Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen"

Transcriptie

1 Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen ir. Paul Zeebroek VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA) VOKA - Mechelen 25 november Onderwerpen A. Ecologiepremie Call systeem B. Verhoogde investeringsaftrek C. Premies netbeheerder D. Certificaten Groene stroom WKK 25 november

2 A. Ecologiepremie Call systeem Agentschap Ondernemen Vlaams Energieagentschap Kenmerken van een call-systeem Minister lanceert een oproep (E : call) tot indienen van projecten gedurende een periode. Projecten moeten aan bepaalde ecologische criteria voldoen Na afsluiten van de periode : alle projecten krijgen een score en worden gerangschikt volgens de score. Budget wordt toegekend aan de best gerangschikte projecten tot uitputting van het budget. 25 november

3 2. Welke investeringen? Enkel investeringen in technologieën die voorkomen op de limitatieve technologieënlijst. milieu-investeringen investeringen op energiegebied hernieuwbare energie Warmtekrachtkoppeling 25 november Limitatieve technologieënlijst Online beschikbaar op : Ongeveer 150 technologieën verschillende voorstellingswijzen : alfabetische opsomming, per type, per sector Per call aanpasbaar 25 november

4 3. LTL - Voorbeelden Technologie (energie) nr PV 2 Windenergie # warmtepomp (elektrisch, gasgestookt, geothermisch,...) zonneboiler 1342 WKK (klassiek of micro-wkk) 1194 WKK (hernieuwbaar ) en micro-wkk op biomassa Afvalverbranding met energierecuperatie 1095 Recuperatie restwarmte vervoer via spoorweg of waterweg # # # 25 november november

5 Ecologische meerkost Is de meerkost t.o.v. een standaardtechnologie zonder de milieuvoordelen Met aftrek van opbrengsten en besparingen gedurende 5 jaar Wordt uitgedrukt als een % van de essentiële investeringscomponenten 25 november Performantiefactor Aan elke technologie wordt een performantiefactor toegekend (0 1) (= score voor de rangschikking) Technologieën met een belangrijk milieu- of energiebesparend voordeel in milieucompartimenten met nog een belangrijke afwijking ten opzichte van de Vlaamse doelstelling (MIRA-T rapport) hoge performantiefactor Jaarlijks aangepast volgens actualisatie MIRA-T rapport 25 november

6 4. Beoordeling Steun wordt verdeeld over de gunstig gerangschikte ondernemingen tot uitputting enveloppe Berekend op de meerkost van de essentiële investeringscomponenten Kleine en middelgrote ondernemingen: 40% Grote ondernemingen: 20% Maximumsteun: euro per project GO : stimulerend effect aantonen : dwz extra milieumaatregelen door de steun Voor PV : geen netto leverancier 25 november De aanvraag aanmelden via federaal token of e-id project online indienen als gevolmachtigde van de onderneming tijdens de call 1 aanvraag per onderneming per call (meerdere exploitatiezetels bundelen in 1 project) Start: na indiening van de aanvraag Einde: tot maximum 5 jaar na beslissingsdatum 25 november

7 6. Uitbetaling van de steun snelle uitbetaling: 50%: 1 maand na beslissing + start project 20%: 1 maand na beslissing + 70% gerealiseerd 30%: na volledige realisatie Uitbetaling online aanvragen ten laatste 6 maanden na beëindiging project 25 november Meer info coördinator : Robert Kinable tel 02/ webmaster : Chris Todts tel 02/ LTL-beheerder : Paul Zeebroek tel 02/ federaal token : registratieprocedure : tel 02/ vraag over concreet dossier : zie beslissingnemer van het dossier 25 november

8 B. Verhoogde investeringaftrek Vlaams Energieagentschap Koning Albert II-laan 20 bus Brussel Tel. 02/ Fax Principe Wetboek der inkomstenbelastingen (federale bevoegdheid) Wie? Nijverheids-, handels- en landbouwbedrijven, gevoerd door natuurlijke of rechtspersonen Wat? Verhoogde aftrek op de belastbare winst voor energiebesparende investeringen fiscaal attest door de Vlaamse overheid Cumuleerbaar met de ecologiepremie 25 november

9 2. Energiebesparende investeringen basisaftrek + 10% verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen : investeringen 2009 (aj 2010) : 5,5% 15,5%. 25 november Energiebesparende investeringen (2) Investeringen dienen (expliciet) vermeld te zijn op een limitatieve lijst Lijst van 12 categorieën 25 november

10 2. Energiebesparende investeringen (3) 12 categorieën 1. isolatie van gebouwen 2. isolatie van leidingen 3. isoleren van ovens 4. beperking ventilatieverliezen 5. warmterecuperatie 6. energierecuperatie 25 november Energiebesparende investeringen (4) 12 categorieën (vervolg) 7. WKK 8. verhogen rendement verbranding, verwarming, klimatisering, verlichting 9. verhogen rendement industriële processen 10. productie en gebruik biomassa 11. hernieuwbare energie 12. vervoer via spoor- of waterweg 25 november

11 3. Indienen van de aanvraag tem 31/1/2010 :op de aanvraagformulieren (downloaden via ) vanaf 1/2/2010 : wellicht elektronisch op ten laatste 3 maanden na afsluiten van het boekjaar (liefst zo snel mogelijk na facturatie en betaling investeringen) Vermelding betreffende categorieën Berekening energiebesparing Bedrag attest op basis van facturen 25 november Meer info Vlaams Energieagentschap website : ir. Frank Van Droogenbroeck tel : 02/ november

12 C. Premies netbeheerder Vlaams Energieagentschap Koning Albert II-laan 20 bus Brussel Tel. 02/ Fax Wettelijke grondslag Besluit Vlaamse Regering van 2 maart 2007 (laatst gewijzigd op 18 september 2009) Netbeheerders zijn verplicht acties te ondernemen voor primaire energiebesparing bij hun eindafnemers (o.a. onder de vorm van premies) 3,5 % van het gezamenlijk elektrisch eindverbruik van alle eindafnemers van de netbeheerder in kalenderjaar n-2 2,5% voor netbeheerders met minder dan 2500 eindafnemers 25 november

13 2. Principes voor iedereen (KMO, GO, overheid, particulier) specifieke maatregelen voor REG VEA bepaalt jaarlijks welke REG-maatregelen in aanmerking komen uniform voor gans Vlaanderen netbeheerder kiest uit deze lijst voor welke maatregelen hij een premie toekent cumuleerbaar met ecologiepremie en verhoogde investeringsaftrek 25 november Soorten premies (selectie 2010) condensatietechnieken rechtstreekse aardgasverwarming relighting en newlighting isolatie & superisolerende beglazing zonneboiler warmtepomp frequentie-omvormers HR-motoren ventilatie (warmterecuperatie) energieproject voortvloeiend uit een energie-audit 25 november

14 4. Meer info Gedetailleerd overzicht U vindt hier ook per postcode de link naar de site van de netbeheerder met info en aanvraagformulieren november D. Certificaten Groene stroom en WKK Vlaams Energieagentschap Koning Albert II-laan 20 bus Brussel Tel. 02/ Fax

15 1. Achtergrond Vlaamse doelstellingen : van 6% groene stroom in 2010 (3,3% in 2008) naar 13% in % elektriciteit uit WKK in 2010 (15,8% in 2008) Hoe? Installaties voor groene stroom krijgen groenestroom-certificaten (GSC) in functie van de geproduceerde groene stroom Installaties voor WKK krijgen warmtekrachtcertificaten (WKC) in functie van de gerealiseerde primaire energiebesparing (PEB) Bio-WKK: beide certificaten Leveranciers leveren jaarlijks GSC s en WKC s in volgens een bepaald percentage van hun leveringen. Indien te weinig certificaten boete. 25 november Principe Toekenning certificaten Vrije markt Regulator certificaten of boete Verplichting Eigenaar van WKK/HEBinstallatie Electriciteitsleverancier 25 november

16 2. Principe Groenestroomcertificaten GSC: 1 certificaat per 1000 kwh geproduceerde groene stroom huidige marktwaarde ± 108 euro minimumvergoeding via de netbeheerder PV jaar v. inst /Mwh duur contract j j j j j - 40/j 15j j 25 november Principe Groenestroomcertificaten minimumvergoeding via de netbeheerder andere groene energie jaar v. inst /Mwh duur contract wind j j waterkracht, getijde, geothermie j j 25 november

17 2. Principe Groenestroomcertificaten minimumvergoeding via de netbeheerder biomassa jaar v. inst /Mwh duur contract biomassa (bijstook), stortgas, biogas uit slibvergisting, verbranding restafval j j vaste of vloeib. biomassa, biomassa afval, ander biogas j j 25 november Principe Warmtekrachtcertificaten WKC: 1 certificaat per 1000 kwh pe ( 1 ) t.a.v. gescheiden opwekking; huidige marktwaarde ± 40 euro minimumvergoeding Degressieve steun met een minimum van 27 euro per certificaat om de 3 jaar geëvalueerd ( 1 ) pe : primaire energiebesparing 25 november

18 2. WKC : Degressieve steun 100 aanvaardbare WKC (%) % rpe 10% rpe 15% rpe 20% rpe 25% rpe aantal jaren na indienstname 25 november Meer info Vlaams Energieagentschap website : ir. Wim Buelens tel : 02/ Aanvragen certificaten : VREG tel : 02/ website : november

Mijn bedrijf en mijn energie

Mijn bedrijf en mijn energie Mijn bedrijf en mijn energie Staden, zondag 30 november 2014 arch. Luc Dedeyne energieconsulent Bouwunie Subsidies voor bedrijven Bedrijven kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren

Nadere informatie

De Overheden zetten massaal in op energie-efficiëntie bij bedrijven

De Overheden zetten massaal in op energie-efficiëntie bij bedrijven Processtappen richting energie-efficiënte exploitatie van industriële sites: Identificatie van prioritair uit te voeren maatregelen Auditing & Doorlichting Borgen energieefficiënte prestaties per project

Nadere informatie

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. * Aanslagjaar 2014. Informatie :

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. * Aanslagjaar 2014. Informatie : Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap Hoofdbestuur Brussel Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel http://www.energiesparen.be Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Nadere informatie

Alternatieve energieopwekking voor de glastuinbouw: Warmtekrachtkoppeling (WKK)

Alternatieve energieopwekking voor de glastuinbouw: Warmtekrachtkoppeling (WKK) Alternatieve energieopwekking voor de glastuinbouw: Warmtekrachtkoppeling (WKK) 19 04 2007, KHK Geel 2007 04 19 Marc Moons 1 Innovatiesteunpunt\Energie Inspiratie: Prospectie Informeren: Energie-InfoDag

Nadere informatie

Hernieuwbare energie Beleid en Ondersteuningsmaatregelen. Easy Fairs, 31 maart 2011 Tine Deheegher, ODE

Hernieuwbare energie Beleid en Ondersteuningsmaatregelen. Easy Fairs, 31 maart 2011 Tine Deheegher, ODE Hernieuwbare energie Beleid en Ondersteuningsmaatregelen Easy Fairs, 31 maart 2011 Tine Deheegher, ODE 1. ODE KOEPELORGANISATIE ODE, Organisatie Duurzame Energie Federatie Koepel technologieplatformen

Nadere informatie

ENERGIEZORG. 1. Inleiding 2. Opstarten van energiezorg 3. Subsidies energiebesparing. Voorbereid door Dirk Van den Broecke DVdB Consulting

ENERGIEZORG. 1. Inleiding 2. Opstarten van energiezorg 3. Subsidies energiebesparing. Voorbereid door Dirk Van den Broecke DVdB Consulting ENERGIEZORG Voorbereid door Dirk Van den Broecke DVdB Consulting december 2014 1. Inleiding 2. Opstarten van energiezorg 3. Subsidies energiebesparing 1 Inleiding Welke energiebesparende maatregelen hebt

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

Interreg Eco2Profit. Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland

Interreg Eco2Profit. Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Interreg Eco2Profit Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Alex Polfliet Zero Emission Solutions bvba Partners: Met de steun van: Met financiële

Nadere informatie

Vergelijking van onshore en offshore windparken in België

Vergelijking van onshore en offshore windparken in België UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Vergelijking van onshore en offshore windparken in België Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING

Nadere informatie

Alles over groene energie in uw buurt.

Alles over groene energie in uw buurt. De familie Decraene over hun houtpelletketel De familie Vander Steene over hun zonnecellen De familie Ooms over hun zonneboiler Alles over groene energie in uw buurt. De familie Karatzis over hun warmtepomp

Nadere informatie

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom Welkom 2. Beleggen in energiebesparing en alternatieve energie Een rendabele uitdaging Luc Maes, schepen van energiebeleid Gemeente Beveren Programma 1. Introductie 2. Overzicht fiscale aftrekken en premies

Nadere informatie

STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES

STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES Energie Technische of energie-verantwoordelijke STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES Tertiaire en industriële sector en collectieve huisvesting Brussels Hoofdstedelijk Gewest Versie maart

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

Groene energie op bedrijfsniveau

Groene energie op bedrijfsniveau Groene energie op bedrijfsniveau 13-01-2009 Jan Pieters TREVI nv Dulle-Grietlaan 17/1 B-9050 Gentbrugge Tel. +32 9 220 05 77 Fax +32 9 222 88 89 www.trevi-env.com 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Groene stroom

Nadere informatie

van 30 september 2011

van 30 september 2011 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk Vormgegeven Extern Verzelfstandigd Agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553

Nadere informatie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsbrief Energie 2013-2014 Met de Beleidsbrief Energie 2013-2014 worden de basisopties van het Regeerakkoord en

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2011 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

Gids duurzame aankopen Elektriciteitslevering

Gids duurzame aankopen Elektriciteitslevering Gids duurzame aankopen Elektriciteitslevering L_ALG_Energielevering_Elektriciteit Proceseigenaar : ISO-projectteam Gelinkt aan P_ALG_AankoopGoederenDiensten datum: versie: 26/09/2013 2 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL...

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

Landelijke Gilden. Welkom. Landelijke Gilden

Landelijke Gilden. Welkom. Landelijke Gilden Welkom Bespaar thuis energie Grotere investeringen Inhoudstafel Energierenovatieprogramma 2020 Belangrijke begrippen Isolatie van de gebouwschil Verwarming van de woning Het sanitair warm water Gebruik

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

OVERZICHT. Stap 1: Is de woning geschikt? 1.1 Eerst rationeel energiegebruik toepassen. 1.2 Geschikt dakvlak?

OVERZICHT. Stap 1: Is de woning geschikt? 1.1 Eerst rationeel energiegebruik toepassen. 1.2 Geschikt dakvlak? Wie fotovoltaïsche zonne-panelen wil installeren, kan genieten van diverse financiële steunmaatregelen. Voor de praktische installatie zijn ook een aantal stappen nodig: van offerte over bouwvergunning

Nadere informatie

Energie besparen bij u thuis

Energie besparen bij u thuis Energie besparen bij u thuis Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2008 bereken uw winst op www.energiesparen.be Inhoud Energie besparen: u wint altijd Energierenovatieprogramma 2020

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie