Werving van leden, klanten en vrijwilligers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werving van leden, klanten en vrijwilligers"

Transcriptie

1 Verslag kennissessie Buurtenergie Hier Opgewekt Werving van leden, klanten en vrijwilligers Donderdag 29 November 2012 Prismare Theater, Enschede Met dank aan de Provincie Overijssel voor het mogelijk maken van deze bijeenkomst. HIER opgewekt is een gezamenlijk project van de Natuur- en Milieufederaties en de HIER Klimaatcampagne. Hier opgewekt wordt mede mogelijk gemaakt door het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij en Qurrent. Verslag kennissessie LDEB Donderdag 29/11/12 1

2 Het succes van een LDEB staat of valt met het aantal leden en klanten en de kwaliteit van vrijwilligers. Hoe kun je die groepen aan jouw initiatief binden en hoe behoud je ze? Tijdens de kennissessie wordt ingegaan op de werving, selectie en behoud van leden, klanten en vrijwilligers. Berry Prins (bestuurslid Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn) en René Reitzema (Axis Media-ontwerpers; Reclame en Marketingbureau uit Enschede) gaan vanuit de theorie en praktijk in op de doelgroep 'mens'. Na hun presentaties wordt er in kleinere gezelschappen (verdeeld over tafelsessies) met ervaringsdeskundigen gesproken over het thema. Plenair gedeelte De avond begon met een plenair gedeelte, waarin René Reitzema en Berry Prins vanuit de theorie en praktijk inzoomden op de doelgroepen van een lokaal duurzaam energie bedrijf. René Reitzema René Reitzema, Axis Media-ontwerpers uit Enschede, werkt met zijn collega s aan strategie, communicatie en ontwerp van campagnes. Veelal ligt de nadruk bij deze campagnes op bewustwording. Terugkerende onderdelen zijn een huisstijl, werken met internet en video. Folders en brochures daarentegen worden steeds minder gebruikt. Ze zijn duur en sneller achterhaald. Online communicatie werkt beter. Live informatieavonden zoals deze blijven ook belangrijk. Voorbeelden Renë geeft enkele voorbeelden van campagnes die ze hebben uitgevoerd. 1.. Imagocampagne stad Enschede. De inwoners hadden een betrekkelijk lage dunk van hun eigen stad. Axis ontwierp een campagne, waarin zij op zoek gingen naar het verkoopargument van Enschede. Dat was het potentieel van de burgers zelf. Axis maakte een campagne met grote posters van Enscheders. Daarmee was het een zeer zichtbare campagne. Met diezelfde burgers op de posters, kwamen interviews in bijvoorbeeld de Tubantia. Deze campagne zoomde dus in op de mens als belangrijk aspect mensen kunnen zich hiermee identificeren. 2.. Energiecampagne Enschede Axis bracht alle alle activiteiten (klimaatstraatfeest, warme truiendag, duurzaamheidslening ed) onder één noemer. Ook is er een scholenactie met kinderen opgezet. De scholenactie had een wedstrijdelement. Kinderen kregen per actie punten; bij voldoende punten kreeg men een zonnepaneel voor op het dak van de school. Kinderen zijn een gemakkelijke doelgroep. Bovendien corrigeren zij hun ouders. Ballonnen en enquêtes werden ingezet. Op ballonnen komen kinderen af. De slogan was 'Doe groen, dan gaat het goed' cq 'Doe groen, dan gaat het goed', 'Jan doet groen, dat scheelt' 3.. Mijn Windkracht van de NWEA Bij het plaatsen van windmolens hebben de initiatiefnemers vaak last van kleine groepen tegenstanders. Er is echter ook een groep die over dit thema als het ware schouderophalend is, de zgn 'Och' groep. Dit zijn met name vrouwen. De 'Och' groep betreft ca 34% van de burgers. Jongeren groeien vaak op met windmolens en vinden het meestal niet zo`n probleem. De branchevereniging NWEA vroeg om een campagne gericht op de 'Och'-groep. Dit werd 'Mijn Windkracht'. Zo konden op de Libellebeurs in voorjaar 2012 winkelende vrouwen een gezamenlijke, leuke foto laten maken voor windmolens (met z'n drieën op de foto). Als sfeer was 'leuk' gekozen. De dames konden hun foto downloaden van de website van NWEA. Daarnaast belichtte René enkele belangrijke elementen van een succesvolle marketingscamapgne. Verslag kennissessie LDEB Donderdag 29/11/12 2

3 Verlies weegt zwaarder dan winst Voor verlies van geld is de burger erg gevoelig. Op een filmpje laat een jongetje geld wegwaaien. Dat blijft hangen. Verlies weegt voor ons zwaarder dan winst van dezelfde grootte (Rolf Dobelli). Je kunt je campagne daarop richten. De 5 Thinking Tools De SIT methode houdt in dat er 'in de box' ideeën worden gegenereerd. Het gaat om systematisch innoveren. Dat kan op vijf manieren. Men begint om het product in onderdelen te hakken en met een onderdeel aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door vermeerdering (multiplication) of samenvoegen. Voorbeeld van vermeerdering is de waterpas met meerdere libellen en van samenvoeging de Senseo, het samenvoegen van Douwe Egberts en Philips. Mensen laten zien Mensen laten zien werkt beter dan argumenten. Het motto 'trots op eigen dorp' en 'trots op eigen energie' doen het goed. Zie tegenstellingen Enschede- Hengelo en Nijmegen-Arnhem. Zie Vrije Republiek Twente. Verbetering website Zie het boek 'How to make any website better' (The Big Red Fez) van Seth Godin. Van belang is om de bezoekers te trekken met hapklare brokken. Je richten op 'wat moeten ze doen?'. Steeds een keuze uit drie aanbieden. Als voorbeeld gaf René de aap die steeds uit drie bananen moet kiezen. Dat is spannend en overzichtelijk. Sociale druk en beurs Argumenten voor keuzen zijn: hun omgeving. Mensen kijken wat hun omgeving doet. Wat doen de buren? Dat is de sociale component. Wedstrijdjes en monitoren van energie doen het in dit kader goed. voel ik het in mijn portemonnee. Leid ik verlies als ik het niet doe? Investeren in zonnepanelen levert een rendement van 8%; als ik het geld op de bank laat staan levert mij dat slechts 2% op. Presentatie Berry Prins 'Het kan' is het motto van Berry Prins, bestuurslid van dea. Hij hoorde vandaag de uitspraak 'Inspiratie is de enige informatie die geen weerstand oproept'. Berry vertelt over zijn ervaringen met werving en selectie van leden, klanten en vrijwilligers bij DuurzameEnergie Apeldoorn, dea, en hoopt daarmee ook te inspireren. Van 6 naar 6000 DeA is gestart met een kerngroep van 6 personen. Via een domino-effect wil men van 6 op 60, op 600 en over vijf jaar op 6000 klanten komen is 10% van het totaal aantal huishoudens in Apeldoorn. DeA is op gestart met het werven van aspirant leden. Dit werven ging niet helemaal zo snel als men had gehoopt, maar eind 2011 zijn er wel 560 aspirant leden. Dit was voldoende draagvlak om op de Stichting tot bevordering van duurzame energie Apeldoorn op te richten. Op is de ledenwerving gestart. Op is dea formeel opgericht. Op dit moment heeft men 264 leden(ca 0.5% van het totaal aantal Apeldoornse huishoudens en 30 zakelijke klanten. In de campagne gebruik men vaker het getal 6 (en 12). Op heeft men de energiecoöperatie opgericht. Op gaat men duurzame energie aan klanten leveren. De klantenwerving is hiervoor gestart (naschrift: op heeft dea al 50 klanten Verslag kennissessie LDEB Donderdag 29/11/12 3

4 mogen verwelkomen en vindt daadwerkelijk levering van duurzame in Apeldoorn geproduceerde energie plaats!). Aanpak ledenwerving De kerngroep van zes personen is gestart door het gesprek aan te gaan om het draagvlak te polsen. Men is het verhaal overal gaan vertellen en is zichtbaar aanwezig. Het waterbedeffect was enthousiasme. Men organiseerde workshops met criticasters. Elk kerngroeplid bracht 10 criticasters mee. Dat leverde een discussieavond met (van 6 maal 10) 60 mensen op. Verder heeft men een -ketting opgezet: de route De eerste paar 100 aspirant leden gingen goed. Deze groene diehards werden geworven bij milieu- en natuurorganisaties en natuurvoedingszaken. Daarna ging het moeilijker. Men is tot 560 aspirant-leden gekomen. 1% vond men voldoende basis om verder te gaan. Zichtbaarheid De zichtbaarheid van dea in Apeldoorn is te zien aan bijvoorbeeld het opvallende duurzame kantoor op de Ecofactory en de bestelauto van Berry Prins met het logo van dea. Er zitten ook andere groene organisaties in. Alle kennis aanwezig In de groep van 60 was alle kennis aanwezig. De kennis heeft men gratis in de schoot geworpen gekregen. Het businessplan heeft men met 40 aspirantleden samen geschreven volgens de zgn Delphimethode. Er waren hiervoor drie schrijfronden. Door met een grote groep samen te schrijven heeft men draagvlak verkregen. Draagvlak is verkregen door te doen. Kernteam en werkgroepen Vanuit het kernteam heeft men werkgroepen georganiseerd. Dit waren de volgende werkgroepen: 1. PR en werving. 2. Grootschalige PV (zonnepanelen). 3. Bio-energie (biomassa) 4. financiën en fondsen Dit waren doe-groepen (actiegerichte groepen) in plaats van praatgroepen. Organisatiestructuur De coöperatie houdt het kader in de gaten en is de 'baas' van het Energiebedrijf dea, dat er onder hangt. Het energiebedrijf heeft een directeur, Michael Boddeke. De eerste duurzame energie wordt opgewekt middels kalverenmestvergisten van een grote boer uit de gemeente en biomassavergisting van Rijkswaterstaat. Momenteel wordt doorgewerkt aan energielevering van de VAR te Voorst (Veluwse AfvalRecycling) en grootschalige PV-velden. Reden lidmaatschap Reden om lid te worden is volgens Berry Prins de toegang tot een netwerk van gelijkgestemden. Dat levert ook het coöperatiegevoel op. Voor sommigen kan dat ook minder relevant zijn. Inhoudelijke argumenten kunnen zijn: 1. schone energie; Verslag kennissessie LDEB Donderdag 29/11/12 4

5 2. betere energie voor dezelfde prijs; 3. goedkopere energie. DeA zet niet in op goedkopere energie. De leden zijn de aandeelhouders. De 560 aspirantleden hebben 264 leden opgeleverd. Er zijn 29 zakelijke leden. Men wil nu het contact met de leden verbeteren, die vooral willen weten wat er gebeurt. Een valkuil is inderdaad dat je als bestuur van een bedrijf in oprichting te veel intern bezig bent en te weinig tijd spendeert aan het vertellen wat je doet aan je leden. Leerpunten en dilemma`s idealisme versus realisme; naamsbekendheid en enthousiasme zijn geen garantie voor inschrijving van leden of klanten; balans houden tussen realisme en betrokkenheid leden; onduidelijkheid bij de overgang van vrijwilligers naar betaalde krachten. Betaalde krachten krijgen een beperkt aantal uren betaald (4 tot 6 uur). De slag naar een professionele organisatie is belangrijk. Dit dient niet te lang te duren. Er kan spanning optreden tussen vrijwilligers en betaalde krachten. Bestaande leden niet vergeten. Er dient aandacht te blijven voor bestaande leden. Een voortdurende dialoog kan een valkuil zijn. Het kan traagheid en afhaken als gevolg hebben. Voortgang en ontwikkeling zijn belangrijk. Zie ook voor een artikel over dit onderwerp van voorzitter Marleen Kwast van dea. Financiering dea wil naar 4000 tot 5000 klanten doorgroeien in de komende vijf jaar. Over 2 jaar hoopt men break-even te zijn. Inkomsten zijn: contributie. Deze bedraagt 25 euro/ jaar als lid; participaties. Leden dienen ook minimaal één participatie van 50 euro te nemen. Inmiddels is euro aan participaties opgehaald. De euro is werkkapitaal. Om vermogen te houden, mogen de leden de eerste vijf jaar hun participaties niet terug te vorderen. Bedrijven die graag iets willen doen. Zo zijn de notaris en huisvesting gratis. Inkomsten bij energielevering door dea aan klanten. Per wordt de huidige website vervangen door een klantenwebsite. PV Actie DeA heeft een PV actie georganiseerd. Uiteindelijk hebben 60 huishoudens voor installatie van zonnepanelen gekozen. De prijs van de zonnepanelen was zeer marktconform. De zonnepanelen, omvormer en materialen hadden een A-kwaliteit. Een fee ging naar dea. Tafelsessies Tijdens het tweede gedeelte van de kennissessie gingen de deelnemers verder over zowel klant/ledenwerving, als andere onderwerpen die in relatie staan tot een lokaal duurzaam energie bedrijf. Er waren in totaal 5 tafels, en van elke tafel is een klein verslag gemaakt. Tafel van Jurgen van der Heijden (AT Osborne) Rode lijn gedurende het gesprek is de wens van de gebruiker om zijn energierekening vergaand terug te brengen tot 0 euro. Voor een gezin betekent dit een enorme verbetering van de koopkracht. Kan een LDEB helpen om zoveel mogelijk gezinnen in die richting te krijgen, dan is dat een versterking van de gemeenschap. Bovendien behoedt dit mensen tegen het omgekeerde, een verzwakking van hun Verslag kennissessie LDEB Donderdag 29/11/12 5

6 economische positie, omdat hun energierekening verdubbelt onder invloed van de stijging van de prijzen van fossiele energie. Deze economische argumentatie is een belangrijk argument voor LDEB om mensen te werven als lid en/of klant. Toch blijkt geld nooit het enige argument te zijn. Een LDEB is een burgerinitiatief. De betrokkenen participeren niet alleen om het geld, maar ook om hun omgeving te versterken. Zij doen dit als burger binnen het publieke domein. Bovendien hebben zij vaak interesse in meer dan energie, en bijvoorbeeld ook in stadslandbouw of deelauto's. Werving van leden en/of klanten op puur economische basis schiet tekort. Mensen laten zich ook werven op basis van argumenten rond duurzaamheid en sociale cohesie. Met andere woorden, de argumenten zijn people, planet en profit, en de meeste mensen hebben interesse in twee of drie waarden uit dit rijtje. Interessant element van het gesprek aan tafel was het onderscheid tussen leden en klanten. Het onderscheid als zodanig is niet het probleem. Een lid is actief binnen het LDEB, of kan ook passief zijn, maar vindt het belangrijk om door middel van zijn lidmaatschap uit te drukken dat het LDEB er moet zijn en moet groeien. Een klant neemt enkel een product af. De A in Apeldoorn maakt het onderscheid, terwijl Deventer Energie belangrijk vindt dat klanten ook leden zijn. Voor de werving maakt dit verschil, want Deventer Energie legt een extra drempel. Wel vergroot Deventer Energie zo de kans op participatie van mensen. Tegelijk heeft de A over actieve leden geen klagen. Hier ligt met andere woorden nog een mooi debat open. Justin Pagden (Eemstroom) Eemstroom werkt samen met Eneco: Eemstroom doet de facturatie naar de klanten zelf ( ipv white label via bijvoorbeeld Trianel); Hun werkgebied is Amersfoort e.o. Energielevering is het basisproduct van Eemstroom. De facturatie van de energielevering is een bindende factor met hun klanten omdat ze daardoor maandelijks contact hebben. Het ontwikkelde administratie-model dat is opgezet voor de energielevering, wordt ook voor andere activiteiten/projecten van Eemstroom ingezet. De korting die ze hebben bedongen bij Eneco gaat deels naar de klant en een deel naar een investeringsfonds: bijv. de aanleg van PV panelen op school: dit wordt verrekend met de energiefactuur van de school, investeerders krijgen een beetje rendement en de rest wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in schoolzwemmen. De leden bepalen in welke activiteiten wordt geïnvesteerd. De criteria zijn 1) Is het goed voor de gemeenschap? 2) Hoe duurzaam is het? En 3) Tegen een goedkope prijs? Elektrische auto s, e-scooters, streekproducten etc. passen allemaal binnen dit concept. Hoe meer diensten de coöperatie oppakt, des te complexer maar het levert ook veel meer synergie op, o.a. veel meer klanten die Eemstroom interessant vinden en er zich mee verbonden voelen. Ook voor de gemeente is Eemstroom interessant. Omdat de gemeente steeds meer facilitator wordt, besteedt ze uitvoerende taken uit aan organisaties die dat beter kunnen; in dit geval bijvoorbeeld Eemstroom. Alan Lentz (Duurzaam Zwolle) Alan Lentz spreekt vanuit zijn ervaring bij Duurzaam Zwolle, en daaraan gekoppelde verschillende acties met het collectief inkopen van zonnepanelen. Volgens Alan is een belangrijk startpunt voor elk duurzaam initiatief - draagvlak. Probeer als initiatiefnemer/groep draagvlak te creëren binnen de wijk, buurt, dorp of stad. Daarnaast is het belangrijk om mensen vanaf het begin warm te maken voor de duurzame ideeën. Als mensen vanaf de basis/begin betrokken zijn bij het initiatief, dan werkt het. Verslag kennissessie LDEB Donderdag 29/11/12 6

7 Vanuit de projecten collectief inkopen van zonnepanelen, geeft Alan als belangrijke stappen mee het 1) zoeken en betrekken van deskundigen, het 2) maken van goede inschattingen van het aantal zonnepanelen wat je kan verkopen (hoe groot is de markt?) en 3) het opvragen van meerdere offertes. Een belangrijke vraag is Hoe hou je mensen betrokken bij jouw initiatief? Als suggesties geven de deelnemers mee om 1) in gesprek te blijven met je doelgroep/leden, 2) daaraan gekoppeld thema-avonden (bijvoorbeeld duurzaam cafés) te organiseren en 3) voldoende informele momenten creëren waarop doelgroep/leden en initiatiefnemers met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dick Glaser (Deventer Energie Coöperatie) Toelichting gegeven over de uitgangspunten en plan van aanpak van de Deventer Energiecoöperatie (DEC) in de opbouwfase. De DEC is opgericht op 24 november 2012 en telt nu al zo n 60 leden. Doelstelling: minimaal leden eind Uitgangspunten zijn een mix van expertise op gebieden van: Samenwerking Uitgangspunt hierbij is de vergroting van de betrokkenheid van de bevolking, de bedrijven, gemeente en instellingen (sportverenigingen/ziekenhuis enz.) Voor samenwerking met de bevolking wordt samengewerkt met wijk- en buurtverenigingen, woningcoöperaties, koepelorganisaties (MKB, DKW, Parkmanagement enz.) en externe bedrijven met een toegevoegde waarde (Philips/ Rabobank/Intergamma) Resultaat: bewustwording van de doelstellingen van de coöperatie, medewerking en gebruikmaking van sponsorgelden voor duurzaamheidsprogramma s van het bedrijfsleven en initiëring van grote besparingstrajecten zoals een kosteloze verlichtingstransitie naar LED verlichting voor iedereen in Deventer (Philips en Rabobank) en korting bij aankoop duurzame isolatiematerialen (Intergamma). Besparing/optimalisatie Informatieproject over zelfwerkzaamheid (cultuuromslag) van de bevolking voor kennisoverdracht van besparing in en optimalisatie van bestaande apparatuur in bestaande woningen/bedrijven. Via diverse publiciteitscampagnes en bijeenkomsten wordt iedereen door experts geïnformeerd over de mogelijkheden hiervan en de rol die de DEC hierin kan spelen. Organisatie Binnen deze discipline wordt gekeken naar de beste mogelijkheden om de diverse disciplines in een organisatiemodel (bestuurlijk, organisatorisch, financieel, juridisch en operationeel) onder te brengen en een business- en verdienmodel te maken van de verschillende activiteiten. Communicatie Welke communicatievormen en middelen kunnen worden gebruikt om in het wervingstraject snel zoveel mogelijk leden te werven en de boodschap in Deventer te verspreiden. Hiervoor worden bijv. radio, TV, pers, free publicity en sociale media toepassingen gebruikt. Opwekking In deze discipline wordt specifiek gekeken naar de huidige en nieuwe technieken voor de opwekking van energie. Hiertoe behoren uiteraard: zonne-energie, windenergie, waterkrachtenergie, warmtenetwerk en Verslag kennissessie LDEB Donderdag 29/11/12 7

8 geothermische energie. Binnen deze groep wordt hoofdzakelijk gekeken naar de toepassing van opwekking voor en door de leden op korte, middellange en lange termijn. Inkoop Binnen deze groep wordt gekeken naar de mogelijkheden om zo snel mogelijk de inkoop van duurzame energie te verkrijgen voor de levering aan de bevolking en bedrijven in Deventer. De tijd was te kort om op al deze aspecten van de activiteiten van de DEC in te gaan, maar het geeft een beeld hoe Deventer anders met het begrip coöperatie omgaat dan bij veel andere coöperaties. De vertegenwoordigers van het Hof van Twente gaven aan deze aanpak erg verfrissend te vinden. Tafelsessie met dea en AXIS Tijdens de tafelsessies met de twee sprekers leggen energie-initiatieven verschillende vragen voor. Hier heeft Maarten Visscher (Gelderse Natuur en Milieu Federatie) uitgebreid verslag van gemaakt; Opschaling vorm geven LochemEnergie wil nu wat betreft leden- en klantenaantal opschalen. LochemEnergie heeft drie fasen doorlopen. Als eerste de fase van opstart door de initiatiefgroep. Daarna kwam de fase van het opzetten van een energiecoöperatie. Dat heeft geleid tot 300 leden en 80 klanten. LochemEnergie is nu belandt in de fase van opschaling van het aantal leden en klanten. LochemEnergie wil dat doen door in de zes dorpen 'Avonden van de Energie' te organiseren. De persoon die dit gaat trekken, heeft een achtergrond van bedrijfsorganisatie en marketing. Hij is uit Lochem zelf afkomstig en kent Lochem goed. Wat betreft aanpak wil men aansluiten bij de bestaande dorpsverenigingen. Men wil vanuit de groep van betrokken, donkergroene leden (diehards) naar de grote middengroep. Vraag: hoe zorg je voor een mooie en goede avond? Hoe zorg je ervoor dat enkele criticasters het een vrijwilliger als avondvoorzitter niet (te) moeilijk maken? Als antwoord wordt gegeven dat je ook niet teveel op de inhoud dient in te gaan. Er kan ook te veel inhoud worden gegeven. Dan kan het mislopen. Maak gebruik van het lokale netwerk in het verenigingsleven. Denk goed na over de opzet van de avond. Wie kies je als avondvoorzitter. Hoe diep ga je in op het onderwerp. Wat zijn argumenten en gevoelens die goed overkomen? Je kunt bijvoorbeeld een kort inhoudelijk verhaal houden en daarna overgaan in groepen (workshops, tafelsessies). Houd het eenvoudig. Berry Prins geeft als voorbeeld de aanleg van glasvezel in de wijk Hazenkamp te Nijmegen (project Glazenkamp). Door groepsdruk is men uiteindelijk op het benodigde percentage deelnemers gekomen. Burgers keken naar de keuzes die buren maakten. René Reitzema verwees naar hun campagne ter verbetering van de beleving van de stad Enschede door de eigen burgers. Daarbij hebben ze veel met foto`s gekoppeld aan interviews met gewone burgers gewerkt. De foto`s van burgers (jong en volwassen) hingen door de hele stad. Het was een zeer zichtbare campagne. Je kunt de eerste, tiende, honderdste klant op de foto zetten in combinatie met een interview in de krant, interview op de lokale TV ed. Vraag: Volgens Ernest Burghout van Buurt Energie Enschede (Burgerbedrijf) is de basisvraag: waarom zou ik lid cq klant worden? Antwoord: de ervaringsdeskundigen vinden het belangrijk om de argumenten goed vast te stellen en kort en krachtig te formuleren. Als argumenten noemen zij: autarkisch, prijs, coöperatiegedachte. Berry Prins geeft aan dat steeds meer mensen afhaken bij de globalisering. Zij kiezen voor lokale economie. Argumenten om lid en klant te worden zijn: het is leuk om lid te zijn. Je ontmoet geestverwanten. Je maakt kennis met een nieuw en interessant netwerk. Verslag kennissessie LDEB Donderdag 29/11/12 8

9 het is een beter product voor dezelfde prijs. Qua energieprijs zit dea in het midden van de range. DeA zet niet echt in op prijs. Samenwerken met gemeentelijke organisaties Hans van der Zalm is directeur van Deventer Energie (zie De energiecoöperatie Deventer Energie start begin Men start met een aantal activiteiten, te weten verkoop van groene stroom en gas (via Vereniging Energie Coöperatie als backoffice), een zonnepanelen actie en een project waterzijdig inregelen van de gasketel/ verwarming. Het motto is 'van onszelf'. De coöperatie wil twee eigen windmolens realiseren aan de A1 bij Deventer. De coöperatie heeft 7 bestuursleden en 120 vrijwilligers waarvan 80 in werkgroepen. De werving verloopt via buurtinitiatieven. Er wordt samengewerkt met zeven grote organisaties in Deventer waaronder de woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, voetbalclub Go Ahead, Zalcom sociale werkvoorziening. Deventer Energie zet net zoals dea niet in op de prijs. De energieprijs zit in het midden van de range. De coöperatie maakt gebruik van het concept 'uitruilen' en 'lokale economie'. De sociaal maatschappelijke rol is belangrijk. Daarom is ook elk lid tevens klant in tegenstelling tot de A. Bij de A hoeft een lid geen klant te zijn. Marketing- en communicatieplan Roelof Jan Naaktgeboren van Duurzaam Borne vraagt naar een goede marketingstrategie. De ervaringsdeskundigen geven een aantal mogelijke marketingstrategieën. Overigens wordt verschillend gedacht over het succes en de uitwerking van de strategieën. creëer schaarste. Dit onder het motto 'we hebben nu weer energie voor 100 nieuwe klanten. Pak je kans'. Zo creëer je als het ware een wachtlijst. Gebruik de lokale TV. Bijvoorbeeld over het leggen van zonnepanelen, het plaatsen van woningisolatie, het energieneutraal maken van een wijk (Kerschoten in Apeldoorn). Pak het buurt georiënteerd aan. Bijvoorbeeld via de kinderopvang. Bijvoorbeeld een aanbieding per wijk. Over het inschakelen van bekende coryfeeën uit de gemeenten zijn de meningen verdeeld. Vraag is of een burgemeester als ambassadeur een te zeer politiek getint signaal is. Of Pieter van Vollenhoven als bekende Apeldoorner (wonend op het Loo). Bedrijven die hun naam op de website van de energiecoöperatie willen hebben, kunnen hiervoor wel betalen, vindt Berry Prins. Zakelijkheid is ook belangrijk. (Met dank aan Maarten Visschers (Gelderse Natuur en Milieu Federatie voor de verslaglegging) Loopt uw lokaal duurzaam energie bedrijf tegen problemen aan of zit uw initiatief met een vraag? Neem dan contact op met het Hier Opgewekt Servicepunt Overijssel: Wijnand Jonkers Tel: HIER opgewekt is een gezamenlijk project van de Natuur- en Milieufederaties en de HIER Klimaatcampagne. Hier opgewekt wordt mede mogelijk gemaakt door het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij en Qurrent. Verslag kennissessie LDEB Donderdag 29/11/12 9

Het verdienmodel van een LDEB bestaat (niet?)

Het verdienmodel van een LDEB bestaat (niet?) Verslag kennissessie Buurtenergie Hier Opgewekt Het verdienmodel van een LDEB bestaat (niet?) Woensdag 10 oktober 2012 Doepark Nooterhof, Zwolle Met dank aan de gemeente Zwolle en de Provincie Overijssel

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

Succesfactoren voor lokale duurzame energie-initiatieven - Learning Histories van vier cases

Succesfactoren voor lokale duurzame energie-initiatieven - Learning Histories van vier cases TNO-rapport TNO 2013 R11720 Eindrapport Succesfactoren voor lokale duurzame energie-initiatieven - Learning Histories van vier cases Behavioural and Societal Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden

Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden PERSOONLIJK Rinus Zebregts heeft 30 jaar ervaring in de energiewereld. Daarbij, zegt hij, heeft hij energie over. Deze energie zet hij graag in om met mensen

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013.

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Inhoud: - Voorwoord met agenda voor de ALV van 22 mei 2013 - Terugblik: - Waarom

Nadere informatie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie 2013 2016 Deventer, 3 mei 2013 (conceptversie voor ALV 30/5/2013) Deventer Energie Coöperatie U.A. Postbus 466, 7400 AL Deventer, Telefoon: 0570

Nadere informatie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie 2013 2016 Deventer, 31 mei 2013 Deventer Energie Coöperatie U.A. Postbus 466, 7400 AL Deventer, Telefoon: 0570 572 217, Email: info@deventerenergie.nl

Nadere informatie

TIPS EN INSPIRATIE VOOR ENERGIE-COÖPERATIES

TIPS EN INSPIRATIE VOOR ENERGIE-COÖPERATIES TIPS EN INSPIRATIE VOOR ENERGIE-COÖPERATIES Ideeën en hulpmiddelen voor energie-coöperaties die bij hun leden thuis komen. Manuel den Hollander - CALorie Feli van Gemen Platform31 / Energiesprong, Coöperatie

Nadere informatie

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN DISCLAIMER De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de input van 268 respondenten. Hoewel

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

Apeldoorn steeds groener. Jaarverslag 2014, Coöperatie dea

Apeldoorn steeds groener. Jaarverslag 2014, Coöperatie dea Apeldoorn steeds groener Jaarverslag 2014, Coöperatie dea Voorwoord Het derde jaarverslag alweer van Coöperatie dea. Het schrijven van een jaarverslag nodigt - als altijd - uit tot reflectie. Reflectie

Nadere informatie

Dat. 3 0 JAN 2014 ontv.:

Dat. 3 0 JAN 2014 ontv.: Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Niewind, A. (Anja) donderdag 30 januari 2014 12:58 Nanuru, MH (Anna) Bruggenkamp, SSM (Silvia) Rapporten Rapport financiering van burgerproductie.pdf; Rapport

Nadere informatie

Verslaglegging Landelijke Inspiratiebijeenkomst De wijk verdient het

Verslaglegging Landelijke Inspiratiebijeenkomst De wijk verdient het Verslaglegging Landelijke Inspiratiebijeenkomst De wijk verdient het 11 oktober 2012 De dag begint met de vertoning van een film over De Meevaart; op weg naar een wijkonderneming. De film zal binnenkort

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie.

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie. Stappenplan om te komen tot oprichting van een lokale energie coöperatie (LEC). Inhoud: 1: De voorfase 2: Hoe organiseren? 3: De opstart van de LEC 4: Na oprichting 5: Bezint eer ge begint 6: Drie belangrijke

Nadere informatie

Om met de deur in huis te vallen

Om met de deur in huis te vallen Om met de deur in huis te vallen De cijfers, feiten en voorspellingen zijn schrikbarend: in 2030 zullen we globaal 35% meer energie gebruiken dan in 2005 in datzelfde jaar heeft 2/3 van de wereldbevolking

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Zuinig met energie. Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing. Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest

Zuinig met energie. Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing. Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest Zuinig met energie Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest Oktober 2014 INHOUSOPGAVE 1. Samenvatting... 3 2. Waarom een campagne?...

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie