Steunmaatregelen voor energiezuinige investeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steunmaatregelen voor energiezuinige investeringen"

Transcriptie

1 Steunmaatregelen voor energiezuinige investeringen Ontbijtvergadering energiezuinig ondernemen Sandra Voets Aartselaar - 9 oktober 2012

2 Overzicht energiepremies 2012

3

4 Steun voor advies en oriëntatie 1. Eerstelijnsscan 2. KMO-portefeuille EFRO REG in kmo s Niet cumuleerbaar!

5

6 Eerstelijnsscans Energiescan: energie Eco-efficiëntiescan: water, afval, transport, energie, innovatie, milieuzorg Gratis eerstelijnsscan Opportuniteiten in kaart brengen Oriëntering + doorverwijzen naar subsidies en dienstverleners Bron: Rationeel energiegebruik in kmo s 2008 tot 2010

7

8 Energiepremie voor een thematisch advies (2/2) Vervolg op een energiescan/nieuwbouwadvies van het Agentschap Ondernemen Voordeel: Premie = 50% van advieskost (max euro) Maximum 2 energiethema s per ondernemingsnummer Loopt tot einde juli 2013 Voorwaarden: Technisch-financiële haalbaarheidsanalyse Zowel energiebesparende als hernieuwbare energieoplossingen Verplichte studies komen niet in aanmerking KMO in Vlaanderen of energieverbruik < MWh/jaar (niet primair) Niet voor vzw s

9 KMO-portefeuille (1/3) Wie? Voor KMO s en vrije beroepen o Vestiging in Vlaams Gewest o Aanvaardbare hoofdactiviteit o Overheidsparticipatie minder dan 25 % o VZW s zijn uitgesloten

10 KMO-portefeuille (2/3) Steun? Energie- en milieugerelateerd Opleiding Advies Onder- Nemen Advies Innoveren: technologieverkenning Advies internationaliseren Strategisch advies Ondernemen Steun % 50% 50% 75% 50% 50% Steunplafond per pijler Max per periode Periode jaar

11 KMO-portefeuille (3/3) Hoe aanvragen? Elektronisch met federaal token of e-id Opgelet: o o Ten laatste 14 dagen na aanvang van de prestatie door de erkende dienstverlener o Eigen aandeel storten, Vlaamse overheid stort portefeuille vol Enkel het conceptuele aspect Begeleiding, coaching en implementatie NIET

12 Investeringssteun Verhoogde investeringsaftrek REG-premies distributienetbeheerder Wel cumuleerbaar! Ecologiepremie

13

14 Verhoogde investeringsaftrek (1/3) Wat? Vermindering van de belastbare winst van een onderneming met een éénmalige aftrek van 15,5 %(aanslagjaar 2013) van het bedrag van energiebesparende investeringen Ter info: Belas ngsvoet 34% max. 5.27% steun Attest via het Vlaams Energieagentschap aan te vragen o o opsturen van de facturen (max. 1 maand na uw registratie) o u ontvangt een attest dat u bij uw belastingformulier voegt (±3 maanden)

15 Verhoogde investeringsaftrek (2/3) Wat komt in aanmerking? Renovatieprojecten = 34% x 15,5% x besparingsrendement (%) o Isoleren van leidingen, baden en ovens; o Vervangen van verbrandings-, verwarmings-, klimatiserings-en verlichtingsapparatuur; o Investeringen uitgevoerd met oog op het verhogen van het energetisch rendement van bestaande installaties. Energiebesparende investeringsprojecten = 34% x 15,5% o Isolatie en beperking van ventilatieverlies van bestaande gebouwen o Terugwinnen van afvalwarmte en expansie-energie o WKK en hernieuwbare energie en biomassa

16 Verhoogde investeringsaftrek (3/3) Uitsluitingsgevallen Forfaitaire belastingaanslag Meer dan 50% van het kapitaal in handen van overheid Gebouwen voor verhuur of verkoop Belangrijkste criteria voor FOD Financiën : o Niet verhuren, niet bestemd voor verkoop o De aanvrager dient de investering in zijn balans op te nemen

17 Ecologiepremie (1/9) Wat? Vlaamse investeringssteun voor energiebesparendeen milieuvriendelijke investeringen in het Vlaams Gewest Welke ondernemingen? Exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest Een aanvaardbare hoofdactiviteit Geen overheidsbedrijf Toegetreden tot audit-/ benchmarkingconvenant Geen achterstallen bij de RSZ

18 Ecologiepremie (2/9) Welke investeringen? Limitatieve Technologieënlijst (LTL) 150 technologieën op de LTL Bepaalde technologieën zijn sectorgebonden(vermeld in de uitleg bij de technologie) Uitgesloten zijn technologieën die genieten van GSC en WKC (ook onderdelen) Niet gratis of onder bezwarende titel aan derden

19 Ecologiepremie (3/9) : Subsidiepercentages Ecoklasse Ecologiegetal kmo go A 9 30% 15% B 6 20% 10% C % 5% D 2-1 5% - Netto steun = steunpercentage x ecologische meerkost x investering

20 Ecologiepremie (4/9) : Bonus kmo go Eerstelijns milieu-, energie- en eco-efficiëntiescan 3% - Milieucertificaat (o.a. milieu- en duurzaamheidscharter) Milieumanagementsysteem (o.a. ISO14001 / EN16001 / EMAS) 5% - 10% 5% (zie voor aanvaarde scans)

21 Ecologiepremie (5/9) rekenvoorbeeld

22 Ecologiepremie (6/9) rekenvoorbeeld Investering = euro (in essentiële componenten) o Premie kmo= 30% x 60% x euro = euro o Premie go = 15% x 60% x euro = euro Met bonus voor energiescan (enkel voor kmo) o Premie kmo= (30% + 3%) x 60% x euro = euro Met bonus voor ISO o Premie kmo= (30% + 10%) x 60% x euro = euro o Premie go = (15% + 5%) x 60% x euro = euro

23 Ecologiepremie (7/9) Aanvraagprocedure Indienen van een aanvraag via de website Via elektronische identiteitskaart of federaal token Uitbetaling van de steun (30/30/40) Termijnen Aanvraag indienen voor de start van de investering!! Aanvraag finaliseren binnen 15 k-dagen Stavingsstukken binnen 30 k-dagen Start binnen de 6 maanden na beslissing Einde 3 jaar na beslissing Aanvraag laatste uitbetaling tot 6 maanden na laatste factuurdatum Behoud van de investering gedurende 5 jaar

24 Ecologiepremie (8/9) gewijzigde technologieën Groene warmte (sinds 26 juli 2011) Technologienummer Technologieomschrijving Vroegere ecoklasse Huidige ecoklasse LTL Recuperatie restwarmte D A LTL Elektrische warmtepomp(water en lucht als warmtebron) D A LTL Gasgestookte warmtepomp(water en lucht als warmtebron) D A LTL Geothermische(elektrische) warmtepomp(bodem als warmtebron) D A LTL Geothermische(gasgestookte) absorptiewarmtepomp(bodem als warmtebron) D A LTL 1314 Aanwenden van geothermische energie in een gesloten systeem - C A Boorgatenergieopslag LTL 1313 Aanwenden van geothermische energie in een open systeem - Koudewarmteopslag C A LTL Productie van warmte op basis van de anaerobe fermentatie van afval of biomassa C A LTL Productie van warmte op basis van de anaerobe fermentatie van afvalwater C A LTL 1263 Warmtepompboiler D A LTL 1342 Zonneboiler C A

25 Ecologiepremie (9/9) gewijzigde technologieën Groene mobiliteit (sinds 11/10/2011) Technologienummer Technologieomschrijving Vroegere ecoklasse Huidige ecoklasse LTL 641 Elektrisch aangedreven voertuig C A LTL 553 Brandstofcelsysteem voor de aandrijving van transportmiddelen C A LTL Hybride aangedreven vaartuig of voertuig met vier wielen of meer C B LTL Hybride aangedreven niet voor de weg bestemde mobiele machine C B LTL Oplaadsysteem voor elektrische of hybride voertuigen C B LTL Voertuig op aardgas C B LTL Ombouwset naar aardgasmotoren C B LTL Niet voor de weg bestemde mobiele machines op aardgas C B LTL Ombouw van bestaande niet voor de weg bestemde mobiele machine naar C B aardgas LTL Tankinfrastructuur voor CNG(Compressed Natural Gas = aardgas) C B LTL Tankinfrastructuur voor CBG(Compressed BioGas) C B LTL Tankinfrastructuur voor LNG(Liquefied Natural Gas) C B LTL Tankinfrastructuur voor LBG(Liquefied BioGas) C B LTL Tankinfrastructuur voor CNG via toelevering van LNG C B LTL Tankinfrastructuur voor CBG via toelevering van LBG C B

26 Steun van de netbeheerder (1/3) EANDIS INFRAX De netbeheerder uit uw buurt kan u terugvinden op

27 Eandis Infrax: premies in 2012 (2/3) Geothermische warmtepomp euro x ((0,87xCOP)-2,5) x Pel max euro Dakisolatie -3 tot 4 euro/m² of 6 tot 8 euro/m² -720 tot euro Buitenmuurisolatie - 15 euro/m² max euro Spouwmuurisolatie - 6 euro/m² max 800 euro Vloerisolatie - 6 euro/m² (was onbestaand) max 800 euro Superisolerende beglazing - 12 tot 15 euro/m² - max 375 euro Relighting- op basis van rekentabel- max euro (was euro) Zonneboiler -200 euro/m² (was 75 euro/m²) max euro Afregeling stookinstallaties op aardgas 7 euro/kwth max 625 euro Maatregelen volgend uit een energiescan (studie!)

28 Welke studies worden aanvaard (3/3) Studies uitgevoerd door studiebureaus vermeld op de website van VEA: Eerstelijnsscans uitgevoerd door AO en door studiebureaus die erkend werden door AO (in het kader van de bonus op de ecologiepremie: /ep_111130_scans_auditoren anvaard.pdf Studies uitgevoerd als thematische adviezen in het kader van het efroproject REG in kmo s. Studies uitgevoerd door studiebureaus die aanvaard zijn in het kader van de kmo-portefeuille(in opmaak). Attesten Groene Waarborg

29 Groene Waarborg (gelanceerd op 16 april 2012) Kenmerken LTL Ecologiepremie (EP+) LTL Groene waarborg Maximum waarborg euro 75 % groene waarborg door PMV en 25 % eigen waarborgstelling Terugverdientijd < 10 jaar Instapkost: bv euro (75%) x 5 jaar x 0,25 % = 187,5 euro Opmaak attest door AO met bepaling van terugverdientijd Hoe gaat u te werk: Contacteer Agentschap Ondernemen voor opmaak van het ATTEST Offerte (op datum) + LTL nummer betreffende van de technologie Ga met dit attest + offerte naar uw bank.

30 Opbrengststeun 1. Groene stroom 2. Warmtekrachtkoppeling (WKK)

31 Financiële steun voor groene stroom en WKK (1/3) Definitie: Installaties hernieuwbare energie => groenestroomcertificaat(gsc) per kwh geproduceerde elektriciteit Installaties WKK => warmtekrachtcertificaat (WKC) per kwh bespaarde primaire energie Handel in GSC en WKC: Minimumsteun WKC: 27 euro (installatie tussen 30/06/06 en 1/01/2012) Minimumsteun WKC: 31 euro (vanaf 1/01/2012)

32 Minimumsteun GSC voor PV (2/3) Evolutie minimumsteun (wijzigingen doorgevoerd op 01/07/2012) Installaties met een vermogen van maximaal 250 kw: Bron: (07/2012)

33 Minimumsteun GSC voor PV (3/3) Evolutie minimumsteun (wijzigingen doorgevoerd op 01/07/2012) Installaties met een vermogen van meer dan 250 kw: Bron: (07/2012)

34 Contact: (+ subsidiedatabank) of Bel gratis Agentschap Ondernemen Koning Albert II-laan 35 bus Brussel Agentschap Ondernemen Antwerpen Lange Lozanastraat 223 bus Antwerpen Agentschap Ondernemen Limburg Kempische Steenweg 305 bus Hasselt Agentschap Ondernemen Oost-Vlaanderen Seminariestraat Gent Agentschap Ondernemen Vlaams-Brabant VAC Dirk Bouts Diestsepoort 6 bus Leuven Agentschap Ondernemen West-Vlaanderen Jan Breydellaan Sint-Andries/Brugge

Energiesteun voor de schrijnwerkerijsector. Roadshow Springt u bewust om met energie als schrijnwerkerij? 1 en 2 december 2014 29 januari 2015

Energiesteun voor de schrijnwerkerijsector. Roadshow Springt u bewust om met energie als schrijnwerkerij? 1 en 2 december 2014 29 januari 2015 Energiesteun voor de schrijnwerkerijsector Roadshow Springt u bewust om met energie als schrijnwerkerij? 1 en 2 december 2014 29 januari 2015 Overzicht van de steunmaatregelen energie Advies Energiescan

Nadere informatie

Energiesteun voor de horecasector. Roadshow Hoe energie besparen in de horeca? 18/24 maart 2/23/28 april 2014

Energiesteun voor de horecasector. Roadshow Hoe energie besparen in de horeca? 18/24 maart 2/23/28 april 2014 Energiesteun voor de horecasector Roadshow Hoe energie besparen in de horeca? 18/24 maart 2/23/28 april 2014 Overzicht van steunmaatregelen energie Advies energiescan KMO-portefeuille Investeringen ecologiesteun

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen

Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen Steunmaatregelen voor energie-investeringen (REG, HEB, WKK) in Vlaanderen ir. Paul Zeebroek VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA) VOKA - Mechelen 25 november 2009 1 Onderwerpen A. Ecologiepremie Call systeem

Nadere informatie

ENERGIESUBSIDIES. Valérie de Groote INDEA 26 september 2013

ENERGIESUBSIDIES. Valérie de Groote INDEA 26 september 2013 ENERGIESUBSIDIES Valérie de Groote INDEA 26 september 2013 1 FEDERAAL 2 Federaal: investeringsaftrek Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen fiscaal voordeel waarbij men een bepaald

Nadere informatie

Mijn bedrijf en mijn energie

Mijn bedrijf en mijn energie Mijn bedrijf en mijn energie Staden, zondag 30 november 2014 arch. Luc Dedeyne energieconsulent Bouwunie Subsidies voor bedrijven Bedrijven kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren

Nadere informatie

U werkt energie- en milieubewust

U werkt energie- en milieubewust informeert - adviseert - stimuleert Subsidieleidraad voor het bedrijfsleven Agentschap Ondernemen U werkt energie- en milieubewust informeert - adviseert - stimuleert Versie april 2010 informeert - adviseert

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor milieu- en energiebewust ondernemen

Steunmaatregelen voor milieu- en energiebewust ondernemen Steunmaatregelen voor milieu- en energiebewust ondernemen 28 november 2007 Researchpark Zellik Ir. Bert Stassen bert.stassen@vlao.be T : 016 31 10 63 www.vlao.be Belangrijkste vormen van subsidie 1. Ecologiepremie

Nadere informatie

EP-PLUS Algemene informatie 2

EP-PLUS Algemene informatie 2 6 april 2012 Mochten er tegenstrijdigheden zijn tussen deze algemene informatietekst en het decreet van 31 januari 2003, het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 en het ministerieel besluit

Nadere informatie

ENERGIEZORG. 1. Inleiding 2. Opstarten van energiezorg 3. Subsidies energiebesparing. Voorbereid door Dirk Van den Broecke DVdB Consulting

ENERGIEZORG. 1. Inleiding 2. Opstarten van energiezorg 3. Subsidies energiebesparing. Voorbereid door Dirk Van den Broecke DVdB Consulting ENERGIEZORG Voorbereid door Dirk Van den Broecke DVdB Consulting december 2014 1. Inleiding 2. Opstarten van energiezorg 3. Subsidies energiebesparing 1 Inleiding Welke energiebesparende maatregelen hebt

Nadere informatie

De Overheden zetten massaal in op energie-efficiëntie bij bedrijven

De Overheden zetten massaal in op energie-efficiëntie bij bedrijven Processtappen richting energie-efficiënte exploitatie van industriële sites: Identificatie van prioritair uit te voeren maatregelen Auditing & Doorlichting Borgen energieefficiënte prestaties per project

Nadere informatie

Interreg Eco2Profit Inventaris van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Alex Polfliet Zero Emission Solutions

Interreg Eco2Profit Inventaris van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Alex Polfliet Zero Emission Solutions Interreg Eco2Profit Inventaris van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Alex Polfliet Zero Emission Solutions Interreg Eco2Profit Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen

Nadere informatie

Call Ecologiepremie. Algemene Informatie

Call Ecologiepremie. Algemene Informatie Agentschap Ondernemen Call Ecologiepremie Algemene Informatie (januari 2010) 1 Inhoud Wat is een ecologiepremie en hoe wordt deze toegekend?...4 Een oproep...4 Een wedstrijdformule...4 Waarom een wedstrijdformule?...4

Nadere informatie

Windenergie in Vlaanderen

Windenergie in Vlaanderen Windenergie in Vlaanderen Regelgeving en steunmaatregelen 25 maart 2010 Katrien De Maeyer Inhoud Regelgeving 1. Definities windturbines 2. Vergunningen 3. Beoordelingskader vergunningen 4. Beleidsvisies

Nadere informatie

Nood aan opleiding of advies? Vraag uw steun aan! Steun voor opleiding & advies

Nood aan opleiding of advies? Vraag uw steun aan! Steun voor opleiding & advies Nood aan opleiding of advies? Vraag uw steun aan! Steun voor opleiding & advies Met de kmo-portefeuille kan u als kmo, eenmanszaak of beoefenaar van een vrij beroep tot 40.000 euro steun per jaar genieten

Nadere informatie

Ecologiepremie. Algemene informatie. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december 2005 1

Ecologiepremie. Algemene informatie. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december 2005 1 Ecologiepremie Algemene informatie Algemene informatie Ecologiepremie 12 december 2005 1 Wat is een ecologiepremie en hoe wordt deze toegekend?... 3 Het wettelijk kader?... 3 Europees kader... 3 Vlaams

Nadere informatie

POM OOST- VLAANDEREN HAALBAARHEIDSSTUDIE VERDUURZAMING VAN MATERIALEN- EN ENERGIE- GEBRUIK OP BEDRIJVENPARK MALDEGEM1

POM OOST- VLAANDEREN HAALBAARHEIDSSTUDIE VERDUURZAMING VAN MATERIALEN- EN ENERGIE- GEBRUIK OP BEDRIJVENPARK MALDEGEM1 POM OOST- VLAANDEREN HAALBAARHEIDSSTUDIE VERDUURZAMING VAN MATERIALEN- EN ENERGIE- GEBRUIK OP BEDRIJVENPARK MALDEGEM1 Uitgevoerd door Alex Polfliet, Sabine Carton en Kim Van den Heuvel Zero Emission Solutions

Nadere informatie

Gewestelijke steun. Nodig voor bekomen van steun ontwrichte zone

Gewestelijke steun. Nodig voor bekomen van steun ontwrichte zone Gewestelijke steun Nodig voor bekomen van steun ontwrichte zone Agentschap Ondernemen De drijvende kracht achter meer en beter ondernemerschap in Vlaanderen Complementair aan Innovatiecentra & IWT (innoveren)

Nadere informatie

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 01/07/2015

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 01/07/2015 AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Technologieën alfabetisch gerangschikt per type * Geldig vanaf 01/07/2015 Pagina 1 van 36 Aandachtspunten: 1) Bij strikt sectorgebonden technologieën

Nadere informatie

U heeft startersplannen

U heeft startersplannen informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen Subsidieleidraad voor het bedrijfsleven informeert - adviseert - stimuleert U heeft startersplannen Versie april 2010 informeert - adviseert -

Nadere informatie

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Alfabetische opsomming van de technologieën * Geldig vanaf 2 juni 2014

AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Alfabetische opsomming van de technologieën * Geldig vanaf 2 juni 2014 AGENTSCHAP ONDERNEMEN * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Alfabetische opsomming van de technologieën * Geldig vanaf 2 juni 2014 Legende : nr.: nummer van de technologie; in te vullen in de applicatie.

Nadere informatie

Voordeelgids 2015. Profiteer nu van 100 tot 700 cashback. Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik

Voordeelgids 2015. Profiteer nu van 100 tot 700 cashback. Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik Voordeelgids 2015 Profiteer nu van 100 tot 700 cashback Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik Krijg 100 tot 700 retour met de Viessmann Energiecheque 2015 Overzicht energiepremies

Nadere informatie

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING

Nadere informatie

AGENTSCHAP ONDERNEMEN --- VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Alfabetische opsomming van de technologieën *

AGENTSCHAP ONDERNEMEN --- VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Alfabetische opsomming van de technologieën * AGENTSCHAP ONDERNEMEN --- VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP * LIMITATIEVE TECHNOLOGIEËN LIJST * Alfabetische opsomming van de technologieën * Geldig vanaf 1 februari 011 Legende :. : nummer van de technologie;

Nadere informatie

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. * Aanslagjaar 2014. Informatie :

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. * Aanslagjaar 2014. Informatie : Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap Hoofdbestuur Brussel Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel http://www.energiesparen.be Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Nadere informatie

TECHNOLOGIE - FICHE. Fotovoltaïsche (PV) systemen voor ondernemingen. A. Inleiding. 1. Componenten van een PV-systeem. 2. Soorten PV-panelen

TECHNOLOGIE - FICHE. Fotovoltaïsche (PV) systemen voor ondernemingen. A. Inleiding. 1. Componenten van een PV-systeem. 2. Soorten PV-panelen TECHNOLOGIE - FICHE Fotovoltaïsche (PV) systemen voor ondernemingen A. Inleiding 1. Componenten van een PV-systeem Een fotovoltaïsch systeem bestaat uit zonnepanelen, een montagesysteem om de panelen op

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE FISCAAL VOORDELIG? Griet Smaers Schuermans & Schuermans Advocaten. Uitgangspunten voor deze bijdrage:

INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE FISCAAL VOORDELIG? Griet Smaers Schuermans & Schuermans Advocaten. Uitgangspunten voor deze bijdrage: INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE FISCAAL VOORDELIG? Griet Smaers Schuermans & Schuermans Advocaten 1 Uitgangspunten voor deze bijdrage: I. Indirecte fiscale voordelen < energiefactuur II. Directe fiscale

Nadere informatie

Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden

Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden 2011 Gemeente Hoegaarden Gemeenteplein 1 3320 HOEGAARDEN Beter Wonen aan de Gete Landen, 21 juni 2011 Titel :Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden

Nadere informatie

Landelijke Gilden. Welkom. Landelijke Gilden

Landelijke Gilden. Welkom. Landelijke Gilden Welkom Bespaar thuis energie Grotere investeringen Inhoudstafel Energierenovatieprogramma 2020 Belangrijke begrippen Isolatie van de gebouwschil Verwarming van de woning Het sanitair warm water Gebruik

Nadere informatie