Verloop. o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verloop. o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2008"

Transcriptie

1 D o s s i e r Verloop 21 Sco A f g i f t e k a n t o o r : An t w e r p e n X E r k e n n i n g : P o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n g 6 - n r.21 j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2008

2 s c o o p o p mens e n werk Inhoud Dossier Verloop Verloop als kostenpost & en alarmbel Aandachtspunten bij verloop en de impact ervan op uw hr-beleid De l i j n m a n ag e r als retentiemanager Jacques Vandermeiren over het doordachte retentiebeleid bij Elia Verloop om het verloop is geen goede zaak Johan Vandepoel over verloop en retentie in de reclamewereld Wat is een goed retentiebeleid? Prof. dr. Dirk Buyens van van de Vlerick de Vlerick Leuven Leuven Gent Gent Management school school over over het het belang van een psychologisch contract Oost West Verloop en retentie in India en Amerika Interview Wouter Torfs: Eerst zijn, dan doen over sfeermanagement" Zin en o n z i n Internet op het werk Terugblik Michel Deboeck, HR-manager van het jaar 2006 Werk en leven Jan Callebaut, denker achter de schermen bij bij Callebaut&Delvaux De kritische kijk van Hugues Dayez Soci a a l-j uridi s che bi jl age 36 Th e m a 7 misverstanden over personeelsverloop 40 Na der bekeken De werknemer tijdens de opzeggingstermijn 44 Toegelicht Studentenarbeid 54 - De k riti s che ki jk va n Koen Magerman 56 - Vr a ag en an t w o o r d Tijdelijke contracten

3 edito Verloop Han s Joris Nee papa, ik wil niet meer naar de voetbaltraining. Ik mag toch nooit meespelen en de trainer heeft de pik op mij. Wat zeg je dan als goedmenende ouder? Nog even volhouden jongen, het zal wel beter gaan en ik ga trouwens een hartig woordje met de trainer spreken. Of zeg je: Kom, we zoeken een andere sport die je beter ligt. Dan ben jij weer gelukkig en de voetbalclub misschien ook. Uiteraard is dit een louter hypothetisch voorbeeld, want mijn zoontje is een gepassioneerde voetballer. Maar het toont wel aan dat medewerker en job bij elkaar moeten passen én dat de trainer een sleutelfiguur is als het over al of niet afhaken gaat. De redenen waarom iemand van baan verandert kunnen heel divers zijn, en de manieren waarop een organisatie ermee omspringt ook. Sommige bedrijven streven zelfs naar een hoog verlooppercentage. In elk geval is verloop een indicator die je in de gaten moet houden en waarop je moet kunnen anticiperen. Anders komt je organisatie in ademnood. En ook dat is iets waarover ze in het voetbal mee kunnen spreken. d r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - j a a r g a n g 6 - n r Hans Joris is sinds 2008 algemeen directeur van SD Worx België.

4 Dossier Verloop als kostenpost & alarmbel Als het verloop in uw onderneming hoger is dan gewenst, dan moet er een alarm afgaan. Het duidt op onvrede op de werkvloer, wat de productiviteit doet dalen. Als iemand ongewenst het pand verlaat, is dat ook peperduur. Een vervanger moet gevonden en ingewerkt worden. De vertrekkende werknemer presteert al een tijdje ondermaats, neemt kennis mee en geeft u mogelijk een slecht imago. Dijk die kosten in: kweek voelsprieten voor verloop, lees even verder. Ton y Sw i n n e n, Joh a n De Cr om 2 Het gemiddelde verloop op de Belgische arbeidsmarkt bedroeg 17,5% in Het verloop bij jongeren is opmerkelijk groter dan bij oudere collega s. Onder -25-jarigen verlaten 4 op 10 medewerkers (39%) (al dan niet vrijwillig) hun werkgever. Die verhouding daalt al sterk bij 25- tot 29-jarigen (26%) om te landen op 8% bij jarigen. Daarna klimt het percentage weer sterk (tot 29% bij 60-plussers): de oudere werknemers treden uit de arbeidmarkt. Een gezond verloop Zodra het verloop hoger uitvalt dan gewenst, jaagt dat een organisatie onnodig op kosten. Het prijskaartje van dat disfunctioneel verloop is groter dan u op het eerste gezicht zou denken. De totale kost van het vertrek van een werknemer en de aanwerving van een vervanger kan variëren van 80% tot 200% van een jaarsalaris en behelst directe en indirecte kosten. We beschrijven enkele kostenposten. Verbrekingsvergoeding. We spreken evenzeer van ongewenst verloop als de werkgever zich genoodzaakt ziet een medewerker te ontslaan omdat die niet goed genoeg functioneert. In dat geval moet de werkgever een verbrekingsvergoeding betalen en die kan hoog oplopen. SD Worx stelde een simulatiemodel op voor de berekening van de kost van het (gedwongen) vertrek van een IT-manager en de verbrekingsvergoeding neemt daarin 65% van de totale directe kosten (verbrekingsvergoeding, administratie, vervanging medewerker) op. Aanwerving van een nieuwe medewerker. Als iemand ongewenst vertrekt, gaat u in de meeste gevallen op zoek naar een vervanger. Die vervanging brengt rekruterings- en selectiekosten met zich mee. In het simulatiemodel voor de IT-manager zijn die goed voor een aandeel van 8%. We merken ook op dat volgens onderzoek van het HR Kenniscentrum van SD Worx de gemiddelde doorlooptijd, onafhankelijk van de functie, in twee jaar tijd van 42 (2005) tot 48 dagen (2007) is gestegen. Verminderde prestaties. De kans is groot dat de prestaties van een medewerker verminderen van zodra die voor zichzelf beslist heeft de onderneming te verlaten of dat ernstig begint te overwegen. Onderzoek van SD Worx toont zelfs aan dat een vertrekkende medewerker zich vaker ziek meldt dan zijn collega s (al kan het andersom ook zijn dat iemand ziek wordt uit ontevredenheid op het werk en daarom een andere baan zoekt). Medewerkers die actief uitkijken naar een andere werkgever zijn vaker (15% vs. 7%) dan hun collega s meer dan dertig dagen 1 Onderzoek Werknemerstevredenheid in België, kenniscentrum, SD Worx.

