De Agile Organisatie. Edgar van der Kolk Augustus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Agile Organisatie. Edgar van der Kolk Augustus 2013 edgarvanderkolk@hotmail.com www.edgarvanderkolk.nl. www.edgarvanderkolk.nl"

Transcriptie

1 De Agile Organisatie Edgar van der Kolk Augustus 2013

2 Deze wil u ervan overtuigen waarom en hoe kennisintensieve produc/eorganisa/es zich moeten omvormen naar agile

3 Inhoud Het agile gedachtengoed Wat is agile Waarom is agile belangrijk De klassieke Hoe klassieke falen verschijnselen in klassieke De speedboot- Klassieke ankers vs Agile brandstof Klassieke vs agile Agile misverstanden Wanneer agile Wie doen aan agile De agile Principes Dynamische (0-5) The Wheel of Agile Management naar agile Te gebruiken krachten Verandering van gedrag en betekenisgeving Aarzelingen Twaalf leerprincipes Tips voor de agile coach Agile als succesrecept? Bewijs van succes Andere succesfactoren

4 Het agile gedachtengoed

5 Wat is agile Agile is de bekwaamheid van om snel en wendbaar waarde te leveren. agile ˈajəl able to move quickly and easily: Ruth was as agile as a monkey. able to think and understand quickly: his vague manner concealed an agile mind. ORIGIN late Middle English: via French from agilis, from agere do.

6 Waarom is agile belangrijk Klanten zijn veeleisender geworden, zij willen snel, volledig en op maat geholpen worden in hun klantvraag zonder van het kastje naar de muur te worden gestuurd en zij willen dat toegezegde belo^en worden ingevuld volgens hun beleving van kwaliteit. De omgeving waarin hun producten of diensten leveren zijn onbeïnvloedbaarder geworden door het ontstaan van ketena`ankelijkheden. moeten daarom sneller kunnen bijschakelen, van plan kunnen veranderen. De markt is geworden door globalisering, internet en de druk op een to- market. Dit vraagt van dat zij snelheid brengen in hun productontwikkeling.

7 De klassieke organisatie De klassieke organisa/e is niet in staat agile te zijn.

8 Hoe klassieke organisaties falen De klassieke organisa/e hee= zijn oorsprong in Taylorisme (scheiding denken- doen), sociaal- darwinisme en ra/onalisme en zit diepgeworteld in ons gedrag. Hieronder een aantal inrich/ngskenmerken van klassieke organisa/es en de problemen die hieruit voortvloeien. Inrich'ngskenmerken Hiërarchische lagen Beleidsmakers arbeidsdeling Projectleiders Processturing Problemen die hieruit voortvloeien Trage besluitvorming Veel Plannen die in de la liggen Van het kastje naar de muur Ongecommieeerde medewerkers Verdwenen klant Permanente

9 Problematische verschijnselen in klassieke organisaties Uitlopende projecten Structurele achterstanden Weinig product passie Veel plannen weinig resultaat Gesloten deuren Abstracte dashboards Ontbreken gezamenlijke strategie Porbolio versnippering Onvoldoende verspreide deskundigheid Voort- schrijdend inzicht

10 De speedboot- situatie agile brandstof Om een agile organisa/e te worden moeten we klassieke ankers loslaten en agile brandstof tanken. aire teams Incrementeel werken Ritmes De agile organisa'e Waterval fasering Iso- morfisme Plan- driven Hiër- archie klassieke ankers

11 Klassieke ankers vs. Agile brandstof Watervalbenadering: het in gefaseerd uitvoeren van werk Isomorfisme: het alleen werken aan taken op een eigen Plan- driven: het bereiken van resultaat door het volgen van een plan Hiërarchie: het sturen van werk door gelaagde verantwoordelijkheid Itera/viteit: het uitvoeren van werk Mul/disciplinaire teams: het in groepsverband werken aan taken op een gezamenlijke Incrementeel: het bereiken van resultaat door hier naar toe te groeien Ritmes: het sturen van werk door ritmes en zelforganiserende teams

12 Klassieke vs. Agile werkwijzen Aspecten Klassiek Agile Processen Projecten Management Cultuur Systeem Specialismen serieel Op afstand werken Klant onder water Contractgericht Kwaliteitszorg Hiërarchie Command and control Sturen en plannen Abstracte dashboards Manager beoordeelt Vergaderingen Beweren achteraf Mens teams Hoge Valuegericht Vakmanschap Ritmes Zelforganiserend Faciliteren en evolueren Zichtbare voortgang Teams beoordelen Workshop together Q&A, LSD

13 Agile misverstanden Agile is niet anything goes, de plannen zijn enkel globaler Agile is beheersing door voortdurende vanuit korte Agile is niet goed toepasbaar, het werkt vooral bij complexere, vagere uitdagingen Agile is juist geschikt voor deadline projecten, omdat kort- cyclische oplevering de student syndrome wegneemt

14 Wanneer agile Waar wel Kennisintensieve banken, verzekeraars, so^wareontwikkeling Het agile gedachtengoed werkt bij ac/viteiten voor productontwikkeling. Dus ook bij het maken van beleid. Waar minder* transportbedrijven, fabrieken Fysieke bouwbedrijven Kennisintensieve antropocentrische ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, gevangenissen, scholen Ambachten: kappers, slagers *Bepaalde agile principes zijn wel toepasbaar in deze organisa/es, zie bijv.

15 Wie doen aan agile

16 De agile organisatie

17 Principes De agile organisa/e hanteert vijf principes in haar handelen. Deze vijf principes zijn geïnspireerd op het Agile Manifesto (agilemanifesto.org). Principe Mensen en Maken Samenwerking met de klant Openheid voor verandering Uitleg Producten/diensten die kennis of worden in hun kwaliteit door menselijke bekwaamheden bepaald. Mensen houden ervan om iets te maken. Gun hun dat geluk. De klant weet pas wat- ie wil als- ie het ziet. Zo gaat dat in productontwikkeling. Werk daarom samen. Alles verandert: de klant hee^ nieuwe wensen, we waren iets vergeten. Dit kan je niet negeren, omarm het. Mensen en leren de hele dag. Faciliteer dit leren, zorg dat het wordt, welke bekwaamheden hebben we nodig om succesvol te zijn, kijk naar jezelf en naar de omgeving.

18 Dynamische inrichting Strategy Evaluate Processes Demand Management & Workshops Engage L i s t Porbolio Sprints Faciitate Shared Vision Commit Start to End Kanbanteams Projects Deliver D e v o p s Customer Release Huddleteam Evaluate Scrumteams Finish for with the outside world

19 Praktijken - 0 Aspect Agile prak'jk Omschrijving Projecten Scrum Een framework voor de aanpak van projecten, werk met een doel. Processen/ Terugkerend werk Lean Kanban Benaderingen voor de aanpak van processen/kleine werkeenheden met lage complexiteit (terugkerend werk) So^wareontwikkeling DevOps Strategie Een aanpak die delivery mogelijk maakt. Porbolio Huddles Een manier van porboliomanagement. Management Servant leadership Een faciliterende van leidinggeven. Cultuur Een cultuur waarin leren, groei en performing centraal staan. Dit overzicht is niet compleet. Wees prak/sch in het gebruik van prak/jken.

20 Praktijken 1 Strategievorming

21 Praktijken 2 Portfoliomanagement Strategy Themes Improvements IMAGINE & KNOW ENGAGE Porbolio Backlog 3 Weeks Rolling Wave Planning 3 Weeks 3 Weeks Epic 1 Epic 2 Epic 3 Epic 4 CHOOSE Epic 1 Epic 2 Scrum- team A Scrum- team B Epic 1 Epic 2 Project Backlog User Story 1 Epic 3 Epic 3 Huddle - team RANK Every 3 Weeks EXECUTE User Story 2 User Story X

22 Praktijken 3 Kanban

23 Praktijken 4 Scrum

24 Praktijken 5 DevOps

25 The Wheel of Agile Management The Wheel of Agile Management gee= de gebieden aan die in een agile organisa/e ontwikkeld dienen te worden. The Wheel of Agile Management is ontworpen door Jean Claude Grosjean, zie ux.com voor verdere informa/e.

26 Transformatie naar agile organisatie

27 Te gebruiken krachten die agile willen worden kunnen gebruik maken van de volgende aanwezige krachten: De urgen4e van de omgeving, zoals klanten die sneller producten willen, de die betere resultaten wil of managers die voorspelbaarder willen zijn. De drive van mensen om mooie dingen te maken voor blije klanten bij een die er toe doet. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals het plaeer worden van de samenleving, de groeiende nadruk op zelfredzaamheid en het flexibeler indelen van de loopbaan.

28 Verandering van gedrag en betekenisgeving Bestaand gedrag en betekenisgeving Toepassen en onder- gaan agile werken Vormen nieuwe betekenisgeving Agile worden Ervaren wat werkt* Aanpassen bestaand gedrag *Wat werkt uit zich in: sociale beloning, stressreduc/e en feitelijk succes.

29 Aarzelingen bij de transformatie Er moet toch 1 iemand verantwoord- elijk zijn? We kunnen toch gewoon een planning maken? Daar zijn we nog niet volwassen genoeg voor. We moeten niet alles veranderen. Wat ik doe is een specialisme. Scrum kan je niet gebruiken bij risicovolle projecten. We moeten wel overzicht houden. Onze omgeving is niet agile. Je hebt wel een stuurgroep nodig.

30 Twaalf leerprincipes* Principe Leren gaat het gehele lichaam aan Het brein is sociaal De mens zoekt betekenis De mens vormt patronen zijn Het brein verwerkt onderdelen en het geheel Gerichte aandacht en zijlijn waarneming tellen beide Leren is bewust en onbewust Verschillende soorten geheugen Leren is een proces Uitdaging versterkt, bedreiging verzwakt Ieder brein is uniek Implica'e Gebruik vormen in workshops waarin lichaam en zintuigen worden aangesproken Introduceer nieuwe materiaal in informele gesprekken, creër of Breng nieuwe in verband met persoonlijke interesses en indviduele vragen van betrokkenen Gebruik metaforen, toon gemeenschappelijke elementen, leg verbanden met hetgeen al bekend is Introduceer nieuw materiaal op een aantrekkelijke en uitnodigende manier, Introduceer nieuw materiaal via een ordening, maak er een project van of een groter idee Zorg voor betrokkenheid en focus en richt de Maak gebruik van vaardigheden Gebruik geheugentechnieken, vraag grondig door Geef mensen de kans zich te ontwikkelen tot expert Zorg voor een ontspannen leeromgeving, daag wel uit Zorg voor een en individueel leerproces *Bron: N. Lazeron & Dinteren, R van (2010) (p ).

31 Tips voor de agile coach* Besmet met: Enthousiasme Bedrijfsbezoeken Openheid over eigen leerproces Q&A Gebruik van woorden en symbolen Maak het fysiek ( embodied ) Verander de omgeving Laat mensen ervaren Schep iets onverwachts Gebruik terugkoppelmechanismen Beloon en straf In- en uitsluiten *Ontleend aan G. Morssinkhof, Gedraag je! (2012) Academic Service Amsterdam.

32 Agile als succesrecept?

33 Bewijs van succes Agile Survey, zie Steeds meer bedrijven werken met Scrum en Lean

34 Andere succesfactoren Agile is geen succesrecept!!!!! Succes van een wordt bepaald door vele andere factoren zoals: Structurele problemen worden opgelost Een geweldig product De juiste op het juiste moment Vakmanschap Passie voor het product of de service Succes versterkt succes, wie wint blij^ winnen Gedeeld mentaal model, ingespeeld zijn op elkaar en Een besef van wie je bent Geen a`ankelijkheden in het Wordt daarom geen agilist, kijk naar alle factoren.

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59 Whitepaper Continuous Delivery [Auteur] Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50

Nadere informatie

SCRUM VOOR MANAGERS. Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren. Rini van Solingen Rob van Lanen

SCRUM VOOR MANAGERS. Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren. Rini van Solingen Rob van Lanen SCRUM VOOR MANAGERS Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren Rini van Solingen Rob van Lanen Scrum voor managers Rini van Solingen Rob van Lanen Meer informatie over deze en andere

Nadere informatie

White paper Pink Agile Framework

White paper Pink Agile Framework Maak uw organisatie wendbaar, The Pink Way Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT-dienstverlening

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

Scrum. een beschrijving. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance, Inc.

Scrum. een beschrijving. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance, Inc. Scrum een beschrijving V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance, Inc. Vertaald naar het Nederlands door Jef Cumps, Kris Philippaerts, Hubert Smits - februari 2013 Noot van de vertalers: De originele, Engelse terminologie

Nadere informatie

Figuur 1 geeft dit weer. Een goede inzet van HRD draagt bij aan de prestaties van de onderneming. Fig uur 1

Figuur 1 geeft dit weer. Een goede inzet van HRD draagt bij aan de prestaties van de onderneming. Fig uur 1 HRD-model voor startende ondernemingen in de detailhandel Bent u van plan een onderneming te beginnen of bent u korter dan zes jaar eigenaar van een onderneming in de detailhandel? Dan behoort u tot de

Nadere informatie

CENTRUM VOOR LEIDERSCHAP

CENTRUM VOOR LEIDERSCHAP CENTRUM VOOR LEIDERSCHAP Leiderschapontwikkeling Inspiratie & wijsheid Dialoog Kennis & expertise onderzoek advies training aandacht - verbindng - vertrouwen De globalisering en de ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

Inhoud. 1: Inleiding 3. 2: Wat is Scrum? 9. 3: Scrum in theorie 29. 4: Starten met de Scrum-methodiek 63

Inhoud. 1: Inleiding 3. 2: Wat is Scrum? 9. 3: Scrum in theorie 29. 4: Starten met de Scrum-methodiek 63 Voorwoord Sinds een aantal jaar coach ik softwareontwikkelteams van bedrijven en help ik de teams met het verbeteren van hun productiviteit en de kwaliteit van de software. De coaching bestaat vaak uit

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

DevOps maakt af wat Agile begon

DevOps maakt af wat Agile begon 1 van 5 20-8-2013 19:06 Wachtwoord vergeten Registreren DevOps maakt af wat Agile begon 14-01-2013 13:42 Door Anko Tijman Lees meer artikelen over: Testing, Agile Er zijn 14 reacties op dit artikel Permalink

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Generatief leiderschap in teams en groepen

Generatief leiderschap in teams en groepen Generatief leiderschap in teams en groepen Petra VAN DE KOP INLEIDING In 2011 las ik in Business Spiritualiteit Magazine een artikel waarin Paul de Blot met Ivo Callens in gesprek gaat over generatief

Nadere informatie

De performance manager

De performance manager Trefwoorden: Performance management Leidinggeven Samenwerken De juiste balans tussen kaders stellen en ruimte geven De performance manager Hoe zorg je er als manager voor dat mensen gemotiveerd aan de

Nadere informatie

ELEMENTAIR LEIDERSCHAP

ELEMENTAIR LEIDERSCHAP ELEMENTAIR LEIDERSCHAP leiderschap in Nederland 2011 Hoe eenvoudig een systeem kan zijn en leiderschap een fundamentele wending kan geven Wanneer ben ik als leider in mijn element? antwoord van een Goeroe

Nadere informatie

Leiderschap in turbulente tijden. Walter Ligthart / partner Twynstra Gudde Roline Roos / adviseur Twynstra Gudde Bianca Buts / adviseur Adviestalent

Leiderschap in turbulente tijden. Walter Ligthart / partner Twynstra Gudde Roline Roos / adviseur Twynstra Gudde Bianca Buts / adviseur Adviestalent Leiderschap in turbulente tijden Walter Ligthart / partner Twynstra Gudde Roline Roos / adviseur Twynstra Gudde Bianca Buts / adviseur Adviestalent Inhoud Woord vooraf Managementsamenvatting Inleiding

Nadere informatie

Rini weet raad. Rini weet raad

Rini weet raad. Rini weet raad weet raad weet raad Vroeger beantwoordde Mona in de Story de vragen van lezers. Vragen over over eenvoudige praktische problemen Lieve Mona, hoe krijg ik vetvlekken uit mijn witte blouse? en vragen over

Nadere informatie

Raamwerk voor het inrichten van de veranderorganisatie met behulp van Portfolio, Programma en Project Offices

Raamwerk voor het inrichten van de veranderorganisatie met behulp van Portfolio, Programma en Project Offices P3O Raamwerk voor het inrichten van de veranderorganisatie met behulp van Portfolio, Programma en Project Offices In november 2008 heeft het Cabinet Office een nieuwe loot aan de stam van modellen en methoden

Nadere informatie

DREAMagazine. Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4

DREAMagazine. Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4 DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL.. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4 Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand Redactioneel Voorwoord Requirements engineers bewegen

Nadere informatie

Slinger van Groei overtuiging als draaipunt van de verandering. De 6 niveaus van persoonlijke groei en professionele ontwikkeling.

Slinger van Groei overtuiging als draaipunt van de verandering. De 6 niveaus van persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Pagina 1 Slinger van Groei overtuiging als draaipunt van de verandering. De 6 niveaus van persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Inleiding Het is de mens die een organisatie levend maakt! De

Nadere informatie

Inspiratie uit de praktijk. Managers en hun teams in systemisch perspectief

Inspiratie uit de praktijk. Managers en hun teams in systemisch perspectief Inspiratie uit de praktijk Managers en hun teams in systemisch perspectief Esther van der Valk 2010 Inleiding Managers en hun teams uit verschillende branches hebben vast verschillende problemen. Ik ben

Nadere informatie

Vijf signalen waar men alert op moet zijn

Vijf signalen waar men alert op moet zijn lean Vijf signalen waar men alert op moet zijn De onderstroom van Lean trajecten Het zijn turbulente tijden. In de markt ontstaat een nog grotere druk op organisaties en nog meer focus op kostenreductie.

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

Whitepaper Investeren in Talent. Hoe talent meer waarde oplevert voor organisaties

Whitepaper Investeren in Talent. Hoe talent meer waarde oplevert voor organisaties Whitepaper Investeren in Talent Hoe talent meer waarde oplevert voor organisaties Talent is the multiplier. The more energy and attention you invest in it, the greater the yield. The time you spend with

Nadere informatie

As each case is new, then we must think anew and act anew

As each case is new, then we must think anew and act anew As each case is new, then we must think anew and act anew van klantbewust naar klantgericht ondernemen Moderne kunst en golf zijn bezigheden die mij, naast mijn werk, veel voldoening geven. Ik denk dat

Nadere informatie

Business Agility; Sense and Respond

Business Agility; Sense and Respond Business Agility; Sense and Respond Waarom willen organisaties agile worden en op welke wijze gaan zij dat realiseren? Sense en Respond als drijfveer voor het verhogen van concurrentievoordeel. Door ir.

Nadere informatie

Goede leider motiveert juist niet

Goede leider motiveert juist niet Goede leider motiveert juist niet Hoe motiveer ik mijn medewerkers? Die vraag houdt de meeste managers momenteel bezig. Er zijn dan ook talloze artikelen en trainingen aan gewijd. Maar in de praktijk blijken

Nadere informatie

Sociale Media Strategie Hanzehogeschool Groningen

Sociale Media Strategie Hanzehogeschool Groningen Sociale Media Strategie Hanzehogeschool Groningen Sta$ureau Marke+ng & Communica+e contactpersoon: Fleur Gräper - van Koolwijk datum: september 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wat is sociale media?...

Nadere informatie

Terreinverkenning DOSSIER

Terreinverkenning DOSSIER DOSSIER Terreinverkenning Wat betekent het om vandaag leider te zijn? Wat is nodig om nu en in de toekomst organisaties te leiden? Langs alle kanten horen we dat we in complexe tijden leven, waar veranderingen

Nadere informatie