JAARMAGAZINE Samen werken aan een betere samenleving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARMAGAZINE 2014. Samen werken aan een betere samenleving"

Transcriptie

1 JAARMAGAZINE 2014 Samen werken aan een betere samenleving

2 04 Sterke momenten in Feiten en cijfers De Stichting actief in België 12 Onze actiedomeinen 40 Administratief verslag De Koning Boudewijnstichting dankt allen die in 2014 hebben bijgedragen: leden van begeleidingscomités, bestuurscomités, onafhankelijke jury s en expertencommissies, haar partners en natuurlijk ook al haar schenkers. Onder meer de Nationale Loterij die de werking van de Stichting sinds 1982 actief steunt.

3 18 François Schuiten Opdat boeken blijven bestaan 26 Allemaal samen tegen kinderarmoede 34 Wanneer goed beheer en goede prestaties hand in hand gaan 22 Een Boost voor jonge talenten 30 De oudere dag, een levensfase om voor te bereiden 02 Woord vooraf 04 Sterke momenten in Feiten en cijfers De Stichting actief in België 12 Onze actiedomeinen 18 François Schuiten Opdat boeken blijven bestaan 22 Een Boost voor jonge talenten 26 Allemaal samen tegen kinderarmoede 30 De oudere dag, een levensfase om voor te bereiden 34 Wanneer goed beheer en goede prestaties hand in hand gaan 38 Bestuur 40 Administratief verslag 42 Financieel beheer 44 Jaarlijkse rekeningen 48 Opdracht en waarden

4 WOORD VOORAF Beste lezer, Waarschijnlijk was u verrast bij het ontdekken van het magazine dat u nu doorbladert. In de eerste plaats, ongetwijfeld omdat het magazine heet, wat eerder onverwacht is binnen de familie van courante publicaties van de Koning Boudewijnstichting. Vervolgens omdat het in dit geval het jaar 2014 draagt wat wijst op een jaarlijkse periodiciteit en een terugblik. Tot nu toe stonden deze karakteristieken gelijk met het jaarverslag Dit nieuwe magazine beantwoordt in feite aan twee complementaire doelstellingen: informeren met feiten en cijfers, zoals we al heel lang doen, over resultaten en initiatieven van de Stichting in het voorbije jaar. Daarnaast willen we onze activiteiten ook op een aangename, verhalende en minder systematische manier presenteren. Daarom vindt u in dit magazine, naast talrijke grafieken en een overzicht van het jaar in 12 sterke momenten, ook 5 rijkelijk geïllustreerde artikels met aandacht voor projecten, programma s of campagnes die door of met de steun van de Stichting werden georganiseerd en die volgens ons het jaar 2014 hebben gemarkeerd. Het gaat daarbij over projecten die ons in het bijzonder impactrijk en exemplarisch lijken. Wij hopen echt dat u deze magazine -toets zal appreciëren. De Stichting negeert natuurlijk haar opdracht niet om daarnaast een zo compleet en zo precies mogelijk jaarverslag te maken van al haar activiteiten. Het zou niet verantwoord zijn ten opzichte van allen die van ons verwachten dat onze investeringen in de samenleving zo volledig en transparant mogelijk worden gerapporteerd. Deze opdracht zal vanaf nu heel eenvoudig worden ingevuld door een jaarverslag dat enkel elektronisch beschikbaar zal zijn op onze website Het zal integraal leesbaar en te downloaden zijn, maar, om een thematische raadpleging mogelijk te maken en minder drukwerk te hebben, zal elk van onze actiedomeinen in een apart document worden gegoten. Vervolgens blijven we de papieren versie van onze regionale rapporten publiceren. Ik maakte er al eerder allusie op, deze eerste editie van ons magazine gaat niet voorbij aan de cijfers die het voorbije jaar samenvatten. De belangrijkste gegevens worden op een synthetische en heldere manier weergegeven en tonen de groei aan van het filantropisch engagement en het belang van onze steun aan het verenigingsleven. In dat verband is er een cijfer waaraan ik grote waarde hecht: het totale bedrag van steun dat de Stichting aan organisaties en individuen jaarlijks geeft. Dit cijfer groeit jaar na jaar 2

5 Luc Tayart de Borms en kwam in 2014 uit op 30 miljoen euro. In 2012 bedroeg het 22,4 miljoen en in ,5 miljoen euro. Dit cijfer geeft aan welke middelen de Stichting gebruikt om haar missie Samen werken aan een betere samenleving in te vullen door maximaal slagkracht te geven aan verenigingen en geëngageerde burgers. In deze tijden van beperkingen en onzekerheden, spelen we op dat vlak een essentiële rol. Parallel daarmee zijn andere cijfers een illustratie van het engagement van talrijke filantropen en schenkers aan de zijde van de Koning Boudewijnstichting. Zo zal u lezen dat het aantal opgerichte Fondsen in de schoot van de Stichting blijft stijgen. Eind 2014 waren er 451 actief terwijl het een jaar voordien over 394 ging en over 338 eind Deze groei gaat gepaard met een grotere diversiteit in gekozen thema s en met het steeds frequenter ter beschikking stellen van de middelen van verschillende Fondsen samen om eenzelfde problematiek aan te pakken met het oog op meer efficiëntie en impact. Het zou voor mij onmogelijk zijn om terug te komen op het jaar 2014 zonder te herinneren aan Koningin Fabiola die in december overleed en die gedurende meer dan 20 jaar erevoorzitster van de Stichting was. Zij deed dat met veel sympathie en vertrouwen en onderschreef onze strategische keuzes en methodes. Zelf was zij geëngageerd op het terrein van de geestelijke gezondheid. Op 25 maart 2015 aanvaardde Koningin Mathilde het erevoorzitterschap van de Stichting. Meerdere keren onderlijnde ik al de fundamentele rol van onze talrijke schenkers en ik wil hen dan ook hartelijk bedanken. Aan hun zijde, en aan de onze, is het engagement van de Nationale Loterij even waardevol. Zij laat ons, heel eenvoudig, onze missie vervullen. Ik wens u veel leesplezier met ons nieuw jaarverslagmagazine en hoop dat u een aangename ontdekking doet. Ik wil ook graag het indrukwekkend aantal vrijwilligers onderstrepen die hun expertise en hun terreinervaring ter beschikking stellen van onze jury s, comités en commissies. In 2014 waren ze met of 392 meer dan in Allemaal vrijwilligers, allemaal competent, zijn zij de emanatie van de burgersamenleving en staan ze dagelijks garant voor ons pluralisme en onze onafhankelijkheid. Luc Tayart de Borms Afgevaardigd bestuurder 3

6 STERKE MOMENTEN IN 2014 JAN FEB MAA DE DEMOCRATIEFABRIEK IN BELvue Het BELvue, centrum voor democratie en geschiedenis, krijgt opnieuw de interactieve tentoonstelling Democratiefabriek over de vloer, na een succesvolle opstelling in verschillende steden. Het parcours confronteert jongeren vanaf 14 jaar met de eigen vooroordelen. Ze krijgen de mogelijkheid te debatteren over een diverse samenleving en de werking van onze democratie. EEN PLAN VOOR ZELDZAME ZIEKTEN De minister van Sociale Zaken en Gezondheid stelt het eerste Belgische Plan voor. Het Fonds voor Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, werd gevraagd om voorstellen te doen. Zijn rapport doet 42 aanbevelingen om het leven van mensen met een zeldzame ziekte te verbeteren. INNOVATIES TEN VOORDELE VAN OUDEREN Op 25 maart reikte een groep Europese stichtingen, waaronder de Koning Boudewijn stichting, prijzen uit aan 3 innoverende sociale projecten ten voordele van ouderen en aan 10 projecten in de categorie Goed leven met dementie in eigen stad, dorp of buurt. Er zijn 2 Belgische organisaties onder de 13 winnaars. JULI AUG SEP NEW PACT FOR EUROPE De Koning Boudewijnstichting organiseert samen met een groep Europese stichtingen een uitgebreid burgerdebat in de 28 Europese lidstaten. Dat leidde tot debatten in talrijke fora over 5 opties voor de toekomst van het Europese project. Begin juli wordt een eerste rapport voorgesteld aan de voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy. MEDE-EIGENAARSCHAP BEGRIJPEN Een praktische gids, uitgegeven door de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, legt op een eenvoudige manier de basisregels van medeeigenaarschap uit. Het collectief beheer van de gemeenschappelijke ruimtes van een gebouw loopt niet altijd van een leien dakje. En de problemen van mede-eigenaarschap kunnen zware gevolgen hebben voor kwetsbare huishoudens. DIALOGEN OVER GEZONDHEID Welke toekomst voor onze gezondheidszorg? Wat betekent solidariteit vandaag? Naar aanleiding van zijn 50 ste verjaardag besliste het RIZIV, de federale instelling die de ziekteverzekering beheert, om zijn keuzes te herdefiniëren en de burgers bij de reflectie te betrekken. Het RIZIV heeft aan de Koning Boudewijnstichting gevraagd om dialogen te organiseren met iedereen die bezorgd is om de gezondheidsproblematiek. 4

7 APR MEI JUNI DERDE DAG VAN DE FILANTROPIE De Belgen zijn opnieuw bereid om meer te geven ook al is deze trend nog eerder kwetsbaar. Dat is een van de conclusies van de Barometer en de Index van de Filantropie, voorgesteld op 24 april tijdens de 3 de Dag van de Filantropie. Om de 3 jaar brengt de Stichting de wereld van de filantropie samen: notarissen, vastgoedadviseurs, bankiers, vertegenwoordigers van het verenigingsleven KONINGIN MATHILDEPRIJS De Koningin Mathildeprijs 2014 wordt op 13 mei overhandigd aan de vzw Leren Ondernemen uit Leuven. De organisatie krijgt euro voor creatieve activiteiten die jongeren en ouderen samen brengen. De jongerenjury heeft een beslissende stem bij de keuze van de laureaat. De Prijs 2014 wilde een brug slaan tussen de generaties. DE BELGISCH-CONGOLESE RELATIES HERUITVINDEN De Vrijdaggroep verenigt jonge getalenteerde en in de samenleving geëngageerde Belgen die ideeën formuleren om het publieke en politieke debat te voeden. Na verschillende rapporten, waarvan één in 2014 over de pensioenkwestie, publiceert de Groep een rapport over de toekomst van de Belgisch-Congolese relaties, in samenwerking met de think tank Génération Congo in de DRC. OKT NOV DEC MOSLIMS EN NIET-MOSLIMS IN BRUSSEL De Stichting publiceert een studie over de relaties en de wederzijdse visies tussen moslims en niet-moslims in Brussel. De onderzoekers van het Interdisciplinair onderzoekscentrum van islamstudies in de hedendaagse wereld (CISMOC-UCL) pakken zonder taboe vragen aan die reële of potentiële oorzaken van conflicten kunnen zijn door een gezonde en constructieve dialoog te promoten. EEN MENSELIJKE BENADERING VAN ALZHEIMER De Prijs De Beys bekroont elke drie jaar een onderzoeker voor zijn buitengewone bijdrage op het vlak van medisch onderzoek met een sociale dimensie. De Prijs wordt ditmaal gegeven aan professor Eric Salmon van het CHU-Luik, voor zijn vernieuwende aanpak van alzheimer en cognitieve problemen. Salmon vertrekt eerder van de mogelijkheden van de persoon in kwestie dan van zijn gebreken. DE VERENIGINGEN ZIJN PESSIMISTISCH Volgens de vijfde Barometer van het Verenigingsleven, gepubliceerd door de Koning Boudewijnstichting, verkeren veel organisaties in moeilijkheden. Door hun afhankelijkheid van overheidssubsidies, vrezen ze voor hun toekomst. Zij vrezen dat de economische achteruitgang van hun sector zal verdergaan. Over de jaren heen laat de Barometer een sector onder druk zien, die het moeilijk heeft sinds de crisis van

8

9 FEITEN EN CIJFERS 2014 Totaalbedrag financiële steun Totaal aantal financiële ondersteuningen aan individuen en organisaties van 2012 tot 2014 Aantal partnerschappen en opdrachten van overheden Aantal organisaties Aantal individuen

10 Aantal experts in jury s, comités Aantal actieve Fondsen Publicaties TOTAAL AANTAL Nieuwe publicaties (exclusief vertalingen) Nieuwe publicaties (inclusief vertalingen) Bestellingen (vaak meerdere exemplaren) Bestelde exemplaren Gedrukte publicaties Prints on demand Downloads via KBS-website Bekeken via bladerversie

11 Kapitaal van de Koning Boudewijnstichting Totaalkapitaal van de Fondsen

12

13 DE STICHTING ACTIEF IN BELGIË Overzicht van de gemeenten waar de Stichting projecten ondersteunt Aantal ondersteunde projecten en projectrekeningen in de gemeente 4 of meer

14 ONZE ACTIEDOMEINEN Van dorp tot wereld, op alle niveaus De activiteiten van de Koning Boudewijnstichting worden niet enkel bepaald door de zeer diverse actiedomeinen die op de volgende bladzijden toegelicht worden. Ze worden ook geconcretiseerd op meerdere niveaus, van zeer nabij tot internationaal. De Koning Boudewijnstichting is inderdaad een Europese stichting in Brussel, actief in België, in de Europese Unie, de Balkan, in Afrika en de Verenigde Staten. In België steunt ze lokale, regionale en federale projecten. Ze is dus aanwezig op alle niveaus en dikwijls werkt ze samen met gemeenten, de regio s, de Gemeenschappen en de federale autoriteiten. De Stichting heeft over alle domeinen heen, een specifieke aandacht voor de Duitstalige Gemeenschap waar ze acties opzet dicht bij de mensen en voor de burgersamenleving. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeert ze in de toekomst van jongeren met een migratieachtergrond. Op Europees niveau ontwikkelt de Stichting talrijke samenwerkingen, meer bepaald met verschillende andere stichtingen, en neemt ze deel aan activiteiten van Europese organisaties. In de Westelijke Balkan ondersteunt de Stichting projecten die de integratie in Europa stimuleren, de kwaliteit van het hoger onderwijs verbeteren en de herintegratie van slachtoffers van mensenhandel bevorderen. In Afrika ondersteunt de Stichting mensen en organisaties die zich engageren en dankzij filantropen steunt zij ontwikkelingsprojecten, meer in het bijzonder voor jongeren. In de Verenigde Staten heeft de Stichting de King Baudouin Foundation United States opgericht om de internationale filantropie te ondersteunen. Op die manier kunnen burgers en organisaties in de VS projecten ondersteunen in Europa en Afrika. Inspelend op opportuniteiten De Koning Boudewijnstichting maakt middelen vrij en ontwikkelt projecten die aan specifieke problematieken beantwoorden en die buiten haar actiedomeinen vallen. Ze wil op een flexibele manier initiatieven kunnen nemen met nieuwe invalshoeken. 12

15 Armoede & Sociale rechtvaardigheid Migratie & integratie De Koning Boudewijnstichting wil het lot van de meest kwetsbaren helpen verbeteren, meer specifiek van kinderen en jongeren die in armoede leven, en van kwetsbare ouderen. Ze draagt bij tot duurzame acties in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Haar Luisternetwerk naar sociale onrechtvaardigheden laat haar toe om nieuwe of onbekende problematieken te ontdekken en om projecten op te zetten om een antwoord te bieden. Ze ontwikkelt projecten die de levenskwaliteit van kwetsbare ouderen verbeteren. Ze probeert het overdragen van armoede tussen de generaties te verminderen door het beleid en de acties te stimuleren voor de ontwikkeling van jonge kinderen van gezinnen die in armoede leven. Ze werkt vooral op de structurele oorzaken van de armoede van jonge kinderen. Ze wil strijden tegen energiearmoede, door oplossingen te ondersteunen die het verbruik door de meest kwetsbare groepen helpen verminderen dankzij vernieuwende financieringsformules. Ze draagt bij tot het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met een handicap en hun omgeving. De Koning Boudewijnstichting wil het debat over migratie en integratie goed documenteren en organisaties en andere actoren ondersteunen bij hun inspanningen om de aandacht van de Belgische samenleving te vestigen op de uitdagingen die de migratie stelt. Ze werkt daarbij via vijf subdomeinen: Ze moedigt de onderlinge solidariteit van migranten aan Ze probeert het migratie- en integratiebeleid te beïnvloeden zowel op Belgisch als op Europees niveau Ze wil politieke en andere acties aanmoedigen die de negatieve effecten van familiehereniging voorkomen Ze draagt bij tot een betere economische integratie van migranten Ze wil benaderingen identificeren, stimuleren en ondersteunen die het samenleven tussen moslims en niet-moslims bevorderen. 13

16 Gezondheid Centrum voor Filantropie De Koning Boudewijnstichting ondersteunt initiatieven die de gezondheid bevorderen, de levenskwaliteit van patiënten en hun omgeving verbeteren en die bijdragen aan een gezondheidszorg van hoge kwaliteit, toegankelijk en sociaal aanvaard. Er zijn zes subdomeinen: Ze steunt het medisch-wetenschappelijk onderzoek Ze streeft naar een betere zorg voor mensen met psychische problemen Ze stelt concrete instrumenten voor om de sociale ongelijkheid op het vlak van gezondheid te verminderen Ze wil bijdragen tot het verbeteren van de levenskwaliteit van ouderen Ze wil de kwaliteit en de menselijke dimensie van de zorg verbeteren Ze biedt een platform van dialoog aan over de ethische aspecten van de gezondheidszorg en van het gezondheidsbeleid. Met haar Centrum voor Filantropie wil de Koning Boudewijnstichting bijdragen tot een efficiënte en betrouwbare filantropie in België en Europa. Het Centrum voor Filantropie heeft als opdracht om te antwoorden op alle vragen die filantropen zich stellen voor ze zich engageren. Naast de andere vermogensraadgevers zoals privébankiers, notarissen, advocaten, spant de ploeg van het Centrum zich in om filantropische projecten te doen slagen, wat ook het filantropische instrument is dat ze gebruiken. Het Centrum biedt bijvoorbeeld hulp aan schenkers bij het beheer van het Fonds dat ze willen oprichten in de schoot van de Stichting. De Koning Boudewijnstichting doet ook voorstellen aan mensen die een gift willen doen. Men geeft namelijk via de Stichting, niet aan de Stichting. De Stichting waakt erover dat het geld van de schenkers echt het verschil maakt, een duurzaam verschil. 14

17 Democratie in België Democratie in de Balkan De Koning Boudewijnstichting richt haar actie in dit domein op projecten van de twee Fondsen die zij beheert, het Fonds BELvue en het Prins Filipfonds. Het Fonds BELvue ontstond uit de wil van de Koning Boudewijnstichting om de mogelijkheden van synergie maximaal te benutten tussen verschillende projecten die te maken hebben met opvoeding in democratie en historisch bewustzijn. BELvue werd het animatiecentrum voor de democratie en de geschiedenis van België, opgebouwd rond drie grote assen: het permanent parcours, de tijdelijke tentoonstellingen en de educatieve activiteiten. Het Prins Filipfonds heeft als doel om bruggen te bouwen tussen de drie Gemeenschappen van België door de dialoog te bevorderen en projecten te ondersteunen tussen de Gemeenschappen en door originele initiatieven bekend te maken aan de andere kant van de taalgrens. De Koning Boudewijnstichting wil de ontwikkeling van de democratie in de Balkanlanden en hun integratie in de Europese Unie bevorderen. Ze organiseert haar actie in drie subdomeinen: Ze steunt de integratie van de Balkanlanden in de Europese Unie Door de kwaliteit van het hoger onderwijs in de Westelijke Balkan te bevorderen, wil ze de universiteiten van deze landen voorbereiden op de integratie in de EU Ze begeleidt slachtoffers van mensenhandel bij hun re-integratie in de samenleving. 15

