Welkom in Beekdaelen. de gemeente van u, van mij, van ons!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom in Beekdaelen. de gemeente van u, van mij, van ons!"

Transcriptie

1 Welkom in de gemeente van u, van mij, van ons!

2 Welkom in de gemeente van u, van mij, van ons!

3 In 2019 woont of werkt u in. De nieuwe gemeente voor de inwoners van Onderbanken, Nuth en Schinnen. Een nieuwe gemeente betekent nieuwe kansen. Kansen voor ons! Want maken we samen; inwoners, gemeente bestuur, ondernemers en organisaties. U krijgt dus de kans om mee te denken over hoe we het samen in de Provincie Limburg bepaald. Voor de verdere invulling van die hoofdlijnen bent ook u aan zet. Samen maken we van een krachtige gemeente. Een gemeente waar het goed leven en werken is in een aantrekkelijk landschap. In dit boekje maakt u kennis met onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van onze nieuwe gemeente. willen regelen. De hoofdlijnen voor staan. Die zijn bij het indienen van het herindelingsadvies bij de gemeente van u, van mij, van ONS!

4 _ Inhoud Samen bouwen we aan een nieuwe gemeente waar het prettig leven en werken is in het decor van een prachtig groen landschap. 8 Over 10 Even vooraf 12 Wonen in 14 Werken in 17 De zorg in 18 Digitaal 20 Een andere aanpak 22 Belangrijke momenten

5 Ruim mensen in een gebied dat bijna hectare groot is. BEEKDAELEN _ Over is een landelijke, groene gemeente tussen de stedelijke gebieden Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg. is een groene long in dit stedelijke gebied. In wonen straks ruim mensen in een gebied dat bijna hectare groot is. Het landschap, de kernen en de bedrijvigheid zijn de basis voor de ontwikkeling van. De A76 met de aansluiting op de Buitenring is de as waarlangs de bedrijvigheid geconcentreerd is. 9 IBA* projecten bieden kansen voor nieuwe, landschappelijke verbindingen langs de as Schimmert-Schinnen-Schinveld. * IBA Parkstad werkt tot 2020 met innovatieve en toekomstgerichte projecten aan de ontwikkeling van Parkstad Limburg. IBA jaagt maatschappelijke veranderingen aan die de hele regio een oppepper geven.

6 _ Even vooraf Klimaatverandering Welkom in Het bouwen van een nieuwe gemeente betekent dat er een aantal belangrijke zaken moet worden meegenomen. Bij het schetsen van de hoofdlijnen voor houden we daarom rekening met de volgende belangrijke trends en ontwikkelingen. Digitalisering en technologische ontwikkeling 10 Anders besturen De relatie tussen burger en overheid verandert. De manier waarop we onze nieuwe gemeente gaan besturen, verandert hiermee dus ook. In worden de lijnen daarom niet vóór maar in samenwerking mét de inwoners uitgezet. Hier komen we verderop in dit boekje op terug. Bevolkingskrimp en de veranderende bevolkingssamenstelling Veranderende arbeidsmarkt 11 Andere belangrijke ontwikkelingen Spanning in het landelijk gebied tussen natuur, recreatie en het agrarisch gebruik Bereikbaarheid

7 _ Wonen in 12 Alle 15 kernen in hebben hun eigen identiteit. Dat willen we vooral zo houden. De eigenheid en herkenbaarheid van de dorpen kan nog beter uit de verf komen als de inwoners daar meer zeggenschap over krijgen. Niemand weet immers beter wat zijn dorp nodig heeft dan de inwoners zelf. Woningvoorraad Mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Ook als ze zorg nodig hebben. Er zijn steeds meer kleine gezinnen en mensen die alleen wonen. Jong en oud, gezinnen en alleenstaanden, iedereen moet prettig in kunnen wonen. Daarom moet de woningvoorraad aansluiten op de behoeften van de inwoners. Goed wonen in een fijne omgeving is een onderwerp dat inwoners samen met hun gemeente, woningcorporaties en ondernemers moeten aanpakken. Woningen en gebouwen aanpassen en verbouwen, slopen of nieuwbouw, samen weten we beter wat goed is voor de toekomst voor elk dorp afzonderlijk én voor in zijn geheel. 13 Bereikbare voorzieningen Scholen, winkels, gezondheidscentra, sportaccommodaties, verenigingsgebouwen en andere voorzieningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in een dorp. Ze moeten voor iedereen zo goed mogelijk bereikbaar zijn. En zij moeten passen bij de behoeften van de inwoners.

8 _ Werken in wil een aantrekkelijk gemeente voor ondernemers zijn. Daarom investeren we in de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen, geconcentreerd in de A76-zone. Ook zorgen we dat bedrijventerreinen de Breinder en de Horsel beter bereikbaar zijn en met elkaar verbonden worden. Het uitnodigende groene landschap van biedt kansen voor kleinschalig agrotoerisme waar recreatie, zorg en werk elkaar kunnen versterken. Op die manier bieden we kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en krijgt de lokale economie een impuls Duurzaamheid Duurzaamheid en de omschakeling naar een economie die minder afhankelijk is van fossiele bronnen, zijn twee belangrijke maatschappelijke vraagstukken waarmee actief aan de slag gaat. Onze ambitie om een duurzame gemeente te zijn biedt kansen voor innovatie en economische ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan het opwekken en opslaan van duurzame energie of het aanmoedigen van het klimaatneutraal maken van woningen en bedrijfsgebouwen. Boeren werken in ons groene landschap. Ze bepalen dus voor een deel hoe het landschap

9 eruit ziet. Daarom is het belangrijk om samen met de boeren naar duurzame oplossingen te zoeken zodat ons landschap ook in de toekomst zijn hoge kwaliteit behoudt. Bereikbaarheid De A76 is een belangrijke verbinding met bijvoorbeeld de Brightlands-campussen, VDL/Nedcar, Avantis en de steden rond. Ook de stations in Schinnen en Nuth dragen bij aan goede verbindingen. We maken daarom samen met de Provincie Limburg en andere partijen zoals Rijkswaterstaat, plannen om de infrastructuur rond de A76, de spoorlijn en de stations te verbeteren. Ook de Buitenring Parkstad Limburg speelt een belangrijke rol in de bereikbaarheid van de kernen. Door samen op te trekken in deze gebiedsontwikkeling zal in de toekomst beter bereikbaar zijn. _ De zorg in De zorg gaat ons allemaal aan. Daarom is dit bij uitstek een onderwerp dat om een goede samenwerking tussen inwoners en de gemeente vraagt. Door de vergrijzing en de krimp wordt de groep mensen die zorg nodig heeft steeds groter en komen er minder mensen die zorg kunnen bieden. Zorgtaken moeten dus goed verdeeld worden tussen de inwoners, de gemeente en zorgaanbieders. Daarvoor is maatwerk nodig dat per kern kan verschillen. Om met minder mensen toch goede zorg te kunnen leveren, moeten we goed gebruik maken van technologische en digitale oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan telezorg of het inzetten van domotica om mantelzorgers te ontlasten. Ook zijn er nieuwe oplossingen te bedenken waarbij je bijvoorbeeld beeld bepalende gebouwen in ons landschap een nieuwe functie geeft voor dagbesteding en zorg. Samen met mensen die zorg nodig hebben, (mantel)zorgers, zorginstellingen en -ondernemers, de Wmo-raad en vrijwilligersorganisaties wil de gemeente een vernieuwende, zorgzame omgeving organiseren die tegemoet komt aan de zorgbehoefte van de inwoners

10 18 _ Digitaal Openingstijden zijn niet meer van deze tijd. U wilt uw zaken het liefst regelen op een moment dat het u uitkomt. Ongeacht waar u bent. Daar willen we in op inspelen. We zijn van plan een veilige, digitale omgeving te ontwikkelen waar u een heleboel zaken, waarvoor u eerst naar het gemeentehuis moest, vanuit een eigen omgeving kunt regelen. Die digitale omgeving gebruiken we straks ook om mensen bij elkaar te brengen, om ideeën uit te wisselen en naar uw mening te vragen. U kunt zo actief meedoen, ook als u minder mobiel bent. Onze digitale dienstverlening is geen vervanging voor de persoonlijke dienstverlening. Die blijft gewoon bestaan. 24/7 bereikbaar

11 _ Een andere aanpak We zeiden het al; de wereld verandert en het gemeentebestuur wil mee veranderen. De start van onze nieuwe gemeente is een perfecte kans om dat te doen. Om vanuit een nieuwe visie op besturen te gaan denken en handelen. De gemeente gaat over zaken die de inwoners direct raken. Beslissingen van de gemeente hebben invloed op hoe u woont, hoe u leeft. De gemeente gaat over inkomen en werk. Over de zorg. Over uw dorp of buurt. Allemaal zaken die u direct raken. Zaken dus waarover u graag zelf wat te vertellen heeft. In willen we meer mogelijkheden voor sturing door burgers. In de periode tot 2019, wanneer officieel uw nieuwe gemeente wordt, gaan de gemeenteraden onderzoeken hoe we tot nieuwe vormen van besturen kunnen komen. Gaan we kijken hoe we het bestuur van samen het beste vorm kunnen geven. Hoe we samen met burgers en instanties nieuwe partnerschappen kunnen vormen rond verschillende onderwerpen en ontwikkelingen. Kortom, hoe de inwoners meer zeggenschap kunnen krijgen. Dat is een uitdagend proces. Een proces waarin de rol van gemeenteraadsleden en bestuurders gaat veranderen. Zij moeten meer de verbinder worden. Het mogelijk maken dat burgers, ondernemers en andere groeperingen mee kunnen praten en invloed uitoefenen. Dat vraagt om vertrouwen en lef. En om de oprechte wil een partner te willen zijn. Zo n nieuwe rol is wennen. Is zoeken. Ontdekken. Je weet waar je naartoe wilt, maar de weg die je samen aflegt, ligt nog niet vast. Dat vraagt om inzet, om durf en waarschijnlijk ook om geduld. Toch vinden wij dat dit de enige juiste weg is om van een eigentijdse, ambitieuze, sterke gemeente te maken. Een gemeente in een aantrekkelijk landschap, waar u graag wilt wonen en werken

12 22 _ Belangrijke momenten In 2017 Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg heeft het herindelingsadvies voor de gemeente inmiddels besproken en van een positief advies voorzien. Hun advies gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de minister en vervolgens de Raad van State akkoord zijn, komt er een wetsvoorstel over de herindeling van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. Dit wordt eerst bij de Tweede Kamer en daarna bij de Eerste Kamer ingediend. Nemen beide Kamers het aan, dan wordt de wet bekrachtigd door de koning en in het Staatsblad gepubliceerd. November 2018 Er komen verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente. 1 januari 2019 De nieuwe gemeente gaat aan de slag. De gemeenteraad kiest zo snel mogelijk haar wethouders. Ook stelt de gemeenteraad een profiel op voor de nieuwe burgemeester die in de loop van 2019 door de koning wordt benoemd. De commissaris van de koning benoemt vanaf 1 januari 2019 tot het moment waarop de nieuwe burgemeester is benoemd een waarnemend burgemeester voor de gemeente. Concept + tekst Gemeente Onderbanken, Nuth en Schinnen in samenwerking met Paroles communicatie & marketing Vormgeving + illustraties studiozebravink Oplage stuks Juni 2017 Dit is een uitgave van de gemeente Onderbanken, Nuth en Schinnen. Samen vormen zij de toekomstige gemeente.

13

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Verslag visiebijeenkomst Katwijk (11 juni 2019)

Verslag visiebijeenkomst Katwijk (11 juni 2019) Verslag visiebijeenkomst Katwijk (11 juni 2019) Welkom Iedereen wordt welkom geheten door de gespreksleider. Na een korte uitleg over de avond, wordt stilgestaan bij het herindelingstraject. Herindelingstraject

Nadere informatie

Inhoud toespraak burgemeester 20 minuten

Inhoud toespraak burgemeester 20 minuten Inhoud toespraak burgemeester 20 minuten Dames en heren, Mede namens het bestuur van de gemeente Goeree- Overflakkee heet ik alle inwoners, ondernemers, bezoekers,relaties, raadsleden, collegeleden en

Nadere informatie

Samen investeren! Samenvatting bestuursakkoord Gemeente Emmen. betrokken leefbaar duurzaam bereikbaar sociaal ondernemend

Samen investeren! Samenvatting bestuursakkoord Gemeente Emmen. betrokken leefbaar duurzaam bereikbaar sociaal ondernemend Samen investeren! Samenvatting bestuursakkoord 2018-2022 Gemeente Emmen betrokken leefbaar duurzaam bereikbaar sociaal ondernemend S S Samen investeren! De partijen Wakker Emmen, PvdA en CDA gaan opnieuw

Nadere informatie

Verkenningsworkshop voor regiopartners 18 november 2013 Praat verder mee

Verkenningsworkshop voor regiopartners 18 november 2013 Praat verder mee Verkenningsworkshop voor regiopartners 18 november 2013 Praat verder mee op www.houten2025.nl @houten2025 www.facebook.com/houten2025 Houten2025 op LinkedIn 1 De toekomst van Houten Houten heeft een nieuwe

Nadere informatie

LANGEDIJK EN HEERHUGOWAARD GAAN SAMEN!

LANGEDIJK EN HEERHUGOWAARD GAAN SAMEN! LANGEDIJK EN HEERHUGOWAARD GAAN SAMEN! Hogere kwaliteit dienstverlening Uitbreiding van voorzieningen Dorpen en kernen blijven bestaan Samenwerking in de regio Praat mee over uw nieuwe gemeente! Wat betekent

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE LV OP DE KAART #LVOPDEKAART

TOEKOMSTVISIE LV OP DE KAART #LVOPDEKAART TOEKOMSTVISIE LV OP DE KAART TOEKOMSTVISIE LV OP DE KAART DIT IS Leidschendam-Voorburg is een actieve en betrokken gemeenschap waar mensen met plezier wonen, ondernemen en recreëren. Deze groene gemeente

Nadere informatie

Samenvatting Omgevingsvisie Weststellingwerf

Samenvatting Omgevingsvisie Weststellingwerf Samenvatting Omgevingsvisie Weststellingwerf Inleiding Weststellingwerf heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan een omgevingsvisie. De omgevingsvisie gaat over de toekomst van onze gemeente en is daarom

Nadere informatie

Een gemeentelijk dorpenbeleid. Plattelandsacademie Leuven, 28 april

Een gemeentelijk dorpenbeleid. Plattelandsacademie Leuven, 28 april Een gemeentelijk dorpenbeleid Plattelandsacademie Leuven, 28 april Trends in de dorpen Wonen In het buitengebied neemt bevolking tot 2030 globaal toe In sommige gemeenten zal er krimp zijn Groei zal ook

Nadere informatie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Zuid-Limburg Position Paper van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, aangeboden door de voorzitters van het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie en Nationaal

Nadere informatie

Verslag visiebijeenkomst Linden (28 mei 2019)

Verslag visiebijeenkomst Linden (28 mei 2019) Verslag visiebijeenkomst Linden (28 mei 2019) Welkom Iedereen wordt welkom geheten door de gespreksleider. Na een korte uitleg over de avond, wordt stilgestaan bij het herindelingstraject. Herindelingstraject

Nadere informatie

Verslag visiebijeenkomst Sint Anthonis (28 mei 2019)

Verslag visiebijeenkomst Sint Anthonis (28 mei 2019) Verslag visiebijeenkomst Sint Anthonis (28 mei 2019) Welkom Iedereen wordt welkom geheten door de gespreksleider. Na een korte uitleg over de avond, wordt stilgestaan bij het herindelingstraject. Herindelingstraject

Nadere informatie

Verslag visiebijeenkomst Ledeacker (21 mei 2019)

Verslag visiebijeenkomst Ledeacker (21 mei 2019) Verslag visiebijeenkomst Ledeacker (21 mei 2019) Welkom Iedereen wordt welkom geheten door de gespreksleider. Na een korte uitleg over de avond, wordt stilgestaan bij het herindelingstraject. Herindelingstraject

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Profielschets Burgemeester van Smallingerland

Profielschets Burgemeester van Smallingerland Profielschets Burgemeester van Smallingerland 1 november 018 Smallingerland zoekt een energieke, betrokken burgemeester die onze mooie gemeente nog meer op de kaart zet! De gemeente Smallingerland is een

Nadere informatie

als burgemeester We zoeken een inspirator voor Horst aan de Maas...

als burgemeester We zoeken een inspirator voor Horst aan de Maas... Concept Profielschets augustus 2018 We zoeken een inspirator als burgemeester voor Horst aan de Maas......die het niet erg vindt dat de inwoners van Horst aan de Maas over de schouder meekijken tijdens

Nadere informatie

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Geachte partijprogrammamakers voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, U werkt momenteel aan het verkiezingsprogramma van uw partij voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Duurzaamheid: Anne Mollema Projectmanager SO. Hoe een boerenjongen van de stad ging houden. 11 mei 2017

Duurzaamheid: Anne Mollema Projectmanager SO. Hoe een boerenjongen van de stad ging houden. 11 mei 2017 Duurzaamheid: Hoe een boerenjongen van de stad ging houden Anne Mollema Projectmanager SO 11 mei 2017 . En in de lucht Maar vooral op de grond Waar gaat het over? De transitie De omgeving Anders werken;

Nadere informatie

Samen leven in Bernheze

Samen leven in Bernheze Samen leven in Bernheze Wij zijn samen Bernheze. Oud en Jong, werkend of nog naar school, of misschien al met pensioen. Wij zijn het die er samen voor zorgen dat het hier prettig leven is en wij zijn er

Nadere informatie

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Visie Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Een visie die van u is; die het (toekomst)beeld van inwoners

Nadere informatie

Start media aandacht. 4 juni 2016: Persbericht gemeenten Meerssen en Valkenburg

Start media aandacht. 4 juni 2016: Persbericht gemeenten Meerssen en Valkenburg Start media aandacht 4 juni 2016: Persbericht gemeenten Meerssen en Valkenburg 20 juni 2016: Brief van Gedeputeerde Koopmans waarin hij de ontwikkelingen schetst over de bestuurlijke organisatie in Zuid

Nadere informatie

Meer ruimte voor economie. De economische agenda van de OVV is vrijwel integraal overgenomen.

Meer ruimte voor economie. De economische agenda van de OVV is vrijwel integraal overgenomen. Inleiding Beste ondernemers, Met trots sta ik voor u. U bent onmisbaar voor Voorschoten. Jullie zorgen voor werk, voor bedrijvigheid. Mensen zijn afhankelijk van jullie. Voor hun inkomen, hun hypotheek

Nadere informatie

Informatieavond Vries Zuid

Informatieavond Vries Zuid Informatieavond Vries Zuid Programma Welkom en introductie Vries Zuid David Inden Estheticon Gebiedsontwikkeling: wat komt daar bij kijken? Pepijn Vemer wethouder wonen en participatie Waar en wanneer

Nadere informatie

#WVN2030. Omgevingsvisie Westvoorne maart 2015, 1 e discussiebijeenkomst team Gebiedsontwikkeling, Henk Jan Solle

#WVN2030. Omgevingsvisie Westvoorne maart 2015, 1 e discussiebijeenkomst team Gebiedsontwikkeling, Henk Jan Solle Omgevingsvisie Westvoorne 2030 #WVN2030 Omgevingsvisie Westvoorne 2030 19 maart 2015, 1 e discussiebijeenkomst team Gebiedsontwikkeling, Henk Jan Solle Welkom en opening wethouder Bert van der Meij Inhoud

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf Postbus AA LANDGRAAF. in afschrift aan de leden van Provinciale Staten van Limburg

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf Postbus AA LANDGRAAF. in afschrift aan de leden van Provinciale Staten van Limburg Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf Postbus 31000 6370 AA LANDGRAAF in afschrift aan de leden van Provinciale Staten van Limburg Cluster STR Behandeld M.F. Rumpen Ons kenmerk 2016/100125

Nadere informatie

BEST EINDHOVEN GELDROP-MIERLO HELMOND NUENEN OIRSCHOT SON EN BREUGEL VELDHOVEN WAALRE STEDELIJK GEBIED! VISIE OP WONEN 27 FEBRUARI 2019

BEST EINDHOVEN GELDROP-MIERLO HELMOND NUENEN OIRSCHOT SON EN BREUGEL VELDHOVEN WAALRE STEDELIJK GEBIED! VISIE OP WONEN 27 FEBRUARI 2019 STEDELIJK GEBIED! VISIE OP WONEN 27 FEBRUARI 2019 PROGRAMMA Opening Welkomstwoord Presentatie gezonde verstedelijking Ad de Bont Presentatie concept Visie op Wonen door bestuurlijk trekkers Paneldiscussie

Nadere informatie

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-31083/DV.15-441, afdeling Ruimte. Onderwerp: Woonvisie 2014-2030 Sellingen, 12 februari 2015 Algemeen Deze Woonvisie

Nadere informatie

Verslag visiebijeenkomst Overloon (14 mei 2019)

Verslag visiebijeenkomst Overloon (14 mei 2019) Verslag visiebijeenkomst Overloon (14 mei 2019) Welkom Iedereen wordt welkom geheten door de gespreksleider. Na een korte uitleg over de avond, wordt stilgestaan bij het herindelingstraject. Herindelingstraject

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

De Groote Heide - Dommelland. Gebiedsontwikkeling Valkenswaard

De Groote Heide - Dommelland. Gebiedsontwikkeling Valkenswaard De Groote Heide - Dommelland Gebiedsontwikkeling Valkenswaard Agenda Terugblik Toekomstvisie De Groote Heide, natuurlijk avonturen landschap BGTS de Groote Heide Naar nu: de gebiedsontwikkeling Wat houdt

Nadere informatie

s t r u c t u u r v i s i e G o o r Goor 202

s t r u c t u u r v i s i e G o o r Goor 202 VISIEKAART 8 9 s t r u c t u u r v i s i e G o o r 2 0 2 5 structuu Goor 202 rvisie 5 1. Structuurvisie Goor 2025 2. Analyse 3. Visie en ambitie: Goor in 2025 4. Ruimtelijke kwaliteit 5. Wonen 6. Economie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 826 Samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen Nr. 3 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier De functie van kwartiermaker griffie/beoogd griffier van de raad van de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier kent twee opeenvolgende

Nadere informatie

Meer aandacht voor onze inwoners

Meer aandacht voor onze inwoners Verkiezingsprogramma 2018-2022 Rucphen Meer aandacht voor onze inwoners D66 krijgt het voor elkaar Inhoud 2 Hoofdstukken 1 Bestuur en dienstverlening 3 2. Wonen 5 3 Leven 7 4. Werk en Inkomen 13 3 Bestuur

Nadere informatie

Investeren in Steden en Dorpen Coalitieakkoord 2007 2011. Programma Investeren in Steden en Dorpen kleine kernen

Investeren in Steden en Dorpen Coalitieakkoord 2007 2011. Programma Investeren in Steden en Dorpen kleine kernen Investeren in Steden en Dorpen Coalitieakkoord 2007 2011 Programma Investeren in Steden en Dorpen kleine kernen Presentatie voor Provinciale Staten van Drenthe, Maastricht 29 augustus 2008 Mathieu Spierts,

Nadere informatie

Verslag visiebijeenkomst Groeningen (21 mei 2019)

Verslag visiebijeenkomst Groeningen (21 mei 2019) Verslag visiebijeenkomst Groeningen (21 mei 2019) Welkom Iedereen wordt welkom geheten door de gespreksleider. Na een korte uitleg over de avond, wordt stilgestaan bij het herindelingstraject. Herindelingstraject

Nadere informatie

Dalfsen biedt een buitenkans: wordt u onze nieuwe burgemeester?

Dalfsen biedt een buitenkans: wordt u onze nieuwe burgemeester? Dalfsen biedt een buitenkans: wordt u onze nieuwe burgemeester? Tussen de mensen staat en weet wat Dalfsen biedt een buitenkans: wordt u onze nieuwe burgemeester? De gemeente Dalfsen bestaat uit ruim 28.000

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011 Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011 ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends - prognoses - beleidseffecten --- Congres Regio West-Brabant 23 maart 2012

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

GRIFFIE POLITIEKE TERMIJN AGENDA

GRIFFIE POLITIEKE TERMIJN AGENDA GRIFFIE POLITIEKE TERMIJN AGENDA 2014-2018 Intentie Met dit document willen de fracties van de gemeenteraad van De Wolden de intentie uitspreken om, evenals in de voorgaande periodes, een Politieke Termijn

Nadere informatie

8.6. Buitenring Parkstad Limburg

8.6. Buitenring Parkstad Limburg 8.6. Buitenring Parkstad Limburg Onderdeel van Programma Programma 2 Fysiek beleid en mobiliteit, programmalijn 2.4 Bereikbaarheid en mobiliteit. Relatie met andere programmalijnen Programmalijn 2.3: Ruimtelijke

Nadere informatie

ONDERZOEK TOEKOMST WIJDEMEREN. Gemeente Wijdemeren Oktober 2016

ONDERZOEK TOEKOMST WIJDEMEREN. Gemeente Wijdemeren Oktober 2016 . ONDERZOEK TOEKOMST WIJDEMEREN Gemeente Wijdemeren Oktober 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

ONEENS GEEN MENING EENS TOTAAL GEWOGEN GEMIDDELDE

ONEENS GEEN MENING EENS TOTAAL GEWOGEN GEMIDDELDE Q1 DuurzaamheidWeststellingwerf klimaatneutraalweststellingwerf wil zo snel mogelijk duurzaam en klimaatneutraal zijn. Zo worden er zonneparken aangelegd bij Wolvega en Noordwolde, een postcoderoosproject

Nadere informatie

Elke dag zo goed mogelijk.

Elke dag zo goed mogelijk. Elke dag zo goed mogelijk. Iedereen wil genieten, ontspannen en ontwikkelen. Op z n eigen wijze en binnen z n eigen mogelijkheden. Voor mensen met een verstandelijke beperking en een intensieve zorgvraag

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Deze brochure is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus EA Den Haag

Deze brochure is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus EA Den Haag Deze brochure is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Maart 2019 Publicatie-nr. 120128 120128_Brochure_SVHBV2.indd

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG Living lab voor stedelijke transformatie. Haarzuilens 24 september 2015

PARKSTAD LIMBURG Living lab voor stedelijke transformatie. Haarzuilens 24 september 2015 PARKSTAD LIMBURG Living lab voor stedelijke transformatie Haarzuilens 24 september 2015 PARKSTAD LIMBURG 8 gemeenten: Ca. 247.000 inw. Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Nuth Onderbanken Simpelveld Voerendaal

Nadere informatie

Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg. Peter Bertholet

Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg. Peter Bertholet Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg Peter Bertholet Detailhandel in ontwikkeling Decennialang aanbodgerichte bouw van winkels (PBL): van alles teveel Technologische, maatschappelijke

Nadere informatie

stap 1 stappen naar een lokaal democratisch akkoord 104 democratisch zakboekje 105 Beginpunt- Analyse van de lokale democratie: de bouwstenen

stap 1 stappen naar een lokaal democratisch akkoord 104 democratisch zakboekje 105 Beginpunt- Analyse van de lokale democratie: de bouwstenen In 5 stappen naar een lokaal democratisch akkoord stap Beginpunt- Analyse van de lokale democratie: de bouwstenen Maak eerst een foto van de lokale democratie: wat voor democratie past bij deze gemeente,

Nadere informatie

Nederweert biedt een buitenkans: Wordt u onze nieuwe burgemeester?

Nederweert biedt een buitenkans: Wordt u onze nieuwe burgemeester? Nederweert biedt een buitenkans: Wordt u onze nieuwe burgemeester? Ons motto is: Samen groots, samen doen. Dat zegt meteen iets over de energie die we hier in Nederweert hebben. Nederweert is een plattelandsgemeente

Nadere informatie

Station Nieuwe Meer Het internationale & inclusieve woon- en werkgebied van Nieuw West

Station Nieuwe Meer Het internationale & inclusieve woon- en werkgebied van Nieuw West Station Nieuwe Meer Het internationale & inclusieve woon- en werkgebied van Nieuw West 2030 Station Nieuwe Meer is niet alleen een nieuwe metrostation verbonden met Schiphol, Hoofddorp, Zuidas en de Amsterdamse

Nadere informatie

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport Philip van Veller Johannes ten Hoor Laurens Vellekoop Pepijn van der Beek De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Bladel lnhoud

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Ruimte is schaars en de ontwikkeling van bedrijventerreinen en havengebieden in samenhangende clusters als economische

Ruimte is schaars en de ontwikkeling van bedrijventerreinen en havengebieden in samenhangende clusters als economische Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De Provincie Zeeland staat voor belangrijke keuzes. Op het terrein van energie, gebiedsontwikkeling, economie en infrastructuur liggen

Nadere informatie

Burgemeester gemeente Beekdaelen

Burgemeester gemeente Beekdaelen Burgemeester gemeente Beekdaelen 1. Inleiding 2. Inwonersconsultatie 3. Profiel van de gemeente Beekdaelen 4. Rollen van de burgemeester 5. Competenties: bestuursstijl basiscondities vaardigheden 6. Voorwaarden

Nadere informatie

samenwerking Gooise Meren - Weesp?

samenwerking Gooise Meren - Weesp? Wat vinden inwoners van de samenwerking Gooise Meren - Weesp? Verslag inwonersbijeenkomst 13 september Bussum, 15 september 2017 Inhoudsopgave Inhoud 1 Inleiding 3 2 Inwoners van Gooise Meren over de samenwerking

Nadere informatie

Retailaanpak Parkstad Limburg

Retailaanpak Parkstad Limburg Retailaanpak Parkstad Limburg Martin de Beer, voorzitter Bestuurscommissie Economie & Toerisme 13 oktober 2016 POL-uitwerking: Ruimtelijke Economie Onder meer voor het thema Detailhandel: regionale samenwerking

Nadere informatie

Bijeenkomst voor Tweede Kamerleden over bevolkingskrimp. Den Haag -14 oktober 2010

Bijeenkomst voor Tweede Kamerleden over bevolkingskrimp. Den Haag -14 oktober 2010 Bijeenkomst voor Tweede Kamerleden over bevolkingskrimp Den Haag -14 oktober 2010 Programma 10.30 uur -Welkom voorzitter WWI 10.35 uur -Algemene inleiding door Pim de Bruijne, gedeputeerde Groningen 10.45

Nadere informatie

Verslag visiebijeenkomst Oeffelt (15 mei 2019)

Verslag visiebijeenkomst Oeffelt (15 mei 2019) Verslag visiebijeenkomst Oeffelt (15 mei 2019) Welkom Iedereen wordt welkom geheten door de gespreksleider. Na een korte uitleg over de avond, wordt stilgestaan bij het herindelingstraject. Herindelingstraject

Nadere informatie

Houtskoolschets Asten april 2017

Houtskoolschets Asten april 2017 Houtskoolschets Asten2030 14 april 2017 Opzet Asten2030 Start A Verkenning B Verbreding C 3 Verankering Dag van de Toekomst Besluit vorming 1. Werk Conferentie intern 2. Werk Conferentie intern Internet

Nadere informatie

De hele waarheid over de OZB

De hele waarheid over de OZB De hele waarheid over de OZB Halve waarheid is kiezersbedrog Er zijn een aantal mensen van partijen en websites die u willen doen geloven, dat Muiers en Muiderbergers 10 jaar zullen vastzitten aan de aangekondigde

Nadere informatie

vitale buren maken vitale buurten DE STRATEGISCHE KOERS VAN DE VOORZORG

vitale buren maken vitale buurten DE STRATEGISCHE KOERS VAN DE VOORZORG vitale buren maken vitale buurten DE STRATEGISCHE KOERS VAN DE VOORZORG 2018-2028 oktober 2017 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD ONZE VISIE ONZE MISSIE p. 3 p. 5 p. 7 ONZE KERNWAARDEN p. 7 EEN ECHTE HEERLENSE

Nadere informatie

Vitaal Buitengebied nieuwsbrief nr2

Vitaal Buitengebied nieuwsbrief nr2 Onderwerp: Van: Gemeente Meierijstad Datum: 12-4-2018 10:06 Aan: dorpsraad@dorpsraadzijtaart.nl Beste heer/mevrouw, Om het buitengebied vitaal te houden is de gemeente Meierijstad

Nadere informatie

Verkenningsworkshop voor ondernemers 11 november 2013 Praat verder mee

Verkenningsworkshop voor ondernemers 11 november 2013 Praat verder mee Verkenningsworkshop voor ondernemers 11 november 2013 Praat verder mee op www.houten2025.nl @houten2025 www.facebook.com/houten2025 Houten2025 op LinkedIn 1 De toekomst van Houten Houten heeft een nieuwe

Nadere informatie

799874/ Zienswijze op het ontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie

799874/ Zienswijze op het ontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie V GEMEENTE VALKE SWAARD Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard Uw kenmerk Kenmer Onderwerp Be andeld door Bijlage(n) Datum 799874/830360 Zienswijze op het ontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie

Nadere informatie

Werkconferentie agenda omgevingsvisie Limburg

Werkconferentie agenda omgevingsvisie Limburg Werkconferentie agenda omgevingsvisie Limburg Op 11 september 2018 zijn zo n 80 medewerkers van verschillende Noord- en Midden-Limburgse gemeenten, het Waterschap, het Rijk, Provinciale Staten, andere

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Zoeterwoude Gemeenteraad

Verkiezingsprogramma CDA Zoeterwoude Gemeenteraad Verkiezingsprogramma CDA Zoeterwoude Gemeenteraad 2018-2022 Wij zijn Zoeterwoude Voor CDA Zoeterwoude staat de samenleving centraal. Alleen samen kunnen we ons sterk maken voor een goede toekomst voor

Nadere informatie

ARENADEBAT 3. Dinsdag 24 januari 2017 WELKOM

ARENADEBAT 3. Dinsdag 24 januari 2017 WELKOM ARENADEBAT 3 Dinsdag 24 januari 2017 WELKOM PROGRAMMA 19.30 uur: welkom, Teus van Houwelingen 19.35 uur: toelichting avond, Bas Verbruggen 19.45 uur: reacties in 8 pitches van 3 minuten 20.30 uur: pauze

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Steengoed gefinancierd - financiële arrangementen voor de vastgoedmarkt

Steengoed gefinancierd - financiële arrangementen voor de vastgoedmarkt Steengoed gefinancierd - financiële arrangementen voor de vastgoedmarkt Programma Transitieopgave Parkstad (Johan de Niet) Financiële arrangementen voor de demografische transitie (Esther Geuting) De casus

Nadere informatie

Zuid-Holland is een mooie provincie met grote steden en veel groen. Zuid-Holland is

Zuid-Holland is een mooie provincie met grote steden en veel groen. Zuid-Holland is Klare taal Inleiding Zuid-Holland is een mooie provincie met grote steden en veel groen. Zuid-Holland is ook een kwetsbare provincie. De bodem daalt en de zeespiegel stijgt door klimaatverandering. Er

Nadere informatie

ARENADEBAT 1. Dinsdag 13 september - t Bruisend Hart - Hoornaar WELKOM

ARENADEBAT 1. Dinsdag 13 september - t Bruisend Hart - Hoornaar WELKOM ARENADEBAT 1 Dinsdag 13 september - t Bruisend Hart - Hoornaar WELKOM PROGRAMMA 19.30 uur: welkom, wethouder Teus van Houwelingen 19.40 uur: toelichting gespreksleider Bas Verbruggen 19.45 uur: eerste

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Voor vooruitgang in Uitgeest

Voor vooruitgang in Uitgeest Verkiezingsprogramma 2018 Dit is het verkiezingsprogramma van D66 Uitgeest in gewone taal. Voor het volledige programma kun je kijken op onze website: uitgeest.d66.nl Voor vooruitgang in Uitgeest 1 Voorwoord

Nadere informatie

Quick scan coalitieprogramma s Land van Cuijk

Quick scan coalitieprogramma s Land van Cuijk Quick scan coalitieprogramma s 2014-2018 Land van Cuijk 28 mei 2014 De Rekenkamercommissie heeft de coalitieprogramma s van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk naast elkaar gelegd en gekeken of en

Nadere informatie

BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends prognoses beleidseffecten - opgaven

BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends prognoses beleidseffecten - opgaven BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends prognoses beleidseffecten - opgaven Regionale Collegebijeenkomst Regio West-Brabant 19 september 2012 Niek Bargeman

Nadere informatie

Aanleiding Ambities Samenwerkingsvoorstel

Aanleiding Ambities Samenwerkingsvoorstel Aanleiding Ambities Samenwerkingsvoorstel Aanleiding De Leidse regio: Oegstgeest Leiderdorp Zoeterwoude Voorschoten Leiden Een geweldige plek om te wonen, te werken, te studeren, te ondernemen, te bezoeken

Nadere informatie

Verslag visiebijeenkomst Vortum Mullem (29 mei 2019)

Verslag visiebijeenkomst Vortum Mullem (29 mei 2019) Verslag visiebijeenkomst Vortum Mullem (29 mei 2019) Welkom Iedereen wordt welkom geheten door de gespreksleider. Na een korte uitleg over de avond, wordt stilgestaan bij het herindelingstraject. Herindelingstraject

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 23 juni 2015 Nr. : 2015-66 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland. 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland

Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland. 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland Inhoud Inleiding... 2 I. Snapshot Rivierenland 2013... 2 II. Toekomstbeeld Rivierenland 2040...

Nadere informatie

Onderzoek bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard. tussenrapportage

Onderzoek bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard. tussenrapportage Onderzoek bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard tussenrapportage Samenwerking - Samenvoeging Samenwerking - Samenvoeging Politiek bestuur Dienstverlener Ambtelijke organisatie Bestuurlijke partner Samenwerking

Nadere informatie

Venray zoekt een krachtige verbinder. Profielschets burgemeester

Venray zoekt een krachtige verbinder. Profielschets burgemeester Venray zoekt een krachtige verbinder Profielschets burgemeester Wie draagt straks deze prachtige ambtsketen? Het is een eer om de eerste burger te zijn van onze prachtige gemeente Venray. Een groene gemeente

Nadere informatie

VERSLAG STUDIEDAG DE TOEKOMST VAN HET PLATTELAND - 21 november 2018

VERSLAG STUDIEDAG DE TOEKOMST VAN HET PLATTELAND - 21 november 2018 VERSLAG STUDIEDAG DE TOEKOMST VAN HET PLATTELAND - 21 november 2018 TOEKOMST VAN HET PLATTELAND: MEER VERBINDING ONDERWIJS EN BEDRIJFSLEVEN NODIG Op 21 november vond de studiedag De toekomst van het platteland

Nadere informatie

OMGEVINGSVISIE GEMEENTE GENNEP SAMEN MAKEN WE GENNEP

OMGEVINGSVISIE GEMEENTE GENNEP SAMEN MAKEN WE GENNEP OMGEVINGSVISIE GEMEENTE GENNEP SAMEN MAKEN WE GENNEP Gennep, september 2019 MAAK UW DROMEN WAAR IN GENNEP Of je nu 8 of 80 bent. Melkveehoudster, thuispapa of docente bent. Gennep is van u, voor u. Samen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Heemskerk Sterk in de IJmond Groen investeren Kracht uit optimisme D66. D66 Heemskerk krijgt het voor elkaar!

Verkiezingsprogramma D66 Heemskerk Sterk in de IJmond Groen investeren Kracht uit optimisme D66. D66 Heemskerk krijgt het voor elkaar! Verkiezingsprogramma D66 Heemskerk 2018-2022 Sterk in de IJmond Groen investeren Kracht uit optimisme D66 D66 Heemskerk krijgt het voor elkaar! Voorwoord Heemskerk heeft een sterke positie in de regio.

Nadere informatie

december Geactualiseerde stadsvisie gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015, nr. 15.

december Geactualiseerde stadsvisie gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015, nr. 15. Illlllllllllllllllllll gemeente Veldhoven Raadsbesluit volgnummer datum raad agendapunt onderwerp 15.159 21 Geactualiseerde stadsvisie 2015-2030 De raad van de gemeente Veldhoven; gezien het voorstel van

Nadere informatie

De Deventer Omgevingsvisie Hoe ziet Diepenveen er straks uit?

De Deventer Omgevingsvisie Hoe ziet Diepenveen er straks uit? De Deventer Omgevingsvisie Hoe ziet Diepenveen er straks uit? 28 mei 2019 Waarom de Omgevingswet? Een nieuwe wet in 2021: de Omgevingswet Bundelt 26 wetten en regels op het gebied van wonen, mobiliteit,

Nadere informatie

Sittard-Geleen Essenties Samen Duurzaam voor de vijf inhoudelijke opgaven.

Sittard-Geleen Essenties Samen Duurzaam voor de vijf inhoudelijke opgaven. 1 Sittard-Geleen Voorop lopen naar een duurzame toekomst. De gemeente heeft als stip op de horizon een energie- en klimaatneutrale gemeente in 2040 (of zoveel eerder als mogelijk). Belangrijke sleutel

Nadere informatie

Profielschets nieuwe burgemeester Westerkwartier 2019

Profielschets nieuwe burgemeester Westerkwartier 2019 Profielschets nieuwe burgemeester Westerkwartier 2019 1. Inleiding De nieuwe gemeente Westerkwartier zoekt een burgemeester. De vacature is per 1 januari 2019 ontstaan als gevolg van de herindeling in

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan!

Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan! Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan! RUIMTE VOOR OPLOSSINGEN 1 Inleiding Het inzetbare platteland Nederland kent de komende jaren een aantal urgente

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van <datum raadsvergadering>

Voordracht voor de raadsvergadering van <datum raadsvergadering> Voordracht voor de raadsvergadering van 2015 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum indiening Tekst wordt gepubliceerd in Tekst wordt gepubliceerd in Onderwerp Initiatiefvoorstel

Nadere informatie