed beeld van hun vooruitgang. De leesbladen voor de ouders na thema en de thuisboekjes die de leerlingen na elk thema mee naar huis nemen, geven de ouders informatie over de nieuwe woorden die aangeboden zijn en die de leerlingen moeten kunnen lezen. Verder wordt met Flitsen ook de letterkennis en later het vlot kunnen lezen van woorden geoefend.

9 De resultaten van alle Cito-toetsen worden in Parnassys ingevoerd en via het ouderportaal kunt u steeds volgen hoe de vorderingen van uw kind(eren) verlopen. Spelletjes (om met een leesgroepje of bij het lezen thuis te gebruiken) Woordzoeken Zoek op een bladzijde een nieuw/lastig woord of een woord met een bepaalde leesmoeilijkheid ( bijv. stang ). Vraag, voordat de bladzijde gelezen wordt: Zoek eens hoe vaak je het woord. ziet of: Hoeveel woorden met ng zie je op deze bladzijde? Echolezen ( Vooral bij beginnende lezers ) De leesouder leest een zin langzaam voor, de leerling leest daarna dezelfde zin, maar probeert dat iets sneller te doen. Voorbereidend lezen Laat de leerling een zin eerst in zijn/haar hoofd voorbereiden. Zeg: Lees de zin pas hardop voor als je zeker weet dat je hem zonder fouten en zonder te stoppen kunt voorlezen. Leeswijzer U leest voor, in een tempo dat de leerlingen kunnen volgen. De leerlingen schuiven hun leeswijzer mee in de tekst. U stopt ineens ( mag ook midden in de zin) en vraagt een leerling snel het eerstvolgende woord te lezen. ( Dit oefent het goed meelezen met een andere lezer )

10 Volgen Lees om de beurt een zin ( u wijst de volgorde aan ). De bedoeling is, dat wie aan de beurt is, meteen gaat lezen nadat de vorige lezer is gestopt. Fouten opsporen U leest langzaam de tekst voor, maar maakt af en toe opzettelijk een fout. Wie de fout ontdekt, mag het meteen zeggen. Begrijpen en onthouden Laat een bladzijde stillezen, maar zeg vooraf dat u er straks vragen over gaat stellen. Als de bladzijde gelezen is, het boek dicht laten doen en een paar vragen stellen. Kies vragen waarop het antwoord wel in de tekst is terug te vinden. Kopie Als u van een lastige bladzijde een kopie maakt, kunt u met een marker de woorden die fout worden gelezen of waarbij hulp nodig was, aanstrepen. Geef na de leesbeurt het blad met de gemarkeerde woorden en bekijk die samen. Oefen die woorden goed en laat daarna vanaf dat blad de tekst nog een keer lezen. Worden er nu minder fouten gemaakt? Tempolezen Laat een bladzijde of een stukje tekst voor de eerste keer hardop voorlezen. Neem ongemerkt de tijd op met een stopwatch. Ga samen de lastige woorden en zinnen bekijken en oefen die een paar keer. Zeg dan: Nu ga je de bladzijde nog eens lezen. Ik controleer of het oefenen heeft geholpen en of je nu vlotter kunt lezen. Neem de leestijd weer op en benadruk het effect van oefenen als de tijd nu sneller is. Synoniemen Vraag -als dit van toepassing is- naar de betekenis van een woord of een uitdrukking. Weet je een ander woord dat bijna hetzelfde betekent? dier grijpen smerig gauw kapot voedsel aaien boenen poetsen strelen stuk beest snel pakken vies eten

11 Leestekens Vooral bij lezers vanaf AVI E3 is het van belang om af en toe speciale aandacht te vragen voor leestekens. Lees een stukje voor en stop nadrukkelijk bij komma s en punten en laat horen hoe een? en een! klinken. Vraag wie ook zo een stukje kan voorlezen. Is het verhaal spannend of verdrietig? Laat het met je stem horen. Foutloos U leest een stukje tekst voor ( liever niet meer dan bijv. 4 regels ), een leerling leest daarna hetzelfde stukje, met de opdracht: Probeer hetzelfde stukje voor te lezen zonder een enkele fout te maken. Rollen Soms leent een bladzijde/verhaal zich er toe om rollen te verdelen. De een leest wat moeder zegt, de ander is Loes, enz. Of bij AVI M5 of E5- een leerling kan de opdracht krijgen om alles te lezen wat tussen aanhalingstekens staat. Klanken zoeken ( AVI Start, M3 ) Welke woorden zie je op deze bladzijde met de eu, de ou, met -ig?, enz. ( laat per zoekbeurt maar naar één klank zoeken ). Laat zoeken en tegelijk tellen op de vingers onder tafel. Als het hele groepje klaar is: Laat nu met je handen zien hoeveel je er gevonden hebt. Voorlezen Lees zelf regelmatig een bladzijde of een hoofdstukje voor, in een rustig tempo. Dit is soms nodig als de concentratie wat vermindert en houdt het tempo erin. Zo blijft het verhaal duidelijk en het is ook goed om te luisteren naar een goede lezer. Terugblik Vraag voordat er met lezen wordt begonnen- wie er nog weet wat er de

12 vorige keer in het verhaal was gebeurd. Hoe eindigde het vorige hoofdstuk? Of, als er aan een nieuw boek wordt begonnen: Waar denk je dat dit boek over zal gaan? De titel en de omslag kunnen samen bekeken en besproken worden. U kunt ook voorlezen wat er op de achterzijde staat geschreven. Als het boek uit is: Wie kan nu het verhaal kort navertellen? Probeer de hoofdlijn van het verhaal te laten verwoorden. Welke woorden waren in dit verhaal heel belangrijk? ( sleutelwoorden ). Vond je het een leuk/spannend/raar/saai/mooi boek? Waarom? Lezen-voor-je-plezier/Thuis lezen Probeer samen te genieten van leuke boeken. Lees voor, lees zelf, kijk samen in een boekwinkel, houd een lijst bij van gelezen boeken, maak een top-5 van de leukste boeken, ga samen naar de bibliotheek, geef eens een mooi boek cadeau, verzin samen een verhaal en schrijf het op. Schrijf een leuke kaart of brief, stuur elkaar een , plak een leuk briefje op de deur, geef mooi postpapier en postzegels, een notitie- of memoblokje, kom naar de boekenmarkt, bezoek het Museum voor Kinderboeken ( Den Haag ), maak of lees een gek gedichtje, enz., enz. Lezen is heel belangrijk, maar kan ook heel fijn en leuk zijn. Leuke leeservaringen stimuleren het meer-willen-lezen. Als u merkt (of van de leerkracht dat signaal krijgt) dat uw kind moeite heeft met het onthouden van de letters en later met het lezen van de Start-boekjes, is het heel fijn en nuttig als u samen met uw kind leest. Luisteren, helpen, complimentjes geven, samen lezen, vragen stellen en samenvatten; het helpt uw kind om beter en makkelijker te gaan lezen. Op school kunt u boekjes van het juiste niveau lezen en overleggen over het oefenen. Ook kunt u op de site van school (www.kraaienestschool.nl) geschikte oefenstof vinden. Soms is het handig om contact met de leerkracht op te nemen over het thuis oefenen. U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht om informatie te krijgen, vragen te stellen, te overleggen,

13 En verder speciaal voor thuis: Woordenboek Uw kind leert steeds een nieuwe letter of klank. Het is een leuk idee om bij elke letter plaatjes te zoeken en die om de letter heen te plakken. Doe zulke bladen bijv. in een multomap (of maak er een Worddocument van) bij elkaar en uw kind krijgt zo een persoonlijk woorden- of letterboek. Ook het omschrijven van begrippen, het uitleggen van uitdrukkingen is van groot belang. Een kind begrijpt beter wat het leest als het een grote woordenschat heeft. Stimuleer het vragen naar de betekenis van onbekende woorden. Er bestaan leuke voor jonge kinderen geschikte- woordenboeken. Boekenlegger Maak samen een leuke boekenlegger: met karton of dik elastiek en kralen of een leuk stofje kan een vrolijke boekenlegger gemaakt worden. Voorstelling Van veel kinderboeken worden tegenwoordig leuke jeugdfilms of theatervoorstellingen gemaakt. Zoek een leuke film en lees daarna samen het boek of: heeft uw kind een favoriet boek? Ga eens na of er ooit een film of voorstelling van is gemaakt. Op het internet is veel te vinden.

14 Het net Op internet is veel informatie te vinden; ook over schrijvers, uitgeverijen, de kinderboekenweek, het Kinderboekenmuseum, stripboeken, speciale kinderboekenwinkels en nog veel meer. Zoek eens samen met uw kind naar leuke informatie ( bijv. op of: ). Briefjes Praat eens met uw kind d.m.v. briefjes; een plakbriefje op de lunchtrommel, een boodschap op de deur van de ijskast, een whiteboard in de gang, stuur elkaar s, laat uw kind het boodschappenbriefje aanvullen, vraag een familielid of kennis om eens met uw kind te msn-en of vraag iemand kaarten of brieven te sturen. Moeilijke-woorden-doos Maak thuis een doosje waarin woorden die bij het thuis oefenen met het lezen of voor het dictee nog fout gingen- verzameld kunnen worden. Oefen soms apart met deze woorden. Woorden die daarna goed worden gelezen of geschreven, kunnen in de prullenbak! Gebruik deze kaartjes ook om mee te flitsen : laat het kaartje heel kort zien, daarna moet het woord hardop gelezen worden. Lekker lezen Lees samen een recept en maak iets lekkers. U kunt misschien het recept makkelijker opschrijven of uw kind leest alle woorden die het kan en u leest alle moeilijke woorden. Of: maak samen menukaartjes voor bijv. het kerstdiner of een verjaardagsetentje. Laat uw kind dan ook mooie naamkaartjes maken. Luisterlezen Teksten van ( Nederlandstalige ) liedjes zijn soms ook leuk om te lezen. Veel cd s hebben een tekstboekje en daaruit samen lezen en zingen is leuk. U kunt uw kind ook een bladzijde laten voorlezen en dit opnemen. Later terugluisteren en controleren of er goed en mooi werd voorgelezen. Ook kunt u een boekje

15 inspreken. Uw kind kan dan in het boek meelezen terwijl het naar de opname luistert. Luisterboeken zijn soms ook een mooi alternatief voor voorlezen. Ook handig tijdens een lange autorit! Voorlezen Een gedichtje of een klein stukje tekst voorlezen en het zo mooi/grappig/zielig laten klinken als je kunt. En het is een mooie oefening als uw kind voorleest aan een jonger kind. Voorgelezen worden vinden veel kinderen fijn. Voor alle leeftijden zijn er leuke boeken te vinden. Het is fijn dat als er voorgelezen wordt, dit op een leuk, rustig plekje gebeurt. Voorlezen vóór het slapen gaan of zelf nog even lezen, kan ontspannen of is gewoon gezellig. De woordenschat wordt erdoor uitgebreid en het kan leiden tot leuke gesprekken. Blijf voorlezen zolang u en uw kind dat prettig vinden. Tenslotte Leren lezen is voor een groot deel een kwestie van veel oefenen. Als het u lukt om hier thuis op een leuke, goede manier aan bij te dragen, zal uw kind daar zeker van profiteren. Lezen kan overal; onderweg plaatsnamen of opschriften bij winkels lezen, thuis koppen in de krant, de ondertiteling van de tv, stripboeken, folders; overal zijn letters en woorden. Bibliotheken en boekwinkels bevatten een schat aan kinderboeken. Ontdek samen welke verhalen en schrijvers favoriet zijn. Ook informatieve boeken en stripboeken kunnen samen gelezen worden. Kinderen vinden het vaak ook geen enkel bezwaar om een boek meerdere keren te lezen of voorgelezen te krijgen. Veel leesplezier samen!

Leestips! Tip 2: Zoek een gezellige plek om samen te lezen.

Leestips! Tip 2: Zoek een gezellige plek om samen te lezen. Leestips! Tip 1: Thuis lezen moet leuk zijn voor uw kind. Het gaat erom om samen met uw kind op een ontspannen manier bezig te zijn. Moedig Uw kind tijdens het lezen aan en geef een complimentje als het

Nadere informatie

Voorlezen is leuk en nuttig. Maar hoe doe je dat eigenlijk, goed voorlezen? Hieronder vindt u de belangrijkste tips en trucs.

Voorlezen is leuk en nuttig. Maar hoe doe je dat eigenlijk, goed voorlezen? Hieronder vindt u de belangrijkste tips en trucs. R.K. Basisschool Anselderlaan 10 6471 GL Eygelshoven Tel: 045-5351434 De fijne kneepjes van het voorlezen Voorlezen is leuk en nuttig. Maar hoe doe je dat eigenlijk, goed voorlezen? Hieronder vindt u de

Nadere informatie

Kleuters leren lezen

Kleuters leren lezen Kleuters leren lezen Lerespel Inhoudsopgave INLEIDING... 3 STAP 1: KINDEREN MOETEN EERST BESEFFEN WAT LEZEN IS EN WAAROM HET HANDIG IS OM HET TE KUNNEN.... 4 STAP 2: DE VOORBEREIDING OP HET ZELF LEZEN;

Nadere informatie

Kern 3: doos-poes-koek-ijs

Kern 3: doos-poes-koek-ijs Kern 3: doos-poes-koek-ijs In deze kern leert uw kind: Letters: d - oe - k - ij z Woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep Herhaling van de letters van kern 1 en 2 Deze nieuwe woorden en letters worden aangeboden

Nadere informatie

Groep 7 en 8. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 8

Groep 7 en 8. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 8 Groep 7 en 8 Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 8 85-95 % van de leerlingen beheerst AVI-plus 90% beheerst A t/m D-niveau op de DMT leerlingen lezen vlot woorden en zinnen leerlingen richten

Nadere informatie

Acht leesadviezen voor thuis

Acht leesadviezen voor thuis Acht leesadviezen voor thuis Advies1 Advies 2 Advies 3 Advies 4 Advies 5 Advies 6 Advies 7 Advies 8 Overleg met uw kind over de tijdstippen waarop er het best kan worden ge. Als uw kind daarin inbreng

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

Om 2 uur is de opening! Groep 3

Om 2 uur is de opening! Groep 3 Over de helft. Nu januari en februari ook alweer voorbij zijn, de M3- en M4- toetsen zijn afgenomen en het eerste rapport is uitgedeeld en besproken, is het weer tijd voor een terugblik. En. we zijn aan

Nadere informatie

Informatieavond lezen groep 3. Welkom!

Informatieavond lezen groep 3. Welkom! Informatieavond lezen groep 3 Welkom! Inleiding Waarom is lezen belangrijk? Hoe leren de kinderen lezen in groep 3? Hoe kunt u als ouder het leesproces van uw kind ondersteunen? Bezoek aan de bibliotheek.

Nadere informatie

Spellen bij kern 3 Spel 1: Schrijven op je rug Spel 2: Winkeltje spelen Spel 3: Lezen voor het slapen gaan Spel 4: Blijven voorlezen

Spellen bij kern 3 Spel 1: Schrijven op je rug Spel 2: Winkeltje spelen Spel 3: Lezen voor het slapen gaan Spel 4: Blijven voorlezen Spellen bij kern 3 Spel 1: Schrijven op je rug Kinderen hebben in kern 1, 2 en 3 al veel woorden geleerd. Het is een leuk spel om de letters van die woorden op de rug van uw kind te schrijven en het kind

Nadere informatie

Groep 4. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 4

Groep 4. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 4 Groep 4 Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 4 75% van de leerlingen beheerst niveau AVI-E4 (teksten lezen) 90 % beheerst A t/m D-niveau op de DMT leerlingen lezen vlot twee- en drielettergrepige

Nadere informatie

BROCHURE:-LEZEN? JA-GRAAG!-

BROCHURE:-LEZEN? JA-GRAAG!- -! BROCHURE:-LEZEN? JA-GRAAG!- Lezen? ja graag! Kinderen lezen tegenwoordig veel minder, vinden lezen lastig of beginnen er niet eens aan. Misschien lijkt het lezen van een boek teveel op een schoolopdracht,

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei 2017 Op reis

Nieuwsbrief mei 2017 Op reis Nieuwsbrief mei 2017 Op reis Na de meivakantie startten we dus weer in ons tijdelijke lokaal. We waren daar -na ons proefweekje in april- al wel een beetje gesetteld. Waar we niet aan wenden was de herrie.

Nadere informatie

Tips voor aanvankelijk technisch lezen (groep 3)

Tips voor aanvankelijk technisch lezen (groep 3) Leestips Tips voor aanvankelijk technisch lezen (groep 3) In groep 3 krijgt je kind gerichte leesinstructie. Hij leert dat woorden uit letters bestaan en dat aan al deze letters een bepaalde klank vastzit.

Nadere informatie

Goed, vlot en begrijpend lezen blijft één van de belangrijkste doelen die een leerling gedurende zijn of haar schoolloopbaan moet bereiken.

Goed, vlot en begrijpend lezen blijft één van de belangrijkste doelen die een leerling gedurende zijn of haar schoolloopbaan moet bereiken. Goed, vlot en begrijpend lezen blijft één van de belangrijkste doelen die een leerling gedurende zijn of haar schoolloopbaan moet bereiken. Daarom hechten wij er dan ook veel belang aan dat dit op een

Nadere informatie

Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b))

Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b)) Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b)) Met behulp van onderstaande opdracht kun je met behulp

Nadere informatie

Informatieboekje (voor)lezen

Informatieboekje (voor)lezen Informatieboekje (voor)lezen Welkom op basisschool Het Mozaïek Algemeen Uw kind is in een ontwikkelingsfase gekomen waarbij hij/zij met regelmaat in contact komt te staan met andere kinderen / volwassenen.

Nadere informatie

Visie leesbevordering

Visie leesbevordering Visie leesbevordering Leesbevordering zien we als basis van het totale leesonderwijs Zonder aandacht voor leesbevordering mist het technisch lezen een belangrijke stimulans. Leesbevordering is dus niet

Nadere informatie

estafette Vloeiend & vlot Snel aan de slag! Achtergrondinformatie

estafette Vloeiend & vlot Snel aan de slag! Achtergrondinformatie estafette Vloeiend & vlot Snel aan de slag! Met Vloeiend en vlot oefent u samen met u kind altijd in drie stappen: 1. U leest de woorden, zinnen of teksten eerst zelf voor. U doet dit in een rustig tempo,

Nadere informatie

Mijn digitale leesrugzak

Mijn digitale leesrugzak Het hele schooljaar heb ik hard gewerkt op school. Een heerlijke lange zomervakantie heb ik zeker verdiend. Ik ben een lezer geworden en wil een lezer blijven. In mijn digitale leesrugzak zitten heel veel

Nadere informatie

Tafelplan 2015-2016. Werkwijze voor het aanleren en automatiseren van de keertafels (en de deeltafels). in groep 4, 5 en 6.

Tafelplan 2015-2016. Werkwijze voor het aanleren en automatiseren van de keertafels (en de deeltafels). in groep 4, 5 en 6. Tafelplan 2015-2016 Werkwijze voor het aanleren en automatiseren van de keertafels (en de deeltafels). in groep 4, 5 en 6. 1 Groep 4 Doelen eind groep 4: - De kinderen hebben de tafel van 1, 10, 2, 4,

Nadere informatie

Extra oefenen: woordrijtjes met ie

Extra oefenen: woordrijtjes met ie Extra oefenen: woordrijtjes met ie Dit leesblad kun je gebruiken op verschillende manieren: wanneer een leerling uitvalt op het lezen van woorden met ie het opnieuw aanbieden van ie bij verlengde instructie

Nadere informatie

Leerjaar 1 en 2 vmbo-b/k. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind leerjaar 2

Leerjaar 1 en 2 vmbo-b/k. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind leerjaar 2 Leerjaar 1 en 2 vmbo-b/k Doelen Leerdoelen technisch lezen eind leerjaar 2 95 % van de leerlingen beheerst AVI-plus 95% beheerst A t/m D-niveau op de DMT leerlingen lezen vlot woorden en zinnen leerlingen

Nadere informatie

Instructieboek Koken. Voor de Mpower-coach

Instructieboek Koken. Voor de Mpower-coach Instructieboek Koken Voor de Mpower-coach juni 2014 Mpower-coach Instructieboek Versie 1.2014 blz. 2 Inhoud: Inhoudsopgave blz. 3 Mpower-coach blz. 5 Thema koken : blz. 7 Module 0: Beginnen met koken blz.

Nadere informatie

De kijkwijzer lezen: een alternatief voor het beoordelen van de leesvaardigheden van de kinderen

De kijkwijzer lezen: een alternatief voor het beoordelen van de leesvaardigheden van de kinderen Kijkwijzer voor taal De kijkwijzer lezen: een alternatief voor het beoordelen van de leesvaardigheden van de kinderen Evaluatie van (begrijpende)leesvaardigheden van kinderen is zo moeilijk omdat de prestaties

Nadere informatie

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer Wordt vervolgd. De stroom Cito-toetsen is verwerkt, de daardoor verkregen gegevens ook. De rapporten zijn uitgedeeld, de gesprekken daarover zijn gevoerd. Plannen worden/zijn nu gemaakt voor het tweede

Nadere informatie

Kern 9: moeder-geluk-eerlijk

Kern 9: moeder-geluk-eerlijk Kern 9: moeder-geluk-eerlijk Dit leert uw kind in deze kern: Uw kind leert vooral woorden met twee lettergrepen. Uw kind leert hoe woorden als 'moe-der', 'geluk', 'eer-lijk', 'bui-ten', 'ver-haal', 'schat-tig',

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.2 Jullie zijn bij het consultatiebureau. Cursist A: je bent arts bij het consultatiebureau. Cursist B: je bent met je baby van twee maanden bij het consultatiebureau.

Nadere informatie

Feest! 5 December Kerst

Feest! 5 December Kerst Feest! Feest, zo heet thema 6 bij groep 3 en dat paste natuurlijk heel goed on de decembermaand. Het Sinterklaasfeest was nog maar net voorbij of het Kerstfeest stond voor de deur. 5 December was echt

Nadere informatie

Leerlijnen peuters en jonge kind (MET extra doelen) versie juli 2015. Naam leerling. Taal Beginnende geletterdheid

Leerlijnen peuters en jonge kind (MET extra doelen) versie juli 2015. Naam leerling. Taal Beginnende geletterdheid Leerlijnen peuters en jonge kind (MET extra doelen) versie juli 2015 Taal eginnende geletterdheid eginnende geletterdheid-stap 1 OEKORIËNTATIE: Herkent een boek en weet dat er een verhaal in staat -20--20

Nadere informatie

Meer doen met de rijtjesboeken

Meer doen met de rijtjesboeken Lijn 3 Meer doen met de rijtjesboeken Meer doen met de rijtjesboeken De rijtjesboeken bij Lijn 3 zijn een belangrijk hulpmiddel bij het automatiseren en vlot lezen van woorden (zie bladzijde 28 en 29 van

Nadere informatie

Juli 2015 Nieuwsbrief Veilig leren lezen, kern 12

Juli 2015 Nieuwsbrief Veilig leren lezen, kern 12 Juli 2015 Nieuwsbrief Veilig leren lezen, kern 12 Beste ouders, verzorgers Kern 12: de basis is gelegd In deze laatste kern: is de basis voor vlot leren lezen gelegd. Kinderen zijn begonnen met het leren

Nadere informatie

leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1

leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1 leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1 actief leren WWW.leer-actief.nl Dit is Wybo. Wybo was vroeger een heel gewoon jongetje, maar hij was wel erg lui. En dat...werd zijn redding. Hij had nooit

Nadere informatie

Nieuws uit CBS Het Kompas. Toetsen

Nieuws uit CBS Het Kompas. Toetsen Nieuws uit CBS Het Kompas Voor iedereen, die ik nog niet persoonlijk gezien heb, nog de beste wensen voor 2014! Toetsen Wij zijn alweer ruim drie weken aan het werk in de klassen. Hier op school heerste

Nadere informatie

Uitleg boekverslag en boekbespreking

Uitleg boekverslag en boekbespreking Uitleg boekverslag en boekbespreking groep 7 schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave: Blz. 3 Blz. 3 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 7 Stap 1: Het lezen van je boek Stap 2: Titelpagina Stap 3: Inhoudsopgave

Nadere informatie

maakt (kirrende) geluidjes of brabbelt (tegen personen en speelgoed) begint steeds meer woorden te herhalen en (na) te zeggen

maakt (kirrende) geluidjes of brabbelt (tegen personen en speelgoed) begint steeds meer woorden te herhalen en (na) te zeggen Mondelinge taal 1 Spraak-taalontwikkeling Baby blauw maakt (kirrende) geluidjes of brabbelt (tegen personen en speelgoed) herhaalt geluidjes Dreumes brabbelt bij (eigen) spel oranje begint steeds meer

Nadere informatie

Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam!

Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam! Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam! Waarom zo vroeg beginnen? Baby s kunnen veel meer dan je denkt. Luisteren Vanaf de eerste dag luistert je baby naar jouw stem. Al begrijpt

Nadere informatie

Aanvullende informatie ter voorbereiding op de TGN A1. Inleiding. Hoe maakt u de TGN?

Aanvullende informatie ter voorbereiding op de TGN A1. Inleiding. Hoe maakt u de TGN? Aanvullende informatie ter voorbereiding op de TGN A1 Inleiding Dit is informatie over de Toets Gesproken Nederlands (of TGN) 1. De TGN maakt deel uit van het inburgeringsexamen buitenland. Moet u de TGN

Nadere informatie

GOEDE STUDIEGEWOONTEN DE PLAATS

GOEDE STUDIEGEWOONTEN DE PLAATS GOEDE STUDIEGEWOONTEN Bij goed studeren (leren) of huiswerk maken zijn er vier belangrijke hoofdzaken. Dat zijn: A. de plaats B. de tijd C. goede gezondheid D. planning DE PLAATS De beste plaats om je

Nadere informatie

Het stappenplan om snel en goed iets nieuws in te studeren

Het stappenplan om snel en goed iets nieuws in te studeren Studieschema voor goed en zelfverzekerd spelen Page 1 of 5 Het stappenplan om snel en goed iets nieuws in te studeren Taak Een nieuw stuk leren zonder instrument Noten instuderen Opname beluisteren Notenbeeld

Nadere informatie

Lesplan theaterlezen. Voorlezen? Herhaald lezen?

Lesplan theaterlezen. Voorlezen? Herhaald lezen? Lesplan theaterlezen Wil je aan de slag met theaterlezen? Dit lesplan laat zien hoe je dat kunt doen. Je geeft vier lessen van elk ongeveer een half uur. Elke les heeft een ander aandachtspunt. Zo help

Nadere informatie

Lesbrief 4 van groep 3, 4, 5

Lesbrief 4 van groep 3, 4, 5 Lesbrief 4 van groep 3, 4, 5 Groep 3 Lezen We zijn bezig met kern 9. Het thema is: Hoe kan dat? Het ankerverhaal gaat over Daan. Daan is een uitvinder. Als Tasja op bezoek komt, is hij net bezig met het

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012

HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012 HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk bladzijde 1. Inleiding De huiswerkgids 3 2. Hoe maak en leer je huiswerk? 4 3. Het leren van woorden (spelling/engels) 5 4. Het leren van topografie

Nadere informatie

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren?

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren? Checklist Rekenen Groep 3 1. Tellen tot 20 Als kleuters, in groep 1 en groep 2, zijn de kinderen bezig met de zogenaamde voorbereidende rekenvaardigheid. Onderdelen hiervan zijn ordenen en seriatie. Dit

Nadere informatie

Boekje voor: spreekbeurt, boekenkring en werkstuk

Boekje voor: spreekbeurt, boekenkring en werkstuk Boekje voor: spreekbeurt, boekenkring en werkstuk Dit boekje is van: Datum spreekbeurt Datum boekenkring Inleverdatum werkstukken (groep 6 t/m 8) Werkstuk 1: woensdag 22 november Werkstuk 2: woensdag 18

Nadere informatie

TULE inhouden & activiteiten Nederlands - Technisch lezen. Kerndoel 4 - Technisch lezen. Toelichting en verantwoording

TULE inhouden & activiteiten Nederlands - Technisch lezen. Kerndoel 4 - Technisch lezen. Toelichting en verantwoording TULE - NEDERLANDS KERNDOEL 4 - TECHNISCH LEZEN 82 TULE inhouden & activiteiten Nederlands - Technisch lezen Kerndoel 4 - Technisch lezen Bij kerndoel 4 - De leestechniek. Toelichting en verantwoording

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 18. Het 10-minutengesprek. Wat leert u in deze les? Vergelijkingen maken. Zeggen hoe vaak iets gebeurt. Verkleinwoordjes. Veel succes! Deze les is

Nadere informatie

Hoe vind ik het juiste boek voor mijn kind?

Hoe vind ik het juiste boek voor mijn kind? Hoe vind ik het juiste boek voor mijn kind? De AVI-niveaus zijn veranderd. Wat nu? Informatie voor ouders 2013 Lieven Coppens Versie VL 1.2 Nieuw, maar niet slechter! De leesniveaus op de boekjes worden

Nadere informatie

Nieuwe woorden correct kunnen schrijven, kunnen vertalen van N-F en van F-N en kunnen gebruiken in mondelinge en schriftelijke zinnen.

Nieuwe woorden correct kunnen schrijven, kunnen vertalen van N-F en van F-N en kunnen gebruiken in mondelinge en schriftelijke zinnen. Vaktips Frans 1. D O E L S T E L L I N G E N De Franse taal leren verstaan, lezen, spreken en schrijven. Om dit te bereiken, moet je: Nieuwe woorden correct kunnen schrijven, kunnen vertalen van N-F en

Nadere informatie

TAAL IS LEUK. Adviezen om de taalontwikkeling te stimuleren

TAAL IS LEUK. Adviezen om de taalontwikkeling te stimuleren TAAL IS LEUK Adviezen om de taalontwikkeling te stimuleren 1 Inhoudsopgave Pagina Besteed extra aandacht aan de taal van uw kind 4 Adviezen die u kunt toepassen tijdens een gesprekje met uw kind 5 Maak

Nadere informatie

Kern 6: geit-pauw-duif-ei

Kern 6: geit-pauw-duif-ei Kern 6: geit-pauw-duif-ei In deze kern leert uw kind Letters: g - ui - au - f - ei Woorden: geit, pauw, duif, ei Alle letters compleet In kern 6 leert uw kind de laatste nieuwe letters. Op het eind van

Nadere informatie

LEREN LEREN LEREN. een overzicht met leerhulpjes voor de diverse vakgebieden. Hieronder kun je lezen over het leren/maken van:

LEREN LEREN LEREN. een overzicht met leerhulpjes voor de diverse vakgebieden. Hieronder kun je lezen over het leren/maken van: LEREN LEREN LEREN een overzicht met leerhulpjes voor de diverse vakgebieden Hieronder kun je lezen over het leren/maken van: 1. DICTEE 2. TAFELS 3. VRAGEN EN OPDRACHTEN 4. STUKKEN TEKST (bijv. hoofdstuk

Nadere informatie

Het is goed om een dagelijks ritueel te hebben, bv. even lezen en zingen voor het naar bed gaan.

Het is goed om een dagelijks ritueel te hebben, bv. even lezen en zingen voor het naar bed gaan. TIPS bij taal: Tips voor ouders van kinderen tussen 2-3 jaar: - Praat over een onderwerp en neem de tijd om te luisteren en te antwoorden. Breid het gesprek uit door informatie over het onderwerp toe te

Nadere informatie

Franciscusbericht. December 2014. Even voorstellen

Franciscusbericht. December 2014. Even voorstellen December 2014 Franciscusbericht 1. Even voorstellen Op maandag 5 januari start een nieuwe instroomgroep op onze school. De groep start in onze koffiekamer. De leerkrachten verruilen de koffiekamer voor

Nadere informatie

Wat te doen met zwakke begrijpend lezers?

Wat te doen met zwakke begrijpend lezers? Wat te doen met zwakke begrijpend lezers? Cor Aarnoutse Wat doe je met kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen? In dit artikel zullen we antwoord geven op deze vraag. Voor meer informatie verwijzen

Nadere informatie

De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak.

De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak. De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak. 2 juli 2014 KBS De Hoeksteen 11QH Olmendreef 100 3137 CR Vlaardingen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Hoe maak

Nadere informatie

Thema Gezondheid. Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht.

Thema Gezondheid. Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht. http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht. Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met de leerkracht. Zinnen maken met omdat. Hulp vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * werkstuk

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * werkstuk Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * werkstuk Antoniusschool Groep 5/6 Let op: deze heb je het hele schooljaar nodig! Hoe maak je een spreekbeurt? Mijn voorbereiding: 1. Je kiest

Nadere informatie

Leesontwikkeling op de Casimirschool

Leesontwikkeling op de Casimirschool Leesontwikkeling op de Casimirschool Waarom veel aandacht voor leesontwikkeling? Als kinderen lezen worden allerlei onderdelen van het brein aangesproken Veel aandacht voor leesontwikkeling 1. Als kinderen

Nadere informatie

Logopraxis Dorp 31/0002 9185 Wachtebeke 09/345 81 46 0486/ 61 31 97 www.logopraxis.be info@logopraxis.be

Logopraxis Dorp 31/0002 9185 Wachtebeke 09/345 81 46 0486/ 61 31 97 www.logopraxis.be info@logopraxis.be Logopraxis Dorp 31/0002 9185 Wachtebeke 09/345 81 46 0486/ 61 31 97 www.logopraxis.be info@logopraxis.be Tips & tricks Om het lezen voor uw kind zo aangenaam mogelijk te maken, zijn er een aantal handige

Nadere informatie

RALFI. Aanpak voor (zeer) zwakke lezers.

RALFI. Aanpak voor (zeer) zwakke lezers. RALFI Aanpak voor (zeer) zwakke lezers. Jan-Dirk Anderhalf jaar geleden was Jan-Dirk (11) voor geen goud een bibliotheek ingestapt. Hij zat met lezen muurvast op AVI-1 niveau. Althans: ogenschijnlijk.

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 3 augustus 2016

Nieuwsbrief groep 3 augustus 2016 Nieuwsbrief groep 3 augustus 2016 Welkom in groep 3! Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar. Door middel van de nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de gang van zaken in

Nadere informatie

DE LEESSLEUTEL. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten

DE LEESSLEUTEL. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten DE LEESSLEUTEL Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets: instructie voor de leerkracht De Grafementoets wordt afgenomen na thema 3. De toets bestaat

Nadere informatie

CONNECT schrijfbordje

CONNECT schrijfbordje CONNECT schrijfbordje Bij CONNECT woordherkenning wordt er gebruik gemaakt van een schrijfbordje. Ik miste een leuk ontwerp hiervan, dus zelf hierbij zelf een connect schrijfbordje in elkaar gezet: Hoe

Nadere informatie

Document vertellen en presenteren voor de groepen 1, 2, 3 en 4. Doelen van vertellen en presenteren in groep 1 en 2:

Document vertellen en presenteren voor de groepen 1, 2, 3 en 4. Doelen van vertellen en presenteren in groep 1 en 2: Document vertellen en presenteren voor de groepen 1, 2, 3 en 4 Doelen van vertellen en presenteren in groep 1 en 2: Leerlingen raken vertrouwd met het presenteren voor een groep Leerlingen raken vertrouwd

Nadere informatie

Voorwoord !!!! Wat heb je nodig?

Voorwoord !!!! Wat heb je nodig? Haas is op Kip Voorwoord Wat heb je nodig? Je gaat samen met je kind Haas is op Kip lezen. Dat is geschreven door Annemarie Bon. Deze leeshandleiding is van Marjolein van Muijden. De uitwerking en opmaak

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 3

Informatieboekje GROEP 3 Informatieboekje GROEP 3 Schooljaar 2015-2016 Informatie groep 3 De dag begint in groep 3 vaak met een inloopmoment. Vanaf 08.20 uur komen de kinderen in de klas en kiezen een activiteit van het planbord.

Nadere informatie

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen Antoniusschool Groep 7/8 Let op: deze heb je het hele schooljaar nodig! Hoe maak je een spreekbeurt? Mijn voorbereiding:

Nadere informatie

Tips spelend leren kern 3

Tips spelend leren kern 3 Tips spelend leren kern In de serie Tips spelend leren voor kern start t/m kern afsluiting worden opdrachten beschreven die leerkrachten in het keuzewerk voor hun klas kunnen opnemen op het gebied van

Nadere informatie

Hoe bereid ik een spreekbeurt voor?

Hoe bereid ik een spreekbeurt voor? Hoe bereid ik een spreekbeurt voor? Het maken van een spreekbeurt is eigenlijk niets anders dan het schrijven van een informatieve tekst (weettekst). Het is daarom handig om net zo te werk te gaan als

Nadere informatie

ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND. Leeftijd 0 tot 4 jaar

ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND. Leeftijd 0 tot 4 jaar ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND Leeftijd 0 tot 4 jaar Het leren praten van uw kind gaat vaak bijna vanzelf. Toch is er heel wat voor nodig voordat uw kind goed praat. Soms gaat het niet zo vlot met

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 3 juni 2016

Nieuwsbrief groep 3 juni 2016 Nieuwsbrief groep 3 juni 2016 Beste ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Wat hebben de kinderen hard gewerkt dit jaar en wat zijn we trots op ze! Bedankt

Nadere informatie

Nieuws uit november. Gezond eten

Nieuws uit november. Gezond eten Nieuws uit november November is bijna afgelopen, pakjesavond komt er aan. Op de aftelkalender kleuren we steeds een plaatje en er zijn nog maar weinig nachtjes over. Dinsdagavond 29 november verstopten

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

De Drakendokter: Gideon

De Drakendokter: Gideon De Drakendokter: Gideon Om hulp vragen Vervolgverhalen Groep 5 en 6 (SO en SBO) Overzicht De opdrachten zijn het leukst om te doen, als het hele boek in de klas is voorgelezen. Dit kan door elke dag in

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op OBS de Zeester. augustus 2014

Huiswerkbeleid op OBS de Zeester. augustus 2014 Huiswerkbeleid op OBS de Zeester augustus 2014 1 Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk? 3. Waaruit bestaat het huiswerk in de diverse groepen? Op onze school

Nadere informatie

BIJLAGE bij de Website voor Groep 6, 7, 8

BIJLAGE bij de Website voor Groep 6, 7, 8 Zoals u wellicht weet wordt er ieder jaar in oktober de KINDERBOEKENWEEK georganiseerd. Op de meeste scholen worden er dan ook Voorleeswedstrijden gehouden, en gaat de aandacht speciaal uit naar de PROMOTIE

Nadere informatie

VOLLEDIGE INSTRUCTIES LEESVAARDIGHEID

VOLLEDIGE INSTRUCTIES LEESVAARDIGHEID VOLLEDIGE INSTRUCTIES LEESVAARDIGHEID Maak een mindmap of schema van een tekst ga je dan doen? Naar aanleiding van een titel, ondertitel, plaatjes en of de bron van de tekst ga je eerst individueel (en

Nadere informatie

1. LEZEN Inleiding: doel en structuur Gebaren lezen

1. LEZEN Inleiding: doel en structuur Gebaren lezen 1. LEZEN Inleiding: doel en structuur De doorloopklok wordt gezet, zodat de leerlingen weten tot wanneer er wordt gewerkt. De leerkracht vertelt welke lesonderdelen aan bod zullen komen en vertelt ook

Nadere informatie

Week 12: 20 t/m 24 maart Bidden, Lucas 11:1-13 De vogels in de hemel, Lucas 12:22-34 De gelijkenis van de verontschuldigingen, Lucas 14:15-24

Week 12: 20 t/m 24 maart Bidden, Lucas 11:1-13 De vogels in de hemel, Lucas 12:22-34 De gelijkenis van de verontschuldigingen, Lucas 14:15-24 Praompraot Nieuwsbrief CBS de Praom, Zwartemeer 30 e jaargang nr.26 donderdag 16 maart 2017, week 11 Algemene informatie 22 maart Gastles jeugdcriminaliteit Halt groep 7/8 27 maart Luizencontrole 6 april

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng?We hebben nu al een beetje geoefend met een boekbespreking, maar voor veel kinderen is praten met

Nadere informatie

VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN Lekker Lezen

VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN Lekker Lezen VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN Lekker Lezen Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl. De rubriek implementatiekoffer

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Vakantielezen is leuk!

Vakantielezen is leuk! Vakantielezen is leuk! Kinderen worden betere lezers door Vakantielezen Informatie voor ouders Deze brochure is mede mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels Nederland Kinderen die in de vakantie

Nadere informatie

lezen Hulp aan risicolezers

lezen Hulp aan risicolezers veilig leren lezen Hulp aan risicolezers bij Auteur: Ed Koekebacker Na kern 11 heeft u de eindsignalering en waarschijnlijk ook het Citoafnamemoment E3 afgenomen. De resultaten daarvan maken u duidelijk

Nadere informatie

HANDLEIDING BLOK 1, WEEK 1, LES 1 GROEP 4

HANDLEIDING BLOK 1, WEEK 1, LES 1 GROEP 4 HANDLEIDING BLOK, WEEK, LES GROEP achtergrondinformatie Leesstrategie Waarom lees ik de tekst? (Leesdoel bepalen) Lesdoelen De kinderen kunnen: vertellen wat een tekst is; opnoemen welke teksten ze voor

Nadere informatie

Informatie groep 3 en 4

Informatie groep 3 en 4 Informatie groep 3 en 4 Hierbij even wat informatie over de dingen waar uw kind dit schooljaar mee te maken krijgt. Dit kan u helderheid verschaffen over wat de kinderen leren in groep 3 en 4. En ook hoe

Nadere informatie

VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN Goed Gelezen versie 2

VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN Goed Gelezen versie 2 VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN Goed Gelezen versie 2 Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl. De rubriek implementatiekoffer

Nadere informatie

Voorwoord. Letters uitspreken zoals de leerkracht dat doet.

Voorwoord. Letters uitspreken zoals de leerkracht dat doet. Voorwoord In groep 3 leert uw kind lezen en schrijven. Uw kind begint niet vanaf nul, want tegenwoordig wordt in groep 1 en 2 al veel gedaan aan voorbereiding. Sommige leren als kleuter al lezen en schrijven.

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2016

Nieuwsbrief april 2016 Nieuwsbrief april 2016 In april waren we met groep 3 nog druk aan het werk in het thema kunst. Op een dinsdagmiddag bezochten we daarom de galerie in ons dorp; de Zilveren Schoen. Behalve dat er werd uitgelegd

Nadere informatie

Wat is een dyslecticus? Dyslexie zal altijd wel hebben bestaan. Een oogafwijking?

Wat is een dyslecticus? Dyslexie zal altijd wel hebben bestaan. Een oogafwijking? Wat is een dyslecticus? Dat is iemand met dyslexie. Dyslexie is een woord uit het Grieks dat slecht lezen betekent. Dyslectici, dat is het meervoud van dyslecticus, hebben niet alleen moeite met lezen,

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie Groep 1 en 2 Periode: Toetsen: Bij uitslag: Inzetten op: Materialen/ methode: Hele jaar kleutersignaleringslijst Kleuterplein Zorgen om leesmotivatie. november gr. 2 gr. 2 gr.2 gr.2 Geletterdheid (hierin

Nadere informatie

Handleiding bij begeleiding van studenten die beginnen met het leren van Nederlands (A1). (ontworpen voor het basisexamen inburgering A1)

Handleiding bij begeleiding van studenten die beginnen met het leren van Nederlands (A1). (ontworpen voor het basisexamen inburgering A1) Handleiding bij begeleiding van studenten die beginnen met het leren van Nederlands (A1). (ontworpen voor het basisexamen inburgering A1) Instructieboek voor begeleiders en docenten. Ad Appel Uitgave:

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 3 december 2014

Nieuwsbrief groep 3 december 2014 Nieuwsbrief groep 3 december 2014 Hierbij ontvangt u van ons de nieuwsbrief van december. Nieuws uit de groep: We hebben de woorden van kern 5 bijgevoegd in de nieuwsbrief. Het is belangrijk om deze woorden

Nadere informatie

Instructiekaarten. Speciale editie Bij Lesbrief Verkiezingskranten. lezenenschrijven.nl/verkiezingen

Instructiekaarten. Speciale editie Bij Lesbrief Verkiezingskranten. lezenenschrijven.nl/verkiezingen V Instructiekaarten Speciale editie Bij Lesbrief Verkiezingskranten lezenenschrijven.nl/verkiezingen Voorwoord Voor bij de Lesbrief Verkiezingskrant Tweede Kamer vind je hier een selectie van de Instructiekaarten

Nadere informatie

Kern 7: sch-woorden en ng-woorden

Kern 7: sch-woorden en ng-woorden Kern 7: sch-woorden en ng-woorden In deze kern leert uw kind: Letters: hoofdletters Woorden: 'sch'-woorden, woorden met de 'ng'-klank Alle letters compleet In de kernen 1 tot en met 6 heeft uw kind alle

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 3 mei 2016

Nieuwsbrief groep 3 mei 2016 Nieuwsbrief groep 3 mei 2016 Nieuws uit de groep: We zijn druk bezig met het nieuwe rekenonderwijs met de methodiek Math. We oefenen veel met echt materiaal. We rekenen onder andere met een postkantoor,

Nadere informatie

VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN Leeshuis

VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN Leeshuis VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN Leeshuis Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl. De rubriek implementatiekoffer

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Voor het eerst naar school Welkom op De Wonderboom Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar school. We wensen jullie een fijne tijd toe op De Wonderboom. Dit boekje informeert over verschillende zaken

Nadere informatie