Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst!"

Transcriptie

1 Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Univé Reest Aa en Linde wil u informeren over wederzijdse verplichtingen, verwachtingen en de voorwaarden van uw verzekering. In deze dienstenwijzer leest u alles over wat wij voor u kunnen betekenen en wat wij van u verwachten. Heeft u een vraag of opmerking? Laat het ons dan even weten. We zijn u graag van dienst!

2 Aangenaam! Univé Reest Aa en Linde is een adviseur én tussenpersoon op coöperatieve grondslag, zonder winstoogmerk. Het belang van onze leden, dáár gaat het ons om. Onze vestigingen in Drenthe, Friesland en Overijssel maken het contact persoonlijk en regionaal. Aangenaam kennis te maken! Univé Reest Aa en Linde. Adviseur én tussenpersoon! We zijn uw adviseur én tussenpersoon op coöperatieve grondslag op het gebied van verzekeringen en financiële diensten. Wij inventariseren uw risico s en adviseren de producten die aansluiten bij uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Als lid van de Univé-organisatie richten wij ons in eerste instantie op het adviseren en aanbieden van producten van Univé Verzekeringen. Wij geven advies, maar begeleiden ook de contacten tussen u en de (Univé-) verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. Wilt u dat wij bemiddelen voor andere verzekeringsmaatschappijen? Geen probleem. Daar zorgen wij ook voor. Onze diensten Type verzekering Omschrijving Voorbeelden Brandverzekeringen Bij brand of inbraak in uw huis of bijvoorbeeld bij diefstal van uw bezittingen. Opstalverzekering, inboedelverzekering. Schadeverzekeringen Hierbij krijgt u verzekerde schade vergoed als uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt of wanneer u bijvoorbeeld juridische Reisverzekering, autoverzekering, rechtsbijstandverzekering. bijstand nodig heeft. Zorgverzekeringen Gericht op de medische kosten van ziekte en ongevallen; de kosten van huisarts, apotheker en ziekenhuis. Basisverzekering, aanvullende verzekering, tandartsverzekering. Levensverzekeringen Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren, bijvoorbeeld als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Met een levensverzekering bouwt u een vermogen op bijvoorbeeld voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind of de aflossing van een schuld. Koopsompolis, studieverzekering, een combinatieverzekering met een hypotheek, pensioenverzekering of lijfrente. Hypotheken Univé Reest Aa en Linde bemiddelt bij de financiering van uw woning, rekeninghoudend met uw persoonlijke situatie en uw financiële behoefte. Divers. 2 3

3 Onze dienstverlening per product Brandverzekeringen Schade- en zorgverzekeringen Levensverzekeringen Bepaling van de herbouwwaarde van uw woning; Hulp bij de waardebepaling van uw inboedel; Advies over het voorkomen of beperken van schade; Acceptatie van brandverzekeringen; de administratie van uw gegevens en toezending van onze polis; In voorlopige dekking nemen van uw woning en inboedel. (*) Het afsluiten van verzekeringen; Tips en adviezen om de kans op schade te verminderen; Aandacht voor een voorlopige dekking; Bij overlijden of blijvende invaliditeit: het treffen van maatregelen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben. Inventarisatie van uw persoonlijke situatie; Onderzoek van voorzieningen die u al heeft; Advies, rekening houdend met uw situatie en fiscale mogelijkheden; Informatieverstrekking over de diverse producten, voorwaarden, kosten en het te verwachten rendement in relatie tot het risico dat u loopt. * Soms moet eerst een taxatie worden gemaakt en/of aanvullende informatie worden verstrekt. Privacy Uw persoonsgegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt en zorgvuldig worden behandeld, conform onze Gedragsregels Verwerking Persoonsgegevens. Deze gedragsregels liggen op ons kantoor voor u ter inzage. Onze algemene dienstverlening Wij bieden u onder andere de volgende diensten: Een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Advies welke risico s u zou kunnen verzekeren en welke risico s u zelf zou kunnen dragen. Controle of de verstrekte polis overeenkomt met uw aanvraag. Ondersteuning bij het invullen van uw verzekeringsaanvraag. Door ondertekening van de verzekeringsaanvraag verklaart u zich akkoord met de inhoud. Bij schade: afspraken maken over de procedure van het herstel van de schade. Archivering van uw stukken in een (digitaal) dossier. Hulp bij opzegging van bestaande verzekeringen die elders lopen. Wat vragen wij van u? Uiteraard stelt u aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen. Wij zijn daar blij mee, want daardoor zijn wij in staat om ons continu te verbeteren. Om de gewenste kwaliteit te bieden, vragen wij ook iets van u: Verstrek ons tijdig juiste gegevens. Dit is zeker ook in uw eigen belang. Het kan voorkomen dat schade niet of slechts gedeeltelijk wordt vergoed, als de gegevens onjuist blijken te zijn. Vertel ons waar u elders verzekeringen heeft afgesloten. Dit is noodzakelijk om een goed advies te verstrekken en om te bepalen of er in uw geval sprake is van toereikende verzekerde bedragen en/of dekking. Geef tijdig wijzigingen door. Als uw persoonlijke situatie wijzigt of als zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico s onverzekerd blijven. Denk bijvoorbeeld aan: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. Controleer uw polissen en nota s. Met name bij mondeling of telefonisch doorgegeven wijzigingen, controleert u op juistheid. Geef zo snel mogelijk eventuele onjuistheden aan ons door. Onze bereikbaarheid In onze dienstverlening staan onze leden centraal. Mede daarom willen we graag zeer goed bereikbaar zijn. Hier zorgen onze regiokantoren voor maar u kunt natuurlijk ook via telefoon en contact met ons opnemen. Mocht u liever een collega van ons thuis ontvangen? Bel dan even voor het maken van een afspraak. We zijn u graag van dienst. Voor de adresgegevens zie de achterzijde van deze dienstenwijzer. De premie Premiebetalingen kunnen op verschillende manieren plaatsvinden. Op elke vervolgnota wordt aangegeven welke betalingswijze zal worden gevolgd. Incasso door Univé Reest Aa en Linde U kunt op twee manieren betalen; a. Per bank of giro. Wij sturen u een nota. b. Automatische afschrijving per bank of giro. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt. Premies worden in principe per jaar betaald. 4 5

4 In overleg kunt u kiezen voor premiebetaling per half jaar, kwartaal of maandelijks. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u vooraf ingelicht. Als uw premie belegd wordt in aandelen, vermeldt de verzekeringsmaatschappij altijd tegen welke koers dat gebeurt. Ook hiervan stellen wij u uiteraard op de hoogte. Als u eenmaal uw premie aan ons hebt betaald, bent u bevrijd van betaling aan de verzekeraar. Afspraken rondom premiebetaling Betaal uw premies tijdig. Indien u de premies niet tijdig betaalt, kan de verzekeringsmaatschappij bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, laat ons dit dan tijdig weten, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Als u recht heeft op gehele of gedeeltelijke premierestitutie, dan verzorgen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij. Hoe worden wij beloond? Beloning op basis van provisie (als verzekeringstussenpersoon) Als wij voor u een verzekering of hypotheek onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij of andere financiële instelling, dan ontvangen wij een kostenvergoeding (provisie). Deze vergoeding is bij verzekeringen onderdeel van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Wij informeren u vooraf als er extra diensten aan u worden geleverd, waarvoor kosten in rekening worden gebracht. Beloning op basis van declaratie Sommige van onze diensten berekenen wij op basis van uurtarieven. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel de inhoud als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u tijdig op de hoogte van de financiële consequenties. Wij vragen bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten. Wij specificeren onze nota s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is. Verantwoording van onze beloning Als u een brandverzekering bij onze zusterorganisatie Univé Reest Aa en Linde Brandverzekeraar N.V. als brandverzekeraar heeft ondergebracht, bent u lid van ons moederbedrijf de Coöperatie Univé Reest Aa en Linde. Elk jaar leggen wij verantwoording af over de bedrijfsvoering aan alle leden van ons moederbedrijf de Coöperatie Univé Reest Aa en Linde door middel van een ledenraad of ledenvergadering. Er is ook een Raad van Commissarissen die toezicht houdt op de bedrijfsvoering. Kwaliteit en Toezicht Ons kantoor heeft als verzekeringstussenpersoon een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen en betekent dat we voldoen aan de betreffende wettelijke kwaliteitseisen. Daarnaast zijn we in het bezit van de vereiste en relevante diploma s en certificaten. Onze assurantieadviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie. Ook zijn wij in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor financiële dienstverlening. Voor u geeft dit extra zekerheid. Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank Univé Reest Aa en Linde is ingeschreven in het register dat AFM en DNB aanhouden. Inschrijfnummer AFM: Inschrijfnummer DNB: W0197 Beëindiging relatie U kunt de bemiddeling van uw huidige Univé-verzekering(en) op elk gewenst moment overzetten naar een andere Univé-Onderlinge. Afhankelijk van de situatie kunt u ook verzekeringen die niet bij Univé-verzekeringsmaatschappijen lopen, onderbrengen bij een andere verzekeringstussenpersoon. Daarnaast hebben wij ook de mogelijkheid voor verzekeringen die niet bij Univé-verzekeringsmaatschappijen lopen, de relatie als uw verzekeringstussenpersoon met u te beëindigen. Wel houden wij de zorg voor uw verzekeringen totdat een andere verzekeringstussenpersoon de zorg overneemt en blijven de verzekeringsovereenkomsten in stand. Laat ons uw klacht weten Uw klacht maakt het ons mogelijk beter te presteren. Heeft u een klacht over een afhandeling, onze werkwijze of over gebrekkige informatie, laat het ons snel weten. U kunt hiervoor contact opnemen met de klantenservice van Univé Reest Aa en Linde. Na ontvangst van uw klacht nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Univé Reest Aa en Linde T.a.v. afd. klantenservice Postbus AA MEPPEL Mocht u niet tevreden zijn over onze klachtenafhandeling, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ook kunt u zich tot de burgerlijke rechter wenden. Kifid Postbus AG DEN HAAG Telefoon 0900-fklacht ofwel ( 0,10 per minuut ) Internet: 6 7

5 Univé Reest Aa en Linde Bemiddeling B.V. Postbus AA MEPPEL Kantoren: Meppel, L. Springerlaan Steenwijk, Oosterstraat 88 Wolvega, Pastoriestraat 26 Zuidwolde, Hoofdstraat /08

Dienstenwijzer Bohan Assurantie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie Dienstenwijzer Bohan Assurantie De Giek 18 Postbus 523 9206 AT Drachten 9200 AM Drachten Telefoon: 0512-369087 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@bohanassurantie.nl Website: www.bohanassurantie.nl A. Inleiding

Nadere informatie

M.J.A. Mulder Assurantiën VOF

M.J.A. Mulder Assurantiën VOF M.J.A. Mulder Assurantiën VOF De Raai 3 6916 DJ Tolkamer ADVIESWIJZER A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER INHOUD: A: Wie zijn wij. B: Onze diensten. 1. Algemeen. 2. Schadeverzekeringen. 3. Levensverzekeringen. 4. Website.

DIENSTENWIJZER INHOUD: A: Wie zijn wij. B: Onze diensten. 1. Algemeen. 2. Schadeverzekeringen. 3. Levensverzekeringen. 4. Website. DIENSTENWIJZER Assurantiekantoor Jaegers Prins Hendriklaan 186 6441 AC BRUNSSUM Website: www.jaegers.nl Telefoon: 045-5257683 Fax: 045-5259096 E-mailadres: info@jaegers.nl K.v.K. Z-Limburg 14051731 AFM

Nadere informatie

Dienstenwijzer Melching Hypotheken BV De Giek 18 9206 AT Drachten Telefoon: 0512-582010 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@melching.

Dienstenwijzer Melching Hypotheken BV De Giek 18 9206 AT Drachten Telefoon: 0512-582010 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@melching. Dienstenwijzer Melching Hypotheken BV De Giek 18 9206 AT Drachten Telefoon: 0512-582010 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@melching.nl A. Inleiding Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER A.Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financiële dienstverlening (WFD)zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft)

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van

Nadere informatie

ADVIESWIJZER. Vermeij Assurantiën B.V. is adviseur op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen en pensioenen.

ADVIESWIJZER. Vermeij Assurantiën B.V. is adviseur op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen en pensioenen. ADVIESWIJZER Vermeij Assurantiën B.V. Randstad 21-12 1314 BL ALMERE Postbus 10272 1301 AG Almere Telefoon : 036-5300053 Fax : 036-5347381 Website : www.vermeij-ass.nl E-mail adres : info@vermeij-ass.nl

Nadere informatie

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Algemeen Assurantiekantoor Dintel v.o.f., Dalsteindreef 48 Diemervijver, 1112 XC Diemen tel. nummer: 020-6959494, fax nummer: 020-6002277, e-mail: info@dintel.nl.

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Brugmans sinds 1882 Paterswoldseweg 290 9727 BW Groningen Website: www.brugmansverzekeringen.nl Telefoon: 050 5352838 Fax: 050 5351539

Nadere informatie

ADVIESWIJZER. Ons bedrijf staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Marken (AFM) onder WFD vergunningnummer: 12002977

ADVIESWIJZER. Ons bedrijf staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Marken (AFM) onder WFD vergunningnummer: 12002977 ADVIESWIJZER Kantoorgegevens AdviesCentrum Braamhaar KvK nr. 08106046 Bezoekadres: Hebbrodweg 4, 7625 RB Zenderen Telefoon : 074-2438789 Mobiel: 0628682625 Fax: 074-2432353 e-mail: jbraam@xs4all.nl Website

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument/Advieswijzer

Dienstverleningsdocument/Advieswijzer Dienstverleningsdocument/Advieswijzer Verzekeringsadviesbureau Kremer BV Molenstraat 109 9402 JL ASSEN Tel : 0592-372211 Fax: 0592-373100 SERnr: 1053830B AFM vergunningnr: 12002478 Email: e.kremer@kremer-cs.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP A. Inleiding De Wet op het Financieel Toezicht (WFT) hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen

Dienstenwijzer. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak en de Wet op het financiële toezicht (wft) hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Consumenten moeten inzicht

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Hoen Vastgoedbeheer b.v. De Lairessestraat 117 1075 HH Amsterdam tel: 020-305 44 77 fax:020-305 44 80 www.hoen.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Advieswijzer. Ehren & Van Lindenberg Erasmusstraat 13 5216 HM s-hertogenbosch. tel. 073-6133313 Fax. 073-6140404 Email info@evanl.

Advieswijzer. Ehren & Van Lindenberg Erasmusstraat 13 5216 HM s-hertogenbosch. tel. 073-6133313 Fax. 073-6140404 Email info@evanl. Advieswijzer Ehren & Van Lindenberg Erasmusstraat 13 5216 HM s-hertogenbosch tel. 073-6133313 Fax. 073-6140404 Email info@evanl.nl Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Objective Financiële Adviesgroep BV, Graafland 32, 1251 NJ Laren, www.objective.nl Tel: 035 5384202 Fax: 035 5384203

Dienstenwijzer. Objective Financiële Adviesgroep BV, Graafland 32, 1251 NJ Laren, www.objective.nl Tel: 035 5384202 Fax: 035 5384203 Objective Financiële Adviesgroep BV, Graafland 32, 1251 NJ Laren, www.objective.nl Tel: 035 5384202 Fax: 035 5384203 Geachte relatie, Graag willen wij u in deze brochure inzage geven in hetgeen ons kantoor

Nadere informatie

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936.

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Ons assurantiekantoor is (o.a.) lid van de Coöperatieve Finergo Groep U.A. Dat is een samenwerkingsverband van professionele en onafhankelijke assurantieadviseurs. Lid zijn

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dolman Verzekeringen

Dienstenwijzer Dolman Verzekeringen Dienstenwijzer Dolman Verzekeringen Ons assurantiekantoor is lid van de Coöperatieve Finergo Groep U.A. Dat is een samenwerkingsverband van professionele en onafhankelijke assurantieadviseurs. Lid zijn

Nadere informatie

GIDI-Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Geachte cliënt,

GIDI-Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Geachte cliënt, GIDI-Advieswijzer A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld.

Nadere informatie

Lepelaarplantsoen 51 3145 XC Maassluis Telefoon 010 591 14 11 Fax 010 592 28 86 E-maill info@markvanleeuwen.nl Internet www.markvanleeuwen.

Lepelaarplantsoen 51 3145 XC Maassluis Telefoon 010 591 14 11 Fax 010 592 28 86 E-maill info@markvanleeuwen.nl Internet www.markvanleeuwen. Lepelaarplantsoen 51 3145 XC Maassluis Telefoon 010 591 14 11 Fax 010 592 28 86 E-maill info@markvanleeuwen.nl Internet www.markvanleeuwen.nl Advieswijzer A. Inleiding Geachte cliënt, De overheid hecht

Nadere informatie

Advies- & Dienstenwijzer

Advies- & Dienstenwijzer Advies- & Dienstenwijzer Geachte relatie, Graag willen wij u in deze advies- en dienstenwijzer inzage geven in hetgeen ons kantoor voor u kan betekenen op het gebied van verzekeringen en andere financiële

Nadere informatie

A. Inleiding. Geachte cliënt,

A. Inleiding. Geachte cliënt, D i e n s t e n w i j z e r V e r z e k e r i n g e n Gro testraat 2 3 7 0 8 1 C A Gendring en T el. ( 0 3 1 5 ) 6 3 0 1 5 3 F ax. ( 0 3 1 5 ) 6 3 2 1 3 6 inf o @ h eineng ielink. nl www. h eineng ielink.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Mediair Groep

Dienstenwijzer Mediair Groep Dienstenwijzer Mediair Groep Handelend onder de naam : Mediair Financieel Adviesgroep BV, Mediair Employee Benefits BV,HypotheekCompany SER inschrijving : 1048448 A. Adres : Oranjeplein 21 Postcode, woonplaats

Nadere informatie

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Advies/Diensten wijzer Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Huis en Lage Rente Bezoek/werkadres: Auke Vleerstraat 4 7521 PG Enschede Website: www.huisenlagerente.nl Telefoon:

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten

Dienstenwijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten Dienstenwijzer Hopman & Timmerman Geld en Zekerheid Dorpsstraat 67 A 1721 BC Broek op Langedijk Tel. 0226 331370 Fax. 0226 331375 e mail info@geldenzekerheid.nl Website www.geldenzekerheid.nl A. Inleiding

Nadere informatie

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

ADVIESWIJZER ACTUA GROEP

ADVIESWIJZER ACTUA GROEP ADVIESWIJZER ACTUA GROEP De Actua Groep omvat de volgende bedrijven: Actua Holding B.V. Actua Assurantiën B.V. Actua Assuradeuren B.V. Actua International B.V. Bezoekadres : Rivium Brienenoord Businesscenter

Nadere informatie

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen Geachte cliënt, A. Gedragscode 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft

Nadere informatie

Wanink en Partners B.V. Advieswijzer. Inleiding. Wij zijn wij?

Wanink en Partners B.V. Advieswijzer. Inleiding. Wij zijn wij? Wanink en Partners B.V. Advieswijzer Kantoor gegevens Advies Planning Wanink en Partners b.v KvK nr.080 39442 telefoon 0545 293571 Fax 0545 291556 Mobiel 0622388833 E-Mail b.waninkenpartnersbv@upcmail.nl

Nadere informatie