goed jaar nieuwe Een voor een JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR VDAB telt een derde meer jobs Jobs in de Zorgsector vanaf blz jobs op jobat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "goed jaar nieuwe Een voor een JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR VDAB telt een derde meer jobs Jobs in de Zorgsector vanaf blz. 16 + 12.184 jobs op jobat."

Transcriptie

1 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen Zaterdag 2 en zondag 3 april EURO Het loon van een verkoopster blz. 11 RODDEL & GEPEST Oerdriften op de werkvloer blz. 6 ANSEEL & DENYS Diversiteit is hard labeur blz. 3 JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Een goed jaar voor een nieuwe 2011 VDAB telt een derde meer jobs jobs op jobat.be Jobs in de Zorgsector vanaf blz. 16

2 EDITO WITTE WERKERS witte werkers uit de meest diverse zorgcentra kwamen deze week op straat met een ellenlange eisenbundel. De samenvatting daarvan leest als volgt: meer loon, meer personeel en minder werkdruk. Door symbolisch hun schoenen voor de voeten van de beleidsmakers te gooien, daagden ze hen uit een dag in hun schoenen te staan. Zo zouden ook zij weten wat het is om overwerkt en onderbetaald het beste van zichzelf te geven in een fysiek en mentaal veeleisende sector. Heeft de witte woede hier een punt? Ongetwijfeld. De uitdagingen waar de sector voor staat, zijn niet gering. Niet alleen de vergrijzing, maar ook een samenleving die steeds meer vergt van mensen, maken het organiseren van kwalitatieve zorg tot een absolute topprioriteit voor ons toekomstig welzijn. Die goede zorg wordt bij voorkeur verleend door tevreden, betrokken en geëngageerde werknemers, een mentaliteit die de zorgkwaliteit alleen maar ten goede kan komen. Ontevredenheid er over loon, arbeidsomstandigheden en werkdruk zijn mensen in de wat dat betreft geen stap in Vlaamse de goede richting. De roep om meer middelen en mensen is dus terecht. Blijft de vraag in welke mate de overheid daaraan kan tegemoetkomen. Deze week meldde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen dat hij het bedrag dat de overheid per dag per kind uitkeert aan zelfstandige crèches optrekt van 25,75 naar 27 euro. Volgens een uitbaatster van een crèche was 40 euro een realistischer minimum. Om maar te zeggen dat heel veel voorzieningen staan te trappelen om meer centen. En dan is er nog de wet van de grote getallen. In 1980 werkten er mensen in de Vlaamse gezondheidszorg en welzijnssector. Vorig jaar waren er dat al bijna Volgens berekeningen van sectororganisatie Verso zijn er tegen eind 2014 nog eens werknemers extra nodig: omwille van de groei, en nog eens evenveel als vervanging van uitstromers. Het mag duidelijk zijn dat de betaalbaarheid van onze zorg - naar ieders tevredenheid - geen evident plaatje is. Veel geld op overschot is er de komende jaren niet en toch zullen er aanvaardbare oplossingen moeten gevonden worden. Het alternatief is dat een betere zorg in de toekomst ook een duurdere zorg wordt. WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT In 1980 werkten gezondheidszorg en welzijnssector. Vorig jaar waren er dat al bijna Fototoestellen, gsm s en andere opnametoestellen zijn verboden in de fabriek, uit vrees voor bedrijfsspionage. Het potlood is mijn enige wapen om dit onrecht aan te klagen Werknemer Louis Theillier tekent tijdens zijn werkuren een stripverhaal over de nakende sluiting van Johnson Matthey in Brussel, in Het Nieuwsblad. Je kan de strip bekijken op johnsonmatuer.blogspot.com ARBEIDSVRAAG Heb ik als voltijdse medewerker altijd recht op 20 dagen vakantie? Het aantal vakantiedagen waarop je recht hebt, wordt in principe vastgesteld op basis van het aantal dagen dat je effectief werkte in het vakantiedienstjaar. Dat is het jaar vóór het jaar waarin je vakantie neemt. Een lange reeks van inactiviteitdagen wordt, onder bepaalde voorwaarden, echter gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen. Het betreft: - afwezigheid door een arbeidsongeval of beroepsziekte, - afwezigheid door ziekte of ongeval, - bevallingsrust of moederschaprust en vaderschapsverlof, - stopzetting arbeid omwille van de zwangerschap of borstvoeding - vervulling burgerplichten, - uitoefening openbaar mandaat, - uitoefening bepaalde syndicale opdrachten, - sociale promotie en educatief verlof, - staking en lockout (voor arbeiders mits erkenning door erkende vakbond), - periodes van economische werkloosheid, - profylactisch verlof, - adoptieverlof, - de dagen afwezigheid waarvoor een loon verschuldigd is en waarop bijdragen voor de wettelijke vakantie zijn ingehouden. Het aantal vakantiedagen waarop je recht hebt, wordt berekend met een specifieke formule. Je kan echter als vuistregel onthouden dat het maximum aantal wettelijke vakantiedagen waarop je recht hebt gelijk is aan: - 24 arbeidsdagen wanneer je voltijds in een zesdagen week werkt, - 20 dagen wanneer je voltijds in een vijfdagen week werkt, - 16 dagen wanneer je vier dagen per week werkt, - 12 dagen wanneer je drie dagen per week werkt, - 8 dagen wanneer je twee dagen per week werkt, - 4 dagen wanneer je één dag per week werkt. Wanneer je in de loop van het vakantiedienstjaar overschakelt van voltijds naar deeltijds werk, heb je recht op maximum vier vakantieweken in het werkregime waarin je werkt op het ogenblik dat je vakantie neemt. Wanneer je overschakelt van deeltijds naar voltijds werk, dan is het aantal wettelijk betaalde vakantiedagen in verhouding tot je deeltijdse prestaties in de loop van het vakantiedienstjaar. Als je dus in 2010 voltijds in een vijfdagenweek hebt gewerkt en enkel afwezig was om redenen die recht geven op een gelijkstelling, zal je in 2011 van 20 wettelijke vakantiedagen kunnen genieten. STIJN DEMEESTERE, ADVOCAAT BIJ LYDIAN JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN

3 Diversiteit is hard labeur Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril Enkele jaren geleden legde De Lijn zich streefcijfers op. Mij is geen moment bekend waarop de resultaten daarvan zijn gecommuniceerd Vorige week was het weer zover. Een belangrijk overheidsbedrijf kondigde aan meer werk te willen maken van diversiteit op de werkvloer. Steevast kan zo n bedrijf rekenen op grote mediabelangstelling. Ik heb het altijd nogal vreemd gevonden dat je dikwijls veel pers kunt halen enkel en alleen door iets aan te kondigen. Nog vreemder is dat zeer weinig journalisten enkele jaren later nagaan wat er van die mooie aankondigingen is terechtgekomen. Dat zou nochtans heel boeiende verhalen opleveren. Zouden we trouwens niet heel wat opschieten indien we enkel over resultaten zouden communiceren? De Lijn haalde enkele jaren geleden heel wat pers met de aankondiging dat er meer allochtonen zouden worden gerekruteerd. Op dat ogenblik was één procent van het personeelsbestand bij De Lijn allochtoon of van allochtone afkomst, het kan ook twee procent geweest zijn. Het was in elk geval bitter weinig. Het aandeel lag ook lager dan bij vergelijkbare privé-organisaties. Heel terecht dus van De Lijn om daar iets aan te willen doen. Dus legde het bedrijf zich streefcijfers op. De vraag is nu wat er van die mooie plannen is terechtgekomen. Mij is in elk geval geen persmoment bekend waarop de resultaten van het diversiteitsbeleid bij de Lijn intussen zijn gecommuniceerd. Maar misschien is dit aan mijn aandacht ontsnapt. Niet transparant Dan maar even checken op Google. Ook dat brengt me niet verder. Wel veel verwijzingen naar de aankondigingen indertijd, dat wel, maar geen enkele naar de resultaten. Dan maar het meest recente jaarverslag (2009) erbij gehaald. Daar moeten we toch iets vinden? Misschien heb ik niet hard genoeg gezocht maar ik vind geen enkele verwijzing naar het huidig aantal of aandeel allochtonen in de organisatie. Of er vooruitgang is gemaakt op dit punt komen we niet te weten. Wat diversiteit betreft, leren we dat De Lijn haar inspanningen voor diversiteit verderzet en worden enkele acties opgesomd. Op de blog van Minister Ingrid Lieten (de vroegere baas van De Lijn) lezen we dan weer de intrigerende boodschap dat het streven naar meer diversiteit bij De Lijn deze organisatie beter heeft gemaakt. Jammer genoeg maakt ze dat niet hard. Alles bij elkaar genomen kunnen we hier niet echt van transparante communicatie spreken. Zou het kunnen dat de resultaten op dat punt ietwat tegenvallen? Gesteld dat dit laatste effectief het geval zou zijn, dan nog loont het zeker de moeite om er over te communiceren. Het zou ons leren dat werken aan diversiteit hard labeur is en dat succes niet gegarandeerd is. Het zou ons leren om ons op dat punt wat meer bescheiden op te stellen. Het zou voor de overheid ook een aanleiding kunnen zijn om op dit vlak wat minder met het vingertje naar de privésector te wijzen. Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad en auteur van Free to work en Uw werk, uw merk. CARTOON

4 ACTUA Een jaar om van job te veranderen U ziet uw jobbijlage in volume toenemen en ook de jobdatabank van de VDAB zit opnieuw aardig vol. Maar dat de jobmarkt opnieuw onder hoogspanning raakt, betekent nog niet dat iedereen evenveel kans maakt op werk. Tekst: Jan Bosteels / Illustratie: Joke Van Camp De crisis is voorbij In vergelijking met een jaar geleden zijn de stijgingen in het jobaanbod spectaculair, vooral op het gebied van conjunctuurgevoelige beroepen. Zo is er momenteel bijzonder veel vraag naar metaalbewerkers, arbeiders en vrachtwagenchauffeurs. Informatici en ingenieurs blijven gegeerde beroepsklassen en vervolledigen de top vijf van meest aangeboden jobs. Het is duidelijk dat we de economische crisis achter ons hebben gelaten, zegt Paul Poels van de VDAB-studiedienst. De productie is terug gestegen, onder andere in de metaalsector. Die productie stijgt omdat de vraag toeneemt. En omdat de producten bij de kopers moeten geraken, zie je ook een stijging in transport en logistiek. Ook de handel hangt hiermee samen. We kunnen besluiten dat de snelle, diepe crisis ook tamelijk snel overwonnen wordt. Het wordt de laatste maanden bovendien steeds beter. Mijn kristallen bol is niet zo goed, maar over het algemeen wordt verwacht dat 2011 een goed jaar zal zijn om werk te vinden of van job te veranderen. De jobmarkt in Vlaanderen deed het de afgelopen maanden uitstekend. Met nieuwe vacatures was februari 2011 zelfs de sterkste februarimaand van de afgelopen vijf jaar (de VDAB-cijfers voor de maand maart waren bij het ter perse gaan nog niet beschikbaar, red.). De voorbije maand februari scoorde daarmee een derde beter dan februari Met het toenemend aantal jobs steekt ook de schaarste op de arbeidsmarkt opnieuw de kop op. Het Steunpunt Werk en Sociale Economie berekende dat vooral hooggeschoolde jobs, met amper drie kandidaten per vacature, onder hoogspanning staan. In 2003 waren er nog zeven kandidaten per openstaande hooggeschoolde job. Hoger opgeleid, meer kans Wij vroegen ons af welke jobs het momenteel goed doen, waar de knelpunten zich situeren, welke mensen minder aan de bak komen, en hoe dat spoort met de opleidingen die studenten vandaag kiezen. Dat is ook te zien aan de jobkansen voor categorieën van mensen die het traditioneel moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, zoals vijftigplussers, allochtonen en laaggeschoolden. Zij blijven het moeilijker hebben in vergelijking met andere groepen, maar hoe groter de vraag naar arbeid, des te meer ook hun kansen stijgen, zegt Paul Poels. Dat bedrijven volop op zoek zijn naar ingenieurs en informatici, verwondert Paul Poels niet. De laatste tientallen jaren is de belangrijkste vraag op de arbeidsmarkt verschoven naar hoogopgeleiden. Algemeen geldt: hoe hoger het studieniveau, hoe beter de tewerkstellingskansen. Er zijn nog altijd opleidingen waarmee je zo goed als honderd procent zeker bent van een 2011

5 04 05 job, stelt Paul Poels: Kort gezegd zijn dat alle technisch hooggeschoolde beroepen, zoals informaticus, ingenieur, wiskundige en opleidingen als (elektro)mechanica. Vergeet ook niet dat er heel wat beroepen zijn die niet op de arbeidsmarkt worden aangeboden en dus niet in onze cijfers voorkomen omdat ze doorgaans als zelfstandige worden uitgevoerd. Zo zijn huisarts en oogarts in toenemende mate knelpuntberoepen. Andere succesnummers zijn de moeilijke opleidingen waarin minder studenten afstuderen en de kans op werk dus groter is, zoals tandheelkunde, chemie en medische beeldvorming. Met sommige zware studierichtingen heb je minder kans op werk. Zo liggen bijvoorbeeld biochemie en landbouwwetenschappen slecht in de markt. Men verwacht wel dat biochemie een belangrijke sector wordt in de toekomst, maar voorlopig presteert die afstudeerrichting wat slechter op de arbeidsmarkt, zegt Paul Poels. Ook in de richting journalistiek is er een overschot. Opleidingen als taal- en letterkunde trekken veel volk omdat ze interessant lijken, maar deze masters vinden niet altijd even makkelijk werk. De allermoeilijkste richtingen wat betreft uitzicht op werk situeren zich in de kunstrichting, en dat is al jaren het geval. Hier vinden we een uitstroom van hooggeschoolden die grote problemen hebben om werk te vinden. Een waterdichte garantie op succes biedt een universitair diploma niet, stipt Paul Poels aan. Bij hooggeschoolden spelen ook persoonlijkheidskenmerken een grote rol, zoals communicatieve en leidinggevende vaardigheden. Je hoeft geen universitaire opleiding te volgen om quasi zeker te zijn van werk na het afstuderen. Zo is er al sinds halverwege de jaren tachtig een tekort aan verpleegkundigen en dat zal in de toekomst niet veranderen. Ook het onderwijs blijft een knelpuntberoep, ondanks de stijging van het aantal studenten in deze opleidingen. Voor handenarbeid is er volop werk: loodgieter blijft een knelpuntberoep, bakkers en slagers worden constant gezocht. De jeugd van tegenwoordig Of je later makkelijk of moeilijker werk vindt, hangt in de eerste plaats af van de afstudeerrichting in het secundair. Uit de studie Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen van de VDAB blijkt dat traditionele ASO-toprichtingen als Grieks-Wiskunde, Grieks-Latijn en Latijn-Wiskunde nog altijd zeer goed scoren. Ook Moderne Talen-Wetenschappen en (de joodse opleiding) Yeshiva doen het uitstekend. De minste kans om later snel aan de slag te geraken bieden de Rudolf Steiner-opleidingen en Humane Wetenschappen. In het TSO biedt de opleiding Sport de beste kans op werk voor jongens, Toerisme de kleinste. Bij de meisjes doet Toerisme het dan weer goed en Handel en Personenzorg minder goed. Maar sijpelt die informatie wel voldoende door naar studerende jongeren? En passen ze hun verdere studiekeuze daaraan aan? Het academiejaar noteerde alvast een stijging Met een technisch hooggeschoold beroep ben je zo goed als zeker van een job Paul Poels, studiedienst VDAB van het aantal inschrijvingen en komt daarmee tegemoet aan de vraag voor meer hoogopgeleiden studenten kozen voor de hogeschool (+7%) en voor de universiteit (+4%). Maar niet allemaal kiezen ze voor richtingen met toekomst. Aan de universiteit blijven de faculteiten rechten en economie het best scoren, gevolgd door industriële wetenschappen, geheel in lijn met hun mooie perspectieven op de arbeidsmarkt. Problematisch is de enorme populariteit van psychologie, vooral bij vrouwelijke studenten, die afstuderen met een meer dan gemiddeld risico om na 1 jaar nog werkzoekend te zijn. Aan de hogescholen vinden we de meeste studenten in de richtingen handelswetenschappen, gevolgd door onderwijs en gezondheidszorg - allemaal richtingen die het goed doen op de arbeidsmarkt. De kleinste richtingen zijn audiovisuele en beeldende kunst en muziek- en podiumkunsten - opleidingen die het minder goed doen op de arbeidsmarkt. De populariteit van sociaal-agogisch werk is problematisch in het licht van de beperkte kansen op de jobmarkt. Maar zulke uitzonderingen niet te na gesproken, hebben professionele bachelors volgens de VDAB over het algemeen de grootste kans om binnen het jaar werk te vinden. vdab.be/trends De blinde vlek van de VDAB De VDAB biedt het meest volledige beeld van de Vlaamse arbeidsmarkt. Toch zijn er beroepen die niet of nauwelijks in de VDAB-statistieken voorkomen, omdat ze via andere kanalen worden gerecruteerd. Sommige bedrijven krijgen bijvoorbeeld heel veel spontane sollicitaties, zegt Paul Poels van de VDAB-studiediest. Maar de grote blinde vlek in onze cijfers zijn de werkende mensen met ervaring. Ik denk dan met name aan kaderpersoneel dat gezocht wordt bij andere bedrijven, via het eigen netwerk of via headhunting. Als men bijvoorbeeld een nieuw hoofd voor een personeelsdienst zoekt, zal men die zoeken onder werkende mensen en niet bij werkzoekenden. Beginnende kaderfuncties vind je wél terug bij de VDAB. Best scorende beroepsgroepen (feb. 2011) 1. Havenarbeider / magazijnier 2. Ingenieur 3. Chauffeur 4. Informa cus 5. Metaalbewerker Knelpuntberoepen top Ingenieur 2. Verpleegkundige 3. Verzorgende 4. Leerkracht secundair en basisonderwijs 5. Technisch tekenaar 6. Technicus 7. Boekhouder 8. Opvoeder 9. Begeleider kinderopvang 10. Informa cus Populairste opleidingen bij eerstejaars Universitair 1. Rechten 2. Economie 3. Industriële wetenschappen 4. Psychologie en pedagogie 5. Wetenschappen Hogeschool 1. Handelswetenschappen 2. Onderwijs 3. Gezondheidszorg 4. Industriële wetenschappen en technologie 5. Sociaal-agogisch werk Meeste kans op werk na afstuderen Universitair 1. Ingenieurswetenschappen / ICT 2. Wiskunde 3. Chemie 4. Tandheelkunde 5. TEW (Handelsingenieur) Hogeschool 1. Gezondheidszorg 2. Onderwijs 3. Industriële wetenschappen en technologie Meest problema sche afstudeerrich ngen Universitair 1. Audiovisuele kunsten 2. Drama 3. Beeldende kunsten 4. Sociale en culturele antropologie 5. Moraalwetenschappen Hogeschool 1. Audiovisuele en beeldende kunst 2. Architectuur 3. Sociaal-agogisch werk Bron: VDAB

6 INTERVIEW Oerdriften op Roddelpraat, afgunst, narcisme, concurrentie, uitsluiting, pestgedrag, ongewenste intimiteiten: de mens is een beest op de werkvloer. Gelukkig beschikken we over allerlei mechanismen om die impulsen onder controle te houden, beweert Bram Buunk, auteur van Oerdriften op de werkvloer. Er zitten heus niet alleen kwalijke neigingen in de mens. De evolutionaire benadering wordt eigenlijk niet vaak gebruikt om naar organisaties te kijken, steekt professor Buunk, hoogleraar in de evolutionaire sociale psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, van wal. Zijn boek legt niet uit hoe je een organisatie moet organiseren of hoe je een goed personeelsbeleid moet voeren, maar wel hoe de evolutionaire achtergrond van de mens gedragingen op de werkvloer kan verklaren. Waarom meldt iemand zich ziek? Omdat hij zich niet lekker voelt, omdat hij de baas niet mag of omdat hij ontevreden is op het werk? Meestal, zegt Buunk, zoeken we de verklaring in dergelijke proximate oorzaken. Ik ben op zoek gegaan naar de ultimate achtergronden. Wat in het evolutionaire verleden van de mens heeft ertoe bijgedragen dat bepaalde gedragingen - pesten, ongewenste intimiteiten - zo hardnekkig zijn? Dan kijk je naar de mens als dier. En natuurlijk is de mens meer dan een veredelde chimpansee, hij heeft een heel eigen karakter. Maar dat karakter is wel het resultaat van de evolutie. U hebt het over pesten of ongewenste intimiteiten. Zijn oerdriften per definitie negatief? Helemaal niet. Oerdriften, wat uiteraard geen wetenschappelijke term is, zijn die gedragingen die diep in ons zitten, die ons drijven en waar we ons niet altijd bewust van zijn. We hebben een lange evolutie achter ons liggen, en die laat zijn sporen na. Bij mannen zie je bijvoorbeeld het streven naar status en dominantie in de groep, net zoals bij andere diersoorten. Dat is genetisch verankerd, die neiging is miljoenen jaren geleden ontstaan.

7 06 07 de werkvloer Tekst: Maud Oeyen / Illustratie: Joke Van Camp Ook het hongergevoel heeft zich al heel vroeg ontwikkeld. De genen daarvoor vind je zelfs terug bij wormen. Bepaalde oerdriften kunnen heel positief zijn. Het streven naar status kan er bijvoorbeeld toe leiden dat mensen zich heel altruïstisch gedragen. Het feit dat mannen indruk willen maken op vrouwen, kan leiden tot hoge artistieke prestaties. Er zitten dus niet alleen kwalijke neigingen in de mens. Moeten mensen zich neerleggen bij die oerdriften? Sommige mannen hebben de neiging om iedere vrouwelijke collega seksueel te benaderen. Dat is iets waar ze controle over moeten krijgen. Dat soort controlemechanismen zit echter ook ingebouwd in de mens. We zitten dus niet enkel opgescheept met die oerdriften, we hebben ook allerlei manieren ontwikkeld om die te beheersen, om ons in te houden, om er niet aan toe te geven op momenten dat ons dat slecht uitkomt. We hebben het vermogen om na te denken en door ons denken ons gedrag in zekere zin te beïnvloeden. Maar daar zijn wel beperkingen aan verbonden. Als de drang naar macht en status, of naar seks en passie, heel sterk is, komen de verstandelijke vermogens op een laag pitje te staan. Laten vrouwen zich even makkelijk leiden door hun driften als mannen? Vrouwen hebben heel andere oerdriften dan mannen. Ze vallen bijvoorbeeld meer op mannen met een hoge status, terwijl de status van de vrouw voor mannen niet echt een rol speelt. Macht erotiseert, trekt vrouwen aan. Vrouwen gaan ook heel fel de competitie aan met andere vrouwen, maar op een heel andere manier dan mannen concurreren met andere mannen. Ze roddelen over elkaar, proberen elkaar zwart te maken enzovoort. Mannen gaan meestal voor de directe confrontatie. Bij mannen heeft die competitie veel dimensies. Ze kunnen concurreren met elkaar op allerlei verschillende vlakken: geld, de grootte van de kamer, de secundaire arbeidsvoorwaarden, wie de leukste grapjes weet te maken, wie het meest artistiek is of wie naast zijn werk nog de meeste andere dingen presteert. Terwijl vrouwen veel meer dan mannen concurreren op de uiterlijke aantrekkelijkheid. Dat is heel opvallend. Uit onderzoek blijkt zelfs dat veel vrouwen de neiging hebben om aantrekkelijke vrouwen bij sollicitaties buiten de deur te houden. Is zoiets biologisch of cultureel? Vrouwen worden misschien vooral verondersteld om in de eerste plaats aantrekkelijk te zijn. Sois belle et tais-toi. Er is niet altijd een tegenstelling tussen biologisch en cultureel. Cultuur is ook biologie. Bovendien verklaart dat niets. Als je zegt dat vrouwen eerder verondersteld worden om aantrekkelijk te zijn, dan moet daar een reden voor zijn. De verwachtingen die we hebben van mannen en vrouwen komen voor een groot deel overeen met hoe mannen en vrouwen zich daadwerkelijk gedragen. We dénken niet alleen dat vrouwen aardiger, zorgzamer of taalvaardiger zijn dan mannen, ze zijn het ook echt. Onze verwachtingen komen dus niet uit de lucht vallen, ze zijn gebaseerd op wat we dagelijks zien bij het andere en het eigen geslacht. Die verwachtingen verklaren op zich weinig, want dan moet je weer verklaren waar die verwachtingen vandaan komen. Sommige mensen denken dat culturele normen en verwachtingen toevallig zijn ontstaan, maar ze zijn het resultaat van een heel lang proces. U zegt dat het glazen plafond in het hoofd van vrouwen zelf zit. Eigenlijk geloof ik niet dat het glazen plafond bestaat. Dat is een fictie. Het is wél zo dat mannen doorgaans andere mannen zoeken als bondgenoten. Dat is een heel mannelijke neiging. Mannen hebben in de loop van de evolutie altijd met elkaar gestreden en gevochten. Ze vochten samen als groep tegen een andere groep. Binnen hun eigen groep hadden ze dus bondgenoten nodig. Die neiging van mannen om bondgenoten te zoeken en zich te binden aan andere mannen, die zie je nog steeds. Wanneer mannen op zoek zijn naar een kandidaat voor een bepaalde functie, zullen ze al gauw aan een man denken. Op zo n moment denken mannen even niet aan vrouwen. Op dat vlak moet er iets ondernomen worden. Je moet mannen erop wijzen dat ook vrouwen voor die functie geschikt kunnen zijn, want uit zichzelf zullen ze daar niet meteen aan denken. Anderzijds doen sommige organisaties er tegenwoordig veel aan om vrouwen binnen te krijgen en te laten doorstromen naar hogere functies. Uit Nederlands onderzoekt blijkt nochtans dat weinig vrouwen daarop zitten te wachten. Ze willen wel een baan in Nederland liefst een deeltijdse baan zodat ze genoeg tijd hebben om voor de kinderen te zorgen maar ze hebben geen zin om negentig uur per week te werken en al hun vriendinnen en sociale contacten op een laag pitje te zetten, enkel en alleen om aan de top te komen. Een heleboel vrouwen willen dus helemaal niet hogerop. De vraag is of dat erg is. Sommige mannen hebben de neiging om iedere vrouwelijke collega seksueel te benaderen Als de drang naar macht en status heel sterk is, komen de verstandelijke vermogens op een laag pitje te staan Er bestaan vast ook vrouwen die wel hogerop willen komen. Voor hen is er wel een probleem? Nee, ik denk dat er helemaal geen probleem is, want heel wat organisaties staan te trappelen om een vrouw aan de top te laten komen. Er zijn weinig organisaties die naar de buitenwereld willen overkomen als man-gericht. Het is niet goed voor het imago van een organisatie wanneer die geen vrouw aan de top heeft. Vrouwen hebben vaak juist heel veel kansen om hogerop te komen in de huidige tijd. Over dan maar naar de ultieme oerdrift: seks. U betreurt dat seksuele intimidatie een te brede definitie heeft gekregen. Aanranding zou niet onder dezelfde noemer mogen vallen als seksueel getinte opmerkingen. Toch kunnen die laatste ook vervelend zijn. Dat ligt eraan wie het doet en hoe het gebeurt. Uit een onderzoek bij verschillende luchtvaartmaatschappijen bleek dat stewardessen het helemaal niet onaangenaam vinden om geconfronteerd te worden met complimenten, aandacht en lichte aanrakingen zolang die afkomstig zijn van de piloot. Komen ze echter van een persoon die lager is in rang, dan zijn de stewardessen daar helemaal niet zo blij mee. Wat op een gegeven moment beschouwd wordt als seksueel intimiderend, hangt dus heel sterk af van degene die het doet. Er is in mijn ogen een heel groot verschil tussen een poging tot aanranding of echt opdringerig lichamelijk gedrag en het maken van flauwe seksuele grapjes. Natuurlijk kan ook dat erg irritant zijn, maar het is vreemd om dat onder dezelfde noemer te plaatsen. De term seksuele intimidatie zou enkel moeten gelden voor zeer storende, opdringerige, onaangename handelingen, en niet voor seksuele grapjes, complimenten of het aanspreken van de ander op het feit dat die man of vrouw is. Waarom zijn relaties of affaires op de werkvloer eigenlijk zo problematisch? We onderscheiden professionele relaties van intieme relaties. Relaties op het werk komen heel vaak voor en vormen doorgaans pas een probleem wanneer er sprake is van gezagsverhoudingen. Het is enorm moeilijk om over iemand de baas te zijn en er tegelijkertijd een relatie mee te hebben. Bepaalde dingen beginnen dan met elkaar te conflicteren. Binnen een organisatie kan zoiets heel veel afgunst en jaloezie oproepen. Wanneer de baas bijvoorbeeld een verhouding heeft met een van zijn werknemers, dan zullen collega s al gauw het gevoel hebben dat zij benadeeld worden. Dat ondergraaft dan weer de positie van de baas. Maar het is ondenkbaar dat we die relaties op de werkvloer ooit helemaal zullen kunnen uitbannen. Oerdriften op de werkvloer, Bram Buunk, Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam, 336 pagina s.

8 WERKBEELD Tattoo Freedom Foto s: Bart Dewaele Het lichaam van de mensen wat meer kleur geven, dat is naar eigen zeggen de missie van Marc Willems. Al sinds 1997 baat hij in Mechelen zijn tattooshop uit, een activiteit waar hij nog iedere dag veel plezier aan beleeft. De eerste tatoeage van de ondertussen 47-jarige Marc dateert van 1981, toen hij zeventien jaar oud was. Hij koos voor de arend, een symbool van vrijheid. Marcs hang naar vrijheid komt ook vandaag nog tot uiting in de naam van zijn tattooshop. Omdat hij zich maar al te goed bewust is van de onuitwisbaarheid van een tatoeage, aanvaardt Marc enkel achttienplussers als klant. Bij twijfelende klanten brengt hij eerst de tekening als proef met stift aan, zodat ze rustig over hun beslissing kunnen nadenken. Bij het uitvoeren van zijn creatieve dagtaak kan Marc geregeld rekenen op de hulp van zijn vrouw en drie kinderen. (mo) JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto s van Tattoo Freedom

9 08 09 TREND Mijn job is waar mijn laptop staat Als het van Gene Vangampelaere en Peter Vivey afhangt, verdunnen de files vanaf maandag. De twee innovatieve ondernemers zijn de gezichten achter een gloednieuwe digitaal netwerk voor reservatie van wisselwerkplekken of shared offices. Tekst: Bertin Sanders De Nederlandse overheid schakelt al lang om van mammoetkantoren naar werkplekken dichtbij Gene Vangampelaere, Green Desk Network Gene Vangampelaere is analist-programmeur aan de West-Vlaamse hogeschool Howest. Op doorreis in de States werd hij getroffen door de nomaden van het nieuwe werken, waar desk sharing, shared offices, hotdesking of hoteling al een tiental jaar flink ingeburgerd zijn. Lange afstanden en dichtgeslibde metropolen verplichten vooral Californische techneuten hun toevlucht te zoeken tot alternatieve werkplekken. Maar Vlaanderen is toch Silicon Valley niet? Vangampelaere: Nederland is dat evenmin. Toch schakelt de Nederlandse overheid al jaren om, van mammoetkantoorgebouwen in grootsteden naar kleinere wisselwerkplekken dichtbij de woonplaats van haar ambtenaren. Volgens Vangampelaere zijn ook onze bedrijven en hun medewerkers klaar voor deze omwenteling. Het ziet er alvast aanlokkelijk uit: op maandag en dinsdag je intrek nemen in een kantoor afgestemd op je klantenportfolio, op woensdag op een steenworp van de kindercrèche, donderdag de wekelijkse meeting met de collega s op de hoofdzetel en vrijdag werk je dan weer dichtbij huis én in de buurt van je favoriete supermarkt. Wég urenlange files. Vangampelaere: Ecologie en het welzijn van mensen zijn redenen om het gebruik van mobiele werkplekken te promoten. De nieuwe technologieën bieden ons nu die mogelijkheid. Desk sharing vraagt enkel een andere mentaliteit: mijn job is waar mijn laptop staat. Internetreservatie Het Green Desk Network is een digitaal onlineplatform voor de tijdelijke boeking van één of meer kantoorruimtes, krek hetzelfde als de internetreservatie van een hotelkamer. Vangampelaere en Vivey twitterden er recent nog op los om af te tasten op welke belangstelling hun concept kon rekenen bij ondernemers. De tweet klonk niet in dovemansoren bij een aantal businesscentra die kantoorfaciliteiten aanbieden in Hasselt, Antwerpen, Gent en Kortrijk. Geoffroy Speybrouck, managing director Parkoffice: In de war for talent scoort een bedrijf met hoofdzetel in Brussel als aantrekkelijke werkgever wanneer zijn kaderleden uit Roeselare of Hasselt niet per se richting hoofdstad moeten pendelen. Een job close to home maakt deel uit van het verloningspakket. Via het Green Desk Network boeken flexworkers of telewerkers niet alleen hun tijdelijk kantoor, voor hij s avonds zijn laptop dichtklapt, kent de nomad zijn wisselwerkplek een rating toe. Daarna maakt hij de wisselwerkplek weer leeg, want green desk rijmt op clean desk. Desk sharing: pro s en con s + De hogere bezettingsgraad van een kantoor werkt kostenbesparend. Huurkost, aankoop kantoormeubilair, energie, onderhoud worden gedeeld door meer gebruikers. + Medewerkers opereren dichter van huis en dichter van de klant: lagere vervoerkost voor de organisatie, minder stress voor de medewerkers. + De ecologische voet van het bedrijf verkleint: wisselwerkplekken zijn fileverdunners. + De factor tijd: medewerkers brengen minder tijd door achter het stuur en meer op kantoor, bij de klant, de leverancier of thuis. - De werkgever ziet zijn medewerkers niet verzameld op één locatie. - Contact onderhouden met het hoofdwartier en het team vormt een uitdaging. - Geen mogelijkheid om je werkplek te personaliseren (foto s, persoonlijke spullen).

10 Rand gevallen Lunch overslaan kost bakken geld Werknemers die de lunch overslaan, zijn niet alleen ongezond bezig, hun arbeidsethos kost het bedrijfsleven ook nog eens bakken met geld. Dat meldt De Telegraaf. Alleen al in Groot-Brittannië kost het doorwerken zonder lunch het bedrijfsleven dagelijks 50 miljoen pond door verlies van concentratie en arbeidsproductiviteit, zo becijferde zorgverzekeraar Bupa. Volgens het onderzoek neemt slechts 30 procent van de werknemers de tijd voor een lunchpauze, de rest zit vastgeklonken aan zijn bureau. Ruim een derde van de ondervraagden zegt flinke druk te ervaren van de manager, die wil dat zijn team doorwerkt, terwijl nog eens de helft van de werknemers eigen beweging de lunchbreak overslaat, gewoon omdat de hoeveelheid werk die er nog ligt, een onderbreking niet toelaat. Slechts 13 procent slaagt er dagelijks in om een uurtje met lunchpauze te gaan. Toch zouden managers er verstandig aan doen om hun personeel te stimuleren hun boterhammen niet achter het bureau maar in de kantine of buiten in de zon op te eten. Want de lunch overslaan zorgt volgens de onderzoekers voor een productiviteitsverlies van minstens 40 minuten per dag. Ook hebben mensen die geen pauze nemen, meer fysieke klachten, zoals hoofdpijn, stijve gewrichten en geïrriteerde ogen. Ze hebben bovendien meer stress en zijn vaker gedemotiveerd. Startloon Silicon Valley bedraagt dollar Volgens waarnemers is de strijd voor nieuwe medewerkers in Silicon Valley meer dan een decennium niet zo erg geweest als vandaag. Daardoor swingen de lonen opnieuw de pan uit. Google betaalt pas afgestudeerde computerwetenschappers een jaarsalaris van tot dollar, merkt The New York Times op. Dat is dollar meer dan enkele jaren geleden. Het gemiddelde startloon in Silicon Valley bedraagt dollar. Klassieke extra s zoals gratis maaltijden, busvervoer of aandelenopties volstaan niet meer om nieuw talent aan te trekken. En dus springen bedrijven in de Valley steeds creatiever om met hun verloningspaketten. Sommige beloven een gratis tablet-computer, andere bieden een abonnement bij de kapper aan. Er zijn zelfs werkgevers die toestaan dat medewerkers hun hond mee naar kantoor brengen. Ook bijzonder: een opleiding om later zelf een bedrijf te kunnen starten, inclusief begeleiding in de zoektocht naar durfkapitaal. Rekruteerders zeggen dat één op de drie ingenieurs die worden benaderd naar financiering voor een eigen bedrijf vragen in plaats van naar een job. Daardoor wordt het steeds moeilijker om nog werknemers te vinden. Veel bedrijven trekken dan ook mensen aan met de belofte hen later naar een eigen start-up te begeleiden. Bedrijfsuitje prima, mits er een borrel is Bijna de helft van de Nederlandse werknemers heeft nooit een bedrijfsuitje. Degenen die dit wel hebben, klagen er massaal over. De meeste werknemers geven de voorkeur aan een sportief uitje. Dat blijkt uit onderzoek van NationaleVacaturebank.nl bij respondenten. Een kwart maakt het soort bedrijfsuitje niet uit, als er maar een borrel is. Volgens Marc Borgman van NationaleVacaturebank.nl doen werkgevers er verstandig aan na afloop een borrel te organiseren. Dan heb je het beste bedrijfsuitje te pakken. Ontevredenheid over de geplande uitstap wordt vooral vooraf geuit (43%). Twaalf procent klaagt na afloop. (wv) Ivan Put BEROEPSGEHEIM Tony Le Duc, foodfotograaf/uitgever et moet halverwege de ja- 80 geweest zijn, bij de Hren opstart van het lifestyleblad Weekend Knack. Om de zes pagina s gastronomie te vullen, werd ik gekoppeld aan culinaire journalist Pieter Van Doveren. Vermits ik thuis was in stillevens en portretten, vond men mij de geknipte man voor de job. Het was toen al duidelijk dat nieuwsfotografie niet mijn ding was. Ik ben daar te traag voor. De foodfotografie was toen nog braakliggend terrein. Buiten de kookfiches in Libelle was er niets. In Nederland had je Avenue, dat heel voorzichtige pogingen deed om gerechten in beeld te brengen. Dat waren heel brave registraties. Het gerecht fotograferen op een bord, precies zoals de chef het heeft klaargemaakt, vond ik al snel te saai. Omdat het enkel draait om de creatie van een ander, ben je dan eerder reprograaf dan fotograaf. Godslastering Gelukkig kreeg ik van de bladen die mij engageerden carte blanche om te experimenteren. Ik ging op zoek naar andere invalshoeken en manieren van belichting. Ik koos voor gestructureerde ondergronden en ontwikkelde nieuwe technieken, waarvoor ik de inspiratie in het buitenland haalde. Door met glasplaten te werken, kon ik heel verschillende sferen creëren. De ene keer een fris en broeierig licht, de andere keer intimistisch en barok. Het barokke licht haalde ik bij de Vlaamse Primitieven en de oude Hollandse meesters. Voor de lijnen en kleurschakeringen keek ik naar de abstracte doeken van Tapiès. Ook het wilde en ongeordende van Warhol probeerde ik naar culinaire beelden te vertalen. De schilderkunst beïnvloedde me méér dan andere fotografie. Omdat de culinaire wereld toen nog oerconservatief was, werd wat ik met eten deed soms als godslastering beschouwd. Dat leidde tot discussies. Ik heb veel geduld aan de dag moeten leggen om opdrachtgevers uit de voedingsindustrie mijn bedoelingen uit te leggen. Het duurde even voor ik hun vertrouwen won. Teruggetrokken Vandaag staat de foodfotografie helaas weer stil. Iedereen doet hetzelfde, terwijl ik me blijf afvragen of het toch nog anders kan. Dat is de reden waarom ik me momenteel een beetje uit het vak heb teruggetrokken. Ik doe dit jaar slechts één groot, internationaal project met Sergio Herman. Intussen kijk ik goed rond. In 2003 besloot ik mijn conceptuele aanpak ook in het uitgeven toe te passen. Ik startte de kleine uitgeverij Minestrone, opnieuw met als doel het verschil te maken. Een project als De Brooddoos (boek vol brooddoos-tips, red.) heeft een verhaal en integreert verschillende media. Dat lijkt me interessanter dan het zoveelste gewone boekje over pakweg salades op de markt te gooien. Ik kom uit een familie van zelfstandigen. Het gevolg is, denk ik, dat ik over een gezonde mix van creatief buikgevoel en commerciële feeling beschik. (pvd) Nog tot 5 juni loopt de tentoonstelling Hungry Eyes, met werk van Tony Le Duc, in het FotoMuseum in Antwerpen. Het wilde van Warhol probeerde ik naar culinaire beelden te vertalen

11 10 11 MIJN LOON Wat doe je voor job? Sinds vijf weken werk ik in een tweedehandskledingwinkel in Brussel. Think Twice is een Finse tweedehandsketen en heeft nog maar net een winkel in onze hoofdstad geopend. We verkopen originele kleding uit de jaren 60, 70, 80 en 90 aan heel goedkope prijzen. Doe je je job graag? Ik leer veel bij, mijn Frans is al verbeterd door enkele weken in onze Brusselse winkel te werken. Ik vind het ook fijn dat ik met mijn werk een goed doel steun. Afgeschreven kledingstukken worden verzameld in containers van de organisatie Humana. Daarna vertrekt alles naar Litouwen. Daar wordt de kledij gesorteerd. Wat niet meer verkoopbaar is, wordt weggeschonken. De rest gaat naar de vintagewinkels en familieshops SASKIA BARZ (28), GENT Beroep: verkoopster in tweedehandskledingwinkel Privé: samenwonend, geen kinderen Brutoloon: ongeveer euro Extra: korting op de aankoop van kledij Wat vind je van je inkomen? Hiervoor heb ik in een bloemenwinkel gewerkt. Nu verdien ik meer per uur, en moet ik minder uren doen. Dat laatste is mooi meegenomen. En ik krijg korting op de kleren die ik in onze winkel koop. Spaar je? Ik geef te veel geld uit, sparen is dan moeilijk. Let je meer op je centen door de crisis? Ik heb werk, dan voel je de crisis niet echt. Waar kan je echt geen geld aan geven? Aan juwelen, want die maak ik zelf. Waar geef je met plezier geld aan uit? Aan reizen. Ik ben al op veel plaatsen geweest: Thailand, Marokko... Al staat er momenteel geen nieuwe grote reis op de planning. Ook cd s koop ik regelmatig. Wat zou je doen als je de lotto wint? Reizen en kindjes krijgen. (mr) LUNCHTIME Hippe mengelmoes ***** Een uitgebreide kaart of fijnzinnig menu moet je hier niet komen zoeken, maar wie zijn hart wil ophalen aan een sympathieke lunch in een trendy kader kan wel terecht in de Walvis, gelegen op de hoek van de Dansaertstraat en de Vlaamse Steenweg. Veel hippe Vlamingen hier, maar ook een boel authentieke Brusselaars, nieuwe Belgen en immigranten. De Walvis staat bekend als een ontmoetingsplaats voor alle gemeenschappen. Hier eet je rond het middaguur of s avonds lekkere broodjes, croque-monsieurs of salades. Brood is er onder andere te krijgen met kaas of hesp, met huisgemaakte houmous of vleesbrood en met geitenkaas en honing of brie en peren (4 à 5 euro). Voor 10 euro heb je een salade met tomaat en mozarella of met warme, gegrilde geitenkaas, honing en appeltjes. De Walvis presenteert ook een dagsoep en een dagschotel, vandaag respectievelijk preisoep en een vegetarisch warm taartje met paprika en prei. Het gegrild broodje van de week is belegd met feta, tapenade van paprika en Italiaanse ham. Van het begrip tapas wordt er dan weer een erg brede definitie gehanteerd. Ze zijn er in de vorm van chips, notjes, een portie kaas, olijven en ballekes van het huis. Bioboterhammen Omdat mijn honger groter is dan wat soep of brood kunnen stillen, kies ik voor een traditionele lasagne. Het eetcafé heeft namelijk ook een (zeer beperkt) aanbod aan pasta s. De lasagne smaakt zoals een fatsoenlijke lasagne hoort te smaken en gaat vergezeld van een mandje met flink wat brood. Bij mooi weer kan al dat lekkers genuttigd worden op het grote terras, dat door zijn westelijke ligging tot laat op de avond kan genieten van zonlicht. Vroege vogels kunnen dan weer in de Walvis terecht voor een ontbijtje met bioboterhammen, koffiekoeken, choco, confituur en omelet. Het café biedt heel wat ruimte rond de centraal opgestelde toog die is afgezet met golfplaten. s Avonds vinden er in de Walvis vaak optredens of dj-sets plaats. Ook de Brusselse caféconcerten van Stoemp! vinden hier af en toe onderdak. Zo sluit Stoemp! op 7 juni haar voorjaarsprogramma af in de Walvis met Nele Needs A Holiday en Guido Belcanto. (mo) Café Walvis Antoine Dansaertstraat Brussel jobat.be/lunchtime

12 ZORG Vrijwilligers zorgen voor een aangenamer verblijf Tekst: Barbara Vandenbussche 2011 is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. In Vlaanderen alleen al zetten duizenden mensen zich in als vrijwilliger in de zorg en andere sectoren. Ook al doen ze enkel kleine aanvullende taken, ze spelen een cruciale rol, zegt Liliane Krokaert van Present Caritas vrijwilligerswerk. Mochten alle vrijwilligers in Vlaanderen een maand lang niet meer komen, er zou een ernstig probleem zijn Liliane Krokaert, Caritas ondersteunt en begeleidt vrijwilligers die er zelf voor kiezen zich belangeloos in te zetten in de re- Present sidentiële zorgsector en biedt hen een verzekering en vorming, vertelt Liliane Krokaert, die nationaal coördinator is bij Present. Je vindt dus vrijwilligers in ziekenhuizen, in de palliatieve eenheden, woonzorgcentra, psychiatrische centra en ziekenhuizen en allerlei woonvormen voor mensen met een handicap. Daarnaast heeft Present ook een jongerenwerking die jongeren onder meer aanmoedigt één week van hun vakantie te besteden aan vrijwilligerswerk. In principe vraagt Present in ziekenhuizen een engagement van een halve dag per week. In andere voorzieningen is dat soms minder omdat die structuren anders zijn. In rusthuizen bijvoorbeeld, hangt dat af van de activiteiten. De vrijwilligers houden zich dan voornamelijk bezig met kleine aanvullende taken, die het verblijf van de patiënt of bewoner in de voorziening prettiger moeten maken. Het gaat er dus om de zorgvrager een meerwaarde te bieden; wat ze doen mag nooit personeelsvervangend zijn, zegt Liliane Krokaert. Mee op uitstap Zo helpen vrijwilligers bij het onthaal in het ziekenhuis. Aan de receptie zit een personeelslid, maar zij lopen even mee met bezoekers om hen de juiste weg te tonen. Op de diensten zelf brengen ze bijvoorbeeld koffie rond, vooral om contacten te leggen met de bewoners zodat ze nadien makkelijker een bezoekje kunnen brengen, of ze gaan mee op uitstap, helpen bij animatie... Op een palliatieve eenheid doen vrijwilligers wel andere dingen. Ze zijn er vaak bezig met het eten, omdat er veel aandacht wordt besteed aan de presentatie van de maaltijden, het aanbieden van de maaltijden op ongewone momenten enzovoort. Ze hebben er meer aandacht voor de opvang van de familie, brengen koffie en zijn er vooral gewoon voor de mensen, legt Liliane Krokaert uit. Vrijwilligers zorgen er dus voor dat het verblijf in de zorgvoorzieningen aangenamer is, maar het basisidee is dat het moet kunnen draaien zonder vrijwilligerswerk. Toch denk ik dat, mochten alle vrijwilligers in Vlaanderen een maand lang niet meer komen, er een ernstig probleem zou zijn, meent Liliane Krokaert. Uiteraard is de basiszorg er ook wel zonder hen, en er zijn ook centra zonder vrijwilligers, maar eens zo n groep daar is, daar helpt en kleine dingen doet, ga je er wel op rekenen. Vaak vijftigplussers Wie als vrijwilliger wil helpen via Present, moet in de eerste plaats respect hebben voor de cliënt, zijn familie, bezittingen en omgeving, zegt Liliane Krokaert. Je moet ook actief kunnen luisteren en echt in gesprek gaan met de mensen. Verder speelt natuurlijk de discretieplicht en het beroepsgeheim, de grenzen kennen van de zorgvrager maar ook van jezelf, en tot slot ook oog hebben voor de zelfredzaamheid van mensen. De grootste groep vrijwilligers zijn vijftigplussers. De meesten zijn tussen de vijftig en de zeventig jaar oud, maar ook tachtigers zetten zich graag nog in. Heel wat van hen zijn nog erg dynamisch, voelen zich goed, en gaan graag op bezoek bij mensen in het ziekenhuis of wooncentrum. Een heleboel mensen kiezen voor vrijwilligers- werk wanneer hun leven wat rustiger wordt en de kinderen het huis uit zijn. Zo n zeventig procent van de vrijwilligers zijn vrouwen, maar bij de mannen zijn er ook heel wat die na hun pensioen of brugpensioen toch nog iets anders willen doen. Meestal is de sociale motivatie - iets betekenen voor de maatschappij - de belangrijkste. Op palliatieve bijvoorbeeld helpen heel wat mensen die ervaringen hebben gehad met een overlijden in de familie. In een rusthuis komen mensen meestal omwille van een familielid, en dan blijven ze soms komen na het overlijden ervan. Ook het sociale contact kan een belangrijke drijfveer zijn. Mensen willen zich engageren voor anderen, en - zelfs als dat niet de eerste bedoeling was - ze krijgen er heel wat voor terug.

13 COLUMN JOBAT.BE/COLUMN Renaissance Zoveel spontane solidariteit Mijn echtgenote was jarenlang vrijwilligster in een woon- en zorgcentrum in de buurt, en haar verhalen spraken me erg aan, vertelt Eric Van Wanzeele. Na zijn pensioen, nu zeven jaar geleden, besloot de voormalige rijkswachter zich als vrijwilliger in te zetten in wzc Sint-Jozef in Gent. Mijn vrouw bezocht mensen die geen familie hadden of amper bezocht werden. Dat waren trieste verhalen over vereenzaming, en ik besloot hetzelfde te doen van zodra ik meer tijd had. Elke week gaat Eric naar het dagcentrum voor mensen met Alzheimer of een beperkte mobiliteit. We praten dan wat bij een kopje koffie, spelen gezelschapsspelletjes, gaan al eens wandelen Voor velen van hen is dat de enige uitstap die ze doen, en soms blijven we babbelen tot ze opgehaald worden. Het personeel zet zich iedere dag opnieuw ten volle in voor die mensen, maar zij hebben hun werk, en bovendien zijn wij eens een ander gezicht. Het sociale principe is voor mij heel belangrijk. Als je naar het nieuws kijkt, zie je de mens als een wolf, maar in ziekenhuizen, rusthuizen, verenigingen is er zoveel spontane solidariteit. Er eens zijn voor de zwakke medemens zijn, is een engagement dat ik graag opneem. Vind jouw job in de Zorgsector vanaf blz.16 Mijn werkgever vond dat het tijd was voor de Week van de Diversiteit. Er waren dansjes, fototentoonstellingen en vlees in deegflapjes. Mocht de multiculturele smeltkroes ooit een feit worden, dan zal dat gebeuren dankzij in deeg omhulde hapjes. Van Rusland tot Suriname, iedereen houdt van een klef, zwaar jasje om zijn paddenstoelen of gehakt. De wereldvrede zal als een loempia zijn of zij zal niet zijn. Behalve de suikerspinlimonade en muntthee van het Marokkaanse contigent was er ook bier uit een voormalige Hollandse kolonie. Er gebeurt iets als Nederlandse ambtenaren alcohol gebruiken buiten de daarvoor bestemde context van avonduren of café. Wie een glas wijn of een pint bij de lunch neemt, wordt aangekeken alsof hij tegen zijn auto staat te plassen als hij zijn kinderen moet ophalen bij de schoolpoort. Maar ach, het eerste voorjaarszonnetje was gesignaleerd, er klonk muziek uit nog een andere voormalige kolonie en het was toch al vier uur, dus een biertje kon wel. Bovendien was de hete saus bij de flapjes toch net iets pittiger dan verwacht. Bier voor vijven maakt dit slag mensen net iets sneller dronken dan de hoeveelheid alcohol doet rechtvaardigen. Zoals pubers een lachkick krijgen van een sigaret met oregano, zo was een halfje Parbo-bier al genoeg om de gilletjes de hoogte in te laten gaan en het fatsoen naar beneden. Tot overmaat van gezelligheid werd er een dansje gewaagd. Ik vond het allemaal best - weer een middagje minder werken - en zag alleen op tegen het educatieve momentje dat later die week zou volgen. Een aardige man van human resources zou ons namelijk onderhouden over culturele verschillen op de werkvloer en hoe daarmee om te gaan. De opvoeder in kwestie beschikt over een wereldkennis die renaissancistisch is te noemen. Sekseverschillen, multiculturaliteit, generatiekloof of religieuze bruggen slaan, u noemt het, hij heeft er een praatje over klaar. Zo eens in de twee maanden ontruimen we voor hem de vergaderruimte. Vervolgens tekent hij het flipboard vol met immer hetzelfde driehoeksdiagram. Alleen wat bij de hoeken staat, verschilt per sessie. De bijeenkomst aangaande diversiteit was een moetje voor onze afdeling. De enige niet-nederlander op onze roomblanke afdeling, was ikzelf. En een Vlaming die al een derde van zijn leven in Nederland woont, kan bezwaarlijk nog in aanmerking komen voor een subsidiepotje. Maar enfin, we waren alweer anderhalf uur van onze telefoons vandaan. Bovendien keken we wel uit de hr-man voor het hoofd stoten. Een jaar geleden, melig van het vele flipboarden, hadden we hem eens opgebeld waar hij bleef. Er was geen vergadering gepland maar toch zaten we allemaal op hem te wachten. Een streepje kantoorhumor van onzentwege. Na een halfuur kwam hij aanzetten, licht bezweet en ietwat verstoord. Hij keek even rond en tot onze verbijstering begon hij een heel betoog over het belang van recycleren.een gloedvolle speech die hij een week later woordelijk voor ons herhaalde. De Week van de Planeet was aangebroken. Thomas Blondeau werkt voor het Leids Universitair weekblad Mare. Vorig jaar verscheen zijn tweede roman Donderhart. Om de beurt schrijven hij en Ruth Lasters de werkweek van zich af.

14 Ik realiseer mijn droom, ik word zelfstandige en start mijn onderneming. Wie helpt mij? Groep S & het ondernemingsloket FORMALIS! Mijn droom wordt werkelijkheid, ik werf een medewerker aan. Wie helpt mij? GROEP S Sociaal Secretariaat! Ik leid mijn bedrijf met succes. Hoe doe ik dat? Samen met GROEP S Sociaal Secretariaat. Groep S Sociaal Secretariaat Het sociaal secretariaat waarop U kunt rekenen!

15 zoveel talent Stad Gent stelt mensen tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. Maak ook jij binnenkort deel uit van dit team? arbeidspsycholoog m/v statutair Dienst Rekrutering & Selectie Departement Personeel & Organisatie Jouw functie: je organiseert en voert selectieprocedures uit met het oog op de optimale invulling van de vacatures van Stad Gent. Je bent verantwoordelijk voor de planning, de inhoudelijke en juridisch-procedurele opvolging en de uitvoering van de procedures die jou worden toegewezen. Door middel van diverse selectietools kom je tot een gemotiveerd beeld van de competenties van kandidaten. Je werkt hiervoor nauw samen met de interne klant. Voorwaarden: masterdiploma psychologie, optie arbeids- en organisatiepsychologie of optie bedrijfspsychologie en personeelsbeleid boekhouder m/v statutair diverse diensten Jouw functie: je coördineert of voert opdrachten uit m.b.t. financiën. Je krijgt de kans je te verdiepen in de financiële processen van Stad Gent. Vanuit jouw expertise adviseer je collega s en vertaal je financiële richtlijnen en procedures naar hun werkdomein. Naargelang je werkplek is het correct verzorgen van de financiële stromen van de dienst of het uitbouwen van de werkmethodieken en boekhoudkundige systemen één van jouw kerntaken. Voorwaarden: bachelordiploma bedrijfsmanagement afstudeerrichting accountancy- fiscaliteit Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent controleur milieutoezicht m/v contractueel Dienst Milieutoezicht Departement Milieu, Groen & Gezondheid Jouw functie: je behandelt milieuklachten. Je onderzoekt de klachten zowel administratief als ter plaatse. Indien je inbreuken op de milieuwetgeving vaststelt, volg je die strafrechtelijk en administratief op. Daarnaast werk je proactieve toezichtsprojecten uit. Hierbij inventariseer je te controleren bedrijven, voer je controles uit en volg je deze op. Voorwaarden: bachelordiploma biotechniek, milieumanagement, chemie of milieu zorg op moment van aanwerving: rijbewijs B (handgeschakeld) bereid om opleidingen te volgen voor rol als toezichthouder en GAS-vaststeller Ons aanbod: een job in Gent met glijdende werkuren afwisselende taakinhoud, diverse contacten en autonomie voor controleur en boekhouder: brutostartloon van 2 207,87 euro per maand voor arbeidspsycholoog: brutostartloon van 2 759,84 euro per maand eventueel meerekenen van relevante anciënniteit extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidingsmogelijkheden gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding Interesse? surf naar en lees alle informatie over de functies, voorwaarden en selectieprocedures solliciteer online ten laatste op 19 april 2011 voor controleur, ten laatste op 26 april 2011 voor boekhouder en arbeidspsycholoog Stad Gent selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid naargelang leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.

16 Jobs in de zorgsector De zorgsector is continu op zoek naar gemotiveerde medewerkers, zowel voor patiëntenzorg als voor algemene diensten. Zoek je een nieuwe baan waar je met jouw kennis en ervaring een belangrijke bijdrage kunt leveren? Of ben je op zoek naar een andere uitdaging? Ontdek jouw nieuwe job in de zorg op volgende pagina s! Surf ook naar voor nog meer functies Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

17 In een woonzorgcentrum of thuis bij mensen? Je werkt altijd dicht bij huis. Zorgbedrijf Antwerpen. Een job dicht bij huis. Met 17 woonzorgcentra, een gamma thuisdiensten, 2600 serviceflats en 40 dienstencentra is Zorgbedrijf Antwerpen een van de grootste werkgevers in de Vlaamse zorgsector. Met vestigingen over heel de stad vind je er een job dicht bij huis. We hebben heel wat vacatures, zodat je altijd spontaan kunt solliciteren. Bovendien zoeken we op verschillende plaatsen zorgkundigen, verpleegkundigen en hoofdverpleegkundigen. Zorgkundige voor Thuiszorg Regio Antwerpen Zuid Je volgde een beroepsopleiding verzorging, eventueel deed je een bijkomend (zevende) specialisatiejaar. Of je volgde een opleiding verzorgende van korte duur, bijvoorbeeld via de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). Je hebt een visum zorgkundige. Verpleegkundige voor Woonzorgcentrum De Tol in Deurne Woonzorgcentrum Sint-Anna in Berchem Thuisverpleging Regio Antwerpen Zuid Je hebt een A2- of A1-diploma (bachelor) verpleegkunde. Hoofdverpleegkundige voor Woonzorgcentrum Vinck-Heymans in Antwerpen Voor hoofdverpleegkundige (niveau BV5) ben je in het bezit van een bachelor- of masterdiploma verpleegkunde of daarmee gelijkgesteld. Het bezitten van een diploma zorgmanager is een meerwaarde. Je hebt bij voorkeur 4 jaar relevante ervaring in de zorgsector. Een job die perfect in je leven past. Bij Zorgbedrijf Antwerpen zijn we graag flexibel. Omdat we weten dat onze klanten betere zorg krijgen als onze medewerkers zich goed voelen. Wij zorgen daarom ook voor: een bediendecontract met competitief salaris conform de ziekenhuisbarema s. werkzekerheid in een goede werksfeer met carrièremogelijkheden, ook voor niet-medische profielen. maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering of zes extra verlofdagen. valorisatie van relevante werkervaring. vorming en opleiding op maat tijdens de diensttijd. Een job voor jou? Mail je cv en motivatiebrief naar of stuur alles per post naar Zorgbedrijf Antwerpen, Werving & Selectie, Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen. Nog vragen? Mail, bel of surf naar en klik op Zorgbedrijf Antwerpen. Reageer nu: we hebben nog andere vacatures. We hebben nog meer vacatures dan de hier opgesomde. Heb je interesse voor een job in jouw buurt? Stuur nu al je cv en we contacteren je.

18 318 Jobs ZORGSECTOR in de AZ Sint-Lucas Gent is een modern, sociaal en vlot bereikbaar ziekenhuis in hartje Gent. Verspreid over 2 campussen bestrijkt het medisch aanbod nagenoeg alle specialismen en tal van subspecialismen. Het ziekenhuis telt 805 bedden, er werken 200 artsen en medewerkers. Daarmee behoort AZ Sint-Lucas tot de grootste werkgevers uit de regio. AZ Sint-Lucas dankt zijn kwaliteit aan de mensen die er werken. Wij kijken uit naar gemotiveerde collega's voor onderstaande functies (m/v): Dienstverantwoordelijke zorg Geriatrie Orthopedie UW FUNCTIE: u bent verantwoordelijk voor een patiëntgerichte en kwalitatieve verpleegkundige zorg, dit in overleg met de betrokken geneesheren u geeft op een participatieve wijze leiding aan een team van verpleegkundigen en logistieke medewerkers u staat in voor een motiverend personeelsbeleid met aandacht voor vorming en ontwikkeling van uw medewerkers u volgt de dienstroosterplanning op. UW PROFIEL: bachelor in de verpleegkunde een master of een bijkomende opleiding met betrekking tot leiding geven is een pluspunt enkele jaren werkervaring in een ziekenhuis. ONS AANBOD: een voltijdse functie met een contract van onbepaalde duur verloning volgens de ziekenhuisbarema's rekening houdend met uw relevante anciënniteit en aangevuld met een aantal extralegale voordelen. Verpleegkundigen of technologen medische beeldvorming NMR/ CT Conventionele medische beeldvorming Op zoek naar een boeiende job in een moderne hightech omgeving waar zowel het technische als menselijke aspect belangrijk is? Samen met 70 collega's en 10 artsen werkt u aan een kwalitatieve beeldvorming bij gehospitaliseerde en ambulante patiënten waarbij u gebruik maakt van de allernieuwste apparatuur. Verpleegkundigen op verschillende verpleegafdelingen in het palliatief support team Jobstudenten verpleegkunde Surf voor bijkomende informatie over deze en andere vacatures naar onze website en solliciteer online. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde is een van de belangrijkste instellingen ter wereld voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening in de tropische geneeskunde en de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Het ITG werkt voor haar missie wereldwijd samen met vele wetenschappelijke instellingen, overheden en organisaties. Het ITG is op zoek naar (m/v) Verpleegkundige - Klinische trials Opdracht: U bent verantwoordelijk voor de praktische organisatie en administratie van de klinische trials. U bent het aanspreekpunt voor sponsors en de verschillende diensten van het ITG en staat in voor de budgetopvolging. Profiel: U hebt een diploma Bachelor/Graduaat verpleegkunde. U hebt kennis en/of ervaring met klinische trials en Good Clinical Practice. Een goede technische en wetenschappelijke kennis van HIV en kennis van antivirale behandeling zijn een pluspunt. Wij bieden een contract van 1 jaar met uitzicht op verlenging. Solliciteren voor 14 april Projectmedewerker - Kwaliteitsdienst Opdracht: U zorgt mee voor de verdere implementatie van een integraal kwaliteitssysteem. Meer specifiek staat u in voor de onderzoekslaboratoria. U bent het aanspreekpunt voor de verschillende departementen voor wat betreft kwaliteitszorg. U werkt pro-actief de nodige verbeteringen uit aan bestaande processen of procedures. U voert ook een aantal administratieve taken uit. Profiel: Een Master diploma in een wetenschappelijke richting. U hebt voeling met kwaliteit en enkele jaren ervaring in een kwaliteitskritisch laboratorium of productieomgeving. U hebt bij voorkeur kennis en praktijkervaring met G(C)LP richtlijnen en kunt werken in kwaliteitskritische (onderzoeks)laboratoria. Wij bieden een contract van onbepaalde duur. Solliciteren voor 14 april Departementsbeheerder Opdracht: U beheert en coördineert de administratieve en financiële activiteiten van het departement en treedt op als diensthoofd van het administratieve personeel. U ondersteunt het departementshoofd en de overige departementsleden bij communicatie, budgeten projectopvolging. Profiel: Een relevant Master diploma of gelijkwaardig door ervaring. U beschikt over min. 5 jaar ervaring in het beheer van financiële, personele en logistieke middelen. U hebt een goede kennis van management en procedures, bent een leidinggevend type en een teamplayer. Wij bieden een contract van onbepaalde duur. Solliciteren voor 15 april NOG VRAGEN? Neem contact op met Els Van Hoorde, medewerker werving & selectie, op het nummer Uitgebreide informatie over deze en andere vacatures vindt u op onze website Instituut voor Tropische Geneeskunde, Nationalestraat 155, 2000 Antwerpen Tel: +32 (3) Fax: +32 (3) Betrouwbare zorg, daar gaan we voor. Betaal ik belastingen op mijn bedrijfswagen? Je vindt het op

19 Jobs ZORGSECTOR 3 in de 19 GROEP KVLV STAAT VOOR DIENSTVERLENING IN DE ZORG. Diensthoofd werving & selectie Met meer dan enthousiaste medewerkers, met hoofdzetel in de regio Leuven, en met cliënten van 0 tot 100 jaar in heel Vlaanderen. Groep KVLV biedt werk in een vriendelijke en open sfeer met een degelijke verloning, extralegale voordelen en veel mogelijkheden in combinatie arbeid en gezin. Landelijke Thuiszorg helpt thuis zorgbehoevenden en kraamgezinnen met een team van verzorgenden. Landelijk Dienstencoöperatief poetst en strijkt aan huis met huishoudhulpen. Bij Landelijke Kinderopvang vangen onthaalouders en 700 kinderbegeleidsters kindjes op van 0 tot 12 jaar. Bij KVLV, organiseren 100 hoog geschoolde personeelsleden jaarlijks meer dan activiteiten voor de leden. Ons Zorgnetwerk, Zorg-Saam en Steunpunt Groene Zorg vervolledigen Groep KVLV. Ter versterking van de afdeling werving en selectie zijn zij momenteel op zoek naar een m/v: Functie: Als coach van 7 selectiemedewerkers vul je samen met je team de selectienoden van Groep KVLV in. Je volgt nieuwe trends inzake rekrutering- en selectietechnieken en implementeert die met het oog op optimalisatie van de eigen instrumenten. Profiel: Je bent gebeten door rekrutering, selectie en competentiemanagement en hebt hieromtrent een expertise opgebouwd. Je hebt ervaring als leidinggevende, een visie die je kan verdedigen. Je kan veranderingen implementeren. Je bent kandidaat- en klantgericht. Ervaring in de zorgsector is een troef. Wij bieden: Een uitdagende functie waarin jouw zin voor initiatief een belangrijke rol zal spelen in de selectieactiviteiten. Een boeiende werkomgeving met een sterk sociaal engagement. Een interessante verloning en extralegale voordelen. Geprikkeld? Solliciteer via tik je kerngegevens in en voeg er meteen jouw volledige cv aan toe of mail jouw cv naar Wens je meer informatie, contacteer dan Olivia Cardinaels op het nummer 016/ Deze opdracht loopt exclusief via Kern Selection. Kern Selection. Voor de juiste mensen. VG. 486/BO Hasselt Gent Brussel Louvain-la-Neuve Wilrijk Leuven Roeselare Het Ziekenhuis voor Geriatrische Revalidatie van Sint-Lambrechts-Woluwe werft aan voor zijn G-ziekenhuisbedden een (m/v) HOOFD- VERPLEEGKUNDIGE Functievereisten: diploma gegradueerd verpleegkundige/bachelor in verpleegkunde bijkomende opleiding in leidinggeven of licentie in ziekenhuiswetenschappen/master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering nuttige professionele ervaring belangstelling voor de bejaarden in een multidisciplinaire visie persoonlijk dynamisme en organisatorische capaciteiten. De sollicitatiebrieven, die vertrouwelijk zullen blijven, dienen geadresseerd te worden aan dhr D. MINNAERT, Directeur van het Departement Verpleegkunde, Ziekenhuis voor Geriatrische Revalidatie, Karrestraat 27, 1200 BRUSSEL Rust- en verzorgingstehuis Molenkouter is een erkend huis dat 76 valide, mindervalide en zorgbehoevende bejaarde bewoners kan huisvesten in een aangepaste infrastructuur, gelegen temidden in een groene omgeving HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (m/v) WZC Molenkouter JOUW TAAK In deze functie bent u verantwoordelijk voor de vlotte organisatie van het dagelijks werk, het bewaken van een kwaliteitsvolle, individuele zorg voor elke bewoner, het coachen van de teamleden, en het permanent zoeken naar mogelijke verbetering in de kwaliteit van zorg. U werkt nauw samen met de directie, collega hoofdverpleegkundige en andere afdelingshoofden. WIJ BIEDEN voltijds contract voor onbepaalde duur met perspectief op vaste benoeming bruto jaarloon volgens barema BV5 ( 33421, ,60) maaltijdcheques ( 6,00 per gewerkte dag) gratis hospitalisatieverzekering overname openbare en privéanciënniteit bespreekbaar haard- of standplaatsvergoeding WIJ VRAGEN Je bent bachelor in de verpleegkunde (A1). Je hebt minstens vier jaar beroepservaring als bachelor verpleegkundige in de gezondheidszorg. Je hebt met gunstig gevolg een kaderopleiding voor hoofdverpleegkundige gevolgd (2-jarige cyclus) of bezit een licentie in de ziekenhuiswetenschappen. INTERESSE? Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur met CV en kopie diploma schriftelijk overmaken voor 30 april 2011 t.a.v. OCMW personeelsdienst, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen, of per mail Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met Dhr. Luc Van Hecke op het nummer 052/

20 320 Jobs ZORGSECTOR in de beroepskrachten gezocht in de zorgsector Bijlage bij Het Nieuwsblad van 10 november 2010 Werken in de zorgsector focus WIJ HEBBEN ER GOESTING* IN. JIJ OOK? Kom dan naar onze JOBHAPPENING Donderdag 28 april tussen 16 en 19 uur UZ Brussel - Campus Jette - Hoofdingang i.s.m. GRATIS MAGAZINE BIJ HET NIEUWSBLAD VAN 12 MEI VERPLEEGKUNDE ZIT IN DE LIFT: lage lonen in de verpleegkunde zijn verleden tijd THUISVERPLEEGKUNDE: een ijzersterke combinatie van autonomie en teamwerk WOONZORGCENTRA: geen vergrijzing, maar een verzilvering van de maatschappij Wie komt maakt kans op het winnen van een ipad 2! Graag vooraf inschrijven op maar dit is geen must beroepskrachten gezocht in de gezondheidszorg MAAK KANS OP EEN ipad 2 * Goesting is een woord dat we in het Universitair Ziekenhuis Brussel graag horen. Het omvat zoveel meer dan iets graag willen doen. Goesting om ergens aan te bouwen bijvoorbeeld, of goesting om erin te vliegen. Het UZ Brussel is immers niet zomaar een ziekenhuis. VERPLEEGKUNDIGE HR APOTHEEK INGENIEUR MANAGEMENT ASSISTENT JAVA ONTWIKKELAAR MEDISCH LABORATORIUM- TECHNOLOOG KEUKEN / SCHOONMAAK / CAFETARIA Student, pas afgestudeerd of al aan het werk in een van deze richtingen? Van harte welkom! Voor meer info, mail naar of tel UZ Brussel - Laarbeeklaan Brussel Alle info over onze jobaanbiedingen vind je op Met andere woorden, een sector met toekomst. Maar wat zijn precies de uitdagingen? Welke zorgopleidingen zijn er? Wat zijn de doorgroeimogelijk heden en welk loon mag je verwachten? Kortom, is werken in de zorgsector iets voor jou? Je leest er alles over in Jobat Focus, een exclusief bewaarmagazine dat een compleet beeld schetst over werken in de zorgsector. Via de handige directory heb je meteen ook een volledig overzicht van alle ziekenhuizen, thuiszorgcentra en gespecialiseerde interimkantoren. Een must have voor zowel werknemers, toekomstige werknemers als werkgevers in de zorgsector. Op 12 mei als bijlage bij Het Nieuwsblad. Adverteren? Bent u actief in de zorgsector en op zoek naar medewerkers? Dan is onze special vooral ùw special. Bel uw Jobat sales contact op het nummer 02/ of via en reserveer uw advertentieruimte. Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

Geef je opleiding een STEM

Geef je opleiding een STEM Geef je opleiding een STEM Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen - Limburg 2011-2012 Onderzoek naar de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2011 worden 1 jaar lang gevolgd (tot

Nadere informatie

WERKBLADEN Seksuele intimidatie

WERKBLADEN Seksuele intimidatie WERKBLADEN Seksuele intimidatie 1 Waarom dit boekje? 1.1 Zet een rondje om het goede antwoord. Seksuele intimidatie komt vaak voor. Ja Nee Seksuele intimidatie komt weinig voor. Ja Nee Mannen worden vaker

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer. Tijd voor nieuwe HR-inzichten

Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer. Tijd voor nieuwe HR-inzichten Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer Tijd voor nieuwe HR-inzichten I. Opzet van het onderzoek Enquête bij 4.000 Belgen: face-to-face decision en opinion makers Representatieve quota-steekproef

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Inhoud. Over deze publicatie Doorstroom van vrouwen gaat niet vanzelf

Inhoud. Over deze publicatie Doorstroom van vrouwen gaat niet vanzelf Inhoud 3 4 8 12 16 20 Over deze publicatie Doorstroom van vrouwen gaat niet vanzelf Slecht zicht op de feiten De arbeidsparticipatie van vrouwen is de laatste tien jaar fors toegenomen. Grote kans dat

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector Luc Dekeyser, 2012 Talent groeit als je het ruimte geeft Groeit een goudvis

Nadere informatie

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN WAAROM DIT BOEKJE? Dit boekje gaat over seksuele intimidatie op het werk. Je hebt te maken met seksuele intimidatie als een collega je steeds aanraakt. Of steeds grapjes maakt over seks. Terwijl je dat

Nadere informatie

Loon naar werk of Antonio en Ali (Uit: Allemaal anders, allemaal gelijk) (Uit: Mensenrechteneducatie in NCZ)

Loon naar werk of Antonio en Ali (Uit: Allemaal anders, allemaal gelijk) (Uit: Mensenrechteneducatie in NCZ) Loon naar werk of Antonio en Ali (Uit: Allemaal anders, allemaal gelijk) (Uit: Mensenrechteneducatie in NCZ) Op onderstaande link vind je een leuk filmpje waarmee je deze methodiek over genderongelijkheid

Nadere informatie

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS DE FEITEN Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS Langer werken nodig Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob ACTUALITEIT Gino Verheyden ontslagen bij Panda's Lokeren

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag Thema Op het werk. Demet TV Lesbrief 8. De eerste werkdag Deze les gaat over de eerste werkdag. gaat voor het eerst werken bij een snoepfabriek. Hij komt binnen en maakt kennis met de chef. De chef vertelt

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers?

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? Gespecialiseerd boekhoudkundig of financieel personeel uitzenden is ons vak. Daarnaast adviseren en informeren wij bedrijven ook graag over verloning

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties Tess Poppe 26 maart 205 Inhoud DEEL I Knelpuntberoepen OCMW s... 2. Overzicht functies... 2.. Verpleegkundige... 3..2 Hoofdverpleegkundige...

Nadere informatie

Waarom volgen mensen avondschool?

Waarom volgen mensen avondschool? Waarom volgen mensen avondschool? Dagonderwijs is niets voor jou, want je werkt, je wil werken, je gezondheid laat het niet toe? Er kunnen veel redenen zijn waarom je wil studeren volgens een ritme dat

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten!

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten! 2 portfolio Lisa Van Damme Lisa Van Damme begon, geïnspireerd door sociaal geëngageerde fotografen, op 17-jarige leeftijd aan een studie fotografie. Voor haar is fotografie meer dan een doel; het is eerst

Nadere informatie

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2008. Aanvullende vragenlijst

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2008. Aanvullende vragenlijst RESP. NR. : 1 2 3 4 5 6 MULTI- HH NR.: 7 VERSIE 1 Europees Sociaal Onderzoek 2008 Aanvullende vragenlijst ALS U EEN MAN BENT, WILT U DAN VRAAG 1 BEANTWOORDEN? ALS U EEN VROUW BENT, WILT U DAN VRAAG 2 BEANTWOORDEN?

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Verslag werkgroep 6A: innovatie in de zorgberoepen Actie 1: e-learning E-learning wordt als waardevol aanzien: Flexpoint: Federgom organiseert tegenwoordig

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik).

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik). 1.16. Themagesprek A. Situering Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn opties? Wat is mijn actieplan? B. Gebruik 1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven

Nadere informatie

Link met het secundair onderwijs

Link met het secundair onderwijs Link met het secundair onderwijs 1. Instroomprojecten 'Tutoraat' en 'Klimop' De moeizame doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van kansarme en allochtone jongeren

Nadere informatie

Jobpoll: Hou jij van je job? Februari 2010, afgenomen bij 5.854 werkende Vlamingen -1-

Jobpoll: Hou jij van je job? Februari 2010, afgenomen bij 5.854 werkende Vlamingen -1- Jobpoll: Hou jij van je job? Februari 2010, afgenomen bij 5.854 werkende Vlamingen -1- Jobpoll: Hou jij van je job? Samengevat Ongeveer 7 op 10 werkende Vlamingen (67%) vindt dat zijn/haar job hen gelukkig

Nadere informatie

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen 7 Juli 2010 Stéphane THYS Coördinator Opzet van de presentatie Studenten in wetenschappelijke

Nadere informatie

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1.

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1. Kiezen Opwarmertje Een eigen keuze (Naar: Kiezels 10 e jaargang, nr. 5) Laat één jongere beginnen met het noemen van een drietal belangrijke zaken uit zijn leven, bijvoorbeeld iemand kiest scooter, voetbal

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Als je als persoon met een arbeidsbeperking op zoek gaat naar werk verloopt dit niet altijd van een leien dakje. In het kader van

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE Filip Van Laecke Raadgever Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Situatieschets social

Nadere informatie

Het koken en eten mag je zelf doen, maar ik begeleid je daarbij. Stap voor stap.

Het koken en eten mag je zelf doen, maar ik begeleid je daarbij. Stap voor stap. Het koken en eten mag je zelf doen, maar ik begeleid je daarbij. Stap voor stap. EET PALEO 3 Inhoudsopgave Inleiding 6 Mijn Paleo verhaal 8 De 7 stappen in het kort 12 Stap 1 Richt je op de praktijk 14

Nadere informatie

Angst om je job te verliezen

Angst om je job te verliezen Angst om je job te verliezen Redactioneel onderzoek 3.483 Vlamingen Afname enquête 20nov 30 nov 2009 Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Wie ondervraagd? Aantal % Aantal % Heb je momenteel betaald

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN WAAROM DIT BOEKJE? 1. Denk jij, na het lezen van deze bladzijde dat dit boekje nuttig voor jou kan zijn? a. Ja,.. b. Nee, want c. Dat weet ik nog niet, omdat 2. Wat hoop jij na

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Werkdruk

Onderzoek Jobat: Werkdruk Onderzoek Jobat: Werkdruk Enquête afgenomen tussen 23 januari 2009 en februari 2009 bij 348 lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express nieuwsblad.be destandaard.be Vlaamse werkende bevolking

Nadere informatie

1 Ben of word jij weleens gepest?

1 Ben of word jij weleens gepest? Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Pesten Pesten is van alle generaties. Het kan bijna overal plaatsvinden en is daarom dichterbij dan mensen soms denken 8 1 Ben of word jij weleens gepest? 7 6

Nadere informatie

Vragenlijst Depressie

Vragenlijst Depressie Vragenlijst Depressie Deze vragenlijst bestaat uit een aantal uitspraken die in groepen bij elkaar staan (A t/m U). Lees iedere groep aandachtig door. Kies dan bij elke groep die uitspraak die het best

Nadere informatie

Een goede opleiding werkt baanbrekend

Een goede opleiding werkt baanbrekend Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2007-2008 Persconferentie 19 mei 2009 Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen wat zijn je kansen? Je hebt vast al nagedacht over wat je na de middelbare school wilt gaan doen! Waarschijnlijk ga je nog een opleiding volgen. Maar kun je daarmee straks een baan vinden? Dat gaan we

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine?

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? is op het werk. moet aan de machine werken. De chef vertelt eerst hoe de machine werkt. Dan werkt met de machine. De machine doet het niet. roept een

Nadere informatie

Werkbladen. Uitdaging! Wat betekent succes en geluk voor mij? Gaat voor jou geluk samen met succes? Of gaat het

Werkbladen. Uitdaging! Wat betekent succes en geluk voor mij? Gaat voor jou geluk samen met succes? Of gaat het Werkbladen Uitdaging! Gaat voor jou geluk samen met succes? Of gaat het één ten koste van het ander? Waar word jij gelukkig van? De uitdaging van deze tool is dat je je eigen antwoorden bepaalt. We raden

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon?

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon? HET SALARIS Welke factoren bepalen je loon? Inhoudstafel 1. Functie, sector en grootte van het bedrijf p4 2. Je diploma p5 3. De loonkloof p6 4. Plaats waar je werkt p9 5. Anciënniteit p10 Welke factoren

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 In de periode december 1999 februari 2000 organiseerde de faculteit Farmaceutische Wetenschappen in

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Algemeen directeur Directeur sociale zaken

Algemeen directeur Directeur sociale zaken VOORWOORD Wanneer je aan je collega s zou vragen waarom zij naar het werk gaan, dan geven zij vast verschillende antwoorden. De één wil bijvoorbeeld veel geld verdienen, terwijl de ander het juist belangrijk

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

De Stemmingtest 2004 Onderzoek naar tevredenheid en motivatie bij bedienden en kaderpersoneel in Vlaanderen

De Stemmingtest 2004 Onderzoek naar tevredenheid en motivatie bij bedienden en kaderpersoneel in Vlaanderen Onder vele Vlaamse bedrijven tikt een tijdbom : de helft van de bedienden en het kaderpersoneel staan open voor aanbiedingen van andere organisaties. Nog eens een kleine 20% is actief op zoek naar ander

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

Fiche 3: tewerkstelling

Fiche 3: tewerkstelling ECONOMISCHE POSITIONERING VAN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE Fiche 3: tewerkstelling In de sector werken meer dan 29.400 personen; het volume van de tewerkstelling stijgt met een constant ritme van 3,7 %,

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

www.nexttalent.nl > Inkijkexemplaar

www.nexttalent.nl > Inkijkexemplaar > Inkijkexemplaar Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. De rol van werk in een leven 3. Wat ben je, wat kun je, wat wil je? 4. Waar vind je die baan? 5. Talentontwikkeling & Flow Copyright 2011, Martijn Leonard,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Talenticap - augustus 2017

Nieuwsbrief Talenticap - augustus 2017 Nieuwsbrief Talenticap - augustus 2017 Beste, Wanneer u dit leest, bent u misschien aan het genieten van uw vakantie. Misschien storen we u met een nieuwsbrief die voornamelijk over werk en inkomen gaat?

Nadere informatie

IK ZOEK EEN STUDENTENJOB

IK ZOEK EEN STUDENTENJOB Je bent student. Je zoekt een studentenjob. Je gaat naar een interimkantoor. Daar moet je je eerst inschrijven en dan kan je een job krijgen. Wat moet je doen? 1. Vul het inschrijvingsformulier in op blad

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

Hogescholen denken aan verhoging studiegeld

Hogescholen denken aan verhoging studiegeld De Morgen Hogescholen denken aan verhoging studiegeld Miljoen euro is het bedrag waar de hogescholen naar op zoek zijn. Oorzaak is het recordaantal inschrijvingen Nooit eerder studeerden er zo veel jongeren

Nadere informatie

1. Wat voor werk wil ik doen?

1. Wat voor werk wil ik doen? Studiewijzer 1 Verken jezelf Het kiezen van een studie begint bij kijken naar jezelf. Als je studie aansluit op je eigenschappen en je interesses, dan zit je daar straks beter op je plek. De onderstaande

Nadere informatie

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR FEITEN EN CIJFERS Onderzoeksgegevens Onder wie: partners van de 30 grootste advocatenkantoren in Nederland Gezocht: 3 vrouwelijke en 3 mannelijke partners per

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Beste collega Smet, Beste aanwezigen,

Beste collega Smet, Beste aanwezigen, Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 18 januari - Dag van de Cultuureducatie (enkel het gesproken woord telt) Beste collega Smet, Beste aanwezigen, Als

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113 Inhoud Woord vooraf 7 Het allereerste begin 9 Oervaders 19 Israël als moeder 57 Wijsheid voor ouders en kinderen 83 Koninklijke vaders 113 Profetische opvoedkunde 145 Kinderen in zijn koninkrijk 177 Leerling

Nadere informatie

Begrijpen Beleven Bouwen www.steda.nl. Geluk op de werkplek. Peiling onder Nederlandse werknemers 5 januari 2016

Begrijpen Beleven Bouwen www.steda.nl. Geluk op de werkplek. Peiling onder Nederlandse werknemers 5 januari 2016 Begrijpen Beleven Bouwen www.steda.nl Geluk op de werkplek Peiling onder Nederlandse werknemers 5 januari 2016 Inleiding Mensen die gelukkig zijn in hun werk zijn gezonder, creatiever, innovatiever en

Nadere informatie

Dat is een koopje! HOOFDSTUK 8 WOORDEN. Kies het goede woord. Ik ga even naar de... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager

Dat is een koopje! HOOFDSTUK 8 WOORDEN. Kies het goede woord. Ik ga even naar de... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager 119 119 HOOFDSTUK 8 Dat is een koopje! WOORDEN 1 2 3 1 Ik ga even naar de.... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager 2 Wil je wat drinken? Ja graag, een... koffie alsjeblieft. a fles b beker

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Bouwsteen 2: motivatie Waarom kies ik voor de job als onthaalouder?

Bouwsteen 2: motivatie Waarom kies ik voor de job als onthaalouder? Bouwsteen 2: motivatie Waarom kies ik voor de job als onthaalouder? Bij de start als onthaalouder koos je om één of meerdere redenen voor deze job. Dit bepaalt mee wat voor jou belangrijk is in de job.

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

Jongeren. Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.

Jongeren. Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard. Jongeren Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009 Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Belangrijkste bevindingen 1. Eén op twee van de in juni

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT is een toeristische dienst voor jongeren. De organisatie maakt drukwerk, houdt een infobalie open in Brussel, en runt een website. USE-IT is niet-commercieel en werkt zonder

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk werk Blijf er niet mee rondlopen

Schoolmaatschappelijk werk Blijf er niet mee rondlopen Schoolmaatschappelijk werk Blijf er niet mee rondlopen FL 015-mei 2010 Blijf er niet mee rondlopen Bart (7) wordt regelmatig zomaar erg boos in de klas. Frida (9) trekt zich terug in haar eigen wereldje.

Nadere informatie

Stageverslag Michaël Deslypere

Stageverslag Michaël Deslypere Stageverslag Michaël Deslypere MANPOWER Stagementor: Valerie Milissen Stagebegeleider: Pieterjan Bonne 2 Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2.Situering/voorstelling van de stageplaats... 4 3.Beschrijving van

Nadere informatie

Opdracht Communicatie:

Opdracht Communicatie: Opdracht Communicatie: van: Amy de Wilde Bianca Wassenaar Vivianne Borger Ayla Teunissen Iedries Kartopawiro klas: COM1E De reclames die wij hebben geanalyseerd: - Histor verf: Consumer insight: Ik wil

Nadere informatie

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Een goed begin is het halve werk, luidt het gezegde en je begint goed als jij je inschrijft voor een vakantiebaan

Nadere informatie

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen 11 Meeste werknemers tevreden met het werk Acht op de tien werknemers (zeer) tevreden met hun werk Vrouwen vaker tevreden dan mannen Werknemers

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Spring eens binnen vrijwilliger, iets voor jou?!

Spring eens binnen vrijwilliger, iets voor jou?! Spring eens binnen vrijwilliger, iets voor jou?! Paraat. Altijd, overal. 2 Vele ouderen die nog thuis wonen, hebben het niet gemakkelijk. Sociale interactie verloopt moeilijk, het verplegend of verzorgend

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Onderzoek naar de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2013 worden 1 jaar lang gevolgd (tot en met juni 2014) Succes wordt

Nadere informatie

Het werkgeluk van laagbetaald Nederland Maurice Gesthuizen

Het werkgeluk van laagbetaald Nederland Maurice Gesthuizen Het werkgeluk van laagbetaald Nederland Maurice Gesthuizen Dat laagbetaald werk leuk kan zijn, kunnen vele goedverdienende burgers zich maar moeilijk voorstellen. Als maatschappelijk slagen synoniem is

Nadere informatie