CDB User Guide. JULY 2013 GS1 The global language of business

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CDB User Guide. JULY 2013 GS1 The global language of business"

Transcriptie

1 CDB User Guide JULY 2013 GS1 The global language of business

2 Inhoudstafel Hoe deze handleiding gebruiken?... 4 Samenvatting Inloggen en uitloggen Taal wijzigen Toevoegen van een artikel in de CDB... 7 a. Via webforms... 7 i. Base Items... 8 ii. Packages iii. Save, Validate, Release iv. Publicatie b. Een fiche invullen via template/kopieerfunctie i. Item creëren op basis van een template ii. Kopiëren van een productfiche c. Upload via Excel Template (Semi - automatische upload) i. Hoe de lege Generic Excel template downloaden? ii. De Excel template invullen iii. De Excel template uploaden Productfiches publiceren d. Machine-to-machine Specifieke Functies a. Opvolging (Search, track & trace, Syncstatus, reporting) i. Search ii. Reporting iii. Syncstatus iv. Track and Trace b. unpublishen i. Via Webforms ii. Via Syncstatus iii. Via Excel c. Aanpassingen i. Via WEB UI ii. Via Excel d. Exporteren Subscriptie (voor DATA AFNEMERS) Bijlages

3 Bijlage 1: 24 verplichte attributen Bijlage 2: Afkortingenlijst Bijlage 3: Voorbeeld van een export in PDF

4 Hoe deze handleiding gebruiken? Deze praktische handleiding geeft de concrete stappen weer die een leverancier dient te volgen om zijn artikelen in te brengen in de GDSN-gecertificeerde data pool van GS1 Belgium & Luxembourg: Central Data Bank (CDB) en te synchroniseren met de handelspartners. Het data model en verdere informatie omtrent welke informatie uit te wisselen met de belangrijkste retailers in Europa kunt u terugvinden op de website van GS1 Belgilux in de rubriek GDSN/CDB en de subrubriek retailer-afhankelijke vereisten. Ook algemene informatie omtrent GDSN, CDB en de voordelen voor zowel leveranciers als retailers vindt u onder de rubriek GDSN/CDB op de website terug. BELANGRIJK: U dient dit document door te nemen nog vóór informatie uitgewisseld wordt met de handelspartners. Dit om een efficiënte en kwaliteitsvolle datastroom te creëren. Na de eerste succesvolle synchronisatie kan deze handleiding uiteraard ook gebruikt worden als naslagwerk voor specifieke acties. Samenvatting Deze handleiding doorloopt het data synchronisatie proces en gidst u bijgevolg door volgende stappen: Inloggen in het systeem. Het aanmaken van een productfiche voor een artikel (base item) via de webforms van de CDB. De creatie van een producthiërarchie (verpakkingsniveaus aanmaken). De publicatie van de informatie naar de data-afnemers. Verdere informatie uit deze handleiding kan gebruikt worden om productinformatie up-to-date te houden en te wijzigen (edit), of voor de opvolging van de productinformatie (Search, track & trace, syncstatus). In het onderdeel Subscriptie wordt beschreven hoe een data afnemer de productfiches van leveranciers kan ontvangen. Dit onderdeel geldt enkele voor data afnemers. Indien u verdere vragen hebt omtrent het gebruik van CDB, voorziet GS1 Belgium & Luxembourg een helpdesk met ticketing systeem via Gelieve bij contact met de helpdesk altijd CDB en het onderwerp van het probleem te vermelden. Veel succes! 4

5 1. Inloggen en uitloggen Met de gebruikersnaam en het paswoord dat u van het CDB team ontving, kunt u inloggen in de omgeving via de website van 1WorldSync. Wij voorzien zowel een TEST als een PRODUCTIE omgeving. Let op: elke omgeving heeft zijn eigen URL. BELANGRIJK: Data die initieel ingegeven werd in de TEST omgeving, kan niet automatisch overgezet worden naar de PRODUCTIE omgeving. Dit kan enkel via een excel download in TEST, gevolgd door een excel upload in PRODUCTIE. Data ingevoerd in de TEST omgeving zal NIET naar uw klant doorgestuurd worden. Dit kan enkel door het gebruik van de PRODUCTIE omgeving. Gebruik steeds gebruiker user1 om data op te laden/te wijzigen, etc. Gebruik admin om gebruikers te creëren/wijzigen en/of paswoorden toe te wijzen Na het invoeren van uw gebruikersnaam, GLN en paswoord ziet u volgend scherm: 5

6 2. Taal wijzigen Klik op preferences Klik op het icoon preferences en u krijgt het volgende scherm: U kunt nu de gewenste taalcode kiezen uit de lijst, bijvoorbeeld nl voor Nederlands, fr voor Frans, enzovoort. 6

7 3. Toevoegen van een artikel in de CDB a. Via webforms Eens ingelogd in de CDB, de Webforms tab of icoon selecteren: Dan Add en daarna op New klikken om een nieuw item toe te voegen: Selecteer vervolgens uw GLN als dataleverancier [GROENE KADER hieronder] Indien u producten wenst in te brengen voor andere legale entiteiten binnen uw bedrijf, gelieve dan de GLNs van deze entiteiten te bezorgen aan GS1 Belgilux, zodat wij deze «afhankelijke» GLNs kunnen koppelen aan uw hoofd GLN. Eens de koppeling gemaakt werd, kan u één van de GLNs kiezen als data leverancier. Let wel op: legale entiteiten met een apart BTW nummer dienen wel over een aparte (en dus betalende) aansluiting bij CDB te beschikken. 7

8 i. Base Items Kies het soort item dat u wenst in te brengen. Begin hierbij steeds met het aanmaken van Base items. [RODE KADER]: Base item = Kleinste productniveau binnen een hiërarchie dat u als leverancier commercialiseert en identificeert aan de hand van een barcode. Dit kan een consumenteneenheid zijn, maar dit is niet noodzakelijk het geval. Denk maar aan een flesje frisdrank dat verpakt werd in een sixpack. Beide niveaus zijn consumenteneenheden, maar enkel het individuele flesje is een base item. Er wordt een lege productfiche geopend en u kan nu een nieuwe handelseenheid creëren door de nodige data elementen (attributen) in te vullen: Elke fiche heeft de structuur van een tabel: Eerste hoofdtab: ID / Classification / Description / Taxes / Production / BarCode Tweede hoofdtab: Hierarchy / Dimensions / Components / Display Space Planning / Referenced Items 8

9 Enzovoort. Elke hoofdtab wordt vervolgens onderverdeeld in verschillend subtabs: In elke tab bevinden zich meerdere attributen die verplicht of optioneel kunnen zijn. Voor GDSN zijn er 24 verplichte attributen die altijd ingevuld moeten worden, ongeacht de data afnemer. Gelieve in bijlage 1 een tabel te vinden met een definitie, link of andere nuttige informatie omtrent elk van deze attributen: 24 verplichte GDSN attributen Global Trade Item Number Name of Information Provider Is Trade Item a Consumer Unit Height Target Market Country Code Information Provider Is Trade Item a Base Unit Height UOM Trade Item Unit Descriptor Brand Name Is Trade Item a Despatch Unit Depth Effective Date Start Availability Date Time Is Trade Item an Invoice Unit Depth UOM Publication Date Functional Name Is Trade Item a Variable Unit Width Classification Catergory Code Is Packaging Marked Returnable Is Trade Item an Orderable Unit Width UOM Naast deze 24 verplichte attributen, zijn er ook optionele of afhankelijke attributen specifiek voor sommige retailers en/of doelmarkten. Een Excel bestand met specifieke vereisten voor belangrijke Europese handelsmarkten voor (Belgische) informatie providers staat op dit adres: Dit document bevat o.a. de datamodellen voor België, Nederland, Duitsland, Frankrijk. Dit document is te doorlopen nog voor er informatie wordt uitgewisseld met handelspartners. Er is ook een datamodel specifiek voor de DHZ en Tuin sector in de Benelux via: Hieronder lichten we toe hoe u de verplichte attributen moet invullen: Bij het openen van elke lege productfiche bevindt u zich op de hoofdtab ID/Classification/Description/Taxes/Production/BarCode en de subtab ID/Classification. De tabs en subtabs, gemarkeerd met een rode bol [Rode kader], bevatten GDSN-VERPLICHTE attributen. Wanneer deze verplichte velden ingevuld worden, verdwijnen de rode bollen. Binnen de subtab dienen alle attributen, aangeduid met een blauwe kader [Paarse kader] en een foutmelding [oranje kader], ingevuld te worden: 9

10 Door met uw cursor over het icoon te zweven, krijgt u de definitie van het attribuut De attributen Information Provider en Name of Information provider worden automatisch ingevuld omdat ze gelinkt zijn aan het gekozen GLN om in te loggen Bij sommige attributen wordt een zoekfunctie geopend door op het icoon te klikken in de groene kader. Dit is het geval voor bijvoorbeeld Target Market Country Code (de code voor de doelmarkt, waar het item verkocht zal worden). Ontbrekende letters of onbekende letters kunnen bij zoekacties vervangen worden door *. Target Market Country Code (056) wordt dan gekozen voor België; (528) voor Nederland: Attributen met een datum worden idealiter geselecteerd door te klikken op het kalender. Zo wordt automatisch voor de correcte structuur gekozen: Let op: rond het attribuut publication date staat geen blauw kader, maar dit attribuut is wel verplicht (zie stopteken naast het kalender icoon)! 10