18 Leiderschap Erfgoed De Koning Boudewijnstichting ondersteunt personen die, dankzij hun leiderschapscapaciteiten, nieuwe ideeën kunnen vorm geven en kunnen bijdragen tot veranderingen in de samenleving. Ze werkt via drie subdomeinen: Ze steunt personen van wie de capaciteiten aan deze doelstellingen beantwoorden Ze wil talenten stimuleren, personen aanzetten om hun competenties te ontwikkelen Ze wil het ondernemerschap, de ondernemerskwaliteiten en het leiderschap van jonge Belgische professionals versterken. De Koning Boudewijnstichting heeft zich tot doel gesteld om bedreigde kunst en historische documenten te bewaren of om de terugkeer naar België mogelijk te maken van belangrijke werken van ons erfgoed en om ze toegankelijk te maken voor het grote publiek. Haar Erfgoedfonds verwerft werken en markante getuigenissen van ons verleden, werkt aan hun opwaardering en maakt ze toegankelijk voor het publiek. Het overkoepelt alle initiatieven die met erfgoed in de brede zin van het woord te maken hebben (roerend erfgoed, architectuur, natuur, geschiedenis, archeologie, enz.) en zorgt voor de grootst mogelijke impact van de acties van de verschillende Fondsen die in haar schoot werden opgericht en die op dit terrein actief zijn. Parallel daarmee stimuleert het Centrum voor Filantropie het mecenaat en begeleidt het iedereen (verzamelaar, erfgoedliefhebber, private bankier, notaris enz.) die een project heeft dat zich inschrijft in de doelstellingen van bewaren en opwaarderen van ons patrimonium. 16

19 Maatschappelijk engagement Ontwikkeling De Koning Boudewijnstichting ondersteunt het engagement van burgers en organisaties en brengt het sociaal engagement van onze samenleving in kaart. Haar acties zijn onderverdeeld in zes subactiedomeinen Ze stimuleert het sociaal engagement van burgers op lokaal niveau Het Observatorium van het verenigingsleven laat toe om de sector in België beter te kennen door het beter verzamelen van gegevens en een grotere transparantie Ze stimuleert innovatie en versterkt verenigingen en ondernemingen in de sociale economie Ze stimuleert verenigingen om media te gebruiken om hun impact te vergroten Ze begeleidt filantropen die verenigingen ondersteunen Ze steunt verenigingen die zich inzetten voor het leefmilieu. De Koning Boudewijnstichting ondersteunt organisaties, individuen en projecten die werken in het Zuiden. Ze combineert de promotie van betere praktijken, financiële en technische steun en persoonlijke raad. Ze organiseert haar activiteiten via vier subdomeinen Ze reikt de Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika uit, die een persoon of een organisatie bekroont voor zijn of haar opmerkelijke bijdrage aan de ontwikkeling op dat continent Ze positioneert zich als referentie voor de filantropie in Afrika De filantropie laat haar toe in Centraal-Afrika projecten te ondersteunen van individuen en organisaties in de Democratische Republiek Congo en in Burundi en om positieve lokale voorbeelden in de kijker te plaatsen Ze wil adequate en efficiënte oplossingen vinden voor schenkers die hun steun willen geven aan projecten in Azië en Latijns-Amerika. 17

20

21 FRANÇOIS SCHUITEN OPDAT BOEKEN BLIJVEN BESTAAN Een mooie ontmoeting tussen een bekend Belgisch striptekenaar en het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting. In 2013, na een lange periode van reflectie, schenkt François Schuiten een deel van de originele platen uit De Duistere Steden aan de Koning Boudewijnstichting. De kunstenaar wil met deze keuze zeker zijn dat zijn werk vereeuwigd wordt maar ook de kwaliteit van de herdruk van zijn creaties verbeteren in het licht van de technologische innovaties. Een sterk gebaar van deze tekenaar van het fantastisch universum, die zich losmaakt van zijn levenswerk, en een werkelijk manifest voor de waarde van het boek Voor de Koning Boudewijnstichting is het de bedoeling om dit erfgoed voortaan toegankelijk te maken, het tot leven te laten komen in het geheel van het Fonds François Schuiten. Alle originele documenten werden toevertrouwd aan de Bibliotheca Wittockiana in Brussel (Sint-Pieters-Woluwe), het enige museum ter wereld gewijd aan de kunst van het boek en de boekband. Als teken van dankbaarheid voor de kunstenaar organiseerde het Erfgoedfonds in 2014 een tentoonstelling die het parcours en het universum van de tekenaar weergeeft in een betoverende scenografie van de hand van François Schuiten! François Schuiten heeft dit vooral gedaan opdat zijn familie zich niet moet bekommeren om de successierechten wat geleid zou kunnen hebben tot de verspreiding van de originele platen, vertelt Anne De Breuck, coördinatrice bij de Koning Boudewijnstichting. Op aansporen van de scenarioschrijver Benoît Peeters vertrouwt hij een deel van zijn werk, waarvan de geschiedenis zich in Frankrijk afspeelt, toe aan de Nationale Bibliotheek van Frankrijk. Het is in 2012, tijdens het ontwerpen van het scenario van het paviljoen ter ere van de 25ste verjaardag van het Erfgoedfonds op BRAFA, de Brusselse antiekbeurs, dat François Schuiten nader kennismaakt met de actie van de Koning Boudewijnstichting. Dat was toen een mooie samenwerking die uitmondde in een resultaat waar men vandaag nog over spreekt. Hij waardeerde ook de werkwijze van de Stichting en haar rol als katalysator, bevestigt Anne De Breuck. 19

22 EEN DUIDELIJKE MISSIE: BEHEREN, BEWAREN EN TONEN François Schuiten die erg veeleisend is bij de uitgave van zijn werken, heeft nauwgezet aandacht voor het proces van de reproductie en de druk. De taak van de Stichting om te zorgen voor het vereeuwigen, bestaat er dus ook in om de druktechnieken op te volgen en hun evolutie om de kwaliteit van een herdruk nog te kunnen verbeteren. De verspreiding van de originele platen zou een heruitgave van de albums in nog betere kwaliteit voor altijd onmogelijk gemaakt hebben. De Koning Boudewijnstichting kreeg van de eigenaar de nietgeklasseerde en niet-verpakte platen. Een van de eerste taken was bijgevolg het fotograferen, inventariseren en klasseren alvorens ze te verpakken om ze goed te beschermen. De platen uit de collectie, die bewaard wordt in de Bibliotheca Wittockiana, zijn beschikbaar op aanvraag. Ze mogen niet lang tentoongesteld worden want ze zijn gevoelig aan licht, hoogstens een paar weken en dan moeten ze worden opgeborgen, legt Anne De Breuck uit. De collectie is zeker niet vastgeroest, het is onze missie om ze verder te laten leven en initiatieven te blijven opzetten met personen die ze willen belichten, besluit Anne De Breuck. François Schuiten, Belgisch scenarioschrijvertekenaar en scenograaf DE DUISTERE STEDEN, EEN TENTOONSTELLING GEORGANISEERD DOOR HET ERFGOEDFONDS IN SAMENWERKING MET DE BIBLIOTHECA WITTOCKIANA Van 16 januari tot 19 april 2014 was er een tentoonstelling, gewijd aan het universum van de tekenaar en zijn drie companen, Benoît Peeters, Luc Schuiten, zijn broer, en Claude Renard, zijn leraar. De bezoeker werd aan de hand van een parcours meegenomen op ontdekkingstocht van de verschillende universums bedacht door François Schuiten. Het publiek kon zich ook een beeld vormen van het creatieproces van het stripverhaal op basis van de originele tekeningen. Een erg ambitieuze tentoonstelling, als eerbetoon aan de schenking van de kunstenaar met een gigantische collectie en scenografische effecten in de prachtige Bibliotheca Wittockiana! François Schuiten wordt op 26 april 1956 in Brussel geboren. Hij is afkomstig uit een familie van architecten en wendt zich al snel tot het stripverhaal. Aan het Brusselse Sint-Lukas Instituut, in het stripverhalenatelier, ontmoet hij Claude Renard waarmee hij twee albums maakt. Hij werkt ook mee aan de drie collectieve albums van De Negende Droom, de revue die de nieuwe generatie striptekenaars in de jaren 80 bevestigt. Vanaf 1978 werkt hij samen met zijn broer Luc, scenarioschrijver, aan de cyclus van De Holle Aarde waarvan er drie albums verschenen zijn bij de uitgeverij Les Humanoïdes Associés. Sinds 1981 werkt hij samen met Benoît Peeters aan de serie De Duistere Steden in het kader waarvan ze achtereenvolgens De Muren van Samaris, De Koorts van Urbicande, De Toren, De Weg naar Armilia, Het Schaduwmuseum, Brüsel en De Echo der Steden (Casterman) publiceren. Deze albums werden in vele talen vertaald en behaalden talrijke prijzen. Naast het tekenen van stripverhalen heeft hij zich ook beziggehouden met architectuur, theater, televisie en film. 20

23 WANNEER IK EEN TEKENING MAAK, BEHOORT DIE MIJ NIET TOE WAT DRIJFT FRANÇOIS SCHUITEN: EEN ONTMOETING Het is geen eenvoudige beslissing om je werk te schenken, het is het resultaat van een lange periode van reflectie, vooral over de waarde van de originelen. Het feit dat de originele platen tijdens de laatste jaren een aanzienlijke waarde hebben gekregen en aan een hoge prijs verkocht worden, is erg destabiliserend, want de plaat krijgt een handelswaarde buiten het boek om Dit is erg verwarrend voor mij. Bovendien heb je het beste materiaal nodig om boeken te maken. De scan van vandaag biedt geen enkele garantie in de tijd. Zal de scan trouwens binnen 20 of 30 jaar nog gebruikt worden? Terugkeren naar het origineel zal misschien nog de beste oplossing zijn? Het origineel behoort toe aan de uitgever, aan de auteur maar ook aan de lezer, die recht heeft op een prachtig boek. François Schuiten wou uit deze problematiek geraken, om niet in de verleiding te komen om te verkopen en om creatief verder te kunnen werken. Ik heb in totaal platen geschonken, de andere begunstigden zijn de Bibliothèque Nationale de France, DE BIBLIOTHECA WITTOCKIANA, HET OEUVRE VAN MICHEL WITTOCK De Bibliotheca opende in 1983 haar deuren en draagt de naam van de stichter, die sinds zijn adolescentie gepassioneerd is door boeken. Michel Wittock heeft gedurende zijn leven een indrukwekkende collectie boeken, manuscripten en handschriften verzameld. Hij beslist om zijn bibliotheek eerst open te stellen voor vrienden, vervolgens voor het publiek en het is een echt succes. Het is het enige museum ter wereld dat vooral gewijd is aan de boekband. Je treft er een unieke collectie versierde boekbanden doorheen vijf eeuwen van geschiedenis aan. Het Museum bewaart eveneens opmerkelijke verzamelingen zoals het werk van dichter Valère-Gille, grootvader van de stichter, het Fonds Lucien Bonaparte alsook talrijke boeken van eigentijdse kunstenaars, boekobjecten en sculpturen. De Bibliotheca Wittockiana beschikt ook over een collectie van ongeveer 500 kostbare rammelaars. In 2011 heeft Michel Wittock, bij de Koning Boudewijnstichting, het Fonds Michel Wittock opgericht om de duurzaamheid van zijn collecties te bestendigen. het Musée de la bande dessinée in Angoulême (Frankrijk), het Centre de la gravure et de l image imprimée in La Louvière, het Autriquehuis in Schaarbeek en het Belgisch Stripcentrum. Het is een opluchting want het was voor mij een zware last om het uitlenen van de platen te beheren, de kwestie van de verzekeringen, enz. Om nog maar te zwijgen van de successierechten en het gevaar om de werken te verspreiden. Het is een verscheurende keuze die ik mijn familie wil besparen. DE ROL VAN DE STICHTING: BEGELEIDEN EN VERSTERKEN Voor het oprichten van de stand op BRAFA heb ik samengewerkt met Expo Duo, een partner waar de Koning Boudewijnstichting al jaren een beroep op doet. Het was de gelegenheid om de Stichting te ontmoeten, en kennis te maken met haar aanpak en visie De keuze voor de Koning Boudewijnstichting was dus geen toeval, maar een teken, een overgang naar een nieuwe wereld, een andere manier van denken. Ze stelden voor om een zichtbaarheid te behouden en de werken beschikbaar te maken voor tentoonstellingen. Deze schenking heeft mijn diepe overtuiging nog versterkt. De Stichting stelde me vervolgens voor om mijn werk af te geven aan de Bibliotheca Wittockiana. Ik heb de locatie ontdekt, heb er Michel Wittock ontmoet en ik kon zowel de collectie als de figuur en de plaats waarderen. Het leek wel een verlengstuk van mijn werk. De Koning Boudewijnstichting is een belangrijke speler die de werken naar waarde toont en toeziet op de bewaring ervan. Ze waardeert het werk van de auteur en kunstenaar op terwijl ze toch een soepele en flexibele aanpak voorstelt, in tegenstelling tot de culturele instellingen die fragiel zijn en in moeilijkheden verkeren. Deze schenking heeft mijn diepe overtuiging nog versterkt. 21

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

Pedagogisch ondersteuningsaanbod op maat voor 20 kleuterscholen in 2012-2013

Pedagogisch ondersteuningsaanbod op maat voor 20 kleuterscholen in 2012-2013 PROJECTOPROEP Hoe omgaan met kinderarmoede op school? Toerusten van leerkrachten in het kleuteronderwijs om beter steun te verlenen aan kansarme kinderen Diego Cervo Pedagogisch ondersteuningsaanbod op

Nadere informatie

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009 Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel ChanceArt 10 december 2009 Inhoud 1. De naakte cijfers 2. Decenniumdoelstellingen 3. Armoedebarometers 4. Armoede en cultuurparticipatie 5. Pleidooi

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon Foto: Plan / Denis Closon Zet je in als vrijwilliger voor Plan België Foto: Plan / Daniel Silva het Plan Zet je in als vrijwilliger voor Plan België en verander de toekomst van kinderen en hun gemeenschap

Nadere informatie

FORMATION-RELAIS. 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L 26/03/2015

FORMATION-RELAIS. 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L 26/03/2015 JE HOGERE STUDIES ONDERBREKEN OM DE 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L TIJD TE NEMEN VOOR EEN HERORIËNTERING EN EEN HERONTDEKKING

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2009-2010 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP

HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP powered by VBO-FEB, Stichting Bekaert & Fondation van der Rest Pieter Timmermans Gedelegeerd bestuurder Administrateur délégué Bozar - Brussel, Bruxelles 8/12/2014 1 Hartelijk

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten!

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! samen voor kinderen 2 2 Waarom is het belangrijk om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over de Rechten van het Kind?

Nadere informatie

LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker

LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker Stichting tegen Kanker en het lokale Levensloop vrijwilligerscomité organiseren LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker VIEREN HERINNEREN STRIJDEN STK008_Levensloop_Broch_NL_03.indd 1 26/04/13 12:14 Levensloop,

Nadere informatie

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation De Awards van Foundation Steun aan educatieve projecten voor kinderen en jongeren in moeilijkheden Oproep voor projecten 2015 http://foundation.bnpparibasfortis.be Oproep voor projecten 2015 Awards-programma

Nadere informatie

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Inhoud Mijn overtuigingen 2 Mijn prioriteiten 3 Bakens voor morgen 8 Laten we samen aan Europa bouwen 1 Mijn overtuigingen Mijn overtuigingen Een Europa,

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche ASSOCIAZIONE SEED (ZWITSERLAND) Opgericht in 2007 Rechtsvorm Sector Werkgebied Sector Website Vereniging Dienstverlener voor sociale verenigingen/sociaal

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be Beleef verschillende levens in één leven Op een serene manier verschillende levens beleven in één leven vol ervaringen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

WIN ALS EERSTE THE BLUE HOUSE

WIN ALS EERSTE THE BLUE HOUSE WIN ALS EERSTE THE BLUE HOUSE PRIJS VOOR DUURZAAM & BETAALBAAR BOUWEN THE BLUE HOUSE / PRIJS VOOR DUURZAAM & BETAALBAAR BOUWEN Duurzaam bouwen gaat verder dan wat zonnepanelen hier en wat warmtepompen

Nadere informatie

Publieksforum: 30 burgers in dialoog over genetische tests

Publieksforum: 30 burgers in dialoog over genetische tests Z I T H E T I N MIJN GENEN? Publieksforum: 30 burgers in dialoog over genetische tests BELGIË 2003 Wetenschap en samenleving dagen elkaar uit Citaten uit het colloquium Testen van mensen, georganiseerd

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2012

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2012 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2012 Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

WAARDIG LEVEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK

WAARDIG LEVEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK WAARDIG LEVEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. TOELICHTING Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot democratie te komen.

Nadere informatie

Persdossier ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be 28 september 2010

Persdossier ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be 28 september 2010 Persdossier ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be 28 september 2010 Persbericht Wat vind je in de virtuele edukit? Een dynamische website Activiteiten in detail De algemene campagne ikgeeflevenaanmijnplaneet.be

Nadere informatie

Reglement van de Landschapsprijs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Reglement van de Landschapsprijs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3 e Editie van de belgische Landschapsprijs Reglement van de Landschapsprijs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de Conventie met betrekking tot het landschap door het Comité van Ministers

Nadere informatie

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen problemen schoolagenda gratis onderwijs schoolplicht inschrijving kleuterschool buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen Onderwijs In België zijn kinderen verplicht naar school te gaan van 6 tot 18

Nadere informatie

editie 11 // 12 3de graad so Het verhaal van een reiskoffer geschiedeniswedstrijd

editie 11 // 12 3de graad so Het verhaal van een reiskoffer geschiedeniswedstrijd editie 11 // 12 3de graad so EUSTORY Het verhaal van een reiskoffer geschiedeniswedstrijd EUSTORY Het verhaal van een reiskoffer Op zoek naar een beter of een ander leven Ken jij een migratieverhaal in

Nadere informatie

Evenwichtige verslaggeving

Evenwichtige verslaggeving Hoofdstuk 4 Transparantie De Antwerpse diamantsector wordt door het grote publiek vaak gezien als een gesloten sector. Het is één van de grootste uitdagingen van AWDC om de sector meer open te stellen

Nadere informatie

Maandag 26 maart Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Maandag 26 maart Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 26 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Uitreiking Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuurmanagement i.s.m. Bilsen Fonds - Antwerpen

Nadere informatie

LANG ZULLEN WE LEZEN!

LANG ZULLEN WE LEZEN! LANG ZULLEN WE LEZEN! Onze missie We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN UW KLAS?

KINDERRECHTEN IN UW KLAS? KINDERRECHTEN IN UW KLAS? Doe een beroep op UNICEF België voor gratis lesmateriaal, thematische gastlessen en concrete acties over kinderrechtenen ontwikkelingseducatie. Over UNICEF België UNICEF (het

Nadere informatie

Europees Forum voor Sociaal Toerisme. Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa?

