Handboek vervanging archiefbescheiden van actieve ARBO- en ATW-zaken bij de Arbeidsinspectie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek vervanging archiefbescheiden van actieve ARBO- en ATW-zaken bij de Arbeidsinspectie"

Transcriptie

1 DEZE BIJLAGE BEHOORT BIJ DE TOELICHTING OP DE REGELING VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN., BV/DCA/2010/15373 TOT VERVANGING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN ROND HET TOEZICHT OP DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET 1998 EN DE ARBEIDSTIJDENWET Handboek vervanging archiefbescheiden van actieve ARBO- en ATW-zaken bij de Arbeidsinspectie

2 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Procesmatige- en technische inrichting Reikwijdte van het vervangingsproces Betrokken organisatieonderdelen Categorieën archiefbescheiden waarop de machtiging van toepassing is Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Inrichting van het vervangingsproces Postbehandeling Hardware Software Selectieproces Archiefbescheiden Criteria keuze tussen scanning in zwartwit en in kleur Omgang met papieren archiefbescheiden die niet direct na ontvangst worden gescand Scanproces Onderscheid tussen inkomende en uitgaande post Fysieke voorbereiding archiefbescheiden voor vervanging Registratie van alle relevante metadata voorafgaand aan scanning Wijze van scheiding van archiefbescheiden Wijze van kwaliteitscontrole Scannen per archiefstuk of per batch Kleurmodel Proces van vernietiging Kwaliteitsprocedures 14 3 Minimale technische specificaties bij digitale vervanging Parameters Bestandsformaat

3 1 Inleiding De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vervangt zijn - op papier - ontvangen documenten, die betrekking hebben op actieve ARBO-zaken en ATW-zaken door digitale reproducties. Onder actieve ARBO- en ATW-zaken worden verstaan die zaken waarop de Arbeidsinspectie op eigen initiatief toezicht houdt op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en Arbeidstijdenwet. De betreffende documenten komen, conform vastgestelde selectielijsten, binnen een termijn van 5 jaar voor vernietiging in aanmerking. Omdat het hier gaat om te vernietigen archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet 1995 is daarvoor geen aparte toestemming vereist van het ministerie van OC&W in de vorm van een aanvraag voor een machtiging tot vervanging. Om toch verantwoording af te kunnen leggen over deze vervanging is dit handboek opgesteld. Hierin vindt u een beschrijving van de processen en de maatregelen die zijn genomen om de kwaliteitsborging te garanderen. De bevoegdheid van de minister van SZW voor vervanging is geregeld in: de Archiefwet 1995, artikel 7 en 9, eerste lid het Archiefbesluit 1995, artikel 2, 6 en 8. Bij het maken van het Handboek is wel gebruik gemaakt van de bijlage behorende bij de beleidsregel Digitale vervanging archiefbescheiden van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Stcrt. nr. 21 d.d. 30 januari 2008). Deze bijlage behoort bij artikel 3, eerste lid, van de beleidsregel en geeft een opsomming van de minimale elementen die in een beschrijving van de procesmatige en technische inrichting van de voorgenomen vervanging dienen te worden opgenomen. In hoofdstuk 2 van dit handboek wordt een beschrijving gegeven van de procesmatige en technische inrichting van de voorgenomen vervanging. Vervolgens zijn in hoofdstuk 3 de technische specificaties opgenomen

4 2 Procesmatige en technische inrichting 2.1 Reikwijdte van het vervangingsproces Betrokken organisatieonderdelen bij het vervangingsproces Bij het vervangingsproces van de op papier ontvangen documenten zijn de volgende organisatieonderdelen/medewerkers betrokken: De Arbeidsinspectie, de directie Arbo; De inspecteurs van de directie Arbo; De afdeling Post kantoor Utrecht Categorieën archiefbescheiden waarop het besluit van toepassing is Het besluit tot vervanging is van toepassing op de volgende categorieën papieren ontvangen documenten die betrekking hebben op de volgende werkprocessen: 1. Het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet Het stellen van een eis tot naleving aan een werkgever betreffende de wijze waarop één of meer bepalingen gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998 moeten worden nageleefd. 3. Het bevelen tot het stilleggen van het werk indien werkzaamheden of het verblijf op een plaats ernstig gevaar opleveren voor personen. 4. Het geven van eis tot naleving van de bepalingen krachtens het Arbeidsomstandighedenbesluit. 5. Het bevelen tot het staken van de arbeid. 6. Het stellen van een eis tot naleving indien algemene verplichtingen van de Arbeidstijdenwet niet, in onvoldoende mate of op onjuiste wijze wordt nageleefd. 7. Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het door een kind verrichten van arbeid. 2.2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden De verantwoordelijkheden binnen de organisatieonderdelen over het proces van vervanging zijn op grond van artikel 3 van de Kaderregeling DIV SZW 2009 als volgt geregeld: De directeur Arbeidsinspectie/Arbeidsomstandigheden is verantwoordelijk voor het dynamisch archiefbeheer van zijn directie. De directeur Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het semi-statisch archiefbeheer van het ministerie en het opstellen van de selectielijsten. De directeur Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van strategisch beleid op het gebied van DIV en het houden van toezicht op de archieven van de archiefvormende organen. Elke medewerker (inspecteur) dient er zorg voor te dragen dat door hem behandelde ingekomen en uitgaande archiefbescheiden worden opgenomen in het (digitale) archief

5 De verantwoordelijkheden binnen de organisatieonderdelen over het proces van de vervanging ten aanzien van actieve Arbo-zaken zijn op uitvoeringsniveau als volgt geregeld: De teamleider en de medewerkers van de afdeling Post zijn verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen (postzak legen, s printen, faxberichten verzamelen), het openen, het registreren en het scannen van de post. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van het scanproces. Inspectieondersteuning (IO) ARBO heeft een adviserende rol ten aanzien van het scannen en registreren van post. De inspecteurs hebben thuis faciliteiten om documenten te scannen. Documenten tot 50 pagina s scannen en registreren zij zelf. Documenten groter dan 50 pagina s laten zij de door de afdeling Post scannen en registreren. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de documenten die zij zelf scannen. 2.3 Inrichting van het vervangingsproces Postbehandeling In het huidige postbehandelingproces worden de poststukken door de medewerkers van de afdeling Post ontvangen, geopend, gescand en geregistreerd in het systeem I-Net. IO ARBO heeft daarbij een inhoudelijk adviserende rol. De inspecteurs hebben de mogelijkheid om op hun telewerkplek documenten scannen. Documenten tot 50 pagina s scannen en registreren zij zelf. Documenten groter dan 50 pagina s laten zij de door de afdeling Post scannen en registreren. De afdeling Post scant documenten per batch. De inspecteur scant per poststuk. In overzicht worden de volgende stappen doorlopen. Stap: Actie: Wat?: Wie?: 1 In ontvangst nemen post Postzak legen s printen Faxberichten verzamelen Documenten ontvangen op bedrijfsbezoek 2 Openen post Post wordt geopend Medewerker Post 3 Sorteren post De post (incl. , fax) Medewerker Post wordt gesorteerd op: post die ongeregistreerd door kan (vertrouwelijk en reclame) Te scannen en te registreren post ARBO 4 Registreren post (Basis-)registratie van het poststuk in I-Net en (soms advies IO koppeling aan een zaak. ARBO) Documenten worden gescand op de telewerkplek en op locale schijf opgeslagen. Vervolgens wordt het 5

6 4.1 Registreren metagegevens gescande bestand door de inspecteur toegevoegd aan de zaak waar het document bij hoort De volgende metagegevens worden bij de registratie van ARBO vastgelegd in het systeem I-Net: (voor zover van toepassing) Bij tabblad Algemeen: Datum ontvangst Datum brief Kenmerk Onderwerp Wie gekoppeld Wanneer gekoppeld Bij tabblad Afzender: Gemeld door Persoonsgegevens (3 velden) Geslacht Soort vestiging Bij tabblad Afhandeling: Team Zaaknummer 5 Scannen post De post wordt gescand. In de subhoofdstukken hieronder volgen de werkzaamheden die hierbij worden uitgevoerd 5.1 Scannen post: Toevoegen document scheidingsblad 5.2 Scannen post: Voorbewerken en scannen Het document scheidingsblad wordt uit I-Net geprint en toegevoegd aan het document dat wordt gescand. Op het document scheidingsblad worden automatisch de volgende zaken afgedrukt: Barcode voor het scannen van het document Poststuknummer Datum binnenkomst Zaaknummer Verantwoordelijke inspecteur Team/projectnr. Meldingtype Regiokantoor Is het document vrij van nietjes en andere bindmiddelen? Is de samengestelde batch voorzien van een document Medewerker Post 6

7 5.3 Scannen post: Kwaliteitsmomenten scheidingsblad? Bevat het document unieke documentkenmerken? Is het document gekleurd? Staat de scanner in de juiste positie afgesteld? Komt het aantal pagina s van het originele document overeen met het gescande document? Zijn er blanco pagina s? Is het gescande document leesbaar, volledig en correct? Alle documenten worden per batch (afdeling Post) of per poststuk (inspecteur) gecontroleerd op leesbaarheid, volledigheid en correctheid. Bij fouten worden ze opnieuw gescand en doorlopen ze de kwaliteitsmomenten opnieuw. 6 De fysieke documenten Worden chronologisch opgeborgen in dagdozen. Deze dagdozen blijven 3 maanden bewaard. 2.4 Hardware Bij de afdeling Post wordt gescand met de scanner Canon DR 9080C. De volgende technische gegevens zijn beschikbaar over de scanner. Type Scanmethode Sensor Optische resolutie Lichtbron Scanzijde Aanvoer documenten Scansnelheden Zwartwit Grijstint Kleur Documentformaat Dikte Automatische aanvoer Handmatige aanvoer Canon DR 9080 C Desktop documentscanner Contact Image Sensor (CMOS) 600 dpi 3-kleuren (RGB) LED Voor/achter/voor&achter Automatisch of handmatig (A4 staand 200 dpi) 90 ppm/180 ipm 90 ppm/180 ipm 50 ppm/100 ipm (met compressie) Breedte mm Lengte mm 0,06 0,15 mm 0,05 0,3 mm 7

8 Capaciteit van aanvoer Grijstinten Kleur Instellingen Binair Grijstint Kleur Beeldcompressie Uitvalkleur Beeldresolutie Interface Scanner drivers 500 vel (A4) 8-bits 24-bits Zwart en wit/error Diffusion/geavanceerde tekstverbetering 256-niveaus grijstint 24-bits kleur/snoothing kleur (uitgezonderd 600 dpi) JPEG met interne kaart CCITT Groep 4, PDF, BMP, TIFF via driver RGB instelbaar door gebruiker (voor/achter/beide) 100/150/200/300/400/600 dpi 1 USB 2.0 High Speed en 2 SCI-III ISIS/TWAIN driver voor Windows 98SE/2000/Me/XP,Windows NT Software CapturePerfect 3.0 Afmetingen (BxDxH) 460x525x310 (gesloten opvangblad) Gewicht Ca. 23 kg Voedingsspanning Opgenomen vermogen V 50/60 Hz max. 28 W Opties Imprinter, Mechanische teller, Barcode module, Wisselrollerset Bij de inspecteurs thuis wordt gescand met de scanner Canon PIXMA MX350. De volgende technische gegevens zijn beschikbaar over de scanner. Type Scanmethode Sensor Optische resolutie Lichtbron Scanzijde Aanvoer documenten Scansnelheden Zwartwit Grijstint Kleur Documentformaat Dikte Automatische aanvoer Handmatige aanvoer Capaciteit van aanvoer Grijstinten Kleur Instellingen Binair Grijstint Kleur Beeldcompressie Uitvalkleur Canon PIXMA MX350 Canon PIXMA MX350 Multifunctional printer 1200x2400 dpi Niet bekend ADF of glasplat Automatisch of handmatig Niet bekend A4/letter/legal? (A4, gr) 30 vel (A4) 8 bits 24 bits Zwart en wit 16- / 8-bits (48- / 24-bits (16- / 8-bits voor elke kleur [RGB]) TIFF/ JPEG RGB 8

9 Beeldresolutie dpi Interface USB 2.0 High Speed Scanner drivers TWAIN / WIA (windows xp / windows vista/ win 7) Software MP Navigator EX Afmetingen (BxDxH) 458 x 415 x 198 mm Gewicht 8,8 kg Voedingsspanning Opgenomen vermogen AC V, 50/60 Hz max 12 W Opties Software Bij de afdeling Post wordt gebruik gemaakt van Capture Perfect 3.0 software. De volgende gegevens zijn bekend van deze software: Capture Perfect 3.0 software Naam software Ascent Capture 7.0 Versie Releasedatum Niet bekend Leverancier Kofax Geïnstalleerde service packs of patches Service Pack 3 Bij de inspecteurs thuis wordt gebruik gemaakt van MP Navigator EX. De volgende gegevens zijn bekend van deze software: Naam software MP Navigator EX Versie Niet bekend Releasedatum Niet bekend Leverancier Canon Geïnstalleerde service packs of patches Selectieproces Archiefbescheiden Hieronder wordt beschreven of ingekomen stukken wel of geen archiefbescheiden zijn in de zin van de Archiefwet 1995 en welke archiefbescheiden niet in aanmerking komen voor vervanging. De documenten die in het kader van actieve ARBO- en ATW-zaken worden ontvangen zijn archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet De documenten behoren bij werkprocessen van het ministerie van SZW, onderdeel Arbeidsinspectie. Voor deze documenten geldt dan ook dat vervanging noodzakelijk is. De te vervangen archiefbescheiden hebben betrekking op het uitvoeren van handelingen uit de selectielijsten beleidsterrein Arbeidsomstandigheden (vanaf 1940) en beleidsterrein Arbeidsverhoudingen vanaf

10 Ter voorbereiding van de vaststelling van de selectielijsten heeft tijdens het overleg, zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van het Archiefbesluit 1995, een afweging plaatsgevonden over het aspect culturele waarde en over het belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, voor recht- of bewijszoekenden en voor historisch onderzoek. Tijdens dit overleg, waaraan vertegenwoordigers van het ministerie van SZW, vertegenwoordigers van het Nationaal Archief en een vertegenwoordiger van het Instituut voor Sociale Geschiedenis deelnemen, is vastgesteld dat de neerslag uit deze handelingen binnen een termijn van 5 jaar of korter voor vernietiging in aanmerking komt. De selectielijst beleidsterrein Arbeidsomstandigheden is op 4 december 1996 vastgesteld (Stcrt. 1997/22. De laatste wijziging op deze selectielijst is op 28 april 2008 vastgesteld (Stcrt. 200/105). De selectielijst beleidsterrein Arbeidsverhoudingen is vastgesteld op 18 februari 2002 (Stcrt. 2002/70 en een rectificatie in Stcrt. 2003/112). AI procesbeschrijving Bewaren/vernietigen Arboprojecten Omschrijving BSD-handelingen Het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet AI werkprocessen Inspectie op locatie BSD-handelingnummer V. 5 jaar na afdoening Archiefbescheiden: Waarschuwing Arbo Toez.br boeterapport Opheffen overtr. en toez. boeterapport Boeterapport Boeterapport Werknemer Opheffen overtr. en toez. 2 e boeterapport Toez.br aanv. boeterapport werkgever Aanvullend boeterapport Afhandeling controlebezoek Afhandeling inspectiebezoek Constateren overtreding Het stellen van een eis tot naleving aan een werkgever betreffende de wijze waarop één of meer bepalingen gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998 moeten worden nageleefd V. 5 jaar na geldigheidsduur (van de eis tot naleving) Archiefbescheiden: Eis ARBO Kennisgeving eis Het bevelen tot het stilleggen van het werk indien werkzaamheden of het verblijf op een plaats ernstig gevaar opleveren voor personen V. 5 jaar na afdoening 10

11 Archiefbescheiden: Preventieve stillegging Stillegging Intrekking stillegging Het geven van een eis tot naleving van de bepalingen krachtens het Arbeidsomstandighedenbesluit V. 5 jaar na geldigheidsduur Arbeidstijden (ATB) Archiefbescheiden: Eis ARBO Kennisgeving eis Het bevelen tot het staken van de arbeid Archiefbescheiden: Brief 8.2 lid 1 staken van arbeid Brief 8.2 lid 2 staken van arbeid V. 5 jaar na geldigheidsduur Arbeidstijden (ATB) Arbeidstijden (ATB) Het stellen van een eis tot naleving indien algemene verplichtingen van de Arbeidstijdenwet niet, in onvoldoende mate of op onjuiste wijze wordt nageleefd Archiefbescheiden: Eis Kennisgeving eis Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van het door een kind verrichten van arbeid Archiefbescheiden: Aanvraag Nader onderzoek ivm aanvraag Ad hoc ontheffing kunstkinderen Ontheffing Beschikking onbepaalde tijd Toezendingsbrief beschikking afwijzen Toezendingsbrief beschikking toestaan Vertrouwensontheffing kunstkinderen V. 5 jaar na geldigheidsduur V. 1 jaar na geldigheidsduur Criteria keuze tussen scanning in zwartwit en in kleur Bij de afdeling Post van de Arbeidsinspectie is het mogelijk om zowel in zwart/wit als in kleur te scannen. Gekleurde documenten die in het kader van ARBO-zaken worden ontvangen, worden altijd in kleur gescand. 11

12 Bij de inspecteur wordt in zwartwit gescand, tenzij er een foto bij zit Omgang met papieren archiefbescheiden die niet direct na ontvangst worden gescand Alle papieren archiefbescheiden die voor vervanging in aanmerking komen, worden in principe direct na ontvangst gescand door de afdeling Post van de Arbeidsinspectie. In sommige gevallen wordt eerst advies ingewonnen bij de afdelingen IO ARBO. Op locatie ontvangen papieren archiefbescheiden worden binnen 24 uur na ontvangst gescand door de inspecteurs. 2.7 Scanproces Onderscheid tussen inkomende en uitgaande post Bij het proces van actieve ARBO-zaken wordt onderscheid gemaakt in de volgende documenten: Inkomende post: Papieren documenten ontvangen via de post; Geprinte s (zowel intern als extern); Faxberichten (zowel intern als extern). Deze poststukken worden ontvangen, gescand en geregistreerd in I-Net bij de afdeling Post. Op locatie ontvangen papieren archiefbescheiden door de inspecteurs. Deze poststukken worden ontvangen, gescand en geregistreerd in I-Net door de inspecteur. Uitgaande post: Intern opgemaakte documenten. Deze documenten worden aangemaakt en geregistreerd in I-Net door de inspecteur Fysieke voorbereiding inkomende archiefbescheiden voor vervanging De medewerkers van de afdeling Post en de inspecteurs van de directie AI hanteren de volgende voorbewerkingsprocedure: De te scannen documenten worden vrij van nietjes en andere bindmiddelen gemaakt. De samengestelde batch wordt voorzien van een documentscheidingsformulier. Het document wordt gecheckt op unieke documentkenmerken en kleur. De scanner wordt gecheckt op de juiste positie Registratie van alle relevante metadata voorafgaand aan scanning Voorafgaande aan de scanning worden de documenten geregistreerd door de medewerkers van de afdeling Post en de inspecteurs. Daarbij worden de volgende metagegevens (voor zover van toepassing) in het systeem I-Net geregistreerd: Tabblad Algemeen: Datum ontvangst Datum brief Kenmerk 12

13 Onderwerp Tabblad Afzender: Gemeld door Persoonsgegevens (3 velden) Geslacht Soort vestiging Tabblad Afhandeling: Team Zaaknummer Wijze van scheiding van archiefbescheiden De documenten worden gescheiden met behulp van het document scheidingsblad, waarop automatisch de volgende zaken worden afgedrukt: Barcode voor het scannen van het document Poststuknummer Datum binnenkomst Zaaknummer Verantwoordelijke inspecteur Team/projectnr. Meldingtype Regiokantoor De documenten die door de inspecteurs worden gescand worden per archiefstuk gescand Wijze van kwaliteitscontrole Ten aanzien van de te scannen documenten wordt een volgende check uitgevoerd door de medewerkers van de afdeling Post en de inspecteurs: Gecheckt wordt of het aantal pagina s van het originele document overeenkomt met het gescande document. Gecheckt wordt of er blanco pagina s aanwezig zijn. Gecheckt wordt of het document leesbaar, volledig en correct is gescand. Een aantal gescande documenten wordt steekproefsgewijs nogmaals geheel handmatig bekeken op leesbaarheid, volledigheid en correctheid. Bij fouten worden opnieuw gescand en doorlopen ze opnieuw de kwaliteitscontrole Scannen per archiefstuk of per batch Bij de afdeling Post worden de documenten per batch gescand. Bij de inspecteurs worden de documenten per archiefstuk gescand Kleurmodel Bij de afdeling Post worden de documenten, indien van toepassing, in kleur gescand. Bij de inspecteur wordt in zwartwit gescand, tenzij er een foto bij zit. 13

14 2.7.8 Proces van vernietiging De bevoegdheid tot vernietiging is op grond van artikel 3 van de Kaderregeling DIV SZW 1 als volgt geregeld: De directeur AI is als archiefvormend orgaan verantwoordelijk voor het eigen dynamisch archiefbeheer van haar onderdeel, te weten postbehandeling, registratie, voortgang- en afdoeningbewaking, dossierbeheer, informatievoorziening, selectie, vernietiging en overdrachten aan andere organen, alsmede voor het opstellen, vaststellen en onderhouden van het documentair structuurplan van het archiefvormend orgaan overeenkomstig deze regeling en andere van toepassing zijnde regelgeving. Nadat de papieren documenten zijn gescand en zijn opgeslagen in het systeem I-Net, komen de papieren documenten voor vernietiging in aanmerking. Van de vernietiging wordt, conform het Archiefbesluit 1995, artikel 8, een verklaring opgemaakt. De verklaring van vernietiging wordt door de directeur AI-ARBO ondertekend. De verklaring wordt gearchiveerd in het archief van de directie AI-ARBO. Om misverstanden te voorkomen (bijv. verkeerd gescand) worden de fysieke inkomende documenten nog 3 maanden bewaard in zgn dagdozen, alvorens de vernietiging plaatsvindt. 2.8 Kwaliteitsprocedures In de Kaderregeling DIV SZW is in artikel 26 het toezicht geregeld. Artikel 26 Toezicht 1. De beheerder is namens het archiefvormend orgaan belast met het toezicht op de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot het dynamisch archiefbeheer. 2. De directeur Bedrijfsvoering is belast met het toezicht op de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot het semi-statisch archiefbeheer. 3. De directeur Bedrijfsvoering houdt intern toezicht op de naleving van de regels op het gebied van documentaire informatievoorziening. 4. De beheerder verstrekt namens het archiefvormende orgaan op verzoek aan de directeur Bedrijfsvoering juiste en volledige gegevens met betrekking tot de staat van de door hem beheerde archiefbescheiden en omtrent de wijze waarop aan de zorg voor deze archiefbescheiden vorm wordt gegeven. De beleidsmedewerkers DIV van de directie Bedrijfsvoering houden 1 x per jaar een kwaliteitsmeting met betrekking tot het scanproces, waarbij de volgende vragen worden gesteld: 1 Is het document vrij van nietjes en andere bindmiddelen? 2 Is de samengestelde batch voorzien van een begeleidingsformulier? 3 Bevatten de documenten unieke documentkenmerken? 4 Is het document gekleurd? Zo ja, dan wordt het document in kleur gescand? 5 Staat de scanner in de juiste positie afgesteld en hoe wordt dat gecontroleerd? 1 De Kaderregeling DIV SZW bestaat uit de beheersregels voor het ministerie van SZW conform artikel 14 van het Archiefbesluit. 14

15 6 Welke procedure wordt gehanteerd als de scanner niet behoorlijk werkt? 7 Komt het aantal pagina s van het originele document overeen met het gescande document? Zo niet wordt er dan opnieuw gescand? 8 Zijn er blanco pagina s. Hoe wordt daar mee omgegaan? 9 Is het gescande document leesbaar, volledig en correct? Wordt dat gemeten en wanneer en hoe wordt dat gemeten? 10 Worden de gescande documenten ook steekproefsgewijs gemeten op digitale leesbaarheid, volledigheid en correctheid? 11 Hoe wordt er omgegaan met verkeerd gescande documenten? 12 Waar en hoe wordt het gescande document opgeslagen? 13 In welk bestandformaat worden documenten opgeslagen? 14 Welke medewerkers hebben hierbij raadpleegrechten? 15 Welke medewerkers hebben hierbij verwijderrechten? 3 Minimale technische specificaties bij digitale vervanging 3.1 Parameters Voor gedrukte tekst worden de volgende parameters gebruikt: Indien kleur relevant is: de documenten worden in kleur gescand volgens 300 dpi met een bitdiepte van 24 Indien grijstinten relevant zijn: 300 dpi met een bitdiepte van 8 Indien kleur en grijstinten niet relevant zijn: 300 dpi met een bitdiepte van Bestandsformaat Afdeling Post: De documenten worden eerst gedigitaliseerd in TIFF (tussenformaat) en daarna opgeslagen in PDF/A-1. Vanaf begin september is een nieuwe versie van Kofax beschikbaar die PDF/ A-1 ondersteunt. Inspecteurs: De documenten worden gedigitaliseerd opgeslagen in PDF. Het grootste gedeelte van deze documenten worden als bijlage opgenomen bij de eindproducten, waarna ze als nog worden omgezet naar PDF-A-1. 15

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Rijkswaterstaat. Datum 9 februari 2012 Status Definitief Versie 1.0

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Rijkswaterstaat. Datum 9 februari 2012 Status Definitief Versie 1.0 Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Rijkswaterstaat Datum 9 februari 2012 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Uitgegeven door CD dff Advies & Projecten Informatie P.H. van den Berg (CD dff

Nadere informatie

Gemeente Oldebroek. Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie)

Gemeente Oldebroek. Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie) Gemeente Oldebroek Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie) ID/DIV Versie 1.0 23-10-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1. Beschrijving van de werkwijze

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden provincie Overijssel

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden provincie Overijssel Project invoering recordmanagement Handboek digitale vervanging archiefbescheiden provincie Overijssel Publicatie-exemplaar Eenheid: Facilitaire dienstverlening Versie 1.1 januari 2010 Registratiekenmerk:

Nadere informatie

Handboek Vervanging. Handboek Vervanging 1

Handboek Vervanging. Handboek Vervanging 1 Handboek Vervanging Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties bij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, gemeente Ommen en gemeente Hardenberg Auteurs: Johan Seekles: Gemeentelijk

Nadere informatie

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties Auteur(s) S. van Lin (Beleid en advies team DIV) V.G.J. Wielaart (Teamleider DIV) C.G. Alleblas

Nadere informatie

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties Auteur(s) S. van Lin (Beleid en advies team DIV) V.G.J. Wielaart (Teamleider DIV) C.G. Alleblas

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging Gemeente Helmond

Handboek digitale vervanging Gemeente Helmond Handboek digitale vervanging Gemeente Helmond J.W. Lodder Versie: 3 oktober 2013 Geaccordeerd door RHCe: 03-10-2013 Inhoudsopgave 1. Verantwoording 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Doel van de vervanging 2 1.3 De

Nadere informatie

Datum: januari 2015. versie 1.0

Datum: januari 2015. versie 1.0 Bijlage bij het besluit tot vervanging door de gemeente Boxtel van analoge archiefbescheiden door digitale archiefbescheiden die ingevolge de selectielijst voor gemeentelijke archiefbescheiden voor bewaring

Nadere informatie

Handboek Vervanging. Vervanging analoge documenten door digitale reproducties

Handboek Vervanging. Vervanging analoge documenten door digitale reproducties Handboek Vervanging Vervanging analoge documenten door digitale reproducties Handboek Vervanging. Vervanging analoge documenten door digitale reproducties van de DCMR Milieudienst Rijnmond is in licentie

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ 43439 Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van personeelsdossiers en het vernietigen van het fysieke exemplaar Sebastiaan Stevens Adviseur Informatievoorziening IA/DIV Juli 2014 Versie 2.2 (definitief)

Nadere informatie

Best practice Waboscanafspraken in Overijssel

Best practice Waboscanafspraken in Overijssel Best practice Waboscanafspraken in Overijssel 1 juli 2010 Best practice Wabo-scanafspraken in Overijssel Een handreiking bij scanning 1 juli 2010 Colofon Datum 1 juli 2010 Auteur Eindredactie: J.J. Duivenvoorden,

Nadere informatie

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1 Digitaliseren van de poststromen Handreiking voor de inspectiediensten Versie 2.1 Managementsamenvatting Doel Digitaliseren van de poststromen helpt o.m. om poststukken en andere informatie die nietdigitaal

Nadere informatie

*ZE99C6E6C79* Gemeenteraad Postbus 14 9550 AA SELLINGEN

*ZE99C6E6C79* Gemeenteraad Postbus 14 9550 AA SELLINGEN *ZE99C6E6C79* = Gemeenteraad Postbus 14 9550 AA SELLINGEN = = datum: 30 april 2014 ons kenmerk: ZA.14-26938/DU.14-20279 doorkiesnummer: (0599) 320 183 uw brief van: uw kenmerk: onderwerp: verslag en verantwoording

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van creditfacturen. vernietigen van papieren creditfacturen

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van creditfacturen. vernietigen van papieren creditfacturen HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van creditfacturen en het vernietigen van papieren creditfacturen Sebastiaan Stevens en Anton Ike Adviseurs Informatievoorziening COA/IA/DI December 2011

Nadere informatie

BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014. De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân;

BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014. De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014 De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, en Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening Provincie

Nadere informatie

Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek

Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek 11 JUL m Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek Postbus 188 1440 AD Purmerend Wielingenstraat 75 1441 ZN Purmerend tel. 0299-411530 fax 0299-411548 directeur -archivaris: mevr.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Hardenberg over 2012/2013

Raadsvoorstel. Onderwerp: Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Hardenberg over 2012/2013 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 610664 Raad 21 nuari 2014 Documentkenmerk: 610665 B. en W. 10 december 2013 Behandeld door: dhr. E Wolbink E-mail: Erwin.Wolbink@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Verslag horizontale

Nadere informatie

GESCAMD OP 2 1 OKI. 201^ Gemeente Wormerland. Gemeenteraad van Wormerland Postbus 20 1530AAWORMER. Gemeente \C^\ Wormerland ^7^

GESCAMD OP 2 1 OKI. 201^ Gemeente Wormerland. Gemeenteraad van Wormerland Postbus 20 1530AAWORMER. Gemeente \C^\ Wormerland ^7^ Gemeente \C^\ Wormerland ^7^ l) GESCAMD OP 2 1 OKI. 201^ Gemeente Wormerland Gemeenteraad van Wormerland Postbus 20 1530AAWORMER Datum Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door Doorkiesnummer 30

Nadere informatie

M. Schreurs, W.v.d. Wetering, S. Nicolasen, E. van Leeuwen

M. Schreurs, W.v.d. Wetering, S. Nicolasen, E. van Leeuwen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00433 Datum: 15 juli 2015 Team: Informatiebeleid Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: M. Schreurs,

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum: Onderwerp: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 13 februari 2014 Jaarverslagen 2013

Nadere informatie

Selectielijst. Selectielijst voor de neerslag van de handelingen per werkterrein, waarvoor Kiwa N.V. door de overheid is gemandateerd.

Selectielijst. Selectielijst voor de neerslag van de handelingen per werkterrein, waarvoor Kiwa N.V. door de overheid is gemandateerd. Selectielijst Selectielijst voor de neerslag van de handelingen per werkterrein, waarvoor Kiwa N.V. door de overheid is gemandateerd. Periode 1996 - Selectielijst Selectielijst voor de neerslag van de

Nadere informatie

EEN HANDLEIDING ALS HANDREIKING VOOR HET BEHEER VAN DIGITALE ARCHIEVEN

EEN HANDLEIDING ALS HANDREIKING VOOR HET BEHEER VAN DIGITALE ARCHIEVEN EEN HANDLEIDING ALS HANDREIKING VOOR HET BEHEER VAN DIGITALE ARCHIEVEN 1. Algemeen Voor wie bestemd? Deze handleiding voor het omgaan met digitale archieven is van algemene aard. Deze formulering doet

Nadere informatie

HANDREIKING T.B.V. PROJECTEN DIGITALE KOPIE VAN PAPIEREN BOUWVERGUNNINGEN. P.C.]. Huismans A.J.F. de Looijer

HANDREIKING T.B.V. PROJECTEN DIGITALE KOPIE VAN PAPIEREN BOUWVERGUNNINGEN. P.C.]. Huismans A.J.F. de Looijer HANDREIKING T.B.V. PROJECTEN DIGITALE KOPIE VAN PAPIEREN BOUWVERGUNNINGEN P.C.]. Huismans A.J.F. de Looijer 's-hertogenbosch augustus 2007 VERSIEBEHEER INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Projectplan 3. Procedurele

Nadere informatie

Rapport vooronderzoek digitale bestemmingsplannen en archivering

Rapport vooronderzoek digitale bestemmingsplannen en archivering Rapport vooronderzoek digitale bestemmingsplannen en archivering Gemeentearchief Amsterdam In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Begeleidingsgroep Convenant Archieven

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

Handboek Documentair Informatiemanagement (DIM) Bureau HWBP

Handboek Documentair Informatiemanagement (DIM) Bureau HWBP Handboek Documentair Informatiemanagement (DIM) Bureau HWBP Aart Mul (Doxis) in opdracht van Bureau HWBP september 2009 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 0. Wat is archief?... 4 1. Algemeen overzicht:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE

Nadere informatie

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE VHIC b.v. December 2008 Colofon Opdrachtgever : Gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie