AGENTSCHAP ONDERNEMEN --- VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Alfabetische opsomming van de technologieën *

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENTSCHAP ONDERNEMEN --- VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Alfabetische opsomming van de technologieën *"

Transcriptie

1 AGENTSCHAP ONDERNEMEN --- VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Alfabetische opsomming van de technologieën * Geldig vanaf 1 februari 011 Legende :. : nummer van de technologie; in te vullen in de applicatie. MK% : Meerkostpercentage : geeft aan welk gedeelte van het investeringsbedrag in aanmerking komt voor de steunberekening. : Ecologiegetal (tussen 1 en 9) : bepaalt de hoogte van de steun. EP-Plus vavaf 1//011 Pagina 1 van 1

2 Aandachtspunten: 1 ) Bij strikt sectorgebonden technologieën wordt dit uitdrukkelijk in de naamgeving van de technologie vermeld en kunnen enkel ondernemingen die tot die sector behoren een ecologiepremie aanvragen voor deze technologieën (art. 1, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 010). ) Om als technologie in aanmerking te komen voor een ecologiepremie moeten alle essentiële investeringscomponenten van die technologie in het investeringsprogramma worden opgenomen. Essentiële investeringscomponenten zijn onderdelen van de technologie die tot de kern van de installatie behoren en die in elk mogelijke toepassing van de technologie aanwezig zijn. Indien een essentiële component niet tot het investeringsprogramma behoort kan de betreffende technologie niet aangevraagd worden. Eventuele uitzonderingen hierop dienen op voorhand besproken te worden en aanvaard door de administratie. Indien bij eindcontrole blijkt dat niet is geïnvesteerd in een essentiële component, komt de ecologiepremie voor de betreffende technologie volledig te vervallen (art. 15, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 010). ) De ecologie-investeringen, vermeld op de limitatieve technologieënlijst, die voor de onderneming verplicht zijn volgens de regelgeving van toepassing in het Vlaamse Gewest, komen niet in aanmerking voor een ecologiepremie (art. 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 010). Zo is bijvoorbeeld de recuperatie van regenwater (. 1) verplicht bij nieuwbouw. Bijgevolg komt deze technologie enkel in aanmerking bij aanpassing van bestaande terreinen en gebouwen. ) Investeringen die kunnen genieten van groenestroom-certificaten of warmtekrachtcertificaten komen niet in aanmerking voor de ecologiepremie. Ook onderdelen van een installatie die kan genieten van groenestroom-certificaten of warmtekrachtcertificaten komen niet in aanmerking (art. 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 010). EP-Plus vavaf 1//011 Pagina van 1

3 (Elektrische) warmtepomp ( met water of lucht als warmtebronsysteem) % HE Aanpassing van bestaande verfapparaten voor staand-vlot verven, inclusief de daarbjihorende software en controleapparatuur Aanpassing van de installatie voor het bedrukken zonder nawassen, met lage VOS-uitstoot en ureumvrij fixeren Aanpassing van tapijtgarenwasmachine voor de zero lozing van motwerende stoffen Aanwenden van expansie-energie (met uitzonderling van onderdelen die deel uitmaken van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie) 1 80% E Aanwenden van geothermische warmte in een gesloten systeem - boorgat-energieopslag 11 5% HE Aanwenden van geothermische warmte in een open systeem - koudewarmteopslag 11 50% HE Aanwending van de computer-to-plate (CTP) technologie voor voorinstelling van inktschuiven op de offsetdrukpersen 117 5% M Absorptiekoeling 11 5% E Actief en intelligent daglichtsysteem bij de ombouw van daken % E Afscheider op middendruk niveau bij lage densiteit polyethyleen (LDPE) productie waardoor VOS-emissies reductie 19 0% M Aftapapparatuur voor koudemiddelen bij demontage airconditioning systeem in voertuigen tijdens herstelwerkzaamheden 17 Afvalverbrandingsinstallatie met energierecuperatie die niet in aanmerking komt voor warmtekrachtcertificaten % E Automated Stacking Cranes (ASC) in haveniichtingen en goederenstations 18 0% M Automatische sorteerinstallatie om foutieve producten uit te sorteren bij multi-extrusie in de kleiverwerkende nijverheid % M EP-Plus vavaf 1//011 Pagina van 1

4 Automatische vetsmeersysteem met een biologisch afbreekbaar, niet-toxisch smeervet % M Behandelingslijn voor het verwerken van autoshredder producten. 1 0% M Biologische regeneratie-installatie voor hergebruik van waterige procesbaden voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen % M Biologische waterzuiveringsinstallatie voor het hergebruik van reinigingswater voor car-, truck-, of buswashinstallaties met een bruto jaarlijks waterverbruik van maximaal m³/jaar. 18 Brandstofcelsysteem voor de aandrijving van transportmiddelen 55 80% M Centraal ophaalsysteem voor natuursteenslib om verwerking bij een baksteenproducent mogelijk te maken 15 Centrale vochtwaterinstallatie voor offsetdrukpersen die vochtwater met een ideale en constante samenstelling produceert waardoor slechts een minimum aan isopropylalcohol nodig is % M Centrale zuivering van het op de drukpersen gebruikt waswater met het oog op hergebruik van het solvent % M CO/NH cascade koelsysteem 109 0% M CO-captatie en zuivering bij de productie van ethyleenoxide 1000 CO-reinigings- of ontvettingsinstallatie 9 9 CO-reinigingsmachine in de droogkuissector % M 9 Coëxtruder voor de vervaardiging van verpakkingsfolie die minstens voor 0% bestaat uit gerecycleerd PET (R PET) voor de voedingsindustrie 1000 Compoundeerinstallatie 8 Doosopzetmachine met alternatieve plooivolgorde 11 5% M Droge densiteitscheidingtechnologie op basis van X-ray transmissie voor het selecteren en valoriseren van samengestelde materialen en conglomeraten EP-Plus vavaf 1//011 Pagina van 1

5 Droogkamer voor het efficiënt (sneller) drogen van watergedragen verven in de houtverwerkende nijverheid met uitzondering van bepaalde toepassingen voor het aanbrengen van coatings zoals beschreven in de uitleg EEV-motor voor zware voertuigen % M Elektrisch aangedreven vaartuig of voertuig met vier wielen of meer; uitgezonderd vorkheftrucks. 1 0% M Elektrostatische verf- of lakspuitinstallatie voor het handmatig verspuiten 507 Galvanisch proces volgens het gravitationeel cascade-principe 11 0% M Gasgestookt verwarmingselement voor vloeistofbaden 55 50% E Gasgestookte (stoom)convectieoven 980 0% E Gasgestookte absorptiewarmtepomp (met water of lucht als warmtebronsysteem) % HE Gasgestookte hogedrukreiniger 77 0% E Gasgestookte infraroodpanelen voor droging van oppervlakken 59 0% E Gasverwarmde tunnelfinisher % M 1 Geavanceerd sturingssysteem voor meerdere compressoren % E 1 Gebruik van speciale, duurzame, interne paletten en oplegplaten, specifiek voor de grafische sector. 10 0% M Geothermische (elektrische) warmtepomp (bodem als warmtebronsysteem) % HE Geothermische gasgestookte absorptiewarmtepomp (bodem als warmtebronsysteem) % HE Gesloten koeltunnel door middel van indirecte koeling met buitenlucht 111 0% M GPS-systeem en dieptesonderingsapparatuur voor diepe ontginningen 1 1 EP-Plus vavaf 1//011 Pagina 5 van 1

6 Hybride aangedreven niet voor de weg bestemde mobiele machine % M Hybride aangedreven vaartuig of voertuig met vier wielen of meer % M Indirect koelsysteem op basis van alternatieve koudemiddelen of ammoniak 10 0% M Installatie met doorgedreven automatisering voor het biothermisch drogen (composteren) van mest. 115 Installatie voor compostering in open lucht onder semi-permeabele membranen in combinatie met geforceerde beluchting 18 Installatie voor de extrusie van gerecycleerde PET-vezel 1 5% M Installatie voor droge decatisering van wol % M 1 Installatie voor elektrolytische reductie van zwavelkleurstoffen Installatie voor externe recyclage van PVB (PolyVinyl Butyral) uit veiligheidsglas in de afvalverwerkingssector % M Installatie voor geforceerde beluchting bij compostering in open lucht 17 Installatie voor hergebruik van proces-, spoel-, reinigings- en afvalwater door middel van tertiaire waterzuiveringstechnieken 17 Installatie voor herwinning of hergebruik van kleurstofbaden door monitoring van de uitputting Installatie voor het concentreren van baden en herwinbaar maken van concentraten in de textielindustrie Installatie voor het gebruik van thermoplastische poeders als bindmiddel bij de productie van textiel % E Installatie voor het integreren van veredelingsoperaties zodat tussenoperaties (tussendrogen) kunnen vermeden worden % E Installatie voor motwerende behandeling van tapijt met zero emissie Installatie voor optimalisatie van de peroxidebleek EP-Plus vavaf 1//011 Pagina van 1

7 Installatie voor opvang, behandeling en gebruik van regenwater 1 Installatie voor recyclage van stofafval gevormd tijdens de productie van hout-kunststof composieten % M Investeringen voor het beperken van de consumptie van houtvrije (chemische) pulp bij pulp- en papierfabricage 118 5% M Investeringen voor het reinigen van warmgewalste plaatstalen met borstels met hergebruik van spoelwater % M Investeringen voor het verbeteren van het energetisch rendement van bestaande verdampings- en destillatietoestellen % E Inzetten van herbruikbare gasflessen 1199 Kleiwanden voor natte winning van zand en grind. 1 Koelsysteem (nieuw) op basis van alternatieve koudemiddelen (uitgezonderd ammoniak) 100 Koelsysteem (nieuw) op basis van ammoniak in de sectoren : diensten, handel, horeca, recreatie en gezondheidszorg 101 Koelsysteem (ombouw) op basis van alternatieve koudemiddelen of ammoniak in plaats van HFK's. 10 Koelsysteem voor waterloze offset (ombouw bestaande offsetpers) 10 9 Kunstgrindvervaardigings- of granulaatinstallatie 05 Lasrookdetector 10 0% E 1 Lekvrij vul- en tanksysteem 157 Low-NOx-brander met een vermogen van maximaal 00 MWt. 155 Luchtontvochtiger met tussengeschakelde warmtewisselaar 10 70% E Machine voor ontwikkeling van offsetplaten voor waterloze offset 17 9 Mechanische recyclage van LCD-schermen 17 85% M EP-Plus vavaf 1//011 Pagina 7 van 1

8 Mechanische voorzuivering van het ruw materiaal voor het verwijderen van vreemd materiaal in bestaande textielbedrijven Microgolftechniek voor het drogen van hout % M 9 Microgolftechniek voor het verduurzamen van hout % M 9 Microgolftechnologie voor de sterilisatie en pasteurisatie van voeding % M Milieuvriendelijke mobiele machine met biologisch afbreekbare olie, smeervet of hydrauliek 19 0% M Milieuvriendelijke systemen voor oppervlaktebehandeling in de textielsector. 9 Natstraalinstallatie 50 Natte scheidingsinstallatie voor zeefzand en/of granulaat 1 Nd-YAG diodegepompt lasergraveersysteem voor kunststoffen 195 0% E Niet voor de weg bestemde mobiele machine op aardgas % M Nieuwe verdampings- en destillatietoestellen op basis van mechanische damprecompressie (MDR) (Voedingssector is uitgesloten sector want hier is MDR stand der techniek) % E Olierecyclinginstallatie 70 Ombouw of vervanging van bestaande kraan- grijper constructies naar gesloten continu lossystemen bij op- en overslagactiviteiten Ombouw van bestaande "spoelen in overloop"-systemen, zodat minder koud water toegevoegd moet worden aan het vlot na het beëindigen van de verving Ombouw van bestaande niet voor de weg bestemde mobiele machine naar aardgas Ombouw van de verlichting van een bestaand gebouw naar een centraal geïntegreerd lichtregelsysteem met adresseerbare armaturen % E EP-Plus vavaf 1//011 Pagina 8 van 1

9 Ombouwset naar aardgasmotoren Ombouwset van dieselmotoren naar biodieselmotoren (Biodiesel 100%) % E Omschakeling in de spinnerij van de applicatoren voor het aanbrengen van spinolie en finishes naar volledig herwinbare formulaties (zuivere olie i.p.v. emulsies) Omschakeling van een bestaand enkelcontact procédé naar een dubbelcontactprocédé 198 Ondersteuningsventilatoren % E 1 On-site productie van stikstofgas % E Oplaadsysteem (paal) voor elektrische of hybride voertuigen % E Oppervlaktereinigingsinstallatie op basis van CO-ijskorrels 51 Permanent magneet motoren met toerentalregeling op compressoren % E 1 Plasma-oven voor de recyclage van herlaadbare batterijen % M Poedercenters 10 5% M Poederterugwininstallatie voor poederspuitcabines 107 Pontons of zeilen of morskleppen om het morsen naar oppervlaktewater bij overslagactiviteiten in havens te vermijden Productie van elektriciteit op basis van restwarmte door Organic Rankine Cycle (ORC) die niet in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten of warmùtekrachtcertificaten 19 0% E Productie van warmte op basis van de anaërobe fermentatie van afval of biomassa % HE Productie van warmte op basis van de anaërobe fermentatie van afvalwater % HE Productie van warmte op basis van de pyrolyse van biomassa % HE EP-Plus vavaf 1//011 Pagina 9 van 1

10 Productie van warmte op basis van de verbranding van biomassa (incl. houtpelletkachels) 80% HE Productie van warmte op basis van de vergassing van biomassa 11 80% HE Recuperatie van lijm uit afval via een cryogene behandeling 10 5% M Recuperatie van restenergie (warmte/koude) voor gebouwklimatisatie en/of voor gebruik in industriële processen % E Roetfilter voor bestaande zware voertuigen met euro I, II of III motor 157 Roetfilter voor niet voor de weg bestemde mobiele machine met uitzondering van grasmachines en vork- en schaarliften met een vermogen < 7 kw Selectieve Katalytische Reductie-installatie (SCR) voor bestaande zware voertuigen met euro I, II of III motor Selectieve Katalytische Reductie-installatie (SCR) voor niet voor de weg bestemde mobiele machine met uitzondering van grasmachines en vork- en schaarliften met een vermogen < 7 kw Separator voor het scheiden van vier fracties kunststoffen (polypropyleen, polyethyleen, ABS en polystyreen) uit autoshredderresidu % M Solventtafel (reinigingstafel) voor het reinigen van motoren en motoronderdelen bij sloperijen van voertuigwrakken Spaarsysteem op anti-smet-poeder-installaties op drukpersen 118 Spuitinstallatie voor watergedragen verven in de houtverwerkende nijverheid met uitzondering van bepaalde toepassingen voor het aanbrengen van coatings zoals beschreven in de uitleg % M 9 Stalen recuperatoren voor moffelovens voor warmterecuperatie 151 0% E 1 Systemen voor het afzonderlijk doseren van kleurstoffen en/of hulpmiddelen en de daarbij horende kleurstof- en/of hulpmiddelenkeuken Systemen voor het toepassen van minimale opbrengtechnieken bij bedrukken, verven en (hoog)veredelen van textiel % M EP-Plus vavaf 1//011 Pagina 10 van 1

11 Tankinfrastructuur op CBG (Compressed BioGas) Tankinfrastructuur voor biodiesel % E Tankinfrastructuur voor bio-ethanol % E Tankinfrastructuur voor CNG (compressed Natural Gass = aardgas) 1000 Tankinfrastructuur voor LBG (Liquefied BioGas) 0000 Tankinfrastructuur voor LNG (Liquefied Natural Gas) 0000 Tankinfrastructuur voor Pure Plantaardige Oliën (PPO) % E Terugwininstallatie voor waterverdunbare verf, lak, inkt of lijm 78 Terugwinningsinstallatie voor betonpuin 0 Thermische massa droger op koelcompressoren % E 1 Tri Centri Nip perspartij met geïntegreerde schoenpers voor de productie van verpakkingspapier % E 1 TRS GenSet Hydro Power % E Uitbreiding van cascadespoelinstallatie vanaf e cascade Uitdeukgereedschap voor verfsparende uitdeuktechnieken 0 Universele reiniger met geïntegreerde biotechnologie 18 UV-belichtingseenheid 0 9 Vacuümafzuiginstsallatie in de textielsector 8 Verbeterde expansieregeling voor koelinstallaties door vloeistofonderkoeling voor het expansieventiel % E Verbrandingsinstallatie op basis van biobrandstoffen % HE Verdeelinstallaties voor offsetinkt uit retourcontainer 180 EP-Plus vavaf 1//011 Pagina 11 van 1

12 Verticale schredder voor het extra verkleinen van de autoschredder producten (fluff) waardoor nog maximum 0% van de fluff wordt gestort % M Vervoer via spoorweg als vervanging van bestaande infrastructuur voor wegvervoer % E Vervoer via waterweg als vervanging van bestaande infrastructuur voor wegvervoer % E Voertuig op aardgas % M Voertuig op biobrandstof (ethanol 95%) % E Voor retourdozen aangepaste doosopzetmachine 1 0% M Voorbereidingslijn geschikt voor het inzetten van gerecycleerd keramisch materiaal in de kleiverwerkende nijverheid % M Walstroomvoorziening Warmtepompboiler 1 5% HE 1 Warmteterugwinning bij (vaat)spoelmachines of (vaat)wasmachines of wasdrogers 1 0% E Windzifter voor vaste stof met materiaalterugwinning 95 Zonneboiler 1 0% HE Zuurretardatie 105 EP-Plus vavaf 1//011 Pagina 1 van 1

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 01/07/2015

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 01/07/2015 AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 01/07/2015 Pagina 1 van 36 Aandachtspunten: 1) Bij strikt sectorgebonden technologieën

Nadere informatie

Energiesteun voor de schrijnwerkerijsector. Roadshow Springt u bewust om met energie als schrijnwerkerij? 1 en 2 december 2014 29 januari 2015

Energiesteun voor de schrijnwerkerijsector. Roadshow Springt u bewust om met energie als schrijnwerkerij? 1 en 2 december 2014 29 januari 2015 Energiesteun voor de schrijnwerkerijsector Roadshow Springt u bewust om met energie als schrijnwerkerij? 1 en 2 december 2014 29 januari 2015 Overzicht van de steunmaatregelen energie Advies Energiescan

Nadere informatie

Mijn bedrijf en mijn energie

Mijn bedrijf en mijn energie Mijn bedrijf en mijn energie Staden, zondag 30 november 2014 arch. Luc Dedeyne energieconsulent Bouwunie Subsidies voor bedrijven Bedrijven kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren

Nadere informatie

ENERGIESUBSIDIES. Valérie de Groote INDEA 26 september 2013

ENERGIESUBSIDIES. Valérie de Groote INDEA 26 september 2013 ENERGIESUBSIDIES Valérie de Groote INDEA 26 september 2013 1 FEDERAAL 2 Federaal: investeringsaftrek Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen fiscaal voordeel waarbij men een bepaald

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen

Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen ir. Paul Zeebroek VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA) VOKA - Mechelen 25 november 2009 1 Onderwerpen A. Ecologiepremie Call systeem

Nadere informatie

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken. Energie en Bedrijven. energielijst 2010. >> Als het gaat om energie en klimaat

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken. Energie en Bedrijven. energielijst 2010. >> Als het gaat om energie en klimaat Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken Energie en Bedrijven energielijst 2010 >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud 2 1. Hoe werkt de EIA? 4 1.1 De Energie-investeringsaftrek (EIA) 4 1.2

Nadere informatie

POM OOST- VLAANDEREN HAALBAARHEIDSSTUDIE VERDUURZAMING VAN MATERIALEN- EN ENERGIE- GEBRUIK OP BEDRIJVENPARK MALDEGEM1

POM OOST- VLAANDEREN HAALBAARHEIDSSTUDIE VERDUURZAMING VAN MATERIALEN- EN ENERGIE- GEBRUIK OP BEDRIJVENPARK MALDEGEM1 POM OOST- VLAANDEREN HAALBAARHEIDSSTUDIE VERDUURZAMING VAN MATERIALEN- EN ENERGIE- GEBRUIK OP BEDRIJVENPARK MALDEGEM1 Uitgevoerd door Alex Polfliet, Sabine Carton en Kim Van den Heuvel Zero Emission Solutions

Nadere informatie

Energie en Bedrijven. energielijst 2012. >> Als het gaat om energie en klimaat

Energie en Bedrijven. energielijst 2012. >> Als het gaat om energie en klimaat Energie en Bedrijven energielijst 2012 >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Inleiding 2 1. Hoe werkt de EIA? 4 1.1 De Energie-investeringsaftrek (EIA) 4 1.2 Welke kosten komen in aanmerking? 5

Nadere informatie

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven GROND voor garage- en carrosseriebedrijven Garage- en carrosseriebedrijven worden op milieuvlak vooral geconfronteerd met bedrijfsafval, de opslag van gevaarlijke stoffen, de verdamping van organische

Nadere informatie

U werkt energie- en milieubewust

U werkt energie- en milieubewust informeert - adviseert - stimuleert Subsidieleidraad voor het bedrijfsleven Agentschap Ondernemen U werkt energie- en milieubewust informeert - adviseert - stimuleert Versie april 2010 informeert - adviseert

Nadere informatie

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. * Aanslagjaar 2014. Informatie :

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. * Aanslagjaar 2014. Informatie : Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap Hoofdbestuur Brussel Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel http://www.energiesparen.be Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Nadere informatie

Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 Tweede wijziging

Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 Tweede wijziging Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directie Duurzaamheid Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 Tweede wijziging Plesmanweg 1-6 Postbus 20901 2500 EX Den Haag l Inspraaknotitie Deel 3: voorgenomen wijzigingen

Nadere informatie

Advies over de dubbeltellingregeling voor betere biobrandstoffen

Advies over de dubbeltellingregeling voor betere biobrandstoffen Advies over de dubbeltellingregeling voor betere biobrandstoffen 28 februari 2014 2 Inleiding De Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED) verplicht lidstaten om te garanderen dat het aandeel hernieuwbare energie

Nadere informatie

>> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. 1 MIA\Vamil 2013 Brochure en Milieulijst

>> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. 1 MIA\Vamil 2013 Brochure en Milieulijst MIA \Vamil 2013 Brochure en Milieulijst >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal 1 MIA\Vamil 2013 Brochure en Milieulijst naar inhoud Inhoud Inleiding 4 Waar vindt u informatie over

Nadere informatie

Biomethaanpotentieel voor Vlaanderen versie 1.0

Biomethaanpotentieel voor Vlaanderen versie 1.0 Biomethaanpotentieel voor Vlaanderen versie 1.0 Januari 2014 Werkgroep Biomethaan, coördinatie Biogas-E Auteurs: Véronique De Geest, Biogas-E (coördinator werkgroep) Lies Bamelis, DLV Inno Vision Jonathan

Nadere informatie

Millieuverklaring 2014. Gegevens 2013

Millieuverklaring 2014. Gegevens 2013 Millieuverklaring 2014 Gegevens 2013 inhoud p. 5 Voorwoord p. 6 Milieubeleid p. 10 Audi Brussels p. 14 Laat de zon maar schijnen p. 16 Audi A3 Sportback e-tron p. 18 CSR (corporate social responsibility)

Nadere informatie

e-mission HANDBOEK GiDs voor EEN GrOENE Av sector in vlaanderen

e-mission HANDBOEK GiDs voor EEN GrOENE Av sector in vlaanderen e-mission HANDBOEK Gids voor een groene av sector in Vlaanderen Kattendijkdok Antwerpen Gids voor een groene av sector in Vlaanderen FI Publishers 1 Maria Hendrikapark Oostende VOORWOORD 4 INLEIDING 7

Nadere informatie

viwta Is er plaats voor hernieuwbare energie in Vlaanderen? Studie in opdracht van het viwta Samenleving en technologie

viwta Is er plaats voor hernieuwbare energie in Vlaanderen? Studie in opdracht van het viwta Samenleving en technologie viwta Is er plaats voor hernieuwbare energie in Vlaanderen? Studie in opdracht van het viwta Samenleving en technologie 2004 door het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek

Nadere informatie

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Duurzame glastuinbouw met Warmte/Koude Opslag, WKK en Zeer Lage Temperatuur Verwarming Dit rapport werd in opdracht van InnovatieNetwerk en Stichting Innovatie

Nadere informatie

Energiesteun voor de horecasector. Roadshow Hoe energie besparen in de horeca? 18/24 maart 2/23/28 april 2014

Energiesteun voor de horecasector. Roadshow Hoe energie besparen in de horeca? 18/24 maart 2/23/28 april 2014 Energiesteun voor de horecasector Roadshow Hoe energie besparen in de horeca? 18/24 maart 2/23/28 april 2014 Overzicht van steunmaatregelen energie Advies energiescan KMO-portefeuille Investeringen ecologiesteun

Nadere informatie

VOS-emissies naar de lucht bij de productie en het industrieel gebruik van coatings, inkt en lijm in Vlaanderen

VOS-emissies naar de lucht bij de productie en het industrieel gebruik van coatings, inkt en lijm in Vlaanderen Beperkte verspreiding (Contract 01.1624) VOS-emissies naar de lucht bij de productie en het industrieel gebruik van coatings, inkt en lijm in Vlaanderen Evaluatie reductiepotentieel en implementatie van

Nadere informatie

viwta WATERSTOF dossie 1 r 7 motor van de TOEkOmST?

viwta WATERSTOF dossie 1 r 7 motor van de TOEkOmST? VIWTA Dossier 17 motor WATERSTOF van de toekomst? In hoever bepaalt waterstof onze toekomstige energievoorziening? Inhoudstafel... 2 1. Voorwoord... 3 2. Waarom komt waterstof steeds meer in beeld?...

Nadere informatie

VLAREA + bijlage(n) Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer

VLAREA + bijlage(n) Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de

Nadere informatie

Informatieblad. Vleesindustrie. t.b.v. energie in de milieuvergunning voor niet MJA-inrichtingen

Informatieblad. Vleesindustrie. t.b.v. energie in de milieuvergunning voor niet MJA-inrichtingen E07 ENERGIE Informatieblad Vleesindustrie t.b.v. energie in de milieuvergunning voor niet MJA-inrichtingen informatiecentrum Milieuvergunningen Vleesindustrie Een uitgave van het Informatiecentrum Milieuvergunningen

Nadere informatie

(Brand)stof tot nadenken 25 vragen en antwoorden over brandstof en voertuigtechniek

(Brand)stof tot nadenken 25 vragen en antwoorden over brandstof en voertuigtechniek (Brand)stof tot nadenken 25 vragen en antwoorden over brandstof en voertuigtechniek Dit is een uitgave van Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit Postbus 74800 1070 DM Amsterdam Telefoon 020-504 49 49 www.bovag.nl

Nadere informatie

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr.

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr. Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam rapport 4GDJ-CO2.EEI.R Opdrachtgever : Gebr. de Jongh BV Rapportnummer : 4GDJ-CO2.EEI.R Auteur : drs. ing. J.A. van

Nadere informatie

ISO 26000. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

ISO 26000. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ISO 26000 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Goed ondernemerschap draagt bij aan de kwaliteit van de samenleving, waarin de factoren mens, maatschappij (people) en milieu (planet) een aandeel leveren

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN rond AFVAL

VRAGEN & ANTWOORDEN rond AFVAL VRAGEN & ANTWOORDEN rond AFVAL A1. Welke bedrijfsafvalstoffen moet ik apart opslaan en laten ophalen? Een overzicht van de verschillende afvalstoffen De afvalstoffenreglementering VLAREA verplicht de afzonderlijke

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLAV1-2012-0441/HS Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER FRIED VAN OPSTAL MET BETREKKING TOT

Nadere informatie

Koolzaadolie verkopen als brandstof hoe begin ik eraan?

Koolzaadolie verkopen als brandstof hoe begin ik eraan? Koolzaadolie verkopen als brandstof hoe begin ik eraan? 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Steunmogelijkheden 7 2.1 Europese inkomenssteun voor de teelt van gewassen, bestemd voor biobrandstoffen 7 2.1.1

Nadere informatie