AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Alfabetische opsomming van de technologieën * Geldig vanaf 2 juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Alfabetische opsomming van de technologieën * Geldig vanaf 2 juni 2014"

Transcriptie

1 AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Alfabetische opsomming van de technologieën * Geldig vanaf 2 juni 2014 Legende : nr.: nummer van de technologie; in te vullen in de applicatie. MK: Meerkostpercentage - geeft aan welk gedeelte van het investeringsbedrag in aanmerking komt voor de steunberekening, afhankelijk van de grootte van de onderneming. kmo: kleine en middelgrote ondernemingen, go: grote ondernemingen die niet deelnemen aan het EU-systeem voor CO2-emissiehandel go+: grote ondernemingen die wel deelnemen aan het EU-systeem voor CO2-emissiehandel : ecologiegetal tussen 1 en 9 - bepaalt de hoogte van de steun. : M - Milieutechnologie E - Energiebesparing HE/WKK - Hernieuwbare energie of warmtekrachtkoppeling Opgelet: deze lijst is enkel bedoeld voor het geven van een snel overzicht. Voor het indienen van een aanvraag raadpleegt u beter de andere lijst van dezelfde datum die gerangschikt is per type. Daarin vindt u de volledige beschrijving met o.a. vermelding van de componenten. Pagina 1 van 15

2 (Elektrische) warmtepomp (met water of lucht % 40% 40% als warmtebronsysteem) Aanpassing van bestaande verfapparaten % 100% 100% voor staand-vlot verven, inclusief de daarbjihorende software en controleapparatuur Aanpassing van de installatie voor het % 100% 100% bedrukken zonder nawassen, met lage VOSuitstoot en ureumvrij fixeren, in de textielsector Aanpassing van tapijtgarenwasmachine voor % 100% 100% de zero lozing van motwerende stoffen Aansluiting op een bestaand warmtenet % 60% 55% 9 E Aansluiting op een bestaand warmtenet % 60% 55% inclusief warmtewisselaar 9 E Aanwenden van expansie-energie (met 16 90% 85% 80% uitzonderling van onderdelen die deel uitmaken van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie) 9 E Aanwenden van geothermische energie in % 65% 65% een gesloten systeem - boorgatenergieopslag met Tichelman-aansluitingen of Y-verbindingen Aanwenden van geothermische warmte in % 65% 65% een gesloten systeem - boorgat-energieopslag Aanwenden van geothermische warmte in % 50% 50% een open systeem - koude-warmteopslag Aanwending van de computer-to-plate (CTP) % 100% 100% technologie voor voorinstelling van inktschuiven op de offsetdrukpersen Pagina 2 van 15

3 Absorptiekoeling % 50% 35% 9 E Actief en intelligent daglichtsysteem % 40% 35% Afscheider op middendruk niveau bij lage % 100% 100% densiteit polyethyleen (LDPE) productie waardoor VOS-emissies reductie Aftapapparatuur voor koudemiddelen bij % 50% 50% demontage airconditioning systeem in voertuigen tijdens herstelwerkzaamheden Automated Stacking Cranes (ASC) in % 75% 75% haveninrichtingen en goederenstations Automatische sorteerinstallatie om foutieve % 55% 55% producten uit te sorteren bij multi-extrusie in de kleiverwerkende nijverheid en te hergebruiken binnen de eigen inrichting Automatische vetsmeersysteem met een % 70% 70% biologisch afbreekbaar, niet-toxisch smeervet Biologische regeneratie-installatie voor % 100% 100% hergebruik van waterige procesbaden voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen Biologische waterzuiveringsinstallatie voor het % 100% 100% hergebruik van reinigingswater voor car-, truck-, of buswashinstallaties met een bruto jaarlijks waterverbruik van maximaal m³/jaar Brandstofcelsysteem voor de aandrijving van % 80% 80% transportmiddelen Centrale vochtwaterinstallatie voor % 100% 100% offsetdrukpersen die vochtwater met een ideale en constante samenstelling produceert waardoor slechts een minimum aan isopropylalcohol nodig is Pagina 3 van 15

4 Centrale zuivering van het op de drukpersen % 100% 100% gebruikt waswater met het oog op hergebruik van het solvent CO2-captatie en zuivering bij de productie % 100% 100% van ethyleenoxide CO2-reinigings- of ontvettingsinstallatie % 100% 100% CO2-reinigingsmachine in de droogkuissector % 40% 40% Daglichtbuis met hoogreflecterend oppervlak % 20% 5% Destratificator of ondersteuningsventilatoren % 85% 80% Doosopzetmachine met alternatieve % 55% 55% plooivolgorde Droogkamer voor het efficiënt (sneller) % 100% 100% drogen van watergedragen verven in de houtverwerkende nijverheid met uitzondering van bepaalde toepassingen voor het aanbrengen van coatings zoals beschreven in de uitleg Elektrisch aangedreven vaartuig of voertuig % 20% 20% met vier wielen of meer voor gebruik op de weg (on-road) Elektrische kunststofspuitgietmachines % 40% 40% 3 M Elektrostatische verf- of lakspuitinstallatie % 50% 50% voor het handmatig verspuiten Galvanisch proces volgens het gravitationeel % 40% 40% cascade-principe Pagina 4 van 15

5 Gasgestookt verwarmingselement voor % 50% 50% vloeistofbaden Gasgestookte (stoom)convectieoven % 20% 20% Gasgestookte absorptiewarmtepomp (met % 85% 85% water of lucht als warmtebronsysteem) Gasgestookte hogedrukreiniger % 30% 30% Gasgestookte infraroodpanelen voor droging % 40% 40% van oppervlakken Gasgestookte warmtepomp (met % 60% 60% verbrandingsmotor) Gasverwarmde tunnelfinisher % 25% 25% Geavanceerd sturingssysteem voor meerdere % 60% 50% compressoren Gebruik van speciale, duurzame, interne % 65% 65% paletten en oplegplaten, specifiek voor de grafische sector Geïntegreerd lichtregelsysteem met % 35% 30% adresseerbare armaturen bij installaties die volgens de EPB regelgeving geen E-peil opgelegd krijgen Geothermische (elektrische) warmtepomp % 40% 40% (bodem als warmtebronsysteem) Geothermische gasgestookte % 55% 55% absorptiewarmtepomp (bodem als warmtebronsysteem) Pagina 5 van 15

6 Gesloten koeltunnel door middel van indirecte % 30% 30% koeling met buitenlucht GPS-systeem en dieptesonderingsapparatuur % 60% 50% voor diepe ontginningen Hybride aangedreven niet voor de weg % 20% 20% bestemde mobiele machine Hybride aangedreven vaartuig of voertuig met % 20% 20% vier wielen of meer Hybride droge koeler % 60% 60% Hybride guillotineschaar % 30% 30% Hydrofiele of keramische rollen % 60% 60% Indirect koelsysteem op basis van % 30% 30% alternatieve koudemiddelen of ammoniak Inline-kleurmeting % 0% 0% Installatie met doorgedreven automatisering % 50% 50% voor het biothermisch drogen (composteren) van mest Installatie voor asfaltproductie bij verlaagde % 35% 20% temperatuur Installatie voor compostering in open lucht % 100% 100% onder semi-permeabele membranen in combinatie met geforceerde beluchting Installatie voor droge decatisering van wol in % 80% 80% de textielsector Pagina 6 van 15

7 Installatie voor elektrolytische reductie van % 100% 100% zwavelkleurstoffen in de textielsector Installatie voor geforceerde beluchting bij % 100% 100% compostering in open lucht Installatie voor geschikt maken van ondiep/ % 100% 100% freatisch grondwater, hemelwater of oppervlaktewater voor hoogwaardige toepassingen Installatie voor hergebruik van proces-, spoel % 100% 100%, reinigings- en afvalwater door middel van de hieronder vermelde waterzuiveringstechnieken Installatie voor herwinning of hergebruik van % 100% 100% kleurstofbaden door monitoring van de uitputting Installatie voor het concentreren van baden % 100% 100% en herwinbaar maken van concentraten in de textielindustrie Installatie voor het gebruik van % 50% 45% thermoplastische poeders als bindmiddel bij de productie van textiel Installatie voor het integreren van % 85% 80% veredelingsoperaties zodat tussenoperaties (tussendrogen) kunnen vermeden worden Installatie voor motwerende behandeling van % 100% 100% tapijt met zero emissie Installatie voor optimalisatie van de % 100% 100% peroxidebleek in de textielsector Installatie voor recyclage van stofafval % 100% 100% gevormd tijdens de productie van houtkunststof composieten binnen de eigen inrichting 3 M Investeringen voor het beperken van de % 100% 100% consumptie van houtvrije (chemische) pulp bij pulp- en papierfabricage Pagina 7 van 15

8 Investeringen voor het reinigen van % 95% 95% warmgewalste plaatstalen met borstels met hergebruik van spoelwater Investeringen voor het verbeteren van het % 85% 80% energetisch rendement van bestaande verdampings- en destillatietoestellen Inzetten van herbruikbare gasflessen % 100% 100% Kleiwanden voor natte winning van zand en % 100% 100% grind Koelsysteem (nieuw) op basis van % 50% 50% alternatieve koudemiddelen (uitgezonderd ammoniak) Koelsysteem (nieuw) op basis van ammoniak % 50% 50% in de sectoren : diensten, handel, horeca, recreatie en gezondheidszorg Koelsysteem (ombouw) op basis van % 100% 100% alternatieve koudemiddelen of ammoniak in plaats van HFK's Koffiebrander met hoge efficiënte gasbrander % 20% 15% en ingebouwd naverbrandingssysteem Lasrookdetector % 45% 30% Lekvrij vul- en tanksysteem % 50% 50% Low-NOx brander op aardgas met een % 20% 20% vermogen van maximaal 300 MWth Luchtontvochtiger met tussengeschakelde % 75% 70% warmtewisselaar Mechanische voorzuivering van het ruw % 100% 100% materiaal voor het verwijderen van vreemd materiaal in bestaande textielbedrijven Pagina 8 van 15

9 Microgolftechniek voor het drogen van hout % 75% 75% Microgolftechniek voor het verduurzamen van % 75% 75% hout Microgolftechnologie voor de sterilisatie en % 50% 50% pasteurisatie van voeding Milieuvriendelijke mobiele machine met % 20% 20% biologisch afbreekbare olie, smeervet of hydrauliek Milieuvriendelijke systemen voor 94 50% 50% 50% oppervlaktebehandeling in de textielsector. Natstraalinstallatie % 50% 50% Nd-YAG diodegepompt lasergraveersysteem % 45% 40% voor kunststoffen NH3/CO2 cascade koelsysteem % 40% 40% Niet voor de weg bestemde mobiele machine % 20% 20% op aardgas Nieuwe verdampings- en destillatietoestellen % 35% 30% op basis van mechanische damprecompressie (MDR) (Voedingssector is uitgesloten sector want hier is MDR stand der techniek) Olierecyclinginstallatie % 100% 100% 3 M Ombouw of vervanging van bestaande kraan % 50% 50% grijper constructies naar gesloten continu lossystemen bij op- en overslagactiviteiten Pagina 9 van 15

10 Ombouw van bestaande "spoelen in % 100% 100% overloop"-systemen in de textielsector, zodat minder koud water toegevoegd moet worden aan het vlot na het beëindigen van de verving Ombouw van bestaande niet voor de weg % 100% 100% bestemde mobiele machine naar aardgas Ombouwset naar aardgasmotoren % 100% 100% Ombouwset van dieselmotoren naar % 100% 100% biodieselmotoren (Biodiesel 100 %) Omschakeling in de spinnerij van de % 100% 100% applicatoren voor het aanbrengen van spinolie en finishes naar volledig herwinbare formulaties (zuivere olie i.p.v. emulsies) in de textielsector On-site productie van stikstofgas % 70% 65% Oplaadsysteem (paal of omkasting) voor % 100% 100% elektrische of hybride vaartuigen of voertuigen met 4 wielen of meer voor gebruik op de weg (on-road) Oppervlaktereinigingsinstallatie op basis van % 50% 50% CO2-ijskorrels Overdekte opslag van minerale materialen en % 45% 35% asfaltgranulaat Paralleltrommel met volledige scheiding van % 40% 40% de verbrandingsgassen en granulaten Permanent magneet motoren met % 55% 40% toerentalregeling op compressoren Poedercenters % 90% 90% Pagina 10 van 15

11 Naam techniek Poederterugwinningsinstallatie voor poederspuitcabines Pontons of zeilen of morskleppen om het morsen naar oppervlaktewater bij overslagactiviteiten in havens te vermijden Productie van elektriciteit op basis van restwarmte door Organic Rankine Cycle (ORC) die niet in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten of warmtekrachtcertificaten Productie van warmte op basis van de anaerobe fermentatie van afval of biomassa Productie van warmte op basis van de anaerobe fermentatie van afvalwater Productie van warmte op basis van de pyrolyse van biomassa Productie van warmte op basis van de verbranding van biomassa (incl. houtpelletketels en excl. pelletkachels) Productie van warmte op basis van de vergassing van biomassa Recuperatie van restenergie (warmte/koude) voor gebouwklimatisatie en/of voor gebruik in industriële processen Regeneratieve adsorptietechniek met terugwinning van styreen uit de afgassen Roetfilter voor bestaande zware voertuigen met euro I, II of III motor Roetfilter voor niet voor de weg bestemde mobiele machine met uitzondering van grasmachines en vork- en schaarliften met een vermogen < 37 kw nr MK-kmo MK-go MK-go % 100% 100% 3 M % 100% 100% % 65% 60% 9 E % 80% 80% % 80% 80% % 80% 80% 6 HE/WKK 6 80% 80% 80% 6 HE/WKK % 80% 80% 6 HE/WKK % 0% 0% 9 E % 55% 55% % 100% 100% % 100% 100% Pagina 11 van 15

12 Selectieve Katalytische Reductie-installatie % 100% 100% (SCR) voor bestaande zware voertuigen met euro I, II of III motor Selectieve Katalytische Reductie-installatie % 100% 100% (SCR) voor een oliegestookte glasoven bij de productie van glas Selectieve Katalytische Reductie-installatie % 100% 100% (SCR) voor niet voor de weg bestemde mobiele machine met uitzondering van grasmachines en vork- en schaarliften met een vermogen < 37 kw Slow-fill tankunit voor CNG (Compressed % 100% 100% Natural Gas = aardgas) Solventtafel (reinigingstafel) voor het reinigen % 100% 100% van motoren en motoronderdelen bij hergebruik van onderdelen Spaarsysteem op anti-smet-poeder % 100% 100% installaties op drukpersen Spectrofotometer % 0% 0% Spuitinstallatie voor watergedragen verven in % 60% 60% de houtverwerkende nijverheid met uitzondering van bepaalde toepassingen voor het aanbrengen van coatings zoals beschreven in de uitleg Stalen recuperatoren voor moffelovens voor % 25% 20% warmterecuperatie Stoomaccumulator (Enthalpie-accumulator) % 45% 35% Systemen voor het afzonderlijk doseren van % 100% 100% kleurstoffen en/of hulpmiddelen en de daarbij horende kleurstof- en/of hulpmiddelenkeuken Systemen voor het toepassen van minimale % 40% 40% opbrengtechnieken bij bedrukken, verven en (hoog)veredelen van textiel Pagina 12 van 15

13 Tankinfrastructuur voor biodiesel % 100% 100% Tankinfrastructuur voor bio-ethanol % 100% 100% Tankinfrastructuur voor CBG (Compressed % 100% 100% BioGas) Tankinfrastructuur voor CBG (Compressed % 100% 100% BioGas) via toelevering van LBG (Liquefied BioGas) Tankinfrastructuur voor CNG (Compressed % 100% 100% Natural Gas = aardgas) Tankinfrastructuur voor CNG (Compressed % 100% 100% Natural Gas = aardgas) via toelevering van LNG (Liquefied Natural Gas) Tankinfrastructuur voor LBG (Liquefied % 100% 100% BioGas) Tankinfrastructuur voor LNG (Liquefied % 100% 100% Natural Gas) Tankinfrastructuur voor Pure Plantaardige % 100% 100% Oliën (PPO) Terugwinningsinstallatie voor betonpuin met % 100% 100% hergebruik binnen de eigen inrichting 3 M Terugwinningsinstallatie voor % 100% 100% waterverdunbare verf, lak, inkt of lijm 3 M Thermische massa op de koeldroger van % 60% 55% luchtcompressoren Thermo-mechanische devulcanisatie % 100% 100% installatie voor recyclage van hoogwaardige rubbers Pagina 13 van 15

14 Trailer met dubbel pers systeem % 5% 0% Tri Centri Nip perspartij met geïntegreerde % 40% 40% schoenpers voor de productie van verpakkingspapier TRS GenSet Hydro Power % 65% 60% Uitbreiding van cascadespoelinstallatie vanaf % 100% 100% 4e cascade bij oppervlaktebehandeling Uitdeukgereedschap voor verfsparende 40 50% 50% 50% uitdeuktechnieken Universele reiniger met geïntegreerde % 100% 100% biotechnologie UV-belichtingseenheid % 100% 100% UV-droger % 20% 20% Vacuümafzuiginstsallatie in de textielsector % 100% 100% Verbeterde expansieregeling voor % 60% 50% koelinstallaties door vloeistofonderkoeling voor het expansieventiel Verbrandingsinstallatie op basis van % 80% 80% biobrandstoffen 6 HE/WKK Verbrandingsmotor op waterstof voor de % 100% 100% aandrijving van voertuigen of vaartuigen Verdeelinstallaties voor offsetinkt uit % 50% 50% retourcontainer Pagina 14 van 15

15 Vervoer via spoorweg als vervanging van % 60% 50% bestaande infrastructuur voor wegvervoer Vervoer via waterweg als vervanging van % 60% 50% bestaande infrastructuur voor wegvervoer Voertuig op aardgas % 20% 20% Voertuig op biobrandstof (ethanol 95 %) % 30% 30% Voor retourdozen aangepaste % 40% 40% doosopzetmachine Walstroomvoorziening % 100% 100% Warmtepompboiler % 65% 65% Warmteterugwinning bij (vaat)spoelmachines % 70% 60% of (vaat)wasmachines of wasdrogers 9 E Waterstoftrailer minimum 250 bar % 5% 0% Windzifter voor vaste stof met % 100% 100% materiaalterugwinning binnen de eigen inrichting 3 M Zonneboiler % 30% 30% Zuurretardatie % 100% 100% Pagina 15 van 15

AGENTSCHAP ONDERNEMEN --- VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Alfabetische opsomming van de technologieën *

AGENTSCHAP ONDERNEMEN --- VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Alfabetische opsomming van de technologieën * AGENTSCHAP ONDERNEMEN --- VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Alfabetische opsomming van de technologieën * Geldig vanaf 1 februari 011 Legende :. : nummer van de technologie;

Nadere informatie

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 2 juni 2014

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 2 juni 2014 AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 2 juni 2014 Pagina 1 van 148 Aandachtspunten: 1) Bij strikt sectorgebonden technologieën

Nadere informatie

Aanwenden van expansie-energie (met uitzondering van onderdelen die deel uitmaken van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie)

Aanwenden van expansie-energie (met uitzondering van onderdelen die deel uitmaken van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie) Bijlage Technologienr Naam techniek 16 anwenden van expansie-energie (met uitzondering van onderdelen die deel uitmaken van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie) anwenden van expansie-energie die vrijkomt

Nadere informatie

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 01/07/2015

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 01/07/2015 AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 01/07/2015 Pagina 1 van 36 Aandachtspunten: 1) Bij strikt sectorgebonden technologieën

Nadere informatie

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 17 november 2014

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 17 november 2014 GENTSCHP ONDERNEMEN * LIMITTIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 17 november 2014 Pagina 1 van 35 andachtspunten: 1) Bij strikt sectorgebonden technologieën

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor energiezuinige investeringen

Steunmaatregelen voor energiezuinige investeringen Steunmaatregelen voor energiezuinige investeringen Ontbijtvergadering energiezuinig ondernemen Sandra Voets Aartselaar - 9 oktober 2012 Overzicht energiepremies 2012 Steun voor advies en oriëntatie 1.

Nadere informatie

Inleiding. Voor bedrijven. Inleiding. Voor bedrijven. Voor bedrijven. Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden

Inleiding. Voor bedrijven. Inleiding. Voor bedrijven. Voor bedrijven. Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden Inleiding Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden Roel Vanderbeuren Projectverantwoordelijke WATT Roadshow Bond Beter Leefmilieu Vergroening van het wagenpark deel van totale mobility

Nadere informatie

Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder

Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder Voor kwaliteitsvolle WarmteKrachtKoppeling in Vlaanderen Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder 16/12/2010 Cogen Vlaanderen Daan Curvers COGEN Vlaanderen Houtige biomassa in de landbouw 16

Nadere informatie

Wat kunnen we nog meer met onze restwarmte? 15 november 2007 Tom den Hartog Consultant Energy Systems Cumae BV

Wat kunnen we nog meer met onze restwarmte? 15 november 2007 Tom den Hartog Consultant Energy Systems Cumae BV Wat kunnen we nog meer met onze restwarmte? 15 november 2007 Tom den Hartog Consultant Energy Systems Cumae BV Overzicht van de presentatie Overzicht aanbod van restwarmte. Aanpak restwarmte in de papierindustrie.

Nadere informatie

Premies voor monitoring en

Premies voor monitoring en Premies voor monitoring en energiebesparende maatregelen Thomas Desnijder Overzicht energiepremies 2012 Agentschap Ondernemen: informeert, adviseert en stimuleert Wie, wat? Wie bespreken we niet: Vzw

Nadere informatie

AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËNLIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 21/04/2016

AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËNLIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 21/04/2016 GENTSCHP INNOVEREN EN ONDERNEMEN * LIMITTIEVE TECHNOLOGIEËNLIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 21/04/2016 Pagina 1 van 32 andachtspunten: 1) Bij strikt sectorgebonden

Nadere informatie

AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËNLIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 9/01/2017

AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËNLIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 9/01/2017 GENTSCHP INNOVEREN EN ONDERNEMEN * LIMITTIEVE TECHNOLOGIEËNLIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf /01/2017 Pagina 1 van 42 andachtspunten: 1) Bij strikt sectorgebonden technologieën

Nadere informatie

AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËNLIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 7/07/2017

AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËNLIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 7/07/2017 GENTSCHP INNOVEREN EN ONDERNEMEN * LIMITTIEVE TECHNOLOGIEËNLIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 7/07/2017 Pagina 1 van 46 andachtspunten: 1) Bij strikt sectorgebonden

Nadere informatie

HR WKK met CO 2 winning

HR WKK met CO 2 winning HR WKK met CO 2 winning Door: Herman Klein Teeselink HoSt Sheet 1 of 22 Inhoud HoSt HoSt ImtechVonkV.O.F. - Reinigen van rookgassen - Rookgascondensor / Scrubber - Nat elektrostatisch filter - Waterbehandeling

Nadere informatie

Kom verder. Saxion. Kenniscentrum Design en Technologie Trends in energie voor bedrijven en bedrijventerreinen. Welkom. Jan de Wit, 20 juni 2012

Kom verder. Saxion. Kenniscentrum Design en Technologie Trends in energie voor bedrijven en bedrijventerreinen. Welkom. Jan de Wit, 20 juni 2012 Kenniscentrum Design en Technologie Trends in energie voor bedrijven en bedrijventerreinen Welkom Jan de Wit, 20 juni 2012 Vragen? Trends: 1. Energiebesparing door monitoring & procesbeheersing 2. Energiebesparing

Nadere informatie

ENERGIESUBSIDIES. Valérie de Groote INDEA 26 september 2013

ENERGIESUBSIDIES. Valérie de Groote INDEA 26 september 2013 ENERGIESUBSIDIES Valérie de Groote INDEA 26 september 2013 1 FEDERAAL 2 Federaal: investeringsaftrek Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen fiscaal voordeel waarbij men een bepaald

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen

Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen ir. Paul Zeebroek VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA) VOKA - Mechelen 25 november 2009 1 Onderwerpen A. Ecologiepremie Call systeem

Nadere informatie

Mijn bedrijf en mijn energie

Mijn bedrijf en mijn energie Mijn bedrijf en mijn energie Staden, zondag 30 november 2014 arch. Luc Dedeyne energieconsulent Bouwunie Subsidies voor bedrijven Bedrijven kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren

Nadere informatie

Wetgevende aspecten: ondersteuningsmaatregelen en emissienormen

Wetgevende aspecten: ondersteuningsmaatregelen en emissienormen Wetgevende aspecten: ondersteuningsmaatregelen en emissienormen Overzicht 1. Algemeen 2. Investeringssteun 3. Certificaten 4. Emmisienormen Algemeen Bio-WKK Biomassa als duurzame brandstof groene stroom

Nadere informatie

Promotie van milieuvriendelijke koeling in Vlaanderen

Promotie van milieuvriendelijke koeling in Vlaanderen Promotie van milieuvriendelijke koeling in Vlaanderen Eddy Jonckheere Afdeling Bedrijfs- en Omgevingssteun Studiedag reductie F-gassen bij koeling 7 juli 2016 - Brussel Agentschap Innoveren & Ondernemen

Nadere informatie

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Studiedag elektrische wagens en laadpalen 31 mei 2012 Overview Mobimix.be? Duurzaam vlootbeheer? Technologie Milieuprestaties Financieel Conclusies + vragen Overview

Nadere informatie

Praktijkgids Energiebesparing bij veredelingsprocessen

Praktijkgids Energiebesparing bij veredelingsprocessen 1 Inleiding... 1 2 Warmteverliezen van open verfapparaten bij temperaturen dicht bij het kookpunt... 2 3 Bobijn- en boomverfautoclaven... 3 4 Warmteherwinning... 7 5 Samenvatting van adviezen voor energiebesparingen...

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, februari 2015 1 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,8 % Figuur 1 zon-elektriciteit

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2016, Vito, oktober 2017 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2016 bedraagt 6,4% Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Dorset Droogsysteem. biomassa en pluimveemest

Dorset Droogsysteem. biomassa en pluimveemest Dorset Droogsysteem voor biomassa en pluimveemest n Drogen van Biomassa Biogasdigistaat Houtsnippers Zuiveringsslib Pluimveemest Veevoeders n Compact en flexibel n Korrelfabriek n Hygiënisatie n Wegen

Nadere informatie

Introductie HoSt B.V.

Introductie HoSt B.V. HR Hout WKK (Vink Sion) voor glastuinbouw en stadverwarming door HoSt Imtech Vonk vof door H. Klein Teeselink info@host.nl Introductie HoSt B.V. Inhoud: Waarom biomassa WKK, belang van warmte? Wie zijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave THE TRI-O-GEN ORGANIC RANKINE CYCLE. De onderneming Tri-O-Gen B.V Opgericht mei 2001 door Professor Jos van Buijtenen.

Inhoudsopgave THE TRI-O-GEN ORGANIC RANKINE CYCLE. De onderneming Tri-O-Gen B.V Opgericht mei 2001 door Professor Jos van Buijtenen. THE TRI-O-GEN ORGANIC RANKINE CYCLE Inhoudsopgave Wat we doen De onderneming De ORC installatie Processchema ORC technologie Referenties Toepassingsgebieden Brandbaar gas of vloeistof Wat we doen Tri-O-Gen

Nadere informatie

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën What s in it for my company? Praktijkavond Nieuwe Mobiliteit - Brugge - 11 september 2012 Overview Mobimix.be? Duurzaam vlootbeheer? Technologie Milieuprestaties

Nadere informatie

Inleiding Basisbegrippen Energie Materialen Vormgeving Bruikbaarheid Binnenklimaat Kosten

Inleiding Basisbegrippen Energie Materialen Vormgeving Bruikbaarheid Binnenklimaat Kosten Bruikbaarheid Binnenklimaat Kosten Wat kan er gebeuren in de wereld als de productie niet kan voldoen aan de stijgende vraag? Fossiele brandstof en delfstoffen zijn eindig. Probleemstelling is dus eenvoudig

Nadere informatie

Soorten brandstoffen en aandrijvingen. Alternatieve Brandstoffen. Alternatieve Brandstoffen. Enkele voorbeelden. Alternatieve aandrijvingen

Soorten brandstoffen en aandrijvingen. Alternatieve Brandstoffen. Alternatieve Brandstoffen. Enkele voorbeelden. Alternatieve aandrijvingen Soorten brandstoffen en aandrijvingen WATT Roadshow wagens, alternatieve transportmiddelen en technologie De voor- en nadelen van WATT-voertuigen Prof. Joeri Van Mierlo Conventionele brandstoffen Benzine,

Nadere informatie

Jan Schouten. Volvo Truck Nederland

Jan Schouten. Volvo Truck Nederland Jan Schouten Quality Safety Environmental care A company driven by strong core values CO 2 -neutrale productie Eerste 100 % CO 2 -neutrale truckfabriek in Gent Windenergie, zonne-energie, biobrandstoffen

Nadere informatie

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Is uw bestuur er klaar voor? Praktijkdag Nieuwe Mobiliteit - Brugge - 11 september 2012 Overview Mobimix.be? Moeten we er wel klaar voor zijn? Zijn de technologieën

Nadere informatie

EFRO project. Factsheets rondvaart. Kennisnetwerk bijeenkomst 3 december 2012, AmsterdamRuud Verbeek

EFRO project. Factsheets rondvaart. Kennisnetwerk bijeenkomst 3 december 2012, AmsterdamRuud Verbeek EFRO project Factsheets rondvaart Kennisnetwerk bijeenkomst 3 december 2012, AmsterdamRuud Verbeek 2 Inhoud Inleiding Technische opties voor een schonere vloot Emissie in de praktijk Overzicht Conclusies

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2015, Vito, september 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2015 bedraagt 6,0 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

De rol van hernieuwbare brandstoffen en afval in de Vlaamse energiemix

De rol van hernieuwbare brandstoffen en afval in de Vlaamse energiemix 08/04/2011 De rol van hernieuwbare brandstoffen en afval in de Vlaamse energiemix Luc Pelkmans, VITO 4 de Vlaamse afval- en materialencongres Brugge, 6 april 2011 Inhoud» Vlaamse onderbouwing van de Belgische

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor geothermische investeringen in het Vlaamse Gewest

Steunmaatregelen voor geothermische investeringen in het Vlaamse Gewest Steunmaatregelen voor geothermische investeringen in het Vlaamse Gewest 8 november 2012 VCB - Brussel ing. Eddy Jonckheere, accountmanager transformatie & duurzaamheid - energie Overzicht Agentschap Ondernemen

Nadere informatie

Wat vraagt de energietransitie in Nederland?

Wat vraagt de energietransitie in Nederland? Wat vraagt de energietransitie in Nederland? Jan Ros Doel/ambitie klimaatbeleid: Vermindering broeikasgasemissies in 2050 met 80 tot 95% ten opzichte van 1990 Tussendoelen voor broeikasgasemissies Geen

Nadere informatie

De behaalde resultaten in de Belgische voedingsindustrie. Energieeffizienz in der belgischen Industrie BRÜSSEL, 12. MAI 2009

De behaalde resultaten in de Belgische voedingsindustrie. Energieeffizienz in der belgischen Industrie BRÜSSEL, 12. MAI 2009 De behaalde resultaten in de Belgische voedingsindustrie Energieeffizienz in der belgischen Industrie BRÜSSEL, 12. MAI 2009 FEVIA 450 leden-bedrijven + 26 ledengroepering 25 medewerkers Drie actie-domeinen

Nadere informatie

Duurzame Industrie. De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt

Duurzame Industrie. De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt Duurzame Industrie De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt De verduurzaming van Nederland en van de industrie vraagt onder andere

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, september 2014 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,9% Figuur 1 bio-elektriciteit

Nadere informatie

Energie-efficiëntieverbetering bij koffiebranders

Energie-efficiëntieverbetering bij koffiebranders Energie-efficiëntieverbetering bij koffiebranders Energie-efficiëntie verbeteren binnen het koffiebrandproces via drie stappen Aanleiding In deze studie is de energiebesparing bij koffiebrandmachines onderzocht.

Nadere informatie

Agenda. De uitdaging. Euro normen ENVIRONMENTAL VEHICLE STRATEGY. De uitdaging. Dubbele strategie. Hybride techniek & potentieel

Agenda. De uitdaging. Euro normen ENVIRONMENTAL VEHICLE STRATEGY. De uitdaging. Dubbele strategie. Hybride techniek & potentieel Agenda De uitdaging Dubbele strategie Hybride techniek & potentieel Methaan-diesel techniek & potentieel ENVIRONMENTAL VEHICLE STRATEGY p2 De uitdaging Euro normen Wettelijk kader Opwarming van de aarde

Nadere informatie

SPARK - riothermie. 29 september 2014. Rada Sukkar gfs@tauw.nl 06-15945727

SPARK - riothermie. 29 september 2014. Rada Sukkar gfs@tauw.nl 06-15945727 SPARK - riothermie 29 september 2014 Rada Sukkar gfs@tauw.nl 06-15945727 Tauw introductie TAUW BV In Top 10 van Nederlandse ingenieursbureau sinds 1928 750 medewerkers Integer Professioneel Maatschappelijk

Nadere informatie

Toelichting Instrument 5. Onderdeel Toolbox voor energie in duurzame gebiedsontwikkeling

Toelichting Instrument 5. Onderdeel Toolbox voor energie in duurzame gebiedsontwikkeling Toelichting Instrument 5 Onderdeel Toolbox voor energie in duurzame gebiedsontwikkeling Instrument 5, Concepten voor energieneutrale wijken De gehanteerde definitie voor energieneutraal is als volgt: Een

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2014, Vito, januari 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2014 bedraagt 5,7 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Koelen zonder airco? Cool!

Koelen zonder airco? Cool! Koelen zonder airco? Cool! Luk Vandaele en Luc François, WTCB Iedereen snakt wel naar de zon en s zomers verdragen we wel wat hogere temperaturen, maar dan toch liever niet binnenskamers. In werkomstandigheden,

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Ate3vdc3jwm

Antwoorden AIM sessie Ate3vdc3jwm en AIM sessie Ate3vdc3jwm In de AIM heeft u tijdens sessie Ate3vdc3jwm op 16 06 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Starten

Nadere informatie

Learnshop INDUSTRIE & MILIEU 24/03/10. Duurzaam hergebruik van warmte-energie uit afvalwater! Ir. Marc Feyten

Learnshop INDUSTRIE & MILIEU 24/03/10. Duurzaam hergebruik van warmte-energie uit afvalwater! Ir. Marc Feyten Learnshop INDUSTRIE & MILIEU 24/03/10 Duurzaam hergebruik van warmte-energie uit afvalwater! Ir. Marc Feyten WWW.AAQUA.BE Onze referenties zijn onze visitekaartjes Meerderheid mensheid erkent klimaatopwarming

Nadere informatie

De plaats van WKK in een rationele energiepolitiek

De plaats van WKK in een rationele energiepolitiek Voor kwaliteitsvolle WarmteKrachtKoppeling in Vlaanderen De plaats van WKK in een rationele energiepolitiek Jean-Pierre Lemmens COGEN Vlaanderen easyfairs Industrie & Milieu 2010 Seminarie Bio-energie

Nadere informatie

Werkgroep Landbouw (2 e deel: glastuinbouw) 20 september 2007

Werkgroep Landbouw (2 e deel: glastuinbouw) 20 september 2007 Werkgroep Landbouw (2 e deel: glastuinbouw) 20 september 2007 Doelstelling: 75 % van het energiegebruik in de glastuinbouw op basis van aardgas en andere duurzame energiebronnen in 2012 Energie enquête

Nadere informatie

WARMTEKRACHTKOPPELING (WKK) INFOBROCHURE

WARMTEKRACHTKOPPELING (WKK) INFOBROCHURE WARMTEKRACHTKOPPELING (WKK) INFOBROCHURE Wat is het? Warmtekrachtkoppeling (WKK) is een verzamelnaam voor veel verschillende technologieën waarbij warmte en mechanische energie gelijktijdig worden opgewekt.

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Atkqkqrorav

Antwoorden AIM sessie Atkqkqrorav en AIM sessie Atkqkqrorav In de AIM heeft u tijdens sessie Atkqkqrorav op 08 07 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Checken

Nadere informatie

AGENTSCHAP ONDERNEMEN --- VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type *

AGENTSCHAP ONDERNEMEN --- VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * AGENTSCHAP ONDERNEMEN --- VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 16 oktober 2012 Pagina 1 van 130 Aandachtspunten: 1

Nadere informatie

Revisie nummer: Z ABN-Amro Son:

Revisie nummer: Z ABN-Amro Son: Revisie nummer: 06.80.01.1Z ABN-Amro Son: 47.87.77.914 REINIGINGSMIDDELEN ELMA TEC CLEAN Sterke reinigingsmiddelen voor ultrasoonreinigers, gebruikbaar voor bijna elke reiniging. Een uitgebreide verzameling

Nadere informatie

Warmtepompen en warmtebronnen. Warmtepompen

Warmtepompen en warmtebronnen. Warmtepompen Warmtepompen en warmtebronnen (augustus 2006) Warmtepompen Wat is een warmtepomp? Warmtepompen zijn duurzame energiesystemen die energie uit de omgeving, zoals buitenlucht, bodem of grondwater, omzetten

Nadere informatie

GEA Refrigeration Technologies

GEA Refrigeration Technologies ; 1 Applications of Refrigeration Technology Heat pumps in greenhouses Normal Cooling food retail +50 C +5 C +80 C +21 C +6 C Heat pumps for energy savings Bus & Rail AC Ice water in dairy industries Ice

Nadere informatie

Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V.

Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V. Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V. DAF Trucks N.V. blijft continu stappen voorwaarts zetten die leiden tot een verdere vermindering van de milieubelasting als gevolg van haar activiteiten en haar

Nadere informatie

Restwarmte en riothermie

Restwarmte en riothermie Restwarmte en riothermie Early Morning Toast Bijeenkomst Stichting kiemt, netwerk Arnhem Hoenderloo, 26 maart 2014 Rada Sukkar gfs@tauw.nl 06-15945727 Tauw introductie TAUW BV In Top 10 van Nederlandse

Nadere informatie

Minder, anders en efficiënter

Minder, anders en efficiënter De Zonne-arc vzw Energiezuinig anders De warmtepomp, de natuur als bron van verwarming. Willy Lievens, Z.O.T. (Zacht Onthechte Technoloog) N.U.L. (Niet Uitgebluste Leraar) Minder, anders en efficiënter

Nadere informatie

Vloeibaar aardgas - Liquid Natural Gas (LNG) Voordelen en uitdagingen. Jan Van Houwenhove 3 December 2015

Vloeibaar aardgas - Liquid Natural Gas (LNG) Voordelen en uitdagingen. Jan Van Houwenhove 3 December 2015 Vloeibaar aardgas - Liquid Natural Gas (LNG) Voordelen en uitdagingen Jan Van Houwenhove 3 December 2015 Agenda Cryo Advise Aardgas - eigenschappen Voordelen Uitdagingen Cryo Advise advies voor LNG systemen

Nadere informatie

1.6 Alternatieve aandrijving

1.6 Alternatieve aandrijving 1.6 Alternatieve aandrijving In deze paragraaf worden alternatieve aandrijvingen behandeld. Er wordt dieper ingegaan op elektrische aandrijving waarbij batterijgestuurde aandrijving en aandrijving door

Nadere informatie

Geothermie als Energiebron

Geothermie als Energiebron Geothermie als Energiebron Even voorstellen: Paul Mast -- Geoloog Johan de Bie --Technical Sales manager ESPs Ynze Salverda -- BD Analist Er zijn verschillende vormen van duurzame energie. Daarvan is geothermie

Nadere informatie

Beste Beschikbare Technieken voor de grafische sector

Beste Beschikbare Technieken voor de grafische sector 03/06/2014 Beste Beschikbare Technieken voor de grafische sector Toon Smets BBT studiedag, 8.05.2014, Leuven Inhoud 1. Inleiding 2. Scope en aandachtspunten 3. Situering van de sector 4. Processen en milieuaspecten

Nadere informatie

TRUE LIFE INSIDE LINEA CLIMA

TRUE LIFE INSIDE LINEA CLIMA TRUE LIFE INSIDE LINEA CLIMA LMF ontwerpt en produceert componenten en toestellen voor airconditioning, verwarming en luchtbehandeling. Werkt op een oppervlakte van ruim 6000 vierkante meter, met apparatuur

Nadere informatie

Energie-efficient koelen in de ICT

Energie-efficient koelen in de ICT Energie-efficient koelen in de ICT GB versus GWh Niels Sijpheer en Robert de Boer www.ecn.nl Energie en ICT: Datahotels en serverruimten 2 10-12-2009 ICT voor de energievoorziening en omgekeerd B.v. Inpassing

Nadere informatie

Veiligheid en BBT/BREF. Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen

Veiligheid en BBT/BREF. Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Veiligheid en BBT/BREF Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Inhoud 1. Richtlijn Industriële Emissies 2. BBT s en BREF s 3. Richtsnoeren voor het opstellen van BREF s 4. Veiligheid

Nadere informatie

Mobiliteit. Verdiepende opdracht

Mobiliteit. Verdiepende opdracht 2015 Mobiliteit Verdiepende opdracht Inleiding In dit onderdeel kun je meer leren over het onderwerp Mobiliteit. Pagina 1 Inhoud 1. Mobiliteit... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Inhoud... 3 Pagina 2 1. Mobiliteit

Nadere informatie

Presentatie 3 nov NVRD Noord. Innoveren met afval. Wat speelt er zich af bij:

Presentatie 3 nov NVRD Noord. Innoveren met afval. Wat speelt er zich af bij: Presentatie 3 nov. 2016 NVRD Noord Innoveren met afval Wat speelt er zich af bij: Stadsbeheer gemeente Groningen Gerrit Griffioen Afdeling Materieel Wij nemen u mee in onze innovaties: Duurzaam inzetbare

Nadere informatie

Restwarmtebenutting in de vleesverwerkende industrie. Case. A.(Fons)M.G. Pennartz Ir. Manager team Energie KWA Bedrijfsadviseurs B.V.

Restwarmtebenutting in de vleesverwerkende industrie. Case. A.(Fons)M.G. Pennartz Ir. Manager team Energie KWA Bedrijfsadviseurs B.V. Restwarmtebenutting in de vleesverwerkende industrie d.m.v. HT-warmtepompen Case A.(Fons)M.G. Pennartz Ir. Manager team Energie KWA Bedrijfsadviseurs B.V. Aan bod komen: Situatie omschrijving case vleesbedrijf

Nadere informatie

Clean fuel. LNG Facts & Figures

Clean fuel. LNG Facts & Figures 1 LNG Facts & Figures Waarom LNG Schoon Zonder nabehandeling voldoen aan emissie standaarden Veilig Lichter dan lucht als het verdampt Moeilijk ontsteekbaar Enorme voorraden Past in Europese doelstelling

Nadere informatie

Introductie. ir. Frank Rieck

Introductie. ir. Frank Rieck Schone mobiliteit vanuit marktperspectief Sprekers: Frank Rieck, Hogeschool Rotterdam John Akkerhuis, Gemeentewerken Rotterdam Otto Friebel, Van Gansewinkel Ad van Merrienboer, VDL Bus&Coaches Time keeper:

Nadere informatie

Afsluitende les. Leerlingenhandleiding. Alternatieve brandstoffen

Afsluitende les. Leerlingenhandleiding. Alternatieve brandstoffen Afsluitende les Leerlingenhandleiding Alternatieve brandstoffen Inleiding Deze chemie-verdiepingsmodule over alternatieve brandstoffen sluit aan op het Reizende DNA-lab Racen met wc-papier. Doel Het Reizende

Nadere informatie

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 4 juli 2013

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 4 juli 2013 AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 4 juli 2013 Pagina 1 van 148 Aandachtspunten: 1 ) Bij strikt sectorgebonden technologieën

Nadere informatie

With the future in mind. De ideale oplossing voor verwarmings- en warmwaterprojecten. Condenserende ketels Boilers

With the future in mind. De ideale oplossing voor verwarmings- en warmwaterprojecten. Condenserende ketels Boilers With the future in mind De ideale oplossing voor verwarmings- en warmwaterprojecten Condenserende ketels Boilers Projecten Our excellence ACV, sinds 1922 Belgisch fabrikant van oplossingen voor verwarming

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Verwarming en sanitair warm water: ontwerp en regeling Leefmilieu Brussel Overzicht van de belangrijkste warmteopwekkers Jonathan FRONHOFFS CENERGIE Doelstelling(en) van de presentatie

Nadere informatie

Handreiking Aanvulling op het EEP - Addendum op de MEE. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Handreiking Aanvulling op het EEP - Addendum op de MEE. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Handreiking Aanvulling op het EEP - Addendum op de MEE In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Handreiking Aanvulling op het EEP - Addendum op de MEE Deze handreiking bevat informatie over

Nadere informatie

Steun bij energiebesparende

Steun bij energiebesparende Steun bij energiebesparende investeringen Ir. Joachim Castelain, Agentschap Ondernemen Equip-plast plast 14 mei 2014, Leuven Overzicht van steunmaatregelen energie Advies energiescan KMO-portefeuille Investeringen

Nadere informatie

Watertechniek en mestverwerking

Watertechniek en mestverwerking Watertechniek en mestverwerking Workshop Wetsus & Innovatienetwerk 27 juni 2012 Leon Korving combining scientific excellence with commercial relevance 1 Rioolwater vs mest Overeenkomsten: Herkomst (vnl.

Nadere informatie

MIB in de HAN 26 maart 2015 Alternatieve brandstoffen en industriële verbrandingsmotoren

MIB in de HAN 26 maart 2015 Alternatieve brandstoffen en industriële verbrandingsmotoren A MIB in de HAN 26 maart 2015 Alternatieve brandstoffen en industriële verbrandingsmotoren A MIB in de HAN 26 maart 2015 Alternatieve brandstoffen en industriële verbrandingsmotoren VIV? Wat is de VIV?

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel Voorbeeld 2: Kantoren en diensten Thomas LECLERCQ - Manuel da CONCEIÇÃO NUNES MATRIciel Doelstelling van de

Nadere informatie

Alles wat het bos kan bieden.

Alles wat het bos kan bieden. Warmte Stroom Biokool Alles wat het bos kan bieden. Alles wat het bos kan bieden. Onze biomassa warmtekrachtcentrales zijn dermate flexibel bij gebruik van grondstoffen, dat zij voor brandstof volledig

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie As42vxso84s

Antwoorden AIM sessie As42vxso84s en AIM sessie As42vxso84s In de AIM heeft u tijdens sessie As42vxso84s op 18 01 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Starten

Nadere informatie

Bijlage II.Categorieën activiteiten

Bijlage II.Categorieën activiteiten Bijlage II.Categorieën activiteiten 1. Installaties of delen van installaties die voor onderzoek, ontwikkeling en het testen van nieuwe producten en processen worden gebruikt, en installaties die uitsluitend

Nadere informatie

nergiebesparing in de ICT

nergiebesparing in de ICT nergiebesparing in de ICT Een koud kunstje? 10 April Green IT Energy Solutions Niels Sijpheer 3671 Meter (Q=m.g.h) 100 kg massa en 1 kwh arbeid: Hoe hoog kom ik? A Minder dan100 meter B Tussen 100 en 1000

Nadere informatie

Studiegroep Bio-energie Energy Matters

Studiegroep Bio-energie Energy Matters Door: Gerard Prinsen Presenteert op verzoek van: Studiegroep Bio-energie Energy Matters Emissiebeleid Biomassa gestookte installaties Volledige verbranding bij laagwaardige biomassa KARA Energy Systems

Nadere informatie

Met systeemoplossingen energie besparen! Hierbij uw persoonlijke tegoedbonnen ter waarde van EUR 2.625,-

Met systeemoplossingen energie besparen! Hierbij uw persoonlijke tegoedbonnen ter waarde van EUR 2.625,- Met systeemoplossingen energie besparen! Hierbij uw persoonlijke tegoedbonnen ter waarde van EUR 2.625,- Energie-efficientie voor alle energiedragers Het complete programma met perfect op elkaar afgestemde

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Meldingsformulier Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Meldingsformulier Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enkhuizen/Hoorn/Andijk/Wervershoof/Medemblik (doorhalen wat niet

Nadere informatie

Brandstofcel in Woning- en Utiliteitsbouw

Brandstofcel in Woning- en Utiliteitsbouw Brandstofcel in Woning- en Utiliteitsbouw Leo de Ruijsscher Algemeen directeur De Blaay-Van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs Docent TU Delft faculteit Bouwkunde Inleiding Nu de brandstofcel langzaam

Nadere informatie

Les Biomassa. Werkblad

Les Biomassa. Werkblad LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Biomassa Werkblad Les Biomassa Werkblad Niet windenergie, niet zonne-energie maar biomassa is de belangrijkste bron van hernieuwbare energie in Nederland. Meer dan 50%

Nadere informatie

Geavanceerde reinigingsoplossingen. voor onderhoud, herstel en industrie

Geavanceerde reinigingsoplossingen. voor onderhoud, herstel en industrie Geavanceerde reinigingsoplossingen voor onderhoud, herstel en industrie Voor professionele reiniging Vertrouw op de kwaliteit van Loctite De Loctite MRO-reinigers zijn ontwikkeld voor de reiniging van

Nadere informatie

Alle ins en outs van warmtepompen

Alle ins en outs van warmtepompen Alle ins en outs van warmtepompen nu en in de toekomst Rimme van der Ree Zonder (lucht)warmtepomp geen 0 op de meter! Nul op de meter Standaard elektriciteitsverbruik + verbruik warmtepomp = capaciteit

Nadere informatie

DE RYCK Klima. 1 kw primaire energie 2,25 kw warmte. ŋ verlies op motor 10% netto vermogen op WP 34% geeft warmte afvoer verwarmingscircuit

DE RYCK Klima. 1 kw primaire energie 2,25 kw warmte. ŋ verlies op motor 10% netto vermogen op WP 34% geeft warmte afvoer verwarmingscircuit DE RYCK Klima LUWAGAM : pomp lucht-water aangedreven met gasmotor PAUL DE RYCK Werking op laag niveau (buitenlucht min. 0 C) omzetten naar warmte op hoog niveau (buiswater max. 50 C) Serreverwarming buis

Nadere informatie

Warmte in de koudetechniek, een hot item

Warmte in de koudetechniek, een hot item Wijbenga info sheet 5: Warmte in de koudetechniek, een hot item In het ontwerp van een koelinstallatie wordt steeds meer aandacht besteed aan het energieverbruik. Dit kan bereikt worden door een zo hoog

Nadere informatie

Uw wagenpark op biobrandstof laten rijden Een overzicht van de nieuwste mogelijkheden

Uw wagenpark op biobrandstof laten rijden Een overzicht van de nieuwste mogelijkheden Uw wagenpark op biobrandstof laten rijden Een overzicht van de nieuwste mogelijkheden Een inleiding op de Technical Guidance Koolstofkringloop Waar gaat deze folder over? Duurzame mobiliteit is een hot

Nadere informatie

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen Duurzame systemen Comfortabel genieten, maximale energiebesparing 01-09 - 2016 Het goede gevoel, het juiste te doen. Onbezorgde luxe, duurzaam leven! Energiezuinig dankzij bodem-, lucht- en zonnewarmte

Nadere informatie

Informatieblad. Warmtepompen INLEIDING

Informatieblad. Warmtepompen INLEIDING INLEIDING Vanwege de oprakende fossiele brandstoffen worden we met zijn alle gedwongen op zoek te gaan naar verbeterde of alternatieve energieopwekkers. Van hout naar kolen naar olie naar gas en nu naar

Nadere informatie

Toestandsgrootheden en energieconversie

Toestandsgrootheden en energieconversie Toestandsgrootheden en energieconversie Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema Faculty of Technology, Policy and Management Industry and Energy Group PO Box 5015, 2600 GA Delft, The Netherlands Eemscentrale, Eemshaven,

Nadere informatie

MIP2 Groene Datacenters

MIP2 Groene Datacenters Gebruik van omgevingskoude Concept Gemiddelde buitentemperatuur = ca 10 C Gemiddelde binnentemperatuur = 22 tot 34 C Afhankelijk van concept binnen in het DC Afhankelijk van het gekozen koelsysteem Afhankelijk

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Auznl3qpx2n

Antwoorden AIM sessie Auznl3qpx2n en AIM sessie Auznl3qpx2n In de AIM heeft u tijdens sessie Auznl3qpx2n op 21 12 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Bedrijfstype

Nadere informatie

Alternatieve energievormen. Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding Universiteit Gent UGent

Alternatieve energievormen. Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding  Universiteit Gent UGent Alternatieve energievormen Actieve technieken Prof. M. De Paepe 13u15 tot 14u45 www.floheacom.ugent.be Inhoud Inleiding Verwarming Biomassa WKK Warmtepompen KWO BEO- betonkernactivering Gaswarmtepompen

Nadere informatie