11 Indien u bij het invoeren van gewichten, afmetingen, etc. gebruik wilt maken van decimale cijfers is het belangrijk dat u een punt. als decimaal teken gebruikt en geen komma,. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de dimensies: Let op: Aan sommige attributen dienen specifieke GDSN attribuut codes toegekend te worden (bv. verpakkingstype, meeteenheid, landcode, ). Een overzicht van deze codes per attribuut, kunt u in het document SA2 Code Lists 2.8 terugvinden. Dit document is beschikbaar via of op aanvraag bij het CDB team via Gebruik enkel de codes op basis van 2 letters in de EU voor de meeteenheid. Bv. CM is de GDSN-aanvaarde voor centimeter, niet CMT. Het onderscheid wordt duidelijk weergegeven in de codelijsten. De externe code lijsten zijn voornamelijk belangrijk voor bedrijven die gebruik maken van de upload via Excel of XML. In de Webforms zijn de code lijsten immers steeds geïntegreerd. Aan sommige attributen kan een verschillende waarde worden toegekend afhankelijk van de data-afnemer. Bv. Is Trade Item An Orderable Unit : Gebruik hiervoor de zoekfunctie [rode kader], voeg de specifieke data-afnemer toe [groene kader], specificeer een neutrale waarde [blauwe kader], en specificeer ten slotte de waardes per data-afnemer [paarse kader]: LET OP: Het invullen van specifieke waardes voor data-afnemers heeft enkel nut als er nadien ook specifiek naar deze GLNs gepubliceerd wordt. De combinatie van attributen GLN, GTIN, TARGET MARKET en GPC zijn de SLEUTEL elementen om de wereldwijde uniekheid van producten te garanderen. De combinatie ervan moet uniek zijn op elk niveau van de product hiërarchie vooraleer een GTIN opgeslagen wordt. Het is niet mogelijk om deze combinatie zelf, zonder de hulp van GS1 Belgilux, te verwijderen. 11

12 ii. Packages Het ingeven van een verpakkingsniveau dient te gebeuren na het ingeven van het base item. Een package item kan verschillende vormen aannemen (doos, display, pallet, ). Alle productniveaus die geen base item zijn vallen in principe onder de noemer packages. Elk productniveau dient geïdentificeerd te worden aan de hand van een eigen GTIN. Het invullen van de productfiche voor een package gebeurt op dezelfde manier als voor een base item. Voor sommige attributen komen mogelijk andere waardes voor, bijvoorbeeld voor Trade Item Unit Descriptor. Hier kunt u naast Each, case en multipack op base item niveau ook kiezen voor bijvoorbeeld display, pallet, enzovoort op packages niveau. Voor een complete beschrijving van het gebruik van de trade item unit descriptor en over het opbouwen van een hiërarchie, kunt u de laatste versie van de GDSN Implementation Guide te raadplegen via df. De hiërarchische link tussen verschillende niveaus wordt ingegeven in de productfiche onder de hoofdtab Hierarchy/Dimensions/Components/ en vervolgens onder de subtab Next Lower Level Components. 12

13 Door een zoekopdracht te verrichten naar (op voorhand gecreëerde, gesavede en gereleasete) items, kan de hiërarchische link gelegd worden [groene kader]. Er wordt het best gezocht op basis van het GTIN (unieke code voor elk artikel). Na het selecteren en bevestigen [rode kaders] van de items kan de hiërarchische link gedefinieerd worden door het aantal items in te voeren in het quantity veld [blauwe kader]: Er kunnen natuurlijk meerdere verschillende items worden samengebracht op een niveau (bijvoorbeeld een pack bestaande uit 7 rode blikjes en 5 groene blikjes zoals in het voorbeeld hierboven). De hiërarchieën worden, na een SAVE, in de WebForms voorgesteld aan de hand van boomdiagrammen aan de linkerkant van het scherm/de fiche: De Packaging Hierarchy toont alle hogere verpakkingen van een geselecteerd item. Wanneer het geselecteerde item een base unit/each is, begint de packaging view op basis niveau en toont het alle hogere verpakkingen in dewelke het base item/each opgenomen is. De Component Hierarchy toont alle onderliggende componenten. OPMERKING: Wanneer er geen identificatie bestaat voor een pallet niveau binnen de hiërarchie, kan de pallet informatie ingevuld worden op het onderliggende niveau (meestal CASE) van de hiërarchie, in de sub-tab Packaging information van de tab ID/Classification/Description/Taxes/Production/BarCode. (Attributen: Quantity Of Trade Items Per Pallet, Quantity of layers per pallet en Trade Items Per Pallet Layer ). 13

14 iii. Save, Validate, Release Validate De ingevoerde data kan op elk moment tijdens de invoer of wijziging gecontroleerd worden. De validatie bevat ook consistentie checks op de overeenkomende data, die reeds in de data pool is opgeslagen: Wanneer de validatie een foutmelding geeft, kan de laatste actie ongedaan gemaakt worden door gebruik te maken van de back knop. Het is daarnaast ook mogelijk om een actie, die reeds uitgevoerd werd, te hernemen aan de hand van de repeat knop. Save Ingevoerde data kan opgeslagen worden door op de «Save» knop te drukken. De data wordt dan ook automatisch gevalideerd en er komt een validatie rapport tevoorschijn aan de hand van een pop-up. Foute gegevens of onvolledige fiches worden ook opgeslagen, zolang er geen «fatal errors» zijn: Het rapport toont de fouten. Door op de fout te klikken, wordt u automatisch naar het foutieve veld gebracht in de fiche. Het is mogelijk om een GTIN te saven met fouten, maar het kan NIET gepubliceerd worden zonder de fouten te corrigeren. 14

15 Release Wanneer het mogelijk was om de data te opslaan «save» zonder fouten, kunt u overgaan tot de volgende stap: het releasen of vrijgeven van de fiche. De eerste stap is een interne release in de CDB data pool. Het item is dan geen werkversie meer (er kunnen later echter wel nog aanpassingen uitgevoerd worden). Om een item achteraf te kunnen registreren en publiceren, moet het steeds eerst gereleased worden. Een release is bovendien noodzakelijk om een hiërarchie te kunnen creëren. Wanneer u klikt op de Publish knop, krijgt u het volgend venster: Om het item te registreren bij de Global Registry, gelieve het vakje Global Registry aan te vinken en vervolgens op ok te klikken. Dit is verplicht indien u aan GDSN wenst te doen. Een release moet op alle niveaus gebeuren. Een registratie bij Global Registry moet op alle niveaus gebeuren. 15

16 iv. Publicatie OPGELET: De publicatie van handelseenheden informatie in een data pool zou enkel mogen gebeuren als alle ingegeven informatie accuraat en upto-date is. Herhaling: om handelseenheden te publiceren is het noodzakelijk om deze eerst op alle niveaus te releasen en te registreren bij de Global Registry. Een publicatie dient enkel te gebeuren op het hoogste niveau van de hiërarchie. Een publicatie kan gebeuren naar een Target Market of naar specifieke GLN. Op de volgende pagina s worden beide werkwijzen in detail verder uitgelegd. 16

17 Publicatie naar Target Market Wanneer u een item wenst te publiceren naar een doelmarkt hoeft u geen tussenstap uit te voeren. De link voor de publicatie zal dan automatisch gelegd worden met de informatie ingevuld in het attribuut «Target Market Country Code». Nota: Voor GDSN is dit één van de 24 verplichte attributen. Vink Publication aan en klik op «OK», het item zal vervolgens gepubliceerd worden naar de doelmarkt en zijn bijbehorende data afnemers (subscribers). In tegenstelling tot publiceren naar een GLN, wordt de geselecteerde doelmarkt niet gespecificeerd in het venster. Enkel de algemene omschrijving «target market» is zichtbaar. Publicatie naar doelmarkt heeft als gevolg dat alle data-afnemers die een subscriptie hebben op doelmarkt, de productfiche kunnen ontvangen. Ook al zijn deze data-afnemers geen klant bij de data lader. 17

18 Publicatie naar specifieke GLN Om de data te publiceren naar een specifieke GLN, is het noodzakelijk om deze GLNs in te voeren in de sub-tab Publication Information onder de hoofdtab System/Status/Publication Information in de productfiche: Indien de data-afnemer in de CDB is geregistreerd, kan die worden opgezocht [groene kader]. Na selectie en toevoeging [blauwe kaders] staat de opgezochte GLN op active [rode kader]. Indien de data-afnemer niet geregistreerd is bij CDB moet zijn GLN ingevuld worden in het veld new GLN [oranje kader]. Druk vervolgens op enter om de ingevulde GLN op active te zetten. Na SAVE en terug op PUBLISH te klikken, geeft het publicatie scherm de gekozen GLNs dan terug bij publication. U kunt zo veel GLNs invoeren als u wilt, maar er moeten voor de afhankelijke attributen dezelfde GLNs ingevuld zijn, om zeker te zijn dat elke klant de voor hem specifieke data krijgt (indien elke data ontvanger natuurlijk specifieke data dient te ontvangen. Indien niet, dan is het invullen van de neutrale data voldoende). Vink Publication aan en klik op OK om de eenheid te publiceren naar de aangeduide GLNs. 18

19 b. Een fiche invullen via template/kopieerfunctie Het is ook mogelijk om productfiches aan te maken op basis van bestaande productfiches. Dit kan door een productfiche te kopiëren, of door een template te gebruiken. De werkwijzen voor elke van deze functies wordt op de volgende pagina s uitgelegd: 19

20 i. Item creëren op basis van een template Template aanmaken Wanneer u over veel gelijkaardige producten beschikt, kan het handig zijn om een template aan te maken voor dit specifieke type producten. Dit vermindert namelijk aanzienlijk de tijd en het werk nodig om een nieuw item in te voeren. De eerste stap is het aanmaken van de template. Achteraf kan u dan, bij het aanmaken van nieuwe items, deze template gaan selecteren. BELANGRIJK: Een template van een base item kan enkel worden gebruikt voor een base item. Dit geldt trouwens ook voor een package item. Er kan ook een copy aangemaakt worden van een bepaalde template. 20

21 Informatie die opgeslagen wordt in een template kan enkel informatie zijn die geldt voor verschillende artikelen. Het eerste veld in de eerste hoofdtab is specifiek voor templates: geef hier een titel aan de template. Wees consequent in het benoemen van uw templates. Bijvoorbeeld: Target market + klant + base item (Belgium + Albert Heijn + base item). NOTA: de templates zijn gelinkt aan de door u geselecteerde GLN. Indien u met meerdere GLNs werkt, moet u de template ook voor elke GLN opnieuw aanmaken. Template invullen Wanneer u een nieuwe productfiche moet aanmaken kan u voortaan de reeds gecreëerde templates kiezen uit de lijst onder assignment. Klik vervolgens op assign template : U kunt vervolgens overeenkomstig de reeds besproken procedure de nodige productattributen invullen. TIP: vul niet alle verplichte velden in. Dit zou immers het voordeel van de template teniet doen. Vul ook zeker GEEN GTIN in. Bij het aanmaken van een template zullen er bijgevolg altijd foutmeldingen zijn, aangezien u niet alle gegevens gaat invullen. Deze kunt u echter gewoon negeren. 21

22 Template wijzigen Om een template te wijzigen kiest u in het startmenu voor Webforms en vervolgens voor <<WebTemplates>>: Om een bestaande template te wijzigen, klikt u vervolgens op edit : Voer een zoekopdracht uit aan de hand van de zoekmachine. Selecteer vervolgens de gewenste template en klik op edit templates : Na afloop kunt u de wijziging opslaan door op de blauwe diskette te drukken. 22

23 ii. Kopiëren van een productfiche Het is handig een productfiche te kopiëren in het geval van een artikel met hetzelfde GTIN maar met een andere Target Market, of om een ander artikel aan te maken (met een nieuwe GTIN) maar met gelijkaardige eigenschappen of afmetingen. Om een productfiche te kopiëren dient het Search veld gebruikt te worden. Er kan gezocht worden op GTIN, naam (functional name), doelmarkt,etc. Onbekende of ontbrekende letters of cijfers kunnen vervangen worden door *. Door een productfiche in de resultaten te selecteren kan deze gekopieerd worden: Er wordt dan een productfiche geopend waarin alle velden identiek zijn behalve: GTIN, Target Market Country Code, Effective Date en Publication Date. Deze velden dienen opnieuw ingevuld te worden. OPMERKING: Het is enkel mogelijk om een Base Item naar een Base Item te kopiëren en een Package naar een Package, vanwege verschillen in de verplichte velden. Maak de nodige aanpassingen aan de gekopieerde fiche en valideer, save en release het item zoals beschreven bij het topic validate, save, release. 23

24 c. Upload via Excel Template (Semi - automatische upload) Upload via Excel maakt het mogelijk om: - Meerdere items tegelijk op te laden, op te slaan en te publiceren. - Meerdere items te downloaden uit CDB, aan te passen, en opnieuw op te laden. BELANGRIJK: Ervaring leert ons dat het starten van een lege Excel Template een moeilijke opdracht is. Wij raden aan een eerste product hiërarchie te creëren via de webinterface, die dan te dowloaden via de export functie, te controleren hoe Excel de vertaalslag maakt, en hierop verder te bouwen. i. Hoe de lege Generic Excel template downloaden? Op de homepage van CDB gaat u naar Webforms via user1 ID (GEEN Admin-ID!). In het Webforms menu, klikt u op Import: Op het volgende scherm heeft u de mogelijkheid om een Excel bestand op te laden, of om de lege Generic Excel template te downloaden. Neem hier de laatste ondersteunde versie (BMS 2.8): 24

25 ii. De Excel template invullen De verschillende werkbladen van het Excel document [groene kaders] komen overeen met de Hoofdtabs in de Webforms. Rijen van 1 tot 8 [rode kader] mogen niet veranderd of verwijderd worden. Deze lijnen dienen als structuur voor het document: De kolommen geven de data attributen weer van de items: Verplichte attributen (mandatory) zijn aangeduid in donkerblauwe kleur. Optionele attributen (Optional) en Conditioneel verplichte attributen (conditionally mandatory) zijn aangeduid door de lichtblauwe kleur. Conditionele optionele attributen (Conditionally Optional) zijn aangeduid door de gele kleur. Elke lijn vanaf rij 9 [paarse kader] bevat informatie over een bepaald product. De lijnen in de verschillende werkbladen moeten natuurlijk overeen komen qua aantal en volgorde. Productinformatie mag dus ingegeven worden vanaf cel B9. Elke tab op rij 8 geeft aan welk type attribuut word verwacht. Er bestaan verschillende types attributen: String : waarde van het attribuut is een alfanumerieke tekenreeks (BV groenten ) Integer : waarde van het attribuut is een geheel getal (BV: 3 ) decimal : waarde van het attribuut is een decimaal getal (BV: 9.25 ) Date : bij datums moet er gebruik gemaakt worden van de structuur: DD/MM/JJJJ. Gelieve ENKEL / als scheidingsteken te hanteren. Boolean : dit soort attribuut kan enkel de waardes true of false nemen. Enkel kleine letters dienen gebruikt te worden. Enumerated : er moet gebruik gemaakt worden van specifiek gedefinieerde waarden uit een codelijst. In dit geval is het belangrijk dat de gegevens in DRUKLETTERS gezet worden. De mogelijke waardes voor elk attribuut kunnen teruggevonden worden in het document SA2 Code List indien het attribuut een code vereist. 25

26 Regels Bij het ingeven van data in de Excel template, gelden volgende regels: Kolommen van attributen die niet gebruikt worden (optionele attributen) mogen worden verwijderd. Met de uitzondering van: Next Lower level Trade Item Information kolommen Is reload in het System Status Publication tabblad Tabbladen die niet gebruikt worden mogen worden verwijderd uit de template (let wel op specifieke retailer vereisten). Gegevens invoeren Bij het ingeven van gegevens in Excel mag er geen gebruik gemaakt worden van formules, of van linken tussen verschillende tabbladen of Excel bestanden. Bij het kopiëren van gegevens word er best gebruik gemaakt van de paste special functie, door enkel de waardes ( values ) te kopiëren. Indien u bij het invoeren van gewichten, afmetingen, etc. gebruik wilt maken van decimale cijfers is het belangrijk dat u een punt. als decimaal teken gebruikt en geen komma,. BV 3.6 en NIET 3,6 26

27 Hoe taalafhankelijke attributen invoeren? Voor attributen die taalafhankelijk zijn, kan u de betreffende kolom(men) kopiëren en plakken, de taalindicatie tussen haakjes wijzigen, en de nieuwe gegevens in de nieuwe taal invoeren in de gekopieerde kolom. Bijvoorbeeld, wanneer u een Trade Item description in het Engels en het Nederlands wenst in te voeren, kopieert u de kolom + verandert u de taalindicatie van [EN] to [NL]. In geval dat het te kopiëren attribuut opgenomen is in een familie en klasse, dient u ook de familie/klasse informatie te vermelden. Bijvoorbeeld, indien u in de familie Tax Rate reeds de Tax Exempt Party Role heeft ingevuld en u nu een tweede Tax Exempt Party Role wenst in te geven, dient u alle familie/klasse informatie te behouden + een nieuwe kolom als volgt in te voeren: Hoe partijafhankelijke attributen ingegeven? In het geval waarin u attribuutgegevens wenst in te voeren die specifiek zijn voor bepaalde data-afnemers, kunt u blijven werken op dezelfde rij voor dit item. U dient gewoon de betreffende attribuutkolom te kopiëren en plakken en de GLN van de data-afnemer toe te voegen tussen haakjes in de gekopieerde kolom. De dataafnemer met dit GLN zal enkel de gegevens te zien krijgen die voor hem in die kolom vermeld werden: Bijvoorbeeld, indien u een andere start availability date voor een specifieke data afnemer wenst in te voeren, voert u de neutrale informatie (voor alle dataafnemers) in in de eerste kolom, en de specifieke data in de tweede: 27

28 Wanneer u afwijkende gegevens wil sturen naar een specifieke data-afnemer (GLN), moet u achteraf, bij de publicatie, ook specifiek publiceren naar GLNs. Wanneer u gebruik maakt van de Publish to Target Market optie, zullen enkel de neutrale gegevens uitgestuurd worden. Ondanks het feit dat u dataafnemer specifieke gegevens heeft ingevuld voor bepaalde attributen. Next lower level information Wanneer u een hiërarchie wenst te creëren via de Generic Excel moet u de volgende NextLowerLevelTradeItemInformation [0] kolommen invullen: quantityofnextlowerleveltradeitem : De hoeveelheid specifieke items. gtin : Het GTIN van het specifieke items uit de vorige kolom. additionalnextlowerleveltradeitemidentificationvalue : Optioneel aanvullende identificatie. additionalnextlowerleveltradeitemidentificationtype : Optioneel aanvullende identificatie. TotalQuantityofNextLowerLevelTradeItem : Het totaal aantal items in de verpakking. In geval van een homogene verpakking is deze total quantity gelijk aan de quantityofnextlowerleveltradeitem. QuantityOfChildren : Het aantal soorten items in de verpakking. In geval van een homogene verpakking is dit gelijk aan 1. Bijvoorbeeld, een verpakking met tien flessen melk, waarbij alle flessen hetzelfde GTIN dragen. Ongeacht het feit dat de attributen additionalnextlower LevelTradeItemIdentificationValue en additionalnextlowerlevel TradeItemIdentificationType optioneel zijn, mogen deze kolommen niet verwijderd worden uit het op te laden bestand. U kan deze gewoon blanco laten. Eventueel kunt u deze wel verbergen ( hide ) in het excel bestand. 28

29 Wanneer u een gemengde verpakking wenst aan te maken (= meer dan 1 soort kinderen in de verpakking, bijvoorbeeld een mixed display ), moet u de 4 NextLowerLevelTradeItemInformation [0] kolommen kopiëren en plakken (NIET de kolommen TotalQuantityofNextLowerLevelTradeItem en QuantityOfChildren ) en de data voor het tweede soort kind ingeven onder de familie NextLowerLevelTradeItemInformation[1], voor het derde soort kind onder NextLowerLevelTradeItemInformation[2], etc. Bijvoorbeeld, wanneer u een gemengde verpakking heeft van 18 flessen (= 10 flessen melk met GTIN 1 en 8 flessen chocomelk met GTIN 2, moet u het volgende invullen in de Next lower level kolommen: NextLowerLevelTradeItemInformation[0]: - quantityofnextlowerleveltradeitem = 10 - gtin = GTIN 1 - additionalnextlowerleveltradeitemidentificationvalue=mag blanco - additionalnextlowerleveltradeitemidentificationtype = mag blanco NextLowerLevelTradeItemInformation[1]: - quantityofnextlowerleveltradeitem = 8 - gtin = GTIN 2 - additionalnextlowerleveltradeitemidentificationvalue =mag blanco - additionalnextlowerleveltradeitemidentificationtype = mag blanco TotalQuantityofNextLowerLevelTradeItem = 18 QuantityOfChildren = 2 Het is redelijk complex om te starten van een lege Excel Template. Wij raden daarom aan een eerste product hiërarchie creëren via de webinterface, die dan downloaden via de export functie, controleren hoe Excel de vertaalslag maakt, en hierop verder bouwen. 29

30 iii. De Excel template uploaden Productfiches publiceren Excel bestand upload Na het invullen van de Generic Excel met alle attribuutgegevens, kunt u het bestand opladen: U krijgt meteen een pre-validatie op het scherm te zien. Deze pre-validatie gaat na of de juiste template gebruikt werd, alsook een aantal basiselementen die aanwezig moeten zijn. Wanneer de pre-validatie succesvol was, zijn er twee mogelijkheden: 1) De gebruiker krijgt automatisch een bericht op het scherm, dat meldt of de upload geaccepteerd werd voor verwerking of niet. Nadien wordt een gedetailleerd rapport verstuurd naar de adressen van de gebruikers die in de CDB bekend zijn indien de file aanvaard werd. - Het bestand was accepted : Dit houdt in dat de excel file geaccepteerd werd voor verwerking. Er kunnen echter nog opmerkingen opgenomen worden in de PDF file ter aanpassing. - Het bestand bevat nog errors : Dit betekent dat er bepaalde structurele fouten eerst opgelost moeten worden vooraleer het systeem de generic excel file voor verwerking zal aanvaarden. Indien u geen heeft ontvangen nadat uw Excel bestand werd opgeladen (groene melding), is het mogelijk dat uw adres niet is opgenomen in het communicatie kanaal. Gelieve in dit geval een mail te sturen naar met de vraag om eventuele ontbrekende adressen toe te voegen aan het communicatiekanaal. Indien er te veel fouten zijn in het Excel bestand krijgt u mogelijks geen melding en geen rapport. Met de Generic Excel heeft u de mogelijkheid om werkversies te creëren van items (= items die niet gereleased werden, maar enkel opgeslagen in de CDB). Items kunnen enkel gepubliceerd worden wanneer ze eerst gereleased werden! 30

31 Productfiches publiceren via Excel bestand Het is ook mogelijk om items te publiceren via een Generic Excel upload. Dit doet u door de Publishing tab in te vullen. GTIN, GLN en Target Market Country Code moeten verplicht ingevuld worden net zoals bij de andere gebruikte werkbladen [rode kader]. Items kunnen gepubliceerd worden naar een hele Doelmarkt, of naar specifieke GLNs. Voor een publicatie naar doelmarkt [blauwe kader] dient u de kolom Publish to Target Market in te vullen. Bijvoorbeeld, 056 (= België). Voor een publicatie naar specifieke data-afnemers [paarse kaders] dient u de kolom(men) Publish to GLN in te vullen. Bijvoorbeeld, PublishToGLN[0]= GLN van data-afnemer 1, PublishToGLN[1] = GLN van data-afnemers 2, etc. U dient altijd een keuze te maken tussen een publicatie naar doelmarkt of naar GLN(s). Dit houdt in dat u ofwel de PublishToTargetMarket kolom invult voor een item, OFWEL de PublishToGLN kolom(men). Het is niet toegestaan om voor eenzelfde item beide kolommen in te vullen. De regel enkel te publiceren op het hoogste niveau geld hier nog steeds. De kolom Action Code dient steeds ingevuld te worden met de waarde ADD indien u de items wenst te publiceren. Om de productfiches te ontpubliceren dient de waarde DEL ingevuld te worden. De kolom Is reload moet steeds aanwezig zijn in de publish tab, maar mag leeg zijn. 31

32 d. Machine-to-machine Het is mogelijk om informatie op te laden in de CDB via gestandaardiseerde XML berichten die bijvoorbeeld uit het ERP systeem van een bedrijf komen. Technische informatie hierover is terug te vinden in het download center van 1World Sync (http://www.sa2worldsync.com/downloads/index.php.en). GS1 Belgium & Luxembourg kan de xml voorbeeld berichten bezorgen aan gebruikers van CDB, maar voorziet geen technische ondersteuning hiervoor. We verwijzen hiervoor door naar onze partner pagina op de website 32

33 4. Specifieke Functies a. Opvolging (Search, track & trace, Syncstatus, reporting) i. Search Gebruik de Search functie in de module edit van de WebForms of in de WebCatalog om een lijst van zoekresultaten te creëren. Zoeken in de Webforms (Edit) Current trade items (standaard ingevuld) = Zoeken naar de huidige geldige fiche en alle toekomstige versies van deze fiche, ongeacht of ze gereleased zijn naar de pool of niet. LET OP: Elke versie is aangeduid met een andere effective date. Wanneer een item gecorrigeerd werd, maar nog niet gereleased (wat de effective date van de originele versie zou overschrijven), wordt enkel de gecorrigeerde versie hier getoond. De originele gereleasete versie kan worden gevonden onder het zoekcriterium "released trade items". Released trade items = Zoeken naar alle versies van reeds gereleasete base items en packages onder dit GLN. De data records kunnen geopend worden in de detailed view van de Webcatalog, maar kunnen niet aangepast worden. Deze keuze is aanbevolen voor informatieve doeleinden. 33

34 Not released trade items = Zoek naar alle werkversies van een item die opgeslagen zijn in de SA2 Worldsync WebForms, maar die nog niet gereleased zijn naar de data pool. De werkversies kunnen meteen aangepast worden. Na het selecteren van de versie, kunt u meteen een zoekopdracht uitvoeren. U kunt hiervoor ook gebruik maken van de advanced search opties. In WebCatalog In de WebCatalog, zult u ENKEL items zien die reeds gesaved en gereleased zijn. Om te zoeken in WebForms, volstaat het dat de items gesaved zijn. Voor het zoeken volstaat het om de eerste 4 letters/cijfers in te geven gevolgd door *, of u kunt de volledige naam, GTIN of GLN ingeven zonder *. De WebCatalog geeft de mogelijkheid om een productfiche op te zoeken, en de gegevens ervan te consulteren. Voer een zoekopdracht in het search veld, vink vervolgens display only populated fields en selecteer vervolgens het gewenste product. De gegevens kunnen vervolgens geëxporteerd worden. ii. Reporting Statistieken en rapporten over actieve referenties, of ander cijfermateriaal, kan geraadpleegd worden via de Reporting module op de startpagina. Klik op de naam van het rapport en selecteer het gewenste formaat (PDF, Excel of CSV). 34

35 iii. Syncstatus Het is mogelijk om de status van de verwerking van een bericht na te gaan via de Syncstatus Application : De zoekfuncties aan de linkerkant van het scherm laten het toe om de zoekopdracht te verfijnen, door het gebruiken van zoekcriteria: Product attributen (GTIN, TM, ) Publicatie en Subscriptie (publication date, subscription date, ) Confirmation state (accepted, synchronised, ) Niet elke informatie afnemer stuurt een confirmation status (CIC message). Bovendien betekent een status delivered enkel dat alles technisch OK is. Desalniettemin kunnen er nog inhoudelijke fouten zijn die voor bepaalde retailers rechtgezet moeten worden. 35

36 iv. Track and Trace De track & trace functionaliteit laat u toe om GDSN XML berichten op te zoeken en te bekijken. Het geeft een overzicht van alle transacties van het systeem. Gebruikers zijn enkel in staat om de informatie te raadplegen die relevant is voor hun respectievelijke organisaties. Enkel berichten die betrekking hebben op de GLN van de leverancier of ontvanger zullen getoond worden. De GDSN berichten zijn: Catalogue Item Confirmation (CIC): Het bericht geeft aan welke actie de data ontvanger heeft ondernomen met betrekking tot een item. Het bevestigingsproces gebeurt in de data pool van de ontvanger. De volgende uitkomsten zijn mogelijk: - Synchronised: data werd geïntegreerd, gesynchroniseerd en toegevoegd aan de sychronisatielijst. - Accepted: data is toegevoegd aan de synchronisatielijst en zal worden gesynchroniseerd. - Rejected: data zal niet meer gesynchroniseerd worden of er zullen geen updates meer gegeven worden. - Review: vraag aan de data leverancier om de data te herzien, omdat de data ontvanger fouten heeft vastgesteld in de gegevens waardoor ze niet kunnen gesynchroniseerd worden. Catalogue Item Notification (CIN): Een business bericht, gebruikt om nieuwe of geüpdate informatie te verzenden van een bron data pool naar een ontvangende data pool Catalogue Item Publication (CIP): Een business bericht, van de data leverancier naar de bron data pool om een item te publiceren binnen het Global Data Synchronisation Network. Een CIP kan gebruikt worden om een item te publiceren naar een specifieke data ontvanger of naar een specifieke doelmarkt. Catalogue Item Subscription (CIS): Een business bericht, gebruikt door de data ontvanger om een verzoek in te dienen om gegevens met betrekking tot handelseenheden te ontvangen. De subscriptie criteria kunnen een combinatie zijn van GTIN, GLN, Doelmarkt en GPC, met de uitzondering van GTIN en GPC die elkaar wederzijds uitsluiten. De ontvangende data pool zal het CIS bericht doorsturen naar de GS1 Global Registry. De GS1 Global Registry zal het CIS bericht vervolgens doorsturen naar één of meerdere data pools die minstens één overeenkomstig item hebben met de subscriptie criteria. 36

37 b. unpublishen Een publicatie dient enkel te gebeuren op het hoogste niveau van de hiërarchie. unpublishen dient dus enkel te gebeuren op het gepubliceerde niveau. Wanneer een gepubliceerde productfiche unpublished dient te worden (publicatie op een fout niveau, of wanneer het product definitief niet meer geproduceerd wordt) moet een van de drie volgende procedures gevolgd worden: i. Via Webforms Indien de productfiche is gepubliceerd naar doelmarkt, opent u de productfiche. Click vervolgens op de Publish knop, en vink Publication delete aan. Click dan op ok Indien de productfiche is gepubliceerd naar specifieke GLNs, dienen de actieve GLNs gedelete worden: 37

38 Selecteer de actieve GLN, en click vervolgens op het pijltje naar links [oranje kaders]. Save en release vervolgens de productfiche. ii. Via Syncstatus In het menu "syncstatus" zoeken naar de gepubliceerde GTINs (op GTIN, TM, ) de productfiches selecteren die ongepubliceerd dienen te worden en "Unpublish" aanklikken. iii. Via Excel Om de productfiches te ontpubliceren dient de waarde DEL ingevuld te worden in de ActionCode kolom in de Publish tab. De velden publish to target market en publish to GLN dienen ingevuld te blijven met de publicatie gegevens. Het Excel bestand dient vervolgens terug opgeladen worden. 38

39 c. Aanpassingen i. Via WEB UI Om nieuwe versies te maken van, of wijzigingen/correcties aan te brengen aan reeds gereleasete of gepubliceerde GTINs klikt u op edit in de CDB webform startpagina of selecteer edit bovenaan het scherm: Alle versies van een item worden opgeslagen. In geval van fouten in de sleutel elementen (GLN, GTIN en/of Target Market) moet een delete aangevraagd worden via Dit omdat de fiches dan eerst fysiek verwijderd moeten worden uit de data pool. Voor het wijzigen van items heeft u twee mogelijkheden: Change of Correct. Change dient om reële productwijzigingen te communiceren aan de dataafnemers. Bijvoorbeeld: de verpakking van het product werd gewijzigd, of het product wordt iets groter. Bij een CHANGE houdt het systeem rekening met de GTIN ALLOCATION RULES en wordt de gebruiker geïnformeerd of de aanpassing wel uitgevoerd mag worden zonder dat het product een nieuwe GTIN moet krijgen. 39

40 Correct: dient voor de veranderingen die niet met het fysieke product te maken hebben, maar wel met een foutieve ingave Vink het GTIN aan dat u wenst te bewerken, alsook de actie die u wenst te ondernemen aan de hand van het overeenkomstige symbool: Change Correct Change: pen MET sterretje Wijzigen van de «start validity date» van een handelseenheid. Creatie van een nieuwe master data versie met wijzigingen in de data en de «Change action request» Correct: pen ZONDER sterretje Correctie van een item dat reeds gereleased werd naar de pool met dezelfde geldigheidsdatum. Correctie van eerdere foutieve of ontbrekende data en de «Correct action request» Wanneer een GTIN reeds gepubliceerd werd in het verleden, en u voert een correct/change door, is er geen nieuwe publicatie nodig. Een SAVE + RELEASE volstaat om de gegevens opnieuw door te sturen. ii. Via Excel Om updates uit te voeren via de Excel template zijn er twee mogelijkheden: Optie 1 : - Alle data van een hiërarchie downloaden (via webcataloog of Webforms) - Aanpassingen uitvoeren in de toepasselijke data attributen - De waarde Add in de kolom TradeItemStatus aanpassen naar CHN of COR indien er een change gebeurt of een correction. - Het aangepaste Excel bestand opnieuw opladen Optie 2: - Een Excel bestand opladen dat enkel de te updaten data bevat. - Indien de data niet moet worden gewijzigd, dient de kolom van het attribuut verwijderd te worden; indien een kolom leeg wordt opgeladen wordt de waarde van het attribuut vervangen door een leeg veld in de CDB. 40

41 d. Exporteren De WebCatalog laat toe om handelseenheden, die in de CDB zijn opgeslagen, op te zoeken en te exporteren naar Excel of PDF formaat. LET OP: Enkel items die gesaved EN gereleased zijn kunnen gevonden worden. De Excel download is enkel beschikbaar voor gereleasete versies, daarom is het nodig om de filter te zetten op Released Trade Items om de Excel functionaliteit te kunnen raadplegen. Indien u handelseenheden wenst te exporteren in PDF formaat, gelieve de gewenste handelseenheden aan te vinken en bovenaan op Export te gaan staan met de cursor. Indien u gegevens wenst te exporteren in Excel formaat, dient u de gewenste gegevens aan de vinken en in het menu bovenaan te kiezen voor Generic Excel download. U heeft bij een export steeds de keuze tussen Display all fields of Only display populated fields. Wij raden aan om steeds voor het laatste te kiezen. 41

42 5. Subscriptie (voor DATA AFNEMERS) De WebSubscription module laat toe om een subscriptie uit te voeren met specifieke, door de afnemer geselecteerde criteria. Om een subscriptie toe te voegen: Een CIS is een permanente subscriptie. Een RFCIN is éénmalige aanvraag voor gegevens. 42

43 Ten minste 1 van de volgende criteria moet ingevuld worden: Target Market Information Provider GTIN GPC Om de subscriptie in te dienen, klikt u op SAVE. Indien u wilt saven en meteen een nieuw Add scherm wenst te openen, klit u op Save and new. Om een subscriptie op te zoeken, vul een of meerdere velden in de blauwe kader: Deze kan dan verwijderd, gedownload of aangepast worden. 43

44 6. Bijlages Bijlage 1: 24 verplichte attributen verplichte attributen Attributes Definition Example Other Global Trade Item Number (GTIN) Het Global Trade Item Number (GTIN) wordt gebruikt voor de wereldwijde uniek identificatie van een item (product of dienst), voor dewelke er een nood is om vooraf gedefinieerde informatie terug te vinden, en dewelke geprijsd, gefactureerd of besteld kan worden op elke moment in de toeleveringsketen. GTIN14 GTIN13 GTIN12 GTIN8 / Target Market Country Code Target Market of doelmarkt is de geografische regio waar de handelseenheid verkocht zal worden. De doelmarkt is een regio gebaseerd op geografische grenzen, bepaald door de Verenigde Naties. In GDSN wordt de lijst van de geografische regio s gedefinieerd door het ISO * code systeem. België = 056, Nederland = 528, Via de zoekmachine in de UI kan u het land ingeven om de TM te bepalen. Trade Item Unit Descriptor Identificeert de hiërarchische configuratie van de handelseenheid (Bv. pallet, case, inner pack, mixed module, display shipper, base unit, prepack, setpack, multipack, etc.). Base unit, Multipack, Pack/Innerpack, Assorted pack/setpack, Case, Display/Shipper, Pallet, Mixed Module. / 1 Business Message Standard (BMS): Align/Trade Item (Data Definitie); beschikbaar in het download center van SA2 Worldsync 44

45 Effective Date De datum waarop de informatie inhoud van de master data versie geldig is. De effective date kan gebruikt worden voor het initieel aanbieden van de handelseenheid, of om een wijziging aan te duiden in de informatie die gerelateerd is aan een bestaande handelseenheid. Deze datum zou in dit laatste geval het moment aanduiden waarop de wijzigingen doorgevoerd worden. / / Publication Date Classification Category Code Name of Information Provider Brand Name Datum waarop alle statische data geassocieerd met een bepaalde handelseenheid beschikbaar wordt voor raadpleging en synchronisatie. Een component van GS1 GDSN. Het geeft het nodige globale kader voor de classificatie van handelseenheden. Naam van de partij die eigenaar is van de data. Naam van de data leverancier van een handelseenheid. De naam die gebruikt wordt door de merkeigenaar om een gamma handelseenheden of services uniek te identificeren. / U heeft de keuze tussen neutrale informatie (dezelfde data voor iedereen) of specifieke data voor bepaalde retailers. / / / / 1.org/1/produc tssolutions/gds n/gpc/browser/ index.html 45

46 Start Availability Date Time Functional Name Is Trade Item a Consumer Unit Is Trade Item a Base Unit De datum waarop de handelseenheid beschikbaar wordt van de leverancier. Inclusief seizoens- of tijdelijke producten en diensten. Beschrijft het gebruik van de handelseenheid door de consument. Het zou moeten helpen om de productclassificatie te helpen bepalen in verband met een bepaald GTIN. Bijvoorbeeld, "salad dressing", "drill", "soup", "beer", etc. Bepaalt of het huidige hiërarchische niveau van een handelseenheid bedoeld is voor uiteindelijke consumptie. Voor de retailer betekent dit dat deze eenheid gescand zal worden aan de kassa. Deze data wordt gewoonlijk gebruikt om te bepalen welke GTINs geselecteerd worden voor de schappenplanning en front end POS databases. Indicatie die de handelseenheid identificeert als een base unit niveau. Het is een JA/NEE vraag (booleaans), waarbij JA aangeeft dat de handelseenheid een base unit is. / U heeft de keuze tussen neutrale informatie (dezelfde data voor iedereen) of specifieke data voor bepaalde retailers. / De functional name moet op zijn minst in het Engels gegeven worden. U kunt hierna gerust nog andere talen toevoegen. / True/false, maar U heeft de keuze tussen neutrale informatie (dezelfde data voor iedereen) of specifieke data voor bepaalde retailers. Dit attribuut moet minstens 1 keer op True staan in de gehele hiërarchie. / True/false. Dit attribuut moet minstens 1 keer op True staan in de gehele hiërarchie. 46

47 Is Trade Item a Despatch Unit Is Trade Item an Invoice Unit Is Trade Item a Variable Unit Indicatie die aangeeft dat de informatie leverancier de handelseenheid beschouwt als een verzendeenheid. Dit kan relatie-afhankelijk zijn, gebaseerd op handels- of andere afspraken. Het is een JA/NEE vraag (booleaans), waarbij JA aangeeft dat de handelseenheid een verzendeenheid is. Indicatie die aangeeft dat de informatie leverancier deze handelseenheid zal gebruiken op zijn facturen. Dit kan relatieafhankelijk zijn, gebaseerd op handels- of andere afspraken. Het is een JA/NEE vraag (booleaans), waarbij JA aangeeft dat de handelseenheid een facturatieeenheid is. Indicatie die aangeeft dat een artikel geen vaste, maar een variabele kwantiteit heeft. Deze kwantiteit kan slagen op het gewicht, de lengte, het volume. De handelseenheid wordt eerder op een continue manier verhandeld, in plaats van in discrete hoeveelheden. / True/false, maar U heeft de keuze tussen neutrale informatie (dezelfde data voor iedereen) of specifieke data voor bepaalde retailers. Dit attribuut moet minstens 1 keer op True staan in de gehele hiërarchie. / True/false, maar U heeft de keuze tussen neutrale informatie (dezelfde data voor iedereen) of specifieke data voor bepaalde retailers. Dit attribuut moet minstens 1 keer op True staan in de gehele hiërarchie. / True/false 47

48 Is Trade Item an Orderable Unit Height Height UOM Depth Indicatie die aangeeft dat de informatie leverancier voor deze handelseenheid op dit hiërarchisch niveau bestellingen aanvaardt van klanten. Dit kan verschillen van wat de informatie leverancier beschouwt als een verzendeenheid. Dit kan relatieafhankelijk zijn, gebaseerd op handels- of andere afspraken. Het is een JA/NEE vraag (booleaans), waarbij JA aangeeft dat de handelseenheid een bestelbare eenheid is. De afmeting van de hoogte van de handelseenheid. De verticale dimensie van het laagste uiteinde tot het hoogste uiteinde, inclusief verpakking. Op pallet niveau zal de hoogte van de pallet zelf meegerekend worden. De afmetingen zijn relatief tot de manier waarop de consument de handelseenheid normaal ziet. Meeteenheid voor de hoogte van de handelseenheid. De afmeting van de voorkant tot de achterkant van de handelseenheid. De afmetingen zijn relatief tot de manier waarop de consument de handelseenheid normaal ziet. / True/false / 1belu.org/files/ CDB- %20Meetlat%2 0FR.pdf or 1belu.org/files/ CDB- %20Meetlat.pd f / Gebruik enkel de meeteenheden met twee letters. / 1belu.org/files/ CDB- %20Meetlat%2 0FR.pdf or 1belu.org/files/ CDB- %20Meetlat.pd f 48

49 Depth UOM Is Packaging Marked Returnable Width Meeteenheid voor de diepte van de handelseenheid. De handelseenheid heeft inleverbare verpakking (leeggoed). Het is een JA/NEE vraag (booleaans), waarbij JA aangeeft dat de verpakking returnable is. Het attribuut is van toepassing ongeacht of er waarborgen tegenover staan. De afmeting van de linkerkant tot de rechterkant van de handelseenheid. De afmetingen zijn relatief tot de manier waarop de consument de handelseenheid normaal ziet. / Gebruik enkel de meeteenheden met twee letters. / / / 1belu.org/files/ CDB- %20Meetlat%2 0FR.pdf or 1belu.org/files/ CDB- %20Meetlat.pd f Width UOM Information Provider Meeteenheid voor de breedte van de handelseenheid. Locatie nummer dat de data eigenaar/leverancier uniek identificeert (Bv. manufacturer, supplier, broker, distributor, etc.). / Gebruik enkel de meeteenheden met twee letters. / / 49

50 Bijlage 2: Afkortingenlijst Abbreviation CDB CI CIC CIN CIP CIR CIS DP DR DS GDS GDSN GEPIR GLN GPC GR GTIN RCI RDP RFCIN SDP TM UOM XML Description Central Data Bank Catalogue Item Catalogue Item Confirmation Catalogue Item Notification Catalogue Item Publication Catalogue Item Reference Catalogue Item Subscription Data Pool Data Recipient Data Source Global Data Synchronisation Global Data Synchronisation Network Global Electronic Party Information Register Global Location Number Global Product Classification Global Registry Global Trade Item Number Registry Catalogue Item Recipient Data Pool Request For Catalogue Item Notification Source Data Pool Target Market Unit Of Measure Extensible Markup Language 50

51 Bijlage 3: Voorbeeld van een export in PDF 51

52 52

Deel III: Hoe gegevens introduceren in de CDB via de SA2 Generic Excel?

Deel III: Hoe gegevens introduceren in de CDB via de SA2 Generic Excel? Deel III: Hoe gegevens introduceren in de CDB via de SA2 Generic Excel? 1. Inleiding: In vergelijking met de introductie van gegevens via de Webforms, maakt de Generic Excel het mogelijk om: - Meerdere

Nadere informatie

The global language of business. Handleiding CDB via de Excel Template

The global language of business. Handleiding CDB via de Excel Template The global language of business Handleiding CDB via de Excel Template Versie mei 2016 Inhoud 1 Hoe gegevens introduceren in CDB via de Excel Template?... 3 1.1 Inleiding... 3 2 Hoe de lege Excel Template

Nadere informatie

Centrale Data Bank Handleiding

Centrale Data Bank Handleiding prepj Belgium & Luxembourg Centrale Data Bank Handleiding Versie November 2014 www.gs1belu.org The global language of business Inhoudstafel Introductie... 3 Samenvatting... 3 1. Inloggen... 4 2. Mijn CDB

Nadere informatie

The global language of business. Handleiding CDB via de web interface

The global language of business. Handleiding CDB via de web interface The global language of business Handleiding CDB via de web interface Versie mei 2016 Inhoud Handleiding... 1 CDB via de web interface... 1 Versie mei 2016... 1 1 Introductie... 3 2 Samenvatting... 3 3

Nadere informatie

GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0

GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0 GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0 Inhoud 1 GS1 Data Source afnemer-interface 4 1.1 Inloggen 4 1.2 Aanmaken abonnementen 5 1.3 Mijn artikelen 7 1.4 GS1

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg. Generic Excel CDB Handleiding november 2013. www.gs1belu.org The global language of business

Belgium & Luxembourg. Generic Excel CDB Handleiding november 2013. www.gs1belu.org The global language of business Belgium & Luxemburg Generic Excel CDB Handleiding nvember 2013 www.gs1belu.rg The glbal language f business Deel III: He gegevens intrduceren in de CDB via de SA2 Generic Excel? 1 Inleiding In vergelijking

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. GLN Database. Februari 2011. GS1 The global language of business

Gebruikershandleiding. GLN Database. Februari 2011. GS1 The global language of business Gebruikershandleiding GLN Database Februari 2011 GS1 The global language of business Inhoud Inleiding...2 1. Hoe gaat u van start?...3 2. Aanmelden...3 3. Hoofdscherm: menu GLN Database...4 4. Mijn GLN...5