Europees Forum voor Sociaal Toerisme. Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa? Europees Forum voor Sociaal Toerisme Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa? Floreal Blankenberge, 1-3 oktober 2013 Voorlopig programma Dinsdag 1 oktober 08u30: Opening secretariaat van het Forum 09u00

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Buiten Gewone Buurt. Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp. Projectoproep

Buiten Gewone Buurt. Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp. Projectoproep Buiten Gewone Buurt Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp Dien een dossier in vóór 12/10/2009 Projectoproep Wil u, samen met andere buurt- of dorpsbewoners, het initiatief nemen om het

Nadere informatie

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR AANVRAAG TOT KANDIDATUUR LID VAN HET ANALYSECOMITE «MATERIALEN ONDER DE LOEP» CONTEXT Wie zijn we? Kleur Bekennen is het programma opvoeden tot wereldburgerschap van de Belgische Staat, uitgevoerd door

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

GENDERWORKSHOP. Dag van de 4 de Pijler 18/2/17

GENDERWORKSHOP. Dag van de 4 de Pijler 18/2/17 GENDERWORKSHOP Dag van de 4 de Pijler 18/2/17 GENDER & SEKSE Sekse : fysieke, fysiologisch en biologische kenmerken, bepaald door de XX-chromosomen, XY vrouw / man Gender : socioculturele aspecten van

Nadere informatie

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Studiedag over pensioenen 09.06.2015

Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Dames en heren, Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Vooreerst dank ik u voor de uitnodiging op deze studiedag. U hebt mij uitgenodigd om te spreken over een fundamentele kwestie: «Met welke uitdagingen

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Het Belang van het Kind: een dialoog tussen theorie en praktijk. Het belang van het kind in familiale aangelegenheden

Het Belang van het Kind: een dialoog tussen theorie en praktijk. Het belang van het kind in familiale aangelegenheden E. Merille Het Belang van het Kind: een dialoog tussen theorie en praktijk Het belang van het kind in familiale aangelegenheden Document ter voorstelling van de Conferentie 1304_CONCEPT-FORM-NL-DEF.indd

Nadere informatie

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Update na de vergadering van 28 februari 2017 1. Algemeen kader Het participatief budget van de Participatieve

Nadere informatie

Banden smeden in een wereld in verandering

Banden smeden in een wereld in verandering HELP2HELP STEUNT HET SOCIAAL ENGAGEMENT VAN MEDEWERKERS. OPROEP VOOR PROJECTEN HELP2HELP 2015 Banden smeden in een wereld in verandering 2 Oproep voor projecten 2015 van 18 mei tot 18 juli Het programma

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2007-2008 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

Letterenhuis. Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE. Workshop voor 3de graad TSO/BSO. Info voor de leerkracht

Letterenhuis. Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE. Workshop voor 3de graad TSO/BSO. Info voor de leerkracht Letterenhuis Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE Workshop voor 3de graad TSO/BSO Info voor de leerkracht Het Letterenhuis Het Letterenhuis bewaart de archieven van schrijvers

Nadere informatie

GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK

GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. TOELICHTING Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot democratie te komen.

Nadere informatie

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D)

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) 1 Inleiding Meer dan ooit is onze toekomst digitaal. Op Europees niveau speelt

Nadere informatie

De Rondetafels van de Interculturaliteit

De Rondetafels van de Interculturaliteit De Rondetafels van de Interculturaliteit Inleiding In de federale regeringsverklaring van maart 2008, die door de huidige federale regering werd hernomen, werd op vraag van de minister van Werk en van

Nadere informatie

Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014

Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014 Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014 Nieuwe ontwikkelingen en impulsen op sociaal, cultureel,

Nadere informatie

FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN

FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL HEEFT EEN FAMILY WEALTH INSTITUTE FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN Veel ondernemende families willen zich professioneel laten begeleiden om hun patrimonium samen te houden,

Nadere informatie

Wat denken de burgers over seizoensgriep, vogelgriep, en een eventuele pandemie? Resultaten van een enquête bij de Belgische bevolking

Wat denken de burgers over seizoensgriep, vogelgriep, en een eventuele pandemie? Resultaten van een enquête bij de Belgische bevolking Wat denken de burgers over seizoensgriep, vogelgriep, en een eventuele pandemie? Resultaten van een enquête bij de Belgische bevolking Auteurs : Inge Jooris, communicatieverantwoordelijke en woordvoerster

Nadere informatie

Het Huis der Talen. «Immersie onderwijs in de provincie Luik» Luik 10.06.2013. Agnes De Rivière

Het Huis der Talen. «Immersie onderwijs in de provincie Luik» Luik 10.06.2013. Agnes De Rivière Het Huis der Talen «Immersie onderwijs in de provincie Luik» Luik 10.06.2013 Agnes De Rivière Wie zijn wij? Opgericht in 2008 Platform Ondersteuning van de economische ontwikkeling in de regio. Promotie

Nadere informatie

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Werken in de culturele sector 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Luc Delrue Opleiding: Communicatiewetenschappen (E)MBA Strategisch Management: Specialiteit: structureren en positioneren van een organisatie

Nadere informatie

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit Donderdag 2 februari 2012 Welkomstwoord JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Ontmoeting Chinese minister van Cultuur Cai Wu - Errera, Brussel Zeer geachte collega, minister

Nadere informatie

Fonds Huruma 2013-2015. www.kbs-frb.be/huruma.htm. Steunen van solidariteitsinitiatieven voor de meest kwetsbaren in België en Afrika

Fonds Huruma 2013-2015. www.kbs-frb.be/huruma.htm. Steunen van solidariteitsinitiatieven voor de meest kwetsbaren in België en Afrika Fonds Huruma Steunen van solidariteitsinitiatieven voor de meest kwetsbaren in België en Afrika Ondersteunde projecten 2013-2015 www.kbs-frb.be/huruma.htm Het Fonds Huruma Steun aan solidariteitsinitiatieven

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

4. Niet de moedertaal maar wel de gekozen taalcategorie bepaalt de taal die zal gebruikt worden doorheen de wedstrijd.

4. Niet de moedertaal maar wel de gekozen taalcategorie bepaalt de taal die zal gebruikt worden doorheen de wedstrijd. Wedstrijdreglement Eustory Doel EUSTORY is een geschiedeniswedstrijd georganiseerd door BELvue, onder toezicht van de Koning Boudewijnstichting. Het wil jongeren van alle onderwijstypes de hand reiken

Nadere informatie

HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS

HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS IN EEN WERELD IN VERANDERING, HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS OPROEP VOOR PROJECTEN 2016 AWARDSPROGRAMMA 4 INLEIDING 6 BELANGRIJKSTE BEOORDELINGSCRITERIA VORMING VAN KANSARME

Nadere informatie

Huis Sofia 22 november 2011

Huis Sofia 22 november 2011 Huis Sofia 22 november 2011 Overzicht presentatie Antwerpen in cijfers OCMW Antwerpen in cijfers Studenten in Antwerpen Strategische visie en doelstelling Visie en uitgangspunten Wie woont er? Wat betekent

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Gezamenlijke conclusies van de Jeugdconferentie van de EU (Dublin, 11-13 maart 2013)

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Gezamenlijke conclusies van de Jeugdconferentie van de EU (Dublin, 11-13 maart 2013) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 maart 2013 (26.03) (OR. en) 7808/13 JEUN 33 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Gezamenlijke conclusies van de Jeugdconferentie

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation Oproep voor Pr ojecten 2013 Steun aan educatieve projecten voor kinderen en jongeren in moeilijkheden http://foundation.bnpparibasfortis.be Oproep voor Projecten

Nadere informatie

DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP EFICO FOUNDATION ONDERSTEUNT DUURZAME MULTI-STAKEHOLDER PROJECTEN IN KOFFIE & CACAO PRODUCERENDE LANDEN PRESENTATIE

DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP EFICO FOUNDATION ONDERSTEUNT DUURZAME MULTI-STAKEHOLDER PROJECTEN IN KOFFIE & CACAO PRODUCERENDE LANDEN PRESENTATIE DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP EFICO FOUNDATION ONDERSTEUNT DUURZAME MULTI-STAKEHOLDER PROJECTEN IN KOFFIE & CACAO PRODUCERENDE LANDEN PRESENTATIE APRIL 2016 Meer dan 50 duurzame projecten in 16 koffie & cacao

Nadere informatie

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren Hoofdlijn advies Taalvaardig Rekenvaardig Digitaal vaardig Sociaal vaardig Persoonlijke ontwikkeling Basisvaardigheden Basiskennis en -vaardigheden Natuur & technologie Mens & maatschappij Taal & cultuur

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Inleiding. Het gaat om de kinderen, maar niet alleen om hen

Inleiding. Het gaat om de kinderen, maar niet alleen om hen Inleiding Elke kinderopvangvoorziening is bezorgd over de kwaliteit van zijn dienstverlening. Meer zelfs: elke voorziening streeft ernaar deze kwaliteit te verbeteren en zich nog beter af te stemmen op

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST INTRO No furniture so charming as books, verkondigde de Engelse schrijver Sydney Smith twee eeuwen geleden. Boeken hebben we in de Koninklijke Bibliotheek

Nadere informatie

Regeringsverklaring. woensdag 31 december "Werken aan het vertrouwen"

Regeringsverklaring. woensdag 31 december Werken aan het vertrouwen Regeringsverklaring woensdag 31 december 2008 "Werken aan het vertrouwen" Het jaar dat vandaag zijn allerlaatste dag beleeft is getekend door de grootste financiële wereldcrisis sedert de jaren dertig

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie 10 klimaatmaatregelen voor innovatie We hebben als overheid de ambitie om bij de te dragen in Vlaanderen als topregio. Vandaag leven we in een context van beperking. Van meer, met minder. En nóg meer met

Nadere informatie

ITINERA INSTITUTE PERSBERICHT

ITINERA INSTITUTE PERSBERICHT ITINERA INSTITUTE PERSBERICHT België WK VOETBAL is een immigratienatie 2018, 2012/11 15 05 2012 MENSEN WELVAART BESCHERMING België is een immigratienatie: 25% van de bevolking is van oorsprong migrant.

Nadere informatie

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2017 *** Reglement

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2017 *** Reglement FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2017 *** Reglement Artikel 1 Hoofdstuk 1: voorwerp van het reglement Dit reglement bepaalt het doel, de deelnemingsvoorwaarden, de selectieprocedure en de toekenningcriteria

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

De houding van de belgen tegenover reclame en media in 2015

De houding van de belgen tegenover reclame en media in 2015 De houding van de belgen tegenover reclame en media in 2015 Hoe staan Belgen tegenover reclame in de verschillende media? Valt ze altijd in de smaak, wordt ze creatief, informatief, doeltreffend bevonden?

Nadere informatie

2.5. Opzetten van een Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG). Stappen

2.5. Opzetten van een Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG). Stappen 2.5. Opzetten van een Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG). Stappen 2.5.0. Inleiding over het opstarten van een BOG Opstarten van een bijzondere onderhandelingsgroep (BOG) Wetenschappelijk onderzoek en

Nadere informatie

Maandag 21 november Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Maandag 21 november Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 21 november 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Digitale rondleiding in collectie Ghysels Mortsel / Antwerpen Geachte schepen De Ridder, Geachte

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh

Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh De waarde van onderwijs oktober 2013 lllllllllllllll dwarsdwarsdwars Inleiding De tijd dat het onderwijs alleen maar gericht was op het overdragen van kennis en vaardigheden

Nadere informatie

TOPSIDE staat in het Engels voor Training Opportunities for Peer Supporters with Intellectual Disabilities in Europe. Richtlijnen

TOPSIDE staat in het Engels voor Training Opportunities for Peer Supporters with Intellectual Disabilities in Europe. Richtlijnen TOPSIDE TOPSIDE staat in het Engels voor Training Opportunities for Peer Supporters with Intellectual Disabilities in Europe Richtlijnen voor Mentoren Inclusion Europe www.peer-training.eu Auteurs: TOPSIDE

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Januari - Maart 2013 n 16 T/1 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 87,7 101,6 100 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 99,2 99,2 102,8 94,1

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

De meerwaarde van het contextueel denkkader binnen de ouderenzorg

De meerwaarde van het contextueel denkkader binnen de ouderenzorg De meerwaarde van het contextueel denkkader binnen de ouderenzorg Claire Meire 2014 Een sterveling draagt zijn ouders op zijn schouders. Of niet op zijn schouders. In zijn binnenste. Zijn leven lang moet

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Beste collega Smet, Beste aanwezigen,

Beste collega Smet, Beste aanwezigen, Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 18 januari - Dag van de Cultuureducatie (enkel het gesproken woord telt) Beste collega Smet, Beste aanwezigen, Als

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW Samen bruggen bouwen Het manifest: de basis van en voor SDW Inhoud Samen bruggen bouwen 10 4 6 De basis van en voor SDW Waarom bestaat SDW? 8 Waar willen we naar toe? Van waaruit handelen wij? Onze belofte

Nadere informatie

Babydieren, een succesverhaal

Babydieren, een succesverhaal Babydieren, een succesverhaal Een ontmoeting met museologe Cécile Gerin Kinderen van 3 tot 8 jaar: het is een groep waarvoor de federale musea zelden tentoonstellingen organiseren. Ze komen dan ook massaal

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

je eigen leven vorm geven. met ondersteuning daar waar nodig met respect voor jouw levensverhaal met oog voor jouw kwaliteit

je eigen leven vorm geven. met ondersteuning daar waar nodig met respect voor jouw levensverhaal met oog voor jouw kwaliteit Volwassenen met een verstandelijke beperking of met een niet-aangeboren hersenletsel ondersteunen in hun levensverhaal is de kernopdracht van vzw De Bolster je eigen leven vorm geven. met ondersteuning

Nadere informatie