Met elkaar, voor elkaar!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met elkaar, voor elkaar!"

Transcriptie

1 Beste lezer, De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 vinden plaats in een onzekere tijd, de economische groei is even voorbij. Net als u delen wij de zorgen die dit met zich meebrengt. Want hoe zit het in de toekomst met werk, uitkering, zorg, uw buurt enzovoorts? De diepste wortels van onze christelijke partij biedt hierbij een basis; omkijken naar elkaar en persoonlijke verantwoordelijkheid. Het CDA Olst Wijhe gelooft dan ook in de kracht van mens en samenwerking en de positieve invloed die ze daarmee hebben op onze gemeenschap. Wij geloven en vertrouwen in lokale initiatieven door de burgers en gaan voor een gemeente die ruimte biedt voor initiatieven, deze ondersteunt en hiervoor haar diensten aanbiedt. Uw lokale CDA afdeling kiest daarom als rode draad bij deze gemeenteraadsverkiezingen Met elkaar, voor elkaar! Het CDA is een brede volkspartij die vanuit de Christen Democratische normen en waarden zaken benadert en afweegt. De plannen van dit kabinet brengen onzekerheid met zich mee, daarom doen wij u ook geen beloften en zullen er keuzes gemaakt moeten worden om zoveel mogelijk van onze plannen te realiseren. U kunt er op vertrouwen dat het CDA Olst Wijhe nuchter te werk zal gaan en hierbij altijd zal kijken naar het lokale belang. Wij kiezen voor een kleinere overheid met minder regelgeving waardoor ideeën van burgers meer kans en ondersteuning krijgen. De mens is belangrijker dan de regel, hierbij doen wij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Spreek elkaar aan, houdt rekening met een ander en kom met ideeën om onze gemeente te verbeteren. Het CDA is een volkspartij en is er voor en door iedereen, met goede contacten naar provincie en Den Haag. We gaan voor een hechte gemeenschap en zijn er o.a. voor de (eenouder)gezinnen, alleenstaanden, de (agrarische) ondernemer, Jan Modaal, gepensioneerden, mensen die het (even) niet zelf kunnen redden en de starters in onze gemeente. We hebben oog voor de kansen en uitdagingen van onze jongeren en ouderen. De komende jaren zal uw lokale bestuur lastige knopen doorhakken en soms ingrijpende keuzes moeten maken om het huishoudboekje op orde te houden. Het CDA Olst Wijhe wil werken aan een gemeente waar het prettig wonen, leven, werken en recreëren is. Wij kiezen hierbij voor de volgende uitgangspunten: 1

2 Het verkiezingsprogramma in het kort Mens en Samenleving Handhaving van het huidige minimabeleid en klaarstaan voor diegenen die onze hulp het meest nodig hebben Behoud van kleine scholen Minder regels, minder overheid maar met respect voor elkaar en het gezag Terugdringen van zwaar gemotoriseerd verkeer uit woonkernen en landschappelijk waardevolle gebieden Noaberschap en waardering voor vrijwilligers is een groot goed Met elkaar werken aan een veilige en inspirerende leefomgeving Ondernemen Flexibiliteit zonder extra regels voor ondernemers Samenwerking met omliggende gemeenten en de sterke economische regio Zwolle Bieden van ruimte en mogelijkheden voor agrarische ontwikkelingen Ondersteunen van alternatieve invulling van leegstaande winkelpanden en agrarische gebouwen Actief meedenken met en ondersteunen van ondernemers die plannen hebben die de lokale economie kunnen versterken Samenleven van burger, recreant en boer staat voorop Duurzaamheid Behoud goede reputatie op het gebied van duurzaamheid en innovatie en bereidheid om vervolgstappen te zetten Meer aandacht voor het duurzaamheidsplatform, bestaande zonneenergieprojecten en financieringsmogelijkheden zoals leningen en subsidies Sport, Cultuur & Toerisme Open houden van het zwembad en behoud goede bibliotheekvoorzieningen Verantwoording en organisatie van evenementen ligt bij de initiatiefnemers Huidig beleid toerisme handhaven Stimuleren van sport en cultuur door regie aan gebruikers terug te geven Uitgaan van de kracht van het eigen initiatief Zorg en Welzijn Zorgen doen we met elkaar, voor elkaar Zoveel mogelijk maatwerkoplossingen en mensen gaan voor regels Kiezen voor optimale thuiszorg; dichtbij en gericht op de mensen zelf Aandacht, waardering en ondersteuning voor het vele werk dat door mantelzorgers en zorgvrijwilligers wordt verzet Iedere inwoner heeft recht op een menswaardig bestaan Zorg is goed geregeld van jong tot oud, waar nodig samenwerking in de regio Behoud van veilige en inspirerende woon- en leefomgeving waar iedereen gemakkelijk terecht kan voor de dagelijkse boodschappen Stimuleren om ouderen zo lang mogelijk actief mee te laten doen in onze gemeenschap Een samenleving waarin iedereen erbij hoort en zijn of haar steentje bijdraagt Samen met organisaties kijken naar kansen en mogelijkheden 2

3 Financiën Een verantwoorde en sluitende begroting Behoud huidige voorzieningen Maximaal bezuinigen waar het kan Waar nodig samenwerking ten behoeve van kostenbesparing en vergroting deskundigheid Verantwoordelijkheid nemen voor beleid Nieuwe manieren van beheer en onderhoud accommodaties / het maatschappelijk vastgoed bekijken Inzet gebruikers en medeverantwoordelijkheid nieuwe beheervormen stimuleren Vanwege de economische tegenwind en de onzekerheid rondom het kabinetsbeleid zal het CDA er alles aan doen om samen met u de financiële lasten niet onnodig te laten oplopen 3

4 Het verkiezingsprogramma Mens en Samenleving Olst-Wijhe is een aantrekkelijke gemeente om te wonen; voorzieningen om de hoek en de prachtige Sallandse omgeving voor gezonde buitenlucht, natuur en ontspanning. Naast het rijke verenigingsleven heeft onze gemeente een uitstekend schoolaanbod en zijn er goede verbindingen naar steden als Raalte, Deventer en Zwolle. Als CDA zijn we er dan ook trots op dat het havo onderwijs en de brede school inmiddels ook in onze gemeente aanwezig zijn. We blijven ons hard maken voor het behoud van kleine scholen, immers het aantal leerlingen hangt niet 1 op 1 samen met de kwaliteit. Juist in kleine kernen hebben scholen een belangrijke bindende rol in de samenleving en dragen ze bij aan leefbaarheid en bedrijvigheid. Voor meer veiligheid zoals bij de schoolzones en in het verkeer doen wij een beroep op het gezonde verstand van de gebruikers zelf. Het CDA is voorstander van eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid door scholen en ouders voor veilige schoolzones. Met minder regels en terugtredende overheid doen wij een beroep op de burger zelf. Uzelf veilig voelen is een basisbehoefte, wij staan daarom voor een veilige leefomgeving. Dit wordt in de eerste instantie door onze inwoners zelf bepaald; door zich bijvoorbeeld aan de snelheid te houden, huizen te voorzien van degelijk hang- en sluitwerk, noaberschap, een nette en overzichtelijke omgeving enz. Door de hele gemeente gaan we voor snelle reactie van hulpdiensten in geval van calamiteiten. Het CDA heeft zich daarom ook nadrukkelijk verzet tegen de afwaardering naar 60 km van de N337 waardoor we deze efficiënte aansluiting met Deventer en Zwolle niet zijn kwijtgeraakt. Het CDA vindt het belangrijk dat zwaar gemotoriseerd verkeer uit woonkernen en landschappelijk waardevolle gebieden wordt geweerd. Onveilige situaties dienen zo snel mogelijk worden aangepakt. Een veilige en inspirerende leefomgeving staat of valt ook met de verantwoordelijkheid die u zelf hierin neemt. Het CDA streeft naar een samenleving waarin iedereen meedoet, met aandacht en respect voor elkaar, ruimte voor eigen initiatief en delen van verantwoordelijkheid. Wij realiseren ons terdege dat bezuinigingen en het inschakelen van vrijwilligers (participatie samenleving) de werkgelegenheid onder druk zet. Door verlies van arbeidsplaatsen en daardoor toenemende werkeloosheid zullen de kosten voor uitkeringen toenemen waardoor de beoogde voordelen op een andere wijze weer verloren gaan. De consequenties van deze maatregelen op de lange termijn zoals inkomstenderving en emotionele schade voor betrokkenen zullen door het CDA daarom terdege worden meegewogen. Als CDA staan wij voor het handhaven van het minimabeleid. Rondkomen is niet alleen moeilijk voor de minderbedeelden uit onze gemeente, steeds meer mensen kampen met financiële tegenwind. Als CDA staan wij klaar voor diegenen die onze hulp het meeste nodig hebben. Dit zien wij terug bij onze inwoners, noaberschap is een groot goed. Het rijke verenigingsleven zorgt ervoor dat het hier aangenaam vertoeven is en de vele vrijwilligers die dit mogelijk maken zijn onmisbaar. Ondernemen Dat Wijhe vorig jaar nog uitgeroepen is tot Leukste Dorp van Overijssel is voor velen geen verrassing. De ondernemersverenigingen in onze gemeente doen hun uiterste best om van elke kern een aantrekkelijk ontmoetingspunt te maken. Hier kun je niet alleen terecht voor de dagelijkse benodigdheden maar ook voor luxeartikelen en diensten. Ondernemers en ook ZZP'ers hebben het niet gemakkelijk en dit zien we steeds vaker terug in ons straatbeeld. Het CDA is daarom groot voorstander van alternatieve invulling van leegstaande winkelpanden, immers zo houden we onze kernen levendig. 4

5 Ook denken we actief mee met ondernemers die plannen hebben ter verbetering en bieden waar nodig ondersteuning. Het vernieuwde centrum van Olst, de vernieuwing van de loswal en passantenhaven in Wijhe en de diverse evenementen laten zien dat onze gemeente niet stilstaat. De weekmarkt van Olst is genomineerd in 2010, 2011 en 2012 voor De beste markt van Nederland. Het CDA heeft daarom in zomer 2013 met enthousiasme gereageerd op het plan de markten door de ondernemers zelf te laten regelen. Ook op bedrijventerreinen zien we ondernemers steeds vaker samenwerken o.a. op het gebied van duurzaamheid en veiligheid. Als CDA waarderen we deze ondernemersgeest en hopen dat uit deze samenwerkingen steeds meer initiatieven ontstaan. Als CDA zijn we voorstander van samenwerking met omliggende gemeenten en de sterke economische regio Zwolle. Het buitengebied is van grote waarde voor onze gemeente, zowel voor de agrariër als de recreant. Daarom vindt het CDA dat er ruimte en mogelijkheden moeten zijn voor agrarische ontwikkelingen, flexibiliteit zonder extra regels voor ondernemers. De afgelopen jaren hebben we bereikt dat het vergroten of aanpassen van het bouwblok in het bestemmingplan buitengebied mogelijk is waardoor het nieuwe bestemmingsplan ontwikkelingskansen voor ondernemers in het buitengebied biedt. De drie slag (eerst op huidige locatie, kan dit niet dan op een vrijgekomen agrarische locatie en dan pas eventueel op een nieuwe plek) die gehanteerd wordt bij uitbreiding / overname van een boerenbedrijf is tevens succesvol. Om verrommeling van het buitengebied te voorkomen wil het CDA meedenken in herbestemming van leegstaande agrarische gebouwen. Voor recreanten biedt het buitengebied veel mogelijkheden voor ontspanning. Met oog voor de economische belangen van de agrarische sector stimuleert het CDA initiatieven voor recreatief medegebruik. Duurzaamheid Door al jaren in te zetten op duurzaamheid en innovatie heeft onze gemeente een goede reputatie op weten te bouwen. Deze werd in 2011 nog bevestigd doordat Olst uitgeroepen is als Duurzaamste Dorp van Overijssel. Het aardehuis project in Olst Zuid maar ook de diverse initiatieven voor energiebesparing en opwekking met zowel particulier als ondernemer heeft hun vruchten duidelijk afgeworpen. Gezamenlijk is het ons gelukt om 66% van ons afval te hergebruiken waarmee de landelijke doelstelling van 2015 al behaald is in Het CDA is blij met de behaalde efficiëntie van de afvalstroom en de bijpassende afvalstoffenheffing die ruim 35% lager dan landelijk ligt. Provincie en Rijk hebben als doelstelling 20% van alle energie duurzaam op te wekken in Als CDA zijn wij bereid die volgende stap te zetten en nog meer in te zetten op duurzaamheid. Naast meer aandacht voor het duurzaamheidsplatform, de bestaande Zonne-energieprojecten en financieringsmogelijkheden zoals subsidies en leningen kijken wij ook naar toekomstige ontwikkelingen. Het CDA staat positief tegenover windenergieprojecten en ondersteund initiatieven zoals zonnepanelen op bedrijfsgebouwen. Sport, Cultuur & Toerisme De inwoners van de twaalf kernen in de gemeente Olst Wijhe zorgen er voor dat er een rijk verenigingsleven is voor jong en oud. In de diverse gemeenschapshuizen en op de sportparken worden een breed scala aan activiteiten georganiseerd. De kernen blijven hierdoor levendig en aantrekkelijk om in te wonen. Het CDA wil sport en cultuur stimuleren door de regie weer aan de gebruikers terug te geven. De stichting Kulturhus Olst-Wijhe speelt hier zo nodig een rol in het efficiënt 5

6 beheren van sportaccommodaties. De rol van het gemeentebestuur wordt verkleind en de verantwoordelijkheid komt bij de burgers te liggen. Zij weten het best wat er speelt en kunnen daardoor de accommodaties en het gebruik ervan beter laten aansluiten bij de behoefte. Wij zien de kracht van het eigen initiatief en een kleine overheid met minder regeldruk. Verantwoording en organisatie van evenementen ligt bij de initiatiefnemers, als CDA gaan we uit van vertrouwen en stimuleren eigen initiatief. Salland raakt steeds bekender als toeristische bestemming, steeds vaker gaan ook Olst- Wijhenaren erop uit in de eigen regio. Ondersteuning van en samenwerking met de Stichting Kulturhus Olst Wijhe wordt voortgezet. Het CDA heeft het toerisme altijd een warm hart toegedragen, ideeën en ondernemers zien wij enthousiast tegemoet. De huidige ambitie zal gehandhaafd blijven, zo mogelijk met meer ruimte voor initiatief en ondernemen. Toerisme is werkgelegenheid! Zorg en Welzijn Het CDA vindt een veilige en inspirerende woon- en leefomgeving belangrijk waar iedereen gemakkelijk terecht kan voor de dagelijkse boodschappen. Hierbij vinden wij het belangrijk dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig en actief blijven meedoen in onze gemeenschap. Vanuit het principe dat thuiszorg onze ouderen moet opvangen in plaatst van op te vangen in zorgcentra kiest het CDA voor een optimale thuiszorg dichtbij en gericht op de mensen zelf. Handen aan het bed en zo min mogelijk organisatiekosten! Het werk van vrijwilligers en mantelzorgers wordt steeds belangrijker en intensiever. In toenemende mate wordt er een beroep gedaan op eigen kracht en zelfredzaamheid. Het CDA heeft aandacht en waardering voor het vele werk dat door mantelzorgers en zorgvrijwilligers wordt verzet. Samen met professionals staan zij voor kwaliteitszorg en behoud van een menswaardig bestaan voor de zorgbehoevenden uit onze gemeente. Zorgen doen we met elkaar, voor elkaar. Het CDA streeft naar een samenleving waarin iedereen erbij hoort en waar mogelijk zijn of haar steentje bijdraagt. Wij staan voor een beleid dat erop is gericht mensen te helpen zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien. Als betaald werk niet mogelijk is wordt een tegenprestatie naar vermogen gevraagd in de vorm van vrijwilligerswerk. Het CDA maakt zich sterk voor handhaven van het huidige minimabeleid. Iedere inwoner heeft recht op een menswaardig bestaan. Met de decentralisatie van taken wordt de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering en financiering van zorg en welzijn. Het CDA ziet het als haar taak om kwaliteitszorg en ondersteuning voor iedereen op een zo efficiënt mogelijk wijze te organiseren. Als CDA nemen we hierin onze verantwoordelijkheid en gaan samen met organisaties kijken naar kansen en mogelijkheden voor de invulling hiervan. Van jong tot oud, van jeugdzorg tot thuiszorg, wij zien het als taak dat niemand tussen wal en schip valt. Het CDA wil de zorg en ondersteuning voor haar inwoners op een zo efficiënt mogelijk wijze organiseren. Als insteek kiezen wij voor zoveel mogelijk maatwerkoplossingen. Financiën Het CDA kiest voor een verantwoorde en sluitende begroting. In een tijd met economische tegenwind vraagt dit soms om ingrijpende maatregelen. De gemeente Olst Wijhe heeft een groot aantal voorzieningen van goed niveau die ontstaan zijn in een tijd van economische groei. Een levendig verenigingsleven is nodig voor de leefbaarheid van de kernen en maakt deze aantrekkelijk. Ook nu het economisch wat minder gaat staat het CDA voor het behoud van deze voorzieningen. Echter het in standhouden van de 6

7 belangrijkste voorzieningen en een sociaal beleid vraagt om het maken van keuzes en een kritische blik. Het CDA wil ten behoeve van een sluitende begroting maximaal bezuinigen waar het kàn. Wij staan voor handhaving van het huidige minimabeleid en kiezen voor een nieuwe manier van kijken naar beheer en onderhoud van accommodaties / het maatschappelijk vastgoed. Nieuwe beheervormen met medeverantwoordelijkheid en inzet van gebruikers en vrijwilligers is nodig. Waar nodig zal het CDA samenwerken met gemeenten in de regio als dit leidt tot kostenbesparing en vergroting van deskundigheid. Samenwerking mag niet leiden tot langere behandel- en besluitvormingstermijnen. Ondanks de economische tegenwind en de onzekerheid rondom het kabinetsbeleid zal het CDA er alles aan doen om samen met u de financiële lasten niet verder te laten oplopen. 7

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Appingedam. De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018

Appingedam. De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Appingedam De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Het komt erop aan. Op 19 maart 2014 gaat Appingedam naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Voor u ligt het

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 CDA LOPPERSUM MIDDEN TUSSEN DE MENSEN, DE MENSEN CENTRAAL Tussen de mensen, de mensen centraal INHOUDSOPGAVE Inleiding Uitgangspunt Actueel De crisis De krimp Aardbevingen

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Want doen we nu echt zoveel samen?

Want doen we nu echt zoveel samen? Dames en heren, Welkom in het DOEK en welkom in 2014. Dit welkom spreek ik uit namens de organisatoren van deze Ommer Nieuwjaarsreceptie; de Ondernemersvereniging Ommen, de Handelsvereniging Ommen, Koninklijke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Wat merk je? - rust - leegstand van huizen, winkels en buitengebied - functies verdwijnen uit dorpen - veel praat bijeenkomsten - burgen bevragen,

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

LEEF. Geachte, Deze visie zal de komende 4 jaar het uitgangspunt zijn voor de PvdA bij de besluitvorming in de gemeenteraad.

LEEF. Geachte, Deze visie zal de komende 4 jaar het uitgangspunt zijn voor de PvdA bij de besluitvorming in de gemeenteraad. Geachte, In het weekend van 8 en 9 maart gaat de PvdA Bergeijk huis aan huis een kleurrijke brochure verspreiden. In deze brochure staat onze visie voor de komende jaren voor Bergeijk: Een visie met een

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN WIJ ZORGEN voor onze GEMEENTE en voor BENEDEN LEEUWEN in het BIJZONDER WIJ ZORGEN voor onze GEMEENTE en voor BENEDEN LEEUWEN in het BIJZONDER Voorwoord

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018

D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018 1. Relatie met de gemeente D66 staat voor minder bureaucratie, nauw contact met de inwoners en een luisterend oor voor burgers. Een bestuur dat met heldere

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Samenwerking in de samenleving Dames en heren, Graag heet ik u, mede namens het college van burgemeester

Nadere informatie

de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen

de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen De Kracht van Mensen Juni 2013 Programmacommissie D66 Heerenveen www.d66heerenveen.nl Hans Zaadnoordijk (voorzitter)

Nadere informatie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Manifest Input voor het coalitieakkoord Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Op het PlattelandsParlement Gelderland

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Dames en heren, Een fantastisch 2013 gewenst! Fijn dat u allemaal gekomen bent, hier in Schouwburg, voor de Deventer nieuwjaarsreceptie. De receptie is een gezamenlijk

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Inleiding - Spannend 2015 Programma 1 Leefbaarheid VRAAG: MOTIE verhogen verkeersveiligheid

Inleiding - Spannend 2015 Programma 1 Leefbaarheid VRAAG: MOTIE verhogen verkeersveiligheid Voorzitter, Inleiding - Spannend 2015 Nog 55 dagen en we treden het jaar 2015 binnen. Een jaar waar wij als gemeente met veel nieuwe zaken en daarbij behorende onzekerheden te maken krijgen. We denken

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland LEADER Kempenland Samen investeren in een leefbaar platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen Inspiratiedag 5 oktober 2013 Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Martha van Biene, martha.vanbiene@han.nl Daniëlle

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Slochteren: niet aan grenzen gebonden Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Afdeling PvdA Slochteren Slochteren, oktober 2013 Slochteren: niet aan grenzen gebonden Voor u ligt waarschijnlijk het

Nadere informatie

Overijssel kleurt groen in 2020

Overijssel kleurt groen in 2020 Overijssel kleurt groen in 2020 Natuur en Milieu Overijssel Circulaire economie Vitale leefomgeving Kracht van de samenleving Waarom een groen Overijssel? Winst voor iedereen: Vitale leefomgeving voor

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Kloosterhaar voor elkaar!

Kloosterhaar voor elkaar! Wat vooraf ging Wat vindt ù belangrijk voor ons dorp? Deze vraag heeft Plaatselijk Belang in 2011 voorgelegd aan alle inwoners van. Van de 590 gezinnen die de enquête kregen voorgelegd heeft bijna de helft

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Coalitieakkoord 2014-2018. Samen werken aan leefbare kernen "Doen wat nodig is" Olst-Wijhe, 28 april 2014 doc. nr.: 14.401650

Coalitieakkoord 2014-2018. Samen werken aan leefbare kernen Doen wat nodig is Olst-Wijhe, 28 april 2014 doc. nr.: 14.401650 Coalitieakkoord 2014-2018 Samen werken aan leefbare kernen "Doen wat nodig is" Olst-Wijhe, 28 april 2014 doc. nr.: 14.401650 Inleiding Olst-Wijhe heeft veel om trots op te zijn. Levendige dorpskernen,

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Versie 6 juni 2016 Toekomstcafés In het kader van het visietraject Waddinxveen 2030 hebben in mei 2016

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG PERSBERICHT COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG Vandaag zijn de kandidaat-wethouders en de hoofdlijnen uit het concept coalitieakkoord gepresenteerd. De wethouders staan in de startblokken om Waterland

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 EnschedeAnders.nl

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 EnschedeAnders.nl 24 januari 2014 Hoofdpunten uit VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 Doelstelling van : heeft als doelstelling een herkenbare bijdrage te leveren aan het realiseren van een rechtvaardige, solidaire en duurzame

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Platform VG Rijnmond PvdA Leefbaar Rotterdam VVD D66 Wmo-zorg moet voorzien in de zorgbehoefte

Platform VG Rijnmond PvdA Leefbaar Rotterdam VVD D66 Wmo-zorg moet voorzien in de zorgbehoefte Platform VG Rijnmond www.platformvgrijnmond.nl @platformvgrijnmond keesmarges@gmail.com 06 22104065 Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Standpunten politieke partijen zoals opgenomen in hun verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Bijeenkomst voor burgers van de gemeente Smallingerland

Bijeenkomst voor burgers van de gemeente Smallingerland Bijeenkomst voor burgers van de gemeente Smallingerland Programma 1. Opening en kennismaken 2. Inleiding door wethouder E. Berenst 3. De ambities voor 2012-2015 in vogelvlucht 4. Stellingen debat 1 5.

Nadere informatie

kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden

kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden BN&M VVD 22 maart 2010 Kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden. De fracties van BN&M en de VVD hebben samen een akkoord gesloten. Wij hebben hiervoor gekozen

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

úw belang, óns belang, óns beleid

úw belang, óns belang, óns beleid Verkiezingsprogramma 2014/2018 úw belang, óns belang, óns beleid Úw belang, óns belang, óns beleid Lokaal Belang is een nieuwe vereniging in de gemeente Brummen die op 19 maart 2014 voor het eerst aan

Nadere informatie

Thuis zijn Ontdekken Verbinden

Thuis zijn Ontdekken Verbinden Thuis zijn Ontdekken Verbinden Verkiezingsprogramma CDA Elburg 2014-2018 Beste inwoner van Elburg, Doornspijk, Hoge Enk, t Harde en Oostendorp, Op 19 maart 2014 mag u weer nieuwe mensen kiezen die de gemeente

Nadere informatie

Visiedocument 2012 CAVENT. Geeft om wie je bent (naast mensen staan)

Visiedocument 2012 CAVENT. Geeft om wie je bent (naast mensen staan) Visiedocument 2012 CAVENT Geeft om wie je bent (naast mensen staan) Cavent heeft de voorbije jaren de visie beschreven zoals neergelegd in de nota naast mensen staan. Anno 2012 is de visie toe aan een

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

DORPSVISIE MUSSELKANAAL

DORPSVISIE MUSSELKANAAL DORPSVISIE MUSSELKANAAL 2011-2020 Een zelfstandig dorp, met een regionale (verzorgings)functie. Vastgesteld n de raadsvergadering van 18 juni 2012 Dorpsvisie Musselkanaal 2011-2020 De dorpsvisie van Musselkanaal

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

Kies CDA Stem lijst 4

Kies CDA Stem lijst 4 Nieuwsbrief CDA-Buren Editie 1402 In dit nummer: Kennismaking en interview met Theo Vernooij over ons vijfde kernthema. Wat is er te vertellen vanuit de CDA-raadsfractie? Welke onderwerpen willen wij voor

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

afd:!gemeente!hellendoorn.!

afd:!gemeente!hellendoorn.! afd:gemeentehellendoorn. Gemeenteraadsverkiezingen2014. Voorwoord Alhoeweldeeerstelichtpuntjesaandehorizonverschijnen,looptdeeconomischerecessie nog als een rode draad door ons land. Met name ondernemers

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Geloven in de potentie van onze stad. Visie op de toekomst van Sittard-Geleen

Geloven in de potentie van onze stad. Visie op de toekomst van Sittard-Geleen 1 Geloven in de potentie van onze stad Visie op de toekomst van Sittard-Geleen 2 3 Visie op de toekomst van Sittard-Geleen DNA Inhoud Geloven in de potentie van onze stad 5 Uitgangspunten 7 Stedelijke

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN Foto: Pixabay, Creative Commons MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF: BANENMOTOR VAN DE SAMENLEVING Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is dé banenmotor

Nadere informatie

Met uw stem gaan wij samen aan de slag!

Met uw stem gaan wij samen aan de slag! De fractie D66 Binnenmaas. v.l.n.r. Coen Raijer, Marina le Clercq, Eelco Groenenboom, Leo Kerpel, Odila Sibrijns en Ruut Roth. Niet op de foto Mieke Westerman Spitters. Met uw stem gaan wij samen aan de

Nadere informatie

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 Kijk met je hart, kijk verder dan je ogen zien Versie 28-12-2013 Auteur: Bettie Ratuhaling VOORWOORD Voorbij de horizon liggen kleine eilandjes als kiezelsteentjes verstrooid

Nadere informatie

Verkort verkiezingsprogramma ChristenUnie Woudrichem 2014 2018

Verkort verkiezingsprogramma ChristenUnie Woudrichem 2014 2018 Verkort verkiezingsprogramma ChristenUnie Woudrichem 2014 2018 Voor u ligt het verkiezingsprogramma op hoofdlijnen van de ChristenUnie in Woudrichem. Wij hebben dit werkdocument gemaakt vanuit ons uitgebreide

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage C Selectiecriteria bij de werving van de gespreksdeelnemers... 2 Bijlage E Draaiboek focusgroepen senioren... 4

Bijlagen. Bijlage C Selectiecriteria bij de werving van de gespreksdeelnemers... 2 Bijlage E Draaiboek focusgroepen senioren... 4 Carola Simon, Lotte Vermeij en Anja Steenbekkers, Het beste van twee werelden. Plattelanders over hun leven op het platteland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, oktober 2007. Bijlagen Bijlage

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Wmo adviesraad Boxtel. p/a Boxtelseweg 31. 5298 VA Liempde

Wmo adviesraad Boxtel. p/a Boxtelseweg 31. 5298 VA Liempde Wmo adviesraad Boxtel p/a Boxtelseweg 31 5298 VA Liempde Gemeente Boxtel t.a.v. het College van Burgermeesters en Wethouders Postbus 1000 5280 DA Boxtel Betreft: Reactie van de Wmo adviesraad Boxtel op

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen schrijven daarvoor hun verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

Inhoud 1. Van vrijblijvend naar betrokken mensen maken hun samenleving... 2 Van grenzen naar ruimte minder regels en meer mogelijkheden...

Inhoud 1. Van vrijblijvend naar betrokken mensen maken hun samenleving... 2 Van grenzen naar ruimte minder regels en meer mogelijkheden... Inhoud 1. Van vrijblijvend naar betrokken mensen maken hun samenleving... 2 Samenlevingsgericht werken... 2 Leve de lokale cultuur... 2 Dienstverlenend werken... 2 Bestuurlijke schaal en betrokken burgers...

Nadere informatie

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl Aangenaam... De Friese Wouden www.friesewouden.nl Wij zijn er voor u De Friese Wouden levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Als klant houdt u hierbij de regie in eigen handen, het gaat

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie

GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART

GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART BERGEIJK VOORBEREID GENIETEN WONEN LEEF! HULP WERK TOEKOMST BERGEIJK KANDIDATEN PVDA BERGEIJK: Fred Vermeulen, Karel Theuws, Herman Ritter, Hans Timmerman, Dirk van Hulsel

Nadere informatie

Alle kinderen genieten van kunst en cultuur

Alle kinderen genieten van kunst en cultuur Alle kinderen genieten van kunst en cultuur 2 ONS DOEL Kunst is goed om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds wil financiële drempels weghalen om zo ook kinderen

Nadere informatie

KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG

KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG Zorgen voor een evenwichtig beleid en een optimale verdeling van de beschikbare middelen over alle dorpskernen. OPEN, EENVOUDIG, EERLIJK EN DUIDELIJK Wij

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Wij doen het voor u!

Wij doen het voor u! Onderbanken Lokaal & Liberaal Wij doen het voor u! Voorstellen voor een leefbaar Onderbanken Verkiezingsprogramma GR 2014-2018 Voorwoord Beste inwoner van Onderbanken, Terugkijkend op de afgelopen periode

Nadere informatie