Persoonlijk Financiële dienstverlening betrouwbaar U kunt op ons rekenen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijk Financiële dienstverlening betrouwbaar U kunt op ons rekenen!"

Transcriptie

1 Persoonlijk en betrouwbaar advies Financiële dienstverlening U kunt op ons rekenen! Werkwijze & tarieven Univé Zuid-Holland

2 Persoonlijk & betrouwbaar advies Als het gaat om uw financiën, dan wilt u weten waar u aan toe bent. Samen verkennen we uw financiële kansen en risico s en helpen u de juiste keuzes te maken. In deze brochure kunt u lezen wat we voor u kunnen betekenen en wat onze tarieven zijn. U kunt op ons rekenen! Kijk ook op 2

3 Inhoud Dienstenwijzer Univé Zuid-Holland Wie is Univé Zuid-Holland? 4 Ook brandverzekeraar 4 Samenwerking met andere partijen 4 Dochters van Univé Zuid-Holland 5 Lid zijn van de Coöperatie Univé Zuid-Holland; wat betekent dat? 5 Kwaliteit van onze dienstverlening 5 Onze diensten 5 Registratie bij de Toezichthouders 5 Volmacht 5 Algemene Voorwaarden 5 Adres- en contactgegevens 5 Advies, bemiddeling en nazorg Het adviestraject 6 1. Informatiefase 7 2. Inventarisatiefase 7 3. Analysefase 7 4. Adviesfase 8 5. Bemiddelingsfase 8 6. Beheer en nazorgfase 8 Wat vragen wij van u? 9 Wijze van beloning en tarieven Beloning op basis van uurtarief of verrichtingstarief 10 Meerwerk 10 Beloning op basis van abonnement 10 Beloning op basis van provisie (als tussenpersoon) 10 Beloning op basis van premie brandverzekeringen (als verzekeraar) 10 Verantwoording voor onze beloning 10 Overige relevante informatie Privacy 10 Beëindiging relatie 10 Heeft u een klacht? Laat het ons weten! 10 Kifid 11 Tarieven Financiële Dienstverlening Univé Zuid-Holland 11 3

4 Dienstenwijzer Univé Zuid-Holland In deze dienstenwijzer maken we duidelijk wat we voor u kunnen betekenen, welke vergoeding daar tegenover staat en wat wij van u verwachten. Ook laten we zien hoe wij samenwerken met andere partijen binnen de financiële dienstverlening. Heeft u een vraag of een opmerking? Laat het ons weten. Kom langs bij een van onze winkels of neem contact op per telefoon of . Wij helpen u graag! Wie is Univé Zuid-Holland? Wij zijn als coöperatieve verzekeraar uw adviseur en tussenpersoon als het gaat om verzekeringen en financiële diensten. Samen brengen wij uw financiële kansen en risico s in kaart en adviseren u over verzekeringen en diensten die het best aansluiten bij uw wensen en persoonlijke situatie. Als lid van de Univé-organisatie, richten wij ons in eerste instantie op de verzekeringen van Univé. Wij adviseren u niet alleen, wij zijn ook uw contactpersoon bij het afsluiten en beheren van uw verzekeringen. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u bij ons terecht. Zo houden we het overzicht en kunnen we u snel helpen als dat nodig is. Ook brandverzekeraar Naast adviseur en tussenpersoon is Univé Zuid-Holland ook brandverzekeraar. Dat betekent dat Univé Zuid-Holland Brandverzekeraar N.V. zelfstandig verzekeraar is voor opstal-, inboedel-, inventaris- en bedrijfsschadeverzekeringen. In bepaalde gevallen zullen wij als brandverzekeraar de waarde van de te verzekeren risico s taxeren en schades aan opstal of inboedel rechtstreeks met u afhandelen. Geen enkele bank, verzekeraar of aanbieder van financiële diensten heeft een aandeel in het kapitaal van de Coöperatie Univé Zuid-Holland U.A. Samenwerking met andere partijen Zo nodig kunnen wij u ook verzekeringen adviseren van onze dochteronderneming Zuid-Holland Assuradeuren B.V. of van andere financiële dienstverleners in Nederland. Wilt u dat wij bemiddelen voor andere verzekeraars? Ook dan kunt u op ons rekenen. Wij hanteren een actueel overzicht van de in onze ogen beste aanbieders van financiële producten qua prijs en prestatie. Dat dient als basis voor ons advies. 4

5 Dochters van Univé Zuid-Holland De Coöperatie Univé Zuid-Holland heeft als moedermaatschappij de volgende dochterondernemingen: Univé Zuid-Holland Brandverzekeraar N.V. (brandverzekeringen); Univé Zuid-Holland Bemiddeling B.V. (bemiddeling in verzekeringen van Univé en andere partijen); Zuid-Holland Assuradeuren B.V. (gevolmachtigde); Univé Zuid-Holland Organisatie B.V.; O.B.M. Beleggings- en Bemiddelingsmaatschappij B.V. Lid zijn van de Coöperatie Univé Zuid-Holland, wat betekent dat? Als u een brandverzekering heeft afgesloten bij Univé Zuid-Holland Brandverzekeraar N.V., bent u automatisch lid van de Coöperatie Univé Zuid-Holland U.A., tenzij u aangeeft dat u dat niet wilt. Als lid wordt u vertegenwoordigd door een ledenraad. Deze ledenraad heeft regelmatig overleg met de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Op deze manier kunt u als lid invloed uitoefenen. Het lidmaatschap is vastgelegd in de statuten van de Coöperatie Univé Zuid-Holland U.A. Op verzoek sturen wij u deze statuten kosteloos toe. Kwaliteit van onze dienstverlening Voor u is het belangrijk om te weten dat onze dienstverlening voldoet aan de kwaliteitsnormen. Wij hebben als tussenpersoon voor verzekeraars een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat betekent dat we voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en dat we mogen bemiddelen. Onze adviseurs hebben de vereiste vakdiploma s en certificaten en zorgen ervoor dat hun vakkennis door bijscholing actueel blijft. Het is voor u een extra zekerheid te weten dat wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor financiële dienstverlening hebben. Onze diensten Univé Zuid-Holland Bemiddeling B.V. heeft de vergunning om te adviseren over en te bemiddelen in: Schade- en Levensverzekeringen Zorgverzekeringen Hypothecair en Consumptief krediet Spaar- en Betaalrekeningen Beleggingsfondsen Hypotheken Registratie bij de Toezichthouders Bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) zijn geregistreerd: Univé Zuid-Holland Bemiddeling B.V.: nummer (AFM) Zuid-Holland Assuradeuren B.V.: nummer (AFM) Univé Zuid-Holland Brandverzekeraar N.V.: nummer W1976 (DNB) Volmacht Zuid-Holland Assuradeuren B.V. heeft een vergunning van de AFM om als Gevolmachtigd Agent op te treden voor de volgende verzekeringsmaatschappijen: Nationale Nederlanden Delta Lloyd Allianz Reaal Erasmus Monuta Das Algemene Voorwaarden Op onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van dienstverlening van Univé Zuid-Holland Bemiddeling B.V. van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. U krijgt onze voorwaarden voordat u ons een opdracht geeft. Verder zijn de voorwaarden te vinden op Adres- en contactgegevens Univé Zuid-Holland Marlotlaan GV Delft Postbus AR Delft Telefoon : Fax : Website : ING : ABN Amro : KvK Den Haag :

6 Advies, bemiddeling en nazorg De informatie in deze brochure heeft betrekking op onze advisering, bemiddeling en nazorg voor de volgende financiële- en adviesproducten: Het adviestraject Het adviestraject bij Univé Zuid-Holland bestaat uit zes fases: Financiële- en adviesproducten 1. Informatie 2. Inventarisatie Hypotheken Hypothecaire kredieten Pensioenvoorzieningen Beleggingsverzekeringen Koopsomverzekeringen Levensverzekeringen Lijfrente- en levensloopverzekeringen Bancaire spaarproducten Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Woonlastenverzekeringen Uitvaartverzekeringen 3. Analyse 4. Advies 5. Bemiddeling 6. Beheer en nazorg 6

7 Elke fase in dit uitgebreide adviestraject is zowel voor u als voor ons, van wezenlijk belang. Alleen op deze wijze kunnen wij samen met u tot een goed en deskundig advies komen. 1. Informatiefase De eerste stap in het adviestraject is een persoonlijke kennismaking tussen u en onze adviseur. Deze zal tijdens dit gesprek onder andere de volgende onderwerpen met u bespreken: Wat onze dienstverlening inhoudt en hoe wij werken; De vergoeding voor onze werkzaamheden en de manier waarop deze gefinancierd wordt; Toelichting op de dienstenwijzer die u tijdens het gesprek ontvangt. Hierin staat wie wij zijn en wat wij doen; Uw wensen, doelstellingen, kennis, ervaring en financiële mogelijkheden. 2. Inventarisatiefase 3. Analysefase Als we een goed beeld hebben van uw huidige en toekomstige wensen en situatie, gaan we uw gegevens analyseren. De analyse bestaat uit het maken van berekeningen die nodig zijn voor het opstellen van een adviesrapport. Daarbij besteedt onze adviseur aandacht aan: Afdekken van mogelijke risico s; Analyse van de gewenste flexibiliteit; Analyse van fiscale aspecten; Analyse van het netto productrendement; Analyse en vergelijking van producten. Het adviesrapport omvat een aantal scenario s die op uw situatie van toepassing zijn. U krijgt daardoor inzicht in de financiële gevolgen bij: Het aangaan van een hypotheek; Eerder stoppen met werken; Overlijden van u (of uw partner); Arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid. Nadat we elkaar op hoofdlijnen geïnformeerd hebben, volgt een uitgebreide inventarisatie. In deze fase maken wij concrete afspraken met u over onze werkzaamheden en de vergoeding die u daarvoor betaalt. Onderwerpen die in deze fase aan de orde komen, zijn onder andere: Uw persoonlijke wensen, behoeften en doelstellingen; Uw kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten en diensten; Inventarisatie van uw financiële positie; Inventarisatie van uw risicobereidheid; Welke voorzieningen u al heeft. Op basis van al deze gegevens maken we uw klantprofiel. Dit profiel maakt het mogelijk om met ons advies aan te sluiten op uw wensen en persoonlijke situatie. TIP: Kijk eens op Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. AOW en pensioen die u al ontvangt, worden niet getoond. 7

8 5. Bemiddelingsfase Als u heeft besloten wat u wilt, kunnen wij de bemiddelingsfase starten. Wij gaan er als tussenpersoon voor zorgen dat de gewenste overeenkomsten tussen u en de verzekeraar en/of bank tot stand komen. Wij verrichten daarvoor een aantal werkzaamheden, zoals: Hulp bij het invullen van het aanvraagformulier; Het opsturen van het formulier naar de betreffende maatschappij of bank; Zo nodig begeleiden van het proces van een medische keuring; Het controleren van de polis op juistheid en het versturen van de polis naar u; Het vastleggen van de polis en relevante documenten in onze systemen. 4. Adviesfase 6. Beheer en nazorgfase Na het analyseren van uw gegevens, komt onze adviseur met een advies op maat. Dat wil zeggen dat het advies aansluit op uw doelstellingen, wensen en uw persoonlijke situatie. Onze adviseur zal u in deze fase: Een persoonlijke toelichting geven op het advies; Navragen of het advies voor u duidelijk is; Bepalen of u de consequenties van het opvolgen van het advies overziet; Informeren over de voorwaarden en de vergoeding voor de geadviseerde producten en/of diensten. Onze adviseur stelt een begrijpelijk adviesrapport voor u op. Naast de eerder genoemde informatie, zijn in dit rapport ook de offertes en financiële bijsluiters opgenomen. Zo heeft u het overzicht en kunt u een weloverwogen beslissing nemen. TIP: Informeer bij uw werkgever Informeer bij uw werkgever of deze iets geregeld heeft voor u als werknemer, mocht u arbeidsongeschikt worden of invalide raken. In dat geval hoeft u dit niet meer (volledig) zelf te regelen. In deze fase verrichten wij werkzaamheden om uw financiële producten (bijvoorbeeld verzekeringen) te beheren en ook bieden wij nazorg. Dit houdt in dat wij: U informeren over relevante wijzigingen. Dat kan gaan om het financiële product dat u heeft afgesloten of om (veranderde) wetgeving die daarop van toepassing is; In overleg met u van tijd tot tijd controleren of uw financiële product nog steeds voldoet aan uw wensen, of het nog bij u past en of er nog wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie; U informeren over mogelijke consequenties als u de hoogte van de premie(s) wilt aanpassen of als er ontwikkelingen zijn op het gebied van beleggingen; In geval van overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid etcetera, zullen wij namens u de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de verzekeraar kan uitkeren waar u (of uw erfgenamen) recht op hebben op basis van de door u afgesloten verzekering. Na verloop van tijd kunnen er wijzigingen optreden in uw persoonlijke omstandigheden. Samen met u kijken we dan naar mogelijke oplossingen. 8

9 Wat vragen wij van u? Vanzelfsprekend stelt u hoge eisen aan onze adviezen en dienstverlening. Dat stellen wij op prijs, want het houdt ons scherp en zorgt ervoor dat wij ons blijven verbeteren. Om u de gewenste kwaliteit te kunnen bieden, vragen wij ook iets van u: Verstrek ons op tijd de juiste gegevens. Dit is zeker ook in uw eigen belang. Het kan namelijk voorkomen dat schade niet, of maar gedeeltelijk wordt vergoed als blijkt dat uw gegevens onjuist zijn; Laat ons weten waar u eventueel elders verzekeringen heeft afgesloten. Voor ons is deze informatie noodzakelijk om u goed te kunnen adviseren en om te bepalen of u voldoende verzekerd bent; Zijn er wijzigingen? Geef ze tijdig aan ons door! Als uw persoonlijke situatie verandert of als er iets wijzigt in uw verzekerde zaken is het voor ons van belang om te weten. Wij kunnen dan voorkomen dat bepaalde risico s onverzekerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verandering van beroep, verandering van inkomen, aan- of verbouw van uw woning, verhuizing, beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen; Controleer uw polissen en nota s op juistheid. Met name bij telefonisch of mondeling doorgegeven wijzigingen. Wij vragen u om onjuistheden zo snel mogelijk aan ons door te geven. 9

10 Wijze van beloning en tarieven Wij vinden het belangrijk om u vooraf te informeren over de manier waarop wij voor onze dienstverlening worden beloond. Beloning op basis van uurtarief of verrichtingstarief Hierbij gaat het om beloning van verleende diensten op basis van (uur)tarief of verrichtingstarief. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken wij een inschatting van de inhoud en omvang van de werkzaamheden en de kosten die daarbij komen kijken. Zo weet u waar u aan toe bent. Dat geldt in ieder geval voor advies en bemiddeling voor de volgende producten: hypotheken, hypothecaire kredieten, pensioenvoorzieningen, beleggingsverzekeringen, spaarproducten, koopsomverzekeringen, levensverzekeringen, lijfrente- en levensloopverzekeringen, bancaire, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, woonlastenverzekeringen en uitvaartverzekeringen. Meerwerk Op het moment dat er meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, laten wij u zo snel mogelijk weten wat de kosten daarvan zijn. Beloning op basis van abonnement Voor bepaalde diensten werkt Univé Zuid-Holland met een abonnement. Een abonnement is een vergoeding voor werkzaamheden die ná het tot stand komen van de verzekering voor u worden verricht. Dit abonnement wordt dan jaarlijks aan u in rekening gebracht. Voordat wij aan de opdracht beginnen worden ook deze vergoedingen met u besproken, zodat u vooraf op de hoogte bent. De werkzaamheden die binnen de betreffende abonnementen vallen, komen wij schriftelijk met u overeen. Beloning op basis van provisie (als tussenpersoon) Als wij voor u verzekeringen onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij of andere financiële instelling, dan ontvangen wij daarvoor een vergoeding (provisie). Deze vergoeding is bij verzekeringen onderdeel van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Wij informeren u vooraf als er extra diensten aan u worden geleverd, waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht. Beloning op basis van premie brandverzekeringen (als verzekeraar) Als u een brandverzekering bij Univé Zuid-Holland heeft, dan betaalt u daarvoor een premie. Deze premie wordt door ons onder andere gebruikt voor het betalen van de herverzekering en het uitbetalen van schades. Het restant van het rendement komt toe aan de resultatenrekening van Univé Zuid-Holland. Onze klanten met een brandverzekering zijn lid van de Coöperatie Univé Zuid-Holland U.A. Verantwoording voor onze beloning Op de jaarlijkse vergadering van de ledenraad leggen wij verantwoording af over onze bedrijfsvoering en de financiële administratie. Wij hanteren voor de advisering, bemiddeling en nazorg van financiële- en advies producten de tarieven op pagina 11. Overige relefante informatie Privacy Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Zonder uw toestemming verstrekken wij geen persoonsgegevens aan andere bedrijven. Om uw privacy te waarborgen, werken wij volgens de Gedragsregels Verwerking Persoonsgegevens. Deze gedragsregels kunt u bij ons op kantoor inzien. Ook kunt u deze downloaden via onze internetsite Beëindiging relatie U kunt de bemiddeling van uw huidige Univé verzekering(en) op elk gewenst moment overzetten naar een ander Univé-kantoor. U kunt uw verzekeringen ook onderbrengen bij een andere verzekeraar. Ook wij hebben de mogelijkheid de relatie als uw verzekeringstussenpersoon te beëindigen, voor verzekeringen die niet bij Univé lopen. Wel houden wij de zorg voor uw verzekeringen totdat een andere verzekeringstussenpersoon de zorg overneemt en ook blijven de verzekeringsovereenkomsten in stand. Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Heeft u een klacht over een afhandeling, onze werkwijze of over gebrekkige informatie, laat het ons snel weten. U kunt hiervoor contact opnemen met de klantenservice van Univé Zuid-Holland. Na ontvangst van uw klacht 10

11 Tarieven Financiële Dienstverlening Univé Zuid-Holland Hypotheken Informatie Inventarisatie Analyse Advies Bemiddeling Beheeren nazorg eenmalige vergoeding eenmalige vergoeding jaarlijkse contributie Hypotheken Gratis e e Gratis Verhoging (1e hypotheek via Univé Zuid-Holland) Advies bijzondere situaties (echtscheiding, overlijden, etc.) Gratis e 750 e 500 Gratis Gratis e 750 n.v.t. n.v.t. Verzekeringen en bancaire producten Informatie Inventarisatie Analyse Advies Bemiddeling Beheeren nazorg eenmalige vergoeding eenmalige vergoeding jaarlijkse contributie Pensioen (collectief/individueel) Gratis Maatwerk Maatwerk Maatwerk Lijfrente opbouw Particulier Gratis e 500 e 250 e 100 Lijfrente opbouw Ondernemer Gratis e 750 e 250 e 100 Financieel advies Gratis e 500 n.v.t. n.v.t. Nabestaande (overlijdensrisico) Gratis e 500 e 250 Gratis Direct ingaande lijfrente/pensioen Gratis e 250 e 250 n.v.t. Arbeidsongeschiktheid Gratis e 600 e 300 e 250 Woonlasten Gratis e 600 e 300 Gratis Uitvaartverzekeringen Informatie Inventarisatie Analyse Advies Bemiddeling Beheeren nazorg eenmalige vergoeding eenmalige vergoeding jaarlijkse contributie Uitvaart voor 1 persoon* Gratis e 75 e 25 Gratis Uitvaart voor 2 of meer personen* Gratis e 100 e 50 Gratis * De verschuldigde vergoeding voor de advisering en bemiddeling van uitvaartverzekeringen kan in termijnen (maximaal 24 maanden) voldaan worden, waarbij het minimale termijnbedrag e 25 per maand bedraagt. De hierboven vermelde tarieven zijn exclusief btw. Wanneer u na ons advies besluit om de verzekering niet via ons kantoor tot stand te laten komen, zijn wij verplicht om 21% btw in rekening te brengen over de aan u in rekening gebrachte vergoeding. Aan de inhoud van deze tarievenkaart kunnen geen rechten ontleend worden. nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. U kunt uw klacht richten aan: Univé Zuid-Holland T.a.v. Klachtenbureau Postbus AR Delft Mocht u niet tevreden zijn over onze afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht binnen 3 maanden voorleggen aan het onafhankelijk klachteninstituut waarbij Unive Zuid-Holland is aangesloten: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ook kunt u zich wenden tot de burgerlijk rechter. Kifid Postbus AG Den Haag Telefoon: ( 0,10 p. min.) Internet: Aansluitnummers Kifid: Univé Zuid-Holland Bemiddeling B.V.: Univé Zuid-Holland Brandverzekeraar N.V.: Zuid-Holland Assuradeuren B.V.:

12 Univé begint met u Lid zijn is het geld meer dan waard, want Univé Zuid-Holland werkt als een vereniging zonder winstoogmerk. We helpen onze leden met schade-, zorg- en levensverzekeringen, financiële diensten en hypotheken. Hierbij kunt u rekenen op duidelijke adviezen en snelle en betrouwbare service. Univé Zuid-Holland Kantoren in Delft, Gouda, Cappelle a/d IJssel, Naaldwijk, Roelofarendsveen en Zoetermeer T: (015) E: W:

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer

Univé Internet Dienstenwijzer Univé Internet Dienstenwijzer Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst!

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Univé Noord-Nederland wil u informeren over wederzijdse verplichtingen, verwachtingen en de voorwaarden van uw verzekering. In deze dienstenwijzer leest

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst!

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Univé Reest Aa en Linde wil u informeren over wederzijdse verplichtingen, verwachtingen en de voorwaarden van uw verzekering. In deze dienstenwijzer leest

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Your Financials Heerenveen Bezoekadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Postadres : Businesspark Friesland West

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Xantèr, de financieel planner

DIENSTENWIJZER. Xantèr, de financieel planner DIENSTENWIJZER Xantèr, de financieel planner 1 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIE STE WIJZER / DIE STVERLE I GSDOCUME T Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze dienstenwijzer heeft als doen om u inzicht te

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle. Dienstenwijzer Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv Dit document wordt u aangeboden door Nationale Financiële Adviesgroep bv, gevestigd Laan op Zuid 196-198 te 3071 AA Rotterdam.

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Dienstenwijzer Siebelink Assurantiën B.V. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Snoek & Schepman Hypotheken en Pensioenen Hogewal 1 bis 2514 HA Den Haag Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten.

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. Wie zijn wij? Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten. Wij zijn een onafhankelijke tussenpersoon

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016 INFORMATIEDOCUMENT INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016 Informatie over onze dienstverlening Midden Nederland Hypotheken B.V. vindt het belangrijk u vooraf een goed

Nadere informatie

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Dienstenwijzer Versie februari 2016

Dienstenwijzer Versie februari 2016 ONZE DIENSTVERLENING Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken weet u waar u aan toe bent en wat we van elkaar

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10 Dienstenwijzer 2015 Inhoudsopgave Inleiding...................... 3 Wie zijn wij?...................... 4 Deskundigheid & Kwaliteit...................... 4 Contactgegevens...................... 4 Onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Univé Zuid

Dienstenwijzer Univé Zuid Dienstenwijzer Univé Zuid Univé Zuid informeert u met deze Dienstenwijzer over de dienstverlening die wij u bieden. In deze Dienstenwijzer leest u ook meer over wederzijdse verplichtingen en verwachtingen.

Nadere informatie

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door : Hobro Hypotheken & Assurantiën Paukenstraat 10 5402 HK Uden T 0413-251546 RABO 15.54.64.485 KvK 16059596 AFM 12008498 info@hb-hypotheek.nl www.hb-hypotheek.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dit document wordt u aangeboden door Tekelenburg Financiële Planning, Bruynssteeg 14A te Deventer. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER versie 2015.11

DIENSTENWIJZER versie 2015.11 DIENSTENWIJZER versie 2015.11 Dit document wordt u aangeboden door Van Ekeren financieel advies BV. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Jacobus Recourt Assurantien B.V., Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: MeerHuis financiële dienstverlening Robberstraat 1 4201 AK GORINCHEM Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Fidé Hypotheken & Verzekeringen Kuukven 17 5991 NK Baarlo info@fide.nu 06-10314515 Geachteklant, Wij willen ons graag voor stellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VAN CORTJENS BERNHEZE VERZEKERINGEN. Door middel van dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs in de werkwijze van Cortjens Bernheze Verzekeringen. Naast algemene informatie

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument ( DVD ) V1-PHV-05022013 Het dienstverleningsdocument is een informatief document waarin wij u aangeven wie wij zijn en wat onze werkwijze is. Ook wordt

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Blanken Meerburg, Vasalislaan 124, Postbus 1163 9701 BD te Groningen. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer Arci Steenderen BV

Dienstenwijzer Arci Steenderen BV Dienstenwijzer Arci Steenderen BV Dit document wordt u aangeboden door Arci Steenderen BV De Berken 13 Waarom dit document? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Deze

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet.

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Hyporatio Burg. van Grunsvenplein 12 6411 AT Heerlen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl

Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Inleiding Geachte relatie, De overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied

Nadere informatie

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten.

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. dienstenwijzer Van der Eijk Assurantiën BV Dorpsstraat 86 1182 JG Amstelveen Telefoon: 020-4538118 Fax: 020-4538121 E-mail: office@vandereijkassurantien.nl A. Inleiding Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer. van den Boorn Financieel Advies BV. Dienstenwijzer Juli 2014 van den Boorn Financieel Advies B.V. 1

Dienstenwijzer. van den Boorn Financieel Advies BV. Dienstenwijzer Juli 2014 van den Boorn Financieel Advies B.V. 1 Dienstenwijzer van den Boorn Financieel Advies BV Dienstenwijzer Juli 2014 van den Boorn Financieel Advies B.V. 1 1. Wie zijn wij? Van den Boorn Financieel Advies B.V. Bezoekadres Past. Moormanstraat 22,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. Wij willen ons hiermee graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: Het Nederlands Hypotheekcentrum Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening, werkwijze

Nadere informatie

Daarnaast is ons kantoor ingeschreven bij Adfiz(Adviseurs in Financiële Zekerheid), SEH(Stichting Erkend Hypotheekadviseur) en VastgoedPRO.

Daarnaast is ons kantoor ingeschreven bij Adfiz(Adviseurs in Financiële Zekerheid), SEH(Stichting Erkend Hypotheekadviseur) en VastgoedPRO. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Van Zee Assurantiën B.V. biedt u deskundige advisering en diensten op het gebied van hypotheken, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen, toekomstvoorzieningen,

Nadere informatie

Even voorstellen! Assurantiekantoor Havekes is een Assurantietussenpersoon die sinds 1968 ondernemers,

Even voorstellen! Assurantiekantoor Havekes is een Assurantietussenpersoon die sinds 1968 ondernemers, DIENSTENWIJZER In dit dienstverleningsdocument (DVD) leest u welke diensten en producten wij aanbieden, wat onze werkwijze is en hoe u ons daarvoor betaalt. Verder treft u algemene informatie over ons

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door MSK Groep Verzekeringen & Hypotheken, Haven 17, 3143 BB Maassluis. Wij willen ons graag

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bolk Assurantiën B.V. Inleiding

Dienstenwijzer Bolk Assurantiën B.V. Inleiding Inleiding Op de dienstverlening van ons kantoor is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u tijdig informeren over wie wij zijn en hoe wij

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT (WFT)

DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT (WFT) DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT (WFT) Vogelaars Van den Bor Partners Paardeweide 6, 4824 EH Breda Postbus 8838, 4820 BC Breda Website: www.vogelaarsvandenborpartners.nl www.v-b-p.nl Telefoon:

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Dienstenwijzer Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Voor u ligt de dienstenwijzer van Van der Doelen Assurantiën B.V. In deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs binnen ons bedrijf. Zo vind u informatie

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

Advieswijzer Driessen Assurantiën

Advieswijzer Driessen Assurantiën Advieswijzer Driessen Assurantiën Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht grote waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is in de Wet Financieel Toezicht (Wft) deze voorlichting

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99 Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Gieling Financiële Diensten Van Veenweg 90 1701 HH Heerhugowaard Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik

Nadere informatie

Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. Dienstenwijzer Wie zijn wij Tammes Assurantiën Verzekeringen, Hypotheken Laan van Nieuw Oosteinde 232 2274 EP Voorburg Tel.: 070 367 15 95 e-mail : tammes@tammes.nl Bankrekeningnr.: 47.27.13.515, Inschr.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding Dienstenwijzer Geachte cliënt, Inleiding De Overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet financiële toezicht (Wft) in werking getreden.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij?

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij? DIENSTENWIJZER U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze Dienstenwijzer vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze en de beloning die

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Tarieven

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Tarieven Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Tarieven Inleiding Met deze informatiewijzer informeren wij u graag over ons kantoor, onze dienstverlening, hoe wij werken en welke tarieven wij hiervoor

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Struijs Financial Planning

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Struijs Financial Planning DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Struijs Financial Planning Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie,

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie, WFD Dienstenwijzer Versie april 2007 Inleiding Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2006 is binnen de assurantiebranche de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) van kracht. De Wfd eist dat consumenten,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Leenders & Gielen Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer Leenders & Gielen Assurantiën B.V. Dienstenwijzer Leenders & Gielen Assurantiën B.V. Geachte cliënt, De bedrijfstak bank en verzekeringen en de Wet op financieel toezicht (Wft) vinden goede voorlichting op het gebied van verzekeringen belangrijk.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij over een vergunning, onder nummer 12002255, voor het in Nederland verlenen van de financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie

Dienstenwijzer de Roos van Renswouw Huis & Hypotheek Zaandam

Dienstenwijzer de Roos van Renswouw Huis & Hypotheek Zaandam Dienstenwijzer de Roos van Renswouw Huis & Hypotheek Zaandam versie januari 2015 De Roos van Renswouw geeft verzekering-, hypotheek en financieel advies aan particulieren en ondernemers.graag willen wij

Nadere informatie

Rogstraat 6 5361 GR Grave

Rogstraat 6 5361 GR Grave DIENSTENWIJZER Dit document wordt u aangeboden door Sterke Hypotheekadviezen BV Rogstraat 6 5361 GR Grave Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan toe bent

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze, werkwijze en beloning. Als u besluit van

Nadere informatie

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Heddema Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006728.

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Heddema Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006728. DIENSTENWIJZER Welkom bij Heddema Verzekeringen U heeft de zorg voor uw verzekering en/of andere financiële voorziening aan ons kantoor toevertrouwd. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw belangen bij ons

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie INFORMATIEDOCUMENT INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 9.1 1-3-2017 Informatie over onze dienstverlening Midden Nederland Hypotheken B.V. vindt het belangrijk u vooraf een goed

Nadere informatie

Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One

Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One DIENSTVERLENINGSDOCUMENT/DIENSTENWIJZER Assurantiekantoor All in One VOF Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One Voorafgaand aan onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra V.O.F. & Adviesbureau Feenstra Reggestraat 28 1078 DA Amsterdam tel.nr. 020-6797953 & faxnr. 020-6627162. e-mail: feenstra-verzekeringen.nl.

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst & dienstenwijzer

Dienstverleningsovereenkomst & dienstenwijzer CANDOR Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product, naast

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij. Onze diensten

Dienstenwijzer. Wie zijn wij. Onze diensten Dienstenwijzer Wie zijn wij Oliekan Financiële Diensten B.V. zijn adviseurs op het gebied van persoonlijke financiële advisering, hypotheken, verzekeringen, echtscheidingsbemiddeling en nabestaandenadvies.

Nadere informatie