Energiesteun voor de horecasector. Roadshow Hoe energie besparen in de horeca? 18/24 maart 2/23/28 april 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiesteun voor de horecasector. Roadshow Hoe energie besparen in de horeca? 18/24 maart 2/23/28 april 2014"

Transcriptie

1 Energiesteun voor de horecasector Roadshow Hoe energie besparen in de horeca? 18/24 maart 2/23/28 april 2014

2 Overzicht van steunmaatregelen energie Advies energiescan KMO-portefeuille Investeringen ecologiesteun > verhoogde investeringsaftrek ecologiepremie plus strategische ecologiesteun REG-premies groenestroomcertificaten warmtekrachtcertificaten groene waarborg

3 Energiescan Wat Bedrijven kunnen via een gratis energiescan een beeld verkrijgen welke energiebesparingen en duurzame energieopwekkingen voor hen rendabel zijn. Hoe Het Agentschap Ondernemen heeft 5 studiebureaus (Encon, CEE, Stabo, E20, Technum) erkend voor het uitvoeren van 400-tal energiescans tot eind Wie De energiescans zijn gericht op kmo-bedrijven (excl. vzw s, overheid, landbouw). Minimum jaarverbruik kwh elektriciteit of kwh aardgas/stookolie - maximum 27,78 mio kwh primair Info en aanvraag > rubriek milieu en energie (Agentschap Ondernemen) - tel

4 KMO-portefeuille Wat De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waar tot subsidie per kalenderjaar voor de externe dienstverlening wordt verstrekt. Er zijn zes dienstenpijlers: opleiding, advies, strategisch advies, advies voor internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching. Wie kmo volgende Europese definitie (voltijds equivalenten < 250 én omzet <= 50 miljoen euro óf balanstotaal <= 43 miljoen euro) + cijfers partner en verbonden bedrijven nacelijst KMO-P van in aanmerking komend hoofdactiviteiten Nacecodes hotels & & eetgelegenheden catering zie kruispuntbank ondernemingen:

5 Voorwaarden geen energiescans geen steun voor wettelijke verplichte of repetitieve adviezen of hoofdzakelijk metingen geen engineering geen begeleiding steunaanvraag erkende dienstverlener in de kmo-p voor de pijler en thema registratie in kmo-p ten laatste 14 dagen na ondertekening overeenkomst

6 KMO-Portefeuille Pijler 1: advies Wat schriftelijk advies met implementatieplan met ondergeschikte begeleiding ervan metingen beperkt tot 30% van het advies Type energieadvies advies over energiebesparing op een bepaald thema (koeling, verwarming, ), haalbaarheidsstudies (WKK, windturbine, warmterecuperatie, ), investeringsanalyses Steun 50% max euro per kalenderjaar Info en aanvraag: lijn (Agentschap Ondernemen)

7 KMO-Portefeuille Pijler 2: strategisch advies thema energie Wat Advies over een kantelmoment in de onderneming waarvan de gevolgen moeilijk omkeerbaar zijn en een lange termijnoplossing bieden. kaderen in een energievisie met stappenplan gericht op het sluiten van energiekringloop volgens trias energeticaprincipe (energieverbruik, duurzaam opwekken, grijs energie-efficiënt) schriftelijk advies met implementatieplan met ondergeschikte begeleiding ervan metingen beperkt tot 30% van het advies verplichte technische economische haalbaarheidsstudie

8 Type energieadvies grotere haalbaarheidsstudies en investeringsanalyses, uitgebreid aantal thema s voor energiebesparing op basis van een energievisie met stappenplan Steun 50% max euro per kalenderjaar Info en aanvraag aanvraagprocedure is uitgebreider dan bij pijler advies voor ondernemen ad hoc beoordeling aanvraag en rapport in commissie lijn (Agentschap Ondernemen)

9 KMO-Portefeuille Pijler 3: coaching thema energie Wat Begeleiding bij de uitvoering van energiemaatregelen met vergelijking van het energieverbruik van de referentie- en geplande situatie. Type energiecoaching voorafgaande metingen beperkt tot 10% van de coaching opstellen lastenboek, opvragen en beoordeling offertes overlegmomenten met opdrachtgever werfbesprekingen en opvolging metingen bij oplevering installaties of gedetailleerde berekeningen Thema s 2014: optimalisatie koeling, perslucht en sanitair warm water Steun: 75% max euro per kalenderjaar lijn (Agentschap Ondernemen)

10 Ecologiesteun: ecologiepremie plus Wat Ondernemingen verkrijgen steun voor generieke investeringen in milieuvriendelijke, energiebesparende en hernieuwbare energie generieke spitstechnologieën vermeld op de limitatieve technologielijst Wie kmo en go, nacelijst ecologiesteun van in aanmerking komend hoofdactiviteiten Nacecode hotels & & eetgelegenheden catering zie kruispuntbank ondernemingen:

11 Voorwaarden aanvraag voor de start van de investering start binnen de 6 maanden na goedkeuring gevolgd door afronding na 3 jaar afschrijven op minimum 3 jaar een na realisatie 5 jaar behouden bedrijfsexploitatie in het Vlaams Gewest investeringen: materieel exclusief plaatsing niet gratis of onder bezwarende titel aan derden verstrekken niet wettelijk verplicht

12 Steun 5 tot 60 (70)% als kmo en 5 tot 50 (55%) als go max. 1 miljoen euro per 3 jaar Steunbedrag afhankelijk van KMO of GO volgens de Europese definitie milieu, energiebesparende, hernieuwbare energie ecologisch meerkostpercentage ecogetal 1 tot 9 aanvaarde essentiële componenten ecobonus : energie-/milieu-/eco-efficiëntiescan +3% als kmo milieucharter +5% als kmo Iso 14000/51000 of Emas +10%/5% als kmo/go

13 160-tal technologieën - LTL 16 jan 2014 warmtepompen geothermie actieve en passieve daglichtsystemen geïntegreerde verlichtingssystemen met adresseerbare armaturen zonneboilers warmtepompboilers warmte/kouderecuperatie op ventilatie- en koelsystemen, biomassa stookketels warmterecuperatie bij (vaat)spoel- en wasmachines of wasdrogers gasgestookte (stoom)convectieovens koelsystemen op ammoniak en alternatieve koelmiddelen Info en aanvraag: > ecologiepremie plus (Agentschap Ondernemen)

14 Vb. Elektrische warmtepomp : kmo-steun (45%x40%) = 18% op essentiële componenten.

15 Ecologiesteun: strategische ecologiesteun Wat Ondernemingen verkrijgen steun voor strategische bedrijfseigen investeringen in milieuvriendelijke, energiebesparende en hernieuwbare energie spitstechnologieën Strategisch globale energie/milieuoplossing met gesloten kringlopen en proces geïntegreerde oplossingen globale visie over duurzaam energiegebruik/milieu generieke milieu- of energiebeleidsdoelstellingen nastreven

16 Wie en Voorwaarden Idem als bij ecologiepremie plus Minimum project: 3 miljoen euro (ook gezamenlijke aanvraag) Voor niet gestandaardiseerde technologieën (geen LTL) Aandeel investeringen in aanmerking voor ecologiepremie plus (LTL) minder dan 50% Steun 15 tot 70% als kmo en 5 tot 60% als go max. 1 miljoen euro per 3 jaar 5 tot 15% meer steun wegens strategisch karakter dan bij ecologiepremie plus geen ecobonus Info en aanvraag > strategische ecologiesteun (Agentschap Ondernemen)

17 Verhoogde investeringsaftrek voor energieinvesteringen Wat De belastbare winst van een onderneming kan verminderd worden met een vast percentage (13 tot 15,5%) van de investeringen in energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie vermeld in 6 groepen met 12 categorieën.

18 Voorwaarden niet forfaitair belast aanvraag fiscaal attest ten laatste 3 maanden na afsluiten fiscaal boekjaar onderneming gebruiksrecht niet aan een derde overdragen via leasing, erfpacht, opstal of enig andere overdracht van onroerend recht overdracht gebruiksrecht enkel toegelaten aan een derde die ook in aanmerking komt en niet zelf afstaat afschrijven op minimum 3 jaar en niet bestemd voor wederverkoop bedrijfsexploitatie in het Vlaams Gewest niet wettelijk verplicht investeringen: materieel inclusief plaatsing

19 12 categorieën in 6 groepen Verbetering bestaande gebouwen (>5j) en bestaande processen (>3j) Isolatie en hoogrendementsbeglazing Isolatie van leidingen en processen Reductie ventilatieverlies (tochtsassen, automatisch sluitende poorten ) Optimalisatie verlichting, verwarming, klimatisatie Warmterecuperatie Optimalisatie van (industriële) processen (frequentiesturing, HR-motoren, ) Duurzame energieopwekking Warmtekrachtkoppeling Biomassa ketels Warmtepompen, PV-systemen, zonneboilers, windturbines, geothermie

20 Steun Aftrek van 13 tot 15,5% (naargelang aanslagjaar) belastingvoet 33,99% > zo n 5% steun > Aanslagjaar 2015 : 13,5% Info en aanvraag (Vlaams Energieagentschap)

21 REG-premies Wat Professionele verbruikers kunnen voor bepaalde energiebesparende en hernieuwbare energie investeringen in niet woongebouwen, een REG-premie krijgen van hun elektriciteitsdistributienetbeheerder Voorwaarden aanvraag premie tot 12 maanden na laatste factuur in 2014 geen investeringen in groene stroom en WKK-installaties maximum 50% van de factuur

22 Premies 2014 Bestaande gebouwen aangesloten op het net voor 1/1/2006 dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie HR-beglazing relighting Gebouwen aangesloten op het net voor 1/1/2014 of stedenbouwkundige aanvraag voor 1/1/2014 Warmtepompen (die niet actief kunnen koelen) zonneboiler REG-premie na energieadvies voor energie-investeringen (3,5 ct/kwh primair euro per thema terugverdientijd langer dan 2 jaar) Info en aanvraag: > REG-premies 2014

23 Groenestroomcertificaten Wat Eigenaars van groenestroomproductie installaties uit hernieuwbare energiebronnen in het Vlaams gewest hebben recht op groenestroomcertificaten met een minimum gegarandeerde waarde Aantal Het aantal certificaten wordt bepaald op basis van de netto groene stroomproductie en de bandingfactor voor gekeurde installaties in dienst vanaf 1 januari 2013 nettoproductie in MWh = kwh bandingfactor (Bf) afhankelijk van type technologie, grootte van de technologie en productieperiode Bf is een getal van 0 tot 1 berekend als steun nodig om een minimum rendement te halen (PV 5%-Wind 8%-Biomassa 12%) Nieuw PV vanaf 1 juli 2014: <10 kw Bf = 0, 10<250 kw Bf = 0,687, 250<750 kw Bf=0,593 > 750 kw Bf op maat (geen certificaten meer voor nieuwbouw vanaf 2014) (PV juli 14: 50 kw kwh=6,15 MWh > 6,15 x 0,687 = 4,225 > 4 groenestroomcertificaten) Windenergie in 2014: Bf = 0,77

24 Steun 93 euro per certificaat bij netbeheerder Eandis of Infrax (PV juli kw - 4,225 certificaten > 4 GSC = 372 euro) gemiddeld 89,46 euro per certificaat in januari 2014 verkoop aan leverancier (www.vreg.be) 100 euro boete per ontbrekend certificaat Vlaamse elektriciteitsleverancier duurtijd certificaten: PV 15 jaar, Windenergie 15 jaar, Biomassa 12 jaar Info en aanvraag:

25 Warmtekrachtcertificaten Wat Eigenaars van kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallaties in het Vlaams gewest hebben recht op warmtekrachtcertificaten met een minimum gegarandeerde waarde Aantal Het aantal certificaten wordt bepaald op basis van de netto primair bespaarde energie en de bandingfactor voor gekeurde installaties in dienst vanaf 1 januari 2013 netto primair bespaarde energie in MWh = kwh bandingfactor (Bf) afhankelijk van type WKK-technologie, grootte van de WKK-technologie en productieperiode Bf is een getal van 0 tot 1 berekend als steun nodig om een minimum rendement te behalen (WKK 12%).

26 Steun 31 euro per certificaat bij netbeheerder Eandis of Infrax gemiddeld 30,75 euro per certificaat in januari 2014 verkoop aan leverancier (www.vreg.be) 41 euro boete per ontbrekend certificaat Vlaamse elektriciteitsleverancier duurtijd certificaten: WKK 10 jaar aanvullend groenestroomcertificaten bij groenestroom-wkk indien niet rendabel met WKC Info en aanvraag:

27 Groene waarborg Wat Ondernemingen die in bepaalde energiebesparende technologieën investeren in het Vlaamse Gewest kunnen het krediet of de leasing voor 75% laten waarborgen door de Vlaamse Overheid Wie Kmo, go en vzw s, nacelijst groene waarborg van in aanmerking komend hoofdactiviteiten Nacecode hotels & & eetgelegenheden catering zie kruispuntbank ondernemingen:

28 Voorwaarden aanvraag attest op basis van prijsoffertes niet ouder dan 6 maanden investeringen op limitatieve lijst groene waarborg ( ecologiepremie plus) terugverdientijd maximum 10 jaar attest is 6 maanden geldig en af te geven aan erkende krediet- of leasinginstelling

29 Technologieën groene waarborg (LTL-GW) Gebouwen isolatie van gevels, vloeren, daken en isolerende beglazing isolatie van koel- of vriesruimtes verhoging van daglichttoetreding Technische installaties regeling rook/dampafzuigingsdebiet bij grootkeukens condensatieketels voor lagetemperatuurverwarming regelinstallatie automatisch sluitende schuifdeuren

30 Processen thermische isolatie van leidingen en kleppen heetgasontdooisysteem bij koeling elektronisch expansieventiel bij koeling snelheidsregeling (frequentiesturing) op compressoren, ventilatoren en pompen hoogrendements-circulatiepompen elektronisch voorschakelapparatuur voor het automatisch afschakelen van grootkeukenapparatuur gasgestookte wasdrogers

31 Waarborg en jaarpremie max euro (leasing) & max euro (krediet) max euro per 3 belastingjaren jaarpremie 0,25% van gewaarborgd bedrag Info en aanvraag

32 Meer informatie Bel gratis

Mijn bedrijf en mijn energie

Mijn bedrijf en mijn energie Mijn bedrijf en mijn energie Staden, zondag 30 november 2014 arch. Luc Dedeyne energieconsulent Bouwunie Subsidies voor bedrijven Bedrijven kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren

Nadere informatie

ENERGIEZORG. 1. Inleiding 2. Opstarten van energiezorg 3. Subsidies energiebesparing. Voorbereid door Dirk Van den Broecke DVdB Consulting

ENERGIEZORG. 1. Inleiding 2. Opstarten van energiezorg 3. Subsidies energiebesparing. Voorbereid door Dirk Van den Broecke DVdB Consulting ENERGIEZORG Voorbereid door Dirk Van den Broecke DVdB Consulting december 2014 1. Inleiding 2. Opstarten van energiezorg 3. Subsidies energiebesparing 1 Inleiding Welke energiebesparende maatregelen hebt

Nadere informatie

De Overheden zetten massaal in op energie-efficiëntie bij bedrijven

De Overheden zetten massaal in op energie-efficiëntie bij bedrijven Processtappen richting energie-efficiënte exploitatie van industriële sites: Identificatie van prioritair uit te voeren maatregelen Auditing & Doorlichting Borgen energieefficiënte prestaties per project

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Hernieuwbare energie Beleid en Ondersteuningsmaatregelen. Easy Fairs, 31 maart 2011 Tine Deheegher, ODE

Hernieuwbare energie Beleid en Ondersteuningsmaatregelen. Easy Fairs, 31 maart 2011 Tine Deheegher, ODE Hernieuwbare energie Beleid en Ondersteuningsmaatregelen Easy Fairs, 31 maart 2011 Tine Deheegher, ODE 1. ODE KOEPELORGANISATIE ODE, Organisatie Duurzame Energie Federatie Koepel technologieplatformen

Nadere informatie

STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES

STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES Energie Technische of energie-verantwoordelijke STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES Tertiaire en industriële sector en collectieve huisvesting Brussels Hoofdstedelijk Gewest Versie maart

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. * Aanslagjaar 2014. Informatie :

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. * Aanslagjaar 2014. Informatie : Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap Hoofdbestuur Brussel Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel http://www.energiesparen.be Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Nadere informatie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsbrief Energie 2013-2014 Met de Beleidsbrief Energie 2013-2014 worden de basisopties van het Regeerakkoord en

Nadere informatie

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING

Nadere informatie

Gewestelijke steun. Nodig voor bekomen van steun ontwrichte zone

Gewestelijke steun. Nodig voor bekomen van steun ontwrichte zone Gewestelijke steun Nodig voor bekomen van steun ontwrichte zone Agentschap Ondernemen De drijvende kracht achter meer en beter ondernemerschap in Vlaanderen Complementair aan Innovatiecentra & IWT (innoveren)

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie 3 April 2010 Meer info : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

Welkom. Woon sociaal, bouw wijs! Isoleren loont! 9 september 2014 PATRICK STEURBAUT

Welkom. Woon sociaal, bouw wijs! Isoleren loont! 9 september 2014 PATRICK STEURBAUT Welkom Woon sociaal, bouw wijs! Isoleren loont! 9 september 2014 PATRICK STEURBAUT Agenda REG-premies focus op beschermde afnemers Huishoudelijke energiescans Nieuwe doelgroep Nieuwe inhoud Sociaal dakisolatieproject

Nadere informatie

Landelijke Gilden. Welkom. Landelijke Gilden

Landelijke Gilden. Welkom. Landelijke Gilden Welkom Bespaar thuis energie Grotere investeringen Inhoudstafel Energierenovatieprogramma 2020 Belangrijke begrippen Isolatie van de gebouwschil Verwarming van de woning Het sanitair warm water Gebruik

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2011 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom Welkom 2. Beleggen in energiebesparing en alternatieve energie Een rendabele uitdaging Luc Maes, schepen van energiebeleid Gemeente Beveren Programma 1. Introductie 2. Overzicht fiscale aftrekken en premies

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Energiepremies en energieleningen Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Overzicht - Doelstelling - Knelpunten - Ondersteuning door de stad Antwerpen - Premies - Leningen - Voorbeelden 2 Doelstelling -

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be 2014 Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies in Vlaanderen bereken uw winst op www.energiesparen.be Op www.energiesparen.be krijgt u een overzicht van alle premies. Onder de rubriek

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 01/ 2015 Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie maart 2013 Meer info : www.leefmilieubrussel.be >

Nadere informatie

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken. Energie en Bedrijven. energielijst 2010. >> Als het gaat om energie en klimaat

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken. Energie en Bedrijven. energielijst 2010. >> Als het gaat om energie en klimaat Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken Energie en Bedrijven energielijst 2010 >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud 2 1. Hoe werkt de EIA? 4 1.1 De Energie-investeringsaftrek (EIA) 4 1.2

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie