DEN HELDER. Voor elkaar. Verkiezingsprogramma e Goede en. Edwin Krijns - Kees Bazen - Roy Slort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEN HELDER. Voor elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018. e Goede en. Edwin Krijns - Kees Bazen - Roy Slort"

Transcriptie

1 DEN HELDER Verkiezingsprogramma Sa Voor elkaar e Goede en Edwin Krijns - Kees Bazen - Roy Slort

2 Voorwoord Het is aan u. Op woensdag 19 maart gaat Den Helder naar de stembus om het gemeentebestuur te kiezen. Als CDA doen wij mee aan deze verkiezingen. De afgelopen jaren hebben wij laten zien betrouwbare bestuurders te zijn met goede ideeën. Daarnaast is het CDA een landelijke partij. We hebben korte lijnen met bestuurders in de Provincie en de Tweede Kamer, maar ook met vertegenwoordigers in de aangrenzende gemeenten. Deze contacten geven veel voordelen en helpen ons om voor onze lokale problematiek regionaal en landelijk aandacht te vragen. Voor u, ons programma, met daarin onze ideeën waaraan we de komende jaren willen werken. Het CDA is een partij die midden in de samenleving staat, die niet gelooft in een overheid die alles dicteert of in een markt die bepaalt. Wij geloven in mensen. Dit geloof in elkaar is hard nodig want Nederland zit in een crisis. De economie en de politiek zijn vastgelopen en mensen zijn het vertrouwen kwijt. Het CDA wil samen met u bouwen aan een beter Nederland en een beter Den Helder. We hebben 7 principes om ons land te vernieuwen en het vertrouwen te herstellen. #1 De samenleving, niet de overheid Wij willen dat u meer invloed krijgt op de wereld om u heen, ook in de politiek. Wij zien een overheid die naast u staat, in plaats van tegenover u. #2 Wij zien een taak voor iedereen Iedereen heeft een taak: je werkt, je doet vrijwilligerswerk of je volgt een opleiding. Iedereen die kan, doet mee. #3 Een eerlijke economie Wij kiezen voor een eerlijke economie, waar werken loont en sparen wordt beloond. Waar middeninkomens en gezinnen geen melkkoe zijn. #4 Tegen de profiteurs Wij willen een Nederland waar respectvolle mensen de norm zijn. Een samenleving bouw je op wederkerigheid. Voor wat, hoort wat. #5 De familie is ons fundament Wij zien families als het fundament voor onze samenleving; waar mensen voor elkaar zorgen en verantwoordelijkheid nemen. #6 Een zelfbewust Nederland verbonden met Europa Nederland staat vooraan om onze economie en werkgelegenheid te versterken. Maar we trekken een scherpe grens tussen wat Brussel wel en niet bepaalt. #7 De toekomst van onze kinderen Wij kiezen voor de lange termijn, boven de korte termijn. Dat vraagt om hervormingen om Nederland structureel op orde te brengen. Voor onszelf, maar vooral voor de toekomst van onze kinderen. 2

3 We zijn trots op de zaken waar we in de afgelopen jaren vol overtuiging voor hebben gestreden en die we hebben weten te realiseren. Een kleine greep: Nieuwe kade en visserijsteigers, zodat zowel de offshore als de visafslag meer ruimte krijgen om goed hun werk te kunnen doen Realisatie van de Brede School aan de Pasteurstraat Verzelfstandiging van de haven Port of Den Helder Het afsluiten van een convenant met de Voedselbank. Mensen bij de voedselbank kunnen hierdoor geïnformeerd worden over regelingen voor minima waar ze mogelijk recht op hebben. In het convenant wordt ondermeer gezocht naar de oorzaken waarom mensen afhankelijk zijn van de Voedselbank. Verplaatsing van schouwburg De Kampanje naar Willemsoord Vliegveld De Kooy blijft open. Mede door onze goede contacten in de Tweede Kamer hebben we dit weten te bereiken De taakstelling van 2 miljoen bezuinigen op subsidies hebben we ondervangen door niet van bovenaf de kaasschaaf toe te passen, maar door in gesprek te gaan met de organisaties. Samen werken aan oplossingen. Extra geld voor de ondersteuning van mantelzorgers Ook in de komende jaren willen we werken aan een stad waar het plezierig wonen is. Een stad waar veel te doen is. Een stad die zich op de toekomst voorbereidt. Die werkgelegenheid biedt, maar ook de juiste opleidingen om haar inwoners hierop voor te bereiden. Het CDA heeft hiervoor sterke ideeën die we in dit programma uiteenzetten. Het CDA is een volkspartij die zich inzet voor iedereen en niemand buitensluit. Wij willen dat mensen verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Dat kinderen zorgeloos en in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Dat er aandacht is voor ouderen, de generatie die onze stad na de oorlog heeft opgebouwd. Wij kiezen voor een stad waarin we samenleven en samenwerken, een stad waarin respect en fatsoen de norm zijn. Wij willen werken aan een ambitieuze gemeente waar we allemaal trots op kunnen zijn. Waar het voor jong en oud prettig wonen, werken en recreëren is. Een gemeente waar dienstbaarheid aan de inwoners en bedrijven hoog in het vaandel staat. Een gemeente waar elke inwoner er toe doet. Stem op de grootste lokale partij van Nederland, stem CDA! Edwin Krijns, lijsttrekker cda.nl/denhelder 3

4 Ondernemende gemeente Den Helder, het uiterste puntje van het Noord-Hollandse vasteland, maar tevens het centrum van de Noordzee. Deze bijzondere ligging heeft Den Helder al veel gebracht. De Helderse haven is al meer dan 200 jaar de kurk waar onze stad op drijft. Duizenden gezinnen konden dankzij de haven een eerlijke boterham verdienen. Wij vertrouwen in de kracht van de haven van Den Helder. Al meer dan 100 jaar met de visserij en onze eigen visafslag. Maar er zijn meer mogelijkheden. Den Helder is de Nederlandse centrumhaven voor de offshore en heeft de potentie om uit te groeien tot een maritiem kenniscentrum op het gebied van onderhoud en duurzaam gebruik van de zee. Daar moeten we op inzetten. Koersvast is een zeeterm die we binnen het CDA vaak gebruiken. We hebben als stad ambitieuze plannen die we alleen kunnen bereiken als we onze blik op onze bestemming houden. Ondernemers en overheden zullen niet investeren als lokale bewindvoerders zich laten leiden door de waan van de dag. We zullen moeten laten zien dat een investering in de stad Den Helder verantwoord is. Het CDA is van mening dat met name lokale bedrijven moeten kunnen profiteren van investeringen in onze stad. Helaas wordt dit door Europese aanbestedingsregels bemoeilijkt. Het CDA wil dat dit bij elke Europese aanbesteding bekeken wordt op welke wijze de kansen voor lokale bedrijven kunnen worden bevorderd. Verder is het van het grootste belang dat de bestaande werkgelegenheid behouden blijft en bedrijvigheid wordt gestimuleerd. Wat willen we concreet doen om van Den Helder een ondernemende gemeente te maken: Verminderen van regeldruk en snel afhandelen van aanvragen Stimuleren dat de gemeente opdrachten -waar mogelijk- gunt aan Helderse bedrijven en lokale bedrijven actief wijst op komende aanbestedingen Vasthouden aan de ontwikkeling van de drie prioritaire gebieden Haven, Willemsoord en Stadshart Het versterken van de samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoeksinstellingen in een stevig maritiem kenniscentrum Het ondersteunen van initiatieven van ondernemers om gedurende de realisatie van de plannen met het stadshart het centrum aantrekkelijk te maken. Goede detailhandel is immers belangrijk voor de leefbaarheid in de stad 4

5 Een aantrekkelijk stadshart De ondernemers van de binnenstad doen er alles aan. Een mooi voorbeeld van hoe leuk winkelen in Den Helder kan zijn, was de gezellige en drukke Shopping Night eind september. Ook de vernieuwde Beatrixstraat belooft prachtig te worden. Maar alle creatieve ideeën en kwaliteitsinspanningen ten spijt, het is onvoldoende om tot een echt aantrekkelijk stadshart te komen. Daarvoor zitten de problemen te diep. De detailhandel verkeert in zwaar weer met een al 13 jaar stijgend aantal faillissementen. De leegstand in de winkelgebieden is inmiddels goed zichtbaar. Het is een landelijk probleem, maar uit onderzoek van het opinieblad Elsevier bleek dat het percentage leegstand in Den Helder tot de hoogste van de provincie behoort. Om de bestaande detailhandel en natte horeca enige kans te bieden is het van belang dat er geen vierkante meter winkelvloeroppervlak meer bij komt. Wel ondersteunen wij van harte het particuliere initiatief Assorgiaplein. Het CDA kiest voor een aantrekkelijk stadshart met een gezellig compact en geconcentreerd winkelgebied. Meer diversiteit van winkels en minder leegstand. We kiezen voor een gedifferentieerd parkeerbeleid met vrijwel overal kort gratis parkeren door middel van een blauwe zone. Het liefst hebben we overal gratis parkeren, maar met het oog op parkeerregulatie is dat onverstandig. Alleen in de kern van het centrum (omgeving Julianaplein) handhaven we betaald parkeren. Het sluiten van één winkel leidt vaak tot meer sluitingen, omdat de loop eruit is. Lege winkels zijn funest voor een winkelgebied. De gemeente moet de regie nemen, zodat winkels zich concentreren in het gebied Beatrixstraat Keizerstraat begin Spoorstraat. Op alle leegstaande winkelpanden eind Spoorstraat en Koningstraat komen dubbele bestemmingen, zodat er voor gekozen kan worden om het pand ook te gebruiken als kantoor of voor bewoning. In een aantrekkelijk winkelgebied wonen ook jonge mensen, zodat er meer reuring komt in de omgeving. Met het creëren van woonruimte in het stadscentrum moet hierop ingezet worden. Onze ideeën: Dubbele bestemming voor leegstaande winkelpanden eind Spoorstraat en Koningstraat Geen vierkante meter winkelvloeroppervlak detailhandel of horeca er meer bij Overleg met de ondernemers hoe de koopzondagen in te vullen Uitbreiding blauwe zones Den Helder heeft zich in haar tarieven voor kort parkeren afgespiegeld aan straat -tarieven bij andere gemeenten. In parkeergarages dient daarom een lager parkeertarief te gelden van max. 1,20 per uur Aanleggen van P+R (park and ride)-terrein bij Station Zuid, waar mensen voordelig kunnen parkeren en met dit kaartje gratis met de trein naar het stadscentrum kunnen 5

6 Veiligheid en leefbaarheid Samen zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in Den Helder. Met elkaar: de gemeente, politie en justitie, scholen en verenigingen, woningcorporaties, winkeliers, bedrijfsleven, de horeca en alle inwoners van Den Helder. Willen we dat iedereen zich veilig voelt en plezierig kan leven in een mooie, schone stad, dan zullen we een continue samenwerking moeten bewerkstelligen. Het CDA wil dat respect de ruimte krijgt in Den Helder. Respect voor elkaar en voor elkaars eigendommen. Het CDA gelooft in dit verband meer in het goede voorbeeld, dan in het wijzende vingertje. Het CDA gelooft in eigen verantwoordelijkheid. Inwoners weten heel goed wat in hun wijk de leefbaarheid vergroot. Het wijkgericht werken moet prioriteit hebben, zodat de gemeente optimaal tegemoet kan komen aan wijkspecifieke wensen. Het alcohol- en drugsgebruik door jongeren is vaak de oorzaak van geweld in het uitgaansgebied, een probleem waar landelijk steeds meer aandacht voor is. Het CDA wil dan ook het alcohol- en drugsgebruik van de jeugd terugdringen via voortzetting van het project Helder in de Kop. Het is van belang om niet alleen jongeren, maar ook ouders/verzorgers tijdig en goed voor te lichten over de risico s van alcohol en drugs. Het welzijn van dieren is in Den Helder geborgd in de Nota Dierenwelzijn, het CDA houdt er oog op dat de gemaakte afspraken ook worden nageleefd. Ook met betrekking tot dierenopvang. Het Schuthok timmert goed aan de weg en kan, ondanks bezuinigingen, rond komen van giften naast de gemeentelijke bijdrage. Het CDA wil dat wij als gemeente ook goed blijven kijken naar het onderhoud van de accommodatie. Doen wij dit niet, dan komt een goede opvang van de dieren in het geding. Concreet: Wijkgericht werken om tegemoet te komen aan wijkspecifieke wensen Voortzetten van het project Helder in de Kop Optreden tegen het opzettelijk vernielen en de schade verhalen op de vandalen Zorgen voor voldoende, veilige en bereikbare speelterreintjes in de buurten voor grote en kleine kinderen Het bevorderen van een goed en integraal gehandicaptenbeleid, met oog voor de kwaliteit van leven. Specifiek gehandicaptenbeleid komt in samenspraak met de gemeentelijke Cliëntenraad tot stand Oog hebben voor dierenwelzijn en goede opvang 6

7 Duurzaamheid We hebben de natuur en onze cultuur geërfd van onze ouders, maar te leen van onze kinderen. Bij het CDA noemen we dit rentmeesterschap. Anders gezegd: De wereld iets beter achterlaten dan dat we haar ontvangen hebben. Duurzaamheid is voor het CDA dan ook geen modegril. waarvoor we staan. Maar een levenshouding Wat betreft de energievoorziening is ons ideaal dat deze wordt gevoed door duurzame bronnen en niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid voor een goed leefmilieu, nu, maar ook in de toekomst. De gemeente moet het goede voorbeeld geven en legt zonnepanelen op haar openbare gebouwen. De gemeente moet bewoners voorlichten over het belang van duurzame maatregelen, maar ook over het financiële rendement daarvan. Bouwen doe je voor de toekomst. Als CDA zijn wij er geen voorstander van dat er nieuwe gebouwen worden gebouwd volgens oude technieken. Een eventueel nieuw te bouwen gemeentehuis moet dan ook energieneutraal zijn. Behalve dat dit goed is voor het milieu levert dit een aanzienlijk financieel voordeel op, vanwege het besparen op energielasten. Daarnaast houdt de investering zijn waarde, omdat energieneutraal, of bijna energieneutraal bouwen in de nabije toekomst verplicht wordt gesteld. We denken ook aan duurzame inkoop, zoals fairtrade producten. De gemeente heeft op dit gebied al een aantal flinke stappen gezet. De koffie uit de koffieautomaat op het gemeentehuis is al koffie met het Max Havelaar-keurmerk. Maar er is nog genoeg te doen. Het CDA spreekt de ambitie uit dat ook Den Helder zich binnen een aantal jaar Fair Trade gemeente mag noemen. Den Helder energieneutraal in 2040 Zonnepanelen op alle scholen Energieneutraal gemeentehuis Bevorderen dat voor straatverlichting led lampen worden gebruikt Faciliteren van initiatiefnemers voor grote duurzame energieprojecten Den Helder Fair Trade gemeente Bij restafvalpunten ook inzamelbakken voor plastic plaatsen Energiebesparende maatregelen stimuleren 7

8 Verkeer en vervoer Een goede bereikbaarheid van Den Helder over weg, spoor, lucht en water is van belang om ons als ondernemende stad te kunnen profileren. Goede bereikbaarheid trekt bedrijven aan, waardoor werkgelegenheid gecreëerd wordt. Maar ook binnen de gemeentegrenzen valt er veel te winnen. Automobilisten proberen de gemeentelijke parkeermeters te ontlopen en parkeren in de wijken, waardoor inwoners letterlijk een blokje om moeten om hun auto kwijt te kunnen. Voor het CDA is dit de omgekeerde wereld. Van een goed en eenduidig parkeerbeleid profiteren onze inwoners en de detailhandel in het centrum, maar ook de bezoekers van de binnenstad. Vooraf betalen is niet meer van deze tijd. Parkeerders betalen hierdoor steeds te veel. Een gastvrij stadscentrum faciliteert gratis en voordelig parkeren. De verkeersoverlast bij de basisscholen De Dijk, De Schoterduijn en De Vliegberg zorgt voor gevaarlijke situaties voor kinderen. Een Kiss+Ride zone kan hier uitkomst bieden, zodat kinderen veilig aan schoolzijde kunnen uitstappen en auto s gemakkelijk weg kunnen rijden. De infrastructuur van Julianadorp is niet berekend op de huidige grootte van het dorp. Wij zijn dan ook voorstander van de rondweg Julianadorp. Het CDA is van mening dat de Verlengde Breewijd er als eerste fase met voorrang moet komen. Hierdoor wordt het gevaarlijke kruispunt Veul ontzien en de krijgt de Langevliet wat lucht. De aangekondigde tariefsverhoging voor een busritje Den Helder Julianadorp is voor het CDA niet acceptabel. Wij zullen ons inzetten bij zowel Connexxion als de Provincie om dit van de baan de te krijgen. Onze ideeën: Aanvangen met realiseren van de Verlengde Breewijd in 2014 Inspannen om de verhoging bustarief Den Helder Julianadorp te voorkomen Aanleggen van P+R (park and ride)-terrein bij Station Zuid, waar mensen voordelig kunnen parkeren en gratis met de trein naar het stadscentrum kunnen Het Texel verkeer legt een grote druk op onze stad en belemmerd de haven. Daarom blijven wij inzetten op verplaatsing van de TESO door het ontwikkelen van de Noord-Oost variant Kiss+Ride zone bij basisscholen De Dijk, De Schoterduijn en De Vlieberg In regioverband actief lobbyen voor een structureel betere verbinding langs het Noord-Hollands kanaal, ook voor zwaar verkeer 8

9 Een gezinsvriendelijke stad Het CDA was, is en blijft de partij voor het gezin in de breedste zin van het woord. Kinderen die nu geboren worden vormen de samenleving van straks. Het is daarom van belang dat de gemeente bij alles wat zij doet het belang van opgroeiende kinderen meeneemt. Kinderen moeten buiten kunnen spelen. Het is van belang dat elke buurt beschikt over een trap- of pannaveldje voor de jeugd. De inrichting vindt plaats in overleg met de (kinderen in de) wijk. Door te investeren in goed onderwijs en een veilige omgeving om in op te groeien bieden wij de volgende generatie de kansen die zij verdienen. In dit verband zijn verenigingen en sportclubs erg belangrijk. Naast school geven zij de kans om elkaar te ontmoeten en vergroten de saamhorigheid. Gevaarlijke verkeerssituaties rond schoolroutes worden geëlimineerd. De gemeente stelt een fonds in van waaruit scholen kunnen investeren om het verkeersveiligheidslabel te bemachtigen. Veel gezinnen komen in financiële problemen en jongeren kampen op steeds jongere leeftijd met enorme schulden. Een enorm probleem. Hulp komt pas als het te laat is. Echter, voorkomen is beter dan genezen! Het CDA wil dat de gemeente zich aansluit bij het landelijke project Schuldhulpmaatje. Schuldhulpmaatjes zijn getrainde vrijwilligers die preventieve hulp bieden aan mensen die moeite hebben met hun administratie. Alle kinderen en jongeren van 9 maanden tot 23 jaar verdienen optimale ontwikkelingskansen, passend onderwijs en een nabije onderwijsplek. In het Bestuurlijk Overleg Jeugd, Onderwijs en Zorg (BOJOZ) komen gemeente, schoolbesturen en zorginstellingen in overleg met ouders tot een passend aanbod van onderwijs en zorg. Het CDA wil niet dat mensen buiten de boot vallen en wil voor diegenen die het echt nodig hebben een vangnet bieden. We ondersteunen organisaties en instellingen die zich inzetten voor mensen waar reguliere organisaties niets voor kunnen betekenen. Den Helder is centrumgemeente Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). We ontvangen geld van het rijk waarmee we organisaties als DNO Doen, Brijder, reclassering, GGD en GGZ financieren. Zo kunnen we tijdig signaleren en schrijnende situaties als huisuitzettingen voorkomen. Preventie is voor het CDA het uitgangspunt. Het CDA wil een sluitende aanpak voor maatschappelijke opvang door het goed op elkaar afstemmen van voorzieningen. Mensen verdienen een goede kwaliteit van leven. Ook wordt hierdoor overlast door verloedering verminderd. Waar we concreet op inzetten: Zorgen voor voldoende, veilige en bereikbare speelterreintjes in de buurten voor grote en kleine kinderen. Inrichting in overleg met de buurt Kiss+Ride zone bij De Dijk, De Schoterduijn en De Vlieberg Aansluiten bij het project Schuldhulpmaatje en vrijwilligers opleiden Geen gevaarlijke verkeerssituaties rond schoolroutes Fonds voor scholen om het verkeersveiligheidslabel kunnen bemachtigen Een prettiger leefklimaat door met buurtbemiddelaars naar oplossingen te zoeken voor beginnende conflicten 9

10 Een zorgzame gemeente gemeentegemgegemeen tegemeentengeren De Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) maakt het mogelijk om mensen zo lang mogelijk deel te laten nemen in de samenleving. Het CDA is dan ook groot voorstander van de nieuwe Wet WMO die per 2015 ingaat. Helaas gaat dit gepaard met bezuinigen vanuit het kabinet Rutte II, maar wel met de mogelijkheid tot maatwerk. Gemeenten krijgen per 2015 de financiële middelen om de toegang tot zorg en ondersteuning te borgen via wijkteams. Deze wijkteams komen bij u aan tafel praten over de zorg en ondersteuning die u nodig heeft. Maatwerk toegespitst op uw situatie, waarbij de eigen kracht en de ondersteuning van partners, kinderen, mantelzorgers en/of vrijwilligers het vertrekpunt is. Het CDA vindt dat de liefdevolle zorg van een partner, kind of andere mensen de mooiste vorm van zorg is die iemand kan ontvangen. Het CDA zet zich in voor deze vorm van zorg, die mantelzorg heet. We zijn dankbaar voor het Mantelzorgcentrum in onze gemeente die de mantelzorger ondersteunt. Wij willen het mantelzorgcompliment voor onze stad behouden. En om te zorgen dat mantelzorgers zichzelf niet vergeten en ook hun rust nemen wil het CDA respijtzorg inzetten. Het CDA ziet hierin een belangrijke rol voor het sociale wijkteam in het ondersteunen van het inzetten van respijtzorg, waarmee de mantelzorg tijdelijk wordt overgenomen door beroepskrachten. Het CDA wil zich ook inzetten voor de mensen die zich als vrijwilliger inzetten om andere mensen te helpen en te ondersteunen, bijvoorbeeld bij (beginnende) dementie. Een goede samenwerking tussen de gemeente en de diverse 1 e en 2 e lijns (zorg)aanbieders is essentieel. Het CDA wil niet dat mensen buiten de boot vallen en wil voor diegenen die het echt nodig hebben een vangnet bieden. Organisaties en instellingen als Stichting Present, de Voedselbank, Humanitas en diverse kerkelijke instellingen die zich inzetten voor mensen waar reguliere organisaties niets voor kunnen betekenen, moeten ondersteund worden. Blijvend ondersteunen van mensen die geen of weinig uitzicht hebben op het oplossen van hun problemen Per gezin één plan en zoveel mogelijke dezelfde gezichten Begeleiden en ondersteunen van mantelzorgers en tijdig inzetten van respijtzorg om te zorgen dat de mantelzorger niet overbelast raakt Begeleiden en ondersteunen van (zorg)vrijwilligers Inzetten op een goede samenwerking tussen gemeente, 1 e en 2 e lijns (zorg)aanbieders Zorgdragen voor huisvesting voor specifieke groepen zoals dementerende ouderen, langdurig chronisch zieken, jeugd met extra zorg, mindervaliden en dan in het bijzonder in de voorwaardenscheppende sfeer Ondersteunen van organisaties en instellingen die zich inzetten voor mensen in de samenleving zoals Stichting Present, de Voedselbank, Humanitas en diverse kerkelijke instellingen 10

11 Senioren Senioren hebben een leven lang gewerkt om onze samenleving met al zijn voorzieningen op te bouwen en verdienen dus een goede oudedag. Omdat sociale contacten belangrijk zijn wil het CDA bevorderen dat senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en recreëren. Verder moeten senioren op laagdrempelige wijze informatie en hulp krijgen over zaken zoals: aanvragen WMO, invullen van formulieren, hulp bij de belastingaangifte en aanvraag seniorenvervoer. Deze hulp wordt gegeven door vrijwillige ouderenadviseurs en/of het sociale wijkteam. Daarnaast moet er een mogelijkheid komen voor eerste hulp bij zorg thuis. Door gebruik te maken van een personen-alarmsysteem kunnen we onze ouderen op het juiste moment de gewenste zorg geven. Een oudere die iets op de grond laat vallen, maar niet in staat is het zelf op te ruimen, kan dan eenvoudig om hulp vragen. Het mag niet zo zijn dat het uren blijft liggen. Mensen zonder structurele zorg thuis moeten wel gebruik kunnen maken van urgente hulp tussendoor. Ook de vrijwilliger die mensen ondersteunt met (beginnende) dementie en de Alzheimerstichting hebben onze aandacht. Eén op de 5 mensen krijgt te maken met een vorm van dementie. Door vergrijzing zal het aantal mensen met dementie explosief stijgen. Nu al verblijft meer dan 70% van de mensen met dementie thuis. Door het rijksbeleid zal dit percentage alleen maar toenemen. Dit vergt meer van mantelzorgers, vrijwilligers en thuiszorg. Een goede samenwerking tussen gemeente, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en de eerste lijn is essentieel. De sociale wijkteams hebben een belangrijke signaleringsfunctie. Gelukkig zijn er al belangrijke stappen gezet. Het CDA wil dat Den Helder zich blijft profileren als dementievriendelijke gemeente. Een medewerker van het sociale wijkteam komt naar de mensen toe als deze om gezondheidsredenen niet naar het gemeentehuis kunnen komen Zekerstellen van een toereikende ouderenzorg die afgestemd is op de zorgbehoefte. Ontwikkelen van een beleid gericht op eenzaamheidspreventie Aandacht houden voor goede zorg thuis en ondersteuning van de WMO adviesraad Versterken van de welzijnsvoorzieningen in de buurt van de woon-zorgcomplexen en/of buurthuizen Maaltijdvoorzieningen stimuleren Ontwikkelen van programma s om het bewegen voor en door ouderen te stimuleren en het creëren van voldoende ontspanningsmogelijkheden Stimuleren van vernieuwende vormen van (groeps)wonen Stimuleren van hergebruik van hulpmiddelen als scootmobiel, rollator en rolstoel Zorgen voor goed bereikbaar openbaar vervoer Inpassen van zorgdomotica voor dringende hulp bij zorg thuis 11

12 Jongeren Niet voor, niet door, maar met jongeren. Jongeren willen meedenken, meepraten en meebeslissen. Het CDA geeft jongeren die ruimte. Het is ook niet voor niets dat we een aantal jongeren op verkiesbare plekken op onze kandidatenlijst hebben staan. Jongeren weten namelijk heel goed wat er speelt. In de vele gesprekken die we met Helderse jongeren hebben mogen voeren, kwamen steeds dezelfde zorgen naar voren: wonen, werken, leren. Het vinden van betaalbare woonruimte is voor jongeren lastig. Het CDA vindt dat hier een oplossing voor moet komen. Jongeren uit Julianadorp die in het dorp willen blijven wonen, moeten die mogelijkheid hebben. Ook is het CDA voor herinvoering van de starterslening, waardoor het kopen van een huis weer bereikbaar wordt. Werk is een grote zorg. De moeilijke economische situatie en de arbeidsmarkt verkleinen de kansen voor pas afgestudeerden. Noodgedwongen verlaten zij de stad. Er is extra aandacht nodig voor jongeren van 18 tot 23 jaar om te voorkomen dat zij aan de zijlijn komen te staan. Door het bevorderen van effectieve leerwerktrajecten kunnen jongeren een startkwalificatie voor betaald werk behalen. Werk begint met het aanbieden van opleidingen. Opleidingen zorgen ervoor dat onze jongeren gekwalificeerd zijn voor het aanbod aan vacatures. Maar het werkt twee kanten op, want goed opgeleide jongeren trekken op hun beurt werkgevers aan. Voortzetting van de Maatschappelijke Stage (MAS) is van groot belang. Jongeren kunnen zo kennismaken met de samenleving en daar een vrijwillige bijdrage aan leveren. Daarnaast maakt het vrijwilligerswerk aantrekkelijker voor jongeren. Het CDA ziet de jeugdzorg als een investering in de maatschappij en wil in Den Helder hier niet extra op bezuinigen. Binnen het budget moet wel beter worden gekeken of de middelen effectief worden ingezet. Met de professionals, die als geen ander weten waar de verbeterpunten zitten, worden concrete afspraken gemaakt over de verbetering van de kwaliteit en de effectiviteit van de dienstverlening. Betaalbare woonruimte voor jongeren Het met prioriteit bevorderen van werkgelegenheid voor jongeren van jaar Het technisch onderwijsaanbod op Hbo-niveau uitbreiden Voortzetting van de maatschappelijke stage Bevorderen van effectieve leerwerktrajecten Stimuleren dat het uitgaansleven vroeger begint 12

13 Onderwijs voor de toekomst gemeentegemgegemeentege meentengeren Onderwijs vormt het fundament van de samenleving. Het CDA wil jongeren optimaal toerusten met kennis en vaardigheden. We moeten de lat hoog leggen, zodat we onze centrumfunctie behouden en waar mogelijk versterken. Mede vanwege de goede samenwerking met het bedrijfsleven, biedt Den Helder sterke vakopleidingen. Volledig betaalde technische opleidingen op zowel MBO- als HBO niveau met baangarantie. De student met technische aspiraties hoeft niet meer noodgedwongen de stad te verlaten. Een techniekstudent in Den Helder eindigt zijn opleiding niet met een studieschuld, maar met een baan. Het is van belang dat we ons verder specialiseren en blijven inzetten op technisch onderwijs. Bedrijven in de olie- en gasindustrie hebben behoefte aan goed geschoolde medewerkers. Gericht technisch en maritiem onderwijs motiveert deze bedrijven om zich in Den Helder te vestigen, of om juist hier te blijven! Naast het HBO en universitair onderwijs op het KIM en de HBO Oil & Gas wil het CDA het technisch HBO aanbod verder uitbreiden. Den Helder als studentenstad! Het is van belang dat kinderen een goede start maken op het basisonderwijs en daar gaan we voor. Voor- en vroegschoolse educatie is van grote waarde voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Daarnaast is het van belang voor de aanpak van taalen/of onderwijsachterstanden. Een voordeel dat jarenlang doorwerkt, want taalachterstanden bij jonge kinderen kunnen verstrekkende negatieve gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan tot aan de maatschappelijke carrière aan toe. Eén van de basisbehoeften van een kind is veiligheid. Helaas is de verkeersveiligheid rond de scholen nog niet overal in orde. Hier gaan we mee aan de slag. Het CDA wil dat de gemeente een fonds instelt van waaruit scholen kunnen investeren om het verkeersveiligheidslabel te bemachtigen. Vanwege bezuinigingen wordt samenwerking tussen private en publieke partijen steeds belangrijker. Het CDA is dan ook enthousiast over het Community College, een samenwerking tussen Scholen aan Zee met sportverenigingen en werkgevers. Dit geeft een breder onderwijskader, met sport, cultuur en maatschappelijke activiteiten als basis, en vergroot het leerrendement van jongeren. De eerste stappen zijn gezet, het CDA steunt de verdere uitwerking van dit samenwerkingsverband. Ook wil het CDA voor alle scholen zonnepanelen. De besparing aan energiekosten die dit geeft, kunnen scholen besteden aan de leerlingen. Concrete doelen Het technisch en maritiem HBO onderwijsaanbod uitbreiden Als gemeente met de schoolbesturen inzetten op voor- en vroegschoolse educatie voor betere ontwikkeling van alle Nederlandse kinderen Ondersteuning samenwerkingsverband Community College Veiligheid rond de scholen verbeteren Fonds instellen voor basisscholen om het verkeersveiligheidslabel te bemachtigen Stimuleren dat vrouwen een opleiding in de techniek volgen 13

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018 ZorgZeker PvdA, ZorgZeker, Verkiezingsprogramma PvdA 2014-2018, is een uitgave van de PvdA afdeling Nieuwegein. Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding 3 5 1. De Utrechter Centraal 2. Investeer in onderwijs 3. Focus op de economie 4. Gezonde en sociale stad 5. Schone en energieke stad

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenwerken... 5 Overheidsparticipatie... 5 Initiatief en ideeën samenleving... 5 De wijken

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014 2018. Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018

Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014 2018. Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018 Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018 Maart 2014 1 Inhoudsopgave 1. Oldambt; Ruimte maken, ruimte laten 2. Burger en Oldambt 3. Financiën op orde 4. Onderwijs: Ruim baan voor onderwijs 5. Economie:

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT Nu Vooruit VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT VOORWOORD Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Delft, zonder luchtkastelen maar met realistische doelen tot 2018. In een tijd van minder publiek

Nadere informatie

Mensen maken de stad. CDA Amersfoort Verkiezingsprogramma 2014-2018. [Type text]

Mensen maken de stad. CDA Amersfoort Verkiezingsprogramma 2014-2018. [Type text] Mensen maken de stad CDA Amersfoort Verkiezingsprogramma 2014-2018 [Type text] Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA in Amersfoort voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. In dit

Nadere informatie

De Creatieve Stad. Inleiding

De Creatieve Stad. Inleiding 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De Creatieve Stad Op weg naar een duurzaam, sociaal en tolerant Leiden Inleiding Leiden is een prachtige stad met een mooie historische binnenstad en gelegen tussen het Groene Hart

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

PvdA Dongeradeel. It kin oars...

PvdA Dongeradeel. It kin oars... PvdA Dongeradeel It kin oars... Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 2 IT KIN OARS Inhoudsopgave 1 Dongeradeel werkt... 7 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling.... 7 1.2 Binnenstad...

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018)

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) Beste kiezer, Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook Amersfoort kiest een nieuwe raad. Die zal in de komende

Nadere informatie

Sterke Stad, Sterke Wijken

Sterke Stad, Sterke Wijken Sterke Stad, Sterke Wijken Verkiezingsprogramma CDA Leiden 2014-2018 Inleiding Sterke Stad, Sterke Wijken 2 Sterke Stad door 1. Ondernemerschap & Economie 3 2. Kennis & Onderwijs 6 3. Aantrekkelijke en

Nadere informatie

Respectvol samen-leven

Respectvol samen-leven Respectvol samen-leven Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK 2010-2014 1 Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Den Haag 2014 2018. Nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 Den Haag 2014 2018. Nu vooruit D66 Verkiezingsprogramma D66 Den Haag 2014 2018 Nu vooruit D66 2 Beeldverantwoording Afbeeldingen op voorzijde en pagina 4, 14, 24, 36, 48 en 52: Den Haag Marketing (denhaagmarketing.com) Afbeelding op pagina

Nadere informatie

Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda!

Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda! Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda! Verkiezingsprogramma VVD Breda 2014-2018 2 Voor ons Breda! De VVD Breda heeft veel vertrouwen in ons Breda. Vertrouwen in de bewoners en

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Wurkje Wenje Wille. Verkiezingsprogramma CDA Fryslân

Wurkje Wenje Wille. Verkiezingsprogramma CDA Fryslân Wurkje Wenje Wille Verkiezingsprogramma CDA Fryslân Provinciale Staten 2015-2019 Wurkje Wenje Wille 2 Verkiezingsprogram CDA Fryslân 2015-2019 Voorwoord Inhoud Geachte lezer, 1. Inleiding 5 Dank voor uw

Nadere informatie

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN Inhoudsopgave Gemeenteraadsprogramma SP Eindhoven 2014 Inhoudsopgave Sociaal investeren 3 De afgelopen periode 3 Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie