AGENTSCHAP ONDERNEMEN --- VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Alfabetische opsomming van de technologieën *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENTSCHAP ONDERNEMEN --- VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Alfabetische opsomming van de technologieën *"

Transcriptie

1 AGENTSCHAP ONDERNEMEN --- VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Alfabetische opsomming van de technologieën * Geldig vanaf 1 februari 011 Legende :. : nummer van de technologie; in te vullen in de applicatie. MK% : Meerkostpercentage : geeft aan welk gedeelte van het investeringsbedrag in aanmerking komt voor de steunberekening. : Ecologiegetal (tussen 1 en 9) : bepaalt de hoogte van de steun. EP-Plus vavaf 1//011 Pagina 1 van 1

2 Aandachtspunten: 1 ) Bij strikt sectorgebonden technologieën wordt dit uitdrukkelijk in de naamgeving van de technologie vermeld en kunnen enkel ondernemingen die tot die sector behoren een ecologiepremie aanvragen voor deze technologieën (art. 1, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 010). ) Om als technologie in aanmerking te komen voor een ecologiepremie moeten alle essentiële investeringscomponenten van die technologie in het investeringsprogramma worden opgenomen. Essentiële investeringscomponenten zijn onderdelen van de technologie die tot de kern van de installatie behoren en die in elk mogelijke toepassing van de technologie aanwezig zijn. Indien een essentiële component niet tot het investeringsprogramma behoort kan de betreffende technologie niet aangevraagd worden. Eventuele uitzonderingen hierop dienen op voorhand besproken te worden en aanvaard door de administratie. Indien bij eindcontrole blijkt dat niet is geïnvesteerd in een essentiële component, komt de ecologiepremie voor de betreffende technologie volledig te vervallen (art. 15, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 010). ) De ecologie-investeringen, vermeld op de limitatieve technologieënlijst, die voor de onderneming verplicht zijn volgens de regelgeving van toepassing in het Vlaamse Gewest, komen niet in aanmerking voor een ecologiepremie (art. 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 010). Zo is bijvoorbeeld de recuperatie van regenwater (. 1) verplicht bij nieuwbouw. Bijgevolg komt deze technologie enkel in aanmerking bij aanpassing van bestaande terreinen en gebouwen. ) Investeringen die kunnen genieten van groenestroom-certificaten of warmtekrachtcertificaten komen niet in aanmerking voor de ecologiepremie. Ook onderdelen van een installatie die kan genieten van groenestroom-certificaten of warmtekrachtcertificaten komen niet in aanmerking (art. 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 010). EP-Plus vavaf 1//011 Pagina van 1

3 (Elektrische) warmtepomp ( met water of lucht als warmtebronsysteem) % HE Aanpassing van bestaande verfapparaten voor staand-vlot verven, inclusief de daarbjihorende software en controleapparatuur Aanpassing van de installatie voor het bedrukken zonder nawassen, met lage VOS-uitstoot en ureumvrij fixeren Aanpassing van tapijtgarenwasmachine voor de zero lozing van motwerende stoffen Aanwenden van expansie-energie (met uitzonderling van onderdelen die deel uitmaken van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie) 1 80% E Aanwenden van geothermische warmte in een gesloten systeem - boorgat-energieopslag 11 5% HE Aanwenden van geothermische warmte in een open systeem - koudewarmteopslag 11 50% HE Aanwending van de computer-to-plate (CTP) technologie voor voorinstelling van inktschuiven op de offsetdrukpersen 117 5% M Absorptiekoeling 11 5% E Actief en intelligent daglichtsysteem bij de ombouw van daken % E Afscheider op middendruk niveau bij lage densiteit polyethyleen (LDPE) productie waardoor VOS-emissies reductie 19 0% M Aftapapparatuur voor koudemiddelen bij demontage airconditioning systeem in voertuigen tijdens herstelwerkzaamheden 17 Afvalverbrandingsinstallatie met energierecuperatie die niet in aanmerking komt voor warmtekrachtcertificaten % E Automated Stacking Cranes (ASC) in haveniichtingen en goederenstations 18 0% M Automatische sorteerinstallatie om foutieve producten uit te sorteren bij multi-extrusie in de kleiverwerkende nijverheid % M EP-Plus vavaf 1//011 Pagina van 1

4 Automatische vetsmeersysteem met een biologisch afbreekbaar, niet-toxisch smeervet % M Behandelingslijn voor het verwerken van autoshredder producten. 1 0% M Biologische regeneratie-installatie voor hergebruik van waterige procesbaden voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen % M Biologische waterzuiveringsinstallatie voor het hergebruik van reinigingswater voor car-, truck-, of buswashinstallaties met een bruto jaarlijks waterverbruik van maximaal m³/jaar. 18 Brandstofcelsysteem voor de aandrijving van transportmiddelen 55 80% M Centraal ophaalsysteem voor natuursteenslib om verwerking bij een baksteenproducent mogelijk te maken 15 Centrale vochtwaterinstallatie voor offsetdrukpersen die vochtwater met een ideale en constante samenstelling produceert waardoor slechts een minimum aan isopropylalcohol nodig is % M Centrale zuivering van het op de drukpersen gebruikt waswater met het oog op hergebruik van het solvent % M CO/NH cascade koelsysteem 109 0% M CO-captatie en zuivering bij de productie van ethyleenoxide 1000 CO-reinigings- of ontvettingsinstallatie 9 9 CO-reinigingsmachine in de droogkuissector % M 9 Coëxtruder voor de vervaardiging van verpakkingsfolie die minstens voor 0% bestaat uit gerecycleerd PET (R PET) voor de voedingsindustrie 1000 Compoundeerinstallatie 8 Doosopzetmachine met alternatieve plooivolgorde 11 5% M Droge densiteitscheidingtechnologie op basis van X-ray transmissie voor het selecteren en valoriseren van samengestelde materialen en conglomeraten EP-Plus vavaf 1//011 Pagina van 1

5 Droogkamer voor het efficiënt (sneller) drogen van watergedragen verven in de houtverwerkende nijverheid met uitzondering van bepaalde toepassingen voor het aanbrengen van coatings zoals beschreven in de uitleg EEV-motor voor zware voertuigen % M Elektrisch aangedreven vaartuig of voertuig met vier wielen of meer; uitgezonderd vorkheftrucks. 1 0% M Elektrostatische verf- of lakspuitinstallatie voor het handmatig verspuiten 507 Galvanisch proces volgens het gravitationeel cascade-principe 11 0% M Gasgestookt verwarmingselement voor vloeistofbaden 55 50% E Gasgestookte (stoom)convectieoven 980 0% E Gasgestookte absorptiewarmtepomp (met water of lucht als warmtebronsysteem) % HE Gasgestookte hogedrukreiniger 77 0% E Gasgestookte infraroodpanelen voor droging van oppervlakken 59 0% E Gasverwarmde tunnelfinisher % M 1 Geavanceerd sturingssysteem voor meerdere compressoren % E 1 Gebruik van speciale, duurzame, interne paletten en oplegplaten, specifiek voor de grafische sector. 10 0% M Geothermische (elektrische) warmtepomp (bodem als warmtebronsysteem) % HE Geothermische gasgestookte absorptiewarmtepomp (bodem als warmtebronsysteem) % HE Gesloten koeltunnel door middel van indirecte koeling met buitenlucht 111 0% M GPS-systeem en dieptesonderingsapparatuur voor diepe ontginningen 1 1 EP-Plus vavaf 1//011 Pagina 5 van 1

6 Hybride aangedreven niet voor de weg bestemde mobiele machine % M Hybride aangedreven vaartuig of voertuig met vier wielen of meer % M Indirect koelsysteem op basis van alternatieve koudemiddelen of ammoniak 10 0% M Installatie met doorgedreven automatisering voor het biothermisch drogen (composteren) van mest. 115 Installatie voor compostering in open lucht onder semi-permeabele membranen in combinatie met geforceerde beluchting 18 Installatie voor de extrusie van gerecycleerde PET-vezel 1 5% M Installatie voor droge decatisering van wol % M 1 Installatie voor elektrolytische reductie van zwavelkleurstoffen Installatie voor externe recyclage van PVB (PolyVinyl Butyral) uit veiligheidsglas in de afvalverwerkingssector % M Installatie voor geforceerde beluchting bij compostering in open lucht 17 Installatie voor hergebruik van proces-, spoel-, reinigings- en afvalwater door middel van tertiaire waterzuiveringstechnieken 17 Installatie voor herwinning of hergebruik van kleurstofbaden door monitoring van de uitputting Installatie voor het concentreren van baden en herwinbaar maken van concentraten in de textielindustrie Installatie voor het gebruik van thermoplastische poeders als bindmiddel bij de productie van textiel % E Installatie voor het integreren van veredelingsoperaties zodat tussenoperaties (tussendrogen) kunnen vermeden worden % E Installatie voor motwerende behandeling van tapijt met zero emissie Installatie voor optimalisatie van de peroxidebleek EP-Plus vavaf 1//011 Pagina van 1

7 Installatie voor opvang, behandeling en gebruik van regenwater 1 Installatie voor recyclage van stofafval gevormd tijdens de productie van hout-kunststof composieten % M Investeringen voor het beperken van de consumptie van houtvrije (chemische) pulp bij pulp- en papierfabricage 118 5% M Investeringen voor het reinigen van warmgewalste plaatstalen met borstels met hergebruik van spoelwater % M Investeringen voor het verbeteren van het energetisch rendement van bestaande verdampings- en destillatietoestellen % E Inzetten van herbruikbare gasflessen 1199 Kleiwanden voor natte winning van zand en grind. 1 Koelsysteem (nieuw) op basis van alternatieve koudemiddelen (uitgezonderd ammoniak) 100 Koelsysteem (nieuw) op basis van ammoniak in de sectoren : diensten, handel, horeca, recreatie en gezondheidszorg 101 Koelsysteem (ombouw) op basis van alternatieve koudemiddelen of ammoniak in plaats van HFK's. 10 Koelsysteem voor waterloze offset (ombouw bestaande offsetpers) 10 9 Kunstgrindvervaardigings- of granulaatinstallatie 05 Lasrookdetector 10 0% E 1 Lekvrij vul- en tanksysteem 157 Low-NOx-brander met een vermogen van maximaal 00 MWt. 155 Luchtontvochtiger met tussengeschakelde warmtewisselaar 10 70% E Machine voor ontwikkeling van offsetplaten voor waterloze offset 17 9 Mechanische recyclage van LCD-schermen 17 85% M EP-Plus vavaf 1//011 Pagina 7 van 1

8 Mechanische voorzuivering van het ruw materiaal voor het verwijderen van vreemd materiaal in bestaande textielbedrijven Microgolftechniek voor het drogen van hout % M 9 Microgolftechniek voor het verduurzamen van hout % M 9 Microgolftechnologie voor de sterilisatie en pasteurisatie van voeding % M Milieuvriendelijke mobiele machine met biologisch afbreekbare olie, smeervet of hydrauliek 19 0% M Milieuvriendelijke systemen voor oppervlaktebehandeling in de textielsector. 9 Natstraalinstallatie 50 Natte scheidingsinstallatie voor zeefzand en/of granulaat 1 Nd-YAG diodegepompt lasergraveersysteem voor kunststoffen 195 0% E Niet voor de weg bestemde mobiele machine op aardgas % M Nieuwe verdampings- en destillatietoestellen op basis van mechanische damprecompressie (MDR) (Voedingssector is uitgesloten sector want hier is MDR stand der techniek) % E Olierecyclinginstallatie 70 Ombouw of vervanging van bestaande kraan- grijper constructies naar gesloten continu lossystemen bij op- en overslagactiviteiten Ombouw van bestaande "spoelen in overloop"-systemen, zodat minder koud water toegevoegd moet worden aan het vlot na het beëindigen van de verving Ombouw van bestaande niet voor de weg bestemde mobiele machine naar aardgas Ombouw van de verlichting van een bestaand gebouw naar een centraal geïntegreerd lichtregelsysteem met adresseerbare armaturen % E EP-Plus vavaf 1//011 Pagina 8 van 1

9 Ombouwset naar aardgasmotoren Ombouwset van dieselmotoren naar biodieselmotoren (Biodiesel 100%) % E Omschakeling in de spinnerij van de applicatoren voor het aanbrengen van spinolie en finishes naar volledig herwinbare formulaties (zuivere olie i.p.v. emulsies) Omschakeling van een bestaand enkelcontact procédé naar een dubbelcontactprocédé 198 Ondersteuningsventilatoren % E 1 On-site productie van stikstofgas % E Oplaadsysteem (paal) voor elektrische of hybride voertuigen % E Oppervlaktereinigingsinstallatie op basis van CO-ijskorrels 51 Permanent magneet motoren met toerentalregeling op compressoren % E 1 Plasma-oven voor de recyclage van herlaadbare batterijen % M Poedercenters 10 5% M Poederterugwininstallatie voor poederspuitcabines 107 Pontons of zeilen of morskleppen om het morsen naar oppervlaktewater bij overslagactiviteiten in havens te vermijden Productie van elektriciteit op basis van restwarmte door Organic Rankine Cycle (ORC) die niet in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten of warmùtekrachtcertificaten 19 0% E Productie van warmte op basis van de anaërobe fermentatie van afval of biomassa % HE Productie van warmte op basis van de anaërobe fermentatie van afvalwater % HE Productie van warmte op basis van de pyrolyse van biomassa % HE EP-Plus vavaf 1//011 Pagina 9 van 1

10 Productie van warmte op basis van de verbranding van biomassa (incl. houtpelletkachels) 80% HE Productie van warmte op basis van de vergassing van biomassa 11 80% HE Recuperatie van lijm uit afval via een cryogene behandeling 10 5% M Recuperatie van restenergie (warmte/koude) voor gebouwklimatisatie en/of voor gebruik in industriële processen % E Roetfilter voor bestaande zware voertuigen met euro I, II of III motor 157 Roetfilter voor niet voor de weg bestemde mobiele machine met uitzondering van grasmachines en vork- en schaarliften met een vermogen < 7 kw Selectieve Katalytische Reductie-installatie (SCR) voor bestaande zware voertuigen met euro I, II of III motor Selectieve Katalytische Reductie-installatie (SCR) voor niet voor de weg bestemde mobiele machine met uitzondering van grasmachines en vork- en schaarliften met een vermogen < 7 kw Separator voor het scheiden van vier fracties kunststoffen (polypropyleen, polyethyleen, ABS en polystyreen) uit autoshredderresidu % M Solventtafel (reinigingstafel) voor het reinigen van motoren en motoronderdelen bij sloperijen van voertuigwrakken Spaarsysteem op anti-smet-poeder-installaties op drukpersen 118 Spuitinstallatie voor watergedragen verven in de houtverwerkende nijverheid met uitzondering van bepaalde toepassingen voor het aanbrengen van coatings zoals beschreven in de uitleg % M 9 Stalen recuperatoren voor moffelovens voor warmterecuperatie 151 0% E 1 Systemen voor het afzonderlijk doseren van kleurstoffen en/of hulpmiddelen en de daarbij horende kleurstof- en/of hulpmiddelenkeuken Systemen voor het toepassen van minimale opbrengtechnieken bij bedrukken, verven en (hoog)veredelen van textiel % M EP-Plus vavaf 1//011 Pagina 10 van 1

11 Tankinfrastructuur op CBG (Compressed BioGas) Tankinfrastructuur voor biodiesel % E Tankinfrastructuur voor bio-ethanol % E Tankinfrastructuur voor CNG (compressed Natural Gass = aardgas) 1000 Tankinfrastructuur voor LBG (Liquefied BioGas) 0000 Tankinfrastructuur voor LNG (Liquefied Natural Gas) 0000 Tankinfrastructuur voor Pure Plantaardige Oliën (PPO) % E Terugwininstallatie voor waterverdunbare verf, lak, inkt of lijm 78 Terugwinningsinstallatie voor betonpuin 0 Thermische massa droger op koelcompressoren % E 1 Tri Centri Nip perspartij met geïntegreerde schoenpers voor de productie van verpakkingspapier % E 1 TRS GenSet Hydro Power % E Uitbreiding van cascadespoelinstallatie vanaf e cascade Uitdeukgereedschap voor verfsparende uitdeuktechnieken 0 Universele reiniger met geïntegreerde biotechnologie 18 UV-belichtingseenheid 0 9 Vacuümafzuiginstsallatie in de textielsector 8 Verbeterde expansieregeling voor koelinstallaties door vloeistofonderkoeling voor het expansieventiel % E Verbrandingsinstallatie op basis van biobrandstoffen % HE Verdeelinstallaties voor offsetinkt uit retourcontainer 180 EP-Plus vavaf 1//011 Pagina 11 van 1

12 Verticale schredder voor het extra verkleinen van de autoschredder producten (fluff) waardoor nog maximum 0% van de fluff wordt gestort % M Vervoer via spoorweg als vervanging van bestaande infrastructuur voor wegvervoer % E Vervoer via waterweg als vervanging van bestaande infrastructuur voor wegvervoer % E Voertuig op aardgas % M Voertuig op biobrandstof (ethanol 95%) % E Voor retourdozen aangepaste doosopzetmachine 1 0% M Voorbereidingslijn geschikt voor het inzetten van gerecycleerd keramisch materiaal in de kleiverwerkende nijverheid % M Walstroomvoorziening Warmtepompboiler 1 5% HE 1 Warmteterugwinning bij (vaat)spoelmachines of (vaat)wasmachines of wasdrogers 1 0% E Windzifter voor vaste stof met materiaalterugwinning 95 Zonneboiler 1 0% HE Zuurretardatie 105 EP-Plus vavaf 1//011 Pagina 1 van 1

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Alfabetische opsomming van de technologieën * Geldig vanaf 2 juni 2014

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Alfabetische opsomming van de technologieën * Geldig vanaf 2 juni 2014 AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Alfabetische opsomming van de technologieën * Geldig vanaf 2 juni 2014 Legende : nr.: nummer van de technologie; in te vullen in de applicatie.

Nadere informatie

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 2 juni 2014

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 2 juni 2014 AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 2 juni 2014 Pagina 1 van 148 Aandachtspunten: 1) Bij strikt sectorgebonden technologieën

Nadere informatie

Inleiding. Voor bedrijven. Inleiding. Voor bedrijven. Voor bedrijven. Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden

Inleiding. Voor bedrijven. Inleiding. Voor bedrijven. Voor bedrijven. Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden Inleiding Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden Roel Vanderbeuren Projectverantwoordelijke WATT Roadshow Bond Beter Leefmilieu Vergroening van het wagenpark deel van totale mobility

Nadere informatie

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 01/07/2015

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 01/07/2015 AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 01/07/2015 Pagina 1 van 36 Aandachtspunten: 1) Bij strikt sectorgebonden technologieën

Nadere informatie

Aanwenden van expansie-energie (met uitzondering van onderdelen die deel uitmaken van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie)

Aanwenden van expansie-energie (met uitzondering van onderdelen die deel uitmaken van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie) Bijlage Technologienr Naam techniek 16 anwenden van expansie-energie (met uitzondering van onderdelen die deel uitmaken van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie) anwenden van expansie-energie die vrijkomt

Nadere informatie

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 17 november 2014

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 17 november 2014 GENTSCHP ONDERNEMEN * LIMITTIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 17 november 2014 Pagina 1 van 35 andachtspunten: 1) Bij strikt sectorgebonden technologieën

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor energiezuinige investeringen

Steunmaatregelen voor energiezuinige investeringen Steunmaatregelen voor energiezuinige investeringen Ontbijtvergadering energiezuinig ondernemen Sandra Voets Aartselaar - 9 oktober 2012 Overzicht energiepremies 2012 Steun voor advies en oriëntatie 1.

Nadere informatie

ENERGIESUBSIDIES. Valérie de Groote INDEA 26 september 2013

ENERGIESUBSIDIES. Valérie de Groote INDEA 26 september 2013 ENERGIESUBSIDIES Valérie de Groote INDEA 26 september 2013 1 FEDERAAL 2 Federaal: investeringsaftrek Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen fiscaal voordeel waarbij men een bepaald

Nadere informatie

Mijn bedrijf en mijn energie

Mijn bedrijf en mijn energie Mijn bedrijf en mijn energie Staden, zondag 30 november 2014 arch. Luc Dedeyne energieconsulent Bouwunie Subsidies voor bedrijven Bedrijven kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren

Nadere informatie

AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËNLIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 7/07/2017

AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËNLIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 7/07/2017 GENTSCHP INNOVEREN EN ONDERNEMEN * LIMITTIEVE TECHNOLOGIEËNLIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 7/07/2017 Pagina 1 van 46 andachtspunten: 1) Bij strikt sectorgebonden

Nadere informatie

AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËNLIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 9/01/2017

AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËNLIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 9/01/2017 GENTSCHP INNOVEREN EN ONDERNEMEN * LIMITTIEVE TECHNOLOGIEËNLIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf /01/2017 Pagina 1 van 42 andachtspunten: 1) Bij strikt sectorgebonden technologieën

Nadere informatie

Premies voor monitoring en

Premies voor monitoring en Premies voor monitoring en energiebesparende maatregelen Thomas Desnijder Overzicht energiepremies 2012 Agentschap Ondernemen: informeert, adviseert en stimuleert Wie, wat? Wie bespreken we niet: Vzw

Nadere informatie

AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËNLIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 21/04/2016

AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËNLIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 21/04/2016 GENTSCHP INNOVEREN EN ONDERNEMEN * LIMITTIEVE TECHNOLOGIEËNLIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 21/04/2016 Pagina 1 van 32 andachtspunten: 1) Bij strikt sectorgebonden

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen

Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen ir. Paul Zeebroek VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA) VOKA - Mechelen 25 november 2009 1 Onderwerpen A. Ecologiepremie Call systeem

Nadere informatie

Wetgevende aspecten: ondersteuningsmaatregelen en emissienormen

Wetgevende aspecten: ondersteuningsmaatregelen en emissienormen Wetgevende aspecten: ondersteuningsmaatregelen en emissienormen Overzicht 1. Algemeen 2. Investeringssteun 3. Certificaten 4. Emmisienormen Algemeen Bio-WKK Biomassa als duurzame brandstof groene stroom

Nadere informatie

Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder

Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder Voor kwaliteitsvolle WarmteKrachtKoppeling in Vlaanderen Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder 16/12/2010 Cogen Vlaanderen Daan Curvers COGEN Vlaanderen Houtige biomassa in de landbouw 16

Nadere informatie

Kom verder. Saxion. Kenniscentrum Design en Technologie Trends in energie voor bedrijven en bedrijventerreinen. Welkom. Jan de Wit, 20 juni 2012

Kom verder. Saxion. Kenniscentrum Design en Technologie Trends in energie voor bedrijven en bedrijventerreinen. Welkom. Jan de Wit, 20 juni 2012 Kenniscentrum Design en Technologie Trends in energie voor bedrijven en bedrijventerreinen Welkom Jan de Wit, 20 juni 2012 Vragen? Trends: 1. Energiebesparing door monitoring & procesbeheersing 2. Energiebesparing

Nadere informatie

HR WKK met CO 2 winning

HR WKK met CO 2 winning HR WKK met CO 2 winning Door: Herman Klein Teeselink HoSt Sheet 1 of 22 Inhoud HoSt HoSt ImtechVonkV.O.F. - Reinigen van rookgassen - Rookgascondensor / Scrubber - Nat elektrostatisch filter - Waterbehandeling

Nadere informatie

AGENTSCHAP ONDERNEMEN --- VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type *

AGENTSCHAP ONDERNEMEN --- VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * AGENTSCHAP ONDERNEMEN --- VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 16 oktober 2012 Pagina 1 van 130 Aandachtspunten: 1

Nadere informatie

Promotie van milieuvriendelijke koeling in Vlaanderen

Promotie van milieuvriendelijke koeling in Vlaanderen Promotie van milieuvriendelijke koeling in Vlaanderen Eddy Jonckheere Afdeling Bedrijfs- en Omgevingssteun Studiedag reductie F-gassen bij koeling 7 juli 2016 - Brussel Agentschap Innoveren & Ondernemen

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2016, Vito, oktober 2017 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2016 bedraagt 6,4% Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Wat kunnen we nog meer met onze restwarmte? 15 november 2007 Tom den Hartog Consultant Energy Systems Cumae BV

Wat kunnen we nog meer met onze restwarmte? 15 november 2007 Tom den Hartog Consultant Energy Systems Cumae BV Wat kunnen we nog meer met onze restwarmte? 15 november 2007 Tom den Hartog Consultant Energy Systems Cumae BV Overzicht van de presentatie Overzicht aanbod van restwarmte. Aanpak restwarmte in de papierindustrie.

Nadere informatie

AGENTSCHAP ONDERNEMEN --- VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type *

AGENTSCHAP ONDERNEMEN --- VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * AGENTSCHAP ONDERNEMEN --- VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 1 februari 2011 Pagina 1 van 169 Aandachtspunten: 1

Nadere informatie

Beste Beschikbare Technieken voor de grafische sector

Beste Beschikbare Technieken voor de grafische sector 03/06/2014 Beste Beschikbare Technieken voor de grafische sector Toon Smets BBT studiedag, 8.05.2014, Leuven Inhoud 1. Inleiding 2. Scope en aandachtspunten 3. Situering van de sector 4. Processen en milieuaspecten

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2015, Vito, september 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2015 bedraagt 6,0 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Jan Schouten. Volvo Truck Nederland

Jan Schouten. Volvo Truck Nederland Jan Schouten Quality Safety Environmental care A company driven by strong core values CO 2 -neutrale productie Eerste 100 % CO 2 -neutrale truckfabriek in Gent Windenergie, zonne-energie, biobrandstoffen

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, februari 2015 1 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,8 % Figuur 1 zon-elektriciteit

Nadere informatie

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Studiedag elektrische wagens en laadpalen 31 mei 2012 Overview Mobimix.be? Duurzaam vlootbeheer? Technologie Milieuprestaties Financieel Conclusies + vragen Overview

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor geothermische investeringen in het Vlaamse Gewest

Steunmaatregelen voor geothermische investeringen in het Vlaamse Gewest Steunmaatregelen voor geothermische investeringen in het Vlaamse Gewest 8 november 2012 VCB - Brussel ing. Eddy Jonckheere, accountmanager transformatie & duurzaamheid - energie Overzicht Agentschap Ondernemen

Nadere informatie

Inhoudsopgave THE TRI-O-GEN ORGANIC RANKINE CYCLE. De onderneming Tri-O-Gen B.V Opgericht mei 2001 door Professor Jos van Buijtenen.

Inhoudsopgave THE TRI-O-GEN ORGANIC RANKINE CYCLE. De onderneming Tri-O-Gen B.V Opgericht mei 2001 door Professor Jos van Buijtenen. THE TRI-O-GEN ORGANIC RANKINE CYCLE Inhoudsopgave Wat we doen De onderneming De ORC installatie Processchema ORC technologie Referenties Toepassingsgebieden Brandbaar gas of vloeistof Wat we doen Tri-O-Gen

Nadere informatie

Praktijkgids Energiebesparing bij veredelingsprocessen

Praktijkgids Energiebesparing bij veredelingsprocessen 1 Inleiding... 1 2 Warmteverliezen van open verfapparaten bij temperaturen dicht bij het kookpunt... 2 3 Bobijn- en boomverfautoclaven... 3 4 Warmteherwinning... 7 5 Samenvatting van adviezen voor energiebesparingen...

Nadere informatie

De behaalde resultaten in de Belgische voedingsindustrie. Energieeffizienz in der belgischen Industrie BRÜSSEL, 12. MAI 2009

De behaalde resultaten in de Belgische voedingsindustrie. Energieeffizienz in der belgischen Industrie BRÜSSEL, 12. MAI 2009 De behaalde resultaten in de Belgische voedingsindustrie Energieeffizienz in der belgischen Industrie BRÜSSEL, 12. MAI 2009 FEVIA 450 leden-bedrijven + 26 ledengroepering 25 medewerkers Drie actie-domeinen

Nadere informatie

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën What s in it for my company? Praktijkavond Nieuwe Mobiliteit - Brugge - 11 september 2012 Overview Mobimix.be? Duurzaam vlootbeheer? Technologie Milieuprestaties

Nadere informatie

EFRO project. Factsheets rondvaart. Kennisnetwerk bijeenkomst 3 december 2012, AmsterdamRuud Verbeek

EFRO project. Factsheets rondvaart. Kennisnetwerk bijeenkomst 3 december 2012, AmsterdamRuud Verbeek EFRO project Factsheets rondvaart Kennisnetwerk bijeenkomst 3 december 2012, AmsterdamRuud Verbeek 2 Inhoud Inleiding Technische opties voor een schonere vloot Emissie in de praktijk Overzicht Conclusies

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, september 2014 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,9% Figuur 1 bio-elektriciteit

Nadere informatie

Ondersteuning voor warmtenetten. Caroline Vermeulen Vlaams Energieagentschap

Ondersteuning voor warmtenetten. Caroline Vermeulen Vlaams Energieagentschap Ondersteuning voor warmtenetten Caroline Vermeulen Vlaams Energieagentschap Beleidsnota Energie 2014-2019 Verderzetting calls voor ondersteuning groene warmte, restwarmte, injectie biomethaan Tegen eind

Nadere informatie

Restwarmtebenutting in de vleesverwerkende industrie. Case. A.(Fons)M.G. Pennartz Ir. Manager team Energie KWA Bedrijfsadviseurs B.V.

Restwarmtebenutting in de vleesverwerkende industrie. Case. A.(Fons)M.G. Pennartz Ir. Manager team Energie KWA Bedrijfsadviseurs B.V. Restwarmtebenutting in de vleesverwerkende industrie d.m.v. HT-warmtepompen Case A.(Fons)M.G. Pennartz Ir. Manager team Energie KWA Bedrijfsadviseurs B.V. Aan bod komen: Situatie omschrijving case vleesbedrijf

Nadere informatie

1.6 Alternatieve aandrijving

1.6 Alternatieve aandrijving 1.6 Alternatieve aandrijving In deze paragraaf worden alternatieve aandrijvingen behandeld. Er wordt dieper ingegaan op elektrische aandrijving waarbij batterijgestuurde aandrijving en aandrijving door

Nadere informatie

RENVOOI. Bijlage 2. Melding Activiteitenbesluit van Z.Z. Coldstore B.V. aan de Nisseweg 4 te Kruiningen

RENVOOI. Bijlage 2. Melding Activiteitenbesluit van Z.Z. Coldstore B.V. aan de Nisseweg 4 te Kruiningen Markt 2 4416 AH Kruiningen Postbus 4 4416 ZG Kruiningen T (0113) 57 17 58 F (0113) 57 38 94 E info@bouwraadhuis.nl I www.bouwraadhuis.nl KvK Middelburg 22047983 Bijlage 2. RENVOOI Melding Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Minder, anders en efficiënter

Minder, anders en efficiënter De Zonne-arc vzw Energiezuinig anders De warmtepomp, de natuur als bron van verwarming. Willy Lievens, Z.O.T. (Zacht Onthechte Technoloog) N.U.L. (Niet Uitgebluste Leraar) Minder, anders en efficiënter

Nadere informatie

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 4 juli 2013

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 4 juli 2013 AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 4 juli 2013 Pagina 1 van 148 Aandachtspunten: 1 ) Bij strikt sectorgebonden technologieën

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2014, Vito, januari 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2014 bedraagt 5,7 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

De rol van hernieuwbare brandstoffen en afval in de Vlaamse energiemix

De rol van hernieuwbare brandstoffen en afval in de Vlaamse energiemix 08/04/2011 De rol van hernieuwbare brandstoffen en afval in de Vlaamse energiemix Luc Pelkmans, VITO 4 de Vlaamse afval- en materialencongres Brugge, 6 april 2011 Inhoud» Vlaamse onderbouwing van de Belgische

Nadere informatie

Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V.

Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V. Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V. DAF Trucks N.V. blijft continu stappen voorwaarts zetten die leiden tot een verdere vermindering van de milieubelasting als gevolg van haar activiteiten en haar

Nadere informatie

Introductie HoSt B.V.

Introductie HoSt B.V. HR Hout WKK (Vink Sion) voor glastuinbouw en stadverwarming door HoSt Imtech Vonk vof door H. Klein Teeselink info@host.nl Introductie HoSt B.V. Inhoud: Waarom biomassa WKK, belang van warmte? Wie zijn

Nadere informatie

Vloeibaar aardgas - Liquid Natural Gas (LNG) Voordelen en uitdagingen. Jan Van Houwenhove 3 December 2015

Vloeibaar aardgas - Liquid Natural Gas (LNG) Voordelen en uitdagingen. Jan Van Houwenhove 3 December 2015 Vloeibaar aardgas - Liquid Natural Gas (LNG) Voordelen en uitdagingen Jan Van Houwenhove 3 December 2015 Agenda Cryo Advise Aardgas - eigenschappen Voordelen Uitdagingen Cryo Advise advies voor LNG systemen

Nadere informatie

Introductie. ir. Frank Rieck

Introductie. ir. Frank Rieck Schone mobiliteit vanuit marktperspectief Sprekers: Frank Rieck, Hogeschool Rotterdam John Akkerhuis, Gemeentewerken Rotterdam Otto Friebel, Van Gansewinkel Ad van Merrienboer, VDL Bus&Coaches Time keeper:

Nadere informatie

Dorset Droogsysteem. biomassa en pluimveemest

Dorset Droogsysteem. biomassa en pluimveemest Dorset Droogsysteem voor biomassa en pluimveemest n Drogen van Biomassa Biogasdigistaat Houtsnippers Zuiveringsslib Pluimveemest Veevoeders n Compact en flexibel n Korrelfabriek n Hygiënisatie n Wegen

Nadere informatie

Toelichting Instrument 5. Onderdeel Toolbox voor energie in duurzame gebiedsontwikkeling

Toelichting Instrument 5. Onderdeel Toolbox voor energie in duurzame gebiedsontwikkeling Toelichting Instrument 5 Onderdeel Toolbox voor energie in duurzame gebiedsontwikkeling Instrument 5, Concepten voor energieneutrale wijken De gehanteerde definitie voor energieneutraal is als volgt: Een

Nadere informatie

Soorten brandstoffen en aandrijvingen. Alternatieve Brandstoffen. Alternatieve Brandstoffen. Enkele voorbeelden. Alternatieve aandrijvingen

Soorten brandstoffen en aandrijvingen. Alternatieve Brandstoffen. Alternatieve Brandstoffen. Enkele voorbeelden. Alternatieve aandrijvingen Soorten brandstoffen en aandrijvingen WATT Roadshow wagens, alternatieve transportmiddelen en technologie De voor- en nadelen van WATT-voertuigen Prof. Joeri Van Mierlo Conventionele brandstoffen Benzine,

Nadere informatie

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Is uw bestuur er klaar voor? Praktijkdag Nieuwe Mobiliteit - Brugge - 11 september 2012 Overview Mobimix.be? Moeten we er wel klaar voor zijn? Zijn de technologieën

Nadere informatie

Learnshop INDUSTRIE & MILIEU 24/03/10. Duurzaam hergebruik van warmte-energie uit afvalwater! Ir. Marc Feyten

Learnshop INDUSTRIE & MILIEU 24/03/10. Duurzaam hergebruik van warmte-energie uit afvalwater! Ir. Marc Feyten Learnshop INDUSTRIE & MILIEU 24/03/10 Duurzaam hergebruik van warmte-energie uit afvalwater! Ir. Marc Feyten WWW.AAQUA.BE Onze referenties zijn onze visitekaartjes Meerderheid mensheid erkent klimaatopwarming

Nadere informatie

Afsluitende les. Leerlingenhandleiding. Alternatieve brandstoffen

Afsluitende les. Leerlingenhandleiding. Alternatieve brandstoffen Afsluitende les Leerlingenhandleiding Alternatieve brandstoffen Inleiding Deze chemie-verdiepingsmodule over alternatieve brandstoffen sluit aan op het Reizende DNA-lab Racen met wc-papier. Doel Het Reizende

Nadere informatie

Inleiding Basisbegrippen Energie Materialen Vormgeving Bruikbaarheid Binnenklimaat Kosten

Inleiding Basisbegrippen Energie Materialen Vormgeving Bruikbaarheid Binnenklimaat Kosten Bruikbaarheid Binnenklimaat Kosten Wat kan er gebeuren in de wereld als de productie niet kan voldoen aan de stijgende vraag? Fossiele brandstof en delfstoffen zijn eindig. Probleemstelling is dus eenvoudig

Nadere informatie

WARMTEKRACHTKOPPELING (WKK) INFOBROCHURE

WARMTEKRACHTKOPPELING (WKK) INFOBROCHURE WARMTEKRACHTKOPPELING (WKK) INFOBROCHURE Wat is het? Warmtekrachtkoppeling (WKK) is een verzamelnaam voor veel verschillende technologieën waarbij warmte en mechanische energie gelijktijdig worden opgewekt.

Nadere informatie

Watertechniek en mestverwerking

Watertechniek en mestverwerking Watertechniek en mestverwerking Workshop Wetsus & Innovatienetwerk 27 juni 2012 Leon Korving combining scientific excellence with commercial relevance 1 Rioolwater vs mest Overeenkomsten: Herkomst (vnl.

Nadere informatie

TRUE LIFE INSIDE LINEA CLIMA

TRUE LIFE INSIDE LINEA CLIMA TRUE LIFE INSIDE LINEA CLIMA LMF ontwerpt en produceert componenten en toestellen voor airconditioning, verwarming en luchtbehandeling. Werkt op een oppervlakte van ruim 6000 vierkante meter, met apparatuur

Nadere informatie

Duurzame Industrie. De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt

Duurzame Industrie. De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt Duurzame Industrie De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt De verduurzaming van Nederland en van de industrie vraagt onder andere

Nadere informatie

Steun bij energiebesparende

Steun bij energiebesparende Steun bij energiebesparende investeringen Ir. Joachim Castelain, Agentschap Ondernemen Equip-plast plast 14 mei 2014, Leuven Overzicht van steunmaatregelen energie Advies energiescan KMO-portefeuille Investeringen

Nadere informatie

nergiebesparing in de ICT

nergiebesparing in de ICT nergiebesparing in de ICT Een koud kunstje? 10 April Green IT Energy Solutions Niels Sijpheer 3671 Meter (Q=m.g.h) 100 kg massa en 1 kwh arbeid: Hoe hoog kom ik? A Minder dan100 meter B Tussen 100 en 1000

Nadere informatie

De plaats van WKK in een rationele energiepolitiek

De plaats van WKK in een rationele energiepolitiek Voor kwaliteitsvolle WarmteKrachtKoppeling in Vlaanderen De plaats van WKK in een rationele energiepolitiek Jean-Pierre Lemmens COGEN Vlaanderen easyfairs Industrie & Milieu 2010 Seminarie Bio-energie

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V.

DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V. DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V. DRIVEN BY QUALITY Voorwoord Dit verslag is het Duurzaamheidsjaarverslag van DAF Trucks N.V. betreffende het jaar 2014. De scope van het Duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

SPARK - riothermie. 29 september 2014. Rada Sukkar gfs@tauw.nl 06-15945727

SPARK - riothermie. 29 september 2014. Rada Sukkar gfs@tauw.nl 06-15945727 SPARK - riothermie 29 september 2014 Rada Sukkar gfs@tauw.nl 06-15945727 Tauw introductie TAUW BV In Top 10 van Nederlandse ingenieursbureau sinds 1928 750 medewerkers Integer Professioneel Maatschappelijk

Nadere informatie

Wat doet Cogen Projects?

Wat doet Cogen Projects? 1 Biomassa en WKK Stappenplan voor de industriële ondernemer 17 maart 2005, Eindhoven Erik Koolwijk en Joep Coenen Wat doet Cogen Projects? missie: bijdragen aan een duurzamere en betrouwbare energievoorziening

Nadere informatie

Energiesteun voor de horecasector. Roadshow Hoe energie besparen in de horeca? 18/24 maart 2/23/28 april 2014

Energiesteun voor de horecasector. Roadshow Hoe energie besparen in de horeca? 18/24 maart 2/23/28 april 2014 Energiesteun voor de horecasector Roadshow Hoe energie besparen in de horeca? 18/24 maart 2/23/28 april 2014 Overzicht van steunmaatregelen energie Advies energiescan KMO-portefeuille Investeringen ecologiesteun

Nadere informatie

Met systeemoplossingen energie besparen! Hierbij uw persoonlijke tegoedbonnen ter waarde van EUR 2.625,-

Met systeemoplossingen energie besparen! Hierbij uw persoonlijke tegoedbonnen ter waarde van EUR 2.625,- Met systeemoplossingen energie besparen! Hierbij uw persoonlijke tegoedbonnen ter waarde van EUR 2.625,- Energie-efficientie voor alle energiedragers Het complete programma met perfect op elkaar afgestemde

Nadere informatie

Duurzaam verwarmen en koelen met gas

Duurzaam verwarmen en koelen met gas Duurzame gaswarmtepompen voor o.a.: Kantoorgebouwen Frisse Scholen Verzorgingstehuizen (P4) (P6) (P7) www.gasengineering.nl Duurzaam verwarmen en koelen met gas De voordelen van verwarmen en koelen met

Nadere informatie

Warmtepompen en warmtebronnen. Warmtepompen

Warmtepompen en warmtebronnen. Warmtepompen Warmtepompen en warmtebronnen (augustus 2006) Warmtepompen Wat is een warmtepomp? Warmtepompen zijn duurzame energiesystemen die energie uit de omgeving, zoals buitenlucht, bodem of grondwater, omzetten

Nadere informatie

Afvalwater als warmtebron om proceswater op te warmen

Afvalwater als warmtebron om proceswater op te warmen Afvalwater als warmtebron om proceswater op te warmen Ir. Marc Feyten 30/03/2011 www.aaqua.be Onze referenties zijn onze visitekaartjes Blue -HEat Recovery Operation Duurzame valorisatie van laag-calorische

Nadere informatie

GEA Refrigeration Technologies

GEA Refrigeration Technologies ; 1 Applications of Refrigeration Technology Heat pumps in greenhouses Normal Cooling food retail +50 C +5 C +80 C +21 C +6 C Heat pumps for energy savings Bus & Rail AC Ice water in dairy industries Ice

Nadere informatie

EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S,

EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S, EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S, D E C O N T R A S E N D E P R E M I E S. Elektrische wagens zijn in. De We vertellen u alles wat u moet media hebben er de mond van vol, weten over elektrische wagens.

Nadere informatie

Waarom doen we het ook alweer?

Waarom doen we het ook alweer? Apart inzamelen van gft-afval Als Vereniging Afvalbedrijven stimuleren we dat al het afval in Nederland op de juiste manier wordt verwerkt. Hierbij houden we rekening met het milieu en de kosten. De meest

Nadere informatie

Brandstofcel in Woning- en Utiliteitsbouw

Brandstofcel in Woning- en Utiliteitsbouw Brandstofcel in Woning- en Utiliteitsbouw Leo de Ruijsscher Algemeen directeur De Blaay-Van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs Docent TU Delft faculteit Bouwkunde Inleiding Nu de brandstofcel langzaam

Nadere informatie

Boeren met energie. 11 November 2010

Boeren met energie. 11 November 2010 Boeren met energie 11 November 2010 Wat doen wij? Ontwikkelen projecten energie uit biomassa Opzetten expertisecentrum energie uit hout droogtechnieken stookgedrag rookgasmetingen rookgasreiniging Ontwikkelen

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Atkqkqrorav

Antwoorden AIM sessie Atkqkqrorav en AIM sessie Atkqkqrorav In de AIM heeft u tijdens sessie Atkqkqrorav op 08 07 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Checken

Nadere informatie

Leerlingenhandleiding

Leerlingenhandleiding Leerlingenhandleiding Afsluitende module Alternatieve Brandstoffen - Chemie verdieping - Ontwikkeld door dr. T. Klop en ir. J.F. Jacobs Op alle lesmaterialen is de Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk

Nadere informatie

Leefmilieu Brussel - BIM. Hernieuwbare energie

Leefmilieu Brussel - BIM. Hernieuwbare energie Hernieuwbare energie 1 1 Leefmilieu Brussel - BIM Gesticht in 1989, Leefmilieu Brussel - BIM is de administratie voor energie en leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is de gesprekspartner

Nadere informatie

Mobiliteit. Verdiepende opdracht

Mobiliteit. Verdiepende opdracht 2015 Mobiliteit Verdiepende opdracht Inleiding In dit onderdeel kun je meer leren over het onderwerp Mobiliteit. Pagina 1 Inhoud 1. Mobiliteit... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Inhoud... 3 Pagina 2 1. Mobiliteit

Nadere informatie

Revisie nummer: Z ABN-Amro Son:

Revisie nummer: Z ABN-Amro Son: Revisie nummer: 06.80.01.1Z ABN-Amro Son: 47.87.77.914 REINIGINGSMIDDELEN ELMA TEC CLEAN Sterke reinigingsmiddelen voor ultrasoonreinigers, gebruikbaar voor bijna elke reiniging. Een uitgebreide verzameling

Nadere informatie

Condenserende Ketels. Energiezuinig : niet enkel tegen de sterk gestegen energieprijzen... Laurent Vercruysse Viessmann Belgium

Condenserende Ketels. Energiezuinig : niet enkel tegen de sterk gestegen energieprijzen... Laurent Vercruysse Viessmann Belgium Condenserende Ketels Laurent Vercruysse Viessmann Belgium Vorlage 1 05/2008 Viessmann Werke Energiezuinig : niet enkel tegen de sterk gestegen energieprijzen... Maar ook : Reserve van fossiele brandstoffen

Nadere informatie

Informatieblad. Warmtepompen INLEIDING

Informatieblad. Warmtepompen INLEIDING INLEIDING Vanwege de oprakende fossiele brandstoffen worden we met zijn alle gedwongen op zoek te gaan naar verbeterde of alternatieve energieopwekkers. Van hout naar kolen naar olie naar gas en nu naar

Nadere informatie

De specialist in antistatische materialen en oppervlaktespanning

De specialist in antistatische materialen en oppervlaktespanning duurzame Antistatische additieven I Oppervlaktebehandeling I AntistatischE Apparatuur I oppervlaktespanning De specialist in antistatische materialen en oppervlaktespanning Antistatische Additieven Dit

Nadere informatie

Veiligheid en BBT/BREF. Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen

Veiligheid en BBT/BREF. Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Veiligheid en BBT/BREF Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Inhoud 1. Richtlijn Industriële Emissies 2. BBT s en BREF s 3. Richtsnoeren voor het opstellen van BREF s 4. Veiligheid

Nadere informatie

With the future in mind. De ideale oplossing voor verwarmings- en warmwaterprojecten. Condenserende ketels Boilers

With the future in mind. De ideale oplossing voor verwarmings- en warmwaterprojecten. Condenserende ketels Boilers With the future in mind De ideale oplossing voor verwarmings- en warmwaterprojecten Condenserende ketels Boilers Projecten Our excellence ACV, sinds 1922 Belgisch fabrikant van oplossingen voor verwarming

Nadere informatie

TECHNISCHE EN ECONOMISCHE HAALBAARHEIDSSTUDIE

TECHNISCHE EN ECONOMISCHE HAALBAARHEIDSSTUDIE TECHNISCHE EN ECONOMISCHE HAALBAARHEIDSSTUDIE DIT FORMULIER MOET ALLEEN INGEVULD TE WORDEN VOOR EEN NIEUW GEBOUW VAN MEER DAN 000 M² EN MINDER DAN 0 000 M² OF VOOR EEN ZWARE RENOVATIE VAN MEER DAN 5 000

Nadere informatie

De toekomst van zonnewarmte

De toekomst van zonnewarmte De toekomst van zonnewarmte Bouwen met Duurzame Energie Huib Visser Zonnewarmte (ook thermische zonne-energie genoemd) Inhoud presentatie - Groeimarkt - Wat is het? - Toepassingen - Toekomst 2 Veranderende

Nadere informatie

RI&E 3 ADVIES rapport: Energiemaatregelen. Van Elst Grafisch Afwerker BV

RI&E 3 ADVIES rapport: Energiemaatregelen. Van Elst Grafisch Afwerker BV PRAKTISCH MILIEUBELEIDIN DE GRAFIMEDIA RI&E 3 ADVIES rapport: Van Elst Grafisch Afwerker BV Uitgave van: : Dienstencentrum maandag 13 augustus 2012 Rapport van Van Elst Grafisch Afwerker BV te Apeldoorn

Nadere informatie

Energie-efficient koelen in de ICT

Energie-efficient koelen in de ICT Energie-efficient koelen in de ICT GB versus GWh Niels Sijpheer en Robert de Boer www.ecn.nl Energie en ICT: Datahotels en serverruimten 2 10-12-2009 ICT voor de energievoorziening en omgekeerd B.v. Inpassing

Nadere informatie

Uw wagenpark op biobrandstof laten rijden Een overzicht van de nieuwste mogelijkheden

Uw wagenpark op biobrandstof laten rijden Een overzicht van de nieuwste mogelijkheden Uw wagenpark op biobrandstof laten rijden Een overzicht van de nieuwste mogelijkheden Een inleiding op de Technical Guidance Koolstofkringloop Waar gaat deze folder over? Duurzame mobiliteit is een hot

Nadere informatie

Bijlage II.Categorieën activiteiten

Bijlage II.Categorieën activiteiten Bijlage II.Categorieën activiteiten 1. Installaties of delen van installaties die voor onderzoek, ontwikkeling en het testen van nieuwe producten en processen worden gebruikt, en installaties die uitsluitend

Nadere informatie

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam GREEN PACKAGE Energie uit de lucht - 100% duurzaam Het comfort van vloerverwarming, koeling en warmtapwater in een duurzaam energiesysteem voor bij u thuis. Frisse Lucht Green Package, duurzame energie

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Ate3vdc3jwm

Antwoorden AIM sessie Ate3vdc3jwm en AIM sessie Ate3vdc3jwm In de AIM heeft u tijdens sessie Ate3vdc3jwm op 16 06 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Starten

Nadere informatie

D2Recool. Duurzaam klimaatsysteem voor een comfortabel binnenklimaat. Product informatie

D2Recool. Duurzaam klimaatsysteem voor een comfortabel binnenklimaat. Product informatie D2Recool Duurzaam klimaatsysteem voor een comfortabel binnenklimaat Product informatie D2Recool: Duurzame en effectieve klimaatbeheersing De D2Recool productlijn is één van de klimaatsystemen van Dutch

Nadere informatie

Datacenterkoeling zonder F-gassen: uw data center het gehele (!) jaar compressorloos geklimatiseerd. Spreker: Marius Klerk

Datacenterkoeling zonder F-gassen: uw data center het gehele (!) jaar compressorloos geklimatiseerd. Spreker: Marius Klerk Datacenterkoeling zonder F-gassen: uw data center het gehele (!) jaar compressorloos geklimatiseerd Spreker: Marius Klerk ZONDER F-GASSEN STAAT UW DATACENTER STIL! F-gassen? gefluoreerde broeikasgassen,

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Verwarming en sanitair warm water: ontwerp en regeling Leefmilieu Brussel Overzicht van de belangrijkste warmteopwekkers Jonathan FRONHOFFS CENERGIE Doelstelling(en) van de presentatie

Nadere informatie

1.7 Kwartet over de verschillende energiebronnen

1.7 Kwartet over de verschillende energiebronnen 2. 1. Lessuggesties Oriënterende en activiteiten op klasniveau 1.7 Kwartet over de verschillende energiebronnen Dit kwartet is een syntheseactiviteit. De meeste aspecten van energie die aan bod zijn gekomen,

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012 (Som groen)

Milieubarometerrapport 2012 (Som groen) Milieubarometerrapport 2012 (Som groen) Blauwzaam energieconvenant 1 Blauwzaam EC 1 Milieubarometer - 2012 (Som groen) Blauwzaam energieconvenant 1 Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Recycling. Thermoharders & Glasvezel afval. Philip.van.caenegem@reprocover.com T: + 32 474 975 743

Recycling. Thermoharders & Glasvezel afval. Philip.van.caenegem@reprocover.com T: + 32 474 975 743 Recycling Thermoharders & Glasvezel afval Philip.van.caenegem@reprocover.com T: + 32 474 975 743 REPROCOVER IN EEN NOTENDOP Technologie en infrastructuur om afval afkomstig van thermohardende kunststoffen

Nadere informatie

Fiscaal voordeel MIA\Vamil breder toegankelijk voor mkb-metaal

Fiscaal voordeel MIA\Vamil breder toegankelijk voor mkb-metaal Persbericht Nieuwegein, 18 januari 2011 Fiscaal voordeel MIA\Vamil breder toegankelijk voor mkb-metaal In 2011 zijn er voor de metaalsector meer fiscale aftrekmogelijkheden voor milieu-investeringen. Oorzaak

Nadere informatie

MIP2 Groene Datacenters

MIP2 Groene Datacenters Gebruik van omgevingskoude Concept Gemiddelde buitentemperatuur = ca 10 C Gemiddelde binnentemperatuur = 22 tot 34 C Afhankelijk van concept binnen in het DC Afhankelijk van het gekozen koelsysteem Afhankelijk

Nadere informatie