goed jaar nieuwe Een voor een JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR VDAB telt een derde meer jobs Jobs in de Zorgsector vanaf blz jobs op jobat.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "goed jaar nieuwe Een voor een JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR VDAB telt een derde meer jobs Jobs in de Zorgsector vanaf blz. 16 + 12.184 jobs op jobat."

Transcriptie

1 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen Zaterdag 2 en zondag 3 april EURO Het loon van een verkoopster blz. 11 RODDEL & GEPEST Oerdriften op de werkvloer blz. 6 ANSEEL & DENYS Diversiteit is hard labeur blz. 3 JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Een goed jaar voor een nieuwe 2011 VDAB telt een derde meer jobs jobs op jobat.be Jobs in de Zorgsector vanaf blz. 16

2 EDITO WITTE WERKERS witte werkers uit de meest diverse zorgcentra kwamen deze week op straat met een ellenlange eisenbundel. De samenvatting daarvan leest als volgt: meer loon, meer personeel en minder werkdruk. Door symbolisch hun schoenen voor de voeten van de beleidsmakers te gooien, daagden ze hen uit een dag in hun schoenen te staan. Zo zouden ook zij weten wat het is om overwerkt en onderbetaald het beste van zichzelf te geven in een fysiek en mentaal veeleisende sector. Heeft de witte woede hier een punt? Ongetwijfeld. De uitdagingen waar de sector voor staat, zijn niet gering. Niet alleen de vergrijzing, maar ook een samenleving die steeds meer vergt van mensen, maken het organiseren van kwalitatieve zorg tot een absolute topprioriteit voor ons toekomstig welzijn. Die goede zorg wordt bij voorkeur verleend door tevreden, betrokken en geëngageerde werknemers, een mentaliteit die de zorgkwaliteit alleen maar ten goede kan komen. Ontevredenheid er over loon, arbeidsomstandigheden en werkdruk zijn mensen in de wat dat betreft geen stap in Vlaamse de goede richting. De roep om meer middelen en mensen is dus terecht. Blijft de vraag in welke mate de overheid daaraan kan tegemoetkomen. Deze week meldde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen dat hij het bedrag dat de overheid per dag per kind uitkeert aan zelfstandige crèches optrekt van 25,75 naar 27 euro. Volgens een uitbaatster van een crèche was 40 euro een realistischer minimum. Om maar te zeggen dat heel veel voorzieningen staan te trappelen om meer centen. En dan is er nog de wet van de grote getallen. In 1980 werkten er mensen in de Vlaamse gezondheidszorg en welzijnssector. Vorig jaar waren er dat al bijna Volgens berekeningen van sectororganisatie Verso zijn er tegen eind 2014 nog eens werknemers extra nodig: omwille van de groei, en nog eens evenveel als vervanging van uitstromers. Het mag duidelijk zijn dat de betaalbaarheid van onze zorg - naar ieders tevredenheid - geen evident plaatje is. Veel geld op overschot is er de komende jaren niet en toch zullen er aanvaardbare oplossingen moeten gevonden worden. Het alternatief is dat een betere zorg in de toekomst ook een duurdere zorg wordt. WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT In 1980 werkten gezondheidszorg en welzijnssector. Vorig jaar waren er dat al bijna Fototoestellen, gsm s en andere opnametoestellen zijn verboden in de fabriek, uit vrees voor bedrijfsspionage. Het potlood is mijn enige wapen om dit onrecht aan te klagen Werknemer Louis Theillier tekent tijdens zijn werkuren een stripverhaal over de nakende sluiting van Johnson Matthey in Brussel, in Het Nieuwsblad. Je kan de strip bekijken op johnsonmatuer.blogspot.com ARBEIDSVRAAG Heb ik als voltijdse medewerker altijd recht op 20 dagen vakantie? Het aantal vakantiedagen waarop je recht hebt, wordt in principe vastgesteld op basis van het aantal dagen dat je effectief werkte in het vakantiedienstjaar. Dat is het jaar vóór het jaar waarin je vakantie neemt. Een lange reeks van inactiviteitdagen wordt, onder bepaalde voorwaarden, echter gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen. Het betreft: - afwezigheid door een arbeidsongeval of beroepsziekte, - afwezigheid door ziekte of ongeval, - bevallingsrust of moederschaprust en vaderschapsverlof, - stopzetting arbeid omwille van de zwangerschap of borstvoeding - vervulling burgerplichten, - uitoefening openbaar mandaat, - uitoefening bepaalde syndicale opdrachten, - sociale promotie en educatief verlof, - staking en lockout (voor arbeiders mits erkenning door erkende vakbond), - periodes van economische werkloosheid, - profylactisch verlof, - adoptieverlof, - de dagen afwezigheid waarvoor een loon verschuldigd is en waarop bijdragen voor de wettelijke vakantie zijn ingehouden. Het aantal vakantiedagen waarop je recht hebt, wordt berekend met een specifieke formule. Je kan echter als vuistregel onthouden dat het maximum aantal wettelijke vakantiedagen waarop je recht hebt gelijk is aan: - 24 arbeidsdagen wanneer je voltijds in een zesdagen week werkt, - 20 dagen wanneer je voltijds in een vijfdagen week werkt, - 16 dagen wanneer je vier dagen per week werkt, - 12 dagen wanneer je drie dagen per week werkt, - 8 dagen wanneer je twee dagen per week werkt, - 4 dagen wanneer je één dag per week werkt. Wanneer je in de loop van het vakantiedienstjaar overschakelt van voltijds naar deeltijds werk, heb je recht op maximum vier vakantieweken in het werkregime waarin je werkt op het ogenblik dat je vakantie neemt. Wanneer je overschakelt van deeltijds naar voltijds werk, dan is het aantal wettelijk betaalde vakantiedagen in verhouding tot je deeltijdse prestaties in de loop van het vakantiedienstjaar. Als je dus in 2010 voltijds in een vijfdagenweek hebt gewerkt en enkel afwezig was om redenen die recht geven op een gelijkstelling, zal je in 2011 van 20 wettelijke vakantiedagen kunnen genieten. STIJN DEMEESTERE, ADVOCAAT BIJ LYDIAN JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN

3 Diversiteit is hard labeur Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril Enkele jaren geleden legde De Lijn zich streefcijfers op. Mij is geen moment bekend waarop de resultaten daarvan zijn gecommuniceerd Vorige week was het weer zover. Een belangrijk overheidsbedrijf kondigde aan meer werk te willen maken van diversiteit op de werkvloer. Steevast kan zo n bedrijf rekenen op grote mediabelangstelling. Ik heb het altijd nogal vreemd gevonden dat je dikwijls veel pers kunt halen enkel en alleen door iets aan te kondigen. Nog vreemder is dat zeer weinig journalisten enkele jaren later nagaan wat er van die mooie aankondigingen is terechtgekomen. Dat zou nochtans heel boeiende verhalen opleveren. Zouden we trouwens niet heel wat opschieten indien we enkel over resultaten zouden communiceren? De Lijn haalde enkele jaren geleden heel wat pers met de aankondiging dat er meer allochtonen zouden worden gerekruteerd. Op dat ogenblik was één procent van het personeelsbestand bij De Lijn allochtoon of van allochtone afkomst, het kan ook twee procent geweest zijn. Het was in elk geval bitter weinig. Het aandeel lag ook lager dan bij vergelijkbare privé-organisaties. Heel terecht dus van De Lijn om daar iets aan te willen doen. Dus legde het bedrijf zich streefcijfers op. De vraag is nu wat er van die mooie plannen is terechtgekomen. Mij is in elk geval geen persmoment bekend waarop de resultaten van het diversiteitsbeleid bij de Lijn intussen zijn gecommuniceerd. Maar misschien is dit aan mijn aandacht ontsnapt. Niet transparant Dan maar even checken op Google. Ook dat brengt me niet verder. Wel veel verwijzingen naar de aankondigingen indertijd, dat wel, maar geen enkele naar de resultaten. Dan maar het meest recente jaarverslag (2009) erbij gehaald. Daar moeten we toch iets vinden? Misschien heb ik niet hard genoeg gezocht maar ik vind geen enkele verwijzing naar het huidig aantal of aandeel allochtonen in de organisatie. Of er vooruitgang is gemaakt op dit punt komen we niet te weten. Wat diversiteit betreft, leren we dat De Lijn haar inspanningen voor diversiteit verderzet en worden enkele acties opgesomd. Op de blog van Minister Ingrid Lieten (de vroegere baas van De Lijn) lezen we dan weer de intrigerende boodschap dat het streven naar meer diversiteit bij De Lijn deze organisatie beter heeft gemaakt. Jammer genoeg maakt ze dat niet hard. Alles bij elkaar genomen kunnen we hier niet echt van transparante communicatie spreken. Zou het kunnen dat de resultaten op dat punt ietwat tegenvallen? Gesteld dat dit laatste effectief het geval zou zijn, dan nog loont het zeker de moeite om er over te communiceren. Het zou ons leren dat werken aan diversiteit hard labeur is en dat succes niet gegarandeerd is. Het zou ons leren om ons op dat punt wat meer bescheiden op te stellen. Het zou voor de overheid ook een aanleiding kunnen zijn om op dit vlak wat minder met het vingertje naar de privésector te wijzen. Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad en auteur van Free to work en Uw werk, uw merk. CARTOON

4 ACTUA Een jaar om van job te veranderen U ziet uw jobbijlage in volume toenemen en ook de jobdatabank van de VDAB zit opnieuw aardig vol. Maar dat de jobmarkt opnieuw onder hoogspanning raakt, betekent nog niet dat iedereen evenveel kans maakt op werk. Tekst: Jan Bosteels / Illustratie: Joke Van Camp De crisis is voorbij In vergelijking met een jaar geleden zijn de stijgingen in het jobaanbod spectaculair, vooral op het gebied van conjunctuurgevoelige beroepen. Zo is er momenteel bijzonder veel vraag naar metaalbewerkers, arbeiders en vrachtwagenchauffeurs. Informatici en ingenieurs blijven gegeerde beroepsklassen en vervolledigen de top vijf van meest aangeboden jobs. Het is duidelijk dat we de economische crisis achter ons hebben gelaten, zegt Paul Poels van de VDAB-studiedienst. De productie is terug gestegen, onder andere in de metaalsector. Die productie stijgt omdat de vraag toeneemt. En omdat de producten bij de kopers moeten geraken, zie je ook een stijging in transport en logistiek. Ook de handel hangt hiermee samen. We kunnen besluiten dat de snelle, diepe crisis ook tamelijk snel overwonnen wordt. Het wordt de laatste maanden bovendien steeds beter. Mijn kristallen bol is niet zo goed, maar over het algemeen wordt verwacht dat 2011 een goed jaar zal zijn om werk te vinden of van job te veranderen. De jobmarkt in Vlaanderen deed het de afgelopen maanden uitstekend. Met nieuwe vacatures was februari 2011 zelfs de sterkste februarimaand van de afgelopen vijf jaar (de VDAB-cijfers voor de maand maart waren bij het ter perse gaan nog niet beschikbaar, red.). De voorbije maand februari scoorde daarmee een derde beter dan februari Met het toenemend aantal jobs steekt ook de schaarste op de arbeidsmarkt opnieuw de kop op. Het Steunpunt Werk en Sociale Economie berekende dat vooral hooggeschoolde jobs, met amper drie kandidaten per vacature, onder hoogspanning staan. In 2003 waren er nog zeven kandidaten per openstaande hooggeschoolde job. Hoger opgeleid, meer kans Wij vroegen ons af welke jobs het momenteel goed doen, waar de knelpunten zich situeren, welke mensen minder aan de bak komen, en hoe dat spoort met de opleidingen die studenten vandaag kiezen. Dat is ook te zien aan de jobkansen voor categorieën van mensen die het traditioneel moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, zoals vijftigplussers, allochtonen en laaggeschoolden. Zij blijven het moeilijker hebben in vergelijking met andere groepen, maar hoe groter de vraag naar arbeid, des te meer ook hun kansen stijgen, zegt Paul Poels. Dat bedrijven volop op zoek zijn naar ingenieurs en informatici, verwondert Paul Poels niet. De laatste tientallen jaren is de belangrijkste vraag op de arbeidsmarkt verschoven naar hoogopgeleiden. Algemeen geldt: hoe hoger het studieniveau, hoe beter de tewerkstellingskansen. Er zijn nog altijd opleidingen waarmee je zo goed als honderd procent zeker bent van een 2011

5 04 05 job, stelt Paul Poels: Kort gezegd zijn dat alle technisch hooggeschoolde beroepen, zoals informaticus, ingenieur, wiskundige en opleidingen als (elektro)mechanica. Vergeet ook niet dat er heel wat beroepen zijn die niet op de arbeidsmarkt worden aangeboden en dus niet in onze cijfers voorkomen omdat ze doorgaans als zelfstandige worden uitgevoerd. Zo zijn huisarts en oogarts in toenemende mate knelpuntberoepen. Andere succesnummers zijn de moeilijke opleidingen waarin minder studenten afstuderen en de kans op werk dus groter is, zoals tandheelkunde, chemie en medische beeldvorming. Met sommige zware studierichtingen heb je minder kans op werk. Zo liggen bijvoorbeeld biochemie en landbouwwetenschappen slecht in de markt. Men verwacht wel dat biochemie een belangrijke sector wordt in de toekomst, maar voorlopig presteert die afstudeerrichting wat slechter op de arbeidsmarkt, zegt Paul Poels. Ook in de richting journalistiek is er een overschot. Opleidingen als taal- en letterkunde trekken veel volk omdat ze interessant lijken, maar deze masters vinden niet altijd even makkelijk werk. De allermoeilijkste richtingen wat betreft uitzicht op werk situeren zich in de kunstrichting, en dat is al jaren het geval. Hier vinden we een uitstroom van hooggeschoolden die grote problemen hebben om werk te vinden. Een waterdichte garantie op succes biedt een universitair diploma niet, stipt Paul Poels aan. Bij hooggeschoolden spelen ook persoonlijkheidskenmerken een grote rol, zoals communicatieve en leidinggevende vaardigheden. Je hoeft geen universitaire opleiding te volgen om quasi zeker te zijn van werk na het afstuderen. Zo is er al sinds halverwege de jaren tachtig een tekort aan verpleegkundigen en dat zal in de toekomst niet veranderen. Ook het onderwijs blijft een knelpuntberoep, ondanks de stijging van het aantal studenten in deze opleidingen. Voor handenarbeid is er volop werk: loodgieter blijft een knelpuntberoep, bakkers en slagers worden constant gezocht. De jeugd van tegenwoordig Of je later makkelijk of moeilijker werk vindt, hangt in de eerste plaats af van de afstudeerrichting in het secundair. Uit de studie Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen van de VDAB blijkt dat traditionele ASO-toprichtingen als Grieks-Wiskunde, Grieks-Latijn en Latijn-Wiskunde nog altijd zeer goed scoren. Ook Moderne Talen-Wetenschappen en (de joodse opleiding) Yeshiva doen het uitstekend. De minste kans om later snel aan de slag te geraken bieden de Rudolf Steiner-opleidingen en Humane Wetenschappen. In het TSO biedt de opleiding Sport de beste kans op werk voor jongens, Toerisme de kleinste. Bij de meisjes doet Toerisme het dan weer goed en Handel en Personenzorg minder goed. Maar sijpelt die informatie wel voldoende door naar studerende jongeren? En passen ze hun verdere studiekeuze daaraan aan? Het academiejaar noteerde alvast een stijging Met een technisch hooggeschoold beroep ben je zo goed als zeker van een job Paul Poels, studiedienst VDAB van het aantal inschrijvingen en komt daarmee tegemoet aan de vraag voor meer hoogopgeleiden studenten kozen voor de hogeschool (+7%) en voor de universiteit (+4%). Maar niet allemaal kiezen ze voor richtingen met toekomst. Aan de universiteit blijven de faculteiten rechten en economie het best scoren, gevolgd door industriële wetenschappen, geheel in lijn met hun mooie perspectieven op de arbeidsmarkt. Problematisch is de enorme populariteit van psychologie, vooral bij vrouwelijke studenten, die afstuderen met een meer dan gemiddeld risico om na 1 jaar nog werkzoekend te zijn. Aan de hogescholen vinden we de meeste studenten in de richtingen handelswetenschappen, gevolgd door onderwijs en gezondheidszorg - allemaal richtingen die het goed doen op de arbeidsmarkt. De kleinste richtingen zijn audiovisuele en beeldende kunst en muziek- en podiumkunsten - opleidingen die het minder goed doen op de arbeidsmarkt. De populariteit van sociaal-agogisch werk is problematisch in het licht van de beperkte kansen op de jobmarkt. Maar zulke uitzonderingen niet te na gesproken, hebben professionele bachelors volgens de VDAB over het algemeen de grootste kans om binnen het jaar werk te vinden. vdab.be/trends De blinde vlek van de VDAB De VDAB biedt het meest volledige beeld van de Vlaamse arbeidsmarkt. Toch zijn er beroepen die niet of nauwelijks in de VDAB-statistieken voorkomen, omdat ze via andere kanalen worden gerecruteerd. Sommige bedrijven krijgen bijvoorbeeld heel veel spontane sollicitaties, zegt Paul Poels van de VDAB-studiediest. Maar de grote blinde vlek in onze cijfers zijn de werkende mensen met ervaring. Ik denk dan met name aan kaderpersoneel dat gezocht wordt bij andere bedrijven, via het eigen netwerk of via headhunting. Als men bijvoorbeeld een nieuw hoofd voor een personeelsdienst zoekt, zal men die zoeken onder werkende mensen en niet bij werkzoekenden. Beginnende kaderfuncties vind je wél terug bij de VDAB. Best scorende beroepsgroepen (feb. 2011) 1. Havenarbeider / magazijnier 2. Ingenieur 3. Chauffeur 4. Informa cus 5. Metaalbewerker Knelpuntberoepen top Ingenieur 2. Verpleegkundige 3. Verzorgende 4. Leerkracht secundair en basisonderwijs 5. Technisch tekenaar 6. Technicus 7. Boekhouder 8. Opvoeder 9. Begeleider kinderopvang 10. Informa cus Populairste opleidingen bij eerstejaars Universitair 1. Rechten 2. Economie 3. Industriële wetenschappen 4. Psychologie en pedagogie 5. Wetenschappen Hogeschool 1. Handelswetenschappen 2. Onderwijs 3. Gezondheidszorg 4. Industriële wetenschappen en technologie 5. Sociaal-agogisch werk Meeste kans op werk na afstuderen Universitair 1. Ingenieurswetenschappen / ICT 2. Wiskunde 3. Chemie 4. Tandheelkunde 5. TEW (Handelsingenieur) Hogeschool 1. Gezondheidszorg 2. Onderwijs 3. Industriële wetenschappen en technologie Meest problema sche afstudeerrich ngen Universitair 1. Audiovisuele kunsten 2. Drama 3. Beeldende kunsten 4. Sociale en culturele antropologie 5. Moraalwetenschappen Hogeschool 1. Audiovisuele en beeldende kunst 2. Architectuur 3. Sociaal-agogisch werk Bron: VDAB

6 INTERVIEW Oerdriften op Roddelpraat, afgunst, narcisme, concurrentie, uitsluiting, pestgedrag, ongewenste intimiteiten: de mens is een beest op de werkvloer. Gelukkig beschikken we over allerlei mechanismen om die impulsen onder controle te houden, beweert Bram Buunk, auteur van Oerdriften op de werkvloer. Er zitten heus niet alleen kwalijke neigingen in de mens. De evolutionaire benadering wordt eigenlijk niet vaak gebruikt om naar organisaties te kijken, steekt professor Buunk, hoogleraar in de evolutionaire sociale psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, van wal. Zijn boek legt niet uit hoe je een organisatie moet organiseren of hoe je een goed personeelsbeleid moet voeren, maar wel hoe de evolutionaire achtergrond van de mens gedragingen op de werkvloer kan verklaren. Waarom meldt iemand zich ziek? Omdat hij zich niet lekker voelt, omdat hij de baas niet mag of omdat hij ontevreden is op het werk? Meestal, zegt Buunk, zoeken we de verklaring in dergelijke proximate oorzaken. Ik ben op zoek gegaan naar de ultimate achtergronden. Wat in het evolutionaire verleden van de mens heeft ertoe bijgedragen dat bepaalde gedragingen - pesten, ongewenste intimiteiten - zo hardnekkig zijn? Dan kijk je naar de mens als dier. En natuurlijk is de mens meer dan een veredelde chimpansee, hij heeft een heel eigen karakter. Maar dat karakter is wel het resultaat van de evolutie. U hebt het over pesten of ongewenste intimiteiten. Zijn oerdriften per definitie negatief? Helemaal niet. Oerdriften, wat uiteraard geen wetenschappelijke term is, zijn die gedragingen die diep in ons zitten, die ons drijven en waar we ons niet altijd bewust van zijn. We hebben een lange evolutie achter ons liggen, en die laat zijn sporen na. Bij mannen zie je bijvoorbeeld het streven naar status en dominantie in de groep, net zoals bij andere diersoorten. Dat is genetisch verankerd, die neiging is miljoenen jaren geleden ontstaan.

7 06 07 de werkvloer Tekst: Maud Oeyen / Illustratie: Joke Van Camp Ook het hongergevoel heeft zich al heel vroeg ontwikkeld. De genen daarvoor vind je zelfs terug bij wormen. Bepaalde oerdriften kunnen heel positief zijn. Het streven naar status kan er bijvoorbeeld toe leiden dat mensen zich heel altruïstisch gedragen. Het feit dat mannen indruk willen maken op vrouwen, kan leiden tot hoge artistieke prestaties. Er zitten dus niet alleen kwalijke neigingen in de mens. Moeten mensen zich neerleggen bij die oerdriften? Sommige mannen hebben de neiging om iedere vrouwelijke collega seksueel te benaderen. Dat is iets waar ze controle over moeten krijgen. Dat soort controlemechanismen zit echter ook ingebouwd in de mens. We zitten dus niet enkel opgescheept met die oerdriften, we hebben ook allerlei manieren ontwikkeld om die te beheersen, om ons in te houden, om er niet aan toe te geven op momenten dat ons dat slecht uitkomt. We hebben het vermogen om na te denken en door ons denken ons gedrag in zekere zin te beïnvloeden. Maar daar zijn wel beperkingen aan verbonden. Als de drang naar macht en status, of naar seks en passie, heel sterk is, komen de verstandelijke vermogens op een laag pitje te staan. Laten vrouwen zich even makkelijk leiden door hun driften als mannen? Vrouwen hebben heel andere oerdriften dan mannen. Ze vallen bijvoorbeeld meer op mannen met een hoge status, terwijl de status van de vrouw voor mannen niet echt een rol speelt. Macht erotiseert, trekt vrouwen aan. Vrouwen gaan ook heel fel de competitie aan met andere vrouwen, maar op een heel andere manier dan mannen concurreren met andere mannen. Ze roddelen over elkaar, proberen elkaar zwart te maken enzovoort. Mannen gaan meestal voor de directe confrontatie. Bij mannen heeft die competitie veel dimensies. Ze kunnen concurreren met elkaar op allerlei verschillende vlakken: geld, de grootte van de kamer, de secundaire arbeidsvoorwaarden, wie de leukste grapjes weet te maken, wie het meest artistiek is of wie naast zijn werk nog de meeste andere dingen presteert. Terwijl vrouwen veel meer dan mannen concurreren op de uiterlijke aantrekkelijkheid. Dat is heel opvallend. Uit onderzoek blijkt zelfs dat veel vrouwen de neiging hebben om aantrekkelijke vrouwen bij sollicitaties buiten de deur te houden. Is zoiets biologisch of cultureel? Vrouwen worden misschien vooral verondersteld om in de eerste plaats aantrekkelijk te zijn. Sois belle et tais-toi. Er is niet altijd een tegenstelling tussen biologisch en cultureel. Cultuur is ook biologie. Bovendien verklaart dat niets. Als je zegt dat vrouwen eerder verondersteld worden om aantrekkelijk te zijn, dan moet daar een reden voor zijn. De verwachtingen die we hebben van mannen en vrouwen komen voor een groot deel overeen met hoe mannen en vrouwen zich daadwerkelijk gedragen. We dénken niet alleen dat vrouwen aardiger, zorgzamer of taalvaardiger zijn dan mannen, ze zijn het ook echt. Onze verwachtingen komen dus niet uit de lucht vallen, ze zijn gebaseerd op wat we dagelijks zien bij het andere en het eigen geslacht. Die verwachtingen verklaren op zich weinig, want dan moet je weer verklaren waar die verwachtingen vandaan komen. Sommige mensen denken dat culturele normen en verwachtingen toevallig zijn ontstaan, maar ze zijn het resultaat van een heel lang proces. U zegt dat het glazen plafond in het hoofd van vrouwen zelf zit. Eigenlijk geloof ik niet dat het glazen plafond bestaat. Dat is een fictie. Het is wél zo dat mannen doorgaans andere mannen zoeken als bondgenoten. Dat is een heel mannelijke neiging. Mannen hebben in de loop van de evolutie altijd met elkaar gestreden en gevochten. Ze vochten samen als groep tegen een andere groep. Binnen hun eigen groep hadden ze dus bondgenoten nodig. Die neiging van mannen om bondgenoten te zoeken en zich te binden aan andere mannen, die zie je nog steeds. Wanneer mannen op zoek zijn naar een kandidaat voor een bepaalde functie, zullen ze al gauw aan een man denken. Op zo n moment denken mannen even niet aan vrouwen. Op dat vlak moet er iets ondernomen worden. Je moet mannen erop wijzen dat ook vrouwen voor die functie geschikt kunnen zijn, want uit zichzelf zullen ze daar niet meteen aan denken. Anderzijds doen sommige organisaties er tegenwoordig veel aan om vrouwen binnen te krijgen en te laten doorstromen naar hogere functies. Uit Nederlands onderzoekt blijkt nochtans dat weinig vrouwen daarop zitten te wachten. Ze willen wel een baan in Nederland liefst een deeltijdse baan zodat ze genoeg tijd hebben om voor de kinderen te zorgen maar ze hebben geen zin om negentig uur per week te werken en al hun vriendinnen en sociale contacten op een laag pitje te zetten, enkel en alleen om aan de top te komen. Een heleboel vrouwen willen dus helemaal niet hogerop. De vraag is of dat erg is. Sommige mannen hebben de neiging om iedere vrouwelijke collega seksueel te benaderen Als de drang naar macht en status heel sterk is, komen de verstandelijke vermogens op een laag pitje te staan Er bestaan vast ook vrouwen die wel hogerop willen komen. Voor hen is er wel een probleem? Nee, ik denk dat er helemaal geen probleem is, want heel wat organisaties staan te trappelen om een vrouw aan de top te laten komen. Er zijn weinig organisaties die naar de buitenwereld willen overkomen als man-gericht. Het is niet goed voor het imago van een organisatie wanneer die geen vrouw aan de top heeft. Vrouwen hebben vaak juist heel veel kansen om hogerop te komen in de huidige tijd. Over dan maar naar de ultieme oerdrift: seks. U betreurt dat seksuele intimidatie een te brede definitie heeft gekregen. Aanranding zou niet onder dezelfde noemer mogen vallen als seksueel getinte opmerkingen. Toch kunnen die laatste ook vervelend zijn. Dat ligt eraan wie het doet en hoe het gebeurt. Uit een onderzoek bij verschillende luchtvaartmaatschappijen bleek dat stewardessen het helemaal niet onaangenaam vinden om geconfronteerd te worden met complimenten, aandacht en lichte aanrakingen zolang die afkomstig zijn van de piloot. Komen ze echter van een persoon die lager is in rang, dan zijn de stewardessen daar helemaal niet zo blij mee. Wat op een gegeven moment beschouwd wordt als seksueel intimiderend, hangt dus heel sterk af van degene die het doet. Er is in mijn ogen een heel groot verschil tussen een poging tot aanranding of echt opdringerig lichamelijk gedrag en het maken van flauwe seksuele grapjes. Natuurlijk kan ook dat erg irritant zijn, maar het is vreemd om dat onder dezelfde noemer te plaatsen. De term seksuele intimidatie zou enkel moeten gelden voor zeer storende, opdringerige, onaangename handelingen, en niet voor seksuele grapjes, complimenten of het aanspreken van de ander op het feit dat die man of vrouw is. Waarom zijn relaties of affaires op de werkvloer eigenlijk zo problematisch? We onderscheiden professionele relaties van intieme relaties. Relaties op het werk komen heel vaak voor en vormen doorgaans pas een probleem wanneer er sprake is van gezagsverhoudingen. Het is enorm moeilijk om over iemand de baas te zijn en er tegelijkertijd een relatie mee te hebben. Bepaalde dingen beginnen dan met elkaar te conflicteren. Binnen een organisatie kan zoiets heel veel afgunst en jaloezie oproepen. Wanneer de baas bijvoorbeeld een verhouding heeft met een van zijn werknemers, dan zullen collega s al gauw het gevoel hebben dat zij benadeeld worden. Dat ondergraaft dan weer de positie van de baas. Maar het is ondenkbaar dat we die relaties op de werkvloer ooit helemaal zullen kunnen uitbannen. Oerdriften op de werkvloer, Bram Buunk, Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam, 336 pagina s.

8 WERKBEELD Tattoo Freedom Foto s: Bart Dewaele Het lichaam van de mensen wat meer kleur geven, dat is naar eigen zeggen de missie van Marc Willems. Al sinds 1997 baat hij in Mechelen zijn tattooshop uit, een activiteit waar hij nog iedere dag veel plezier aan beleeft. De eerste tatoeage van de ondertussen 47-jarige Marc dateert van 1981, toen hij zeventien jaar oud was. Hij koos voor de arend, een symbool van vrijheid. Marcs hang naar vrijheid komt ook vandaag nog tot uiting in de naam van zijn tattooshop. Omdat hij zich maar al te goed bewust is van de onuitwisbaarheid van een tatoeage, aanvaardt Marc enkel achttienplussers als klant. Bij twijfelende klanten brengt hij eerst de tekening als proef met stift aan, zodat ze rustig over hun beslissing kunnen nadenken. Bij het uitvoeren van zijn creatieve dagtaak kan Marc geregeld rekenen op de hulp van zijn vrouw en drie kinderen. (mo) JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto s van Tattoo Freedom

9 08 09 TREND Mijn job is waar mijn laptop staat Als het van Gene Vangampelaere en Peter Vivey afhangt, verdunnen de files vanaf maandag. De twee innovatieve ondernemers zijn de gezichten achter een gloednieuwe digitaal netwerk voor reservatie van wisselwerkplekken of shared offices. Tekst: Bertin Sanders De Nederlandse overheid schakelt al lang om van mammoetkantoren naar werkplekken dichtbij Gene Vangampelaere, Green Desk Network Gene Vangampelaere is analist-programmeur aan de West-Vlaamse hogeschool Howest. Op doorreis in de States werd hij getroffen door de nomaden van het nieuwe werken, waar desk sharing, shared offices, hotdesking of hoteling al een tiental jaar flink ingeburgerd zijn. Lange afstanden en dichtgeslibde metropolen verplichten vooral Californische techneuten hun toevlucht te zoeken tot alternatieve werkplekken. Maar Vlaanderen is toch Silicon Valley niet? Vangampelaere: Nederland is dat evenmin. Toch schakelt de Nederlandse overheid al jaren om, van mammoetkantoorgebouwen in grootsteden naar kleinere wisselwerkplekken dichtbij de woonplaats van haar ambtenaren. Volgens Vangampelaere zijn ook onze bedrijven en hun medewerkers klaar voor deze omwenteling. Het ziet er alvast aanlokkelijk uit: op maandag en dinsdag je intrek nemen in een kantoor afgestemd op je klantenportfolio, op woensdag op een steenworp van de kindercrèche, donderdag de wekelijkse meeting met de collega s op de hoofdzetel en vrijdag werk je dan weer dichtbij huis én in de buurt van je favoriete supermarkt. Wég urenlange files. Vangampelaere: Ecologie en het welzijn van mensen zijn redenen om het gebruik van mobiele werkplekken te promoten. De nieuwe technologieën bieden ons nu die mogelijkheid. Desk sharing vraagt enkel een andere mentaliteit: mijn job is waar mijn laptop staat. Internetreservatie Het Green Desk Network is een digitaal onlineplatform voor de tijdelijke boeking van één of meer kantoorruimtes, krek hetzelfde als de internetreservatie van een hotelkamer. Vangampelaere en Vivey twitterden er recent nog op los om af te tasten op welke belangstelling hun concept kon rekenen bij ondernemers. De tweet klonk niet in dovemansoren bij een aantal businesscentra die kantoorfaciliteiten aanbieden in Hasselt, Antwerpen, Gent en Kortrijk. Geoffroy Speybrouck, managing director Parkoffice: In de war for talent scoort een bedrijf met hoofdzetel in Brussel als aantrekkelijke werkgever wanneer zijn kaderleden uit Roeselare of Hasselt niet per se richting hoofdstad moeten pendelen. Een job close to home maakt deel uit van het verloningspakket. Via het Green Desk Network boeken flexworkers of telewerkers niet alleen hun tijdelijk kantoor, voor hij s avonds zijn laptop dichtklapt, kent de nomad zijn wisselwerkplek een rating toe. Daarna maakt hij de wisselwerkplek weer leeg, want green desk rijmt op clean desk. Desk sharing: pro s en con s + De hogere bezettingsgraad van een kantoor werkt kostenbesparend. Huurkost, aankoop kantoormeubilair, energie, onderhoud worden gedeeld door meer gebruikers. + Medewerkers opereren dichter van huis en dichter van de klant: lagere vervoerkost voor de organisatie, minder stress voor de medewerkers. + De ecologische voet van het bedrijf verkleint: wisselwerkplekken zijn fileverdunners. + De factor tijd: medewerkers brengen minder tijd door achter het stuur en meer op kantoor, bij de klant, de leverancier of thuis. - De werkgever ziet zijn medewerkers niet verzameld op één locatie. - Contact onderhouden met het hoofdwartier en het team vormt een uitdaging. - Geen mogelijkheid om je werkplek te personaliseren (foto s, persoonlijke spullen).

Wat verdient een starter?

Wat verdient een starter? Zaterdag 24 en zondag 25 september 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be HASTA LA VISTA Het beroepsgeheim van Geoffrey Enthoven blz. 10 REKRUTEREN IN DE ZORG Roemenen

Nadere informatie

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be Zaterdag 21 en zondag 22 januari 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be JO LIBEER We zijn het al zo lang ontroerend eens blz. 6 JILL PEETERS Alsof de wolken tegen me

Nadere informatie

Meer ambitie dan conditie? Ormit test starters op fysieke paraatheid JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR

Meer ambitie dan conditie? Ormit test starters op fysieke paraatheid JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Zaterdag 4 en zondag 5 februari 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be ENQUÊTE Ouderenzorg: een fijne job? blz. 4 BISSCHOP BONNY Met lood in de schoenen blz. 10 JAN

Nadere informatie

4 op de 10 werknemers willen binnen de 2 jaar een nieuwe werkgever HOE MOET HET NU VERDER? KOEN BUYSE

4 op de 10 werknemers willen binnen de 2 jaar een nieuwe werkgever HOE MOET HET NU VERDER? KOEN BUYSE Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be ANDERS HOE MOET HET NU VERDER? 4 scenario s gewikt en gewogen blz. 4 KOEN BUYSE Zornik na het sabbatjaar

Nadere informatie

Verdien je genoeg? Vergelijk je loon met 50.000 Belgen JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 16. + 10.009 jobs op jobat.

Verdien je genoeg? Vergelijk je loon met 50.000 Belgen JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 16. + 10.009 jobs op jobat. Zaterdag 10 en zondag 11 september 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be MIJN LOON We proberen te besparen blz. 13 BEROEPSGEHEIM Dinsdagavond vrijen we blz. 12 ANSEEL

Nadere informatie

en verplicht heroriënteren

en verplicht heroriënteren Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 11 en zondag 12 december 2010 AN DE JONGHE Op zoek naar het alfavrouwtje blz. 9 SMOORVERLIEFD Het beroepsgeheim van Koen De

Nadere informatie

Vinden ze nog werk? Opel Antwerpen De eerste outplacement resultaten. Jobs in Oost-Vlaanderen vanaf blz. 16. + 6.813 jobs op jobat.

Vinden ze nog werk? Opel Antwerpen De eerste outplacement resultaten. Jobs in Oost-Vlaanderen vanaf blz. 16. + 6.813 jobs op jobat. Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2010 IVAN DE WITTE EN BRECHT DECROOS geven u uw verdiende loon blz. 4 BEROEPSGHEIM Barbara Sarafian

Nadere informatie

Meer jobs, moins de travail?

Meer jobs, moins de travail? Zaterdag 4 en zondag 5 september 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Meer jobs, moins de travail? Voor- en nadelen van een gesplitste arbeidsmarkt ASSESSMENTS Kan

Nadere informatie

het nieuwe werken De komende

het nieuwe werken De komende Zaterdag 4 en zondag 5 juni 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be HET POLITIEVERHOOR Niet zoals op tv blz. 6 JENS MORTIER Zoekende tot 27 blz. 10 ANSEEL & DENYS Ons

Nadere informatie

Ook allochtonen maken fouten

Ook allochtonen maken fouten Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2010 SOLLICITEREN BIJ JEROOM De tekenafdeling zit in Pakistan blz. 10 KANTOOR BEDIENDEN Krijgen ze loon

Nadere informatie

MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 IN 10 JAAR BINNEN. Ik was binnen zonder dat ik het besefte

MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 IN 10 JAAR BINNEN. Ik was binnen zonder dat ik het besefte Zaterdag 7 en zondag 8 juli 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be KASSA, KASSA Knelpunt kleinhandel Blz. 6 MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 COLUMN Niets

Nadere informatie

Werkvakanties Een nieuw wapen in de war for talent

Werkvakanties Een nieuw wapen in de war for talent Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be OP DE WERKVLOER Mag ik mijn collega controleren? blz. 2 MIJN LOON Ik hoop op maaltijdcheques

Nadere informatie

Wouter Dubbel. Verwacht niet te veel van de politiek. Jobs bij Top Employers vanaf blz. 14. + 7.211 jobs op jobat.be

Wouter Dubbel. Verwacht niet te veel van de politiek. Jobs bij Top Employers vanaf blz. 14. + 7.211 jobs op jobat.be Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 4 en zondag 5 december 2010 CAROLINE VAN DER HEYDEN Bio-ingenieur te paard blz. 9 JOOST VANDECASTEELE Ik weiger een sukkel

Nadere informatie

De helft haakt af. Vrijwillig het leger in JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs in HR, Rekrutering & Selectie vanaf blz. 14. + 9.157 jobs op jobat.

De helft haakt af. Vrijwillig het leger in JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs in HR, Rekrutering & Selectie vanaf blz. 14. + 9.157 jobs op jobat. Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 12 en zondag 13 februari 2011 BEROEPSGEHEIM Jan Eelen, regisseur van De Ronde blz. 10 EEN JOB IN HET BUITENLAND Eerst de werf,

Nadere informatie

Gek. job? van je. Psychisch welzijn op het werk. ontslagen na 10 jaar drankmisbruik JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR

Gek. job? van je. Psychisch welzijn op het werk. ontslagen na 10 jaar drankmisbruik JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 30 april en zondag 1 mei 2011 RECHTEN & PLICHTEN Mag je werken in het weekend? blz. 2 STAN VAN SAMANG Ik ben niet bijgelovig,

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

+6.921 HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder

+6.921 HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder Z A T E R D A G 2 2 T / M V R I J D A G 2 8 S E P T E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder Sven Gatz

Nadere informatie

Jongeren over hun baas

Jongeren over hun baas Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 18 en zondag 19 december 2010 50-PLUS Helft vindt werk na begeleiding blz. 9 CARTOONIST KIM Jammer dat ik een eigen stijl

Nadere informatie

Je werk of je leven?

Je werk of je leven? Zaterdag 12 en zondag 13 november 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be SAN F. YEZERSKIY We zijn allemaal van vlees en bloed blz. 9 GUIDO BELCANTO Choqueren hoeft niet

Nadere informatie

Mijn job? L art du nu

Mijn job? L art du nu Zaterdag 17 en zondag 18 september 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be HOUD DE DIEF Mag mijn baas me fouilleren? blz. 2 EXTRALEGAAL Hoeveel voordelen heeft u? blz.

Nadere informatie

Starters lonen DOSSIER. Sandra (24) management assistent 1.600 euro bruto. + 6.221 jobs op jobat.be. Ontdek de nieuwe Jobat look

Starters lonen DOSSIER. Sandra (24) management assistent 1.600 euro bruto. + 6.221 jobs op jobat.be. Ontdek de nieuwe Jobat look Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 11 en zondag 12 september 2010 MIJN KANTOOR De schriftjes van Chantal Pattyn blz. 11 GUNNAR MICHIELSSEN Succes kan zo ontroerend

Nadere informatie

Komt er wel een sociaal akkoord?

Komt er wel een sociaal akkoord? Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2010 RUTH LASTERS Beste meneer Volckers,... blz. 13 HOUD DE DIEF Belgische werknemer steelt 222 miljoen

Nadere informatie

Solliciteren & sociale media

Solliciteren & sociale media Zaterdag 16 en zondag 17 juni 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Bestaat Generatie Y wel? Blz. 3 WANDELCOACH Je toekomst in het groen Blz. 8 MIJN

Nadere informatie

Wie is de groenste werkgever? NIEMAND ZIET ME. DE NV BELGIË, DEEL 1 Wat vinden we echt van onze job? TOM LENAERTS

Wie is de groenste werkgever? NIEMAND ZIET ME. DE NV BELGIË, DEEL 1 Wat vinden we echt van onze job? TOM LENAERTS Zaterdag 5 en zondag 6 juni 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be NIEMAND ZIET ME Imagocoach Sascha Bertus geeft advies blz. 9 Wie is de groenste werkgever? De top

Nadere informatie

Groeien. of besparen? Zelfs Duitsland verandert van mening JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. + 7.628 jobs op Jobat.be Career Launch vanaf blz.

Groeien. of besparen? Zelfs Duitsland verandert van mening JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. + 7.628 jobs op Jobat.be Career Launch vanaf blz. Zaterdag 19 en zondag 20 mei 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Wat Bart De Wever onderschat Blz. 3 Geniale ideeën Wie wordt er rijk van? Blz. 4

Nadere informatie

+7.016 HOE FLEXIBEL MOET U ZIJN? 360 werknemer spaart kritiek op HR niet

+7.016 HOE FLEXIBEL MOET U ZIJN? 360 werknemer spaart kritiek op HR niet Z A T E R D A G 1 5 T / M V R I J D A G 2 1 S E P T E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven HOE FLEXIBEL MOET U ZIJN? 360 werknemer spaart kritiek op HR niet Valkuilen bij het rekruteren Pieter

Nadere informatie

Overheid vs. privé. Hoe groot is het verschil nog? VERLEIDEN MET WOORDEN BART CANNAERTS COLUMN. Hoe overtuigend zijn jouw mails?

Overheid vs. privé. Hoe groot is het verschil nog? VERLEIDEN MET WOORDEN BART CANNAERTS COLUMN. Hoe overtuigend zijn jouw mails? Zaterdag 29 en zondag 30 mei 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Overheid vs. privé Hoe groot is het verschil nog? VERLEIDEN MET WOORDEN Hoe overtuigend zijn jouw

Nadere informatie

Reis mee naar werken in 2030

Reis mee naar werken in 2030 Trendstudie 2013 Reis mee naar werken in 2030 in opdracht van Reis mee naar werken in 2030 Een studie van Trendhuis/Bexpertise in opdracht van het Europees Sociaal Fonds - Agentschap Vlaanderen Trendbookx,

Nadere informatie

Dit is de bende van Wim niet

Dit is de bende van Wim niet Zaterdag 6 en zondag 7 augustus 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be 4X2 Wat een bizar meisje is ze toch blz. 4 BULLSHIT MANAGEMENT Denk zélf eens na blz. 9 BEESTJES

Nadere informatie

Lonen van een miljoen? Daar geloof ik niet in. Hendrik Bogaert DOSSIER OVERHEID. de staatssecretaris. FOD Sociale Zekerheid.

Lonen van een miljoen? Daar geloof ik niet in. Hendrik Bogaert DOSSIER OVERHEID. de staatssecretaris. FOD Sociale Zekerheid. Zaterdag 5 en zondag 6 mei 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Niet alles aan Amerika is fake Blz. 3 OPINIE Rugzak weegt te zwaar Blz. 10 GUY STANDING

Nadere informatie