KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties"

Transcriptie

1 KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties Tess Poppe 26 maart 205

2 Inhoud DEEL I Knelpuntberoepen OCMW s Overzicht functies Verpleegkundige Hoofdverpleegkundige Diensthoofd sociale dienst Verzorgende Schoonmaker bij mensen thuis Maatschappelijk werker/assistent Kanalen... 2 DEEL II Knelpuntberoepen gemeenten Overzicht functies Administratief medewerker Boekhouder Redder Begeleider kinderopvang Kanalen... 43

3 2 Inleiding Naar aanleiding van het rapport Knelpuntberoepen lokalen besturen van 3 februari 205 werden een aantal knelpuntberoepen bij gemeenten en OCMW s verder onder de loep genomen. Deze uitbreiding focust op 6 knelpuntberoepen bij OCMW s en 4 knelpuntberoepen bij gemeenten. We bekijken in deze bijdrage wanneer vacatures voor een knelpuntberoep wel zonder problemen worden ingevuld en wanneer niet. Ten slotte bespreken we ook de kanalen waarlangs vacatures vacant zijn verklaard en of het gebruik van een bepaald kanaal tot een kleiner dan wel groter aantal knelpuntvacatures leidt. In tegenstelling tot het algemene rapport van 3 februari 205 gaan we in dit onderdeel niet in op de mogelijke significantie van de data. Doordat we ons richten op welbepaalde beroepen liggen de cijfers namelijk een pak lager dan de algemene responsgraad. Bijgevolg doen we geen uitspraken voor de gehele populatie maar maken we enkel een aantal observaties DEEL I Knelpuntberoepen OCMW s. Overzicht functies We gaan voor een aantal knelpuntvacatures dus dieper in op de mogelijke oorzaken en de kanalen waarlangs de vacatures verspreid werden. In totaal gaat het om de volgende functies: verpleegkundige (m/v); hoofdverpleegkundige (m/v); diensthoofd sociale dienst (m/v); verzorgende (m/v); schoonmaker bij mensen thuis (m/v); maatschappelijk werker/assistent (m/v).

4 3.. Verpleegkundige Er zijn 4 vacatures voor verpleegkundige binnen de referentieperiode 0/0/203 30/06/ van de 4 vacatures of 24% voldoet aan de vereisten van een knelpuntberoep.... Kwantitatief tekort aan arbeidskrachten Om te bepalen in hoeverre er een kwantitatief tekort aan kandidaten is, gaan we na of er al dan niet een specifiek diploma vereist is en of het een vol- dan wel deeltijdse functie betreft. Elke vacature voor verpleegkundige binnen de referentieperiode vereist alvast een specifiek diploma. De diplomavereisten verklaren bijgevolg niet waarom de ene vacature voor verpleegkundige een knelpunt is en de andere niet. 26 van de 4 vacatures waren vervolgens voor een voltijdse betrekking. Een minderheid van de vacatures voor verpleegkundige betrof een deeltijdse functie. Van de 0 knelpuntvacatures voor verpleegkundige ging het in 7 van de 0 gevallen om een voltijdse functie en in 3 gevallen om een deeltijdse. Deze verhouding komt enigszins overeen met het totaal aantal vacatures voor verpleegkundige en is bijgevolg geen verklarende variabele. Werktijd N= 4 Werktijd N= 0 36,6% 63,4% 30% 70% Voltijds Deeltijds Voltijds Deeltijds

5 4...2 Kwalitatief tekort aan arbeidskrachten De twee variabelen die ons iets vertellen over een mogelijk kwalitatief tekort aan arbeidskrachten zijn: het functieniveau en de gevraagde ervaring. Meer dan de helft van alle vacatures voor verpleegkundige is een functie op C-niveau (58,5%). 39% situeert zich op B- niveau. Deze verhouding geldt niet voor de 0 knelpuntvacatures voor verpleegkundige. Daar situeert 60% (N= 6) van de vacatures zich op B-niveau terwijl 30% een functie op C-niveau betreft. B C GA Niveau N0 N4 Er zijn dus een groter aantal knelpuntvacatures voor verpleegkundige op B-niveau terwijl er gemiddeld gezien meer vacatures op C-niveau zijn. De overgrote meerderheid van de vacatures voor verpleegkundige vergt geen ervaring (90,2%). Slechts in 7,3% van de gevallen wordt er tot minder dan jaar ervaring van de kandidaten vereist. < jaar ervaring geen ervaring GA Ervaring Alle knelpuntvacatures voor verpleegkundige vergen geen eerdere ervaring als verpleegster of verpleger N0 N4...2 Arbeidsomstandigheden De volgende variabelen geven een indicatie van de mate waarin bepaalde arbeidsomstandigheden een verklaring zijn voor de knelpuntvacatures: het loon, de aard van de arbeid, flexibele werktijd, werk binnen de kantooruren en de bereikbaarheid van de werkplek.

6 5 Competitief loon N= 4 7,30% Competitief loon N= 0 0% 90% 92,70% Een overgrote meerderheid van de respondenten vindt dat het loon van een verpleegkundige in een OCMW kan concurreren met de private sector. En dat de variabele loon dus niet de voornaamste oorzaak van een knelpunt is. Dit wordt eveneens bevestigd wanneer we de cijfers voor de knelpuntvacatures voor verpleegkundige in het bijzonder bekijken. We stellen eenzelfde verhouding (90% -0%) vast als die bij het totaal aantal vacatures voor verpleegkundige. Vervolgens kijken we of de aard van de arbeid enige indicatie is van een knelpunt. Ongeveer 30% van de respondenten vindt dat het beroep van verpleegkundige ongezond, gevaarlijk en/of arbeidsintensief is. 60% van de respondenten gaat hier niet mee akkoord. Opnieuw stellen we ongeveer dezelfde verhouding vast voor de knelpuntvacatures voor verpleegkundige. Ongezond en/of gevaarlijk werk N= 4 4,9% Ongezond en/of gevaarlijk werk N= 0 0% 63,4% 3,7% 60% 30% GA GA

7 6 Flexibele werktijd N= 4 Flexibele werktijd N= 0 6% 39% 70% 30% De 0 vacatures voor verpleegkundige die aan de criteria van een knelpuntvacature beantwoorden, hebben volgens de respondenten een minder flexibele werktijd dan de overige 3 vacatures voor verpleegkundige. Standaard kantooruren N= 4 92,7% 4,9% 2,4% 92,7% (N= 38) van de vacatures voor verpleegkundige betreft dan ook een job buiten de standaard kantooruren. Slechts een kleine minderheid verpleegkundigen heeft een standaard uurrooster. Alle 0 knelpuntvacatures (00%) voor verpleegkundige omvatten werk buiten de standaard kantooruren. GA Ten slotte zijn bijna alle werplekken vlot bereikbaar (N= 39). Knelpuntvacatures voor verpleegkundige zijn in 9 van de 0 gevallen gelegen op een vlot te bereiken locatie. Vlot bereikbaar N= 4 2,4% 2,4% Vlot bereikbaar N= 0 0% 95,% 90% GA

8 7..2 Hoofdverpleegkundige Er zijn 4 vacatures voor hoofdverpleegkundige. 7 vacatures of voldoet aan de vereisten van een knelpuntberoep...2. Kwantitatief tekort aan arbeidskrachten Elke vacature voor hoofdverpleegkundige binnen de referentieperiode vereist alvast een specifiek diploma. De diplomavereisten verklaren - net zoals bij de functie van verpleegkundige - niet waarom de ene vacature voor hoofdverpleegkundige een knelpunt is en de andere niet. Voor alle 4 gevallen gaat het eveneens steeds om een vacature voor een voltijdse betrekking. De variabelen die duiden op een eventueel kwantitatief tekort verklaren dus niet waarom de ene vacature voor hoofdverpleegkundige een knelpunt is en de andere niet Kwalitatief tekort aan arbeidskrachten De functie van hoofdverpleegkundige situeert zich in 92,9% (N= 3) van de gevallen op B- niveau. In slechts één geval is de functie van hoofdverpleegkundige er één op A-niveau. Alle knelpuntvacatures voor hoofdverpleegkundige zijn hierbij functies op B- niveau. In tegenstelling tot de functie van verpleegkundige, wordt er in de meeste gevallen wel ervaring vereist voor die van hoofdverpleegkundige. Het gaat in het bijzonder om 4 tot 5 jaar ervaring (N= 7). In 35,7% van de gevallen is ervaring geen noodzakelijke voorwaarde. In de hoogste ervaringscategorie 5 jaar vinden we geen knelpuntvacatures voor hoofdverpleegkundige terug. 5 jaar 4 jaar 3 jaar 2 jaar Geen A B Niveau N= Ervaring N= 7 N=

9 Arbeidsomstandigheden De volgende variabelen geven zoals eerder vermeld een indicatie van de mate waarin bepaalde arbeidsomstandigheden een verklaring zijn voor de knelpuntvacatures: het loon, de aard van de arbeid, flexibele werktijd, werk binnen de kantooruren en de bereikbaarheid van de werkplek. Competitief loon N= 4 7,% Bijna 93% van de respondenten geeft aan dat het loon van hoofdverpleegkundige in een OCMW competitief is met een vergelijkbare functie in de private sector. 92,9% Alle 7 knelpuntvacatures voor hoofdverpleegkundige bevinden zich in de categorie competitief loon. Een loon lager dan in de private sector is dus geen voorspellende variabele voor een knelpuntvacature. Ongezond en/of gevaarlijk werk N= 4 4,3% Ongezond en/of gevaarlijk werk N= 7 7,% 85,7% 92,9% 85,7% van de vacatures voor hoofdverpleegkundige (N= 2) houdt volgens de 4 respondenten geen ongezond, gevaarlijk en/of arbeidsintensief werk in. De knelpuntvacatures scoren hier nog hoger in die categorie. Een vacature voor hoofdverpleegkundige is dus niet per se moeilijker in te vullen wanneer het om gevaarlijk, ongezond en of arbeidsintensief werk gaat. De functie van hoofdverpleegkundige kent in 64,3% (N= 9) van de gevallen een flexibele werktijd. Wanneer het om een knelpuntvacature voor hoofdverpleegkundige gaat, is het in 7,4% van de gevallen.

10 9 Flexibele werktijd N=4 Flexibele werktijd N=7 35,7% 28,6% 64,3% 7,4% In slechts 28,6% (N= 4) van de gevallen wordt er van de hoofdverpleegkundige gevraagd te werken buiten de standaard kantooruren. Dit aandeel ligt hoger wanneer het om een knelpuntvacature gaat, namelijk bijna 43% (N= 3). Er zijn dus een hoger aantal knelpuntvacatures voor hoofdverpleegkundige wanneer er prestaties buiten de standaard kantooruren geleverd moeten worden. Standaard kantooruren N= 4 Standaard kantooruren N= 7 7,4% 28,6% 57,% 42,9% Tenslotte zijn alle werkplekken vlot bereikbaar. De variabele bereikbaarheid speelt dus geen rol bij het bepalen of een vacature voor hoofdverpleegkundige al dan niet een hogere kans heeft om als knelpuntvacature bestempeld te worden...3 Diensthoofd sociale dienst Er zijn slechts 5 vacatures voor diensthoofd sociale dienst maar deze voldoen allemaal aan de criteria van een knelpuntvacature. Vanwege dit lage aantal benadrukken we de relativiteit van de resultaten voor diensthoofd sociale dienst.

11 0..3. Kwantitatief tekort aan arbeidskrachten Diploma N= van de 5 vacatures voor diensthoofd sociale dienst vergt een specifiek diploma. Zoals eerder vermeld zijn dit allemaal knelpuntvactures. Werktijd N= Eenzelfde verhouding vinden we terug inzake de werktijd: slechts één vacature voor diensthoofd sociale dienst is voor een deeltijdse functie. Deeltijds Voltijds Kwalitatief tekort aan arbeidskrachten Niveau N= 5 Ervaring N= 5 B 4 4 jaar A Geen Hoewel er zich slechts één vacature op A-niveau situeert, vraagt men in 4 van de 5 gevallen wel minstens jaar ervaring om als diensthoofd in aanmerking te komen Arbeidsomstandigheden Vier van de vijf variabelen om te peilen naar de impact van arbeidsomstandigheden zijn in deze case een constante; loon, aard van het werk, flexibiliteit en de bereikbaarheid van de werkplek.

12 Alle vacatures voor diensthoofd sociale dienst bieden een loon dat kan concurreren met een vergelijkbare job in de private sector. Standaard kantooruren N= 5 De vacatures omvatten tevens in alle 5 gevallen geen ongezond, gevaarlijk en/of arbeidsintensief werk, flexibele werktijden en een vlot te bereiken werkplek. 40% 60% Ten slotte moet er voor 3 van de 5 vacatures arbeid verricht worden buiten de standaard kantooruren...4 Verzorgende Er zijn 23 vacatures voor verzorgende (78,3%) waarvan er 5 of 2,7% een knelpuntvacature zijn...4. Kwantitatief tekort aan arbeidskrachten Iedereen die solliciteert voor één van de 23 vacatures voor verzorgende moet beschikken over een specifiek diploma. In 65,2% (N= 5) van de gevalleen gaat het om een deeltijdse job. Van de 5 knelpuntvacatures waren er 2 voor een deeltijdse functie en 3 voor een voltijdse. Vanwege de beperkte omvang van het aantal knelpuntvacatures voor verzorgende kunnen we niet zeggen of er een verband is tussen de werktijd en de knelpuntvacatures voor verzorgende. Werktijd N= 5 N= Deeltijds Voltijds..4.2 Kwalitatief tekort aan arbeidskrachten Alle vacatures voor verzorgende zijn voor een job op C-niveau. Er wordt vervolgens slechts voor één vacature ervaring gevraagd om in aanmerking te komen voor de functie: 9,3% (N= 2) van de vacatures vergt geen ervaring en 4,3% (N= ) vraagt tot minder dan jaar ervaring.

13 2 Ervaring N= 23 < jaar Geen GA Alle knelpuntvacatures zijn startersfuncties ( geen ervaring ) waardoor de mate van ervaring alvast geen drempel creëert bij het invullen van de vacature Arbeidsomstandigheden Competitief loon N= 23 8,7% 4,3% Hetzelfde geldt voor de variabele loon. Alle knelpuntvacatures voor verzorgende bieden een loon aan dat niet lager of hoger ligt dan in de private sector. Van alle vacatures voor verzorgende zijn er slechts 2 (8,7%) met een loon dat niet kan concurreren met de private markt. 87% GA Een nipte minderheid van de vacatures vergt ongezond, gevaarlijk en/of arbeidsintensief werk. Maar alle knelpuntvacatures behoren tot de overige 56,5% van vacatures. Ongezond en/of gevaarlijk werk N= 23 43,5% 56,5%

14 3 Flexibiliteit N= 23 Flexibiliteit N= 5 4,3% 8,7% 20% 87% 80% GA De job van verzorgende kent in 87% (N= 20) van de gevallen geen flexibele werktijd. 4 (80%) knelpuntvacatures vallen in deze categorie. Slechts voor één knelpuntvacature zou er een flexibele werktijd zijn. Bijna de helft van de vacatures vergt prestaties buiten de standaard kantooruren (N= of 47,8%) en de andere helft niet (N= 2). Standaard kantooruren N= 23 Alle 5 de knelpuntvacatures voor verzorgende omvatten werk buiten de standaard kantooruren. 47,8% 52,2% Ten slotte zijn de meeste werkplekken vlot bereikbaar (87%). Dit geldt voor 20 van de 23 vacatures voor verzorgende en 4 van de 5 knelpuntvacatures voor verzorgende. Vlot bereikbaar N= 23 3% Vlot bereikbaar N= 5 20% 87% 80%

15 4..5 Schoonmaker bij mensen thuis Er zijn 32 vacatures voor schoonmaker bij mensen thuis. Slechts 3 vacatures of 9,4% daarvan voldeed aan de criteria van een knelpuntvacature...5. Kwantitatief tekort aan arbeidskrachten Het is opvallend dat er voor van de 32 vacatures (3,%) voor schoonmaker bij mensen thuis een specifiek diploma gevraagd wordt. Voor de 3 knelpuntvacatures is dit alvast niet het geval. Van alle vacatures voor schoonmaker bij mensen thuis betreft het grotendeels een deeltijdse functie (N= 26 of 8,3%). In slechts 2,5% van de gevallen gaat het om een voltijdse functie. Alle knelpuntvacatures voor schoonmaker bij mensen thuis (N= 3) zijn vacatures voor een deeltijdse job. Werktijd GA 2 Deeltijds 26 Voltijds N= 3 N= Kwalitatief tekort aan arbeidskrachten Niveau C D E GA N3 N32

16 5 De overgrote meerderheid van alle vacatures voor schoonmaker bij mensen thuis betreft een functie op E-niveau. 2 van de 3 knelpuntvacatures voor schoonmaker vinden we dan weer terug op D-niveau. Voor 29 van de 32 vacatures (90,6%) voor schoonmaker is er geen ervaring vereist. In deze categorie vinden we ook alle drie de knelpuntvacatures voor schoonmaker terug. Ervaring jaar < jaar ervaring 2 geen ervaring N3 N Arbeidsomstandigheden Competitief loon N= 32 6,3% 3,% 90,6% GA De overgrote meerderheid van de vacatures voor schoonmaker bij mensen (N= 29) thuis biedt een loon aan vergelijkbaar met dat in de private sector. Voor slechts 2 vacatures is dit volgens de respondenten niet het geval. Alle knelpuntvacatures voor schoonmaker bij mensen thuis behoren tot de eerste categorie. Schoonmaker is volgens 0 van de 32 respondenten (3,3%) een ongezond, gevaarlijk en/of arbeidsintensief beroep. 2 van de 3 knelpuntvacatures voor schoonmaker situeren zich in deze categorie. 9 respondenten vinden dan weer dat schoonmaken bij mensen thuis niet ongezond, gevaarlijk of arbeidsintensief is (59,4%). In deze categorie vinden we van de 3 knelpuntvacatures terug.

17 6 Ongezond en/of gevaarlijk werk N= 32 Ongezond en/of gevaarlijk werk N= 3 9,4% 59,4% 3,3% 66,7% 33,3% GA Schoonmakers bij mensen thuis hebben in 84,4% (N= 27) van de gevallen geen flexibele werktijd. Van alle 27 vacatures in deze categorie zijn er twee een knelpuntvacature. De derde knelpuntvacature vinden we samen met 4 andere vacatures terug in de categorie flexibele werktijd. In totaal kennen 5,6% van alle vacatures een flexibele werktijd. Flexibele werktijd N= 32 5,6% Flexibele werktijd N= 3 33,3% 84,4% 66,7% De overgrote meerderheid van alle vacatures voor schoonmaker bij mensen (93,8%) thuis omvat een uurrooster dat binnen de standaard kantooruren valt. Alle knelpuntvacatures voor schoonmaker bevinden zich in deze categorie. Voor de overige 2 vacatures bleven de respondenten het antwoord schuldig op deze vraag (GA 6,2%).

18 7 Ten slotte zijn 28 van de 32 vacatures voor schoonmaker bij mensen thuis (87,5%) vlot te bereiken. In 3 van de 32 gevallen is dit niet zo (9,4%). Alle knelpuntvacatures zijn alvast wel vlot te bereiken. Vlot bereikbaar N= 32 9,4% 3,% 87,5% GA..6 Maatschappelijk werker/assistent Er zijn 56 vacatures voor maatschappelijk werker/assistent. Slechts 3 daarvan zijn een knelpuntvacature (5,4%)...6. Kwantitatief tekort aan arbeidskrachten Iedereen die wilt solliciteren voor één van de 56 vacatures voor maatschappelijk werker dient over een specifiek diploma te beschikken. Het betreft in de meerderheid van de gevallen een voltijdse job (78,6%). 2 van de 3 knelpuntvacatures voor maatschappelijk werker behoren tot deze categorie. Werktijd N= 3 2 N= Deeltijds Voltijds..6.2 Kwalitatief tekort aan arbeidskrachten Alle vacatures voor maatschappelijk werker situeren zich op B-niveau. De vereiste ervaring verschilt dan weer wel per vacature.

19 8 In 89,3% van de gevallen (N= 50) is er geen ervaring vereist. In 3,6% van de gevallen (N= 2) vraagt men minstens een aantal maanden ervaring, voor 5,4% van de vacatures (N= 3) verwacht men jaar ervaring en voor slechts,8% van de vacatures (N= ) moeten sollicitanten minstens 4 jaar ervaring op hun CV hebben. In dit laatste geval gaat het om één van de drie knelpuntvacatures voor maatschappelijk werker. De overige twee knelpuntvacatures vergen geen ervaring. Ervaring 4 jaar 4 jaar 3 < jaar Geen ervaring N= 3 N= Arbeidsomstandigheden Competitief loon N= 56 3,6% 5,4% Competitief loon N= 3 33,3% 9,4% 66,7% GA De lonen voor maatschappelijk werker kunnen volgens de respondenten in 9,4% van de gevallen concurreren met een vergelijkbare functie in de private sector. In slechts 2 van 56 cases is dit niet het geval (3,6%). 2 van de 3 knelpuntvacatures voor maatschappelijk werker (66,7%) bieden een competitief loon aan.

20 9 Het beroep van maatschappelijk werker is volgens 55 van de 56 respondenten (98,2%) niet gevaarlijk, ongezond of arbeidsintensief. Slechts één iemand (,8%) denkt hier anders over. Alle knelpuntvacatures voor maatschappelijk werker situeren zich in de eerste en dus grootste categorie. Ongezond en/of gevaarlijk werk N= 56 98,2%,8% Het merendeel van de vacatures voor maatschappelijk werker (N= 4 of 75%) omvat een flexibele werktijd. In 2,4% van de gevallen is dit niet zo en kennen de werknemers dus een vast uurrooster. 2 van de 3 knelpuntvacatures omvatten een flexibele werktijd. Flexibele werktijd N= 56 2,4% 3,6% Flexibele werktijd N= 3 33,3% 75% 66,7% GA Standaard kantooruren N= 56 7,% 3,6% 89,3% Hoewel er een flexibele werktijd is voor 2 van de 3 knelpuntvacatures voor maatschappelijk werker, worden alle uren wel gepresteerd binnen de standaard kantooruren. Hetzelfde geldt voor de overgrote meerderheid van alle vacatures voor maatschappelijk werker (89,3% of N= 50). GA

21 20 Ten slotte zijn bijna alle werkplekken vlot te bereiken (N= 56 of 98,2%). Slechts één vacature voor maatschappelijk werker situeert zich op een moeilijk te bereiken locatie. Het gaat in dit laatste geval niet om een knelpuntvacature voor maatschappelijk werker. Voor de zonet besproken zes knelpuntfuncties bij een OCMW gaan we in het volgende onderdeel na welke kanalen er gebruikt werden om de vacatures bekend te maken. We geven zowel de percentages als de absolute aantallen mee zodat we de impact van bepaalde percentages niet overschatten.

22 2.2 Kanalen Nationale pers 00% 90% 80% 70% 60% 40% 30% 20% 0% 0% 24,4% 6,% 42,9% 83,3% 60% 00% 00% 4,3% 3,% 25% 7,% Totaal % knelpunt Van alle vacatures die via de nationale pers werden verspreid, gaat het procentueel gezien vooral om de vacatures voor diensthoofd sociale dienst. Het gaat hier echter maar om 5 vacatures waardoor we dit resultaat moeten relativeren. Vervolgens werd er geen enkele knelpuntvacture voor schoonmaker aan huis via de nationale pers verspreid. En slechts één voor verzorgende en maatschappelijk werker. Absoluut aantal Totaal Aantal knelpuntvacatures Verpleegkundige 0/4 5/0 Hoofdverpleegkundige 6/4 5/7 Diensthoofd sociale dienst 3/5 3/5 Verzorgende /23 /5 Schoonmaker bij mensen thuis /32 0/3 Maatschappelijk werker 4/56 /3

23 22 Voor elke functie werd er via eigen lokale publicaties geprobeerd om geschikte kandidaten te bereiken. En dit zowel voor knelpuntvacatures als vacatures die zonder problemen werden ingevuld. Eigen lokale publicaties 00% 90% 80% 70% 60% 40% 30% 20% 0% 0% 29,3% 00% 42,9% 33% 33,3% 40% 39,%,% 34,4% 8,2% 39,3% 9,% Totaal % knelpunt Procentueel gezien werden in het bijzonder vacatures voor hoofdverpleegkundige (42,9), diensthoofd sociale dienst (40%), maatschappelijk werker (39,3%) en verzorgende (39,%) via eigen lokale publicaties bekend gemaakt. Absoluut aantal Totaal Aantal knelpuntvacatures Verpleegkundige 2/4 4/0 Hoofdverpleegkundige 6/4 2/7 Diensthoofd sociale dienst 2/5 2/5 Verzorgende 9/23 /5 Schoonmaker bij mensen thuis /32 2/3 Maatschappelijk werker 22/56 2/3

24 23 Lokale pers 70% 60% 40% 30% 63,4% 26,9% 57,% 39,% 25% 39,3% 20% 0%,% 2,5% 9,% 0% Totaal % knelpunt Voor het bekend maken van vacatures voor knelpuntberoepen doen OCMW s in veel grotere mate een beroep op lokale media. Net zoals er verschillende vacatures via eigen lokale publicaties vacant werden verklaard, is de lokale pers voor een aantal beroepen een populair kanaal. In het bijzonder worden vacatures voor verpleegkundige en hoofdverpleegkundige op deze manier verspreid. In van de 7 gevallen betrof het een knelpuntvacature. Absoluut aantal Totaal Aantal knelpuntvacatures Verpleegkundige 26/4 7/0 Hoofdverpleegkundige 8/4 4/7 Diensthoofd sociale dienst 0/5 0/5 Verzorgende 9/23 /5 Schoonmaker bij mensen thuis 8/32 /3 Maatschappelijk werker 22/56 2/3

25 24 Eigen website 00% 90% 80% 70% 60% 40% 30% 20% 0% 0% 97,6% 00% 00% 25% 00% 9,3% 23,8% 78,% 2% 87,5% 4,% Totaal % knelpunt Niet elke vacature werd op de website van het OCMW gepubliceerd. De resultaten voor de vacatures voor schoonmaker bij mensen thuis liggen opvallend lager dan bij de andere functies. Slechts één knelpuntvacature voor maatschappelijk werker werd niet via de eigen website bekend gemaakt. Absoluut aantal Totaal Aantal knelpuntvacatures Verpleegkundige 40/4 0/0 Hoofdverpleegkundige 4/4 7/7 Diensthoofd sociale dienst 5/5 5/5 Verzorgende 2/23 5/5 Schoonmaker bij mensen thuis 25/32 3/3 Maatschappelijk werker 49/56 2/3

26 25 Website VDAB 00% 90% 80% 85,4% 85,7% 00,0% 00,0% 82,6% 8,3% 83,9% 70% 60% 58,3% 40% 30% 20% 0% 0% 22,9% 0,5%,5% 2,% Totaal % knelpunt De 5 knelpuntvacatures voor diensthoofd sociale dienst werden allemaal via de VDAB verspreid. De andere functies kennen eveneens hoge resultaten maar het betreft in alle vijf van de gevallen niet het totaal aantal vacatures voor die functie. We stellen vast dat er een groot aandeel knelpuntvacatures via de VDAB werd verspreid. Absoluut aantal Totaal Aantal knelpuntvacatures Verpleegkundige 35/4 8/0 Hoofdverpleegkundige 2/4 7/7 Diensthoofd sociale dienst 5/5 5/5 Verzorgende 9/23 2/5 Schoonmaker bij mensen thuis 26/32 3/3 Maatschappelijk werker 47/56 /3

27 26 VVSG 00% 00% 00% 90% 80% 70% 60% 40% 30% 20% 2,4% 66,7% 80% 0% 0% 2,4%,8% Totaal % knelpunt Er worden amper vacatures via de website van de VVSG bekend gemaakt. Met uitzondering van de vacatures voor de diensthoofd sociale dienst waar het nog steeds om een beperkt aantal vacatures gaat (N= 4 of 80%). Op de tweede plaats vinden we de functie van hoofdverpleegkundige terug (2,4%). Absoluut aantal Totaal Aantal knelpuntvacatures Verpleegkundige /4 /0 Hoofdverpleegkundige 3/4 2/7 Diensthoofd sociale dienst 4/5 4/5 Verzorgende 0/23 0/5 Schoonmaker bij mensen thuis 0/32 0/3 Maatschappelijk werker /56 0/3

28 27 Absoluut aantal Totaal Aantal 00% 00% 00% 00% knelpuntvacatures Verpleegkundige 90% 4/4 3/0 Hoofdverpleegkundige 80% 75% 2/4 2/7 Diensthoofd 70% sociale dienst /5 /5 Verzorgende 60% /23 /5 Schoonmaker bij mensen thuis 0/32 0/3 Maatschappelijk 40% werker 4/56 0/3 30% 20% 0% 0% Sectorspecifieke website 20,0% 4,3% 9,8% 4,3% 7,% Totaal % knelpunt De respondenten zien geen heil in het bekend maken van vacatures via sectorspecifieke websites. Men verkiest de website van het OCMW boven websites specifiek voor de sociale en hulpverlenende sector. We stellen dan ook vast dat er slechts zo n 7 knelpuntvacatures op een sectorspecifieke website terecht komen. Absoluut aantal Totaal Aantal knelpuntvacatures Verpleegkundige 4/4 3/0 Hoofdverpleegkundige 2/4 2/7 Diensthoofd sociale dienst /5 /5 Verzorgende /23 /5 Schoonmaker bij mensen thuis 0/32 0/3 Maatschappelijk werker 4/56 0/3

29 28 Sociale media 00% 90% 80% 70% 60% 40% 30% 20% 0% 0% 4,6% 33,3% 7,% 20% 00% 3% 6,3% 6,% Totaal % knelpunt Het gebruik van sociale media om geschikte kandidaten aan te sporen te solliciteren, staat nog in zijn kinderschoenen. Hoewel sociale media een ruim bereik hebben, kiest de overgrote meerderheid er niet voor om bijvoorbeeld een vacature op LinkedIn te plaatsen. Slechts 3 knelpuntvacatures van de 33 werden via een sociaal medium verspreid. Absoluut aantal Totaal Aantal knelpuntvacatures Verpleegkundige 6/4 2/0 Hoofdverpleegkundige /4 0/7 Diensthoofd sociale dienst /5 /5 Verzorgende 3/23 0/5 Schoonmaker bij mensen thuis 2/32 0/3 Maatschappelijk werker 9/56 0/3

30 29 Jobpunt Vlaanderen 00% 90% 80% 70% 60% 40% 30% 20% 0% 0% 00% 4,9% 7,% 4,3% 3,6% Totaal % knelpunt Amper 6 van de 7 vacatures voor de zes knelpuntberoepen bij OCMW s werd via Jobpunt Vlaanderen verspreid. In 2 gevallen ging het om een knelpuntvacature. Er is bijgevolg nog een enorme groeimarge voor Jobpunt Vlaanderen. Absoluut aantal Totaal Aantal knelpuntvacatures Verpleegkundige 2/4 /0 Hoofdverpleegkundige /4 /7 Diensthoofd sociale dienst 0/5 0/5 Verzorgende /23 0/5 Schoonmaker bij mensen thuis 0/32 0/3 Maatschappelijk werker 2/56 0/3

31 30 60% Extern selectiebureau 40% 30% 20% 4,3% 0% 0%,8% Totaal % knelpunt OCMW s doen amper tot geen beroep op een extern selectiebureau om hun knelpuntberoepen en knelpuntvacatures in te vullen. Absoluut aantal Totaal Aantal knelpuntvacatures Verpleegkundige 0/4 0/0 Hoofdverpleegkundige 2/4 /7 Diensthoofd sociale dienst 0/5 0/5 Verzorgende 0/23 0/5 Schoonmaker bij mensen thuis 0/32 0/3 Maatschappelijk werker /56 0/3

32 3 Andere online vacaturedatabanken 00% 90% 80% 70% 60% 40% 30% 20% 0% 0% 9,8% 33,3% 2,4% 20,0% 00,0% 4,3% 6,3% 5,4% 33,3% Totaal % knelpunt De respondenten hebben hun vacatures ten slotte nog via andere online databanken verspreid (Monster, Stepstone, Vacature,..). Het gaat weliswaar slechts om 4 van 7 vacatures voor knelpuntberoepen. Absoluut aantal Totaal Aantal knelpuntvacatures Verpleegkundige 4/4 0/0 Hoofdverpleegkundige 3/4 /7 Diensthoofd sociale dienst /5 /5 Verzorgende /23 0/5 Schoonmaker bij mensen thuis 2/32 0/3 Maatschappelijk werker 3/56 /3

33 32 DEEL II Knelpuntberoepen gemeenten 2. Overzicht functies We gaan eveneens voor een aantal knelpuntvacatures binnen de gemeente dieper in op de mogelijke oorzaken en de kanalen waarlangs de vacatures verspreid werden. In totaal gaat het om de volgende functies: administratief medewerker (m/v); boekhouder (m/v); redder (m/v); begeleider kinderopvang (m/v). 2.. Administratief medewerker Er zijn 68 vacatures voor administratief medewerker in de referentieperiode. 0 vacatures of 4,7% hiervan zijn een knelpuntvacature Kwantitatief tekort aan arbeidskrachten Diploma GA N= 0 N= 68 De helft van alle vacatures voor administratief medewerker vereist een specifiek diploma (). 7 van de 34 vacatures zijn hierbij een knelpunt. In totaal gaat het om 70% van de knelpuntvacatures dat een specifiek diploma vergt. In 48,5% van alle vacatures voor administratief medewerker is dat niet het geval. De meerderheid van de vacatures voor administratief medewerker is voor een voltijdse job (73,5%). 7 van de 50 vacatures zijn hierbij een knelpunt. In totaal is 70% van de knelpuntvacatures voor een voltijdse betrekking.

34 33 Werktijd N= N= Deeltijds Voltijds Kwalitatief tekort aan arbeidskrachten B 2 2 Niveau 57 van de 68 vacatures voor administratief medewerker situeren zich op C-niveau (83,3%). C D E GA N= 0 N= 68 Vervolgens bevinden 5 vacatures zich op D-niveau (7,4%), 3 op E-niveau (4,4%) en 2 op B-niveau (2,9%). De 0 knelpuntvacatures zijn ten slotte verdeeld over B en C-niveau: 20% - 80%. Geen jaar 9 Ervaring 65 Hoewel er in de helft van de gevallen een specifiek diploma is vereist, is ervaring niet noodzakelijk voor 65 van de 68 vacatures (95,6%). 3 jaar GA N= 0 N= 68 Dit geldt eveneens voor 90% (N= 9) van de knelpuntvacatures voor administratief medewerker.

35 Arbeidsomstandigheden Competitief loon N= 68 Competitief loon N= 0 4,4% 4,7% 80,9% GA Het salaris dat je als administratief medewerker bij een gemeentelijke overheid ontvangt, is in bijna 8% van de gevallen competitief met een gelijkaardige functie in de private sector. De knelpuntvacatures voor administratief medewerker kennen een verdeling. In de helft van de gevallen gaat het om een competitief loon. In de andere helft van de gevallen niet. Met uitzondering van één vacature (en 3 GA) is de uitoefening van een job als administratief medewerker niet gevaarlijk, ongezond of arbeidsintensief (N= 64 of 94,%). Alle knelpuntvacatures behoren tot deze categorie. Als administratief medewerker heb je in 83,8% (N= 57) van de gevallen een flexibel uurrooster. In 3,2% van de gevallen niet. We vinden ongeveer dezelfde verhouding terug bij de 0 knelpuntvacatures voor administratief medewerker: 80% -20%. Flexibele werktijd N= 68 2,9% 3,2% 83,8% GA

36 35 Standaard kantooruren N= 68 0,3% Standaard kantooruren N= 0 0% 36,8% 52,9% 40% GA GA Als administratief medewerker wordt in bijna 37% van de gevallen (N= 25) verwacht dat je ook buiten de standaard kantooruren werkt. Voor een knelpuntvacature is dat al in de helft van de gevallen (N= 5). Ten slotte zijn alle werkplekken ook voor de 0 knelpuntvacatures - vlot bereikbaar (97,%). Voor 2 van 68 cases bleven de respondenten ons een antwoord schuldig Boekhouder Er zijn 3 vacatures voor boekhouder. Bijna de helft daarvan 6 vacatures of 43,2% zijn een knelpuntvacature Kwantitatief tekort aan arbeidskrachten Om te solliciteren voor één van de 3 vacatures van boekhouder dien je steeds over een specifiek diploma te beschikken. Het gaat in 2 van de 3 gevallen om een deeltijdse job (92,3%). Alle knelpuntvacatures voor boekhouder vallen in deze categorie Kwalitatief tekort aan arbeidskrachten Kandidaten voor de functie van boekhouder dienen niet over eerdere werkervaring te beschikken. Met uitzondering van één vacature die tevens een knelpuntvacature is. Het niveau waarop de functie zich situeert verschilt wel per vacature: 0 van de 3 vacatures is voor een job als boekhouder op B-niveau. Er zijn er ook 2 voor op A- niveau en één op C-niveau.

37 36 De 6 knelpuntvacatures voor boekhouder zijn eveneens verdeeld over deze 3 niveaus. De helft situeert zich op B-niveau. Ervaring N= 3 7,7% 5,4% 6,7% Ervaring N= 6 33,3% 76,9% A B C A B C Arbeidsomstandigheden Competitief loon N= 3 5,4% Competitief loon N= 6 6,7% 38,4% 46,2% 83,3% GA Uit de analyse blijkt dat de lonen voor boekhouder in de private sector allicht hoger liggen dan in de publieke sector. Dit geldt alvast voor 5 van de 6 knelpuntvacatures en is mogelijk (deels) een verklaring voor het knelpunt.

38 37 9 van de 3 vacatures voor boekhouder omvatten een flexibele werktijd. Slechts in 2 gevallen is dat niet zo. Het gaat hier om 2 knelpuntvacatures. Voor de overige 2 cases bleven de respondenten ons het antwoord schuldig. Flexibele werktijd N= 6 Flexibele werktijd N= 3 33,3% 5,4% 5,4% 66,7% 69,2% GA Het uurrooster van een boekhouder valt in 69,2% (N= 9) van de gevallen binnen de standaard kantooruren. In 23,% van de cases is dit niet het geval. Standaard kantooruren N= 3 69,2% 7,7% GA 23,% Voor de 6 knelpuntvacatures voor boekhouder vinden we ongeveer dezelfde verdeling terug. 33,3% (N= 2) van de vacatures omvat werk buiten de standaard kantooruren en 66,7% binnen. Alle werkplekken zijn ten slotte vlot bereikbaar met uitzondering van één case. Dit is tevens één van de 6 knelpuntvacatures voor boekhouder Redder Er zijn 8 vacatures voor redder. 5 vacatures of 27,8% daarvan voldoet aan de voorwaarden van een knelpuntvacature Kwantitatief tekort aan arbeidskrachten Met uitzondering van één case (5,6%), en tevens knelpuntvacature, kom je enkel voor redder in aanmerking als je een specifiek diploma hebt. Dit is dus voor 94,4% van de gevallen zo.

39 38 N= 5 N= 8 Werktijd Deeltijds Voltijds De vacatures betreffen voornamelijk voltijdse jobs: 66,7% (N= 2). In 33,3% van de gevallen gaat het om een deeltijdse functie. Ook voor de 5 knelpuntvacatures gaat het voornamelijk om een voltijdse job (80%) Kwalitatief tekort aan arbeidskrachten De meeste vacatures voor redder zijn jobs op enerzijds C-niveau (44,4%) en anderzijds D-niveau (38,9%). Er is echter geen enkele knelpuntvacature voor redder terug te vinden op D-niveau. 3 van de 5 (60%) situeren zich op C-niveau en de overige 2 (40%) op E-niveau. Niveau C 3 8 D 7 E 2 GA N= 5 N= 8 In de meeste gevallen is er geen ervaring vereist (83,3%). Uitzonderlijk wil de werkgever dat kandidaten over 4 jaar ervaring als redder beschikken (20%). Dit is dan ook één van de 5 knelpuntvacatures. Geen < jaar 4 jaar Ervaring N= 5 N= 8

40 Arbeidsomstandigheden Competitief loon N= 8 27,8% Competitief loon N= 5 20% 72,2% 80% Uit de analyse blijkt dat 4 van de 5 knelpuntvacatures (80%) voor redder een loon lager dan de private sector heeft. Dit aandeel is een pak hoger in vergelijking met het totaal aantal vacatures voor redder met een niet-competitief loon (27,8%). 4 van de 8 respondenten (22,2%) geven aan dat het beroep van redder gevaarlijk, ongezond en/of arbeidsintensief is. Wanneer een vacature tot deze categorie behoort, gaat het In de helft van de gevallen om een knelpuntvacature (N= 2 of 40%). 77,8% Gevaarlijk en/of ongezond N= 8 22,2% De overige 3 knelpuntvacatures voor redder (60%) worden niet als gevaarlijk, ongezond en/of arbeidsintensief bestempeld. De helft van de vacatures voor redder (N= 9 of ) kent een flexibel uurrooster terwijl dit bij de andere helft niet zo is. Alle knelpuntvacatures voor redder behoren tot deze laatste categorie. Standaard kantooruren N= 8,% Ten slotte werkt de overgrote meerderheid van redders buiten de standaard kantooruren (88,9% of N= 6). 3 van de 5 knelpuntvacatures voor redder bevinden zich in deze categorie (60%). 88,9%

41 Begeleider Kinderopvang Er zijn 35 vacatures voor begeleider kinderopvang binnen de referentieperiode. 4 vacatures of,4% voldoet aan de voorwaarden van een knelpuntvacature Kwantitatief tekort aan arbeidskrachten N= 4 4 Diploma De meerderheid van de vacatures voor begeleider kinderopvang vergt een specifiek diploma (68,6%). Alle knelpuntvacatures behoren tot deze categorie. N= Werktijd Het betreft in 94,4% van de gevallen een deeltijdse functie. 3 van de 33 vacatures voor de deeltijdse positie van begeleider kinderopvang is een knelpuntvacature. N= 4 N= Deeltijds Voltijds Kwalitatief tekort aan arbeidskrachten B C D E GA Niveau N= 5 N= 8 De functie van begeleider situeert zich op verschillende niveaus maar de twee voornaamste zijn C (34,3%) en D (48,6%). Dit geldt eveneens voor de knelpuntvacatures. Er is vervolgens geen ervaring vereist voor de functie van begeleider kinderopvang (97,%) Voor 2,9% (N= ) verkregen we geen antwoord.

42 Arbeidsomstandigheden In 77,% van de gevallen is het loon competitief met dat van een vergelijkbare functie in de private sector. Alle knelpuntvacatures behoren tot deze categorie. Voor,4% van de gevallen ligt het loon lager. Competitief loon N= 35,4%,4% Competitief loon N= 4 25% 77,% 75% GA GA Begeleider kinderopvang wordt in alle gevallen (97,%) met uitzondering van één case niet als een gevaarlijk, ongezond en/of arbeidsintensief beroep beschouwd. Vanzelfsprekend geldt dit dan ook voor de 4 knelpuntvacatures. De minderheid van de vacatures voor begeleider kinderopvang omvat een flexibele werktijd (N= 9 of 25,7%). 2 van de 9 vacatures in deze categorie zijn een knelpuntvacature. Dat is dus de helft van alle knelpuntvacatures voor begeleider kinderopvang. Flexibele werktijd N= 35 Flexibele werktijd N= 4 25,7% 74,3%

43 42 Standaard kantooruren N= 35 85,7% 2,90%,4% Een begeleider kinderopvang moet in 30 van de 35 gevallen (85,7%) prestaties buiten de standaard kantooruren leveren. Slechts in,4% van de gevallen is dit niet zo. Alle knelpuntvacatures omvatten uren buiten de standaard kantooruren. GA Alle werkplekken uitgezonderd één zijn ten slotte vlot bereikbaar (97,%). Deze categorie omvat ook alle 4 de knelpuntvacatures voor begeleider kinderopvang.

44 Kanalen 80% 70% 60% 40% 30% 20% 0% 0% 27,9% 2,% Administratief medewerker N= 68 Nationale pers 66,7% 33,3% 23,% 6,7% 7,% Boekhouder N= 3 Redder N= 8 Begeleider KO N= 35 Totaal % knelpunt Om de vacatures voor deze vier gemeentelijke knelpuntberoepen bekend te maken werd in alle geval beroep gedaan op de nationale pers. De hoogste score vinden wet terug voor de functie van administratief medewerker; bijna 28% of N= 9. 4 van de 9 vacatures voor administratief medewerker die via dit kanaal werden verspreid, betreffen een knelpuntvacture. Voor de functie van redder werden er slechts 3 vacatures via de nationale pers vacant verklaard. Er zat geen enkele knelpuntvacture bij. Absoluut aantal Totaal Aantal knelpuntvacatures Administratief medewerker 9/68 4/0 Boekhouder 3/3 2/6 Redder 3/8 0/5 Begeleider kinderopvang 6/35 2/4

45 44 70% 60% 40% 30% 20% 0% 0% 55,9% 3,2% Administratief medewerker N= 68 Eigen lokale publicaties 6,% 5,4% 38,5% 36,4% 20% 22,2% Boekhouder N= 3 Redder N= 8 Begeleider KO N= 35 Totaal % knelpunt In vergelijking met de nationale pers verkiezen gemeenten eigen lokale publicaties bij het vacant verklaren van vacatures. van de 8 vacatures voor redder werden langs deze weg verspreid. Het gaat vervolgens om 4 van de 5 knelpuntvacatures voor redder. De functie van administratief medewerker werd in meer dan de helft van de gevallen via eigen lokale publicaties bekend gemaakt. 3,2% daarvan betrof een knelpuntvacture. Dit is de helft van alle knelpuntvacatures voor administratief medewerker. Absoluut aantal Totaal Aantal knelpuntvacatures Administratief medewerker 38/68 5/0 Boekhouder 5/3 /6 Redder /8 4/5 Begeleider kinderopvang 8/35 4/4

46 45 Lokale pers 80% 70% 66,7% 60% 50,0% 44,4% 40% 30% 20% 27,9% 5,8% 23,% 28,6% 30% 0% 0% Administratief medewerker N= 68 Boekhouder N= 3 Redder N= 8 Begeleider KO N= 35 Totaal % knelpunt Opnieuw stellen we vast dat gemeenten in het bijzonder vacatures voor redder via lokale pers verspreiden (N= 9). In absoluut aantal scoren de vacatures voor administratief medewerker beter (N= 9) maar procentueel gezien gaat het daar maar om 27,9% van de vacatures in vergelijking met van de vacatures voor redder. Absoluut aantal Totaal Aantal knelpuntvacatures Administratief medewerker 9/68 3/0 Boekhouder 3/3 2/6 Redder 9/8 4/5 Begeleider kinderopvang 0/35 3/4

47 46 Eigen website 90% 80% 70% 60% 40% 30% 20% 0% 0% 79,4% 6,7% Administratief medewerker N= 68 84,6% 83,3% 82,9% 45,5% 33,3%,4% Boekhouder N= 3 Redder N= 8 Begeleider KO N= 35 Totaal % knelpunt Bijna alle vacatures worden op de website van de gemeente gepubliceerd. Eigenlijk moeten alle vacatures hun weg naar de website vinden. In het bijzonder wanneer het knelpuntberoepen zijn. Alle knelpuntvacatures voor redder en begeleider kinderopvang geven alvast het goede voorbeeld en zijn via de gemeentelijke website vacant verklaard. Voor administratief medewerker en boekhouder ontbreekt er telkens één vacature. Absoluut aantal Totaal Aantal knelpuntvacatures Administratief medewerker 54/68 9/0 Boekhouder /3 5/6 Redder 5/8 5/5 Begeleider kinderopvang 29/35 4/4

48 47 00% 90% 80% 70% 60% 40% 30% 20% 0% 0% 66,2% 20% Administratief medewerker N= 68 VDAB 88,9% 85,7% 76,9% 3,3% 3,3% Boekhouder N= 3 Redder N= 8 Begeleider KO N= 35 Totaal % knelpunt Bijna alle vacatures voor redder (N= 0) en begeleider kinderopvang (N= 30) vinden we terug op de website van de VDAB. De functie van administratief medewerker is slechts in 66,2% van de gevallen vacant verklaard via de website van de VDAB. 9 van de 0 knelpuntvacatures zijn hier alvast bij inbegrepen. Absoluut aantal Totaal Aantal knelpuntvacatures Administratief medewerker 45/68 9/0 Boekhouder 0/3 5/6 Redder 6/8 5/5 Begeleider kinderopvang 30/35 4/4

49 48 VVSG 00% 80% 60% 40% 20% 0%,5% 7,7% Administratief medewerker N= 68 00% 00% Boekhouder N= 3 Redder N= 8 Begeleider KO N= 35 Totaal % knelpunt Er zijn slechts 2 vacatures via de website van de VVSG verspreid: voor administratief medewerker en boekhouder. In beide gevallen ging het om een knelpuntvacature. Absoluut aantal Totaal Aantal knelpuntvacatures Administratief medewerker /68 /0 Boekhouder /3 /6 Redder 0/8 0/5 Begeleider kinderopvang 0/35 0/4 Vacatures worden ook amper via een sectorspecifieke website verspreid. 5,0% 0,0% Sectorspecifieke website,4% 5,0% 0,0% 2,9% Administratief medewerker N= 68 Boekhouder N= 3 Redder N= 8 Begeleider KO N= 35 Totaal % knelpunt Absoluut aantal Totaal Aantal knelpuntvacatures Administratief medewerker 2/68 0/0 Boekhouder 0/3 0/6 Redder 2/8 0/5 Begeleider kinderopvang 0/35 0/4

50 49 Sociale media 70% 60% 40% 30% 20% 0% 0% 26,5%,% Administratief medewerker N= 68 62,5% 50,0% 44,4% 30,8% 25%,4% Boekhouder N= 3 Redder N= 8 Begeleider KO N= 35 Totaal % knelpunt Gemeenten scoren alvast hoger dan OCMW s bij het gebruik van sociale media om geschikte kandidaten te rekruteren. Opnieuw staat de functie van redder op kop. Bijna de helft van de vacatures voor redder worden via sociale media bekend gemaakt. Alle knelpuntvacatures horen hier alvast bij. Bij het verspreiden van vacatures voor begeleider kinderopvang denkt men in eerste instantie niet aan sociale media om potentiele kandidaten te bereiken. Absoluut aantal Totaal Aantal knelpuntvacatures Administratief medewerker 8/68 2/0 Boekhouder 4/3 2/6 Redder 8/8 5/5 Begeleider kinderopvang 4/35 /4

51 50 00% 90% 80% 70% 60% 40% 30% 20% 0% 0% Administratief medewerker N= 68 Jobpunt Vlaanderen 00% 7,7% Boekhouder N= 3 Redder N= 8 Begeleider KO N= 35 Totaal % knelpunt Van de 34 vacatures die er in totaal waren voor deze 4 gemeentelijke knelpuntberoepen werd er slechts één via Jobpunt Vlaanderen verspreid. Het betreft een knelpuntvacture voor boekhouder. Absoluut aantal Totaal Aantal knelpuntvacatures Administratief medewerker 0/68 0/0 Boekhouder /3 /6 Redder 0/8 0/5 Begeleider kinderopvang 0/35 0/4

52 5 Extern selectiebureau 00% 90% 80% 70% 60% 40% 30% 20% 0% 0% 2,9% Administratief medewerker N= 68 7,7% 00% Boekhouder N= 3 Redder N= 8 Begeleider KO N= 35 Totaal % knelpunt De externe selectiebureaus scoren ongeveer hetzelfde als Jobpunt Vlaanderen. Alleen werden er hier bovenop die ene knelpuntvacature voor boekhouder ook nog 2 vacatures voor administratief medewerker verspreid. Absoluut aantal Totaal Aantal knelpuntvacatures Administratief medewerker 2/68 0/0 Boekhouder /3 /6 Redder 0/8 0/5 Begeleider kinderopvang 0/35 0/4

53 52 Andere online vacaturedatabanken 00% 90% 80% 70% 60% 40% 30% 20% 0% 0% 2,9% Administratief medewerker N= 68 5,4% 00% Boekhouder N= 3 Redder N= 8 Begeleider KO N= 35 Totaal % knelpunt Andere online vacaturedatabanken zoals Monster, Stepstone, enz. worden in enkele gevallen ingezet om vacatures voor de functies van administratief medewerker en boekhouder vacant te verklaren. Het gaat om 2 knelpuntvacatures voor boekhouder en 2 vacatures voor administratief medewerker, waarvan een knelpuntvacature is. Absoluut aantal Totaal Aantal knelpuntvacatures Administratief medewerker 2/68 /0 Boekhouder 2/3 2/6 Redder 0/8 0/5 Begeleider kinderopvang 0/35 0/4 Deze verdiepende analyse van bepaalde knelpuntberoepen is gebaseerd op het onderzoek dat werd uitgevoerd door Diverscity en het rapport van 3 februari 205 waarin de resultaten van dat onderzoek worden toegelicht.

54

Zorg voor werk Asse. Tess Poppe. 26 maart 2015

Zorg voor werk Asse. Tess Poppe. 26 maart 2015 Zorg voor werk Asse Tess Poppe 26 maart 2015 1 2 3 Maar. Dus 1 e Onderzoeksvraag Welke knelpuntberoepen zijn er binnen de lokale besturen? Zijn er significante verschillen tussen de gemeenten/ocmw s

Nadere informatie

In mijn ideale eerste job

In mijn ideale eerste job Resultaten YTIA-peiling Verkiezen de YTIA Ambassadors flexibele werkuren boven een hoog startloon in hun eerste ideale job? En wat is voor hen de grootste drempel om een geschikte job te vinden? Dat kwamen

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties

nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties VDAB publiceert

Nadere informatie

De social profit in macro-economisch perspectief

De social profit in macro-economisch perspectief De social profit in macro-economisch perspectief Zorgnet-Icuro, 26 januari 2017 Marcia DE WACHTER 3 1. De uitdagingen van de vergrijzing voor de economie Demografische vooruitzichten 1 100% Naar leeftijdscategorie

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

DISCRIMINATIE TIJDENS SOLLICITATIE

DISCRIMINATIE TIJDENS SOLLICITATIE DISCRIMINATIE TIJDENS SOLLICITATIE Onbewust hebben we allemaal vooroordelen. Werkgevers net zo goed. Ontdek in dit document hoe je voorkomt dat ze het sollicitatieproces beïnvloeden. Stap ook over je vooroordelen

Nadere informatie

Wat motiveert u in uw werk?

Wat motiveert u in uw werk? Wat motiveert u in uw werk? Begin dit jaar heeft u kunnen deelnemen aan een online onderzoek naar de motivatie en werktevredenheid van actuarieel geschoolden. In dit artikel worden de resultaten aan u

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een sociaal-economische steekproefenquête

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

3. Binnen welke termijn worden de openstaande vacatures - gemiddeld - ingevuld?

3. Binnen welke termijn worden de openstaande vacatures - gemiddeld - ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 45 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Vacatures De dienstencheque,

Nadere informatie

Van aankoopverantwoordelijke tot zandstraalreiniger

Van aankoopverantwoordelijke tot zandstraalreiniger Van aankoopverantwoordelijke tot zandstraalreiniger Naar een uniforme methode voor de afbakening van knelpuntberoepen Natascha Van Mechelen April 2002 WAV-Rapport Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming

Nadere informatie

Diversiteit Taalbeleid. een samenwerking van stadsbestuur en OCMW Halle

Diversiteit Taalbeleid. een samenwerking van stadsbestuur en OCMW Halle Diversiteit Taalbeleid een samenwerking van stadsbestuur en OCMW Halle Toelichting diversiteitsplan Diversiteitsplan Twee werkgroepen werkgroep onthaal en begeleiding - nieuwe onthaalbrochure - peter-

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Technische nota. Brussel, december 2011

Technische nota. Brussel, december 2011 Technische nota Werkbaar werk en de inschatting van zelfstandige ondernemers om hun huidige job al dan niet tot hun pensioen verder te kunnen zetten. Resultaten uit de werkbaarheidsmetingen 2007 en 2010

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

5. Van werkloosheid gesproken

5. Van werkloosheid gesproken 5. Van werkloosheid gesproken 5.1. Werkloos: wie en hoeveel? (p. 120 122) Oorzaken van werkloosheid: geen diploma / laaggeschoold; automatisering (vervanging van mensen door machines); te oud; bewust werkloos

Nadere informatie

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 694 van EMMILY TALPE datum: 3 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het

Nadere informatie

In 2012 werden 18.762 vacatures geannuleerd. In In 2011 waren dat er 16.438, in 2010 15.908.

In 2012 werden 18.762 vacatures geannuleerd. In In 2011 waren dat er 16.438, in 2010 15.908. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 247 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Geannuleerde Tussen januari 2013 en december

Nadere informatie

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs Info VDAB diensten 3 Inhoud De sociale interventiedienst Verschil VDAB/RVA Inschrijving bij de VDAB Taken en werking VDAB Cv-databank werkgevers Knelpuntberoepen (VDAB) Opleidingen Website VDAB 3 Interventiedienst

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De steekproefenquête naar de arbeidskrachten (EAK), in België opgezet door de

Nadere informatie

Gemeente Grimbergen werft aan (m/v):

Gemeente Grimbergen werft aan (m/v): Gemeente Grimbergen werft aan (m/v): deeltijds toezichter basisonderwijs (E1-E3) voor de gemeentelijke basisscholen van Grimbergen arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd opdrachten: - toezicht houden op

Nadere informatie

Onderstaand krantenartikel kan eventueel gebruikt worden om het toenemende belang van elektronische databanken aan te tonen.

Onderstaand krantenartikel kan eventueel gebruikt worden om het toenemende belang van elektronische databanken aan te tonen. 5.6 Vaardigheden verzameld: slim solliciteren Deze Vaardigheden verzameld is opgevat als een (ietwat aangepaste) webquest. Dat betekent dat de leerlingen zelfstandig alle opdrachten doorlopen en gebruikmaken

Nadere informatie

Tewerkstellingscijfers per lokaal bestuur

Tewerkstellingscijfers per lokaal bestuur Tewerkstellingscijfers per lokaal bestuur Project regierol niet-centrumsteden SERR-RESOC MLS FabienneVanquickenborne 1 Werkloosheidscijfers: Algemeen overzicht vgl april 2010: Vlaams Vlaams Provincie Provincie

Nadere informatie

De indiensttreding is voorzien vanaf februari, en loopt minimaal tot september. Een langere vervanging is echter niet uitgesloten.

De indiensttreding is voorzien vanaf februari, en loopt minimaal tot september. Een langere vervanging is echter niet uitgesloten. Vacature Functie: Verkorte selectieprocedure voor de functie van begeleider buitenschoolse kinderopvang Om de afwezigheid van één van onze begeleiders in de buitenschoolse kinderopvang op te vangen, werft

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 Het stadsbestuur van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hoofdanimator graad C1-C3 voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van

Nadere informatie

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers.

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers. je rechten op zak Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers

Nadere informatie

FAQ - TOP SKILLS 2A. WAT HOUDT HET PROJECT TOP SKILLS CONCREET IN?

FAQ - TOP SKILLS 2A. WAT HOUDT HET PROJECT TOP SKILLS CONCREET IN? FAQ - TOP SKILLS 1. WAAROM TOP SKILLS? Er zijn nog te veel verschillen tussen de pressionele situatie van mannen en vrouwen; Het aandeel vrouwelijke kandidaturen en de vertegenwoordiging van vrouwen op

Nadere informatie

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP WAT? De dienstverlening Arbeidsbemiddeling is geïntegreerd in het dienstverleningspakket van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en vereist dus geen

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: 1 halftijdse (19/38) SCHOONMAKER/SCHOONMAAKSTER NIVEAU E1 E3 Contract bepaalde duur INHOUD:

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: HALFTIJDS CONTRACTUEEL ARBEIDSTRAJECTBEGELEIDER NIVEAU B1-B3 CONTRACT BEPAALDE DUUR VAN

Nadere informatie

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan?

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Zo n 1 op 4 werknemers die we bevraagd hebben vinden dat hun werkgever niet flexibel genoeg is. De anderen geven aan dat er heel wat mogelijk

Nadere informatie

Webinar werkplekleren VFU 28 NOVEMBER 2017

Webinar werkplekleren VFU 28 NOVEMBER 2017 28 NOVEMBER 2017 1 2 Op het programma 1. Wat is werkplekleren? Wat is het niet? Wat zijn kwaliteitscriteria van werkplekleren? 2. Wat bestaat er? 3. Wat is interessant voor jou als werkgever? 4. Wat is

Nadere informatie

Van VDAB-opleiding naar knelpuntberoep

Van VDAB-opleiding naar knelpuntberoep Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Van VDAB-opleiding naar knelpuntberoep Conferentie Steunpunt WSE 11 februari 2015 Katleen De Rick Paradox en oplossing Knelpuntberoepen Veel werkzoekenden

Nadere informatie

WAAROM DIT ONDERZOEK?

WAAROM DIT ONDERZOEK? Van VDAB- naar knelpuntberoep: het belang van en stage POOLL-conferentie, 7 januari 2015 Katleen De Rick & Greet Van Dooren Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra WAAROM DIT ONDERZOEK? 2 1 Paradox

Nadere informatie

Sollicitanten & Vacature Databank

Sollicitanten & Vacature Databank Sollicitanten & Vacature Databank Solliciteren in het Vrij Onderwijs maandag 21 mei 2012 Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs Jobs Helpdesk Inhoud Welkom bij de Sollicitanten & Vacature Databank

Nadere informatie

VACATURES Hoofdstuk 7

VACATURES Hoofdstuk 7 VACATURES Hoofdstuk 7 Karen Geurts De minder gunstige conjunctuur mist haar effect op de vacaturemarkt niet. In 2002 is het gemiddeld aantal openstaande vacatures bij de VDAB gedaald tot 30 270. De afname

Nadere informatie

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk 1 Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het

Nadere informatie

Persmededeling Hoe zoeken werkzoekenden?

Persmededeling Hoe zoeken werkzoekenden? Hoger instituut voor de arbeid Katholieke Universiteit Leuven E. Van Evenstraat 2e B-3000 Leuven Telefoon +32 (0)16 32 33 33 Telefax +32 (0)16 32 33 44 Persmededeling Hoe zoeken werkzoekenden? Gerlinde

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

Uurroosters administratie

Uurroosters administratie Uurroosters administratie Voltijdse arbeid: 38:00 Deeltijdse arbeid aan 50%: 19:00 1 maandag 7:45 9:00 9:00 12:00 12:00 14:00 2 maandag 12:00 14:00 14:00 dinsdag 12:00 14:00 14:00 woensdag 12:00 14:00

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

1. Over welke profielen gaat de opdracht meer specifiek? Bevinden de plaatsen van tewerkstelling zich in gans Vlaanderen en Brussel?

1. Over welke profielen gaat de opdracht meer specifiek? Bevinden de plaatsen van tewerkstelling zich in gans Vlaanderen en Brussel? 2 JUN I 2016 Vragen naar informatie Bestek Uitzendkracht 2016 2017 Inhoud 1. Over welke profielen gaat de opdracht meer specifiek? 3 2. Bevinden de plaatsen van tewerkstelling zich in gans Vlaanderen en

Nadere informatie

Medewerker Office & Project Support BeteoR

Medewerker Office & Project Support BeteoR Medewerker Office & Project Support BeteoR Om te solliciteren vragen we je dit formulier in te vullen en dit samen met jouw CV te mailen naar astrid.hazenveld@beteor.nl Naam Adres Geboortedatum E-mail

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 Bijna 38 % van de werkende bevolking combineert een job met kinderen jonger dan 15 jaar Resultaten van een speciale module over de combinatie werk en gezin Van alle

Nadere informatie

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013 IT Job market report 2013 IT Job Board, Januari 2013 De Nederlandse IT kandidaat Freelance 39% Werkzaam in 85% 15% Man Vrouw 61% Vaste dienst 74% Private sector 26% Publieke sector Top 15 Skills 1 Helpdesk

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

De arbeidsduurorganisatie in een chirurgisch dagziekenhuis : een onmogelijke opdracht? mevr. Linda Lemmens

De arbeidsduurorganisatie in een chirurgisch dagziekenhuis : een onmogelijke opdracht? mevr. Linda Lemmens De arbeidsduurorganisatie in een chirurgisch dagziekenhuis : een onmogelijke opdracht? mevr. Linda Lemmens Situering Arbeidsduur en activiteit van een chirurgisch dagziekenhuis of de activiteit van een

Nadere informatie

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren Sollicitatietips ACLVB Jongeren Waar vind je vacatures en hoe begin je aan een sollicitatiebrief? Een paar nuttige tips. Waar begin ik? Je kan natuurlijk wachten tot je ideale job uit de lucht komt vallen.

Nadere informatie

Voltijds elektricien (m/v)

Voltijds elektricien (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Quickscan Bouw 2012 samenvatting

Quickscan Bouw 2012 samenvatting 2012 samenvatting Vraag & aanbod personeel in de bouw sector KBB 2012.26 Curaçao, mei 2013 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven curaçao tel

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL. C1-C3 voltijds (38/38)

Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL. C1-C3 voltijds (38/38) Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL C1-C3 voltijds (38/38) VOORWAARDEN & INLICHTINGEN Contact: Bram Vandendriessche personeelsdienst, 051 48 00 65, bram.vandendriessche@zonnebeke.be

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Eerste inzichten v Rotterdam, december 2016 Inleiding tot deze eerste inzichten Inleiding tot ons onderzoek FinTouch doet 2-jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Onderwerpen. Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie. Wat kun je meenemen?

Onderwerpen. Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie. Wat kun je meenemen? Solliciteren Dit thema gaat over solliciteren: hoe doe je dat? Onderwerpen Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie Stap 1 Introductie Wat kun je meenemen?

Nadere informatie

KU Leuven - onderwijs

KU Leuven - onderwijs WELKOM! KU Leuven - onderwijs Kwalitatief hoger onderwijs meer dan 55.000 studenten Nederlandstalig onderwijsaanbod o 55 bacheloropleidingen o 133 initiële masteropleidingen o 48 master-na-masteropleidingen

Nadere informatie

Werknemers willen ook flexibiliteit op hun maat

Werknemers willen ook flexibiliteit op hun maat ACV-nieuwarsbabbel 18 nuari 2017 Diepenbeek Werknemers willen ook flexibiliteit op hun maat Het ACV plaatste bij de verhoging van de pensioenleeftijd heel wat vraagtekens bij de 'werkbaarheid' van die

Nadere informatie

KENMERKEN VAN DE VDAB-VACATUREMARKT Hoofdstuk 17

KENMERKEN VAN DE VDAB-VACATUREMARKT Hoofdstuk 17 KENMERKEN VAN DE VDAB-VACATUREMARKT Hoofdstuk 17 Natascha Van Mechelen In hoofdstuk 2 werd al aangetoond dat het aantal VDAB-vacatures alhoewel minder snel dan in de vorige jaren ook in 2000 sterk is toegenomen.

Nadere informatie

Versterking in de zoektocht?

Versterking in de zoektocht? Contact: bram@co-searching.be In oktober 2016 rondden we onze online bevraging bij (ex-)deelnemers af. In deze bevraging gingen we na hoe zij de workshops van Co-Searching hebben ervaren. 37 deelnemers

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 410 Respondenten SAMPLE CRITERIA WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd

Nadere informatie

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT TOELICHTING ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT TOELICHTING OP HET PORTFOLIO EN EXAMEN Het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt gaat over werk vinden en werk houden in Nederland. Als

Nadere informatie

4. Kwaliteitssysteem 4.6. Procedures 4.6.9. Het selecteren en aanwerven van het personeel a. minderjarigen

4. Kwaliteitssysteem 4.6. Procedures 4.6.9. Het selecteren en aanwerven van het personeel a. minderjarigen 1 / 5 beoordeeld: jef scheurweghs Goedgekeurd: coachingsteam 07/05/2004 or:25/04/2005 Geldig vanaf: 25/04/2005 SMK 3.5. De voorziening beschrijft de wijze waarop ze het selecteert De voorziening beschrijft

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

Toename knelpuntjobs leidt niet tot grotere vervullingsproblemen

Toename knelpuntjobs leidt niet tot grotere vervullingsproblemen Toename knelpuntjobs leidt niet tot grotere vervullingsproblemen VDAB (2003). Analyse vacatures. Knelpuntberoepen. Brussel. Bijna 83% van de door de VDAB ontvangen vacatures wordt ingevuld. Deze vervullingsgraad

Nadere informatie

Recruitment anno 2005 Recruitment anno 2005 Handvatten ter verbetering van het recruitmentproces Inhoud Wederzijdse verwachtingen Ontvangstbevestiging Uitnodiging Gehele proces Motivaties Keuzes Veldwerk:

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

VDAB Studiedienst Keizerslaan 11, 1000 Brussel Tel Het overnemen van gegevens uit deze studie mag mits bronvermelding.

VDAB Studiedienst Keizerslaan 11, 1000 Brussel Tel Het overnemen van gegevens uit deze studie mag mits bronvermelding. VDAB Studiedienst Keizerslaan 11, 1000 Brussel Tel. 02 506 15 70 www.vdab.be Het overnemen van gegevens uit deze studie mag mits bronvermelding. Inhoud 1. Knelpuntberoepen versus knelpuntvacatures...

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK VAN TRENDWOLVES IN OPDRACHT VAN MCDONALD S JONGEREN WERK FEBRUARI - MAART woensdag 26 maart 14

EEN ONDERZOEK VAN TRENDWOLVES IN OPDRACHT VAN MCDONALD S JONGEREN WERK FEBRUARI - MAART woensdag 26 maart 14 EEN ONDERZOEK VAN TRENDWOLVES IN OPDRACHT VAN MCDONALD S JONGEREN WERK FEBRUARI - MAART 2014 Ik kijk er naar uit om te gaan werken. De eerste dag lijkt mij wel eng, dat je moet spreken met je bazen en

Nadere informatie

Hoe pakken werkgevers in Nederland

Hoe pakken werkgevers in Nederland Hoe pakken werkgevers in Nederland personeelstekorten aan? Henkens, K., Remery, C., Schippers, J. & Visser, P. (2004). Knelpunten in de personeelsvoorziening: strategieën en oplossingen van werkgevers.

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen

Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen Met de ondersteuning van de dienst Emancipatiezaken De Vlaamse overheid wil zoveel mogelijk mensen uit de kansengroepen aantrekken voor vacatures. Daarom is

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 409 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding. Hierbij

Nadere informatie

Gemeente Grimbergen werft aan (m/v):

Gemeente Grimbergen werft aan (m/v): Gemeente Grimbergen werft aan (m/v): 1 deeltijds administratief medewerker 26/36 uren per week voor de gemeentelijke basisschool te Borgt vervangingstewerkstelling opdrachten: Zelfstandig zorg dragen voor

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: HALFTIJDS CONTRACTUEEL MEDEWERKER EVENEMENTEN VERVANGINGSOVEREENKOMST NIVEAU C1 C3 (19/38)

Nadere informatie

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013 Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 212-21 In academiejaar 212-21 namen 5 mantelzorgers en 5 studenten 1 ste bachelor verpleegkunde (Howest, Brugge) deel aan het project Mantelluisten.

Nadere informatie

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN / Archief cijfers PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 1/20 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op januari

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

CAO-bundeling Opvoederssector Vlaanderen (v )

CAO-bundeling Opvoederssector Vlaanderen (v ) CAO-bundeling Opvoederssector Vlaanderen (v.2017-07-04) Inhoudstafel Functieclassificatie Gewaarborgd minimumloon CAO van 28.1.2014 Geactualiseerde lonen Loonschaal L4 Loonschaal L3 Loonschaal L2 Loonschaal

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Zorgverleners werken liever met interne dan met personeel van buitenaf. Utrecht: NIVEL, 2013) worden

Nadere informatie

Bijlage III: en enquête

Bijlage III:  en enquête Bijlage III: e-mail en enquête E-mail Beste werving- en selectiebureau Ik ben Maarten Vandebeek, laatstejaarsstudent personeelswerk op het departement Social Work aan de PXL te Hasselt. Aangezien ik in

Nadere informatie

Vlaams Archeologencollectief

Vlaams Archeologencollectief Vlaams Archeologencollectief Resultaten enquête verloning 7 Resultaten VLAC-enquête 7 Inhoudstafel. Algemene informatie. Verdeling respondenten. Private sector. Functie. Ervaring. Brutoloon. Contract 9.

Nadere informatie

S O L L I C I T A T I E F O R M U L I E R M a n a g e m e n t A s s i s t e n t

S O L L I C I T A T I E F O R M U L I E R M a n a g e m e n t A s s i s t e n t Sollicitatieformulier Hinscha Management Assistent Pagina 1 van 6 S O L L I C I T A T I E F O R M U L I E R M a n a g e m e n t A s s i s t e n t Proficiat! Uw interesse in onze vacature getuigt dat u

Nadere informatie

SPOT EEN JOB! Vacatures zoeken. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

SPOT EEN JOB! Vacatures zoeken. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS SPOT EEN JOB! Wie zoekt die vindt! Er zijn veel manieren om vacatures te vinden. In dit lespakket worden de jongeren aan het werk gezet om via verschillende kanalen vacatures te vinden: kranten, internet,

Nadere informatie

Sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier Voor welke functie solliciteer je? Spontane sollicitatie Geef aan voor welke afdeling(en) jij zou willen werken Administratieve zetel Thuiszorgdiensten Technische afdeling WZC Warmhof Openstaande vacature

Nadere informatie

OCMW STUDENT EN OP ZOEK NAAR STUDENTENJOB

OCMW STUDENT EN OP ZOEK NAAR STUDENTENJOB OCMW STUDENT EN OP ZOEK NAAR STUDENTENJOB studenten_brochure_v2.indd 1 11/08/16 16:08 Student en op zoek naar studentenjob? OCMW Gent ondersteunt jongeren die minder middelen hebben, maar wel willen studeren.

Nadere informatie

Bereikt en bereid. Gastvrijheid van werkgevers onder de loep. Amsterdam, Februari 2014. www.b2bees.nl

Bereikt en bereid. Gastvrijheid van werkgevers onder de loep. Amsterdam, Februari 2014. www.b2bees.nl Bereikt en bereid. Gastvrijheid van werkgevers onder de loep. Amsterdam, Februari 2014 Inhoudsopgave: Bereikt en bereid; Gastvrijheid van werkgevers onder de loep. P. 3 Conclusie. P. 3 Inleiding. P. 4

Nadere informatie

SOLLICITATIEFORMULIER

SOLLICITATIEFORMULIER At Home Service Van Hemelrijcklei 2 2930 Brasschaat 03 283 81 81 info@athomeservice.be SOLLICITATIEFORMULIER 1. PERSONALIA Naam:.. Voornaam: Straat:.. Nr.: Bus: Postnummer:.. Gemeente:. Recente pasfoto

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Handleiding voor Sollicitanten. Hoe solliciteer ik online bij OCMW Gent? Handleiding sollicitanten.doc Pagina 1 van 1

Handleiding voor Sollicitanten. Hoe solliciteer ik online bij OCMW Gent? Handleiding sollicitanten.doc Pagina 1 van 1 Handleiding voor Sollicitanten Hoe solliciteer ik online bij OCMW Gent? Handleiding sollicitanten.doc Pagina 1 van 1 Inleiding In 2012 maakt het OCMW Gent de overstap naar online solliciteren. Het sollicitatieformulier

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE Stuk 818 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 23 augustus 2001 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Trees Merckx-Van Goey, mevrouw Riet Van Cleuvenbergen, mevrouw Sonja Becq, mevrouw Ingrid

Nadere informatie