Handboek vervanging archiefbescheiden van actieve ARBO- en ATW-zaken bij de Arbeidsinspectie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek vervanging archiefbescheiden van actieve ARBO- en ATW-zaken bij de Arbeidsinspectie"

Transcriptie

1 DEZE BIJLAGE BEHOORT BIJ DE TOELICHTING OP DE REGELING VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN., BV/DCA/2010/15373 TOT VERVANGING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN ROND HET TOEZICHT OP DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET 1998 EN DE ARBEIDSTIJDENWET Handboek vervanging archiefbescheiden van actieve ARBO- en ATW-zaken bij de Arbeidsinspectie

2 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Procesmatige- en technische inrichting Reikwijdte van het vervangingsproces Betrokken organisatieonderdelen Categorieën archiefbescheiden waarop de machtiging van toepassing is Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Inrichting van het vervangingsproces Postbehandeling Hardware Software Selectieproces Archiefbescheiden Criteria keuze tussen scanning in zwartwit en in kleur Omgang met papieren archiefbescheiden die niet direct na ontvangst worden gescand Scanproces Onderscheid tussen inkomende en uitgaande post Fysieke voorbereiding archiefbescheiden voor vervanging Registratie van alle relevante metadata voorafgaand aan scanning Wijze van scheiding van archiefbescheiden Wijze van kwaliteitscontrole Scannen per archiefstuk of per batch Kleurmodel Proces van vernietiging Kwaliteitsprocedures 14 3 Minimale technische specificaties bij digitale vervanging Parameters Bestandsformaat

3 1 Inleiding De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vervangt zijn - op papier - ontvangen documenten, die betrekking hebben op actieve ARBO-zaken en ATW-zaken door digitale reproducties. Onder actieve ARBO- en ATW-zaken worden verstaan die zaken waarop de Arbeidsinspectie op eigen initiatief toezicht houdt op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en Arbeidstijdenwet. De betreffende documenten komen, conform vastgestelde selectielijsten, binnen een termijn van 5 jaar voor vernietiging in aanmerking. Omdat het hier gaat om te vernietigen archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet 1995 is daarvoor geen aparte toestemming vereist van het ministerie van OC&W in de vorm van een aanvraag voor een machtiging tot vervanging. Om toch verantwoording af te kunnen leggen over deze vervanging is dit handboek opgesteld. Hierin vindt u een beschrijving van de processen en de maatregelen die zijn genomen om de kwaliteitsborging te garanderen. De bevoegdheid van de minister van SZW voor vervanging is geregeld in: de Archiefwet 1995, artikel 7 en 9, eerste lid het Archiefbesluit 1995, artikel 2, 6 en 8. Bij het maken van het Handboek is wel gebruik gemaakt van de bijlage behorende bij de beleidsregel Digitale vervanging archiefbescheiden van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Stcrt. nr. 21 d.d. 30 januari 2008). Deze bijlage behoort bij artikel 3, eerste lid, van de beleidsregel en geeft een opsomming van de minimale elementen die in een beschrijving van de procesmatige en technische inrichting van de voorgenomen vervanging dienen te worden opgenomen. In hoofdstuk 2 van dit handboek wordt een beschrijving gegeven van de procesmatige en technische inrichting van de voorgenomen vervanging. Vervolgens zijn in hoofdstuk 3 de technische specificaties opgenomen

4 2 Procesmatige en technische inrichting 2.1 Reikwijdte van het vervangingsproces Betrokken organisatieonderdelen bij het vervangingsproces Bij het vervangingsproces van de op papier ontvangen documenten zijn de volgende organisatieonderdelen/medewerkers betrokken: De Arbeidsinspectie, de directie Arbo; De inspecteurs van de directie Arbo; De afdeling Post kantoor Utrecht Categorieën archiefbescheiden waarop het besluit van toepassing is Het besluit tot vervanging is van toepassing op de volgende categorieën papieren ontvangen documenten die betrekking hebben op de volgende werkprocessen: 1. Het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet Het stellen van een eis tot naleving aan een werkgever betreffende de wijze waarop één of meer bepalingen gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998 moeten worden nageleefd. 3. Het bevelen tot het stilleggen van het werk indien werkzaamheden of het verblijf op een plaats ernstig gevaar opleveren voor personen. 4. Het geven van eis tot naleving van de bepalingen krachtens het Arbeidsomstandighedenbesluit. 5. Het bevelen tot het staken van de arbeid. 6. Het stellen van een eis tot naleving indien algemene verplichtingen van de Arbeidstijdenwet niet, in onvoldoende mate of op onjuiste wijze wordt nageleefd. 7. Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het door een kind verrichten van arbeid. 2.2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden De verantwoordelijkheden binnen de organisatieonderdelen over het proces van vervanging zijn op grond van artikel 3 van de Kaderregeling DIV SZW 2009 als volgt geregeld: De directeur Arbeidsinspectie/Arbeidsomstandigheden is verantwoordelijk voor het dynamisch archiefbeheer van zijn directie. De directeur Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het semi-statisch archiefbeheer van het ministerie en het opstellen van de selectielijsten. De directeur Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van strategisch beleid op het gebied van DIV en het houden van toezicht op de archieven van de archiefvormende organen. Elke medewerker (inspecteur) dient er zorg voor te dragen dat door hem behandelde ingekomen en uitgaande archiefbescheiden worden opgenomen in het (digitale) archief

5 De verantwoordelijkheden binnen de organisatieonderdelen over het proces van de vervanging ten aanzien van actieve Arbo-zaken zijn op uitvoeringsniveau als volgt geregeld: De teamleider en de medewerkers van de afdeling Post zijn verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen (postzak legen, s printen, faxberichten verzamelen), het openen, het registreren en het scannen van de post. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van het scanproces. Inspectieondersteuning (IO) ARBO heeft een adviserende rol ten aanzien van het scannen en registreren van post. De inspecteurs hebben thuis faciliteiten om documenten te scannen. Documenten tot 50 pagina s scannen en registreren zij zelf. Documenten groter dan 50 pagina s laten zij de door de afdeling Post scannen en registreren. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de documenten die zij zelf scannen. 2.3 Inrichting van het vervangingsproces Postbehandeling In het huidige postbehandelingproces worden de poststukken door de medewerkers van de afdeling Post ontvangen, geopend, gescand en geregistreerd in het systeem I-Net. IO ARBO heeft daarbij een inhoudelijk adviserende rol. De inspecteurs hebben de mogelijkheid om op hun telewerkplek documenten scannen. Documenten tot 50 pagina s scannen en registreren zij zelf. Documenten groter dan 50 pagina s laten zij de door de afdeling Post scannen en registreren. De afdeling Post scant documenten per batch. De inspecteur scant per poststuk. In overzicht worden de volgende stappen doorlopen. Stap: Actie: Wat?: Wie?: 1 In ontvangst nemen post Postzak legen s printen Faxberichten verzamelen Documenten ontvangen op bedrijfsbezoek 2 Openen post Post wordt geopend Medewerker Post 3 Sorteren post De post (incl. , fax) Medewerker Post wordt gesorteerd op: post die ongeregistreerd door kan (vertrouwelijk en reclame) Te scannen en te registreren post ARBO 4 Registreren post (Basis-)registratie van het poststuk in I-Net en (soms advies IO koppeling aan een zaak. ARBO) Documenten worden gescand op de telewerkplek en op locale schijf opgeslagen. Vervolgens wordt het 5

6 4.1 Registreren metagegevens gescande bestand door de inspecteur toegevoegd aan de zaak waar het document bij hoort De volgende metagegevens worden bij de registratie van ARBO vastgelegd in het systeem I-Net: (voor zover van toepassing) Bij tabblad Algemeen: Datum ontvangst Datum brief Kenmerk Onderwerp Wie gekoppeld Wanneer gekoppeld Bij tabblad Afzender: Gemeld door Persoonsgegevens (3 velden) Geslacht Soort vestiging Bij tabblad Afhandeling: Team Zaaknummer 5 Scannen post De post wordt gescand. In de subhoofdstukken hieronder volgen de werkzaamheden die hierbij worden uitgevoerd 5.1 Scannen post: Toevoegen document scheidingsblad 5.2 Scannen post: Voorbewerken en scannen Het document scheidingsblad wordt uit I-Net geprint en toegevoegd aan het document dat wordt gescand. Op het document scheidingsblad worden automatisch de volgende zaken afgedrukt: Barcode voor het scannen van het document Poststuknummer Datum binnenkomst Zaaknummer Verantwoordelijke inspecteur Team/projectnr. Meldingtype Regiokantoor Is het document vrij van nietjes en andere bindmiddelen? Is de samengestelde batch voorzien van een document Medewerker Post 6

7 5.3 Scannen post: Kwaliteitsmomenten scheidingsblad? Bevat het document unieke documentkenmerken? Is het document gekleurd? Staat de scanner in de juiste positie afgesteld? Komt het aantal pagina s van het originele document overeen met het gescande document? Zijn er blanco pagina s? Is het gescande document leesbaar, volledig en correct? Alle documenten worden per batch (afdeling Post) of per poststuk (inspecteur) gecontroleerd op leesbaarheid, volledigheid en correctheid. Bij fouten worden ze opnieuw gescand en doorlopen ze de kwaliteitsmomenten opnieuw. 6 De fysieke documenten Worden chronologisch opgeborgen in dagdozen. Deze dagdozen blijven 3 maanden bewaard. 2.4 Hardware Bij de afdeling Post wordt gescand met de scanner Canon DR 9080C. De volgende technische gegevens zijn beschikbaar over de scanner. Type Scanmethode Sensor Optische resolutie Lichtbron Scanzijde Aanvoer documenten Scansnelheden Zwartwit Grijstint Kleur Documentformaat Dikte Automatische aanvoer Handmatige aanvoer Canon DR 9080 C Desktop documentscanner Contact Image Sensor (CMOS) 600 dpi 3-kleuren (RGB) LED Voor/achter/voor&achter Automatisch of handmatig (A4 staand 200 dpi) 90 ppm/180 ipm 90 ppm/180 ipm 50 ppm/100 ipm (met compressie) Breedte mm Lengte mm 0,06 0,15 mm 0,05 0,3 mm 7

8 Capaciteit van aanvoer Grijstinten Kleur Instellingen Binair Grijstint Kleur Beeldcompressie Uitvalkleur Beeldresolutie Interface Scanner drivers 500 vel (A4) 8-bits 24-bits Zwart en wit/error Diffusion/geavanceerde tekstverbetering 256-niveaus grijstint 24-bits kleur/snoothing kleur (uitgezonderd 600 dpi) JPEG met interne kaart CCITT Groep 4, PDF, BMP, TIFF via driver RGB instelbaar door gebruiker (voor/achter/beide) 100/150/200/300/400/600 dpi 1 USB 2.0 High Speed en 2 SCI-III ISIS/TWAIN driver voor Windows 98SE/2000/Me/XP,Windows NT Software CapturePerfect 3.0 Afmetingen (BxDxH) 460x525x310 (gesloten opvangblad) Gewicht Ca. 23 kg Voedingsspanning Opgenomen vermogen V 50/60 Hz max. 28 W Opties Imprinter, Mechanische teller, Barcode module, Wisselrollerset Bij de inspecteurs thuis wordt gescand met de scanner Canon PIXMA MX350. De volgende technische gegevens zijn beschikbaar over de scanner. Type Scanmethode Sensor Optische resolutie Lichtbron Scanzijde Aanvoer documenten Scansnelheden Zwartwit Grijstint Kleur Documentformaat Dikte Automatische aanvoer Handmatige aanvoer Capaciteit van aanvoer Grijstinten Kleur Instellingen Binair Grijstint Kleur Beeldcompressie Uitvalkleur Canon PIXMA MX350 Canon PIXMA MX350 Multifunctional printer 1200x2400 dpi Niet bekend ADF of glasplat Automatisch of handmatig Niet bekend A4/letter/legal? (A4, gr) 30 vel (A4) 8 bits 24 bits Zwart en wit 16- / 8-bits (48- / 24-bits (16- / 8-bits voor elke kleur [RGB]) TIFF/ JPEG RGB 8

9 Beeldresolutie dpi Interface USB 2.0 High Speed Scanner drivers TWAIN / WIA (windows xp / windows vista/ win 7) Software MP Navigator EX Afmetingen (BxDxH) 458 x 415 x 198 mm Gewicht 8,8 kg Voedingsspanning Opgenomen vermogen AC V, 50/60 Hz max 12 W Opties Software Bij de afdeling Post wordt gebruik gemaakt van Capture Perfect 3.0 software. De volgende gegevens zijn bekend van deze software: Capture Perfect 3.0 software Naam software Ascent Capture 7.0 Versie Releasedatum Niet bekend Leverancier Kofax Geïnstalleerde service packs of patches Service Pack 3 Bij de inspecteurs thuis wordt gebruik gemaakt van MP Navigator EX. De volgende gegevens zijn bekend van deze software: Naam software MP Navigator EX Versie Niet bekend Releasedatum Niet bekend Leverancier Canon Geïnstalleerde service packs of patches Selectieproces Archiefbescheiden Hieronder wordt beschreven of ingekomen stukken wel of geen archiefbescheiden zijn in de zin van de Archiefwet 1995 en welke archiefbescheiden niet in aanmerking komen voor vervanging. De documenten die in het kader van actieve ARBO- en ATW-zaken worden ontvangen zijn archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet De documenten behoren bij werkprocessen van het ministerie van SZW, onderdeel Arbeidsinspectie. Voor deze documenten geldt dan ook dat vervanging noodzakelijk is. De te vervangen archiefbescheiden hebben betrekking op het uitvoeren van handelingen uit de selectielijsten beleidsterrein Arbeidsomstandigheden (vanaf 1940) en beleidsterrein Arbeidsverhoudingen vanaf

10 Ter voorbereiding van de vaststelling van de selectielijsten heeft tijdens het overleg, zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van het Archiefbesluit 1995, een afweging plaatsgevonden over het aspect culturele waarde en over het belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, voor recht- of bewijszoekenden en voor historisch onderzoek. Tijdens dit overleg, waaraan vertegenwoordigers van het ministerie van SZW, vertegenwoordigers van het Nationaal Archief en een vertegenwoordiger van het Instituut voor Sociale Geschiedenis deelnemen, is vastgesteld dat de neerslag uit deze handelingen binnen een termijn van 5 jaar of korter voor vernietiging in aanmerking komt. De selectielijst beleidsterrein Arbeidsomstandigheden is op 4 december 1996 vastgesteld (Stcrt. 1997/22. De laatste wijziging op deze selectielijst is op 28 april 2008 vastgesteld (Stcrt. 200/105). De selectielijst beleidsterrein Arbeidsverhoudingen is vastgesteld op 18 februari 2002 (Stcrt. 2002/70 en een rectificatie in Stcrt. 2003/112). AI procesbeschrijving Bewaren/vernietigen Arboprojecten Omschrijving BSD-handelingen Het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet AI werkprocessen Inspectie op locatie BSD-handelingnummer V. 5 jaar na afdoening Archiefbescheiden: Waarschuwing Arbo Toez.br boeterapport Opheffen overtr. en toez. boeterapport Boeterapport Boeterapport Werknemer Opheffen overtr. en toez. 2 e boeterapport Toez.br aanv. boeterapport werkgever Aanvullend boeterapport Afhandeling controlebezoek Afhandeling inspectiebezoek Constateren overtreding Het stellen van een eis tot naleving aan een werkgever betreffende de wijze waarop één of meer bepalingen gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998 moeten worden nageleefd V. 5 jaar na geldigheidsduur (van de eis tot naleving) Archiefbescheiden: Eis ARBO Kennisgeving eis Het bevelen tot het stilleggen van het werk indien werkzaamheden of het verblijf op een plaats ernstig gevaar opleveren voor personen V. 5 jaar na afdoening 10

11 Archiefbescheiden: Preventieve stillegging Stillegging Intrekking stillegging Het geven van een eis tot naleving van de bepalingen krachtens het Arbeidsomstandighedenbesluit V. 5 jaar na geldigheidsduur Arbeidstijden (ATB) Archiefbescheiden: Eis ARBO Kennisgeving eis Het bevelen tot het staken van de arbeid Archiefbescheiden: Brief 8.2 lid 1 staken van arbeid Brief 8.2 lid 2 staken van arbeid V. 5 jaar na geldigheidsduur Arbeidstijden (ATB) Arbeidstijden (ATB) Het stellen van een eis tot naleving indien algemene verplichtingen van de Arbeidstijdenwet niet, in onvoldoende mate of op onjuiste wijze wordt nageleefd Archiefbescheiden: Eis Kennisgeving eis Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het door een kind verrichten van arbeid Archiefbescheiden: Aanvraag Nader onderzoek ivm aanvraag Ad hoc ontheffing kunstkinderen Ontheffing Beschikking onbepaalde tijd Toezendingsbrief beschikking afwijzen Toezendingsbrief beschikking toestaan Vertrouwensontheffing kunstkinderen V. 5 jaar na geldigheidsduur V. 1 jaar na geldigheidsduur Criteria keuze tussen scanning in zwartwit en in kleur Bij de afdeling Post van de Arbeidsinspectie is het mogelijk om zowel in zwart/wit als in kleur te scannen. Gekleurde documenten die in het kader van ARBO-zaken worden ontvangen, worden altijd in kleur gescand. 11

12 Bij de inspecteur wordt in zwartwit gescand, tenzij er een foto bij zit Omgang met papieren archiefbescheiden die niet direct na ontvangst worden gescand Alle papieren archiefbescheiden die voor vervanging in aanmerking komen, worden in principe direct na ontvangst gescand door de afdeling Post van de Arbeidsinspectie. In sommige gevallen wordt eerst advies ingewonnen bij de afdelingen IO ARBO. Op locatie ontvangen papieren archiefbescheiden worden binnen 24 uur na ontvangst gescand door de inspecteurs. 2.7 Scanproces Onderscheid tussen inkomende en uitgaande post Bij het proces van actieve ARBO-zaken wordt onderscheid gemaakt in de volgende documenten: Inkomende post: Papieren documenten ontvangen via de post; Geprinte s (zowel intern als extern); Faxberichten (zowel intern als extern). Deze poststukken worden ontvangen, gescand en geregistreerd in I-Net bij de afdeling Post. Op locatie ontvangen papieren archiefbescheiden door de inspecteurs. Deze poststukken worden ontvangen, gescand en geregistreerd in I-Net door de inspecteur. Uitgaande post: Intern opgemaakte documenten. Deze documenten worden aangemaakt en geregistreerd in I-Net door de inspecteur Fysieke voorbereiding inkomende archiefbescheiden voor vervanging De medewerkers van de afdeling Post en de inspecteurs van de directie AI hanteren de volgende voorbewerkingsprocedure: De te scannen documenten worden vrij van nietjes en andere bindmiddelen gemaakt. De samengestelde batch wordt voorzien van een documentscheidingsformulier. Het document wordt gecheckt op unieke documentkenmerken en kleur. De scanner wordt gecheckt op de juiste positie Registratie van alle relevante metadata voorafgaand aan scanning Voorafgaande aan de scanning worden de documenten geregistreerd door de medewerkers van de afdeling Post en de inspecteurs. Daarbij worden de volgende metagegevens (voor zover van toepassing) in het systeem I-Net geregistreerd: Tabblad Algemeen: Datum ontvangst Datum brief Kenmerk 12

13 Onderwerp Tabblad Afzender: Gemeld door Persoonsgegevens (3 velden) Geslacht Soort vestiging Tabblad Afhandeling: Team Zaaknummer Wijze van scheiding van archiefbescheiden De documenten worden gescheiden met behulp van het document scheidingsblad, waarop automatisch de volgende zaken worden afgedrukt: Barcode voor het scannen van het document Poststuknummer Datum binnenkomst Zaaknummer Verantwoordelijke inspecteur Team/projectnr. Meldingtype Regiokantoor De documenten die door de inspecteurs worden gescand worden per archiefstuk gescand Wijze van kwaliteitscontrole Ten aanzien van de te scannen documenten wordt een volgende check uitgevoerd door de medewerkers van de afdeling Post en de inspecteurs: Gecheckt wordt of het aantal pagina s van het originele document overeenkomt met het gescande document. Gecheckt wordt of er blanco pagina s aanwezig zijn. Gecheckt wordt of het document leesbaar, volledig en correct is gescand. Een aantal gescande documenten wordt steekproefsgewijs nogmaals geheel handmatig bekeken op leesbaarheid, volledigheid en correctheid. Bij fouten worden opnieuw gescand en doorlopen ze opnieuw de kwaliteitscontrole Scannen per archiefstuk of per batch Bij de afdeling Post worden de documenten per batch gescand. Bij de inspecteurs worden de documenten per archiefstuk gescand Kleurmodel Bij de afdeling Post worden de documenten, indien van toepassing, in kleur gescand. Bij de inspecteur wordt in zwartwit gescand, tenzij er een foto bij zit. 13

14 2.7.8 Proces van vernietiging De bevoegdheid tot vernietiging is op grond van artikel 3 van de Kaderregeling DIV SZW 1 als volgt geregeld: De directeur AI is als archiefvormend orgaan verantwoordelijk voor het eigen dynamisch archiefbeheer van haar onderdeel, te weten postbehandeling, registratie, voortgang- en afdoeningbewaking, dossierbeheer, informatievoorziening, selectie, vernietiging en overdrachten aan andere organen, alsmede voor het opstellen, vaststellen en onderhouden van het documentair structuurplan van het archiefvormend orgaan overeenkomstig deze regeling en andere van toepassing zijnde regelgeving. Nadat de papieren documenten zijn gescand en zijn opgeslagen in het systeem I-Net, komen de papieren documenten voor vernietiging in aanmerking. Van de vernietiging wordt, conform het Archiefbesluit 1995, artikel 8, een verklaring opgemaakt. De verklaring van vernietiging wordt door de directeur AI-ARBO ondertekend. De verklaring wordt gearchiveerd in het archief van de directie AI-ARBO. Om misverstanden te voorkomen (bijv. verkeerd gescand) worden de fysieke inkomende documenten nog 3 maanden bewaard in zgn dagdozen, alvorens de vernietiging plaatsvindt. 2.8 Kwaliteitsprocedures In de Kaderregeling DIV SZW is in artikel 26 het toezicht geregeld. Artikel 26 Toezicht 1. De beheerder is namens het archiefvormend orgaan belast met het toezicht op de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot het dynamisch archiefbeheer. 2. De directeur Bedrijfsvoering is belast met het toezicht op de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot het semi-statisch archiefbeheer. 3. De directeur Bedrijfsvoering houdt intern toezicht op de naleving van de regels op het gebied van documentaire informatievoorziening. 4. De beheerder verstrekt namens het archiefvormende orgaan op verzoek aan de directeur Bedrijfsvoering juiste en volledige gegevens met betrekking tot de staat van de door hem beheerde archiefbescheiden en omtrent de wijze waarop aan de zorg voor deze archiefbescheiden vorm wordt gegeven. De beleidsmedewerkers DIV van de directie Bedrijfsvoering houden 1 x per jaar een kwaliteitsmeting met betrekking tot het scanproces, waarbij de volgende vragen worden gesteld: 1 Is het document vrij van nietjes en andere bindmiddelen? 2 Is de samengestelde batch voorzien van een begeleidingsformulier? 3 Bevatten de documenten unieke documentkenmerken? 4 Is het document gekleurd? Zo ja, dan wordt het document in kleur gescand? 5 Staat de scanner in de juiste positie afgesteld en hoe wordt dat gecontroleerd? 1 De Kaderregeling DIV SZW bestaat uit de beheersregels voor het ministerie van SZW conform artikel 14 van het Archiefbesluit. 14

15 6 Welke procedure wordt gehanteerd als de scanner niet behoorlijk werkt? 7 Komt het aantal pagina s van het originele document overeen met het gescande document? Zo niet wordt er dan opnieuw gescand? 8 Zijn er blanco pagina s. Hoe wordt daar mee omgegaan? 9 Is het gescande document leesbaar, volledig en correct? Wordt dat gemeten en wanneer en hoe wordt dat gemeten? 10 Worden de gescande documenten ook steekproefsgewijs gemeten op digitale leesbaarheid, volledigheid en correctheid? 11 Hoe wordt er omgegaan met verkeerd gescande documenten? 12 Waar en hoe wordt het gescande document opgeslagen? 13 In welk bestandformaat worden documenten opgeslagen? 14 Welke medewerkers hebben hierbij raadpleegrechten? 15 Welke medewerkers hebben hierbij verwijderrechten? 3 Minimale technische specificaties bij digitale vervanging 3.1 Parameters Voor gedrukte tekst worden de volgende parameters gebruikt: Indien kleur relevant is: de documenten worden in kleur gescand volgens 300 dpi met een bitdiepte van 24 Indien grijstinten relevant zijn: 300 dpi met een bitdiepte van 8 Indien kleur en grijstinten niet relevant zijn: 300 dpi met een bitdiepte van Bestandsformaat Afdeling Post: De documenten worden eerst gedigitaliseerd in TIFF (tussenformaat) en daarna opgeslagen in PDF/A-1. Vanaf begin september is een nieuwe versie van Kofax beschikbaar die PDF/ A-1 ondersteunt. Inspecteurs: De documenten worden gedigitaliseerd opgeslagen in PDF. Het grootste gedeelte van deze documenten worden als bijlage opgenomen bij de eindproducten, waarna ze als nog worden omgezet naar PDF-A-1. 15

DR-6080 DR-9080C Hoge snelheid productiescanners. De snelheid en kwaliteit die u nodig heeft voor hoog volume document scanning

DR-6080 DR-9080C Hoge snelheid productiescanners. De snelheid en kwaliteit die u nodig heeft voor hoog volume document scanning DR-6080 DR-9080C Hoge snelheid productiescanners De snelheid en kwaliteit die u nodig heeft voor hoog volume document scanning Ultra-efficiënte, productieve scanners Dankzij deze nieuwe Canon scanner worden

Nadere informatie

De snelheid en kwaliteit die u nodig heeft voor hoog volume document scanning

De snelheid en kwaliteit die u nodig heeft voor hoog volume document scanning DR-7580 DR-9080C Hoge snelheid productiescanners De snelheid en kwaliteit die u nodig heeft voor hoog volume document scanning DR-7580 / DR-9080C Ultra-efficiënte productiescanners Dankzij Canons nieuwe,

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDBOEK DIGITALE VERVANGING GEMEENTE ECHT- SUSTEREN

UITVOERINGSHANDBOEK DIGITALE VERVANGING GEMEENTE ECHT- SUSTEREN UITVOERINGSHANDBOEK DIGITALE VERVANGING GEMEENTE ECHT- SUSTEREN Versie 9 februari 2017 1 Inhoudsopgave 1.Inleiding... 3 2.Reikwijdte van het vervangingsproces... 3 2.1 Omschrijving van de te vervangen

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 januari 2008, nr. WJZ/2008/452 (8218), inzake de bevoegdheid tot het afgeven van een machtiging als bedoeld in artikel 7 van de

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging van analoge personeelsdocumenten gemeente Vlaardingen

Handboek digitale vervanging van analoge personeelsdocumenten gemeente Vlaardingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlaardingen. Nr. 9264 2 februari 2015 Handboek digitale vervanging van analoge personeelsdocumenten gemeente Vlaardingen 1. Algemeen / inleiding: De gemeente

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging Gemeente Helmond

Handboek digitale vervanging Gemeente Helmond Handboek digitale vervanging Gemeente Helmond J.W. Lodder Versie: 3 oktober 2013 Geaccordeerd door RHCe: 03-10-2013 Inhoudsopgave 1. Verantwoording 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Doel van de vervanging 2 1.3 De

Nadere informatie

Handboek machtiging vervanging niet-elektronische aanmeldingen CAO s bij SZW

Handboek machtiging vervanging niet-elektronische aanmeldingen CAO s bij SZW DEZE BIJLAGE BEHOORT BIJ DE TOELICHTING OP DE REGELING VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 22 APRIL 2009, FZ/BO/2009/8540 TOT VERVANGING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN Handboek machtiging vervanging

Nadere informatie

Datum: januari 2015. versie 1.0

Datum: januari 2015. versie 1.0 Bijlage bij het besluit tot vervanging door de gemeente Boxtel van analoge archiefbescheiden door digitale archiefbescheiden die ingevolge de selectielijst voor gemeentelijke archiefbescheiden voor bewaring

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Inleiding Inkomende post Overige documenten. 23 juni Officiële uitgave van gemeente Ten Boer.

GEMEENTEBLAD. Nr Inleiding Inkomende post Overige documenten. 23 juni Officiële uitgave van gemeente Ten Boer. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ten Boer. Nr. 34724 23 juni 2014 Inleiding 2.1.1 Inkomende post Stap 1: openen van de post De post van de gemeente Ten Boer komt binnen op het adres en postbus

Nadere informatie

De productiescanner waar u op kunt vertrouwen

De productiescanner waar u op kunt vertrouwen imageformula A3 hoge snelheid productiescanner De productiescanner waar u op kunt vertrouwen Als scannen binnen uw onderneming een belangrijke rol speelt, dan er is nu een mid-volume documentscanner die

Nadere informatie

Handboek vervanging. Vervanging van fysieke te bewaren documenten door een digitale reproductie. Geschreven door: Bob Weynschenk

Handboek vervanging. Vervanging van fysieke te bewaren documenten door een digitale reproductie. Geschreven door: Bob Weynschenk 1061208 2014 Handboek vervanging Vervanging van fysieke te bewaren documenten door een digitale reproductie Hoogheemraadschap van Delfland Geschreven door: Bob Weynschenk Behorende bij de machtiging van

Nadere informatie

Gemeente Nijkerk Besluit digitale vervanging archiefbescheiden, ontstaan na 1 januari 2017

Gemeente Nijkerk Besluit digitale vervanging archiefbescheiden, ontstaan na 1 januari 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nijkerk Nr. 44345 20 maart 2017 Gemeente Nijkerk Besluit digitale vervanging archiefbescheiden, ontstaan na 1 januari 2017 COLLEGEBESLUIT Registratienummer:

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

DR-3080C/ DR-3060 DOCUMENT SCANNERS VOOR AFDELINGEN

DR-3080C/ DR-3060 DOCUMENT SCANNERS VOOR AFDELINGEN DR-3080C/ DR-3060 DOCUMENT SCANNERS VOOR AFDELINGEN Toonaangevende scansnelheid Zowel de DR-3080C als de DR-3060 bieden een groot aantal scanfuncties om de meest uiteenlopende documenten te verwerken.

Nadere informatie

DR-5060F HYBRIDE DOCUMENT SCANNER

DR-5060F HYBRIDE DOCUMENT SCANNER DR-5060F HYBRIDE DOCUMENT SCANNER DR-5060F Hybride document scanner Snel scannen met hoge kwaliteit (84 ppm, A4 enkelzijdig, 200 x100 dpi) Veilige 16 mm microfilm back up Gelijktijdig scannen en filmen

Nadere informatie

Datum: mei 2014. versie 1.0. Naam opsteller: Jo Meulenaars

Datum: mei 2014. versie 1.0. Naam opsteller: Jo Meulenaars Bijlage bij het besluit tot vervanging door de gemeente Boxtel van de voor blijvende bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden behorende tot de voormalige verleende milieuvergunningen Datum: mei

Nadere informatie

Studiedag Digitaal Archiveren

Studiedag Digitaal Archiveren Studiedag Digitaal Archiveren Woensdag 18 april 2007 Provinciehuis s-hertogenbosch Beleidsregel digitale vervanging Bijna is het zover! Ingmar Koch & Yvonne Welings 18 april 2007 Wie ben ik? Ingmar Koch

Nadere informatie

Zeer productieve afdelingsscanners.

Zeer productieve afdelingsscanners. Zeer productieve afdelingsscanners. DR-4010C DR-6010C AFDELINGSSCANNERS you can Compact, maar krachtig. Canon introduceert scanners die grootse prestaties combineren met een klein formaat. De DR-6010C

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Raad voor de Transportveiligheid (RVTV)

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

ADVIES ONDERHOUD POSTBUS 90 BELLWEG 11 KVK ZUID-LIMBURG 14071361 6101 AB ECHT KCC@ALLBIDIGIT.NL 6101 XA ECHT IBAN NL36RABO0146092465 PAGINA 1 VAN 1

ADVIES ONDERHOUD POSTBUS 90 BELLWEG 11 KVK ZUID-LIMBURG 14071361 6101 AB ECHT KCC@ALLBIDIGIT.NL 6101 XA ECHT IBAN NL36RABO0146092465 PAGINA 1 VAN 1 Bedankt voor de interesse in onze scanners. Als specialist op het gebied van scannen helpen wij u graag! Op onze website vindt u een selectie van scanners die wij aanbieden, gesorteerd op volume wat deze

Nadere informatie

Handboek Digitale Vervanging Gemeente Venray

Handboek Digitale Vervanging Gemeente Venray Handboek Digitale Vervanging Gemeente Venray Handboek voor het vervangen van analoge door digitale documenten die ingevolge de selectielijst voor gemeentelijke archiefbescheiden voor bewaring dan wel vernietiging

Nadere informatie

Leidraad voor vervanging van informatie

Leidraad voor vervanging van informatie Leidraad voor vervanging van informatie Inleiding Vervanging van informatie 1 volgens de Archiefwet 1995 betekent dat informatie gereproduceerd wordt, waarna de oorspronkelijke informatie wordt vernietigd

Nadere informatie

ADVIES ONDERHOUD POSTBUS 90 BELLWEG 11 KVK ZUID-LIMBURG 14071361 6101 AB ECHT KCC@ALLBIDIGIT.NL 6101 XA ECHT IBAN NL36RABO0146092465 PAGINA 1 VAN 1

ADVIES ONDERHOUD POSTBUS 90 BELLWEG 11 KVK ZUID-LIMBURG 14071361 6101 AB ECHT KCC@ALLBIDIGIT.NL 6101 XA ECHT IBAN NL36RABO0146092465 PAGINA 1 VAN 1 Bedankt voor de interesse in onze scanners. Als specialist op het gebied van scannen helpen wij u graag! Op onze website vindt u een selectie van scanners die wij aanbieden, gesorteerd op volume wat deze

Nadere informatie

ADVIES ONDERHOUD POSTBUS 90 BELLWEG 11 KVK ZUID-LIMBURG 14071361 6101 AB ECHT KCC@ALLBIDIGIT.NL 6101 XA ECHT IBAN NL36RABO0146092465 PAGINA 1 VAN 1

ADVIES ONDERHOUD POSTBUS 90 BELLWEG 11 KVK ZUID-LIMBURG 14071361 6101 AB ECHT KCC@ALLBIDIGIT.NL 6101 XA ECHT IBAN NL36RABO0146092465 PAGINA 1 VAN 1 Bedankt voor de interesse in onze scanners. Als specialist op het gebied van scannen helpen wij u graag! Op onze website vindt u een selectie van scanners die wij aanbieden, gesorteerd op volume wat deze

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant Startnotitie informatie bij de provincie Noord-Brabant 1. Inleiding Duurzame toegankelijkheid van informatie hangt af van de manier waarop informatiedragers, zoals nota s, brieven en emailberichten worden

Nadere informatie

Uw informatie snel, eenvoudig en intelligent beheren

Uw informatie snel, eenvoudig en intelligent beheren DR-5010C DR-5010C Snelle A3 documentscanner Uw informatie snel, eenvoudig en intelligent beheren Intelligente oplossingen Slimme archivering en distributie van documenten; zakelijk voordeel voor u Intelligent

Nadere informatie

DR-7080C Universele A3 flatbed documentscanner. Tot in de perfectie razendsnel en met hoge kwaliteit scannen van kleurendocumenten

DR-7080C Universele A3 flatbed documentscanner. Tot in de perfectie razendsnel en met hoge kwaliteit scannen van kleurendocumenten DR-7080C Universele A3 flatbed documentscanner Tot in de perfectie razendsnel en met hoge kwaliteit scannen van kleurendocumenten Razendsnelle, universele A3 flatbedscanner Optimaliseer uw werkzaamheden

Nadere informatie

Handreiking Vervanging Archiefbescheiden Werkboek

Handreiking Vervanging Archiefbescheiden Werkboek Handreiking Vervanging Archiefbescheiden Werkboek Dit werkboek is van.. augustus 2014 Hoofdstuk 2. Afwegen van het vervangingsbesluit 2.2.1 Waarom wordt vervanging overwogen? 2.2.2 Gaat het om een volledig

Nadere informatie

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag.

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag. Modellen Model 1 Aanvraag machtiging vervanging archiefbescheiden Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag. Kalvermarkt

Nadere informatie

Datum: oktober versie 1.0. Naam opsteller: P.B.M. Leechburch Auwers

Datum: oktober versie 1.0. Naam opsteller: P.B.M. Leechburch Auwers Bijlage bij het besluit tot vervanging door de gemeente Boxtel van de voor blijvende bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden behorende tot verleende bouw- en de omgevingsvergunningen Datum: oktober

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Het archiefbeheer in de dynamische fase Hoofdstuk 3: Het archiefbeheer

Nadere informatie

ONTWORPEN VOOR EEN OPTIMALE WORKFLOW

ONTWORPEN VOOR EEN OPTIMALE WORKFLOW ONTWORPEN VOOR EEN OPTIMALE WORKFLOW ZAKELIJKE DOCUMENTSCANNERS PDS-5000 / PDS-6000 Snelle, nauwkeurige en betrouwbare digitale conversie van papieren documenten. Ideaal geschikt voor het verwerken en

Nadere informatie

DOCUMENT SCANNERS. De ideale scanners voor al uw toepassingen.

DOCUMENT SCANNERS. De ideale scanners voor al uw toepassingen. DOCUMENT SCANNERS De ideale scanners voor al uw toepassingen. DR-2080C DR-3060 COMPACTE DOCUMENT SCANNER VOOR WERKGROEPEN Hoe weinig ruimte u ook heeft op kantoor, met Canons compacte document scanner

Nadere informatie

Veelzijdige Desktop scanners

Veelzijdige Desktop scanners Veelzijdige Desktop scanners PDS-5000F PDS-6000F Professionele documentscanners met zowel een automatische documentinvoer (ADF) als een flatbedscanner PDS-5000F PDS-6000F Professionele documentscanners

Nadere informatie

Optimale Workflow Zakelijke Documentscanners

Optimale Workflow Zakelijke Documentscanners Professionele Documentscanners Ontworpen voor een Optimale Workflow Zakelijke Documentscanners PDS-5000, PDS-6000 Maak snelle, nauwkeurige en betrouwbare digitale conversies van uw papieren documenten.

Nadere informatie

DR-6050C DR-7550C DR-9050C

DR-6050C DR-7550C DR-9050C DR-6050C DR-7550C DR-9050C High speed A3-productiescanners you can Productieve, hoogwaardige kleurenscans. Snel, efficiënt en economisch. U wilt documenten en gegevens productiever en voordeliger beheren?

Nadere informatie

Gemeente Oldebroek. Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie)

Gemeente Oldebroek. Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie) Gemeente Oldebroek Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie) ID/DIV Versie 1.0 23-10-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1. Beschrijving van de werkwijze

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Definities

Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Definities Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011 Regeling van 17 oktober 2011, nr. DGB/2011-6422, Staatscourant 26 oktober 2011 nr. 19115 De directeur-generaal voor de Belastingdienst, Gelet op artikel 7, vierde

Nadere informatie

Handboek vervanging papieren archiefbescheiden gemeente Borsele 2014 14.011413

Handboek vervanging papieren archiefbescheiden gemeente Borsele 2014 14.011413 Handboek vervanging papieren archiefbescheiden gemeente Borsele 2014 14.011413 1 Inleiding en overwegingen vervanging... 3 Wettelijk kader... 3 Archiefwet 1995... 3 Archiefbesluit 1995... 4 Archiefregeling...

Nadere informatie

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 De voorzitter van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit besluit vast te stellen het volgende: Besluit voor het beheer

Nadere informatie

Persbericht. Canon introduceert drie intelligente PIXMA All-in-One instapmodellen, met hoge printkwaliteit voor iedereen

Persbericht. Canon introduceert drie intelligente PIXMA All-in-One instapmodellen, met hoge printkwaliteit voor iedereen Persbericht ***EMBARGO GELDIG TOT 19 AUGUSTUS 2009, 15.00 uur*** Canon introduceert drie intelligente PIXMA All-in-One instapmodellen, met hoge printkwaliteit voor iedereen PIXMA MP250 PIXMA MP490 Deze

Nadere informatie

Productief, met hoge kwaliteit scannen in kleur.

Productief, met hoge kwaliteit scannen in kleur. Productief, met hoge kwaliteit scannen in kleur. DR-6050C DR-7550C DR-9050C HIGH SPEED A3 PRODUCTIESCANNERS you can Snel, efficiënt en economisch. U wilt documenten en gegevens productiever en voordeliger

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

LEIDRAAD voor de vervanging van archiefbescheiden

LEIDRAAD voor de vervanging van archiefbescheiden L E I D R A A D LEIDRAAD voor de vervanging van archiefbescheiden Voorwaarden, procedure en stappenplan Geactualiseerde versie 1 maart 2013 Archiefinspectie Regionaal Archief Nijmegen 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Bijlage 1. Generiek scanprotocol

Bijlage 1. Generiek scanprotocol Bijlage 1 Generiek scanprotocol Inhoudsopgave 1 Technische voorzieningen m.b.t. de scanvoorziening 4 1.1 Technische specificaties scanapparatuur 4 1.2 Minimum hardware eisen Server 4 1.3 Ondersteuning

Nadere informatie

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Gedeputeerde staten van Noord-Holland gelet op artikel 6 van de Archiefverordening

Nadere informatie

Werk intelligenter. Werk sneller. Werk moeiteloos!

Werk intelligenter. Werk sneller. Werk moeiteloos! DR-2580C DR-2580C Scanner voor op de afdeling Werk intelligenter. Werk sneller. Werk moeiteloos! Werk intelligenter Bespaar tijd. Bespaar ruimte. Met een perfect beheer van al uw papierwerk Met Canons

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

Cranendonck / / Handboek digitale vervanging archiefbescheiden. definitieve versie 10-11-2015

Cranendonck / / Handboek digitale vervanging archiefbescheiden. definitieve versie 10-11-2015 Cranendonck Handboek digitale vervanging archiefbescheiden definitieve versie 10-11-2015 Geaccorc^rd door Regionaal Historisch Centrum Eindhoven: d.d. /L. /.,2^0 /i"* ^(hccs- 'dacasvixte / / Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stap over op betaalbare, efficiënte digitale microfilm scanners

Stap over op betaalbare, efficiënte digitale microfilm scanners MS300 / MS350 digitale microfilm scanners Stap over op betaalbare, efficiënte digitale microfilm scanners OFFICIAL PARTNER Complete microfilm scanner met reader/printer functionaliteit Profiteer met Canons

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden provincie Overijssel

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden provincie Overijssel Project invoering recordmanagement Handboek digitale vervanging archiefbescheiden provincie Overijssel Publicatie-exemplaar Eenheid: Facilitaire dienstverlening Versie 1.1 januari 2010 Registratiekenmerk:

Nadere informatie

Autorisatie. Versiegegevens. N. Baasdam Deelprojectleider Post & Archief Definitief

Autorisatie. Versiegegevens. N. Baasdam Deelprojectleider Post & Archief Definitief Handboek vervanging Autorisatie OPSTELLERS: BIJDRAGE IN DE WERKGROEP N. Baasdam Deelprojectleider Post & Archief Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.0 10-03 2016 Definitief @ 2015, Veiligheidsregio

Nadere informatie

Press Release. Nieuwe Canon All-in-One printers met geavanceerde SOHO-functionaliteit: PIXMA MX870, PIXMA MX350 en PIXMA MX340

Press Release. Nieuwe Canon All-in-One printers met geavanceerde SOHO-functionaliteit: PIXMA MX870, PIXMA MX350 en PIXMA MX340 Press Release EMBARGO: 1 februari 2010, 06:00 CET Nieuwe Canon All-in-One printers met geavanceerde SOHO-functionaliteit: PIXMA MX870, PIXMA MX350 en PIXMA MX340 PIXMA MX870 PIXMA MX350 PIXMA MX340 Diegem,

Nadere informatie

A. Wat zijn digitale afbeeldingen? B. Bitonaal, grijswaarden of kleur en de bitdiepte C. Resolutie, bestandsgrootte, compressie en bestandsformaten

A. Wat zijn digitale afbeeldingen? B. Bitonaal, grijswaarden of kleur en de bitdiepte C. Resolutie, bestandsgrootte, compressie en bestandsformaten CURSUS DIGITAAL ATELIER AFBEELDINGEN A. Wat zijn digitale afbeeldingen? B. Bitonaal, grijswaarden of kleur en de bitdiepte C. Resolutie, bestandsgrootte, compressie en bestandsformaten A. Wat zijn digitale

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

Bijlage III. Generiek scanprotocol gemeente Nijmegen - backlog

Bijlage III. Generiek scanprotocol gemeente Nijmegen - backlog Bijlage III Generiek scanprotocol gemeente Nijmegen - backlog april 2013 Inhoudsopgave 0 Algemeen 3 1 Technische voorzieningen m.b.t. de scanvoorziening 4 1.1 Technische specificaties scanapparatuur 4

Nadere informatie

agendapunt 3.b.5 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERVANGING VAN TE BEWAREN FYSIEKE ARCHIEFBESCHEIDEN DOOR EEN DIGITAAL EXEMPLAAR

agendapunt 3.b.5 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERVANGING VAN TE BEWAREN FYSIEKE ARCHIEFBESCHEIDEN DOOR EEN DIGITAAL EXEMPLAAR agendapunt 3.b.5 1176471 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERVANGING VAN TE BEWAREN FYSIEKE ARCHIEFBESCHEIDEN DOOR EEN DIGITAAL EXEMPLAAR Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 31

Nadere informatie

Substitutie. Handboek vervanging archiefbescheiden. Waterschap De Dommel

Substitutie. Handboek vervanging archiefbescheiden. Waterschap De Dommel Dit document vertelt het werkproces rondom vervanging (substitutie) van archiefbescheiden door reproducties. De reproducties nemen volledig de plaats in van de oorspronkelijke bescheiden. Substitutie,

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Rijkswaterstaat. Datum 9 februari 2012 Status Definitief Versie 1.0

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Rijkswaterstaat. Datum 9 februari 2012 Status Definitief Versie 1.0 Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Rijkswaterstaat Datum 9 februari 2012 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Uitgegeven door CD dff Advies & Projecten Informatie P.H. van den Berg (CD dff

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Bouwcollege: het College bouw ziekenhuisvoorzieningen;

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 7 van de Archiefverordening provincie Utrecht 2014;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 7 van de Archiefverordening provincie Utrecht 2014; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1077 2 maart 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van d.d. 16 december 2014, nr. 8107CF7C betreffende de voorschriften voor het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9361 21 juni 2010 Regeling van de Minister van Justitie van 19 april 2010, nr. DDS-nummer 5646604 inzake de vervanging

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk Besluit Informatiebeheer Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk 2017 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Havenschap Moerdijk In de vergadering van 7 december 2016 Mij bekend, De secretaris

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening en

Nadere informatie

Programma van eisen hardware

Programma van eisen hardware Programma van eisen hardware Ppm : Pages per minute Ipm : Impressions per minute als beide zijden tegelijk worden gescand. Imprint : Het betreft het printen van kenmerken op het document waardoor ze gekenmerkt

Nadere informatie

Handboek Vervanging bouwarchief gemeente Lochem

Handboek Vervanging bouwarchief gemeente Lochem Handboek Vervanging bouwarchief 1900-2010 gemeente Lochem Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Verantwoording... 3 2.1 Aanleiding... 3 2.2 Archiefwettelijk kader... 3 2.3 Doel Handboek Vervanging... 4 2.4 Reikwijdte

Nadere informatie

BELEIDSREGEL VERVANGING ARCHIEFBESCHEIDEN PROVINCIE DRENTHE 2009

BELEIDSREGEL VERVANGING ARCHIEFBESCHEIDEN PROVINCIE DRENTHE 2009 BELEIDSREGEL VERVANGING ARCHIEFBESCHEIDEN PROVINCIE DRENTHE 2009 Artikel 1, Begripsbepalingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. archiefbescheiden: archiefbescheiden als bedoeld in artikel 1

Nadere informatie

Fujitsu ScanSnap ix500 (PA03656-B001) Key Selling Points. Product Features

Fujitsu ScanSnap ix500 (PA03656-B001) Key Selling Points. Product Features Fujitsu ScanSnap ix500 (PA03656-B001) ScanSnap ix500 voor pc en Mac besturingssystemen scant maximaal 25 pagina s per minuut of 50 afbeeldingen per minuut in kleur, grijstinten of zwart-wit in een indrukwekkende

Nadere informatie

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010;

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010; BESLUIT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WAALWIJK 2014 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1. 1. Dit besluit bedoelt met: a. wet de Archiefwet 1995; b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014. De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân;

BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014. De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014 De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, en Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening Provincie

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

HANDBOEK VERVANGING ALGEMEEN. Bestuursondersteuning. T. Geurts, (073) 658 01 19 HANDBOEK BEHORENDE BIJ HET BESLUIT TOT

HANDBOEK VERVANGING ALGEMEEN. Bestuursondersteuning. T. Geurts, (073) 658 01 19 HANDBOEK BEHORENDE BIJ HET BESLUIT TOT HANDBOEK VERVANGING HANDBOEK BEHORENDE BIJ HET BESLUIT TOT SUBSTITUTIE VAN DOCUMENTEN DIE DEEL UIT MAKEN VAN ZAKEN VOOR BLIJVENDE BEWARING IN AANMERKING KOMEND ALGEMEEN Afdeling Bestuursondersteuning Behandeld

Nadere informatie

Kerkelijk archiefbeheer. Een korte inleiding

Kerkelijk archiefbeheer. Een korte inleiding Kerkelijk archiefbeheer Een korte inleiding Hoofdstuk 1: Het archief Wat is een archief? Een archief is het geheel der bescheiden, ambtshalve ontvangen, of opgemaakt door een bestuur of zelfstandig handelend

Nadere informatie

Aan het driehoeksoverleg werd door de volgende personen deelgenomen:

Aan het driehoeksoverleg werd door de volgende personen deelgenomen: Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg tussen de Algemene Rekenkamer, Kabinet der Koningin, Kanselier der Nederlandse Orden, Nationale Ombudsman,

Nadere informatie

Stap over op betaalbare en efficiënte digitale microfilmscanners

Stap over op betaalbare en efficiënte digitale microfilmscanners MS300II / MS350II Digitale Microfilm Scanners Stap over op betaalbare en efficiënte digitale microfilmscanners MS300II / MS350II Profiteer van de extra scanefficiëntie en betaalbare prestaties van Canons

Nadere informatie

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers.

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers. 4C. BESLUIT INFORMATIEBEHEER REGIO TWENTE - besluit dagelijks bestuur van 20 maart 1998 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. documenten de in de wet in artikel 1, onder

Nadere informatie

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl. Printen en Scannen

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl. Printen en Scannen Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Printen en Scannen Als een nieuwe printer wordt gekocht en onder Windows XP aangesloten zal Windows deze nieuwe

Nadere informatie

Professionele Flatbedscanners

Professionele Flatbedscanners Professionele Flatbedscanners voor grote en diverse scanopdrachten PDS-5000F PDS-6000F Verwerk snel en makkelijk grote scanopdrachten op kantoor dankzij de professionele flatbedscanners met automatische

Nadere informatie

Scannerserie KV-S81 EER DE KRACHT VAN. A3-scannen met hogere snelheid, capaciteit en betrouwbaarheid. rheid.

Scannerserie KV-S81 EER DE KRACHT VAN. A3-scannen met hogere snelheid, capaciteit en betrouwbaarheid. rheid. Scannerserie KV-S81 DE KRACHT VAN EER A3-scannen met hogere snelheid, capaciteit en betrouwbaarheid. rheid. MEER Ongeacht de grootte van uw organisatie of de branche waarin u werkzaam bent, als het gaat

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties Auteur(s) S. van Lin (Beleid en advies team DIV) V.G.J. Wielaart (Teamleider DIV) C.G. Alleblas

Nadere informatie

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties Auteur(s) S. van Lin (Beleid en advies team DIV) V.G.J. Wielaart (Teamleider DIV) C.G. Alleblas

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Wetstechnische informatie

Nadere informatie

Handboek Vervanging. Gemeente Lansingerland

Handboek Vervanging. Gemeente Lansingerland Handboek Vervanging Gemeente Lansingerland Versie Omschrijving Datum 0.3 29-5-2012 0.4 Versie gebruikt bij audit; opmerkingen A. Gomes en P. 14-6-2012 Diebels verwerkt en diverse bijlages toegevoegd. 0.5

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

provinciaal blad Gedeputeerde Staten s der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr. 1 28 januari 2009

provinciaal blad Gedeputeerde Staten s der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr. 1 28 januari 2009 provinciaal blad nr. 1 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 28 januari 2009 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 20 januari 2009, nr. 2009-149719, afd. ABJ,

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Ingmar Koch, Provinciale Archiefinspectie Noord-Brabant Versie 1, 12 november 2007

Ingmar Koch, Provinciale Archiefinspectie Noord-Brabant Versie 1, 12 november 2007 Ingmar Koch, Provinciale Archiefinspectie Noord-Brabant Versie 1, 12 november 2007 Documentgeschiedenis Versie Datum Opmerkingen 0.1 Juni 2006 Initiële versie 0.2 22-06-2006 Opmerkingen PAI Noord-Brabant

Nadere informatie

Handboek vervanging van archieven. Versie definitief Collegebesluit 16-09-2014 Documentnr. 14INT00969 Gemeente Wageningen

Handboek vervanging van archieven. Versie definitief Collegebesluit 16-09-2014 Documentnr. 14INT00969 Gemeente Wageningen Handboek vervanging van archieven Versie definitief Collegebesluit 16-09-2014 Documentnr. 14INT00969 Gemeente Wageningen 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen... 3 1.1 Aanleiding en doel... 3 1.2 Reikwijdte

Nadere informatie

Archiefverordening Avri 2016

Archiefverordening Avri 2016 NOTITIE Archiefverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 25 januari 2016 Archiefverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 1 februari

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

Handboek Vervanging. Handboek Vervanging 1

Handboek Vervanging. Handboek Vervanging 1 Handboek Vervanging Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties bij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, gemeente Ommen en gemeente Hardenberg Auteurs: Johan Seekles: Gemeentelijk

Nadere informatie