AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Alfabetische opsomming van de technologieën * Geldig vanaf 2 juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Alfabetische opsomming van de technologieën * Geldig vanaf 2 juni 2014"

Transcriptie

1 AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Alfabetische opsomming van de technologieën * Geldig vanaf 2 juni 2014 Legende : nr.: nummer van de technologie; in te vullen in de applicatie. MK: Meerkostpercentage - geeft aan welk gedeelte van het investeringsbedrag in aanmerking komt voor de steunberekening, afhankelijk van de grootte van de onderneming. kmo: kleine en middelgrote ondernemingen, go: grote ondernemingen die niet deelnemen aan het EU-systeem voor CO2-emissiehandel go+: grote ondernemingen die wel deelnemen aan het EU-systeem voor CO2-emissiehandel : ecologiegetal tussen 1 en 9 - bepaalt de hoogte van de steun. : M - Milieutechnologie E - Energiebesparing HE/WKK - Hernieuwbare energie of warmtekrachtkoppeling Opgelet: deze lijst is enkel bedoeld voor het geven van een snel overzicht. Voor het indienen van een aanvraag raadpleegt u beter de andere lijst van dezelfde datum die gerangschikt is per type. Daarin vindt u de volledige beschrijving met o.a. vermelding van de componenten. Pagina 1 van 15

2 (Elektrische) warmtepomp (met water of lucht % 40% 40% als warmtebronsysteem) Aanpassing van bestaande verfapparaten % 100% 100% voor staand-vlot verven, inclusief de daarbjihorende software en controleapparatuur Aanpassing van de installatie voor het % 100% 100% bedrukken zonder nawassen, met lage VOSuitstoot en ureumvrij fixeren, in de textielsector Aanpassing van tapijtgarenwasmachine voor % 100% 100% de zero lozing van motwerende stoffen Aansluiting op een bestaand warmtenet % 60% 55% 9 E Aansluiting op een bestaand warmtenet % 60% 55% inclusief warmtewisselaar 9 E Aanwenden van expansie-energie (met 16 90% 85% 80% uitzonderling van onderdelen die deel uitmaken van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie) 9 E Aanwenden van geothermische energie in % 65% 65% een gesloten systeem - boorgatenergieopslag met Tichelman-aansluitingen of Y-verbindingen Aanwenden van geothermische warmte in % 65% 65% een gesloten systeem - boorgat-energieopslag Aanwenden van geothermische warmte in % 50% 50% een open systeem - koude-warmteopslag Aanwending van de computer-to-plate (CTP) % 100% 100% technologie voor voorinstelling van inktschuiven op de offsetdrukpersen Pagina 2 van 15

3 Absorptiekoeling % 50% 35% 9 E Actief en intelligent daglichtsysteem % 40% 35% Afscheider op middendruk niveau bij lage % 100% 100% densiteit polyethyleen (LDPE) productie waardoor VOS-emissies reductie Aftapapparatuur voor koudemiddelen bij % 50% 50% demontage airconditioning systeem in voertuigen tijdens herstelwerkzaamheden Automated Stacking Cranes (ASC) in % 75% 75% haveninrichtingen en goederenstations Automatische sorteerinstallatie om foutieve % 55% 55% producten uit te sorteren bij multi-extrusie in de kleiverwerkende nijverheid en te hergebruiken binnen de eigen inrichting Automatische vetsmeersysteem met een % 70% 70% biologisch afbreekbaar, niet-toxisch smeervet Biologische regeneratie-installatie voor % 100% 100% hergebruik van waterige procesbaden voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen Biologische waterzuiveringsinstallatie voor het % 100% 100% hergebruik van reinigingswater voor car-, truck-, of buswashinstallaties met een bruto jaarlijks waterverbruik van maximaal m³/jaar Brandstofcelsysteem voor de aandrijving van % 80% 80% transportmiddelen Centrale vochtwaterinstallatie voor % 100% 100% offsetdrukpersen die vochtwater met een ideale en constante samenstelling produceert waardoor slechts een minimum aan isopropylalcohol nodig is Pagina 3 van 15

4 Centrale zuivering van het op de drukpersen % 100% 100% gebruikt waswater met het oog op hergebruik van het solvent CO2-captatie en zuivering bij de productie % 100% 100% van ethyleenoxide CO2-reinigings- of ontvettingsinstallatie % 100% 100% CO2-reinigingsmachine in de droogkuissector % 40% 40% Daglichtbuis met hoogreflecterend oppervlak % 20% 5% Destratificator of ondersteuningsventilatoren % 85% 80% Doosopzetmachine met alternatieve % 55% 55% plooivolgorde Droogkamer voor het efficiënt (sneller) % 100% 100% drogen van watergedragen verven in de houtverwerkende nijverheid met uitzondering van bepaalde toepassingen voor het aanbrengen van coatings zoals beschreven in de uitleg Elektrisch aangedreven vaartuig of voertuig % 20% 20% met vier wielen of meer voor gebruik op de weg (on-road) Elektrische kunststofspuitgietmachines % 40% 40% 3 M Elektrostatische verf- of lakspuitinstallatie % 50% 50% voor het handmatig verspuiten Galvanisch proces volgens het gravitationeel % 40% 40% cascade-principe Pagina 4 van 15

5 Gasgestookt verwarmingselement voor % 50% 50% vloeistofbaden Gasgestookte (stoom)convectieoven % 20% 20% Gasgestookte absorptiewarmtepomp (met % 85% 85% water of lucht als warmtebronsysteem) Gasgestookte hogedrukreiniger % 30% 30% Gasgestookte infraroodpanelen voor droging % 40% 40% van oppervlakken Gasgestookte warmtepomp (met % 60% 60% verbrandingsmotor) Gasverwarmde tunnelfinisher % 25% 25% Geavanceerd sturingssysteem voor meerdere % 60% 50% compressoren Gebruik van speciale, duurzame, interne % 65% 65% paletten en oplegplaten, specifiek voor de grafische sector Geïntegreerd lichtregelsysteem met % 35% 30% adresseerbare armaturen bij installaties die volgens de EPB regelgeving geen E-peil opgelegd krijgen Geothermische (elektrische) warmtepomp % 40% 40% (bodem als warmtebronsysteem) Geothermische gasgestookte % 55% 55% absorptiewarmtepomp (bodem als warmtebronsysteem) Pagina 5 van 15

6 Gesloten koeltunnel door middel van indirecte % 30% 30% koeling met buitenlucht GPS-systeem en dieptesonderingsapparatuur % 60% 50% voor diepe ontginningen Hybride aangedreven niet voor de weg % 20% 20% bestemde mobiele machine Hybride aangedreven vaartuig of voertuig met % 20% 20% vier wielen of meer Hybride droge koeler % 60% 60% Hybride guillotineschaar % 30% 30% Hydrofiele of keramische rollen % 60% 60% Indirect koelsysteem op basis van % 30% 30% alternatieve koudemiddelen of ammoniak Inline-kleurmeting % 0% 0% Installatie met doorgedreven automatisering % 50% 50% voor het biothermisch drogen (composteren) van mest Installatie voor asfaltproductie bij verlaagde % 35% 20% temperatuur Installatie voor compostering in open lucht % 100% 100% onder semi-permeabele membranen in combinatie met geforceerde beluchting Installatie voor droge decatisering van wol in % 80% 80% de textielsector Pagina 6 van 15

7 Installatie voor elektrolytische reductie van % 100% 100% zwavelkleurstoffen in de textielsector Installatie voor geforceerde beluchting bij % 100% 100% compostering in open lucht Installatie voor geschikt maken van ondiep/ % 100% 100% freatisch grondwater, hemelwater of oppervlaktewater voor hoogwaardige toepassingen Installatie voor hergebruik van proces-, spoel % 100% 100%, reinigings- en afvalwater door middel van de hieronder vermelde waterzuiveringstechnieken Installatie voor herwinning of hergebruik van % 100% 100% kleurstofbaden door monitoring van de uitputting Installatie voor het concentreren van baden % 100% 100% en herwinbaar maken van concentraten in de textielindustrie Installatie voor het gebruik van % 50% 45% thermoplastische poeders als bindmiddel bij de productie van textiel Installatie voor het integreren van % 85% 80% veredelingsoperaties zodat tussenoperaties (tussendrogen) kunnen vermeden worden Installatie voor motwerende behandeling van % 100% 100% tapijt met zero emissie Installatie voor optimalisatie van de % 100% 100% peroxidebleek in de textielsector Installatie voor recyclage van stofafval % 100% 100% gevormd tijdens de productie van houtkunststof composieten binnen de eigen inrichting 3 M Investeringen voor het beperken van de % 100% 100% consumptie van houtvrije (chemische) pulp bij pulp- en papierfabricage Pagina 7 van 15

8 Investeringen voor het reinigen van % 95% 95% warmgewalste plaatstalen met borstels met hergebruik van spoelwater Investeringen voor het verbeteren van het % 85% 80% energetisch rendement van bestaande verdampings- en destillatietoestellen Inzetten van herbruikbare gasflessen % 100% 100% Kleiwanden voor natte winning van zand en % 100% 100% grind Koelsysteem (nieuw) op basis van % 50% 50% alternatieve koudemiddelen (uitgezonderd ammoniak) Koelsysteem (nieuw) op basis van ammoniak % 50% 50% in de sectoren : diensten, handel, horeca, recreatie en gezondheidszorg Koelsysteem (ombouw) op basis van % 100% 100% alternatieve koudemiddelen of ammoniak in plaats van HFK's Koffiebrander met hoge efficiënte gasbrander % 20% 15% en ingebouwd naverbrandingssysteem Lasrookdetector % 45% 30% Lekvrij vul- en tanksysteem % 50% 50% Low-NOx brander op aardgas met een % 20% 20% vermogen van maximaal 300 MWth Luchtontvochtiger met tussengeschakelde % 75% 70% warmtewisselaar Mechanische voorzuivering van het ruw % 100% 100% materiaal voor het verwijderen van vreemd materiaal in bestaande textielbedrijven Pagina 8 van 15

9 Microgolftechniek voor het drogen van hout % 75% 75% Microgolftechniek voor het verduurzamen van % 75% 75% hout Microgolftechnologie voor de sterilisatie en % 50% 50% pasteurisatie van voeding Milieuvriendelijke mobiele machine met % 20% 20% biologisch afbreekbare olie, smeervet of hydrauliek Milieuvriendelijke systemen voor 94 50% 50% 50% oppervlaktebehandeling in de textielsector. Natstraalinstallatie % 50% 50% Nd-YAG diodegepompt lasergraveersysteem % 45% 40% voor kunststoffen NH3/CO2 cascade koelsysteem % 40% 40% Niet voor de weg bestemde mobiele machine % 20% 20% op aardgas Nieuwe verdampings- en destillatietoestellen % 35% 30% op basis van mechanische damprecompressie (MDR) (Voedingssector is uitgesloten sector want hier is MDR stand der techniek) Olierecyclinginstallatie % 100% 100% 3 M Ombouw of vervanging van bestaande kraan % 50% 50% grijper constructies naar gesloten continu lossystemen bij op- en overslagactiviteiten Pagina 9 van 15

10 Ombouw van bestaande "spoelen in % 100% 100% overloop"-systemen in de textielsector, zodat minder koud water toegevoegd moet worden aan het vlot na het beëindigen van de verving Ombouw van bestaande niet voor de weg % 100% 100% bestemde mobiele machine naar aardgas Ombouwset naar aardgasmotoren % 100% 100% Ombouwset van dieselmotoren naar % 100% 100% biodieselmotoren (Biodiesel 100 %) Omschakeling in de spinnerij van de % 100% 100% applicatoren voor het aanbrengen van spinolie en finishes naar volledig herwinbare formulaties (zuivere olie i.p.v. emulsies) in de textielsector On-site productie van stikstofgas % 70% 65% Oplaadsysteem (paal of omkasting) voor % 100% 100% elektrische of hybride vaartuigen of voertuigen met 4 wielen of meer voor gebruik op de weg (on-road) Oppervlaktereinigingsinstallatie op basis van % 50% 50% CO2-ijskorrels Overdekte opslag van minerale materialen en % 45% 35% asfaltgranulaat Paralleltrommel met volledige scheiding van % 40% 40% de verbrandingsgassen en granulaten Permanent magneet motoren met % 55% 40% toerentalregeling op compressoren Poedercenters % 90% 90% Pagina 10 van 15

11 Naam techniek Poederterugwinningsinstallatie voor poederspuitcabines Pontons of zeilen of morskleppen om het morsen naar oppervlaktewater bij overslagactiviteiten in havens te vermijden Productie van elektriciteit op basis van restwarmte door Organic Rankine Cycle (ORC) die niet in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten of warmtekrachtcertificaten Productie van warmte op basis van de anaerobe fermentatie van afval of biomassa Productie van warmte op basis van de anaerobe fermentatie van afvalwater Productie van warmte op basis van de pyrolyse van biomassa Productie van warmte op basis van de verbranding van biomassa (incl. houtpelletketels en excl. pelletkachels) Productie van warmte op basis van de vergassing van biomassa Recuperatie van restenergie (warmte/koude) voor gebouwklimatisatie en/of voor gebruik in industriële processen Regeneratieve adsorptietechniek met terugwinning van styreen uit de afgassen Roetfilter voor bestaande zware voertuigen met euro I, II of III motor Roetfilter voor niet voor de weg bestemde mobiele machine met uitzondering van grasmachines en vork- en schaarliften met een vermogen < 37 kw nr MK-kmo MK-go MK-go % 100% 100% 3 M % 100% 100% % 65% 60% 9 E % 80% 80% % 80% 80% % 80% 80% 6 HE/WKK 6 80% 80% 80% 6 HE/WKK % 80% 80% 6 HE/WKK % 0% 0% 9 E % 55% 55% % 100% 100% % 100% 100% Pagina 11 van 15

12 Selectieve Katalytische Reductie-installatie % 100% 100% (SCR) voor bestaande zware voertuigen met euro I, II of III motor Selectieve Katalytische Reductie-installatie % 100% 100% (SCR) voor een oliegestookte glasoven bij de productie van glas Selectieve Katalytische Reductie-installatie % 100% 100% (SCR) voor niet voor de weg bestemde mobiele machine met uitzondering van grasmachines en vork- en schaarliften met een vermogen < 37 kw Slow-fill tankunit voor CNG (Compressed % 100% 100% Natural Gas = aardgas) Solventtafel (reinigingstafel) voor het reinigen % 100% 100% van motoren en motoronderdelen bij hergebruik van onderdelen Spaarsysteem op anti-smet-poeder % 100% 100% installaties op drukpersen Spectrofotometer % 0% 0% Spuitinstallatie voor watergedragen verven in % 60% 60% de houtverwerkende nijverheid met uitzondering van bepaalde toepassingen voor het aanbrengen van coatings zoals beschreven in de uitleg Stalen recuperatoren voor moffelovens voor % 25% 20% warmterecuperatie Stoomaccumulator (Enthalpie-accumulator) % 45% 35% Systemen voor het afzonderlijk doseren van % 100% 100% kleurstoffen en/of hulpmiddelen en de daarbij horende kleurstof- en/of hulpmiddelenkeuken Systemen voor het toepassen van minimale % 40% 40% opbrengtechnieken bij bedrukken, verven en (hoog)veredelen van textiel Pagina 12 van 15

13 Tankinfrastructuur voor biodiesel % 100% 100% Tankinfrastructuur voor bio-ethanol % 100% 100% Tankinfrastructuur voor CBG (Compressed % 100% 100% BioGas) Tankinfrastructuur voor CBG (Compressed % 100% 100% BioGas) via toelevering van LBG (Liquefied BioGas) Tankinfrastructuur voor CNG (Compressed % 100% 100% Natural Gas = aardgas) Tankinfrastructuur voor CNG (Compressed % 100% 100% Natural Gas = aardgas) via toelevering van LNG (Liquefied Natural Gas) Tankinfrastructuur voor LBG (Liquefied % 100% 100% BioGas) Tankinfrastructuur voor LNG (Liquefied % 100% 100% Natural Gas) Tankinfrastructuur voor Pure Plantaardige % 100% 100% Oliën (PPO) Terugwinningsinstallatie voor betonpuin met % 100% 100% hergebruik binnen de eigen inrichting 3 M Terugwinningsinstallatie voor % 100% 100% waterverdunbare verf, lak, inkt of lijm 3 M Thermische massa op de koeldroger van % 60% 55% luchtcompressoren Thermo-mechanische devulcanisatie % 100% 100% installatie voor recyclage van hoogwaardige rubbers Pagina 13 van 15

14 Trailer met dubbel pers systeem % 5% 0% Tri Centri Nip perspartij met geïntegreerde % 40% 40% schoenpers voor de productie van verpakkingspapier TRS GenSet Hydro Power % 65% 60% Uitbreiding van cascadespoelinstallatie vanaf % 100% 100% 4e cascade bij oppervlaktebehandeling Uitdeukgereedschap voor verfsparende 40 50% 50% 50% uitdeuktechnieken Universele reiniger met geïntegreerde % 100% 100% biotechnologie UV-belichtingseenheid % 100% 100% UV-droger % 20% 20% Vacuümafzuiginstsallatie in de textielsector % 100% 100% Verbeterde expansieregeling voor % 60% 50% koelinstallaties door vloeistofonderkoeling voor het expansieventiel Verbrandingsinstallatie op basis van % 80% 80% biobrandstoffen 6 HE/WKK Verbrandingsmotor op waterstof voor de % 100% 100% aandrijving van voertuigen of vaartuigen Verdeelinstallaties voor offsetinkt uit % 50% 50% retourcontainer Pagina 14 van 15

15 Vervoer via spoorweg als vervanging van % 60% 50% bestaande infrastructuur voor wegvervoer Vervoer via waterweg als vervanging van % 60% 50% bestaande infrastructuur voor wegvervoer Voertuig op aardgas % 20% 20% Voertuig op biobrandstof (ethanol 95 %) % 30% 30% Voor retourdozen aangepaste % 40% 40% doosopzetmachine Walstroomvoorziening % 100% 100% Warmtepompboiler % 65% 65% Warmteterugwinning bij (vaat)spoelmachines % 70% 60% of (vaat)wasmachines of wasdrogers 9 E Waterstoftrailer minimum 250 bar % 5% 0% Windzifter voor vaste stof met % 100% 100% materiaalterugwinning binnen de eigen inrichting 3 M Zonneboiler % 30% 30% Zuurretardatie % 100% 100% Pagina 15 van 15

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 01/07/2015

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 01/07/2015 AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 01/07/2015 Pagina 1 van 36 Aandachtspunten: 1) Bij strikt sectorgebonden technologieën

Nadere informatie

Energiesteun voor de schrijnwerkerijsector. Roadshow Springt u bewust om met energie als schrijnwerkerij? 1 en 2 december 2014 29 januari 2015

Energiesteun voor de schrijnwerkerijsector. Roadshow Springt u bewust om met energie als schrijnwerkerij? 1 en 2 december 2014 29 januari 2015 Energiesteun voor de schrijnwerkerijsector Roadshow Springt u bewust om met energie als schrijnwerkerij? 1 en 2 december 2014 29 januari 2015 Overzicht van de steunmaatregelen energie Advies Energiescan

Nadere informatie

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken. Energie en Bedrijven. energielijst 2010. >> Als het gaat om energie en klimaat

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken. Energie en Bedrijven. energielijst 2010. >> Als het gaat om energie en klimaat Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken Energie en Bedrijven energielijst 2010 >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud 2 1. Hoe werkt de EIA? 4 1.1 De Energie-investeringsaftrek (EIA) 4 1.2

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen

Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen ir. Paul Zeebroek VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA) VOKA - Mechelen 25 november 2009 1 Onderwerpen A. Ecologiepremie Call systeem

Nadere informatie

ENERGIESUBSIDIES. Valérie de Groote INDEA 26 september 2013

ENERGIESUBSIDIES. Valérie de Groote INDEA 26 september 2013 ENERGIESUBSIDIES Valérie de Groote INDEA 26 september 2013 1 FEDERAAL 2 Federaal: investeringsaftrek Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen fiscaal voordeel waarbij men een bepaald

Nadere informatie

Biomethaanpotentieel voor Vlaanderen versie 1.0

Biomethaanpotentieel voor Vlaanderen versie 1.0 Biomethaanpotentieel voor Vlaanderen versie 1.0 Januari 2014 Werkgroep Biomethaan, coördinatie Biogas-E Auteurs: Véronique De Geest, Biogas-E (coördinator werkgroep) Lies Bamelis, DLV Inno Vision Jonathan

Nadere informatie

Energie en Bedrijven. energielijst 2012. >> Als het gaat om energie en klimaat

Energie en Bedrijven. energielijst 2012. >> Als het gaat om energie en klimaat Energie en Bedrijven energielijst 2012 >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Inleiding 2 1. Hoe werkt de EIA? 4 1.1 De Energie-investeringsaftrek (EIA) 4 1.2 Welke kosten komen in aanmerking? 5

Nadere informatie

(Brand)stof tot nadenken 25 vragen en antwoorden over brandstof en voertuigtechniek

(Brand)stof tot nadenken 25 vragen en antwoorden over brandstof en voertuigtechniek (Brand)stof tot nadenken 25 vragen en antwoorden over brandstof en voertuigtechniek Dit is een uitgave van Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit Postbus 74800 1070 DM Amsterdam Telefoon 020-504 49 49 www.bovag.nl

Nadere informatie

MKB-Innovatiestimuleringsplan (MIT) 2015 Topsectoren: Chemie en Energie

MKB-Innovatiestimuleringsplan (MIT) 2015 Topsectoren: Chemie en Energie Regeling nationale EZ-subsidies, bijlage als bedoeld in artikel 3.4.2 eerste lid Bijlage 6 MKB-Innovatiestimuleringsplan (MIT) 2015 Topsectoren: Chemie en Energie Finale versie Topsector Chemie/ Topsector

Nadere informatie

Mijn bedrijf en mijn energie

Mijn bedrijf en mijn energie Mijn bedrijf en mijn energie Staden, zondag 30 november 2014 arch. Luc Dedeyne energieconsulent Bouwunie Subsidies voor bedrijven Bedrijven kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren

Nadere informatie

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven GROND voor garage- en carrosseriebedrijven Garage- en carrosseriebedrijven worden op milieuvlak vooral geconfronteerd met bedrijfsafval, de opslag van gevaarlijke stoffen, de verdamping van organische

Nadere informatie

ENERGIEBESPARING IN DE WASSERIJSECTOR

ENERGIEBESPARING IN DE WASSERIJSECTOR ENERGIEBESPARING IN DE WASSERIJSECTOR Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Energiebesparing in de wasserijsector Inhoud 1 Het wasproces 01 1.1 Het wassen 02 1.1.1 Sorteren wasgoed in homogene stromen

Nadere informatie

20 maatregelen. om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf. Hotels Detailhandel Catering Kantoren

20 maatregelen. om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf. Hotels Detailhandel Catering Kantoren 20 maatregelen om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf Hotels Detailhandel Catering Kantoren Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Het doel van het Europese

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIETECHNIEKEN VOORBEELDEN VOOR HET OPWEKKEN, OPSLAAN EN BESPAREN VAN ENERGIE

DUURZAME ENERGIETECHNIEKEN VOORBEELDEN VOOR HET OPWEKKEN, OPSLAAN EN BESPAREN VAN ENERGIE DUURZAME ENERGIETECHNIEKEN VOORBEELDEN VOOR HET OPWEKKEN, OPSLAAN EN BESPAREN VAN ENERGIE Huis vol energie, SEV, 2011 Bijlage 3 Wij krijgen kippen, december 2011 INHOUDSOPGAVE Onderwerp blz. Technieken

Nadere informatie

viwta WATERSTOF dossie 1 r 7 motor van de TOEkOmST?

viwta WATERSTOF dossie 1 r 7 motor van de TOEkOmST? VIWTA Dossier 17 motor WATERSTOF van de toekomst? In hoever bepaalt waterstof onze toekomstige energievoorziening? Inhoudstafel... 2 1. Voorwoord... 3 2. Waarom komt waterstof steeds meer in beeld?...

Nadere informatie

POM OOST- VLAANDEREN HAALBAARHEIDSSTUDIE VERDUURZAMING VAN MATERIALEN- EN ENERGIE- GEBRUIK OP BEDRIJVENPARK MALDEGEM1

POM OOST- VLAANDEREN HAALBAARHEIDSSTUDIE VERDUURZAMING VAN MATERIALEN- EN ENERGIE- GEBRUIK OP BEDRIJVENPARK MALDEGEM1 POM OOST- VLAANDEREN HAALBAARHEIDSSTUDIE VERDUURZAMING VAN MATERIALEN- EN ENERGIE- GEBRUIK OP BEDRIJVENPARK MALDEGEM1 Uitgevoerd door Alex Polfliet, Sabine Carton en Kim Van den Heuvel Zero Emission Solutions

Nadere informatie

>> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. 1 MIA\Vamil 2013 Brochure en Milieulijst

>> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. 1 MIA\Vamil 2013 Brochure en Milieulijst MIA \Vamil 2013 Brochure en Milieulijst >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal 1 MIA\Vamil 2013 Brochure en Milieulijst naar inhoud Inhoud Inleiding 4 Waar vindt u informatie over

Nadere informatie

Advies over de dubbeltellingregeling voor betere biobrandstoffen

Advies over de dubbeltellingregeling voor betere biobrandstoffen Advies over de dubbeltellingregeling voor betere biobrandstoffen 28 februari 2014 2 Inleiding De Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED) verplicht lidstaten om te garanderen dat het aandeel hernieuwbare energie

Nadere informatie

Brandstoffen voor het wegverkeer Kenmerken en perspectief

Brandstoffen voor het wegverkeer Kenmerken en perspectief TNO / CE Delft Factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer Kenmerken en perspectief Herziene versie 2012 Ruud Verbeek (TNO), Bettina Kampman (CE Delft) Opmerking bij deze uitgave Deze 2012 versie kent

Nadere informatie

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Duurzame glastuinbouw met Warmte/Koude Opslag, WKK en Zeer Lage Temperatuur Verwarming Dit rapport werd in opdracht van InnovatieNetwerk en Stichting Innovatie

Nadere informatie

Energietechniek. Coen Verwer Pieter Bosma Bart van Straalen Mario Kortenoever

Energietechniek. Coen Verwer Pieter Bosma Bart van Straalen Mario Kortenoever Energietechniek Coen Verwer Pieter Bosma Bart van Straalen Mario Kortenoever Energietechniek Coen Verwer, Pieter Bosma, Bart van Straalen, Mario Kortenoever Rijswijk 16/10/2007 Voorwoord Dit rapport is

Nadere informatie

Biomassa in de Nederlandse energiehuishouding in 2030. januari 2006 1 / 54

Biomassa in de Nederlandse energiehuishouding in 2030. januari 2006 1 / 54 Biomassa in de Nederlandse energiehuishouding in 2030 januari 2006 1 / 54 Biomassa in de Nederlandse energiehuishouding in 2030 L.P.L.M Rabou en E.P. Deurwaarder ECN H.W. Elbersen en E.L. Scott WUR, A&F

Nadere informatie

Informatieblad. Vleesindustrie. t.b.v. energie in de milieuvergunning voor niet MJA-inrichtingen

Informatieblad. Vleesindustrie. t.b.v. energie in de milieuvergunning voor niet MJA-inrichtingen E07 ENERGIE Informatieblad Vleesindustrie t.b.v. energie in de milieuvergunning voor niet MJA-inrichtingen informatiecentrum Milieuvergunningen Vleesindustrie Een uitgave van het Informatiecentrum Milieuvergunningen

Nadere informatie

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr.

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr. Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam rapport 4GDJ-CO2.EEI.R Opdrachtgever : Gebr. de Jongh BV Rapportnummer : 4GDJ-CO2.EEI.R Auteur : drs. ing. J.A. van

Nadere informatie

Geothermische energieopwekking voor bedrijventerreinen

Geothermische energieopwekking voor bedrijventerreinen Projectwerk Bachelor Bio-ingenieurswetenschappen Nils Bertels Pierre-Yves Luyckx Yanti Simanjuntak Kristof Verbeeck Geothermische energieopwekking voor bedrijventerreinen Begeleiders: dr. ir. Birger Hauchecorne

Nadere informatie

Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder

Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder Voor kwaliteitsvolle WarmteKrachtKoppeling in Vlaanderen Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder 16/12/2010 Cogen Vlaanderen Daan Curvers COGEN Vlaanderen Houtige biomassa in de landbouw 16

Nadere informatie

Energiesteun voor de horecasector. Roadshow Hoe energie besparen in de horeca? 18/24 maart 2/23/28 april 2014

Energiesteun voor de horecasector. Roadshow Hoe energie besparen in de horeca? 18/24 maart 2/23/28 april 2014 Energiesteun voor de horecasector Roadshow Hoe energie besparen in de horeca? 18/24 maart 2/23/28 april 2014 Overzicht van steunmaatregelen energie Advies energiescan KMO-portefeuille Investeringen ecologiesteun

Nadere informatie

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. * Aanslagjaar 2014. Informatie :

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. * Aanslagjaar 2014. Informatie : Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap Hoofdbestuur Brussel Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel http://www.energiesparen.be Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Nadere informatie

Energie Verslag Nederland 1995

Energie Verslag Nederland 1995 Afvalverwerking 2 Archimedes Wave Swing 3 Bio-ontzwaveling van rookgas 3 Combinatie koude- en warmteopslag 4 Demonstratieproject brandstofcellen 4 Eerste koudenet 6 Gasgestookte en elektrische compressiewarmtepomp

Nadere informatie

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen I n f o M i l > D u u r z a m e O n t w i k k e l i n g > E n e r g i e Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen Ten behoeve van energie in de milieuvergunning In opdracht van Inhoud 1. Inleiding 5

Nadere informatie