Mijn bedrijf en mijn energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mijn bedrijf en mijn energie"

Transcriptie

1 Mijn bedrijf en mijn energie Staden, zondag 30 november 2014 arch. Luc Dedeyne energieconsulent Bouwunie

2 Subsidies voor bedrijven Bedrijven kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren in rationeel energiegebruik of groene energie. Tegemoetkomingen komen van 4 verschillende instanties : de federale overheid (FED) de Vlaamse overheid (VL) de Vlaamse elektriciteitsnetbeheerders (opgelegd door de Vlaamse overheid) (NET) in een beperkt aantal gevallen: gemeente- of provinciebestuur: informeer hiernaar! (bron :

3 Tegemoetkomingen van de federale overheid (FED) De belangrijkste tegemoetkomingen vanwege de federale overheid zijn : de verhoogde investeringsaftrek de vermindering van accijnzen en heffingen voor convenantbedrijven.

4 Verhoogde investeringsaftrek (FED) Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. De aftrek wordt verricht op de winst van het belastbaar tijdperk tijdens hetwelk de vaste activa zijn verkregen of tot stand zijn gebracht. Verhoogde aftrek voor de energiebesparende investeringen, gedaan tijdens : 2013 (aanslagjaar 2014) : 14,5% 2014 (aanslagjaar 2015) : 13,5%. (bron :

5 Tegemoetkomingen Vlaamse overheid (VL) Voor bedrijven bestaat vanuit de Vlaamse overheid: Ecologiepremie (EP-Plus) Korting onroerende voorheffing Groenestroomcertificaten Warmtekrachtcertificaten 10% bijkomende steun voor duurzame technologische ontwikkeling Financiële ondersteuning voor het verkrijgen van energie-advies Steun specifiek voor land- en tuinbouw Groene waarborg voor leningen ter financiering van enkele energiebesparende investeringen

6 Ecologiepremie (EP-plus) De ecologiepremie voor ondernemingen stimuleert om productieprocessen milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren. De Vlaamse overheid neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die een dergelijke investering met zich brengt, voor haar rekening. Investeringen die in aanmerking komen voor de ecologiepremie worden vermeld op een technologieënlijst. Aan elke technologie wordt een ecoklasse toegekend, afhankelijk van het milieu- en of energievoordeel van de technologie. Er zijn 4 ecoklassen (A tot en met D). De steun die aan elke technologie wordt toegekend varieert naargelang de ecoklasse.

7 Ecologiepremie (EP-plus) De limitatieve technologieënlijst (LTL) van de Ecologiepremie is sinds november om budgettaire redenen enorm beperkt. Momenteel staan enkel nog volgende technologieën op de lijst : REG warmtenetten expansieturbines oppervlaktewater voor chillers absorptiekoeling light catcher & intelligente lichtregelsystemen (niet vereist vanuit EPB) on-site productie stikstof gebruik van restenergie (koude/warmte) : enkel voor KMO's tot max euro investeringen HE geothermie en geothermische warmtepompen elektrische en gasgestookte warmtepompen (water/water) productie van warmte obv anaerobe fermentatie (van afval; biomassa of afvalwater) Deze ecologiepremie valt onder de bevoegdheid van het Agentschap Ondernemen. Voor verdere informatie en verduidelijkingen hieromtrent

8 Korting onroerende voorheffing voor kantoor/school

9 Groene stroomcertificaten Producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen hebben de mogelijkheid om groenestroomcertificaten te verkrijgen voor de elektriciteit die ze in het Vlaams gewest produceren uit hernieuwbare energiebronnen. In herziening Groenestroomcertificaten voor biogas, biomassa en wind kunnen aangevraagd worden bij het VEA. Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen kunnen aangevraagd worden bij de VREG. (bron :

10 Warmte-krachtcertificaten Eigenaars van een warmte-krachtinstallatie hebben de mogelijkheid om warmte-krachtcertificaten te verkrijgen. Een warmte-krachtcertificaat toont aan dat een bepaalde productieinstallatie een hoeveelheid primaire energiebesparing heeft gerealiseerd door gebruik te maken van kwalitatieve warmtekrachtkoppeling ten opzichte van een referentiecentrale en een referentieketel. In herziening Warmte-krachtcertificaten kunnen aangevraagd worden bij het VEA. De toekenning van deze certificaten gebeurt door de VREG.

11 10% bijkomende steun voor duurzame technologische ontwikkeling (DTO) Project gericht op één van zeven doelstellingen: besparing van grondstoffen; besparing van energie; reductie van emissies; vermindering van afval of andere milieuhinder; ontwikkeling van hernieuwbare grondstoffen en energiebronnen; verhoging van recycleerbaarheid van grondstoffen; verhoging van de levensduur van producten. De DTO-steunregeling komt bovenop de andere subsidiemaatregelen van het IWT. (link :

12 Financiële ondersteuning voor het verkrijgen van energie-advies Naast de gratis mogelijkheden inzake advies (zelfscan KMO's, eerstelijnsscan Agentschap Ondernemen), kan u als bedrijf ook financieel ondersteund worden indien u extern advies inwint inzake energie. KMO-portefeuille Via de KMO-portefeuille kunnen KMO's en vrije beroepen per kalenderjaar euro subsidie krijgen voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen en technologieverkenning. Meer info

13 Steun specifiek voor land- en tuinbouw VLIF-steun Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw. Naast de professionele land- en tuinbouwer komen ook de voedingsindustrie, de omkaderingssector (zoals praktijkcentra), sociale instellingen en consumentencoöperaties in aanmerking voor steun.

14 Steun specifiek voor land- en tuinbouw Technisch advies en ondersteuning inzake energiebesparing voor landbouwbedrijven en tuinders De cel Energie van het Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw biedt een energiescan aan waarbij op zoek wordt gegaan naar de grote energievreters. (Voor meer informatie kan u terecht op of via

15 Groene waarborg De groene waarborg is een waarborg voor een lening of een leasing die ondernemingen aangaan voor de financiering van energiebesparende investeringen. Deze waarborgregeling van de Vlaamse overheid is een middel om ondernemers gemakkelijker toegang te verschaffen tot krediet, voor investeringen die doorgaans niet tot de kernactiviteiten van de onderneming behoren. De groene waarborg weegt als financiering niet op de kredietlijn van de onderneming en heeft een lagere premie dan andere waarborgregelingen. Er wordt gewerkt met een beperkte lijst van toegestane energiebesparende technologieën. Via het Agentschap Ondernemen kan een attest worden opgevraagd dat bevestigt dat de geplande energiebesparende investering voorkomt op de lijst van toegestane technologieën. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de terugverdientijd van de investering kleiner is dan 10 jaar. (bron :

16 Tegemoetkomingen van de netbeheerder De netbeheerders onder de koepels van Eandis en Infrax, net als de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit (Elia) worden door de Vlaamse overheid verplicht om premies te geven indien u in een niet-woongebouw energiebesparende investeringen uitvoert. Noot: indien u als bedrijf eigenaar bent van een woongebouw, kan u ook genieten van de premies voor woningen van de netbeheerders.

17 Premies netbeheerder (bron : VEA) Energiepremies van de Vlaamse overheid via de netbeheerders voor eindfacturen vanaf 1 januari 2014 Premies 2014 via de netbeheerder Eandis/Infrax in niet-woongebouwen aangesloten op distributienet voor 1/1/2006 Dakisolatie via aannemer 6, 7 of 8 /m² (R-waarde minstens 3,5; 4,0 of 4,5 m²k/w), onbeperkt aantal m² Dakisolatie doe-het-zelf 3, 3,5 of 4 /m² (R-waarde minstens 3,5; 4,0 of 4,5 m²k/w), onbeperkt aantal m² Na-isolatie bestaande buitenmuur via buitenzijde 15 /m² (R-waarde minstens 2,0 m²k/w), onbeperkt aantal m² via aannemer Na-isolatie bestaande spouwmuur via aannemer 6 /m² (conform STS 71-1), onbeperkt aantal m² Vloerisolatie via aannemer 6 /m² (R-waarde minstens 1,2 m²k/w), onbeperkt aantal m² bij vervanging enkel glas: 12 /m² (U-waarde max 1,1 W/m²K), onbeperkt Hoogrendementsbeglazing aantal m² via aannemer bij vervanging enkel of dubbel glas: 15 /m² (U-waarde max 0,8 W/m²K), onbeperkt aantal m² Energiezuinige aanpassing premie tot euro van verlichting Premies 2014 via de netbeheerder Eandis/Infrax voor niet-woongebouwen aangesloten op het net voor 1/1/2014 (of bouwaanvraag tot 31/12/2013) Zonneboiler via aannemer 200 euro per m², max euro, max 50% factuur Warmtepomp via aannemer premie van max euro (afh. van type) Premies 2014 via de netbeheerder Eandis/Infrax: steun na audit voor niet-woongebouwen

18 Premies 2014 via de netbeheerder Eandis/Infrax voor niet-woongebouwen aangesloten op het net voor 1/1/2014 (of bouwaanvraag Premies tot 31/12/2013) netbeheerder Zonneboiler via aannemer 200 euro per m², max euro, max 50% (bron factuur : VEA) Warmtepomp via aannemer premie van max euro (afh. van type) Premies 2014 via de netbeheerder Eandis/Infrax: steun na audit voor niet-woongebouwen Voor eindfacturen vanaf 2014 bedraagt de premie 0,035 euro per bespaarde kwh primaire energie met een maximum van euro per project en per jaar. De terugverdientermijn van de investering moet steeds langer zijn dan 2 jaar. Ingeval van nieuwe installaties of uitbreidingen worden alleen de meerkosten en de meerbesparing ten opzichte van de standaardinvestering in rekening gebracht. Investeringssteun 2014 via Elia voor niet-woongebouwen Maximaal euro per jaar per eindafnemer en per site. De terugverdientermijn van de investering moet steeds langer zijn dan 2 jaar. Ingeval van nieuwe installaties of uitbreidingen worden alleen de meerkosten en de meerbesparing ten opzichte van de standaardinvestering in rekening gebracht. Cumuleren van premies van de netbeheerder en ecologiepremie Cumul mogelijk voor de investering in zonneboiler, warmtepomp en steun na audit. (meer info: ) Cumuleren van premies van de netbeheerder en verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen Cumul mogelijk voor investeringen in isolatie, zonneboiler en warmtepomp voor gebouwen die al in gebruik zijn (5 jaar voor isolatiemaatregelen, 3 jaar voor installaties). (meer info: )

19 arch. Luc Dedeyne, energieconsulent facebook.com/benergie twi2er.com/benergie