5 per jaar ziek en hun gemiddeld aantal ziekteperiodes ligt ook hoger (1,24% vs. 0,99%). Liefst 11% van hen zegt zich wel eens ziek te melden wanneer ze dat niet zijn; onder de tevreden collega s bezondigt maar 3,7% zich daaraan. voor uw organisatie doet kiezen. U zal dat zelf moeten doen, er bestaat geen universeel stroomdiagram dat u naar de oplossing leidt. De typische eigenheid van uw medewerkers bepaalt waar zij belang aan hechten. Negatieve uitstraling en imagoschade. Wie ontevreden is met de gang van zaken, straalt dat uit op zijn collega s. Wie vertrekt, legt ook meer druk bij de achterblijvers en demotiveert hen op die manier. Mogelijk spreekt de vertrekkende werknemer zich ook in gezelschap van vrienden en familie ongunstig uit over de onderneming. Dat leidt tot imagoschade en dit juist bij mensen met vaak een gelijkaardig profiel dan dat van degene die vertrekt. Kennis vloeit weg. Een vergeten kostenpost is de kennis en ervaring die medewerkers met een behoorlijke staat van dienst meenemen als ze vertrekken. Als die kennis en ervaring bij de concurrent terechtkomen, loopt u dubbele schade op. U kan de schade binnen de perken houden, door die kennis te borgen in uw bedrijf. Dat kan via kennisregistratie, coaching of degelijke succession planning. Staat er intern een vervanger klaar? Zijn er standaard werkdocumenten? Inwerktijd. Een nieuwe medewerker heeft uiteraard tijd nodig om zich in te werken. Collega s of chef moeten hem daarin ondersteunen. Hij volgt opleidingen. Dat kost tijd en middelen. Het resultaat is onzeker. Verloop als indicator, indicatoren van verloop Wil u inert personeelsverloop tegengaan, dan moet u voelsprieten ontwikkelen. Als HR-manager moet u achterhalen waaraan medewerkers in uw organisatie belang hechten en om welke redenen ze zouden vertrekken. Wat zijn in uw onderneming indicatoren van een dreigend, disfunctioneel verloop? Hoe is het gesteld met deze cruciale aspecten in uw organisatie? Dat moet u weten om bedrijfsstrategische redenen, uit kostenbesparing, omwille van efficiëntie. Niet eens uit zorg voor uw medewerkers, of om hun mooie ogen. Bent u ook begaan met het welzijn van uw medewerkers, dan speurt u niet alleen naar indicatoren van verloop, maar grijpt u, omgekeerd, verloop ook aan als indicator van het welzijn van uw medewerkers. Wedden dat ook die inspanning zich terugbetaalt? Wat ook uw motivatie is, u moet altijd definiëren wat de HR-succesfactoren zijn, u moet verfijnd stipuleren wat talenten Toch geven we u enig houvast. De andere bijdragen in dit Scoop-nummer over verloop helpen u bijvoorbeeld op weg. De tabel op pagina 4 geeft ook een indicatie. Ze illustreert bevindingen uit de NV België 2008, een tevredenheidsonderzoek van SD Worx bij 5399 respondenten, en toont aan dat ontevredenheid over bepaalde arbeidsomstandigheden medewerkers ertoe aanzet voor een andere werkgever te kiezen. We plaatsen in die tabel de erg tevreden medewerkers (score van 7 op 10 of meer) tegenover de zeer ontevreden medewerkers (score van 4 op 10 of minder), de tussencategorie is weggelaten. Om welke arbeidsomstandigheden gaat het? Ontwikkeling van talent. Werknemers lijken in de eerste plaats gepreoccupeerd door hun ontwikkeling van kansen. Van wie daar ontevreden tot zeer ontevreden over is, kijkt 40,5% uit naar een andere baan, 17% doet dat actief. Wie meent zich wel ten volle te kunnen botvieren, gaat beduidend minder op zoek naar andere oorden (12,6%) en dat al helemaal niet actief (2,6%). In bedrijven waar voldoende aandacht is voor talent, is maar 8,5% op zoek naar wat beters. Waar dat talent gefnuikt wordt, wil 28,3% vluchten. Financiële bodemlaag. Niet te onderschatten is het belang van een voldoende financiële vergoeding. De cijfers bewijzen niet dat het salaris torenhoog moet zijn om mensen te binden. Wel dat ontevredenheid over het inkomen aanzet tot vertrek (38,5%). Een financiële onderbouw lijkt een noodzaak. Stress. Verwar uitdaging en persoonlijke groei niet met stress en ballast. Drie op tien medewerkers (29,5%) die onder aanhoudende stress werken, zoeken een uitweg, waarvan één (9,5%) actief. Management en werksfeer. Werknemers kunnen moeilijk functioneren in organisaties als ze het moeilijk hebben met het management (34,2%) of met de directe collega s (35,4%). Vertaling naar uw HR-beleid SD Worx staat het Full Circle-model voor. In dat model zet HR tegelijk in op 5 HR-kernprocessen (Staffing, Development, Comp & Ben, Payroll, Performance) en verbindt het die pro- d r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - j a a r g a n g 6 - n r. 21 3

6 cessen door sterk leiderschap (Leadership). Dit moet leiden tot resultaten die in lijn liggen met de bedrijfsstrategie (Result to Strategy). HR is niet vrijblijvend. Wie in dit model voor één van de kernprocessen onvoldoende aandacht heeft of er niet in slaagt om de leidinggevenden die HR-aanpak op de medewerkers te doen overbrengen, zal dat voelen aan het resultaat. De kostenposten van verloop en de indicatoren van dat verloop zijn alle terug te brengen tot de verschillende kernprocessen van het Full Circle-model. Aan kostenzijde vind je de efficiënte afhandeling van het ontslag (payroll), de aanwerving van nieuwe medewerkers en het wegvloeien van kennis (staffing), de verminderde prestaties bij ontevreden medewerkers en de inwerktijd van nieuwe medewerkers (performance). De indicatoren van verloop, die aangeven op welke terreinen we proactief aan retentiemanagement kunnen doen, hebben te maken met kansen op persoonlijke ontwikkeling (Development), de financiële vergoeding (Comp & Ben), de werkstress, de sfeer onder collega's en het management en beleid (leadership) en de aandacht voor arbeidsomstandigheden en -tijden (staffing). We herhalen wel dat elk bedrijf voor zichzelf moet uitmaken wat de cruciale HR-factoren zijn. Neemt u binnen HR beslissingen, dan gaat u volgens SD Worx best na wat de impact is van deze beslissing op de verschillende kernprocessen. Ligt de beslissing in lijn met het Full Circle-model? Slagen uw leidinggevenden er in de beslissing uit te dragen? x Kijkt u op dit moment uit naar een andere werkgever? Ja, eerder actief Ja, eerder passief Totaal Tevredenheid arbeidsomstandigheden Ontwikkelingskansen Financiële vergoeding Collega s Management en beleid Stress Ontevreden tot zeer ontevreden Tevreden tot zeer tevreden Ontevreden tot zeer ontevreden Tevreden tot zeer tevreden Ontevreden tot zeer ontevreden Tevreden tot zeer tevreden Ontevreden tot zeer ontevreden Tevreden tot zeer tevreden Aanhoudende stress Helemaal geen tot af en toe stress 17% 23,5% 40,5% 2,6% 10% 12,6% 14,6% 23,9% 38,5% 3,6% 10,2% 14% 10,1% 25,6% 35,4% 4,6% 12,8% 17,3% 12,3% 22% 34,2% 3,2% 8,5% 11,7% 9,5% 20,1% 29,6% 3,4% 10,2% 13,6% 4 Aandacht voor talent Onvoldoende 7,8% 20,5% 28,3% Voldoende 2,2% 6,3% 8,5% Gemiddeld 5399 respondenten 5,9% 14,8% 20,7% x

7 Dossier Jacques Vandermeiren chief corporate officer en vicevoorzitter van het directiecomité bij Elia Een doordacht retentiebeleid elke lijnmanager moet een retentiemanager zijn Met de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt in 2003 veranderde er wel een en ander. Plots werd de verkoop van energie losgekoppeld van de distributie ervan. Dat had intern zijn gevolgen. Ook bij Elektrabel. Zo ontstond Elia, als afsplitsing van Electrabel. Vandaag is Elia de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet en belast met de transmissie van elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders en de industriële grootverbruikers. Al die interne veranderingen maakten het personeel ongerust, maar blijkbaar heeft een goed retentiebeleid het tij toch doen keren en de meeste mensen aan boord gehouden. 5

8 Chief corporate officer Jacques Vandermeiren vertelt: Het waren inderdaad woelige tijden. Bedrijfsstructuren veranderden, mensen moesten plots voor een ander bedrijf gaan werken, moesten elders gaan werken,... Een nieuwe bedrijfsnaam, een nieuw logo, andere bedrijfskledij voor sommigen, een nieuw bestuur, andere paritaire organen,... omstandigheden begrijpelijk. Heel menselijk ook. De toekomst zag er plots heel anders uit dan het vertrouwde en veilige verleden. Voldoende commotie en onzekerheid in elk geval om mensen bang te maken en wellicht zelfs weg te jagen. Het licht mocht niet uitgaan! 6 Het gebeurt vaker dat iemand opstapt omwille van zijn directe chef. Die ene persoon is dan de verpersoonlijking van het bedrijf en kan voor een werknemer de doorslaggevende reden zijn om het bedrijf te verlaten. Dat is jammer. Lijnmanagers beseffen meestal niet hoeveel invloed ze kunnen uitoefenen. Kort daarop volgde een overname die wéér veranderingen met zich meebracht en, alsof het nog niet genoeg geweest was, werd Elia een beursgenoteerd bedrijf. Ook dat stootte op onbegrip. Hoe zouden we dit bedrijf verkocht krijgen? Het publiek kende ons helemaal niet. Mensen hebben immers geen affiniteit met het bedrijf dat de stroom tot bij je thuis brengt. Dat mensen ongerust waren over al die onzekerheden, was in dergelijke Intern konden we op dat moment in feite maar één ding doen en dat was zo snel mogelijk de situatie verduidelijken, de visie en context schetsen, de objectieven toelichten, de onzekerheden wegnemen, houvast geven en vragen beantwoorden. Er moest immers continuïteit gegarandeerd blijven, want ondanks de verhuis en alle andere perikelen, moesten we de business draaiende houden. Het licht mocht niet uitgaan! Tegelijk trokken we alle registers open om ook extern te communiceren. We organiseerden onder meer roadshows in heel Europa en dat heeft duidelijk effect gehad, want blijkbaar was dit de grootste beursnotering in België, en was de vraag 10 keer zo groot als het aanbod. Communicatie geslaagd dus! Communicatie is essentieel, zowel intern als extern, maar het is niet het enige middel waarmee je waardevol personeel aan je bindt, natuurlijk. Daar moet je als werkgever meer voor doen. Je moet zorgen dat er voldoende motivatoren aanwezig zijn, factoren die mensen kunnen motiveren. En die zijn voor elk

9 individu anders. Op het ogenblik dat een contract ondertekend wordt, zijn beide partijen tevreden. Er zijn afspraken gemaakt, beide partijen hebben wederzijdse beloften gedaan maar hebben tegelijk ook verwachtingen naar elkaar toe. Het is maar de vraag of die ingevuld worden. Maar selecteren en rekruteren kost tijd en geld, dus als je degelijk talent hebt kunnen strikken, heb je er alle belang bij om moeite te doen en het in huis te houden. Je zou dus bijna kunnen stellen dat een goed retentiebeleid start op het moment dat je iemand aanwerft. Motivatoren Een competitief loon kan een motivator zijn, al is het zelden de belangrijkste. Je salaris is wellicht het laatste waar je aan denkt als je op een maandagmorgen met hangende pootjes naar je werk vertrekt. Een (te) laag loon kan nochtans behoorlijk demotiverend zijn. Maar mensen gaan zelden weg omwille van hun vergoeding. Omgekeerd kan een aantrekkelijk salaris iemand wel overhalen om over te komen, al weet je dan bijna zeker dat er dan meer aan de hand is dan louter ontevredenheid over het loonbriefje. Opslag is nuttig als beloning, maar zal ook niet echt werken om iemand die eigenlijk weg wil te overhalen om toch te blijven. Opslag geeft maar een tijdelijke prikkel. Jobinhoud, de invulling van je job en de waardering die je ervoor krijgt wegen veel zwaarder door. Het zijn dingen die belangrijk zijn voor de werknemer, zijn collega s, de omgeving... Een retentiegerichte manager zal zorgen dat zijn mensen opdrachten krijgen die een zekere uitdaging inhouden, die hen aanporren om initiatieven te nemen en om verder te evolueren binnen het bedrijf. Hooggeschoolden willen geen afstompend werk, ze willen perspectief. En daar kan de werkgever gewoonlijk wel iets aan doen. Belang van de lijnmanager Als je bedenkt hoeveel tijd we doorbrengen op ons werk, dan mag de werkomgeving best een beetje aangenaam zijn. Uiteraard moet het werk gedaan worden, maar een positieve entourage en een goede interactie tussen collega s heeft een behoorlijke en positieve impact op de werksfeer. Het zal niet alleen de prestaties ten goede komen maar ook het welzijn. Natuurlijk moet ook de werkplek aangenaam zijn en moet iemand kunnen beschikken over de werkmiddelen die nodig zijn om zijn job goed te doen. Bureau, pc, internetverbinding,... Als het altijd een gedoe is om goed gerief te krijgen of als alles altijd een eeuwigheid duurt voor je over de nodige tools kunt beschikken, dan kan dat frustrerend, demotiverend en op de duur slopend werken. We benadrukken steeds de cruciale rol van de lijnmanagers. Zij beheren tenslotte uiteindelijk het menselijk kapitaal. Zij staan het dichtst bij hun mensen, kunnen problemen zien aankomen en heel dikwijls is hun ingrijpen mee bepalend of iemand blijft of gaat. Het gebeurt wel vaker dat iemand opstapt omwille van zijn directe chef. Die ene man of vrouw is dan de verpersoonlijking van het bedrijf en kan voor een werknemer de doorslaggevende reden zijn om het bedrijf te verlaten. Dat is jammer. En soms zelfs een gemiste kans. Lijnmanagers beseffen meestal niet hoeveel invloed ze kunnen uitoefenen. Elke lijnmanager zou goed moeten beseffen dat hij (of zij) in feite een retentiemanager is. Bij Elia houden we om de twee jaar een intern tevredenheidsonderzoek. Daar komen zulke gevoeligheden boven. Lijnmanagers krijgen bij ons ook een gedegen opleiding. Er wordt gewezen op de belangrijke rol die ze in deze context hebben, niet alleen op operationeel vlak maar ook op hr-vlak. Wij leren hen wat coaching is, hoe je functioneringsgesprekken moet voeren, hoe je ontwikkelingsgesprekken leidt of begeleidt... We benadrukken steeds hun cruciale rol. Zij beheren uiteindelijk het menselijk kapitaal. Zij staan het dichtst bij hun mensen, kunnen problemen zien aankomen en heel dikwijls is hun ingrijpen mee bepalend of iemand blijft of gaat. Een elektrisch beroep Een goed retentiebeleid is daarom een must. Zeker in deze tijden van vergrijzing en schaarste op de arbeidsmarkt. Nieuw talent vinden is erg moeilijk, dus doe je er goed aan om er d r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - j a a r g a n g 6 - n r. 21 7

10 tenminste voor te zorgen dat het potentieel dat je in huis hebt, niet afvloeit. Want in dat geval is het opnieuw beginnen: weer mensen zoeken, aanwerven, opleiden... De kosten lopen hoog op, en de tijd die dat alles in beslag neemt... En dan duurt het gewoonlijk nog vlot een half tot een heel jaar voor de witte raaf die je dan uiteindelijk gevonden hebt voor de volle 100% inzetbaar is! Je moet goed beseffen dat mensen mensen zijn. Met een titel en een functie, maar ook met een privéleven. En voor beiden moet je evenveel respect hebben. Behalve ons retentiebeleid hebben we ook een duidelijke strategie wat opleiding betreft. Een bedrijf als het onze is een technische omgeving. De mensen die wij nodig hebben, moeten technisch geschoold zijn maar ook voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Dat is precies de reden waarom wij intensief samenwerken met scholen en universiteiten. Wij leggen als het ware zelf een pool van potentieel aan waarin we later kunnen vissen. Het is een interessante wisselwerking en een initiatief dat aan beide kanten werkt. Scholen vinden het nuttig omdat de praktijk op die manier veel dichterbij komt en omdat ze zelf betere kwaliteit kunnen afleveren. En voor een bedrijf als het onze is het fijn om mensen in huis te krijgen die klaar zijn voor een elektrisch beroep. Respect 8 Wat je moet kunnen of doen om een goede retentiemanager te zijn? Je moet jezelf respecteren om respect van anderen te verdienen. Je moet een teamplayer zijn en teamspirit promoten. Geen ik maar wij. Je moet mensen sturing kunnen geven, goed kunnen luisteren maar ook voortdurend communiceren. Als het kan: tweerichtingsverkeer! Je moet natuurlijk je dossiers kennen en op een open en eerlijke manier met mensen omgaan. Het helpt zeker als je gemotiveerd en gedreven bent en dat ook uitstraalt naar anderen. Sociale intelligentie is beslist een troef. En bovendien moet je goed beseffen dat mensen mensen zijn. Met een titel en een functie, maar ook met een privé leven. En voor beiden moet je evenveel respect hebben. x Jacques Vandermeiren: Selecteren en rekruteren kost tijd en geld, dus als je degelijk talent hebt kunnen strikken, heb je er alle belang bij om moeite te doen en het in huis te houden. Je zou dus bijna kunnen stellen dat een goed retentiebeleid start op het moment dat je iemand aanwerft.

11 Dossier Johan Vandepoel, managing director van reclamebureau VVL BBDO Retentie in een creatieve omgeving Verloop om het verloop is ook in de reclamewereld geen goede zaak Nieuwe medewerkers brengen frisse ideeën mee en hebben dus een positieve invloed op de creativiteit. Anderzijds zijn we niet afhankelijk van het verloop om creatief en dynamisch te zijn. Onderschat niet de roots van een reclamebureau, zegt Johan Vandepoel, managing director van VVL BBDO. Hilde Vereecken Medewerkers die het bedrijf verlaten, het hoeft niet persé negatief te zijn. Verloop kan ook een motor zijn van een dynamische bedrijfsvoering. Denk maar aan kweekvijverbedrijven, onderzoekscentra of de creatieve sector. Nieuwe medewerkers op een creatieve afdeling kunnen een nieuw elan geven aan een reclamebureau. Het kan een manier zijn om zichzelf opnieuw uit te vinden. Maar verloop om het verloop is ook in de reclamewereld geen goede zaak, zegt Johan Vandepoel, managing director van VVL BBDO. Tweeënhalf jaar geleden trad bij het reclamebureau een nieuwe creatieve directeur aan die tevens een nieuw jong creatief team meebracht. De nieuwe creatieve directeur heeft het bureau toen een nieuwe dynamiek gegeven. En dat was ook nodig. Tot dan hielden we vast aan klassieke mediacampagnes, maar onder zijn invloed zijn we meer aandacht gaan besteden aan het inzetten van nieuwe mediakanalen zoals het internet. Toch zijn we niet afhankelijk van het verloop van medewerkers om creatief en dynamisch te zijn. Het is niet omdat een sterteam het bedrijf verlaat, dat je opeens een slecht bureau wordt. Je mag de roots van een bureau niet onderschatten. Overigens kiezen klanten veeleer een reclamebureau omwille van zijn cultuur, eigenheid en aanpak en niet omdat een bepaalde persoon er werkt, relativeert Vandepoel. VVL BBDO kent jaarlijks een verloop van 5 à 10%. En het gros van de medewerkers die het bedrijf verlaten, beslissen zelf weg te gaan. We moeten zelden medewerkers ontslaan omdat ze niet goed functioneren. Hiervoor zorgt ons doorgedreven jaarlijks evaluatiesysteem. Tijdens de evaluatie wordt niet zozeer nagegaan of de medewerker tijdig op zijn werk is of goede rapporten schrijft. De nadruk ligt veeleer op hoe de betrokkene in zijn vak functioneert. Wat is zijn toegevoegde waarde voor het bureau? Wat is zijn inzet? Wat is zijn output? Wat kan of moet bijgestuurd worden? Meestal voelen mede werkers na zo n evaluatie zelf goed aan of ze nog over voldoende groeipotentieel beschikken. Is dat niet het geval, dan zoeken de meesten zelf een ander carrièrepad en vertrekken vrijwillig. We merken bovendien dat de meeste medewerkers die zelf opstappen niet naar een ander reclamebureau trekken. Dat zou ook niet slim zijn, want vroeg of laat stoot men ook daar op hetzelfde probleem. Door open te praten over waarom Hilde een Van reclame Raemdonck bureau niet de ideale werkomgeving is voor de betrokkene, beseffen ze ook beter dat ze hun carrière een andere wending moeten geven. En de meeste zijn trots en ambitieus genoeg om dat ook te doen, zegt Vandepoel. d r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - j a a r g a n g 6 - n r. 21 9

12 10 Johan Vandepoel: Als blijkt dat het vuur toch aan het uitdoven is, beschikken we over een inspiratiebudget. Hiermee willen we medewerkers die al langer in het bureau werken opnieuw goesting doen krijgen om nieuwe dingen te verkennen en ideeën op te doen.

13 Inspiratiebudget Droogt de inspiratie dan niet op als iemand lang voor hetzelfde bureau werkt? Wij hebben creatieve medewerkers met een anciënniteit van 20 jaar. En ook zij blijven met frisse en originele ideeën afkomen. Op talent staat immers geen leeftijd. Medewerkers van de creatieve afdelingen die zich niet goed meer thuis voelen in een bureauomgeving gaan vaak aan de slag als freelancer. Als freelancer werk je immers anoniemer en is vooral snelheid belangrijk. Terwijl medewerkers in een bureau over een sterk eergevoel beschikken. Ze willen steeds het allerbeste werk afleveren en zich zo laten opmerken door hun peers. Al kan ik mij wel voorstellen dat als je jarenlang voor dezelfde klant werkt, de inspiratie kan wegebben. Wij ver mijden dit door een creatief team nooit exclusief voor een bepaalde klant te laten werken. Bovendien wordt zo de con tinuïteit van het bureau gegarandeerd. Als het ene team met vakantie is, kan het andere gemakkelijk invallen. Voor elk merk leggen we de manier van communiceren, de merkpersoonlijkheid, de positionering, de toon en stijl schriftelijk vast. Zo kunnen verschillende teams voor eenzelfde klant werken. Als blijkt dat het vuur toch aan het uitdoven is, beschikken we over een inspiratiebudget. Hiermee willen we medewerkers die al langer in het bureau werken opnieuw goesting doen krijgen om nieuwe dingen te verkennen en nieuwe ideeën op te doen. Een degelijk retentiebeleid is dus ook voor een reclamebureau niet onbelangrijk. Vooral wanneer het minder goed gaat en er klanten weggaan of je grijpt naast nieuwe klanten, is retentie belangrijk. Want dan zijn heel wat medewerkers geneigd hun oor te luisteren te leggen bij andere bureaus. Bovendien is het op zo n moment ook belangrijk dat directieleden en andere sleutelfiguren zich duidelijk engageren tegenover het bureau. Dat was bijvoorbeeld het geval toen Patrick Janssens, de vorige managing director van VVL BBDO, de stap zette naar de politiek. Er dreigde toen een leegloop van het bureau. Maar omdat toen de acht leden van het managementteam zich uitdrukkelijk hebben geëngageerd om het eerste jaar niet te vertrekken, is een leegloop voorkomen, vertelt Vandepoel. we hen opnieuw zullen moeten ontslaan of verschuiven naar één van onze zusterbedrijven. Bovendien is er een verschil tussen grote en kleine reclamebureaus. Als een klein bureau extra ervaren medewerkers nodig heeft, zal het die trachten weg te kopen bij een ander bureau. Een bureau met de omvang van VVL BBDO kan het zich veroorloven nieuwe medewerkers on the job te trainen. VVL BBDO telt 65 werk nemers en bij het moederbedrijf, BBDO Belgium werken 255 werknemers. We moeten zeer zelden medewerkers ontslaan omdat ze niet goed functioneren. Ons evaluatiesysteem biedt medewerkers meestal voldoende inzicht in hun groeipotentieel. Is dat onvoldoende, dan zoeken de meesten zelf een ander carrièrepad en vertrekken vrijwillig. Wij werven vooral pas afgestudeerden aan of mensen met een eerste jobervaring. Het eerste werkjaar kunnen zij rekenen op een goede begeleiding. Zo wordt van elke nieuwe medewerker een MBTI-profiel opgemaakt dat als basis gebruikt wordt voor een reeks opleidingen zoals presentatievaardigheden, leiderschap, assertiviteit en timemanagement. Bovendien beschikken we in Spanje ook over een BBDO University waar alle medewerkers uit de verschillende landen zich kunnen bij scholen. Daarnaast voeren we gedurende het eerste jaar elke drie maand een functioneringsgesprek met de nieuwe medewerker. Zo kunnen we tijdig bijsturen, maar ook het kaf van het koren scheiden en het verloop beperken. Johan Vandepoel: We zijn niet afhankelijk van het verloop van medewerkers om creatief en dynamisch te zijn. Het is niet omdat een sterteam het bedrijf verlaat, dat je opeens een slecht bureau wordt. Je mag de roots van een bureau niet onderschatten. x d r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - j a a r g a n g 6 - n r. 21 Golven Al betekent dit niet dat het personeelsbestand van een reclamebureau niet sterk kan fluctueren. Een bureau kampt vaak met golven van aanwervingen en ontslagen. Maar dit wordt vooral bepaald door de conjunctuur en de grootte van de opdrachten die je binnenhaalt. Toen Belgacom onlangs klant werd, hebben we tien extra medewerkers moeten aanwerven. Maar als binnen drie jaar het contract niet verlengd wordt, zit de kans er in dat 11

14 Dossier prof. dr. Dirk Buyens Vlerick Leuven Gent Management School Wat is een goed retentiebeleid? Je m o e t creatief maar consistent zijn Het zijn moeilijke tijden. Jong talent is schaars en de bevolkingsgroep die vandaag professioneel actief is, is aan het vergrijzen. Verloop en rekrutering zijn duur. Verloop kan uitgroeien tot een probleem dat HR-verantwoordelijken slapeloze nachten bezorgt. Het is zaak om verloop en retentie te leren managen. We trokken naar de Vlerick Management School in Gent om van prof. dr. Dirk Buyens te horen waaraan een goed retentiebeleid moet voldoen. Hilde Van Raemdonck 12

Sco o p o p mens e n werk

Sco o p o p mens e n werk Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD WORX - Ja a r g a n g 5 - n r.20 m a a r t - a p r i l - m e i 2008 20 A f g i f t e k a n t o o r

Nadere informatie

Sco o p o p mens e n werk

Sco o p o p mens e n werk Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n g 6 - n r.23 d e c e m b e r 2008 - j a n u a r i - f e b r u a r i 2009 23 A f

Nadere informatie

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx.

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx. Contact SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com www.sdworx.com Dos s i e r Strategie Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 D O S S IER Opleiding Vorming & SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 M A A R T - A P R I L - M E I 2006 12 A F G IF T E K A N T O O R: A N T

Nadere informatie

o p o p mens e n werk

o p o p mens e n werk 22 Sco A f g i f t e k a n t o o r : An t w e r p e n X E r k e n n i n g : P303742 o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n

Nadere informatie

Sco o p o p mens e n werk

Sco o p o p mens e n werk 24 Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n g 6 - n r.24 m a a r t - a p r i l - m e i 2009 A f g i f t e k a n t o o r

Nadere informatie

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx.

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx. Contact SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com www.sdworx.com 29 Driema A f g if t e k a n t o o r: A n t w e r p e n X E r k e nning:

Nadere informatie

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009 Dos s i e r Efficiëntie 25 Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n g 7 - n r.25 j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Nadere informatie

HR Kenniscentrum. Langer werken is anders werken. Een eigenzinnige kijk op 55+

HR Kenniscentrum. Langer werken is anders werken. Een eigenzinnige kijk op 55+ HR Kenniscentrum Langer werken is anders werken Een eigenzinnige kijk op 55+ Inhoudsopgave Voorwoord 3 Introductie 4 Een onhoudbare monocultuur 6 Langer werken is anders werken 8 CASE! Een intern en extern

Nadere informatie

M Powerbook #1. Jong talent Nieuw realisme op de arbeidsmarkt

M Powerbook #1. Jong talent Nieuw realisme op de arbeidsmarkt M Powerbook #1 Jong talent Nieuw realisme op de arbeidsmarkt Jong talent Nieuw realisme op de arbeidsmarkt M Powerbook Inhoud 3 4 6 10 17 22 30 Voorwoord Inleiding Social media zijn voor de leuk Hoe zoeken

Nadere informatie

9SCOOP OP MENS EN WERK. Werving & Selectie A F G IF T E K A N T O O R: A N T W E R P E N X E R K E NNING: P 303742 D O S S IER

9SCOOP OP MENS EN WERK. Werving & Selectie A F G IF T E K A N T O O R: A N T W E R P E N X E R K E NNING: P 303742 D O S S IER A F G IF T E K A N T O O R: A N T W E R P E N X E R K E NNING: P 303742 OP MENS EN WERK 9SCOOP DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 3 - NR. 9 J U N I - J U L I - A U G U S T U

Nadere informatie

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx.

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx. Contact SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com www.sdworx.com 33 Scoop op mens en werk D r iem a a ndelij k s t i j d s chrif t - Ui

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx.

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx. Contact SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com www.sdworx.com 27 Sc oop op mens en werk Driema andelijks tijdschrift - Uitgave van SD

Nadere informatie

Human Resources 30% MINDER VERZUIM TOT REALISEREN? Extra rechten flexwerkers. speciale editie. dinsdag 30 juni 2015. Pagina 09

Human Resources 30% MINDER VERZUIM TOT REALISEREN? Extra rechten flexwerkers. speciale editie. dinsdag 30 juni 2015. Pagina 09 Human Resources Deze bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf speciale editie dinsdag 30 juni 2015 Pagina 04 Vertrouwen is het sleutelwoord Pagina 05 Nieuwe

Nadere informatie

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 INLEIDING INHOUDSOPGAVE WAT VINDEN IT ERS ER ZELF VAN? IT ers werven is voor sommige recruiters en bedrijven een leuke

Nadere informatie

Duurzaam HRM Business of fata morgana?

Duurzaam HRM Business of fata morgana? Business of fata morgana? Mogen we gewagen van duurzaam HRM? Tijdens de crisis bleek HRM vaak juist niet duurzaam. Onder financiële druk gingen tal van uitstekende én nuttige initiatieven al gauw voor

Nadere informatie

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 20 NOVEMBER 2009. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. COMPLEET OVERZICHT VAN DE BELGISCHE ICT-SECTOR Trekt ICT weer

Nadere informatie

4 op de 10 werknemers willen binnen de 2 jaar een nieuwe werkgever HOE MOET HET NU VERDER? KOEN BUYSE

4 op de 10 werknemers willen binnen de 2 jaar een nieuwe werkgever HOE MOET HET NU VERDER? KOEN BUYSE Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be ANDERS HOE MOET HET NU VERDER? 4 scenario s gewikt en gewogen blz. 4 KOEN BUYSE Zornik na het sabbatjaar

Nadere informatie

Sco o p o p mens e n werk

Sco o p o p mens e n werk 19 Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD WORX - Ja a r g a n g 5 - n r.19 d e c e m b e r 2007 - j a n u a r i - f e b r u a r i 2008 A f

Nadere informatie

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor Ne noeste werker Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job Auteur: Peter Catthoor Van West-Vlamingen wordt vaak het traditionele beeld opgehangen van een noeste, harde werker die zijn principes en waarden

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek

Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek vast tijdelijk Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor Een Manpower Witboek Voorwoord Flexibiliteit en betrokkenheid bijten elkaar niet Niet alleen het uitzendbureau, ook de inlener

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 21 NOVEMBER 2008. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. > EEN DUIK IN DE BELGISCHE ICT-SECTOR > DE STRIJD OM DE VERWENDE

Nadere informatie

Schaarste op de arbeidsmarkt

Schaarste op de arbeidsmarkt Zaterdag 21 en zondag 22 mei 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be BANK & FINANCIËN 1 op 3 wil ander werk blz. 9 ADRIAAN VAN DEN HOOF Ik doe alles uit extreme goesting

Nadere informatie

MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 IN 10 JAAR BINNEN. Ik was binnen zonder dat ik het besefte

MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 IN 10 JAAR BINNEN. Ik was binnen zonder dat ik het besefte Zaterdag 7 en zondag 8 juli 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be KASSA, KASSA Knelpunt kleinhandel Blz. 6 MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 COLUMN Niets

Nadere informatie