Persoonlijk Financiële dienstverlening betrouwbaar U kunt op ons rekenen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijk Financiële dienstverlening betrouwbaar U kunt op ons rekenen!"

Transcriptie

1 Persoonlijk en betrouwbaar advies Financiële dienstverlening U kunt op ons rekenen! Werkwijze & tarieven Univé Zuid-Holland

2 Persoonlijk & betrouwbaar advies Als het gaat om uw financiën, dan wilt u weten waar u aan toe bent. Samen verkennen we uw financiële kansen en risico s en helpen u de juiste keuzes te maken. In deze brochure kunt u lezen wat we voor u kunnen betekenen en wat onze tarieven zijn. U kunt op ons rekenen! Kijk ook op 2

3 Inhoud Dienstenwijzer Univé Zuid-Holland Wie is Univé Zuid-Holland? 4 Ook brandverzekeraar 4 Samenwerking met andere partijen 4 Dochters van Univé Zuid-Holland 5 Lid zijn van de Coöperatie Univé Zuid-Holland; wat betekent dat? 5 Kwaliteit van onze dienstverlening 5 Onze diensten 5 Registratie bij de Toezichthouders 5 Volmacht 5 Algemene Voorwaarden 5 Adres- en contactgegevens 5 Advies, bemiddeling en nazorg Het adviestraject 6 1. Informatiefase 7 2. Inventarisatiefase 7 3. Analysefase 7 4. Adviesfase 8 5. Bemiddelingsfase 8 6. Beheer en nazorgfase 8 Wat vragen wij van u? 9 Wijze van beloning en tarieven Beloning op basis van uurtarief of verrichtingstarief 10 Meerwerk 10 Beloning op basis van abonnement 10 Beloning op basis van provisie (als tussenpersoon) 10 Beloning op basis van premie brandverzekeringen (als verzekeraar) 10 Verantwoording voor onze beloning 10 Overige relevante informatie Privacy 10 Beëindiging relatie 10 Heeft u een klacht? Laat het ons weten! 10 Kifid 11 Tarieven Financiële Dienstverlening Univé Zuid-Holland 11 3

4 Dienstenwijzer Univé Zuid-Holland In deze dienstenwijzer maken we duidelijk wat we voor u kunnen betekenen, welke vergoeding daar tegenover staat en wat wij van u verwachten. Ook laten we zien hoe wij samenwerken met andere partijen binnen de financiële dienstverlening. Heeft u een vraag of een opmerking? Laat het ons weten. Kom langs bij een van onze winkels of neem contact op per telefoon of . Wij helpen u graag! Wie is Univé Zuid-Holland? Wij zijn als coöperatieve verzekeraar uw adviseur en tussenpersoon als het gaat om verzekeringen en financiële diensten. Samen brengen wij uw financiële kansen en risico s in kaart en adviseren u over verzekeringen en diensten die het best aansluiten bij uw wensen en persoonlijke situatie. Als lid van de Univé-organisatie, richten wij ons in eerste instantie op de verzekeringen van Univé. Wij adviseren u niet alleen, wij zijn ook uw contactpersoon bij het afsluiten en beheren van uw verzekeringen. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u bij ons terecht. Zo houden we het overzicht en kunnen we u snel helpen als dat nodig is. Ook brandverzekeraar Naast adviseur en tussenpersoon is Univé Zuid-Holland ook brandverzekeraar. Dat betekent dat Univé Zuid-Holland Brandverzekeraar N.V. zelfstandig verzekeraar is voor opstal-, inboedel-, inventaris- en bedrijfsschadeverzekeringen. In bepaalde gevallen zullen wij als brandverzekeraar de waarde van de te verzekeren risico s taxeren en schades aan opstal of inboedel rechtstreeks met u afhandelen. Geen enkele bank, verzekeraar of aanbieder van financiële diensten heeft een aandeel in het kapitaal van de Coöperatie Univé Zuid-Holland U.A. Samenwerking met andere partijen Zo nodig kunnen wij u ook verzekeringen adviseren van onze dochteronderneming Zuid-Holland Assuradeuren B.V. of van andere financiële dienstverleners in Nederland. Wilt u dat wij bemiddelen voor andere verzekeraars? Ook dan kunt u op ons rekenen. Wij hanteren een actueel overzicht van de in onze ogen beste aanbieders van financiële producten qua prijs en prestatie. Dat dient als basis voor ons advies. 4

5 Dochters van Univé Zuid-Holland De Coöperatie Univé Zuid-Holland heeft als moedermaatschappij de volgende dochterondernemingen: Univé Zuid-Holland Brandverzekeraar N.V. (brandverzekeringen); Univé Zuid-Holland Bemiddeling B.V. (bemiddeling in verzekeringen van Univé en andere partijen); Zuid-Holland Assuradeuren B.V. (gevolmachtigde); Univé Zuid-Holland Organisatie B.V.; O.B.M. Beleggings- en Bemiddelingsmaatschappij B.V. Lid zijn van de Coöperatie Univé Zuid-Holland, wat betekent dat? Als u een brandverzekering heeft afgesloten bij Univé Zuid-Holland Brandverzekeraar N.V., bent u automatisch lid van de Coöperatie Univé Zuid-Holland U.A., tenzij u aangeeft dat u dat niet wilt. Als lid wordt u vertegenwoordigd door een ledenraad. Deze ledenraad heeft regelmatig overleg met de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Op deze manier kunt u als lid invloed uitoefenen. Het lidmaatschap is vastgelegd in de statuten van de Coöperatie Univé Zuid-Holland U.A. Op verzoek sturen wij u deze statuten kosteloos toe. Kwaliteit van onze dienstverlening Voor u is het belangrijk om te weten dat onze dienstverlening voldoet aan de kwaliteitsnormen. Wij hebben als tussenpersoon voor verzekeraars een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat betekent dat we voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en dat we mogen bemiddelen. Onze adviseurs hebben de vereiste vakdiploma s en certificaten en zorgen ervoor dat hun vakkennis door bijscholing actueel blijft. Het is voor u een extra zekerheid te weten dat wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor financiële dienstverlening hebben. Onze diensten Univé Zuid-Holland Bemiddeling B.V. heeft de vergunning om te adviseren over en te bemiddelen in: Schade- en Levensverzekeringen Zorgverzekeringen Hypothecair en Consumptief krediet Spaar- en Betaalrekeningen Beleggingsfondsen Hypotheken Registratie bij de Toezichthouders Bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) zijn geregistreerd: Univé Zuid-Holland Bemiddeling B.V.: nummer (AFM) Zuid-Holland Assuradeuren B.V.: nummer (AFM) Univé Zuid-Holland Brandverzekeraar N.V.: nummer W1976 (DNB) Volmacht Zuid-Holland Assuradeuren B.V. heeft een vergunning van de AFM om als Gevolmachtigd Agent op te treden voor de volgende verzekeringsmaatschappijen: Nationale Nederlanden Delta Lloyd Allianz Reaal Erasmus Monuta Das Algemene Voorwaarden Op onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van dienstverlening van Univé Zuid-Holland Bemiddeling B.V. van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. U krijgt onze voorwaarden voordat u ons een opdracht geeft. Verder zijn de voorwaarden te vinden op Adres- en contactgegevens Univé Zuid-Holland Marlotlaan GV Delft Postbus AR Delft Telefoon : Fax : Website : ING : ABN Amro : KvK Den Haag :

6 Advies, bemiddeling en nazorg De informatie in deze brochure heeft betrekking op onze advisering, bemiddeling en nazorg voor de volgende financiële- en adviesproducten: Het adviestraject Het adviestraject bij Univé Zuid-Holland bestaat uit zes fases: Financiële- en adviesproducten 1. Informatie 2. Inventarisatie Hypotheken Hypothecaire kredieten Pensioenvoorzieningen Beleggingsverzekeringen Koopsomverzekeringen Levensverzekeringen Lijfrente- en levensloopverzekeringen Bancaire spaarproducten Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Woonlastenverzekeringen Uitvaartverzekeringen 3. Analyse 4. Advies 5. Bemiddeling 6. Beheer en nazorg 6

7 Elke fase in dit uitgebreide adviestraject is zowel voor u als voor ons, van wezenlijk belang. Alleen op deze wijze kunnen wij samen met u tot een goed en deskundig advies komen. 1. Informatiefase De eerste stap in het adviestraject is een persoonlijke kennismaking tussen u en onze adviseur. Deze zal tijdens dit gesprek onder andere de volgende onderwerpen met u bespreken: Wat onze dienstverlening inhoudt en hoe wij werken; De vergoeding voor onze werkzaamheden en de manier waarop deze gefinancierd wordt; Toelichting op de dienstenwijzer die u tijdens het gesprek ontvangt. Hierin staat wie wij zijn en wat wij doen; Uw wensen, doelstellingen, kennis, ervaring en financiële mogelijkheden. 2. Inventarisatiefase 3. Analysefase Als we een goed beeld hebben van uw huidige en toekomstige wensen en situatie, gaan we uw gegevens analyseren. De analyse bestaat uit het maken van berekeningen die nodig zijn voor het opstellen van een adviesrapport. Daarbij besteedt onze adviseur aandacht aan: Afdekken van mogelijke risico s; Analyse van de gewenste flexibiliteit; Analyse van fiscale aspecten; Analyse van het netto productrendement; Analyse en vergelijking van producten. Het adviesrapport omvat een aantal scenario s die op uw situatie van toepassing zijn. U krijgt daardoor inzicht in de financiële gevolgen bij: Het aangaan van een hypotheek; Eerder stoppen met werken; Overlijden van u (of uw partner); Arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid. Nadat we elkaar op hoofdlijnen geïnformeerd hebben, volgt een uitgebreide inventarisatie. In deze fase maken wij concrete afspraken met u over onze werkzaamheden en de vergoeding die u daarvoor betaalt. Onderwerpen die in deze fase aan de orde komen, zijn onder andere: Uw persoonlijke wensen, behoeften en doelstellingen; Uw kennis en ervaring met betrekking tot financiële producten en diensten; Inventarisatie van uw financiële positie; Inventarisatie van uw risicobereidheid; Welke voorzieningen u al heeft. Op basis van al deze gegevens maken we uw klantprofiel. Dit profiel maakt het mogelijk om met ons advies aan te sluiten op uw wensen en persoonlijke situatie. TIP: Kijk eens op Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. AOW en pensioen die u al ontvangt, worden niet getoond. 7

8 5. Bemiddelingsfase Als u heeft besloten wat u wilt, kunnen wij de bemiddelingsfase starten. Wij gaan er als tussenpersoon voor zorgen dat de gewenste overeenkomsten tussen u en de verzekeraar en/of bank tot stand komen. Wij verrichten daarvoor een aantal werkzaamheden, zoals: Hulp bij het invullen van het aanvraagformulier; Het opsturen van het formulier naar de betreffende maatschappij of bank; Zo nodig begeleiden van het proces van een medische keuring; Het controleren van de polis op juistheid en het versturen van de polis naar u; Het vastleggen van de polis en relevante documenten in onze systemen. 4. Adviesfase 6. Beheer en nazorgfase Na het analyseren van uw gegevens, komt onze adviseur met een advies op maat. Dat wil zeggen dat het advies aansluit op uw doelstellingen, wensen en uw persoonlijke situatie. Onze adviseur zal u in deze fase: Een persoonlijke toelichting geven op het advies; Navragen of het advies voor u duidelijk is; Bepalen of u de consequenties van het opvolgen van het advies overziet; Informeren over de voorwaarden en de vergoeding voor de geadviseerde producten en/of diensten. Onze adviseur stelt een begrijpelijk adviesrapport voor u op. Naast de eerder genoemde informatie, zijn in dit rapport ook de offertes en financiële bijsluiters opgenomen. Zo heeft u het overzicht en kunt u een weloverwogen beslissing nemen. TIP: Informeer bij uw werkgever Informeer bij uw werkgever of deze iets geregeld heeft voor u als werknemer, mocht u arbeidsongeschikt worden of invalide raken. In dat geval hoeft u dit niet meer (volledig) zelf te regelen. In deze fase verrichten wij werkzaamheden om uw financiële producten (bijvoorbeeld verzekeringen) te beheren en ook bieden wij nazorg. Dit houdt in dat wij: U informeren over relevante wijzigingen. Dat kan gaan om het financiële product dat u heeft afgesloten of om (veranderde) wetgeving die daarop van toepassing is; In overleg met u van tijd tot tijd controleren of uw financiële product nog steeds voldoet aan uw wensen, of het nog bij u past en of er nog wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie; U informeren over mogelijke consequenties als u de hoogte van de premie(s) wilt aanpassen of als er ontwikkelingen zijn op het gebied van beleggingen; In geval van overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid etcetera, zullen wij namens u de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de verzekeraar kan uitkeren waar u (of uw erfgenamen) recht op hebben op basis van de door u afgesloten verzekering. Na verloop van tijd kunnen er wijzigingen optreden in uw persoonlijke omstandigheden. Samen met u kijken we dan naar mogelijke oplossingen. 8

9 Wat vragen wij van u? Vanzelfsprekend stelt u hoge eisen aan onze adviezen en dienstverlening. Dat stellen wij op prijs, want het houdt ons scherp en zorgt ervoor dat wij ons blijven verbeteren. Om u de gewenste kwaliteit te kunnen bieden, vragen wij ook iets van u: Verstrek ons op tijd de juiste gegevens. Dit is zeker ook in uw eigen belang. Het kan namelijk voorkomen dat schade niet, of maar gedeeltelijk wordt vergoed als blijkt dat uw gegevens onjuist zijn; Laat ons weten waar u eventueel elders verzekeringen heeft afgesloten. Voor ons is deze informatie noodzakelijk om u goed te kunnen adviseren en om te bepalen of u voldoende verzekerd bent; Zijn er wijzigingen? Geef ze tijdig aan ons door! Als uw persoonlijke situatie verandert of als er iets wijzigt in uw verzekerde zaken is het voor ons van belang om te weten. Wij kunnen dan voorkomen dat bepaalde risico s onverzekerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verandering van beroep, verandering van inkomen, aan- of verbouw van uw woning, verhuizing, beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen; Controleer uw polissen en nota s op juistheid. Met name bij telefonisch of mondeling doorgegeven wijzigingen. Wij vragen u om onjuistheden zo snel mogelijk aan ons door te geven. 9

10 Wijze van beloning en tarieven Wij vinden het belangrijk om u vooraf te informeren over de manier waarop wij voor onze dienstverlening worden beloond. Beloning op basis van uurtarief of verrichtingstarief Hierbij gaat het om beloning van verleende diensten op basis van (uur)tarief of verrichtingstarief. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken wij een inschatting van de inhoud en omvang van de werkzaamheden en de kosten die daarbij komen kijken. Zo weet u waar u aan toe bent. Dat geldt in ieder geval voor advies en bemiddeling voor de volgende producten: hypotheken, hypothecaire kredieten, pensioenvoorzieningen, beleggingsverzekeringen, spaarproducten, koopsomverzekeringen, levensverzekeringen, lijfrente- en levensloopverzekeringen, bancaire, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, woonlastenverzekeringen en uitvaartverzekeringen. Meerwerk Op het moment dat er meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, laten wij u zo snel mogelijk weten wat de kosten daarvan zijn. Beloning op basis van abonnement Voor bepaalde diensten werkt Univé Zuid-Holland met een abonnement. Een abonnement is een vergoeding voor werkzaamheden die ná het tot stand komen van de verzekering voor u worden verricht. Dit abonnement wordt dan jaarlijks aan u in rekening gebracht. Voordat wij aan de opdracht beginnen worden ook deze vergoedingen met u besproken, zodat u vooraf op de hoogte bent. De werkzaamheden die binnen de betreffende abonnementen vallen, komen wij schriftelijk met u overeen. Beloning op basis van provisie (als tussenpersoon) Als wij voor u verzekeringen onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij of andere financiële instelling, dan ontvangen wij daarvoor een vergoeding (provisie). Deze vergoeding is bij verzekeringen onderdeel van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Wij informeren u vooraf als er extra diensten aan u worden geleverd, waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht. Beloning op basis van premie brandverzekeringen (als verzekeraar) Als u een brandverzekering bij Univé Zuid-Holland heeft, dan betaalt u daarvoor een premie. Deze premie wordt door ons onder andere gebruikt voor het betalen van de herverzekering en het uitbetalen van schades. Het restant van het rendement komt toe aan de resultatenrekening van Univé Zuid-Holland. Onze klanten met een brandverzekering zijn lid van de Coöperatie Univé Zuid-Holland U.A. Verantwoording voor onze beloning Op de jaarlijkse vergadering van de ledenraad leggen wij verantwoording af over onze bedrijfsvoering en de financiële administratie. Wij hanteren voor de advisering, bemiddeling en nazorg van financiële- en advies producten de tarieven op pagina 11. Overige relefante informatie Privacy Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Zonder uw toestemming verstrekken wij geen persoonsgegevens aan andere bedrijven. Om uw privacy te waarborgen, werken wij volgens de Gedragsregels Verwerking Persoonsgegevens. Deze gedragsregels kunt u bij ons op kantoor inzien. Ook kunt u deze downloaden via onze internetsite Beëindiging relatie U kunt de bemiddeling van uw huidige Univé verzekering(en) op elk gewenst moment overzetten naar een ander Univé-kantoor. U kunt uw verzekeringen ook onderbrengen bij een andere verzekeraar. Ook wij hebben de mogelijkheid de relatie als uw verzekeringstussenpersoon te beëindigen, voor verzekeringen die niet bij Univé lopen. Wel houden wij de zorg voor uw verzekeringen totdat een andere verzekeringstussenpersoon de zorg overneemt en ook blijven de verzekeringsovereenkomsten in stand. Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Heeft u een klacht over een afhandeling, onze werkwijze of over gebrekkige informatie, laat het ons snel weten. U kunt hiervoor contact opnemen met de klantenservice van Univé Zuid-Holland. Na ontvangst van uw klacht 10

11 Tarieven Financiële Dienstverlening Univé Zuid-Holland Hypotheken Informatie Inventarisatie Analyse Advies Bemiddeling Beheeren nazorg eenmalige vergoeding eenmalige vergoeding jaarlijkse contributie Hypotheken Gratis e e Gratis Verhoging (1e hypotheek via Univé Zuid-Holland) Advies bijzondere situaties (echtscheiding, overlijden, etc.) Gratis e 750 e 500 Gratis Gratis e 750 n.v.t. n.v.t. Verzekeringen en bancaire producten Informatie Inventarisatie Analyse Advies Bemiddeling Beheeren nazorg eenmalige vergoeding eenmalige vergoeding jaarlijkse contributie Pensioen (collectief/individueel) Gratis Maatwerk Maatwerk Maatwerk Lijfrente opbouw Particulier Gratis e 500 e 250 e 100 Lijfrente opbouw Ondernemer Gratis e 750 e 250 e 100 Financieel advies Gratis e 500 n.v.t. n.v.t. Nabestaande (overlijdensrisico) Gratis e 500 e 250 Gratis Direct ingaande lijfrente/pensioen Gratis e 250 e 250 n.v.t. Arbeidsongeschiktheid Gratis e 600 e 300 e 250 Woonlasten Gratis e 600 e 300 Gratis Uitvaartverzekeringen Informatie Inventarisatie Analyse Advies Bemiddeling Beheeren nazorg eenmalige vergoeding eenmalige vergoeding jaarlijkse contributie Uitvaart voor 1 persoon* Gratis e 75 e 25 Gratis Uitvaart voor 2 of meer personen* Gratis e 100 e 50 Gratis * De verschuldigde vergoeding voor de advisering en bemiddeling van uitvaartverzekeringen kan in termijnen (maximaal 24 maanden) voldaan worden, waarbij het minimale termijnbedrag e 25 per maand bedraagt. De hierboven vermelde tarieven zijn exclusief btw. Wanneer u na ons advies besluit om de verzekering niet via ons kantoor tot stand te laten komen, zijn wij verplicht om 21% btw in rekening te brengen over de aan u in rekening gebrachte vergoeding. Aan de inhoud van deze tarievenkaart kunnen geen rechten ontleend worden. nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. U kunt uw klacht richten aan: Univé Zuid-Holland T.a.v. Klachtenbureau Postbus AR Delft Mocht u niet tevreden zijn over onze afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht binnen 3 maanden voorleggen aan het onafhankelijk klachteninstituut waarbij Unive Zuid-Holland is aangesloten: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ook kunt u zich wenden tot de burgerlijk rechter. Kifid Postbus AG Den Haag Telefoon: ( 0,10 p. min.) Internet: Aansluitnummers Kifid: Univé Zuid-Holland Bemiddeling B.V.: Univé Zuid-Holland Brandverzekeraar N.V.: Zuid-Holland Assuradeuren B.V.:

12 Univé begint met u Lid zijn is het geld meer dan waard, want Univé Zuid-Holland werkt als een vereniging zonder winstoogmerk. We helpen onze leden met schade-, zorg- en levensverzekeringen, financiële diensten en hypotheken. Hierbij kunt u rekenen op duidelijke adviezen en snelle en betrouwbare service. Univé Zuid-Holland Kantoren in Delft, Gouda, Cappelle a/d IJssel, Naaldwijk, Roelofarendsveen en Zoetermeer T: (015) E: W:

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst!

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Univé Noord-Nederland wil u informeren over wederzijdse verplichtingen, verwachtingen en de voorwaarden van uw verzekering. In deze dienstenwijzer leest

Nadere informatie

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst!

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Univé Reest Aa en Linde wil u informeren over wederzijdse verplichtingen, verwachtingen en de voorwaarden van uw verzekering. In deze dienstenwijzer leest

Nadere informatie

!!!! Dienstenwijzer Fienancy. Kerngegevens Fienancy Bezoek- en correspondentieadres: Zuiderzeepark 59 1024 ME AMSTERDAM

!!!! Dienstenwijzer Fienancy. Kerngegevens Fienancy Bezoek- en correspondentieadres: Zuiderzeepark 59 1024 ME AMSTERDAM Dienstenwijzer Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder andere de

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Tarieven per 1 augustus 2015

Tarieven per 1 augustus 2015 Tarieven per 1 augustus 2015 Product Vaste prijs Hypotheekadvies en bemiddeling 1.450,- Hypotheekbemiddeling execution only 750,- Overlijdensrisicoverzekering 150,- Toeslag Hypotheek bemiddeling ondernemer

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Streefkerk makelaars o.g. & assurantiën, Weesperweg 2-A, 1398 XD Muiden, www.streefkerk.com, telefoon 0294-261392, fax 0294-270204, e-mail info@streefkerk.com A. Inleiding 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) ALGEMEEN Naam relatie Soort relatie: Dit document: Doel gesprek: Wijze beloning: Ondertekening: [ ] Bestaand, [ ] Nieuw [ ] Vooraf toegezonden [ ] Vooraf

Nadere informatie

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant www.zichtadviseurs.nl Welkom bij Zicht! Wij zijn u graag van dienst Inhoudsopgave Over Zicht pagina 3 Onze aandachtsgebieden

Nadere informatie

Waarom deze dienstenwijzer?

Waarom deze dienstenwijzer? Dienstenwijzer Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van Santen Verzekeringen

Dienstenwijzer Van Santen Verzekeringen Dienstenwijzer Van Santen Verzekeringen A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid en de verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Multias Adviesgroep B.V. Postadres: Postbus 310 2100 AH HEEMSTEDE Bezoekadres: Nijverheidsweg 37 2102 LK HEEMSTEDE Telefoon: 023-7502795 Fax: 023-7502792 www.multias.nl info@multias.nl

Nadere informatie

Waarom deze dienstenwijzer?

Waarom deze dienstenwijzer? Dienstenwijzer Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten

Nadere informatie

ADVIESWIJZER ASSURANTIEKANTOOR PETERS MALDEN Advieswijzer november 2009

ADVIESWIJZER ASSURANTIEKANTOOR PETERS MALDEN Advieswijzer november 2009 Pagina 1/7 Assurantiekantoor Peters Malden Rijksweg 52 6581EP Malden Tel.: 024-3580558 Fax: 024-3572546 E-mail : info@petersassurantie.nl Website : www.petersassurantie.nl A. Inleiding Geachte cliënt,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. De volgende informatie staat vermeld in dit document:

Dienstenwijzer. De volgende informatie staat vermeld in dit document: Dienstenwijzer Vrieling Verzekeringen is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan

Nadere informatie

A. Inleiding. Versie 1.2008 2.

A. Inleiding. Versie 1.2008 2. Dienstenwijzer A. Inleiding Op advisering en bemiddeling in financiële diensten is de W et op het financieeltoezicht van toepassing. Eén van de vereisten uit deze wet is dat wij u uitgebreid informeren

Nadere informatie

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936.

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Ons assurantiekantoor is (o.a.) lid van de Coöperatieve Finergo Groep U.A. Dat is een samenwerkingsverband van professionele en onafhankelijke assurantieadviseurs. Lid zijn

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Deur Financiële Diensten Rijksstraatweg 159a 3956 CL Leersum Tel: 0343-421111 Fax: 0343-421112 Email: info@deurfd.nl Internet: www.deurfd.

Deur Financiële Diensten Rijksstraatweg 159a 3956 CL Leersum Tel: 0343-421111 Fax: 0343-421112 Email: info@deurfd.nl Internet: www.deurfd. Deur Financiële Diensten Rijksstraatweg 159a 3956 CL Leersum Tel: 0343-421111 Fax: 0343-421112 Email: info@deurfd.nl Internet: www.deurfd.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid hecht aan een goede

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. Wij willen ons hiermee graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Lepelaarplantsoen 51 3145 XC Maassluis Telefoon 010 591 14 11 Fax 010 592 28 86 E-maill info@markvanleeuwen.nl Internet www.markvanleeuwen.

Lepelaarplantsoen 51 3145 XC Maassluis Telefoon 010 591 14 11 Fax 010 592 28 86 E-maill info@markvanleeuwen.nl Internet www.markvanleeuwen. Lepelaarplantsoen 51 3145 XC Maassluis Telefoon 010 591 14 11 Fax 010 592 28 86 E-maill info@markvanleeuwen.nl Internet www.markvanleeuwen.nl Advieswijzer A. Inleiding Geachte cliënt, De overheid hecht

Nadere informatie

Dienstenwijzer. van den Boorn Financieel Advies BV. Dienstenwijzer Juli 2014 van den Boorn Financieel Advies B.V. 1

Dienstenwijzer. van den Boorn Financieel Advies BV. Dienstenwijzer Juli 2014 van den Boorn Financieel Advies B.V. 1 Dienstenwijzer van den Boorn Financieel Advies BV Dienstenwijzer Juli 2014 van den Boorn Financieel Advies B.V. 1 1. Wie zijn wij? Van den Boorn Financieel Advies B.V. Bezoekadres Past. Moormanstraat 22,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij over een vergunning, onder nummer 12002255, voor het in Nederland verlenen van de financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Paraaf: 1

Dienstenwijzer. Paraaf: 1 Dienstenwijzer Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Poundwise Financial Coaching B.V. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Samengevat: Poundwise biedt u uitgebreide

Nadere informatie

ADVIESWIJZER. (versie mei 2007)

ADVIESWIJZER. (versie mei 2007) ADVIESWIJZER (versie mei 2007) Meadow Lane Assurantiën BV hodn Holland Huis Financiële Diensten Akkerdreef 385, 2723 xz Zoetermeer, Telefoon 079-3420261 Telefax 079-3428388 Website www.holland-huis.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Adviesgroep Reijnders BV

Dienstverleningsdocument Adviesgroep Reijnders BV Dienstverleningsdocument Adviesgroep Reijnders BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Bijgaand ontvangt u onze dienstenwijzer. Hierin leest u waar wij voor staan, hoe onze dienstverlening

Nadere informatie