SCHOOLGIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014-2015 SCHOOLGIDS"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS

2 Schoolgids Kennemer College mavo pagina pagina pagina pagina pagina [3] Voorwoord [4] Het Kennemer College Vestigingen en opleidingen Het onderwijs aan het Kennemer College Het Kennemer College en SVOK [5] Contactgegevens Kennemer College mavo [6] Onderwijsvisie [7] De inrichting van het onderwijs Opleiding mavo: wat voor school is dat? Toelating opleiding mavo De leerwegen Mavo en de leerweg mavo+ Leerweg doorstroom havo en leerweg Toeleiding Hoger Beroepsonderwijs (THBO) De leerjaren: brugklas en leerjaar 2,3 en 4 De inrichting van het onderwijs in de bovenbouw Verblijfsduur vmbo pagina pagina pagina pagina pagina [9] De begeleiding Vaardigheidslessen Remediale hulp en faalangstbegeleiding Zorgteam Begeleidingsuren Klassenmentoraat Het schooldecanaat Counselor Vertrouwenspersoon seksuele intimidatie Passend onderwijs [13] Communicatie [16] Schoolregels en afspraken [20] Financiële zaken, verzekering Boeken Ouderbijdrage Regelingen voor tegemoetkoming in de studiekosten Verzekering en aansprakelijkheid [21] Bijzondere activiteiten pagina pagina pagina pagina pagina [22] Ouderparticipatie en MR [23] Lestijden, lessentabellen, overgangsnormen en vakanties [25] Personeel en functionarissen [26] Onderwijsresultaten Examenresultaten Doorstroomgegevens [26] Informatie op de website en in supplementen [draai de schoolgids om voor de kalender] 1

3 2

4 Voorwoord Dames en heren, jongens en meisjes, welkom op het Kennemer College, locatie mavo. Een speciaal welkom natuurlijk voor de nieuwe brugklasleerlingen. We hopen dat jullie je snel bij ons thuis zullen voelen. De locatie mavo telt ongeveer 900 leerlingen, verdeeld over vier leerjaren. Maar wat voor school is het eigenlijk, hoe zit het onderwijs in elkaar en wie kom je daar allemaal tegen? Allemaal vragen waarop in deze schoolgids antwoord wordt gegeven. We willen alle leerlingen, ouders, docenten en niet-onderwijzend personeel een succesvol en plezierig schooljaar toewensen. Namens de directie Kennemer College mavo R. Feenstra 3

5 Het Kennemer College Het Kennemer College kent twee vestigingen: De vestiging VMBO en Praktijkonderwijs (de Vierhoek in Heemskerk) met als rector/directeur mevr. drs. M.H. Lemstra. Op deze vestiging zijn de volgende opleidingen gehuisvest: De Kennemer Praktijkschool en Lwoo (leerwegondersteunend onderwijs) Kennemer College Beroepsgericht Kennemer College mavo De vestiging havo - atheneum - gymnasium (Büllerlaan 2, Beverwijk) met als rector dhr. Drs. H. Zloch. Het Kennemer College, de school die kansen biedt Het Kennemer College is een scholengroep die kansen biedt en samen sterk is. Het onderwijsaanbod is breed: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Al onze opleidingen bieden onderwijs gericht op een specifieke doelgroep en toegesneden op het type leerling dat daarbij hoort. We bieden de leerlingen kansen en zijn sterk in het ontwikkelen van talenten die leiden tot diplomering, certificering of werk. Iedere opleiding heeft een eigen gebouw, zodat leerlingen hun eigen plek en eigen sfeer hebben. De leerling verdwijnt niet in de massa, maar heeft een overzichtelijke school waarin hij zich gekend, gewaardeerd en veilig kan voelen. We hebben aandacht voor de individuele leerling en geven extra begeleiding waar nodig. Daarnaast is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Er is specifieke aandacht voor het vergroten van de samenhang en de doorstroom tussen de verschillende opleidingen. Daarbij wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan een goede loopbaanoriëntatie. Door de intensieve samenwerking tussen de opleidingen onder de paraplu van het Kennemer College én het volledige aanbod van onderwijsmogelijkheden, is veranderen van opleiding dus heel goed mogelijk, waardoor wij ervoor kunnen zorgen dat iedere leerling het soort onderwijs krijgt dat bij hem past. Ook extern streven wij naar een naadloze aansluiting, om zo de leerling naar succes in vervolgonderwijs en samenleving te begeleiden. Onze school staat open voor leerlingen en ouders van verschillende overtuiging en levensvisie en wil daarmee een afspiegeling zijn van de samenleving. Leerling staat centraal Bij het Kennemer College staat de ontwikkeling van de leerling centraal. Er wordt onderwijs op maat gegeven en de leerling-kenmerken zijn richtgevend voor het onderwijs. Aangezien we de talenten van leerlingen belangrijk vinden in het onderwijsproces is er grote aandacht voor de informatietechnologie en het computergebruik in de lessen, culturele en kunstzinnige vorming (met de mogelijkheidom examen te doen in de creatieve vakken), buitenschoolse activiteiten en hebben we een breed sportaanbod. Op het vmbo-pro worden de cognitieve vaardigheden gekoppeld aan de (beroeps) praktijk waardoor er veel aandacht is voor Leren Loopbaan en Burgerschap, Vakmanschap en Talentontwikkeling. Daar waar mogelijk leveren wij maattrajecten waardoor we het maximale uit de leerling halen. Een zeer hoog percentage verlaat onze school met een diploma of (start)kwalificatie. We streven naar uitstekende resultaten: onze leerlingen proberen het beste uit zichzelf te halen, waarbij de school de randvoorwaarden schept die nodig zijn om minstens het niveau te halen dat binnen hun vermogen ligt. Om dit te bereiken beschikken onze opleidingen over professionele medewerkers met hart voor de leerling, uitstekende onderwijsfaciliteiten en een passend begeleidingssysteem. Wij zijn een school in beweging, zijn maatschappelijk betrokken en toekomstgericht. Een school om trots op te zijn. 4

6 Contactgegevens Kennemer College mavo Kennemer College en SVOK Het Kennemer College is een van de scholen van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). De andere scholen zijn het Bonhoeffer College en het Jac.P. Thijsse College te Castricum. De stichting stelt zich ten doel voortgezet onderwijs te verzorgen op algemeen bijzondere grondslag. Dat houdt in algemene toegankelijkheid en gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke overtuigingen en maatschappelijke stromingen. SVOK Antillenstraat 21 - Postbus 387, 1940 AJ Beverwijk - Tel. (0251) Vestigingsdirecteur vmbo/pro: Mevr. M. H. Lemstra Adjunct-vestigingsdirecteur mavo: Dhr. R. Feenstra Mavo Plesmanweg BD Heemskerk Tel.: (0251) fax.: (0251) Het gebouw De opleiding mavo staat op de grens van Heemskerk en Beverwijk. Het ruime gebouw bestaat uit een lestoren van vier verdiepingen en een aula. Het gebouw is onlangs geheel gerenoveerd en beschikt dus over alle noodzakelijke voorzieningen. Je vindt hier alles wat je als leerling nodig hebt: leslokalen, studieruimten, vaklokalen, een mediatheek, een kantine, gymzalen, sportvelden, kortom te veel om op te noemen. Overal hangen of staan werkstukken van leerlingen. Er hangt kunst en de kleuren van het gebouw zijn vrolijk en gezellig. Vlakbij de school is een bushalte voor de lijnen 73, 167 en

7 Onderwijsvisie Voor de opleiding mavo staan er twee uitgangspunten voorop: We willen de leerlingen optimale voorbereiding bieden op het vervolgonderwijs; We willen de leerlingen de kans bieden zich persoonlijk te ontwikkelen. Op dit moment stroomt ongeveer 85% van onze leerlingen door naar het mbo. Van deze leerlingen wordt verwacht dat zij in het bezit zijn van voldoende theoretische kennis, zich goed hebben georiënteerd op de richtingen die mogelijk zijn in het vervolgonderwijs en dat zij daarnaast ook nog over voldoende vaardigheden beschikken. Dit betekent dat wij op school niet alleen bezig zijn met het overbrengen van vakkennis, maar dat we de leerlingen ook leren: samen te werken, te presenteren, zelfstandig te werken, onderzoek te doen, te werken met een planner, etc, etc. Om het mbo succesvol te kunnen doorlopen, zal de leerling ook moeten leren een goede richting te kiezen. Hoe bewerkstelligen we dat? In leerjaar 2 oriënteert de leerling zich op de verschillende sectoren en de verschillende arbeidsmarkten. Voor een leerling uit leerjaar 3 bestaat de mogelijkheid om naast de theoretische vakken één praktisch vak kiezen (metaal, elektrotechniek, administratie & handel, mode & commercie of horeca). Dit alles om de leerlingen goed voor te bereiden op het maken van een bewuste keuze voor hun vervolgopleiding binnen het mbo. Dan hebben we ook nog een groep leerlingen (ongeveer 15%) die er voor kiest om door te stromen naar het havo. Ook deze leerlingen worden door ons zorgvuldig begeleid om de overstap zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Behalve het onderwijsinhoudelijke aspect vinden wij het ook belangrijk dat de leerling zich als persoon kan ontwikkelen. Dat hij/zij in staat wordt gesteld om zijn/haar talenten te laten zien. De leerlingen kunnen tijdens de musical, de muziekavond of tijdens een van de sporttoernooien laten zien welke talenten zij bezitten en hoe zij daar in de loop der jaren in kunnen groeien. Ook tijdens uren Talentstroom, de projectweken, werkweken en kampen laten de leerlingen zien waar ze goed in zijn of waarin ze zich verder hebben ontwikkeld. In klas 4 tonen de leerlingen hun ware talent tijdens een week waarin ze alle lessen en activiteiten voor brugklasleerlingen verzorgen. Een prachtig voorbeeld hiervan zijn de talentstromen in de onderbouw. Gedurende een blokuur per week werken de leerlingen aan één van de vier talentstromen: de jonge onderzoeker, de jonge ondernemer, de jonge ontwerper of de jonge dienstverlener. Onze school is voortdurend in beweging om er voor te zorgen dat we beide uitgangspunten kunnen blijven optimaliseren. Met andere woorden: We zullen er alles aan doen om het maximale uit onze leerlingen te halen. Burgerschap Om de leerlingen ook op te leiden tot goede burgers en bekend te maken met goed burgerschap bieden we in de leerjaren 1 t/m 3 maatschappelijke stage aan. In leerjaar 3 staat één lesweek totaal in het teken van burgerschap en veiligheid. Maatschappelijke stage Voor iedere leerling die onze school binnenstroomt, wordt een programma voor Maatschappelijke Stage (MaS) aangeboden. Op onze locatie wordt hier op de volgende manier vorm aan gegeven: In de onderbouw (M1 en M2) is gekozen voor projecten onder schooltijd. De coördinator MaS probeert d.m.v. verschillende projecten de leerling duidelijk te maken wat vrijwilligerswerk inhoudt. Iedere leerling is verplicht aan deze MaS-projecten deel te nemen. Getracht wordt om aan het einde van leerjaar 2 uit te komen op zo n uur per leerling. Alle gemiste uren worden in leerjaar 3 ingehaald. 6

8 In de bovenbouw (M3) loopt iedere leerling een individuele stage op een eigen gekozen stageplek, eventueel gevonden met de hulp van de coördinator MaS. De individuele stage vindt plaats buiten schooltijd in de periode tussen de herfst- en de voorjaarsvakantie. Aan het eind van leerjaar 3 heeft iedere leerling minimaal 40 uur Maatschappelijke Stage gelopen. Voorafgaand aan de start van de individuele stage wordt door de coördinator MaS bekeken of een leerling wellicht in zijn vrije tijd al genoeg aan vrijwilligerswerk heeft gedaan. Mocht dit het geval zijn, dan hoeft deze leerling niet alsnog een maatschappelijke stage te lopen. Ook van de leerlingen die later bij ons binnenstromen, verwachten we dat zij op een eindtotaal van 40 uur uitkomen. Met deze leerlingen worden door de coördinator MaS aparte afspraken gemaakt. In principe heeft iedere leerling aan het eind van leerjaar 3 de maatschappelijke stage afgerond (uitzonderingen daargelaten). Aangezien de maatschappelijke stage onderdeel is van het examenpakket dient de leerling in ieder geval de stage afgerond te hebben als voorwaarde voor het verkrijgen van het diploma. Tenslotte: de MaS staat los van de snuffelstage, die de leerlingen doen in het kader van de studie- en beroepskeuze. Deze vindt plaats in leerjaar 3. De inrichting van het onderwijs De opleiding mavo: wat voor school is dat? De mavo is een school voor Algemeen Voortgezet Onderwijs. In de cursus hebben wij de volgende leerjaren: leerjaar 1 mavo/ mavo/havo leerjaar 2 mavo leerjaar 3 mavo/mavo+/ doorstroom mavo/havo, toeleiding hoger beroeps onderwijs (thbo) leerjaar 4 mavo/mavo+/ doorstroom mavo/havo, toeleiding hoger beroeps onderwijs (thbo) Toelating opleiding mavo Bij de toelating tot de mavo is het advies van de basisschool richtinggevend; daarnaast wordt er ook gekeken naar de Cito-toetsscore en/of nioscore en het leerlingvolgsysteem om te kijken of dit overeenkomt met het advies van de basisschool. De leerwegen Op deze locatie worden de mavo, de leerweg mavo+, de route doorstroom havo en de route toeleiding hoger beroepsonderwijs (thbo) aangeboden. In de eerste twee leerjaren volgen de leerlingen de vakken uit de basisvorming; in leerjaar drie maken ze hun leerwegkeuze. Mavo Deze leerweg is bedoeld voor leerlingen die theoretisch zijn ingesteld. In deze leerweg worden alleen algemene vakken aangeboden: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, natuur-/scheikunde, biologie, economie, maatschappijleer, muziek en CKV (kunstvakken). Door de pakketsamenstelling kunnen alle vervolgsectoren gekozen worden: naast economie, techniek, zorg&welzijn behoort ook de sector landbouw tot de keuzemogelijkheden. Na het behalen van het diploma kunnen de leerlingen doorstromen naar het mbo of havo-4. Leerweg mavo+ Leerlingen die deze leerweg kiezen, volgen naast de algemene vakken een op het beroep gericht programma. Deze keuze wordt eind leerjaar 2 gemaakt. Het programma voor het beroepsgerichte deel wordt gevolgd op de locatie van de kaderberoepsgerichte leerweg. Er kan gekozen worden voor de sectoren economie, horeca of techniek. In het derde leerjaar oriënteren de leerlingen zich op de sector door in alle afdelingen binnen de sector lessen te volgen. Zo krijgen de leerlingen in de sector economie opdrachten in de afdelingen mode&commercie, handel&verkoop en administratie. De leerlingen die gekozen hebben voor de sector techniek volgen: metaal en elektro. Ook kunnen de leerlingen kiezen voor horeca. Eind leerjaar 3 maken de leerlingen hun definitieve keuze: òf ze doen examen in 7 theorievakken òf ze doen examen in 6 theorievakken met daarnaast het praktijkvak, waarvoor ze een certificaat ontvangen. Dit biedt een optimale aansluiting op het mbo en tevens behoort de doorstroom naar de havo nog tot de mogelijkheden. Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben of meer uitdaging willen, worden van de theoretische variant en de praktische variant (mavo+) verzwaarde programma s aangeboden in de bovenbouw: Leerweg doorstroom mavo/havo Leerlingen die opteren voor de doorstroom naar havo krijgen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde een verzwaard programma aangeboden. Zo wordt de aansluiting naar het havo verbeterd. Tevens wordt hier nog meer een beroep gedaan op zelfstandigheid, planning en doorzettingsvermogen. De leerlingen die voor deze route kiezen zijn theoretisch ingesteld. Om in aanmerking te komen voor de doorstroom naar dit verzwaarde programma wordt er naast de cijfers gekeken naar motivatie, studiehouding, zelfstandigheid, nio-uitslagen en het advies van de docentenvergadering. Met iedere leerling die hiervoor in aanmerking komt, wordt een intakegesprek gehouden. 7

9 Leerweg THBO (Toeleiding Hoger beroeps Onderwijs) Ook van de praktische mavo wordt een verzwaarde variant aangeboden. Deze leerlingen volgen naast het verzwaarde programma voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde ook meer uren praktijk. Hierdoor wordt de doorstroom naar het mbo geoptimaliseerd en kan de weg naar het hbo verkort worden. In het derde leerjaar volgen ze het op het beroep gerichte vak op de locatie beroepsgericht en in het vierde leerjaar gaan ze naar het mbo om daar projectmatig te werken. Zo zijn de leerlingen al bekend met de pedagogisch-didactische cultuur van het mbo. Om door te kunnen stromen naar deze route wordt ook naar studieresultaten, studiehouding, zelfstandigheid en nio-uitslagen gekeken en ook met hen worden intakegesprekken gevoerd. mavo Kennemer College mavo mavo mavo regulier mavo praktijk mavo havo mavo verkort mbo 8 theorievakken 7 theorievakken 8 theorievakken 6 of 7 theorievakken 1 praktijkvak Verzwaard programma: Verzwaard programma: Nederlands Nederlands Engels Engels wiskunde wiskunde Verzwaard praktijkvak in de vorm van mboprojecten op locatie vmbo Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Determinatie 6/7 theorievakken 6 theorievakken 7 theorievakken 6 theorievakken regulier programma 1 praktijkvak Verzwaard programma: Verzwaard programma: Nederlands Nederlands Engels Engels wiskunde wiskunde Jaar 4 Mbo-projecten beroep (breed of gekozen) op locatie mbo Mbo Mbo Havo Economie Techniek Drie of vier jaar Drie of vier jaar Jaar 5 Havo Economie Techniek Jaar 6 HBO HBO Techniek Jaar 7 8 HBO HBO HBO Jaar 8

10 De leerjaren De brugklas Op de mavo zijn twee soorten brugklassen. De mavo-brugklas en de mavo/havobrugklas. Mavo-brugklas De brugperiode op de locatie mavo duurt één jaar. De meeste leerlingen zullen daarna verder gaan naar het tweede leerjaar van de mavo in hetzelfde schoolgebouw. Als deze vorm van onderwijs een te grote opgave blijkt te zijn, zal mogelijk geadviseerd worden om over te stappen naar het beroepsgerichte onderwijs. Ook blijft de mogelijkheid open om bij zeer goede resultaten de overstap te maken naar de locatie havo/vwo en te schakelen naar de tweede klas havo. De leerlingen in de brugklas volgen 13 vakken. Behalve in de begeleidingsuren kunnen de leerlingen ook tijdens de mentorlessen hulp krijgen. De vakgerichte begeleiding start als het eerste cijferrapport verschenen is. Mavo/havo- brugklas Leerlingen worden in de mavo/havo-brugklas geplaatst als dit het advies van de basisschool is. Deze klassen hebben dezelfde lessentabel als de mavo-brugklassen. (Er is geen verschil met de havo-lessentabel.) Bij elk rapport wordt een schriftelijk advies meegegeven, waarin staat of een leerling wel of niet voor een schakeling naar 2 havo in aanmerking komt. Er zal extra stof uit de mavo-methodes behandeld worden. Indien noodzakelijk zal er ook verdieping en/of verrijkingsstof uit havo-methodes gebruikt worden. De rapporten worden niet afgerond op hele cijfers, maar op één decimaal. Ook leerlingen die niet in een mavo/havo- brugklas geplaatst zijn, kunnen in aanmerking komen voor een overstap naar de havo aan het einde van het cursusjaar. Als een leerling gedurende het hele brugklasjaar aan de criteria voldoet, blijft ook voor deze leerling een schakeling naar de havo mogelijk. Talentstromen Gedurende een blokuur per week werken de leerlingen in een periode van 10 weken aan één van de vier talentstromen: de jonge onderzoeker, de jonge ondernemer, de jonge ontwerper en de jonge dienstverlener. In leerjaar 2 kiezen de leerlingen voor twee van de vier talentstromen. De leerlingen worden in de gelegenheid gesteld een inzicht te krijgen in hun interesses, kwaliteiten en vaardigheden. Hierdoor is de leerling in staat een bewustere keuze te maken in het onderwijskundig vervolgtraject in de bovenbouw. Leerjaar 2 Aan het eind van het tweede leerjaar moet gekozen worden voor een sector. Er zijn mentoruren die in het teken staan van sectorkeuze. Ook tijdens de werkweek in januari/ februari staat deze keuze centraal. In leerjaar 2 hebben de leerlingen een keus gemaakt uit twee van de vier talentstromen. Door middel van grotere opdrachten en verdieping, krijgen ze nog meer zicht op hun kwaliteiten en interesses binnen de verschillende sectoren. Daardoor kan er een overwogen keus gemaakt kan worden voor de sector en het vakkenpakket in leerjaar 3. Aan het einde van de 2e klas is het mogelijk om nieuwe vakken te kiezen zoals Spaans en Nask2. Leerlingen die moeite hebben met één of meer vakken kunnen vakgerichte ondersteuning krijgen. Leerjaar 3 De leerlingen in het derde leerjaar hebben gekozen voor de mavo of voor de leerweg mavo+. Wanneer ze kiezen voor de mavo dan bestaat hun vakkenpakket alleen uit algemeen vormende vakken. De leerlingen die de leerweg mavo+ open willen houden, volgen in plaats van één algemeen vormend vak een beroepsgericht programma. Deze leerlingen maken hun definitieve leerwegkeuze aan het einde van leerjaar 3. Ze kunnen dan besluiten examen te doen via de mavo of door te gaan met de leerweg mavo+. Leerlingen kunnen in aanmerking komen voor de verzwaarde varianten van de mavo of van mavo+. Zij krijgen een verzwaard programma voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde aangeboden. In de praktijkstroom volgen de leerlingen ook extra uren praktijk om zo optimaal voorbereid te zijn op de doorstroom naar het verkort mbo. Alle leerlingen die in aanmerking zouden kunnen komen voor deze trajecten krijgen een intakegesprek. Naast de leerwegkeuze hebben de leerlingen een sectorkeuze gemaakt: economie, techniek, zorg&welzijn of landbouw. Hoewel we geen agrarisch onderwijs zijn, is doorstroom naar een Agrarisch Opleiding Centrum mogelijk. De meeste leerlingen kunnen in het derde leerjaar nog twee of zelfs drie sectoren open houden, zodat de doorstroom naar alle sectoren binnen het mbo tot de mogelijkheden behoort. Aan het eind van het derde leerjaar kiezen de leerlingen hun definitieve sector. Dit hele jaar staat in het teken van de pakketkeuze die de leerlingen moeten maken voor leerjaar 4. Ze bezoeken een opleidingenmarkt en vervolgopleidingen. In het voorjaar lopen ze een snuffelstage. Leerjaar 4 De leerlingen die in de vierde klas komen, hebben de keuze uit vier varianten: de mavo, de leerweg mavo+, de verzwaarde route havo-doorstroom of de verzwaarde route Toeleiding Hoger Beroepsonderwijs (thbo) De leerlingen die mavo of de route havo-doorstroom doen, hebben 6 of 7 algemene vakken gekozen die behoren bij een sector. Hoewel ze een definitieve sectorkeuze hebben gemaakt, kunnen ze door de keuzevakken in het vrije deel nog andere sectoren open houden. De leerlingen van de leerweg mavo+ of de verzwaarde route thbo volgen naast 6 algemene vakken het afdelingsprogramma van het beroepsgerichte vak. De leerlingen die de thbo-route volgen, volgen de lessen van het praktijkgedeelte op het mbo bij het Nova College. 9

11 Het laatste jaar staat in het teken van het examen. Daarbij zijn de vakken Nederlands en Engels in alle leerwegen verplicht. Naast de examenvakken volgen de leerlingen nog lichamelijke oefening. Vanaf dit schooljaar is het rekenexamen verplicht. De inrichting van het onderwijs in de bovenbouw De examenperiode is verspreid over leerjaar 3 en 4. Dit betekent concreet, dat leerlingen uit de derde klas al schoolexamens afleggen. In oktober ontvangen de leerlingen het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA omvat een periode van twee jaar, die begint in klas 3 en eindigt voor het begin van de eerste periode van het centraal examen in het schooljaar dooropvolgend. Het centraal examen vindt plaats aan het einde van leerjaar 4 in mei-juni. Ook de examenkandidaten ontvangen in oktober het examenreglement en het PTA. Er staat in wat de rechten en plichten van de leerling zijn aan de hand van wettelijke regels voor het examen. Tevens staat aangegeven wanneer de schoolexamens worden afgenomen en wat de inhoud van deze toetsen is. Wanneer leerlingen excelleren in één of meer vakken, bestaat de mogelijkheid om deze vakken al in leerjaar 3 met een examen af te sluiten. In klas 4 wordt dan havo-stof aangeboden. Maatregelen referentiekaders en de examens Eind december 2012 is de voortgangsrapportage implementatie referentiekader taal en rekenen gepubliceerd met daarin de actuele stand van zaken van de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Hieronder een korte samenvatting aan van de stand van zaken. Maatregel 1: Nederlands Voor invoering van de referentieniveaus Nederlandse taal worden de volgende maatregelen genomen: Voortgezet Onderwijs: Na invoering van de referentieniveaus zal het centraal examen Nederlands een hogere moeilijkheidsgraad kennen. De invoering vindt in de komende cursus plaats. Het examen Nederland krijgt een stevige positie in de slaag zakregeling: Het eindcijfer mag minimaal een 5 zijn. Maatregel 2: Rekenen VO resultaat pas vanaf 2015/16 deel van slaag-/zakregeling; cijfer wel op cijferlijst. Schematisch in beeld voor het vmbo Afstemming van de examens Nederlands op de referentieniveaus. Rekenen wordt onderdeel van de slaag- /zakregeling Verblijfsduur vmbo Per augustus 2011 is de vijfjarenmaatregel afgeschaft. Dit heeft invloed op het beleid op doubleren, doorstroom en bevordering. Doubleren: in principe niet doubleren in de brugklas tweemaal doublure in hetzelfde leerjaar is niet toegestaan geen doublure in twee opeenvolgende jaren 10

12 Begeleiding Een goede studiebegeleiding in het eerste leerjaar en het voortzetten daarvan in het volgende leerjaar heeft een positieve invloed op de leerprestaties van leerlingen. Brugklas De leerlingen krijgen in het eerste leerjaar een uur per week, waarin het aanleren van vaardigheden centraal staat. In deze lessen wordt in de eerste periode van het jaar aandacht besteed aan Leren leren. In deze lessen krijgen ze tips en praktische oefeningen voor het aanleren van studievaardigheden. Er wordt uitgebreid ingegaan op leesvaardigheid, rekenvaardigheid, samenvatten, woordjes leren, concentratie, werktempo en inzet. Ook vaardigheden die van belang zijn voor alle vakken worden getraind. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het gebruik van een rekenmachine, het lezen van tabellen en grafieken, informatie verwerven en verwerken en het maken van werkstukken. Aan het eind van elke periode worden de getrainde vaardigheden getoetst door middel van een afsluitende vakoverstijgende opdracht. Klas 2 De talenstromen, de decaanles en enkele mentorlessen staan in het teken van oriëntatie op studie en beroep. Aan het eind van dit leerjaar moeten de leerlingen namelijk hun eerste pakketkeuze maken. De werkweek in januari/februari staat tevens in het teken van deze oriëntatie. Faalangstbegeleiding Behalve de studielessen worden ook andere vormen van begeleiding aangeboden aan leerlingen. Meestal wordt door de docenten vooraf bekeken wie daarvoor in aanmerking komen. De school besteedt veel aandacht aan deze leerlingen. Bij deelname wordt dan ook van de leerlingen een maximale inzet gevraagd: het komt de leerprestaties ten goede. De faalangstreductietrainer is Connie Termes. Zorgteam Binnen het Regionaal Samenwerkingsverband Midden-Kennemerland is men vanaf het schooljaar 2000 overgegaan tot het installeren van zorgteams. Op de locatie is een zorgteam actief. Er zijn diverse specialisten in de school aangesteld om leerlingen adequate zorg op maat te bieden. Deze mensen vormen samen met de teamleiders het zogenaamde zorgteam. Het team komt wekelijks bij elkaar. Het zorgteam zorgt voor een goede structuur van de hulpverlening en stimuleert die door het opzetten van een handelingsplan. De zorg kan bestaan uit zowel pedagogischdidactische als sociaal-emotionele ondersteuning. Samenstelling zorgteam de teamleiders de zorgcoördinator de counsellors en vertrouwenspersonen de remedial teacher de faalangstreductietrainer de orthopedagoog/psycholoog de schoolmaatschappelijk werker. Bij het signaleren van zorgleerlingen spelen o.a. de volgende zaken een rol: gegevens van de basisschool een spellings-, reken- en dyslexieonderzoek in het begin van leerjaar 1 de SVL (Schoolvragenlijst) afgenomen in het eerste leerjaar de NIO in leerjaar twee studieresultaten en gedrag. Leerlingen met een geldige dyslexieverklaring krijgen via de schoolpsycholoog, de heer T. Kramer, een dyslexiekaart met compenserende maatregelen voor het onderwijs. Leerlingen met een dyscalculie verklaring kunnen gebruik maken van extra faciliteiten waaronder bijvoorbeeld het gebruik van een rekenmachine bij alle toetsen. Zorgcoördinator: mevrouw M. Schumacher Coördinator dyslexie: mevrouw C. Thijs Begeleidingsuren TOB Tijdelijke Opvang en Begeleiding Elke dag zijn er uren ingeroosterd waar leerlingen uit de onder- en bovenbouw, die tijdelijk extra (individuele) begeleiding nodig hebben, kunnen worden opgevangen. Tijdens deze uren zijn er altijd twee vakdocenten aanwezig die de leerlingen begeleiden. Hierbij valt te denken aan: leerlingen die hulp nodig hebben bij het plannen en organiseren van hun schoolwerk leerlingen met motivatieproblematiek leerlingen die er cijfermatig slecht voorstaan leerlingen die door ouders, mentoren of vakdocenten gestuurd worden leerlingen die zelf aangeven behoefte te hebben aan extra begeleiding leerlingen met dyslexie, dyscalculie etc. Daarnaast hebben de leerlingen van leerjaar 1 en 2 regelmatig hulp nodig bij het maken van hun huiswerk. Soms snappen ze een onderdeel van de leerstof niet of is het nodig dat ze extra uitleg van een bepaald onderdeel van een vak krijgen. Naast de gewone studielessen kunnen de leerlingen van de brugklas terecht voor extra begeleiding. Tijdens dit begeleidingsuur wordt veel aandacht gegeven aan de juiste wijze van studeren. Daarbij komen aan bod: extra oefenen met rekenen en taal, begrijpend lezen, huiswerkaanpak en het leren van overhoringen en proefwerken. De leerlingen van klas 1 en 2 hebben een lesuur ter beschikking. De leerlingen van het tweede leerjaar krijgen tijdens het begeleidingsuur 11

13 Ondersteuningskaart vooral gerichte hulp bij vakken waarmee zij moeite hebben. Op die momenten is steeds een vaste groep docenten aanwezig, die de leerlingen extra hulp kan bieden. Klassenmentoraat In alle klassen zijn mentoren of coaches aangesteld. Dit zijn docenten die in de desbetreffende klas of clustergroep les geven. De mentoren begeleiden de leerlingen en treden vaak op als vertrouwenspersoon. Ze gaan de studieresultaten na en bespreken de problemen. Ze organiseren zo mogelijk ook gezamenlijke activiteiten en excursies om het onderlinge contact te versterken. Goede contacten tussen de ouders en de mentor zijn in het belang van de leerlingen. Welke extra begeleiding/ondersteuning? Voor wie? Wie verzorgt dit? Hoe kan de leerling deze hulp ontvangen? Individuele begeleiding/remediale hulp Tijdstip: op afspraak Begeleidingsuren Het eerste uur en de laatste uren van elke dag Training sociale vaardigheden Tijdstip: 10 bijeenkomsten in maart-mei Training bouwen aan je zelfvertrouwen Tijdstip: 7 bijeenkomsten nov. en maart Alle leerlingen Mentor/zorgteam/docenten De mogelijkheid wordt door de mentor aangeboden; leerlingen en ouders kunnen hiervoor ook zelf een afspraak maken. Alle leerlingen Vakdocenten Leerlingen worden door de mentor geselecteerd of ouders en de leerling kunnen zelf aangeven gebruik te maken van deze begeleidingsmogelijkheid. Leerlingen van leerjaar 1 en 2 Trainer Leerlingen worden door de mentor geselecteerd aan de hand van de Schoolvragenlijst (SVL), informatie ouders, informatie basisschool, indruk mentor. Je kunt je ook zelf opgeven. Leerlingen van leerjaar 1 en 2 Trainer Leerlingen worden door de mentor geselecteerd aan de hand van de Schoolvragenlijst (SVL), informatie ouders, informatie basisschool, indruk mentor. Je kunt je ook zelf opgeven. Faalangstreductietraining Bovenbouwleerlingen Trainer Mentoren bieden dit aan aan de hand van mentorgesprekken. Stressvrij examen doen Individuele leerlingen Trainer De leerling kan zich hier zelf voor opgeven. Gesprek met leerlingbegeleider (counsellor)/ vertrouwenspersoon Tijdstip: op afspraak Alle leerlingen Leerlingbegeleider (counsellor)/ vertrouwenspersoon De leerlingen kunnen op eigen initiatief of op aanraden van de mentor een afspraak maken. 12 Trajectbegeleiding Tijdstip: op afspraak Gesprek met decaan Tijdstip: op afspraak Voor leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning om het diploma te behalen Trajectbegeleider De leerlingen kunnen op aanraden van de mentor, de zorgcoördinator of de teamleider in aanmerking komen om gebruik te maken van de trajectvoorziening. De zorgcoördinator, mentor en teamleider bepalen gezamenlijk welk traject kan worden aangeboden. Leerlingen van leerjaar 2, 3 en 4 Decaan De leerling kan zich hier zelf voor opgeven. De mentor kan ook doorverwijzen. Dyslexieonderzoek Alle leerlingen Dyslexiecoördinator, schoolpsycholoog Brugklasleerlingen krijgen een screening (dictee en leestestjes). Taaldocenten, mentoren kunnen aan de hand van signalen en/of informatie basisschool een leerling hiervoor aanmelden. Schoolmaatschappelijk werk Tijdstip: op afspraak Alle leerlingen Schoolmaatschappelijk werker Het zorgteam, de mentor kan adviseren een afspraak te maken. De leerling kan dat ook zelf doen.

14 Het schooldecanaat Mevrouw C. Termes is de schooldecaan. Zij stimuleert en begeleidt de leerlingen in de keuze van de leerweg, de sectorkeuze en de keuze van latere studie en beroep. Dit gebeurt zowel in groepsverband als individueel. Alle leerlingen uit de tweede en de derde klas doen een belangstellingstest op de computer. De uitslag van deze test wordt door de decaan als uitgangspunt genomen bij individuele gesprekken. In verschillende projectvormen wordt aandacht besteed aan beroepen en vaardigheden die behoren bij de sectoren: techniek, economie en zorg & welzijn. Ook de werkweek MAVO 2 staat in het teken van de sectorkeuze. Goed kiezen betekent je goed oriënteren op het vervolgonderwijs en latere beroepen. Vanuit het decanaat wordt er in het begin van het cursusjaar een opleidingenmarkt georganiseerd voor de leerlingen uit klas drie; ruim veertig opleidingen zijn op deze avond vertegenwoordigd. Om de doorstroom naar het vervolgonderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, brengen deze leerlingen bovendien een bezoek aan het Nova College. Verder lopen de leerlingen in dit leerjaar een snuffelstage. In en voor de decanenkamer ligt allerlei informatiemateriaal waar de leerlingen gebruik van kunnen maken. Deze informatie wordt doorlopend geactualiseerd. Voor alle vragen die betrekking hebben op de sector- en opleidingskeuze kan altijd een afspraak worden gemaakt. Bereikbaarheid: telefonisch (249944) en op afspraak, ook via uw zoon of dochter. Counsellor Soms hebben de leerlingen niet genoeg aan de contacten met mentoren, teamleiders, schoolleiding of decanaat. De leerlingen kunnen zich dan wenden tot een counselor. De counselor begeleidt met name die leerlingen die adviezen en gesprekken nodig hebben op het gebied van sociale problemen. De counselors op deze locatie zijn mevrouw A. Solbes en mevrouw S. Marusic. Vertrouwenspersoon seksuele intimidatie De vertrouwenspersoon kan worden aangesproken, indien er vermoedens of klachten zijn met betrekking tot seksuele intimidatie. Onder seksuele intimidatie verstaan we handelingen, gedragingen, en/of uitlatingen in de seksuele sfeer, die opzettelijk of onopzettelijk kunnen zijn en die door degene, die ermee geconfronteerd wordt als onaangenaam worden ervaren. Je kunt ook met klachten op het gebied van discriminatie, geweld en agressie naar de vertrouwenspersoon. Je kunt een afspraak maken met de vertrouwenspersoon, die de klachten onderzoekt en zal proberen een oplossing te vinden. De vertrouwenspersoon zorgt voor opvang en begeleiding. De vertrouwenspersoon is mevrouw A. Solbes. Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: de vertrouwenspersoon van de school en/of meldpunt vertrouwensinspecteurs (0900) (lokaal tarief). Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Scholen zijn per januari 2013 verplicht om een meldcode kindermishandling te hanteren op grond van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Doel van de wet is sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de rijksoverheid. U kunt meer informatie hierover vinden op Passend Onderwijs Ook leerlingen met een andere onderwijsbelemmering zijn welkom indien hun ondersteuningsbehoefte aansluit bij de mogelijkheden van de school. Wij overleggen met ouders die hun kind op onze school geplaatst zouden willen zien. Aan de hand van een aantal onderwijskundige en praktische vragen wordt bekeken of de school een eventuele plaatsing kan waarmaken. Voor advies, toelaatbaarheidsverklaring en indien nodig arrangement zal de school contact opnemen en overleggen met het RASTT (Regionaal Advies Schakel Toetsing Team van het Samenwerkingsverband Midden- Kennemerland Voortgezet Onderwijs). Zie voor meer informatie 13

15 Communicatie Het samenspel tussen ouders en school is een belangrijke factor voor een succesvolle schoolloopbaan van de leerling. Langs verschillende wegen houden we contact met de ouders over wat er op school en met de leerling gebeurt. Ouderavonden Tijdens deze avonden krijgt u informatie over zaken die op dat moment aan de orde zijn. Er valt onder meer te denken aan leerlingbegeleiding, sectorkeuze, buitenlesactiviteiten en examens. De school stelt goede contacten met de ouders op prijs. Er vinden dan ook elk jaar diverse gesprekken plaats tussen ouders en docenten of leden van de schoolleiding. De meeste contacten lopen via de mentoren. Meestal vinden de gesprekken plaats tijdens de ouderspreekavonden, maar het is ook heel goed mogelijk om op andere momenten met elkaar in contact te komen. Het kan ook heel nuttig zijn om elkaar telefonisch op de hoogte te houden. Naast deze mogelijkheden zijn er ook diverse algemene ouderavonden. Wat er op deze avonden wordt besproken, hangt vanzelfsprekend nauw samen met de afdeling en het leerjaar waarin de leerling zich bevindt. We volstaan hier met het noemen van enkele voorbeelden. Wanneer onderwijskundige ontwikkelingen in gang worden gezet, wordt ouders gevraagd mee te denken. Hiervoor worden klankbordgroepen geïnstalleerd. Brugklassen Tijdens de eerste ouderavond in september bespreken teamleider en mentoren de indeling en de wijze van werken in de brugklas, de aanpassingsproblemen die voortvloeien uit de verschillen die er bestaan tussen basisscholen en voortgezet onderwijs. Tijdens de tweede brugklasouderavond in maart praten we vooral over de gang van zaken in het laatste trimester, de overgangsrichtlijnen en het afsluitende zomerkamp. Tweede en hogere klassen In de tweede en hogere klassen ligt het accent meer op de uitbreiding van het studieprogramma en de diverse keuzes die de leerling zal moeten maken. In de zogenaamde bovenbouw van de school gaan de beroepskeuze en vervolgopleiding een steeds belangrijker rol spelen. Hierbij is de inbreng van de schooldecaan van grote betekenis. Het is immers van belang dat de leerling die vakken gaat volgen waar hij plezier in heeft en die hij echt nodig heeft voor het vervolg van zijn studie. 10-minutengesprek Naar aanleiding van het eerste en tweede rapport is er de mogelijkheid voor een 10-minutengesprek met de vakdocenten en mentoren. Ook buiten deze georganiseerde momenten nemen indien nodig de mentor of de teamleider contact met thuis op. Natuurlijk is het ook mogelijk zelf een afspraak te maken met één van de teamleiders. Rapportage en overige regelingen De leerlingen worden beoordeeld op grond van hun prestaties. Over deze beoordeling vindt binnen de vaksecties overleg plaats, zodat er geen verschillen ontstaan in de beoordeling van gelijke prestaties (proefwerken bijvoorbeeld) door verschillende docenten. Gedurende het gehele schooljaar is het voor ouders mogelijk om de behaalde cijfers en de geconstateerde absentie van hun eigen zoon/dochter via ons digitale schooladministratieprogramma (Magister) in te zien. De tijdstippen van de uitreiking van de rapporten zijn globaal: december rapport 1 maart rapport 2 juli rapport 3 14

16 Over alle rapporten vergaderen de docenten van de desbetreffende klassen. Naast de reguliere rapportvergaderingen vinden er in de leerjaren 1, 2 en 3 tussentijdse klassenbesprekingen plaats. In de eerste periode geldt dit voor alle klassen om een goed beeld te krijgen hoe de klas functioneert. In de examenklas wordt driemaal per cursusjaar gerapporteerd: in november, februari en bij de afsluiting van de PTA-periode eind april. Advisering In de brugklassen en in de tweede klassen krijgt elke leerling na het eerste rapport een prognose. In deze prognose staat de toekomstverwachting die de docenten hebben van de leerling. Na het tweede rapport krijgt elke leerling een advies. Dit dwingend advies kan inhouden dat een leerling doorstroomt naar leerjaar twee/drie van de mavo, of misschien geadviseerd wordt een overstap te maken naar leerjaar twee/drie van de kaderberoepsgerichte leerweg. Ook adviezen als een overstap naar het havo, of doubleren kunnen voorkomen. Definitieve besluiten worden pas gemaakt op basis van het derde rapport. Contacten buiten de vaste momenten om Indien u buiten de vaste contactmomenten met een docent, mentor of teamleider wilt spreken, dient u van te voren telefonisch een afspraak te maken. Door lessen, vergaderingen en andere werkzaamheden kunnen zij u veelal niet direct te woord staan. Uiteraard kunt u ook via contact zoeken met een personeelslid; gebruikt u daarvoor a.u.b. de kennemermail (en niet de Magistermail). Iemand die een klacht wil indienen kan zich achtereenvolgens wenden tot één van de volgende functionarissen: mentor, teamleider, directie of bevoegd gezag. Ook is één van de vertrouwenspersonen aanspreekbaar. Als de interne afhandeling van een klacht niet bevredigend is verlopen, dan is er beroep mogelijk bij een landelijke klachtencommissie. Het Kennemer College is aangesloten bij: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Postbus AD Woerden Tel.: Website: Website klachtencommissie en geschillencommissie: Op de website van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (www.svok.nl) is de Klachtenregeling te vinden zoals die is opgesteld door de landelijke ouderverenigingen, de besturenbonden en de bonden van onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel. Klachten Uitgangspunt in onze school is dat een meningsverschil of een conflict opgelost kan worden in goed overleg tussen de betrokken personen, waarbij in veel gevallen een personeelslid van school een bemiddelende rol kan spelen. Soms zal dat niet lukken. Dan kan iemand een klacht indienen. 15

17 De website van het Kennemer College Op onze website treft u algemene informatie over het Kennemer College en kunt u doorklikken naar deze locatie (mavo.kennemercollege.nl). Op deze site vindt u onder andere: de actuele roosterwijzigingen en roosters foto s van alle activiteiten de actuele agenda en de jaarkalender de studiewijzers informatie voor ouders, de oudercommissie informatie over de vele interessante projecten een link naar Kennemer mail overgangsnormeringen Ook kunt u vanaf onze site direct doorlinken naar het cijferadministratiesysteem Magister Hier kunt u het leerlingenrooster, de cijferadministratie en de aanwezigheid bekijken. adres Elke leerling en medewerker van het Kennemer College heeft een eigen adres van school. Het adres van de leerling ziet er als volgt uit: bijvoorbeeld Deze is vanuit de school te benaderen via Outlook en buiten de school via de website. Dit adres is in principe alleen bedoeld voor schoolgebruik. Van iedereen wordt verwacht dat de op een verantwoorde en fatsoenlijke manier gebruikt wordt. Informatieperiodiek Drie maal per jaar verschijnt de TL-buis, het nieuwsbulletin/schoolblad van de mavo. Het blad wordt met de cijferrapporten aan de leerlingen meegegeven en is bedoeld voor leerlingen, ouders en personeel. Het informeert u over de komende periode, geeft een kijkje achter de schermen en ook leert u het personeel en de leerlingen beter kennen. Bovendien worden in het blad verslagen en fotorapportages van (buitenles)activiteiten en projecten opgenomen. Schoolgids De schoolgids verschijnt aan het begin van elk schooljaar. Deze geeft een beeld van de organisatie en de gang van zaken op school. Belangrijke data zijn in de kalender opgenomen. De volledige jaarkalender vindt u op de website. Schoolregels en afspraken Leerlingengegevens en privacy Onze school verzamelt informatie van zijn leerlingen. De algemene informatie over leerlingen staat in het leerlingendossier (naam, adres, cijfers, absentie en verzuim, etc.) De informatie die nodig is voor begeleiding staat in het zorgdossier (bijvoorbeeld: testresultaten, observaties, afspraken uit leerlingenbesprekingen en zorgoverleg, resultaten van specifieke begeleiding). Omdat wij deze gegevens over leerlingen verzamelen, vallen we onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt en om misbruik ervan tegen te gaan. Het zorgdossier is daarom alleen toegankelijk voor de begeleiders van een leerling ín de school. We zorgen er dus voor dat gegevens over leerlingen uit het leerling- en het zorgdossier alleen binnen de school worden gebruikt. In de school wordt er regelmatig over leerlingen gesproken, bijvoorbeeld in de rapportvergadering, de leerlingenbespreking en het interne zorgoverleg. Dit overleg is nodig om de vorderingen van de leerlingen te volgen, problemen te signaleren en met 16

18 de docenten afspraken te maken over leerlingbegeleiding. Voor leerlingen die extra begeleiding of zorg nodig hebben, wordt samengewerkt met externe deskundigen in het Zorg Advies Team. Als we een leerling willen bespreken met deze externen wordt daarvoor eerst aan ouders/verzorgers toestemming gevraagd. Als de leerling ouder is dan 16 jaar vragen we daarnaast ook de leerling zelf om toestemming. Zie voor verdere gegevens over de Wet Bescherming Persoonsgegevens de website: Digitale gedragscode De digitale gedragscode is er op gericht te bevorderen dat door heldere regels en adequate voorlichting er op een goede manier met de (digitale) communicatiemiddelen wordt omgegaan. Het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag draagt bij tot de veiligheid van iedereen die werkt en leert op het Kennemer College. De volledige gedragscode kunt u vinden op de website. Bovendien is op iedere vestiging een exemplaar ter inzage. Veilig naar school Een van de speerpunten van het Kennemer College is het realiseren van een veilige school voor leerlingen en medewerkers. Wij behandelen elkaar en elkaars eigendommen met respect. Het Kennemer College heeft, net als de andere scholen in Midden-Kennemerland, een convenant gesloten met de politie van onze regio. Ook gemeentes, bureau HALT en het openbaar ministerie zijn hierbij betrokken. Het convenant heet Veilig naar School. In deze overeenkomst is geregeld wat we doen bij ongewenste situaties en hoe we ervoor zorgen dat leerlingen en personeel zich veilig voelen op school. Zie voor meer informatie onze website. Om ongeregeldheden te signaleren is er preventief cameratoezicht op het schoolplein en de fietsenstalling. Veiligheidscoördinator Het Kennemer College heeft een veiligheidscoördinator. Deze heeft de belangrijke taak om de veiligheid van leerlingen, medewerkers en de gebouwen te optimaliseren. Hij houdt toezicht en is de spin in het web als het gaat om incidenten te voorkomen. Tevens coördineert hij de hulpverlening, opvolging en registratie van eventuele incidenten die plaatsvinden in en om de school. Daarvoor heeft hij regelmatig overleg met de directie en verschillende instanties, zoals Politie, Brandweer, Gemeente, Bureau Halt en de Brijder Stichting. Daarnaast coördineert hij de BHV (Bedrijfs Hulp Verlening), het veiligheids- en ontruimingsplan en houdt cameratoezicht. De veiligheidscoördinator van de opleidingen Praktijkschool, Beroepsgericht en Mavo is Dhr. P. Stet. Hij is op alle locaties te vinden en daar aanspreekbaar. Voor het Kennemer College VMBO/Pro is er een veiligheidscommissie die jaarlijks een analyse maakt van de incidenten, beleid formuleert op het gebied van veiligheid en acties onderneemt bij schoolbrede zaken. De commissie bestaat uit de volgende functionarissen: mevr. Lemstra, algemeen directeur, dhr. Blankendaal teamleider Mavo, dhr. C. Bakker teamleider Beroepsgericht, dhr. T. Stroet teamleider praktijkonderwijs en dhr. Stet veiligheidscoördinator. Leerlingenstatuut Het Kennemer College kent een leerlingenstatuut, waarin de rechtspositie van de leerling op school is vastgelegd. Er wordt in beschreven wat de rechten en plichten van de leerling zijn, hoe prestaties worden gemeten, hoe met huiswerk en schoolexamens wordt omgegaan, wat de rechten van de leerlingenraad zijn en hoe met privacy wordt omgegaan. We verwijzen hieronder naar het leerlingenreglement waarin regels en afspraken staan. Zie ook: Beeldmateriaal op het Kennemer College Op de website en in andere PR-uitingen, zoals bijvoorbeeld de Schoolgids, worden foto s geplaatst van leerlingen. Zonder tegenbericht gaat de school ervan uit, dat hier geen bezwaar tegen bestaat. Wanneer u of uw kind, bijvoorbeeld uit privacyoverwegingen, ernstige bezwaren heeft tegen het publiceren van foto s waarop uw kind staat afgebeeld, dan kunt u dit kenbaar maken via de administratie. Voor specifieke afbeeldingen en beeldmateriaal van leerlingen, zal aan de leerling, of in het geval van een minderjarige leerling aan de ouders / wettelijke vertegenwoordigers, schriftelijk toestemming worden gevraagd. 17

19 Leerlingenreglement 1. Gedrag Alle mensen in de school behandelen elkaar en elkaars eigendommen met respect. 2. Roken, drugs en alcohol In het gebouw geldt een algeheel rookverbod. Vanaf de cursus zijn we een rookvrije school. Alcohol- en drugsgebruik is voor iedereen ten strengste verboden. Ook alle buitenschoolse activiteiten (discoavonden, werkweken, excursies, enz) zijn alcoholvrij. Bij schoolfeesten en excursies kan er door de school preventief gecontroleerd worden op gebruik van alcohol door middel van een blaastest. Bij geconstateerd gebruik van alcohol wordt de leerling uitgesloten van deze en volgende activiteiten. Ouders worden altijd op de hoogte gebracht. 3. Energy drinks Deskundigen ontraden de consumptie van energy drinks* voor jongeren tot 13 jaar en adviseren een strenge beperking van het gebruik ervan in de leeftijdsgroep 13 tot 18 jaar. Feitelijk aangetoonde schadelijke gevolgen voor gezondheid en lichamelijke ontwikkeling liggen hieraan ten grondslag; bovendien heeft de consumptie van deze drinks ongewenste effecten op concentratie en studievaardigheden. Het Kennemer College wil graag een gezonde school zijn. De schoolleiding heeft daarom besloten het gebruik en in bezit hebben van energy drinks op school en tijdens schoolactiviteiten te verbieden m.i.v. het cursusjaar (*Onder energy drinks wordt verstaan de drank die onder deze naam wordt verkocht, of soortgelijke drankjes, die o.m. ingrediënten bevatten als cafeïne (guaraná) en thaurine (glucuronolacton).) 4. Verzuim Verlof buiten de schoolvakanties Een verzoek om extra vakantieverlof dient minimaal acht weken tevoren schriftelijk bij de vestigingsdirecteur of de adjunct-vestigingsdirecteur te worden ingediend. De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen ouders die hun kind zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt. Op onze school hanteren we daarnaast de regel dat examenkandidaten in principe geen toestemming krijgen voor extra vakantieverlof. De voorwaarden waaronder extra verlof wordt verleend en volledige informatie over verzuim, verlof en leerplicht vindt u op onze website. Verzuim van lessen Wanneer je door ziekte of andere geldige redenen afwezig bent, moeten je ouders/ verzorgers dit vóór 9.00 uur telefonisch melden. Voor ander verzuim moet altijd vooraf toestemming gevraagd worden aan de teamleider. Niet gemeld verzuim wordt beschouwd als spijbelen. De teamleider treft dan maatregelen. Teneinde ongeoorloofd verzuim zo goed mogelijk tegen te gaan wordt de ouders verzocht om gedurende je ziekteperiode iedere dag telefonisch contact op te nemen met de school. Ziek naar huis Als je je niet meer in staat voelt om de lessen te volgen, meld je je af bij de receptie. Je krijgt een blauwe kaart mee naar huis. Deze kaart laat je thuis invullen en lever je de dag dat je weer bent hersteld in bij de receptie. Dokter en tandarts Als je tijdens de lessen naar de dokter of de tandarts moet, zorg je voor een briefje van je ouders/verzorgers en lever je dat vooraf in bij de receptie. Maak geen afspraken op momenten dat er PTA-toetsen of proefwerken gepland zijn. Te laat? Elke leerling die te laat in de les komt, meldt zich bij de receptie voor een telaat-briefje. Dit briefje geldt als toegangsbewijs voor de les. Bij drie of meer overtredingen volgen corrigerende maatregelen in vorm van corvee-uren. Deze werkwijze is niet bedoeld voor te laat komen wegens doktersbezoek e.d. In zo n geval halen de leerlingen een briefje bij de receptie. Klas uitgestuurd Als je de klas bent uitgestuurd, ongeacht de reden, dan ga je altijd naar de receptie en daarna meld je je bij de teamleider. De docent bepaalt, mede aan de hand van het ingevulde uitstuurformulier, de sanctie en neemt vervolgens contact op met thuis. Daar waar nodig neemt de teamleider aanvullend corrigerende maatregelen. Beginnend schoolverzuim De school is verplicht lesverzuim vanaf 16 uur gedurende een periode van vier opeenvolgende weken te melden bij de leerplichtambtenaar. Indien blijkt dat een leerling minder dan 16 uur les (of praktijktijd) gedurende een dergelijke periode verzuimt, maar daarentegen wel regelmatig te laat komt, lesuren overslaat en/ of dagdelen verzuimt, kan het wenselijk zijn om deze jongere direct tot de orde te roepen. Dit vergt in eerste instantie maatregelen van de school (een waarschuwingsbrief van school aan leerling en ouders). Bij aanhoudend licht schoolverzuim zal de school de leerling aanmelden voor het leerplichtspreekuur 18

20 op de school. Indien het verzuim na het spreekuur blijft aanhouden zal de school een melding doen bij leerplicht. De leerplichtambtenaar zal ouders en leerling uitnodigen voor een gesprek op het raadhuis en een officiële waarschuwing geven. Indien het verzuim blijft aanhouden zal de leerplichtambtenaar verdere maatregelen nemen. 5. Roosterwijzigingen Op de lichtkrant en de website staan de roosterwijzigingen van de dag vermeld. Mocht er iets niet duidelijk zijn, vraag dan even bij de receptie. 6. Verblijf in pauzes en tussenuren Verblijf in de pauze De lokalen gaan in de pauzes op slot, zodat je daar niet kunt pauzeren. Ook de gangen en studiehallen op de eerste, tweede en derde verdieping zijn in de pauzes niet toegankelijk. Pauzeren kun je in de aula, op de studiehal van de begane grond of op het plein. Je mag het plein in de pauzes niet verlaten. De galerij boven de aula is, voor wat betreft het gedeelte dat loopt langs de personeelskamer, de toiletgroepen voor het personeel en de geïntegreerde spreekkamer, niet toegankelijk voor leerlingen in de pauzes. Verblijf in tussenuren en bij lesuitval Om overlast in de nabije omgeving van de school te voorkomen is het vanaf schooljaar niet langer toegestaan om in tussenuren of bij lesuitval van het schoolplein af te gaan. Je kunt tijdens deze uren verblijven in de daarvoor aangewezen ruimtes. 7. Gymnastieklessen Leerlingen die niet aan bepaalde gymnastiekactiviteiten mee kunnen doen, melden dat bij de gymnastiekdocent. Leerlingen die langere tijd niet aan de gymlessen mogen deelnemen of helemaal niet mogen gymmen op doktersvoorschrift, melden dat bij de teamleider met een brief van de ouders/verzorgers. 8. Eten en drinken In het gebouw mag je alleen in de aula eten en drinken. Dit geldt ook voor kauwgom. 9. Kluisje Iedere leerling heeft zijn/haar eigen kluisje. 10. Jassen en petten Je mag niet met je jas aan en/of met je pet op voorbij de klapdeuren in de benedenhal. Jassen en petten kun je in je kluisje opbergen. 11. Lift Via de conciërge kun je, indien nodig, een liftsleutel vragen. Wanneer je geen gebruik meer van de lift hoeft te maken, lever je de sleutel weer bij de conciërge in. Alleen de leerlingen met een liftsleutel mogen gebruik maken van de lift. 12. Mobiele telefoons en geluidsdragers Een mobiele telefoon of geluidsdrager mag alleen in de aula op of het schoolplein gebruikt worden. Deze apparatuur mag in alle andere ruimtes van de school niet zichtbaar of hoorbaar zijn. Overtreders zijn hun apparatuur kwijt tot de volgende werkdag uur; deze termijn kan, bij 2 overtredingen of meer, oplopen tot maximaal 5 werkdagen. Bij eventuele vermissing of diefstal kan de school niet aansprakelijk worden gesteld. Het is niet toegestaan op of rond de school foto s of ander beeldmateriaal te maken zonder schriftelijke toestemming van de directie. 13. Fietsenstalling Fietsen moeten in de rekken van de stalling worden geplaatst. Alle bromfietsen komen in een apart gedeelte van de fietsenstalling te staan. Draaiende motoren zijn op het plein en in de stalling vanwege geluids- en stankoverlast niet toegestaan. 14. Milieudienst Met uitzondering van de examenklassen heeft elke klas of groep een aantal weken per jaar milieudienst. 15. Pestprotocol Het Kennemer College wil een veilige school zijn. Een school met een goede sfeer tijdens en rond de lessen. Daarom hebben we het Nationaal Onderwijsprotocol tegen pesten ondertekend. Een afspraak dat we het pesten willen voorkomen en waar nodig bestrijden. Zie voor de tekst van het protocol onze website. 19

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS Schoolgids Kennemer College mavo pagina pagina pagina pagina pagina [3] Voorwoord [4] Het Kennemer College Vestigingen en opleidingen Het onderwijs aan het Kennemer College Het Kennemer

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS 2012-2013 SCHOOLGIDS Schoolgids Kennemer College mavo [3] Voorwoord [4] Het Kennemer College vestigingen en opleidingen het onderwijs aan het Kennemer College het Kennemer College en SVOK [5] Contactgegevens

Nadere informatie

2010-2011 SCHOOLGIDS

2010-2011 SCHOOLGIDS 2010-2011 SCHOOLGIDS Schoolgids Kennemer College mavo [3] Voorwoord [4] Het Kennemer College Vestigingen en opleidingen Het onderwijs aan het Kennemer College Het Kennemer College en SVOK [5] Contactgegevens

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling Vestiging basis, kader, mavo, mbo Plaatsingsregeling 2015 2016 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3GT Gemengde / Theoretische - Leerweg het decanaat 1 lob klas 3GT ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 2015 2016 Aan de ouders en

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Vestigingsdirecteur vmbo/pro: mevrouw M. H. Lemstra

Vestigingsdirecteur vmbo/pro: mevrouw M. H. Lemstra Schoolgids 2017-2018 Vestigingsdirecteur vmbo/pro: mevrouw M. H. Lemstra Adjunct-vestigingsdirecteur mavo: de heer R. Feenstra Plesmanweg 450 1965 BD Heemskerk T (0251) 249 944 E mavo@kennemercollege.nl

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND

DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND 2011-2012 1 Voorwoord Op Het Nieuwe Eemland willen wij dat je je prettig en veilig voelt. Uiteraard gaat het er om dat je goede resultaten behaalt, maar ook dat je plezier

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Overgangsreglement Ichthus College Dronten

Overgangsreglement Ichthus College Dronten Overgangsreglement Ichthus College Dronten Versie: augustus 2014 Inleiding Voor u ligt een nieuw overgangsreglement, dat ingaat per augustus 2014. Er zijn twee redenen om het bestaande overgangsreglement

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen:

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Welkom Ouderavond TGL3 31 augustus 2015 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Toptraject door

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor Welkom Ouderavond TGL3 4 oktober 2016 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Toptraject door dhr. V. Schenke (coördinator Toptraject) Keuzebegeleiding

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg het decanaat 1 LOB klas 3 BL ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 1516 Aan de ouders/verzorgers van

Nadere informatie

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Plaatsingsregeling 2016 2017 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Informatieavond OUTDOORKAMP (survival) 2013 leerjaar 3. Welkom 1 September 2014

Informatieavond OUTDOORKAMP (survival) 2013 leerjaar 3. Welkom 1 September 2014 Informatieavond OUTDOORKAMP (survival) 2013 leerjaar 3 Welkom 1 September 2014 Doelen van het kamp Van 16 september t/m 19 september 2014 Leuke start van het schooljaar Kennis maken met elkaar en de docenten

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2016 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

Informatieavond 3 VMBO-t 10 september 2014

Informatieavond 3 VMBO-t 10 september 2014 Informatieavond 3 VMBO-t 10 september 2014 Informatieavond 3 VMBO-t PROGRAMMA welkom communicatie algemene zaken (planning etc.) rapportage zorgteam samenwerking leerling-thuis-school MaS Loopbaan Oriëntatie

Nadere informatie

Ouderavond 3 Mavo De start als bovenbouwleerling met het vizier op het examen!

Ouderavond 3 Mavo De start als bovenbouwleerling met het vizier op het examen! Ouderavond 3 Mavo De start als bovenbouwleerling met het vizier op het examen! Programma: 1. LOB, Stage (MAS en BO) & MBO+ Spreker: dhr. Nevels 2. Mavo+ Spreker: dhr. Mulder 3. Decanaat Spreker: dhr. Cornet

Nadere informatie

Welkom op onze school. Informatie voor de brugklas

Welkom op onze school. Informatie voor de brugklas Welkom op onze school Informatie voor de brugklas 2016-2017 Welkom op onze school Na de zomervakantie is het zover, dan start je bij ons op school. In dit document staat globale informatie over allerlei

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

STRUCTUUR SG SINT URSULA

STRUCTUUR SG SINT URSULA 7 Onderwijs STRUCTUUR SG SINT URSULA De Scholengemeenschap St. Ursula heeft locaties in Horn en in Heythuysen. In de locatie Heythuysen zijn de opleidingen voor theoretisch, gemengd en beroepsgericht (kader

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

Informatieavond 11 november 2013

Informatieavond 11 november 2013 Informatieavond 11 november 2013 Dhr. Boon Teamleider 2/3/4 GL/TL Dhr. Van Dijk Mentor TL + examensecretaris 1 Advies basisschool VMBO Wat houdt dat in? Vier leerwegen: Basis beroeps Kader beroeps Gemengd

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Algemene voorlichting

Algemene voorlichting Algemene voorlichting 2012-2013 Locaties Locatie Etten-Leur Trivium 60 Locatie Rucphen Bosheidestraat 1 VMBO-school 4 leerwegen: Theoretische leerweg / mavo Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo

Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo 2017-2018 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, In dit document staan onze

Nadere informatie

Overgangsreglement Ichthus College Dronten

Overgangsreglement Ichthus College Dronten Overgangsreglement Ichthus College Dronten Versie: december 2016 Inleiding Voor u ligt het overgangsreglement, geactualiseerd n.a.v. de meest recente wet- en regelgeving en de nieuwe jaarindeling van het

Nadere informatie

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075)

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) Heb je nog vragen? Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) 640 91 30 Schoolleiding. Henk Lüken: vestigingsdirecteur Anita Gietermans: afdelingsleider leerjaar 1 en ISK Jan Willem van der

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT Welkom Informatieavond 4 VMBO GT 1 Mededelingen: Vluchtroutes Mobiele telefoon Informatie: mee naar huis/op de mail 2 Teamleiders VMBO Anne Tappel team groen Inga Lokate team geel Thom Raats team oranje

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle SCHOOLJAAR 2016-2017 Inhoudsopgave: blz. Algemene bepalingen voor overgang en doorstroming 3 Overgangsnormen brugklas VMBO bk naar 2 VMBO bk / kgt 6+7 Overgangsnormen

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017

Bevorderingsnormen 2016/2017 Bevorderingsnormen 2016/2017 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. Met deze bevorderingsnormen leggen we vast wanneer iemand

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege INSPIREREND BETROKKEN ONDERNEMEND september 2015 Inhoudsopgave pagina ALGEMEEN 2 ONDERBOUW 4 MAVO 6 HAVO 9 VWO 14 Overgangsnormen 2015-2016 Pagina 1 ALGEMEEN Deze overgangsnormen

Nadere informatie

1 Missie en visie inzake Passend Onderwijs 3. 2. Interne leerlingbegeleiding 4 2.1 Eerste lijn 4 Docenten en mentoren 4 Afdelingsleider 5

1 Missie en visie inzake Passend Onderwijs 3. 2. Interne leerlingbegeleiding 4 2.1 Eerste lijn 4 Docenten en mentoren 4 Afdelingsleider 5 Zorgplan en ondersteuningsprofiel 2014-2015 1 Inhoud blz. 1 Missie en visie inzake Passend Onderwijs 3 2. Interne leerlingbegeleiding 4 2.1 Eerste lijn 4 Docenten en mentoren 4 Afdelingsleider 5 2.2 Tweede

Nadere informatie

WELKOM GEACHTE OUDERS

WELKOM GEACHTE OUDERS INFORMATIE HORN WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie over onze school in Horn zoals we die op de regionale voorlichtingsavonden hebben gegeven. Samen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND CS Vincent van Gogh vmbo Salland schooljaar 2017-2018 Inleiding In de overgangsvergadering wordt vastgesteld of een leerling het onderwijsproces in voldoende mate heeft afgesloten

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur.

We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We kennen onze leerlingen. We maken kansen waar. We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We zijn klein en veilig. Programma: - Welkom (dhr. Thijssen/dhr. v.d. Bend)

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Overgangsnormen Determinatie

Overgangsnormen Determinatie Overgangsnormen Determinatie 23 Overgangsnormen Rapportcijfers en eindcijfers onderbouw en middenbouw (leerjaar 1 en 2 plus 3 havo en 3 vwo) Het schooljaar wordt opgedeeld in vier perioden. Per periode

Nadere informatie