Van koerier tot glas. File transfer in de Broadcast-industrie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van koerier tot glas. File transfer in de Broadcast-industrie"

Transcriptie

1 Van koerier tot glas File transfer in de Broadcast-industrie

2 Titel Van koerier tot glas, file transfer in de broadcast Industrie Uitgave ihkv het programma Nederland Digitaal in Verbinding. Nederland Digitaal in Verbinding (NDiV) stimuleert samenwerken met inzet van ICT in het Nederlandse MKB. Het Ministerie van Economische Zaken is initiatiefnemer en financier van het project. Syntens, het innovatienetwerk voor ondernemers, is één van de uitvoerende partners. Het brancheprogramma van NDiV richt zich op de mogelijkheden voor slim digitaal samenwerken bij brancheorganisaties en hun leden. Meer informatie op Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze publicatie is niet toegestaan, behalve indien hiervoor schriftelijk toestemming is gekregen van Stichting immovator of van Syntens. Citeren is alleen toegestaan met bronvermelding. Aan deze publicatie is bijgedragen door: Kasper Fleer Arend-Jan Westerhuis Erwin Bos Petra Mardikjan Coördinatie en redactie: Frank Visser Freddy Otten Rob ten Siethoff Frank Visser Van koerier tot glas File transfer in de Broadcast-industrie Betrokken organisaties: DEZE PUBLICATIE IS MEDE GEFINANCIERD MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING VAN DE EUROPESE COMMISSIE Productie: Ontwerp: BWS-Excelsior, Haarlem Print: All-in Printing, Haarlem Oplage: 200 De digitale versie van deze publicatie is ook te downloaden via of via alwaar ook hardcopies te bestellen zijn.

3 Inleiding Sinds haar ontstaat hebben er al vele veranderingen plaatsgevonden in de Broadcast-industrie, bijvoorbeeld van zwart/wit naar kleur en van een vier-drie verhouding naar breedbeeld en van SD naar HD. Met de komst van het digitale tijdperk werden er vele nieuwe technieken geïntroduceerd waarbij niet alleen veranderingen bij de consument, maar ook bij de gehele industrie daarachter noodzakelijk zijn. Een innovatie die al langer in de pijplijn zit is filebased uitwisseling van videomateriaal. Deze techniek is sneller, betrouwbaarder en flexibeler dan tapebased uitwisseling. Het interpreteren en transcoderen voor de vaak bestands-gebaseerde interne workflow kost momenteel meer tijd en geld dan nodig doordat niet elke organisatie op dezelfde manier handelt. Om optimaal gebruik te kunnen maken van filebased uitwisseling is het zaak de bestandsgebaseerde workflows van organisaties naadloos op elkaar aan te laten aansluiten. Het opstellen en naleven van een uitwisselingsnorm biedt hier een uitkomst. Inhoudsopgave Inleiding 4 Inhoudsopgave 5 Afbakening broadcast, (post-productie) en zenders 6 29 (post-)productiebedrijven 8 File transfer model 14 Middels deze publicatie willen NDiV en Dutch Media Hub deze innovatie stimuleren door in overleg met de industrie een voorstel te doen voor een dergelijke standaard. Er hebben bij meerdere partijen vraaggesprekken plaatsgevonden om te spreken over hun visie op uitwisseling van content. Er zijn tien grote partijen aan het einde van de Broadcast keten aangesproken. Daarnaast is er informatie over de werkwijze van kleinere partijen uit het NDiV project gebruikt om een goed beeld te kunnen geven van de huidige stand van zaken in de Broadcast-industrie. Dit rapport geeft een analyse van deze resultaten weer. Daarnaast is een document beschikbaar met de aanleverspecificaties die uit dit onderzoek zijn voortgekomen. Model: Content 16 Model: Connectiviteit 21 Model: Protocol 24 Model: Organisatie gouden regels voor file transfer golden rules for file transfer of broadcast program material 37 Conclusie 38 Literatuurlijst

4 Afbakening broadcast, (post-productie) en zenders Onderzoek NDiV en Media uitwisseling in de Broadcast-industrie Deze publicatie richt zich op de fase in het Broadcast-proces waarbij het materiaal opgeslagen wordt op een mediadrager om bewerkt te kunnen worden, verzonden kan worden en waar op willekeurige momenten een willekeurig deel van het materiaal bekeken kan worden. Of in andere woorden: videomateriaal met een eigen bepaalde tijdlijn die fysiek bewaard kan worden. In onderstaande afbeelding is die afbakening gevisualiseerd. Het project begint links op het moment dat het videomateriaal ingeladen is. In onderstaande figuur gebeurt dat onder het kopje acquisitie. Er moet een vrije keus blijven tussen de verschillende technieken van camerafabrikanten die gehanteerd worden om videomateriaal op een fysieke mediadrager te zetten. Op het moment van inladen kan de keuze gemaakt worden voor een ander formaat om het videomateriaal op te slaan dan de camera dicteert. Het project stopt op het moment dat de broadcasters het videomateriaal omzetten naar een broadcast-stream en het videomateriaal dus weer verbonden wordt aan een tijdstip. Ook stuurt een broadcaster videomateriaal naar de partij die het op internet publiceert. Deze vorm van distributie valt ook buiten deze publicatie omdat we niet langer te maken hebben met broadcast uitzendnormen, maar met internetvriendelijke formaten die afhankelijk zijn van wat de distributeur ziet als wensen van de consument. Een andere manier om videomateriaal in de broadcast-keten te krijgen is om aankopen te doen bij externe partijen. Deze aankopen geschieden soms via tussenpartijen, soms direct. Deze partijen stellen vaak hogere eisen aan de veiligheid van de transfer om hun videomateriaal uit de verkeerde handen te houden. De belangen van buitenlandse organisaties zijn niet afzonderlijk onderzocht. Aquisitie SBS RTL Publieke omroepen Externe partijen UBF DutchView +... Aankoop Buitenlands Binnenlands Post-Productie SBS RTL Publieke omroepen Externe partijen UBF DutchView +... Omroep SBS RTL Publieke omroepen EO VPRO +... Broadcaster SBS RTL Luxemburg NPO NDiV vraaggesprekken Om een volledig beeld van de Broadcast-industrie weer te geven zijn binnen dit rapport resultaten verwerkt van het onderzoek dat in het kader van het NDiV traject heeft plaatsgevonden. De gegevens voortgekomen uit dit NDiV traject worden in dit rapport in groengekleurde stijl weergegeven. Deze resultaten zijn afkomstig van interviews die in 2009 / 2010 zijn uitgevoerd onder 29 bedrijven uit het MKB. De enquete die onder deze 29 bedrijven is gehouden, is gebaseerd op de vragen die rezen in de primaire stakeholder sessie die in September 2009 heeft plaatsgevonden. In deze sessie kwamen vooraanstaande post-productie en broadcast organisaties samen om te spreken over problemen rondom file transfer. De interviews ihkv de vraaggesprekken zijn op dezelfde enquete gebaseerd zodat de resultaten consistent zijn. Nederland Digitaal in Verbinding (NDiV) helpt MKB-ondernemers op weg die slim digitaal willen samenwerken. Bijvoorbeeld door hen in contact te brengen met de juiste partners, collega s klanten en leveranciers. Dit NDiV deeltraject is een samenwerking tussen immovator en Syntens vraaggesprekken De resultaten in dit rapport komen onder andere voort uit vraaggesprekken die zijn uitgevoerd binnen het project. Dez worden in dit rapport in roodgekleurde stijl weergegeven. De ondervraagde organisaties staan hieronder weergegeven. Post productie Omroep Broadcaster Overig Dutchview TROS NPO Technicolor Post-productie United Broadcast EO RTL Nederland Facilities ParkPost Limburg1 Radio-TV SBS Broadcasting Tijdens de vraaggesprekken was er ruimte voor aanvullende informatie rondom het bedrijf en denkwijze van uitwisseling van videomateriaal. Limburg1 is binnen dit rapport tot omroep gerekend, hoewel deze partij ook post-producent en broadcaster is. Als er in het rapport gesproken wordt over omroepen of post-productie rekenen we SBS en RTL daar niet toe, tenzij anders aangegeven. Ze zijn hun eigen omroep en broadcaster tegelijk. In het ketendiagram in het hoofdstuk Afbakening zijn ze ook op die plekken weergegeven omdat ze de activiteiten wel degelijk hebben en de datastromen op deze manier duidelijk weergegeven kunnen worden. De selectie van deze organisaties vertegenwoordigt een groot gedeelte van de Broadcast-industrie. Doel is om van het eind van de broadcast-keten een totaalbeeld te kunnen schetsen van de huidige- en gewenste manier van uitwisseling van videomateriaal. De NPO, SBS en RTL zijn meegenomen omdat deze drie partijen het grootste zenderaanbod op de Nederlandse televisie vertegenwoordigen en daarom een belangrijke speler zijn bij het introduceren van nieuwe technieken. Verder is er onderzoek gedaan bij drie omroepen. De 6 7

5 TROS en de EO als publieke omroepen en Limburg1 als een grote regionale omroep. De resultaten van dit onderzoek zullen in dit rapport in de vorm van grafieken en tabellen gepresenteerd worden. Deze informatie zal altijd in roodgekleurde stijl weergegeven worden. 29 (post-)productiebedrijven 2 % Omzet verdeling % Plaats in de keten % 27 % In de Broadcast industrie heeft zich een keten gevormd van producenten, post-productiebedrijven, omroepen en zenders die gezamenlijk zorgdragen voor het bedenken, maken en uitzenden van programmamateriaal. In deze keten zijn rollen aanvullend aan elkaar, maar wordt er ook fel geconcurreerd tussen bedrijven, zowel groot als klein. In de sector hebben zelfstandigen altijd een belangrijke rol gespeeld. Deels omdat de industrie gewend is om naar behoefte freelancers in te huren, deels omdat creatieven zich moeilijk in een vaste organisatie laten binden. In het kader van het NDiV programma is onderzoek gedaan naar de structuur van de industrie om te bezien waar de belemmeringen liggen bij de digitalisering van de uitwisseling van programmamateriaal. Dit heeft tot een aantal belangrijke conclusies geleid die laten zien dat invoering van digitalisering in de gehele keten zowel oog moet hebben voor de belangen van de grote organisaties (standaardisatie) als die van de kleine (lage kosten), en dat die moeilijk te verenigen zijn. Uit een enquete uitgevoerd door Syntens onder 29 MKB bedrijven variërend van 1 tot 70 werknemers komen een aantal interessante bevindingen die hieronder kort behandeld worden middels grafieken die voor zich spreken. In deze interviews is niet met zenders gesproken, slechts met (post-)productiebedrijven. Een aantal punten in het kort: - driekwart van de ihkv NDiV geinterviewde bedrijven is klein - meer dan driekwart bestaat langer dan 10 jaar - de omzetverdeling tussen kort materiaal en lang materiaal is 50/50 - driekwart heeft xdsl of kabel, slechts een kwart heeft glasvezel - meer dan de helft van de bedrijven heeft meer dan 20 toeleveranciers, een kwart zelfs meer dan meer dan de helft van de bedrijven heeft meer dan 20 afnemers, een kwart zelfs meer dan % 34 % Ander lang materiaal Speelfilms Series Aantal afnemers Ander kort materiaal Commercials Infrastructuur Postproductie Producent grafische elementen Producent video Producent audio Zender, publicist Co-locatie Glasvezel Ethernet Kabel xdsl Aantal toeleveranciers Bedrijfsgrootte Hoe lang bestaat het bedrijf? > > 10 jaar 3 tot 10 jaar < 5 < 3 jaar 8 9

6 Sterktes: Kleine bedrijven zien flexibiliteit, hun expertise en dat ze weinig overhead hebben als hun belangrijkste sterkte. Grotere bedrijven vinden dat ze goed geïnformeerd en vooral goed georganiseerd zijn. Flexibiliteit wordt door grote bedrijven niet genoemd als sterkte t/m 99 positionering alles in huis / breed ervaring HD goed georganiseerd meer dan 100 tussen 10 en 20 meer dan 100 tussen 10 en 20 2 t/m 9 creativiteit innovatief tussen 50 en 100 tussen 20 en 50 tussen 5 en 10 minder dan 5 tussen 50 en 100 tussen 20 en 50 tussen 5 en 10 minder dan 5 1 t/m klein / weinig overhead goed geinformeerd / expertise flexibel Naast voorgaande harde gegevens die de bedrijven karakteriseren is ook gevraagd naar hun indruk van hun eigen sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen en is gevraagd naar hun indruk van ontwikkelingen in de productieketen. Interessant om te zien zijn de verschillen tussen de verschillende bedrijfsgroottes. Kennis Kosten Zwaktes: Kleine bedrijven zien hun klein zijn als een zwakte. Hoe groter het bedrijf, hoe meer organisatorische zwakten als een probleem wordt gezien. Investeringsmogelijkheden zijn zowel klein als groot een probleem en voor grote bedrijven is media management een mogelijk probleem, waarschijnlijk samenhangend met de hoeveelheid opdrachten en teamleden waardoor media management van groter belang is om te kunnen blijven functioneren. Beveiliging Connectiviteit 10 t/m 99 locatie Metadata Transferprotocollen Formaten 2 t/m 9 1 t/m 1 dataopslag / media management connectiviteit weinig technische kennis geen investeringsmogelijkheid organisatorische zwakten klein De vragen waarop de antwoorden in onderstaande grafieken zijn weergegeven zijn open gesteld. De open antwoorden zijn vervolgens gecategoriseerd. Om het overzicht te kunnen bewaren zijn alleen de top-x categorieen weergegeven waarmee tenminste 80% van het totaal van de antwoorden is afgedekt. Voor onderstaande grafieken zijn de bedrijven ingedeeld in drie grootteklassen: - 1 werkende (eenmansbedrijven) - 2 t/m 9 werkenden - 10 t/m 99 werkenden 10 11

7 Kansen: Vrijwel iedereen ziet kansen in digitalisering en nieuwe technieken, maar vooral de kleinere bedrijven. Grote bedrijven zien kansen in archivering als dienst en Europese expansie. Kleine bedrijven blijven dichter bij huis met vooral kansen in het aanhaken bij klanten en werken in een netwerkorganisatie. 10 t/m 99 kracht van cinema en HD europese expansie aanhaken bij grote klanten 2 t/m 9 archivering als dienst netwerkorganisatie en flexibiliteit kwaliteit bieden 1 t/m 1 benutten kennis en ervaring nieuwe technieken / digitalisering Bedreigingen: Zowel bedrijven van 2 t/m 9 als de grotere bedrijven zien instap van zzp-ers als een bedreiging. Opvallend is dat vooral eenmansbedrijven prijsvechters als een probleem zien, en dat daarbij is aangegeven dat dit ook niet-zzp-ers betreft, dus ook grotere organisaties die de prijs drukken om werk binnen te halen. Investeringen worden door eenmansbedrijven als bedreiging genoemd. Voor bedrijven van 2 t/m 9 is dat klanten meer zelf gaan doen een bedreiging. Concluderend kan gezegd worden dat bij digitalisering voor kleine en grote bedrijven hele andere aspecten van belang zijn. Kleine bedrijven zullen problemen ondervinden bij het verkrijgen van voldoende connectiviteit en voor hen zullen kosten van groot belang zijn. Zij kunnen niet de investeringen doen die grotere bedrijven wel kunnen doen. Voor grote bedrijven geldt vooral dat zij een voorsprong moeten houden op het gebied van kostenreductie en uitbreiding van mogelijkheden door digitalisering. Tegen de flexibiliteit van de netwerkorganisatie zullen zij niet op kunnen. Kwaliteit van de organisatie, certificeringen en degelijkheid in media management zullen onderdelen zijn waar zij zich in kunnen blijven onderscheiden. In het afspreken van standaarden die door de gehele keten van productiebedrijven tot zenders en van eenmansbedrijven tot grote bedrijven zullen kunnen worden gebruikt moet toegankelijkheid het belangrijkste criterium zijn. Mogelijk zal dit leiden tot nieuwe broker rollen om kleine bedrijven toegang te geven tot functionaliteiten waarvoor ze de investeringskracht niet hebben. Vermeden moet worden dat er een wildgroei ontstaat en iedereen alles moet kunnen waardoor voor iedereen de kosten zullen toenemen en er uiteindelijk geen standaard en geen efficiente werkwijze kan ontstaan. Om standaardisatie te bewerkstelligen en file transfer een kader te geven is het file transfer model opgesteld dat in het volgende hoofdstuk wordt behandeld en waaraan organisaties hun keuzes op het gebied van file transfer kunnen toetsen. meer distributiekanalen 10 t/m 99 2 t/m 9 1 t/m iedereen kan technisch alles zelf zzp-er met vollediger diensten meer HD aangeleverd afname productiekwaliteit kostenbesparing door efficientie ketenintegratie rollen filebased werken digitalisering keten 12 13

8 File transfer model Factoren Content Connectiviteit Organisatie Protocol De uitwisseling van videomateriaal laat zich in vier onderdelen definiëren. Het onderstaande kwadrant beschrijft die vier onderdelen welke noodzakelijk zijn voor de ontvangst en verzending van videomateriaal. Een uitwisselingstraject kan bijvoorbeeld op drie onderdelen overeenkomen en op één verschillen. Dit zal dan een effect hebben op de betrokken partijen. De interne factoren worden bruingekleurd weergegeven. De externe factoren worden groengekleurd weergegeven. De keuze van de vier interne factoren vloeit voort uit eisen die bedrijven aan uitwisseling stellen. Dit zijn de groengekleurde externe factoren binnen het model. De werking hiervan is het best uit te leggen met een voorbeeld. Wanneer men ervoor kiest content met behulp van een veelzijdig protocol te versturen, bijvoorbeeld FTP, dan komt dit de flexibiliteit voor het versturen van content ten goede. Dit omdat FTP immers een protocol is wat door vele verschillende applicaties en besturingssystemen ondersteund wordt. Dit maakt het protocol ook goedkoop om binnen een organisatie te implementeren. De externe factor kosten heeft dus bijvoorbeeld invloed op de keuzes die binnen de factor Protocol worden gemaakt. FTP File-Transfer software Koerier binnen Mediapark, een tape Digitale video in container (MXF) Digitale video in container (MXF) Digitale video op een DigiBeta tape 1Mbit xdsl, 4ms RTT 10Gbit Glasvezel, 1ms RTT Fietspad, 25 km/u, afstand 4km lang Computers Computers met betaalde software Digibeta machine FTP Aspera 1 Koerier op scooter Gemiddelde snelheid: 25km/u Veiligheid Kosten Content Organisatie Connectiviteit Protocol Flexibiliteit Koerier met auto, veel tapes Streaming video Digitale video op DigiBeta tapes Streaming video in Flash formaat Snelweg, 100 km/u, 40 km lang binnenwegen 50Km/u, 30 km lang 10Gbit Glasvezel, 1ms RTT Digibeta machine Streaming server/encoder Koerier in auto Gemiddelde snelheid: 70Km/h RTMP 2 Betrouwbaarheid Vakantiefotos brengen naar moeder Digitale foto s op een externe 80GB USB Harddisk Fietspad, 25 km/u 15 km Computer met USB Ik, op fiets Gemiddelde snelheid: 18km/u De externe factoren kunnen dus gezien worden als eisen vanuit een organisatie. Deze factoren oefenen invloed uit op de interne factoren, die op hun beurt de externe factoren beinvloeden. Wanneer een organisatie als eis stelt dat het verzendproces een hoge veiligheid dient te hebben dan kan dit een beperking in mogelijkheden op het gebied van connectiviteit en protocol hebben. In het geval van connectiviteit betekent heeft bijvoorbeeld een gesloten bedrijfsnetwerk tussen organisaties een hogere veiligheid dan het gebruik van het open internet. In bijgaande tabel is schematisch weergegeven wat de interne factoren van het model vertegenwoordigen

9 Model: Content Inzichten Videoformaat SD Binnen het onderzoek is naar voren gekomen welke videoformaten er bij binnenkomend videomateriaal gebruikt worden. Bij SD materiaal blijken D10/30 en D10/50 de meest voorkomende formaten. In de gesprekken met participanten zijn er onderwerpen boven tafel gekomen die als hinderend in de uitwisseling van materiaal gezien worden, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van van een metadata standaard. Het ontwikkelen van een metadata standaard kan bijdragen aan het vereenvoudigen van de uitwisseling. Dit is echter een lang proces wat in het tijdsbestek van dit onderzoek niet te realiseren valt. Er is daarom gekozen slechts de inhoudelijke kant voor een mogelijk nieuwe standaard te belichten. Gaandeweg de gesprekken werd gesproken over nog een probleem dat speelt in de Broadcast-industrie. Dat is het verschil in geluidsniveau waarmee televisieprogramma s en commercials worden nabewerkt. Dit probleem uit zich vaak pas bij de televisiekijker thuis. De kijker ervaart daar verschillende geluidsniveaus bij de wisseling tussen commercials en televisieprogramma s. Ook dit onderwerp is geanalyseerd en hierbij is ook onderzoek verricht naar mogelijke oplossingen voor dit probleem. Dit probleem wordt in dit rapport omschreven als Loudness. Huidige situatie Hoeveelheid content Het einde van de keten is gedefinieerd in de grotere post-productie partijen, de omroepen, de broadcasters en andere facilitaire organisaties zoals terug te lezen in het hoofdstuk Afbakening. Van het gemiddeld aantal binnenkomende uren videomateriaal per week is dit de verdeling tussen SD en HD materiaal. Gemiddeld % HD Uur SD p/w Uur HD p/w Post-productie partijen 13,33% 357 uur 55 uur Omroepen 1,67% 182 uur 3 uur Broadcasters 20% 171 uur 43 uur Andere facilitaire organisaties 10% 45 uur 5 uur Er kan met deze gegevens gesteld worden dat HD in opkomst is. Helaas produceren de gesproken omroepen nog maar weinig content in HD. Broadcasters zijn de partijen die de meeste HD content ontvangen. Een gedeelte van dit videomateriaal is aankoop vanuit het buitenland. Percentage van bedrijven per categorie dat gebruik maakt van deze standaard D10/30 D10/50 Post-productie partijen 3 van 3 (100%) 2 van 3 (67%) Omroepen 1 van 3 (34%) 1 van 3 (34%) Broadcasters 3 van 3 (100%) 3 van 3 (100%) Andere facilitaire organisaties 1 van 1 (100%) 1 van 1 (100%) Totaal 8 van 10 (80%) 7 van 10 (70%) Omroepen produceren zelf programma s. Het opslagmedium van een camera is dan meestal het binnenkomende formaat, zoals XDCAM. D10/30 en D10/50 zijn formaten die voornamelijk voor halffabricaten en eindproducten gebruikt worden. SPOT, een overkoepelende organisatie van o.a. televisiezenders, heeft ervoor gezorgd dat vanaf 1 februari 2009 alle commercials voortaan elektronisch verzonden kunnen worden. Daarvoor is er een aanleverspecificatie voor elektronisch aanleveren van commercials opgesteld. Hierin wordt MXF D10/30 ook als norm gehanteerd. SBS, RTL, MTV en de Ster hebben deze elektronische aanleverspecificatie in gebruik genomen. (SPOT - Aanleverspecificatie SD Commercials, 2009) De aanlevering van materiaal aan de NPO is per 1 januari 2010 geheel filebased. De DDV is een systeem wat onder andere de aanlevering van televisieprogramma s voor publieke omroepen faciliteert. Per 1 januari 2010 is het voor de aangesloten omroepen van de NPO dus niet meer mogelijk om direct op tape aan te leveren. De NPO heeft hiervoor ook een aanleverspecificatie in het leven geroepen. Ook hier worden de normen D10/30 en D10/50 gehanteerd. (De Digitale Voorziening - Standaarden document, 2009) Videoformaat HD Percentage van bedrijven per categorie dat gebruik maakt van deze standaard XDCAM HD i50 Long GOP Post-productie partijen 3 van 3 (100%) Omroepen 1 van 3 (34%) Broadcasters 3 van 3 (100%) Andere facilitaire organisaties 1 van 1 (100%) Totaal 8 van 10 (80%) Voor HD is er ook onderzocht welke videoformaten er bij binnenkomend videomateriaal gebruikt worden. Bij HD materiaal blijkt XDCAM HD i50 Long GOP de meest voorkomende codec. Hieruit is op te maken dat bijna alle ondervraagde partijen regelmatig XDCAM HD422 ontvangen. Twee 16 1 Aspera is een softwareoplossing voor bestandsuitwisseling. Zie hoofdstuk Protocol 17 2 RTMP is een door Adobe ontwikkeld protocol voor het inzetten van Streaming video op internet.

10 omroepen ontvangen geen XDCAM HD422 omdat deze omroepen niet met HD materiaal werken. SPOT heeft sinds 1 april 2010 een derde versie van elektronische aanleverspecificaties voor HD gepubliceerd. In deze aanleverspecificaties wordt de norm XDCAM HD i50 gehanteerd. SBS heeft deze aanleverspecificaties al geïntegreerd in het werkproces. (SPOT - Aanleverspecificatie HD Commercials, 2010) Metadata Voor de aanlevering van commercials heeft de aanleverspecificatie van SPOT een model opgesteld voor metadata. Metadata wordt daar verstuurd met behulp van een XML bestand. Dit XML bestand bevat de essentiële velden voor het interpreteren van videomateriaal. Ook bevat dit XML bestand verwijzingen naar het MXF bestand wat het daadwerkelijke videomateriaal bevat. Voor commerciële zenders zijn er op dit moment bij de verzending van lang materiaal geen eisen gesteld aan de manier waarop metadata wordt verzonden. Alleen de NPO hanteert een metadata standaard bij de aanlevering van programmamateriaal, namelijk de benodigde metadata voor de DDV. Om intern de metadata op te slaan worden er vaak MAM-systemen gebruikt. MAM staat voor Media Asset Management. Deze systemen kunnen videomateriaal beheren en linken met bijbehorende metadata. In het onderzoek is naar voren gekomen dat de ondervraagde partijen zowat allemaal een eigen metadata standaard hanteren (DDV, Dutch Guild/ROOS, MAM-systemen). Organisaties ontwikkelen regelmatig vertaalsoftware zodat metadata voor andere systemen niet met de hand ingevoerd dient te worden. Loudness Bij ondervraagde partijen is nagegaan of ze op de hoogte zijn van het Loudness probleem en wat de omgang hiermee is. 10 % 30 % Ja, maar het zijn de commercials die problemen geven, niet onze programma's; 10% 40 % 10 % 10 % Ja, maar we luisteren naar de wensen van de klant; 40% Ja, we corrigeren dit handmatig in post-productie; 10% Ja, de apparatuur om Loudness te corrigeren is al aanwezig; 10% Ja, wij wachten op de EBU Recommendation; 30% Allereerst is in deze grafiek uit te lezen dat alle gesproken partijen het Loudness-probleem herkennen, al dan niet wanneer ze zelf televisie kijken. 40% van de gesproken partijen zegt naar de wensen van de klant te luisteren. Dit wil dus zeggen dat wanneer de klant, zoals een adverteerder, zijn materiaal zo hard mogelijk wilt laten afmixen de post-producent dit ook zal doen. Het zijn dan ook voornamelijk de post-productie partijen die deze 40% vormen. Één omroep geeft aan zelf geen luide programma s te produceren. Weer een andere partij zegt al apparatuur in huis te hebben om Loudness te kunnen corrigeren in de uitzendstraat, maar gaf aan deze nog niet te gebruiken zolang er geen goede regelgeving over bestaat. De broadcasters, die de 30% vormen, geven aan af te wachten op de EBU Recommendation, wat behalve het piekniveau van onderliggend geluid ook een gemiddeld niveau voor geluid zal definiëren. Wanneer dit advies precies wordt uitgebracht is helaas onduidelijk. De eerste richtlijn die gegeven was stond op eind April Tot op heden is er nog geen nieuwe datum gepubliceerd. Mogelijke oplossingen Videoformaat SD Bij het uitwisselen van SD videomateriaal kan er een goed voorbeeld genomen worden aan de verzending van commercials. Met name omdat dit traject al sinds 1 februari 2009 speelt. Post-productie bedrijven en andere organisaties zijn al gewend aan de nieuwe methode en werkwijzen voor het elektronisch verzenden van commercials. De aanlevermethode is dus geïmplementeerd. De norm daarbij is MXF D10/30. Een mogelijke oplossing zou zijn deze norm ook voor langer videomateriaal te gaan hanteren. De NPO heeft met de DDV D10/30 en D10/50 ook als norm opgesteld. De vraag blijft of er uit deze twee formaten één formaat moet worden gekozen of dat beide formaten beschikbaar moeten zijn. Videoformaat HD Voor het uitwisselen van HD videomateriaal is het probleem nog iets verser. Niet alle broadcasters hebben de aanleverspecificaties voor HD commercialaanlevering al geïmplementeerd. Wel begint het er op te lijken dat XDCAM 1080i50 de nieuwe standaard wordt. Van de ondervraagden krijgt in ieder geval 80% al XDCAM 1080i50 binnen. Dit zou dus een mogelijke oplossing zijn voor de aanlevering van langer HD materiaal. Metadata Een mogelijke oplossing voor het metadata probleem is het creëren van een standaard die alleen de basiselementen van het te verzenden materiaal bevat. Hierin zullen alleen de metadata velden beschreven moeten worden die cruciaal zijn voor de ontvangst en verzending van videomateriaal. Deze zouden bestaan uit een aantal technische velden om te kunnen controleren of het videomateriaal daadwerkelijk aan de standaard voldoet. Daarnaast zouden er inhoudelijke velden moeten zijn, wat het materiaal beschrijft, met voldoende informatie voor de uitzending daarvan. Een maximum van 20 metadata velden zou vastgesteld kunnen worden. Overige informatie kan als aanvullend gezien kunnen worden. Met deze methode kunnen organisaties deze standaard makkelijker implementeren doordat er minder vertaling hoeft plaats te vinden. Een andere metadata standaard kan worden gebruikt als basis voor de te nieuw vormen standaard. Kandidaat daarvoor is de Dutch Guild standaard. Verzending van deze metadata kan op meerdere manieren plaatsvinden. Één daarvan is het verzenden van de metadata in een separaat XML bestand. Een andere manier is om de metadata binnen de MXF container mee te sturen

11 Loudness Om het Loudness-probleem te kunnen elimineren zijn er verschillende oplossingen voorhanden. Zo zou Loudness in de uitzendketen gecorrigeerd kunnen worden. Op de NAB is Las Vegas is onderzoek gedaan naar apparatuur die Loudness kan corrigeren. Linear Acoustic is een partij die een oplossing biedt om Loudness te corrigeren in de uitzendstraat. De AERO.air(TV) is een Loudness manager die het gemiddelde geluidsniveau kan aanpassen. Wanneer deze apparatuur wordt geïmplementeerd zouden adverteerders de werkwijzen wellicht aanpassen om correctie van het materiaal te kunnen voorkomen. Een andere manier om met Loudness om te kunnen gaan is het implementeren van Loudness-meters in post-productie bedrijven. Werknemers hebben dan een referentie en kunnen het geluid net zo ver opschroeven tot het toegestane niveau. Zaak is dan wel dat er een niveau wordt gedefinieerd waaraan partijen zich zullen moeten houden. Dit wellicht in combinatie met correctieapparatuur zodat het niveau niet overschreden kan worden. De EBU-Recommendation zou daarvoor een richtlijn kunnen zijn. DK-Technologies, Dolby en Lineair Acoustics zijn onder meer partijen die dit soort meters ontwikkelen. De MSD1000C- LOUDNESS is een meter van DK-Technologies. Linear Acoustic biedt de LQ-1000 als Loudness meter. Beide meters voldoen aan de ITU-R BS.1770 standaard, wat een standaard is voor Loudness-metering. (DK-Technologies - MSD1000C-LOUDNESS) (Linear Acoustic - LQ-1000) Model: Connectiviteit Huidige situatie Op het moment is de Broadcast-industrie in een overgangsfase. Koeriers zijn er nog, maar de digitale snelwegen zijn aan een opmars bezig. Helaas zijn er nog bedrijven die geen andere uitwisselingsmethode hanteren dan koeriers. Uit het onderzoek wat in het kader van het NDiV traject is verricht zijn de volgende grafieken geconstrueerd om de huidige situatie weer te geven van uitwisselingsmethoden. Zendwijze Digitale aansluiting 15% 26 % 59 % Beide Internet Koerier 25 % 56 % 19 % Glasvezel Kabel xdsl De linker grafiek geeft weer welk percentage van de kleine post-productie huizen aangaf gebruik te maken van een digitale of fysieke methode om hun materiaal te verzenden. De rechter grafiek is een weergave van de aansluitingen die deze partijen hebben op de digitale infrastructuur. Het onderstaande staaf- diagram geeft de gemiddelde upload- en download-snelheden weer die de partijen voor hun verbinding voorhanden hebben ,5 19,4 19, ,4 8,5 6,2 0 xdsl Kabel Glasvezel Up Down De onderstaande grafieken geven weer op welke manier de grote post-productie huizen hun videomateriaal ontvangen (linker grafiek) en deze content hierna verzenden (rechter grafiek). Deze informatie is gehaald uit de vraaggesprekken die zijn afgenomen met deze partijen. Zoals te zien is stijgt het gebruik van de digitale uitwisselingsmethoden met 17%. Fysiek staat hier voor verzending via het wegennet tegenover de verzending met behulp van de digitale infrastructuur. De omroepen ontvangen 20 21

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

Ontwikkeling van een frame-work voor Distributed Computing.

Ontwikkeling van een frame-work voor Distributed Computing. Ontwikkeling van een frame-work voor Distributed Computing. Versie 2.1, 15 augustus 2005 Opleiding UVA 1 jarige Master Software engineering Auteur ing. Arjan Borst a.borst@wireitup.nl student nr. 0478199

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

Lay-out en Productieplanning

Lay-out en Productieplanning Lay-out en Productieplanning ONDERZOEK NAAR EEN OPTIMALE FABRIEKSLAY-OUT EN PRODUCTIEPLANNING BIJ EEN VERANDERENDE ORDERSTROOM Gerard Veerbeek s1219987 28 juli 2015 BSc-Thesis Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl WWW.GOVCERT.NL PATCHMANAGEMENT Een beveiligingsadvies en dan? POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50

Nadere informatie

Perspectieven voor een Nederlandse ContentHub

Perspectieven voor een Nederlandse ContentHub Perspectieven voor een Nederlandse ContentHub In opdracht van: Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam, Gemeente Hilversum, Almere Kennisstad, Ministerie van Economische Zaken Project: 2009.007 Datum:

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Onderwijs voor een kennissamenleving

Onderwijs voor een kennissamenleving Onderwijs voor een kennissamenleving Onderwijs voor een kennissamenleving Digitale leeromgevingen nader bekeken Auteurs: Sander Bockting Jasper Bragt Maurice Liebregt Peter Oost Enschede, 13 juni 2003

Nadere informatie

Audiovisuele verslaglegging van vertegenwoordigende organen

Audiovisuele verslaglegging van vertegenwoordigende organen Audiovisuele verslaglegging van vertegenwoordigende organen In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Project: 2007.050 Publicatienummer: 2007.050-0717 Datum: Utrecht, 10

Nadere informatie

Storage op instellingsniveau

Storage op instellingsniveau Storage op instellingsniveau Aanbevelingen lange termijn Auteur(s): SURFnet Versie: 1.01 Datum: oktober 2012 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit?

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? Afstudeerscriptie 3e jaar Postgraduate IT Audit Opleiding Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? De interne/externe

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

RISICOANALYSE VAN HET ZERO-BASE PROJECT EINDRAPPORT

RISICOANALYSE VAN HET ZERO-BASE PROJECT EINDRAPPORT RISICOANALYSE VAN HET ZERO-BASE PROJECT EINDRAPPORT RAND Europe januari 2001 MR 1354-RE/VW/DGTP Erik J. Frinking Andreas Ligtvoet Erik J.G. van de Linde INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...1 2. Globale Risicoanalyse

Nadere informatie

Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322 v.c.) Analysedocument case: MediaGiants 1. Inleiding 1

Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322 v.c.) Analysedocument case: MediaGiants 1. Inleiding 1 "Ik noem hem dapperder die zijn begeerten overwint dan hij die over zijn vijanden zegeviert; want de moeilijkste overwinning is de overwinning op zichzelf." Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Managementuittreksel... 3. 2 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Managementuittreksel... 3. 2 Inleiding... 5 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft TNO-whitepaper IPv6 Monitoring

Nadere informatie

Digitaal Bewegend Beeld. Deel 1: Beleidsformulering (bijlage 1 bij het hoofdverslag)

Digitaal Bewegend Beeld. Deel 1: Beleidsformulering (bijlage 1 bij het hoofdverslag) Digitaal Bewegend Beeld Deel 1: (bijlage 1 bij het hoofdverslag) Projecttitel: Digitaal Bewegend beeld: van beleid tot praktijk Projectcode: ICT2004-7 Faculteit: Letteren Projectperiode: sept 2004 oktober

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Mobiele telefoon als betaalmiddel. Een advies- en onderzoeksrapport van mogelijkheden en bedreigingen

Mobiele telefoon als betaalmiddel. Een advies- en onderzoeksrapport van mogelijkheden en bedreigingen Mobiele telefoon als betaalmiddel Een advies- en onderzoeksrapport van mogelijkheden en bedreigingen Mirko van Ede( 9902236) Nijmeegs Instituut voor Informatica en Informatiekunde Radboud Universiteit

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

>> De Digitale Voorziening

>> De Digitale Voorziening Nieuwe manier van digitaal distribueren, uitzenden en archiveren bij de Publieke Omroep en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Kortgeleden is door NOB Cross media facilities het contract met

Nadere informatie

FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT

FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT VKA white paper Merijn van der Zalm Christ Reniers Pim Schouten September 2007 Samenvatting In de wereld van de gemeenten, provincies en waterschappen zien wij een enorme

Nadere informatie

Netwerken in de Omroep Groep 4A

Netwerken in de Omroep Groep 4A Taco Bijvoets (#0343927) Paul Bouman (#0345369) Mathijs Lagerberg (#0301523) Paul Lammertsma (#0305235) Henk van der Schuur (#0318825) Frank Wolters (#0331821) Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 1 Overzicht:

Nadere informatie

Nieuwe Drukvormen. Onderzoek naar veranderprocessen in de grafische industrie. Richard van Hoorn, Onderzoek & Advies

Nieuwe Drukvormen. Onderzoek naar veranderprocessen in de grafische industrie. Richard van Hoorn, Onderzoek & Advies Nieuwe Drukvormen Onderzoek naar veranderprocessen in de grafische industrie Richard van Hoorn, Onderzoek & Advies De Kreek 1 3823 TG Amersfoort Amersfoort Tel: 06-55962062 info@richardvanhoorn.nl www.richardvanhoorn.nl

Nadere informatie

TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN. Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak

TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN. Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak A.D. (Ton)

Nadere informatie