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg. GLN Database Gebruikershandleiding Versie 1 Februari 2011. www.gs1belu.org The global language of business

Belgium & Luxembourg. GLN Database Gebruikershandleiding Versie 1 Februari 2011. www.gs1belu.org The global language of business Belgium & Luxembourg GLN Database Gebruikershandleiding Versie 1 Februari 2011 www.gs1belu.org The global language of business Inhoud Inleiding... 3 1. Hoe gaat u van start?... 4 2. Aanmelden... 4 3. Hoofdscherm:

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Hiervoor volstaat het dat u zich op uw Klantenzone MySodexo begeeft en de volgende 5 stappen volgt:

Hiervoor volstaat het dat u zich op uw Klantenzone MySodexo begeeft en de volgende 5 stappen volgt: GEBRUIKERGIDS Verstuur uw bestelling via Excel ALGEMEEN Om elektronische maaltijdcheques (e-lunch Pass ), elektronische ecocheques (e-eco Pass ) of elektronische geschenkcheques (e-cadeau Pass ) van Sodexo

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

JOBSITE Handleiding (19-01-2010)

JOBSITE Handleiding (19-01-2010) JOBSITE Handleiding (19-01-2010) 19/01/2010 2/22 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 JOBSITE FUNCTIONALITEITEN... 4 JOBSITE: BEZOEKER ZONDER ACCOUNT... 5 HOMEPAGE... 5 BEZOEKERS ZONDER ACCOUNT

Nadere informatie

GS1 Data Source: Meest voorkomende foutmeldingen na de Major Release

GS1 Data Source: Meest voorkomende foutmeldingen na de Major Release GS1 Data Source: Meest voorkomende foutmeldingen na de Major Release Nieuw validaties Tijdens major release van GS1 Data Source (MR 3.1) is een aantal validaties toegevoegd. Deze dragen bij aan het voorkomen

Nadere informatie

Handleiding. Verlinde Net@Price Website

Handleiding. Verlinde Net@Price Website Handleiding Verlinde Net@Price Website Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1. Maak een nieuwe configuratie 4 Hoofdstuk 2. Bekijk een bestaande configuratie 13 Hoofdstuk 3. Levertijden 13 1 Inleiding De

Nadere informatie

e-tracker Pro User guide

e-tracker Pro User guide e-tracker Pro Vol g de statu s van uw pakketten online User guide Versie 0.1 Inhoudstafel Introductie... 2 Zich aanmelden bij e-tracker pro... 3 Hoe e-tracker Pro gebruiken?... 5 Het horizontale menu...6

Nadere informatie

IMPORTEREN VAN EEN BESTAANDE AGENDA IN MEDEGA

IMPORTEREN VAN EEN BESTAANDE AGENDA IN MEDEGA IMPORTEREN VAN EEN BESTAANDE AGENDA IN MEDEGA Inhoudstafel 1. Voorwaarden voor het importeren van een bestand. p. 3 1.1 De naam en het formaat van het bestand.. p. 3 1.2 De inhoud van het bestand...p.

Nadere informatie

Alvorens u artikel gegevens aan GS1 Das kunt aanbieden dient u te beschikken over:

Alvorens u artikel gegevens aan GS1 Das kunt aanbieden dient u te beschikken over: Compad Bakkerij GS1 DAS Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 17 maart 2015 Definitief Carol Esmeijer 1.1 28 April 2016 Definitief Carol Esmeijer Uitbreiding handelingen in GS1DAS

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II Handleiding Inhoud 1 INLEIDING 2 2 TOEGANG TOT DE TOEPASSING 2 3 MENU 3 4 LIJST VAN UITGAANDE STROMEN 4 4.1 BETEKENIS VAN DE KOLOMMEN 4 4.2 MOGELIJKE ACTIES OP DE

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 Slachthuis Uitsnijderij Slachthuis uitsnijderij Vleeswaren (op termijn) Groepering Controle Belpork CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 ALGEMEEN Starten van de webtoepassing: Typ het volgende adres

Nadere informatie

ARCHIEFBEHEER. Basis gebruikersgids. > RS-Web

ARCHIEFBEHEER. Basis gebruikersgids. > RS-Web Basis gebruikersgids > RS-Web >> Januari 2011 > Inhoud Toegang tot RS-Web 1. Home 1a. Intro 1b. My Preferences 1c. Change Password 1d. User Admin 2. Meest gebruikte functies 2a. Doos laten ophalen ter

Nadere informatie

Siemens Industry Mall. Handleiding. Winkelwagenbeheer

Siemens Industry Mall. Handleiding. Winkelwagenbeheer Siemens Industry Mall Handleiding Winkelwagenbeheer Page: 1 of 22 Inhoudstafel 1 VOORWOORD...3 2 CREATIE VAN WINKELWAGENS...4 2.1 Opladen van een bestaande winkelwagen uit de Mall... 4 2.2 Selectie van

Nadere informatie

Plannen opladen in FMIS

Plannen opladen in FMIS Plannen opladen in FMIS 1. Algemeen De ruggengraat van het FMIS is de geografische boomstructuur waarin het GO! patrimonium is ondergebracht. Elk object in deze structuur kan gekoppeld worden met een brede

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

GEBRUIK VAN QNAP-BTB

GEBRUIK VAN QNAP-BTB GEBRUIK VAN QNAP-BTB Inloggen Klik op de link die u ontvangen hebt via mail startend met https:// Vul op deze pagina uw logingegevens in die u via mail ontvangen hebt. Klik nu op File Station 1 Nu krijg

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

FostPack Importeren verpakkingsfiches via Excel

FostPack Importeren verpakkingsfiches via Excel FostPack Importeren verpakkingsfiches via Excel 1 Inhoudsopgave FostPack Importeren verpakkingsfiches via Excel 1. Algemeen... 3 2. Aandachtspunten bij het importeren van verpakkingsfiches... 3 3. Verpakkingsfiches

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

Handleiding RS Form! 1.0.4

Handleiding RS Form! 1.0.4 Handleiding RS Form! 1.0.4 Inhoud 1. Controlepaneel... 3 2. Forms Manager... 4 2.1 Nieuwe form aanmaken... 4 2.2 Nieuwe fields toevoegen... 7 2.3 Wijzigen/verwijderen bestaande Forms, Fields... 10 Versie

Nadere informatie

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip User Guide

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip User Guide DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip User Guide INLOGGEN Gebruik uw login & wachtwoord om in te loggen op DHL INTRASHIP via https://www.intraship-dhl.be Via de MyDHL portaal via http://www.mydhl.com kan u ook op

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN S A N I T R A C E BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Versie 7 21/09/2012 Pagina 1 van 18 BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Herinnering van de algemene gebruiksrichtlijnen De informaticatoepassing Beltrace moet door de

Nadere informatie

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS 1 Algemene werking Vanaf de uitgave Professional voorziet Wings Logistiek de mogelijkheid om stockgegevens in te lezen via één of meerdere ASCII-bestanden (Verrichting Inventaris

Nadere informatie

Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR

Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR Hoe u leeggoedbons aanmaakt en correctieberichten verwerkt. 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Inleiding... 3 I. Inloggen... 4 A. Het Loginscherm... 4 II. Na het

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Ordina VSM Customer Portal

Ordina VSM Customer Portal Ordina VSM Customer Portal Waarom gebruik maken van een Customer Portal U wilt de voortgang van uw meldingen (verstoringen / vragen) voor uw beheercontract(en) via een internetportaal kunnen inzien. Eventueel

Nadere informatie

Inleiding...2. 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3. 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4

Inleiding...2. 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3. 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4 Manual MyBTN Inhoud Inleiding...2 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4 2.1 De standaard inbox openen...4 2.2 De inbox...5 2.3 Labels

Nadere informatie

1 Handleiding. Total Cards Online. Handleiding

1 Handleiding. Total Cards Online. Handleiding 1 Handleiding Total Cards Online Handleiding 2 Handleiding Inleiding Indien uw antwoord niet in deze handleiding staat, dan kunt u ons bereiken op ons e-mailadres: cards.nl@total.com. De Cards Customer

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

GS1 Data Source. Handleiding afnemer-interface

GS1 Data Source. Handleiding afnemer-interface Handleiding afnemer-interface Versie 3.2.0, Definitief - goedgekeurd, 24 juni 2015 Samenvatting Documenteigenschap Naam Waarde GS1 Data Source Datum 24 juni 2015 Versie 3.2.0 Status Beschrijving Definitief

Nadere informatie

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen U vindt in deze handleiding: 1. Inleiding... 2 2. Abonnementsvormen... 2 3. Zoeken... 2 3.1 Aankondigingen overzicht... 3 3.2 Zoekfilter... 4 3.3 Hoofdinhoud... 5

Nadere informatie

BCCA - Kwaliteitskader "Ventilatie" - Handleiding web applicatie

BCCA - Kwaliteitskader Ventilatie - Handleiding web applicatie BCCA - Kwaliteitskader "Ventilatie" - Handleiding web applicatie 19 april 2016 Versie 3.0 Versie historiek Versie Datum Inhoud Nagekeken door 1.0 01/02/2016 Eerste versie van het document MDS 2.0 17/02/2016

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar:

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar: Module Functie kaart Kantoorbeheer Factuurvoorstel UR09110500 Factuurvoorstellen Dit voorstel toont een lijst van diensten en uitgaven die aan de klant zouden aangerekend moeten worden. Dit bedrag is exclusief

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk : Starten met je eigen enquête - Registreren - Enquete Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes - Vragenlijst beheren - Vertakkingen invoeren

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot deze

Nadere informatie

Toegang deelnemers / Inloggen... 02. Account deelnemer... 03. Communicatiemateriaal.. 03. Bijbestellen communicatiemateriaal.. 03

Toegang deelnemers / Inloggen... 02. Account deelnemer... 03. Communicatiemateriaal.. 03. Bijbestellen communicatiemateriaal.. 03 Inhoudstafel Handleiding Online Tool Dag van de Zorg 2016 Toegang deelnemers / Inloggen... 02 Paswoord vergeten. 02 Account deelnemer... 03 Communicatiemateriaal.. 03 Bijbestellen communicatiemateriaal..

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14

2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14 2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14 In deze werkinstructies kan alles vinden wat te maken heeft met het onderhoud van het kdadmin programma. Je kunt deze onderdelen vinden in

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

WELKOM OP DHL EMAILSHIP HANDLEIDING

WELKOM OP DHL EMAILSHIP HANDLEIDING WELKOM OP DHL EMAILSHIP HANDLEIDING DHL EMAILSHIP IS SNEL EN EENVOUDIG DHL emailship is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke elektronische tool van DHL Express. Verzenden gaat snel en eenvoudig dankzij

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs. Handleiding voor exposanten

Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs. Handleiding voor exposanten Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs Handleiding voor exposanten Mijn easyfairs Handleiding voor exposanten Pagina 2 Inhoud Inloggen... 4 Standnaam en logo invoeren... 5 Invoeren van uw bedrijfsgegevens...

Nadere informatie

Handleiding Opgavenportaal

Handleiding Opgavenportaal Handleiding Opgavenportaal Inhoudsopgave Inloggen Opgavenportaal 2 Voorwaarden Opgavenportaal 3 Vragen Nationaal (W)EEE Register 4 Mijn Merken 4 Voor de eerste keer opgave doen 5 Nieuwe opgave 6 Een nieuw

Nadere informatie

Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen.

Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen. Handleiding LeadQ Lite (60 dagen Pilot) Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen. Mocht u na het lezen van deze handleiding er toch nog niet

Nadere informatie

De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal

De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal Helpdesk: in geval van problemen kan u contact opnemen met de helpdesk op volgend adres: portahealth@health.belgium.be Voor de goede werking van

Nadere informatie

SOURCE GEBRUIKERSHANDLEIDING END USER

SOURCE GEBRUIKERSHANDLEIDING END USER SOURCE GEBRUIKERSHANDLEIDING END USER COLOFON SOURCE Gebruikershandleiding Versie 2.5 2/16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 2 Algemene Functionaliteiten... 6 2.1 Algemene werking mycertiq... 6 2.1.1 Inloggen

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand.

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand. Algemeen Met behulp van deze handleiding zal u leren hoe u een bestand in het juiste formaat kan aanmaken en importeren naar uw winkelwagen. U zal merken dat dit zeer weinig moeite vergt en u op die manier

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Berichten en Pagina s 3. Afbeeldingen en video s 4. Weblinks 1. Inloggen 1.1 Inloggen bij Wordpress We starten met het inloggen op je WordPress gebaseerde

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een handmatig ingevoerd excelbestand naar PERIDOS

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een handmatig ingevoerd excelbestand naar PERIDOS HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een handmatig ingevoerd excelbestand naar PERIDOS Inleiding Wanneer dient u gebruik te maken van een handmatige excel voor het aanleveren van gegevens aan Peridos.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING SelinEvo (Online)

GEBRUIKSAANWIJZING SelinEvo (Online) GEBRUIKSAANWIJZING SelinEvo (Online) Inleiding SelinEvo is het nieuwe dynamische systeem van Lyfra nv voor het online plaatsen van bestellingen. Met deze geüpdatete versie willen wij onze klanten een performante

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

1 Fotomodule. Handleiding fotomodule Scherpenheuvel Zichem

1 Fotomodule. Handleiding fotomodule Scherpenheuvel Zichem 1 Fotomodule 1 Fotomodule...1 1.1 Wat is een foto reeks...2 1.1.1 Een fotoreeks toevoegen/aanpassen...2 1.1.2 Foto s toevoegen...6 1.1.3 Foto s verplaatsen...6 1.2 Een menu-item aanmaken met een fotoreeks...9

Nadere informatie

Ariba Network Catalog

Ariba Network Catalog Ariba Network Catalog Ten behoeve van Leveranciers Datum 12 februari 2013 Documentnaam Ariba Network Catalog (Handleiding).doc 2013 N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen Blad 1 van 13 Inhoud 1 Introductie...

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Praktische handleiding Aanmaak van een account

Praktische handleiding Aanmaak van een account Praktische handleiding Aanmaak van een account Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Start... 4 3. Nieuwe account aanmaken... 4 3.1. Invoeren van bedrijfsinformatie door gebruik van het ondernemingsnummer (KBO-nummer).

Nadere informatie

Invoice Portal. Handleiding

Invoice Portal. Handleiding Invoice Portal Handleiding Inhoud Invoice Portal... 3 Activerings e-mail... 3 Account activeren... 4 Inloggen Invoice Portal... 4 Facturenscherm... 5 Selectiemogelijkheden... 6 Enkelvoudige downloads...

Nadere informatie

- stappenplan - INLOGGEN op

- stappenplan - INLOGGEN op - stappenplan - INLOGGEN op Surf naar www.cobelguard-online.be Vul login en paswoord in. Op de e-mail die je ontvangen hebt vind je je paswoord. Als je inlogt op je site, zal je ook automatisch het site

Nadere informatie

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie

Enghouse Interactive MySupport Web Portal. Gebruikershandleiding Klant

Enghouse Interactive MySupport Web Portal. Gebruikershandleiding Klant Enghouse Interactive MySupport Web Portal Gebruikershandleiding Klant Inhoudstafel Inleiding...Fout!Bladwijzer niet gedefinieerd. Registreren om toegang te krijgen tot het portaal...fout!bladwijzer niet

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Handleiding. Maart Versie 1.2. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie Maart 2016, versie 1.2.

Handleiding. Maart Versie 1.2. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie Maart 2016, versie 1.2. Handleiding Maart 2016 Versie 1.2. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1.

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Bestanden importeren.

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Bestanden importeren. Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Bestanden importeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betaalbestanden importeren 2 Bestanden importeren U kunt een betalingsbestand uit

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad HANDLEIDING 2actions Online-beheer van uw voorraad U heeft 2 manieren om in te loggen op onze website : via de klantenruimte op www.services2actions.com of rechtstreeks via de link www.2actions.com De

Nadere informatie

Handleiding Kaltura via Blackboard

Handleiding Kaltura via Blackboard Handleiding Kaltura via Blackboard Studenten handleiding versie 1 juni 2016 Inhoudsopgave Inloggen in Blackboard... 2 My Media... 2 Introductie My Media... 2 My Media: Add New... 5 Add New: Media Upload...

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3 DB2P Gebruikershandleiding User Management Scenario 3 Inhoud Stap 1 Activeren van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen en aanduiden van een Lokale beheerder... 3 Wie dient deze stap uit te

Nadere informatie

HANDLEIDING CMS Versie 2.4 januari 2013

HANDLEIDING CMS Versie 2.4 januari 2013 Het CMS dat bij deze site geleverd wordt heeft hoofdzakelijk tot doel om goed door Google gevonden te worden. De hiërarchie van het CMS geeft aan hoe google per pagina naar uw website kijkt. De mate van

Nadere informatie

Handleiding Magento - Asperion

Handleiding Magento - Asperion Handleiding Magento - Asperion www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Asperion. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur

Nadere informatie

Mijnkmosite Support Guide

Mijnkmosite Support Guide Mijnkmosite Support Guide Mijnkmosite Support Guide 1 Inleiding tot de "Support Guide" 1.1 Doel van de Gids 4 2 Gebruik van de Helpdesk 2.1 2.2 2.3 2.4 Inleiding 6 Hoe tickets te vinden 7 Tickets bewerken

Nadere informatie

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Opdrachten vanuit Excel v2.1 Created on 1/21/2009 3:55:00 PM 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Domiciliëringen

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Documentatiebundel Sfta Versturen en ontvangen van grote mails door gebruik te maken van "sfta.vmm.be"

Documentatiebundel Sfta Versturen en ontvangen van grote mails door gebruik te maken van sfta.vmm.be Documentatiebundel Sfta Versturen en ontvangen van grote mails door gebruik te maken van "sfta.vmm.be" Inhoud 1. Inleiding 3 2. Hoe als extern persoon een mail met gro(o)t(e) bestand(en) versturen naar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Web boeking Van Duuren my.vanduuren.com. Versie 2.0

Gebruikershandleiding Web boeking Van Duuren my.vanduuren.com. Versie 2.0 Gebruikershandleiding Web boeking Van Duuren my.vanduuren.com Versie 2.0 1. Registratie en inloggen Voor u ligt de handleiding voor de Track & Trace en web boeking omgeving van Van Duuren Districenters.

Nadere informatie

Handleiding GlobeTrace Lite CMS V1.0

Handleiding GlobeTrace Lite CMS V1.0 GlobeTrace Lite App Dit is een handleiding voor het gebruik van het GlobeTrace Lite CMS. De GlobeTrace Lite App en het achterliggende systeem is volledig gratis te gebruiken. Mocht u vragen hebben over

Nadere informatie