DEN HELDER. Voor elkaar. Verkiezingsprogramma e Goede en. Edwin Krijns - Kees Bazen - Roy Slort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEN HELDER. Voor elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018. e Goede en. Edwin Krijns - Kees Bazen - Roy Slort"

Transcriptie

1 DEN HELDER Verkiezingsprogramma Sa Voor elkaar e Goede en Edwin Krijns - Kees Bazen - Roy Slort

2 Voorwoord Het is aan u. Op woensdag 19 maart gaat Den Helder naar de stembus om het gemeentebestuur te kiezen. Als CDA doen wij mee aan deze verkiezingen. De afgelopen jaren hebben wij laten zien betrouwbare bestuurders te zijn met goede ideeën. Daarnaast is het CDA een landelijke partij. We hebben korte lijnen met bestuurders in de Provincie en de Tweede Kamer, maar ook met vertegenwoordigers in de aangrenzende gemeenten. Deze contacten geven veel voordelen en helpen ons om voor onze lokale problematiek regionaal en landelijk aandacht te vragen. Voor u, ons programma, met daarin onze ideeën waaraan we de komende jaren willen werken. Het CDA is een partij die midden in de samenleving staat, die niet gelooft in een overheid die alles dicteert of in een markt die bepaalt. Wij geloven in mensen. Dit geloof in elkaar is hard nodig want Nederland zit in een crisis. De economie en de politiek zijn vastgelopen en mensen zijn het vertrouwen kwijt. Het CDA wil samen met u bouwen aan een beter Nederland en een beter Den Helder. We hebben 7 principes om ons land te vernieuwen en het vertrouwen te herstellen. #1 De samenleving, niet de overheid Wij willen dat u meer invloed krijgt op de wereld om u heen, ook in de politiek. Wij zien een overheid die naast u staat, in plaats van tegenover u. #2 Wij zien een taak voor iedereen Iedereen heeft een taak: je werkt, je doet vrijwilligerswerk of je volgt een opleiding. Iedereen die kan, doet mee. #3 Een eerlijke economie Wij kiezen voor een eerlijke economie, waar werken loont en sparen wordt beloond. Waar middeninkomens en gezinnen geen melkkoe zijn. #4 Tegen de profiteurs Wij willen een Nederland waar respectvolle mensen de norm zijn. Een samenleving bouw je op wederkerigheid. Voor wat, hoort wat. #5 De familie is ons fundament Wij zien families als het fundament voor onze samenleving; waar mensen voor elkaar zorgen en verantwoordelijkheid nemen. #6 Een zelfbewust Nederland verbonden met Europa Nederland staat vooraan om onze economie en werkgelegenheid te versterken. Maar we trekken een scherpe grens tussen wat Brussel wel en niet bepaalt. #7 De toekomst van onze kinderen Wij kiezen voor de lange termijn, boven de korte termijn. Dat vraagt om hervormingen om Nederland structureel op orde te brengen. Voor onszelf, maar vooral voor de toekomst van onze kinderen. 2

3 We zijn trots op de zaken waar we in de afgelopen jaren vol overtuiging voor hebben gestreden en die we hebben weten te realiseren. Een kleine greep: Nieuwe kade en visserijsteigers, zodat zowel de offshore als de visafslag meer ruimte krijgen om goed hun werk te kunnen doen Realisatie van de Brede School aan de Pasteurstraat Verzelfstandiging van de haven Port of Den Helder Het afsluiten van een convenant met de Voedselbank. Mensen bij de voedselbank kunnen hierdoor geïnformeerd worden over regelingen voor minima waar ze mogelijk recht op hebben. In het convenant wordt ondermeer gezocht naar de oorzaken waarom mensen afhankelijk zijn van de Voedselbank. Verplaatsing van schouwburg De Kampanje naar Willemsoord Vliegveld De Kooy blijft open. Mede door onze goede contacten in de Tweede Kamer hebben we dit weten te bereiken De taakstelling van 2 miljoen bezuinigen op subsidies hebben we ondervangen door niet van bovenaf de kaasschaaf toe te passen, maar door in gesprek te gaan met de organisaties. Samen werken aan oplossingen. Extra geld voor de ondersteuning van mantelzorgers Ook in de komende jaren willen we werken aan een stad waar het plezierig wonen is. Een stad waar veel te doen is. Een stad die zich op de toekomst voorbereidt. Die werkgelegenheid biedt, maar ook de juiste opleidingen om haar inwoners hierop voor te bereiden. Het CDA heeft hiervoor sterke ideeën die we in dit programma uiteenzetten. Het CDA is een volkspartij die zich inzet voor iedereen en niemand buitensluit. Wij willen dat mensen verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Dat kinderen zorgeloos en in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Dat er aandacht is voor ouderen, de generatie die onze stad na de oorlog heeft opgebouwd. Wij kiezen voor een stad waarin we samenleven en samenwerken, een stad waarin respect en fatsoen de norm zijn. Wij willen werken aan een ambitieuze gemeente waar we allemaal trots op kunnen zijn. Waar het voor jong en oud prettig wonen, werken en recreëren is. Een gemeente waar dienstbaarheid aan de inwoners en bedrijven hoog in het vaandel staat. Een gemeente waar elke inwoner er toe doet. Stem op de grootste lokale partij van Nederland, stem CDA! Edwin Krijns, lijsttrekker cda.nl/denhelder 3

4 Ondernemende gemeente Den Helder, het uiterste puntje van het Noord-Hollandse vasteland, maar tevens het centrum van de Noordzee. Deze bijzondere ligging heeft Den Helder al veel gebracht. De Helderse haven is al meer dan 200 jaar de kurk waar onze stad op drijft. Duizenden gezinnen konden dankzij de haven een eerlijke boterham verdienen. Wij vertrouwen in de kracht van de haven van Den Helder. Al meer dan 100 jaar met de visserij en onze eigen visafslag. Maar er zijn meer mogelijkheden. Den Helder is de Nederlandse centrumhaven voor de offshore en heeft de potentie om uit te groeien tot een maritiem kenniscentrum op het gebied van onderhoud en duurzaam gebruik van de zee. Daar moeten we op inzetten. Koersvast is een zeeterm die we binnen het CDA vaak gebruiken. We hebben als stad ambitieuze plannen die we alleen kunnen bereiken als we onze blik op onze bestemming houden. Ondernemers en overheden zullen niet investeren als lokale bewindvoerders zich laten leiden door de waan van de dag. We zullen moeten laten zien dat een investering in de stad Den Helder verantwoord is. Het CDA is van mening dat met name lokale bedrijven moeten kunnen profiteren van investeringen in onze stad. Helaas wordt dit door Europese aanbestedingsregels bemoeilijkt. Het CDA wil dat dit bij elke Europese aanbesteding bekeken wordt op welke wijze de kansen voor lokale bedrijven kunnen worden bevorderd. Verder is het van het grootste belang dat de bestaande werkgelegenheid behouden blijft en bedrijvigheid wordt gestimuleerd. Wat willen we concreet doen om van Den Helder een ondernemende gemeente te maken: Verminderen van regeldruk en snel afhandelen van aanvragen Stimuleren dat de gemeente opdrachten -waar mogelijk- gunt aan Helderse bedrijven en lokale bedrijven actief wijst op komende aanbestedingen Vasthouden aan de ontwikkeling van de drie prioritaire gebieden Haven, Willemsoord en Stadshart Het versterken van de samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoeksinstellingen in een stevig maritiem kenniscentrum Het ondersteunen van initiatieven van ondernemers om gedurende de realisatie van de plannen met het stadshart het centrum aantrekkelijk te maken. Goede detailhandel is immers belangrijk voor de leefbaarheid in de stad 4

5 Een aantrekkelijk stadshart De ondernemers van de binnenstad doen er alles aan. Een mooi voorbeeld van hoe leuk winkelen in Den Helder kan zijn, was de gezellige en drukke Shopping Night eind september. Ook de vernieuwde Beatrixstraat belooft prachtig te worden. Maar alle creatieve ideeën en kwaliteitsinspanningen ten spijt, het is onvoldoende om tot een echt aantrekkelijk stadshart te komen. Daarvoor zitten de problemen te diep. De detailhandel verkeert in zwaar weer met een al 13 jaar stijgend aantal faillissementen. De leegstand in de winkelgebieden is inmiddels goed zichtbaar. Het is een landelijk probleem, maar uit onderzoek van het opinieblad Elsevier bleek dat het percentage leegstand in Den Helder tot de hoogste van de provincie behoort. Om de bestaande detailhandel en natte horeca enige kans te bieden is het van belang dat er geen vierkante meter winkelvloeroppervlak meer bij komt. Wel ondersteunen wij van harte het particuliere initiatief Assorgiaplein. Het CDA kiest voor een aantrekkelijk stadshart met een gezellig compact en geconcentreerd winkelgebied. Meer diversiteit van winkels en minder leegstand. We kiezen voor een gedifferentieerd parkeerbeleid met vrijwel overal kort gratis parkeren door middel van een blauwe zone. Het liefst hebben we overal gratis parkeren, maar met het oog op parkeerregulatie is dat onverstandig. Alleen in de kern van het centrum (omgeving Julianaplein) handhaven we betaald parkeren. Het sluiten van één winkel leidt vaak tot meer sluitingen, omdat de loop eruit is. Lege winkels zijn funest voor een winkelgebied. De gemeente moet de regie nemen, zodat winkels zich concentreren in het gebied Beatrixstraat Keizerstraat begin Spoorstraat. Op alle leegstaande winkelpanden eind Spoorstraat en Koningstraat komen dubbele bestemmingen, zodat er voor gekozen kan worden om het pand ook te gebruiken als kantoor of voor bewoning. In een aantrekkelijk winkelgebied wonen ook jonge mensen, zodat er meer reuring komt in de omgeving. Met het creëren van woonruimte in het stadscentrum moet hierop ingezet worden. Onze ideeën: Dubbele bestemming voor leegstaande winkelpanden eind Spoorstraat en Koningstraat Geen vierkante meter winkelvloeroppervlak detailhandel of horeca er meer bij Overleg met de ondernemers hoe de koopzondagen in te vullen Uitbreiding blauwe zones Den Helder heeft zich in haar tarieven voor kort parkeren afgespiegeld aan straat -tarieven bij andere gemeenten. In parkeergarages dient daarom een lager parkeertarief te gelden van max. 1,20 per uur Aanleggen van P+R (park and ride)-terrein bij Station Zuid, waar mensen voordelig kunnen parkeren en met dit kaartje gratis met de trein naar het stadscentrum kunnen 5

6 Veiligheid en leefbaarheid Samen zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in Den Helder. Met elkaar: de gemeente, politie en justitie, scholen en verenigingen, woningcorporaties, winkeliers, bedrijfsleven, de horeca en alle inwoners van Den Helder. Willen we dat iedereen zich veilig voelt en plezierig kan leven in een mooie, schone stad, dan zullen we een continue samenwerking moeten bewerkstelligen. Het CDA wil dat respect de ruimte krijgt in Den Helder. Respect voor elkaar en voor elkaars eigendommen. Het CDA gelooft in dit verband meer in het goede voorbeeld, dan in het wijzende vingertje. Het CDA gelooft in eigen verantwoordelijkheid. Inwoners weten heel goed wat in hun wijk de leefbaarheid vergroot. Het wijkgericht werken moet prioriteit hebben, zodat de gemeente optimaal tegemoet kan komen aan wijkspecifieke wensen. Het alcohol- en drugsgebruik door jongeren is vaak de oorzaak van geweld in het uitgaansgebied, een probleem waar landelijk steeds meer aandacht voor is. Het CDA wil dan ook het alcohol- en drugsgebruik van de jeugd terugdringen via voortzetting van het project Helder in de Kop. Het is van belang om niet alleen jongeren, maar ook ouders/verzorgers tijdig en goed voor te lichten over de risico s van alcohol en drugs. Het welzijn van dieren is in Den Helder geborgd in de Nota Dierenwelzijn, het CDA houdt er oog op dat de gemaakte afspraken ook worden nageleefd. Ook met betrekking tot dierenopvang. Het Schuthok timmert goed aan de weg en kan, ondanks bezuinigingen, rond komen van giften naast de gemeentelijke bijdrage. Het CDA wil dat wij als gemeente ook goed blijven kijken naar het onderhoud van de accommodatie. Doen wij dit niet, dan komt een goede opvang van de dieren in het geding. Concreet: Wijkgericht werken om tegemoet te komen aan wijkspecifieke wensen Voortzetten van het project Helder in de Kop Optreden tegen het opzettelijk vernielen en de schade verhalen op de vandalen Zorgen voor voldoende, veilige en bereikbare speelterreintjes in de buurten voor grote en kleine kinderen Het bevorderen van een goed en integraal gehandicaptenbeleid, met oog voor de kwaliteit van leven. Specifiek gehandicaptenbeleid komt in samenspraak met de gemeentelijke Cliëntenraad tot stand Oog hebben voor dierenwelzijn en goede opvang 6

7 Duurzaamheid We hebben de natuur en onze cultuur geërfd van onze ouders, maar te leen van onze kinderen. Bij het CDA noemen we dit rentmeesterschap. Anders gezegd: De wereld iets beter achterlaten dan dat we haar ontvangen hebben. Duurzaamheid is voor het CDA dan ook geen modegril. waarvoor we staan. Maar een levenshouding Wat betreft de energievoorziening is ons ideaal dat deze wordt gevoed door duurzame bronnen en niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid voor een goed leefmilieu, nu, maar ook in de toekomst. De gemeente moet het goede voorbeeld geven en legt zonnepanelen op haar openbare gebouwen. De gemeente moet bewoners voorlichten over het belang van duurzame maatregelen, maar ook over het financiële rendement daarvan. Bouwen doe je voor de toekomst. Als CDA zijn wij er geen voorstander van dat er nieuwe gebouwen worden gebouwd volgens oude technieken. Een eventueel nieuw te bouwen gemeentehuis moet dan ook energieneutraal zijn. Behalve dat dit goed is voor het milieu levert dit een aanzienlijk financieel voordeel op, vanwege het besparen op energielasten. Daarnaast houdt de investering zijn waarde, omdat energieneutraal, of bijna energieneutraal bouwen in de nabije toekomst verplicht wordt gesteld. We denken ook aan duurzame inkoop, zoals fairtrade producten. De gemeente heeft op dit gebied al een aantal flinke stappen gezet. De koffie uit de koffieautomaat op het gemeentehuis is al koffie met het Max Havelaar-keurmerk. Maar er is nog genoeg te doen. Het CDA spreekt de ambitie uit dat ook Den Helder zich binnen een aantal jaar Fair Trade gemeente mag noemen. Den Helder energieneutraal in 2040 Zonnepanelen op alle scholen Energieneutraal gemeentehuis Bevorderen dat voor straatverlichting led lampen worden gebruikt Faciliteren van initiatiefnemers voor grote duurzame energieprojecten Den Helder Fair Trade gemeente Bij restafvalpunten ook inzamelbakken voor plastic plaatsen Energiebesparende maatregelen stimuleren 7

8 Verkeer en vervoer Een goede bereikbaarheid van Den Helder over weg, spoor, lucht en water is van belang om ons als ondernemende stad te kunnen profileren. Goede bereikbaarheid trekt bedrijven aan, waardoor werkgelegenheid gecreëerd wordt. Maar ook binnen de gemeentegrenzen valt er veel te winnen. Automobilisten proberen de gemeentelijke parkeermeters te ontlopen en parkeren in de wijken, waardoor inwoners letterlijk een blokje om moeten om hun auto kwijt te kunnen. Voor het CDA is dit de omgekeerde wereld. Van een goed en eenduidig parkeerbeleid profiteren onze inwoners en de detailhandel in het centrum, maar ook de bezoekers van de binnenstad. Vooraf betalen is niet meer van deze tijd. Parkeerders betalen hierdoor steeds te veel. Een gastvrij stadscentrum faciliteert gratis en voordelig parkeren. De verkeersoverlast bij de basisscholen De Dijk, De Schoterduijn en De Vliegberg zorgt voor gevaarlijke situaties voor kinderen. Een Kiss+Ride zone kan hier uitkomst bieden, zodat kinderen veilig aan schoolzijde kunnen uitstappen en auto s gemakkelijk weg kunnen rijden. De infrastructuur van Julianadorp is niet berekend op de huidige grootte van het dorp. Wij zijn dan ook voorstander van de rondweg Julianadorp. Het CDA is van mening dat de Verlengde Breewijd er als eerste fase met voorrang moet komen. Hierdoor wordt het gevaarlijke kruispunt Veul ontzien en de krijgt de Langevliet wat lucht. De aangekondigde tariefsverhoging voor een busritje Den Helder Julianadorp is voor het CDA niet acceptabel. Wij zullen ons inzetten bij zowel Connexxion als de Provincie om dit van de baan de te krijgen. Onze ideeën: Aanvangen met realiseren van de Verlengde Breewijd in 2014 Inspannen om de verhoging bustarief Den Helder Julianadorp te voorkomen Aanleggen van P+R (park and ride)-terrein bij Station Zuid, waar mensen voordelig kunnen parkeren en gratis met de trein naar het stadscentrum kunnen Het Texel verkeer legt een grote druk op onze stad en belemmerd de haven. Daarom blijven wij inzetten op verplaatsing van de TESO door het ontwikkelen van de Noord-Oost variant Kiss+Ride zone bij basisscholen De Dijk, De Schoterduijn en De Vlieberg In regioverband actief lobbyen voor een structureel betere verbinding langs het Noord-Hollands kanaal, ook voor zwaar verkeer 8

9 Een gezinsvriendelijke stad Het CDA was, is en blijft de partij voor het gezin in de breedste zin van het woord. Kinderen die nu geboren worden vormen de samenleving van straks. Het is daarom van belang dat de gemeente bij alles wat zij doet het belang van opgroeiende kinderen meeneemt. Kinderen moeten buiten kunnen spelen. Het is van belang dat elke buurt beschikt over een trap- of pannaveldje voor de jeugd. De inrichting vindt plaats in overleg met de (kinderen in de) wijk. Door te investeren in goed onderwijs en een veilige omgeving om in op te groeien bieden wij de volgende generatie de kansen die zij verdienen. In dit verband zijn verenigingen en sportclubs erg belangrijk. Naast school geven zij de kans om elkaar te ontmoeten en vergroten de saamhorigheid. Gevaarlijke verkeerssituaties rond schoolroutes worden geëlimineerd. De gemeente stelt een fonds in van waaruit scholen kunnen investeren om het verkeersveiligheidslabel te bemachtigen. Veel gezinnen komen in financiële problemen en jongeren kampen op steeds jongere leeftijd met enorme schulden. Een enorm probleem. Hulp komt pas als het te laat is. Echter, voorkomen is beter dan genezen! Het CDA wil dat de gemeente zich aansluit bij het landelijke project Schuldhulpmaatje. Schuldhulpmaatjes zijn getrainde vrijwilligers die preventieve hulp bieden aan mensen die moeite hebben met hun administratie. Alle kinderen en jongeren van 9 maanden tot 23 jaar verdienen optimale ontwikkelingskansen, passend onderwijs en een nabije onderwijsplek. In het Bestuurlijk Overleg Jeugd, Onderwijs en Zorg (BOJOZ) komen gemeente, schoolbesturen en zorginstellingen in overleg met ouders tot een passend aanbod van onderwijs en zorg. Het CDA wil niet dat mensen buiten de boot vallen en wil voor diegenen die het echt nodig hebben een vangnet bieden. We ondersteunen organisaties en instellingen die zich inzetten voor mensen waar reguliere organisaties niets voor kunnen betekenen. Den Helder is centrumgemeente Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). We ontvangen geld van het rijk waarmee we organisaties als DNO Doen, Brijder, reclassering, GGD en GGZ financieren. Zo kunnen we tijdig signaleren en schrijnende situaties als huisuitzettingen voorkomen. Preventie is voor het CDA het uitgangspunt. Het CDA wil een sluitende aanpak voor maatschappelijke opvang door het goed op elkaar afstemmen van voorzieningen. Mensen verdienen een goede kwaliteit van leven. Ook wordt hierdoor overlast door verloedering verminderd. Waar we concreet op inzetten: Zorgen voor voldoende, veilige en bereikbare speelterreintjes in de buurten voor grote en kleine kinderen. Inrichting in overleg met de buurt Kiss+Ride zone bij De Dijk, De Schoterduijn en De Vlieberg Aansluiten bij het project Schuldhulpmaatje en vrijwilligers opleiden Geen gevaarlijke verkeerssituaties rond schoolroutes Fonds voor scholen om het verkeersveiligheidslabel kunnen bemachtigen Een prettiger leefklimaat door met buurtbemiddelaars naar oplossingen te zoeken voor beginnende conflicten 9

10 Een zorgzame gemeente gemeentegemgegemeen tegemeentengeren De Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) maakt het mogelijk om mensen zo lang mogelijk deel te laten nemen in de samenleving. Het CDA is dan ook groot voorstander van de nieuwe Wet WMO die per 2015 ingaat. Helaas gaat dit gepaard met bezuinigen vanuit het kabinet Rutte II, maar wel met de mogelijkheid tot maatwerk. Gemeenten krijgen per 2015 de financiële middelen om de toegang tot zorg en ondersteuning te borgen via wijkteams. Deze wijkteams komen bij u aan tafel praten over de zorg en ondersteuning die u nodig heeft. Maatwerk toegespitst op uw situatie, waarbij de eigen kracht en de ondersteuning van partners, kinderen, mantelzorgers en/of vrijwilligers het vertrekpunt is. Het CDA vindt dat de liefdevolle zorg van een partner, kind of andere mensen de mooiste vorm van zorg is die iemand kan ontvangen. Het CDA zet zich in voor deze vorm van zorg, die mantelzorg heet. We zijn dankbaar voor het Mantelzorgcentrum in onze gemeente die de mantelzorger ondersteunt. Wij willen het mantelzorgcompliment voor onze stad behouden. En om te zorgen dat mantelzorgers zichzelf niet vergeten en ook hun rust nemen wil het CDA respijtzorg inzetten. Het CDA ziet hierin een belangrijke rol voor het sociale wijkteam in het ondersteunen van het inzetten van respijtzorg, waarmee de mantelzorg tijdelijk wordt overgenomen door beroepskrachten. Het CDA wil zich ook inzetten voor de mensen die zich als vrijwilliger inzetten om andere mensen te helpen en te ondersteunen, bijvoorbeeld bij (beginnende) dementie. Een goede samenwerking tussen de gemeente en de diverse 1 e en 2 e lijns (zorg)aanbieders is essentieel. Het CDA wil niet dat mensen buiten de boot vallen en wil voor diegenen die het echt nodig hebben een vangnet bieden. Organisaties en instellingen als Stichting Present, de Voedselbank, Humanitas en diverse kerkelijke instellingen die zich inzetten voor mensen waar reguliere organisaties niets voor kunnen betekenen, moeten ondersteund worden. Blijvend ondersteunen van mensen die geen of weinig uitzicht hebben op het oplossen van hun problemen Per gezin één plan en zoveel mogelijke dezelfde gezichten Begeleiden en ondersteunen van mantelzorgers en tijdig inzetten van respijtzorg om te zorgen dat de mantelzorger niet overbelast raakt Begeleiden en ondersteunen van (zorg)vrijwilligers Inzetten op een goede samenwerking tussen gemeente, 1 e en 2 e lijns (zorg)aanbieders Zorgdragen voor huisvesting voor specifieke groepen zoals dementerende ouderen, langdurig chronisch zieken, jeugd met extra zorg, mindervaliden en dan in het bijzonder in de voorwaardenscheppende sfeer Ondersteunen van organisaties en instellingen die zich inzetten voor mensen in de samenleving zoals Stichting Present, de Voedselbank, Humanitas en diverse kerkelijke instellingen 10

11 Senioren Senioren hebben een leven lang gewerkt om onze samenleving met al zijn voorzieningen op te bouwen en verdienen dus een goede oudedag. Omdat sociale contacten belangrijk zijn wil het CDA bevorderen dat senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en recreëren. Verder moeten senioren op laagdrempelige wijze informatie en hulp krijgen over zaken zoals: aanvragen WMO, invullen van formulieren, hulp bij de belastingaangifte en aanvraag seniorenvervoer. Deze hulp wordt gegeven door vrijwillige ouderenadviseurs en/of het sociale wijkteam. Daarnaast moet er een mogelijkheid komen voor eerste hulp bij zorg thuis. Door gebruik te maken van een personen-alarmsysteem kunnen we onze ouderen op het juiste moment de gewenste zorg geven. Een oudere die iets op de grond laat vallen, maar niet in staat is het zelf op te ruimen, kan dan eenvoudig om hulp vragen. Het mag niet zo zijn dat het uren blijft liggen. Mensen zonder structurele zorg thuis moeten wel gebruik kunnen maken van urgente hulp tussendoor. Ook de vrijwilliger die mensen ondersteunt met (beginnende) dementie en de Alzheimerstichting hebben onze aandacht. Eén op de 5 mensen krijgt te maken met een vorm van dementie. Door vergrijzing zal het aantal mensen met dementie explosief stijgen. Nu al verblijft meer dan 70% van de mensen met dementie thuis. Door het rijksbeleid zal dit percentage alleen maar toenemen. Dit vergt meer van mantelzorgers, vrijwilligers en thuiszorg. Een goede samenwerking tussen gemeente, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en de eerste lijn is essentieel. De sociale wijkteams hebben een belangrijke signaleringsfunctie. Gelukkig zijn er al belangrijke stappen gezet. Het CDA wil dat Den Helder zich blijft profileren als dementievriendelijke gemeente. Een medewerker van het sociale wijkteam komt naar de mensen toe als deze om gezondheidsredenen niet naar het gemeentehuis kunnen komen Zekerstellen van een toereikende ouderenzorg die afgestemd is op de zorgbehoefte. Ontwikkelen van een beleid gericht op eenzaamheidspreventie Aandacht houden voor goede zorg thuis en ondersteuning van de WMO adviesraad Versterken van de welzijnsvoorzieningen in de buurt van de woon-zorgcomplexen en/of buurthuizen Maaltijdvoorzieningen stimuleren Ontwikkelen van programma s om het bewegen voor en door ouderen te stimuleren en het creëren van voldoende ontspanningsmogelijkheden Stimuleren van vernieuwende vormen van (groeps)wonen Stimuleren van hergebruik van hulpmiddelen als scootmobiel, rollator en rolstoel Zorgen voor goed bereikbaar openbaar vervoer Inpassen van zorgdomotica voor dringende hulp bij zorg thuis 11

12 Jongeren Niet voor, niet door, maar met jongeren. Jongeren willen meedenken, meepraten en meebeslissen. Het CDA geeft jongeren die ruimte. Het is ook niet voor niets dat we een aantal jongeren op verkiesbare plekken op onze kandidatenlijst hebben staan. Jongeren weten namelijk heel goed wat er speelt. In de vele gesprekken die we met Helderse jongeren hebben mogen voeren, kwamen steeds dezelfde zorgen naar voren: wonen, werken, leren. Het vinden van betaalbare woonruimte is voor jongeren lastig. Het CDA vindt dat hier een oplossing voor moet komen. Jongeren uit Julianadorp die in het dorp willen blijven wonen, moeten die mogelijkheid hebben. Ook is het CDA voor herinvoering van de starterslening, waardoor het kopen van een huis weer bereikbaar wordt. Werk is een grote zorg. De moeilijke economische situatie en de arbeidsmarkt verkleinen de kansen voor pas afgestudeerden. Noodgedwongen verlaten zij de stad. Er is extra aandacht nodig voor jongeren van 18 tot 23 jaar om te voorkomen dat zij aan de zijlijn komen te staan. Door het bevorderen van effectieve leerwerktrajecten kunnen jongeren een startkwalificatie voor betaald werk behalen. Werk begint met het aanbieden van opleidingen. Opleidingen zorgen ervoor dat onze jongeren gekwalificeerd zijn voor het aanbod aan vacatures. Maar het werkt twee kanten op, want goed opgeleide jongeren trekken op hun beurt werkgevers aan. Voortzetting van de Maatschappelijke Stage (MAS) is van groot belang. Jongeren kunnen zo kennismaken met de samenleving en daar een vrijwillige bijdrage aan leveren. Daarnaast maakt het vrijwilligerswerk aantrekkelijker voor jongeren. Het CDA ziet de jeugdzorg als een investering in de maatschappij en wil in Den Helder hier niet extra op bezuinigen. Binnen het budget moet wel beter worden gekeken of de middelen effectief worden ingezet. Met de professionals, die als geen ander weten waar de verbeterpunten zitten, worden concrete afspraken gemaakt over de verbetering van de kwaliteit en de effectiviteit van de dienstverlening. Betaalbare woonruimte voor jongeren Het met prioriteit bevorderen van werkgelegenheid voor jongeren van jaar Het technisch onderwijsaanbod op Hbo-niveau uitbreiden Voortzetting van de maatschappelijke stage Bevorderen van effectieve leerwerktrajecten Stimuleren dat het uitgaansleven vroeger begint 12

13 Onderwijs voor de toekomst gemeentegemgegemeentege meentengeren Onderwijs vormt het fundament van de samenleving. Het CDA wil jongeren optimaal toerusten met kennis en vaardigheden. We moeten de lat hoog leggen, zodat we onze centrumfunctie behouden en waar mogelijk versterken. Mede vanwege de goede samenwerking met het bedrijfsleven, biedt Den Helder sterke vakopleidingen. Volledig betaalde technische opleidingen op zowel MBO- als HBO niveau met baangarantie. De student met technische aspiraties hoeft niet meer noodgedwongen de stad te verlaten. Een techniekstudent in Den Helder eindigt zijn opleiding niet met een studieschuld, maar met een baan. Het is van belang dat we ons verder specialiseren en blijven inzetten op technisch onderwijs. Bedrijven in de olie- en gasindustrie hebben behoefte aan goed geschoolde medewerkers. Gericht technisch en maritiem onderwijs motiveert deze bedrijven om zich in Den Helder te vestigen, of om juist hier te blijven! Naast het HBO en universitair onderwijs op het KIM en de HBO Oil & Gas wil het CDA het technisch HBO aanbod verder uitbreiden. Den Helder als studentenstad! Het is van belang dat kinderen een goede start maken op het basisonderwijs en daar gaan we voor. Voor- en vroegschoolse educatie is van grote waarde voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Daarnaast is het van belang voor de aanpak van taalen/of onderwijsachterstanden. Een voordeel dat jarenlang doorwerkt, want taalachterstanden bij jonge kinderen kunnen verstrekkende negatieve gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan tot aan de maatschappelijke carrière aan toe. Eén van de basisbehoeften van een kind is veiligheid. Helaas is de verkeersveiligheid rond de scholen nog niet overal in orde. Hier gaan we mee aan de slag. Het CDA wil dat de gemeente een fonds instelt van waaruit scholen kunnen investeren om het verkeersveiligheidslabel te bemachtigen. Vanwege bezuinigingen wordt samenwerking tussen private en publieke partijen steeds belangrijker. Het CDA is dan ook enthousiast over het Community College, een samenwerking tussen Scholen aan Zee met sportverenigingen en werkgevers. Dit geeft een breder onderwijskader, met sport, cultuur en maatschappelijke activiteiten als basis, en vergroot het leerrendement van jongeren. De eerste stappen zijn gezet, het CDA steunt de verdere uitwerking van dit samenwerkingsverband. Ook wil het CDA voor alle scholen zonnepanelen. De besparing aan energiekosten die dit geeft, kunnen scholen besteden aan de leerlingen. Concrete doelen Het technisch en maritiem HBO onderwijsaanbod uitbreiden Als gemeente met de schoolbesturen inzetten op voor- en vroegschoolse educatie voor betere ontwikkeling van alle Nederlandse kinderen Ondersteuning samenwerkingsverband Community College Veiligheid rond de scholen verbeteren Fonds instellen voor basisscholen om het verkeersveiligheidslabel te bemachtigen Stimuleren dat vrouwen een opleiding in de techniek volgen 13

14 Sport en cultuur zorgzame gemeente gemeentegemge cultuur. gemeentegemee ntengeren Onze gemeente kent een rijk verenigingsleven en daar zijn we trots op. Toneelverenigingen, dansgroepen en zangkoren, maar ook bloeiende amateur sportclubs. Daarnaast de vele plaatselijke topsporters en verenigingen die tot op de hoogste niveaus uitkomen. Het CDA staat voor een sterke stimulering van sport en Het verenigingsleven is het cement van de gemeenschap. Sport en cultuur zijn goed voor lichaam en geest en zorgen voor sociale contacten. Naast het bindende element zorgen sport en cultuur voor ontwikkeling en ontspanning. Kinderen moeten al op jonge leeftijd in aanraking komen met kunst en cultuur middels het centrum voor kunsteducatie Triade. Hier kunnen muzieklessen gevolgd worden, maar ook beeldende vakken als tekenen en schilderen, keramiek en beeldhouwen, dans en ballet. Kunst in School ondersteunt het primair en voortgezet onderwijs met begeleiding en projecten. Dankzij het cultuurfonds zijn deze cursussen ook toegankelijk voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen. Hiervoor zijn echter intermediairs nodig die dit voor deze kinderen kunnen aanvragen. Om de samenwerking tussen de meer dan 80 Helderse cultuurgezelschappen te stimuleren moet de cultuurmakelaar terugkomen. Door samen te werken hebben verenigingen ondanks de bezuinigingen van het kabinet Rutte II een grotere kans om te overleven. Sportdeelname van jongeren is gezond en gaat overgewicht tegen. Daarnaast bevordert het de teamgeest en leren jongeren zich inzetten voor elkaar. Met name jongeren van jaar bewegen te weinig. Het CDA wil dat de gemeente samen met verenigingen naar mogelijkheden zoekt om ook deze groep jongeren actief te houden. Ook kinderen wiens ouders niet de financiële mogelijkheden hebben om het lidmaatschap van een sportclub te betalen, mogen niet buitengesloten worden. Het Jeugdsportfonds heeft hierin een belangrijke taak en dat blijven we ondersteunen. Wij willen: Meer aandacht voor het cultuurfonds Dat ieder kind zijn zwemdiploma haalt, beperkte financiële middelen mogen dit niet belemmeren Meer actieve intermediairs, waardoor meer kinderen uit minder bedeelde gezinnen muziekles kunnen krijgen Herinvoeren van het Jeugd Onderwijs en Cultuurfonds (JOC) en de cultuurmakelaar Met sportclubs zoeken naar mogelijkheden om ook de jongeren van jaar actief te houden Met het Jeugdsportfonds zorgen dat geen kind wordt buitengesloten van sport 14

15 Toerisme en recreatie recreatierezorgzame Den Helder is het zonnigste plekje van Nederland. Naast de vele zonuren heeft Den Helder gemeente een mooi zandstrand van maar liefst 7 kilometer lang en wappert de blauwe vlag fier in top vanwege het schone zwemwater. Ook de duinen, het wad en de bollenvelden spreken tot de verbeelding. gemeentegemgegeme entegemeentengeren De strandhuisjes in Julianadorp zijn bekroond met de Zoover Award Een mooie prijs, temeer omdat voor deze prijs niet een jury, maar de waardering van de bezoekers bepalend is. Den Helder heeft voor toerisme ingezet op kwaliteit. Een verstandige keus, maar deze kwaliteit moeten we bewaken en waar mogelijk verbeteren. Het CDA wil dan ook dat een substantieel deel van de toeristen- en forensenbelasting ten goede komt aan de toeristische sector. Het toerisme zorgt mede voor een groei aan faciliteiten waar we als inwoners van Den Helder allemaal van profiteren. Door het stimuleren van meer slechtweervoorzieningen maken we onze stad aantrekkelijker voor de toerist en voor onszelf. Kansen liggen er op het vlak van zorgtoerisme. Den Helder biedt prachtige natuur, rust, ruimte en frisse zeelucht. Door in te zetten op zorgtoerisme en initiatieven te stimuleren zijn we beter in staat ons voorzieningenniveau op peil te houden. Daarnaast zorgt zorgtoerisme voor seizoenspreiding en biedt het economische kansen voor de sector. Het ondersteunen en inzetten voor realisatie van een bezoekerscentrum met als onderwerp water en energie met een bovenregionale aantrekkingskracht zou zo n trekker kunnen zijn die naadloos past tussen het huidige aanbod. Toeristenbelasting komt grotendeels ten goede aan de toeristische sector Bezoekerscentrum met als onderwerp water en energie op Willemsoord Inzetten op zorgtoerisme als economische impuls voor de toeristische sector en om medisch voorzieningenniveau op peil te houden Beleefbaar maken van UNESCO erfgoed de Waddenzee met Willemsoord als poort naar de Wadden. 15

16 Agrariërs en landbouw Een groot deel van het grondgebied van onze gemeente is landbouwgebied. De Kop van Noord-Holland heeft het grootste aaneengesloten bollengebied van de wereld. De bollensector is belangrijk voor onze economie, maar geldt tevens als een enorme toeristische trekpleister voor Julianadorp en Den Helder waar we trots op kunnen zijn. Toch staat ook deze industrie onder druk en is het te verwachten dat schaalvergroting nodig kan zijn. Dat betekent concreet minder agrariërs, maar grotere percelen en bedrijfsgebouwen. Het CDA wil deze ontwikkeling niet in de weg staan en bij de vergunningverlening geen strikter regime hanteren dan de Provincie of een andere overheid. We zijn voorstander van een goede samenwerking met de branchevereniging LTO en KAVB Wanneer voor het uitvoeren van het werk buitenlandse werknemers nodig zijn, moet daarvoor passende woonruimte beschikbaar zijn. Het CDA vindt dat dit het beste samen met en onder verantwoordelijkheid van de betreffende werkgevers en werknemers gedaan kan worden. Ook moet er aandacht komen voor agrariërs die hun bedrijf moeten sluiten of op zoek gaan naar nevenactiviteiten. De gemeente moet hierbij stimuleren en faciliteren. We zijn dan ook erg gelukkig met een initiatief van de CDA-fractie in de Tweede Kamer om de zogenoemde plattelandswoning mogelijk te maken. Hierdoor kunnen voormalige bedrijfs- of bijgebouwen met agrarische bestemming aangemerkt worden als burgerwoning zonder dat dit het agrarische bedrijf belemmert door aanscherping van de milieueisen. Onze concrete doelen: Geen strengere regelgeving dan de Provincie Faciliteren dat agrariërs nevenactiviteiten kunnen ontplooien Waarborgen van de bollensector als toeristische trekpleister en bron van werkgelegenheid Werken aan gelijkluidende regelgeving binnen de regio Geen toeristenbelasting over seizoenwerknemers 16

17 Behoedzaam financieel beleid We realiseren ons dat belastinggeld uw geld is. Het spreekt dan ook voor zich dat het CDA zich inspant om zorgvuldig en behoedzaam met de beschikbare gelden om te gaan. Het CDA hecht aan het principe dat structurele uitgaven, in beginsel uit structurele inkomsten worden betaald. We staan voor een duurzaam begrotingsoverwicht en het op peil houden en waar nodig versterken van het weerstandsvermogen van de gemeente. Het CDA is tegen betaald parkeren als melkkoe, of het verhogen van lokale heffingen. De gemeente dient haar dienstverlening efficiënt en daardoor voordelig aan te bieden. Uiteraard blijft kostendekkendheid het uitgangspunt. Behoedzaam financieel beleid is niet de alleen maar de hand op de knip houden. Het CDA wil met concrete plannen inzetten op Europese gelden, maar ook op de fondsen van Rijk en Provincie. We hebben goede contacten in Haarlem, Den Haag en Brussel en zullen hen wijzen op de vele mogelijkheden die onze staat biedt. Vanwege de financieel-economische crisis blijven de gemeentefinanciën voorlopig onder druk staan. De taken van de gemeente worden steeds meer uitgebreid, terwijl de middelen afnemen. Het is daarom nodig bezuinigingen door te voeren en de efficiency te verbeteren. Het CDA zal echter niet accepteren dat de voorzieningen verder worden uitgehold en de zwakkeren in onze samenleving hiervan de dupe worden. Concreet betekent dit: Het niet onnodig doorschuiven van de rekening aan de volgende generatie Een structurele meerjaren begroting gerelateerd aan de noodzakelijke reserves Met concrete plannen inzetten op de externe fondsen van onder meer Europa, Rijk en Provincie 17

18 Colofon Het verkiezingsprogramma is geschreven onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de CDA afdeling Den Helder. De programmacommissie bestaat uit de volgende leden: Giedo de Groot Fred Laks Greet Kolhorn Roy Slort Kees Bazen Edwin Krijns (lijsttrekker) De programmacommissie heeft gesproken met tientallen adviseurs en sleutelfiguren uit de stad. Zij worden hiervoor hartelijk bedankt. 18

DEN HELDER. Verkiezingsprogramma 2014-2018. Voor elkaar

DEN HELDER. Verkiezingsprogramma 2014-2018. Voor elkaar DEN HELDER Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voor elkaar Sa 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Ondernemende gemeente... 7 Een aantrekkelijk stadshart... 9 Veiligheid en leefbaarheid... 11 Duurzaamheid... 13 Verkeer

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Continuïteit en stabiliteit geven zekerheid aan de inwoners van de gemeente Sluis Gemeenteprogramma CDA Sluis 2014 2018 SAMEN VERDER! 1 Voorwoord Door een goed financieel beleid en verbeterde onderlinge

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Zorg en Welzijn in West-Zeeuws-Vlaanderen. Meetjesland ontmoet West-Zeeuws-Vlaanderen.

Zorg en Welzijn in West-Zeeuws-Vlaanderen. Meetjesland ontmoet West-Zeeuws-Vlaanderen. Zorg en Welzijn in West-Zeeuws-Vlaanderen Meetjesland ontmoet West-Zeeuws-Vlaanderen. West-Zeeuws-Vlaanderen plattelandsgemeente / 16 kernen / >300km 2 24.370 inwoners / 10.500 huishoudens vergrijzing

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni Algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota Voorzitter,

Gemeenteraad 10 juni Algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota Voorzitter, Gemeenteraad 10 juni 2015 11. Algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota 2015 Voor 2016 voorziet deze gemeente inkomsten en uitgaven van ruim 6,6 miljard euro. Ook al ligt een groot deel daarvan al vast:

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

KING Ondernemingspeiling

KING Ondernemingspeiling KING Ondernemingspeiling Vragenlijst versie december 0 Ondernemingspeiling op Waarstaatjegemeente.nl De vragen gaan over uw bedrijfslocatie in de gemeente XXX. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar uw

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! GBWP wil als grootste coalitiepartij de burger niet extra laten betalen voor de Haagse

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Appingedam. De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018

Appingedam. De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Appingedam De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Het komt erop aan. Op 19 maart 2014 gaat Appingedam naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Voor u ligt het

Nadere informatie

Lokale paragraaf gezondheidsnota

Lokale paragraaf gezondheidsnota Lokale paragraaf gezondheidsnota Aanleiding: Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen. Deze taak staat beschreven in de Wet Publieke Gezondheid.

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Parkeren spreekt tot de verbeelding. Elke bestuurder moet wel eens parkeren en heeft daar dan ook een uitgesproken mening over.

Parkeren spreekt tot de verbeelding. Elke bestuurder moet wel eens parkeren en heeft daar dan ook een uitgesproken mening over. 05-11-2015 woordvoering Willem begroting 2016 Versie 03-11-2015 Punt 4: onderzoek parkeren Parkeren spreekt tot de verbeelding. Elke bestuurder moet wel eens parkeren en heeft daar dan ook een uitgesproken

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee?

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee? Wij gaan ervoor. Doet u mee? > Voorwoord Woensdag 19 maart 2014 kiezen de inwoners van Montfoort een nieuwe gemeenteraad. D66 Montfoort moedigt iedereen aan die mag stemmen om dat ook te doen. In de gemeenteraad

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

PS2009WMC14 - Bijlage 2

PS2009WMC14 - Bijlage 2 PS2009WMC14 - Bijlage 2 BIJLAGE 2: SUBSIDIE TOEKENNINGEN STIMULERINGSREGELING MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 2009 Totaal aantal aanvragen: 31 Aantal toegekend: 13 TOEGEKENDE SUBSIDIES IN 2009 PER THEMA

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011 Verkort verkiezingsprogramma Provinciale Statenverkiezingen 2011 2 maart 2011 Inhoud 1 Fryslân blijft een zelfstandige provincie Pagina 3 2 De Friese Cultuurpas Pagina 3 3 Agrarisch ondernemen pagina 4

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Verkiezingsprogramma CDA, lijst 3 Lingewaard Midden in de samenleving 1. Van vrijblijvend naar betrokken; mensen maken hun leefomgeving 1.1. Wij gaan voor een transparant

Nadere informatie

Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018

Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018 Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018 De Ouderenpartij Heerlen (OPH) is een lokale partij die zich inzet voor de belangen van alle inwoners van de gemeente Heerlen de groeiende groep ouderen

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland BEN is een lokale politieke beweging, onafhankelijk van landelijke partijen, die toegankelijk wil zijn voor alle lagen van de bevolking van alle politieke

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent.

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. 1. Zelfstandig Westvoorne Als heel veel dorpen bij elkaar

Nadere informatie

Maatschappij en Organisatie Innovator

Maatschappij en Organisatie Innovator Maatschappij en Organisatie Innovator Veranderingen in het sociaal domein Van zorgmaatschappij naar participatie maatschappij. Meer zorgtaken bij lokale overheid minder budget voor zorg welzijn sport en

Nadere informatie

Met elkaar, voor elkaar!

Met elkaar, voor elkaar! Beste lezer, De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 vinden plaats in een onzekere tijd, de economische groei is even voorbij. Net als u delen wij de zorgen die dit met zich meebrengt. Want hoe zit het in

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

Kerntaken niet uithanden geven

Kerntaken niet uithanden geven Partijstandpunten Prins voor behoorlijk bestuur - Stemwijzer 2010 Den Helder S1 1 De gemeente moet minder gebruik maken van externe adviesbureaus S2 2 Gemeentelijke taken zoals het ophalen van huisvuil

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Who Cares! Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Op deze bijeenkomst gingen we in gesprek over de kansen en de grenzen ten aanzien

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee!

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee! Kinderen doen mee! Ilona Ligtvoet, gemeente Den Haag DSZW Richard van der Zand, ministerie van SZW 1 Achtergrond Kinderen moeten gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontplooien, ongeacht het inkomen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie